I RÖRET. Smarta energilösningar i Botkyrkaskolor. Billigast i 08 igen. Byta fjärrvärmecentral? nr Uppdatering av Mina Sidor Välkommen in!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I RÖRET. Smarta energilösningar i Botkyrkaskolor. Billigast i 08 igen. Byta fjärrvärmecentral? nr 2 2011. Uppdatering av Mina Sidor Välkommen in!"

Transkript

1 I RÖRET En kundtidning från Södertörns Fjärrvärme nr Smarta energilösningar i Botkyrkaskolor Byta fjärrvärmecentral? Billigast i 08 igen. Uppdatering av Mina Sidor Välkommen in! 1

2 Vi har en osviklig tro på fjärrvärme. Just nu lägger jag sista handen vid vårt remissvar på regeringens TPA-utredning en utredning som kan få stora konsekvenser för fjärrvärmemarknaden. Enligt utredningen bör fjärrvärmenäten öppnas fria så att fler kan leverera fjärrvärme. Syftet är att skapa en effektivare marknad med lägre priser för kunderna och med fördelar för miljön. Södertörns Fjärrvärme ställer sig bakom det syftet till 100 procent. Men tyvärr tror vi inte att förslaget kommer att åstadkomma de önskade fördelarna. Tvärtom riskerar det att driva upp priserna och leda till miljöförsämringar. Vi berättar mer om hur vi ser på TPAutredningen på sidan 6. I det här numret kan du också läsa mer om årets Nils Holgersson-undersökning. Precis som 2010 visar den att Södertörns Fjärrvärme har lägst priser i hela Storstockholm. Kanske är det vår osvikliga tro på fjärrvärmen som ligger bakom resultatet. Till skillnad från våra stora branschkollegor ägnar vi oss enbart åt fjärrvärme. Och som specialist kan vi optimera allt från trycket i våra ledningar till priset i din månadsfaktura. Läs också om den spännande energi lösningen i Rikstens skola i Botkyrka kommun. Här blir fjärrvärme energi basen i en mix av rena energikällor som är unik i sitt slag. Med vänlig hälsning Thomas Forsberg Vd, Södertörns Fjärrvärme Kundtidningen I Röret utges av Södertörns Fjärrvärme Ansvarig utgivare Thomas Forsberg, vd Södertörns Fjärrvärme Projektledare Sara Jängnemyr, Södertörns Fjärrvärme Redaktör Haddok reklambyrå Layout Haddok reklambyrå Foto Stina Svanberg Tryck Vitt Grafiska Produktion AB Papper Tidningen trycks på miljövänligt och klimatkompenserat papper Kontaktinformation Södertörns Fjärrvärme: Växel Fax E-post Hemsida Postadress Box 3073, Norsborg Besöksadress Sjöbodavägen 5, Norsborg 2

3 Billigaste fjärrvärmen i Stockholmsområdet Nils Holgersson-undersökningen kartlägger prisskillnader för bl.a. värme och el mellan olika kommuner. Nu har den årliga Nils Holgersson-undersökningen konstaterat att Södertörns Fjärrvärme har lägst fjärrvärmepriser i Stockholms området. Nils Holgersson är inte bara namnet på pojken som blir pyssling och rider på gåsens rygg genom Sverige i Selma Lagerlöfs klassiska roman. Det är också namnet på en årlig rapport som syftar till att kartlägga prisskillnader för värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning mellan olika kommuner. Allt detta är nödvändiga nyttigheter för hushållen. Hur de produceras är därför viktigt för de boendes komfort och för miljön i stort. Dess utom utgör de drygt en tredjedel av den totala boendekostnaden i ett flerbostadshus. Likt Selma Lagerlöfs pyssling flyttas en tänkt bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnaderna för nyttigheterna därav rapportens namn. Bakom rapporten står Nils Holgersson-gruppen, som består av representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighets ägarna Sverige. Målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Rapporten är, som vanligt, glädjande läsning för oss på Södertörns Fjärrvärme och för våra kunder. Återigen kan vi erbjuda invånarna i Huddinge, Botkyrka och Salems kommun de allra lägsta fjärrvärmepriserna i storstockholm. Men vi nöjer oss inte med att vara billigast. Som kommunalt bolag ägs vi av våra kunder och arbetar ständigt med att pressa priserna och utveckla vår service och vårt erbjudande säger Södertörns Fjärrvärmes vd Thomas Forsberg. 2 I RÖRET En kundtidning från SödErtörnS fjärrvärme nr 2, 2010 T e m a :Fjärrvärme ur ett ekonomiskt perspektiv Intervju: Hur är det att ha solpaneler på taket? 1 I RÖRET En kundtidning från SödErtörnS fjärrvärme nr 1, årsjubileum för g l a d g a s kan tvättmaskiner drivas av fjärrvärme? Delicato får sin värme från Södertörns Fjärrvärme Vill ni ha en tidning per hushåll? Om ni bor i en samfällighet och vill att vi ska skicka ett nummer av I Röret per hushåll, skicka en adresslista till eller ett vanligt brev till Södertörns Fjärrvärme, Att: Sara Jängnemyr, Box 3073, Norsborg. 3

4 Kretsloppstänkande Ett naturligt inslag i många På skolans tak växer gräs, på skolgården finns en damm och inomhus är det skorna av som gäller. Rikstens skola bygger på naturpedagogisk undervisning, ekologiska byggmaterial och miljötänkande med eleverna i centrum av ett naturligt kretslopp. SEDUMTAK SOLPANELER DAGVATTENDAMM OCH STRÅK Rikstens skola öppnar inte förrän 2013, men är redan unik i sitt slag. Skolan sätter eleven och naturen i centrum och ger miljöanpassning en ny innebörd. Eleverna får en känsla för miljövård i praktiken, som inte varit möjlig för tidigare generationer. Skolan har olika naturpedagogiska inslag som fyller praktiska funktioner. Sedumtaket halverar dagvattenavrinningen och renar samtidigt dagvattnet. Dagvattendammen på skolgården filtrerar regnvattnet innan det skickas till det vanliga dagvattensystemet. Skolan utnyttjar en mix av rena energikällor, varav fjärrvärme är den dominerande delen. Solvärme från solpaneler på taket och värmepump kompletterar fjärrvärmen genom att värma skolans kranvatten. Hans Andersson är affärsutvecklare på Södertörns Fjärrvärme. Han har med sig goda erfarenheter från en liknande energilösning för Malmsjö skola 4

5 Botkyrkabarns vardagsliv Malmsjö skola har uppgraderats med en mix av fjärrvärme och andra rena energikällor. i Vårsta ett projekt som slutfördes tidigare i år, även det i Botkyrka kommun. Precis som i Malmsjö utnyttjar vi fjärrvärme som baskälla och kompletterar med andra alternativa energikällor. Riksten tar dock miljöanpassningen ett steg längre med sina noggrant utvalda material och sitt kretsloppstänkande, säger Hans Andersson. Vid sidan av ekologisk hänsyn finns tydliga ekonomiska sparmål. Botkyrka kommun vill minska användningen av fossila bränslen och reducera sina koldioxidutsläpp, för att på så sätt uppfylla EU:s utsläppsmål till Trots att livscykelkostnaderna för Malmsjö är svårbedömda väljer Botkyrka kommun att gå vidare med Riksten. Det visar på ett starkt förtroende för smarta energimixar med fjärrvärme i framtidens skolor, avslutar Hans Andersson. 5

6 TPA-utredningen: Ska fjärrvärmenäten öppnas för fri konkurrens? Remisstiden för TPA-utredningen går mot sitt slut och regeringen ska fatta beslut i en mycket viktig fråga för den svenska fjärrvärmemarknaden. TPA står för tredjepartsaccess och behandlar frågan om tredjepartstillträde till det svenska fjärrvärmenätet, d.v.s. om näten ska öppnas för fri konkurrens. Södertörns Fjärrvärme har tillsammans med Söderenergi lämnat ett gemensamt betänkande till utredningen. I Röret fick en pratstund med vd Thomas Forsberg i frågan: Kan du berätta vad TPA-utredningen är och vad den syftar till? Utredningen tillsattes av Näringsdepartementet under 2010 i syfte att föreslå åtgärder som ska sänka fjärrvärmepriserna och förbättra miljön på lång sikt. Men förslaget är kontroversiellt och har ännu inte antagits av regeringen. I stället har remissperioden förlängts till november i år. Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi har lämnat in ett gemensamt betänkande. Hur kan man enklast sammanfatta innehållet i utredningen? Fjärrvärmenäten ska öppnas för alla leverantörer för att eliminera monopolsituationer och förstärka konkurrensen. För att nå nationell täckning måste flera i dag separata nät sammanlänkas med varandra och öppnas för marknadens aktörer. På så sätt får vi enligt utredningen ökad konkurrens och lägre priser för fjärrvärmekunderna. Vilka är huvudpunkterna i ert gemensamma betänkande? Vi skriver självklart under på utredningens mål, men vi anser att man har valt fel väg. Vi tror att några få aktörer kommer att dominera på många orter. Vi undrar också vem som kommer att vilja bygga ut näten när det finns snabba pengar att tjäna på att leverera i befintliga rör? Affärsriskerna är inte ordentligt kartlagda i utredningen. Varför går ni samman med Söderenergi i ett gemensamt remissvar? Söderenergi är vårt systerbolag som producerar fjärrvärmen åt oss. Vi delar synen på utredningen och får större tyngd i ett gemensamt betänkande än vi skulle få var och en för sig. Samtidigt har många remissinstanser ungefär samma invändningar mot förslaget. Så vi hoppas och tror att det kommer att revideras för att bättre motsvara det verkliga behovet. 6

7 Smart resursutnyttjande Söderenergi gör el och värme från sådant som ändå skulle slängas. Kan gamla lastpallar verkligen vara en miljövänlig energikälla? Eller rivningsvirke? Absolut, att producera värme eller el av restmaterial i stället för att deponera är ett utmärkt exempel på modernt resursutnyttjande. En del av varmvattnet i ditt hus har värmts upp genom förbränning av kasserat papper, plast och trä från industrin. Det betyder att vi har undvikit att förbränna kol och olja eller mer värdefulla, jungfruliga biobränslen i motsvarande grad. Allt kan inte återvinnas Allra bäst från miljösynpunkt är att återanvända produkter om och om igen. Går inte det så försöker vi att återvinna materialet, som t.ex. vid returhantering av aluminiumburkar eller tidningsåtervinning. Men en del av materialet går helt enkelt inte att återvinna. Det betyder inte att det är värdelöst. Tvärtom. Rätt material och effektiv rökgasrening Länge var förbränning av t.ex. rivningsvirke utesluten på grund av utsläppen av tungmetaller och andra skadliga ämnen från färg eller impregnering. I dag är situationen en annan. Noggrant utvalda returbränslen, avancerad förbränning och rökgasrening gör detta till en miljövänlig och resurseffektiv metod för energiutvinning. Det är smartare att bränna än att deponera. Eftersom den största delen av returbränslet består av förnyelsebart trä blir utsläppen av växthusgaser mindre. Plus att vi får nyttig energi och slipper läckage av skadliga ämnen från deponierna, säger Jan-Erik Haglund, miljöchef på Söderenergi som producerar värme åt Södertörns Fjärrvärme. Effekter på hela samhället Söderenergis strikta krav på bränslekvalitet får effekter utanför anläggningen. Alla som levererar material för bränsle måste garantera att materialet är fritt från föroreningar. Det har tvingat leverantörerna att effektivisera sina processer, vilket är bra för hela samhället. Vi får en effektivare källsortering tidigare i samhället och fler bidrar till att knyta ihop kretsloppet. Vi gör vår del genom att skicka tillbaka nyttig energi till alla som behöver den, avslutar Jan-Erik Haglund. 7

8 Röster från styrelsen Hur ser styrelsen på sitt uppdrag, på företaget och på fjärrvärmens roll i samhället? Här är några utvalda citat från våra styrelsemedlemmar. Lennart Ejenäs (M) Salem Mathias Övelius (DP) Huddinge Det är intressant, roligt, mycket lärorikt och ofta riktig spännande att vara en liten kugge i det stora maskineriet. Bo Claesson (KD) Botkyrka Sikander Butt (S) Botkyrka Vi måste jobba för att våra kunder ska få en så bra produkt som möjligt, till bästa möjliga pris. Stimulerande att vara en viktig pusselbit i den långsiktigt hållbara utveckling vi alla strävar efter. Åke Fredriksson (S) Salem Lotta Arnesson (S) Botkyrka Edip Noyan (M) Botkyrka Intressant att delta i bolagets utveckling i en värld av ständiga skiften i lagar, miljökrav och inte minst teknik. Nils-Bertil Carlson Estrada (TUP) Botkyrka Ledningen har bra framförhållning och tänker långsiktigt. Owe Kannberg (M) Huddinge. Othman Dridi (FP) Huddinge Peter Nyberg (S) Botkyrka Södertörns Fjärrvärme tänker långsiktigt och fokuserar på miljötänkande och konkurrenskraftiga priser. Ett arbetssätt som säkert har positiva fördelar för fler än de som är direkta kunder i företaget. Karin Andersson (S) Huddinge. En viktig roll är att övervaka miljöskyddet i hela kedjan där SFAB verkar. Tomas Henriksson (S) Huddinge. 8

9 När ska jag byta fjärrvärmecentral? Fjärrvärmecentralen är husägarens egendom och ansvarsområde. Oftast fungerar den utmärkt i år. Men precis som en väl planerad takomläggning eller dränering ger en ny modern fjärrvärmecentral en extra trygghet under lång tid framöver. Hjärtat i ditt värmesystem Fjärrvärmecentralen är hjärtat i husets värmesystem. Den tar hand om det inkommande hetvattnet från fjärrvärmeverket och fördelar värmen till husets radiatorer och tappvatten innan returvattnet skickas tillbaka till värmeverket. Många husägare tänker inte på att fjärrvärmecentralen är deras egendom. Fjärrvärmedistributörens ansvar sträcker sig till och med de stora ledningar som leder in fjärrvärmecentralen. Därefter tar husägarens ansvar vid. I många hushåll finns i dag åldrade fjärrvärmecentraler med år på nacken. Ofta fungerar de problemfritt år efter år, men precis som annan teknisk utrustning har de en begränsad livslängd. En gammal fjärrvärmecentral är lite som en gammal bil. Så länge den är problemfri är det ok att köra vidare. Men går den sönder kan det bli dyrt, säger Karin Lindmark som är servicechef på Södertörns Fjärrvärme. Ökad komfort med elektronisk reglering Tidiga modeller från eller 80-talen lagrar varmvattnet i en varmvattenberedare, som har en begränsad mängd vatten. Nyare modeller fördelar i stället ut varmvattnet kontinuerligt i huset. Fördelen är att varmvattnet inte riskerar att ta slut. Om du har tonåringar hemma har du säkert fått höra att det är slut på varmvattnet. Eller själv fått duscha kallt, säger Karin. En annan fördel med moderna fjärrvärmecentraler är att de har elektronisk reglering. De justerar automatiskt temperaturen, vilket ger en jämnare och skönare värme samtidigt som elförbrukningen kan minskas. De senaste modellerna har dessutom tryckstyrda pumpar som bara går igång vid behov. Temperaturen ute växlar mycket under dygnet och tack vare regleringen anpassas inomhustemperaturen snabbare så att den alltid hålls jämn. Och det går åt mindre el när variationerna är små, fortsätter hon. Så när är det läge att byta sin fjärrvärmecentral? Det handlar om både driftsäkerhet och komfort. Generellt har en fjärrvärmecentral ungefär 20 års livslängd. Vi rekommenderar att man uppgraderar innan man får problem. Har man problem med att varmvattnet tar slut så är det bara att välja mellan att hushålla med värmen eller byta till en ny fjärrvärmecentral. Du är alltid välkommen att kontakta oss för en konsultation. Är din anläggning nyare än 20 år så kan du teckna serviceavtal. Det ger extra trygghet att få en översyn av din anläggning varje år, avslutar Karin Lindmark. 9

10 Uppdatering Mina Sidor Håll koll på ditt engagemang hos oss via Mina Sidor på vår hemsida. Här kan du kontrollera din förbrukning och dina betalningar samt ändra dina kontaktuppgifter. En nyhet är att du kan jämföra din förbrukning med medeltemperaturen ute. Om förbrukningen är hög trots att det inte är kallt ute kan det bero på problem som behöver åtgärdas i hemmet. Gå in på för att registrera dig på Mina Sidor. Avbrottsinformationssystem Även fjärrvärme kan drabbas av driftstörningar. Nu kan du öka din beredskap för oplanerade driftstopp. Anmäl dig på vår hemsida så blir du informerad via sms och e-post i händelse av oplanerade driftstörningar i just ditt område. På hemsidan finns även en karta där du kan se var driftstörningarna finns. Vid planerade avbrott, för t.ex. underhåll eller inkoppling av nya kunder, meddelar vi dig i god tid via brev. Du som är fastighetsägare äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen om inget annat avtalats. För att upptäcka eventuella avvikelser bör du regelbundet läsa av trycket på mätaren. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid problem. 10

11 Serviceavtal Det lönar sig att teckna ett serviceavtal med oss. Följande ingår i avtalen: Sänkt pris på arbetskostnaden vid större åtgärder Rådgivning om effektivisering av din fjärrvärmecentral Dygnet-runt-reparationer Regelbunden kontroll av packningar, inställningar och temperaturer Vi erbjuder två former av serviceavtal: 1. Serviceavtal för villor 2. Serviceavtal för övriga fastigheter (lägg till service för exempelvis sekundärkulvert och reglerutrustning). Kundforum anmäl dig nu! Du kan själv påverka hur våra tjänster ska se ut. Genom att anmäla dig till vårt kundforum kan du framföra dina synpunkter, tankar och idéer. Din medverkan hjälper oss att utveckla vårt utbud av produkter. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska förstå hur vi kan förbättra oss. Via vårt kundforum skickar vi ut frågor cirka tre gånger om året. Som tack för att du deltar i våra undersökningar ger vi dig en biobiljett. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att göra våra tjänster ännu bättre. Anmäl dig till kundforumet via formuläret på hemsidan eller på telefon

12 B Retur Södertörns Fjärrvärme Box 3073, Norsborg Montering inomhus... eller utomhus? Fjärrvärmecentraler har traditionellt placerats i pannrum, badrum eller tvättstugor. I dag byggs de också in i plåtskåp på husets utsida för att spara utrymme i hemmet. Nya hus byggs för att skapa så mycket fri inomhusyta som möjligt. Vi vill utnyttja ytan till sådant som förenklar vår vardag i stället för till skrymmande apparater. Därför är det naturligt att redan från början placera fjärrvärmecentralen på husets utsida. Det finns dessutom säkerhetsmässiga fördelar med att hålla centralen utanför husets ytterdörr. Trots att fjärrvärmecentralen innehåller elektronik och annan känslig utrustning räcker det att kapsla in den i ett enkelt plåtskåp isolerat med frigolit för att skydda mot väder och vind. Det beror på att centralen året runt värmer sig själv genom flödet av hett fjärrvärmevatten. När man byter fjärrvärmecentral i ett befintligt hus är det däremot vanligare att man behåller den gamla inomhusplaceringen. Det skulle helt enkelt bli för kostsamt att dra om rör och andra installationer för att montera utomhus. Vi på Södertörns Fjärrvärme kan installera din nya fjärrvärmecentral åt dig. Om du väljer annan installatör så kontaktar du oss inför installationen, eftersom vi skall återmontera mätare och godkänna installationen. 12

I RÖRET. Fältmässig fjärrvärme. Så mycket drar våra elprylar Lönar sig värmepump? nr 2 2012. Tema: Energibesparing

I RÖRET. Fältmässig fjärrvärme. Så mycket drar våra elprylar Lönar sig värmepump? nr 2 2012. Tema: Energibesparing I RÖRET En kundtidning från Södertörns Fjärrvärme nr 2 2012 Fältmässig fjärrvärme Vi ordnade duschen för orienterarna i 25manna Tema: Energibesparing Så mycket drar våra elprylar Lönar sig värmepump? 1

Läs mer

I RÖRET. Koi Huddinge Karpodling värms med fjärrvärme. Fjärrvärme och FTX. Lilla energiskolan. nr 1 2013. Bästa energikombon. En kundtidning från

I RÖRET. Koi Huddinge Karpodling värms med fjärrvärme. Fjärrvärme och FTX. Lilla energiskolan. nr 1 2013. Bästa energikombon. En kundtidning från I RÖRET En kundtidning från Södertörns Fjärrvärme nr 1 2013 Koi Huddinge Karpodling värms med fjärrvärme Fjärrvärme och FTX Bästa energikombon Lilla energiskolan 1 Vi är glada att fler och fler använder

Läs mer

Varma nyårshälsningar!

Varma nyårshälsningar! nonstop Mälarenergi nr 4-10 Varma nyårshälsningar! TEMA FJÄRRVÄRME Varför en ny förbränningsanläggning? Hur drivs projektet? Vilka frågor är avgörande? Tävla med nyårsnattens hjältar. Aroseken satsar på

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar.

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Kundtidning Nr 2 2006 Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Läs mer på sidan 2 Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Läs mer på sidan

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

Sopsortering. tema avfall. en naturlig del av vardagen hos familjen Källström. VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet

Sopsortering. tema avfall. en naturlig del av vardagen hos familjen Källström. VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet Miljö VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet MYTER OM SOPSORTERING Vi reder ut missförstånden SOLCELLER Skapa egenproducerad el information som bidrar till en enklare vardag från västervik miljö

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS. Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS. Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS BILAGAN DISTRIBUERAS I DAGENS NYHETER SEPTEMBER 2005 2 ANNONS

Läs mer

elementärt Vinn en härlig värmefilt! Gör skillnad på riktigt - klimatkompensera med Elverket Elverket lanserar Elpiloten TM över hela landet

elementärt Vinn en härlig värmefilt! Gör skillnad på riktigt - klimatkompensera med Elverket Elverket lanserar Elpiloten TM över hela landet elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 3 Gör skillnad på riktigt - klimatkompensera med Elverket Elverket lanserar Elpiloten TM över hela landet Vinn en härlig värmefilt! Vd Hej, har ordet Vintern

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Läs mer

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna.

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Naturlig energi! Människan ligger bakom den pågående klimatförändringen. De ökande koldioxidutsläppen

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 3 2009 det föreningen behöver veta RÄTT ARVODE Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna Elda inte för kråkorna TEMA

Läs mer

5TIPS OM MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE

5TIPS OM MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS NY REDESIGN NU MED ETT SNYGGARE YTTRE, INTRESSANTARE INRE OCH EN VÄL STRUKTURERAD HELHET DESIGNMEDIAPLANETS HÅLLBAR Nr 3 / Februari 2009

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012 Prisvärt med uppvärmning i Göteborg Vinnande samarbete Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Sid 6 snurr på vindkraftssatsningen

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

VATTEN- SKADOR EXPERTEN: SÅ SKYDDAR DU DIG MOT. Din insats kan rädda liv. Då stannar allt byggande. Lär unga mer om boende

VATTEN- SKADOR EXPERTEN: SÅ SKYDDAR DU DIG MOT. Din insats kan rädda liv. Då stannar allt byggande. Lär unga mer om boende HOT OCH VÅLD I HEMMET Din insats kan rädda liv DEBATT HETA BOFÅGOR Då stannar allt byggande RIKTIG HEMKUNSKAP Lär unga mer om boende För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

nonstop Mälarenergi nr 1-10 Nonstop 10 år. Earth Hour 2010 Du släcker väl för en ljusare framtid den 27 mars

nonstop Mälarenergi nr 1-10 Nonstop 10 år. Earth Hour 2010 Du släcker väl för en ljusare framtid den 27 mars nonstop nr 1-10 Earth Hour 2010 Du släcker väl för en ljusare framtid den 27 mars Nonstop 10 år. Följ elens väg hem till dig. Tre sätt att få koll på elkostnaderna. I Stadsnät är kunden kung. Det sker

Läs mer