STÅL Hållbart, flexibelt och kreativt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÅL Hållbart, flexibelt och kreativt"

Transkript

1 STÅL Hållbart, flexibelt och kreativt SBI

2 Stål - ett hållbart byggmaterial Inga byggmaterial är hållbara i sig, utan effekten på miljön beror i praktiken på hur de används i ett byggnadsverk. Hållbar utveckling betyder socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande för en bestående och livskraftig miljö även i framtiden. Jag vill på de här sidorna lyfta fram de unika resultat som kan uppnås med stål som byggmaterial, när det gäller att skapa trygga, hållbara och lönsamma byggnadsverk. Bygg hållbart med stål! Björn Uppfeldt VD Stålbyggnadsinstitutet 2

3 Kreativt och glädjefullt, sid 5 Energieffektivt, sid 6 Återvinningsbart, sid 9 Smidigt byggande, sid 10 Sunda hus, sid 13 Flexibelt, sid 14 3

4 Victoria Tower Scandic Hotell Stockholm Hotell och kontorshus som är beläget i anslutning till Kistamässan i Stockholm är sedan 2011 Nordeuropas högsta hotell, 120 m högt och med 35 våningar. Byggnaden innehåller hotell med 300 rum, restaurang, konferensverksamhet och en sky bar högst upp. De översta tio våningarna inrymmer också kvadratmeter kontor. Entreprenör: Peab Sverige AB Ägare: Arthur Buchardt, Arkitekt: Gert Wingårdh och Karolina Keyzer Stålstomme: VSAB Foto: Åke E:son Lindman

5 Kreativt och glädjefullt. Stål är ett fantastiskt material att nyttja för avancerade arkitektoniska skapelser, både när det gäller form och yta. Det är bara fantasin som sätter gränser. Idag finns forskning om kreativa städer som visar att den ekonomiska utvecklingen följer med när städer satsar på kreativa miljöer. Ett vackert funktionellt hus vill man besöka, arbeta och bo i. Ett byggnadsverk i stål behåller sitt värde och har en lång livslängd vilket ger en låg miljöbelastning. Höghållfast, rostfritt och Cor-Ten - alternativen är många om man vill sticka ut med stål. Nya färgsystem för tunnplåt ger nya funktioner hos tak och fasader och möjligheten att rullforma dubbelkrökta plåtar har skapat nya former t ex på OS- Velodromen i Athen. Golden Gate i San Fransisco, Wembley Stadium i London, Fågelboet i Peking, Stockholm Waterfront och snart Santiago Cala-travas Oculus på Ground Zero i New York har alla ett gemensamt: formbarheten och styrkan hos stål har gjort det möjligt att skapa verkliga landmärken i staden, både funktionella och vackra att se på. I vår teknokratiska värld är det lätt att glömma att skönhet och originalitet är viktigt för hållbarheten. 5

6 Smarta energilösningar. Lätta konstruktioner, bra isolerförmåga och genomtänkta lösningar med stål ger energieffektiva byggnader. Över en tredjedel av alla CO 2 -utsläpp i Sverige skapas av byggnader. Energianvändningen under en byggnads förvaltningsskede är en av byggbranschens absolut viktigaste miljöaspekter. Med en energiefffektiv utformning av klimatskärmen kan byggnadens energiförbrukning kraftigt reduceras. Ett antal energieffektiva lösningar för klimatskärmar finns idag för stålbyggnader som bostäder, industrier och lokaler. Att värma eller kyla rum där ingen vistas är både dyrt och onödigt. Vissa moderna energisystem bygger därför på att överföra värme och kyla till den plats där den behövs för tillfället. Det är då en fördel om inte huset i sig lagrar energi i stommen och skapar tröghet i systemet. En lätt konstruktion med stål uppfyller dessa krav. Ett väl fungerande klimatsystem skapar välbefinnande, är kostnadseffektivt och naturligtvis ger det också en låg miljöbelastning. Bygg med smarta energisystem och lätta stålkonstruktioner. En LEED-certifiering kräver täta klimatskal, 6 låg energianvändning och bra inomhusklimat.

7 Verkkokauppa Helsingfors Elektronikjätten Verkkokauppa.net har fått en ny sexvåningsbyggnad i Helsingfors nya stadsdel Jätkäsaari. Byggnaden monterades ihop extremt snabbt på grund av prefabricerad stålstomme och är certifierad enligt LEED. Beställare: Eläke-Tapiola Totalentreprenör: Rakennusosakeyhtiö Hartela Arkitekt: Helin & Co Arkkitehdit Stålkonstruktion: Ruukki

8 Hyllie Malmö Hyllie är en helt ny stadsdel som växer fram öster om Malmö. Där iakktar man principerna av hållbart byggande så långt som möjligt. Flera stålbyggnader bidrar till Hyllies moderna och miljöanpassade karaktär. Malmö Arena är ett exempel på modernt stålbyggande i Hyllie. Arkitekt: Fojab Arkitekter och Berg Arkitektkontor Entreprenör: PEAB AB Stålarbeten: Ruukki

9 Den eviga cirkeln. Stål är fullständigt återvinningsbart. Oavsett hur många gånger stålet återvinns, så bibehålls kvaliteten. Byggbranschen tillhör de som har störst krav på sig att öka återvinningen av material och produkter. Byggnader och anläggningar av stål är lätta konstruktioner, och använder därför relativt lite materialråvara. Stålbyggnaders höga återvinningsbarhet och återbrukbarhet är dessutom kraftigt resursbesparande. Man sparar 75% av energin om man gör stål från återvunnet material jämfört med om man gör det från malm. Återvunnet stål minskar utsläppen med ca ett ton CO 2 per ton återvunnet stål. Allt stål går att återvinna, oavsett hållfasthet, legeringsinnehåll eller ålder. Stål är i det närmaste unikt genom att kvalitetsförluster i samband med återvinning kan undvikas helt. Idag är cirka 25 % av stålet i byggkonstruktioner återvunnet. Totalt sett återvinns cirka 90 % av världens stål. Stål går att återvinna till 100%... och är världens mest återvunna material. 9

10 Bygg utan att störa. Minskade transporter till och från byggplats minskar utsläpp och minimerar trafikstörningar, och stör mindre i känsliga miljöer vilket skapar nöjdare grannar till stadens byggarbetsplatser. En byggarbetsplats skapar ofta stora påfrestningar på omgivningen med borttransport av befintligt byggnadsverk inklusive grundläggning och tilltransport av byggmaterial, och därutöver själva byggprocessen. Det krävs mindre byggmaterial om man bygger med stål, vilket ger färre transporter. Ibland kan även det befintliga fundamentet återanvändas trots att den nya byggnaden är större än den borttagna. Med dagens byggteknik förbereds alla komponenter i fabrik innan de transporteras till byggarbetsplatsen så mängden störande bearbetning kan minimeras. Genom minimering av transporter och störande bearbetning på arbetsplatsen minskar belastningen på omgivande arbetsplatser, bostäder och, inte minst, på miljön. Detta skapar dessutom en goodwill för byggare och byggherre. Med stål bygger man med omtanke om omgivningen. 10

11 Waterfront kongress Stockholm Den höga takhöjden och de stora spännvidderna har krävt att delarna till stommen lyfts upp och svetsas på 23 meters höjd. Hela Waterfront-komplexet är certifierat som Green Building, vilket innebär att man använder 25 % mindre energi än Boverkets rekommendationer. Beställare: Peab Sverige AB, Arkitekt: White Arkitekter AB, Stålkonstruktion: Ruukki

12 Kilden Kristiansand Kilden är ett kvadrameter stort konsert- och teaterhus med 4 salar och 2277 sittplatser. Den slingrande ytterväggen, klädd i ek, ska skilja verklighet från fantasi. Ytterväggen döljer en gigantisk och komplex stålram som bär hela fasaden. Stålstomme: Ruukki Arkitekt: ALA Architects

13 Sunda stommar. Ett hus som är byggt av stål löper avsevärt mindre risk att bli ett så kallat sjukt hus. Luftkvaliteten är helt avgörande för att ett hus ska kunna kallas för ett sunt hus. Reglar, pelare och balkar av stål absorberar inte fukt som i förlängningen kan orsaka allergier och hälsoproblem. Detta beror på att stål är ett oorganiskt material som varken ruttnar eller möglar. Eftersom det inte behövs kemikalier för att uppnå en bra konsistens eller lång hållbarhet avger stål heller inga skadliga eller irriterande ämnen. Om en olycka skulle vara framme, och till exempel ett rör skulle spricka och läcka, så är det inte stommen - husets ryggrad - som måste åtgärdas, utan förhoppningsvis mer enkelt utbytbara material och komponenter. Ett sunt hus skapar trygghet, behåller sitt värde och har konstruktioner som klarar påfrestningar utan att behöva bytas ut. Det ger en låg miljöbelastning. Stommar av stål ger husen en sund ryggrad. 13

14 Flexibelt. Guldstjärnor i all ära men det viktiga är att skapa hus som man vill bo i, arbeta i, se på och kanske äga och förvalta oavsett hur förväntningarna ändras. En stålkonstruktion har även andra hållbarhetsvärden som inte kommer fram med miljöklassningssystem. Stålkonstruktioner ger en flexibilitet som få andra material när det gäller att flytta väggar, bygga ut och ändra. Flexibilitet ger byggnaden en lång livslängd och möjlighet att anpassa utrymmet inuti en byggnad till framtida behov i allt från kontors- och hotell- till industri- och kommersiella byggnader. Att bygga med en lång livslängd i åtanke är dessutom ett av de enklaste sätten att minska energianvändningen under hela livscykeln. Idag kan man även bygga om, lägga till våningar eller ändra om inuti samtidigt som byggnaden används som vanligt. Störningsfritt och smidigt byggande är en viktig aspekt av stålets egenskaper. Miljöklassningssystemet BREEAM fokuserar på byggnadens hela livscykel och hela byggprocessen. 14

15 Østensjøveien 27 Oslo NCC bygger ett nytt norskt huvudkontor med hög miljöprofil. By ggnaden kommer att certifieras enligt BREEAM. Målgruppen är nästa gen eration av hyresgäster som vill arbeta i en modern och miljövänlig state of the art hus. Projektet fokuserar på att skapa bästa möjliga inomhusluftkval itet samt rationella, flexibla och moderna kontorsbyggnader med minimal miljöpåverkan. Byggnaden har en bärande stomme av stål. Arkitekt: Henning Larsen Architects Entreprenör: NCC

16 Ypsilon-bron Stålbrolösningar förbättrar infrastrukturen i våra städer. Ypsilon-bron i Drammen i Norge skapades utifrån de boendes behov och har fört stadens båda sidor närmare varandra. Formgivning: Arne Eggen Architects Stålkonstruktion: Ruukki Stal. Den här informationsbroschyren är ett samarbete mellan: Norsk Stålforbund Teräsrakenneyhdistys Finland Stålbyggnadsinstitutet Sverige Grafiskt genomförande: Cecilia Axelsson Projektledare: Johanna Parikka Altenstedt

Använt stål återvinns i nya produkter. 15 MILJÖ

Använt stål återvinns i nya produkter. 15 MILJÖ 15 MILJÖ Ordet miljö betyder omgivning, men har närmast kommit att förknippas med sammanhang som omfattar natur, ekologi och hälsa. Ekologi betyder Läran om samspelet mellan de levande organismerna och

Läs mer

STRÄNGBETONG MILJÖARBETE

STRÄNGBETONG MILJÖARBETE STRÄNGBETONG MILJÖARBETE Strängbetongs miljöarbete är en viktig aspekt av hela vår verksamhet. Från kundvärden, till inköp av material. 1 Miljöarbetet på Strängbetong Förr levde vi människor i tron att

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Produktutveckling. Nya och lättare ErgoLite sparar både ryggen och miljön. Tydligare ljudkrav i BBR

Produktutveckling. Nya och lättare ErgoLite sparar både ryggen och miljön. Tydligare ljudkrav i BBR Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #1 2013 Nya och lättare ErgoLite sparar både ryggen och miljön TEMA: Produktutveckling n Nya Karolinska Sjukhuset ett unikt bygge n THERMOnomic får utökat

Läs mer

energilösning i världsklass

energilösning i världsklass ett magasin om och från Stockholm waterfront waterfront#1 Stockholm Waterfront ger drömmarna liv I ett land där mycket är lagom märks Stockholms stads vision för år 2030 litet extra ett Stockholm i världsklass.

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ThyssenKrupp

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ThyssenKrupp SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 209 Nedanstående är en annons från ThyssenKrupp 2 husbyggaren nr 2 B 2009 nr 2 2009 Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND

Läs mer

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC:

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC: Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #1 2015 Tema Certifiering Habito flyttar gränserna Umeå fortsätter att växa Musiken i fokus på Malmö Live Skillnader på ljudreglar Ett hållbart samhälle

Läs mer

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden Lösningar i stål som bygger för framtiden 2 Några starka skäl för att välkomna den nya järnåldern ekonomiskt effektivt enkelt sunt När människan upptäckte järnet för 3000 år sedan, la hon grunden till

Läs mer

Gyproc. Här skapas svängrum för framtidens arkitekter. Unika lösningar

Gyproc. Här skapas svängrum för framtidens arkitekter. Unika lösningar Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #2 2014 Här skapas svängrum för framtidens arkitekter Lättviktsskivan på frammarsch Nära samarbeten gynnar alla Byggen på hög nivå En hållbar framtid TEMA:

Läs mer

Återbruk var dag. Klara Mörk Anna Gustafsson. Göteborg 2015. Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling

Återbruk var dag. Klara Mörk Anna Gustafsson. Göteborg 2015. Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling Återbruk var dag Klara Mörk Anna Gustafsson Göteborg 2015 Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling Förord Vi vill rikta ett varmt tack till alla de som delat med er av kunskap

Läs mer

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2015 Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden Fler aktörer fokuserar på geoenergi Hållbar ishall i Gimo TEMA: K-MÄRKT Att verka utan att synas GEOENERGI

Läs mer

Låt Otis visa dig. med innovativ GeN2 -hissteknik.

Låt Otis visa dig. med innovativ GeN2 -hissteknik. TM Låt Otis visa dig med innovativ GeN2 -hissteknik. Miljövänliga GeN2-hissar sätter en ny standard för prestanda, tillförlitlighet, konstruktionsflexibilitet och komfort samtidigt som de minskar kostnaderna

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 2 / 2010

INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 2 / 2010 INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 2 / 2010 David Lindgren en konsult i sin rätta miljö leed & breeam FRAMTIDENS fastigheter i en klass för sig tema: hållbar stadsutveckling ewa björling vill exportera

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden

Tillsammans bygger vi framtiden Tillsammans bygger vi framtiden 2 OM OSS Glädjen ligger i att vara till nytta! Oavsett hur ödmjuk du är tror vi att du njuter av att se ditt färdiga byggnadsverk vare sig det är ett bostadshus, ett köpcenter

Läs mer

Raketskolan tar ut svängarna

Raketskolan tar ut svängarna Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #2 2012 Raketskolan tar ut svängarna TEMA: Brandskydd n Tuffa krav på Täby centrum n Nya FireCase klarar fukt bättre n Brandsäkring av stål utan profiler

Läs mer

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter

Läs mer

Framtiden har flytande gas i tankarna. En adress som förpliktigar 3. Hårda krav på billigt boende 5. Tidningshus med öppna spjäll 8

Framtiden har flytande gas i tankarna. En adress som förpliktigar 3. Hårda krav på billigt boende 5. Tidningshus med öppna spjäll 8 En adress som förpliktigar 3 Hårda krav på billigt boende 5 Tidningshus med öppna spjäll 8 Framtiden har flytande gas i tankarna En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Invigning av kontoret

Läs mer

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26 Ett miljöcertifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera sin miljöprofil, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. SID 03 MILJÖCERTIFIERINGEN FÖR KRÄVANDE KUNDER BREEAM gör oss mer aktiva och

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: lipkin. daniel hertzell, christer

Läs mer

Innehåll Klimatsmarta hus

Innehåll Klimatsmarta hus Klimatsmarta hus 1 Innehåll Framtidens byggande 3 Varför välja ett lågenergihus? 4 Villa Solkraft 6 Villa Äntligen 8 Villa Birch 10 Villa Björken 12 One Tonne Life-huset 14 Arkitektens roll 16 Hållbara

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven.

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven. VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND Moelven Eurowand moelven.se WANDERWALL PRODUKTKATALOG Produceras av marknadsavdelningen på Moelven

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 10 HÅLLBAR STADSUTVECKLING 3STEG SAMVERKAN FÖR HÅLLBARHET Lena

Läs mer

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Trosa Swedisol AB 2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Framtidens Universitetssjukhus

Framtidens Universitetssjukhus Framtidens Universitetssjukhus Följ med till Sveriges mest spännande byggprojekt! DESIGN: KAMIS.SE Maj 2013 24 25 INLEDNING Vi bygger framtidens universitetssjukhus Nya Karolinska Solna 2010 Nya Karolinska

Läs mer