HENRIK GUSTAF DUNCKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HENRIK GUSTAF DUNCKER"

Transkript

1 gewohnet. Das Pfarrhaus war, gar übel zugerichtet, dass weder Tür noch Fenster, weder Stuhl noch Bank darin gefunden. Noch 1642 klagt er, dass an den Gebäuden nichts geschehe, wenn es nicht anders damit würde, müsse er»die Bücher aus den Händen legen und sich seiner Hände Arbeit nähren, wie zur Zeiten Nehemiä geschehen.» Pastor i Belitz d. 15 juni G.I med Catharina Zecherin, d. 1651, begr.21 dec., dotter till Pastor Joh. Zecherin i Polchow, G.II. 1 dec med Ursula Thansdorff, d.1656, begr. 17 juni. G. III. 23 febr i Belitz med Margarethe Schwartz, dotter till pastor Casper Schwartz i Jördenstorf. Änkan gifter om sig 1668 med pastor Delbrügk, f. d. 1711, efterföljare i Belitz. V. Barn : (ur I. giftet) Elisabeth Margarethe, f. 1623, d. G med pastor Theophil Schwabe i Polchow, f. d Anna, f. 1627, d. 28 nov G med pastor Christian Honert i Woosten, f. 1601, d Barbara, f. d. G. efter 1647 med pastor Rullman i Alt- Polchow. Dorthie, f. d.»1644 im Kirchenbuch erwähnt». Johann, f. d.»1644 als Kind erwähnt nicht mehr». (ur III giftet). Jochim, f. 1661, d. G.1687 med Emerentia Schuhmaker.»Nichts weiter bekannt.» Daniel, f. 1664,»getauft 8 Jan. 1664». Stadsdomare i Röbel. d. 5 april Tab 9. Margarethe Elisabeth, f. 1666, d Tab. 9. V. D a n i e l Dunker, son till Joachim (tab. 8), f. 1664,»getauft 8 Januari Konfirm. 1680». Immatrikulerad vid universitetet i Rostock 1693,»Cracovia». Stadsdomare i Röbel. d. 5 april 1742 i Röbel. G. c med Gertrud Elisabeth Höfisch, f. d. 2 april 1730 i Röbel. 16

2 dec. 1574»Sterneberg.». Hovpredikant hos hertiginnan Anna Sophie i Lübz Pastor i Gnoien Diakon 1591 och sedan pastor vid St. Petri församling i Rostock Fil.mag Efterlämnade 5 likpredikningar. d. 27 april 1629 därstädes. (Likprogram finnes). G med Catharina Vicke, f. 1556, d. 1635, dotter till bryggaren Joachim Vicke och Catharina Rüters. IV. Barn: Andreas I,»starb bald nach dem Geburt.» Andreas II, f. Immatr. 1604»Rostochiensis». Pastor i Mestlin 14 juli Dog strax därefter. Joachim, f. d. Tab. 6. Margareta, f. 30 sept i Rostock, d. 3 jan G med pastorn i Jesendorf Jakob Krafft, d Johann, f. d. Immatrikulerad 1618 i Rostock. Mathias, f. d. Nicolaus, f. d. Heinrich, f. d. Christian, f. d. Chatarina, f. d. Tab. 6. Tillägnas tacksamt min fader, s t a t i o n s i n s p e k t o r n HENRIK GUSTAF DUNCKER på hans 70-årsdag, den 6 juli IV. J o a c h i m Duncker, son till Andreas (tab. 5.), f. d. G. med Anna Wend, f. d. V. Barn: Catharina, f d G med senatorn A. Borchert. Son, f. d. Tab. 7. III. J o a c h i m Duncker, son till Andreas (tab. 2.), f i Sternberg. Immatrikulerad vid universitetet i Rostock 1580»Sternebergensis». Stipendiat Pastor i Woserin Hans föregångare var pastor Kasper Waget (Vagel eller Voigt) d. 1587, änkan överlevde honom. Joachim påbörjade genast vid sitt tillträde till ämbetet, den ännu bevarade kyrkoräkenskapsboken som räckte till år

3 Claus, f. Nämnes Hans, f. Nämnes Heinrich, f. Borgare i Rostock Dotter, f. gift före 1569 med byggmästaren Andreas Rosmann i Sternberg,»über 100 fl. reich.» Tab. 2. II. A n d r e a s Duncker, son till Nicolaus (tab. 1), f. Borgare och»civis primarius» i Sternberg. Blir ensam ägare till humlegården ifråga efter sin farbroder Heinrichs död. Uppträdde som kärande i processen Enl. en urkund av 3 okt är han redan död. G. med Catharina Butendick, f. d III. Barn: Nicolaus, f Rådsherre i Rostock. d. 18 nov Tab. 3. Andreas, f Pastor i Rostock. d. 27 april Tab 5. Catharina, f. G. I. c.1592 med köpmannen och bryggaren i Rostock, föreståndaren för St. Nicolai, Jacob Alwardt. G. II. före 12 april 1611 med Gerhard Fusting,»Westphalus» (enl. likprogram över sonen Pastor Johann Alwartus.) Joachim, f Pastor i Woserin. d Tab. 7. Tab. 3 III. N i c o l a u s Duncker, son till Andreas (tab. 2),f i Sternberg. Immatrikulerad vid universitetet i Rostock 1564,»Sternebergensis». Lärare i Parchim Borgare i Rostock Föreståndare för St. Jacobi. Rådsherre och senator i Rostock Död 18 nov. 1614»kl. ½ 9 f.m.» (enl. likprogram av rect. acad. Johann Assverus, Rostock 21 nov. 1614). G. I med Catharina Rüters, änka efter bryggaren Joachim Vicke, d G. II. med Agneta Beermann, d. 1607, dotter till Johann Beermann och 12»Hans hela värld var ärans fält, Där stod han glad var han sig ställt, I eld, i blod, i frost, i svält, Han var min fader han.» Enligt BERGHOLMs»Sukukirja» antages det, att släkten Duncker i slutet av 1600-talet över Balticum inkommit till Finland. Då detta antagande föreföll rätt osannolikt, beslöt undertecknad att anställa närmare efterforskningar i saken. I Tyskland fanns det redan under medeltiden riddarsläkter med namnet Duncker. År 1139 påbegynte greve Adolf II av Holstein en omfattande kolonisation av landskapet Wagrien. Ledare för en westfalisk kolonistgrupp är en man med namnet Dunker, som grundlägger kolonin Dunkerstorp (numera Dunkelsdorf) i socknen Curau mellan Ahrensbök och Lübeck. Jorden är den bästa lerjorden på det vidsträckta kolonisationsområdet med orörda urskogar. Under flera generationer besitta hans efterkommande jord i denna socken. De hava utöver Dunkerstorp förvärvat gårdarna Böbs och Swinekenrode före 1348, vilka tillhöra den adliga Herr Dietrich (Tydeman) Duncker. Till följd av stridigheter emellan Biskopen i Lübeck och adeln, uppgöres ett fördrag i Eutin 1346, varefter Dietrich Duncker 1348 och 1349 försäljer sina gårdar, vilka snart därefter övergå till Johannesklostret i Lübeck. Detta endast antydningsvis ur Wagriens kolonisationshistoria. Vidare nämnes bl.a. : 1216 Theodoricus Duncker, 1222 Thidericus (Dietrich) Duncker, vilken fungerar som vittne, då greve Adolf IV av Holstein förlänar borgarna av Ploen lybsk stadsrätt, samt 1275 en Heinricus Duncker»armigerus»,vasall till markgreve Otto von Brandenburg, m.fl. Enligt Mecklenburgische Ur- 5

4 om vilken det står att han hade 2 barn. Brodern Joachim Henrik hade enl. brev av år 1745 :»hustro ock 8. omyndiga barn» och brodern Gustaf likaså, enligt brev av år 1753 :»hustru o. 2:nne omyndiga söner». I tab. 2 torde födelseåret för dottern Eva Magdalena vara oriktigt uppgivet till år 1720 (tryckfel?). Hennes fader återvände först i juni 1722 från fångenskapen i Moskva, och ingick därefter äktenskap med Katarina Heinricia, vadan födelseåret torde vara 1724 eller Gustaf Fredrik, f i Viborgs län, var säkert en son till ryttmästaren Jochim Dunckert, tab. 1, då det om hans änka står antecknat, att hon förvaltade Siitola gård»för sina söner». Johan D., kvartermästare, torde åter varit en son till Joachim Henrik, tab. 1, ehuru full klarhet i saken ännu ej erhållits. Ang. den i Lewenhaupts»Konung Karl XII:s krigare» nämnde Simeon Duncker, såväl som ang. David D., präst vid Sprengtportens reg:t. 2 maj 1764, d. 1784, (prästfört. från Lunds stift) har det ej lyckats mig att erhålla tillförlitliga uppgifter. I släktutredningen har, angående de äldre tyska medlemmarna av släkten, endast det som med säkerhet kunnat fastställas tagits med, ehuru många uppgifter förefinnas, som med största sannolikhet kunna hänföras till dem och deras efterkommande. Detta på grund därav, att flere personer med samma förnamn förekomma. Denna släktförteckning gör icke anspråk på att vara en uttömmande utredning av Dunckrarna härtill har det tyska materialet varit för vidlyftigt samt de svårigheter som äro förbundna med utforskandet av främmande lands arkiv för stora. Till sist ber jag att få frambära ett hjärtligt tack till alla dem som hjälpt mig vid forskningarbetet. Kankaanpää, i juni 1936 Kurt E. Duncker. 10 c från okänd ort bosätter sig i staden. På grund av en process om en humlegård, som han får vid gifte med borgardottern Anna Bünger, kunna uppgifter om senare efterkommande erhållas, och dessa lämnas även i den följande släktutredningen i den mån undertecknad tills dato lyckats få uppgifter därom. I Tyskland förekommer dessutom personer med namnet Duncker i flere andra stater och provinser, samt vidare i Sverige, Norge, Danmark, Holland (Friesland), Estland, Lettland och i Ryssland, av vilka må nämnas : I Hameln finnes 1410 Lüdeke Duncker,»herzogl. Vogt», samt dör borgaren Jost Duncker den äldre»1537 gegen 70 Jahre alt». En efterkommande till honom torde Heinrich D., Pastor i Hämelschenburg (Hameln) före 1675, gift med Catharina Magdalena Beneke, vara. Detleff D.»Ratsherr zu Neustadt in Holstein, geb. nach 1571», gift med Elsabe Helmstede, torde vara stamfar för den estländska släkten, genom Thomas D., borgare i Reval 1688, begr 8 okt. 1710, gift med Catharina Hartmann, 3 dec Balthasar Duncker, 1550 borgare i Stadthagen (Schaumburg). Johannes Jakob Duncker, f. i Greifswald c Pastor i Blekendorf (Holstein), 1685, d Joachim D. dör 29 april 1674.»Bruder von 7, als Stadtsyndicus in Demmin, hinterlässt Witwe und Kinder» var Joachim D. förvaltare i Spantekow. Död före Gift med Elisabeth Werdes. Son : Joachim Friedrich D. Martin D. d.ä., borgare och bryggarålderman i Stralsund Joachim D. d.ä., död före 28 mars 1666, bryggare i Lübeck. Gift m. Catharina Oldenrogge. Släkten utdöd. Peder Pedersen Duncker, gift i Christiania 17 okt med Rebekka Jensdotter Hauntz. Carl Nicolai Duncker, f. 4 okt i Fühlen (Tyskland), 7

5 »In demselben finden Ausgaben für Reparaturen an und in der Wedeme (Pfarrhaus) sich alljährlig, vor allem spielt der Kachelofen in der Studierstube wie es scheint, gab es nur diesen einen im Hause eine grosse Rolle darin, er wurde alle paar Jahr umgesetzt.» 1627 står det: Von den 48 fl. so Jürgen von der Lühe entrichtet, haben des vorigen Pastoren, Hrn. Joachim Duncker Erben, wegen des Gnadenjahrs, empfangen 36 fl. 3 schl.. Das übrige Geld von diesen Einnahmen, nähmlich 16 fl. 21 schl. haben die Wallensteinischen Reuter um Bartholomäus dieses Jahres aus der Kirchenlade in der Wedeme, als sie dieselbe spoliert, mit Gewalt geraubet.» Han har utgivit likpredikningar över junkrarna Christoph och Johann v. Cramon 1609, samt 1616 över Claus v. Holstein. Joachim dör 1626 i Woserin,»nach langwieriger Krankheit, gegen 65 Jahre alt». G. med Änkan gifter om sig med efterfö1jaren, Pastorn i Woserin 1627, Werner Caloander, f i Sternberg. d IV. Barn: Joachim, f. c i Woserin. Pastor i Belitz. d Tab. 8. Andreas, f. 17 jan i Woserin. Pastor i Krakow. d Tab. 22. Tab. 8. IV. J o a c h i m Duncker, son till Joachim (tab. 7), f. c i Woserin. Immatrikulerad vid universitetet i Rostock 1611,»Wuserinensis». Pastor i Polchow 6 okt »Joachim Duncker floh, nachdem seine Zuhörer durch den Krieg zersprengt waren, 1637 von der Pfarre und lebte mehrere Jahre auswärts, in Riga, in Hunger and Kummer. Als er dann zurückkehrte, fand er nur 10 Zuhörer und nahm infolge dessen 1640, 3 Wochen nach Ostern, die Belitzer Pfarre an, wo er es freilich noch schlimmer traf. Er fand, als er seinen Pfarrdienst in Belitz antrat, anders nicht als eine grausame Wüsten, da kein Mensch mehr 15

6 Margarethe Kron. G. III med Kunigunde Dobbin, f. d. 1638, dotter till Konrad Dobbin. Änka efter föreståndaren för St. Marie, Jochim Schulte. IV. Barn: (I. giftet.) Nicolaus, f. Immatr. 1594»Rostochiensis» och 1600 i Marburg. Borgare i Rostock Hinrich, f. Föreståndare för lasarettet vid Lohmarkt , d. 1627(?). G. med Anna Krause (Kruse), änka efter Hoppe.; d (?). (Testamente 8 dec. 1614, publ. 23 maj 1627.) Barn: Hans, Anna, gift Gretemann, Jochim. (II. giftet.) Margaretha, f d G. m. Casper Schwartzkopff. Catharina, f d G m. Dr. Lemke (Lembke). Johannes, f d.1637.»hundertmann» i Rostock. Tab. 4. Tab. 4. Faksimilkopia av boken : SLÄKTEN DUNCKER av Kurt E. Duncker. Boktryckeri Ab Sana, Helsingfors, Kopian, innehållande kompletteringar av Kaj Duncker, gjord 1997 av Joachim ( Jim ) Henrik Duncker. IV. J o h a n n e s Duncker, son till Nicolaus (tab. 3), f i Rostock. Immatrikulerad vid universitetet i Marburg 1624.»Hundertmann» i Rostock. d G med Euphrosine Sasse, f. d., dotter till professor Peter Sasse och Euphrosine Hagemeister. V. Barn: Anna Agnete, f. d. Levde Euphrosine, f. d.,, Nicolaus, f. d.,, Margareta, f. d.,, Elisabeth, f d Petrus, f d. före Tab. 5 III. A n d r e a s Duncker, son till Andreas (tab. 2), f i Sternberg. Immatrikulerad vid universitetet i Rostock, 13

7 kundenbücher uppträdde knapen Duncker 15 aug som vittne, då hertiginnan Mechthild av Pommern skänkte nunneklostret i Stettin 8 hemman i byn Daber. Vidare finnes från åren 1312, 1356/7, och 1385 samt flere andra år före 1400 anteckningar och meddelanden om personer med namnet Duncker. I urkunderna förekommer namnet skrivet på flera sätt: Duncker, Dunker, Dunckert, Duncher, Dunckherr och Donnecker, helt dominerande äro dock de 2 förstnämnda skrivsätten. Andra urkunder nämna t.ex.»conradus Duncker, Vogt des Herzogs Barniem von Pommern 1352» och»duncker, eine aus Schweden und den Insel Rügen stammende Familie, die um 1306 daselbst bekannt war und wovon mehrere Mitglieder in Preussischen Heere sein.» Hurusom helst, ett närmare slätktskapsförhållande med dessa är numera svårt att påvisa, då inga släktförteckningar veterligen finnas uppbevarade, som skulle klarlägga slätktföljden. I Universitetsmatrikeln vid Rostocks universitet, finnas bl.a. följande, förutom i denna släktutredning upptagna, personer med namnet Duncker immatrikulerade, näml.: Johannes, de Northem, 1428; Henninghus, Rozst. 1430; Joh. (keine Ortsangabe) 1432, bacc.art. 1435, mgr.art. 1439; Reymarus (ohne Ortsangabe) 1437; Albertus, intraneus 1458; Michael, de Wismaria 1480, bacc. art. 1481; Johannes, Halberstad. dioc. 1510; Hinricus, intraneus 1516; Phillippus, Lubicensis dioc. 1523; Dan. Rostoch., frater Nicolai 1547 och Nicolaus Rostochiensis 1547; Hermannus, Neostadianus, 1576 och Magnus, Perlebergensis 1580, samt i Rostocks äldsta borgarebok: 1423 Bernd Duncker; 1442 Clawes D.; 1530 Clawes D.; 1534 Jasper D.; 1571 Daniel D.; 1574 Hans Duncker. Huru dessa äro släkt med varandra är ännu icke klarlagt, men flera av dem torde vara nära beslätktade med varandra, att döma av ursprungsorten. I Mecklenburg är släkten Duncker»seit 1326 angesessen». I den lilla staden Sternberg finnes i början av 1500-talet en borgare Nicolaus (Claus) Duncker, vars broder Heinrich 6 Tab. 1. I. N i c o l a u s (Claus) Duncker, f. c. 1480, troligen i Eutin (Wagrien). Immatrikulerad vid universitet i Rostock 1501»de Oeytin». Borgare i Sternberg (Mecklenburg) efter Död före Gravstensfragment finnes uppbevarade. Gift. Nicolaus hade en broder H e i n r i c h Duncker, som omkr bosatt sig i staden, bördig från okänd ort (Eutin?). Han gifte sig c med Anna Bünger, dotter till Sternbergborgaren Marquard Bünger, änka efter en lertäckare Krantz, med vilken han erhöll en humlegård, som hennes fader besuttit. Heinrich är dessutom 2:nne gånger gift, men med obekanta personer. Han torde icke hava haft några barn, och då han dör 1559, uppträda broderns barn som arvingar till humlegården. Stadsrådet i Sternberg påstår emellertid att humlegården ifråga endast givits på arrende för livstid åt Heinrich, som sedan 1545 betalt arrende för den och icke kunde uppvisa köpekontrakt för densamma.»er (Heinrich) wird als ein armer, alter, schlichter, frommer Mann bezeichnet.» Brodern Nicolaus' barn börja en process 1564 angående ägorätten till humlegården. II. Barn: Andreas, f. Borgare. d Tab. 2. Joachim (Achim), f. Skomakare 1566,»über 100 Thaler reich und verheiratet mit der Stieftochter des als Zeugen auftretende über 200 Mr. reichen Schuhmacher, Lorenz Helmers». Uppträder som vittne 1569 och är tillsammans med bröderna Claus, Hans och Heinrich D. förmyndare för brodern Andreas' barn. 11

8 gift med Johanna von Dalwig, stamfar för den norska släkten, som sedermera också skriver sig d'uncker. Jasper D. var K. M:ts postmästare i Köpenhamn före 11 okt Son : Johan Duncker. Tidemand (Dietrich) Henriksson D. från Friesland. Marinlöjtnant 22 sept i dansk tjänst.»wird noch 1650 genannt». Gift med Kirsten von der Lippe. Dotter: Cecilie, f Överstelöjtnant Duncker, rysk kommendant i St. Michel under års krig. I Lemgo (Lippe) och i Dülmen och Bielefeld i Westfalen uppträda personer vilkas namn skrives Donnecker och Duncker, samt vidare från äldre tider : Hans D., borgare i Reval Dessutom finnes det en hel hop andra Dunckrar nämnda, vilkas härstamning ännu är oklar. Under slutet av 30-åriga kriget torde ryttmästaren Jochim Dunckert (fader till Joachim Joachimsson, tab. 1 i»sukukirja») anslutit sig till de svenska trupperna i Tyskand och med dessa kommit till Finland. Han hade»ända sedan sin barndom tjänat Svenska Cronan» (enl. donationsbrev dat. Stockholm 17 sept ) Han gifte sig omkr. år 1650 med Anna Sophie Marie von Weltzien från Alt-Samnit i Mecklenburg. ( I v. Weltzienska familjekrönikan i Tyskland finnes det antecknat :»Sophie Marie, Tochter des Balthasars und der Maria Dorothea von Hobe, in kinderloser Ehe mit Rittmeister Duncker verheiratet wird sie zuletzt erwähnt.» Se bl. a. Ruokolaks tingsprotokoll 5 6 mars I J. Ramsay:»Frälsesläkter i Finland» uppges hennes namn oriktigt : Anna Margareta v. Weltzer.) Hennes äldre syster Catharina Elisabeth v. W. var år 1648 gift med svenska majoren Erik Thureson (Thuweson), d. 1652, omgift med svenska (?) översten Lorenz Stuerken. Sålunda kommo båda systrarna till Skandinavien. I en längre skrivelse till Kongl. Maijt. av den 5 juni 1775, skriver kamreraren Petter Gustaf Duncker bl. a.:»aller Nådigste konung! Militairen har varit mine förfäders huf- 8 vudmål : i sådan afsicht har min fahrfaders fader ifrån Tyskland, hit i Riket inkommit, och innan han såsom Ryttmästare under Wiborgska Cavalleriet, uti skånska kriget blifvit slagen, (han stupade i slaget vid Lund, 4 dec. 1676) har hans Trohet och nit för Riket, redan förvärfvadt honom Högst Salig Hans kongl. Maij:tt. konung Carl den XI:tes Nåd, så at honom blifvit förunte Adelige Privilegier med Säte och Stämma på Svenska Riddare Huset, ehuru dess efterkommande, af medellöshet, icke förmått vinna introduction. De öfriga af familjen, uti nedstigande led, hafva äfven vid Militairen giordt sig utmärckte, ehuru öden varit dem lika som medfödde och derföre icke kunnat göra någon lycka,». (»Militaria» uti Riksarkivet, Stockholm.). Härur torde med all tydlighet framgå, att släkten direkt från Tyskland inkommit till»riket». Tills dato har det ej lyckats mig att erhålla säkra uppgifter över ryttmästare Jochim Dunckerts öden före 1660, eller över tiden för adlandet. Av andra medlemmar av släkten (tyska grenen), har Johann Karl Dunker, överste och chef för finska artilleriet på Sveaborg 1800, blivit adlad»af Dunker» 25 sept. 1772, men icke introducerats på svenska riddarhuset, (Vapen : En silversköld delad av en bjälke, belagd med 3 rosor, på skölden en öppen tornerhjälm som prydes av 2 plymer.) samt brodern, Friedrich Wilhelm Dunker, preussisk överstelöjtnant och postmästare i Oppeln, posthumt adlad»von Dunker» 20 febr i Tyskland. (Vapen: En röd sköld delad av en bågformig gyllene bjälke, belagd med 3 järnkulor, under densamma en med handtag försedd brinnande granat. På skölden en krönt hjälm med röd-gult hjälmtäcke som prydes av 3 [röd, guld, blå] plymer.) Det i»sukukirja» förekommande frågetecknet framför Kristoffer i tab. 1 bör strykas, då han säkert var broder till Joachim Henrik, tab. 2 (se Ruokolaks tingsprotokoll 26 mars 1734). Dessutom hade han en syster, Gertrud, som»sukukirja» icke känner till. Den i»sukukirja» angivna Elisabet D., tab. 2, anm., torde varit en dotter till denna Kristoffer. 9

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3.

