Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013. med årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 med årsredovisning

2 Verksamhetsberättelse 2013 Boendet berör nästan allt 3 Året som gått skrev på mot hyrskatten 6 Stor satsning inför valet Långsiktiga mål Agenda Hyresförhandlingarna Redovisning hyror 14 Årsredovisning 2013 Vår årsredovisning 18 Ekonomi i sammanfattning 19 Uppföljning ekonomiska mål Förvaltningsberättelse 21 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 28 Noter 30 Styrelsen 40 Revisionsberättelse 41 Kort om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett tryggt boende där både människor och samhälle utvecklas. Vi är partipolitiskt obundna och styrs av våra medlemmar Vi förhandlar med hyresvärden om hyran och villkoren för boendet Vi ger medlemmarna information, rådgivning och stöd i kontakten med hyresvärden Vi arbetar med opinionsbildning och påverkar beslutsfattare för att förbättra villkoren för hyresgäster Vi hjälper våra medlemmar att påverka sitt boende på egen hand Över en halv miljon hushåll är med i Hyresgästföreningen. Ring eller besök om du också vill bli medlem. Hyresgästföreningen 2014 Projektgrupp: Antonina Eriksson, Stina Touma, Peter Forsman, Kristina Holmgren och Stig Josefsson Grafisk produktion: Anna Gunneström/Bild & Bokstav Fotografer: Sara Anderberg, Jesper Bryngelsson, Peter Forsman, Johan Hammarström, Johan Lindahl, Hans Lindberg, Erik Wahlström, Erik Yngvesson

3 Boendet påverkar nästan allt Det är härligt att vara en folkrörelse. Vi kan nappa tag i alla frågor som berör boendet, och det är nästan allt. Hur vi bor, var vi bor och med vilka förutsättningar vi bor är resultatet av hur resten av samhället fungerar. Det ger avtryck i vår verksamhet. Men mitt i allt detta måste vi också vara tydliga. Hyresgäster, medlemmar, politiker, media och tjänstemän på alla nivåer ska veta vilka vi är och vad vi står för. Vi måste tala om vad vi uppnått och vad vi vill förändra. Det är också ett sätt att få många att vilja engagera sig. Vi vill vara så många medlemmar som möjligt. Det är en styrka. Men vi behöver också många förtroendevalda och aktiva medlemmar. Vår framgångsrika hyrskattskampanj, som avslutades hösten 2013, hade inte varit möjlig utan alla som har stått på gator och torg och samlat namnunderskrifter och tackat Anders Borg på förhand. Insändare skrevs, politiker uppvaktades och siffror om den orättvisa beskattningen plockades fram. Vi lyckades få Anders Borg att tillsätta en utredning om hyrskatten och vi övertygade politikerna om att den finns en orättvis beskattning av hyresrätten. Vi vill få politiker och allmänhet att se det vi ser. Bostadsbrist, skenande byggkostnader, ungdomar som inte har en chans till en bostad, hyror som drar iväg och ombyggnader som måste bli gjorda. Därför drog vi igång en stor opinionsbildande satsning under slutet av 2013, med inriktning på att lyfta bostadsfrågorna i valet Hyresförhandlingarna ställer stora krav på oss. Det är en tuff uppgift vi har att hålla tillbaka hyrorna och samtidigt se till att hyresgästerna får valuta för pengarna. Det är ett väldigt tryck från fastighetsägarna om att höja hyrorna inte bara i de årliga förhandlingarna utan också i samband med ombyggnader och renoveringar. För att få ett förstahandskontrakt krävs fast jobb, inga skulder och en lön som är tre gånger hyran. Det ställer många, inte minst unga vuxna, utanför möjligheten att få en egen bostad. Det byggs för lite och allt fler är hänvisade till en krympande hyressektor. Det är ett viktigt jobb för oss att ta fram förslag för hur byggandet ska kunna öka. Och det har vi gjort. Hyresgästföreningen har länge arbetat för att ha en stark ekonomi. Inte minst det senaste året har det visat sig att vi behöver använda vår ekonomiska styrka när angreppen på hyresrätten och hyresgästernas villkor ökar. Vår starka ekonomi gör det också möjligt att satsa extra mycket resurser på att få politiker och andra beslutsfattare att förbättra villkoren för Sveriges nuvarnade och kommande hyresgäster. Barbro Engman, förbundsordförande 3

4 Året som gått Det finns ett stort engagemang inom Hyresgästföreingen över hela landet. Många vill vara med och bidra, förändra och göra skillnad på olika sätt. Det gäller både förtroendevalda och anställda. Hyresgästföreningen arbetar ständigt med att utveckla verksamheten. I dialog med medlemmarna har ett antal långsiktiga mål tagits fram (du kan läsa mer om målen på s. 10). Flera av målen är beroende av hur vi lyckas med vår opinionsbildning. Därför har vi under året som gått valt att arbeta särskilt med att detta. År 2013 prioriterade vi också att arbeta extra med att kommunicera resultat, att öka antalet aktiva och förtroendevalda samt med att vara tillgängliga. Satsningen på förbättrad opinionsbildning har lett till nästan 900 träffar med politiker. Vi har medverkat till över tusen bostadspolitiska aktiviteter, för att öka kunskapen om vad vi vill åstadkomma och för att öka trycket på politikerna. Resultaten överstiger de mål vi satte för 2013 och prioriteringarna har lett till att bostadsfrågorna nu klättrar på den politiska dagordningen. I början av året fattade Hyresgästföreningens förbundsstyrelse beslut om en ny strategi för folkrörelseutveckling. Strategin samordnar arbetet med att öka antalet aktiva medlemmar och förtroendevalda och att stärka folkrörelsen. Under 2013 har vi aktivt frågat medlemmarna om de vill engagera sig. Det resulterade i över intresseanmälningar. Det har också gett resultat i antal aktiva. Vid årsskiftet hade vi förtroendevalda. Det är ungefär lika många som år 2012, vilket betyder att vi vänt en nedåtgående trend. Under året har vi därtill förbättrat servicen till våra medlemmar genom avsevärt kortare väntetider för telefonsamtal. Här är några av de händelser under året där vi tillsammans har skapat resultat. Givande samtal i Almedalen Ett nytt grepp från Hyresgästföreningen i 2013 års Almedalsvecka var att ha ett eget tält, inrett som en liten lägenhet. Där bjöds det under hela veckan in till bostadspolitiska samtal runt ett fikabord med olika organisationer, företag och ungdomspolitiker. Fokus låg särskilt på frågan om behovet av att bygga fler hyresrätter som unga kan efterfråga. Det visade sig också Boinflytandemärkningen av miljöhuset i kvarteret Dalen. att det finns en klar samsyn mellan Hyresgästföreningen och de vi pratade med i Almedalen, om behovet av att bygga fler hyresrätter. Boinflytandemärkt miljöhus I kvarteret Dalen i Gislaved finns det ett miljöhus som sticker ut från mängden. Det är nämligen förmodligen det första boinflytandemärkta miljöhuset i landet. Det är boinflytandekommittén som finns mellan Hyresgästföreningen och Gislavedshus som satt upp kriterier för en boinflytandemärkning. En märkning som visar att hyresgästerna är med och bestämmer. Representanter för sydsvenska Handelskammaren och Arkitektstudenterna var några av dem som besökte Hyresgästföreningens tält och pratade bostadsfrågor med bland annat Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman. 4

5 Mattias Axelson och Tomas Jellback från den lokala hyresgästföreningen berättar för Hyresgästföreningens förbundsstyrelse om den pågående ombyggnadsprocessen på Pennygången i Göteborg. Dyra upprustningar i fokus Hyresgästföreningen har länge påtalat vilka konsekvenser omfattande upprustningar får. Många hyresgäster har helt enkelt inte råd att flytta tillbaka till sina lägenheter efter upprustningen. Nu har det resulterat i att Boverket har fått i uppdrag att utreda vilka effekter omfattande bostadsrenoveringar har på människors flyttande. I samband med att Boverket fick uppdraget besökte Hyresgästföreningens förbundsstyrelse, i slutet av oktober 2013, Pennygången i Göteborg. Där fick man en genomgång av den långa och svåra ombyggnadsprocessen som pågår med Stena fastigheter, som vill lyxrenovera lägenheterna. Engagemang för hyresgäster i Kiruna som tvingas flytta Gruvbrytningen i Kiruna tvingar tusentals hyresgäster bort från sina hem. Stadsomvandlingen som nu startat innebär att flera bostadsområden successivt ska tömmas. Frågan är vart hyresgästerna ska flytta, till vilket pris och hur kostnaderna ska fördelas? Det som talar emot att hyresgästerna ska ta hela smällen är det ansvar LKAB har för att se till att kompensera kommuninnevånarna för de skador gruvbrytningen orsakar. Vi frågar oss om det verkligen är hyresgästerna som ska stå för kostnaderna när det är gruvbrytningen som är orsaken till att bostäderna måste rivas och staden ska flyttas, säger Josefin Höjerström, ledamot i Kiruna hyresgästförening. Hyresgästföreningen i Kiruna har tagit juridisk experthjälp från Hyresgästföreningens riksförbund för att hitta lämpliga lösningar. 4,7 miljoner för smittat vatten Sedan Hyresgästföreningen vann striden i Östersunds tingsrätt om ersättning för otjänligt dricksvatten har nära hyresgäster hos de två allmännyttorna Östersundshem och Skebo i Skellefteå begärt och fått ersättning. Totalt har nära 4,7 miljoner kronor betalats ut under 2013 som kompensation för den vara, drickbart vatten, som hyresgästerna betalade för via hyran, men inte fick. Det känns väldigt positivt att vårt arbete har resulterat i att så pass många hyresgäster har fått del av den här kompensationen. Hyresgästföreningen kämpade med det här en längre tid och när nästan drygt 4,7 miljoner kronor gått tillbaka till hyresgästerna är det ett kvitto på att vi lyckats bra, säger Niclas Sundell, chefsjurist på Hyresgästföreningen region Norrland. Viktig dom i radonmål På grund av höga radonhalter har en hyresgäst i Uppsala fått sänkt hyra efter en dom tingsrätten. Hyresgästen fick tillbaka kronor från hyresvärden Uppsalahem. Domen kan få betydelse för andra hyresgäster med liknande problem. Det känns bra att vi kunnat bevisa att höga radonhalter är att anse som en brist i hyresrättslig mening och att hyresgäster har rätt till hyresnedsättning om värdena är för höga, säger Hyresgästföreningens jurist Marie Hammerin-Söderström som företrätt hyresgästen. Sandra bäst i telefon Sandra Appelgren på Hyresgästföreningens medlemsregister utsågs i början på 2013 till Miss Contact Center, som ingår i SM i telefoni. Företaget Q Survey ringer runt anonymt i olika ärenden och mäter hur bra service olika organisationer ger. Vad gör dig till en vinnare? Dels är jag positiv och glad, dels är jag väldigt noga med att varje medlem som ringer ska få ett bra bemötande och all information de behöver. Sandra Appelgren 5

6 skrev på mot hyrskatten Närmare personer skrev fram till hösten 2013 på namninsamlingen Tack på förhand som riktade sig till finansminister Anders Borg med en uppmaning att avskaffa den orättvisa hyrskatten. AVSKAFFA HYRSKATTEN! Namnen samlades in på webben och på listor runt om i landet och lämnades över till finansminister Anders Borg. De som äger sina bostäder får skattelättnader till ett värde av cirka 40 miljarder kronor varje år i form av ränteavdrag och rotavdrag. Hyresgästerna får däremot inte en krona i skattelättnader. Hyresgästföreningen anser att det måste bli en ändring på hur beskattningen görs så att det blir likartade ekonomiska villkor oavsett om du hyr eller äger din bostad. Allt fler politiker medger att det finns en orättvisa i beskattningen. En statlig utredning har sett över bostadsbeskattningen, men enligt Hyresgästföreningen fick utredningen alltför begränsade direktiv för att resultatet skulle kunna leda till någon förändring. Bostadsskatteutredningen kontaterar att hyrt boende är kronor dyrare per månad på grund av att det ägda boendet är skattegynnat. Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman broderade en väggbonad till finansminister Anders Borg som ett led i hyrskattskampanjen där hon tackade honom på förhand för att han avskaffar hyrskatten. Bilden är tagen av Anders Borgs statssekreterare Hans Lindberg. Namninsamling mot hyrskatten på Angereds torg. Lena Immonen får information av Kent Mbabazi Tell, ordförande i Hyresgästföreningen Angered. 6

7 Bilden är från Hyresgästföreningens aktivitet flerhem.nu 7

8 Stor satsning inför valet 2014 Under hösten 2013 påbörjades en stor satsning på opinionsbildning. Syftet är att sätta bostadsfrågan i fokus hos allmänheten och därmed skapa ett tryck på politikerna att agera. Målet med satsningen är att bostadsfrågan ska vara en av de fem frågor som väljarna tycker är viktigast i valet 2014, och att majoriteten av partierna ska plocka upp ett eller flera av Hyresgästföreningens förslag till en ny bostadspolitik, både på nationell och kommunal nivå. En mätning av allmänhetens åsikter i bostadsfrågan visar att 69 procent anser att bostadsbristen är stor eller mycket stor i hela landet. Tre fjärdedelar tycker att tillgången till bostäder är politikernas och samhällsplanerarnas ansvar. Mätningen utfördes av TNS Sifo på Hyresgästförenings uppdrag. Bland unga vuxna är bostadsfrågan redan den femte viktigaste frågan. Idag bor 23 procent av alla åringar hos sina föräldrar eller hos andra släktingar. Det visar Hyresgästföreningens rapport Efterlyses: Fler hem för unga vuxna som publicerades under året. En del i satsningen under 2013 var att synas i lokalmedia och på gator och torg. Genom att låta tre offentliga lägenheter turnera runt i landet, möblerade som ett hem där man kan tänka sig att unga bor, visade vi hur svårt det är för unga att hitta bostad. Hyresgästföreningen bjöd in politiker, allmänhet och media till samtal om hur bostadsbristen ska lösas. Intresset blev stort och lokalmedia rapporterade både i tidningar, tv och radio. Vi satte även tydliga avtryck i bostadsfrågan genom våra lokala bostadspolitiska program. Nio av tio hyresgästföreningar tog fram bostadspolitiska program för mer än 200 av landets kommuner. Föreningarna har också träffat politiker och media för att berätta om sina förslag. Ett konkret exempel kommer från Hyresgästföreningens region Aros-Gävle, som har tagit fram råd till kommunpolitiker om hur man kan bygga billigt. I satsningen ingår sajten flerhem.nu som erbjuder flera alternativ för allmänheten att vara med och påverka bostadsfrågan. Många valde att skicka brev till lokala politiker för att framföra sin åsikt. Under hösten skickades cirka brev till lokala politiker från flerhem.nu. Den offentliga lägenheten är en del av en särskild satsning på opinionsbildning inför valet 2014, som inleddes under hösten Lägenheten är på cirka 15 kvadratmeter och möblerad som ett hem där man kan tänka sig att en ungdom bor. Här är lägenheten i Jönköping där regionordföranden i Hyresgästföreningen Björn Johansson fotas och intervjuas av lokal media. 8

9 Exempel på brev till politiker Till Mats Helmfrid (M), Lunds kommun, från Åse Andersson Ämne: Våra barn måste få flytta! Jag tycker att våra barn måste få flytta ut i en rimlig ålder. Att få bo i ett eget hem när man blivit vuxen är en viktig del av livet. Därför undrar jag hur många bostäder du vill att det ska byggas framöver. Svar: Hej Åse! Självklart tycker jag att det är väldigt viktigt att vi kan få fram fler bostäder och i Lund jobbar vi målmedvetet för att nyproduktionen ska öka. Förra året färdigställdes nästan 740 nya bostäder i Lund, vilket gör oss till den 5:e bästa kommunen i landet när det gäller bostadsproduktion. Drygt 100 nya studentbostäder färdigställdes och de närmaste åren räknar jag med att 100-talet nya studentbostäder byggs varje år. De enda kommunerna som ligger på en högre nivå är Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Detta trots att vi under flera års tid har befunnit oss i en långvarig lågkonjunktur som har drabbat bostadsbyggandet i hela landet. Men vi moderater skulle vilja öka takten ännu mer och tycker att det behövs cirka nya bostäder årligen. En åtgärd som vi har drivit igenom är att kommunen ska se över och effektivisera plan- och bygglovsprocessen i syfte att främja ökat bostadsbyggande i Lund. Mats Helmfrid (M) Lunds kommun Under hela 2013 genomfördes cirka 900 träffar med politiker och cirka bostadspolitiska aktiviteter. Sofia Tikkanen från Hyresgästföreningen samlade in brev till Västerås politiker på Mälardalens högskola. Till Anneli Hulthén (S), Göteborgs stad, från Francisca Mateu Ämne: Ta vara på de unga! Ifall unga måste tacka nej till studier eller jobb på grund av bostadsbrist så går en massa potential förlorad, vilket påverkar landets ekonomi och tillväxt. Vad säger du om det? Kan du påverka inom ditt parti så att regler och skatter ändras, så att det kan byggas fler bostäder unga har råd med? Svar: Hej Francisca Att unga tvingas tacka nej till studier eller jobb på grund av den rådande bostadsbristen är så klart förödande. Både samhället och inte minst de unga individerna blir förlorare när vi politiker inte lyckas åtgärda bristen på bostäder för unga. I mitt parti är detta en ständigt aktuell fråga och vi jobbar nu både lokalt i Göteborg och på riksnivå för att komma till rätta med de här problemen. På lokal nivå kan vi ställa krav på allmännyttan att producera mer hyresrätter och på riksnivå kan vi driva på för åtgärder som underlättar och gör det mer lönsamt att producera hyresrätter. Hälsningar Anneli 9

10 Långsiktiga mål Agenda 2016 Hyresgästföreningens långsiktiga verksamhetsmål finns samlade i Agenda Agendan innehåller sju mål som föreningen ska ha uppnått år Här presenteras en sammanfattning av arbetet med målen under Likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika boendeformer Under 2013 har vi drivit ett omfattande arbete med politisk påverkan och opinionsbildning genom bland annat hyrskattskampanjen. En statlig bostadsbeskattningskommitté (SOU 2014:1) bekräftade under året att boendekostnaden i hyresrätt blir kronor högre i månaden, än i ägt boende till följd av skattesystemet. Men utredningens direktiv tillät inte tillräckligt genomgripande förslag på förändringar av boendebeskattningen. Denna fråga är politiskt komplicerad och det är svårt att förutspå om vi når detta mål, men vi fortsätter vårt arbete med aktiv opinionsbildning. 2. Hyrorna ska uppgå till max 25 procent av disponibel inkomst och öka med max konsumentprisindex, KPI. Målet uppnåddes delvis. Hyrorna uppgår till 24,1 procent av disponibel inkomst. Med hyra menas den genomsnittliga hyran för en genomsnittlig tvårumslägenhet, med inkomst menas medianlönen för en heltidsarbetande. Däremot har hyrorna för andra året i rad stigit mer än KPI. En förklaring är kraftigt höjda kostnader för underhåll och taxebundna kostnader, exempelvis kostnader för el och avfall. 10

11 3 4. Ökat inflytande över boendet Två av målen i Agenda 2016 är att öka hyresgästernas inflytande över den egna bostaden och den gemensamma boendemiljön. För att ta reda på hur hyresgästerna upplever sitt inflytande genomförs mätningar med TNS Sifo. Årets mätning visar att ungefär en tredjedel av medlemmarna upplever att de kan påverka den egna bostaden, som nytt golv, nya köksluckor och säkerhetsdörr. En lika hög andel upplever att de kan påverka den gemensamma boendemiljön som trapphus, vind, utemiljö och tvättstuga. Tidigare mätningar visar att hyresgästernas förväntan på inflytande är högre och Hyresgästföreningen arbetar ständigt för att öka inflytandet genom avtal med fastighetsägarna och genom att påverka lagstiftningen. Särskilt viktigt är att öka inflytandet vid upprustningar. Hyresgästföreningen driver frågan på flera sätt. Genom att påvisa att i stort sett alla ärenden om ombyggnader i hyresnämnden går fastighetsägarnas väg har vi belyst att lagstiftningen är tandlös. Vi har presenterat föreslag på hur lagen kan ändras. Det har lett till att bostadsminstern har gett Boverket i uppdrag att utreda konsekvenserna för hyresgästerna vid upprustningar. överträffat medlemmarnas förväntningar på alla områden. Under 2014 ökas servicen ytterligare genom att vi inför en gemensam nationell medlemsrådgivning. Även dessa samtal kommer att mätas för att följa upp hur vi uppfyller våra medlemmars förväntningar nya hyresrätter Byggandet av hyresrätter går fortsatt trögt och det som byggs är ofta för dyrt. I 56 procent av landets kommuner saknas bostäder som unga har råd med, unga vuxna saknar egen bostad. Under 2013 har bostadsfrågan blivit allt hetare och under 2014 kommer vi att lyfta den som en viktig fråga i valet. Vi kommer sannolikt inte att nå målet med nya hyresrätter till år Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar År 2016 ska 8 av 10 medlemmar uppleva att Hyresgästföreningen tillhandahåller tjänster som medlemmarna verkligen har nytta av. TNS Sifos mätning år 2013 visar att vi är ganska nära, 74 procent av medlemmarna upplever att de har nytta av oss. 71 procent av medlemmarna tycker att vi gör ett bra arbete vid hyresförhandlingarna. En hög andel (57 procent) anser att medlemstidningen Hem & Hyra är viktig för fortsatt medlemskap. 7. Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar För att veta om vi uppfyller förväntningarna gör vi från och med april i år mätningar på inringande samtal till nationella medlemsregistret. Medlemmarna har svarat på hur viktig svarstiden, handläggarens bemötande och handläggarens kunskap och kompetens är. Sedan har medlemmen svarat på hur väl vi uppfyllde förväntningarna. I mätningarna som genomfördes under hösten har medlemsregistret Hyresgästföreningen hade i slutet av år 2013 över en halv miljon medlemmar ( ). Det höga medlemsantalet har varit stadigt under många år. De flesta medlemmarna värvas via Hyresgästföreningens medlemsrekryterare som knackar dörr runt om i landets bostadsområden. 11

12 Bilden 12 är från Hyresgästföreningens aktivitet flerhem.nu

13 Hyresförhandlingarna 2013 Hyreshöjning på 1,91 procent Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägarna är ett seriöst förhandlingsarbete som tar lång tid. Förhandlingarna för år 2013 startade 4,0 hösten 2012 och blev klara våren Den genomsnittliga hyreshöjningen blev 1,91 procent. Då hyres 3,0 2,0 höjningarna i många fall flyttades fram till efter den 1 januari blev höjningen på årsbasis 1,74 procent. 1,0 Snitthöjningen blev 18,36 kronor per kvadratmeter, 0,0 det motsvarar 100 kronor i månaden för en normallägenhet om 65 kvadratmeter. -1,0 Precis som föregående år så låg höjningen för det Hyra 1,9 Kpi 0 privata hyresbeståndet i linje med det allmännyttiga. Hyresgästföreningens mål är att hyran ska utgöra högst 25 procent av den disponibla inkomsten. Utfallet för år 2013 blev drygt 24 procent. Se diagram nedan. Jämförelse av hyran och KPI Hyresgästföreningen har också som mål att hyrorna inte ska höjas mer än den allmänna kostnadsutvecklingen. Konsumentprisindex (KPI) har under år 2013 i princip legat på oförändrad nivå (0 procent) medan hyreshöjningen hamnade på 1,91 procent. Jämförelser mellan hyresutvecklingen och KPI behöver göras över flera år för att vara meningsfull. I diagrammen nedan redovisas hyresutvecklingen och medelvärdet för KPI från år 2000 till år Sedan år 2000 har KPI stigit med 19,9 procent medan hyrorna under samma period stigit med 26,06 procent. Hyrorna har alltså ökat mer än övriga priser. En förklaring är ökade underhållskostnader för bostadsföretagen, och att taxeberoende kostnader som el och avfall blivit dyrare. Under perioden ökade underhållskostnaderna från 151 till 244 kronor per kvadratmeter, vilket är mer än den allmänna prisutvecklingen. De taxeberoende kostnaderna ökade dubbelt så mycket som KPI under samma period ,4 Hyrans andel av lön efter skatt ,7 27,9 27,9 27,5 26,8 Procent 25,2 24,5 24,2 24,0 24,1 24,4 24, Hyresgästföreningens mål är att hyran ska utgöra högst 25 procent av den disponibla inkomsten. Utfallet för år 2013 blev drygt 24 procent. 4,0 Hyresförändringar i de årliga hyresförhandlingarna och KPI 3,0 2,0 1,0 0,0-1, Hyra 1,9 Kpi 0 13

14 Hyror i allmännyttiga och större privatägda bostadsföretag 2013 Med större privatägda bostadsföretag menas bostadsföretag med fler än bostäder eller ett antal mindre bostadsföretag som tillsammans äger fler än bostäder och representeras av Fastighetsägarföreningen (FÄF) vid förhandlingar. Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Region Norrland Haparandabostäder Haparanda 0,00 0,00 Krokombostäder Krokom 0,00 0,00 Bjurholmhem Bjurholm 3,00 1,00 Vännäs Bostäder Vännäs 1,75 1,18 Matarengihem Övertorneå 4,16 1, Bodenbo Boden 3,19 1, Åselehus Åsele 4,20 1,50 Härjegårdarna AB Härjedalen 1,80 1,56 Krambo Bostads AB Kramfors 3,11 1,58 Härnösandshus AB Härnösand 2,95 1, Sollatum Hus&Hem Sollefteå 2,30 1,69 Timråbo AB Timrå 3,57 1, Bräcke Hus Bräcke 2,00 1,80 SKEBO Skellefteå 2,95 1,80 Vilhelminabostäder Vilhelmina 2,20 1,80 Jokkmokkshus Jokkmokk 3,08 1, Årehus AB Åre 3,90 1, Malåbostaden AB Malå 3,10 1,94 Pitebo AB Piteå 3,50 1,95 Lulebo Luleå 2,98 1,98 Arjeplogshus Arjeplog 9,00 2, Doroteahus Dorotea 6,90 2,00 Norsjölägenheter Norsjö 4,20 2,00 Strömsunds Hyresb AB Strösmund 3,85 2,00 Älvbyns Fastigheter Älvsbyn 3,80 2,00 Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur 3,70 2,15 Topbostäder AB Gällivare 6,67 2, Kirunabostäder Kiruna 3,80 2, Mitthem AB Sundsvall 3,20 2,20 SorseleBo Sorsele 3,30 2,20 Östersundsbostads AB Östersund 4,50 2,20 Övikshem AB Örnsköldsvik 3,60 2,20 Pajalabostäder AB Pajala 3,90 2,30 Överkalixbostäder Överkalix 4,20 2,30 Bergbostäder AB Berg 6,27 2,50 Lyckselebostäder AB Lycksele 3,90 2,79 Landstingsbostäder Östersund 4,50 4,50 Robersfors bost. Stift. Robertsfors 3,00 AB Bostaden Umeå 2,80 1,80 Kalixbo Kalix 4,07 1,85 FÄF Akelius Östersund 3,80 2, Fastighets AB RAWI Piteå 3,20 2,20 FÄF Norrbygden Piteå 3,20 2,20 Akelius Östersund 3,80 2,20 LKAB Fasigheter AB Kiruna 2,50 2, FÄF NORR Luleå 3,20 1,9-2,5 Region Aros-Gävle Ljusdalshem, AB Ljusdal 1,40 1, Alfta-Edsbyns Fastighets AB Ovanåker 2,00 1, Nordanstigs Bostäder AB Nordanstig 2,50 1, Roslagsbostäder AB Norrtälje 3,00 1, Bollnäs Bostäder Bollnäs 2,14 1, Uppsalahem AB Uppsala 1,85 Hebygårdar AB Heby 3,60 1, Tierpsbyggen AB Tierp 2,95 1, Tillberga, Stiftelsen Hyresbostäder i Västerås 2,40 1, Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Faxeholmen AB Söderhamn 2,18 1, Mimer, Bostads AB Västerås 2,51 1, Håbohus AB Håbo 3,50 1, Enköpings Hyresbostäder AB Enköping 3,00 2, Hallstahem AB Hallstahammar 2,30 2, Salabostäder AB Sala 2,50 2, Hudiksvallsbostäder, AB Hudiksvall 2, Köpings Bostads AB Köping 2,50 2, Gavlegårdarna AB Gävle 3,85 2, Kungsörs Fastighets AB Kungsör 3,60 2, Knivstabostäder AB Knivsta 3,00 2, Surahammarshus AB Surahammar 3,4 samt 6,5 i 2, Virsbo Arbogabostäder AB Arboga 3,40 2, Sandvikenhus AB Sandviken 3,80 2, NVK Fagersta Fagersta 3,45 2, Hoforshus AB Hofors 3,75 2, Ockelbogårdar AB Ockelbo 4,20 2, NVK Norberg Norberg 4,28 3, Skinnskattebergs kommun Skinnskatteberg 4,00 Östhammarshem, Stiftelsen Östhammar 3,48 Uppsalahem AB Uppsala 1,85 Lund Arboga 4,13 2,30 Region Stockholm AB Botkyrkabyggen Botkyrka 0, Signalisten Solna 2,87 1, Ekerö bostäder Ekerö 2,96 1, Järfällahus Järfälla 3,40 1, UpplandsBroHus Upplands Bro 2,30 1, Familjebostäder Stockholm 2,3-4,2 1, Tyresöbostäder Tyresö 2,34 1, Stockholmshem Stockholm 2,3-4,3 1, Armada Österåker 3,60 1, Nynäshamnsbostäder Nynäshamn 1, Värmdö Bostäder Värmdö 2,90 1, Svenska Bostäder Stockholm 2,3-4,1 1, Fastghets AB Förvaltaren Sundbyberg 3,70 1, Haningebostäder AB Haninge 3,30 1, Sigtunahem Sigtuna/Märsta 1, Nykvarnsbostäder Nykvarn 3,00 1, Össebyhus Vallentuna 4,00 1, Micasa Stockholm 2,1-3,4 2, Telge Bostäder Södertälje 3,85 2, HUGE Huddinge 4,50 2, Sollentunahem Sollentuna 3,75 2, AB Väsbyhem Upplands Väsby 2, Bo i Väsby Upplands Väsby 3,50 2,30 Lidingöhem Lidingö 3,50 2, Stadsholmen Stockholm 4,10 1,74-2,7 Telge Hovsjö Södertälje 4,00 2,5/2,0 Graflunds Haninge 3,20 1,76 John Matsson Lidingö 1-2,35 Fastighetägarföreningen Stockholm 2,3-4,2 1,05-2,7 L E Lundbergs Södertälje 2,95 14

15 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Region Mitt Filipstadsbostäder, Stf Filipstad Sunne Bostads AB Sunne 1,50 1, Hällefors Bostads AB Hällefors 2,00 1, Karlstads Bostads AB Karlstad 1,95 1, Hallsbergs Bostadsstiftelse Hallsberg 2,00 1, Hyresbostäder i Karlskoga AB Karlskoga 1, Ljusnarsbergs Fastighets AB Ljusnarsberg 2,00 1, Flens Bostads AB Flen 3,52 1, Degerforsbyggen AB Degerfors 2,80 1, Kopparstaden AB Falun 2,30 1, Hedemorabostäder AB Hedemora 3,30 1, LekebergsBostäder AB Lekeberg 2,00 1, Leksandsbostäder AB Leksand 3,30 1, Ludvikahem AB Ludvika 2,96 1, Malungshem AB Malung 4,10 1, Rättviksbostäder AB Rättvik 5,00 1, Askersundsbostäder AB Askersund 3,85 1, Kumla Bostäder AB Kumla 3,00 1, Karlstadshus, Stf Karlstad 2,50 1, AB Laxåhem Laxå 3,50 1, Nyköpingshem AB Nyköping 3,88 1, Örebrobostäder AB Örebro 1, Gamla Byn AB Avesta 3,30 2, Gagnefbostäder AB Gagnef 3,64 2, Bärkehus AB Smedjebacken 2,70 2, Tunabyggen AB Borlänge 5,00 2, Vingåkershem, AB Vingåker 2,70 2, Säterbostäder AB Säter 2,40 2, Morastrand AB Mora 3,76 2, Säfflebostäder AB Säffle 3,20 2, Hagforshem AB Hagfors 3,00 2, Stiftelsen Vansbrohem Vansbro 4,61 2, Norabostäder AB Nora 2, Gnestahem AB Gnesta 3,17 2, AB Hammaröbostäder Hammarö 4,17 2, Eskilstuna Kommunfastigheter Eskilstuna 3,98 2, AB Kilsbostäder AB Kil 3,18 2, Björkåsen, Stf Storfors 3,30 2, Torsby Bostäder AB Torsby 4,47 2, Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelösund 3,90 2, Eda Bostads AB Eda 3,80 2, Torshälla Fastighets AB Eskilstuna 4,52 2, Forshagabostäder AB Forshaga 3,50 2, Munkforsbostäder AB Munkfors 6,50 2, Orsabostäder AB Orsa 5,20 2, Trosabygdens Bostäder AB Trosa 3,80 2, Grums Hyresbostäder AB Grums 4,20 2, Katrineholms Fastighets AB Katrineholm 5,30 2, Kristinehamns Bostads AB Kristinehamn 3,50 2, Årjängs Bostads AB Årjäng 6,00 2, Strängnäs Bostads AB Strängnäs 7,66 3, Arvika Bostads AB Arvika 4,50 3, Lindesbergsbostäder AB Lindesberg 3, Norra Dalarnas Fastigheter Älvdalen,Särna 3, Pagoden Eskilstuna 1,75 Masmästaren Falun 2,30 1,80 FÄF Karlstad 2-4 1,80 Willhem Karlstad 1,80 FÄF Örebro 2,00 Graflunds Eskilstuna 4,00 2,16 FÄF Eskilstuna 2,5-4,5 2,20 Heimstaden Katrineholm 2,25 FÄF Katrineholm 2,26 FÄF Strängnäs 2,5-5 2,40 FÄF Nyköping 2,60 Fäf Kristinehamn 5,50 3,25 FÄF Arvika 5,50 3,30 FÄF Borlänge 1,80 1,7 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Region Västra Sverige Bostadsbolaget Göteborg 0,5-4,5 1, Varbergs bostäder AB Varberg 3,25 1, Stenungsundshem Stenungsund 2,73 1, Eksta Bostads AB Kungsbacka 3,59 1, Förbo AB Härryda. Mölndal, 3,10 1, Kungälv, Lerum Mölndalsbostäder Mölndal 2,75 1, Partillebo AB Partille 2,5-4 1, Poseidon Göteborg 0,5-5,5 1, Familjebostäder i Göteborg AB Göteborg Öckerö Bostads AB Öckerö 3,95 2, Orustbostäder Orust 3,60 2, Gårdstensbostäder Göteborg 3,55 2, Tjörns Bostads AB Tjörn 3,60 2, Alebyggen AB Ale 5,10 2, Kungälvsbostäder Kungälv 5,42 3, FÄF GFR Göteborg Upp till 5 2,04 GFR Mölndal Mölndal Upp till 5 0-2,4 Region BÄSK Gullspångsbostäder Gullspång 2,10 1, Bollebygds hyresbostäder Bollebygd 2,06 1, Karlsborgs Bostäder AB Karlsborg 2,90 1, Bostäder i Lidköping, AB Lidköping 2,95 1, Mariehus AB Mariestad 1,50 1, Tidaholms Bostads AB Tidaholm 1, Vårgårda Bostäder AB Vårgårda 2,83 1, Vara Bostäder Vara 2,86 1, Herrljunga Herrljunga 3,60 1, Vänersborgsbostäder Vänersborg 2,47 1, Bostäder i Borås, AB Borås 2,40 1, Falköpings Hyresbostäder AB Falköping 4,20 1, Marks Bostads AB Mark 2,94 1, AB Sandhultsbostäder Borås 2,28 1, Eidar Bostads AB Trollhättan 2,70 1, Essungabostäder AB Essunga 4,40 1, Lysekils Bostäder AB Lysekil 2,67 1, STUBO AB Ulricehamn 3,50 1, Sotenäs Sotenäs 2,98 1, Valbohem AB Färgelanda 2,40 1, Allingsås Allingsås 2,98 1, Viskaforshem AB Borås 2,50 1, Törebodabostäder Töreboda 4,90 1, Jakobsbergstiftelsen Uddevalla 3,06 1, Strömstadsbyggen Strömstad Rikssnittet i 1, febuari + 0,5 Tibrobyggen Tibro 4,75 1, Centrumbostäder i Skara Skara 3,95 2, Skövdebostäder AB Skövde 4,00 2, Mullsjö Mullsjö 2,57 2, Dals Ed Dals Ed 3,95 2, Melleruds Bostäder AB Mellerud 3,00 2, Tanums Bostäder AB Tanum 3,60 2, Tranemobostäder AB Tranemo 6,98 2, Åmåls Kommunfastigheter AB Åmål 3,85 2, Leifab Lilla Edet 8-34kr/m2 2, Toarpshus AB Borås 2,28 2, Bengtsforshus AB Bengtsfors 3,80 2, Ljungskilehem Ljungskile 2, Uddevallahem Uddevalla 5,90 2, Götene Bostäder AB Götene 4,13 2, Munkbo AB Munkedal 4,00 2, Svenljunga Bostäder AB Svenljunga 4,20 2, Fristadsbostäder Borås 4,80 15

16 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Region Sydost Finnvedsbostäder Värnamo 2, Mönsterås Bostäder Mönsterås 2,75 1, Byggebo Oskarshamn 1,95 1, Högsby Bostads Högsby 2,50 1, Järnbäraren Gnosjö 4,55 1, Emmaboda Bostads Emmaboda 1, Kalmarhem Kalmar 1, Lesebohus Lessebo 3,00 1, Mörbylånga Bostads Mörbylånga 3,19 1, Olofströmshus Olofström 1, Sölvesbgorgshem Sölvesborg 2,80 1, Hyresbostäder i Växjö Växjö 1, Västerviks Bostads Västervik 2,70 1, Uppvidingehus Uppvidinge 2,00 1, Stångåstaden Linköping 2,30 1, Älmhultsbostäder Älmhult 5,22 1, Gislavedshus Gislaved 3,14 1, Vidingehem Växjö 2,93 1, Växjöhem Växjö 3,60 1, Nybro Bostads Nybro 3,39 1, Karlskronahem Karlskrona 3,90 1, Tranåsbostäder Tranås 3,42 1, Torsås Bostads Torsås 3,02 1, Boxholmshus Boxholm 2,96 2, Karlshamnsbostäder Karlshamn 2, Ljungbybostäder Ljungby 3,78 2, Ronnebyhus Ronneby 3,90 2, Vätterhem Jönköping 2,39 2, Allbohus Alvesta 4,10 2, Vadstena Fastighets Vadstena 2,95 2, Ramunderstaden Söderköping 3,56 2, Vallonbygden Finspång 2, Platen Motala 3,25 2, Sävebo Sävsjö 3,80 2, Kindahus Kinda 2,88 2, Ödeshögsbostäder Ödeshög 3,00 2, Vimarhem Vimmerby 2,96 2, Ydrebostäder Ydre 4,26 2, Hultsfreds Bostäder Hultsfred 5,40 2, Norrahammars Kommunala Jönköping 3,18 2, Vaggeryd-Skillingaryds Bostads Vaggeryd 6,24 2, Witalabostäder Vetlanda 2,70 2, Grännahus Gränna 3,20 2, Gotlandshem Gotland 4,50 2, Bostadsbolaget Mjölby Mjölby 2, Linden Nässjö 4,95 2, Eksjöbostäder Eksjö 2, Annebergshus Nässjö 4,55 3, Bankerydshem Jönköping 3,99 3, Bottnaryds Bostads Jönköping 3,75 3, Hyresbostäder i Norrköping Norrköping 2,88 1, Habo Bostäder Habo 5,65 2, Jönköpings kommun Jönköping 1,79 1, FÄF Karlskrona 2,97 1, FÄF Kalmar 1, Riksbyggen Jönköping 4,00 1, Bygginvest Jönköping 2,91 FÄF Jönköping 3,74 FÄF Norrköping 4,40 L-E Lundbergs Norrköping 2,90 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Region Norra Skåne Kvidingebyggen Åstorp 0, Bjuvsbostäder Bjuv 0,75 0, Höganäshem Höganäs 2,00 1, Kävlinge Kommunala Bostads Kävlinge 1,89 1, AB Halmstads Fastighets AB Halmstad 3,00 1, Hyltebostäder Hylte 1, Laholmshem AB Laholm 2,40 1, Bostads AB Klockaren Östra göinge 2,90 1, Stf Bjärnumhus Hässleholm 4,90 1, Svalövsbostäder Svalöv 1, Båstadhem AB Båstad 2,45 1, Hörbybostäder AB Hörby 1, Eslövs Bostads AB Eslöv 3,50 1, Helsingborgshem Helsingborg 1, Hässleholmsbyggen Hässleholm 1, Landskronahem AB Landskrona 1, AB Ängelholmshem Ängelholm 4,20 1, PerstorpsBostäder Klippan 1, Örkelljungabostäder Örkelljunga 1, Falkenbergs Bostads AB Falkenberg 3,75 2, Höörs Byggnads AB Höör 2, Bromöllahem Bromölla 3,10 2, Kristianstadsbyggen Kristianstad 2, Treklövern Bostads AB Klippan 2, Osbybostäder AB Osby 7,22 2, FÄF Halmstad 1,53 FÄF Helsingborg 1,70 FÄF Landskrona 1,70 FÄF Eslöv 1,90 FÄF Ängelholm 1,95 FÄF Hässleholm 2,05 FÄF Kristianstad 2,35 Region Södra Skåne LKF Lund 1,70 1, MKB Malmö 3,00 1, Svedalahem Svedala 1, Burlövs Bostäder AB Burlöv 3,50 2, AB Ystadbostäder Ystad 3,50 2, AF Bostäder Lund 2,50 2, AB Sjöbohem Sjöbo 3,50 2, Skurupshem Skurup 3,90 2, Simrishamnsbostäder Simrishamn 2,68 2, Trelleborgshem Trelleborg 3,50 2, Vellingebostäder Vellinge 3,95 2, Österlenhem Tomelilla 3,50 2,95 Kanslihuset Lund 2,90-5,40 1, FÄF Malmö 2,0-3,5 1, Kanslihuset Malmö 4,40 1,55 FÄF Ystad 3,70 2, AF Bostäder Lund 2,50 2, FÄF Trelleborg 3,50 2, Heimstaden Malmö 4,40 FÄF Lund 2,50 16

17 Årsredovisning 2013 Vår årsredovisning 18 Ekonomi i sammanfattning 19 Uppföljning ekonomiska mål Förvaltningsberättelse 21 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 28 Noter 30 Styrelsen 40 Revisionsberättelse 41 17

18 Vår Vår årsredovisning årsredovisning När en medlem betalar sin medlemsavgift blir hon eller han inte bara medlem i Hyresgästföreningen utan också en av de drygt ägarna av Hyresgästföreningen. Som ägare har medlemmen rätt att varje år få en ekonomisk rapport över hur medlemsavgiften hanteras och till vad den används en årsredovisning. Årsredovisningen sammanfattar alla ekonomiska händelser som bokförts under året, det vill säga alla utbetalningar, inbetalningar, löner, fakturor, inköp, kvitton med mera. Följande delar ingår i Årsredovisningen: - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Kassaflödesanalys - Noter - Revisionsberättelse I förvaltningsberättelsen går det att läsa om väsentliga händelser under året. Resultaträkningen och kassaflödesanalysen berättar hur Hyresgästföreningen använt de pengar som tagits emot under året. Balansräkningen visar om Hyresgästföreningens ekonomi är bra eller dålig. För att resultaträkningen och balansräkningen skall bli överskådlig samlas förklaringarna till beloppen i noterna. I revisionsberättelsen skriver revisorerna om de godkänner årsredovisningen eller inte. För att lättare kunna se Hyresgästföreningens ekonomiska utveckling under året finns jämförelsesiffror för året innan. 18

19 Ekonomi i i sammanfattning Hyresgästföreningens verksamhetsresultat 2013 visar ett underskott på -22 miljoner kronor (mkr) jämfört med ett underskott på -30 mkr Resultatförändringen beror på gottgörelse ur pensionsstiftelse, mindre kostnader för informationsinsatser och mindre förbrukning. Avkastningen på de finansiella placeringarna i Hyresgästföreningen blev +34 mkr 2013, jämfört med +47 mkr Minskningen beror på färre realisationsvinster från försäljning av aktier och värdepapper Årets resultat 2013 är +4 mkr vilket är -6 mkr lägre än 2012 då årets resultat blev +10 mkr. Koncernens (Hyresgästföreningen och dotterbolagen) årsresultat 2013 slutade med ett överskott på +10 mkr jämfört med ett överskott på +17 mkr Dotterbolagen bidrar 2013 till koncernens årsresultat med 6 mkr (7 mkr 2012). Hyresgästföreningens intäkter 2013 Hyresgästföreningens kostnader 2013 Medlemsavgifter 61% Hyressättningsavgifter 26% Boinflytande- och fritidsmedel 12% Övriga intäkter 1% Lokaler: hyror, lokalkostnader m.m 6% Förbrukning: kontorsmaterial, trycksaker m.m. 5% Resor: biljetter, kost och logi m.m. 4% Information: medlemsinformation, kampanjer, annonser m.m. 10% Verksamhetens intäkter och kostnader, Hyresgästföreningen Telefoni och porto 3% Konsulttjänster och andra externa tjänster 5% Verksamhetskostnader lokala hyresgästföreningar 4% Löner, arvoden och ersättningar 40% Arbetsgivaravgifter 12% Pensionskostnader inkl. löneskatt 5% Övriga personalkostnader: utbildning, hälsovård, milersättning, m.m.3% Avskrivningar 2% Intäkter Kostnader 19

20 Uppföljning av av ekonomiska mål mål Inom ramen för Hyresgästföreningens strategi, Agenda 2016, antog förbundsstyrelsen 2012 en ny ekonomisk strategi mot Strategin tar fasta på Hyresgästföreningens goda ekonomi och möjligheter att genom ytterligare samordning minska kostnaderna och använda medlemmarnas pengar bättre. I samband med strategin beslutades även att behålla de tre ekonomiska mål som funnits sedan Nedan beskrivs målen och måluppfyllelsen: 1. Eget kapital skall uppgå till minst en årsavgift per medlem med ett intervall uppåt (+15 procent). Inom detta intervall har Hyresgästföreningen tillräcklig ekonomisk styrka. Måluppfyllelse : Eget kapital uppgår per till 732 mkr och överskrider därmed målet för sparat eget kapital (500 mkr) med 232 mkr och intervallet + 15 procent (575 mkr) med 157 mkr. 2. Verksamhetsresultatet ska över en löpande treårsperiod vara noll. De verksamhetsintäkter som genereras under ett år, i huvudsak av medlemmarna, ska gå tillbaka till medlemmarna i form av verksamhet samma år. För att ge visst handlingsutrymme införs ett nollresultatmål över en löpande treårsperiod. Måluppfyllelse : Verksamhetsresultatet totalt för de tre åren uppgår till -30 mkr. procent per år. Bästa bankräntan har för de sju åren i snitt varit 2,6 procent per år. Mål 1 Sparat eget kapital, en årsavgift per medlem Mål 2 Nollresultat över en treårsperiod Mål Mål +15% Utfall Mål 3 - Avkastning på kapitalplaceringar, bästa bankränta + 3% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Utfall 3. Kapitalförvaltningen ska långsiktigt avkasta tre procentenheter mer än bästa bankränta. Detta för att skydda mot inflation och ge tillskott av kapital vid kommande önskade medlemsökningar. Måluppfyllelse : Avkastningen på kapitalförvaltningen har, för de sju åren , i snitt per år varit 3,4 procent bättre än bästa bankränta. Totalavkastningen uppgår för de sju åren i snitt till 6,0-5,0% -10,0% Bästa bankränta Bästa bankränta + 3% Utfall 20

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm

Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm Hyresförhandlingarna 2012 Bostadsföretag/motpart AN/ Privat Region Kommun/er Antal bostäder Totalt Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm Yrkande för bostäder Yrkandet i % Datum som yrkandet

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

2014 års förhandlingar Bostadsföretag/motpart Privat

2014 års förhandlingar Bostadsföretag/motpart Privat 2014 års förhandlingar Bostadsföretag/motpart AN/ Privat Region Kommun/er Antal Hyra i kr/kvm bostäder vid yrkandet. Inkl värme Yrkande för bostäder i % Datum som yrkandet Överenskom avser melse i % Datum

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Bilaga 4a Resursanvändning

Bilaga 4a Resursanvändning Bilaga 4a Resursanvändning Variabler: : Undervisningskostnaden per elev i relation till totalkostnaden per elev. : Den övriga kostnaden per elev i relation till en per elev. : Antal elever per lärarheltidstjänst

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 2017 Kommun BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: 2016-10-21 KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 DALARNAS LÄN AVESTA 0 Beslutsdatum: 2016-10-25 BORLÄNGE 79 FALUN

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Resultat 01 Drivmedel exklusive fordonsgas

Resultat 01 Drivmedel exklusive fordonsgas Resultat 01 Drivmedel exklusive fordonsgas Geografiskt Ale Statoil St1 Alingsås Statoil St1 Alvesta Statoil Aneby Arboga Statoil Arjeplog St1 Arvidsjaur Statoil Arvika Statoil St1 Askersund Statoil St1

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1 Stockholms län Botkyrka 4 398 6 079 2 090 2 644 3 524 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 730 426 Danderyd 4 810 4 923 1 895 5 533 1 397 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 553 249 Ekerö 6 144 6 074 1 939 2 991 1 363

Läs mer