Innehåll Affärsenheterna Bokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Affärsenheterna Bokslut 31.12.2004"

Transkript

1 24 Årsberättelse

2 Frenckellska Tryckeri Ab, Esbo 25

3 Innehåll Stockmann i korthet... 2 Stockmann år Affärsenheterna i korthet... 5 Viktiga händelser år Information till aktieägarna... 7 Verkställande direktörens översikt... 8 Styrelsen och revisorer... 1 Koncernens ledning Affärsenheterna Varuhusgruppen Stockmann Auto Hobby Hall Seppälä Corporate governance... 3 Riskhantering Personal Samhällsansvar Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Aktier och aktiekapital Nyckeltal Uppgifter per aktie Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesberäkning Noter till bokslutet Förslag till disposition av moderbolagets vinst Revisionsberättelse Kontaktuppgifter INNEHÅLL STOCKMANN 1

4 Stockmann i korthet Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Bolaget grundades år 1862 och har ca 33 aktieägare. Ett centralt mål i Stockmanns handelsverksamhet är nöjda kunder. Stockmanns fyra affärsenheter är varuhusgruppen, bilenheten Stockmann Auto, Hobby Hall, som bedriver distanshandel samt modeaffärskedjan Seppälä. Stockmann har verksamhet i Finland, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. Pärmens bilder Stockmann öppnade år 24 två nya varuhus i Moskva. Bilden är från Stockmannvaruhusets Delikatessavdelning i köpcentret södra Mega. Stockmann har varit återförsäljare av Ford i 5 år. En väntad nyhet Ford Focus som förnyades helt år 25 utanför Helsingforsvaruhuset. Hobby Hall är distanshandelns marknadsledare också i Estland. Bilden är från Tallinn. Seppälä etablerade sin verksamhet i Ryssland år 24. Bilden är tagen i butiken i Marino-köpcentret. 2 STOCKMANN STOCKMANN I KORTHET

5 Stockmannkoncernens grundvärden Resultatinriktning Vi bedriver affärsverksamhet i syfte att tjäna pengar; all verksamhet bör stöda detta mål. Ett framgångsrikt resultat ger aktieägarna en god avkastning på investeringen, bolaget rörelsefrihet och risktagningsförmåga samt ger duktiga människor, som engagerat sig för att nå de gemensamma målen, ett uppskattat arbete och möjlighet att utvecklas. Kundinriktning Vi förtjänar pengar endast genom att skapa sådana verkliga fördelar som ur kundens synvinkel är bättre än konkurrenternas och vilka som helhet betraktat leder till ökad kundtillfredsställelse och fasta kundrelationer. Konkurrenskraftig prissättning, pålitlig kvalitet och god kundservice är primära förutsättningar för att nå dessa mål. Engagemang Vi har framgång förutsatt att vi inom alla funktioner förstår vikten av såväl Stockmanns gemensamma som den egna enhetens framgångsfaktorer samt genom att vi binder oss till de gemensamma målen. Människan värdesätts Vi värdesätter människornas förmåga att engagera sig och ta kontrollerade risker och att uppnå resultat. Vi belönar framgång. Ansvar Vår verksamhet är etiskt hållbar, rättvis och beaktar miljövärden. Effektivitet Genom att vi bedriver verksamheten bättre än konkurrenterna ökar försäljningen och bolaget når hög kostnadseffektivitet samt effektivare utnyttjande av kapitalet. Stockmannkoncernens tillväxtstrategi Koncernens strategiska mål är en lönsam tillväxt. Tillväxten sker under de närmaste åren allt mer utomlands, speciellt i Ryssland. Målet är att en tredjedel av försäljningen samt minst en lika stor del av resultatet genereras från de balt iska och ryska marknaderna innan utgången av år 28. De viktigaste elementen i den utländska tillväxten är varuhusen och Seppälä. Koncernens långvariga erfarenhet av och marknadskunnande om Ryssland har öppnat nya dörrar i form av franchisingverksamhet, varav de första exemplen är de kraftigt expanderande Zara- och Bestseller-kedjorna. Ekonomiska mål på lång sikt Fastställda mål år 21 Avkastning på sysselsatt kapital Minst 15 % 9,8 % 12,6 % 13,2 % 14,3 % Rörelsevinst % av omsättningen Minst 5 % 3,6 % 4,7 % 4,7 % 4,9 % Försäljningsökning Snabbare än branschens Målet Målet Målet Målet allmänna tillväxt uppnått uppnått uppnått uppnått Målet är att uppnå de av styrelsen år 21 fastställda långsiktliga målen under år 25. Dividendpolitik Stockmanns styrelse har fastställt som utdelningsmål minst hälften av vinsten som den ordinarie affärsverksamheten genererar. Vid utdelning av dividend beaktas dock den finansieringen som den ökade verksamheten kräver. STOCKMANN I KORTHET STOCKMANN 3

6 Stockmann år 24 Nyckeltal Försäljning per kvartal 23-24, mn euro Rörelsevinst per kvartal 23-24, mn euro mn euro Försäljning kvartalsvis Vinst före extraordinära poster kvartalsvis mn euro Övriga rörelseintäkter 4 STOCKMANN STOCKMANN ÅR 24

7 Affärsenheterna i korthet Enheter och ledning Erbjuder Verksamhet Andel av Stockmanns försäljning Varuhusgruppen Jukka Hienonen Erbjuder sakkunnig och högklassig betjäning i en trevlig miljö. Framgången baserar sig på ett exceptionellt brett sortiment bra produkter till konkurrenskraftiga priser. 6 varuhus, Akademiska Bokhandelns 5 butiker, 3 Zarabutiker och 8 Stockmann Beauty-butiker i Finland 3 varuhus, 3 Zara-butiker och en boutique i Moskva 2 specialbutiker i S:t Petersburg Ett varuhus i Tallinn Ett varuhus i Riga 938,8 mn euro 54 % Stockmann Auto Klaus Sundström Erbjuder ett mycket brett sortiment högklassiga bilmärken och modeller. Betydelsen av pålitlig kvalitet och kundbetjäning framhävs i serviceoch reservdelsverksamheten. 9 enheter i huvudstadsregionen: försäljning av Ford, Volkswagen och Audi, ett stort urval bytesbilar samt service- och reparationstjänster En bilaffär i Åbo: försäljning av Ford, ett stort urval bytesbilar samt service- och reparationstjänster En bilaffär i Tammerfors: försäljning av Škoda, ett stort urval bytesbilar samt service- och reparationstjänster En bilaffär i Uleåborg: försäljning av BMW och MINI, ett stort urval bytesbilar samt service- och reparationstjänster 437,1 mn euro 25 % Hobby Hall Raija Saari Erbjuder ett enkelt, pålitligt och angenämt alternativ att köpa kvalitetsprodukter till förmånliga priser. Utbudet består till övervägande del av hem- och fritidsprodukter. Finlands största postorderföretag och ledande online-handelsplats, 2 butiker i Finland: i Helsingfors och Vanda Estlands största postorderföretag, online-handelsplats, en butik i Tallinn Lettlands största postorderföretag 214,4 mn euro 13 % Seppälä Heikki Väänänen Erbjuder sina kunder kläder för damer, herrar och barn samt skodon och kosmetik till förnuftiga priser. Kollektionen baserar sig på egen produktplanering och egna märken. Grunden för Seppäläs kunnande utgörs av den rätta kombinationen av basprodukter och trendprodukter. Finlands och Estlands bredaste modekedja 123 butiker i Finland 14 butiker i Estland 6 butiker i Lettland 3 butiker i Ryssland 143,7 mn euro 8 % Försäljning per marknadsområde Försäljning per varuområde 86, % Finland 36 % Mode 7,1 % Ryssland 25 % Bilar 4,4 % Estland 13 % Hem 2,3 % Lettland 12 % Livsmedel,2 % Litauen 1 % Fritid och hobby 4 % Böcker, tidningar och papper AFFÄRSENHETERNA I KORTHET STOCKMANN 5

8 Viktiga händelser år 24 Mars Ekonom Klaus Sundström utnämndes till ny direktör för Stockmanns bilgrupp samt till medlem av koncernens ledningsgrupp fr.o.m Stockmanns ordinarie bolagsstämma beslöt att som grunddividend för år 23 utdela,9 euro, och som tilläggsdividend utdela,45 euro, dvs. totalt 1,35 euro per aktie. Bolagsstämman beslöt vidare att bolagsordningen ändras i enlighet med den nya Corporate governancerekommendationen så att styrelsemedlemmarna väljs för ett år i taget. April Det andra Stockmannvaruhuset i Moskva öppnades i köpcentret södra Mega i lokaliteter som hyrts av Ikea. Varuhusets försäljningsyta uppgår till ca 1 kvadratmeter. Seppälä öppnade sin första butik i Ryssland i anslutning till Stockmannvaruhuset i köpcentret södra Mega i Moskva. Under år 24 öppnade Seppälä ytterligare två butiker i Moskva. Maj Sin teckningsrätt med stamkundsoptionerna för år 1999 utnyttjade Stockmanns stamkunder. De tecknade sammanlagt bolagets B-aktier. Antalet aktieägare i Stockmann mer än fördubblades som en följd av teckningarna. I slutet av år 24 hade bolaget registrerade aktieägare då antalet året innan var Juni Stockmannkoncernens styrelse fastställde bolagets strategi, enligt vilken koncernen under de närmaste åren växer kraftigt speciellt på den ryska marknaden. Målsättningen är att en tredjedel av försäljningen samt minst en lika stor del av resultatet genereras från de baltiska och ryska marknaderna innan utgången av år 28. Juli Stockmann öppnade i Finno i Esbo Finlands första Audibilhus som uppfyller internationella rekommendationer. Volkswagen-Audi-bilhusets affärsverksamhet i Hertonäs i Helsingfors övergick till Keskos dotterbolag VV-Auto Oy. I Helsingforsvaruhuset uppvaktades bolagets miljonte stamkund, Hanna Vasiljev från Helsingfors, med blommor. Antalet innehavare av Stockmanns stamkundskort i Finland är nu över 83 och i Ryssland, Estland och Lettland sammanlagt över 27, dvs. allt som allt finns det redan över 1 1 stamkunder. Augusti Den av Seppälä anordnade S-Style kläddesigntävlingens resultat offentliggjordes på Vateva-modemässan i Helsingfors. Till vinnare bland 92 tävlingsbidrag valdes det som Veera Lassila från Niinikoski hade lämnat in. Seppälä anordnade tävlingen i syfte att stöda finländsk design och skapa finländskt vardagsmode av toppklass. Oktober Stockmann förvärvade bilhuset Autotalo Jurvakainen i Uleåborg som verkar som BMW-MINI-återförsäljare. Stockmann erbjuder nu sina kunder även tjänster i anslutning till bilhandel och -service på samtliga varuhusorter i Finland. BMW och MINI är nya märken i Stockmanns bilsortiment. Bestseller A/S och Stockmann undertecknade ett samarbetsavtal om grundandet av en butikskedja i Ryssland. Bestsellers märken är bl.a. Jack & Jones, Only, Vero Moda, Exit och Selected. En första butik med Bestsellers modebrand öppnades i köpcentret norra Mega i Moskva i februari 25. Stockmann informerade om bolagisering av bilgruppen. Bolagiseringen förverkligades fr.o.m genom en överföring av affärsverksamheten till det av moderbolaget i sin helhet ägda dotterbolaget Stockmann Auto Oy Ab. Till verkställande direktör för bolaget utnämndes direktören för Stockmanns bilgrupp, Klaus Sundström. Stockmann Auto fortsätter bilgruppens verksamhet med bekant personal. November Ekonomie magister Raija Saari utnämndes till ny verkställande direktör för Hobby Hall samt till medlem av Stockmannkoncernens ledningsgrupp fr.o.m Stockmannkoncernens vice verkställande direktör, varuhusgruppens direktör Jukka Hienonen utnämndes till suppleant för koncernens verkställande direktör fr.o.m December Stockmanns extra bolagsstämma fattade beslut om utdelning av en tilläggsdividend på 1, euro per aktie utöver dividenden om 1,35 euro som fastslogs vid den ordinarie bolagsstämman. Stockmann öppnade sitt tredje varuhus i köpcentret norra Mega i Moskva i lokaliteter som hyrts av Ikea. Varuhusets försäljningsyta uppgår till omkring 1 kvadratmeter. Seppälä och Zara öppnade sina tredje butiker i Moskva i samma köpcentrum. 6 STOCKMANN VIKTIGA HÄNDELSER ÅR 24

9 Information till aktieägarna Bolagsstämma Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma år 25 hålls tisdagen den 29 mars 25 klockan 16. i Finlandia-husets Konsertsal i Helsingfors, Karamzinsgatan 4. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast klockan 16. per telefon (9) eller på bolagets Internetsidor Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast har antecknats som ägare i den aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Även aktieägare vars aktier inte överförts till värdeandelssystemet har rätt att delta i bolagsstämman förutsatt att aktieägaren varit registrerad i företagets aktieregister före I detta fall skall aktieägaren vid bolagsstämman förete aktiebrev eller annan utredning över att aktiernas äganderätt inte överförts till värdeandelssystemet. Dividendutdelning Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden 24 utdelas 1, euro per aktie. Efter bolagsstämmans beslut betalas dividenderna till aktieägare som på avstämningsdagen är antecknad i Finlands Värdepapperscentral Ab:s aktieregister. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividender betalas efter avstämningstidens slut Ändringar i person- och adressuppgifter Eventuella nya adressuppgifter ber vi vänligen aktieägarna meddela sin bank eller Finlands Värdepapperscentral beroende på vem som förvaltar aktieägarens värdeandelskonto. Stockmanns ekonomiska information Stockmann publicerar år 25 följande ekonomiska rapporter: - Delårsrapport januari-mars Delårsrapport januari-juni Delårsrapport januari-september Dessutom publiceras meddelande med enheternas månatliga försäljningsstatistik. Den ekonomiska informationen publiceras på finska, svenska och engelska. Stockmanns alla börsmeddelanden kan läsas på publiceringsdagen på Internetadressen Investerarkontakter: E-post Beställning av ekonomisk information: STOCKMANN, Informationsavdelningen, PB 147, 381 Helsingfors Telefon (9) Fax (9) E-post Information om Stockmann som placeringsobjekt Följande analytiker följer enligt de uppgifter vi erhållit, av eget initiativ med Stockmanns utveckling. Listan kan vara bristfällig. Stockmann ansvarar ej för analytikernas uppskattningar. ABG Sundal Collier Mattias Karlkjell Biblioteksgatan Stockholm Tel Alfred Berg ABN AMRO Tia Lehto Glogatan 3 1 Helsingfors Tel. (9) CARNEGIE INVESTMENT BANK AB, Finland Branch Södra esplanaden Helsingfors Tel. (9) DEUTSCHE BANK GLOBAL EQUITIES Brunnsgatan 1 A 1 Helsingfors Tel. (9) eq BANK LTD. Kalle Karppinen Brunnsgatan 12 A 1 Helsingfors Tel. (9) ENSKILDA SECURITIES AB Kari Paajanen Södra esplanaden Helsingfors Tel. (9) EVLI BANK ABP Mika Karppinen Alexandersgatan 19 A 1 Helsingfors Tel. (9) FIM FONDKOMMISSION AB Kim Gorschelnik Norra esplanaden 33 A 1 Helsingfors Tel. (9) HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Tom Skogman Alexandersgatan 11 1 Helsingfors Tel KAUPTHING BANK OYJ Mika Metsälä Norra esplanaden 37 A 1 Helsingfors Tel. (9) MANDATUM FONDKOMMISSION AB Noora Alestalo Unionsgatan Helsingfors Tel OPSTOCK AB Jari Räisänen Industrigatan 1 B 51 Helsingfors Tel STANDARD & POOR S / Nordea Daniel Schmidt Box Stockholm Tel INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA STOCKMANN 7

10 Verkställande direktörens översikt Resultatet för den ordinarie affärsverksamheten förbättrades med en tredjedel År 24 ökade privatkonsumtionen kraftigt inom Stockmannkoncernens marknadsområden i Finland, Baltikum och Ryssland. Köpkraften ökade och konsumenterna uppvisade fortsatt högt förtroende. Tillväxten i Baltikum och Ryssland var fortsättningsvis betydligt snabbare än i Finland. Koncernens ordinarie rörelseresultat ökade med 3 procent tack vare avsevärt bättre resultat för varuhusgruppen och Seppälä. Också Hobby Halls resultat vände i en positiv riktning även om det fortfarande uppvisade förlust. Resul t- atet för bilgruppen minskade på grund av att man var tvungen att avstå från det lönsamma bilhuset i Hertonäs efter det första halvåret. Övriga rörelseintäkter förblev märkbart mindre än året innan. De bestod till största delen av ersättning från överlåtelsen av affärsverksamheten i bilhuset i Hertonäs. Koncernens vinst före extraordinära poster ökade och uppgick till 79,1 miljoner euro, dvs. 7 procent bättre än år 23. Avkastningen på sysselsatt kapital ökade som en följd av bättre resultat och balansräkning till 14,3 procent och rörelsevinstmarginalen till 4,9 procent. Målsättningen är att uppnå de av styrelsen år 21 uppställda långsiktiga målen, dvs. en avkastning om 15 procent på sysselsatt kapital och en rörelsevinstmarginal om minst 5 procent under år 25. Koncernens försäljning uppgick i fjol till 1,735 miljarder euro. Försäljningen ökade med 31,3 miljoner euro eller 2 procent. Den jämförbara försäljningstillväxten uppgick till omkring 4 procent. Försäljningen i Finland minskade med 1 procent och ökade i utlandet med 29 procent. Den utländska försäljningens andel av koncernens totala försäljning ökade till 14 procent. Enormt uppsving i varuhusen och Seppälä Varuhusen förbättrade sin redan från tidigare höga resultatnivå med inte mindre än en tredjedel. Resultatet för varuhusverksamheten i Finland blev igen betydligt bättre. Utlandsverksamheten uppvisade också ett bättre resultat, även om tre fullskaliga varuhus har öppnats i utlandet inom ett drygt år och det sammanlagda resultatet belastas avsevärt av etableringskostnaderna. Detta innebär att resultatnivån för varuhusen och butikerna som redan etablerat sin ställning i utlandet klart förbättrades. Avkastningen på varuhusgruppens sysselsatta kapital ökade till 24 procent som en följd av det ökade resultatet. Seppälä står i en kategori för sig vad beträffar en relativ förbättring av resultatet. Efter många år vände bolagets försäljning år 24 och uppvisade en klar ökning. Då man samtidigt lyckades höja försäljningsbidraget till samma nivå som hos de bästa internationella konkurrenterna inom modehandeln och uppnå maximal kostnadseffektivitet och lagerhushållning, resulterade detta i en ökning av rörelsevinsten med 62 procent jämfört med den redan från tidigare höga nivån. Avkastningen på sysselsatt kapital blev tresiffrig och ökade till 128 procent. Som en följd av målmedvetet arbete har Seppälä under loppet av tre år utvecklats till en ytterst lönsam modehandelskedja med stark internationell inriktning, och som spelar en viktig roll i förverkligandet av Stockmannkoncernens tillväxtstrategi. Seppälä är vidare ett bra exempel på att storlek inte är den enda saliggörande ekonomiska konkurrensfaktorn. 8 STOCKMANN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

11 Hobby Halls resultatkurva vände i en positiv riktning under det andra halvåret. Vändningens takt var dock en besvikelse och bolagets resultat var i likhet med fjolåret förlustbringande. Under sommaren inleddes en process vars syfte var att utreda olika utvecklingsmöjligheter för Hobby Hall. Som ett alternativ utreddes även möjligheten att avyttra bolaget till en ny ägare. Processen resulterade dock i ett alternativ enligt vilket Hobby Hall fortsättningsvis utvecklas som en del av Stockmannkoncernen. Hobby Hall skall i fortsättningen i ännu högre grad än tidigare koncentrera sig på en utveckling av distanshandeln på marknaderna i Finland, Estland och Lettland. Under ett drygt år lades tre butiker ned och bolaget drog sig i början av år 25 från distanshandelsmarknaden i Litauen på grund av otillfredsställande resultat. Den positiva resultatutvecklingen under slutet av år 24 visar att Hobby Hall efter saneringsåtgärderna åter har goda förutsättningar att återställa verksamhetens lönsamhet under år 25. Bilgruppens resultat sjönk på grund av att man blev tvungen att avstå från det mycket lönsamma bilhuset i Hertonäs i början av juli. Fastighetsägaren som är importör av Volkswagen och Audi fattade beslut om att inleda detaljhandel i Hertonäs. Detta återspeglades direkt i form av sämre lönsamhet för försäljningen av Volkswagen- och Audi-produkter i huvudstadsregionen. Bilgruppens jämförbara försäljning ökade. BMW och MINI ingår som nya märken i Stockmanns bilfamilj efter förvärvet av återförsäljningsrepresentationen i Uleåborg. Konkurrensläget inom bilhandeln kommer att förändras i oktober 25 då begränsningarna gällande bilförsäljningsenheternas läge försvinner. Koncentreringen inom branschen kommer att fortsätta. Stockmann deltar aktivt i utvecklingen i egenskap av stark aktör inom bilhandeln. Ny stöttepelare för tillväxt i utlandet När Stockmanns sjunde varuhus i Finland har öppnats i Vanda i tilläggsdelen av köpcentret Jumbo i oktober 25 och den omfattande utbyggnaden av Helsingforsvaruhuset är slutförd enligt uppskattning före utgången av år 29, måste koncernen söka organisk tillväxt huvudsakligen i utlandet. Målsättningen är att en tredjedel av försäljningen samt minst en lika stor del av resultatet genereras från utlandet innan utgången av år 28. År 24 uppgick försäljningen i utlandet till 14 procent av koncernens totala försäljning. I varuhusgruppen var dess andel redan 21 procent och den kommer att stiga till en storleksklass på 3 procent år 25. Varuhusgruppen och Seppälä går i spetsen för tillväxten i utlandet. Varuhusgruppen har redan över 15 års erfarenhet av agerande i den alltjämt svåra affärsverksamhetsomgivningen i Ryssland. Under dessa år har en fungerande och kompetent lokal organisation byggts upp i Ryssland som möjliggör en snabb expansion av koncernens verksamhet och även öppnar nya affärsverksamhetsmöjligheter. Som ett gott exempel kan nämnas sådana internationella märkesbolag som är intresserade av att etablera sig på marknaden i Ryssland, men som saknar erfarenhet av ifrågavarande marknad eller en pålitlig partner för bedrivande av affärsverksamhet på den. Stockmann har tack vare sitt mångåriga kunnande om Ryssland fått ta hand om Zara-affärsverksamheten inom hela den ryska federationens område och avsikten är att snabbt utvidga verksamheten. Den danska Bestseller-koncernen är en samarbetspartner av motsvarande typ. Vero Moda, Jack & Jones, Only, Exit och Selected är varumärken som tillhör Bestseller. Den första butiken som säljer Bestsellers alla märken öppnas i Moskva under våren. Avsikten är att utvidga även denna affärsverksamhet i snabb takt. För Seppälä erbjuder Ryssland och till vissa delar ännu även Baltikum en naturlig riktning för utvidgning. Seppäläs butiksnät i Ryssland kommer att växa under år 25. Litauen är ett nytt marknadsområde där de första butikerna öppnas. I Lettland fortsätter utvidgningen av butiksnätet. Ryssland erbjuder intressanta möjligheter för Hobby Hall i framtiden. Nya steg i den riktningen tas dock inte ännu år 25, i stället skall bolaget koncentrera sig på att höja lönsamheten på existerande marknadsområden. Tyngdpunkten inom bilhandeln ligger också på marknaden i Finland, men avlägsnandet av den klausul i gruppundantagsförordningen som begränsar enheternas läge kan ge anledning till närmare undersökning av de möjligheter Baltikum har att erbjuda. Alla tiders dividendår Stockmann utdelade rekordstora dividender till sina ägare för räkenskapsåret 23, sammanlagt 123,3 miljoner euro, dvs. 2,35 euro per aktie. Den gynnsamma resultatutvecklingen av bolagets operativa verksamhet, en stark balans och en hög soliditet samt outnyttjade skatteöverskott från tidigare år, som genom skattereformen som trädde i kraft vid början av år 25 blev onyttiga, utgjorde bra motiveringar för utdelning av en dividend av den här storleken. Dividendutdelningen hade för sin egen del en positiv inverkan på bolagets kapitalstruktur. Trots en minskning av balansräkningen förblev soliditeten på en mycket hög nivå och uppgick till 65 procent. Bolaget uppvisar ett bra kassaflöde samt en utmärkt kapacitet att klara investeringarna också under de kommande åren och trots detta fortsätta med att utdela god dividend även i framtiden. Marknadsvärdet på bolagets aktiestock uppvisade en positiv utveckling. Stockmanns marknadsvärde har mer än fördubblats under de senaste fyra åren. Därtill har de utdelade dividenderna lyft aktiens totalavkastning till en av de högsta vid Helsingforsbörsen. Aktieomsättningen ökade och låg på en måttlig nivå då omkring 23 procent av hela aktiestocken bytte ägare under året. Andelen utländska innehav ökade till 7 procent av samtliga aktier i bolaget. Koncernstrukturen blir klarare, IFRS-rapportering tas i bruk I syfte att göra koncernstrukturen klarare överfördes bilgruppens verksamhet från början av år 25 till ett separat dotterbolag med namnet Stockmann Auto Oy Ab. I likhet med övriga finländska börsbolag tog Stockmann IFRS-rapporteringen i bruk Jämförelsetalen för år 24 kommer att presenteras i IFRS-form i delårsrapporterna. De förändringar som den nya redovisningsmetoden föranleder behandlas närmare i styrelsens verksamhetsberättelse. Koncernens soliditet kommer att bli ca 3 procentenheter svagare på grund av ändringar i bokföringen av ansvarsförbindelser. Målet en resultatförbättring också år 25 Koncernens resultat för den ordinarie affärsverksamheten blev klart bättre år 24 och även det totala resultatet var bättre än året innan. Målet är att uppnå en fortsatt förbättring av resultatet för den ordinarie affärsverksamheten under år 25. De största tillväxtmöjligheterna hänför sig till ett bättre resultat för varuhusgruppens utlandsverksamhet samt till Hobby Hall som väntas uppvisa vinst. Målet är att koncernens vinst år 25 är bättre än år 24. Jag vill framföra ett varmt tack till våra kunder för det förtroende som de visat oss och till personalen i hela koncernen för utmärkta prestationer år 24. Helsingfors den 15 februari 25 Hannu Penttilä VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT STOCKMANN 9

12 Styrelsen och revisorer Lasse Koivu Erkki Etola Eva Liljeblom Kari Niemistö Christoffer Taxell Carola Teir-Lehtinen Henry Wiklund Janne Heiskanen Tuula Grönvall Styrelsen ORDFÖRANDE Lasse Koivu * (f. 1943), diplomekonom, verkställande direktör, Föreningen Konstsamfundet rf. Medlem sedan AKTIER: B VICE ORDFÖRANDE Erkki Etola ** (f. 1945), diplomingenjör, verkställande direktör, Oy Etola Ab. Medlem sedan AKTIER: A , B Eva Liljeblom ** (f. 1958), ekonomie doktor, professor, Svenska Handelshögskolan. Medlem sedan 2. AKTIER: A 243, B Kari Niemistö * (f. 1962), ekonomie magister, verkställande direktör, Selective Investor Oy Ab. Medlem sedan AKTIER: A , B Christoffer Taxell * (f. 1948), juris kandidat, minister. Medlem sedan AKTIER: A 2 25, B Carola Teir-Lehtinen ** (f. 1952), filosofie magister, kommunikationsdirektör, Fortum Abp. Medlem sedan 24. AKTIER: B Henry Wiklund * (f. 1948), kammarråd, verkställande direktör, Svenska litteratursällskapet i Finland rf. Medlem sedan AKTIER: A 72, B Personalrepresentanter i styrelsen Personalrepresentanterna har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens möten. De är inte medlemmar av styrelsen. Janne Heiskanen (f. 197), försäljningschef, Åbovaruhuset. Personalrepresentant i styrelsen, vald av de högre tjänstemännen vid Stockmann. Tuula Grönvall (f. 1942), försäljare, huvudförtroendeman, Seppälä. Personalrepresentant i styrelsen, vald av koncernnämndens personalrepresentanter. Revisorer Wilhelm Holmberg (f. 195), ekonomie magister, CGR, Stockmanns ordinarie revisor sedan 2. Henrik Holmbom (f. 197), ekonomie magister, CGR, Stockmanns ordinarie revisor sedan 23. REVISORSSUPPLEANT KPMG Wideri Oy Ab * Oberoende av bolaget ** Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare Uppgifter om styrelsemedlemmarnas väsentliga arbetserfarenhet och viktigaste förtroendeuppdrag finns på Stockmanns Internetsidor på adressen 1 STOCKMANN STYRELSEN OCH REVISORER

13 Koncernens ledning Hannu Penttilä Jukka Hienonen Pekka Vähähyyppä Klaus Sundström Raija Saari Heikki Väänänen Jukka Naulapää Koncernens ledningsgrupp Hannu Penttilä (f. 1953), vicehäradshövding, verkställande direktör. Till Stockmann 1978, i nuvarande position sedan 21. AKTIER: A 15, B 334 OPTIONER 2: 15 Jukka Hienonen (f. 1961), ekonomie magister, vice verkställande direktör med ansvar för varuhusgruppen. Till Stockmann 1995, i nuvarande position sedan 21. AKTIER: A 1 6, B 4 5 OPTIONER 2: 1 Pekka Vähähyyppä (f. 196), ekonomie magister, ekonomidirektör. Till Stockmann 2, i nuvarande position sedan 21. AKTIER: B 1 OPTIONER 2: 8 Klaus Sundström (f. 195), ekonom, verkställande direktör, Stockmann Auto.Till Stockmann och i nuvarande position sedan 24. OPTIONER 2: 4 Raija Saari (f. 1961), ekonomie magister, verkställande direktör, Hobby Hall. I Stockmanns tjänst samt fr.o.m. 24, i nuvarande position sedan 24. OPTIONER 2: 1 Heikki Väänänen (f. 1958), ekonom, verkställande direktör, Seppälä. Till Stockmann och i nuvarande position sedan 21. AKTIER: B 2 OPTIONER 2: 8 Jukka Naulapää (f. 1966), juris kandidat, bolagets jurist, ledningsgruppens sekreterare. Till Stockmann 1998, i nuvarande position sedan 21. OPTIONER 2: 2 I aktie- och optionsinnehav av styrelsemedlemmar och bolagets ledning har uppgivits Stockmann Oyj Abp:s aktier och optioner i deras personliga ägo eller via samfund där de har bestämmanderätt samt genom personer i deras förmynderskap med undantag av möjliga stamkundsoptioner år 1999, varav medlemmarna i styrelsen ägde totalt 641 st och medlemmarna i koncernens ledningsgrupp totalt 212 st. Uppgifter om Stockmanns aktier och optioner ges på årsberättelsens sida 46. KONCERNENS LEDNING STOCKMANN 11

14 Stockmann har nu tre varuhus i Moskva. Bilden är från varuhuset södra Mega. 12 STOCKMANN VARUHUSGRUPPEN

15 Varuhusgruppen Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Östra centrum, Hagalund i Esbo, Tammerfors, Uleåborg och Åbo samt Akademiska Bokhandelns fem butiker erbjuder sakkunnig och högklassig betjäning i en angenäm miljö. Grunden till framgången är ett enastående brett sortiment bra märkesprodukter till konkurrenskraftiga priser. Utlandsverksamheten innefattar varuhus i Moskva, Tallinn och Riga samt specialaffärer i Moskva och S:t Petersburg. Nya, expanderande kedjor är kosmetikkedjan Stockmann Beauty samt modekedjorna Zara och Bestseller. Lönsam tillväxt i varuhusen Varuhusgruppens försäljning inklusive mervärdesskatt uppgick till 938,9 miljoner euro, en ökning med 1 procent jämfört med året innan. Gruppens omsättning uppgick till 789,3 miljoner euro och rörelsevinsten till 53, miljoner euro. Rörelsevinsten ökade med 33,3 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i de inhemska varuhusen och i Akademiska Bokhandeln uppgick till 725,1 miljoner euro, en ökning med 24,5 miljoner euro eller 4 procent. Försäljningen ökade kraftigast, med 43 procent, i utlandsverksamheten. Under året öppnades två nya varuhus i Moskva. Tack vare dem ökade försäljningen i Ryssland med 4 procent. Utlandsverksamhetens andel av gruppens försäljning ökade till 21 procent. Hörnstenen i gruppens strategi är eftersökande av lönsam tillväxt i Finland och närområden. Varuhusen som agerar på den mogna hemmamarknaden i Finland genererar ett starkt kassaflöde och uppvisar en lönsamhet som hör till de bästa inom branschen i Europa. En höjning av försäljningsbidragsnivån, effektivt utnyttjande av kapitalet samt noggrann kostnadskontroll har utgjort de väsentligaste ekonomiska målsättningarna. Under året ökade försäljningsbidragsprocenten till 4,9 procent (4,2 procent) och avkastningen på sysselsatt kapital var 23,7 procent (21,1 procent). Gruppens totala kostnader ökade med 9 procent främst som en följd av nyetableringar utomlands och samtidigt ökade försäljningsbidraget med 13 procent. I Finland ökade varuhusens kostnader med 1 procent och försäljningsbidraget med 5 procent. Gruppens rörelsevinst ökade med 13,2 miljoner euro trots att etableringsförluster för nya enheter för omkring 11,5 miljoner euro hänförde sig till räkenskapsperioden. Varuhusgruppens försäljningsutveckling 2-24 mn euro Utlandet Hemlandet Utvecklingen av rörelsevinsten i varuhusgruppen 2-24 mn euro 6 5 % 12 1 Nyckeltal Rörelsevinst % av omsättningen VARUHUSGRUPPEN STOCKMANN 13

Innehåll. Affärsenheterna

Innehåll. Affärsenheterna Årsberättelse 2007 Innehåll Affärsenheterna Bokslut 31.12.2007 Stockmann i korthet Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Bolaget grundades år 1862 har närmare 40 000 aktieägare. Ett

Läs mer

Stockmann i korthet. Innehåll

Stockmann i korthet. Innehåll Årsberättelse 21 Innehåll Stockmann i korthet Stockmann år 21 1 Stockmann i korthet 2 Stockmannkoncernens grundvärden 3 Information till aktieägarna 4 Stockmann år 21 5 Ekonomiska mål på lång sikt 5 Dividendpolitik

Läs mer

Årsberättelse 2013 FÖREGÅNGARE INOM MODE

Årsberättelse 2013 FÖREGÅNGARE INOM MODE Årsberättelse 213 FÖREGÅNGARE INOM MODE stockmann ett internationellt detaljhandelsproffs Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Stockmann erbjuder i sina varuhus, Lindex- och Seppälä-modebutiker

Läs mer

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006 STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2007 BETYDANDE FÖRETAGSFÖRVÄRV STÖDER STOCKMANNS TILLVÄXTSTRATEGI Försäljningen för Stockmannkoncernens fortlöpande verksamhet ökade med 13 procent år 2007 och uppgick till

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

Aspo Årsredovisning 2006

Aspo Årsredovisning 2006 Aspo Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 1 Aspo i korthet 2 Affärsidé 3 Verkställande direktörens översikt 4 Aspo Chemicals 6 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 18 Miljö och personal 24 Corporate Governance 26 Sammanställning

Läs mer

kes kos år 2005 Keskos år 2005 www.kesko.fi FO-nummer 0109862-8

kes kos år 2005 Keskos år 2005 www.kesko.fi FO-nummer 0109862-8 Keskos år 2005 Keskos centrala butikskoncept Innehåll koncern Kesko i korthet... 1 År 2005 i korthet... 2 Verkställande direktören har ordet... 3 Koncernens verksamhet... 4 Centrala immateriella framgångsfaktorer

Läs mer

1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien

1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien PROSPEKT 25.8.2009 1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien Detta Prospekt hör till en aktieemission

Läs mer

16 Kundinriktad produktutveckling. 18 Personal. 19 Värderingar. 20 Miljön. 22 Förvaltningsprinciper. 24 Styrelsen

16 Kundinriktad produktutveckling. 18 Personal. 19 Värderingar. 20 Miljön. 22 Förvaltningsprinciper. 24 Styrelsen 1 Vad är en frekvensomriktare? 3 Driven by drives - detta är Vacon 4 År 2003 6 Verkställande direktörens översikt 8 Ledningens resultatöversikt 10 Vision och strategiska val 12 Vacons kraftiga tillväxt

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 BOKSLUT 31.12.2010 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 9 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Kalkyl över

Läs mer

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31.

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31. Årsredovisning 2005 2005 Information till investerare BASUPPGIFTER OM V-AKTIEN: Antal 31.12.2005 130 585 788 varav bolaget innehar 3 738 000 Börsnotering på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund.

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund. ÅRSREDOVISNING 2011 Ser en människa i varje kund. Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia verkar inom huvudstadsregionen, kustområdet

Läs mer

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Bokslutskommuniké 2014 2 STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2015 kl. 8.00 EET Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Oktober december 2014: Koncernens omsättning

Läs mer

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08.

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08. ÅRSBERÄTTELSE 2005 Innehåll 01. I korthet 02. Händelser 03. VD har ordet 04. Kundförmåner 05. Placeringverksamhet 06. Förvaltning 07. Bokslut 08. Kontaktinfo 01. I KORTHET Suomi-bolaget i korthet Ömsesidiga

Läs mer

SOK-koncernen. årsberättelse 2011

SOK-koncernen. årsberättelse 2011 SOK-koncernen årsberättelse 2011 Innehåll 4 Nytta och gott humör av handelslaget 6 Dagligvaruhandeln svarar på kundernas föränderliga förväntningar 10 Allt bättre bruksvaruhandel 16 ABC tar hand om ägarkunderna

Läs mer

INNEHÅLL. GRI-nyckeltalen. KONTAKTUPPGIFTER 31 Kontakta oss 2 STOCKMANN CSR-RAPPORT 2013

INNEHÅLL. GRI-nyckeltalen. KONTAKTUPPGIFTER 31 Kontakta oss 2 STOCKMANN CSR-RAPPORT 2013 CSR-RAPPORT 2013 2 INNEHÅLL Vi har förbundit oss att jobba för en hållbar utveckling och vi erbjuder våra kunder ansvarsfulla köpupplevelser. Vi kan beakta ansvarssynpunkter genom hela värdekedjan via

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2000 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 20 mars 2001 kl. 16 i Helsingfors i Finlandia-husets kongressflygel. Aktieägare som senast den

Läs mer

Information till investerare

Information till investerare Årsredovisning 2004 2004 Information till investerare V-aktien: Antal 31.12.2004 130 584 788 Börslistning på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV Börsparti 500 st. K-aktien: Antal 31.12.2004 34

Läs mer

K esk www.kesko.fi os år 2007 FO-n u mme r 010 9 8 62-8 Keskos år 2007

K esk www.kesko.fi os år 2007 FO-n u mme r 010 9 8 62-8 Keskos år 2007 Keskos år 2007 Millas val av Kodin Ykkönen påverkades av de rimliga priserna Plussaerbjudandena flytten till studieorten trenderna inom inredning År 2007 Affärsområden Koncern Bokslut Tilläggsuppgifter

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år Clas Ohlson AB 85 år Årsredovisning 2002/2003 INNEHÅLL FINANSIELL INFORMATION 2 ÅRET I KORTHET 3 INTERVJU MED VD 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 6 MARKNAD 8 ORGANISATION 11 FÖRSÄLJNINGSKANALER 12 VARUMÄRKE

Läs mer

Billiga flygbiljetter och dyrt bränsle tärde på lönsamheten Nyckeltalen för 2008 i sammandrag

Billiga flygbiljetter och dyrt bränsle tärde på lönsamheten Nyckeltalen för 2008 i sammandrag FINNAIRKONCERNENS BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2008 Billiga flygbiljetter och dyrt bränsle tärde på lönsamheten Nyckeltalen för 2008 i sammandrag Omsättningen ökade med 3,8 procent till 2 262,6

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll 5 Året i korthet 6 Mekonomen på 3 minuter 8 Koncernchefens ord 10 Affärsidé, vision och mål 12 Affären

Läs mer

Årsredovisning 2004. Together we can do it.

Årsredovisning 2004. Together we can do it. Årsredovisning 2004 Together we can do it. YIT-koncernens Årsredovisning bokslut 2004 2004 1 Innehåll 3 Information till aktieägarna och övriga investerare 4 YIT i korthet 5 År 2004 i korthet 6 Segmenten

Läs mer

Innehåll. både pressmeddelanden och rapporter i det ögonblick de offentliggörs. Hemsidan innehåller samtliga pressmeddelanden,

Innehåll. både pressmeddelanden och rapporter i det ögonblick de offentliggörs. Hemsidan innehåller samtliga pressmeddelanden, Årsredovisning 2001/2002 Innehåll Clas Ohlson ab (publ) Organisationsnummer: 556035-8672 Årsredovisning första maj 2001 till sista april 2002. Finansiell information 2 Bolagsstämma 2 Året i korthet 3 Intervju

Läs mer

De viktigaste händelserna 2009. Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse

De viktigaste händelserna 2009. Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse R E S O R L A N D S K A P F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 1 New York 8:40 F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 I n n e h å l l Toronto 8:40 Boston 8:30 Reykjavik 3:35

Läs mer

2011 å r s b e r ä t t e l s e

2011 å r s b e r ä t t e l s e 2011 årsberättelse 2 Snellmankoncernen årsberättelse 2011 3 SInnehåll SNellmankoncernen koncernorganisationen Översikt av koncernens verkställande direktör...4 Nyckeltal...8 Snellman i korthet...10 koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Chefdirektörens översikt...1 Nyckeltal...2 OP-Pohjola-gruppen...5 Viktiga händelser 2011...19 Strategi...21 Omvärlden...26 Riskhantering...31 Rating...37

Läs mer

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y KCI Konecranes Årsredovisning 2005 2005 Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y Produkter och tjänster MODERNISERINGAR Förbättrar tillgängligheten, prestandan och säkerheten.

Läs mer