Reseberättelse från en ST-utbildningsresa till London

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reseberättelse från en ST-utbildningsresa till London"

Transkript

1 Reseberättelse från en ST-utbildningsresa till London ST-läkare inom slutenvården i Kärnsjukhuset i Skövde (KSS) och Sjukhuset i Lidköping (SiL) fick hösten 2000 möjligheten att åka på en utbildningsresa till London. Syftet var bland annat att studera det engelska ST-utbildningssystemet och jämföra det med det svenska. Tanken var att vi kunde få inspiration för att utveckla vårt eget system samtidigt som våra engelska kollegor var mycket intresserade av hur vårt system fungerade. Flygresan, hotell, tunnelbanakort och den dyra Simulation Centre som grupp B övade på (se nedan) betalades med utbildningsmedel från SkaS (Skaraborgs Sjukhus) där KSS och SiL ingår. För de många och givande studiebesök (ibland inkluderande lunch) tog våra engelska kollegor inte betalt. Två middagar kvällstid sponsrades av ett läkemedelsföretag. Så bar det iväg! 38 ST-läkare från blandade specialiteter, våra två studierektorer, en representant för sjukhusledningen (bitr chefsläkare) och en representant från SPUR - Läkarförbundets specialistutbildningsråd, landade på Gatwick airport den 25 oktober. Första dagen gick åt till inkvartering och rekognoscering. Följande två dagarna ägnades åt studiebesök inom respektive specialitetsområde. Vi delades in i tre grupper med olika program, A (kirurgi, ortopedi, urologi och gynekologi), B (medicin och anestesi) samt C (barnmedicin, hud, rehabilitering, öron och radiologi). GRUPP A (kirurgi, ortopedi, urologi och gynekologi) Första dagen besökte vi St Mary s Hospital, Department of Surgery. Vi blev ledsagade in i den nya MR-ledda kirurgins värld. Operationssalen är försedd med en specialdesignad MR kamera som ständigt är i funktion. MR apparaten är utformad så att man kan undersöka patienter i olika ställningar, bla stående. Syftet med detta är att kunna utföra MR-ledda biopsier, termisk destruktion av ffa levermetastaser, endoskopisk kirurgi, dynamiska MR undersökningar (ex knäled under belastning) samt vägledning under pågående öppen kirurgi, ex tumörkirurgi. Intressant var att man kunde studera anatomin i dynamiska situationer där vi med konventionella undersökningstekniker inte får tillräcklig information, ex diagnostik av oklara ljumsksmärtor och bäckenbottenproblematik vid inkontinens och prolaps. För att MR-ledd kirurgi skall fungera krävs bla special instrument, anestesi- och monitoreringsutrustning och speciella kirurgiska tekniker har behövt utvecklas som fungerar i magnetiska fält. Vi fick göra ett studiebesök på operationssalen där vi fick erfara att kirurger bör ej vara mer än 55 cm breda, bör ej ha bygel-bh, metallförsedda hårspännen eller nyckelkort till hotellrum i fickan. Kopparspiralen vågade vi inte ens fråga om. För mer information om MR- kameran, inklusive bilder, kan ni checka in deras hemsida Sedan redogjorde man för oss för den praktiska kirurgiska utbildningen både på AT- och STnivå. En del uppmärksammade fall i England med oförväntat dåliga resultat, de sk Bristol cases där vissa barnhjärtkirurger uppvisade högre mortalitetsfrekvens än förväntat, har lett till att man försökt kvalitetssäkra utbildningen på samtliga kompetensnivåer. I England är det sedan 1800-talet förbjudet enligt lag att använda levande djur i utbildning. Man har därför utvecklat ett utbildningssystem där virtual reality är en del av basutbildningen. Två av fördelarna med detta system är dels att doktorn känner sig mer säker i sin situation och att

2 patienten känner sig väl omhändertagen av en till synes kompetent doktor. De olika utrustningarna som fanns tillgängliga var bl.a. basal laparoskopisk teknik, artroskopi med taktil feedback samt colo- och bronkoskopi. Man kunde även monitorera sin personliga utveckling. Vi hade förmånen att få prova denna virtual reality-teknik, vilket uppskattades mycket och man inser fördelarna med denna typ av träningsmetod. För kandidater och ATläkare fanns utbildningscenter för praktisk träning av bla suturteknik, KAD sättning, rektaloch bröstpalpation, ögon- och öronundersökning samt venprovstagning på attrapp och träning i anamnestagande på inhyrda skådespelare under videofeedback. De har även utvecklat en utbildningsbas på det universitetsanknutna intranätet där man bla kunde hämta hem föreläsningsanteckningar och få teoretisk handledning i olika praktiska moment. Imponerande! Sist på dagen fick vi lyssna till en mer forskningsinriktad föreläsning av en av deras ST läkare, Dr Paraskeva. Han föreläste om onkologiska aspekter på minimalinvasiv kirurgi. Det finns en del studier som talar för att cancerceller som utsätts för CO2 (hypoxi vid laparoskopi) ökar sin tillväxt, invasionsförmåga samt minskar vidhäftningsförmåga på cellnivå. Vilken är då den optimala laparoskopigasen? Troligtvis bör den innehålla en viss mängd syre (3-4%?), samt vara uppvärmd, fuktig och steril. Dag 2 gjörde vi ett studiebesök till The Royal College of Surgeons of England. Först på programmet ingick ett besök på the Hunterian Museum. John Hunter ( ) var en stor kirurg och anatom som under sin levnad bedrev forskning kring vävnader och deras förmåga att anpassa sig och kompensera för skada till följd av trauma, sjukdom och förändringar i omgivningen. Under detta arbete samlade och bevarade han tusentals vävnadsbitar av djur och människor. Av dessa finns nu 3500 utställda i museet. Den guidade turen i museet var mycket fascinerande. Efter besöket i museet fick vi en föreläsning om den engelska läkarutbildningen och ST utbildningen med inriktning mot kirurgi. Intagningen till läkarutbildningen baseras på betyg och konkurrensen är hård. Utbildningen inleds med två års preklinisk utbildning som följs av klinisk patientbaserad utbildning på tre år. Efter examen kallas man för Dr och påbörjar Pre-Registration House Officer (PRHO) year som varar i ett år och motsvarar vår AT. Sedan söker man en Senior House Officer (SHO) post som antingen är sjukhus- eller vårdcentralsbaserad. Denna tjänst löper över två till fyra år. Beroende på inriktning är den upplagd på olika sätt. Inom kirurgin får man en basal kirurgisk utbildning (BST, Basic Surgical Training) samt grundutbildning inom övriga kirurgiska specialiteter som urologi och ortopedi. Detta kan man tänka sig motsvarar vår randning. Kraven för att fortsätta utbildningen är två år, men ofta blir det fyra pga brist på tjänster. Efter två år skriver man en tentamen som måste bli godkänd för att man skall få fortsätta på nästa nivå. Därefter söker man en specialitetsinriktad utbildningstjänst (HST, Higher Surgical Training), som löper över minst 6 år, ofta ett år utomlands. De sista tre åren ägnas oftast åt subspecialisering. Forskning stimuleras och många ägnar ett år till detta under utbildningen. Efter fyra år följer en praktisk tentamen. Sir Raven Hill blev opererad i England i sin barndom och som rik vuxen man donerade han en stor summa pengar till the Royal College of Surgeons. De använde dessa pengar som en grundplåt för att starta Raven Department of Education som idag utvecklar och tillhandahåller kurser för kirurger på alla nivåer i karriären. Kurserna bedrivs på 120 olika centra i England,

3 men är centralstyrda och standardiserade. Totalt hölls över 500 kurser under 99 för sammanlagt deltagare, varav 20% kom från utlandet! Bara på det utbildningscenter där vi var hölls det per år ungefär 40 kurser om vardera ca 3 dagar. Det finns kurser för alla tre utbildningsnivåer; BST (www.rcseng.ac.uk), HST (www.jchst.org.uk) och specialister (consultants). I BST ingår bl.a. ATLS. Grupp B (medicin och anestesi), besökte på torsdag förmiddag The Royal Society of Medicine med bla ett bibliotek vilket besitter en imponerande samling äldre medicinsk litteratur förutom ett stort antal tidskrifter samt nyare litteratur. Däremot, för en svensk med bredband i jacket, var inte deras dator- och IT-verksamhet särskilt imponerande. Efter besöket bjöds vi på lunch hämtad från den egna restaurangen. RSMs logo mötte oss på servis, vatten, vinflaskor och chockladpraliner. Gott, trevligt och tillfälle till diskussion med höjdarna inom RSM rörande skillnader och likheter mellan engelsk och svensk sjukvård. Mellan påfyllningarna även en del trevligt småprat. Vi kände oss väl bemötta och med genuint intresse. Torsdag eftermiddag besökte vi Chelsea & Westminster Hospital, byggt 1994 och med bla Englands tredje största samling av modern konst (inte enbart sjukhus utan inkluderande alla museer!). Dr. Alistair Scotland, studierektor på heltid, gav oss en kort men kärnfull genomgång av det engelska sjukvårdssystemet, National Health Service (NHS). Därefter stod Discussion with Tutors & Trainees i programmet, där bla en Senior House Officer i radiologi redogjorde för de många och ofattande teoretiska tentamina vilka ingick i hans specialisering. Fredag förmiddag tillbringade vi i samma sjukhusets Training Simulation Centre, bestående i ett fullt utrustat akutrum där på britsen ligger en träningsdocka som man kan defibrillera, intubera, ventilera, auskultera, ge dropp och blod, mäta BT och syrgassaturation, ja, den till och med pratade och svarade på våra frågor (genom mikrofonen av övningsledande narkosläkaren som satt bakom ett spegelfönster i rummet intill)! Vi fick gruppvis ta hand om fyra akuta fall (hjärtinfarkt, anafylaktisk chock, traumafall och iatrogen andningsdepression), för att, genom egna erfarenheter, träna på vad de kallar ACMR: Anaesthesia Crisis Resource Management, där man skall lära sig bla att -know your environment (i akutrummet alltså) -anticipate & plan -take a leadership role -communicate effectevily -call for help early enough -allocate attention wisely & use all available information -distribute the workload & utilise all avalable resources. Varje patientfall videoinspelades och efterföljdes direkt av en debriefing diskussion. Detta var för oss alla en fantastiskt lärorikt och spännande övning som vi vill varmt rekommendera. I väntan på att vi förhoppningsvis får en liknande Simulation Centre i Sverige (diskussioner har påbörjats i inom Västra Götaland) kan man vända sig till eller besöka Vi fick betala 1250 engelska pund för våra fyra övningar kl

4 Grupp C (barnmedicin, hud, rehabilitering, öron och radiologi) Grupp C fick första dagen en inblick i den nya utbildningsplanen för ST-läkare (training program for registrars) som varit i bruk i ca 2-3 år. Vi besökte Hillingdon Hospital (ett medelstort icke universitetssjukhus) och visades runt bland civilklädda doktorer och fick träffa utbildningsansvariga för barnkliniken och röntgen, en ST-läkare på rehabkliniken samt en specialist inom dermatologi. Vad vi kunde förstå av deras redovisning så har STutbildningen strukturerats om till att de första åren vara mer teoretiskt inriktad och således bestå av endast 2-3 dagars arbete på kliniken per vecka och resterande tid av katedrala föreläsningar. Den enskilde ST-läkarens utbildning kontrolleras kontinuerligt av utomstående specialister för att se till att utbildningsplanen följs och kunskapsmässigt kontrolleras man flera gånger under de 5 åren med examina. Som ST-läkare arbetar man mindre självständigt jämfört med deras tidigare system och vårt nuvarande; exempelvis krävs 2-3 års utbildning innan man börjar gå jourer på röntgen. Det intryck vi fick var att det nya systemet upplevdes som mycket positivt av både ST-läkare och färdiga specialister men att det betyder en tyngre arbetsbörda för specialisterna. Olika specialiteter har kommit olika långt vad gäller att introducera det nya trainingprogrammet. Dag 2 besökte vi den 1 år gamla ACAD-enheten (Ambulatory Care and Diagnostic Unit) på Central Middlesex Hospital. Enheten var både arkitektur- och verksamhetsmässigt imponerande. Man arbetar med att effektivisera patientflödet och öka säkerheten för elektiv kirurgi, endoskopi, kirugia minor, ögonkirurgi och tandkirurgi. Hela vägen genom processen följs patienten av ett enda standardiserat protokoll (journal) som fokuserar på likheter mellan olika ingrepp alltifrån preop-bedömning, premedicinering, anestesi, postopvård till utskrivning. Större delen av protokollet fylls i av sköterskor som enligt checklistsystem går igenom sjukdomshistoria, ev mediciner, allergier, social situation och planering inför utskrivning (alltfrån hemtransport till exv. utmätning av ev. TED-strumpor). Målsättningen är att kunna koncentrera resurser på de pat som behöver utredas vidare innan planerat ingrepp medan de för övrigt friska patienterna endast behöver träffa specialisten en gång och då för att få bedömt om ingrepp är indicerat eller ej. Utbildningsseminarium grupp A, B och C Fredagseftermiddagen ägnades åt gemensam diskussion för alla tre grupper vid ett utbildningsseminarium tillsammans med Dr Elisabeth Paice, Dean Director, Dr Shelly Heard, Dean of Postgraduate Medicine och Mr Victor Orton, Head of Medical Personnel & Manpower, alla från Thames Postgraduate Medical Education, University of London. Under diskussionen jämfördes våra utbildningar startade Kenneth Calman en arbetsgrupp för att kvalitetssäkra det brittiska utbildningssystemet och få det jämförbart med europeisk standard. Den sk Calman reformen grundlade deras nuvarande utbildningssystem. En av de stora skillnaderna är att vi i Sverige är anställda som ST-läkare på en klinik, vilket gör att vi ända från första dagen är en i teamet och våra äldre kollegor känner ett utbildningsansvar. I England är ST läkarna inte klinikbundna utan följer ett visst utbildningsprogram och altenerar mellan olika sjukhus. Vi har troligtvis lättare att ställa krav på utbildning och arbetssituation samtidigt som vi har ett ansvar gentemot vår arbetsgivare. Det som vi i Sverige kan förbättra är våra SK kurser, som ofta är av väldigt varierande kvalitet. Grundläggande standardiserade kurser av hög kvalitet såsom vi sett i England vore önskvärt! Däremot avundas vi inte våra engelska kollegors arbetssituation där timmars arbetsvecka är standard (kompveckor existerar inte och semestern är kort).

5 Medan seminariet pågick fick vi svara på samma enkät som användes för en undersökning publicerad i BMJ (1) där man studerade effekterna av det nya specialistutbildningssystemet. Med förbehåll för att våra 38 svarande jämförs med deras 551, kunde Elisabeth Paice (huvudförfattaren till artikeln i BMJ) dra följande ade slutsatser: With such small numbers it is hard to draw many conclusions, but the figures suggest that the Swedish trainees are very happy with their training, but they have less time for research or formal teaching each week. In view of the shorter training in Sweden, I was surprised the mean age of the English was only a year more. The Swedes were getting feedback from their consultants, but were a little more likely to say it was not useful. They were more likely to have sat down to discuss educational objectives and sign a training agreement with their consultant. Induction was more likely to have happened. They were more likely to feel forced to cope beyond their competence. Their teams involved the patients less. Vi hade också en egen enkät där de vanligast förekommande svar till följande frågor var: Vad förvånade mig mest? -den långa vägen till att bli specialist och alla bedömningar på vägen -läkarbrist och ändå gör läkare mycket arbete som andra yrkeskategorier skulle kunna göra -deras många prov och betyg -att deras ST-läkare inte har någon fast tjänst Vad kan vi lära oss av dem? -det omfattande utbildningsprogram som finns med kurser samt teoretisk undervisning på kliniken -strukturerat utbildningsprogram för ST-läkare -systemet med centralstyrda obligatoriska kursprogram för motsvarande AT, ST och specialister verkade mycket bra -trots stor arbetsbörda, lägger de stor vikt vid utbildning Vad kan de lära sig av oss? -det går att utbilda och träna specialister utan att man måste arbeta 70 tim/vecka -bryta ned sin hierarki -fördelen med att ha en anställning under träningsperioden -jämnare standard på sjukvården generellt. Resans sista dag (lördagen) ägnades åt valfria sociala aktiviteter som shopping, London Aquarium och Tate Modern. Förväntningarna på denna studieresa var stora men resultatet överträffade allt och sjukhusledningen har därför beslutat att en ny ST-resa får anordnas 2001 och att en liknande resa med AT-läkare skall genomföras. Susanne Hagedorn, ST-läkare kirurgi; Tina Sjöskog, ST-läkare gynekologi, Alexandra Jakobsson, ST-läkare hud; XX, ST-läkare XX SiL; Hans Forsberg, studierektor SiL; Eric Bertholds, studierektor KSS. 1. Paice E, Aitken M, Cowan G, Heard S. Trainee satisfaction before and after the Calman reforms of specialist training: questionnaire survey. British Medical Journal 2000; 320:

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 1 Innehållsförteckning Projektledningens rapport om LST 2008-2014... 3 Inledning... 3 Former... 3 Effekter... 3 Fortsättning... 4 Ekonomi... 5 Reflektioner från Ledarskaps-ST

Läs mer

SUF-Nytt. Internationell urologiundervisning Ny hemsida Studierektornätverk. Nr 1 2013 Svensk Urologisk Förening SUF. Ge kniven vidare. sid.

SUF-Nytt. Internationell urologiundervisning Ny hemsida Studierektornätverk. Nr 1 2013 Svensk Urologisk Förening SUF. Ge kniven vidare. sid. SUF-Nytt Nr 1 2013 Svensk Urologisk Förening SUF Ge kniven vidare sid. 13 Internationell urologiundervisning Ny hemsida Studierektornätverk JÖMÄRKT ÅKESSONS TRYC MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI SUF-Nytt Tidskrift

Läs mer

Våld i parförhållanden och vårdarens ansvar

Våld i parförhållanden och vårdarens ansvar Våld i parförhållanden och vårdarens ansvar En studie i vårdpersonals ansvar och färdigheter gällande våld nära relationer Elisabet Roos Examensarbete / Vård 1 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram:

Läs mer

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Distriktsläkaren Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Ledare Skriv om Hälso- och sjukvårdslagen för patientens skull Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal?

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Inriktning mot Management HT 2009 Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Magisteruppsats Ulf Åberg 680428-5010 Handledare:

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

AT-guiden. På väg mot bästa AT-platsen. Hans AT visade sig vara ogiltig. Välj rätt tjäna tusenlappar. Läs om framtidens läkarutbildning.

AT-guiden. På väg mot bästa AT-platsen. Hans AT visade sig vara ogiltig. Välj rätt tjäna tusenlappar. Läs om framtidens läkarutbildning. Onsdag 29 februari 2012 AT-guiden Hans AT visade sig vara ogiltig Felix Warren får inte ut sin legitimation, trots att han kollade med Socialstyrelsen i förväg. µ sid 10 Välj rätt tjäna tusenlappar Mellan

Läs mer

Sjukvårdspersonals upplevelse av teamträning i simulerad miljö

Sjukvårdspersonals upplevelse av teamträning i simulerad miljö Sjukvårdspersonals upplevelse av teamträning i simulerad miljö En empirisk studie Maria Edstrand Karina Wahl Examensarbete, 15 hp, kandidatnivå Omvårdnad Jönköping, januari 2009 Hälsohögskolan, Högskolan

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Lena Birgersdotter Lisa Schmidt Annika Karlsson B 1505 Stockholm, december 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish

Läs mer

Ledarskap och förbättringsarbete som chef och medarbetare. Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Mattias Bjarnegård Leg läk, Med dr

Ledarskap och förbättringsarbete som chef och medarbetare. Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Mattias Bjarnegård Leg läk, Med dr Ledarskap och förbättringsarbete som chef och medarbetare Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Mattias Bjarnegård Leg läk, Med dr Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Förbättringsarbete... 4 Deming...

Läs mer

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2009/ÅRGÅNG 22

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2009/ÅRGÅNG 22 BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2009/ÅRGÅNG 22 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Distriktsläkaren. Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen. Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen. Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen Svenska Distriktsläkarföreningen MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Ledare Distriktsläkaren

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik TERESE ANDERSSON ANDREAS JOSEFSSON Institutionen

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Webbaserad träning en modell skapad för att öka compliance inom rehabilitering av hund.

Webbaserad träning en modell skapad för att öka compliance inom rehabilitering av hund. Webbaserad träning en modell skapad för att öka compliance inom rehabilitering av hund. Web-based training a model to increase compliance in the rehabilitation of dogs. Matilda Smeds Skara 2013 Djursjukskötarprogrammet

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Karriärenkät 2002. Unga läkares syn på karriär, anställningsvillkor, ledarskap och jämställdhet. Mars 2003. Jan Larsson Anna Ericsson

Karriärenkät 2002. Unga läkares syn på karriär, anställningsvillkor, ledarskap och jämställdhet. Mars 2003. Jan Larsson Anna Ericsson SYLF/Dokument/karriärenkät Karriärenkät 2002 Unga läkares syn på karriär, anställningsvillkor, ledarskap och jämställdhet. Mars 2003 Jan Larsson Anna Ericsson 2 Sammanfattning Studien baseras (utöver 15

Läs mer

Gör och lär. Ett smakprov på förbättringskunskapens teori och praktik i hälso- och sjukvården

Gör och lär. Ett smakprov på förbättringskunskapens teori och praktik i hälso- och sjukvården Gör och lär Ett smakprov på förbättringskunskapens teori och praktik i hälso- och sjukvården Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Jesper Olsson Telefon 08-452

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Att studera utomlands. Utbytesstudenter berättar om sina erfarenheter. Apotekarprogrammet

Att studera utomlands. Utbytesstudenter berättar om sina erfarenheter. Apotekarprogrammet Att studera utomlands Utbytesstudenter berättar om sina erfarenheter Apotekarprogrammet Innehållsförteckning Asien...3 Kina...3 Nanjing Medcial University...3 Europa...5 Spanien...5 Madrid, Universidad

Läs mer

jag har fått mandatet att utbilda

jag har fått mandatet att utbilda Umeå Universitet Institutionen för psykologi Organisationsanalys, vt 2014 jag har fått mandatet att utbilda Upplevelsen av en webbaserad utbildning Malin Blide, Yvette Ejdesjö, Erik Jarl, Moa Midvinter

Läs mer

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Jukka Nopsanen Slutrapport Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2008 2009 Lena Sharp, leg sjuksköterska/dr

Läs mer