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. PRODUCENTER: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. Lösungen PRODUCENTER: 1. Vokabeln zur Sendung eher unbekannt schwierig auf dem Lande

Läs mer

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell.

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell. Sönerna till borgmästaren i Gävle Peter Hansson Hellsing kallade sig Gavelius. Sonsonen Petrus Gavelius (1625-1697) var assessor vid Göta hovrätt och adlades Cederschiöld. Den nu fortlevande grenen härstammar

Läs mer

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur "Genealogiska anteckningar"

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur Genealogiska anteckningar SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2 Tre rosor Ur "Genealogiska anteckningar" Sammandrag: En utredning av medeltidssläkten Tre rosor. Ursprungligen publicerad i Personhistorisk Tidskrift

Läs mer

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. Innehåll. 1. Afhandlingar. Krigsfolks-Ordning. Första afdeln. Om utskrifning sid. 1. Af hvilka den förrättas,

Läs mer

Myntfynd från Bösarps kyrkogård, Skytts härad, Skåne Norström, Rosa Fornvännen 1, Ingår

Myntfynd från Bösarps kyrkogård, Skytts härad, Skåne Norström, Rosa Fornvännen 1, Ingår Myntfynd från Bösarps kyrkogård, Skytts härad, Skåne Norström, Rosa Fornvännen 1, 191-195 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_191 Ingår i: samla.raa.se MYNTFYND FRÅN BÖSARPS KYRKOGÅRD, SKYTTS

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 Alma Sofia Charlotta Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Die Familie 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

46 von Johnstone. Ätten Johnstones vapen. Gunnar Tonnquists släktbok 46. Flenshult i Kalstorp. 46_v johnstone.docx Sidan 1 2010-08-18

46 von Johnstone. Ätten Johnstones vapen. Gunnar Tonnquists släktbok 46. Flenshult i Kalstorp. 46_v johnstone.docx Sidan 1 2010-08-18 Gunnar Tonnquists släktbok 46 46 von Johnstone Ätten Johnstones vapen 46 von Johnstone 1 Släktträd Bergman Drake - Johnstone 2 von Johnstone 3 James Johnstone... 3 Fredrik Richard von Johnstone... 3 Fredrik

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

gård (En livfull skildring av striden på Gullberg har nedskrivits av

gård (En livfull skildring av striden på Gullberg har nedskrivits av Mårten Krakow Stamtavla 2 generationer Se vidare: Bäfverfeldt (Emerentia Krakows ättlingar) Cecilia Krakow (med Gertzen och v Lengerken) Caspar Poppelman (Katarina Krakows ättlingar) Tabell 1 Mårten Krakow

Läs mer

Elisabet Gyllenadler

Elisabet Gyllenadler Elisabet Gyllenadler g m Olof Swebilius Hypotetiska anor från Gustav Vasa Tabell 1 Gustav I Eriksson Vasa (10:437). Sveriges Konung. Född 12 maj 1496 i Rydboholm, Östra Ryd (AB). Död 29 sep 1560 i Tre

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Börje i Enet ("Börin") Stamtabell

Börje i Enet (Börin) Stamtabell Börje i Enet ("Börin") Stamtabell Tabell 1 Börje (Börin) Jönsson (1:682). Död 1693 i Enet, Svanaholm, Ås (F) [jane]. Levde i torpet Enet under Svanaholm, Ås Gift med Elin (1:683). Död 26 okt 1684 i Enet,

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson SIGNHILDSBERG Håtuna Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson Gun Björkman Från 1733 ur Håtuna Husförhörslängd 1653 sålde Henrik von Thurn Fornsigtuna till

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 62 Axel (August) Wilhelm Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Läs mer

Hantverkaranor från Skåne Sida 1

Hantverkaranor från Skåne Sida 1 Hantverkaranor från Skåne Sida 1 Proband Salomina (Mina) Johanna Catarina Hopp. Född 1840 i Ystads Sankt Petri (M). Gift 1866 i Västra Ingelstad (M) med Sven Magnus (Svante) Ekelund. (Kronofogde i V Ingelstad.

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch SÄNDNINGSDATUM: 20130316 Nachrichten auf Deutsch 16. März 2013 Fragen zu den Nachrichten Pass 1. Wofür müssen sich 3.300 junge Menschen in Deutschland entscheiden? a) Für einen Sprache. b) Für einen Pass.

Läs mer

Släkten Kråka från Sunderbyn

Släkten Kråka från Sunderbyn Släkten Kråka från Sunderbyn Personer Elisabet Olovsdotter Kråka född mars 1686 i Sunderbyn, död 30 mars 1741 på Gäddvik no 5, var min fm mf fm ff m. Hon var gift med Henrik Hermansson från Gäddvik. Elisabet

Läs mer

17. Joaquim von Oriola, 1772-1846 Sophie von Oriola, f. zur Lippe-Weissenfeld, 1827- Sophie Amalie von Oriola, f.murray, 1787-1862 Elisabeth

17. Joaquim von Oriola, 1772-1846 Sophie von Oriola, f. zur Lippe-Weissenfeld, 1827- Sophie Amalie von Oriola, f.murray, 1787-1862 Elisabeth 13. MURRAYSKA PORTRÄTTSAMLINGEN 1. Antoinette Murray, 1769-1838 Georg Reiche, 1795-1863 Mathilde Reiche, f. Murray, 1807-97 August Murray, 1796-1865 Charlotte Murray, f. Post, 1806-38 Sophie Oesterley,

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011

Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011 Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011 Fragen zu den Nachrichten Mobbing 1. Was ist isharegossip? a) Eine Internetseite von Lehrern für Schüler.. b) Eine Internetseite mit Musikvideos. c) Eine Internetseite,

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde...

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde... SÄNDNINGSDATUM: 2007-11-20 MANUS: DAGMAR PIRNTKE PRODUCENT: KRISTINA BLIDBERG Musik & Co. Programmanus... Ronja,... Hallo und herzlich willkommen zu! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde......

Läs mer

Leroy. Teil 1. A R B E T S B L A D PROGRAMNR / tv1

Leroy. Teil 1. A R B E T S B L A D PROGRAMNR / tv1 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Über den Film/Om filmen 2. Vokabeln zur Sendung und Worterklärungen 3. Ideenkiste (auf Deutsch) 4. Basarbetsblad (på svenska) 1. Über den Film/Om filmen über den Film ist

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg.

Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg. 2014-09-30 Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg. av Åke Öster Johan Hägg kommer från gården Tomasbol i Tydje församling, som senare slogs samman med Tösse församling. Ingår

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 2000

Smedstorpssläktens medlemsblad 2000 Smedstorpssläktens medlemsblad 2000 Ordföranden har ordet Det gångna året hade vi årsmöte den 20 april i Herrljunga kommunhus och året avslutades med styrelsemöte den 1 december hemma hos Karl Johan Ferm.

Läs mer

Min hjärtans allra käraste på världen

Min hjärtans allra käraste på världen Min hjärtans allra käraste på världen Under några år i början av 1600-talet utspelade sig en hopplös kärlekshistoria mellan en adelsfröken och en svensk kung. Några brev, skrivna under åren 1613-1615 minner

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 21. Mai 2011 Fragen zu den Nachrichten Fußball 1. Wie oft ist die Deutsche Damenmannschaft schon Weltmeister geworden? a) Einmal b) Zweimal c) Dreimal 2. Wie heißt die Trainerin?

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN VÄLKo VÄLkOMMEN WiLlkommen WiLlk eld Tunré 2015 Dschinn-Fire kommer till Sverige mellan Metallsvenskan 2015 och Eld & Järn i Gruvparken En unik chans för dig som tar hand om historiska platser i järnhistorias

Läs mer

Sjätte roten, tomt 25

Sjätte roten, tomt 25 Tomt 6.25 1 Sjätte roten, tomt 25 Kvarteret Traktören Tjugosjunde roten 1637 57 Nordöstra hörnet mellan Nygatan Femtonde roten 1657 70 och Köpmangatan Köpmangatan 16 Östra delen av 6.25 Per Torstensson

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län.

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län. Utskriftsdatum: 2009-11-08 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 46 Alexander Nyman Födelsedatum: Födelseplats: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län

Läs mer

57:6 Ur Gunnar Tonnquists databas DISGEN 8 57:6

57:6 Ur Gunnar Tonnquists databas DISGEN 8 57:6 Stamtavla för Johan Krakau Trolig sonson(son) till Mårten Krakow, men vem var fadern? Tabell 1 Johan Krakau. Kaptenlöjtnant. Född omkring 1635. Död 1690. Hypotetisk släktrelation för den enligt en från

Läs mer

Från Sturarna t o m Gustav Wasa.

Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Kalmarunionen 1398 1522. Drottning Margareta hade lyckats via sin son att skapa en union mellan Sverige, Danmark och Norge. Denna union och den svenska kampen emot den

Läs mer

Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig. Av Michael Lundholm

Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig. Av Michael Lundholm Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig Av Michael Lundholm Inledning Att forska om släkter med patronymika utan släktnamn har sina speciella problem. Patronymika är ju inte

Läs mer

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i:

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: samla.raa.se ETT ORIGINALARBETE AV NOTKE I ÖJA, SÖDERMANLAND

Läs mer

Sakajärvi. Källa: Anteckningar till Gellivare sockens tidigare historia av Jöran Grapenson. Till 200-års minnet

Sakajärvi. Källa: Anteckningar till Gellivare sockens tidigare historia av Jöran Grapenson. Till 200-års minnet Sakajärvi Jag har själv aldrig besökt byn Sakajärvi, men jag har ändå mina rötter i byn. Några av mina anfäder och anmödrar har bott och verkat i byn, under årens gång. Saka är lapska, med saka menas ett

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

KNÄRED 153. BLANKERED. Blankered 1:2. Ej inlöst. Fyndår: 1936 Fyndtyp: Ensamfunnet Antal: 1 mynt

KNÄRED 153. BLANKERED. Blankered 1:2. Ej inlöst. Fyndår: 1936 Fyndtyp: Ensamfunnet Antal: 1 mynt KNÄRED 153. BLANKERED Blankered 1:2 Ej inlöst Tid: Fyndår: 1936 Fyndtyp: Ensamfunnet Antal: 1 mynt Myntet hittades i samband med en provundersökning av en källare som upptäckts av en bonde vid kanten av

Läs mer

Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt

Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt Genealogiska Nätbiblioteket Genealogiska Nätbiblioteket, 2005: 4 Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt Sammandrag: En utredning av frälsemannen Bengt Algotssons fädernesläkt. Ursprungligen publicerad i

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Inför tyskaprov åk 7 vecka 47 (17/11)

Inför tyskaprov åk 7 vecka 47 (17/11) Inför tyskaprov åk 7 vecka 47 (17/11) Provet kommer att bestå av fyra delar: ordkunskap, grammatik, läsförståelse och skrivande. Ordkunskap De texter ur kapitel 1 och 2 som vi arbetat med och de glosor

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar Utskriftsdatum: 2011-03-30 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 125 Anna Charlotta Dahlström Födelsedatum: Födelseplats: 24 oktober, 1801 Karlskrona Amiralitetsförsamling,

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från Östergötland Sida 1 Proband Hans Olof Hildebrand Hildebrand. Riksantikvarie i Stockholm. Född 1842 i Maria Magdalena (AB). Gift 1867 i Skeppsholm (AB) med Elin Maria Charlotta Martin.

Läs mer

Ich bin der Jens ich bin der Jens Jansen ich bin hier der Vater der Familie von Mette, Gesa, Helge, Sonja und jetzt auch von Sofi.

Ich bin der Jens ich bin der Jens Jansen ich bin hier der Vater der Familie von Mette, Gesa, Helge, Sonja und jetzt auch von Sofi. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-14 REPORTER/PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Alltså i början hade jag jättehemlängtan. Jag tänkte hela tiden: Vad gör jag här? Vad håller jag på med?

Läs mer

Referens: Stenholm 1978, s AVASKÄR Hälleviksäng 2:1, RAÄ 223 KMK Tid: Nyare tid Fyndår: 1995 Fyndtyp: Ensamfunnet Antal: 1 mynt

Referens: Stenholm 1978, s AVASKÄR Hälleviksäng 2:1, RAÄ 223 KMK Tid: Nyare tid Fyndår: 1995 Fyndtyp: Ensamfunnet Antal: 1 mynt KRISTIANOPEL 75. AVASKÄR Avaskär 3:1 Ej inlöst Tid:? Fyndår: 1977 Antal: 2 mynt Slutmynt: Okänt Fyndomständigheter: Mynten låg tillsammans med en träkam i en tygpung under lårbenet på ett skelett, på en

Läs mer

JÄMJÖ 32. BINGA Binga by Ej inlöst Tid: Nyare tid Fyndår: Före 1828 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 3 mynt Slutmynt: Tyskland, Braunschweig, Wilhelm

JÄMJÖ 32. BINGA Binga by Ej inlöst Tid: Nyare tid Fyndår: Före 1828 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 3 mynt Slutmynt: Tyskland, Braunschweig, Wilhelm JÄMJÖ 32. BINGA Binga by Fyndår: Före 1828 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 3 mynt Slutmynt: Tyskland, Braunschweig, Wilhelm (1603-1642), tåler u å (1620-31) Fyndomständigheter: "En Bonde uti Binga by fann också

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

Resa Logi Logi - Hitta boende Svenska Tyska Wo kann ich finden? ... ein Zimmer zu vermieten? ... ein Hostel? ... ein Hotel?

Resa Logi Logi - Hitta boende Svenska Tyska Wo kann ich finden? ... ein Zimmer zu vermieten? ... ein Hostel? ... ein Hotel? - Hitta boende Var hittar jag? Fråga om vägen till olika former av boenden Wo kann ich finden?... ett rum att hyra?... ein Zimmer zu vermieten?... ett vandrarhem?... ein Hostel?... ett hotell?... ein Hotel?...

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 18 maj, 1836 Säby, Österåker, Stockholms län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 18 maj, 1836 Säby, Österåker, Stockholms län Utskriftsdatum: 2009-10-25 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 20 Gustaf Garström Födelsedatum: Födelseplats: 18 maj, 1836 Säby, Österåker, Stockholms län Dödsdatum:

Läs mer

Akademiker Öppning. Öppning - Introduktion. I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...

Akademiker Öppning. Öppning - Introduktion. I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera... - Introduktion I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera... Allmän öppning för en uppsats/avhandling In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich... untersuchen

Läs mer

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se Släkten Herrström Pers familj... 2 Härslöv... 2 Kalender över bl a Härslöv från 1893... 4 Pers anor... 5 Byggmästarna... 7 Den äldste Herrström-anan... 8 Norra Skånska Kavalleriregementet... 9 Herrström-släkter...

Läs mer

Kung Lindorm och kung Trana

Kung Lindorm och kung Trana q Kung Lindorm och kung Trana k Sagan är satt med typsnittet Nyfors, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) / 16

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) / 16 Test nach Kapitel 2 in På svenska! Namn: 1. Ergänze die fehlenden Verbformen, je 0,5 Punkte pro richtige Form! /40 Infinitiv Imperativ Präsens Präteritum Perfekt kosta ha ringa va(ra) köpa springa gå hälsa

Läs mer

Österåkerskåpet i Stockholms Storkyrka De Brun, Frans Fornvännen 13, 91-96 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1918_091 Ingår i:

Österåkerskåpet i Stockholms Storkyrka De Brun, Frans Fornvännen 13, 91-96 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1918_091 Ingår i: Österåkerskåpet i Stockholms Storkyrka De Brun, Frans Fornvännen 13, 91-96 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1918_091 Ingår i: samla.raa.se Österåkerskåpet i Stockholms Storkyrka. Av FRANS DE

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från Sörmland Sida 1 Proband Axel Gustaf Abraham Torssander. Kyrkoherde i Vårdinge. Född 1843 i Östra Vingåker (D). Gift 1872 i Sättersta (D) med Nanna Maria Charlotta Lundberg. (Född 1849

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 24. November 2009 Fragen zu den Nachrichten Der Tod von Robert Enke Wer war Robert Enke? 1) Ein Nationaltorwart 2) Ein Politiker 3) Ein Musiker An was litt Robert Enke? 1) An einem

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Immigration Bostad. Bostad - Hyra. Ange att du vill hyra någonting. ein Zimmer Typ av bostad. eine Wohnung/ ein Apartment Typ av bostad.

Immigration Bostad. Bostad - Hyra. Ange att du vill hyra någonting. ein Zimmer Typ av bostad. eine Wohnung/ ein Apartment Typ av bostad. - Hyra Tyska Ich möchte mieten. Ange att du vill hyra någonting ein Zimmer eine Wohnung/ ein Apartment ein Studioapartment ein Einfamilienhaus ein Doppelhaus ein Reihenhaus Wie viel beträgt die Miete pro

Läs mer

SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD

SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD Tabell 1 I. Hans Koberg. Skomakare och borgare i Torneå stad 1636-74. Gift med Sara 1. Johan tabell 2 Tabell 2 II. Johan Koberg (från tabell 1). Borgare i Torneå stad 1678-85.

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-10-25 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 80 Gustaf Garström Födelsedatum: Födelseplats: 25 februari, 1778 Sundtorpet, Österåker, Stockholms

Läs mer

Türkisch für Anfänger

Türkisch für Anfänger Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung verklemmt Du Penner!

Läs mer

Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d och Aili Pehrsdotter f. 1691, d Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar

Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d och Aili Pehrsdotter f. 1691, d Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d. 1755 och Aili Pehrsdotter f. 1691, d. 1769 Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar Olof Larsson Myckelä f. 1701, d. 10/12 1755 Aili Pehrsdotter, f. 1691, d. 1769 Vigsel

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-03 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103258/TV3 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Christian Wilhelm Emil Flors Brevsigill

Christian Wilhelm Emil Flors Brevsigill 18 april 2013 Lasse Ericssons Släkt Sida 1 Christian Wilhelm Emil Flor. Brukspatron på Haddebo Bruk från 1857 till 22 se tember 1879. Christian Wilhelm Emil Flors Brevsigill Född 7 augusti 1829 i Kiel.

Läs mer

Om översattandets konst

Om översattandets konst Om översattandets konst "Det omojli~qas konst" I en nyutkommen norsk artikelsamling karakteriseras översättande som "det omöjligas konst".l Att Översättande egentligen ar en omöjlighet ar en åsikt som

Läs mer

SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI Kungsgatan 84 III - Stockholm

SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI Kungsgatan 84 III - Stockholm SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI Kungsgatan 84 III - Stockholm Stockholm den 4 mars 1939 Till borgarrådet dr. Yngve Larsson Stadshuset -. - på Eder begäran översänder jag härmed några uppgifter över stockholmspolisens

Läs mer

Mina föräldrar och mormor och farmor

Mina föräldrar och mormor och farmor 1 Mina föräldrar och mormor och farmor Här länk till familjeträd i Ancestry Mormor Amanda Gustafva Linna Kankaanranta b.13/3 1862 d. 1945 Från vänster till höger:. Mormor Amanda,farmor Wilhelmina Anttila,

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

von Friesendorffs släktarkiv.

von Friesendorffs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning von Friesendorffs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Släkten. (1771-1915) Släkten von Friesendorffs släktarkiv inkom till Örebro stadsarkiv som en deposition

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961

DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961 SÄNDNINGSDATUM: 2010-10-19 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 101753/ra2 ANACONDA GESELLSCHAFT DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961 Programmanus Svenska Skolklass:

Läs mer

Bakgrund. Livländska Stamgrenen

Bakgrund. Livländska Stamgrenen Bakgrund Uppgifter om den Klingsporska ättens ursprung kan hittas i dåtidens skrifter såsom Langebeks diplomatarium från slutet av 1200-talet och E. J. de Westphalens: Monumenta inedita rerum Germanicarum

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) 2009 Sida 1 Tabell 1 Karl XIV Johan Bernadotte. Sveriges kung 1818-44. Född 1763. Död 1844. Gift 1798 med Desirée (Desideria) Clary. Född 1777. Död 1861. Oscar I Bernadotte. Född 1799. Död 1859. Se tabell

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-13 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 8 Nils Oskar Gustafsson Födelsedatum: Födelseplats: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Dödsdatum:

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Resa Äta ute. Äta ute - Vid entrén. Äta ute - Beställa mat

Resa Äta ute. Äta ute - Vid entrén. Äta ute - Beställa mat - Vid entrén Jag skulle vilja reservera ett bord för _[antal personer]_ till _[tid]_. Göra en reservation Ett bord för _[antal personer]_, tack. Fråga efter ett bord Accepterar ni kreditkort? Fråga om

Läs mer

Theodor Karlssons anor

Theodor Karlssons anor Theodor Karlssons anor Proband Karl Theodor Karlsson. Född 1877-11-09 i Söderhamn, Sverige. Död 1942-03-10 i Korsnäs. Tidigare även Åbb efter hemmanets namn. (Far I:1, s 1, Mor I:2, s 2) Gift 1903-11-14

Läs mer

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen, senare prosten, Swen Schöldberg var född 1764 på Schöldby, Torpa fs, Västmanlands Län, han avled 1834 i Västerhaninge och ligger begravd på Västerhaninge

Läs mer

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen I brottning och kast kan följande stycken med fördel användas, och är arton till antalet. So balt sich der

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 16 april, 1797 Karlskrona

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 16 april, 1797 Karlskrona Utskriftsdatum: 2011-03-30 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 124 Johan Magnus Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 16 april, 1797 Karlskrona Dödsdatum: Dödsplats:

Läs mer

Per Erik Andersson, Lars Göran Andersson, L G Högberg Brita Ehlert

Per Erik Andersson, Lars Göran Andersson, L G Högberg Brita Ehlert Arne Här kommer en sammanfattning av det jag hittat i kyrkböckerna om Skräddaren Jonas Andersson hans hustru Stina Jönsdotter och deras ättlingar Fig 1, med tyngdpunkt på sonen Anders Jonssons, torparen

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland In der Stadt 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

Konkurs. start. År år År År Antal år. Antal år Anders Plongstedt Daniel Müller Olof Nilsson

Konkurs. start. År år År År Antal år. Antal år Anders Plongstedt Daniel Müller Olof Nilsson Födelse Verksamhets start Död Gäld. ålder vid start Gäld. ålder vid konk. Konkurs Verksamhets tid Ålde r vid död År År År Anders Plongstedt 1735 1770 35 Daniel Müller 1744 1771 1806 27 72 Olof Nilsson

Läs mer