FOKUS PÅ HÅLLBARHET GER AVTRYCK I OMVÄRLDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOKUS PÅ HÅLLBARHET GER AVTRYCK I OMVÄRLDEN"

Transkript

1 WHITE 2013

2 WHITE 2013 FOKUS PÅ HÅLLBARHET GER AVTRYCK I OMVÄRLDEN Monica von Schmalensee VD White 2013 startade trevande men utvecklades till ett bra år för White. Stora tävlingsvinster, uppmärksammade projekt, ökad internationell närvaro och ihärdigt hållbarhetsfokus är några nyckelfaktorer som stärker bilden av White som Skandinaviens ledande arkitektföretag. Att redogöra för alla enskilda framsteg och framgångar är omöjligt på detta utrymme. Jag blir helt enkelt tvungen att göra ett urval, som tillsammans får symbolisera vårt sextiofjärde verksamhetsår. Vår ambition är att vi ska bli det ledande skandina viska arkitektkontoret genom att skapa hållbar arkitektur som berör. Ett bra mått på framgång är de tävlingsvinster, ut märkelser och nomineringar vi får för våra projekt. White vann 21 av de tävlingar som vi medverkade i under 2013 (40 tävlingar i Sverige, 7 i Norge, 4 i Danmark och 5 utanför Skandinavien). Det ger oss en hit rate på 38 % vilket är i linje med tidigare år. Vinsterna bekräftar vår expertis inom hållbar stads byggnad. I hård internationell konkurrens vann vi tävlingen om den framtida stadskärnan i Kiruna, en utbildningsbyggnad i Nairobi i Kenya och ett förslag för stadsutveckling i det orkandrabbade Rockaway Beach i New York. I Sverige fick vi Sienapriset för entréerna till Hamra nationalpark, WAN Awards Best Future Health care Buil d ing för Psykiatrins Hus i Borås samt Plåtpriset för Tele2 Arena. Bildmuseet i Umeå och naturum Koster havet nominerades till Kasper Salinpriset. Southend Pier i Southend-on- Sea fick RIBA East Regional Award och Surface Design Award, samt shortlistades till Mipim Awards i kategorin Best Refurbished Building. Bland uppmärksammade projekt som färdigställdes under året finns Tele2 Arena i Stockholm, naturum Vänerskärgården vid Läckö slott, strålbehandlingskliniken vid Universitetssjukhuset i Lund, kvarteret Forsete i Umeå med hotell, kontor och handel och bostadskvarteret Frode parken i Uppsala med Nordens största solcellsfasad. Vi har under året deltagit i internationella jurysammanhang, som talare vid konferenser och visat projekt i utställningar som t ex London Festival of Architecture och Ecobuild i London. Vi deltog även vid toppmötet i Nairobi som UN Habitat arrangerade och blev inbjudna av utrikesdepartementet att tala på Business of Design Week i Hong Kong. 2

3 VD HAR ORDET Vi jobbar tillsammans. Här finns inte en stjärna. Det finns över sjuhundra. 1. Lunch på kontoret i Malmö. 2. Arkitekturen i Örebro tar form. 3. På takterrassen vid Skanstull i Stockholm finns våra absolut minsta kollegor. Nästan närmare bestämt. FOTO: PETER BRINCH Inom White Research Lab, vår satsning på praktiknära kunskapsutveckling, har vi påbörjat 23 projekt som spänner över alla våra kompetensområden. Våra marknads- och kunskapsnätverk samordnades under året och respektive område har nya utvecklingsansvariga ledare. Under året har vi finansierat industridoktorander vid Chalmers och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och vi deltar i forskningsprojekt och samarbeten med ett stort antal betydelsefulla branschaktörer. White har idag ett 50-tal specialister inom hållbarhet. De flesta av våra uppmärksammade projekt under året har ett tydligt hållbarhetsfokus, från stadsutveckling i Kiruna till klimat anpassning i New York. Vi har rekryterat fler specialister inom social hållbarhet där efterfrågan är stor på kompetens för medborgardialoger och sociala konsekvensanalyser. Utöver det har vi även varit med och utvecklat en modell för upprustning av förortsområden, med fokus på sociala och tekniska aspekter. Hållbarhetscertifiering av byggnader ökar och vi utarbetar nu ett svenskt system för certifiering av stadsdelar. Vårt sätt att arbeta med digital design och Building Information Modelling, BIM, ger tydlig effekt i projekten. BIM är en nyckelkompetens inom samtliga vårdprojekt, och vi ligger långt framme när det gäller att integrera BIM i uppdrag som t ex Nya Karolinska Solna, NKS. Våra sjukvårdsexperter fortsätter att vinna stora uppdrag inom sjukvård som Danderyds akutvårdsbyggnad, J-huset på Akademiska sjukhuset i Uppsala, Höglandssjukhuset i Eksjö och nytt barnsjukhus på Östra sjukhuset i Göteborg. Öresunds regionen är en viktig och spännande marknad för oss och därför jobbar vi gränsöverskridande mellan kontoren i Malmö och Köpenhamn. Kontoret i Oslo har under året kvalificerat sig till flera tävlingar och vunnit den mycket uppmärksammade tävlingen om Oslo Havnepromenad. Under året fick ägargruppen 53 nya aktieägare. Aktieförsäljningen har varit god med 156 personer som köpt totalt aktier. Jag noterar särskilt med glädje att så många nya medarbetare köper aktier i White. Framtidstro är ett starkt fundament. 3

4 WHITE 2013 FRÅN PAPPER, TRÄ OCH GLAS TILL HUS HELT UTAN SÖMMAR 1 Chameleon Cabin är ett hus byggt helt av papper. Huset har en veckad utsida där tryckta bilder av svart och vit marmor ger en illusion där huset ändrar färg från vitt till svart beroende på var betraktaren står. Husets knallgula inre ger en kontrasterande värme. Byggnadens proportioner är baserade på den svenska friggeboden. Chameleon Cabin är utvecklad i samarbete med Göteborgstryckeriet och Happy F&B. 2Det nya rådhuset i Bodø ska symbolisera värdighet och representation, ha ett samlande utryck för Bodø kommuns unika identitet och samtidigt vara en rationell och flexibel kontorsbyggnad. Hela rådhuskvarteret samverkar med den omgivande staden, havet och fjällandskapet samtidigt som den nya byggnaden har en stark egen närvaro. En ikonbyggnad som bjuder in till dialog. Tävling. 3 Den hårda hamnmiljön i Hasle på Bornholm är nu kompletterad med ett bad uppbyggt av mattor försiktigt vikta över hamnkanterna. Vi har skapat en miljö där vi behållit de befintliga lokala miljöerna men samtidigt kontrasterat harmoniskt med det nya havsbadet. Flygande mattan är det tydligaste landmärket en flytande konstruktion med skyddade pooler för barn och ett 7 meters hopp- och utsiktstorn. 4 Möjligheten att bidra till mer grönska och hållbarhet var vägledande i arbetet med att skapa en ny samverkanscentral för viktiga samhällsfunktioner i Stockholm. Det blir en dynamisk volym som står som en uppmärksam och nyfiken gestalt som spanar ut över staden. 5En öppen och välkomnande mötesplats med tydliga miljömål. Den nordiska ambassaden i Hanoi symboliserar nordiska värderingar och underlättar samarbete och kommunikation mellan besökare och ambassadpersonal. Med inspiration från traditionella byggnadstekniker skapade vi en modern, hållbar byggnad utifrån naturens egna energisystem. Tävling. 6Arkitekttävlingen FAR ROC lockade ett stort antal kontor från hela världen att bidra med en plan för hållbar stadsbyggnad på halvön Rockaway i New York. Livet i området förändrades dramatiskt efter den förödande orkanen Sandy, då tusentals människor förlorade sina hem. Vårt vinnande förslag Small Means and Great Ends, utvecklar området genom en serie småskaliga insatser som skapar en motståndskraftig helhet. 7 Med stadens bästa läge intill Umeälven blir Väven en helt ny gränsöverskridande kultur arena. Ett söm- och sömnlöst kvarter i hjärtat av Umeå som fylls med upplevelser, kultur, kunskap, hotell, mat och konferens i inno vativa samarbeten. Väven ingår i stadsutvecklingsprojektet Staden mellan broarna, och ska förstärka det kulturella stråk som bildas från Konstnärligt campus till Broparken. Tätt sam arbete med Snøhetta. Omslag: Framtida Kiruna med en långsiktig och hållbar vision kan Kiruna steg för steg växa österut. 4

5 PROJEKT I URVAL FOTO/VISUALISERING: RASMUS NORLANDER, SIGNE FIND LARSEN, MIR & WHITE VIEW

6 WHITE 2013 WHITE I SIFFROR 2013 Under 2013 ökade omsättningen i koncernen för fjärde året i rad och uppgick till 765 MSEK (758 MSEK 2012). Resultatet efter finansiella poster blev 42,9 MSEK (21,4 MSEK). Rörelseresultatet före och efter stiftelseavsättning uppgick till 53 MSEK respektive 43 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,0%, respektive 5,7%. Konjunktur- och inflationsutsikterna i Sverige och omvärlden är goda och det sker en fortsatt återhämtning i världsekonomin. BNP-tillväxten i USA väntas bli fortsatt hög och euroområdet återhämtar sig, om än långsamt. Trots den svaga konjunkturen gick vi ut med bättre resultat i arkitektverksamheten än vi hade trott. Vid årets slut fanns 712 (678) anställda och av dessa var 60% arkitekter och 33% ingenjörer. Personalomsättningen var 10% (9%), där 103 (91) personer började och 69 slutade (59). Koncernens medel ålder var 41 år (41). Vår största enskilda marknadstjänst var de arkitektrelaterade tjänsterna, dessa stod för 85% av vår omsättning vilket motsvarade 650 MSEK. Per balansdagen fördelades koncernens aktier på följande vis: 106 partners ägde aktier, två ägarstiftelser ägde aktier och 358 övriga medarbetare ägde aktier. En historiskt stark börsuppgång om 23% under 2013 ger förhoppningar om ett bra Sveriges Byggindustrier bedömer att 2014 totalt sett blir ett bra byggår, framför allt på bostadssidan. 6

7 WHITE I SIFFROR 2013 EKONOMI Beträffande den finansiella utvecklingen av koncernen hänvisas till nedanstående ekonomiska flerårsöversikt. FRÅN RESULTATRÄKNINGEN, TSEK Rörelsens intäkter Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Minoritetens andel av årets resultat Årets resultat FRÅN BALANSRÄKNINGEN, TSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank inklusive korta placeringar Summa tillgångar Eget kapital Minoritetens andel av eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder NYCKELTAL Avkastning på eget kapital (%) 27,4 27,1 21,5 19,1 19,0 Vinstmarginal (%) 5,6 2,8 5,3 4,7 6,4 Intäkt per anställd (TSEK) Soliditet (%) 39,8 34,6 32,8 39,9 51,8 Medelantal anställda DEFINITIONER Avkastning på eget kapital (%): Vinstmarginal (%): Soliditet (%): Årets resultat efter minoritetens andel i procent av genomsnittligt eget kapital exklusive minoritetens andel. Resultat efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter. Eget kapital exklusive minoritetens andel i procent av totala tillgångar. 7

8 VISUALISERING: TEGMARK/WHITE GÖTEBORG Magasinsgatan 10 Box 2502 SE Göteborg HALMSTAD Badhusgatan 10 SE Halmstad KØBENHAVN White arkitekter A/S Njalsgade 21 DK-2300 København S LINKÖPING S:t Larsgatan 32 B SE Linköping LONDON The Building Centre 26 Store Street WC1E 7BT London MALMÖ Bassängkajen 12 SE Malmö NÆSTVED White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1. sal DK-4700 Næstved OSLO Møllergata 13 NO-0179 Oslo STOCKHOLM Östgötagatan 100 Box 4700 SE Stockholm UMEÅ Östra Strandgatan 26 B SE Umeå UPPSALA Västra Ågatan 16 SE Uppsala VÄSTERÅS Hantverkargatan 10, 1tr SE Västerås ÖREBRO Olof Palmes Torg 1A SE Örebro WHITE.SE

KUNSKAPS- UTVECKLING GER FÖRÄNDRING

KUNSKAPS- UTVECKLING GER FÖRÄNDRING WHITE 2014 WHITE 2014 regeringskvarteret i Oslo. White tar också plats i Danmark. Där lanserade vi en idé tävling om framtidens studentbostäder tillsammans med Dansk Arkitektur Center, DAC. Intresset för

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

Innehåll. 2010 i korthet 1 Vd har ordet 3 Vår Vision 4

Innehåll. 2010 i korthet 1 Vd har ordet 3 Vår Vision 4 årsredovisning 21 Vår projektportfölj ökade under 21 från 15 miljarder till nästan 18 miljarder SEK, vilket är en ökning med cirka 2 procent. När Kunskapssverige växer, byggs det som aldrig förr på svenska

Läs mer

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia)

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia) Bokslutskommuniké 2014 RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll

Läs mer

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen.

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen. The Line Atlas Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 6 introduktion - skanska 8 trender & tendenser 14 Arkitema Architects 16 Doc Piazza 20 Fojab 24 ID kommunikation

Läs mer

TILLVÄXT, ÖKAD VINST OCH STARKT KASSAFLÖDE

TILLVÄXT, ÖKAD VINST OCH STARKT KASSAFLÖDE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2014 TILLVÄXT, ÖKAD VINST OCH STARKT KASSAFLÖDE JANUARI -- DECEMBER 2014 Omsättningen uppgår till 1 378,8 (1 305,1) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 147,4 (138,9)

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

Fokus ger fortsatt stark tillväxt

Fokus ger fortsatt stark tillväxt Delårsrapport januari - mars 2014 Fokus ger fortsatt stark tillväxt Nyckeltal januari mars 2014 Omsättning 26,4 (16,0) MKR Rörelsemarginal 9,5 (1,4) procent Rörelseresultat 2,5 (0,2) MKR Kassaflöde 5,1

Läs mer

2E Groups första kvartal enligt förväntan

2E Groups första kvartal enligt förväntan Sid: 1 av (17) 2E Groups första kvartal enligt förväntan 2E Group Q1 2013 1 januari 31 mars 2013 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Väsentliga händelser under första kvartalet Hélène Gustavii tillträdde

Läs mer

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 Sweco i korthet Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa helhetslösningar som bidrar till utveck engineering and design. Vi gör det möjligt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ JANUARI-DECEMBER 2011 Omsättningen uppgår till 1 293,5 (1 108,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 184,3 (156,0) Mkr, en rörelsemarginal

Läs mer

SPECIALFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014

SPECIALFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 SPECIALFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder

Läs mer

Innehåll. Omslagets bild: Statoils kontor, Fornebu, Oslo, Norge

Innehåll. Omslagets bild: Statoils kontor, Fornebu, Oslo, Norge Årsredovisning 2012 Innehåll Redovisning av resultat och intäkter i årsredovisningens första del (sid 1 80) sker i enlighet med segmentsredovisning. Rapport över finansiell ställning och kassaflöde presenteras

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 Årsredovisning 2013 Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 FINANSIELLA MÅL 5 STRATEGI 6 AFFÄRSMODELL 8 BESQABS MARKNAD 10 MÅLGRUPP OCH KUNDER 12

Läs mer

VERKSAMHETSPRESENTATION 2007

VERKSAMHETSPRESENTATION 2007 VERKSAMHETSPRESENTATION 20 INNEHÅLL 1 2 4 6 8 10 16 17 23 Nordens största bilkedja VD har ordet Vision, affärsidé, mål och strategier Marknad med hård konkurrens Marknadens bredaste service- och bilerbjudanden

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 01 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 God utveckling i Sverige, stabilt i Norge Starkt kassaflöde under kvartalet Oförändrad utdelning JANUARI DECEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 2,9 PROCENT

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Årsredovisning 2014. med Hållbarhetsredovisning. Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus

Årsredovisning 2014. med Hållbarhetsredovisning. Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus Årsredovisning 2014 med Hållbarhetsredovisning Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus Om Akademiska Hus Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med univers itet

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

TILLVÄXT OCH ÖKAD VINST

TILLVÄXT OCH ÖKAD VINST DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2014 TILLVÄXT OCH ÖKAD VINST JANUARI -- SEPTEMBER 2014 Omsättningen uppgår till 989,6 (956,9) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 99,0 (98,4) Mkr, en rörelsemarginal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING LINKÖPINGS STADSHUS

ÅRSREDOVISNING LINKÖPINGS STADSHUS ÅRSREDOVISNING LINKÖPINGS STADSHUS Produktion ARIOM REKLAMBYRÅ Foto DAVID EINAR, OSKAR LÜRÉN, JAN TORBJÖRNSSON OCH RESPEKTIVE BOLAGS BILDBANKER Tryck LARSSON OFFSETTRYCK INNEHÅLL 10 Wahlbecks Företagspark

Läs mer

Innehåll. Koncernöversikt

Innehåll. Koncernöversikt Årsredovisning 2014 Innehåll Med fokus på miljöcertifiering I denna årsredovisning används miljöcertifieringslogotyper för att visa när ett projekt är eller är på väg att certifieras enligt ett miljömärkningssystem.

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Nettoomsättning 408 MSEK (385) Rörelseresultat 29 MSEK (25) Rörelsemarginal 7,0 % (6,5

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

Sweco i korthet. projektexport till ett 90-tal länder runt om i världen. Resultat och nyckeltal, koncernen. Koncernens rörelse resultat 2009

Sweco i korthet. projektexport till ett 90-tal länder runt om i världen. Resultat och nyckeltal, koncernen. Koncernens rörelse resultat 2009 Sweco i korthet Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa helhetslösningar som bidrar till u design. Med det menar vi helt enkelt att vi gör det möjligt för alla våra

Läs mer