Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013. med årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 med årsredovisning

2 Verksamhetsberättelse 2013 Boendet berör nästan allt 3 Året som gått skrev på mot hyrskatten 6 Stor satsning inför valet Långsiktiga mål Agenda Hyresförhandlingarna Redovisning hyror 14 Årsredovisning 2013 Vår årsredovisning 18 Ekonomi i sammanfattning 19 Uppföljning ekonomiska mål Förvaltningsberättelse 21 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 28 Noter 30 Styrelsen 40 Revisionsberättelse 41 Kort om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett tryggt boende där både människor och samhälle utvecklas. Vi är partipolitiskt obundna och styrs av våra medlemmar Vi förhandlar med hyresvärden om hyran och villkoren för boendet Vi ger medlemmarna information, rådgivning och stöd i kontakten med hyresvärden Vi arbetar med opinionsbildning och påverkar beslutsfattare för att förbättra villkoren för hyresgäster Vi hjälper våra medlemmar att påverka sitt boende på egen hand Över en halv miljon hushåll är med i Hyresgästföreningen. Ring eller besök om du också vill bli medlem. Hyresgästföreningen 2014 Projektgrupp: Antonina Eriksson, Stina Touma, Peter Forsman, Kristina Holmgren och Stig Josefsson Grafisk produktion: Anna Gunneström/Bild & Bokstav Fotografer: Sara Anderberg, Jesper Bryngelsson, Peter Forsman, Johan Hammarström, Johan Lindahl, Hans Lindberg, Erik Wahlström, Erik Yngvesson

3 Boendet påverkar nästan allt Det är härligt att vara en folkrörelse. Vi kan nappa tag i alla frågor som berör boendet, och det är nästan allt. Hur vi bor, var vi bor och med vilka förutsättningar vi bor är resultatet av hur resten av samhället fungerar. Det ger avtryck i vår verksamhet. Men mitt i allt detta måste vi också vara tydliga. Hyresgäster, medlemmar, politiker, media och tjänstemän på alla nivåer ska veta vilka vi är och vad vi står för. Vi måste tala om vad vi uppnått och vad vi vill förändra. Det är också ett sätt att få många att vilja engagera sig. Vi vill vara så många medlemmar som möjligt. Det är en styrka. Men vi behöver också många förtroendevalda och aktiva medlemmar. Vår framgångsrika hyrskattskampanj, som avslutades hösten 2013, hade inte varit möjlig utan alla som har stått på gator och torg och samlat namnunderskrifter och tackat Anders Borg på förhand. Insändare skrevs, politiker uppvaktades och siffror om den orättvisa beskattningen plockades fram. Vi lyckades få Anders Borg att tillsätta en utredning om hyrskatten och vi övertygade politikerna om att den finns en orättvis beskattning av hyresrätten. Vi vill få politiker och allmänhet att se det vi ser. Bostadsbrist, skenande byggkostnader, ungdomar som inte har en chans till en bostad, hyror som drar iväg och ombyggnader som måste bli gjorda. Därför drog vi igång en stor opinionsbildande satsning under slutet av 2013, med inriktning på att lyfta bostadsfrågorna i valet Hyresförhandlingarna ställer stora krav på oss. Det är en tuff uppgift vi har att hålla tillbaka hyrorna och samtidigt se till att hyresgästerna får valuta för pengarna. Det är ett väldigt tryck från fastighetsägarna om att höja hyrorna inte bara i de årliga förhandlingarna utan också i samband med ombyggnader och renoveringar. För att få ett förstahandskontrakt krävs fast jobb, inga skulder och en lön som är tre gånger hyran. Det ställer många, inte minst unga vuxna, utanför möjligheten att få en egen bostad. Det byggs för lite och allt fler är hänvisade till en krympande hyressektor. Det är ett viktigt jobb för oss att ta fram förslag för hur byggandet ska kunna öka. Och det har vi gjort. Hyresgästföreningen har länge arbetat för att ha en stark ekonomi. Inte minst det senaste året har det visat sig att vi behöver använda vår ekonomiska styrka när angreppen på hyresrätten och hyresgästernas villkor ökar. Vår starka ekonomi gör det också möjligt att satsa extra mycket resurser på att få politiker och andra beslutsfattare att förbättra villkoren för Sveriges nuvarnade och kommande hyresgäster. Barbro Engman, förbundsordförande 3

4 Året som gått Det finns ett stort engagemang inom Hyresgästföreingen över hela landet. Många vill vara med och bidra, förändra och göra skillnad på olika sätt. Det gäller både förtroendevalda och anställda. Hyresgästföreningen arbetar ständigt med att utveckla verksamheten. I dialog med medlemmarna har ett antal långsiktiga mål tagits fram (du kan läsa mer om målen på s. 10). Flera av målen är beroende av hur vi lyckas med vår opinionsbildning. Därför har vi under året som gått valt att arbeta särskilt med att detta. År 2013 prioriterade vi också att arbeta extra med att kommunicera resultat, att öka antalet aktiva och förtroendevalda samt med att vara tillgängliga. Satsningen på förbättrad opinionsbildning har lett till nästan 900 träffar med politiker. Vi har medverkat till över tusen bostadspolitiska aktiviteter, för att öka kunskapen om vad vi vill åstadkomma och för att öka trycket på politikerna. Resultaten överstiger de mål vi satte för 2013 och prioriteringarna har lett till att bostadsfrågorna nu klättrar på den politiska dagordningen. I början av året fattade Hyresgästföreningens förbundsstyrelse beslut om en ny strategi för folkrörelseutveckling. Strategin samordnar arbetet med att öka antalet aktiva medlemmar och förtroendevalda och att stärka folkrörelsen. Under 2013 har vi aktivt frågat medlemmarna om de vill engagera sig. Det resulterade i över intresseanmälningar. Det har också gett resultat i antal aktiva. Vid årsskiftet hade vi förtroendevalda. Det är ungefär lika många som år 2012, vilket betyder att vi vänt en nedåtgående trend. Under året har vi därtill förbättrat servicen till våra medlemmar genom avsevärt kortare väntetider för telefonsamtal. Här är några av de händelser under året där vi tillsammans har skapat resultat. Givande samtal i Almedalen Ett nytt grepp från Hyresgästföreningen i 2013 års Almedalsvecka var att ha ett eget tält, inrett som en liten lägenhet. Där bjöds det under hela veckan in till bostadspolitiska samtal runt ett fikabord med olika organisationer, företag och ungdomspolitiker. Fokus låg särskilt på frågan om behovet av att bygga fler hyresrätter som unga kan efterfråga. Det visade sig också Boinflytandemärkningen av miljöhuset i kvarteret Dalen. att det finns en klar samsyn mellan Hyresgästföreningen och de vi pratade med i Almedalen, om behovet av att bygga fler hyresrätter. Boinflytandemärkt miljöhus I kvarteret Dalen i Gislaved finns det ett miljöhus som sticker ut från mängden. Det är nämligen förmodligen det första boinflytandemärkta miljöhuset i landet. Det är boinflytandekommittén som finns mellan Hyresgästföreningen och Gislavedshus som satt upp kriterier för en boinflytandemärkning. En märkning som visar att hyresgästerna är med och bestämmer. Representanter för sydsvenska Handelskammaren och Arkitektstudenterna var några av dem som besökte Hyresgästföreningens tält och pratade bostadsfrågor med bland annat Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman. 4

5 Mattias Axelson och Tomas Jellback från den lokala hyresgästföreningen berättar för Hyresgästföreningens förbundsstyrelse om den pågående ombyggnadsprocessen på Pennygången i Göteborg. Dyra upprustningar i fokus Hyresgästföreningen har länge påtalat vilka konsekvenser omfattande upprustningar får. Många hyresgäster har helt enkelt inte råd att flytta tillbaka till sina lägenheter efter upprustningen. Nu har det resulterat i att Boverket har fått i uppdrag att utreda vilka effekter omfattande bostadsrenoveringar har på människors flyttande. I samband med att Boverket fick uppdraget besökte Hyresgästföreningens förbundsstyrelse, i slutet av oktober 2013, Pennygången i Göteborg. Där fick man en genomgång av den långa och svåra ombyggnadsprocessen som pågår med Stena fastigheter, som vill lyxrenovera lägenheterna. Engagemang för hyresgäster i Kiruna som tvingas flytta Gruvbrytningen i Kiruna tvingar tusentals hyresgäster bort från sina hem. Stadsomvandlingen som nu startat innebär att flera bostadsområden successivt ska tömmas. Frågan är vart hyresgästerna ska flytta, till vilket pris och hur kostnaderna ska fördelas? Det som talar emot att hyresgästerna ska ta hela smällen är det ansvar LKAB har för att se till att kompensera kommuninnevånarna för de skador gruvbrytningen orsakar. Vi frågar oss om det verkligen är hyresgästerna som ska stå för kostnaderna när det är gruvbrytningen som är orsaken till att bostäderna måste rivas och staden ska flyttas, säger Josefin Höjerström, ledamot i Kiruna hyresgästförening. Hyresgästföreningen i Kiruna har tagit juridisk experthjälp från Hyresgästföreningens riksförbund för att hitta lämpliga lösningar. 4,7 miljoner för smittat vatten Sedan Hyresgästföreningen vann striden i Östersunds tingsrätt om ersättning för otjänligt dricksvatten har nära hyresgäster hos de två allmännyttorna Östersundshem och Skebo i Skellefteå begärt och fått ersättning. Totalt har nära 4,7 miljoner kronor betalats ut under 2013 som kompensation för den vara, drickbart vatten, som hyresgästerna betalade för via hyran, men inte fick. Det känns väldigt positivt att vårt arbete har resulterat i att så pass många hyresgäster har fått del av den här kompensationen. Hyresgästföreningen kämpade med det här en längre tid och när nästan drygt 4,7 miljoner kronor gått tillbaka till hyresgästerna är det ett kvitto på att vi lyckats bra, säger Niclas Sundell, chefsjurist på Hyresgästföreningen region Norrland. Viktig dom i radonmål På grund av höga radonhalter har en hyresgäst i Uppsala fått sänkt hyra efter en dom tingsrätten. Hyresgästen fick tillbaka kronor från hyresvärden Uppsalahem. Domen kan få betydelse för andra hyresgäster med liknande problem. Det känns bra att vi kunnat bevisa att höga radonhalter är att anse som en brist i hyresrättslig mening och att hyresgäster har rätt till hyresnedsättning om värdena är för höga, säger Hyresgästföreningens jurist Marie Hammerin-Söderström som företrätt hyresgästen. Sandra bäst i telefon Sandra Appelgren på Hyresgästföreningens medlemsregister utsågs i början på 2013 till Miss Contact Center, som ingår i SM i telefoni. Företaget Q Survey ringer runt anonymt i olika ärenden och mäter hur bra service olika organisationer ger. Vad gör dig till en vinnare? Dels är jag positiv och glad, dels är jag väldigt noga med att varje medlem som ringer ska få ett bra bemötande och all information de behöver. Sandra Appelgren 5

6 skrev på mot hyrskatten Närmare personer skrev fram till hösten 2013 på namninsamlingen Tack på förhand som riktade sig till finansminister Anders Borg med en uppmaning att avskaffa den orättvisa hyrskatten. AVSKAFFA HYRSKATTEN! Namnen samlades in på webben och på listor runt om i landet och lämnades över till finansminister Anders Borg. De som äger sina bostäder får skattelättnader till ett värde av cirka 40 miljarder kronor varje år i form av ränteavdrag och rotavdrag. Hyresgästerna får däremot inte en krona i skattelättnader. Hyresgästföreningen anser att det måste bli en ändring på hur beskattningen görs så att det blir likartade ekonomiska villkor oavsett om du hyr eller äger din bostad. Allt fler politiker medger att det finns en orättvisa i beskattningen. En statlig utredning har sett över bostadsbeskattningen, men enligt Hyresgästföreningen fick utredningen alltför begränsade direktiv för att resultatet skulle kunna leda till någon förändring. Bostadsskatteutredningen kontaterar att hyrt boende är kronor dyrare per månad på grund av att det ägda boendet är skattegynnat. Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman broderade en väggbonad till finansminister Anders Borg som ett led i hyrskattskampanjen där hon tackade honom på förhand för att han avskaffar hyrskatten. Bilden är tagen av Anders Borgs statssekreterare Hans Lindberg. Namninsamling mot hyrskatten på Angereds torg. Lena Immonen får information av Kent Mbabazi Tell, ordförande i Hyresgästföreningen Angered. 6

7 Bilden är från Hyresgästföreningens aktivitet flerhem.nu 7

8 Stor satsning inför valet 2014 Under hösten 2013 påbörjades en stor satsning på opinionsbildning. Syftet är att sätta bostadsfrågan i fokus hos allmänheten och därmed skapa ett tryck på politikerna att agera. Målet med satsningen är att bostadsfrågan ska vara en av de fem frågor som väljarna tycker är viktigast i valet 2014, och att majoriteten av partierna ska plocka upp ett eller flera av Hyresgästföreningens förslag till en ny bostadspolitik, både på nationell och kommunal nivå. En mätning av allmänhetens åsikter i bostadsfrågan visar att 69 procent anser att bostadsbristen är stor eller mycket stor i hela landet. Tre fjärdedelar tycker att tillgången till bostäder är politikernas och samhällsplanerarnas ansvar. Mätningen utfördes av TNS Sifo på Hyresgästförenings uppdrag. Bland unga vuxna är bostadsfrågan redan den femte viktigaste frågan. Idag bor 23 procent av alla åringar hos sina föräldrar eller hos andra släktingar. Det visar Hyresgästföreningens rapport Efterlyses: Fler hem för unga vuxna som publicerades under året. En del i satsningen under 2013 var att synas i lokalmedia och på gator och torg. Genom att låta tre offentliga lägenheter turnera runt i landet, möblerade som ett hem där man kan tänka sig att unga bor, visade vi hur svårt det är för unga att hitta bostad. Hyresgästföreningen bjöd in politiker, allmänhet och media till samtal om hur bostadsbristen ska lösas. Intresset blev stort och lokalmedia rapporterade både i tidningar, tv och radio. Vi satte även tydliga avtryck i bostadsfrågan genom våra lokala bostadspolitiska program. Nio av tio hyresgästföreningar tog fram bostadspolitiska program för mer än 200 av landets kommuner. Föreningarna har också träffat politiker och media för att berätta om sina förslag. Ett konkret exempel kommer från Hyresgästföreningens region Aros-Gävle, som har tagit fram råd till kommunpolitiker om hur man kan bygga billigt. I satsningen ingår sajten flerhem.nu som erbjuder flera alternativ för allmänheten att vara med och påverka bostadsfrågan. Många valde att skicka brev till lokala politiker för att framföra sin åsikt. Under hösten skickades cirka brev till lokala politiker från flerhem.nu. Den offentliga lägenheten är en del av en särskild satsning på opinionsbildning inför valet 2014, som inleddes under hösten Lägenheten är på cirka 15 kvadratmeter och möblerad som ett hem där man kan tänka sig att en ungdom bor. Här är lägenheten i Jönköping där regionordföranden i Hyresgästföreningen Björn Johansson fotas och intervjuas av lokal media. 8

9 Exempel på brev till politiker Till Mats Helmfrid (M), Lunds kommun, från Åse Andersson Ämne: Våra barn måste få flytta! Jag tycker att våra barn måste få flytta ut i en rimlig ålder. Att få bo i ett eget hem när man blivit vuxen är en viktig del av livet. Därför undrar jag hur många bostäder du vill att det ska byggas framöver. Svar: Hej Åse! Självklart tycker jag att det är väldigt viktigt att vi kan få fram fler bostäder och i Lund jobbar vi målmedvetet för att nyproduktionen ska öka. Förra året färdigställdes nästan 740 nya bostäder i Lund, vilket gör oss till den 5:e bästa kommunen i landet när det gäller bostadsproduktion. Drygt 100 nya studentbostäder färdigställdes och de närmaste åren räknar jag med att 100-talet nya studentbostäder byggs varje år. De enda kommunerna som ligger på en högre nivå är Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Detta trots att vi under flera års tid har befunnit oss i en långvarig lågkonjunktur som har drabbat bostadsbyggandet i hela landet. Men vi moderater skulle vilja öka takten ännu mer och tycker att det behövs cirka nya bostäder årligen. En åtgärd som vi har drivit igenom är att kommunen ska se över och effektivisera plan- och bygglovsprocessen i syfte att främja ökat bostadsbyggande i Lund. Mats Helmfrid (M) Lunds kommun Under hela 2013 genomfördes cirka 900 träffar med politiker och cirka bostadspolitiska aktiviteter. Sofia Tikkanen från Hyresgästföreningen samlade in brev till Västerås politiker på Mälardalens högskola. Till Anneli Hulthén (S), Göteborgs stad, från Francisca Mateu Ämne: Ta vara på de unga! Ifall unga måste tacka nej till studier eller jobb på grund av bostadsbrist så går en massa potential förlorad, vilket påverkar landets ekonomi och tillväxt. Vad säger du om det? Kan du påverka inom ditt parti så att regler och skatter ändras, så att det kan byggas fler bostäder unga har råd med? Svar: Hej Francisca Att unga tvingas tacka nej till studier eller jobb på grund av den rådande bostadsbristen är så klart förödande. Både samhället och inte minst de unga individerna blir förlorare när vi politiker inte lyckas åtgärda bristen på bostäder för unga. I mitt parti är detta en ständigt aktuell fråga och vi jobbar nu både lokalt i Göteborg och på riksnivå för att komma till rätta med de här problemen. På lokal nivå kan vi ställa krav på allmännyttan att producera mer hyresrätter och på riksnivå kan vi driva på för åtgärder som underlättar och gör det mer lönsamt att producera hyresrätter. Hälsningar Anneli 9

10 Långsiktiga mål Agenda 2016 Hyresgästföreningens långsiktiga verksamhetsmål finns samlade i Agenda Agendan innehåller sju mål som föreningen ska ha uppnått år Här presenteras en sammanfattning av arbetet med målen under Likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika boendeformer Under 2013 har vi drivit ett omfattande arbete med politisk påverkan och opinionsbildning genom bland annat hyrskattskampanjen. En statlig bostadsbeskattningskommitté (SOU 2014:1) bekräftade under året att boendekostnaden i hyresrätt blir kronor högre i månaden, än i ägt boende till följd av skattesystemet. Men utredningens direktiv tillät inte tillräckligt genomgripande förslag på förändringar av boendebeskattningen. Denna fråga är politiskt komplicerad och det är svårt att förutspå om vi når detta mål, men vi fortsätter vårt arbete med aktiv opinionsbildning. 2. Hyrorna ska uppgå till max 25 procent av disponibel inkomst och öka med max konsumentprisindex, KPI. Målet uppnåddes delvis. Hyrorna uppgår till 24,1 procent av disponibel inkomst. Med hyra menas den genomsnittliga hyran för en genomsnittlig tvårumslägenhet, med inkomst menas medianlönen för en heltidsarbetande. Däremot har hyrorna för andra året i rad stigit mer än KPI. En förklaring är kraftigt höjda kostnader för underhåll och taxebundna kostnader, exempelvis kostnader för el och avfall. 10

11 3 4. Ökat inflytande över boendet Två av målen i Agenda 2016 är att öka hyresgästernas inflytande över den egna bostaden och den gemensamma boendemiljön. För att ta reda på hur hyresgästerna upplever sitt inflytande genomförs mätningar med TNS Sifo. Årets mätning visar att ungefär en tredjedel av medlemmarna upplever att de kan påverka den egna bostaden, som nytt golv, nya köksluckor och säkerhetsdörr. En lika hög andel upplever att de kan påverka den gemensamma boendemiljön som trapphus, vind, utemiljö och tvättstuga. Tidigare mätningar visar att hyresgästernas förväntan på inflytande är högre och Hyresgästföreningen arbetar ständigt för att öka inflytandet genom avtal med fastighetsägarna och genom att påverka lagstiftningen. Särskilt viktigt är att öka inflytandet vid upprustningar. Hyresgästföreningen driver frågan på flera sätt. Genom att påvisa att i stort sett alla ärenden om ombyggnader i hyresnämnden går fastighetsägarnas väg har vi belyst att lagstiftningen är tandlös. Vi har presenterat föreslag på hur lagen kan ändras. Det har lett till att bostadsminstern har gett Boverket i uppdrag att utreda konsekvenserna för hyresgästerna vid upprustningar. överträffat medlemmarnas förväntningar på alla områden. Under 2014 ökas servicen ytterligare genom att vi inför en gemensam nationell medlemsrådgivning. Även dessa samtal kommer att mätas för att följa upp hur vi uppfyller våra medlemmars förväntningar nya hyresrätter Byggandet av hyresrätter går fortsatt trögt och det som byggs är ofta för dyrt. I 56 procent av landets kommuner saknas bostäder som unga har råd med, unga vuxna saknar egen bostad. Under 2013 har bostadsfrågan blivit allt hetare och under 2014 kommer vi att lyfta den som en viktig fråga i valet. Vi kommer sannolikt inte att nå målet med nya hyresrätter till år Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar År 2016 ska 8 av 10 medlemmar uppleva att Hyresgästföreningen tillhandahåller tjänster som medlemmarna verkligen har nytta av. TNS Sifos mätning år 2013 visar att vi är ganska nära, 74 procent av medlemmarna upplever att de har nytta av oss. 71 procent av medlemmarna tycker att vi gör ett bra arbete vid hyresförhandlingarna. En hög andel (57 procent) anser att medlemstidningen Hem & Hyra är viktig för fortsatt medlemskap. 7. Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar För att veta om vi uppfyller förväntningarna gör vi från och med april i år mätningar på inringande samtal till nationella medlemsregistret. Medlemmarna har svarat på hur viktig svarstiden, handläggarens bemötande och handläggarens kunskap och kompetens är. Sedan har medlemmen svarat på hur väl vi uppfyllde förväntningarna. I mätningarna som genomfördes under hösten har medlemsregistret Hyresgästföreningen hade i slutet av år 2013 över en halv miljon medlemmar ( ). Det höga medlemsantalet har varit stadigt under många år. De flesta medlemmarna värvas via Hyresgästföreningens medlemsrekryterare som knackar dörr runt om i landets bostadsområden. 11

12 Bilden 12 är från Hyresgästföreningens aktivitet flerhem.nu

13 Hyresförhandlingarna 2013 Hyreshöjning på 1,91 procent Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägarna är ett seriöst förhandlingsarbete som tar lång tid. Förhandlingarna för år 2013 startade 4,0 hösten 2012 och blev klara våren Den genomsnittliga hyreshöjningen blev 1,91 procent. Då hyres 3,0 2,0 höjningarna i många fall flyttades fram till efter den 1 januari blev höjningen på årsbasis 1,74 procent. 1,0 Snitthöjningen blev 18,36 kronor per kvadratmeter, 0,0 det motsvarar 100 kronor i månaden för en normallägenhet om 65 kvadratmeter. -1,0 Precis som föregående år så låg höjningen för det Hyra 1,9 Kpi 0 privata hyresbeståndet i linje med det allmännyttiga. Hyresgästföreningens mål är att hyran ska utgöra högst 25 procent av den disponibla inkomsten. Utfallet för år 2013 blev drygt 24 procent. Se diagram nedan. Jämförelse av hyran och KPI Hyresgästföreningen har också som mål att hyrorna inte ska höjas mer än den allmänna kostnadsutvecklingen. Konsumentprisindex (KPI) har under år 2013 i princip legat på oförändrad nivå (0 procent) medan hyreshöjningen hamnade på 1,91 procent. Jämförelser mellan hyresutvecklingen och KPI behöver göras över flera år för att vara meningsfull. I diagrammen nedan redovisas hyresutvecklingen och medelvärdet för KPI från år 2000 till år Sedan år 2000 har KPI stigit med 19,9 procent medan hyrorna under samma period stigit med 26,06 procent. Hyrorna har alltså ökat mer än övriga priser. En förklaring är ökade underhållskostnader för bostadsföretagen, och att taxeberoende kostnader som el och avfall blivit dyrare. Under perioden ökade underhållskostnaderna från 151 till 244 kronor per kvadratmeter, vilket är mer än den allmänna prisutvecklingen. De taxeberoende kostnaderna ökade dubbelt så mycket som KPI under samma period ,4 Hyrans andel av lön efter skatt ,7 27,9 27,9 27,5 26,8 Procent 25,2 24,5 24,2 24,0 24,1 24,4 24, Hyresgästföreningens mål är att hyran ska utgöra högst 25 procent av den disponibla inkomsten. Utfallet för år 2013 blev drygt 24 procent. 4,0 Hyresförändringar i de årliga hyresförhandlingarna och KPI 3,0 2,0 1,0 0,0-1, Hyra 1,9 Kpi 0 13

14 Hyror i allmännyttiga och större privatägda bostadsföretag 2013 Med större privatägda bostadsföretag menas bostadsföretag med fler än bostäder eller ett antal mindre bostadsföretag som tillsammans äger fler än bostäder och representeras av Fastighetsägarföreningen (FÄF) vid förhandlingar. Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Region Norrland Haparandabostäder Haparanda 0,00 0,00 Krokombostäder Krokom 0,00 0,00 Bjurholmhem Bjurholm 3,00 1,00 Vännäs Bostäder Vännäs 1,75 1,18 Matarengihem Övertorneå 4,16 1, Bodenbo Boden 3,19 1, Åselehus Åsele 4,20 1,50 Härjegårdarna AB Härjedalen 1,80 1,56 Krambo Bostads AB Kramfors 3,11 1,58 Härnösandshus AB Härnösand 2,95 1, Sollatum Hus&Hem Sollefteå 2,30 1,69 Timråbo AB Timrå 3,57 1, Bräcke Hus Bräcke 2,00 1,80 SKEBO Skellefteå 2,95 1,80 Vilhelminabostäder Vilhelmina 2,20 1,80 Jokkmokkshus Jokkmokk 3,08 1, Årehus AB Åre 3,90 1, Malåbostaden AB Malå 3,10 1,94 Pitebo AB Piteå 3,50 1,95 Lulebo Luleå 2,98 1,98 Arjeplogshus Arjeplog 9,00 2, Doroteahus Dorotea 6,90 2,00 Norsjölägenheter Norsjö 4,20 2,00 Strömsunds Hyresb AB Strösmund 3,85 2,00 Älvbyns Fastigheter Älvsbyn 3,80 2,00 Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur 3,70 2,15 Topbostäder AB Gällivare 6,67 2, Kirunabostäder Kiruna 3,80 2, Mitthem AB Sundsvall 3,20 2,20 SorseleBo Sorsele 3,30 2,20 Östersundsbostads AB Östersund 4,50 2,20 Övikshem AB Örnsköldsvik 3,60 2,20 Pajalabostäder AB Pajala 3,90 2,30 Överkalixbostäder Överkalix 4,20 2,30 Bergbostäder AB Berg 6,27 2,50 Lyckselebostäder AB Lycksele 3,90 2,79 Landstingsbostäder Östersund 4,50 4,50 Robersfors bost. Stift. Robertsfors 3,00 AB Bostaden Umeå 2,80 1,80 Kalixbo Kalix 4,07 1,85 FÄF Akelius Östersund 3,80 2, Fastighets AB RAWI Piteå 3,20 2,20 FÄF Norrbygden Piteå 3,20 2,20 Akelius Östersund 3,80 2,20 LKAB Fasigheter AB Kiruna 2,50 2, FÄF NORR Luleå 3,20 1,9-2,5 Region Aros-Gävle Ljusdalshem, AB Ljusdal 1,40 1, Alfta-Edsbyns Fastighets AB Ovanåker 2,00 1, Nordanstigs Bostäder AB Nordanstig 2,50 1, Roslagsbostäder AB Norrtälje 3,00 1, Bollnäs Bostäder Bollnäs 2,14 1, Uppsalahem AB Uppsala 1,85 Hebygårdar AB Heby 3,60 1, Tierpsbyggen AB Tierp 2,95 1, Tillberga, Stiftelsen Hyresbostäder i Västerås 2,40 1, Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Faxeholmen AB Söderhamn 2,18 1, Mimer, Bostads AB Västerås 2,51 1, Håbohus AB Håbo 3,50 1, Enköpings Hyresbostäder AB Enköping 3,00 2, Hallstahem AB Hallstahammar 2,30 2, Salabostäder AB Sala 2,50 2, Hudiksvallsbostäder, AB Hudiksvall 2, Köpings Bostads AB Köping 2,50 2, Gavlegårdarna AB Gävle 3,85 2, Kungsörs Fastighets AB Kungsör 3,60 2, Knivstabostäder AB Knivsta 3,00 2, Surahammarshus AB Surahammar 3,4 samt 6,5 i 2, Virsbo Arbogabostäder AB Arboga 3,40 2, Sandvikenhus AB Sandviken 3,80 2, NVK Fagersta Fagersta 3,45 2, Hoforshus AB Hofors 3,75 2, Ockelbogårdar AB Ockelbo 4,20 2, NVK Norberg Norberg 4,28 3, Skinnskattebergs kommun Skinnskatteberg 4,00 Östhammarshem, Stiftelsen Östhammar 3,48 Uppsalahem AB Uppsala 1,85 Lund Arboga 4,13 2,30 Region Stockholm AB Botkyrkabyggen Botkyrka 0, Signalisten Solna 2,87 1, Ekerö bostäder Ekerö 2,96 1, Järfällahus Järfälla 3,40 1, UpplandsBroHus Upplands Bro 2,30 1, Familjebostäder Stockholm 2,3-4,2 1, Tyresöbostäder Tyresö 2,34 1, Stockholmshem Stockholm 2,3-4,3 1, Armada Österåker 3,60 1, Nynäshamnsbostäder Nynäshamn 1, Värmdö Bostäder Värmdö 2,90 1, Svenska Bostäder Stockholm 2,3-4,1 1, Fastghets AB Förvaltaren Sundbyberg 3,70 1, Haningebostäder AB Haninge 3,30 1, Sigtunahem Sigtuna/Märsta 1, Nykvarnsbostäder Nykvarn 3,00 1, Össebyhus Vallentuna 4,00 1, Micasa Stockholm 2,1-3,4 2, Telge Bostäder Södertälje 3,85 2, HUGE Huddinge 4,50 2, Sollentunahem Sollentuna 3,75 2, AB Väsbyhem Upplands Väsby 2, Bo i Väsby Upplands Väsby 3,50 2,30 Lidingöhem Lidingö 3,50 2, Stadsholmen Stockholm 4,10 1,74-2,7 Telge Hovsjö Södertälje 4,00 2,5/2,0 Graflunds Haninge 3,20 1,76 John Matsson Lidingö 1-2,35 Fastighetägarföreningen Stockholm 2,3-4,2 1,05-2,7 L E Lundbergs Södertälje 2,95 14

15 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Region Mitt Filipstadsbostäder, Stf Filipstad Sunne Bostads AB Sunne 1,50 1, Hällefors Bostads AB Hällefors 2,00 1, Karlstads Bostads AB Karlstad 1,95 1, Hallsbergs Bostadsstiftelse Hallsberg 2,00 1, Hyresbostäder i Karlskoga AB Karlskoga 1, Ljusnarsbergs Fastighets AB Ljusnarsberg 2,00 1, Flens Bostads AB Flen 3,52 1, Degerforsbyggen AB Degerfors 2,80 1, Kopparstaden AB Falun 2,30 1, Hedemorabostäder AB Hedemora 3,30 1, LekebergsBostäder AB Lekeberg 2,00 1, Leksandsbostäder AB Leksand 3,30 1, Ludvikahem AB Ludvika 2,96 1, Malungshem AB Malung 4,10 1, Rättviksbostäder AB Rättvik 5,00 1, Askersundsbostäder AB Askersund 3,85 1, Kumla Bostäder AB Kumla 3,00 1, Karlstadshus, Stf Karlstad 2,50 1, AB Laxåhem Laxå 3,50 1, Nyköpingshem AB Nyköping 3,88 1, Örebrobostäder AB Örebro 1, Gamla Byn AB Avesta 3,30 2, Gagnefbostäder AB Gagnef 3,64 2, Bärkehus AB Smedjebacken 2,70 2, Tunabyggen AB Borlänge 5,00 2, Vingåkershem, AB Vingåker 2,70 2, Säterbostäder AB Säter 2,40 2, Morastrand AB Mora 3,76 2, Säfflebostäder AB Säffle 3,20 2, Hagforshem AB Hagfors 3,00 2, Stiftelsen Vansbrohem Vansbro 4,61 2, Norabostäder AB Nora 2, Gnestahem AB Gnesta 3,17 2, AB Hammaröbostäder Hammarö 4,17 2, Eskilstuna Kommunfastigheter Eskilstuna 3,98 2, AB Kilsbostäder AB Kil 3,18 2, Björkåsen, Stf Storfors 3,30 2, Torsby Bostäder AB Torsby 4,47 2, Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelösund 3,90 2, Eda Bostads AB Eda 3,80 2, Torshälla Fastighets AB Eskilstuna 4,52 2, Forshagabostäder AB Forshaga 3,50 2, Munkforsbostäder AB Munkfors 6,50 2, Orsabostäder AB Orsa 5,20 2, Trosabygdens Bostäder AB Trosa 3,80 2, Grums Hyresbostäder AB Grums 4,20 2, Katrineholms Fastighets AB Katrineholm 5,30 2, Kristinehamns Bostads AB Kristinehamn 3,50 2, Årjängs Bostads AB Årjäng 6,00 2, Strängnäs Bostads AB Strängnäs 7,66 3, Arvika Bostads AB Arvika 4,50 3, Lindesbergsbostäder AB Lindesberg 3, Norra Dalarnas Fastigheter Älvdalen,Särna 3, Pagoden Eskilstuna 1,75 Masmästaren Falun 2,30 1,80 FÄF Karlstad 2-4 1,80 Willhem Karlstad 1,80 FÄF Örebro 2,00 Graflunds Eskilstuna 4,00 2,16 FÄF Eskilstuna 2,5-4,5 2,20 Heimstaden Katrineholm 2,25 FÄF Katrineholm 2,26 FÄF Strängnäs 2,5-5 2,40 FÄF Nyköping 2,60 Fäf Kristinehamn 5,50 3,25 FÄF Arvika 5,50 3,30 FÄF Borlänge 1,80 1,7 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Region Västra Sverige Bostadsbolaget Göteborg 0,5-4,5 1, Varbergs bostäder AB Varberg 3,25 1, Stenungsundshem Stenungsund 2,73 1, Eksta Bostads AB Kungsbacka 3,59 1, Förbo AB Härryda. Mölndal, 3,10 1, Kungälv, Lerum Mölndalsbostäder Mölndal 2,75 1, Partillebo AB Partille 2,5-4 1, Poseidon Göteborg 0,5-5,5 1, Familjebostäder i Göteborg AB Göteborg Öckerö Bostads AB Öckerö 3,95 2, Orustbostäder Orust 3,60 2, Gårdstensbostäder Göteborg 3,55 2, Tjörns Bostads AB Tjörn 3,60 2, Alebyggen AB Ale 5,10 2, Kungälvsbostäder Kungälv 5,42 3, FÄF GFR Göteborg Upp till 5 2,04 GFR Mölndal Mölndal Upp till 5 0-2,4 Region BÄSK Gullspångsbostäder Gullspång 2,10 1, Bollebygds hyresbostäder Bollebygd 2,06 1, Karlsborgs Bostäder AB Karlsborg 2,90 1, Bostäder i Lidköping, AB Lidköping 2,95 1, Mariehus AB Mariestad 1,50 1, Tidaholms Bostads AB Tidaholm 1, Vårgårda Bostäder AB Vårgårda 2,83 1, Vara Bostäder Vara 2,86 1, Herrljunga Herrljunga 3,60 1, Vänersborgsbostäder Vänersborg 2,47 1, Bostäder i Borås, AB Borås 2,40 1, Falköpings Hyresbostäder AB Falköping 4,20 1, Marks Bostads AB Mark 2,94 1, AB Sandhultsbostäder Borås 2,28 1, Eidar Bostads AB Trollhättan 2,70 1, Essungabostäder AB Essunga 4,40 1, Lysekils Bostäder AB Lysekil 2,67 1, STUBO AB Ulricehamn 3,50 1, Sotenäs Sotenäs 2,98 1, Valbohem AB Färgelanda 2,40 1, Allingsås Allingsås 2,98 1, Viskaforshem AB Borås 2,50 1, Törebodabostäder Töreboda 4,90 1, Jakobsbergstiftelsen Uddevalla 3,06 1, Strömstadsbyggen Strömstad Rikssnittet i 1, febuari + 0,5 Tibrobyggen Tibro 4,75 1, Centrumbostäder i Skara Skara 3,95 2, Skövdebostäder AB Skövde 4,00 2, Mullsjö Mullsjö 2,57 2, Dals Ed Dals Ed 3,95 2, Melleruds Bostäder AB Mellerud 3,00 2, Tanums Bostäder AB Tanum 3,60 2, Tranemobostäder AB Tranemo 6,98 2, Åmåls Kommunfastigheter AB Åmål 3,85 2, Leifab Lilla Edet 8-34kr/m2 2, Toarpshus AB Borås 2,28 2, Bengtsforshus AB Bengtsfors 3,80 2, Ljungskilehem Ljungskile 2, Uddevallahem Uddevalla 5,90 2, Götene Bostäder AB Götene 4,13 2, Munkbo AB Munkedal 4,00 2, Svenljunga Bostäder AB Svenljunga 4,20 2, Fristadsbostäder Borås 4,80 15

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Antal bostäder. Hyra i kr/kvm vid yrkandet. Inkl värme

Antal bostäder. Hyra i kr/kvm vid yrkandet. Inkl värme Bostadsföretag / Motpart AN/Pri vat Region Kommun(e r) Antal bostäder Hyra i kr/kvm vid yrkandet. Inkl värme Yrkande för bostäder i % Datum som yrkandet avser Överenskommels e i % Bollnäsbostäder AB AN

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2013. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2013 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2013 Boendet berör nästan allt 3 Året som gått 4 60 000 skrev på mot hyrskatten 6 Stor satsning inför valet 2014 8 Långsiktiga mål Agenda

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer