FORSKNING PÅGÅR! Solen fångad i Borlänge i ett kvarts sekel nu i nya lokaler. Flexibiliteten viktig för energisystem i småhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORSKNING PÅGÅR! Solen fångad i Borlänge i ett kvarts sekel nu i nya lokaler. Flexibiliteten viktig för energisystem i småhus"

Transkript

1 FORSKNING PÅGÅR! Solen fångad i Borlänge i ett kvarts sekel nu i nya lokaler Flexibiliteten viktig för energisystem i småhus Gasfyllda solfångare ger ökad prestanda Magisterstudenter från 20 länder

2 I d put my money on the sun and solar energy. What a source of power! I hope that we don t have to wait until oil and coal run out before we tackle that Thomas Edison 1931 Vår vision Vi ska vara ledande i Sverige, betydande i Europa samt intressant i världen inom tvärvetenskaplig forskning och utbildning. Vår verksamhet ska bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar förändring av samhällets energiförsörjningssystem baserat på förnybara energikällor. Detta ska åstadkommas genom att: Utbilda människor för verksamhet inom: Forskning inom: Samverkan inom: 1. Energiförsörjning och resurshantering, särskilt solenergi och bioenergi 2. Samhälleliga och kulturella processer med anknytning till ovanstående 3. Implementering av tekniska och samhällsvetenskapliga forskningsresultat

3 Framtidens energisystem utvecklas i Borlänge Forskningen inom solenergiområdet vid Högskolan Dalarna har under sina 25 år utvecklats från att vara mer inriktad på solfångarteknik till att innefatta hela energisystem inom området energiomställning och samhällsprocesser. Energisystemen omfattar både solvärme, värmeackumulering, biobränslen, vindkraft, eltillverkning och solkyla. Verksamheten startades för 25 år sedan av Lars Broman då Centrum för Solenergigiforskning, SERC bildades. Idag är vi den största forskningsgruppen inom solenergi i landet och en av de ledande i Europa vad det gäller solvärme i energisystem för småhus. Idag arbetar cirka 20 personer inom området som forskare och doktorander. I samband med sitt 25-års jubileum flyttade verksamheten från Teknikdalen upp till Högskolans nya laboratoriebyggnad på Röda vägen i Borlänge. Här utnyttjas stora delar av fasaden som solfångare och den svarta plåt som täcker resten av byggnaden är specialutvecklad av SSAB för att minska överhettningen av byggnaden. De plåtar med speciell svart färg som täcker den nya byggnaden absorberar mindre solenergi än vanlig plåt vilket minskar överhettningen. På insidan av byggnaden är väggarna klädda med plåtar som reflekterar värme tillbaka in i huset. SSAB har tagit fram dessa och Högskolan Dalarna har medverkat i utvecklingen Den södra väggen täcks också av en över 70 kvadratmeter stor solfångare utvecklad med teknik baserad på egen forskning.

4 Nya energilösningar för morgondagens människor Den gigantiska värmelampan kostar inget, resurserna är oändliga, i alla fall så länge vi kan leva på den här planeten. Men vad händer egentligen inom solenergiteknik? Visste du om att vi har ett av Europas ledande centrum för utbildning, forskning och företagssamverkan inom solenergi och hållbara småskaliga energisystem mitt i Borlänge? På väg mot 100 procent Det går att bygga hus som värms till 100 procent av solenergi, om man använder rätt planlösning, isolering och teknik. Än så länge är det ganska dyrt. Men med relativt enkla medel kan man i dagens nya lågenergihus och vid energirenoveringar i gamla hus täcka upp till 50 procent och mer av värmebehovet med solenergi. Med nya systemlösningar och kombinerat med andra energislag är solenergi en viktig del, kanske den viktigaste, för energilösningarna i svenska småhus i framtiden. Från hempul till statussymbol? Solfångarna var i Sverige historiskt till viss del förknippade med gör-det-själv och hembygge. I andra länder har solfångaren stått för status och miljömedvetenhet. Den trenden växer också mer och mer i Sverige och intresset för individuella lösningar ökar. Solfångaren är en energibesparande åtgärd I Sverige hamnade Solfångaren tyvärr i fel fack. Här var det viktigt att producera energi och el. Därför jämfördes solfångaren med elproduktion i storskaliga anläggningar som vattenkraft och kärnkraft I andra länder kom den in under energibesparande åtgärder och produkter utvecklades för den slutanvändande konsumenten. Solfångare och solceller Det är stora skillnader på tekniken för att tillverka värme och varmvatten som sker i solfångare och att tillverka el via solenergi som sker i solceller. Vid Högskolan Dalarna pågår forskningsprojekt inom båda områdena och även runt system som utnyttjar både solfångare och solceller för att täcka ett småhus behov av energi. Andra forskningsprojekt kan handla om till exempel produktion av kyla via solenergi, värmedrivna vitvaror och kombinationen av solfångare och värmepumpar. Flera projekt bedrivs i nära samarbete med lokala energiteknikföretag, energibolag, småhustillverkare och byggföretag. Här finns flera goda exempel på win-win samarbeten som har lett till både forskningsframsteg och vinster i företagens verksamhet. Vad händer framöver? Förändringen av kraven på att byggnader måste förbruka mindre köpt energi gör att solvärmen har fått nya bättre förutsättningar säger Mats Rönnelid, doktor i Fysik och en av eldsjälarna inom området. Solvärme är en självklar del och en viktig energibesparande åtgärd i de nya energisystemen. Det här gör vårt arbete ännu mer aktuellt och viktigt. Klimatproblemet är på riktigt och de förändringar som måste göras kommer att pågå under lång tid. Vi började med solfångare och fortsatte med energisystem. Nu tittar vi även på själva byggnaderna och människorna som bor i dem. Vi jobbar mer och mer över gränserna. Till exempel mellan bygg- och energiteknik och mellan teknik och samhällsforskning och betendevetenskap. Klimatproblemet är allvarligt men det kan vara svårt att bedöma exakt vart vi är på väg säger Ewa Wäckelgård som är professor i Energi och miljöteknik. Det är viktigt att vidga frågan om klimatkris till att omfatta vad vi gör med våra ändliga resurser i form av vatten, luft, markanvändning, geologiska fyndigheter och i stort betingelserna för växt- och djurliv. Utbildningen utvecklas Vad det gäller våra utbildningar så är Bolognaprocessen precis sjösatt i Sverige och vi har inte än sett alla effekter av en anpassningen till systemet med tre års kandidatutbildning och två års masterutbildning. Genom att på sikt göra vår masterutbildning tvåårig kommer den att bli bättre anpassad för de etablerade utbildningssystemen och passa de nya svenska studenterna bättre. De nya energisystemen innefattar oftast flera energikällor.

5 En svart låda fylld med ny teknik Forskningsverksamheten inom solenergi, småskaliga energisystem, energiomställning och samhällsprocesser huserar nu i Högskolans nya laboratoriebyggnad på Röda vägen i Borlänge. I byggnaden finns även fler laboratorier till exempel för stålformning och ytteknik. Mats var med från starten för 25 år sedan och är doktor i Fysik och universitetslektor i Energi och Miljöteknik. Mats Rönnelid, Ewa är professor i Energi och Miljöteknik och forskningsledare för området energiomställningar och samhällsprocesser. Ewa Wäckelgård,

6 Teknik, människa och samhälle i ständig förändring Foto: Klaus Lorenz Förändringar behöver inte alltid vara stora. Många små justeringar i rätt riktning ger bra resultat och hjälper oss förbi låsta gamla tankar och strukturer om hur vi ska bo och leva. Annette Henning är i färd med att avsluta att tvärvetenskapligt forskningsprojekt inom energiomställning och samhällsprocesser. Området är ett av Högskolan Dalarnas sex prioriterade forskningsområden. Projektet har, när det avslutas i sommar, pågått i tre och ett halvt år. Det har varit tre energitekniker och två samhällsvetare som deltagit i forskningen som inriktats på resurseffektiva systemlösningar inom sol- och bioenergi. Syftet med projektet är att belysa förutsättningar och problem för småhusägare vid beslut om nya energilösningarberättar Annette. Vi vill se möjligheterna och besluten ur olika perspektiv, både tekniska, ekonomiska, mänskliga och sociala. Samarbetet mellan tekniker och samhällsvetare har också varit mycket givande, vi får hjälp att se våra respektive specialområden med nya ögon. Möjligheten till förändring Förutsättningarna för ett energisystem i ett småhus förändras hela tiden. Kunskap och teknik utvecklas, priser och ekonomi förändras. Familjen i huset förändras både avseende storlek och beteende. Flexibla systemlösningar med möjligheter till anpassning och att kunna kombinera och byta ut energislag är viktigt. Den bästa lösningen är att ha ett vattenburet system med en välisolerad ackumulatortank i mitten. Att hitta den bästa möjliga tekniken är viktigt. Men det är också lika viktigt att hitta det bästa sättet att anpassa den till hushållens förutsättningar och vardag. Forskningen tittar också på samhällets roll och vad nya politiska beslut, lagar och regler innebär i form av hinder och möjligheter för hur de nya energilösningarna ska kunna utvecklas och slå igenom. Annette är docent i socialantropologi. Hon forskar utifrån människans och hushållens perspektiv och kulturens påverkan vid omställningar i småskaliga energisystem. Annette Henning, Läs mer i Henning, A (red): Klimatsmart villavärme. Solvärme, nya byggregler och möjligheten att förändra, samt övriga delar av skriftserien Flexibla värmesystem (

7 Från forskning till klimatsmarta lösningar för småhus Målsättningen är att hitta lösningar för energiförsörjning som bygger på förnybara energikällor och miljöanpassade system. Fokus ligger på att minska behovet av energi och få bort onödig förbrukning. Solenergi är ett naturligt val, energikällan är gratis och konstant. En viktig del av vårt forskningarbete har under de senaste åren riktat sig mot hur man integrerar solenergin i ett klimatsmart system för den svenska villan. Vindkraft och de naturliga biobränslen som finns i vår omgivning som till exempel ved och pellets har också en viktig del i de klimatsmarta energisystemen. Några enkla tips och råd till småhusägaren som förändrar eller byter ut sitt värme- och energisystem. Hur anpassar jag mitt nya energisystem bäst till just vårt hus och vår familj? Alla har olika förutsättningar Tänk långsiktigt Skaffa ackumulatortank Tänk flexibelt, var beredd på förändringar Foto: Kent Börjesson

8 Internationella studenter och samarbeten Det ettåriga internationella magisterprogramet i solenergiteknik (ESES European Solar School) Är en unik utbildning som lockar studenter från hela världen. Efter magisterexamen går studenterna vidare till olika expertjobb inom solindustrin eller till forskning. På bilden ser vi 2009 års sudenter tillsammans med den solenergibåt som tillverkades som ett projekt. Genom olika projekt, samverkan- och samarbetsformer har vi idag ett väl utbyggt nätverk både nationellt och internationellt inom både utbildning och forskning. För många studenter är behovet av solkyla större än solvärme i hemlandet. Något som både utbildning och forskning tar hänsyn till. NY BILD BEHÖVS!!!! Studentporträtt: Annabell vill jobba med förnybar energi Text och foto: Annette Skogsjö Bildtext: Villa Paradiset är nu öppet som visningshus ett halvår innan det kommer att säljas och intresset är redan mycket stort Annabell Helmke kommer från Tyskland och har tagit examen vid Hochschule für Angewandte Wissenschaften i Hamburg. I utbildningen ingick obligatorisk praktik. Annabell Helmke studerar för magisterexamen i solenergiteknik vid Högskolan Dalarna. Hennes uppsats kommer att handla om ett solar active house, där man använder båda aktiva och passiva tekniker för att utnyttja solenergi. Ett demonstrationshus i Regensburg kommer att bli föremål för studier av bl a energigenerering respektive energikonsumtion. Chris Bales, universitetslektor i energi- och miljöteknik vid Högskolan Dalarna, är Annabell Helmkes handledare. Annabell Helmke. -Jag sökte praktik vid Högskolan i Borlänge, som har lång erfarenhet och är framstående inom solenergiteknik. Under sin praktikperiod, som började i augusti 2008, bestämde Annabell sig för att inleda studier vid Magisterprogrammet i solenergiteknik vid Högskolan Dalarna. - Det är ett unikt program och finns ingen annanstans, menar Annabell Helmke. Hon berättar om lärare med stort engagemang för förnybara tekniker inom energi. - Här i Borlänge är det verkligen en bra attityd. Många lärare är passionerat intresserade och deras engagemang smittar, säger Annabell. Efter examen längtar Annabell Helmke efter att få arbeta praktiskt med energifrågor. -Jag vill arbeta på ett ställe som har fin atmosfär och en bra attityd. Mitt jobb måste vara meningsfullt för både mig och samhälle, säger Annabell.

9 Utbildning, forskning och samverkan Vi har medvind och solen i ryggen! Det är mycket som händer runt oss just nu. Klimatdebatten sätter fokus på det här området och det arbete vi har lagt ner under många år börjar verkligen ge resultat. Det finns två utbildningsprogram inom det här området på Högskolan i Borlänge. Ett ettårigt internationellt magisterprogram i solenergiteknik (ESES European Solar School) och ett tvåårigt energiteknikerprogram. Magisterprogrammet har utvecklats från att ha 6 studenter 2009 till cirka 200 sökande till de 35 platserna idag. De flesta studenterna kommer från andra länder och utbildningen sker på engelska. Från 2011 kommer studenter utanför Europa att få betala för sina studier berättar Eva Lindberg som är avdelningschef och ämnesansvarig inom energi och miljöteknik. Det här är ett hot som vi möter genom att aktivt marknadsföra oss inom Europa genom besök och samarbeten med andra universitet. Vår strävan är att inte behöva handla med studenter utan enbart rekrytera från Europa istället. Det finns en risk annars att det är ekonomiska resurser som blir avgörande istället för kunskap och engagemang. Energiteknikerprogrammet ges på svenska och är en distansutbildning. Utöver högskoleutbildningarna anordnas även solenergikurser och seminarier inom området riktade till konsumenter och företag. De flesta studenterna gör examensarbeten i samarbete med det lokala näringslivet. Ett bra exempel på hur Högskolan och företagen kan samverka till nytta för båda parter. Högskolans kunnande och resurser kommer företagen tillgodo och studenterna får komma ut och jobba med riktiga projekt i arbetslivet. Det kan vara till exempel energiutredningar men även andra projekt. En student gör till exempel ett arbete och tittar på uppvärmning av badpooler med solvärme vid Leksand Sommarland. Eva är Fil.dr, univ.lektor och ämnesföreträdare i Energi och miljöteknik, samt chef för avdelning 5 vid Akademin Industri och samhälle, Borlänge. Eva Lindberg,

10 Idéer ur en folieform Vissa gaser leder värme mycket sämre än luft. Det utnyttjas vid forskningsprojektet. Att fånga värme från solen med solfångare och ackumulatorteknik är inte något nytt. Redan för 100 år sedan fanns sådana system i drift. Men genom att olja och el varit billigare har utvecklingen gått sakta och inte tagit riktig fart förrän de sista 20 åren. Johan Vestlund är industridoktorand i solvärmeteknik och arbetar med att göra högpresterande plana solfångare tillverkningsbara till en rimlig kostnad. Arbetet sker i samarbete med företaget Solentek och utvecklingsprojektet Solar Solutions. Projektet som Johan forskar inom, hade sin upprinnelse när Gunnar Wilson, en av pionjärerna inom svensk solfångarteknik en gång under en lunchpaus fick en idé från en folieform fylld med pommes frites. Genom att fylla en solfångare med ädelgas med låg värmeledningsförmåga och täcka det med ett glas kan man ta tillvara mer solenergi. Principerna blir likartade de som används vid tillverkning av vanliga argonfyllda energiglas till fönster. Idag arbetar Johan med tester där han använder olika ädelgaser för att få fram den optimala lösningen både prestandamässigt och ekonomiskt samt vad som är tekniskt möjligt. Vad har då projektet gett för resultat? Räknar man på värmeenergin som solen ger så är det i Sverige cirka 1100 kwh/kvadratmeter och år. Energi som ständigt strålar mot jordytan och kan tas tillvara utan så stora ingrepp i miljön. Prestandan på en solfångare beräknas på hur mycket av värmeenergin den kan ta tillvara berättar Johan. En bra solfångare kan fånga in ungefär hälften av värmen. I våra försök med gasfyllda solfångare ser vi att vi kan öka prestandan med cirka procent. Vi jobbar med olika gaser, olika tjocklek och material i försöken. Andra parametrar som kan varieras är till exempel solfångarens vinkel mot instrålningen. Johan som är en av sex doktorander vid inom området avslutar sina doktorandstudier under året och hoppas att kunna arbeta vidare med solfångarteknik inom Solentek och Solar Solutions. Johan Vestlund,

11 I samarbete med lokalt näringsliv Nya energismarta hus Ett exempel på ett nytt energitänkande och lokalt samarbete med näringslivet är Villa Paradiset i Borlänge. Villan har byggts som ett samarbetsprojekt mellan bland annat Fiskarhedenvillan och Högskolan Dalarna. Villa Paradiset är nu öppet som visningshus ett halvår innan det kommer att säljas och intresset är redan mycket stort Huset placering och takvinkel har anpassats till de 22 kvadratmeter solpaneler och 30 kvadratmeter solceller för som finns på taket. Solpanelerna ger tillsammans med en vattenmantlad vedkamin värme och varmvatten och solcellerna producerar ca kwh hushållsel per år. Andra exempel på energibesparande åtgärder är den extra isolerade bottenplattan, lågenergibelysning och disk- och tvättmaskin som försörjs med varmvatten via värmeväxlare. Företaget Solentek i Djurmo är ett annat av de företag som vi bedriver ett nära samarbete med i till exempel forsknings- och doktorandprojekt. Klaus Lorenz - ägare och grundare - jobbar halvtid som företagsledare och innesäljare på företaget och halvtid som forskare vid Högskolan.

12 Produktion, idé, text, grafisk form: RR Reklambyrå, Foto: RR Reklambyrå, istockphoto, Högskolan Dalarna, Klaus Lorenz, Kent Börjesson m fl. Tryck: Sandvikens Tryckeri Vill du vet mer om oss och vårt arbete? Kontakta oss gärna! Besökadress: Högskolan Dalarna Röda Vägen 3 Borlänge Postadress: Högskolan Dalarna Falun Telefon: (växel) Fax:

Innehåll. Solstrålning i Europa. Att tänka på.. Varför solvärme i Sverige? Stor andel av energianvändning till värme

Innehåll. Solstrålning i Europa. Att tänka på.. Varför solvärme i Sverige? Stor andel av energianvändning till värme Innehåll Solvärme En mogen teknik med potential för nya marknader Dr Chris Bales Centrum för solenergiforskning SERC, Högskolan Dalarna Styrelsemedlem svenska solenergiföreningen Bakgrund Marknadsläget

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

el/vvs Solfångare text: foto:

el/vvs Solfångare text: foto: Det är svårt att hitta ett snyggare pannrum än denna knuttimrade stuga i Bergshamra söder om Norrtälje. Bakom den gammeldags fasaden gömmer sig en högst modern biobränsleanläggning där solfångarna på taket

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik SP-koncernen 2010 En resurs för tillväxt och förnyelse Antal medarbetare ca 950 Ägare Svenska staten

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

2013-04-22. Litteraturstudie på uppdrag av Fortum Värme och SABO http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:558864

2013-04-22. Litteraturstudie på uppdrag av Fortum Värme och SABO http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:558864 Vägar och irrvägar till energieffektivisering i samhället -Vägvalet är politiskt Tomas Persson Daniel Hägerby Högskolan Dalarna Avdelningen för energi, skog och byggteknik tel:023-77 87 17 tpe@du.se www.du.se

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

* Vilken yta fångar värmen bäst

* Vilken yta fångar värmen bäst Kort version Hur skall en solfångare vara byggd för att fånga värmen bäst? Gissa vilken platta som blir varmast Lägg handen på och känn efter 1 Utförlig version Solfångare Solfångare kan man använda för

Läs mer

Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2007-03-09 N2007/386/E

Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2007-03-09 N2007/386/E Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2007-03-09 REMISSYTTRANDE N2007/386/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Boverkets rapport Ett fortsatt solvärmestöd Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden:

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden: Säker, ren och effektiv energi Den samhälleliga utmaningen Säker, ren och effektiv energi för åren 2014-2015 är uppdelat i fem områden: 1. Energieffektivitet (Energy Efficiency EE) där 21 utlysningar ingår.

Läs mer

BARBARA RUBINO rubino@chalmers.se. 4 aspekter: 1. Aktuell debatt om passivhus. 2. En gammal idé. Utopi eller verklighet?

BARBARA RUBINO rubino@chalmers.se. 4 aspekter: 1. Aktuell debatt om passivhus. 2. En gammal idé. Utopi eller verklighet? Planera för solvärme! Hur kan Framtidens Solstad se ut? BARBARA RUBINO rubino@chalmers.se 4 aspekter: 1. Aktuell debatt om passivhus 2. En gammal idé. Utopi eller verklighet? 3. Delar ur en verktygslåda.

Läs mer

Ariterm Solsystem. Sänk uppvärmningskostnaden. Ariterm integrerade pellets/solsystem 75%

Ariterm Solsystem. Sänk uppvärmningskostnaden. Ariterm integrerade pellets/solsystem 75% Sänk uppvärmningskostnaden upp till 75% Ariterm integrerade pellets/solsystem Ariterm Solsystem Ariterm Solsystem Förnyelsebar energi från samma källa David Wiman är produktansvarig för Ariterms satsning

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Solenergi; solkraft, solvärme & solel. Emil Avander EE1B Kaplanskolan

Solenergi; solkraft, solvärme & solel. Emil Avander EE1B Kaplanskolan Solenergi; solkraft, solvärme & solel Emil Avander EE1B Kaplanskolan Innehållsförteckning. Solenergi. sid 2-5 Solkraft/Solel sid 6-9 Solvärme sid 10-15 Utvinning/framtid sid 16-17 Energiomvandling/Miljöpåverkan

Läs mer

Solenergi vid Högskolan Dalarna. Frank Fiedler, Björn Persson Ludvika, 29 mars 2017

Solenergi vid Högskolan Dalarna. Frank Fiedler, Björn Persson Ludvika, 29 mars 2017 Solenergi vid Högskolan Dalarna Frank Fiedler, Björn Persson Ludvika, 29 mars 2017 Energiämnet vid Högskolan Dalarna Ca 35 personer engagerade (ca 10 professorer och docenter, 5 doktorer, 15 doktorander,

Läs mer

Kurspaketet Värmesystem

Kurspaketet Värmesystem Värmesystem Kurspaketet Värmesystem Hur förser vi våra byggnader med värme och hur effektivt används den? Hur kan vi minska energianvändningen i byggnader? Hur produceras, uppgraderas och utnyttjas biobränslen

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

Nu måste vi bygga en hållbar

Nu måste vi bygga en hållbar Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Perifal Sol Solen som energikälla

Perifal Sol Solen som energikälla Perifal Sol Solen som energikälla Skattefri värme Generöst med varmvatten Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter,

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Masterprogram i solenergiteknik 120 högskolepoäng Master Programme in Solar Energy Engineering 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap.

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025 Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025 Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi El: solceller Solvärme: solfångare Solenergi El: solceller - Kortfattat Solvärme: solfångare - Marknaden - Planering - Dimensionering

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Fungerar solvärme i Sverige?

Fungerar solvärme i Sverige? Solvärmesystem - dimensionering i i - installationsexempel mindre system - Installationsexempel stora system Klaus Lorenz -Forskningsingenjör SERC -Företagsledare Svesol värmesystem - Leverantör av flexibla

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem E.ON Elnät Framtiden är l kal En satsning på Lokala Energisystem Ett nytt sätt att tänka kring energi Det blir allt mer angeläget att hitta vägar för att skapa ett hållbart samhälle. Vi som arbetar med

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i

Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser

Läs mer

Energiteknik 1. 100p

Energiteknik 1. 100p Energiteknik 1 100p Idag: 26 PowerPoint bilder I klassrummet Ta med böcker, papper och penna Vid sen ankomst, knacka på dörren och vänta på att bli insläppt vid lämpligt tillfälle Sen ankomst registreras

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me Nulägesbeskrivning - Idag använder vi 150% av jordens resurser - År 2030 kommer den siffran att överstiga 200% Källa: Världsnaturfonden WWF Nulägesbeskrivning

Läs mer

Solkraft & Plusenergi

Solkraft & Plusenergi -Varför är det en ekonomiskt bra lösning redan idag? 1 1 Agenda 1 Miljöeffekter, förändring & historia 2 Finnängen- plusenergirenovering 3 Solcellsexempel & Ekonomi 4 Övriga exempel 2 Miljöeffekter: Mänsklighetens

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets byggregler

Remissvar avseende Boverkets byggregler Borlänge 14 Jan 2011 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets byggregler Revidering av avsnitt 9 Energihushållning och Regler om ändring av byggnad Inom projektet SWX-Energi har

Läs mer

Solgården. Stefan Larsson

Solgården. Stefan Larsson Solgården Stefan Larsson Bakgrund Stefan Larsson (FoU solenergi + lokal småskalig energiproduktion ) Björn Karlsson, Bengt Perers, & Andreas Fieber (FoU energi i byggnader, LTH) Georg Lagnerius, David

Läs mer

Fysik: Energikällor och kraftverk

Fysik: Energikällor och kraftverk Fysik: Energikällor och kraftverk Under en tid framöver kommer vi att arbeta med fysik och då området Energi. Jag kommer inleda med en presentation och sedan kommer ni att få arbeta i grupper med olika

Läs mer

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar Jocke

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Vägen till Finnängen Ett energineutralt boende. Sveriges första renoverade plusenergihus. Andreas Molin Ppam.se Sweden AB

Vägen till Finnängen Ett energineutralt boende. Sveriges första renoverade plusenergihus. Andreas Molin Ppam.se Sweden AB Vägen till Finnängen Ett energineutralt boende Sveriges första renoverade plusenergihus Andreas Molin Ppam.se Sweden AB Agenda Energieffektivisering Finnängen Varför? Finnängen - innan renovering Myresjöhus-1976

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS. Råd & Tips om husets klimatskal, distributionssystem, uppvärmningsformer med mera

NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS. Råd & Tips om husets klimatskal, distributionssystem, uppvärmningsformer med mera NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS Råd & Tips om husets klimatskal, distributionssystem, uppvärmningsformer med mera NÄR DU SKA BYGGA NYTT HUS Ska du bygga nytt hus? Då har du chansen att göra rätt från början!

Läs mer

Strategi för Hållbar Bioenergi. Delområde: Bränslebaserad el och värme

Strategi för Hållbar Bioenergi. Delområde: Bränslebaserad el och värme Strategi för Hållbar Bioenergi Delområde: Bränslebaserad el och värme Energiforskningens utmaningar Nio temaområden Transportsystemet Industri Bioenergi Hållbart samhälle Byggnader i energisystemet Elproduktion

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Lokalt och kulturellt influerat -Vernacular Västerbottensgård 3 Parstugan Vernacular i kallt klimat Konstruktion - Varm

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025.

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

El från förnybara källor. Den nya torktumlaren

El från förnybara källor. Den nya torktumlaren El från förnybara källor Den nya torktumlaren Många stora förändringar Ved (förnybart) Kol och olja Kol och olja Kol, olja och vattenkraft (förnybart) Kol, olja och vattenkraft Vattenkraft och kärnkraft

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten.

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö

Läs mer

En fasad på ett visningshus i Shanghai där balkongerna designats för att både vara estetiska och samtidigt utgöra solpaneler. Vinkeln kan justeras

En fasad på ett visningshus i Shanghai där balkongerna designats för att både vara estetiska och samtidigt utgöra solpaneler. Vinkeln kan justeras En fasad på ett visningshus i Shanghai där balkongerna designats för att både vara estetiska och samtidigt utgöra solpaneler. Vinkeln kan justeras beroende på solstånd och instrålning. 66 VVS-FORUM #9

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Solen vår bästa vän och följeslagare.

Solen vår bästa vän och följeslagare. Solen vår bästa vän och följeslagare. Som vi alla vet är solen grunden för allt liv här på jorden. Solen är den enda absolut rena energikällan. Solenergin är förnyelsebar och evig, den dagen solen slocknar

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB Marknadsundersökningen inom ramen för RELACS har gjorts i samarbete mellan Energikontor Sydost AB och kommunikationspecialisten Herr H Kommunikation. Herr H har utifrån projektbeskrivning, projektets enkätmall

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda masterexamen i området solenergiteknik

Beslut om tillstånd att utfärda masterexamen i området solenergiteknik Handläggare Joakim Palestro 08-563 086 08 joakim.palestro@uk-ambetet.se BESLUT Reg.nr 2013-06-25 42-65-13 Högskolan Dalarna Rektor Beslut om tillstånd att utfärda masterexamen i området solenergiteknik

Läs mer

RAPPORT 1 (8) 2013-06-28

RAPPORT 1 (8) 2013-06-28 RAPPORT 1 (8) GENERATIONSGAPET OM UNGAS OCH ÄLDRES SYN PÅ FRAMTIDENS ENERGI Fortum har genomfört en opinionsundersökning tillsammans med Novus för att se hur unga respektive äldre ser på miljö-, klimat-

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer