Uppdateringar av den här rapporten görs löpande.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdateringar av den här rapporten görs löpande."

Transkript

1

2

3 Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever och deras resultat? Vilka äger friskolorna och vilka arbetar där? Och hur ser det egentligen ut med ekonomin? I den här korta faktasamlingen har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna. Om du är intresserad av mer fakta eller av förbundet, kontakta oss gärna eller besök vår hemsida Delningsbara fakta som allmänheten ofta frågar efter finns också på Uppdateringar av den här rapporten görs löpande.

4

5 Skolor och elever... Kommuner med fristående skolor - 2 av 3 har fristående grundskola... Fördelning av skolor - av 4 är fristående... Fördelning av barn och elever - av 5 i fristående verksamhet... Storlek och bolagsform - 93 procent har en eller två skolor... 2 Elevernas bakgrund - skillnaden minskar mellan huvudmännen... 2 Personal... 4 Förvärvsarbetande - 6 procent arbetar i fristående verksamhet... 4 Behörighet krav på lärarlegitimation... 4 Lärares löner - högre ingångslöner hos enskilda huvudmän... 4 Lärares ålder - yngre lärare i fristående verksamheter... 5 Studieresultat... 6 Betyg - elever i fristående grundskolor har 0 procent högre betyg än genomsnittet... 6 Måluppfyllelse - fler når målen i fristående skolor... 6 Ämnesprov - elever i friskolor bättre på ämnesprov... 7 Ekonomi... 8 Rörelsemarginalen är 4,3 procent... 8 Kostnader - lägre kostnader i fristående skolor... 8 Effektivitet - lägre kostnad per betygspoäng i fristående skolor... 8

6 Var fjärde fristående grundskola (23 procent) har färre än 65 elever. Av de fristående gymnasieskolorna har var tredje (33 procent) färre än 00 elever. 3 Det finns fristående förskolor i 243 av landets 290 kommuner. grundskolor finns i 86 kommuner och fristående gymnasieskolor i 04 kommuner. a förskolor och grundskolor finns i samtliga 290 kommuner. 242 kommuner har kommun- eller landstingsdriven gymnasieskola. Kommun/Landsting Förskolor Grundskolor Gymnasieskolor Antal kommuner med fristående och offentliga skolor (Skolverket, 206). Närmare barn och elever går i en fristående förskola eller skola. Det är 8 procent av drygt,9 miljoner barn och elever i svenska förskolor och skolor. I förskolan går 20 procent, barn, i en fristående verksamhet. Motsvarande siffra för grundskolan 4 är 5 procent, elever, och för gymnasieskolan 26 procent, närmare elever. 5 86,4 procent av eleverna i fristående grundskolor går i skolor med allmän inriktning (här ingår skolor med särskild profil, såsom t ex pedagogisk, språklig eller ämnesprofil). 7,8 procent går i konfessionella skolor, 4,5 procent i waldorfskolor och,3 procent i internationella skolor. 6 Det finns närmare fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av de totalt cirka svenska förskolorna och skolorna (27 procent) av de närmare förskolorna är en fristående verksamhet. 827 av (7 procent) grundskolor och 443 av 303 (34 procent) gymnasieskolor är fristående. 2 Allmän Konfessionell Waldorf Internationella 30% Grundskolan Gymnasieskolan Fördelning av elever i fristående grundskolor per inriktning på skolan (Skolverket, 206). 5% Förskolan 0% 992/93 205/6 I de fristående gymnasieskolorna går 32 procent av eleverna på ett yrkesprogram. 62 procent går på ett högskoleförberedande program och 6 procent ett introduktionsprogram. I offentligt drivna skolor (kommun- eller landstingsdrivna) går 29 procent på ett yrkesprogram, 56 procent på ett högskoleförberedande program och 6 procent på ett introduktionsprogram. 7 Andel barn/elever i fristående verksamheter (Skolverket, 206).

7 Grundskolan Gymnasieskolan Skola totalt Elever Skolor Elever Skolor Elever Skolor Aktiebolag % 58 6 % % % 75 % 70 % Föreningar % % % 6 4 % 3 % 9 % Stiftelser % 9 % 9 4 % 35 8 % 2 % 0 % Övriga 237 < % 8 < % 398 < % 6 % < % < % Förskolan Barn Enheter Bolag* % % Övriga** % % Fysiska personer 354 < % 5 < % Skolor/förskolor och elever/barn i fristående förskolor och skolor per associationsform (Skolverket, 206. Läsåret 205/6). * aktiebolag, enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag ** t ex ekonomiska föreningar, ideella föreningar och registrerade trossamfund Av de aktörer 8 som driver fristående grund- eller gymnasieskola har 93 procent (65 av 70) endast en eller två skolenheter (om en aktör driver både grund- och gymnasieskola räknas det som olika enheter och i vissa fall drivs olika stadier i grundskolan som olika skolenheter, även om de finns på samma adress). 84 procent driver bara en skola. Det är bara åtta aktörer ( procent av alla) som driver fler än 0 skolor. De driver 30 procent av skolenheterna och där går 40 procent av eleverna procent av alla grund- och gymnasieskolor drivs som aktiebolag och där går 75 procent av eleverna. Störst andel aktiebolag finns i gymnasieskolan, där drivs 87 procent av skolorna som aktiebolag. I dessa skolor går 86 procent av eleverna. I grundskolan är andelen fristående skolor som drivs som aktiebolag 6 procent. 39 procent av de fristående förskolorna drivs som bolag. Andelen elever i fristående grundskolor som går i en bolagsdriven skola är 68 procent medan 53 procent av förskolebarnen går i en förskola som drivs som bolag. 0 Antal skolenheter Antal aktörer procent av eleverna i fristående grundskolor har utländsk bakgrund. I kommunala grundskolor är motsvarande siffra 22 procent. I fristående gymnasieskolor har 26 procent av eleverna utländsk bakgrund, i kommunala skolor 28 procent. Motsvarande siffra för landstingsdrivna skolor är 4 procent. Antal aktörer som driver grund- och gymnasieskolor fördelat på hur många skolenheter de har (Skolverket, 206). 2

8 I gymnasieskolan har 5 procent av eleverna som går i fristående skolor högutbildade föräldrar, 48 procent i kommunala skolor. I landstingsdrivna gymnasieskolor har 39 procent av eleverna högutbildade föräldrar Utländsk bakgrund Grundskolan Högutb. för Utländsk bakgrund Högutb. för. Gymnasieskolan 25,0 procent av eleverna i fristående grundskolor är berättigade till undervisning i modersmål. I kommunala skolor är andelen 25,5 procent. Andelen elever som också deltar i modersmålsundervisning är 5, procent i fristående skolor och 4,2 procent i kommunala skolor. 4 Andelen elever med särskilt stöd (som har ett upprättat åtgärdsprogram) är i fristående skolor 5,5 procent och i kommunala skolor 5,6 procent. 5 Grundskoleelevernas socioekonomiska bakgrund 205/6 (Skolverket/Siris, 206). Sett till elevernas socioekonomiska bakgrund så har skillnaden minskat mellan fristående och kommunala skolor från 2009/0 till 205/6. Allt fler elever har föräldrar med eftergymnasial utbildning. I grundskolan har 68 procent av eleverna i fristående skolor föräldrar med eftergymnasial utbildning. I kommunala grundskolor är motsvarande siffra 55 procent /0 205/6 Andel elever i grundskolan som har föräldrar med eftergymnasial utbildning (Skolverket, 206). 3

