Idéboken. Idéer om LinköpingsBo2016. Sammanställt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idéboken. Idéer om LinköpingsBo2016. Sammanställt 2012-10-23"

Transkript

1 Idéboken Idéer om LinköpingsBo2016 Sammanställt

2 Idéboken. Du läser just nu i idéboken. Här har vi samlat idéer kring stadsutveckling och gestaltning av Vallastaden som har kommit till projektet LinköpingsBo2016 på olika vis, från hösten 2011 och fram tills nu, den 20 oktober Vallastaden ska kännetecknas av social hållbarhet, kreativitet, resurseffektivitet och lärande, varför vi har valt att sortera in idéerna i de olika perspektiven. En del passar in i flera perspektiv, så några idéer kommer igen på fler ställen i boken. Vi har också fått många bra idéer till oss om projektet som sådant, och hur arbetet kan läggas upp på vår spännande resa fram till sommaren 2016, då vi planerar för Linköpings bo och samhällexpo. Idéerna har kommit in från webben och vår idéboll, från sociala medier, från er som vi har uppställda i stan, från medborgardialogmöten som vi har haft med Linköpingsbor och från informations- och workshopmöten med byggherrar, näringsliv och samarbetspartners. Varsågod. Här är idéer som du gärna får ta till dig och göra någonting bra av. Mycket nöje. hälsningar Projektgruppen LinköpingsBo2016 läs mer om projektet på Linköpingsexpo AB Den här boken har producerats av Johanna Rebillon och Jonas Sjölin. 2

3 Innehåll Social hållbarhet Medborgardialoger 4 Sommar-workshops 5 Bostad 6 Fritid & Nöje 9 Kommunikationer 10 Miljö 11 Service 12 Övrigt 14 Kreativitet Medborgardialoger 15 Sommar-workshops 15 Bostad 16 Fritid & Nöje 18 Kommunikationer 19 Miljö 20 Service 21 Övrigt 22 Resurseffektivitet Medborgardialoger 24 Sommar-workshops 25 Bostad 26 Fritid & Nöje 28 Kommunikationer 29 Miljö 31 Övrigt 34 Lärande Medborgardialoger 35 Sommar-workshops 36 Bostad 37 Fritid & Nöje 39 Kommunikationer 40 Service 40 Miljö 41 Övrigt 42 Arbetssättet och processen Processen 43 Dialog och delaktighet 43 Omvärldsanalys Byggnation/ installationer 45 Forskningsområden 46 Övrigt 47 3

4 Social hållbarhet Idéer från tre medborgardialoger Linköpings identitet 10 april 2012 Vallastaden ska kännetecknas som Öppen, vänlig och stolt. Flexibel, gemensam och klok. Mångfald, levande och delaktig. Idéer för att realisera det: Internationell videovägg Moské Gemensamhetslokaler Allaktivitetshus Staden ska utmana sig själv rent kulturellt, för att kunna utvecklas Blandade boendeformer, överraskande stadsplanering och varierande gator. Minskad segregation genom varierade mötesplatser, som välkomnar olika åldrar och människor. Öppenhet mot medborgarna, ökad dialog och samverkan, långsiktig delaktighet. Utveckla befintliga värden och bygg vidare på stadens styrkor. Stadsmiljöer som inspirerar till möten 16 april 2012 Sex exempel i Vallastaden Välgenomtänkt park Flexibelt centrum Dynamiskt torg Mångfacetterat torg Amfiteater med möjligheter Mångfaldsyta Gemensamt Torg, centrum, park Öppen, välkomnande Dynamisk, flexibel Grönska och vatten Uppmuntra till aktiviteter Alla ska känna sig välkomna, oavsett bakgrund eller besökets syfte Hur får vi Linköping att hänga samman? 24 april 2012 Blandning, alla funktioner i en stadsdel och inte rena bostadsområden. Mötesplatser/ Sociala erbjudanden som lockar till att besöka olika stadsdelar. Föreningsliv och näringsliv - viktigt med en blandning av lokaler och hyresnivåer för att attrahera föreningsliv och olika typer av näringsliv. Flexibla lösningar för bostäder - studenter, barnfamiljer och andra ska kunna bo tillsammans och i olika skeenden i livet. Bostäderna ska vara öppna för alla typer av människor och olika tider i livet. Internationell prägel - kultur, mat, byggnader och arkitektur bör ha en global och internationell touch. 4

5 Social hållbarhet Sommarworkshop om Social hållbarhet 14 augusti Kunskap och folkrörelse En idé för att skapa integration och social hållbarhet i Vallastaden är att koppla samman folkrörelser med forskare från universitetet. I det här fallet var målgruppen Linköpings föreningsliv i form av olika idrottsföreningar. Folkrörelsen ska få tillgång till ett Hälsotekniktorg där människor kan utveckla sin fysik med hjälp av ny teknik och utbildningskarriärer kan kombineras med karriärer inom folkrörelsen osv. Tanken var att man ska ha ett utbyte av erfarenheter och att universitetet ska kunna forska kring hälsa samtidigt som det finns möjligheter för idrotten att ta del av den senaste vetenskapen för att förbättra prestationer och hälsa hos enskilda idrottare. Utbytet ska kunna ske inom områden som hälsa, teknik och entreprenörskap. 2. Vallastaden = ett paradis! I presentationen av den här idéen, Vallastaden ett paradis, är boendeformerna och mötesplatserna centrala för att skapa social hållbarhet. Man vill skapa en mångfald av olika bostäder och även upplåtelseformer för att skapa möjligheter för många grupper med olika ekonomiska förutsättningar. Man ska även kunna göra boendekarriär och hitta en bostad i området som motsvarar de behov man för tillfället har i livets olika skeden. Man ville också ge möjligheter att kunna påverka ekonomin i det egna boendet genom att det finns möjligheter att påverka den individuella energiförbrukningen eller att t ex kunna arbeta som fastighetsvärd om man är student. Man vill även i detta förslag ta till vara närheten till universitetet och integrera forskning och studentliv i området. Därför vill man ge möjligheter för studenter att arbeta inom skola, vård och äldreomsorg i området. För att området ska bli spännande och få en egen karaktär vill man ge arkitekterna stort utrymme. 5

6 Social hållbarhet Bostad Tyst lägenhet Jag skulle vilja bo i en helt tyst lägenhet. Vill inte höra grannarna eller alla ungar som leker på gården. Lågenergi och passivhus är i regel tysta inomhus. Tjock isolering i väggarna dämpar brus från trafik och lek. Bäst är ju då att se till att det mesta som byggs är sk stenhus, dvs hus byggda i lättbetong. På lång sikt är det det bästa materialet eftersom det varken brinner, rutnar eller möglar och består endast av naturliga råvaror som cement, sand och vatten. Fler lägenheter i city 16 Flera lägenheter i city! I city är det nära till allt kul, men det finns inte så mycket folk som bor där. Det är synd. Bygg bostäder på höjden Bygg bostäder på höjden, så fler får plats på samma yta. Och så ser det coolt ut med höga skyskrapor. Bara det inte blir miljonprogram kvalitet på höghusen Seniorvillor compact Bekvämt boende i små enplansradhus med garage inpå entrén. En ny stadsdel bör byggas med kvartersstruktur och inte utspridda enplanshus. Flerbostadshus ska det vara istället. Glöm ej villan! I era planer för valla staden - ta med några villatomter! Jag har stått i Linköpings kommuns tomtkö och snart 10 år och det släpps otroligt lite villatomter. Passa nu på att göra våra drömmar sanna - låt oss som vill bygga vårt eget hus också få vara en del av BO2016. Hej, flera olika slags bostäder är tänkt ska byggas i området. Planeringsarbetet är dock inte klart, mer information om hur planeringen fortskrider kommer att ges bland annat via projektets webbplats. Tack för din synpunkt! / projektadm LinköpingsBo2016 Billigare bostäder till studentgenerationen! Som ungdom i Linköping vill man ha bättre möjligheter att kunna flytta hemifrån men ändå bo kvar i stan. Ett bostadsområde med billiga lägenheter känns som en stor efterfrågan, men utbudet alldeles för magert. Linköpings ungdomar behöver en slags mellanlandning innan familjelivet med villa påbörjas Jag förstår vad du är ute efter, men det räcker inte med fler bostadsområden med billiga lägenheter (Skäggetorp och Ryd). Se istället till att bygga många bostäder i innerstadsmiljö, så kommer det på sikt bidra till en ökad tillgång och lägre boendekostnad. 6

7 Social hållbarhet Bostad + 55 bostäder Riv inte grillbaren vid Ljunkan. Landsorten Bygg +55-bostäder 4 km från stan, men med goda kommunikationer där hyresgäster/ hyresrättsinnehavaren kan leva gott. Alla mår bra av att röra lite på sig och att ha katt eller hund. Riv inte grillbaren Bygg även på landsorten. Glöm ej, tiden är vår vän ibland, och ta en paus ibland. Villor! Snälla bygg inte bara betonghus (hyres & bostadsrätt), inte heller kedjehus & radhus. Bygg villor, eller släpp tomter. Staden blir vackrare då. 7

8 Social hållbarhet Bostad Ett integrerat och flexibelt boende för alla åldrar Etablera och visa ett flexibelt boende som kan växa och krympa med livet. Likheten mellan studentboende och det boende med trygghet och gemenskap som många äldre föredrar är stor, däremellan varierar behoven stort. Behoven av att kunna förändra och låta den egna lägenheten växa och krympa bör därför tillgodoses. De flesta äldre föredrar också att bo i samma område som yngre. Det gör ett bostadsområde mer levande. Ett flexibelt boende underlättar även omflyttningar och ökar det totala bostadsutbudet. Social hållbarhet är ett av kärnbegreppen inom projektet. En intressant tanke - hur ska vi bo, hur ska åldrar i samhället blandas på ett sätt som blir bra för alla? /Johanna, LinköpingsBo2016 Visningsmiljö framtidens äldreboende 50 I ett av husen inrättas en särskild visningslägenhet inredd och utrustad för framtidens självständiga boende för äldre. Lämpliga samarnetspartner är det nationella Hjälpmedelsinstitutet och på lokal nivå Hälsans nya verktyg, Hagdahlska huset, projektet Bo vital, med flera. Passivhus Flerfamiljhus med passiv uppvärmning. Ekologiskt tänk med jordkällare och /eller skafferier. Växthus, odlingslotter... Kör den tekniken på alla byggnader i stadsdelen, både villor, flermfamiljshus, affärer, kontor. Det vore spännande med ett helt område som är byggt helt enligt senaste miljötänk. 48 Fler billiga bostäder Linköping har behov av fler billiga bostäder vilket skulle passa bra och bygga i nya Vallastaden Fler utegym 87 Alla borde kunna ha tillgång till att kunna träna och motionera, motionspår finns men jag skulle gärna vilja se större/fler utegymsanläggningar även :) Billigt boende 86 Linköping har behov av fler lägenheter där man kan bo billig, alla har inte behov av dyra och lyxiga lägenheter. Blanda gärna dyra och billiga lägenheter/rum i den nya stadsdelen. Kollektivt boende i urban miljö 85 Ett boende för fem LSS-ungdomar som är ett kompisgäng, de vill bo och leva tillsammans i en modern tid där utveckling finns integrerat med ett äldreboende. Små huskroppar, sammansatta med mycket ljusinsläpp och varsin uteplats. Ingång utifrån men med en ingång till gemensamma utymmen innifrån, valbart. Ett äldreboende i anslutning till ungdomarnas boende med gemensamma samlingslokaler för bl a sång och musik. Naturen på ena sidan, pulsen på andra sidan av boendet och i mitten finns stödet och tryggheten. Gammalt men ändå modernt! 57 Gammalt stuk över det hela, men med helt fräscha lösningar som skall passa både dig som är student, pensionär eller vuxen. Attraktiva byggnader som skall andas kvalitet från det gamla men medför ändå en liten kostnad för de boende. Slutsats : Gammalt men ändå modernt! 8

9 Social hållbarhet Fritid & Nöje Kulturskolan utanför city Kulturskolan borde satsa ännu mer på att komma ut utanför city. Alla barn har inte så lätt att ta sig dit. City borde komma ut till alla barn istället. Det är trots allt i innerstaden det faktiskt finns ett underlag för specialutbud av nöjen och service. Integrerad friskvårdsarena Möjliggör sportaktiviteter som tex fotboll, tennis, innebandy (ute), osv på en yta tillgänglig för alla. I direkt anslutning finner man naturliga samlingspunkter som cafémiljöer med friskvårdsfokus och träningslokaler. Allt för att ge ungdomar och vuxna en möjlighet att aktivt umgås och naturligt erbjudas ett frisk och aktivt liv. Integrerat i området byggs också en slinga som på sommaren kan användas för inlines, rullskidor, löpning, gång och på vintern spolas den till is för skridskoåkning. Filmcafé / kulturhus Behövs fler mötesplatser inomhus för vinterhalvåret. Öppna ett filmcafé /kulturhus med t.ex. dokumentärfilmsvisningar. Inspiration kan hämtas från Mejeriet i Lund som är ett lyckat sådant projekt som lockar människor i alla åldrar. Rid- och körväg En rid- och körväg för häst parallellt med en promenadväg i gränsområdet mellan husen och sommarbetande hästar i hagen. Vi hoppas att hagarna förblir orörda så att vi får fortsätta se glada linköpingsbarn på besök, eller på ridoch smådjursläger om somrarna i Valla Utegym Ett gym i centrala Linköping som är utomhus och gratis som alla kan använda. Utegym Gå och se LVC, LHC, dam eller herr, eller handboll. Mer aktiviteter Bygg ett diskotek i förorten för ungdomar. Anpassningsbar stad Ett gratisgym utomhus. I centrala Linköping. Gratis och tillgängligt för alla. Centrala löpspår och träningspark Alla behöver röra på sig. Det blir lättare ju närmare hemmet det är (spar in restid). Mer folk som rör sig i området ger ökad trygghet. Sportevenemang Mer aktiviteter för ungdomar ute i bostadsområdena. Diskotek Gör stan anpassningsbar för alla turister, knallar, studenter, äldreboenden, industriarbetare, utländska eller norrländska. Profilering mot flera Om stadsdelen ska sticka ut måste det finnas en profilering mot något som berör många. En viktig aspekt som fått allt större utrymme i såväl människors liv som media är folhälsan och vardagsmotion för alla åldrar. Knyt ihop stadsdelen med Campushallen, Valla friluftsområde och utveckla med t ex utomhusbassäng för motion, och utegym. 9

10 Social hållbarhet Kommunikationer Linköping Motown Linköping motorstaden med snabba vägar mellan stadsdelarna och planfria korsningar tunnlar och broar. Ett dåligt förslag. Detta har ju genomförts under 60-talet i flertalet förorter I Sverige, t.ex. Tensta. Det är inte alls något bra. Tillgänglighet måste nås genom en fysisk närhet, inte genom mobilitet. Bygg högre istället! Bilfria gator Bygg bostäder med bilfria gator, så man törs låta barnen leka ute utan att man ska behöva vara rädd för att de blir överkörda boende bör byggas mycket nära livsmedelsbutik och apotek så att man kan bo kvar länge i sin lägenhet, även när man får svårt att gå. Gångvägar i centrum gärna med genomskinliga tak och värme i marken som håller gångvägen snö och isfri. 10

11 Social hållbarhet Miljö Bygga eget och bygga nytt Jobba mer för att folk ska våga bygga eget och bygga nytt. Gör något konstruktivt med tomtkön, t ex. Utan detaljreglering på exakta hustaksvinklar och takfärg. Vem blir gladare av sånt? Odlingslotter och stadsodling Ha gott om odlingslotter i stadsdelen, även på innergårdar och ev tak. Odla även ätbara växter på allmänna ytor, t ex fruktträd och bärbuskar i stället för vanliga träd och buskar. Grönområden, träd och gröna plättar, skolgårdar, parker, trädgårdar nära äldrehus är lugnande, avstressande när vi blir fler i staden. Livsviktigt för åldrande, icke-mobila gruppern + barn och arbetslösa som saknar alternativ. Urbanisering kräver mindre oljud! Något jag verkligen saknar då jag bor i lägenhet utan balkong! Vi har vart lite fräcka och tagit en del av rabatten på innergården att odla på, men det hade ju vart guld om det fanns odlingslådor och andra sätt att förgylla det varmare halvåret på. Befolkning + hälsa Urbanisering kräver mindre oljud! + mintre trafik genom bättre planer! Urbanisering kräver MER parkytor och gröna plättar i varje kvarter Bilfri stadsdel Gör en miljövänlig stadsdel på riktigt! Den enda vägen till en sådan är att ta bort bilen dvs prioritera fotgängare och kollektivtrafik, isolera husen till max (noll- eller plushus) och se till så att det blir enkelt att sopsortera i stadsdelen! Då har ni kommit längre än någon annan stadsdel i Sverige! Erfarenhet från sådana lösningar (mycket sådant byggdes bl.a. under miljonprogrammet) visar att den biltrafiken istället koncentreras till större vägar runt, mellan stadsdelarna, vilket direkt leder till skapandet av barriärer- fysiska och socioekonomiska. Kika gärna på Tubringen i södra Tyskland. Där har de på ett bra sätt tillåtitt billtrafik men ända skapat vad som näst intill upplevs som en bilfri stad. De har helt enkelt förlagt P-garage i utkanten på stadsdelen och inte direkt vid varje fastighet. Det finns ju elfordon som man inte behöver stänga ute. Varför inte laddstolpar vid parkeringsplatser för bilar, mopeder och cyklar som går på el. Gröna stråk Jag tror det är viktigt att väl tilltagna gröna stråk kommer att finnas mellan eklandskapet och Vallaskogen. Motivera gärna varför väl tilltagna gröna stråk skulle vara viktigt, och ur vilken aspekt. Det går att skapa gröna miljöer (urban grönska med t.ex. alléer) utan att det är ren naturmark, där det urbana sammanhanget inte behöver brytas upp. 11

12 Social hållbarhet Service Bygg in handel i bostadsbebyggelsen! 34 Tema-förskola 3 Låt all handel existera i bottenplan på bebyggelsen. Blanda lokaler för handel med bostadsbebyggelse. Om handel koncentreras till stora lador (som ägs av fastighetsbolag) får mindre, lokala verksamheter inte utrymme att existera i samma sammanhang. Det medför att vi får ett smalare och mindre lokalt utbud av handel och tjänster. Det skapar också en livfullare stadsmiljö under längre tider på dygnet och året. Lokala företag tenderar att investera större delen av vinsterna lokalt. = Socialt+ekonomiskt = Skulle vara under Service... Det här tror jag är en viktig faktor. Detaljerad zoning skapar onödiga avstånd. Även om inte det verkar poppis hos beslutshavarna tror jag att existerande bostadsområdet på Tornby är en bra sak. Ålderdomshem intill ett dagis För att blanda folk kan man lägga ett ålderdomshem intill ett dagis. De gamla hör ändå så dåligt, de störs knappast av barnens skrik. Bra att blanda olika åldrar En till vårdcentral Linköping behöver en till vårdcentral! Den som är i Valla är bra, bygg en till sån, så fler kan få så bra service. En tema-förskola skulle vara bra, t.ex. tema natur eller miljö. Närlivs som är öppet sent Nära till ett närlivs. Som är öppet sent. Så man kan handla snabbt när man behöver. Medborgarnas makerspace Upplåt en lokal där medborgare tillsammans kan reparera och tillverka saker. T.ex. laga och trimma cyklar, möbler och kläder. Lokalen kan innehålla ett sakbibliotek där olika verktyg kan lånas och doneras. Involvera studenter från universitets tekniska program och hantverksprogram som kan finnas på plats i lokalen ibland för hjälp och råd. Waldorfskola på Garnisonen?! Med anledning av den växande staden behövs en skola och därmed en Waldorfskola!. Linköping som storstad behöver få sin första renodlade Waldorfskola vilket skulle passa ypperligt i denna miljö

13 Social hållbarhet Service Stort hus Säker i city Våga vara säker i city. Busshållplats Busshållplats mellan Ryd och Malmslätt Glasskydd för regnet Ett stort hus som finns till för hemlösa. Viloplats i affärer I varje affär inne i stan ska det finnas en plats att sätta sig med eventuella tidningar för de som släpas med. 79 Det ska ställas stora glasskivor som extenserar framför alla trottoarer i staden och zebra-linjerna på vägarna. Tanken är att glasskivorna ska skydda mot regn så att medborgare aldrig kommer behöva paraply när de vill gå ut. Samtidigt kommer skivorna att stabilisera temperaturen i stan och även göra medel-temperaturen en aning varmare än utanför området. Skivorna ska sträcka sig tillräckligt mycket så att man även skulle kunna delvis skydda mot en storm. 13

14 Social hållbarhet Övrigt Social mångfald Vi måste få social mångfald genom blandade skolor m.m. Social mångfald är inte lika viktig som en socioekonomisk integration. För detta är en FYSISK INTEGRATION en förutsättning. Genom att bygga med en kvartersstruktur med blandning av bostäder, verksamheter och trafikslag bidrar vi till detta. Grönsaksmarknad 77 Linköping borde satsa mer på att lyfta fram alla stadsdelars starka sidor. Ryd borde erbjuda en stor grönsaksmarknad där både handel och kulturella möten kan ske likt de i storstäderna som Skärholmens torgmarknad i Stockholm o.s.v. På detta sätt kommer folk ut som annars inte hade besökt denna del av staden. Bredda vår stadskärna och lyft upp styrkor så som Ryds mångkulturella matkultur! Fler småföretag Fler småföretag i stan och fler små butiker! Det blir roligare kvarter då, både i och utanför centrum. Lekmiljö Inte bara lekplatser, utan utformning för lek på många ställen. Saluhall för lokal mat 44 Bygg en saluhall som är öppen året runt, där lokala matproducenter kan sälja sina produkter. Som en utvidgad bondens marknad Staycation Tanken är att detta ska bli hjärtat i LinköpingsBo 2016, en primusmotor för gränsöverskridande möten i Linköping. Staycation är ett center som kretsar kring aktiviteter, här finns relaxavdelning/mötesplats med varma källor och badstrand, här lyser sommarsolen året om. Det går även bra att ta en tur i skidspåret när sommaren känns varm ute. Aktivitetsrestaurangen erbjuder workshops till maten, vad får det lov att vara kultur, mode, musik, sport eller hantverk? Staycation skapar möten genom aktivitet! Denna fantasieggande idé är skapad av: Magnus Peterson, Synective Jenny Petersson, HiQ Ace AB Marie Löfvén, Eductus - med hjälp av Termik Uppmuntra till en hållbar livsstil Hela boendemiljön, från sovrum till gatubelysning bör vara utformad på en sätt som möjliggör livsstilar som både är attraktiva och hållbara. Det gäller allt från energisnåla installationer och vitivaror till hur stadsmiljön och bebyggelsestrukturen (stråk och målpunker) utformas för att understödja trygga och aktiva mötesplatser och rekreationsmiljöer samt miljövänliga transporter. 14

15 Kreativitet Idéer från medborgardialogmöten Linköpings identitet 10 april 2012 Vidareutveckling inom högteknologi och utbildning Mer öppen, välkomnande och open-minded Vallastaden ska visa mod Internationell videovägg Staden ska utmana sig själv rent kulturellt, för att kunna utvecklas Kulturnatt Kulturhus Utomhusbio 24 april 2012 Föreningsliv, småskaligt näringsliv. Vallastaden en internationell mötesplats. Hur får vi Linköping att hänga samman? Idé från sommarworkshop om Kreativitet 9 augusti Living Lab Basar 2016 and beyond Välkommen till den nya tidens basar. Här finns fria mekarverkstäder där nya affärsidéer kan testas och ny forskning visualiseras. Här finns provokationsplatser där gamla föreställningar utmanas och nya idéer presenteras. Här finns också en flexibilitet där byggnader lätt kan omformas för nya användningsområden. Ett slags loppisforskning på en marknadsplats där oväntade möten sker och där nya idéer formas. 15

16 Kreativitet Bostad Tyst lägenhet Jag skulle vilja bo i en helt tyst lägenhet. Vill inte höra grannarna eller alla ungar som leker på gården. Lågenergi och passivhus är i regel tysta inomhus. Tjock isolering i väggarna dämpar brus från trafik och lek. Bäst är ju då att se till att det mesta som byggs är sk stenhus, dvs hus byggda i lättbetong. På lång sikt är det det bästa materialet eftersom det varken brinner, ruttnar eller möglar och består endast av naturliga råvaror som cement, sand och vatten. Visningsmiljö framtidens äldreboende I ett av husen inrättas en särskild visningslägenhet inredd och utrustad för framtidens självständiga boende för äldre. Läpliga samarnetspartner är det nationella Hjälpmedelsinstitutet och på lokal nivå Hälsans nya verktyg, Hagdahlska huset, projektet Bo vital, med flera. Kollektivt boende i urban miljö 15 Passivhus Ett boende för fem LSS-ungdomar som är ett kompisgäng, de vill bo och leva tillsammans i en modern tid där utveckling finns integrerat med ett äldreboende. Små huskroppar, sammansatta med mycket ljusinsläpp och varsin uteplats. Ingång utifrån men med en ingång till gemensamma utymmen innifrån, valbart. Ett äldreboende i anslutning till ungdomarnas boende med gemensamma samlingslokaler för bl a sång och musik. Naturen på ena sidan, pulsen på andra sidan av boendet och i mitten finns stödet och tryggheten. Flerfamiljhus med passiv uppvärmning. Ekologiskt tänk med jordkällare och /eller skafferier. Växthus, odlingslotter... Kör den tekniken på alla byggnader i stadsdelen, både villor, flermfamiljshus, affärer, kontor. Det vore spännande med ett helt område som är byggt helt enligt senaste miljötänk. Symbolbyggnad 26 Bygg en byggnad som i framtiden kommer att symbolisera Linköping likt vad The Turning Tourso har blivit för Malmö. Så klart behöver det inte vara en extremt hög byggnad men en tillräckligt ovanlig byggnad med högt arkitektoriskt värde som blir något självklart att besöka då man besöker staden Linköping. Kanske då en byggnad med en funktion och inte en byggnad med bostäder? En byggnad med temat Där idéer blir verklighet, en arena för nya idéer från universitetet, skolor, företag, uppfinnare etc. Det speciella och uppseendeväckande med den byggnaden borde absolut vara ur miljösunpunkt. En plusenergibyggnad med alltigenom miljövänliga och hälsosamma byggmaterial, grönsaksodling på taket, återvinning av avlopp, mm mm 16

17 Kreativitet Bostad IKEA-bostäder 53 Bygg en byggnad som i framtiden kommer att symbolisera Linköping likt vad The Turning Tourso har blivit för Malmö. Så klart behöver det inte vara en extremt hög byggnad men en tillräckligt ovanlig byggnad med högt arkitektoriskt värde som blir något självklart att besöka då man besöker staden Linköping. IKEA-bostäder bygger på principen att kunderna ska vara delaktiga i produkten och känna dess egenskaper genom att själv sätta samman ingående delar till en funktionell helhet. Med modulsystem kan man själv okombinera modulerna utifrån sina egna behov. Områdets stil 69 Är det någon som har tittat på Jakriborg som ligger utanför Lund? Ett fint område byggt i medeltida stil. Bilfritt. Det finns det mesta av service där med, som frisör, bageri mm. De har lyckats med att hålla hyrorna på en ganska låg nivå också. Skulle det inte vara möjligt att få till något liknande här? Det behöver ju inte vara medeltida stil, kanske något som passar oss bättre här i Östergötland. Kanske falurött och vita knutar. Bondgårdar, herrgårdar, statarlängor. En bärande idé med området är ju en mångfald av intryck. En så pass definierad stilidé leder säkerligen till ett monotont uttryck. Däremot bör skalan och bebyggelsestrukturen hos äldre stadskärnor något man bör inspireras av! 17

18 Kreativitet Fritid & Nöje Kulturskolan utanför city Kulturskolan borde satsa ännu mer på att komma ut utanför city. Alla barn har inte så lätt att ta sig dit. Satsa på offentlig konst 22 Kommunen borde satsa mer på offentlig konst. Det är trevligt att titta på när man är ute och promenerar. Skidspår 61 Nu när komunen bygger en helt ny stadsdel borde man satsa på en riktigt vinteranläggning med skidspår, hockeyrink mm. Utbudet för längdskidor i Linköping är idag katastrof. En nöjespark 5 Vi borde ha en nöjespark i Linköping, som Folkets park när jag var liten. Med karuseller, som ett tivoli. Låt den heta Wernerska Trädgården. Ett namn med tradition i Linköpings nöjesliv. Må bra där du bor 55 8 Fler offentliga event 21 Det skulle vara kul om det fanns fler offentliga event, som alla linköpingsbor kan få ta del av. Anordna en drakbåtsfestival Anordna en drakbåtsfestival vid Stångån för företag, ideella föreningar eller dyl. Det har varit uppskattat på 90-talet. Dragkampstävlingar. Utegym Ett gym i centrala Linköping som är utomhus och gratis som alla kan använda. Resa till framtiden Resa tillbaka i framtiden, t ex Flygvapenmuseum, eventuellt uppvisning. Utomhusbad Ett utomhusbad med vuxen- och barnpooler. Ett mini-hawaii som har kiosk/ café i anslutning. En drömrese-miljö att cykla till varma dagar. Poolerna behöver inte vara vanligt, tråkigt rektangulära. Inspireras av resebroschyrer och våga göra något extra. Palmer, vackra hus (Söderköping eller Disney eller Spanien, t ex?). Det saknas verkligen badmöjlighet på västra sidan av Linköping. Temaveckor Gör detta område till ett område där kropp och själ enkelt kan få sitt. Friidrottshall och arena finns redan i närheten. Låt det flöda med vackra promenad, cykel- och löprundor, skridskoplan för yngre barn, lekplatser, utegym, aktivitetsbanor, skateboardramp, tennisplaner, boulbanor, plaskdamm för de yngre. Överdriv och låt detta vara ett tema genom området. Kombinera gärna med lite dyrare projekt som utesimbassäng, att bjuda in gymägare mm. Bygga Bygga en sjösäker flotte med vindskydd. Temaveckor med t ex musik, Skylten, en C-centrum, sommarfestival, länder i Afrika, Asien, Europa eller dyl. Konserthus eller opera Linköping saknar en egen symfoniorkester! 18

19 Kreativitet Kommunikationer Monorail istället för spårvagn 55+ boende bör byggas mycket nära livsmedelsbutik och apotek så att man kan bo kvar länge i sin lägenhet, även när man får svårt att gå. Gångvägar i centrum gärna med genomskinliga tak och värme i marken som håller gångvägen snö och isfri. Eldrivna transporter 82 Skapa förutsättningar i stadsdelen för framtidens transportslag - helt utan fossila drivmedel. T ex laddstolpar vore bra, både för elbilar men även för elmopeder och elcyklar. Problemet med bussar och spårvagn är att de fastnar i trafik och går på bestämda/ relgerade tider. Små automnoma vagnar upphängda ovanför vägarna blir inte blockerade och resenärerna bestämmer destinationen själva. 19

20 Kreativitet Miljö Vatten i bebyggelse Vatten är fint att ha i bebyggelse, t.ex. en liten insjö mitt bland husen. Ja gärna mer vattendrag mellan husen! Gärna någon ny sjö som det går att vindsurfa på. Det får gärna gå höga vågor på hösten. Storleken på sjön skulle kunna vara som Roxen. Vad spännande utemiljön skulle kunna bli om dagvattnet fick bli en tillgång, med många öppna vattenytor och dammar, rännor, små, stora, med olika djup, vattenblänk, fantasi- en flytande kotte; Vem hinner först till förskolan, kotten eller jag? 1 Gröna tak 25 Alla tak bör vara gröna tak. Stora markytor tas bort från Ekosystemet och genom att alla tak är gröna (sedom motsv) så ger man tillbaka lite till naturen. Mindre dagvattensystem behövs och miljön ute och inomhus blir bättre! Skriv det i planen att alla tak skall vara så, bli först i världen med det ställningstagandet! Använd takytorna som gröna kvartersparker som erbjuder rekration. Det sparar dyrbar mark utanför fastigheterna. Öppen dagvattenhantering (likt t.ex. Hammarby sjöstad) är båden en själslig och estetiskt tillgång likväl som en stor ekologisk fördel. Så måste det bli! Bygga eget och bygga nytt 24 Jobba mer för att folk ska våga bygga eget och bygga nytt. Gör något konstruktivt med tomtkön, t ex. Utan detaljreglering på exakta hustaksvinklar och takfärg. Vem blir gladare av sånt? Lekparker på innergårdar 14 Satsa mer på lekparker på innergårdar, även om det bara är ett fåtal barn som leker just där. Ha odlingslotter och annat ätbart (fruktträd, bärbuskar) på taken. Ett vackert område Bygg ett vackert område. Men fina hus. Inte fyrkantiga lådor, det är tröttsamt. Inspirerade av Trivselhus, Karlssonhus och andra arkitekter som vågar tänka vackert. Frågan här är lite: kommer det att bi en kopia av bomässan i Malmö - eller blir det något nytt? Detta är en idé till Djurgårdsområdet? Bygg Sveriges vackraste område! Gör som Paris En stad utan stora fria vattenytor som utan flera vida, stora parker behöver värna om varje parkplätt. Värna välvårdat lugn i centrum. 20

Linköpings. identitet. får vi Linköping. hänga samman? Medborgardialog. Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24

Linköpings. identitet. får vi Linköping. hänga samman? Medborgardialog. Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24 LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO Hur får vi Linköping Linköpings att hänga samman? identitet Medborgardialog Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24 Om medborgardialogen Medborgardialogmötet dokumenterades av

Läs mer

Linköpings identitet. Medborgardialog 2012-04-10

Linköpings identitet. Medborgardialog 2012-04-10 Linköpings identitet Medborgardialog 2012-04-10 Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning och undersökningar. Varje uppdrag kvalitetssäkras av våra erfarna

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se För snart 10 år sedan beslutade vi att lämna stressen och bilköerna för att hitta en bättre balans i vårt liv och boende. Vi

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Välkommen till Sörbyängen Nära till café- och restaurangliv i Örebro Har det blivit dags att flytta ihop, planera

Läs mer

Nu bygger vi Mahoniahöjden det bästa av två världar

Nu bygger vi Mahoniahöjden det bästa av två världar A1 ÖC annonsbilaga Torsdag 20 mars 2014 Nu bygger vi Mahoniahöjden det bästa av två världar Vill du bo mitt i stan, men ändå lugnt? Välkommen till Brf Mahoniahöjden i Linköping. En utsikt utöver detvanliga

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

MAXA STADEN Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola

MAXA STADEN Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola TEATER // KONSERT Barn Barn Aktör Sport Barn Aktör Sport Barn Aktör Sport Arbete Barn Aktör Sport Arbete Odling ARENA PARKERING BUFFERGRÖNT

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Ekbacken Radhus 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Stadsskogen - Alingsås nya stadsdel Den nya stadsdelen i Alingsås, Stadsskogen, kommer att erbjuda närmare 1000 nya hem och är ett av Västsveriges

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 21A

Hammarby Fabriksväg 21A Delvis rumsindelad kontorslokal högt upp i fastigheten med bra ljusinsläpp! Typ Kontor Storlek 498 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 21A Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning efter era önskemål. Kontakt

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

GÅRDSFOGDEN GÅRDSFOGDEN / INFORMATION GÅRDSFOGDEN / SITUATIONSPLAN GÅRDSFOGDEN Ett spännande boendekoncept för den moderna familjen, med lika höga krav på estetik, design och miljötänkande som vi

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166 Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Typ Kontor Storlek 160 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Lokalbeskrivning Är ni ute

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

FRÖSAKULL. Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD. 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20

FRÖSAKULL. Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD. 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20 FRÖSAKULL Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20 Välkommen till Frösakull! I Frösakull, Tylösands närmsta granne, ligger Kv Havsporten idylliskt

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2

KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 KONTOR 1 594M 2 SICKLA SMEDJEGATAN 2 LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

»Storstad Linköping. Djurgårdens centrum Kommentarer på gestaltningsförslag. Robin Andersson Storstad Linköping

»Storstad Linköping. Djurgårdens centrum Kommentarer på gestaltningsförslag. Robin Andersson Storstad Linköping »Storstad Linköping Djurgårdens centrum Kommentarer på gestaltningsförslag Robin Andersson Storstad Linköping Innehåll Bakgrund... 2 Konceptet Djurgården... 3 Djurgårdens centrum... 4 Förslag... 5 Thorbjörnsson

Läs mer

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Nu kan du som är boende på Centrala Hisingen få ännu bättre information om vad som är på gång i ditt område. Pernilla

Läs mer

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus Vikaholm Ett modernt boende av högsta klass Vikaholm är ett nytt bostadsområde i Växjö. Det ligger söder

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 490 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

ETT MODERNT OCH HÄSTNÄRA BOENDE

ETT MODERNT OCH HÄSTNÄRA BOENDE 1 ETT MODERNT OCH HÄSTNÄRA BOENDE Runsten Equestrian i Haninge är en av Europas ledande träningsanläggningar. Här, bara tre mil från Stockholm city, kan lovande ryttare nå sin fulla potential med hjälp

Läs mer

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra Lillhamra Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde Lillhamra.

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Greenhouse är mycket mer än bara ett boende. En verklig dröm för dig som värnar om miljön och ett gott liv. Här är det lätt att göra

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen.

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Ekostaden Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och allt fler väljer att flytta från landsbygden till

Läs mer

Väljer du att ta bilen finns det gott om parkeringsplatser i området, exempelvis inomhus i parkeringsgaraget.

Väljer du att ta bilen finns det gott om parkeringsplatser i området, exempelvis inomhus i parkeringsgaraget. Alviks Torg. En fantastisk Alvik oas nära mälaren. alviks torg är en ny stadsdel sedan början på 90-talet, alldeles utanför tullarna. Här finns idag cirka 6 000 arbetsplatser. Det är ett område för dig

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

En ovanligt fantastisk adress.

En ovanligt fantastisk adress. S a n n e g å r d e n residens - En ovanligt fantastisk adress. Som på Manhattan fast hemma i Göteborg. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. En vacker fasad på en

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Detta är en annonsbilaga från A-hus DITT NYA HEM I EKÄNGEN

Detta är en annonsbilaga från A-hus DITT NYA HEM I EKÄNGEN DITT NYA HEM I EKÄNGEN BO BLAND EKAR I EKÄNGEN Välkommen till det nya området Björksäter i omtyckta Ekängen. Sedan det började byggas i Ekängen för 30 år sedan så har området gått från nästan noll till

Läs mer

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm NACKA STRAND Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm LOKALEN KONTOR MED HÖRSAL FÖR 40 PERSONER + UTSTÄLLNINGSYTA Area: 782 kvm, plan 3 Antal arbetsplatser: 36 arbetsplatser Byggår: 1997 Teknisk info: Mekanisk

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer