Förvalta, förkovra och våga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvalta, förkovra och våga"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Förvalta, förkovra och våga

2 Innehåll Hartwall Capital i korthet 2 Vd s översikt 4 Konecranes 6 Stockmann 7 Cramo 8 Kährs Holding 9 Inkerman 10 Polarica 11 HC Ventures i korthet 12 Finex 13 Finno 13 Case 14 Bokslut 16 Styrelsens verksamhetsberättelse 18 Koncernens nyckeltal 23 Beräkningsgrund för nyckeltal 23 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Finansieringsanalys 27 Noter till bokslutet 28 Förslag till vinstdisposition 38 Verksamhetsberättelsens och bokslutets underskrifter 38 Revisionsanteckning 39 Förvaltning 40 Styrelsen 42 Operativa organisationen 43 Kontaktuppgifter 44 Fotografier: Magnus Ekeros (s. 15), Kährs (s. 15), Roberto Nyblin (s. 42), Riitta Supperi (pärm, s. 4, 12, 14, 42, 43)

3 Hartwall Capital är ett finskt, familjeägt investeringsbolag. Vår målsättning är att skapa hållbar värdetillväxt genom långsiktigt och aktivt ägarskap. Vår affärsidé bygger på att investera i bolag med attraktiv värdepotential och att stöda utvecklingen av dessa, främst finska, bolag genom långsiktigt och aktivt ägarskap. Med hjälp av ett brett affärsnätverk tillför Hartwall Capital mervärde genom att kombinera industriell och finansiell kompetens. Det aktiva ägarskapet utövas främst genom styrelsearbete och nominering av erfarna och engagerade styrelsemedlemmar, som har bästa möjliga förutsättningar att genom styrelsearbetet stöda den operativa ledningen att utveckla bolagets strategiska verksamhet.

4 Hartwall Capital i korthet Hartwall Capital är ett finskt, familjeägt investeringsbolag. Vår mission är att skapa och utveckla en solid grund av värdebestående synergistiska investeringar som för kommande generationer. Ovanpå detta byggs en betydande portfölj av direktavkastande investeringar med värdeökningspotential som genom aktivt engagemang. Toppen av investeringspyramiden består av projekt med stor värdepotential. Med hjälp av denna strategi skapar Hartwall Capital en stabil plattform och samtidigt en inspirerande möjlighet att utveckla bolagets långsiktiga verksamhet. Strategi BRANSCH 4 BRANSCH 3 BRANSCH 2 BRANSCH 1 POTENTIAL OCH RISK KASSAFLÖDE OCH TRYGGHET Förvalta Förkovra Våga Egendomen är möjligast väl säkrad för kommande generationer. Trygga investeringar med moderat avkastning. Investeringar med både kassaström och värdestegringspotential. Man eftersträvar att påverka bolagen genom aktivt ägande. Investeringsobjekt som typiskt har en stor värdestegringspotential, högre risk och liten kassaström.

5 Hartwall Capital i korthet Historia 2012 Hartwall Capital köper Lampaska huset i Helsingfors centrum. HC Ventures investerar i det estniska bolaget Finno. att skapa och utveckla en solid grund av värdebestående synergistiska investeringar 2011 HC Ventures blir majoritetsägare i finska Finex Hartwall Capital investerar i finska Konecranes, svenska Polarica och ukrainska Inkerman. HC Ventures grundas Heineken och Carlsberg köper Scottish & Newcastle. Dryckesbolaget Hartwall övergår till Heinekens ägo. Efter att ha lämnat dryckesindustrin investerar Hartwall Capital i finska Cramo och Stockmann Hartwall Capital och dess ägare köper majoritetsandel i finska Karelia-Upofloor i ett nötskal Hartwall Capitals strategi fastslogs. Karelia-Upofloor slogs samman med Gustaf Kährs AB. Hartwall Capital slutförde köpet av Lampaska huset på Norra Esplanaden 5 i Helsingfors, saneringsarbete inleddes. Hartwall Capital har förbundit sig till en investering i Taitokaari Property Management Asuntorahasto, en fond som drivs av Taitokaari Oy Hartwall fusioneras med skotska Scottish & Newcastle. Hartwall-aktien avnoteras från Helsingfors värdepappersbörs Hartwall noteras på börsen i Helsingfors Baltic Beverage Holding (BBH) grundas som ett samföretag med Pripps Bryggeriet i Sverige. Avsikten är att köpa majoritetsandelar i bryggerier som är lokala marknadsledare i Baltikum, Ryssland och andra tidigare sovjetiska republiker Hartwalls aktie noteras på OTC-marknaden Hartwall köper flera finska bryggerier Hartwalls Jaffa lanseras. Hartwall Capital-koncernens nyckeltal Räkenskapsperiodens resultat, EURm -14,9-1,7 Eget kapital, EURm 140,0 154,8 Kapitallån, EURm 184,9 151,6 Balansomslutning, EURm 591,9 642,6 Soliditet, % 57,3 53,3 Gearing, % 42,8 69,7 354,3 265,7 Substansvärde/aktie*, euro * Egen beräkningsgrund som beskrivs på sidan Victor Hartwalls son, August Ludvig Hartwall, grundar de första vattenkioskerna i Helsingfors centrum. Limonaddryckerna kommer till genom att blanda mineralvatten i sötad saft Victor Hartwall är med och grundar Brunnsparken och Brunnshuset i Helsingfors. Bad- och hälsoinrättningen inleder sin verksamhet och gästerna erbjuds Hartwalls terapeutiska mineralvatten Hartwall grundar Nordens första mineralvattenfabrik i Helsingfors. För en mer detaljerad historisk översikt, se Hartwall Capital årsredovisning 2012 I _Hartwall_Capital_VSK_SE.indd

6 VD s översikt Vd s översikt Året 2012 var ett Janus-ansikte. Å ena sidan belastades året av dåliga ekonomiska nyheter världen om. Krisen i Grekland och de övriga medelhavsländerna gav upphov till allmän spekulation om eurons och t.o.m. EU s framtid. Den kinesiska ekonomin hostade, medan dystra bilder målades upp i USA med det s.k. fiskala stupet ( fiscal cliff ). Å andra sidan steg börskurserna under 2012 med ca 35 % från lågvattenmärket i slutet av Samtidigt står vi inför stora strukturella utmaningar i Finland vad gäller ekonomins konkurrenskraft. Det här är inte nödvändigtvis ett hot mot landets storbolag, men nog mot välfärden i Finland. Låt oss hoppas, och i mån av möjlighet medverka till, att vi hittar en lösning till de här frågorna. Tre viktiga milstolpar Sammangången av Karelia-Upofloor och svenska Kährs var vårt största och strategiskt viktigaste projekt under Vi såg att Karelia-Upofloors möjligheter att klara sig i parkettmarknadens allt hårdare konkurrens var begränsade. Ett samarbete med någon aktör såg ut som ett klart tryggare alternativ. Kährs såg vi som det bästa alternativet för en sammanslagning och för att skapa en stark nordisk leverantör. I oktober 2012 kom vi i mål i förhandlingarna med Kährs huvudägare Triton och efter konkurrensmyndigheternas godkännande slutfördes sammanslagningen den 3 december Den andra viktiga händelsen i Hartwall Capitals verksamhet år 2012 var köpet av Lampaska huset den 13 juni 2012, samt inledningen av saneringsarbetet. Som arkitekt anlitade vi Arkitektbyrå Pohjanpelto. Vi engagera GSP som byggkonsult och projektledare för Hartwall Capitals del, samt byggbolaget NCC som totalentreprenör. Vi räknar med att flytta in i augusti Den tredje hörnstenen i Hartwall Capitals verksamhet 2012 var fastställande av bolagets strategi och projekt Förvalta. Nordens mest ansedda familjeägda investeringsbolag I början av 2012 slutfördes Projekt Ägarvilja, som bekräftar ägarnas ägarambitioner för Hartwall Capital. Man enades om att inte anta rollen som en institutionell placerare, utan att fokus ska ligga på långsiktighet och entreprenörstänkande. Man antog också visionen att Hartwall Capital år 2020 ska vara Nordens mest ansedda familjeägda investeringsbolag. Utgående från ägarviljan utformade vi en strategi som baserar sig på tre investeringskategorier: Förvalta, Förkovra och Våga. Dessutom har vi en s.k. finansportfölj (även kallad likviditetsportfölj) som skapar en viss likviditet för att finansiera förvaltningens löpande utgifter och som fungerar som en likviditetsreserv. Förvalta för kommande generationer Kategorin Förvalta består av möjligast trygga och inflationsskyddade investeringar med en jämn direktavkastning. Egendomen är möjligast väl skyddad för kommande generationer. Vid utgången av 2012 hade vi inte ännu investeringar inom kategorin, men i slutet av året emitterade Hartwall Capital ett kapitallån till Hartwall Capitals ägare för att skapa den beredskap som krävs i dagens konkurrens om de attraktiva investeringsobjekten. 4

7 VD s översikt Under årets lopp lade vi stor tyngd på analys av potentiella investeringsobjekt inom Förvalta och är hoppfulla att vi kommer i mål under 2013 vad gäller en investering som passar in i den här kategorin. Förkovra värdestegring och direktavkastning I kategorin Förkovra finns långsiktiga investeringar, vars värde förväntas stiga och samtidigt ge direktavkastning. Våra strategiska innehav i Stockmann, Konecranes och Cramo ingår i den här kategorin. Som jag inledningsvis nämnde har värdet på börsaktierna återhämtat sig tämligen väl efter crashen Det är närmast Stockmann, med utmanande skuldsättning, som inte har utvecklats tillfredsställande. Bolagets ledning har tagit ett initiativ till att sänka skulderna genom att överväga att sälja fastigheten i Sankt Petersburg om acceptabla villkor för en försäljning nås. Initiativet visar att Stockmanns ledning fokuserar på problemet. Både Konecranes och Cramo har återhämtat sig från de låga börskurserna i slutet av 2011 och början av I slutet av 2012 låg kurserna klart över inköpsvärdena. Vi tror att de här verksamheterna står på stabil grund. Till kategorin Förkovra kan man också räkna vår investering i TKPM Asuntorahasto (Taitokaari Property Management), en fond som drivs av Taitokaari Oy. Bolagets och fondens strategi är att köpa äldre hyresfastigheter, sanera dem och sälja eller hyra ut dem. Våga värdestegringspotential Kategorin Våga omfattar investeringar med god värdestegringspotential, men i de flesta fall ingen direktavkastning. En typisk investering i den här kategorin är Inkerman. Tillsvidare har investeringen i Inkerman gått enligt plan, men vi börjar komma upp i en storleksklass där även utmaningarna växer. Vi är ändå övertygade om att den goda utvecklingen kommer att fortsätta. Investeringen i Polarica tillsammans med Intera Equity Partners är också en Våga-investering. Bolaget har utvecklats bra under det gångna året. Genom HC Ventures, som är Hartwall Capitals helägda dotterbolag och under Mats Thermans Hartwall Capital årsredovisning 2012 ledning, har vi investerat i Finex och Finno. Finex har efter en svår tid under 2011 lyckats vända trenden och visade ett tillfredsställande resultat för år Finno är ett nytt bolag för HC Ventures. I mars 2012 investerade HC Ventures totalt 1 miljon euro i Finno, varav hälften var i form av ett konvertibelt lån för 36 månader. Eftersom bolaget ännu är i startskedet är det för tidigt att uttala sig om verksamhetens utveckling, men vi är optimistiska och framåt Vi lovade inför 2012 att slutföra arbetet kring strategin och det har vi gjort. Samtidigt måste vi dock komma ihåg att vi lever i en föränderlig värld och strategiarbetet måste fortgå. Strategin måste hela tiden kalibreras för att motsvara omvärldens och ägarnas krav. Vi sade att vi skulle göra vårt yttersta för att få Karelia-Upofloor och Finex på fötter. Även här har vi funnit en lösning och är på god väg, men arbetet fortsätter. I det stora hela gick 2012 enligt plan och vi kan börja förbereda oss på nya aktiviteter. Trots att år 2012 var ett år fyllt av osäkerhet, började aktiemarknaden piggna till mot slutet av året och för Hartwall Capitals del blev det som helhet mycket bra, låt vara att vi inledde året på en låg nivå. De första månaderna av 2013 tyder dock på att året kommer att fortsätta volatilt. Det italienska valet, som just i skrivande stund slutförts, tyder på en mycket svår politisk situation i landet. Det här kommer med stor sannolikhet att återspegla sig på hela den europeiska ekonomin för en överskådlig tid framåt. Under 2013 är siktet i första hand inställt på Förvalta, men vi håller givetvis ögonen öppna för eventuella andra attraktiva alternativ. Inte minst kommer vi att flytta in i Lampaska huset på Norra Esplanaden 5 och ser fram emot många besök och fortsatt gott samarbete i den här historiska miljön. Bertel Langenskiöld Verkställande direktör 5

8 Förkovra Konecranes Styrelseordförande: Stig Gustavson Verkställande direktör: Pekka Lundmark Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstadsoch processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av alla fabrikat. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsinki (symbol: KCR1V). Hartwall Capital har varit en betydande ägare av Konecranes genom HTT KCR Holding Oy Ab sedan Vid slutet av 2012 var HTT KCR Holdings ägarandel 10,9 procent. Verksamhetsåret 2012 Konecranes mötte stark efterfrågan framför allt i Amerika under år 2012 och orderingången steg i regionerna Amerika samt Europa, Mellanöstern och Afrika, men sjönk i Asien och Stillahavsområdet, främst på grund av lägre efterfrågan i Kina och Indien. Orderingången var god i början av året, men minskade under fjärde kvartalet i alla regioner. Värdet på orderstocken vid årsslutet 2012 sjönk med 4,9 procent från slutet av Omsättningen ökade med 14,4 procent (9,9 procent i jämförbara valutakurser) tack vare en stabil orderingång under första halvåret och en högre orderstock i början av året jämfört med året innan. Rörelsevinsten före omstruktureringskostnader steg med 17,7 procent från Konecranes beslöt år 2011 att inom affärsområdet Service prioritera lönsamhet före tillväxt på kort sikt och den här linjen har gett resultat. Arbetet fortgår för att förbättra lönsamheten inom bolagets nätverk, som omfattar över 600 servicedepåer i 47 länder. Även inom affärsområdet Utrustning beslöt bolaget år 2012 att prioritera lönsamhet före tillväxt. FÖRDELNING AV OMSÄTTNINGEN, 2012 EMEA 1) 48 % AME 2) 33 % APAC 3) 19 % 1) Europa, Mellanöstern, Afrika 2) Amerika 3) Asien, Stillahavsområdet Framtidsutsikter Konecranes framtida tillväxtpotential finns i Asien och på andra tillväxtmarknader. År 2012 beslöt bolagets vd att flytta sitt kontor till Asien för att öka förståelsen för kundernas behov. Konecranes kommer att fortsätta att stärka sin närvaro med huvudfokus på Asien, Sydamerika, Afrika och Mellanöstern. Det är svårt att förutsäga hur efterfrågan generellt utvecklas år 2013 på grund av den makroekonomiska osäkerheten. Konecranes offertbas indikerar dock en stabil eller något högre efterfrågan på kort sikt jämfört med fjärde kvartalet Konecranes bedömer att omsättningen för 2013 kommer att vara stabil eller något högre än 2012 och att rörelsevinsten 2013 är högre än NYCKELTAL 2012: KONECRANES ABP Omsättning, EURm 2 170, ,4 Rörelsevinst, EURm 132,1 106,9 Rörelsevinst, % 6,1 5,6 Nettoresultat, EURm 84,7 64,9 Avkastning på eget kapital, % 18,9 14,6 Avkastning på sysselsatt kapital, % 18,6 17,1 Soliditet, % 34,2 34,2 Resultat per aktie, euro 1,47 1,11 Marknadsvärde ( ), EURm 1 463,8 831,7 Balansomslutning ( ), EURm 1 563, ,5 Anställda vid årets slut

9 Förkovra Stockmann Styrelseordförande: Christoffer Taxell Verkställande direktör: Hannu Penttilä Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Bolaget grundades år Stockmanns två affärsenheter är varuhusgruppen och modekedjorna (Lindex och Seppälä). Koncernens enheter har verksamhet i sexton länder. Stockmann Oyj Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX, Helsingfors börs (handelskod STCAS eller STCBV). Hartwall Capital har varit en betydande ägare av Stockmann genom HTT STC Holding Oy Ab sedan Vid slutet av 2012 uppgick HTT STC Holdings ägarandel till 11,7 procent med 10,7 procent av rösterna. Verksamhetsåret 2012 Stockmannkoncernens omsättning för 150- årsjubileumsåret 2012 ökade med 5,5 procent, trots avmattad detaljhandel i Finland. År 2012 var det första året i Stockmanns historia då omsättningen utomlands var högre än omsättningen i Finland. Omsättningstillväxten var starkast i varuhusen i Ryssland och på Lindex nya marknader. Varuhusgruppen och Lindex förbättrade klart sina rörelsevinster, medan Seppäläs rörelseresultat var svagare än under år Det förbättrade resultatet för koncernen och mindre investeringar än under tidigare år syntes i kassaflödet. Stockmann påbörjade arbetet att utvärdera det kommersiella värdet av köpcentret Nevsky Centre i Sankt Petersburg. Om acceptabla villkor uppnås kunde Stockmann överväga att sälja fastigheten under år Stockmannkoncernen införde en ny organisationsstruktur genom att grunda modekedjor-affärsenheten i juni Enheten omfattar all verksamhet i Lindex och Seppälä och stöder deras strategiska mål för en framgångsrik internationell expansion och möjliggör en än mer kostnadseffektiv verksamhet. FÖRDELNING AV OMSÄTTNINGEN, 2012 Finland 50 % Sverige och Norge 25 % Ryssland 18 % Baltikum och Mellaneuropa 7 % Framtidsutsikter Det instabila läget i den europeiska ekonomin förväntas fortsätta under år Det ser sannolikt ut att marknaden i Finland kommer att uppleva en lång period av låg tillväxt. Den ryska marknaden kommer sannolikt att fortsätta prestera bättre än de nordiska marknaderna, förutsatt att oljepriset inte avsevärt sjunker från sin nuvarande nivå. Stockmann kommer att ägna uppmärksamhet åt att förbättra kostnadseffektiviteten, särskilt i Finland. Vid sidan av att stärka lönsamheten måste blicken riktas mot att skapa tillväxt. Näthandeln erbjuder tillväxtmöjligheter och Stockmanns varuhus i Ryssland befinner sig i en stark tillväxtfas. Stockmann uppskattar att koncernens omsättning ökar år 2013, exklusive den avslutade franchiseverksamheten. Rörelsevinsten förväntas bli högre än år NYCKELTAL 2012: STOCKMANN OYJ ABP Omsättning, EURm 2 116, ,3 Rörelsevinst, EURm 87,3 70,1 Rörelsevinst, % 4,1 3,5 Nettoresultat, EURm 53,6 30,8 Avkastning på eget kapital, % 6,1 3,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,1 4,1 Soliditet, % 42,8 42,2 Resultat per aktie, euro 0,74 0,43 Marknadsvärde ( ), EURm 994,6 911,8 Balansomslutning ( ), EURm 2 087, ,7 Anställda vid årets slut Hartwall Capital årsredovisning

10 Cramo Verksamhetsåret 2012 Framtidsutsikter FÖRDELNING AV OMSÄTTNINGEN, 2012 Finland 16,2 % Sverige 46,4 % Norge 12,1 % Danmark 5,4 % Centraleuropa 9,6 % Östeuropa 10,1 % NYCKELTAL 2012: CRAMO OYJ Omsättning, EURm 688,4 679,9 Rörelsevinst, EURm 64,4 54,3 Rörelsevinst, % 9,4 8,0 Nettoresultat, EURm 38,5 23,5 Avkastning på eget kapital, % 7,5 5,4 Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,3 6,6 Soliditet, % 48,6 44,4 Resultat per aktie, euro 0,93 0,6 Marknadsvärde ( ), EURm 332,8 327,8 Balansomslutning ( ), EURm 1 108, ,8 Anställda vid årets slut

11 Förkovra Kährs Holding Styrelseordförande: Sven Gunnar Schough Verkställande direktör: Christer Persson Svenska Kährs och finska Karelia-Upofloor gick samman i slutet av år Den nya sammanslagna verksamheten, under namnet Kährs Holding, har en stark portfölj av marknadsledande varumärken inom trä och plastgolv och är Europas ledande trägolvstillverkare och marknadsledande i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Hartwall Capital är näst största ägare i det nya bolaget med en ägarandel på 24 procent. Hartwall Capital och dess aktieägare har ägt Karelia-Upofloor sedan år Verksamhetsåret 2012 År 2012 präglades av fortsatt utmanande marknadsförutsättningar inom golvbranschen med hård priskonkurrens. I enlighet med sin linje att utveckla Karelia- Upofloors verksamhet sålde Hartwall Capital i oktober hela sitt innehav i Karelia-Upofloor mot en minoritetspost på 24 procent i Kährs Holding AB, som efter affären består av Kährs och Karelia-Upofloor. Fusionen, som godkändes av konkurrensmyndigheterna i december, skapar en stark aktör i branschen. Kährs och Karelia-Upofloor utgör en strategisk kombination där två företag med kompletterande produkter och geografier sammanförs. Kährs Holding har säte i Nybro i Sverige, i anslutning till Kährs fabrik. Karelia-Upofloors produktionsanläggningar finns i Finland, Rumänien och Ryssland. Christer Persson, tidigare vd för Kährs, blev vd för det nya bolaget Kährs Holding, medan Peter Therman, tidigare vd för Karelia-Upofloor, fortsatte som direktör med ansvar för de finska och ryska marknaderna. Framtidsutsikter Fusionen av Kährs och Karelia-Upofloor skapar en konkurrenskraftig aktör på en fragmenterad marknad. Tillsammans är bolagen bättre rustade att möta de utmaningar som golvmarknaden präglas av idag. Under år 2013 fokuserar bolaget på integrationsarbete för att verifiera och senare realisera identifierade synergier. Kährs Holding förväntas omsätta ca 300 MEUR och redovisa ett positivt resultat för år Hartwall Capital årsredovisning

12 Våga Inkerman Styrelseordförande: Mikael Therman 2013 Verkställande direktör: Andrey Strelets Inkerman är en ukrainsk vinproducent. Bolaget är grundat 1961 och har vinproduktion med ca hektar vinodlingar på Krim-halvön i södra Ukraina. Inkerman ägs av det svenska moderbolaget Inkerman International AB. Sedan 2010 äger Hartwall Capital Inkerman International AB tillsammans med ukrainska Horizon Capital och den tidigare ägaren av Inkerman. Hartwall Capital-koncernen äger sin andel av Inkerman International AB genom HTT BWH Holding Oy Ab. Verksamhetsåret 2012 Året 2012 var händelserikt. Kapaciteten utökades genom att första delen av den nya produktionsanläggningen blev färdig under hösten De första druvorna till den nya anläggningen anlände redan i augusti Inkerman är nu marknadsledare i Ukraina uppskattat både i volym och värde. Utvecklingen har varit gynnsam vad beträffar både omsättning och resultat. Bolagets huvudmarknader, Ukraina och Ryssland, har varit relativt stabila under perioden, men båda marknaderna visar en ökad trend för importerade viner. Som nyheter i produktsortimentet bör nämnas den nylanserade Wine Master Selection -produktgruppen, som är en premium-produkt och kategoriseras i samma grupp som konkurrerande importerade viner. Trots ett kärvt finansiellt läge åtnjuter bolaget utomstående finansiärers förtroende, vilket avspeglas i att Inkerman under året lyckades omförhandla finansieringen med en ny lokal bankpartner. NYCKELTAL 2012: INKERMAN INTERNATIONAL AB Omsättning, EURm 56,7 40,0 Rörelsevinst, EURm 17,7 12,4 Rörelsevinst, % 29,4 30,9 Nettoresultat, EURm 12,4 6,8 Soliditet, % 44,2 46,3 Balansomslutning ( ), EURm 70,1 50,6 Framtidsutsikter Förväntningarna för år 2013 är i linje med den ursprungliga affärsplanen. Investeringen i den nya produktionsanläggningen kommer att slutföras och därmed kan full kapacitet utnyttjas. Därmed kommer investeringsbördan att minska och fokus kan flyttas över till andra strategiska utvecklingsområden, såsom råvaruförsörjning. 10

13 Våga Polarica Styrelseordförande: Ketil Eriksen Verkställande direktör: Pasi Anttila Polarica är Nordens ledande vilt- och bärleverantör. Bolaget säljer djupfrysta bär till kunder inom livsmedels- och läkemedelsindustrin i hela världen samt till detaljhandel, hotell, restauranger och cateringföretag i Norden. Dessutom säljer Polarica djupfryst, torkat och färskt viltkött till detaljhandel, hotell, restauranger och cateringföretag i Finland och Sverige. Polaricas huvudkontor och anläggning för bär- och köttbehandling finns i Haparanda i Sverige. Bolaget har produktionsanläggningar i Sotkamo i Finland och Swidwin i Polen. Hartwall Capital har varit en betydande ägare i Polarica genom HTT PLR Holding Oy Ab sedan I slutet av 2012 ägde HTT PLR totalt 23,6 procent av bolaget. Verksamhetsåret 2012 Polarica uppvisade ett tillfredsställande ekonomiskt resultat Plockningssäsongen var framgångsrik framför allt ur CSR-perspektiv, och Polaricas bärplockningsmodell fick positiv uppmärksamhet från både kunderna och myndigheterna. Den rikliga blåbärsskörden och de därmed sjunkande priserna på industribär inverkade ändå i viss mån på lönsamheten. Omsättningen uppgick till sammanlagt MSEK och vinst före bokslutsdispositioner och skatter till 129 MSEK. Polaricas organisation utvecklades i hög grad under Pasi Anttila utnämndes till ny verkställande direktör för bolaget, och därtill anställdes en ny detaljhandelschef i Finland, flera nya nyckelkundschefer och en ekonomichef. Verksamhetsmässigt fokuserade bolaget på att utveckla sin organisation och sina grundläggande processer, såsom prissättningen och hanteringen av nyckelkundsrelationer. Integrationen av Lapin Liha slutfördes till stor del. FÖRDELNING AV OMSÄTTNINGEN, 2012 Finland 19,7 % Sverige 36,2 % Övriga EU-länder 32,3 % Övriga länder 11,8 % Framtidsutsikter Utsikterna för de första månaderna av 2013 är goda, och anskaffningsmiljön antas förbli stabil under Polaricas utvecklingsfokus ligger på att effektivisera kommersialiseringen av produkterna och förbättra marginalerna i fråga om sällsynta råvaror. Generellt sett ligger Polarica bra till för att ta följande tillväxtsteg. NYCKELTAL 2012: POLARICA HOLDING AB Omsättning, SEKm 1 020,3 936,1 Rörelsevinst, SEKm 76,6 65,0 Rörelsevinst, % 7,5 6,9 Avkastning på eget kapital, %* 8,2 0,7 Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,2 10,0 Soliditet, %* 29,8 28,8 Anställda vid årets slut * inkl. kapitallån Hartwall Capital årsredovisning

14 Våga HC Ventures i korthet HC Ventures Oy Ab grundades 2010 som ett helägt dotterbolag till Hartwall Capital. Bolaget investerar i små och medelstora tillväxtbolag. Typisk för målbolagen är att de har en innovativ konkurrensfördel och outnyttjad potential som tryggar bolagets tillväxt, utveckling och lönsamhet. Fokus är på bolag som är verksamma i Finland eller som har stark anknytning till Finland, men som har en global marknadspotential. HC Ventures målsättning är att tillsammans med företagaren eller grundaren av målbolaget utveckla en tillväxtstrategi som är sporrande för bägge parter. Under 2012 gjorde HC Ventures sin andra investering då bolaget förvärvade en märkbar minoritetspost i Finno AS. Vd s översikt Att jobba med en tillväxtstrategi är inte alltid det lättaste spåret, i synnerhet under tider av stor osäkerhet som vi nu genomgår. Jag har trots detta nöjet att jobba med företagare, vars grundkvalitet är en god nypa optimism. I anslutning till det här kan man väl säga att en liten recession knappast stoppar våra finska start up-företagare HC Ventures har under år 2012 undersökt ca 300 företagsidéer. Finland har fått internationell uppmärksamhet för att ha en bra statlig understödsmodell för start up-företag. Tyvärr finns det företag som har ett F&U-center i Finland och lyfter understöd, men som har sitt huvudkontor på annat håll. Det här tyder på att företagsbeskattningen inte lockar lika mycket. De mindre och medelstora bolagen som redan har en etablerad verksamhet har det lite tuffare. De är i ett trängt läge på marknaden, då det är svårt med utomstående finansiering och stora kunder klämmer åt de här bolagen som första genom att dra ut på betalningstider samtidigt som orderstocken gått ner. VÅRA INNEHAV Jag har någon gång använt liknelsen att investera i små och medelstora bolag är som att hoppa bungy i början måste man våga ta steget ut i det okända, varefter det bär upp och ner i snabbt takt. Den här liknelsen är ständigt lika sann. Vad beträffar Finex var första året 2011 nog ett fritt fall, medan 2012 genom segt jobb pendlade uppåt. Finno AS är ett start up-företag i dess rätta bemärkelse. Idén och framtidstron finns där, men försäljningen har inte kommit igång som väntat. Styrelseordförande: Bertel Langenskiöld Verkställande direktör: Mats Therman 12

15 Våga Finex Styrelseordförande: Tom Brandt Verkställande direktör: Magnus Fagerstedt Finex grundades 1990 som en spin-off från Finska Socker för att utveckla och producera skräddarsydda kromatografiska separationshartser, ionbyteshartser samt specialpolymerer för olika industriella tillämpningsområden. Finex produkter används t.ex. inom livsmedelsindustrin i produktion av socker och xylitol. Verksamhetsåret 2012 Högsta prioritet år 2012 var att stoppa blödandet från år Sviterna av låga marginaler från 2011, höjda råmaterialpriser samt att en produktionslinje bröt ihop resulterade i en dålig start på 2012, allt det här under en tid av mycket bra orderstock. Styrelsen initierade projekt next gear, vars enda syfte var att förbättra lönsamheten. Försäljningspriser i alla kategorier har höjts, produktionen optimerats och man har påbörjat ett omfattande projekt för att förbättra arbetssäkerheten. Åtgärderna bar frukt och man kunde se ett positivt H2/2012. Även hela året 2012 slutade med positiva siffror. I september började Magnus Fagerstedt som COO på Finex, för att sedan flytta över till vd-posten i början av december. Heikki Mononen hjälper ännu till hos Finex med diverse tillväxtprojekt. Vi tackar Heikki för de senaste åren och hans stora insats för finsk industri genom att han byggt Finex till vad det är idag. Kemiindustrin blev Finlands viktigaste exportindustri år 2012 (YLE, ). FÖRDELNING AV OMSÄTTNINGEN, 2012 NYCKELTAL 2012: FINEX OY Omsättning, EURm 10,7 10,1 Rörelsevinst, EURm 0,2-1 Rörelsevinst, % 2,2-10,3 Nettoresultat, EURm 0,2-1,2 Avkastning på eget kapital, % 10,2-74,7 Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,4-32,5 Soliditet, % 36,6 40,1 Balansomslutning ( ), EURm 5,7 4,8 Anställda vid årets slut Framtidsutsikter Finland 9,7 % Övriga EU-länder 39,0 % Övriga länder 51,3 % Förbättra lönsamheten och förstärka plattformen är temat för En trygg plattform är nödvändig för att kunna uppnå lönsam tillväxt. Orderstocken ser bra ut för hela året, trots prisjusteringarna. Finex jobbar på vissa framtidsprojekt, som kan medföra mycket gott ifall/då de förverkligas. Finno Styrelseordförande: Antti Saarnio Verkställande direktör: Eero Erastus Finno AS, med huvudkontor i Pärnu, Estland, tillverkar regnvattensystem för CIS-området. Bolagets målsättning är att bli marknadsledare på området inom regnvattensystem och taksäkerhetsprodukter. Produktion samt forskning och utveckling finns nära Kiev i Ukraina och bolaget har lokala satellitproduktionsenheter för stora komponenter i Sankt Petersburg samt Pärnu. Finno AS grundades 2010 och produktionen kom igång för ukrainska marknaden Verksamhetsåret 2012 Kontoret i Pärnu samt verksamheten i Sankt Petersburg kom igång först sommaren Det visade sig att tidpunkten inte var optimal eftersom kunderna hade fullt upp med att göra installationer och mindre tid att fundera på nya leverantörer. Det här i kombination med vissa större aktörers priskrig har föranlett att försäljningen inte kommit igång så som man önskat. Tröskeln var större än man väntat. Framtidsutsikter Vinterns förhandlingar, i kombination med att Finno kommer att utvidga produktsortimentet, inger hopp för den kommande säsongen. Teamet i Sankt Petersburg och Pärnu har förstärkts inom försäljning. Finno AS bränd uppdateras för att få fram en starkare finsk anknytning samt för att spegla en innovativ yes we can -attityd. Hartwall Capital årsredovisning

16 Case Lampaska huset Renovering med respekt Genom att iståndsätta Lampaska huset i centrum av Helsingfors deltar Hartwall Capital i att liva upp stadsbilden. På sensommaren ska två affärsverksamheter och Hartwall Capital flytta in. Med beaktande av att Hartwall Capital har sina rötter i Helsingfors stad och att Helsingfors alltid har haft en betydande roll i företagets historia, har bolaget ett naturligt intresse att delta i utvecklingen av det här kulturhistoriskt viktiga kvartersområdet, säger Bertel Langenskiöld, vd för Hartwall Capital. År 1836 började dryckesbolaget Hartwall sin verksamhet i samma kvarter då filosofiedoktor, bergkommissarie Victor Hartwall grundade Nordens första mineralvattenfabrik i Sederholmska huset invid Senatstorget. Lampaska huset ligger invid Salutorget i hörnet av Norra Esplanaden och Helenegatan. Hartwall Capitals avsikt har varit att renovera och restaurera fastigheten med respekt för dess kulturhistoriska bakgrund. Samtidigt vill Hartwall Capital delta i ansvarsfull utveckling och upplivandet av centrala Helsingfors i enlighet med Helsingfors stads målsättning, säger Langenskiöld. Under sensommaren öppnar en högklassig restaurang och en affärsverksamhet som riktar sig till Helsingforsbor och -besökare i husets gatuplan. Våningarna två och tre kommer att användas som kontor för Hartwall Capitals affärsverksamhet som flyttar från nuvarande adress på Södra kajen. Renoveringen av Lampaska huset har pågått intensivt sedan sommaren 2012 då Hartwall Capital köpte huset av Hotel Helena Ab:s konkursbo. Saneringsarbetet har varit omfattande. Att renovera ett hus med gamla anor är utmanande. Arbetet har ändå framskridit väl och vi upplever att de nya faciliteterna är ändamålsenliga både för modern affärsverksamhet och samtidigt har en historisk prägel, säger Hartwall Capitals ekonomi- och finansdirektör Guy Reinikainen som ansvarat för renoveringen. Lampaska huset uppfördes år 1817 av köpmannen Johan Lampa. Huset är ritat av Pehr Granstedt och omfattade ursprungligen både affärslokaler i gatuplan och bostadsutrymme. År 1859 öppnade Nuutajärvi glasbruks affär i huset och några år senare inledde Stockmann sin verksamhet i Lampaska fastigheten. I början av 1900-talet gjordes en omfattande renovering, med Lars Sonck som planerare. Helsingfors stad köpte huset 1935 och det var i stadens ägo fram tills för några år sedan. Källa: Lampantalo, rakennuksen nykytilan tutkimus, Tea Walli. 14

17 Case Kährs och Karelia-Upofloor är marknadsledare i Europa Svenska Kährs och finska Karelia-Upofloor ska tillsammans möta de utmaningar som präglar marknaden för trägolv. Det här är en strategisk kombination där vi sammanför två företag med kompletterande produkter och geografier. Integrationsarbetet är i full gång och det är en avgörande process, där vi fokuserar på att verifiera och senare realisera identifierade synergier, säger Christer Persson, vd för det nybildade bolaget Kährs Holding. Kährs och Karelia-Upofloor aviserade att de avser att gå samma i oktober 2012 och i december fick fusionen grönt ljus av konkurrensmyndigheterna. Det nya bolaget Kährs Holding, med säte i Nybro i Sverige, blir Europas ledande trägolvstillverkare och marknadsledande i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Kährs Holding har också en stark position på andra viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland. Bolaget kommer att omsätta omkring 300 MEUR. Hartwall Capital blir näst största ägare i det nya bolaget efter Triton Fund III. Tredje största ägare är ledningen. Hartwall Capital och dess aktieägare har ägt Karelia-Upofloor sedan år Som långsiktig ägare tror vi att samgåendet skapar en klart konkurrenskraftigare aktör på en fragmenterad marknad. Tillsammans är bolagen bättre rustade att möta de utmaningar som golvmarknaden präglas av idag, säger Bertel Langenskiöld, vd för Hartwall Capital. Det är med stor tillfredställelse vi ser ett samgående mellan Kährs och Karelia Upofloor, eftersom den industriella logiken är så tilltalande. Nu skapar vi ett starkt golvtillverkningsföretag med spännande framtidsutsikter, säger Sven Gunnar Schough, styrelseordförande i Kährs Holding. Kährs Holding har en stark portfölj av marknadsledande varumärken inom trä- och plastgolv. Utvidgat försäljningsnätverk Kährs Holding har en stark portfölj av marknadsledande varumärken inom trä och plastgolv. Med ett utvidgat försäljningsnätverk är bolaget också närmare sina kunder i flera länder. Produktionsanläggningar finns i Finland, Sverige, Rumänien och Ryssland. I december emitterade Kährs Holding en obligation på 500 MSEK (ca 57 MEUR). Emissionen marknadsfördes till nordiska investerare. Vår emission vittnar om att vi har investerarnas förtroende. Vi har starka förutsättningar att utveckla vår verksamhet och stärka våra positioner i ett tufft konkurrensläge, säger Persson. Christer Persson, vd för det nybildare bolaget Kährs Holding. Hartwall Capital årsredovisning

18 Bokslut

19 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernens nyckeltal 23 Beräkningsgrund för nyckeltal 23 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Finansieringsanalys 27 Noter till bokslutet Koncernbokslutets redovisningsprinciper Värderingsprinciper Koncernföretag och intresseföretag Omsättning Personal Avskrivningar Revisionsarvoden Finansiella intäkter och kostnader Inkomstskatt Specifikation av bestående aktiva Skillnad mellan återanskaffningspris och aktiverade anskaffningsutgifter Väsentliga poster i aktiva resultatregleringarna Specifikation av egna kapitalet Aktieslag Avsättningar Latenta skattefordringar och -skulder Kapitallån Väsentliga poster i passiva resultatregleringarna Skulder och givna säkerheter per balanspost och säkerhetsslag Ansvarsförbindelser 37 Förslag till vinstdisposition 38 Verksamhetsberättelsens och bokslutets underskrifter 38 Revisionsanteckning 39 Hartwall Capital årsredovisning 2012

20 Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse 2012 Hartwall Capital Oy Ab är ett finskt, familjeägt investeringsbolag, vars målsättning är att skapa hållbar värdetillväxt genom långsiktigt och aktivt ägarskap. Hartwall Capitals affärsidé bygger på att investera i företag eller verksamheter med attraktiv värdepotential och att stöda utvecklingen av dessa bolag genom långsiktigt och aktivt ägarskap. Med hjälp av ett brett kontaktnätverk strävar Hartwall Capital till att tillföra mervärde genom att kombinera industriell och finansiell kompetens. Det aktiva ägarskapet utövas i första hand genom aktivt styrelsearbete. Hartwall Capitals verksamhetsår 2012 präglades av en betydligt lägre grad av placeringsverksamhet än under föregående år som en följd av den fortsatta negativa utvecklingen och osäkerheten som råder på den globala finansmarknaden och i världsekonomin. Som en följd av det rådande läget valde Hartwall Capital att skynda långsamt och hålla krutet torrt beträffande nya placeringar. Däremot koncentrerades en betydande del av resurserna under första halvåret på att slutföra arbetet med att uppdatera strategin utgående från ägarviljan som utarbetats före det. De övriga väsentliga händelserna under räkenskapsperioden var strukturaffären av ägarskapet i Karelia-Upofloor, köpet av Lampan fastigheten och påbörjandet av renoveringen samt emitteringen av ett nytt kapitallån till ägarna. Därutöver gjorde det helägda dotterbolaget HC Ventures Oy Ab under verksamhetsperioden sin andra placering. Processen att söka och evaluera nya långsiktiga investeringsprojekt i konformitet med den reviderade strategin påbörjades med hög intensitet under andra halvåret. Placeringar i enlighet med den reviderade strategin förväntas ske under Koncernstrukturen Hartwall Capital Oy Ab är moderbolaget i Hartwall Capital-koncernen. Vid utgången av räkenskapsperioden bestod koncernen dessutom av dotterbolagen HTT STC Holding Oy Ab, HTT KCR Holding Oy Ab, HTT KUF Holding Oy Ab, HTT PLR Holding Oy Ab, HTT BWH Holding Oy Ab, HC Ventures Oy Ab, HC LPN Holding Oy Ab, KOY Nastolan Jousitie 14, KOY Nokian Tanhuankatu 10 och samtliga dotterbolag till ovannämnda bolag. Dessutom ingår som intressebolag i koncernen de svenska bolagen Polarica Holding AB, Inkerman International AB, Kährs Holding AB samt estniska Finno AS. Jämfört med föregående år har HTT KUF Holding Oy Ab sålt hela innehavet i Karelia-Upofloor- HARTWALL CAPITAL-KONCERNENS DIREKTÄGDA DOTTERBOLAG VID UTGÅNGEN AV RÄKENSKAPSPERIODEN HTT STC Holding Oy Ab HTT KCR Holding Oy Ab HTT KUF Holding Oy Ab HC Ventures Oy Ab Skanditrä AB HTT BWH Holding Oy Ab HTT PLR Holding Oy Ab Skanditrä Ukraina Ltd. KOY Nastolan Jousitie KOY Nokian Tanhuankatu 18

1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien

1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien PROSPEKT 25.8.2009 1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien Detta Prospekt hör till en aktieemission

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 BOKSLUT 31.12.2010 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 9 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Kalkyl över

Läs mer

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev Industriellt internet tar uppkoppling till nya höjder Unika produkter

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

Innehåll. Hakon Invests innehav 20 ICA AB 29 Finansiell översikt ICA AB 30 Forma Publishing Group AB 33 Finansiell översikt Forma

Innehåll. Hakon Invests innehav 20 ICA AB 29 Finansiell översikt ICA AB 30 Forma Publishing Group AB 33 Finansiell översikt Forma Innehåll 4 2005 i sammandrag 5 Historien bakom Hakon Invest 6 Kommentar från VD 8 Affärsidé, mål och strategi 9 Verksamhet 13 Marknad 16 Aktien och ägare 18 Finansiell översikt Hakon Invest och definitioner

Läs mer

1 hakon invest» årsredovisning 2010

1 hakon invest» årsredovisning 2010 1 hakon invest» årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 innehåll 003 kort OM HAKON INVEST 004 Översikt innehaven 006 VD har ordet 008 Affärsidé, mål & strategier 010 Historik 014 Marknad och omvärld

Läs mer

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Bokslutskommuniké 2014 2 STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2015 kl. 8.00 EET Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Oktober december 2014: Koncernens omsättning

Läs mer

Ålandsbanken Abp. Årsredovisning 2011. Man måste våga gå sin egen väg

Ålandsbanken Abp. Årsredovisning 2011. Man måste våga gå sin egen väg Ålandsbanken Abp Årsredovisning 2011 Man måste våga gå sin egen väg Ålandsbanken Abp Året 2011 i korthet Finansiell utveckling Utvecklingen på samtliga affärsområden har varit positiv med ett ökat antal

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA

Delårsrapport januari september 2012 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA Q3 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA RÖRELSEVINST OCH KASSAFLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2014

East Capital Explorer Årsredovisning 2014 East Capital Explorer Årsredovisning 2014 East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt investeringsbolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget etablerades 2007 med det specifika syftet

Läs mer

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y KCI Konecranes Årsredovisning 2005 2005 Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y Produkter och tjänster MODERNISERINGAR Förbättrar tillgängligheten, prestandan och säkerheten.

Läs mer

Investor i korthet. Vision Att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag.

Investor i korthet. Vision Att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag. Årsredovisning 2012 Investor i korthet Vision Att vara erkänd som en framstående investerare som utvecklar ledande företag. INNEHÅLL Portföljöversikt... 2 Ordföranden har ordet... 4 Vd har ordet... 6 Värdeskapande...

Läs mer

INNEHÅLL. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd ANMÄLAN UTDELNING

INNEHÅLL. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd ANMÄLAN UTDELNING ÅRSREDOVISNING 1996 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i stämman måste den

Läs mer

år sredovisning 1998

år sredovisning 1998 årsredovisning 1998 innehåll INVESTOR IDAG Året i korthet 2 Historik 3 Aktieägarservice 4 Investors ordförande 6 VD har ordet 7 Investor idag 1 18 Koncernöversikt 1 Affärsverksamheten 12 Risker och riskkontroll

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor Årsredovisning 2010 INNEHÅLL Ordförandeord.... 2 Vd har ordet... 4 Vision, affärsidé och mål... 6 Aktivt ägande... 8 Kärninvesteringar.... 10 Operativa investeringar... 16 Private Equity-investeringar...

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2005

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2005 Årsredovisning 2004 Mer lokal än de internationella Mer internationell än de lokala SEB finns nära kunderna och känner den lokala marknaden väl. Samtidigt kan vi med den internationella bankens resurser

Läs mer

Halvårsrapport. Ett gott resultat på en volatil marknad

Halvårsrapport. Ett gott resultat på en volatil marknad 20 14 1 Halvårsrapport 2 Ett gott resultat på en volatil marknad Vi driver vår verksamhet framåt enligt den kurs som vi satt i Strategi 2017. Och vi håller fast vid strategin, även om händelser i omvärlden

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Investor årsredovisning 1999 innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Risker och riskkontroll 21 Investoraktien

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer