Innehåll Affärsenheterna Bokslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Affärsenheterna Bokslut 31.12.2004"

Transkript

1 24 Årsberättelse

2 Frenckellska Tryckeri Ab, Esbo 25

3 Innehåll Stockmann i korthet... 2 Stockmann år Affärsenheterna i korthet... 5 Viktiga händelser år Information till aktieägarna... 7 Verkställande direktörens översikt... 8 Styrelsen och revisorer... 1 Koncernens ledning Affärsenheterna Varuhusgruppen Stockmann Auto Hobby Hall Seppälä Corporate governance... 3 Riskhantering Personal Samhällsansvar Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Aktier och aktiekapital Nyckeltal Uppgifter per aktie Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesberäkning Noter till bokslutet Förslag till disposition av moderbolagets vinst Revisionsberättelse Kontaktuppgifter INNEHÅLL STOCKMANN 1

4 Stockmann i korthet Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Bolaget grundades år 1862 och har ca 33 aktieägare. Ett centralt mål i Stockmanns handelsverksamhet är nöjda kunder. Stockmanns fyra affärsenheter är varuhusgruppen, bilenheten Stockmann Auto, Hobby Hall, som bedriver distanshandel samt modeaffärskedjan Seppälä. Stockmann har verksamhet i Finland, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. Pärmens bilder Stockmann öppnade år 24 två nya varuhus i Moskva. Bilden är från Stockmannvaruhusets Delikatessavdelning i köpcentret södra Mega. Stockmann har varit återförsäljare av Ford i 5 år. En väntad nyhet Ford Focus som förnyades helt år 25 utanför Helsingforsvaruhuset. Hobby Hall är distanshandelns marknadsledare också i Estland. Bilden är från Tallinn. Seppälä etablerade sin verksamhet i Ryssland år 24. Bilden är tagen i butiken i Marino-köpcentret. 2 STOCKMANN STOCKMANN I KORTHET

5 Stockmannkoncernens grundvärden Resultatinriktning Vi bedriver affärsverksamhet i syfte att tjäna pengar; all verksamhet bör stöda detta mål. Ett framgångsrikt resultat ger aktieägarna en god avkastning på investeringen, bolaget rörelsefrihet och risktagningsförmåga samt ger duktiga människor, som engagerat sig för att nå de gemensamma målen, ett uppskattat arbete och möjlighet att utvecklas. Kundinriktning Vi förtjänar pengar endast genom att skapa sådana verkliga fördelar som ur kundens synvinkel är bättre än konkurrenternas och vilka som helhet betraktat leder till ökad kundtillfredsställelse och fasta kundrelationer. Konkurrenskraftig prissättning, pålitlig kvalitet och god kundservice är primära förutsättningar för att nå dessa mål. Engagemang Vi har framgång förutsatt att vi inom alla funktioner förstår vikten av såväl Stockmanns gemensamma som den egna enhetens framgångsfaktorer samt genom att vi binder oss till de gemensamma målen. Människan värdesätts Vi värdesätter människornas förmåga att engagera sig och ta kontrollerade risker och att uppnå resultat. Vi belönar framgång. Ansvar Vår verksamhet är etiskt hållbar, rättvis och beaktar miljövärden. Effektivitet Genom att vi bedriver verksamheten bättre än konkurrenterna ökar försäljningen och bolaget når hög kostnadseffektivitet samt effektivare utnyttjande av kapitalet. Stockmannkoncernens tillväxtstrategi Koncernens strategiska mål är en lönsam tillväxt. Tillväxten sker under de närmaste åren allt mer utomlands, speciellt i Ryssland. Målet är att en tredjedel av försäljningen samt minst en lika stor del av resultatet genereras från de balt iska och ryska marknaderna innan utgången av år 28. De viktigaste elementen i den utländska tillväxten är varuhusen och Seppälä. Koncernens långvariga erfarenhet av och marknadskunnande om Ryssland har öppnat nya dörrar i form av franchisingverksamhet, varav de första exemplen är de kraftigt expanderande Zara- och Bestseller-kedjorna. Ekonomiska mål på lång sikt Fastställda mål år 21 Avkastning på sysselsatt kapital Minst 15 % 9,8 % 12,6 % 13,2 % 14,3 % Rörelsevinst % av omsättningen Minst 5 % 3,6 % 4,7 % 4,7 % 4,9 % Försäljningsökning Snabbare än branschens Målet Målet Målet Målet allmänna tillväxt uppnått uppnått uppnått uppnått Målet är att uppnå de av styrelsen år 21 fastställda långsiktliga målen under år 25. Dividendpolitik Stockmanns styrelse har fastställt som utdelningsmål minst hälften av vinsten som den ordinarie affärsverksamheten genererar. Vid utdelning av dividend beaktas dock den finansieringen som den ökade verksamheten kräver. STOCKMANN I KORTHET STOCKMANN 3

6 Stockmann år 24 Nyckeltal Försäljning per kvartal 23-24, mn euro Rörelsevinst per kvartal 23-24, mn euro mn euro Försäljning kvartalsvis Vinst före extraordinära poster kvartalsvis mn euro Övriga rörelseintäkter 4 STOCKMANN STOCKMANN ÅR 24

7 Affärsenheterna i korthet Enheter och ledning Erbjuder Verksamhet Andel av Stockmanns försäljning Varuhusgruppen Jukka Hienonen Erbjuder sakkunnig och högklassig betjäning i en trevlig miljö. Framgången baserar sig på ett exceptionellt brett sortiment bra produkter till konkurrenskraftiga priser. 6 varuhus, Akademiska Bokhandelns 5 butiker, 3 Zarabutiker och 8 Stockmann Beauty-butiker i Finland 3 varuhus, 3 Zara-butiker och en boutique i Moskva 2 specialbutiker i S:t Petersburg Ett varuhus i Tallinn Ett varuhus i Riga 938,8 mn euro 54 % Stockmann Auto Klaus Sundström Erbjuder ett mycket brett sortiment högklassiga bilmärken och modeller. Betydelsen av pålitlig kvalitet och kundbetjäning framhävs i serviceoch reservdelsverksamheten. 9 enheter i huvudstadsregionen: försäljning av Ford, Volkswagen och Audi, ett stort urval bytesbilar samt service- och reparationstjänster En bilaffär i Åbo: försäljning av Ford, ett stort urval bytesbilar samt service- och reparationstjänster En bilaffär i Tammerfors: försäljning av Škoda, ett stort urval bytesbilar samt service- och reparationstjänster En bilaffär i Uleåborg: försäljning av BMW och MINI, ett stort urval bytesbilar samt service- och reparationstjänster 437,1 mn euro 25 % Hobby Hall Raija Saari Erbjuder ett enkelt, pålitligt och angenämt alternativ att köpa kvalitetsprodukter till förmånliga priser. Utbudet består till övervägande del av hem- och fritidsprodukter. Finlands största postorderföretag och ledande online-handelsplats, 2 butiker i Finland: i Helsingfors och Vanda Estlands största postorderföretag, online-handelsplats, en butik i Tallinn Lettlands största postorderföretag 214,4 mn euro 13 % Seppälä Heikki Väänänen Erbjuder sina kunder kläder för damer, herrar och barn samt skodon och kosmetik till förnuftiga priser. Kollektionen baserar sig på egen produktplanering och egna märken. Grunden för Seppäläs kunnande utgörs av den rätta kombinationen av basprodukter och trendprodukter. Finlands och Estlands bredaste modekedja 123 butiker i Finland 14 butiker i Estland 6 butiker i Lettland 3 butiker i Ryssland 143,7 mn euro 8 % Försäljning per marknadsområde Försäljning per varuområde 86, % Finland 36 % Mode 7,1 % Ryssland 25 % Bilar 4,4 % Estland 13 % Hem 2,3 % Lettland 12 % Livsmedel,2 % Litauen 1 % Fritid och hobby 4 % Böcker, tidningar och papper AFFÄRSENHETERNA I KORTHET STOCKMANN 5

8 Viktiga händelser år 24 Mars Ekonom Klaus Sundström utnämndes till ny direktör för Stockmanns bilgrupp samt till medlem av koncernens ledningsgrupp fr.o.m Stockmanns ordinarie bolagsstämma beslöt att som grunddividend för år 23 utdela,9 euro, och som tilläggsdividend utdela,45 euro, dvs. totalt 1,35 euro per aktie. Bolagsstämman beslöt vidare att bolagsordningen ändras i enlighet med den nya Corporate governancerekommendationen så att styrelsemedlemmarna väljs för ett år i taget. April Det andra Stockmannvaruhuset i Moskva öppnades i köpcentret södra Mega i lokaliteter som hyrts av Ikea. Varuhusets försäljningsyta uppgår till ca 1 kvadratmeter. Seppälä öppnade sin första butik i Ryssland i anslutning till Stockmannvaruhuset i köpcentret södra Mega i Moskva. Under år 24 öppnade Seppälä ytterligare två butiker i Moskva. Maj Sin teckningsrätt med stamkundsoptionerna för år 1999 utnyttjade Stockmanns stamkunder. De tecknade sammanlagt bolagets B-aktier. Antalet aktieägare i Stockmann mer än fördubblades som en följd av teckningarna. I slutet av år 24 hade bolaget registrerade aktieägare då antalet året innan var Juni Stockmannkoncernens styrelse fastställde bolagets strategi, enligt vilken koncernen under de närmaste åren växer kraftigt speciellt på den ryska marknaden. Målsättningen är att en tredjedel av försäljningen samt minst en lika stor del av resultatet genereras från de baltiska och ryska marknaderna innan utgången av år 28. Juli Stockmann öppnade i Finno i Esbo Finlands första Audibilhus som uppfyller internationella rekommendationer. Volkswagen-Audi-bilhusets affärsverksamhet i Hertonäs i Helsingfors övergick till Keskos dotterbolag VV-Auto Oy. I Helsingforsvaruhuset uppvaktades bolagets miljonte stamkund, Hanna Vasiljev från Helsingfors, med blommor. Antalet innehavare av Stockmanns stamkundskort i Finland är nu över 83 och i Ryssland, Estland och Lettland sammanlagt över 27, dvs. allt som allt finns det redan över 1 1 stamkunder. Augusti Den av Seppälä anordnade S-Style kläddesigntävlingens resultat offentliggjordes på Vateva-modemässan i Helsingfors. Till vinnare bland 92 tävlingsbidrag valdes det som Veera Lassila från Niinikoski hade lämnat in. Seppälä anordnade tävlingen i syfte att stöda finländsk design och skapa finländskt vardagsmode av toppklass. Oktober Stockmann förvärvade bilhuset Autotalo Jurvakainen i Uleåborg som verkar som BMW-MINI-återförsäljare. Stockmann erbjuder nu sina kunder även tjänster i anslutning till bilhandel och -service på samtliga varuhusorter i Finland. BMW och MINI är nya märken i Stockmanns bilsortiment. Bestseller A/S och Stockmann undertecknade ett samarbetsavtal om grundandet av en butikskedja i Ryssland. Bestsellers märken är bl.a. Jack & Jones, Only, Vero Moda, Exit och Selected. En första butik med Bestsellers modebrand öppnades i köpcentret norra Mega i Moskva i februari 25. Stockmann informerade om bolagisering av bilgruppen. Bolagiseringen förverkligades fr.o.m genom en överföring av affärsverksamheten till det av moderbolaget i sin helhet ägda dotterbolaget Stockmann Auto Oy Ab. Till verkställande direktör för bolaget utnämndes direktören för Stockmanns bilgrupp, Klaus Sundström. Stockmann Auto fortsätter bilgruppens verksamhet med bekant personal. November Ekonomie magister Raija Saari utnämndes till ny verkställande direktör för Hobby Hall samt till medlem av Stockmannkoncernens ledningsgrupp fr.o.m Stockmannkoncernens vice verkställande direktör, varuhusgruppens direktör Jukka Hienonen utnämndes till suppleant för koncernens verkställande direktör fr.o.m December Stockmanns extra bolagsstämma fattade beslut om utdelning av en tilläggsdividend på 1, euro per aktie utöver dividenden om 1,35 euro som fastslogs vid den ordinarie bolagsstämman. Stockmann öppnade sitt tredje varuhus i köpcentret norra Mega i Moskva i lokaliteter som hyrts av Ikea. Varuhusets försäljningsyta uppgår till omkring 1 kvadratmeter. Seppälä och Zara öppnade sina tredje butiker i Moskva i samma köpcentrum. 6 STOCKMANN VIKTIGA HÄNDELSER ÅR 24

9 Information till aktieägarna Bolagsstämma Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma år 25 hålls tisdagen den 29 mars 25 klockan 16. i Finlandia-husets Konsertsal i Helsingfors, Karamzinsgatan 4. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast klockan 16. per telefon (9) eller på bolagets Internetsidor Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast har antecknats som ägare i den aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Även aktieägare vars aktier inte överförts till värdeandelssystemet har rätt att delta i bolagsstämman förutsatt att aktieägaren varit registrerad i företagets aktieregister före I detta fall skall aktieägaren vid bolagsstämman förete aktiebrev eller annan utredning över att aktiernas äganderätt inte överförts till värdeandelssystemet. Dividendutdelning Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden 24 utdelas 1, euro per aktie. Efter bolagsstämmans beslut betalas dividenderna till aktieägare som på avstämningsdagen är antecknad i Finlands Värdepapperscentral Ab:s aktieregister. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividender betalas efter avstämningstidens slut Ändringar i person- och adressuppgifter Eventuella nya adressuppgifter ber vi vänligen aktieägarna meddela sin bank eller Finlands Värdepapperscentral beroende på vem som förvaltar aktieägarens värdeandelskonto. Stockmanns ekonomiska information Stockmann publicerar år 25 följande ekonomiska rapporter: - Delårsrapport januari-mars Delårsrapport januari-juni Delårsrapport januari-september Dessutom publiceras meddelande med enheternas månatliga försäljningsstatistik. Den ekonomiska informationen publiceras på finska, svenska och engelska. Stockmanns alla börsmeddelanden kan läsas på publiceringsdagen på Internetadressen Investerarkontakter: E-post Beställning av ekonomisk information: STOCKMANN, Informationsavdelningen, PB 147, 381 Helsingfors Telefon (9) Fax (9) E-post Information om Stockmann som placeringsobjekt Följande analytiker följer enligt de uppgifter vi erhållit, av eget initiativ med Stockmanns utveckling. Listan kan vara bristfällig. Stockmann ansvarar ej för analytikernas uppskattningar. ABG Sundal Collier Mattias Karlkjell Biblioteksgatan Stockholm Tel Alfred Berg ABN AMRO Tia Lehto Glogatan 3 1 Helsingfors Tel. (9) CARNEGIE INVESTMENT BANK AB, Finland Branch Södra esplanaden Helsingfors Tel. (9) DEUTSCHE BANK GLOBAL EQUITIES Brunnsgatan 1 A 1 Helsingfors Tel. (9) eq BANK LTD. Kalle Karppinen Brunnsgatan 12 A 1 Helsingfors Tel. (9) ENSKILDA SECURITIES AB Kari Paajanen Södra esplanaden Helsingfors Tel. (9) EVLI BANK ABP Mika Karppinen Alexandersgatan 19 A 1 Helsingfors Tel. (9) FIM FONDKOMMISSION AB Kim Gorschelnik Norra esplanaden 33 A 1 Helsingfors Tel. (9) HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Tom Skogman Alexandersgatan 11 1 Helsingfors Tel KAUPTHING BANK OYJ Mika Metsälä Norra esplanaden 37 A 1 Helsingfors Tel. (9) MANDATUM FONDKOMMISSION AB Noora Alestalo Unionsgatan Helsingfors Tel OPSTOCK AB Jari Räisänen Industrigatan 1 B 51 Helsingfors Tel STANDARD & POOR S / Nordea Daniel Schmidt Box Stockholm Tel INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA STOCKMANN 7

10 Verkställande direktörens översikt Resultatet för den ordinarie affärsverksamheten förbättrades med en tredjedel År 24 ökade privatkonsumtionen kraftigt inom Stockmannkoncernens marknadsområden i Finland, Baltikum och Ryssland. Köpkraften ökade och konsumenterna uppvisade fortsatt högt förtroende. Tillväxten i Baltikum och Ryssland var fortsättningsvis betydligt snabbare än i Finland. Koncernens ordinarie rörelseresultat ökade med 3 procent tack vare avsevärt bättre resultat för varuhusgruppen och Seppälä. Också Hobby Halls resultat vände i en positiv riktning även om det fortfarande uppvisade förlust. Resul t- atet för bilgruppen minskade på grund av att man var tvungen att avstå från det lönsamma bilhuset i Hertonäs efter det första halvåret. Övriga rörelseintäkter förblev märkbart mindre än året innan. De bestod till största delen av ersättning från överlåtelsen av affärsverksamheten i bilhuset i Hertonäs. Koncernens vinst före extraordinära poster ökade och uppgick till 79,1 miljoner euro, dvs. 7 procent bättre än år 23. Avkastningen på sysselsatt kapital ökade som en följd av bättre resultat och balansräkning till 14,3 procent och rörelsevinstmarginalen till 4,9 procent. Målsättningen är att uppnå de av styrelsen år 21 uppställda långsiktiga målen, dvs. en avkastning om 15 procent på sysselsatt kapital och en rörelsevinstmarginal om minst 5 procent under år 25. Koncernens försäljning uppgick i fjol till 1,735 miljarder euro. Försäljningen ökade med 31,3 miljoner euro eller 2 procent. Den jämförbara försäljningstillväxten uppgick till omkring 4 procent. Försäljningen i Finland minskade med 1 procent och ökade i utlandet med 29 procent. Den utländska försäljningens andel av koncernens totala försäljning ökade till 14 procent. Enormt uppsving i varuhusen och Seppälä Varuhusen förbättrade sin redan från tidigare höga resultatnivå med inte mindre än en tredjedel. Resultatet för varuhusverksamheten i Finland blev igen betydligt bättre. Utlandsverksamheten uppvisade också ett bättre resultat, även om tre fullskaliga varuhus har öppnats i utlandet inom ett drygt år och det sammanlagda resultatet belastas avsevärt av etableringskostnaderna. Detta innebär att resultatnivån för varuhusen och butikerna som redan etablerat sin ställning i utlandet klart förbättrades. Avkastningen på varuhusgruppens sysselsatta kapital ökade till 24 procent som en följd av det ökade resultatet. Seppälä står i en kategori för sig vad beträffar en relativ förbättring av resultatet. Efter många år vände bolagets försäljning år 24 och uppvisade en klar ökning. Då man samtidigt lyckades höja försäljningsbidraget till samma nivå som hos de bästa internationella konkurrenterna inom modehandeln och uppnå maximal kostnadseffektivitet och lagerhushållning, resulterade detta i en ökning av rörelsevinsten med 62 procent jämfört med den redan från tidigare höga nivån. Avkastningen på sysselsatt kapital blev tresiffrig och ökade till 128 procent. Som en följd av målmedvetet arbete har Seppälä under loppet av tre år utvecklats till en ytterst lönsam modehandelskedja med stark internationell inriktning, och som spelar en viktig roll i förverkligandet av Stockmannkoncernens tillväxtstrategi. Seppälä är vidare ett bra exempel på att storlek inte är den enda saliggörande ekonomiska konkurrensfaktorn. 8 STOCKMANN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

11 Hobby Halls resultatkurva vände i en positiv riktning under det andra halvåret. Vändningens takt var dock en besvikelse och bolagets resultat var i likhet med fjolåret förlustbringande. Under sommaren inleddes en process vars syfte var att utreda olika utvecklingsmöjligheter för Hobby Hall. Som ett alternativ utreddes även möjligheten att avyttra bolaget till en ny ägare. Processen resulterade dock i ett alternativ enligt vilket Hobby Hall fortsättningsvis utvecklas som en del av Stockmannkoncernen. Hobby Hall skall i fortsättningen i ännu högre grad än tidigare koncentrera sig på en utveckling av distanshandeln på marknaderna i Finland, Estland och Lettland. Under ett drygt år lades tre butiker ned och bolaget drog sig i början av år 25 från distanshandelsmarknaden i Litauen på grund av otillfredsställande resultat. Den positiva resultatutvecklingen under slutet av år 24 visar att Hobby Hall efter saneringsåtgärderna åter har goda förutsättningar att återställa verksamhetens lönsamhet under år 25. Bilgruppens resultat sjönk på grund av att man blev tvungen att avstå från det mycket lönsamma bilhuset i Hertonäs i början av juli. Fastighetsägaren som är importör av Volkswagen och Audi fattade beslut om att inleda detaljhandel i Hertonäs. Detta återspeglades direkt i form av sämre lönsamhet för försäljningen av Volkswagen- och Audi-produkter i huvudstadsregionen. Bilgruppens jämförbara försäljning ökade. BMW och MINI ingår som nya märken i Stockmanns bilfamilj efter förvärvet av återförsäljningsrepresentationen i Uleåborg. Konkurrensläget inom bilhandeln kommer att förändras i oktober 25 då begränsningarna gällande bilförsäljningsenheternas läge försvinner. Koncentreringen inom branschen kommer att fortsätta. Stockmann deltar aktivt i utvecklingen i egenskap av stark aktör inom bilhandeln. Ny stöttepelare för tillväxt i utlandet När Stockmanns sjunde varuhus i Finland har öppnats i Vanda i tilläggsdelen av köpcentret Jumbo i oktober 25 och den omfattande utbyggnaden av Helsingforsvaruhuset är slutförd enligt uppskattning före utgången av år 29, måste koncernen söka organisk tillväxt huvudsakligen i utlandet. Målsättningen är att en tredjedel av försäljningen samt minst en lika stor del av resultatet genereras från utlandet innan utgången av år 28. År 24 uppgick försäljningen i utlandet till 14 procent av koncernens totala försäljning. I varuhusgruppen var dess andel redan 21 procent och den kommer att stiga till en storleksklass på 3 procent år 25. Varuhusgruppen och Seppälä går i spetsen för tillväxten i utlandet. Varuhusgruppen har redan över 15 års erfarenhet av agerande i den alltjämt svåra affärsverksamhetsomgivningen i Ryssland. Under dessa år har en fungerande och kompetent lokal organisation byggts upp i Ryssland som möjliggör en snabb expansion av koncernens verksamhet och även öppnar nya affärsverksamhetsmöjligheter. Som ett gott exempel kan nämnas sådana internationella märkesbolag som är intresserade av att etablera sig på marknaden i Ryssland, men som saknar erfarenhet av ifrågavarande marknad eller en pålitlig partner för bedrivande av affärsverksamhet på den. Stockmann har tack vare sitt mångåriga kunnande om Ryssland fått ta hand om Zara-affärsverksamheten inom hela den ryska federationens område och avsikten är att snabbt utvidga verksamheten. Den danska Bestseller-koncernen är en samarbetspartner av motsvarande typ. Vero Moda, Jack & Jones, Only, Exit och Selected är varumärken som tillhör Bestseller. Den första butiken som säljer Bestsellers alla märken öppnas i Moskva under våren. Avsikten är att utvidga även denna affärsverksamhet i snabb takt. För Seppälä erbjuder Ryssland och till vissa delar ännu även Baltikum en naturlig riktning för utvidgning. Seppäläs butiksnät i Ryssland kommer att växa under år 25. Litauen är ett nytt marknadsområde där de första butikerna öppnas. I Lettland fortsätter utvidgningen av butiksnätet. Ryssland erbjuder intressanta möjligheter för Hobby Hall i framtiden. Nya steg i den riktningen tas dock inte ännu år 25, i stället skall bolaget koncentrera sig på att höja lönsamheten på existerande marknadsområden. Tyngdpunkten inom bilhandeln ligger också på marknaden i Finland, men avlägsnandet av den klausul i gruppundantagsförordningen som begränsar enheternas läge kan ge anledning till närmare undersökning av de möjligheter Baltikum har att erbjuda. Alla tiders dividendår Stockmann utdelade rekordstora dividender till sina ägare för räkenskapsåret 23, sammanlagt 123,3 miljoner euro, dvs. 2,35 euro per aktie. Den gynnsamma resultatutvecklingen av bolagets operativa verksamhet, en stark balans och en hög soliditet samt outnyttjade skatteöverskott från tidigare år, som genom skattereformen som trädde i kraft vid början av år 25 blev onyttiga, utgjorde bra motiveringar för utdelning av en dividend av den här storleken. Dividendutdelningen hade för sin egen del en positiv inverkan på bolagets kapitalstruktur. Trots en minskning av balansräkningen förblev soliditeten på en mycket hög nivå och uppgick till 65 procent. Bolaget uppvisar ett bra kassaflöde samt en utmärkt kapacitet att klara investeringarna också under de kommande åren och trots detta fortsätta med att utdela god dividend även i framtiden. Marknadsvärdet på bolagets aktiestock uppvisade en positiv utveckling. Stockmanns marknadsvärde har mer än fördubblats under de senaste fyra åren. Därtill har de utdelade dividenderna lyft aktiens totalavkastning till en av de högsta vid Helsingforsbörsen. Aktieomsättningen ökade och låg på en måttlig nivå då omkring 23 procent av hela aktiestocken bytte ägare under året. Andelen utländska innehav ökade till 7 procent av samtliga aktier i bolaget. Koncernstrukturen blir klarare, IFRS-rapportering tas i bruk I syfte att göra koncernstrukturen klarare överfördes bilgruppens verksamhet från början av år 25 till ett separat dotterbolag med namnet Stockmann Auto Oy Ab. I likhet med övriga finländska börsbolag tog Stockmann IFRS-rapporteringen i bruk Jämförelsetalen för år 24 kommer att presenteras i IFRS-form i delårsrapporterna. De förändringar som den nya redovisningsmetoden föranleder behandlas närmare i styrelsens verksamhetsberättelse. Koncernens soliditet kommer att bli ca 3 procentenheter svagare på grund av ändringar i bokföringen av ansvarsförbindelser. Målet en resultatförbättring också år 25 Koncernens resultat för den ordinarie affärsverksamheten blev klart bättre år 24 och även det totala resultatet var bättre än året innan. Målet är att uppnå en fortsatt förbättring av resultatet för den ordinarie affärsverksamheten under år 25. De största tillväxtmöjligheterna hänför sig till ett bättre resultat för varuhusgruppens utlandsverksamhet samt till Hobby Hall som väntas uppvisa vinst. Målet är att koncernens vinst år 25 är bättre än år 24. Jag vill framföra ett varmt tack till våra kunder för det förtroende som de visat oss och till personalen i hela koncernen för utmärkta prestationer år 24. Helsingfors den 15 februari 25 Hannu Penttilä VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT STOCKMANN 9

12 Styrelsen och revisorer Lasse Koivu Erkki Etola Eva Liljeblom Kari Niemistö Christoffer Taxell Carola Teir-Lehtinen Henry Wiklund Janne Heiskanen Tuula Grönvall Styrelsen ORDFÖRANDE Lasse Koivu * (f. 1943), diplomekonom, verkställande direktör, Föreningen Konstsamfundet rf. Medlem sedan AKTIER: B VICE ORDFÖRANDE Erkki Etola ** (f. 1945), diplomingenjör, verkställande direktör, Oy Etola Ab. Medlem sedan AKTIER: A , B Eva Liljeblom ** (f. 1958), ekonomie doktor, professor, Svenska Handelshögskolan. Medlem sedan 2. AKTIER: A 243, B Kari Niemistö * (f. 1962), ekonomie magister, verkställande direktör, Selective Investor Oy Ab. Medlem sedan AKTIER: A , B Christoffer Taxell * (f. 1948), juris kandidat, minister. Medlem sedan AKTIER: A 2 25, B Carola Teir-Lehtinen ** (f. 1952), filosofie magister, kommunikationsdirektör, Fortum Abp. Medlem sedan 24. AKTIER: B Henry Wiklund * (f. 1948), kammarråd, verkställande direktör, Svenska litteratursällskapet i Finland rf. Medlem sedan AKTIER: A 72, B Personalrepresentanter i styrelsen Personalrepresentanterna har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens möten. De är inte medlemmar av styrelsen. Janne Heiskanen (f. 197), försäljningschef, Åbovaruhuset. Personalrepresentant i styrelsen, vald av de högre tjänstemännen vid Stockmann. Tuula Grönvall (f. 1942), försäljare, huvudförtroendeman, Seppälä. Personalrepresentant i styrelsen, vald av koncernnämndens personalrepresentanter. Revisorer Wilhelm Holmberg (f. 195), ekonomie magister, CGR, Stockmanns ordinarie revisor sedan 2. Henrik Holmbom (f. 197), ekonomie magister, CGR, Stockmanns ordinarie revisor sedan 23. REVISORSSUPPLEANT KPMG Wideri Oy Ab * Oberoende av bolaget ** Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare Uppgifter om styrelsemedlemmarnas väsentliga arbetserfarenhet och viktigaste förtroendeuppdrag finns på Stockmanns Internetsidor på adressen 1 STOCKMANN STYRELSEN OCH REVISORER

13 Koncernens ledning Hannu Penttilä Jukka Hienonen Pekka Vähähyyppä Klaus Sundström Raija Saari Heikki Väänänen Jukka Naulapää Koncernens ledningsgrupp Hannu Penttilä (f. 1953), vicehäradshövding, verkställande direktör. Till Stockmann 1978, i nuvarande position sedan 21. AKTIER: A 15, B 334 OPTIONER 2: 15 Jukka Hienonen (f. 1961), ekonomie magister, vice verkställande direktör med ansvar för varuhusgruppen. Till Stockmann 1995, i nuvarande position sedan 21. AKTIER: A 1 6, B 4 5 OPTIONER 2: 1 Pekka Vähähyyppä (f. 196), ekonomie magister, ekonomidirektör. Till Stockmann 2, i nuvarande position sedan 21. AKTIER: B 1 OPTIONER 2: 8 Klaus Sundström (f. 195), ekonom, verkställande direktör, Stockmann Auto.Till Stockmann och i nuvarande position sedan 24. OPTIONER 2: 4 Raija Saari (f. 1961), ekonomie magister, verkställande direktör, Hobby Hall. I Stockmanns tjänst samt fr.o.m. 24, i nuvarande position sedan 24. OPTIONER 2: 1 Heikki Väänänen (f. 1958), ekonom, verkställande direktör, Seppälä. Till Stockmann och i nuvarande position sedan 21. AKTIER: B 2 OPTIONER 2: 8 Jukka Naulapää (f. 1966), juris kandidat, bolagets jurist, ledningsgruppens sekreterare. Till Stockmann 1998, i nuvarande position sedan 21. OPTIONER 2: 2 I aktie- och optionsinnehav av styrelsemedlemmar och bolagets ledning har uppgivits Stockmann Oyj Abp:s aktier och optioner i deras personliga ägo eller via samfund där de har bestämmanderätt samt genom personer i deras förmynderskap med undantag av möjliga stamkundsoptioner år 1999, varav medlemmarna i styrelsen ägde totalt 641 st och medlemmarna i koncernens ledningsgrupp totalt 212 st. Uppgifter om Stockmanns aktier och optioner ges på årsberättelsens sida 46. KONCERNENS LEDNING STOCKMANN 11

14 Stockmann har nu tre varuhus i Moskva. Bilden är från varuhuset södra Mega. 12 STOCKMANN VARUHUSGRUPPEN

15 Varuhusgruppen Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Östra centrum, Hagalund i Esbo, Tammerfors, Uleåborg och Åbo samt Akademiska Bokhandelns fem butiker erbjuder sakkunnig och högklassig betjäning i en angenäm miljö. Grunden till framgången är ett enastående brett sortiment bra märkesprodukter till konkurrenskraftiga priser. Utlandsverksamheten innefattar varuhus i Moskva, Tallinn och Riga samt specialaffärer i Moskva och S:t Petersburg. Nya, expanderande kedjor är kosmetikkedjan Stockmann Beauty samt modekedjorna Zara och Bestseller. Lönsam tillväxt i varuhusen Varuhusgruppens försäljning inklusive mervärdesskatt uppgick till 938,9 miljoner euro, en ökning med 1 procent jämfört med året innan. Gruppens omsättning uppgick till 789,3 miljoner euro och rörelsevinsten till 53, miljoner euro. Rörelsevinsten ökade med 33,3 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i de inhemska varuhusen och i Akademiska Bokhandeln uppgick till 725,1 miljoner euro, en ökning med 24,5 miljoner euro eller 4 procent. Försäljningen ökade kraftigast, med 43 procent, i utlandsverksamheten. Under året öppnades två nya varuhus i Moskva. Tack vare dem ökade försäljningen i Ryssland med 4 procent. Utlandsverksamhetens andel av gruppens försäljning ökade till 21 procent. Hörnstenen i gruppens strategi är eftersökande av lönsam tillväxt i Finland och närområden. Varuhusen som agerar på den mogna hemmamarknaden i Finland genererar ett starkt kassaflöde och uppvisar en lönsamhet som hör till de bästa inom branschen i Europa. En höjning av försäljningsbidragsnivån, effektivt utnyttjande av kapitalet samt noggrann kostnadskontroll har utgjort de väsentligaste ekonomiska målsättningarna. Under året ökade försäljningsbidragsprocenten till 4,9 procent (4,2 procent) och avkastningen på sysselsatt kapital var 23,7 procent (21,1 procent). Gruppens totala kostnader ökade med 9 procent främst som en följd av nyetableringar utomlands och samtidigt ökade försäljningsbidraget med 13 procent. I Finland ökade varuhusens kostnader med 1 procent och försäljningsbidraget med 5 procent. Gruppens rörelsevinst ökade med 13,2 miljoner euro trots att etableringsförluster för nya enheter för omkring 11,5 miljoner euro hänförde sig till räkenskapsperioden. Varuhusgruppens försäljningsutveckling 2-24 mn euro Utlandet Hemlandet Utvecklingen av rörelsevinsten i varuhusgruppen 2-24 mn euro 6 5 % 12 1 Nyckeltal Rörelsevinst % av omsättningen VARUHUSGRUPPEN STOCKMANN 13

16 Moskvaborna har tagit väl emot Zara. Bilden är från köpcentret södra Mega. Romkampanjen hämtade ståtligt den eviga staden till höstliga Stockmann. Ett tigersprång i bedömningen av kundservicen I varuhusen har betjäningen en avgörande inverkan på hur kunden upplever köpsituationen. Inom branschen riktas ett avsevärt kostnadstryck mot servicearbetet och därför är det viktigt att rikta personlig betjäning till sådana mål där kunden behöver hjälp och sakkunskap i en köpsituation. Kvaliteten på betjäningen och personalens yrkeskunnighet måste kontinuerligt utvecklas. I syfte att uppnå detta mål har kvaliteten på betjäningen i varuhusgruppen ända sedan år 1997 mätts genom den s.k. Mystery Shopping-metoden. Mätningarna har utförts av ett utomstående utvärderingsföretag. På basis av utvärderingsmaterialet som samlats in från professionella provköpare är det möjligt att systematiskt leda och utveckla serviceverksamheten. Under mätningsverksamhetsperioden har 9 skriftligt bedömda provköp gjorts i Stockmannvaruhusen. På basis av dessa har ett servicenivåindex utarbetats för respektive varuhus och dess olika avdelningar. Indexet utgör också en del av resultatpremiesystemet för personalen och förmännen. År 24 steg mätetalet för servicenivåindexet i hela kedjan för första gången till över 7 poäng. Det är en betydande prestation att mätetalet ökade med 5 poäng från året innan och det är inte en ren tillfällighet. Över tio olika program, projekt och belöningssystem har tilllämpats vid utvecklingen av kvaliteten på betjäningen och med hjälp av dem har ett heltäckande ledningssystem skapats som verkar i bakgrunden av servicenivåmätningen. I första hand handlar det dock om att motivera människor, om försäljningspersonalens vilja och förmåga att utföra positivt arbete inom kundbetjäning. Tillgången på högklassig arbetskraft inom serviceyrken förutspås bli sämre under kommande år. Stockmann är mån om sitt rykte som ett förstklassigt bolag som arbetstagare söker sig till. Stockmann var fortsättningsvis den mest eftertraktade arbetsgivaren inom handelsbranschen i Finland enligt den uppföljande undersökningen The Universum Graduate Survey som årligen utförs bland studerande inom handelsbranschen. I undersökningen deltog sammanlagt 13 företag och bland dessa placerade sig Stockmann på en åttonde plats. Ett bra år inom modehandeln Modehandeln uppvisade i Finland en god utveckling och ökade med ca 4 procent. Modehandeln är stöttepelaren i Stockmanns affärsverksamhet, den står för nästan hälften av varuhusgruppens totala försäljning. Modeförsäljningen ökade med 8 procent hos Stockmann, vilket måste anses som ett bra resultat för ett bolag som försvarar en stor marknadsandel i en hård konkurrensmiljö. De bästa jämförbara tillväxtsiffrorna uppnåddes inom skor (11 procent), kosmetik (1 procent) och kläder (9 procent). Öppningen av två nya Stockmann Beautyspecialbutiker i Kuopio samt Björneborg bidrog till en ökning av kosmetikförsäljningen. Kedjan har nu 8 butiker. Livsmedelshandeln uppvisade en blygsam tillväxt om 2 procent. Tillväxten inom hela branschen var av samma storlek främst på grund av den deflatoriska prisutvecklingen. Tillväxten inom hemavdelningen (5 procent) och elektronik (5 procent) motsvarade branschens allmänna utveckling, men tillväxten inom böcker (2 procent) och fritidsprodukter (3 procent) var inte tillräcklig för bevarande av marknadsandelarna. Utlandsverksamheten växer snabbt Stockmann har uppställt som ett ambitiöst mål en ökning av utlandsverksamheten till en tredjedel av hela koncernens försäljning och resultat före utgången av år 28. Varuhusgruppen eftersträvar för egen del att uppfylla målsättningen redan tidigare. Från och med oktober 23 öppnades under ett drygt år tre nya fullskaliga varuhus i utlandet, ett i Riga och två i Moskva. Vid sidan av dessa hade Zara-kedjan i slutet av år 24 redan tre butiker i Moskva och avtal om öppnande av fem nya butiker har undertecknats. Franchisingverksamheten har snabbt utvecklats till en stark stöttepelare vid sidan om varuhusen. Att verka på marknaden i Ryssland innebär utmaningar för vilket som helst detaljhandelsföretag såväl i fråga om föreställningar som vardagsverklighet. Ständigt föränderlig lagstiftning i landet, myndigheternas stora prövningsrätt och omogen administrativ kultur ger upphov till överraskningar och även problem. De flesta västerländska företag har valt det enklaste sättet för etablering på marknaden i Ryssland genom att ge sitt 14 STOCKMANN VARUHUSGRUPPEN

17 Akademiska Bokhandeln samlar gång efter gång massvis av kunder till sina evenemang. Den mest inflytelserika händelsen år 24 torde ha varit Runebergsdagens rekordmässiga läsmaraton, där 28 kändisar läste Fänrik Ståls sägner i 14 timmars tid. Till dragplåstren i Argoshallens keldjursevenemang hörde de rara falabellhästarna. affärskoncept till en lokal företagare via ett franchisingavtal. I många fall är en lokal partner nödvändig om företaget inte vill satsa på tillräckliga kunskaper om förhållandena i Ryssland i sin egen organisation. I dylika fall kumuleras också den kompetens som under verksamheten utvecklas utanför själva företaget och kontroll av verksamheten kan bli omöjlig. Till exempel inom varuhusbransch en har inte ett enda västerländskt företag med undantag av Stockmann självständigt etablerat sig i Ryssland. Inom varuhusbranschen har försöken att etablera sig på marknaden i Ryssland med hjälp av franchisingavtal blivit kortlivade antingen på grund av svårigheter i affärsverksamheten eller misslyckat val av samarbetspartners. Vidare har de nyheter som spritt sig från Ryssland om brister i egendomsskydd och affärssedskultur samt händelser som vittnar om en oförutsägbar omgivning inte bidragit till att öka västerländska företags vilja att investera i Ryssland. Stockmanns sakkunskap om Ryssland efterfrågad Flera internationella detaljhandelskedjor och modemärken har visat intresse för den sakkunskap om marknaden i Ryssland som Stockmann förvärvat. Få av dessa företag har viljan eller kanske ens förmågan att etablera sig i landet via en kedja som de själv opererar och äger. Ett starkt brand och fungerande kedjekoncept birdrar till att verksamheten inom specialvaruhandeln och särskilt modehandeln blir betydligt snabbare lönsam än inom varuhushandeln. Stockmann har i Ryssland målmedvetet gått in för att bygga ett franchisingnätverk bestående av starka modemärken vid sidan av varuhushandeln. Den första samarbetspartnern var spanska Inditex som äger Zara-kedjan, med vilken franchisingsamarbetet i Ryssland inleddes år 23. År 24 undertecknade Stockmann ett samarbetsavtal med sin långvariga danska samarbetspartner Bestseller om introduktion av dess kedjor Jack & Jones, ONLY, Vero Moda och Selected i Ryssland. Eftersom de erfarenheter man fått av varuhusverksamheten kan utnyttjas i franchisingverksamheten förväntas den snabbt bli en stark utländsk stöttepelare för varuhusgruppen. Varuhusverksamheten ger franchisingverksamheten avsevärda fördelar beträffande administration, logistik och hyresvillkor för affärsplatser. Samarbetspartnerna i sin tur erbjuds en snabb och trygg väg till den växande konsumentmarknaden i Ryssland tillsammans med pålitliga och solida Stockmann. Hyrorna för affärsplatser i Ryssland ligger på en mycket hög nivå även vid en internationell jämförelse. Tillgången på högklassiga affärsplatser till ett skäligt pris utgör den största flaskhalsen för framsteg. I anskaffningen av affärsplatser för såväl varuhuskedjan som franchisingkedjorna har Stockmann siktet inställt på lönsamma, långfristiga och hållbara avtalsförhållanden som på behörigt sätt kan registreras av myndigheterna och som har genomskinlig betalningsrörelse. Stabilare affärsmiljö, klarare skatteregler och Rysslands eventuella medlemskap i världshandelsorganisationen WTO innebär ett betydande resultatpotential för Stockmanns affärsverksamhet. Oavbruten verksamhet i Ryssland i redan femton år har givit ett försprång som kräver tunga, degressiva investeringar och mycket intensiv marknadsföring av konkurrenterna för att de skall ha möjlighet att ta igen försprånget. Inom varuhusbranschen finns fortfarande inga andra västerländska företag inom synhåll som skulle vara villiga att själv lära sig agera inom Rysslands affärsmiljö. Nya varuhus har vanligen en möjlighet att uppnå gränsen för lönsamhet inom 2 3 år efter öppnandet. Rörelseresultatet för det första året är i allmänhet negativt då kunderna småningom lär sig att använda det nya köpstället och bolaget anpassar sitt utbud till målmarknaden. Förlusterna under det första året är oftast också de största under varuhusets livscykel. Efter att varuhuset har uppnått gränsen för lönsamhet kan varuhusets försäljning och resultat fortsätta att växa oavbrutet under en mycket lång period till och med i årtionden. Så gott som alla Stockmanns nyetableringar under de senaste åren har följt detta schema. År 24 var verksamheten i Riga och i de båda nya Moskvavaruhusen i Mega-köpcentren förlustbringande. Huvudstadsregionen tyngdpunkt för tillväxten i Finland I sin strategi har Stockmann fattat beslut om att operera med stora varuhusenheter med en försäljningsyta som överskrider 1 kvadratmeter. En in- VARUHUSGRUPPEN STOCKMANN 15

18 Stockmann har redan över 1 1 stamkunder, varav över 27 utomlands. Den miljonte stamkunden var helsingforsaren Hanna Vasiljev, som bl.a. fick överraskningspriset på en kvarts gratisshopping i Delikatessen. ternationell jämförelse ger vid handen att stora enheter har större ekonomisk framgång än små. På marknaden i Finland är det möjligt att etablera enheter i denna storleksklass endast i befolkningscentra med över 2 invånare. Då det nya Stockmannvaruhuset öppnas hösten 25 i Vanda i köpcentret Jumbo, fyller det samtidigt den lucka i nätverket som funnits i huvudstadsregionens norra tillväxtzon. Efter detta är det osannolikt att det med iakttagande av nuvarande strategiska val skulle vara möjligt att i Finland hitta platser för ett fullskaligt Stockmannvaruhus inom en överskådlig framtid. Däremot är det nödvändigt att sörja för utvecklingen av de existerande varuhusen. De lokala varuhusen befinner sig i mycket gott skick sedan de genomgick en serie förnyelseinvesteringar i början av 2-talet. Inom den närmaste framtiden kommer resurser att riktas till förnyande av kedjans flaggskepp, Helsingforsvaruhuset. De ändringar av stadsplanen som projektet förutsätter är under beredning i Helsingfors stads beslutsfattande organ. De slutgiltiga lösningarna, varefter byggnadsarbetena inleds, kan emotses under år 25. Då projektet är färdigt ger det Helsingforsvaruhuset 1 kvadratmeter ny försäljningsyta, moderna logistiklösningar samt nya socialutrymmen för personalen. För kunderna innebär ändringen en ny parkeringshall med 6 bilplatser, en 3 5 kvadratmeter stor Stockmann Delikatess i ett plan, nya och rymligare försäljningslokaliteter samt bättre förbindelser. Som ett första led i projektet som står i startgroparna togs hösten 24 de förnyade, dubbelriktade rulltrapporna bredvid Alexandersgatans ingång i bruk. Kostnadskalkylen för projektet vars mål är en förlängning av Helsingforsvaruhusets livscykel, uppgår till 115 miljoner euro. Projektet förväntas öka Helsingforsvaruhusets försäljning med 5 miljoner euro på årsnivå. Galna Dagars otroliga succéstory Alla varuhus löper risken att stämplas som företag inom det smala och dyra övre segmentet av marknaden, som skyltfönster för dyra märkesprodukter. Med beaktande av det lilla befolkningsunderlaget särskilt i Finland och Baltikum skulle detta vara en farlig ekvation med tanke på varuhusets affärsidé och på volymhandel baserade ekonomiska framgång. Stockmann har i många år arbetat för att hålla sina varuhus med god kvalitetsimage också kvar i spetsen för volymhandeln. Detta har eftersträvats genom att erbjuda kunderna en omfattande prisskala i samtliga produktgrupper och ett sortiment som motsvarar de bästa specialaffärerna inom respektive bransch. Stockmann har lyckats göra sin Galna Dagar-kampanj till den största och bäst kända enskilda kampanjen inom handelsbranschen i Finland. Försäljning av kvalitetsprodukter till otroligt galna priser är ett koncept med vars hjälp man två gånger om året, oavbrutet redan 36 gånger i följd, uppnått ett nytt försäljningsrekord. Varuhusens försäljning blir nästan femdubbelt större under de fyra kampanjdagarna i april respektive oktober, och dessa åtta årliga Galna Dagar representerar redan en andel på 8 procent av varuhusgruppens årliga försäljning. År 24 uppgick den sammanlagda försäljningen under Galna Dagar till 73 miljoner euro. Ökningen jämfört med motsvarande Galna Dagar året innan var 21 procent i april och 19 procent i oktober. Kampanjen, som i tiderna inleddes som ett experiment, har uppnått sådana dimensioner att det är svårt för såväl kunder som varuleverantörer att hålla sig borta från Galna Dagarna. Ett nära förhållande har skapats till Stockmanns stamkunder och de erbjuds varje månad aktuella förmåner. År 24 ökade antalet innehavare av stamkundskortet till över en miljon. I Finland uppgår antalet stamkunder till över 83, i Baltikum och Ryssland till sammanlagt över 27. I Finland har Stockmann varit en pionjär inom stamkundssystem ända sedan år För de bästa kunderna har utvecklats en Exclusive-grupp med ett eget platinafärgat Stockmannkort som kännetecken. Kontakten till gruppen sköts genom kundtidningen Stockmann Exclusive. De bästa stamkunderna får en personlig inbjudan till stamkundskvällar med program i varuhusen. Dylika kvällar anordnades bl.a. i anslutning till invigningen av Italien-kampanjen. År 24 deltog sammanlagt över 2 personer i stamkundskvällarna. Nytt kassasystem möjliggör uppföljning på produktnivå Varuhusen tog under år 24 i användning den nya generationens kas- 16 STOCKMANN VARUHUSGRUPPEN

19 Galna Dagarna uppnådde igen utomordentliga försäljningsrekord både på våren och hösten. Stockmanns bekanta Delikatess betjänar Moskvaborna redan i tre varuhus. sasystemapparater. De möjliggör en uppföljning av varuhusgruppens årliga omsättningstillgångar som innefattar närmare en miljon produkttitlar ända ned till information om produkternas färg och storlek. Detta effektiverar såväl lagerkontroll som kundbetjäning. Det nya kassasystemet möjliggör inom samtliga produktområden påfyllning av varor på basis av efterfrågan och beroende på varuleverantörens kapacitet även påfyllningar direkt i hyllan. Stockmann fattade i november 24 beslut om att ansluta sig till det internationella BSCI-systemet (Business Social Compliance Initiative). Avsikten är att med hjälp av en databank som består av tiotals storföretag inom handelsbranschen och ett centraliserat auditeringsregister övervaka att varuleverantörerna uppfyller sina sociala förpliktelser. Företagen som deltar i systemet förbinder sig bl.a. att förebygga utnyttjandet av barnarbetskraft, stöda lagenliga arbetsförhållanden, förbjuda diskriminering av arbetstagare samt förverkliga politiska friheter i sådana länder där förverkligandet av dessa rättigheter är förknippat med risker. Varuhusens situation och utsikter för år 25 Stockmanns varuhusgrupp har under de senaste fem åren lyckats öka sin försäljning med nästan 4 procent (672,5 miljoner euro år 1999 och 938,8 miljoner euro år 24). Samtidigt har rörelsevinsten ökat och blivit nästan 2,5 gånger större (21,4 miljoner euro år 1999 och 52,9 miljoner euro år 24). På fem år har varuhusgruppen lyckats med att höja rörelsevinstprocenten från 3,8 procent till 6,7 procent. Under femårsperioden har sammanlagt 11,6 miljoner euro investerats i byggande av nya och utveckling av gamla varuhus såväl i Finland som i utlandet. Trots den hårda investeringstakten har avkastningen på sysselsatt kapital, som beskriver hur effektivt gruppen använder sitt kapital, under jämförelseperioden stigit från 13, procent till 23,7 procent. Stockmanns varuhus uppvisar en lönsamhet som är av internationell toppnivå. Samtidigt är Stockmann ett av de få varuhusbolag som lyckats uppnå tillväxt och som överhuvudtaget har en tillväxtstrategi inom den mogna branschen. År 24 ökade varuhusgruppens rörelsevinst med 33,3 procent jämfört med året innan trots att resultatet belastades av stora kostnader för exceptionellt många nyetableringar under året. År 25 öppnas ett nytt varuhus i Vanda i köpcentret Jumbo. Konsumtionsefterfrågan i Finland förutspås fortsättningsvis uppvisa en moderat tillväxt om 2 3 procent. I Baltikum och Ryssland förväntas tillväxten avta något, men tillväxtprocenterna förutspås dock vara omkring dubbelt större jämfört med Finland. Särskilt utlandsverksamheten kan förväntas uppvisa ett rejält bättre rörelsevinst. Rörelsevinsten för hela varuhusgruppen förväntas fortsätta att öka år 25. c Försäljningens fördelning per enhet i varuhusgruppen 24 37,7 % Helsingforsvaruhuset 41,7 % Övriga enheter i Finland 13, % Ryssland 4,9 % Estland 2,7 % Lettland Försäljningens fördelning per varuområde i varuhusgruppen % Mode 22 % Livsmedel 12 % Fritid och hobby 1 % Hem 8 % Böcker, tidningar och papper VARUHUSGRUPPEN STOCKMANN 17

20 Stockmann Autos Audi Center Esbo som öppnades sommaren 24 är Finlands första bilhus enligt internationellt Audi-koncept. Audi A3 Sportback och Audi A6 Sedan hör till modellnyheterna år STOCKMANN STOCKMANN AUTO

En ökning av de likvida medlen samt valutakursvinster föranledde en ökning av finansnettot med 1,1 miljoner euro till 3,1 miljoner euro.

En ökning av de likvida medlen samt valutakursvinster föranledde en ökning av finansnettot med 1,1 miljoner euro till 3,1 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 27.4.2004, kl. 11.45 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2004 Stockmannkoncernens försäljning ökade med 5,6 procent och uppgick till 402,9 Me (381,4 Me år 2003). Resultatet

Läs mer

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 7.11.2002, kl. 12.00 DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2002 Stockmannkoncernens vinst före extraordinära poster ökade betydligt och uppgick till 33,7 Me (20,6 Me år 2001). Försäljningen

Läs mer

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro).

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro). STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 21.4.2005 kl. 11.45 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2005 Stockmannkoncernens försäljning låg på samma nivå som under jämförelseperioden, dvs. 400,6 Me (402,9 Me år 2004).

Läs mer

Finansnettot ökade med 1,2 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 2,0 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,2 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 2,0 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 7.5.2002, kl. 11.45 DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2002 Stockmannkoncernens försäljning minskade med 1,6 procent och uppgick till 355,1 Me (360,7 Me år 2001). Resultatet för koncernens

Läs mer

Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem

Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem Stockmann beaktar i sitt beslutsfattande och sin administration Finlands

Läs mer

2 0 0 3 Å R S B E R Ä T T E L S E

2 0 0 3 Å R S B E R Ä T T E L S E 23 ÅRSBERÄTTELSE Innehåll Stockmannkoncernens grundvärden...3 Stockmann år 23...4 Affärsgrupperna i korthet...5 Viktiga händelser år 23...6 Information till aktieägarna...7 Verkställande direktörens översikt...8

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 23.5.2001, kl. 12.30

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 23.5.2001, kl. 12.30 STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 23.5.2001, kl. 12.30 DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2001 Stockmann-koncernens försäljning ökade med 5,3 och uppgick till 360,7 (2 145 ). Vinsten före extraordinära poster uppgick

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

Finansnettot ökade med 1,2 miljoner euro jämfört med motsvarande period i fjol och uppgick till 4,2 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,2 miljoner euro jämfört med motsvarande period i fjol och uppgick till 4,2 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 12.8.2003, kl. 11.45 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2003 Stockmannkoncernens försäljning ökade med 8,3 procent och uppgick till 801,6 Me (740,3 Me år 2002). Försäljningsökningen

Läs mer

AFFÄRSGRUPPERNA BOKSLUT 31.12.2002

AFFÄRSGRUPPERNA BOKSLUT 31.12.2002 Å R S B E R Ä T T E L S E 22 INNEHÅLL Stockmannkoncernens grundvärden... 3 Stockmann år 22... 4 Affärsgrupperna i korthet... 5 Viktiga händelser år 22... 6 Information till aktieägarna... 7 Verkställande

Läs mer

Finansnettot minskade med 0,5 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 7,8 miljoner euro.

Finansnettot minskade med 0,5 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 7,8 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 15.2.2005, kl. 11.45 STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2004 Stockmannkoncernens försäljning ökade med 2,1 procent och uppgick till 1 735,0 Me (1 698,6 Me år 2004). Resultatet

Läs mer

B ERÄTTELSE FÖR DET 139. VERKSAMHETSÅRET

B ERÄTTELSE FÖR DET 139. VERKSAMHETSÅRET ÅRSBERÄTTELSE 2 B ERÄTTELSE FÖR DET 139. VERKSAMHETSÅRET Innehåll Stockmann Stockmanns grundvärden 1 Stockmann år 2 2 Presentation av de kommersiella grupperna 3 Viktiga händelser år 2 4 Information till

Läs mer

Finansnettot ökade med 0,7 miljoner euro jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 6,4 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 0,7 miljoner euro jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 6,4 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 26.10.2004, kl. 12.00 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2004 Stockmannkoncernens försäljning ökade med 1,9 procent och uppgick till 1 219,2 Me (1 196,1 Me år 2003). Resultatet

Läs mer

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster D E L Å R S R A P P O R T 1.1 3.6.2 Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 75,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster minskade med 5,2 M

Läs mer

Finansnettot ökade med 1,3 miljoner euro jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 5,8 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,3 miljoner euro jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 5,8 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 28.10.2003, kl. 12.00 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2003 Stockmannkoncernens försäljning ökade med 7,8 procent och uppgick till 1 196,1 Me (1 109,6 Me år 2002). Vinsten

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 8.2.2006 kl. 13.30 STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 8.2.2006 kl. 13.30 STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2006 STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 8.2.2006 kl. 13.30 STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2006 Stockmannkoncernen uppnådde det bästa resultatet under bolagets historia. Vinsten före skatt ökade med 25 procent

Läs mer

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 7,0 % och uppgick till 342,7 M (2 037,7 Mmk). Resultatet efter finansnetto var 0,1 M (0,6 Mmk) och var på

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 7,0 % och uppgick till 342,7 M (2 037,7 Mmk). Resultatet efter finansnetto var 0,1 M (0,6 Mmk) och var på D E L Å R S R A P P O R T 1.1 31.3.2 Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 7, % och uppgick till 342,7 M (2 37,7 Mmk). Resultatet efter finansnetto var,1 M (,6 Mmk) och var på jämförelseperiodens

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 27.2.2001, kl. 12.00

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 27.2.2001, kl. 12.00 STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 27.2.2001, kl. 12.00 BOKSLUTSINFORMATION 2000 Stockmann-koncernens jämförbara försäljning ökade med 3,2 procent och uppgick till 1 467,9 miljoner euro (8 727,8 miljoner

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

INNEHÅLL STOCKMANN BRANSCHÖVERSIKT BOKSLUT 31.12.2001

INNEHÅLL STOCKMANN BRANSCHÖVERSIKT BOKSLUT 31.12.2001 Å R S B E R Ä T T E L S E 21 INNEHÅLL STOCKMANN Stockmannkoncernens grundvärden... Stockmann år 21... Presentation av affärsgrupperna... Viktiga händelser år 21... Information till aktieägarna... Verkställande

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

B ERÄTTELSE FÖR DET 138. VERKSAMHETSÅRET

B ERÄTTELSE FÖR DET 138. VERKSAMHETSÅRET Å R S B E R Ä T T E L S E 1 9 9 9 B ERÄTTELSE FÖR DET 138. VERKSAMHETSÅRET Innehåll Stockmann Stockmanns grundvärden 1 Stockmann år 1999 2 Presentation av de kommersiella enheterna 3 Viktiga händelser

Läs mer

Innehåll. Affärsenheterna

Innehåll. Affärsenheterna Årsberättelse 2007 Innehåll Affärsenheterna Bokslut 31.12.2007 Stockmann i korthet Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Bolaget grundades år 1862 har närmare 40 000 aktieägare. Ett

Läs mer

Innehåll Affärsenheterna Bokslut

Innehåll Affärsenheterna Bokslut Årsberättelse 2005 Frenckellska Tryckeri Ab, Esbo 2006 Innehåll Stockmann i korthet... 2 Stockmann år 2005... 4 Affärsenheterna i korthet... 5 Viktiga händelser år 2005 och i början av år 2006... 6 Information

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp KVARTALSRAPPORT kl STOCKMANNS KVARTALSRAPPORT

STOCKMANN Oyj Abp KVARTALSRAPPORT kl STOCKMANNS KVARTALSRAPPORT STOCKMANN Oyj Abp KVARTALSRAPPORT 26.4.2007 kl. 11.45 STOCKMANNS KVARTALSRAPPORT 1.1-31.3.2007 Försäljningen för Stockmannkoncernens fortlöpande verksamhet ökade med 16 procent och uppgick till 371,7 Me

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Kallelse 1 (5)

Kallelse 1 (5) Kallelse 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2017 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 4 april 2017 klockan 14.00 (finsk tid) i Finlandiasalen

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Stockmannkoncernens grundvärden

Stockmannkoncernens grundvärden Årsberättelse 29 Stockmannkoncernens grundvärden Resultatinriktning Vi bedriver affärsverksamhet i syfte att tjäna pengar; all verksamhet bör stöda detta mål. Ett framgångsrikt resultat ger aktieägarna

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsberättelse 2008. Lindex, Oslo, 12.00. Hobby Hall, online i Estland, 13.00. Stockmann, Vanda, 13.00

Årsberättelse 2008. Lindex, Oslo, 12.00. Hobby Hall, online i Estland, 13.00. Stockmann, Vanda, 13.00 Årsberättelse 2008 Hobby Hall, online i Estland, 13.00 Lindex, Oslo, 12.00 Stockmann, Vanda, 13.00 Seppälä, Novosibirsk, 18.00 Innehåll 1 Stockmann i korthet 2 Information till aktieägarna 4 Stockmannkoncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i UPM-Kymmene Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 25 mars 2009 kl. 14.30 i Helsingfors Mässcentrum, kongressflygelns ingång, Mässplatsen

Läs mer

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 9 april 2013 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors. Ingång

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnomen Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 19 mars 2009 kl. 16.00 i Palace Gourmet, Konferenssalen, Södra kajen 10, 10. vån., Helsingfors.

Läs mer

Stockmann i korthet. Innehåll

Stockmann i korthet. Innehåll Årsberättelse 21 Innehåll Stockmann i korthet Stockmann år 21 1 Stockmann i korthet 2 Stockmannkoncernens grundvärden 3 Information till aktieägarna 4 Stockmann år 21 5 Ekonomiska mål på lång sikt 5 Dividendpolitik

Läs mer

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman torsdag 29.4.2010 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

TIDPUNKTEN FÖR GALNA DAGAR I FINLAND OCH DEN STARKA SATSNINGEN PÅ TILLVÄXT I RYSSLAND FÖRSVAGADE SOM FÖRVÄNTAT RESULTATET FÖR DET ANDRA KVARTALET

TIDPUNKTEN FÖR GALNA DAGAR I FINLAND OCH DEN STARKA SATSNINGEN PÅ TILLVÄXT I RYSSLAND FÖRSVAGADE SOM FÖRVÄNTAT RESULTATET FÖR DET ANDRA KVARTALET STOCKMANN Oyj Abp KVARTALSRAPPORT 9.8.2007 kl. 12.15 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2007 TIDPUNKTEN FÖR GALNA DAGAR I FINLAND OCH DEN STARKA SATSNINGEN PÅ TILLVÄXT I RYSSLAND FÖRSVAGADE SOM FÖRVÄNTAT

Läs mer

STOCKMANNS RÖRELSEVINST FÖRBÄTTRADES, VINSTEN MINSKADE TILL FÖLJD AV ÖKADE FINANSIERINGSKOSTNADER

STOCKMANNS RÖRELSEVINST FÖRBÄTTRADES, VINSTEN MINSKADE TILL FÖLJD AV ÖKADE FINANSIERINGSKOSTNADER STOCKMANN Oyj Abp Kvartalsrapport 28.10.2008 kl. 12.30 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2008 STOCKMANNS RÖRELSEVINST FÖRBÄTTRADES, VINSTEN MINSKADE TILL FÖLJD AV ÖKADE FINANSIERINGSKOSTNADER Under det

Läs mer

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent 1 (5) EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent Januari december 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 64,2 miljoner euro (59,7

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 13.3.2008 kl. 11.00 i bolagets auditorium på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. PÅ

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Inofficiell översättning från finska

Inofficiell översättning från finska :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Kongressflygeln, Helsingfors Mässcenter, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande

Läs mer

STOCKMANN ÅRSBERÄTTELSE 2006 ÅRSBERÄTTELSE 2006 Alexandersgatan 52 B PB Helsingfors Tel. (09) Global Reports LLC

STOCKMANN ÅRSBERÄTTELSE 2006 ÅRSBERÄTTELSE 2006 Alexandersgatan 52 B PB Helsingfors Tel. (09) Global Reports LLC ÅRSBERÄTTELSE 2006 Frenckellska Tryckeri Ab, Esbo 2007 Innehåll Stockmann i korthet... 2 Stockmannkoncernens verksamhet... 4 Stockmann år 2006... 6 Affärsenheterna i korthet... 7 Viktiga händelser år 2006...

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

11. 14. ESTLAND 1 varuhus 7 Lindexbutiker 20 Seppäläbutiker 1 outletbutik. LETTLAND 1 varuhus 7 Lindexbutiker 11 Seppäläbutiker

11. 14. ESTLAND 1 varuhus 7 Lindexbutiker 20 Seppäläbutiker 1 outletbutik. LETTLAND 1 varuhus 7 Lindexbutiker 11 Seppäläbutiker Kort om Stockmannkoncernen Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Bolagets tre affärsenheter är varuhusgruppen och modekedjorna Lindex och Seppälä. Stockmann grundades 1862 och firar

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 30 mars 2011 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

www.mercedes-benz.fi Made in Finland. VEHO GROUP OY AB ÅRSÖVERSIKT 2 0 1 2

www.mercedes-benz.fi Made in Finland. VEHO GROUP OY AB ÅRSÖVERSIKT 2 0 1 2 www.mercedes-benz.fi Made in Finland. VEHO GROUP OY AB ÅRSÖVERSIKT 2 1 2 Ett snabbporträtt: Veho idag Veho grundades 1939 som distributör för Mercedes-Benz. Namnet Veho är latin och betyder jag transporterar.

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 26 mars 2015 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e,

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Uppgift 8, s. 9. Märk substantivets form efter genitiv (omistusmuodon jälkeen)

Uppgift 8, s. 9. Märk substantivets form efter genitiv (omistusmuodon jälkeen) Facit Företag Uppgift 8, s. 9 1. S-gruppen ökade sin marknadsandel. 2. Antalet produktionsanläggningar fördubblades. 3. I fjol/förra året minskade antalet dotterbolag. 4. Den ökade konkurrensen har minskat

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006 STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2007 BETYDANDE FÖRETAGSFÖRVÄRV STÖDER STOCKMANNS TILLVÄXTSTRATEGI Försäljningen för Stockmannkoncernens fortlöpande verksamhet ökade med 13 procent år 2007 och uppgick till

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 11 april 2012 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors. Ingång

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Ahlstrom Abp sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE 1.2.2011 kl. 12.00 Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 1.2.2011 kl. 12.00 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer