EMC Documentum TaskSpace

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EMC Documentum TaskSpace"

Transkript

1 EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Konfigurationshandbok EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA

2 EMC anser att informationen i den här publikationen var korrekt när den publicerades. Informationen kan ändras utan föregående meddelande. Information i den här publikationen tillhandahålls i befintligt skick. EMC Corporation lämnar inga utfästelser eller garantier avseende informationen i den här publikationen, och avsäger sig särskilt underförstådda garantier gällande säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. Användning, kopiering och distribuering av EMC-program som beskrivs i den här publiceringen kräver en gällande programvarulicens. Uppdaterade listor av EMC-produktnamn finns i EMC Corporation Trademarks på EMC.com. Alla andra varumärken som används här tillhör sina respektive ägare. Copyright 2011 EMC Corporation. Med ensamrätt.

3 Innehållsförteckning Förord Kapitel 1 Översikt Vad är TaskSpace? Om Documentum xcp-komponenter TaskSpace Forms Builder Process Builder Process Engine Content Server Utvecklingsplattformar Document Image Services Visningsprogram PDF Annotation Services Documentum Administrator Process Integrator Process Analyzer Business Activity Monitor ACS/BOCS EMC Documentums xcp-arkitektur Skapa ett TaskSpace-program Återanvända program Dokumentation för TaskSpace och xcp Kapitel 2 Komma igång Introduktion till TaskSpace-konfiguration Konfigurera och anpassa TaskSpace Översikt över TaskSpace-konfigurationen En kort beskrivning av ett exempelprogram Översikt över konfigurationen av en uppgiftslistflik Synlighet för element på uppgiftslistfliken Översikt över mappflikskonfiguration Översikt över sökflikskonfiguration Översikt över konfiguration av processinitiering Översikt över hur du konfigurerar direktassociationer mellan aktiviteter och mallar Översikt över hur du konfigurerar associationen mellan en aktivitet och ett paket och mellan ett paket och en mall Översikt över konfiguration av kontrollpaneler Översikt över konfiguration av uppgiftsvy Översikt över konfiguration av mappvy Översikt över konfiguration av dokumentvy Översikt över PDF-noteringar Översikt över formulärmallar med hög återgivning Översikt över konfiguration av flik för allmänt formulär Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7 3

4 Innehållsförteckning Starta användargränssnittet Skapa ett program Ändra ett program Förbereda databasen Objekttyper Objekt Användare, grupper och roller Processmallar Mallar/komponenter Instrumentpaneler Filformat Kapitel 3 Förbereda Forms Builder-mallar TaskSpace-komponenter Kapitel 4 Förbereda användare, grupper och roller Förbereda användare Söka efter en användare Skapa eller redigera en användare Användaregenskaper Importera användare Indatafil för att skapa nya användare Importera användare i TaskSpace Ändra hemdatabas för en användare Visa de grupper och roller som en användare tillhör Ändra namn på en användare Återanvisa objekt som ägs av en användare Ta bort en användare Förbereda grupper Söka efter en grupp Visa användarna i en grupp Skapa eller redigera en grupp Behörigheter för att skapa eller ändra grupper Gruppegenskaper Lägga till eller ta bort medlemmar av en grupp Återanvisa en användares poster till en annan grupp Ta bort en grupp Förbereda roller Söka efter en roll Skapa eller redigera en roll Rollegenskaper Lägga till medlemmar av en roll eller ta bort medlemmar från en roll Återanvisa en rolls poster till en annan roll Ta bort en roll Kapitel 5 Förbereda behörighetslistor Översikt över behörigheter Objektbehörigheter Mappsäkerhet Standardaliasuppsättningar Hur åtkomst till ett objekt utvärderas Söka efter en behörighetsgrupp Skapa eller ändra behörighetsgrupper Skapa en behörighetsgrupp Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7

5 Innehållsförteckning Ange en användares grundläggande och utökad objektbehörigheter Visa eller ändra behörighetsgrupper Visa eller ändra en behörighetsgrupp Lägga till användare i behörighetsgrupper Ta bort användare från behörighetsgrupper Ändra behörigheter som tilldelats en användare Egenskaper för behörighetsgrupp Ta bort en behörighetsgrupp Kapitel 6 Förbereda arbetsköer Arbetskö översikt Arbetsköroller Konfigurera en ny arbetskö Konfigurera matchning av arbetstilldelning Konfigurera kunskapsprofiler i processmallen Ange matchningsfiler för arbetstilldelning Arbetsköprinciper Uppgiftsprioritet Ange dynamisk prioritet och tidsbestämningsinformation för uppgifter Skapa eller ändra en köprincip Ta bort en köprincip Ange en kökategori Definiera en arbetskö Lägga till matchningsfilter för arbetstilldelning i en arbetskö Definiera åsidosättningsprinciper för arbetskö Hantera arbetsköbehandlare Lägga till en användare eller grupp i en arbetskö Ta bort en användare eller grupp från en arbetskö Lägga till kunskaper i behandlarprofiler för arbetstilldelning Uppdatera behandlarprofilen i en arbetskö Övervaka arbetsköer Tilldela och återanvisa en uppgift i arbetskön till en viss användare Befria en användare från en uppgift i arbetskön Göra uppehåll för en uppgift i en arbetskö Avbryta uppehåll för en uppgift i en arbetskö Låta behandlare välja uppgifter i kön Skapa affärskalendrar Skapa en kalender Redigera en kalender Ta bort en kalender Kapitel 7 Konfigurera TaskSpace-komponenter Introduktion till konfiguration av komponenter Lägga till komponenter Visa komponentegenskaper Ta bort komponenter Kapitel 8 Konfigurerar åtgärder Introduktion till konfigurerbara åtgärder Skapa en konfigurerbar ågärd Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7 5

6 Innehållsförteckning Åtgärdsegenskaper Skapa ett nytt dokument Skapa ett nytt formulär Skapa en ny mapp Skapa ett nytt kabinett Skapa ett nytt Hi-Fi-formulär Starta en ny process Starta den angivna processen med valda objekt Dialogrutan för TaskSpace-val Standarddialogrutan för WDK-import TaskSpace-import Skapa en ny kalender Skapa en ny kalenderhändelse i en kalender Visa ämne om ett objekt Standard WDK Rumsmedlemmar Visa relationer i ett formulär Grundläggande åtgärder Redigera en konfigurerbar åtgärd Radera en konfigurerbar åtgärd Tilldela konfigurerbara åtgärder Kapitel 9 Konfigurera menyer Introduktion till hur du konfigurerar en meny Grundläggande menyegenskaper Skapa en meny Redigera en meny Radera en meny Kapitel 10 Konfigurera dialogrutor för import Introduktion till hur du konfigurerar en importör Lägga till en metadatamall för TaskSpace-import Skapar en importör Lägga till en importör Redigera en importör Ta bort en importör Radera en importör Skapa en konfigurerbar åtgärd för TaskSpace-import Kapitel 11 Konfigurera dialogrutor för val Introduktion till hur du konfigurerar en selektor Skapa en selektor Skapa en importpositionerare Skapa en sökpositionerare Redigera en selektor Lägga till ytterligare en positionerare Redigera en positionerare Radera en positionerare Lägga till en selektor Ta bort en selektor Radera en selektor Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7

7 Innehållsförteckning Skapa en konfigurerbar åtgärd för valdialogrutan Kapitel 12 Konfigurera processer Introduktion till konfiguration av processer Lägga till processer Ta bort processer Kapitel 13 Konfigurera BAM-kontrollpaneler Om rapportmodulen Om processdiagrammodulen Om aviseringslistemodulen Om modulfilter Om behörighet för kontrollpanelen Om kontrollpanelsgränssnittet Skapa underordnade processer i Process Builder Skapa ett nytt kontrollpanelsprogram Utforma en kontrollpanel Lägga till en kontrollpanel i ett program Lägga till en kontrollpanelflik Tilldela behörigheter för kontrollpaneler Konfigurera rapporter med flera nivåer på en kontrollpanel Lägga till processdiagram på en kontrollpanel Schemalägga uppdateringsperioder Konfigurera modulfilter Skriva ut rapporter från en kontrollpanel Ändra kontrollpaneler Ta bort kontrollpaneler Ta bort kontrollpaneler Använda kontrollmodulsfilter Förstå filter för enstaka sökningar och multisökningar Konfigurera filter för enstaka sökningar och multisökningar i en kontrollpanel Använda filter för enstaka sökningar och multisökningar Uppdatera status för en avisering Anpassa en CSS-formatmall för en kontrollpanel Visa kontrollpanelsinnehåll på språk som skrivs från höger till vänster Kapitel 14 Administerera affärsprocesser Introduktion till processhantering Hitta processmallar Visa sökresultat för processmallens egenskaper Hantera processmallar Hantera processparametrar Visa processinstanser Administrera processinstanser Skapa en anpassad sökflik för processinstanser Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7 7

8 Innehållsförteckning Använda standardsöksidan för processinstanser Utföra administrativa funktioner för en instans Administrera uppgifter Hantera uppgiftsinformation Redigera timers för uppgift Kapitel 15 Konfigurera flikar Introduktion till konfiguration av flikar Skapa en ny flik Skapa en sökflik Skapa en uppgiftslisteflik Skapa en mappflik Skapa en flik för allmänna formulär Skapa en kontrollpanelflik Skapa en processinstanslistflik Skapa en flik av en annan typ Redigera en flik Ta bort flikar Kapitel 16 Konfigurera roller Introduktion till konfiguration av roller Skapa en ny roll Tilldela flikar till en roll Konfigurera global sökning för en roll Tilldela arbetsflödeskomponenter till en roll Tilldela en mappvy i Öppna poster för en roll Tilldela en dokumentvy i Öppna poster för en roll Tilldela menyer till en roll Lägga till en befintlig roll Redigera en roll Ta bort roller Felsökning av rollbeteende Kapitel 17 Konfigurera typer Introduktion till konfiguration av typer Skapa typer Lägga till typer Redigera anpassade typer Ta bort typer Ta bort anpassade typer Kapitel 18 Konfigurera användargränssnittet Konfigurera logotyper Avbilda filformat till visningsprogram Placera validerings- och felmeddelanden Aktivera dra och släpp och storleksändring av kolumner Bilaga A Hantera program Visa listan med överordnade program Hantera ett TaskSpace-program på en utvecklingsplattform Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7

9 Innehållsförteckning Hålla databasen och ett Composer-projekt synkroniserade Använda ett program i en annan miljö Förbereda TaskSpace för Import Lägga till en arbetskö till ett TaskSpace-program Ta bort en arbetskö ur ett TaskSpace-program Lägga till ett skåp eller en mapp i ett TaskSpace-program Ta bort ett skåp eller en mapp ur ett TaskSpace-program Bilaga B Grundläggande åtgärder Bilaga C Skapa en ny fliktyp Lägga till en fliktypsdefinition Lokalisera den nya fliktypen Utveckla en klass för den nya fliktypen Utveckla ett konfigurationsgränssnitt för den nya fliktypen XForm WDK-komponent Utveckla anpassade komponenter för den nya fliktypen Bilaga D Typegenskaper Bilaga E Använda en kontrollpanelflik Bilaga F Administrera BAM-servern Introduktion till hantering av BAM-server Starta och stoppa BAM-servern Alternativ för att konfigurera BAM-dataöverföring Hantera historisk data Uppdatera BAM:s datadefinitioner Bilaga G Anteckningar Ordlista Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7 9

10 Innehållsförteckning Lista över bilder Bild 1. EMC Documentums xcp-arkitektur Bild 2. Byggprocessen i TaskSpace Bild 3. Programutformning i TaskSpace Bild 4. Översta raden i ett exempelprogram Bild 5. Exempel på uppgiftslistflik Bild 6. Exempel på mappflik Bild 7. Exempel på sökflik Bild 8. Exempel på initieringsprocessvy Bild 9. Exempel på standarduppgiftsvyn Bild 10. Exempel på en uppgiftsvy med dokumentvy Bild 11. Exempel på mappvy Bild 12. Exempel på dokumentvy Bild 13. Egenskapssida för behörighetsgrupp: Fliken Info Bild 14. Egenskapssida för behörighetsgrupp: Fliken Behörigheter Bild 15. Arkitektur för BAM-kontrollpanel Bild 16. Interaktionsdiagram för kontrollpanelens konstruktör och användare Bild 17. Rapportmodul Bild 18. Processdiagrammodul Bild 19. Aviseringsmodul Bild 20. Rapporteringsentiteten för fakturering Bild 21. Kontrollpanelsfilter för enstaka sökning Bild 22. Kontrollpanelsfilter för multisökningar Bild 23. Sidan Lägga till roll, fliken Tilldela flikar Bild 24. Sidan Lägg till roll, fliken Global sökning Bild 25. Sidan Lägg till roll, fliken Arbetsflöde Bild 26. Sidan Lägg till roll, fliken Mappvy Bild 27. Sidan Lägg till roll, fliken Dokumentvy Bild 28. Sidan Lägg till roll, fliken Menyer Bild 29. Sidan Redigera roll, fliken Flikar Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7

11 Innehållsförteckning Lista över tabeller Tabell 1. Välja visningsprogram Tabell 2. Närliggande dokumentation Tabell 3. Funktioner i exempelprogrammets översta rad Tabell 4. Krav på varje element på en uppgiftslistflik Tabell 5. Jämförelse av konfigurationsmetoder för processinitiering Tabell 6. URL-variablerna i TaskSpace Tabell 7. Placering av varje komponent i TaskSpace-användargränssnittet Tabell 8. Användaregenskaper Tabell 9. Standardvärden för nya användare Tabell 10. Behörigheter för att skapa eller ändra grupper Tabell 11. Behörigheter för att skapa eller ändra grupper Tabell 12. Gruppegenskaper Tabell 13. Rollegenskaper Tabell 14. Grundläggande behörighet Tabell 15. Utökade behörigheter Tabell 16. Behörigheter som krävs vid mappsäkerhet Tabell 17. Grundläggande behörighet Tabell 18. Utökade behörigheter Tabell 19. Infosida Tabell 20. Sidan Behörigheter Tabell 21. Användarroller för arbetsköer Tabell 22. Grundläggande åtgärdsegenskaper Tabell 23. Grundläggande menyegenskaper Tabell 24. Fält för processmallens egenskaper Tabell 25. Sökfält för processinstanser Tabell 26. Knappar på sidan Processinstanser Tabell 27. Uppgiftsegenskaper Tabell 28. Administrativa åtgärder Tabell 29. Uppgiftsegenskaper Tabell 30. Paneler på en mappflik Tabell 31. Visningsprogram Tabell 32. Grundläggande åtgärder Tabell 33. Värden i typelementet Tabell 34. Typegenskaper Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version

12 Innehållsförteckning 12 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7

13 Förord I den här handboken beskrivs hur du konfigurerar och administrerar EMC Documentum TaskSpace. Målgrupp Informationen i handboken är riktad till programutvecklare och administratörer som konfigurerar och administrerar TaskSpace. Handboken förutsätter att du har viss vana vid grundläggande Documentum-funktioner, till exempel konfiguration och underhåll av databasen och objekttypsutformning. En lista med närliggande dokumentation finns i Dokumentation för TaskSpace och xcp, sidan 25. Versionshistorik Följande ändringar har gjorts i det här dokumentet. Versionshistorik Ändringsdatum Mars 2011 Beskrivning Första publicering Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version

14 Förord 14 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7

15 Kapitel 1 Översikt Det här kapitlet innehåller en introduktion till TaskSpace och här förklaras sambandet med Documentum xcelerated Composition Platform (xcp), som beskrivs närmare i de följande avsnitten: Vad är TaskSpace?, sidan 15 Om Documentum xcp-komponenter, sidan 16 Skapa ett TaskSpace-program, sidan 23 Dokumentation för TaskSpace och xcp, sidan 25 Vad är TaskSpace? I EMC Documentum TaskSpace finns ett användargränssnitt som är optimerat för uppgiftsbearbetning och dokumenthämtning. Det mycket flexibla användargränssnittet har förbättrats med en integrerad visningsfunktion samt åtkomst till EMC Documentum-databasen och tjänster för innehållshantering via vanliga webbläsare. I kombination med resten av Documentum Process Suite och Documentum-databasen ger TaskSpace en heltäckande lösning för hantering av Case Management-program med stora volymer. I TaskSpace finns också möjlighet att konfigurera och utforma användargränssnitt utöver kärnfunktionerna för innehållshantering. Kärnan i TaskSpace är möjligheten för organisationer att snabbt skapa och distribuera rollbaserade Case Management-program som är anpassade efter särskilda behov men som även ser ut och fungerar som internt utvecklade program. Några funktioner i TaskSpace: Funktioner för layout för och att skapa formulär med hjälp av EMC Documentum Forms Builder: Det här verktyget är baserat på komponentramverket EMC Documentum Web Development Kit och innehåller funktioner för att utforma användargränssnitt där kunskapsarbetare kan hantera arbetsflöden och affärsprocesser samt hämta dokument. Administration: Administratörer kan hantera TaskSpace-komponenter, anpassa roller för användare samt tilldela program och använda säkerhet för dokument och mappar. Integrering med Business Process Management: EMC Documentum xcp innehåller funktioner för att definiera, utföra, övervaka och optimera affärsprocesser oavsett organisation, system och program. Dokumentvisning: Användarna kan visa dokument och bilder i ett dokumentvisningsprogram, t.ex. Adobe Acrobat Reader, Documentum PDF Annotation Services (PAS), Daeja ViewOne Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version

16 Översikt Pro, IGC Brava! och High Fidelity Forms. Användarna kan kommentera dokument och andra bilder i PAS, Daeja ViewOne Pro och IGC Brava!. Kommentar: Vissa funktioner (t.ex. sidvisning, noteringar och sidändringar) i visningsprogram från andra leverantörer (t.ex. Adobe Acrobat Reader, Daeja ViewOne Pro eller IGC Brava!) fungerar bara i TaskSpace om du använder TaskSpace med Document Image Services. Instruktioner om hur du distribuerar Document Image Services finns i driftsättningshandboken för Document Image Services. Informationshämtning: Data och dokument kan extraheras för att få åtkomst till och bearbeta kundbegäran. Information kan hämtas med hjälp av metadatasökfunktioner eller genom att söka i mappar och kategorier i databasen. Om Documentum xcp-komponenter Documentum xcp är en grupp komponenter som är avsedda att fungera sömlöst tillsammans och skapa en heltäckande företagsplattform för ärendehantering. Plattformen består av en kärna av nödvändiga produkter och valfria tillvalsprodukter. Basprodukterna: TaskSpace, sidan 17 Forms Builder, sidan 17 Process Builder, sidan 17 Process Engine, sidan 18 Content Server, sidan 18 Utvecklingsplattformar, sidan 18 Tillvalsprodukter som kan användas med Documentum xcp: Document Image Services, sidan 18 Visningsprogram, sidan 19 PDF Annotation Services, sidan 22 Documentum Administrator, sidan 22 Process Integrator, sidan 22 Process Analyzer, sidan 22 Business Activity Monitor, sidan 22 ACS/BOCS, sidan 23 Arkitekturen för Documentums xcp beskrivs i EMC Documentums xcp-arkitektur, sidan Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7

17 Översikt TaskSpace Med TaskSpace förenklas arbetet för uppgiftsbehandlaren tack vare det enkla användargränssnittet med inbyggda bildfunktioner. TaskSpace är utformat för användare som arbetar med flera olika uppgifter och som måste hitta dokument och mappar i mycket stora databaser. Mer om TaskSpace: I TaskSpace finns ett enkelt, skalbart användargränssnitt som är utformat för uppgiftsbearbetning och dokumenthämtning. TaskSpace har ett integrerat dokumentvisningsprogram med anteckningar. TaskSpace kan användas för hantering av arbetsköer. TaskSpace kan användas tillsammans med Forms Builder, där programutvecklare snabbt och enkelt kan skapa anpassade program. TaskSpace fungerar som ett alternativ till Webtop för processorienterade program. Möjliggör samarbete med ett ärendes innehåll och status. Forms Builder Documentum Forms Builder är ett interaktivt verktyg som du använder till att skapa och ändra formulärbaserade mallar och lagra dem i databasen. Med Forms Builder kan konstruktören skapa mallar för användargränssnitt som används för sökning, visning av dokument och mappar, processinitiering, uppgiftslistor, uppgifter och grundformulär. Forms Builder fungerar som layoutverktyg för TaskSpace. En mall anger de dataposter och användargränssnittselement som är associerade med formuläret, standarddatavärden, hur användarinmatning ska valideras och vilket informationsformat som ska användas vid överföringen till det program som används till att visa formulär. När en mall har installerats i en databas kan administratörer skapa instanser baserade på mallen i TaskSpace. Förekomsterna är därefter tillgängliga för slutanvändare, så att de kan visa och ändra information i databasen med hjälp av TaskSpace. I en ärendehanteringsmiljö kan konstruktören skapa formulär som kan användas för att visa dokument och data som är kopplade till ett ärende. Följande funktioner kan användas till att skapa olika formulär: Användbarhet: Skapa nya eller ändra befintliga mallar genom att dra och släppa olika kontroller. Layout och stil: Du har stor kontroll över mallens layout med designrutor. Du kan ange teckensnitt, färg, bakgrund och andra formatparametrar samt lägga till logotyper eller andra grafiska bilder. Tabbordning/snabbtangenter: Skapa formulär som användarna kan förflytta sig i utan att använda musen. Förekomstlås: Förhindra användare från att utföra ändringar som kan skapa en konflikt när flera användare arbetar med samma formulärdata. Process Builder Med hjälp av Process Builder kan du skapa processmallar. Processmallar används till att fånga definitionen av en affärsprocess, vilket gör det möjligt för användare att utföra processen upprepade gånger. Affärsanalytiker kan även utforma processen iterativt med utvecklaren (som använder Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version

18 Översikt Process Builder) i Process Analyzer. Individuella processer som genereras från en processmall kallas för arbetsflöden. Ett arbetsflöde formaliserar en affärsprocess, till exempel ett försäkringsanspråk. När affärsprocessen har formaliserats i en processmall kan användare använda mallen upprepade gånger för att utföra affärsprocessen. Processmallar är avgränsade från respektive körtidsförekomst, vilket innebär att flera arbetsflöden som baseras på samma mall kan köras samtidigt. Med TaskSpace kan användare starta arbetsflöden som en del av uppgiftsbearbetningaktiviteter och arbeta med uppgifter som tilldelas av arbetsflödena. Process Engine Process Engine kör, dirigerar och hanterar affärsprocesser. Programmet utvärderar automatiskt affärsregler och tilldelar uppgifter till rätt system, grupp eller medarbetare vid rätt tidpunkt. Användare samverkar med Process Engine via en uppsättning gränssnitt som styr och anger sammanhang för uppgifter, arbetslistor, upptrappning och meddelanden. Content Server Content Server innehåller centrala innehållshanteringsfunktioner och fungerar som bas för andra EMC Documentum-innehållshanteringsprodukter och utökande tjänster. Utvecklingsplattformar Merparten av det arbete som krävs för att hantera ett TaskSpace-program görs i TaskSpace. Vissa hanteringsuppgifter måste dock utföras på en utvecklingsplattform. Documentum Composer används för att utföra dessa hanteringsuppgifter. EMC Documentum Composer är en utvecklingsplattform för sammansättning, konfiguration och driftsättning av EMC Documentum-program. Composer baseras på Eclipse Integrated Development Environment, och är en enhetlig miljö där element i EMC Documentum-program som arbetsflödesmallar, livscykeldefinitioner, säkerhetsinställningar och aspekter kan skapas och underhållas. Document Image Services Document Image Services innehåller funktioner för bildorienterade dokument och hanterar flera olika visningsprogram. Funktioner: Sidtillhandahållande: Förbättrar prestandan genom att en sida i taget returneras i TIFF- eller PDF-format. På så sätt kan kompatibla visningsprogram visa första sidan samtidigt som resten av dokumentet hämtas. (Det går inte att använda sidtillhandahållande för säkra PDF-filer.) Document Image Services är integrerat med ACS (Accelerated Content Services) och BOCS 18 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7

19 Översikt (Branch Office Caching Services), vilket ger snabb åtkomst till ofta använda dokument. Information om sidåtkomstterminologi finns i driftsättningshandboken för Documentum TaskSpace. Anteckningar: Gör att det går att spara anteckningsfiler tillsammans med dokument i vissa visningsprogram. (Endast PAS, Daeja ViewOne Pro eller IGC Brava! har stöd för anteckningar.) Certifikat: Kräver Documentum 6.0 eller senare. Använda med TaskSpace: Kan användas till att integrera och konfigurera ett eller flera visningsprogram med TaskSpace. Använda oberoende av TaskSpace: Kan användas fristående till att integrera visningsprogram i ett WDK-baserat program med minimal konfiguration och programmering. Visningsprogram Du kan integrera visningsprogram i dokumentmallar som har skapats i Forms Builder och på så sätt enklare visa dokument och dokumentinformation från TaskSpace. Kommentar: Vissa funktioner (t.ex. sidvisning, noteringar och sidändringar) i visningsprogram från andra leverantörer (t.ex. Adobe Acrobat Reader, Daeja ViewOne Pro eller IGC Brava!) fungerar bara i TaskSpace om du använder TaskSpace med Document Image Services. Instruktioner om hur du distribuerar Document Image Services finns i driftsättningshandboken för Document Image Services. De följande tabellerna innehåller detaljerad information om varje visningsprogram. Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version

20 Översikt Körtid Lokalisering IGC Brava! För närvarande franska, tyska och japanska Daeja ViewOne Pro Java-applet Alla språk som stöds i TaskSpace Tabell 1. Välja visningsprogram Documentum PAS Alla språk som stöds i TaskSpace Adobe Reader Alla språk som stöds i TaskSpace Formulär med hög återgivning ActiveXkontroll ActiveXkontroll ActiveXkontroll ActiveXkontroll Se www. openoffice.org Webbläsare Inte tillgänglig Alla språk som stöds av webbläsaren Anteckningar Stöds Stöds Stöds Stöds inte Stöds inte Stöds inte Viktiga filformat (Fullständiga listor finns i dokumentationen från leverantören.) Sidmodifieringar (PDF, TIFF) Sidåtkomst JPEG, PDF, TIFF, AutoCAD (dwf, dwg, dxf) BMP, EMF, GIF, JPEG, PCX, PDF, PNG, TIFF, TXT och andra vanliga format Endast PDF PDF och irm-pdf för IRM Endast ODTformatet (OpenOffice Writer), t.ex. formulärmallar med hög återgivning Ja Ja Nej Nej Nej Nej Sidtillhandahållande (TIFF/PDF) Sidtillhandahållande (TIFF/PDF) Ingen Byteströmning (PDF) Ingen GIF, JPEG, PDF, PNG för Firefox och Internet Explorer. Internet Explorer har också stöd för MS Officeformat, irm-pdf, irm-msw8, irm-excel8book, irm-ppt8 för IRM. Ingen 20 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7

21 Översikt Webbläsare Driftsättning IGC Brava! Endast Internet Explorer Driftsättning på serversidan Daeja ViewOne Pro Alla webbläsare som stöds i TaskSpace Driftsättning på serversidan Documentum PAS Endast Internet Explorer Driftsättning på klientsidan Adobe Reader Alla webbläsare som stöds i TaskSpace Driftsättning på klientsidan Formulär med hög återgivning Endast Internet Explorer Driftsättning på serversidan Licensserver Ja Nej Nej Nej Nej Nej Webbplats www. infograph.com com com Webbläsare Alla webbläsare som stöds i TaskSpace Inte tillgänglig Webbläsarleverantör Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version

22 Översikt PDF Annotation Services PAS integrerar gransknings- och kommentarfunktionerna från Adobe i Documentum-plattformen. PDF Annotation Services fungerar tillsammans med Adobe Acrobat och Adobe PDF. Dokumentets integritet och säkerhet upprätthålls under de smidiga kodnings-, gransknings- och godkännandeprocesserna. Documentum Administrator EMC Documentum Administrator är ett kraftfullt, webbaserat verktyg som förenklar underhållet av globalt distribuerade Documentum-driftsättningar. Det webbaserade gränssnittet kan användas med standardwebbläsare, vilket gör det möjligt för systemadministratörer att använda olika skrivbordsplattformar till att utnyttja komponenterna i en distribuerad programmiljö. Process Integrator EMC Documentum Process Integrator används tillsammans med EMC Documentum Process Engine och Content Server till att tillhandahålla en universell integrationstjänst. Resultatet är integration mellan EMC Documentum-process-, innehålls- och databastjänster och externa processer via en tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Process Analyzer I EMC Documentum Process Analyzer kan användare på affärsnivå enkelt utforma processer som körs på eller utanför EMC Documentum-plattformen. I det grafiska verktyget kan användare rita upp processer och associera attributinformation för aktiviteter och uppgifter i en process. Business Activity Monitor EMC Documentum Business Activity Monitor (BAM) skapar varningar och rapporter för processkörningsdata som hämtas från EMC Documentum Process Engine. Documentum Business Activity Monitor spårar i realtid definierade KPI:er (Key Performance Indicator), rapporterar om processprestanda och genererar varningar vid tillstånd som faller utanför angivna tröskelvärden. Prestandainformation dirigeras också tillbaka till Documentum Process Analyzer och Process Simulator så att processernas utformning och effektivitet kan optimeras. Här finns kontrollpaneler med portlets som på ett enkelt sätt kan anpassas, kombineras och konfigureras för varje enskild användare i en portal. 22 Konfigurationshandbok för EMC Documentum TaskSpace version 6.7

EMC Documentum TaskSpace

EMC Documentum TaskSpace EMC Documentum TaskSpace Version 6.5 Konfigurationshandbok Artikelnummer 300-006-657 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 2007 2008 EMC

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

SharePoint 2010 för Lunds Universitet

SharePoint 2010 för Lunds Universitet DC LÄROMEDEL SharePoint 2010 för Lunds Universitet grundkurs SP10LU-1 SharePoint 2010 grundkurs för LU, upplaga 1 DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: Internet: admin@dcutbildning.com

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 Juridisk information Novell Inc. gör inga utfästelser och lämnar heller inga garantier med avseende på innehållet eller användningen av den

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Paketera och distribuera dina program

Paketera och distribuera dina program Paketera och distribuera dina program Användarguide, Summer 15 @salesforcedocs Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Med ensamrätt. Salesforce, ett är registrerat varumärke tillhörande salesforce.com,

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

FileMaker Server 13. Anpassad webbpublicering med XML

FileMaker Server 13. Anpassad webbpublicering med XML FileMaker Server 13 Anpassad webbpublicering med XML 2004-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP FileMaker Server 12 Anpassad webbpublicering med PHP 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv Capture Pro Software Användarhandbok A-61735_sv KOMMA IGÅNG 1-1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 2-1 FELSÖKNING 3-1 BILAGOR A A-1 1 Komma igång Innehåll Dokumentation om produkten...1-2 Terminologi...1-3 Starta Kodak

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för redaktörer Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion 5 Om den

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Smartcloud Docs. Version 1.0.5

Smartcloud Docs. Version 1.0.5 Smartcloud Docs Version 1.0.5 ii Smartcloud Docs Innehåll Hanterade webbläsare........ 3 Hjälpmedelsfunktioner för SmartCloud Docs................ 5 Ordlista............... 7 A.................. 7 B..................

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

DK:s kommunikation, informations- och dokumenthantering med hjälp av Microsofts produkter

DK:s kommunikation, informations- och dokumenthantering med hjälp av Microsofts produkter DK:s kommunikation, informations- och dokumenthantering med hjälp av Microsofts produkter Alexandra Holstensson Filiz Kurtulus EXAMENSARBETE 2007 DATATEKNIK DK s communication, information- and document

Läs mer

J URIDISK INFORMATION

J URIDISK INFORMATION Användarhandboken J URIDISK INFORMATION Copyright 2009 Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får överföras, kopieras, reproduceras, lagras i arkivsystem eller översättas

Läs mer

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara Produkthandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee-logotypen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Läs mer

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiskt meddelande Juridiskt meddelande Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Resurser Aktivering och registrering............................................................................................

Läs mer

CA Clarity PPM. Versionsinformation - On Demand. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Versionsinformation - On Demand. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Versionsinformation - On Demand Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen )

Läs mer

OLAP Användarhandbok för kalkylarkstillägget

OLAP Användarhandbok för kalkylarkstillägget IBM DB2 OLAP Server och Starter Kit OLAP Användarhandbok för kalkylarkstillägget i Excel Version 7 SC14-0068-00 IBM DB2 OLAP Server och Starter Kit OLAP Användarhandbok för kalkylarkstillägget i Excel

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För Macintosh 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker,

Läs mer