9 personer arbetar i förskola och skola i Sverige. Av alla förvärvsarbetande i de olika skolformerna arbetar närmare (6 procent) i en fristående verksamhet. Störst är andelen i den yrkesinriktade gymnasieskolan, 34 procent Offentlig Förskolor Grundskolor Grundsärskolor Gymnasieskolan (studief.) Gymnasieskolan (yrkesinr.) Gymnasiesärskolor Andra gymnasieskolor 20 3 TOTALT Antal förvärvsarbetande inom skola 204 (RAMS SCB, 206). I fristående skolor går det färre elever per lärare än i kommunala skolor i de låga årskurserna och fler i de högre. 7 För alla årskurser i grundskolan sammanlagt så går det 3,2 elever per lärare i fristående skolor. I kommunala skolor är motsvarande siffra 2,. Det är i stort sett samma siffror som för 0 år sedan. 8 I ett internationellt perspektiv har Sverige i högre lärartäthet än genomsnittet. I låg- och mellanstadiet hade Sverige 202,7 elever per lärare. OECD-genomsnittet var 5,8. För högstadiet var siffrorna 2,3 för Sverige och 3,8 för OECD. 9 Efter att andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ökade i svenska skolor mellan fram till 203/4 har den minskat något de senaste åren. Det är en större andel examinerade lärare i kommunala grundskolor, 86,8 procent jämfört med 72,0 procent i fristående skolor Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen. (Skolverket/Siris, 206). I gymnasieskolan är andelen i kommunala skolor 82,8 procent, i landstingsdrivna skolor 67,9 procent och i fristående skolor 69,6 procent. 2 Från och med juli 205 gäller legitimationskrav (208 för särskolan). För legitimation krävs lärar- eller förskollärarexamen. Legitimationen visar vilka skolformer, årskurser och ämnen läraren är behörig att undervisa i. Vissa lärare är undantagna kravet på legitimation, bl.a. lärare i yrkesämnen och modersmål. 22 Unga lärare i fristående skolor har i genomsnitt högre lön än de i kommunala skolor. Grundskollärare i åldern 8-24 år hade 205 i genomsnitt en månadslön på kronor om de jobbade i fristående skola och om de jobbade kommunalt. De äldsta lärarna hade något högre genomsnittlig lön i kommunala skolor. Lärare i åldern år i kommunala skolor hade i genomsnitt kronor och i fristående skolor kronor. 23 4

10 Ingen uppgift Förskollärare Grundskollärare Gymnasielärare 8-24 år iu iu år år år år år år år iu år iu år iu iu iu Genomsnittlig månadslön 205 efter yrke och ålder (Lönestrukturstatistik SCB, 206). iu= ingen uppgift förskolor och skolor har yngre lärare än kommunala skolor. I gruppen förskollärare/grundskollärare/fritidspedagoger är hälften av de anställda i fristående verksamheter under 40 år. I kommunerna är det 35 procent. 47 procent av lärarna i fristående gymnasieskolor är under 40 år, i kommunala skolor 29 procent % Genomsnittlig månadslön för grundskollärare 205 (Lönestrukturstatistik SCB, 206). För gymnasielärare finns ingen jämförbar uppgift för de allra yngsta lärarna, men lärare som är år har en genomsnittlig månadslön på kronor i fristående skolor och i kommunala skolor. Något äldre lärare har högre lön i kommunala skolor. För de allra äldsta finns inga siffror att jämföra. 24 Förskollärare har genomgående högre lön i fristående verksamheter. De yngsta förskollärarna tjänade kronor mer i fristående förskolor, medan lönen var mer lika för de äldsta. 25 0% Andel anställda i gruppen förskollärare/grundskollärare/fritidspedagoger som är under 40 år (204). (Yrkesregistret SCB, 206). 5

11 88 84 I fristående grundskolor var det genomsnittliga meritvärdet för en elev i årskurs 9 läsåret 204/5 245,2 meritvärdespoäng. Riksgenomsnittet är 224,7 och för kommunala skolor 220,3. I gymnasieskolan läsåret 204/5 var den genomsnittliga betygspoängen för elever på fristående skolor 4, och i kommunala och landstingsdrivna skolor 3, Riket /98 204/5 Andel elever i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen (Skolverket, 206) 250 Riket När föräldrarnas utbildningsnivå redovisas visar det att en större andel av eleverna i årskurs 9 på fristående skolor når kunskapskraven i alla ämnen, oavsett föräldrarnas utbildningsnivå Eftergymnasial 9 % ( 64 %) 87 % ( 49 %) Förgymnasial eller gymnasial 75 % ( 34 %) 66 % ( 47 %) / /0 204/5 Genomsnittligt meritvärde årskurs /05 till 204/5 (Skolverket, 206). Skolverkets analyser visar att det inte finns några betydande skillnader mellan kommunala och fristående skolenheter när det gäller avvikelser mellan provbetyg och ämnesbetyg. 28 Andel elever som nått målen i alla ämnen fördelat på föräldrarnas utbildningsnivå läsåret 204/5. I parentesen andel av eleverna (Skolverket, 206). Även sett till elevernas härkomst är det en större andel i fristående skolor som når kunskapskraven i alla ämnen. Svensk bakgrund 88 % (78 %) 82 % (76 %) Utl. bakg. född i Sv. 79 % (3 %) 69 % (9 %) I fristående grundskolor når 85,2 procent av eleverna i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen. För hela riket är siffran 77,0 procent och för kommunala skolor 75,3 procent. Utl. bakgr. född utomlands 76 % (9 %) 46 % (3 %) Andel elever som nått målen i alla ämnen fördelat på härkomst läsåret 204/5. I parentesen andel av eleverna (Skolverket, 206). 6

12 Reading Math Science Andelen av eleverna i årskurs 9 som 204/5 blev behöriga till gymnasieskolan var högst i fristående skolor. 92,7 procent av eleverna i fristående skolor blev behöriga till ett gymnasieprogram, i kommunala skolor var det 84, procent. Riket Yrkesprogram Högskoleförberedande program ES EK, HU, SA NA, TE 92,7 92, 90,9 90,2 Kommun 84, 83,2 8,7 80,6 Riket 85,6 84,8 83,3 82,3 Andel elever behöriga till gymnasieskolans olika program 204/5 (Skolverket, 206). 77,0 procent av eleverna i fristående gymnasieskolor avslutade sin utbildning efter tre år ,8 procent av eleverna i kommunala gymnasieskolor och 73, procent i landstingens skolor avslutade gymnasieskolan efter tre år. Riksgenomsnittet är 7,7 procent (3 år) 205 (4 år) 204 (3 år) 77,0 82,7 75,7 Kommun 69,8 76,3 68,9 Landsting 73, 80,0 75,6 Riket 7,7 78,0 70,7 Andel elever som klarat gymnasieskolan inom 3 år och 4 år de senaste åren (Skolverket, 206). Matematik Engelska Svenska Andel elever som nått godkänt provbetyg på ämnesproven i årskurs 9 204/5 (Skolverket/Siris, 206). Även på motsvarande ämnesprov i årskurs 6 203/4 lyckades elever i fristående skolor bäst. För proven i årskurs 3 finns inget sammanvägt provbetyg att jämföra. 33 I PISA 202 presterade niondeklassare i fristående skolor bättre på alla delprov. I naturvetenskap var skillnaden 9 poäng, i matematik 5 poäng och i läsförståelse 25 poäng. 34 a På ämnesprovet i matematik i årskurs 9 204/5 nådde 86,7 procent av eleverna i fristående skolor godkänt betyg. Riksgenomsnittet var 8,2 procent och i kommunala skolor 80,8. I engelska blev 98,4 procent av eleverna i fristående skolor godkända och i svenska 97,5. Motsvarande siffror för kommunala skolor är 96,0 och 95,7. 32 a a Poäng per prov i PISA 202 (OECD, 204) 7

13 Tusental Tusental Den genomsnittliga rörelsemarginalen för företag som driver fristående skola var för 203 4,3 procent. 35 För perioden var marginalen i genomsnitt 5 procent. För tjänstesektorn som helhet ligger marginalen på 0 procent. Jämfört med andra branscher där, som för friskolor, personalkostnader är en stor del av nettoomsättningen (bemanningsbranschen, bevakningsbranschen och företagstjänste-branschen) är lönsamheten för friskolorna låg, om än något högre än bevakningsbranschen. 36 Av det så kallade fria egna kapitalet, dvs den beskattade vinsten, delades knappt fem procent ut som aktieutdelning under perioden Sektorn investerar också kraftigt i verksamheten. Investeringar som andel av det fria egna kapitalet är högre i friskolesektorn än i de tre andra branscherna under perioden Under perioden redovisade friskolesektorn totalt 53,6 miljoner i bolagsskatt. 37 undervisning och övriga kostnader var lägre. Jämfört med kommunala grundskolor var kostnaden per elev 4 procent lägre i fristående skolor. I kommunala grundskolor kostade en elev kronor och i fristående skolor Övrigt Elevhälsa Läromedel/utrustn ing/skolbibliotek Skolmåltider Lokaler och inventarier Undervisning Kostnader i grundskolan 204 (Skolverket/Siris, 206). En elev i kommunal gymnasieskola kostade i genomsnitt 500 kronor 204. Den genomsnittliga kostnaden per elev i fristående skolor var kronor. Landstingen, som huvudsakligen erbjuder naturbruksutbildningar, hade 204 en genomsnittlig kostnad på kronor per elev. 39 Period Total nettoomsättning Genomsnittlig rörelsemarginal 4 07 mkr 5 % Aktieutdelning av fritt kapital 5 % Total bolagsskatt 5 % Antal anställda 9 67 st Övrigt Elevhälsa Läromedel/utrustn ing/skolbibliotek Skolmåltider Lokaler och inventarier Undervisning Totalt antal bolag i granskningen 336 st Kostnader i gymnasieskolan 204 (Skolverket/Siris, 204). Friskoleföretagens ekonomi (PWC, 204). Jämfört med kommunala grundskolor hade fristående grundskolor i genomsnitt högre kostnader per elev för lokaler och inventarier, skolmåltider och läromedel, utrustning och bibliotek 204. Kostnaderna för elevhälsa, Den genomsnittliga kostnaden per meritvärdespoäng i grundskolan är 43 kronor i kommunala grundskolor och 374 kronor i fristående grundskolor. I gymnasieskolan är kostnaden per betygspoäng kronor i fristående skolor, i kommunala skolor och 4 28 kronor i landstingsdrivna skolor. 40 8

14 Skolverket.se/statistik (206). Läsåret 205/6. Inräknat gymnasieförbund så finns det 252 kommunala huvudmän för gymnasieskolor. 2 Skolverket.se/statistik (206). Läsåret 205/6. 3 Skolverket/Siris (206). Läsåret 205/6. 4 Inklusive förskoleklass 5 Skolverket.se/statistik (206). Läsåret 205/6. 6 Skolverkets skolenhetsregister för juni månad Skolverket.se/statistik. Läsåret 205/6. 8 Med aktör menas här en skolhuvudman eller kluster av skolhuvudmän som har samhörighet. genom bolag eller varumärke. 9 Skolverkets skolenhetsregister för juni månad. 206/Siris. Läsåret 205/6. 0 Skolverkets skolenhetsregister för juni månad 206/Siris. Läsåret 205/6. Bland övriga för grund- och gymnasieskolor finns handelsbolag, offentliga korporationer och anstalter samt skolor som saknar uppgift om associationsform i datamaterialet. Med föreningar avses ideella och ekonomiska föreningar. Skolverket/Siris (206). Läsåret 205/6. 2 Skolverket/Siris (206). Läsåret 205/6. 3 Skolverket/Siris (206). Läsåret 205/6. 4 Skolverket.se/statistik. Läsåret 205/6. 5 Skolverket.se/statistik. Läsåret 205/6. 6 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB (206). Uppgiften avser Beställd utredning från Skolverket (206). 8 Räknat som heltidstjänster. Skolverket/Siris (206). 9 OECD. Education at a glance: OECD Indicators 202 (Country Note, Sweden). 20 Skolverket/Siris (206). 2 Skolverket/Siris (206). 22 För att få en lärar- eller förskollärarlegitimation krävs lärar- eller förskollärarexamen. Legitimationen krävs för att man ska få ansvara för undervisningen och sätta betyg, men också tillsvidareanställas som lärare och förskollärare. Lärare som är undantagna krav på legitimation är lärare i yrkesämnen, lärare i modersmål, lärare i fristående Waldorfskolor och lärare som bedriver annan undervisning på engelska än språkundervisning (läraren ska dock ha en utländsk lärarutbildning som motsvarar en svensk lärarexamen och ha kompetens att undervisa på engelska). Även vissa speciallärare och specialpedagoger inom särskolan är undantagna kravet. 23 Lönestrukturstatistik för 205, SCB (206). 24 Lönestrukturstatistik för 205, SCB (206). 25 Lönestrukturstatistik för 205, SCB (206). 26 Yrkesregistret, SCB (204). 27 Skolverket.se/statistik (206). 28 Redovisning av uppdrag om avvikelser mellan provresultat och betyg i grundskolans årskurs 6 och årskurs 9, Dnr U205/0470/S, Skolverket (205). 29 Skolverket/Siris (206). 30 Till elever som slutfört gymnasiet räknas elever med gymnasieexamen eller studiebevis med betygssatta kurser om 2500 poäng eller fler. 3 Skolverket.se/statistik (206). 32 Skolverket/Siris (206). Läsåret 204/5. 33 Skolverket/Siris (206). Läsåret 204/5. 34 OECD (204) 35 Swedish Economic Forum Report Ekonomisk sammanställning av PWC 204. Se friskola.se/ekonomifakta Ekonomisk sammanställning av PWC 204. Se friskola.se/ekonomifakta Skolverket/Siris (204). I övriga kostnader ingår alla kostnader som inte ingår i anda kostnadsslag t.ex. SYV-verksamhet, administration och kostnad för kompetensutveckling. 39 Skolverket/Siris (206) 40 Egen beräkning enligt formel total kostnad 204/genomsnittligt meritvärde 204/5 (betygspoäng för gymnasieskolan). 9

15

16 friskola.se

Uppdateringar av den här rapporten görs löpande.

Uppdateringar av den här rapporten görs löpande. Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever och deras resultat? Vilka äger friskolorna och vilka arbetar där?

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Elevresultatvariabler Rapportvariabel: Andel godkända i åk 6 Använd variabel: Andel (%) som erhållit godkänt betyg på nationella proven i årskurs

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors.

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors. Skolblad avseende Grämestaskolan Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kramfors Kommunkod 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 76249351 http://www.kramfors.se Skolbladet presenterar

Läs mer

Skolblad avseende Pihlskolan gymnasium. Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller senare), läsåret 2015/16

Skolblad avseende Pihlskolan gymnasium. Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller senare), läsåret 2015/16 Skolblad avseende Pihlskolan gymnasium Klockarvägen 4 4 HÄLLEFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hällefors 6 Skolform Gymnasieskola Skolenhetskod 0606 http://wwwhelleforsse Nedan presenteras

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Skolpolitiska läget. Gustav Fridolin Utbildningsminister. Utbildningsdepartementet

Skolpolitiska läget. Gustav Fridolin Utbildningsminister. Utbildningsdepartementet Skolpolitiska läget Gustav Fridolin Utbildningsminister Andel elever som går ut årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan Källa: Skolverket. Andel behöriga elever till gymnasieskolan med och utan nyanlända

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon 08-706 82 17 eller monica.vesterlund.olsson@sundbyberg.se Fokus på måluppfyllelse grundskolan

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod Skolblad avseende Unnaryds skola Norra vägen 22 31083 UNNARYD Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 15 Skolform Grundskola Skolenhetskod 28921911 http://www.hylte.se/unnaryd Skolbladet presenterar

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Stockholms kommim registrator.utbildnmg@stockholm.se Rektorn vid Nya Elementar michael.martinson@stockholm.se Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Elementar i Stockholms

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Hågadalsskolan Granitvägen 14 C 752 UPPSALA Tel Fax www.hagadalsskolan.uppsala.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Uppsala 0380 Skolform Grundskola Skolkod 038000403 Skolid 00789 Skolbladet

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Kyrkbyns skola Skolgatan 4 79430 ORSA Tel Fax www.orsa.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Orsa 2034 Skolform Grundskola Skolenhetskod 203400201 Skolid 03945 Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Torups skola Bosgårdsvägen 12 341 TORUP Tel Fax wwwhyltese/torup Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 1315 Skolform Grundskola Skolkod 1315001 Skolid 02355 Skolbladet presenterar

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Kommun Kommunkod

Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Augustenborgsskolan Ystadvägen 50 21445 MALMÖ Tel 040-6727370 Fax 040-346701 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128000101 Skolid 2117

Läs mer

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Lindängeskolan Munkhättegatan 151 21574 MALMÖ Tel 040-346608 Fax 040-343022 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128006701 Skolid 2171

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:458 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Bes if LA k - upektio] m Dnr 44-2015:4033 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Enhagen belägen i Täby kommun Beftit 2 (7)

Läs mer

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD Lärarlönelyftet Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014.

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014. LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 1 (16) Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren. Göran Haag LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 2 (16) Sammanfattning Meritvärdet

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram , N fl o, Skolinspektionen Jensen education college AB Org.nr. 556635-8759 arma.wigerjensen@jenseneducation.se mats.rosen@jenseneducation.se Rektorn vid JENSEN Gymnasium Helsingborg samar.el-khatib@jenseneducation.se

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Förskola 7 6 5 4 3 2 1 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,9 5,5 5,3 6, 5,1 5,2 5,3 5,5 5,4

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Annbritt Öqvist 2012-01-27 Rev 2012-02-08 BUN-2012-0065 Barn- och ungdomsnämnden Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ThorenGruppen AB Org.nr. 556613-9290 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Thoren Business School Örebro belägen i Örebro kommun 2 (6) Tillsyn i Thoren Business School Örebro har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för Årjängs kommun

Beslut för Årjängs kommun Besk 43-2015:9302 43-2015:9303 43-2015:9304 43-2015:9305 43-2015:9306 43-2015:9307 43-2015:9308 Årjängs kommun kommun@arjang.se Beslut för Årjängs kommun efter tillsyn av utbildningen i Årjängs kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9639 Framtidsgymnasiet Öst AB Org.nr. 556530-4481 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet Nyköping belägen i Nyköpings kommun 2 (8) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9522 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västra Alléskolan belägen i Helsingborgs kommun 2 (6) Dnr 44-2015:9522 Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Engelska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2 (4) Tillsyn i Engelska

Läs mer

Öppna jämförelser: grundskolan 2016

Öppna jämförelser: grundskolan 2016 2016-05-10 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningsnämnden Öppna jämförelser: grundskolan 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Skolorna i Nacka kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4337 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Estetiska skolan, gymnasiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2016

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2016 Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2016 Grundskoleförvaltningen Foto: Tomaz Lundstedt, Malmö stad Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 29 november 2016 2.0 Matilda Liljeberg Grundskoleförvaltningen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4214 Bild och Form i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556666-6102 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Freinetskolan Bild & Form belägen i Göteborgs kommun 2(11) Tillsyn i

Läs mer

Redovisning av uppdrag om hur stor del av undervisningen som bedrivs av behöriga lärare Dnr U2014/2048/GV

Redovisning av uppdrag om hur stor del av undervisningen som bedrivs av behöriga lärare Dnr U2014/2048/GV 1 (38) Redovisning av uppdrag om hur stor del av undervisningen som bedrivs av behöriga lärare Dnr U2014/2048/GV Härmed redovisas uppdraget om hur stor del av undervisningen som bedrivs av behöriga lärare

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f \ Beslut ' Skolinspektionen 2014-11-03 Leksands kommun Rektorn vid Djura skoia Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Djura skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Skolpolitiskt seminarium Gustav Fridolin 28 september Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Skolpolitiskt seminarium Gustav Fridolin 28 september Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet 1 Skolpolitiskt seminarium Gustav Fridolin 28 september 2017 Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet PISA visade allvarliga varningsklockor Genomsnittlig poäng 520 510 500 490 480 470 Läsförståelse Matematik

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Investeringar i skolan för mer kunskap

Investeringar i skolan för mer kunskap Investeringar i skolan för mer kunskap Stefan Löfven Gustav Fridolin Aida Hadzialic 2 Sjunkande kunskapsresultat Resultat i PISA Poäng 520 Andel avgångselever i grundskolans årskurs 9 med behörighet till

Läs mer

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport

Läs mer

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21 Sverige och Europa behöver en annan riktning Magdalena Andersson 2014-05-21 FLER UNGA MED GYMNASIEEXAMEN Sverige och Europa behöver en annan riktning STEFAN LÖFVEN, GABRIEL WIKSTRÖM 10 AUGUSTI 2014 Magdalena

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9659 Mikael Elias Gymnasium AB Org.nr. 556558-3282 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mikael Elbs Gymnasium i Örnsköldsvik belägen i Örnsköldsviks kommun 2 (7) Tillsyn i Mikael Elias

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

Kommun Kommunkod. Förskoleklass Årskurs 2

Kommun Kommunkod. Förskoleklass Årskurs 2 Skolblad avseende Alfredshällskolan Plantskolevägen 4 23736 BJÄRRED Tel 046-64102 Fax 046-293502 http://www.lomma.se/ Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Lomma 1262 Skolform Grundskola Skolkod 126200103 Skolid

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9619 Hakan.stenstrom@academedia.se Ljud & bildskolan LBS AB Org.nr. 556485-1649 Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2006

Kommunalt grundskoleindex 2006 Kommunalt grundskoleindex 2006 s kommunala grundskoleindexet är ett kvalitetsindex som utgått från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016 Senast uppdaterad: 2017-02-21 1 (13) Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster Sammanfattning Under betalade Skolverket ut drygt 1,2 miljarder kronor i statsbidrag till huvudmän som inrättat karriärtjänster

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Utbildning och lärande UNG

Utbildning och lärande UNG Utbildning och lärande UNG ID G A 2012 Kapitel 2 Utbildning och lärande En viktig aspekt av välfärden är att kunna utvecklas som människa och skaffa sig nya kunskaper. Kunskap ger också större möjligheter

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-09-03 Stockholms kommun Rektorn vid Blommensbergsskolan Beslut för grundskola efter bastillsyn i Blommensbergsskolan Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer