Miljö A little less conversation Om vår miljö, en blå planet. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid. Delrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö 2008-07-21. A little less conversation Om vår miljö, en blå planet. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid. Delrapport"

Transkript

1 Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid A little less conversation Om vår miljö, en blå planet juli 2008 Delrapport Miljö

2 INNEHÅLL Om Projekt MUF... 3 Sammanfattning Grunden för en grön livsstil... 4 Forskning och utveckling... 5 Sverige ett bra exempel... 9 Sverige förtjänar inte en miljöbovstitel Företag Också ett bra exempel Marknaden går om politiken i miljödebatten Protektionismen är död leve miljön Bara för att man pratar miljö är man inte miljövänlig Agenda Klimax Fältbiologerna Miljöförbundet jordens vänner Greenpeace Prioritera mera! Tre tips från miljöcoachen s. 2

3 OM PROJEKT MUF Moderata Ungdomsförbundets uppgift är enkel. Vi vill påverka. Vi vill göra skillnad. Vi vill se våra idéer, värderingar och förslag bli verklighet. Vi vill göra Sverige bättre. För att lyckas med det måste vi bland annat vinna val. I vår stadga står det att vi ska bygga långsiktiga relationer som skapar trogna väljare åt moderata samlingspartiet. Vi ska, med andra ord, prata med andra ungdomar om värderingar så att de förstår dem och röstar på oss. I valet 2006 röstade förstagångsväljare på Moderaterna, dessutom ökade partiets stöd markant bland väljare under trettio. Det är ett bra bevis på att vi blev förstådda. Men mycket vill ha mer. Och bra kan bli bättre. Det fanns politikområden där väljarna inte tyckte att Moderata Ungdomsförbundet kunde lämna trovärdiga svar. I vissa fall var våra svar så fel att de flesta ungdomar sade sig inte kunna rösta på moderaterna bara på grund av dem. De gjorde att vi blev omöjliga att rösta på. Projekt MUF handlar om att ändra på det. Inte genom att ändra våra värderingar eller vår ideologi, tvärtom. Projekt MUF går tillbaka till grunderna och hittar nya sätt att tolka och kommunicera ut dem. Projektets mål är enkelt. MUF ska vara den främsta bäraren av ungas intressen i Sverige. Vi ska stå upp för deras möjligheter, såväl inom moderaterna som i samhällsdebatten. Vi utvecklar vår politik med ledorden mångfald, utveckling och framtid. Moderata Ungdomsförbudet ska alltid ha mer gemensamt med andra unga människor än med politiker och politiska system. s. 3

4 SAMMANFATTNING Grunden för en grön livsstil Det finns olika sätt att se på världen. Man kan vara optimist och man kan vara pessimist. Generellt sett är det roligare att vara optimist, men det finns ett än roligare alternativ. Det är när optimismen visar sig vara realism. I miljödebatten uppfattas ofta pessimisterna vara mest realistiska. Man kan lätt tro att alla insatser för miljön är hopplösa, att det redan är för sent. Men är det verkligen så? Den här rapporten visar att det går att påverka miljön, och att det definitivt inte är för sent. Framtiden stavas forskning och utveckling, det visar en snabb titt på vad som faktiskt händer med miljöutvecklingen. Moderata Ungdomsförbundet vill också tipsa de största miljöorganisationerna om att fokusera mer på just forskning och utveckling. Miljödebatten i stort skulle tjäna på att man också tar upp det positiva som hela tiden sker i miljöutvecklingen. Om man inte tror att man kan göra skillnad, varför ska man då försöka? Den här rapporten handlar om grunden för en grön livsstil. Insikten att man kan påverka och att det man gör i sin vardag spelar roll för miljön i stort. s. 4

5 FORSKNING OCH UTVECKLING Sedan urminnes tider har det alltid funnits de som tvivlat och de som vågat. Tvivlarna har sagt att vissa saker var omöjliga att göra, att färdas över havet utan att trilla över kanten, att sätta en människa på månen och nu senast, att förena en hög levnadsstandard med låga utsläpp. Det är samma konflikt nu som då, de som står och ser på och säger att vi måste minska utsläppen och köra mindre bil, äta mindre kött och se mindre på tv och så finns det vi, moderata ungdomsförbundet, som utmanar och vågar. Vågar åka ut över öppet hav till andra sidan för att se vad som finns bortom den gråa horisonten som tvivlarna målat upp, vi som vågar se möjligheter där de enbart ser mörker. Få trodde på John F. Kennedy när han 1961 deklarerade att innan decenniet var över skulle USA placera en människa på månen, åtta år, 25 miljarder dollar och involverade människor senare gjorde de det. Det ingav inte enbart en oerhörd respekt för vetenskapen, utan framför allt ingav det respekt för mänskligheten. Vilka fantastiska ting kan inte mänskligheten åstadkomma när den väl bestämt oss för att göra det? Det är knappats brist på innovation och potential som är problemet, penicillinet, telefonen, ångmaskinen, glödlampan och på senare tid mobiltelefoner, datorer, flygplan är alla några av otaliga exempel på människans fantastiska förmåga att skapa och underlätta sin vardag. Sedan gryningen i mänsklighetens historia har innovation och nyfikenhet drivit oss till det ena stordådet efter det andra, därför vore det konstigt att inte se på framtiden med tillförsikt. Bara vi kan fokusera mer på forskning av utveckling av redan existerande energikällor så kan dessa komma oss till redan större nytta än s. 5

6 de redan är. Några exempel är kärnkraft, där forskas det nu på en lösning som skapar praktiskt taget inget avfall. I vindkraft och vattenkraft utvecklar man nu turbiner och kringutrustning för att ytterligare maximera uttaget av ren elektricitet. Samtidigt börjar man på allvar knäcka nöten med fusionskraft som om den blir förverkligad kan avsluta debatten om smutsig eller farlig el. Allt detta är möjligt tack vare drivkraften hos individer och företag. Lika viktigt är den nyfikenhet som driver människor att uppfinna nya sätt att utvinna elektricitet, som t.ex. vågkraft. Vi ser att företag oftast är drivande i processen att ta fram lösningar på de flesta problem, så även inom miljöområdet. Tvärtom är det lagstiftare och politiker som drar ut på processen. Det är glädjande att se att företagen själva tar initiativet men oacceptabelt att det är den politiska processen som försenar en för miljön positiv utveckling. Samtidigt som vi är innovativa och löser problem lokalt, så får vi inte glömma att det vi gör i vårt land inte spelar någon roll om vi inte arbetar för att samma lösningar tillämpas i länderna runtomkring oss. Ett exempel är östersjön, oavsett hur mycket vi gör för att minska våra utsläpp så gränsar ytterligare 8 länder till östersjön och det gör att vårt miljöarbete blir bortkastat. När det gäller miljöproblemen, globala uppvärmningen och de många andra problem vi ställs inför är det viktigt att inte marginalisera problemen, men samtidigt får vi inte förstora upp proportionerna så att de blir orimliga. Vi i moderata ungdomsförbundet tror att människor av egen kraft kan skapa sig en bättre tillvaro, vi tror att morgondagen kan bli bättre än gårdagen och här spelar teknisk utveckling en central roll. Precis som människor idag har fått det oändligt mycket bättre än s. 6

7 människor för bara 100 år sedan hade det, med en levnadsstandard och en kvalitet som aldrig varit så hög, finns det all anledning att tro att de nästa 100 åren kommer att erbjuda än mer hopp och välstånd för mänskligheten. Därför vill vi också höja ambitionsnivån i miljöarbetet genom att snacka mindre och göra mer. Vi vill att regeringen satsar en s.k. klimatmiljard redan 2009 och utmanar EU:s medlemsländer inför det svenska ordförandeskapet om att satsa lika stor andel av sin BNP som den svenska klimatmiljarden. I dag planerar regeringen en klimatmiljard fördelat på tre år med en avsättning på 245 miljoner kronor under år 2008, 415 miljoner kronor 2009 och 340 miljoner kronor Det räcker inte om man menar allvar med att forskning och utveckling är framtiden. Vi är inte heller övertygade om att resurserna på förhand ska riktas till särskilda öronmärkta ändamål, likt nuvarande klimatmiljard. Vinsterna av bl.a. ny teknik, energieffektiviseringar och transportförbättringar faller också inom ramen för klimatarbetet. Därför finns det också en del kritik att rikta mot regeringens utformade klimatmiljard som måste bli bredare i sin ansats och inkludera fler perspektiv på klimatfrågan. Vi vill se en bred satsning på forskning och utveckling men också ett ännu större ekonomiskt engagemang från näringslivet som möjliggör ett Sverige som absolut världsetta i miljöarbetet. Som det framgår av rapporten får aldrig företags bidrag underskattas i miljöarbetet. Några framforskade verktyg som finns idag för att bemöta växthuseffekten: s. 7

8 Lågenergilampor förbrukar upp till 80 % mindre energi jämfört med motsvarande glödlampor Lysdioder, som dock är lite för begränsad och dyr idag, men kan bli en stark konkurrent till glödlampan om den utvecklas till ett kostnadseffektivt och funktionellt alternativ. Lysdioden har en bränntid på timmar jämfört med glödlampans 1000 och lågenergilampans Briderreaktorn Elbilen s. 8

9 SVERIGE ETT BRA EXEMPEL Sverige är ett fantastiskt land som är världsledande på miljömedvetenhet. Vi källsorterar, vi har energiproduktion i koldioxidfri världsklass och en miljömedveten marknad som snabbt anpassar sig efter den klimatupphettande situation vi nu ställs inför. Idag är det svårt att hitta en konkret lösning på den globala uppvärmningen. Moderata Ungdomsförbundet har dock en vision som utan tvekan tar miljödebatten i rätt riktning. Vi människor tar alldeles för ofta givet att politiken löser alla problem vi ställs inför. Miljöpartiet och vänstern har använt sig av en retorik som anspelar på att politiker vet bättre än vad du gör. Detta gäller även miljödebatten. Politikers beslutsfattanden och statens tvång gör inte vårt samhälle till ett grönare, de gör däremot du. Allt du gör under din livstid lämnar naturliga avtryck, och det är varje människas eget ansvar att göra dessa avtryck i en miljövänlig väg. Men att källsortera, köpa vegetarisk mat eller åka mer kollektivt måste också löna sig. Det är där politiken kan sätta ramarna. Det är viktigt att Sverige fortsätter att driva på i syfte att komma på idéer och lösningar på de problem vi idag har, Sverige har som land varit mycket innovativt och respekterat inom forskning och uppfinningsrikedom. Detta är ett arv vi måste förvalta och inte ta för givet. Vi har strålande exempel på företag som driver utvecklingen åt rätt håll, Volvo med sin biogasforskning, SAAB med sina etanolmotorer och Vattenfall som arbetar mycket aktivt med CCSS, ett system där man fångar in och återför koldioxiden ner i jorden. Vi har gång på gång sett det svart på vitt att politiken inte är ett effektivt drivmedel för att driva marknaden. Länder vars ekonomier liberaliserats s. 9

10 och statliga övermakt minskats, har också blivit bättre på miljömedvetenhet. Det är inte för inte att människor väljer att satsa en liten summa pengar på mat för dagen, istället för att lägga det på miljöförbättrande verksamheter. Det ligger alltså en logik i att länder världen över har en tendens att tänka mer miljövänligt när deras välstånd ökar. Moderata Ungdomsförbundet tycker därför att den globala uppvärmningen, och stora delar av miljödebatten i stort, är ett problem som måste lösas internationellt. Vi kan inte göra framsteg för att sedan glömma resten av världen. Men att lösa internationella problem kan vara lättare att beskriva än att utföra i praktiken. Därför behövs det också starka samarbeten länder emellan, med gemensamma klimatmål att uppnå och en internationell marknad som tävlar i att vara så miljövänlig som möjligt. Allt handlar egentligen om att det måste löna sig att göra det som är bra för omvärlden. Precis som det måste löna sig att skaffa sig ett arbete, måste det också löna sig för företag och privatpersoner att tänka grönt. Att endast Sverige, som en liten nation mitt i alla världens miljöproblem, inte spelar någon roll på internationella plan är självklart. Vi kan vara miljöhjältar, men vi har också råd med det. Länder som istället satsar har problem svält och aidsepidemier ser knappast Sverige som ett föredömesland i energifrågan. De kanske gärna skulle vilja det, men de har inte råd. s. 10

11 Sverige förtjänar inte en miljöbovstitel Hela 97 % av Sveriges energiproduktion är koldioxidfri. Av den enkla anledningen kan vi säga att vi inte är några stora miljöbovar, åtminstone vad gäller energisektorn. Men faktum är att de svenska medborgarna fortfarande har den miljöförstörande bilden av vårt land. I alla fall de unga. Intresseorganisationen Tillväxtforum presenterade i en energirapport att 6 av 10 svenska studenter tror att antalet utsläppsfria energikällor i Sverige ligger under 40 %. Kanske kan den okunskapen vara en av orsakerna till att svenskar ser Sverige som en miljöbov en titel vi inte förtjänar. s. 11

12 FÖRETAG OCKSÅ ETT BRA EXEMPEL Marknaden går om politiken i miljödebatten Att miljöpartiet har haft politiska ageranden som ledstjärna inom miljödebatten är något vi knappast kan undgå. Genom politiska lösningar, förbud och regleringar tror de sig vara bättre än den självständiga marknaden på att minska koldioxidutsläpp och rädda världens miljö. Några praktiska exempel är avreglering av det i särklass renaste energikällan, kärnkraften, och den protektionism partiet präglats av under majoriteten av sin existens. Men att stänga gränserna för internationell samverkan och gemensamma klimatmål är, bara kort sagt, dumdristigt. Nationella ageranden på ett globalt problem leder till att alla länder har olika lösningar på samma fråga, vilket försvårar hela processen. Att med politisk övermakt och protektionism hindra internationella ageranden anser MUF är att gå i fel riktning i debatten. Men även Mp har börjat tänka om. Nu har partiet ändrat inriktning i sitt partiprogram där Maria Wetterstrand, i ett uttalande i slutet av Maj 2008, menade att Mp överger kravet på ett utträde ur EU. Miljöpartiet erkände sitt fel och de kommer att erkänna fler fel i framtiden. Världen över visar det sig att politiken hamnar efter i miljödebatten. Marknaden tar över ledarrollen i en av världens mest heta debatter. Det finns en enkel förklarig för detta. Marknaden får, till skillnad från politiken, ständigt incitament för att drivas i en grönare riktning. Vinstintresset har därför en viktig roll i att stimulansen av den miljövänliga inriktningen hos företagen ökar markant för varje år som går. Vi konsumenter efterfrågar hela tiden en grönare produktion av det vi konsumerar. Företagen drivs därför ständigt i rätt riktning, och vi kan s. 12

13 bara se några av exemplen svart på vitt på den svenska marknaden. Biljättarna Volvo och Saab har under 2000-talet anpassat sina fordon till det konsumenterna eftersträvar fordon med mindre skadlig effekt på miljön. Det är viktigt att skapa en marknad med styrmedel och incitament som skapar en miljövänlig och effektiv energisektor världen över. Inom energisektorn, som har en av de största rollerna i klimatdebatten, har vi också fått beskåda en utveckling i rätt riktning. Det svenska bolaget Vattenfall påbörjade sitt miljöprogram redan år Detta är alltså långt innan miljödebatten ens hamnade på den politiska arenan och knappt hade kommit ut i mediehysterin. Det arbete vattenfall då påbörjade innebar allt ifrån att modernisera och utveckla partikelfilter på tyska kolkraftverk, till forskning av förnyelsebara energikällor och energieffektivisering. Här ser vi ett tydligt exempel på hur marknaden faktiskt alltid är steget före politiken. Enkelt kan man ha visioner och löften. Enkelt kan man skapa partiprogram som innehåller miljöförbättrande åtgärder. Dessa åtgärder är dock bestämda av en relativt liten skara människor som alltid tror sig alltid veta bäst. Politiska beslut väger därför mycket mindre än den riktning marknaden väljer att gå. Politiken fungerar effektivt för att producera ramverk, men inte för att utföra hela jobbet. För att kunna utföra hela jobbet mot en grönare tillvaro världen över behöver vi därför en marknad som hela tiden strävar efter utveckling till sin egen fördel. Denna fördel omvandlas då till en fördel som världens miljö och klimat gynnas av. s. 13

14 PROTEKTIONISMEN ÄR DÖD LEVE MILJÖN Just nu ägnar sig världssamfundet ofta åt motsatsen till vad som kallas low-hanging fruits, - då man använder de lösningar som finns bäst tillgängliga till rimlig kostnad. Vi gör alltså det som är dyrast och ger minst effekt istället för att göra det billigaste med mest effekt. Som exempel kan nämnas Kyotoprotokollet den multinationella överenskommelsen för minskade utsläpp. För klimatets del handlar det om 5 års fördröjning av den globala uppvärmningen under förutsättning att alla länder på jorden följer det. Fördelat per person är det en årlig kostnad av ca kr, alltså mer än årsinkomsten för en stor del av jordens befolkning. Men det finns ljus i tunneln, där andra väljer den långa vägen finns det en helt ny marknad på väg att blomma ut på miljöområdet. Vindkraften har blivit lönsam, samtidigt satsas det väldigt mycket på biogasanläggningar i Sverige just nu. Strömsnålare datorer, bensinsnålare bilar utveckling mot ett hållbart samhälle är på frammarsch. Är detta en konsekvens av långvarigt miljöarbete från politikernas sida som först nu ger avkastning eller är det de politiska åtgärderna som varit ineffektiva och med den allmänna medvetenheten har mänskligheten hittat föreningen av lönsamhet och miljöteknik. Det vi ser händer runt om i vår värld är att nya industrier växer fram i utvecklingsländer där stor energiåtgång kommer krävas och de billigaste energiframställningarna är det som det finns pengar att investera i. Med ett nytt kolkraftverk i veckan har Kina lagt sig på samma nivå som USA som har störst växthusgasutsläpp av alla länder. Detta är en verklig s. 14

15 utmaning att få den miljövänliga energiframställningen att även bli konkurrenskraftig i utvecklingsländerna. Sverige har en viktig roll i utvecklandet av småskalig kraftproduktion vilket är viktigt om man på bred front ska kunna utnyttja miljövänligt framställd energi från sol, vind och vatten. I länder med dominerande politisk kultur som Kina är det förstås otänkbart men med kostnadseffektivare lösningar finns även marknader i andra utvecklingsländer med friare samhällsekonomi. För biståndsprogram är energi en förutsättning många gånger för att driva vattenpumpar o datorer i skolor. Obefintliga kraftnät ställer lokalt producerad energi som enda alternativ. Sveriges viktigaste bidrag i den globala miljöteknikens utveckling ligger inte i att producera el utan att spara energi. Vårt kyliga klimat har gjort värmeisolering till en naturlig del av vår byggnadsteknik, flerdubbla fönster är bättre än i många andra kyliga länder som länge fortsatt med enkelglas i fönstren och mattor på kalla golv. Passivhuset utan tillförd uppvärmning - är byggnadsidealet som får större och större status, både miljömässigt och ekonomiskt. Politiskt är det mycket svårt att luta sig mot vetenskapligt stöd för olika miljömässiga lösningar, eftersom effekterna har varit marginella och åtgärder dyra. Inga low-hanging fruits här inte. Tyvärr finns en tendens att luta sig mot opinionen och genomföra de åtgärder som ger mest goodwill. Med förbud för farliga ämnen, med miljöskatter och riktade stöd till bland annat miljöbilar, partikelfilter, energiförbättring av husen. Samtidigt görs det här med retoriken att det är investeringar som sparar pengar. Om spara pengar är skälet till varför man skulle genomföra investeringarna, varför har man då inte gjort det redan av rent s. 15

16 egenintresse? Anledningen kan vara flera, men om samhället hade tjänat på investeringarna från början kommer ett subventionerat resultat göra att samhällets tjänar mindre om mer resurser satsas på att det ska bli samma resultat som det rimligen borde ha blivit ändå. Vi ska ställa oss tveksamma till om många föreslagna klimatåtgärder är värda att ta till om samhällets kostnader för klimatförsämringen blir mindre än kostnad för åtgärden. Det är också så att det är proportionellt sett mindre dyrt att minska temperaturhöjningen med de första och mest effektiva åtgärderna low-hanging fruits- medan de sista åtgärderna för att helt reducera klimatförändringen kommer vara mycket kostsamma 1. Detta för oss till frågan om vilken politik som är bäst för miljön. Bästa namnet har tveklöst Miljöpartiet, vilket ger oss all anledning att tro de står för den bästa miljöpolitiken och lägger mest idéer för en bättre miljö. Vad miljöpartiet ofta missar är helheten att alla miljölösningar inte per automatik måste vara bra, flera kan också vara rena björntjänster som tar resurser från bättre lösningar eller rent av förstör miljön mer. Nedan följer en lista på några punkter där de flesta politiker, inte bara miljöpartister, behöver tänka om. 1 Lomborg, Björn s. 16

17 BARA FÖR ATT MAN PRATAR MILJÖ ÄR MAN INTE MILJÖVÄNLIG Miljöorganisationer i Sverige är många och varierande. Utbudet inkluderar allt mellan Världsnaturfonden och asfaltsdjungelns indianer. De flesta miljöorganisationer idag vill väldigt mycket men gör väldigt lite, vissa i stil med asfaltsdjungelns indianer gör det med våld, andra använder fredligare metoder. Internationellt sett finns det många fler miljöorganisationer till exempel Greenpeace och Agenda 21. Agenda 21 Agenda 21 kom till genom FN:s konferens i Rio de Janeiro Det är ett program med målet att uppnå en hållbar utveckling på jorden. I Sverige skall varje kommun ha ett Agenda 21 kontor. Agenda 21 programmet skall engagera varje medborgare, vilket är anledning till att varje kommun i Sverige skall ha ett kontor. Agenda 21 programmet innehåller även direktiv och förslag för att motverka fattigdom och bristande demokrati. Klimax Aktionsgruppen Klimax är även de en miljöorganisation. Som numera producerar närproducerad mat genom sin kolonilott utanför Uppsala. De genomför även aktioner och opinionsbildar genom civil olydnad. De aktioner de har gjort går ut på att blockera trafik på gator och på landningsbanor. De tar ställning för att prioritera nödvändiga utsläppsminskningar istället för ekonomiskt tillväxt. s. 17

18 Fältbiologerna Fältbiologerna är en fristående ungdomsorganisation till Svenska Naturskyddsföreningen. De har skrivit en miljöpolitisk plattform som släpptes Miljöförbundet jordens vänner Miljöförbundet jordens vänner (MJV) är ideell organisation i Sverige som opinionsbildar för miljö och solidaritet. Att genom politisk opinionsbildning försöka att ändra på politiska beslut och få sin åsikt hörd är ett sätt att arbeta. Greenpeace Greenpeace är en av de största miljöorganisationerna i världen. De arbetar med att driva på en energirevolution för att bemöta det största hotet mot vår planet: klimatförändringar. De vill också avveckla kärnkraften, försvara våra hav genom att stoppa vissa fiskemetoder och skapa ett internationellt nätverk av marina reserver. De arbetar också för att skydda skogar, eliminera farliga kemikalier och hejda spridningen av GMO i naturen. Dessutom arbetar de generellt för nedrustning och fred. s. 18

19 PRIORITERA MERA! Alla dessa organisationer är väldigt duktiga på att sätta upp mål. Men de har ingen lösning på alla de problem som uppkommer längs vägen. Att sätta ett tak på koldioxidutsläppen är väldigt enkelt men hur man praktiskt ska genomföra förslagen är väldigt mycket svårare att svara på. Nu gäller det att rädda miljön. Det är det budskapet man får när man börja läsa om dessa miljöorganisationer, så långt är allting gott. Men de lösningar som presenteras är inte lika goda Skatter och förbud är tydligt de enda sättet man kan lösa Sveriges och världens miljöproblem på. Enligt Miljöförbundet jordens vänner skall man kraftigt höja skatter på trafikens och industrins utsläpp vilket, enligt dem, är ett bra sätt att rädda miljön. Genomgående är att förbud och straff, verkar vara de enda incitamenten som finns för att rädda miljön. Likaså har de flesta miljöorganisationer bara lokala eller nationella agendor. Miljöförbundet Jordens Vänner vill till exempel att de rika länderna, speciellt Sverige, tar ett stort ansvar för globala utsläpp. Jorden är rund och alla behöver ta ansvar. Miljön är en global och inte en lokal fråga. Think global, act local sade David Brower 1969, den devisen håller än idag. Vi måste agera lokalt men ändå tänka globalt. Miljön finns överallt. Vi måste alla hjälpa till, det spelar ingen roll om Sverige inte har några skadliga utsläpp alls så länge någon annan fortsätter. För att kunna göra något åt de miljöproblem som vi har så måste vi prioritera och tänka på tre saker. s. 19

20 1. Alla åtgärder ska vara kostnadseffektivt. 2. Alla åtgärder ska ge effekt. 3. Think Global, act local. Och det måste ske med demokratiska metoder. Civil olydnad är inte acceptabelt på något sätt. Det är många organisationer som inte är rena miljöorganisationer utan går in och tassar på andra frågor som ekonomiska och djurens rättigheter. Många frågor går in miljöområdets och många frågor är tvungen att behandlas med miljöperspektiv. Men inte alla och inte i den utsträckningen som många miljöorganisationer gör. Dessutom kan man fråga sig varför inte fler miljöorganisationer talar om forskning och utveckling? Tidigare i rapporten har vi kunnat läsa om alla framsteg som gjorts, och vilka positiva effekter de har på miljön. Vi efterlyser en smalare och smartare miljörörelse. Därför vill vi avsluta med att ge dem några enkla tips från miljöcoachen. s. 20

21 TRE TIPS FRÅN MILJÖCOACHEN Tips för bättre miljöpolitik. 1) Var tydliga Ni är många och kan göra mycket, men ni borde specialisera er. Om ni fortsätter att driva frågor som rör allt från världsfred till lokala miljöregler blir det för många verksamhetsområden för att ni ska kunna göra ett bra arbete. 2) Satsa på forskning och utveckling Vi kan skapa en bättre miljö och samtidigt leva ett modernt liv. Men pratar ni inte om forskning och utveckling blir det svårt att få folk att tro det. Och varför ska man engagera sig i miljödebatten om man inte tror att det spelar någon roll? Följ gärna vårt exempel om den svenska klimatmiljarden! 3) Var inte rädd för företagen Uppmärksamma och uppvakta de företag som faktiskt gör bra saker. Idag verkar många tro att tillväxt står i motsats till miljö. Men så är det ju inte! Ju mer resurser vi har, desto mer kan vi lägga på miljön. Om man måste välja mellan mat för dagen och en utsläppsrätt är valet ganska enkelt. Vi vill med dessa enkla tips bjuda in er att fortsätta kämpa för en god miljö tillsammans med oss! s. 21

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

Klimatpolitiskt program

Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I gubbängen 22-24 MAJ 2009 inledning 4 - Högerns lösningar 5 - Kollektiva lösningar 6 global rättvisa 7 - Rättvist miljöutrymme

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK VALET ÄR DITT! Vårens bilaga från Framtidsveckan Västernorrland fokuserar

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Ansvarig utgivare: Cecilia Driving, RISE Holding Textproduktion: Gullers Grupp och RISE Holding

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället CSR Redovisning 2006 vem bryr sig? Om vår roll i samhället Är det någon som bryr sig? 25 Sponsor för livet. Läs mer om vattenprovet på sid 25. 9 15 29 Läs om Anders Jonasson som i nionde generationen driver

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden?

Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

matlag för klimaträttvisa

matlag för klimaträttvisa matlag för klimaträttvisa världenskurs 2 inledning det blir alltmer uppenbart att vi människor utsätter jorden för så allvarliga påfrestningar att det hotar kommande generationers livsmöjligheter. Klimatförändringarna

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö MALMÖ HÖGSKOLA B-uppsats MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö JAK Medlemsbank ett försök att skapa hållbar ekonomi Handledare: Graciela Ratti Område: Teknik och samhälle

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Klimatriksdagen2014. De 35 motioner vi ska rösta om. Blädderex

Klimatriksdagen2014. De 35 motioner vi ska rösta om. Blädderex Klimatriksdagen2014 De 35 motioner vi ska rösta om Blädderex UTSKOTT: ENERGI MOTION 4: Kärnkraftsavveckling för ett klimatsäkert samhälle Jag vill att Klimatriksdagen framför till Sveriges folkvalda och

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

En rapport om energifrågan. Näringslivets energirapport 2011

En rapport om energifrågan. Näringslivets energirapport 2011 En rapport om energifrågan FRÅN VECKANS AFFÄRER En del av E-pRize 2011 Näringslivets energirapport 2011 2 Näringslivets energirapport 2011 Innehåll Energiläget i Sverige 4 Case study: McDonalds 4 Enorm

Läs mer

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14.

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14. Innehåll 1. Inledning sid 4 2. Några basfakta om vår värld - sid 8 och ett dystert faktum 3. Vårt globala ekonomiska system, sid 10 kapitalmarknaden 4. Tillväxt sid 18 5. Inflation sid 29 6. Kapitalet

Läs mer

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EN TEMATIDNING OM FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR OCH ENGAGEMANG APRIL 2006 FRÅN PAPPERSPRODUKT TILL PRAKTISKT GENOMFÖRANDE För att komma igång

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen Studieplan till Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen sid X Innehåll Inledning... sid 3-4 Träff 1 Jobbpolitiken... sid 5 Träff 2 Tekniken finns... sid 6 Träff 3 Dina värderingar... sid

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Den hållbara staden år 2030

Den hållbara staden år 2030 Den hållbara staden år 2030 Sex röster om framtidens städer Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har vi låtit sex olika aktörer ge sin syn på den hållbara staden år 2030.

Läs mer