Idéboken. Idéer om LinköpingsBo2016. Sammanställt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idéboken. Idéer om LinköpingsBo2016. Sammanställt 2012-10-23"

Transkript

1 Idéboken Idéer om LinköpingsBo2016 Sammanställt

2 Idéboken. Du läser just nu i idéboken. Här har vi samlat idéer kring stadsutveckling och gestaltning av Vallastaden som har kommit till projektet LinköpingsBo2016 på olika vis, från hösten 2011 och fram tills nu, den 20 oktober Vallastaden ska kännetecknas av social hållbarhet, kreativitet, resurseffektivitet och lärande, varför vi har valt att sortera in idéerna i de olika perspektiven. En del passar in i flera perspektiv, så några idéer kommer igen på fler ställen i boken. Vi har också fått många bra idéer till oss om projektet som sådant, och hur arbetet kan läggas upp på vår spännande resa fram till sommaren 2016, då vi planerar för Linköpings bo och samhällexpo. Idéerna har kommit in från webben och vår idéboll, från sociala medier, från er som vi har uppställda i stan, från medborgardialogmöten som vi har haft med Linköpingsbor och från informations- och workshopmöten med byggherrar, näringsliv och samarbetspartners. Varsågod. Här är idéer som du gärna får ta till dig och göra någonting bra av. Mycket nöje. hälsningar Projektgruppen LinköpingsBo2016 läs mer om projektet på Linköpingsexpo AB Den här boken har producerats av Johanna Rebillon och Jonas Sjölin. 2

3 Innehåll Social hållbarhet Medborgardialoger 4 Sommar-workshops 5 Bostad 6 Fritid & Nöje 9 Kommunikationer 10 Miljö 11 Service 12 Övrigt 14 Kreativitet Medborgardialoger 15 Sommar-workshops 15 Bostad 16 Fritid & Nöje 18 Kommunikationer 19 Miljö 20 Service 21 Övrigt 22 Resurseffektivitet Medborgardialoger 24 Sommar-workshops 25 Bostad 26 Fritid & Nöje 28 Kommunikationer 29 Miljö 31 Övrigt 34 Lärande Medborgardialoger 35 Sommar-workshops 36 Bostad 37 Fritid & Nöje 39 Kommunikationer 40 Service 40 Miljö 41 Övrigt 42 Arbetssättet och processen Processen 43 Dialog och delaktighet 43 Omvärldsanalys Byggnation/ installationer 45 Forskningsområden 46 Övrigt 47 3

4 Social hållbarhet Idéer från tre medborgardialoger Linköpings identitet 10 april 2012 Vallastaden ska kännetecknas som Öppen, vänlig och stolt. Flexibel, gemensam och klok. Mångfald, levande och delaktig. Idéer för att realisera det: Internationell videovägg Moské Gemensamhetslokaler Allaktivitetshus Staden ska utmana sig själv rent kulturellt, för att kunna utvecklas Blandade boendeformer, överraskande stadsplanering och varierande gator. Minskad segregation genom varierade mötesplatser, som välkomnar olika åldrar och människor. Öppenhet mot medborgarna, ökad dialog och samverkan, långsiktig delaktighet. Utveckla befintliga värden och bygg vidare på stadens styrkor. Stadsmiljöer som inspirerar till möten 16 april 2012 Sex exempel i Vallastaden Välgenomtänkt park Flexibelt centrum Dynamiskt torg Mångfacetterat torg Amfiteater med möjligheter Mångfaldsyta Gemensamt Torg, centrum, park Öppen, välkomnande Dynamisk, flexibel Grönska och vatten Uppmuntra till aktiviteter Alla ska känna sig välkomna, oavsett bakgrund eller besökets syfte Hur får vi Linköping att hänga samman? 24 april 2012 Blandning, alla funktioner i en stadsdel och inte rena bostadsområden. Mötesplatser/ Sociala erbjudanden som lockar till att besöka olika stadsdelar. Föreningsliv och näringsliv - viktigt med en blandning av lokaler och hyresnivåer för att attrahera föreningsliv och olika typer av näringsliv. Flexibla lösningar för bostäder - studenter, barnfamiljer och andra ska kunna bo tillsammans och i olika skeenden i livet. Bostäderna ska vara öppna för alla typer av människor och olika tider i livet. Internationell prägel - kultur, mat, byggnader och arkitektur bör ha en global och internationell touch. 4

5 Social hållbarhet Sommarworkshop om Social hållbarhet 14 augusti Kunskap och folkrörelse En idé för att skapa integration och social hållbarhet i Vallastaden är att koppla samman folkrörelser med forskare från universitetet. I det här fallet var målgruppen Linköpings föreningsliv i form av olika idrottsföreningar. Folkrörelsen ska få tillgång till ett Hälsotekniktorg där människor kan utveckla sin fysik med hjälp av ny teknik och utbildningskarriärer kan kombineras med karriärer inom folkrörelsen osv. Tanken var att man ska ha ett utbyte av erfarenheter och att universitetet ska kunna forska kring hälsa samtidigt som det finns möjligheter för idrotten att ta del av den senaste vetenskapen för att förbättra prestationer och hälsa hos enskilda idrottare. Utbytet ska kunna ske inom områden som hälsa, teknik och entreprenörskap. 2. Vallastaden = ett paradis! I presentationen av den här idéen, Vallastaden ett paradis, är boendeformerna och mötesplatserna centrala för att skapa social hållbarhet. Man vill skapa en mångfald av olika bostäder och även upplåtelseformer för att skapa möjligheter för många grupper med olika ekonomiska förutsättningar. Man ska även kunna göra boendekarriär och hitta en bostad i området som motsvarar de behov man för tillfället har i livets olika skeden. Man ville också ge möjligheter att kunna påverka ekonomin i det egna boendet genom att det finns möjligheter att påverka den individuella energiförbrukningen eller att t ex kunna arbeta som fastighetsvärd om man är student. Man vill även i detta förslag ta till vara närheten till universitetet och integrera forskning och studentliv i området. Därför vill man ge möjligheter för studenter att arbeta inom skola, vård och äldreomsorg i området. För att området ska bli spännande och få en egen karaktär vill man ge arkitekterna stort utrymme. 5

6 Social hållbarhet Bostad Tyst lägenhet Jag skulle vilja bo i en helt tyst lägenhet. Vill inte höra grannarna eller alla ungar som leker på gården. Lågenergi och passivhus är i regel tysta inomhus. Tjock isolering i väggarna dämpar brus från trafik och lek. Bäst är ju då att se till att det mesta som byggs är sk stenhus, dvs hus byggda i lättbetong. På lång sikt är det det bästa materialet eftersom det varken brinner, rutnar eller möglar och består endast av naturliga råvaror som cement, sand och vatten. Fler lägenheter i city 16 Flera lägenheter i city! I city är det nära till allt kul, men det finns inte så mycket folk som bor där. Det är synd. Bygg bostäder på höjden Bygg bostäder på höjden, så fler får plats på samma yta. Och så ser det coolt ut med höga skyskrapor. Bara det inte blir miljonprogram kvalitet på höghusen Seniorvillor compact Bekvämt boende i små enplansradhus med garage inpå entrén. En ny stadsdel bör byggas med kvartersstruktur och inte utspridda enplanshus. Flerbostadshus ska det vara istället. Glöm ej villan! I era planer för valla staden - ta med några villatomter! Jag har stått i Linköpings kommuns tomtkö och snart 10 år och det släpps otroligt lite villatomter. Passa nu på att göra våra drömmar sanna - låt oss som vill bygga vårt eget hus också få vara en del av BO2016. Hej, flera olika slags bostäder är tänkt ska byggas i området. Planeringsarbetet är dock inte klart, mer information om hur planeringen fortskrider kommer att ges bland annat via projektets webbplats. Tack för din synpunkt! / projektadm LinköpingsBo2016 Billigare bostäder till studentgenerationen! Som ungdom i Linköping vill man ha bättre möjligheter att kunna flytta hemifrån men ändå bo kvar i stan. Ett bostadsområde med billiga lägenheter känns som en stor efterfrågan, men utbudet alldeles för magert. Linköpings ungdomar behöver en slags mellanlandning innan familjelivet med villa påbörjas Jag förstår vad du är ute efter, men det räcker inte med fler bostadsområden med billiga lägenheter (Skäggetorp och Ryd). Se istället till att bygga många bostäder i innerstadsmiljö, så kommer det på sikt bidra till en ökad tillgång och lägre boendekostnad. 6

7 Social hållbarhet Bostad + 55 bostäder Riv inte grillbaren vid Ljunkan. Landsorten Bygg +55-bostäder 4 km från stan, men med goda kommunikationer där hyresgäster/ hyresrättsinnehavaren kan leva gott. Alla mår bra av att röra lite på sig och att ha katt eller hund. Riv inte grillbaren Bygg även på landsorten. Glöm ej, tiden är vår vän ibland, och ta en paus ibland. Villor! Snälla bygg inte bara betonghus (hyres & bostadsrätt), inte heller kedjehus & radhus. Bygg villor, eller släpp tomter. Staden blir vackrare då. 7

8 Social hållbarhet Bostad Ett integrerat och flexibelt boende för alla åldrar Etablera och visa ett flexibelt boende som kan växa och krympa med livet. Likheten mellan studentboende och det boende med trygghet och gemenskap som många äldre föredrar är stor, däremellan varierar behoven stort. Behoven av att kunna förändra och låta den egna lägenheten växa och krympa bör därför tillgodoses. De flesta äldre föredrar också att bo i samma område som yngre. Det gör ett bostadsområde mer levande. Ett flexibelt boende underlättar även omflyttningar och ökar det totala bostadsutbudet. Social hållbarhet är ett av kärnbegreppen inom projektet. En intressant tanke - hur ska vi bo, hur ska åldrar i samhället blandas på ett sätt som blir bra för alla? /Johanna, LinköpingsBo2016 Visningsmiljö framtidens äldreboende 50 I ett av husen inrättas en särskild visningslägenhet inredd och utrustad för framtidens självständiga boende för äldre. Lämpliga samarnetspartner är det nationella Hjälpmedelsinstitutet och på lokal nivå Hälsans nya verktyg, Hagdahlska huset, projektet Bo vital, med flera. Passivhus Flerfamiljhus med passiv uppvärmning. Ekologiskt tänk med jordkällare och /eller skafferier. Växthus, odlingslotter... Kör den tekniken på alla byggnader i stadsdelen, både villor, flermfamiljshus, affärer, kontor. Det vore spännande med ett helt område som är byggt helt enligt senaste miljötänk. 48 Fler billiga bostäder Linköping har behov av fler billiga bostäder vilket skulle passa bra och bygga i nya Vallastaden Fler utegym 87 Alla borde kunna ha tillgång till att kunna träna och motionera, motionspår finns men jag skulle gärna vilja se större/fler utegymsanläggningar även :) Billigt boende 86 Linköping har behov av fler lägenheter där man kan bo billig, alla har inte behov av dyra och lyxiga lägenheter. Blanda gärna dyra och billiga lägenheter/rum i den nya stadsdelen. Kollektivt boende i urban miljö 85 Ett boende för fem LSS-ungdomar som är ett kompisgäng, de vill bo och leva tillsammans i en modern tid där utveckling finns integrerat med ett äldreboende. Små huskroppar, sammansatta med mycket ljusinsläpp och varsin uteplats. Ingång utifrån men med en ingång till gemensamma utymmen innifrån, valbart. Ett äldreboende i anslutning till ungdomarnas boende med gemensamma samlingslokaler för bl a sång och musik. Naturen på ena sidan, pulsen på andra sidan av boendet och i mitten finns stödet och tryggheten. Gammalt men ändå modernt! 57 Gammalt stuk över det hela, men med helt fräscha lösningar som skall passa både dig som är student, pensionär eller vuxen. Attraktiva byggnader som skall andas kvalitet från det gamla men medför ändå en liten kostnad för de boende. Slutsats : Gammalt men ändå modernt! 8

9 Social hållbarhet Fritid & Nöje Kulturskolan utanför city Kulturskolan borde satsa ännu mer på att komma ut utanför city. Alla barn har inte så lätt att ta sig dit. City borde komma ut till alla barn istället. Det är trots allt i innerstaden det faktiskt finns ett underlag för specialutbud av nöjen och service. Integrerad friskvårdsarena Möjliggör sportaktiviteter som tex fotboll, tennis, innebandy (ute), osv på en yta tillgänglig för alla. I direkt anslutning finner man naturliga samlingspunkter som cafémiljöer med friskvårdsfokus och träningslokaler. Allt för att ge ungdomar och vuxna en möjlighet att aktivt umgås och naturligt erbjudas ett frisk och aktivt liv. Integrerat i området byggs också en slinga som på sommaren kan användas för inlines, rullskidor, löpning, gång och på vintern spolas den till is för skridskoåkning. Filmcafé / kulturhus Behövs fler mötesplatser inomhus för vinterhalvåret. Öppna ett filmcafé /kulturhus med t.ex. dokumentärfilmsvisningar. Inspiration kan hämtas från Mejeriet i Lund som är ett lyckat sådant projekt som lockar människor i alla åldrar. Rid- och körväg En rid- och körväg för häst parallellt med en promenadväg i gränsområdet mellan husen och sommarbetande hästar i hagen. Vi hoppas att hagarna förblir orörda så att vi får fortsätta se glada linköpingsbarn på besök, eller på ridoch smådjursläger om somrarna i Valla Utegym Ett gym i centrala Linköping som är utomhus och gratis som alla kan använda. Utegym Gå och se LVC, LHC, dam eller herr, eller handboll. Mer aktiviteter Bygg ett diskotek i förorten för ungdomar. Anpassningsbar stad Ett gratisgym utomhus. I centrala Linköping. Gratis och tillgängligt för alla. Centrala löpspår och träningspark Alla behöver röra på sig. Det blir lättare ju närmare hemmet det är (spar in restid). Mer folk som rör sig i området ger ökad trygghet. Sportevenemang Mer aktiviteter för ungdomar ute i bostadsområdena. Diskotek Gör stan anpassningsbar för alla turister, knallar, studenter, äldreboenden, industriarbetare, utländska eller norrländska. Profilering mot flera Om stadsdelen ska sticka ut måste det finnas en profilering mot något som berör många. En viktig aspekt som fått allt större utrymme i såväl människors liv som media är folhälsan och vardagsmotion för alla åldrar. Knyt ihop stadsdelen med Campushallen, Valla friluftsområde och utveckla med t ex utomhusbassäng för motion, och utegym. 9

10 Social hållbarhet Kommunikationer Linköping Motown Linköping motorstaden med snabba vägar mellan stadsdelarna och planfria korsningar tunnlar och broar. Ett dåligt förslag. Detta har ju genomförts under 60-talet i flertalet förorter I Sverige, t.ex. Tensta. Det är inte alls något bra. Tillgänglighet måste nås genom en fysisk närhet, inte genom mobilitet. Bygg högre istället! Bilfria gator Bygg bostäder med bilfria gator, så man törs låta barnen leka ute utan att man ska behöva vara rädd för att de blir överkörda boende bör byggas mycket nära livsmedelsbutik och apotek så att man kan bo kvar länge i sin lägenhet, även när man får svårt att gå. Gångvägar i centrum gärna med genomskinliga tak och värme i marken som håller gångvägen snö och isfri. 10

11 Social hållbarhet Miljö Bygga eget och bygga nytt Jobba mer för att folk ska våga bygga eget och bygga nytt. Gör något konstruktivt med tomtkön, t ex. Utan detaljreglering på exakta hustaksvinklar och takfärg. Vem blir gladare av sånt? Odlingslotter och stadsodling Ha gott om odlingslotter i stadsdelen, även på innergårdar och ev tak. Odla även ätbara växter på allmänna ytor, t ex fruktträd och bärbuskar i stället för vanliga träd och buskar. Grönområden, träd och gröna plättar, skolgårdar, parker, trädgårdar nära äldrehus är lugnande, avstressande när vi blir fler i staden. Livsviktigt för åldrande, icke-mobila gruppern + barn och arbetslösa som saknar alternativ. Urbanisering kräver mindre oljud! Något jag verkligen saknar då jag bor i lägenhet utan balkong! Vi har vart lite fräcka och tagit en del av rabatten på innergården att odla på, men det hade ju vart guld om det fanns odlingslådor och andra sätt att förgylla det varmare halvåret på. Befolkning + hälsa Urbanisering kräver mindre oljud! + mintre trafik genom bättre planer! Urbanisering kräver MER parkytor och gröna plättar i varje kvarter Bilfri stadsdel Gör en miljövänlig stadsdel på riktigt! Den enda vägen till en sådan är att ta bort bilen dvs prioritera fotgängare och kollektivtrafik, isolera husen till max (noll- eller plushus) och se till så att det blir enkelt att sopsortera i stadsdelen! Då har ni kommit längre än någon annan stadsdel i Sverige! Erfarenhet från sådana lösningar (mycket sådant byggdes bl.a. under miljonprogrammet) visar att den biltrafiken istället koncentreras till större vägar runt, mellan stadsdelarna, vilket direkt leder till skapandet av barriärer- fysiska och socioekonomiska. Kika gärna på Tubringen i södra Tyskland. Där har de på ett bra sätt tillåtitt billtrafik men ända skapat vad som näst intill upplevs som en bilfri stad. De har helt enkelt förlagt P-garage i utkanten på stadsdelen och inte direkt vid varje fastighet. Det finns ju elfordon som man inte behöver stänga ute. Varför inte laddstolpar vid parkeringsplatser för bilar, mopeder och cyklar som går på el. Gröna stråk Jag tror det är viktigt att väl tilltagna gröna stråk kommer att finnas mellan eklandskapet och Vallaskogen. Motivera gärna varför väl tilltagna gröna stråk skulle vara viktigt, och ur vilken aspekt. Det går att skapa gröna miljöer (urban grönska med t.ex. alléer) utan att det är ren naturmark, där det urbana sammanhanget inte behöver brytas upp. 11

12 Social hållbarhet Service Bygg in handel i bostadsbebyggelsen! 34 Tema-förskola 3 Låt all handel existera i bottenplan på bebyggelsen. Blanda lokaler för handel med bostadsbebyggelse. Om handel koncentreras till stora lador (som ägs av fastighetsbolag) får mindre, lokala verksamheter inte utrymme att existera i samma sammanhang. Det medför att vi får ett smalare och mindre lokalt utbud av handel och tjänster. Det skapar också en livfullare stadsmiljö under längre tider på dygnet och året. Lokala företag tenderar att investera större delen av vinsterna lokalt. = Socialt+ekonomiskt = Skulle vara under Service... Det här tror jag är en viktig faktor. Detaljerad zoning skapar onödiga avstånd. Även om inte det verkar poppis hos beslutshavarna tror jag att existerande bostadsområdet på Tornby är en bra sak. Ålderdomshem intill ett dagis För att blanda folk kan man lägga ett ålderdomshem intill ett dagis. De gamla hör ändå så dåligt, de störs knappast av barnens skrik. Bra att blanda olika åldrar En till vårdcentral Linköping behöver en till vårdcentral! Den som är i Valla är bra, bygg en till sån, så fler kan få så bra service. En tema-förskola skulle vara bra, t.ex. tema natur eller miljö. Närlivs som är öppet sent Nära till ett närlivs. Som är öppet sent. Så man kan handla snabbt när man behöver. Medborgarnas makerspace Upplåt en lokal där medborgare tillsammans kan reparera och tillverka saker. T.ex. laga och trimma cyklar, möbler och kläder. Lokalen kan innehålla ett sakbibliotek där olika verktyg kan lånas och doneras. Involvera studenter från universitets tekniska program och hantverksprogram som kan finnas på plats i lokalen ibland för hjälp och råd. Waldorfskola på Garnisonen?! Med anledning av den växande staden behövs en skola och därmed en Waldorfskola!. Linköping som storstad behöver få sin första renodlade Waldorfskola vilket skulle passa ypperligt i denna miljö

13 Social hållbarhet Service Stort hus Säker i city Våga vara säker i city. Busshållplats Busshållplats mellan Ryd och Malmslätt Glasskydd för regnet Ett stort hus som finns till för hemlösa. Viloplats i affärer I varje affär inne i stan ska det finnas en plats att sätta sig med eventuella tidningar för de som släpas med. 79 Det ska ställas stora glasskivor som extenserar framför alla trottoarer i staden och zebra-linjerna på vägarna. Tanken är att glasskivorna ska skydda mot regn så att medborgare aldrig kommer behöva paraply när de vill gå ut. Samtidigt kommer skivorna att stabilisera temperaturen i stan och även göra medel-temperaturen en aning varmare än utanför området. Skivorna ska sträcka sig tillräckligt mycket så att man även skulle kunna delvis skydda mot en storm. 13

14 Social hållbarhet Övrigt Social mångfald Vi måste få social mångfald genom blandade skolor m.m. Social mångfald är inte lika viktig som en socioekonomisk integration. För detta är en FYSISK INTEGRATION en förutsättning. Genom att bygga med en kvartersstruktur med blandning av bostäder, verksamheter och trafikslag bidrar vi till detta. Grönsaksmarknad 77 Linköping borde satsa mer på att lyfta fram alla stadsdelars starka sidor. Ryd borde erbjuda en stor grönsaksmarknad där både handel och kulturella möten kan ske likt de i storstäderna som Skärholmens torgmarknad i Stockholm o.s.v. På detta sätt kommer folk ut som annars inte hade besökt denna del av staden. Bredda vår stadskärna och lyft upp styrkor så som Ryds mångkulturella matkultur! Fler småföretag Fler småföretag i stan och fler små butiker! Det blir roligare kvarter då, både i och utanför centrum. Lekmiljö Inte bara lekplatser, utan utformning för lek på många ställen. Saluhall för lokal mat 44 Bygg en saluhall som är öppen året runt, där lokala matproducenter kan sälja sina produkter. Som en utvidgad bondens marknad Staycation Tanken är att detta ska bli hjärtat i LinköpingsBo 2016, en primusmotor för gränsöverskridande möten i Linköping. Staycation är ett center som kretsar kring aktiviteter, här finns relaxavdelning/mötesplats med varma källor och badstrand, här lyser sommarsolen året om. Det går även bra att ta en tur i skidspåret när sommaren känns varm ute. Aktivitetsrestaurangen erbjuder workshops till maten, vad får det lov att vara kultur, mode, musik, sport eller hantverk? Staycation skapar möten genom aktivitet! Denna fantasieggande idé är skapad av: Magnus Peterson, Synective Jenny Petersson, HiQ Ace AB Marie Löfvén, Eductus - med hjälp av Termik Uppmuntra till en hållbar livsstil Hela boendemiljön, från sovrum till gatubelysning bör vara utformad på en sätt som möjliggör livsstilar som både är attraktiva och hållbara. Det gäller allt från energisnåla installationer och vitivaror till hur stadsmiljön och bebyggelsestrukturen (stråk och målpunker) utformas för att understödja trygga och aktiva mötesplatser och rekreationsmiljöer samt miljövänliga transporter. 14

15 Kreativitet Idéer från medborgardialogmöten Linköpings identitet 10 april 2012 Vidareutveckling inom högteknologi och utbildning Mer öppen, välkomnande och open-minded Vallastaden ska visa mod Internationell videovägg Staden ska utmana sig själv rent kulturellt, för att kunna utvecklas Kulturnatt Kulturhus Utomhusbio 24 april 2012 Föreningsliv, småskaligt näringsliv. Vallastaden en internationell mötesplats. Hur får vi Linköping att hänga samman? Idé från sommarworkshop om Kreativitet 9 augusti Living Lab Basar 2016 and beyond Välkommen till den nya tidens basar. Här finns fria mekarverkstäder där nya affärsidéer kan testas och ny forskning visualiseras. Här finns provokationsplatser där gamla föreställningar utmanas och nya idéer presenteras. Här finns också en flexibilitet där byggnader lätt kan omformas för nya användningsområden. Ett slags loppisforskning på en marknadsplats där oväntade möten sker och där nya idéer formas. 15

16 Kreativitet Bostad Tyst lägenhet Jag skulle vilja bo i en helt tyst lägenhet. Vill inte höra grannarna eller alla ungar som leker på gården. Lågenergi och passivhus är i regel tysta inomhus. Tjock isolering i väggarna dämpar brus från trafik och lek. Bäst är ju då att se till att det mesta som byggs är sk stenhus, dvs hus byggda i lättbetong. På lång sikt är det det bästa materialet eftersom det varken brinner, ruttnar eller möglar och består endast av naturliga råvaror som cement, sand och vatten. Visningsmiljö framtidens äldreboende I ett av husen inrättas en särskild visningslägenhet inredd och utrustad för framtidens självständiga boende för äldre. Läpliga samarnetspartner är det nationella Hjälpmedelsinstitutet och på lokal nivå Hälsans nya verktyg, Hagdahlska huset, projektet Bo vital, med flera. Kollektivt boende i urban miljö 15 Passivhus Ett boende för fem LSS-ungdomar som är ett kompisgäng, de vill bo och leva tillsammans i en modern tid där utveckling finns integrerat med ett äldreboende. Små huskroppar, sammansatta med mycket ljusinsläpp och varsin uteplats. Ingång utifrån men med en ingång till gemensamma utymmen innifrån, valbart. Ett äldreboende i anslutning till ungdomarnas boende med gemensamma samlingslokaler för bl a sång och musik. Naturen på ena sidan, pulsen på andra sidan av boendet och i mitten finns stödet och tryggheten. Flerfamiljhus med passiv uppvärmning. Ekologiskt tänk med jordkällare och /eller skafferier. Växthus, odlingslotter... Kör den tekniken på alla byggnader i stadsdelen, både villor, flermfamiljshus, affärer, kontor. Det vore spännande med ett helt område som är byggt helt enligt senaste miljötänk. Symbolbyggnad 26 Bygg en byggnad som i framtiden kommer att symbolisera Linköping likt vad The Turning Tourso har blivit för Malmö. Så klart behöver det inte vara en extremt hög byggnad men en tillräckligt ovanlig byggnad med högt arkitektoriskt värde som blir något självklart att besöka då man besöker staden Linköping. Kanske då en byggnad med en funktion och inte en byggnad med bostäder? En byggnad med temat Där idéer blir verklighet, en arena för nya idéer från universitetet, skolor, företag, uppfinnare etc. Det speciella och uppseendeväckande med den byggnaden borde absolut vara ur miljösunpunkt. En plusenergibyggnad med alltigenom miljövänliga och hälsosamma byggmaterial, grönsaksodling på taket, återvinning av avlopp, mm mm 16

17 Kreativitet Bostad IKEA-bostäder 53 Bygg en byggnad som i framtiden kommer att symbolisera Linköping likt vad The Turning Tourso har blivit för Malmö. Så klart behöver det inte vara en extremt hög byggnad men en tillräckligt ovanlig byggnad med högt arkitektoriskt värde som blir något självklart att besöka då man besöker staden Linköping. IKEA-bostäder bygger på principen att kunderna ska vara delaktiga i produkten och känna dess egenskaper genom att själv sätta samman ingående delar till en funktionell helhet. Med modulsystem kan man själv okombinera modulerna utifrån sina egna behov. Områdets stil 69 Är det någon som har tittat på Jakriborg som ligger utanför Lund? Ett fint område byggt i medeltida stil. Bilfritt. Det finns det mesta av service där med, som frisör, bageri mm. De har lyckats med att hålla hyrorna på en ganska låg nivå också. Skulle det inte vara möjligt att få till något liknande här? Det behöver ju inte vara medeltida stil, kanske något som passar oss bättre här i Östergötland. Kanske falurött och vita knutar. Bondgårdar, herrgårdar, statarlängor. En bärande idé med området är ju en mångfald av intryck. En så pass definierad stilidé leder säkerligen till ett monotont uttryck. Däremot bör skalan och bebyggelsestrukturen hos äldre stadskärnor något man bör inspireras av! 17

18 Kreativitet Fritid & Nöje Kulturskolan utanför city Kulturskolan borde satsa ännu mer på att komma ut utanför city. Alla barn har inte så lätt att ta sig dit. Satsa på offentlig konst 22 Kommunen borde satsa mer på offentlig konst. Det är trevligt att titta på när man är ute och promenerar. Skidspår 61 Nu när komunen bygger en helt ny stadsdel borde man satsa på en riktigt vinteranläggning med skidspår, hockeyrink mm. Utbudet för längdskidor i Linköping är idag katastrof. En nöjespark 5 Vi borde ha en nöjespark i Linköping, som Folkets park när jag var liten. Med karuseller, som ett tivoli. Låt den heta Wernerska Trädgården. Ett namn med tradition i Linköpings nöjesliv. Må bra där du bor 55 8 Fler offentliga event 21 Det skulle vara kul om det fanns fler offentliga event, som alla linköpingsbor kan få ta del av. Anordna en drakbåtsfestival Anordna en drakbåtsfestival vid Stångån för företag, ideella föreningar eller dyl. Det har varit uppskattat på 90-talet. Dragkampstävlingar. Utegym Ett gym i centrala Linköping som är utomhus och gratis som alla kan använda. Resa till framtiden Resa tillbaka i framtiden, t ex Flygvapenmuseum, eventuellt uppvisning. Utomhusbad Ett utomhusbad med vuxen- och barnpooler. Ett mini-hawaii som har kiosk/ café i anslutning. En drömrese-miljö att cykla till varma dagar. Poolerna behöver inte vara vanligt, tråkigt rektangulära. Inspireras av resebroschyrer och våga göra något extra. Palmer, vackra hus (Söderköping eller Disney eller Spanien, t ex?). Det saknas verkligen badmöjlighet på västra sidan av Linköping. Temaveckor Gör detta område till ett område där kropp och själ enkelt kan få sitt. Friidrottshall och arena finns redan i närheten. Låt det flöda med vackra promenad, cykel- och löprundor, skridskoplan för yngre barn, lekplatser, utegym, aktivitetsbanor, skateboardramp, tennisplaner, boulbanor, plaskdamm för de yngre. Överdriv och låt detta vara ett tema genom området. Kombinera gärna med lite dyrare projekt som utesimbassäng, att bjuda in gymägare mm. Bygga Bygga en sjösäker flotte med vindskydd. Temaveckor med t ex musik, Skylten, en C-centrum, sommarfestival, länder i Afrika, Asien, Europa eller dyl. Konserthus eller opera Linköping saknar en egen symfoniorkester! 18

19 Kreativitet Kommunikationer Monorail istället för spårvagn 55+ boende bör byggas mycket nära livsmedelsbutik och apotek så att man kan bo kvar länge i sin lägenhet, även när man får svårt att gå. Gångvägar i centrum gärna med genomskinliga tak och värme i marken som håller gångvägen snö och isfri. Eldrivna transporter 82 Skapa förutsättningar i stadsdelen för framtidens transportslag - helt utan fossila drivmedel. T ex laddstolpar vore bra, både för elbilar men även för elmopeder och elcyklar. Problemet med bussar och spårvagn är att de fastnar i trafik och går på bestämda/ relgerade tider. Små automnoma vagnar upphängda ovanför vägarna blir inte blockerade och resenärerna bestämmer destinationen själva. 19

20 Kreativitet Miljö Vatten i bebyggelse Vatten är fint att ha i bebyggelse, t.ex. en liten insjö mitt bland husen. Ja gärna mer vattendrag mellan husen! Gärna någon ny sjö som det går att vindsurfa på. Det får gärna gå höga vågor på hösten. Storleken på sjön skulle kunna vara som Roxen. Vad spännande utemiljön skulle kunna bli om dagvattnet fick bli en tillgång, med många öppna vattenytor och dammar, rännor, små, stora, med olika djup, vattenblänk, fantasi- en flytande kotte; Vem hinner först till förskolan, kotten eller jag? 1 Gröna tak 25 Alla tak bör vara gröna tak. Stora markytor tas bort från Ekosystemet och genom att alla tak är gröna (sedom motsv) så ger man tillbaka lite till naturen. Mindre dagvattensystem behövs och miljön ute och inomhus blir bättre! Skriv det i planen att alla tak skall vara så, bli först i världen med det ställningstagandet! Använd takytorna som gröna kvartersparker som erbjuder rekration. Det sparar dyrbar mark utanför fastigheterna. Öppen dagvattenhantering (likt t.ex. Hammarby sjöstad) är båden en själslig och estetiskt tillgång likväl som en stor ekologisk fördel. Så måste det bli! Bygga eget och bygga nytt 24 Jobba mer för att folk ska våga bygga eget och bygga nytt. Gör något konstruktivt med tomtkön, t ex. Utan detaljreglering på exakta hustaksvinklar och takfärg. Vem blir gladare av sånt? Lekparker på innergårdar 14 Satsa mer på lekparker på innergårdar, även om det bara är ett fåtal barn som leker just där. Ha odlingslotter och annat ätbart (fruktträd, bärbuskar) på taken. Ett vackert område Bygg ett vackert område. Men fina hus. Inte fyrkantiga lådor, det är tröttsamt. Inspirerade av Trivselhus, Karlssonhus och andra arkitekter som vågar tänka vackert. Frågan här är lite: kommer det att bi en kopia av bomässan i Malmö - eller blir det något nytt? Detta är en idé till Djurgårdsområdet? Bygg Sveriges vackraste område! Gör som Paris En stad utan stora fria vattenytor som utan flera vida, stora parker behöver värna om varje parkplätt. Värna välvårdat lugn i centrum. 20

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad

2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad 2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad Sidan 2 av 20 EN GRÖNARE STAD ÄR ROLIGARE Skönhet och vackra miljöer inbjuder till kreativitet. Och vackra miljöer är nästan alltid mer eller mindre gröna.

Läs mer

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22

Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Täby kommun 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22 Titel: Medborgardialog galoppfältet 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: 2013-10-22 Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent:

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Sveriges Lustgård och Vision 2025

Sveriges Lustgård och Vision 2025 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

o m r å d e s a n a l y s

o m r å d e s a n a l y s e n o m r å d e s a n a l y s 1 Denna rapport är framtagen av Emma Persson, Chalmers Arkitektur, på uppdrag av Uddevalla kommun. 2011 Vill du veta mer om hur du kan vara med och arbeta med frågor som berör

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta:

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: limten# 2 2014 88 SIDOR VINTERLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Så bor vi i framtiden True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: SIGTUNAHEM 60 ÅR KÄRLEK TILL MÄRSTA REDAKTÖRSORDET

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst?

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst? 1 Under hela perioden för medborgardialog om ny vision för Tierps kommun, 20 februari till 16 april, låg en enkät öppen på kommunens hemsida. Enkäten fanns också att tillgå i pappersform på kommunens bibliotek

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen.

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen. The Line Atlas Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 6 introduktion - skanska 8 trender & tendenser 14 Arkitema Architects 16 Doc Piazza 20 Fojab 24 ID kommunikation

Läs mer

Miljöpartiet i Svedalas politiska program 2014-2018

Miljöpartiet i Svedalas politiska program 2014-2018 Miljöpartiet i Svedalas politiska program 2014-2018 Politiskt program 2014-2018 2 Innehållsförteckning 1. Ett tolerant samhälle 3 Arbeta mot rasism Arbeta för jämställdhet 2. Utveckling av Svedala centrum

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Malmö den hållbara staden Familjen Raboff bor i Västra Hamnen stadsdelen som blev startskottet för Malmös intensiva klimatarbete. Här har man planerat med

Läs mer

Kongressdokumentation

Kongressdokumentation Kongressdokumentation Jag bor i Malmö Hösten 2010 "Lyssna på oss, vad ungdomar tycker i Malmö, för det är inte många som gör det" Inledning: Den 16 november 2010 anordnades ungdomskongressen Jag bor i

Läs mer

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONS elsingborg växer EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD SIDAN 2 Spännande läsning om: NYA MÖTESPLATSER Foto: Anders

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

SLUTRAPPORt Ett hållbart Nacka för fler. Ett hållbart Nacka för fler

SLUTRAPPORt Ett hållbart Nacka för fler. Ett hållbart Nacka för fler Ungt inflytande 2015 SLUTRAPPORT Ett hållbart Nacka för fler 1 Innehåll FÖRORD...3 ÅRETS TEMA ETT HÅLLBART NACKA FÖR FLER...4 MÅNGFALD I PRAKTIKEN...5 Uppdragsbeskrivning...6 Idé 1: Hop on Nacka en upplevelsebuss

Läs mer

Haninge. Nybyggare i Vega. Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen. Så växer den levande stadskärnan fram 4 & 6

Haninge. Nybyggare i Vega. Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen. Så växer den levande stadskärnan fram 4 & 6 Haninge MED SIKTE PÅ EN LEVANDE STAD Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen 10 Nybyggare i Vega Familjen Hanser från Sollentuna tillhör nybyggarna i Haninges Vega. Här ska det

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1 Åtgärda Stockholms stadsbrist Rapport 2006:1 Förord Åtgärda Stockholms stadsbrist Stockholms Handelskammare ser som sin främsta uppgift att verka för att Stockholmsregionen blir en ännu bättre plats för

Läs mer