TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång?"

Transkript

1 Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Gör ditt fondsparande stryktåligare Förändringar i Graal ger resultat HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år TRENDER PÅ MODET

2 Postadress: Box 55659, Stockholm Besöksadress: Engelbrektsgatan 3, 5tr, Stockholm Ny besöksadress från 1 okt: Biblioteksgatan 1, 4tr, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Internet: Organisationsnummer: Aktiekapital: kr Styrelse Fredrik Gottlieb (ordförande) Anders Sandberg Willy Ljungdell Erik Svalander Claes Waern Ulf Houlst Ledning Stefan Carlenius, Verkställande Direktör Stefan Nilsson, Marknadschef Christer Speiner, Administrativ chef Klagomålsansvarig Christer Speiner Ansvarig Compliance Sebastien Persson Bjerhag, Garantum Ansvarig riskkontroll Linn Areskoug Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverk samhet erhölls den 26 augusti Fondbolaget och fonderna omauktoriserades den 15 november FONDUTBUD Organisationsnummer AKTIEFONDER Sverigefonden Europafonden FondSelect Global ALTERNATIVA FONDER: MULTISTRATEGI OCH HEDGE Graal Total Graal Total 2xL Graal Aktiehedge Graal Kvanthedge Graal Trendhedge Graal Marknadsneutral Graal TMT Hedge Graal Graal Offensiv Peritus RÄNTEFONDER Avkastningsfonden Krisen i Europa har fortsatt att dominera nyheterna. Den europeiska valutan euron har förlorat i värde under året. I spåren av oroligheterna har ränteläget nått nya historiska bottennivåer. Världens aktiemarknader har dock visat prov på styrka och med undantag från några av sydeuropas börser står de flesta på plus hittills i år. Det är dags att bredda sparandet och spara smart. Vad sägs om en fond som stigit alla år utom ett sedan 1991? Som dessutom gått upp med mer än tusen procent? Och som inte korrelerar, eller samvarierar, med börsens långsiktiga utveckling? På sidorna 6-7 kan du läsa om vår finska partnerförvaltare Estlander & Partners som förvaltar Graal Trendhedge. Vi tror att år 2012 bjuder på ett fint tillfälle att utöka sparandet till denna nischfond. I detta nummer av INVSTR kan du även lära dig om nya räntemöjligheter som gör Avkastningsfonden till ett allt hetare alternativ till bankkontot. I ett riktigt långsiktigt perspektiv på sparandet ställer vi oss även frågan om vi närmar oss en ny stor börsuppgång? Lär känna Peter Dombos på sidan 9. Peter har tillsammans med Stefan Carlenius implementerat förändringar i förvaltningen av Graal och resultatet hittills lovar gott inför framtiden. Vår Risk Manager Linn Areskoug reder ut begreppen standardavvikelse och korrelation på sidorna och ger dig värdefulla tips om hur du gör din fondportfölj stryktåligare. Förvaringsinstitut Fondernas tillgångar förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken, Sergels Torg 2, Stockholm. Tillsynsmyndighet Svenska Finansinspektionen. Revisorer Auktoriserad revisor är Anna Peyron, Ernst & Young AB, Box 7850, Stockholm. Viktigt om Halvårsredogörelsen 2012 På kan du ladda ned Halvårsredogörelsen 2012 inklusive den så kallade sifferdelen med varje fonds samtliga värdepappersinnehav, balans- och resultaträkning, fler nyckeltal etc. Stefan Nilsson marknadschef

3 INVSTR nummer KRÖNIKA: BÖRJAN TILL SLUTET PÅ KRISEN...4 GRAAL TRENDHEDGE: Trender är högsta mode...6 Avkastningsfonden ALTernativ till bankräntan...8 Närmar vi oss en ny stor börsuppgång?...8 Ett av Sveriges äldsta fondbolag Personerna bakom dina pengar hallå där! peter dombos, förvaltare graal...9 förändringar i graal.. 9 SÅ här gör du din fondportfölj stryktåligare Aktiefonder Sverigefonden Europafonden FondSelect Global Multistrategi- och hedgefonder Graal Total Graal Total 2xL Graal Aktiehedge Graal Kvanthedge Graal Trendhedge Graal Marknadsneutral GRAAL TMT HEDGE Graal Graal Offensiv Peritus Räntefonder Avkastningsfonden Etiska placeringar Premiepensionsvalet Ägarpolicy Aktie-Ansvar och rådgivningslagen Derivathandel Skatteregler Bra att veta om fondförvaltning Anmälningsblankett juridisk person Anmälningsblankett privatperson K Vi flyttar den 1 oktober Ny besöksadress: Biblioteksgatan 1, 4tr, Stockholm

4 1,6% Räntan på en tioårig svensk statsobligation vid halvårsskiftet. 0 9% SE 8% S&P 500 LD 7% 5 6% 5% X 3% SAX Tyskland USA Japan Världsindex Hongkong Sverige Kina England MSCI WORLD X Utveckling första halvåret 2012 världens börser i lokala valutor DAX NIKKEI HANG SENG EI 1% SHANGHAI G 0% FTSE AI RTS -2% TS -5% -10% EX -52% Ryssland Italien Grekland MIB 30 0 ATHEX Spanien IBEX 35 Tyskland (DAX) USA (S&P 500) Japan (Nikkei) Världsindex (MS Hong Kong (Ha Sverige (SAX) Kina (Shanghai) England (FTSE) Ryssland (RTS) Italien (MIB 30) Grekland (Athex Spanien (IBEX 3-17% HALVÅRSKRÖNIKA 2012 Början till slutet på trots att det är två år sedan vi började skriva om den europeiska skuldkrisen fortsätter ämnet att dominera nyhetsflödet. Vem hade kunnat tro att ett litet land som Grekland under så lång tid skulle komma i blickfånget för världens finansaktörer? Nu är det i ärlighetens namn kanske inte Grekland som intresserar mest utan snarare frågan om de mindre dominobrickorna ska fälla de stora brickorna inom eurosamarbetet. När man följer nyheterna angående eurokrisen förvånas man ofta över att ingenting tycks hända. Toppmöten avlöser varandra men några reella beslut verkar inte tas. Särskilt utomeuropeiska investerare uttrycker ofta sin frustration över hur trögt saker verkar gå. Anledningen är naturligtvis att många beslut inom EU måste godkännas av varje medlemsland. Det innebär att alla frågor måste debatteras i respektive medlemsland vilket ytterligare försenar processen. Men att ingenting händer är fel. Faktum är att i juni togs flera beslut som kan vara de viktigaste EU tagit sedan krisen startade. Vid toppmötet i juni beslutades bland annat att den europeiska räddningsfonden (kallas just nu för EFSF men övergår sedermera i ESM) ska kunna hjälpa bankerna med kapital om behov uppstår. Fonden ska kunna gå direkt till bankerna utan att behöva blanda in bankens hemland. Detta lilla beslut kan verka trivialt men dess betydelse ska inte underskattas. Tidigare var banker i nöd tvungna att vända sig till staten för hjälp vilket skulle innebära ytterligare kostnader för redan skuldsatta ekonomier. Med andra ord riskerade ett dåligt skött banksystem att sänka ett helt land. Denna koppling var nödvändig Ska historien ge oss någon vägledning om hur länder hanterar stora skulder är svaret entydigt. Man trycker nya pengar... att bryta. För första gången får EU nu ett effektivt verktyg att använda vid framtida kriser. Om det här beslutet är ett tecken på EU:s framtida samarbets - vilja finns anledning till optimism. Det kommer inte att betyda slutet på skuldkrisen men för hoppningsvis början till slutet på den akuta krisen. Höga skulder brukar betyda högre inflation Hur ska man då komma till rätta med skuldkrisen? Ja, att minska kostnaderna och uppnå budgetbalans, för att inte öka skulden ytterligare, är naturligtvis självklart. Dessutom måste många ekonomier reformeras och moderniseras för att överhuvudtaget bli konkurrenskraftiga. Men det finns gränser för hur mycket ett land orkar skära ner, inte minst politiskt. Ska historien ge oss någon vägledning om hur länder hanterar stora skulder är svaret entydigt. Man trycker nya pengar för att skapa inflation och växer sig därmed ur skulderna. Det här sättet har alltid betraktats som suspekt och något som bananrepubliker använder. Faktum är dock att nästan alla länder använder sig av den här metoden just nu. Vi har bara valt att kalla det något annat. Kvantitativa lättnader, eller kort och gott QE, är inget annat än ett sätt att trycka mera pengar och på så sätt försöka få igång ekonomin. Om det kommer att fungera denna gång återstår att se. Historiskt har dock sådana åtgärder alltid lett 4

5 2% Utveckling första halvåret 2012 olika tillgångsslag i lokala valutor Världsindex (MSCI World) 6% 3% Svenska börsen (SAX) Globala hedgefonder 1% (HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX) 0,7% Svenska statsskuldväxlar (OMRX-TBILL) 0,5% Svenska obligationer (OMRX-TBOND) 1,2% -9% -8% ner ENT BOND INDEX) Råvaruindex (DOW JONES-UBS COMMODITY INDEX) -4% Räntan på en femårig svensk statsobligation vid halvårsskiftet. krisen VÄRLDSINDEX JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI till högre inflation. Och från en låntagares perspektiv (dvs de skuldsatta länderna) är det bra. Skatteintäkterna växer på grund av inflationen medan skulden står still. Precis så här hanterades skuldberget efter andra världskriget då vissa länders skuldnivåer kan jämföras med dagens. Högre inflation skapar utmaningar för sparare För oss sparare kan dock kombinationen hög inflation och låga räntor vara till nackdel. Visst har vi lite till mans upprörts över att banken ger oss dålig ränta på kontot men inte gjort så mycket åt det. Man har tröstat sig med att det känns tryggt och nöjt sig med det. Vad många inte tänker på är att inflationen sakta men säkert urholkar köpkraften. Är räntan på kontot obefintlig samtid igt som inflationen uppgår till 2% har man i reala termer förlorat 2% efter ett år. Det som den 1 januari kostade 100 kr kostar vid årets slut 102 kr. Inte minst sparare i obligationsfonder borde tänka på detta. På grund av centralbankernas massiva insatser att hålla räntan låg samt den allmänna oron har räntenivåerna i många länder pressats till extremt låga nivåer. Som exempel kan nämnas USA där 10-årsräntan tangerade ett 220 års lägsta. I Holland handlas statsobligationer enligt uppgift till den lägsta nivån sedan Nästan 500 år gammal statistik kanske ska tas med en nypa salt men det visar vilka oerhörda räntenedgångar vi skådat i eurokrisens spår. Nu finns det ingenting som säger att räntan inte kan bli ännu lägre på kort sikt men långsiktigt är vi övertygade om att räntorna kommer att stiga. Till dess är det oroande för spararna att räntenivåerna i många fall ligger under inflationsnivån vilket gör att den reala avkastningen framöver kan bli negativ. Spara smart och bredda dina fonder Det är viktigt att från tid till annan se över sitt sparande. Vi sparare har en tendens att hålla oss till det som gått bra i hopp om att framtiden ska bli lika ljus. Men inte ens den bästa förvaltare kan göra något åt dagens räntenivå. När räntan närmar sig noll blir det inte mycket kvar, oavsett vem som förvaltar exempelvis en obligationsfond. Försäkra er Vi sparare har en därför om att ni tendens att hålla har fonder som oss till det som kan ge en god avkastning oavsett gått bra i hopp om att framtiden vilken framtid vi möter. ska bli lika ljus. På Aktie-Ansvar Men inte ens den har vi, vid sidan bästa förvaltare av traditionella kan göra något åt aktie- och räntefonder, lång erfar - dagens räntenivå. enhet av hedgefonder som kan dra nytta av olika marknadslägen. De utgör i dessa tider ett gott alternativ som passar i de flesta sparportföljer, antingen som bas eller komplement till traditionella aktie- och räntefonder. För att nå långsiktig framgång som sparare måste man i perioder av osäkerhet undvika de största farorna utan att göra avkall på avkastningen. Här är vi övertygade om att hedgefonder kommer få en större betydelse framöver. Vill du diskutera ditt sparande eller behöver hjälp är du välkommen att ringa oss på

6 Trender är för vår finska partner redan 1991 sjösatte Martin Estlander sin förvaltningsstrategi. Nu drygt 20 år senare summeras avkastningen till över tusen procent. Och med endast ett undantag har fonden gett positiv avkastning varje år. Få placeringsalternativ kan visa upp en liknande trygg resa på finansmarknadernas stormande hav. 4 Martin Estlander är ansvarig förvaltare för Graal Trendhedge vars strategi är att identifiera trender på världens börser, räntor, valutor och råvaror. Aktie-Ansvar är glada att Martin Estlander och hans team på finska Estlander & Partners förvaltar Graal Trendhedge på vårt uppdrag. Graal Trendhedge använder en modellstyrd förvaltning. Det gäller att identifiera trender. Både uppåt och nedåt. Allt från börser, räntor och valutor till råvaror över hela världen. När trenderna, vilket tillgångsslag det än gäller, är tydliga och starka mår strategin bäst. Det kan exempelvis vara en långsiktig uppgång av dollarn eller den japanska räntan. Eller en långvarig och tydlig nedgång på börsen eller priset på guld. Då tjänar fonden pengar. Graal Trendhedge kan tjäna mycket pengar i goda tider när kurvorna pekar stadigt uppåt. Flera år under 90-talet slutade exempelvis på årsavkastningar väl över 15%. Än mer intressant Om Estlander & Partners som förvaltar Graal Trendhedge Fondens strategi har funnits sedan 1991 då Estlander grundades i Finland. Totalt förvaltas cirka 7 miljarder kronor åt större investerare i Europa främst Tyskland, Finland samt Sverige. Estlander är helägt av bolagets ledande befattningshavare. Förvaltningsstrategi Graal Trendhedge använder systematiska trendföljande handelsmodeller för att bedöma vilka investeringar fonden ska göra. De statistiska modellerna analyserar en marknads prisrörelser för att identifiera situationer där det föreligger en förhöjd sannolikhet för att framtida prisrörelser ska uppstå i en viss riktning, stigande eller sjunkande. Investeringarna kan bestå av såväl långa som korta positioner i likvida värdepapper. Fonden sprider ut placeringarna på över 100 marknader över hela världen, såväl aktie-, ränte-, valuta- som råvaruplaceringar, för att på så sätt uppnå en bred diversifiering. Fondens förvaltningsstrategi benämns managed future eller Commodity Trading Advisors (CTA). 6 sept. -91

7 högsta mode förvaltare Estlander & Partners Årlig avkastning (från september 1991 till juli 2012) 31% 26% 26% är dock att fonden kan gå riktigt bra även i dåliga tider. Toppåret är faktiskt 2008 när världens börser kraschade. Då blev avkastningen över 30%. Det gäller bara att trenderna är tydliga och långvariga, sen spelar det ingen roll om kurvorna pekar uppåt eller nedåt. När tydliga och långsiktiga trender hastigt vänder, uppåt eller nedåt, får strategin kortsiktigt problem. Tills en ny långvarig trend etablerats. Fjolåret är faktiskt hittills det enda året sedan 1991 då kasten fram och tillbaka på finansmarknaderna höll i sig hela året ut och fonden gav negativ avkastning. Men en utmanande förvaltningsperiod har alltid följts av kraftiga uppgångar i fonden. Det har Martin Estlander mer än 20 års erfarenhet av. Vi tror därför att år 2012 bjuder på ett utmärkt tillfälle för våra kunder att utöka sitt sparande till Graal Trendhedge. 18% 15% 17% 2% 17% 16% 14% 11% 16% 9%10% Graal Trendhedge är en av de fonder som ingår i multistrategifonden Graal Total. Du väljer själv om du vill spara direkt i Graal Trendhedge eller i Graal Total. Minsta sparbelopp är tusen kronor och båda fonderna är dagligt handlade. Det är som alltid viktigt att spara långsiktigt. Graferna visar varför en vinnare sparar i många år i fonden. Historisk avkastning ger dock ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Vi rekommenderar att du ser ditt sparande i Graal Trendhedge på minst fem års sikt. 4% 12% 6% 3% 5% 9% 11 5% 1200% 1200% -9% 1000% 750% 500% 4 Estlander & Partners förvaltning har gett mer än tusen procent på 20 år. Estlander & Partners förvaltnings resultat sedan 1991 Avkastning totalt: 1029% Genomsnittlig årsavkastning: 12% Standardavvikelse: 16% Andel positiva månader: 57% Andel positiva kvartal: 63% Andel positiva halvår: 81% Andel positiva år: 95% 250% juli -12

8 Avkastningsfonden ett allt hetare alternativ till bankräntan knorrar du över räntan du får på banken? Vi svenskar har miljarder placerade på bankkonton till låg ränta. I vår Avkastningsfond kan du nu ta del av intressanta möjligheter som dykt upp på räntemarknaden i kreditkrisens spår. 4,4% Aktie-Ansvar Avkastningsfond Ränteindex (OMRX-TBILL) 4,3% 1,7% 0,4% 0,4% 0,3% 2,0% 1,6% 3,0% 1,4% Avkastningsfonden drar ifrån sitt index Avkastningsfonden placerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av tre olika kategorier av emittenter. För det första i värdepapper utgivna, ägda eller garanterade av svenska staten samt kommuner. För det andra i värdepapper utgivna av svenska bostadsinstitut. Slutligen utgör företagscertifikat med mycket god kreditvärdighet (företrädesvis lägst K1- rating) ett bra komplement till fondens sammansättning. Ökad avkastning utan ökad ränterisk *första halvåret på årsbasis * 4 Första halvåret i år gav fonden 1,5% i avkastning. Det motsvarar 3,0% på årsbasis vilket är en hög avkastning jämfört med de flesta bankkonton. Avkastningsfonden är även dagligt handlad vilket innebär att du kan sätta in och ta ut pengar varje dag. Det finns inga bindningstider. * Årsbasis Speciellt lyckosamt i år har varit fondens invester ingar i så kallade FRN (räntebärande värdepapper med rörlig ränta; Floating Rates Notes). Genom att använda dessa instrument kan fonden, utan att höja sin ränte risk, erhålla upp mot 100 räntepunkters påslag jämfört med motsvarande placeringar på den korta räntemarknaden. Dessa placeringar har under året gynnat fondens andelsägare på ett förmånligt sätt. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? På lång sikt stiger alltid aktier. Men det gäller att vara tålmodig. Grafen intill visar utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden, Dow Jones Index, sedan Sedan millennieskiftet är vi inne i det som i ett riktigt långsiktigt perspektiv kan kallas för en konsolideringsfas. Det är fjärde gången sedan Normalt varar sådana faser cirka år. Därefter har långa faser med stor uppgång på Dow Jones tagit vid: Mellan % Mellan % Tror du att historien upprepar sig bör du fylla på dina aktiefonder de här åren. År 2040 eller så kanske du har flerfaldigat dina pengar KONSOLIDERINGSFAS KONSOLIDERINGSFAS KONSOLIDERINGSFAS 500% 4 Dow Jones sedan 1900 (månadsdata, logaritmisk skala) KONSOLIDERINGSFAS 1000% 8

9 Hallå där... fem snabba frågor till Peter Dombos, förvaltare Graal Hej där Peter, vem är du? Jag är 43 år och uppvuxen söder om Stockholm. Som före detta modern femkampare håller jag mig aktiv med löpning i joggingspåret och med mina barns aktiviteter. Blir även en hel del lågfrekvent trädgårdspyssel under vår- och sommarsäsongen. Vad gjorde du innan du blev förvaltare på Graal? Civilekonomexamen från Högskolan i Örebro 1994 och fick kort därefter mitt första jobb som aktieanalytiker av svenska verkstadsbolag på dåvarande Aragon Fondkommission. Bytte inriktning 1999 och blev aktietrader med fokus på kortsiktig positionstagning i svenska aktier på bland annat Erik Penser Bankaktiebolag fick jag möjligheten att vidareutveckla mig och blev en av två förvaltare på Aktie-Ansvars hedgefond Graal. Nu hoppas jag kunna bidra med nära 20 års erfarenhet av att ta dagliga självständiga investeringsbeslut. Viktigt är att även ha förmåga att kunna ompröva dessa när förutsättningarna snabbt förändras och sedan våga lita på sin magkänsla. Ni har gjort förändringar i Graals förvaltning, vad ska investerarna vänta sig framöver? Målet är att bli allt bättre på att identifiera den marknadsfas börsen befinner sig i. Vidare är ambitionen att fortsätta bli mer aktiv på att variera nettoexponeringen och samtidigt delvis minska samvariationen med börsen I volatila perioder som vi befinner oss i just nu är det dock utmanande att ge en jämn och stabil avkastning utan hjälp från marknaden. Förändringar i Graal Hur har det gått sedan förändringarna slog igenom 1 oktober 2011? Sedan förra hösten har tre för bättringsåtgärder implementerats i vår hedgefond Graal. Det är glädjande att konstatera att fonden under dessa tio månader, sedan oktober 2011 fram till och med juli 2012, presterat en positiv avkastning under alla månader utom en. Detta trots att börsen haft fyra negativa börsmånader av totalt tio. Sammantaget har Graal stigit med 7,0 % under perioden. Tydlig ansvarsfördelning Vad tror du om börsen de kommande 5 åren? Först kan vi konstatera att vi sedan toppen år 2000 befunnit oss i en lång konsolidering med lägre toppar och högre bottnar. Allt fler investerare har tröttnat och valt att helt lämna aktier som sparform vilket paradoxalt nog ofta sker när den långsiktiga potentialen börjar bli som störst. Det är därför bra att påminna sig själv om att vi de senaste hundra åren haft minst fyra liknande perioder med en stilla stående marknad på ca år. Denna något förenklade analys av de längre trenderna visar då att vi förmodligen är närmare slutet än början på en trist period. Jag har tyvärr inget exakt svar på när vändningen sker. Rådet att spara långsiktigt med kapital som du kan avstå ifrån är som alltid viktigt och kommer tids nog att premieras. Peter Dombos ansvarar för aktie förvaltningen och exponeringen mot börsen. Stefan Carlenius ansvarar för ränte förvaltningen. Ökad börsaktivitet Med Peter Dombos erfarenhet får Graal möjlighet att mer aktivt variera börs exponeringen utifrån varje givet mark nads läge. Graal har även koncentr erat aktieportföljen till färre innehav. Nya räntemöjligheter Räntemarknaden för företagsobligationer och så kallade FRN:s erbjuder Graal möjligheter till ökad avkastning som vi mer aktivt kan dra nytta av i ränte förvaltningen. 9

10 Så här gör du din fond det är viktigt att kombinera fonder med olika risk nivåer och fonder som inte alltid samvarierar med varandra. Här får du tips om hur du gör din fond portfölj stryktåligare nästa gång det är oroligt på finansmarknaderna. Om risker och begreppet standard AVVikelse En fonds risknivå är viktigt att ta hänsyn till när du väljer hur du ska placera dina pengar. Hur ska man då som sparare veta vilken risknivå en specifik fond har? I fondbranschen använder man ofta begreppet standardavvikelse när man vill mäta och jämföra fonders risknivå sinsemellan. Det är ett mått som de allra flesta fonder enligt lag och rekommendationer måste redovisa för sparare. Standardavvikelse är ett statistiskt mått som utifrån fondens kursutveckling sätter ett värde på de svängningar fonden haft en viss bestämd tidsperiod. En fond med en hög standardavvikelse säger oss att fondens kurs svänger relativt sett mycket, att utvecklingen därför är svår att förutse, och att risken därmed är hög. En fond med en låg standardavvikelse säger oss istället att fondens kursutveckling är relativt stabil, lätt att förutse, och därmed att risken är låg. Generellt sett kan man säga att korta räntefonder har en låg risk och en låg stand ardavvikelse medan aktiefonder har en hög risk och en hög standardavvikelse. Grafen högst upp på nästa sida visar utvecklingen för tre av våra fonder de senaste tio åren och får stå som praktiska exempel. Du kan med blotta ögat se stora skillnader på respektive fonds svängningar och därmed dess olika risknivåer: > Sverigefonden (aktiefond) har haft en standardavvikelse på 19,4%. > Graal Total (multistrategifond) har haft en standard avvikelse på 5,0%. > Avkastningsfonden (räntefond) har haft en standardavvikelse på 0,4%. Sedan en tid tillbaka finns det en förutbestämd och enhetlig riskskala för svenska fonder, vilket gör att det är lättare för en kund att jämföra olika fonder avseende riskklass. Var på den sjugradiga skalan en fond befinner sig bestäms av dess standardavvikelse, och denna beräknas och uppdateras löpande för att säkerställa att fonden tillhör rätt riskklass. På nästa uppslag kan du se var på riskskalan Aktie-Ansvars fonder befinner sig. Ju längre till höger på risk - skalan, desto högre standardavvikelse, större svängningar och högre risk. Högre risk ger också högre möjlig avkastning. 10

11 portfölj stryktåligare 150% Sverigefonden aktiefond 100% 50% Graal Total multistrategifond 0% -25% Avkastningsfonden räntefond Om begreppet korrelation och hur du tjänar på att sprida riskerna rätt Det är viktigt att sprida riskerna i olika typer av fonder, exempelvis aktiefonder, räntefonder och multistrategifonder. Genom att hitta fonder som inte sam varierar med de övriga sänker du risken och ökar avkastningspotentialen på ditt totala sparande. Med hjälp av det statistiska måttet korrelation kan man sätta ett värde på olika tillgångars samvariation. Korrelation antar alltid ett värde mellan +1 (perfekt positivt samband) och -1 (perfekt negativt samband). Värdet 0 visar att det inte finns något samband mellan tidsserierna, exempelvis mellan två fonder, och är önskvärt när det gäller att bygga smarta sparportföljer. I grafen ovan kan vi utläsa att den inbördes korrelationen mellan våra fonder är låg: > Mellan Sverigefonden och Graal Total är korrelationen 0,18. > Mellan Sverigefonden och Avkastningsfonden är korrelationen -0,30. > Mellan Graal Total och Avkastningsfonden är korrelationen 0,12. Bilden till höger visar utvecklingen för två olika sparportföljer de senaste 10 åren, dels den traditionella med hälften Sverigefonden och hälften Avkastningsfonden och dels en mer modern sparportfölj med en tredjedel i vardera Sverigefonden, Avkastningsfonden och Graal Total. Genom en bredare riskspridning har en sparare av den moderna sparportföljen fått tre positiva effekter: 1Den totala avkastningen är högre, 81% istället för 71%. 2Risken, mätt i form av standardavvikelse, är lägre, 6,9% istället för 9,6%. 3Den moderna sparportföljen har även varit stryktåligare de relativt sämre åren 2002, 2008 samt Linn Areskoug Linn är Risk Manager på Aktie-Ansvar. 4 På nästa sida ser du hur våra fonder listas efter risk på en skala från 1 till 7. SVERIGE- AVKASTNINGS- SVERIGE- AVKASTNINGS- FONDEN FONDEN FONDEN FONDEN SVERIGE- SVERIGE- AVKASTNINGS-SVERIGE- SVERIGE- SVERIGE- SVERIGE- FONDEN AVKASTNINGS- FONDEN AVKASTNINGS- FONDEN FONDEN SVERIGE- FONDEN FONDEN SVERIGE- FONDEN AVKASTNINGS- FONDEN AVKASTNINGS- FONDEN FONDEN FONDEN FONDEN FONDEN 33% FONDEN FONDEN 33% FONDEN 50% 50% 33% 33% 33% 33% 50% 50% 50% 50% 33% 33% 33% 33% 50% 50% 50% 50% 33% GRAAL 33% TOTAL GRAAL GRAAL TOTAL TOTAL 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% 33% 33% 81% 80% GRAAL 80% GRAAL 71% 81% 81% 80% 71% 60% TOTAL TOTAL 71% 60% 60% 40% 40% 40% 20% 20% 20% 0% 0% 0% TOTAL TOTAL -20% AVKASTNING TOTAL -20% % 12AVKASTNING (Q3-Q4) (Q1-Q2) (Q3-Q4) (Q3-Q4) (Q1-Q2) (Q1-Q2) Traditionell Traditionell Traditionell Modern Modern Modern 80% 80% 71% 71% % 7 81% 81% Traditionell Modern Traditionell Modern

12

13 Sverigefonden svenska börsen vände upp efter fjolårets nedgång då viss optimism åter vunnit mark hos placerarna. Vi ser nu allt fler tecken på att ekonomisk stimulans får fäste på konjunkturen vilket borgar för en fortsatt positiv börsutveckling. Sverigefonden steg under första halvåret med 5,3% samtidigt som Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, SIX PRX-index, steg 6,9%. De senaste tio åren har Sverigefonden stigit 110%. Fondens risknivå, mätt som standardavvikelse, har uppgått till 19,4%. SIX PRX-index har sam tidigt stigit 150% till en standard avvikelse på 20,4%. UPPDATERAT /Calle Viktiga händelser under året Börsåret 2012 inleddes med stigande kurser sedan optimismen återvänt efter fjolårets börsnedgång. Den europeiska centralbankens beslut att erbjuda bankerna obegränsad likviditet bidrog till uppgången. Ekonomierna i de europeiska krisländerna visade dock inga tecken på förbättring och när Kina gav Framtidsutsikter signaler om inbroms ning ENERGI Det andra halvåret kommer tappade börsuppgången fart. fortsätta att präglas av den Den europeiska krisen spred ekonomiska kris som många sig sedan till såväl Spanien RÅVAROR länder upplever. Skuldkriser som Italien med kraftigt tar lång tid att bygga upp stigande räntor i dessa länd er och löses inte i en handvändning. som följd. EU beslutade Dessutom har vi gemensamt att ställa 100 ett amerikanskt presidentval att se fram emot vilket miljarder euro till Spaniens INDUSTRI förfogande för att stödja det vi vet kan innebära osäkerhet. spanska bank systemet. Den Trots det kan några sista dagen i juni beslutade positiva tecken skönjas. De EU att den kommande senaste besluten som tagits KONSUMENTVAROR räddningsfonden (ESM) ska kunna ge banker kapital utan att gå via det aktuella landet. Beslutet är mycket viktigt eftersom kopplingen mellan banksektorn och staten bryts. Hittills har fallerande banker riskerat dra med sig hela stater. Beslutet togs emot positivt med stigande börser som följd. Fondens placeringar Med anledning av det osäkra ekonomiska läget har fonden haft en balanserad riskprofil. I tider med stora kast har vi HÄLSOVÅRD FINANS IT TELEKOM KASSA valt att fokusera på stabila bolag som 60 ändå har en attraktiv potential. Våra svenska banker är exempel på bolag 40 som uppfyller dessa kriterier. En stab il rörelse och en generös utdelning 20 sam tidigt som de drar nytta av de stimulans åtgärder som centralbankerna vidtar. Fonden har därför haft 0en övervikt inom finanssektorn på bekostnad av konjunkturkänsliga branscher. I slutet på perioden har vi åter -20 valt att vikta upp konjunktur känsliga bolag, ex empelvis verkstadsbolag, -40 sedan kurserna fallit till en rimlig nivå. Under perioden har fonden tjänat på att vara överviktad i finanssektorn då de svenska bankerna stigit mer än börsen. Även vår övervikt inom konsumentvaror har bidragit positivt. av EU-länderna är definitivt steg i rätt riktning och bevis på att det går att nå politiska överenskommelser trots allt. Världens centralbanker kommer att fortsätta stimulera ekonomierna och slutligen har krisen nu pågått så länge att de flesta scenarier bör vara diskonterade. Det sammantaget borgar för en fortsatt positiv börsutveckling vilket i så fall gynnar Sverigefonden Utveckling senaste 10 åren 1 juli juni 2012 TOTAL AVKASTNING STANDARDAVVIKELSE / RISK -16% -18% 27% 19,4% 20,4% 34% Viktiga fakta om Sverigefonden Strategi: En aktivt förvaltad aktiefond på Stockholmsbörsen med värdeorienterad inriktning som huvudsakligen grundar sig på fundamental analys. Ansvarig förvaltare: Lars-Erik Lundgren, Aktie-Ansvar AB. Fondstart: 1 januari 1992 Fondförmögenhet: Mkr Minsta sparbelopp Engångsinsättning: 500 kr Insättning Plusgiro: SEB-konto: Autogiro: 500 kr Bankgiro: l fonden handlas varje bankdag Samarbetspartners Fondspara direkt hos Aktie-Ansvar eller via följande samarbetspartners: Banker och försäkringsbolag: Avanza, Handelsbanken, ICA-Banken, Movestic, Nordnet, Skandia, Swedbank. Övriga: PPM, ANEA, Carnegie, Fondmarknaden.se, Garantum, Maxfonder.se, MFEX, Minafonder.se, OMX Nasdaq, SAXO. PPM Fondnummer: ISIN-kod: SE Avgifter 16% 21% 37% Köpavgift: 0% SÄLJAVGIFT: 0% Fast förvaltningsavgift: 1,4% per år Risk/avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning SVERIGEFONDEN 37% 28% 29% -40% -39% 110% SIX PRX-INDEX 150% 48% 53% 25% 27% 5% 7% % -3% -14% -14% Högre risk HÖGRE möjlig avkastning Mer info finns på aktieansvar.se Månadsrapporter inklusive förvaltarkommentarer Informationsbroschyr samt Basfakta för investerare Halvårsredogörelse 2012 inklusive sifferdelen (samtliga värdepappersinnehav, fondens balans- och resultaträkning, fler nyckeltal etc) 6% 7% SNITT Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara långsiktigt och gärna regelbundet. 13

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker Det är roligt att kunna

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Konsten att göra en rak kurva.

Konsten att göra en rak kurva. 5 Konsten att göra en rak kurva. Juli 2002 10 5 Varldsindex inklusive utdelningar Aktie-Ansvar GRAAL AKTIEHEDGE FÖRVALTAS E GRAAL TREND Juli 2002 Juni 2010 10 5 öppnar Total Juli 2002 Aktie-Ansvar Estlander

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Investment Outlook. Stigande värden i sikte MAJ/JUNI 2013. private banking investment strategy

Investment Outlook. Stigande värden i sikte MAJ/JUNI 2013. private banking investment strategy Investment Outlook Stigande värden i sikte MAJ/JUNI 2013 private banking investment strategy Investment Outlook Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Tema: Likviditet driver marknader

Läs mer

Andra AP-fonden 2008/2009

Andra AP-fonden 2008/2009 Andra AP-fonden 2008/2009 ANDRA AP-FONDEN 2008/2009 1 Eva Halvarsson VD, sid 6-7 Detta är Andra-AP fonden Innehåll: 4-5 Mål och resultat 6-7 VD har ordet 8 Pensionssystemet 9-12 Vår roll i pensionssystemet

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Krönikan Börshandlade fonder lyfter FOND. De börshandlade fonderna börjar få fotfäste på den svenska marknaden. En fördel är att de kan handlas över börsen som en aktie. Nu lanseras tre egna. Sidan 4 Fotbolls-EM

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2013 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer