Mässling - vårdhygieniska aspekter Godkänt av: Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mässling - vårdhygieniska aspekter Godkänt av: Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien /"

Transkript

1 Titel: Förvaltning: Verksamhet/division: Mässling - vårdhygieniska aspekter Godkänt av: Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien / ID.nr Dokumenttyp Vårdrutin Godkänt den: Kategori: Vård/medicinska riktlinjer, Skapat av: Vårdhygien i Uppsala län Skapat den: Granskad av: Infektionskliniken, Barnsjukhuset Reviderat av: Reviderat den: Innehållsförteckning Symptom och smittsamhet... 2 Immunitet... 2 Handläggning av exponerade... 2 Smittspårning... 2 Diagnostik-misstänkt fall... 2 Serologisk diagnostik... 3 Vårdhygieniska aspekter... 4 Barn med misstänkt mässling... 4 Vuxna med misstänkt mässling... 4 På öppenvårdsmottagning... 4 På akutmottagning... 5 Transporter... 6 Vård av patient med misstänkt eller konstaterad mässling... 6 Källor... 8 Titel Mässling på vårdavdelning Sidan 1 av 8

2 Symptom och smittsamhet Mässling är en mycket smittsam infektionssjukdom som orsakas av morbillivirus, ett enkelsträngat RNA-virus som tillhör gruppen paramyxovirus. Sjukdomen kan ha ett allvarligt förlopp och kan ge svåra komplikationer för gravida, immunosupprimerade samt barn under ett års ålder. Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomar i världen. Smittan är luftburen med små droppar som inandas eller når in via ögat. Mässlingvirus är känsligt för uttorkning och ljus och inaktiveras snabbt utanför kroppen och överlevnadstid i luft eller på ytor är högst två timmar. Mässlingsviruset avdödas snabbt av alkoholbaserade desinfektionsmedel Inkubationstiden är oftast dagar från smittotillfälle till feber, men kan variera från 7 till cirka 20 dagar. Smittsamheten är högst tidigt under den symtomatiska fasen när patienten är viremisk, har feber och tilltagande luftvägssymtom. Smitta kan ske från 4 dygn före debut av utslag till och med 4 dygn efter utslagen uppträtt. Prodromalfasen varar 2 4 dygn där mest framträdande symtom är hög feber och debut av skrällande hosta och konjunktivit. Koplikska fläckar är saltkornsliknande vita utslag på kindslemhinnan som uppträder 1 2 dygn före hudutslagen och kvarstår ytterligare 1 2 dygn därefter. Koplikska fläckar anges vara patognomont för mässlingen. Hudutslagen uppträder efter 2 4 dygns feber och är utbredda och konfluerande. De visat sig ofta första i hårfästet och ansiktet. Inom 2 3 dygn har de makulopapulösa utslagen spridit sig till händer och fötter. Utslagen finns kvar under cirka 5 6 dagar. När de försvinner börjar huden på händer och fötter att fjälla. Andra vanliga symtom är huvudvärk, ljuskänslighet, diarré, illamående och ibland generaliserad lymfkörtelförstoring. Cirka 30 % av personer med mässling drabbas av en eller flera komplikation. Vanliga komplikationer är diarré och bakteriella sekundärinfektioner, såsom pneumoni och otit. Dessa komplikationer ses vanligast hos barn yngre än 5 år eller vuxna > 20 års ålder. Den allvarligaste komplikationen är encefalit som finns beskrivet hos 0,1 %. Immunitet Personer som genomgått mässlingsinfektion eller har erhållit två sprutor mässlingsvaccin räknas som immuna. Handläggning av exponerade För ställningstagande till pre-expositionsprofylax och vaccinering hänvisas till det PM som utgått från Smittskyddsläkaren (PM Handläggning vid exposition av mässlingsvirus). Smittspårning Smittspårning utförs i samarbete med vårdhygien och smittskyddsläkaren. Till nära kontakter räknas hushållskontakter eller motsvarande samt personal som vistats i samma lokal upp till 2 timmar efter att den smittsamma personen lämnat lokalen. Hit räknas även patienter som delat vårdrum med patient som insjuknat i mässling upp till 2 timmar efter att den smittsamma personen lämnat lokalen. Diagnostik-misstänkt fall Kontakta viruslaboratoriet tel eller dagtid, vardagar för akutsvar. Titel Mässling på vårdavdelning Sidan 2 av 8

3 Serologisk diagnostik Serumprov för analys av IgM- och IgG-antikroppar mot mässling ska tas omgående. Begär akutsvar under medicinsk information. Cosmic RoS fliken Mikrobiologi Välj Antikroppspåvisning (Serologi) under Grupper/Paket. Välj provmaterial Serum, undersökning Virusserologi och analys Morbilli IgM- och IgGantikroppar. Ange insjuknandedatum, expositionsdatum och frågeställning under medicinsk information. Pappersremiss, Mikrobiologi 2, finns vid behov att skriva ut på Blodprov tas i vaccuum-rör utan tillsats (med röd propp), 5-10 ml för vuxna, barn minst ett microtainer-rör. PCR diagnostik Molekylär diagnostik (PCR): nasopharynxsekret i första hand, för analys av Morbillivirus RNA (PCR). Även Urin och EDTA-blod kan övervägas. För de första fallen ska man även begära subtypning av virus (vid Smittskyddsinstitutet) av epidemiologiska skäl. Detta görs med samma provmaterial som för Morbillivirus RNA (PCR). Cosmic RoS fliken Mikrobiologi Välj Skickeprover under Grupper/Paket. Välj provmaterial Prov ej angivet (Skickeprov) Morbillivirus RNA (PCR). Ange insjuknandedatum, expositionsdatum och frågeställning under Medicinsk information. Ange det provmaterial som är taget (NPH, urin eller hepariniserat blod). Provet skickas vidare till Karolinska sjukhuset i Solna som utför analysen. Papperssvar går ut till beställaren. Pappersremiss, Mikrobiologi 2, finns vid behov att skriva ut på Ange insjuknandedatum, expositionsdatum och frågeställning. Ange provmaterial (NPH, urin eller hepariniserat blod). Ange analys PCR mot Morbillivirus. Provet skickas vidare till Karolinska sjukhuset i Solna som utför analysen. Betalningsansvaret åligger den enhet där provet tas. Akuta analyser fredag em till söndag fm När behov av akut analys uppstår rekommenderas kontakt med virolog, tel Tillgänglighet av analysen beror av säsong och även tillgänglighet på externa lab. Rådgivning För ytterligare information om provtagning, vardagar ,45, kontakta expeditionen på klinisk mikrobiologi på , alternativt jourhavande virolog, Jourhavande läkare/mikrobiolog kontaktas lö-sö kl Specialistläkare i virologi kontaktas endast i undantagsfall under jourtid, udda veckonummer, kl på Titel Mässling på vårdavdelning Sidan 3 av 8

4 Vårdhygieniska aspekter Smittvägen sker via luft och kontakt med sekret från den sjuke. Det krävs en mycket liten mängd virus för att bli smittad om man saknar immunitet. När en sjuk individ lämnat rummet kvarstår risk för luftburen smitta upp till två timmar. Endast personal med immunitet kan vårda patienter med misstänkt eller säkerställd mässling. Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner: Hälso- och sjukvårdspersonal ska vid undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med patienter tillämpa basala hygienrutiner enligt SOSFS 2007:19. Barn med misstänkt mässling Hemläkarjouren gör hembesök vid misstanke om mässling och tar ställning till om akut sjukhusbedömning behövs. Kontakt tas med barnakuten som dirigerar om patienten till isoleringsrum på infektionsmottagningen för bedömning av barnläkare. Då infektionsmottagningen är stängd mellan krävs att sjuksköterska från barnsjukhuset medföljer patienten. Vuxna med misstänkt mässling Hemläkarjouren gör hembesök vid misstanke om mässling och dirigerar vid behov till isoleringsrum på infektionsmottagningen för bedömning av infektionsjouren. Då infektionsmottagningen är stängd mellan krävs att personal från akutmottagningen medföljer patienten. Om provtagning krävs bör det kunna ske följande dag hänvisar till hemläkarjouren. Om patienten söker akut på sjukhuset eller ringer kan telefonkontakt tas med hemläkarjouren för besök. Tel nr På öppenvårdsmottagning Rutiner ska finnas för bedömning av patienter med utslag som söker vård på öppenvårdsmottagningar. Vid misstänkt mässling rekommenderas bedömning i patientens hem av personal med immunitet på grund av luftburen smitta. Bedömning kan också ske på öppenvårdsmottagning i lokal anpassat för luftburen smitta med direktingång till undersökningsrummet. Patient med misstänkt mässling ska ej sitta i väntrum eller vistas på mottagningen. Personal ska tillämpa basala hygienrutiner. Individer som exponerats för mässling och som insjuknar i feber ca dagar efter exponeringen ska ej söka vård på öppenvårdsmottagning. De bör inskränka sina kontakter med andra personer i omgivningen till ett minimum. Individer med symtom på mässling ska hänvisas till infektionskliniken efter telefonkontakt. Vid allvarliga symtom kontaktas akutmottagning, barn- eller infektionsklinik. Transport till nästa vårdgivare utförs av person med immunitet. Förefaller patienten opåverkad är resa i egen bil att föredra. Rengöring och desinfektion efter att patienten lämnat undersökningsrummet Rummet ska stå oanvänt i minst 120 minuter (två timmar) innan det kan användas till nästa patient. Spill och stänk på ytor desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengöringseffekt (M-Ytdes). Titel Mässling på vårdavdelning Sidan 4 av 8

5 Ytor som vidrörts t.ex. undersökningsbrits, dörrhandtag och kranar rengörs och desinfekteras (M-Ytdes). Medicinteknisk utrustning som använts t.ex. saturationsmätare, inhalationsutrustning, blodtrycksmanschett och stetoskop rengörs och desinfekteras (M-Ytdes). Golv i undersökningsrum rengörs och städas som vanligt. På akutmottagning Rutiner ska finnas för bedömning av patienter med utslag som söker vård på akutmottagning. Vid misstänkt mässling rekommenderas bedömning i lokal anpassat för luftburen smitta med direktingång till undersökningsrummet. Dessa lokaler finns ej på Akademiska sjukhuset, Barnsjukhuset eller Lasarettet i Enköpings akutmottagningar. Därför hänvisas bedömning av patient till infektionsmottagningen eller utomhus. Patient med misstänkt mässling ska ej sitta i väntrum eller vistas på mottagningen. Personal ska tillämpa basala hygienrutiner. Individer som exponerats för mässling och som insjuknar i feber ca dagar efter exponeringen ska ej söka vård på akutmottagning. De ska hänvisas till infektionskliniken efter telefonkontakt. Transport till nästa vårdgivare utförs av person med immunitet. Transport sker bäst utomhus. Rengöring och desinfektion efter att patienten lämnat undersökningsrummet vilket rum? Rummet ska stå oanvänt i minst 120 min (två timmar) innan det kan användas till nästa patient. Spill och stänk på ytor desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengöringseffekt (M-Ytdes). Ytor som vidrörts t.ex. undersökningsbrits, dörrhandtag och kranar rengörs och desinfekteras (M-Ytdes). Medicinteknisk utrustning som använts t.ex. saturationsmätare, inhalationsutrustning, blodtrycksmanschett och stetoskop rengörs och desinfekteras (M- Ytdes). Golv i undersökningsrum rengörs och städas som vanligt. Titel Mässling på vårdavdelning Sidan 5 av 8

6 Transporter Ambulanstransporter Transport av patient med misstänkt eller konstaterad mässling utförs av personal med immunitet. Luckan mellan förarhytt och patientutrymme bör vara stängd. Anhörig med immunitet kan sitta i förarhytten. Ambulanspersonal ska tillämpa basala hygienrutiner. Ambulansen rengörs enligt lokal rutin för smittsam patient. Transport inom sjukhus Informera mottagande enhet om risk för luftburen smitta i god tid innan patienten skickas. Transport av patient med misstänkt eller konstaterad mässling utförs av personal med immunitet. Transportern sker bäst utomhus. Transportpersonal ska tillämpa basala hygienrutiner. Vård av patient med misstänkt eller konstaterad mässling Endast personal med immunitet kan vårda patienter med misstänkt eller säkerställd mässling. Gravid personal ska inte vårda patienter med mässling Patienter (oavsett ålder) vårdas på isoleringsrum på infektionskliniken så länge smittsamhet föreligger. Smittsamhet avgörs av behandlande läkare. Patienter (oavsett ålder) med behov av intensivvård vårdas på isoleringsrum (enkelrum med ventilerad sluss) på intensivvårdsavdelning så länge smittsamhet föreligger. Smittsamhet avgörs av behandlande läkare. Misstänkt eller verifierad smitta med mässling får aldrig försena eller hindra nödvändiga undersökningar, behandlingar eller operativa ingrepp. Informera patienten om god handhygien efter toalettbesök och före måltider. Besökare Avråds så länge smittsamhet föreligger. Besökare informeras om god handhygien och mässlingssymptom. Besökare har ej tillträde till någon annan lokal på avdelningen än patientens vårdrum. Undersökning och behandling utanför vårdavdelningen, t ex röntgenavdelningar Undersökningar och behandlingar (lungröntgen, EKG etc) ska om möjligt utföras i vårdrummet. Om detta ej är möjligt ska mottagande enhet informeras om risk för luftburen smitta i god tid innan patienten skickas. Mottagande enhet kan behöva tid att evakuera patienter och personal som saknar immunitet. Informera inre transport vid beställning av transport. Endast personal med immunitet kan undersöka och behandla patienter med misstänkt eller säkerställd mässling. Personal som inte är säkert immuna mot mässling ska inte befinna sig i samma lokal som den mässlingssmittade. Titel Mässling på vårdavdelning Sidan 6 av 8

7 Undersökningsrummet ska stå oanvänt i minst 120 min (två timmar) innan det kan användas till nästa patient. Spill och stänk på ytor desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengöringseffekt (M-Ytdes). Ytor som vidrörts t.ex. undersökningsbrits, dörrhandtag och knappar rengörs och desinfekteras (M-Ytdes). Medicinteknisk utrustning som använts t.ex. röntgenutrustning, blodtrycksmanschett och stetoskop rengörs och desinfekteras (M-Ytdes). Tvätt Tvätt som kraftigt förorenats med biologiskt material t.ex. urin, avföring, blod, sårsekret mm hanteras som smittförande (Smittförande tvätt) Övrig tvätt hanteras som vanligt. Tvättsäcken ska vara rumsbunden. Oanvänd tvätt som förvarats inne hos patient eller i sluss skickas till tvätt när patienten skrivs ut. Avfall Avfall hanteras som vanligt hushållsavfall. Avfallspåsen tillsluts i vårdrummet och läggs i avfallssäcken i desinfektionsrummet. Avfallssäcken ska vara rumsbunden. Desinfektion av flergångsartiklar Värmedesinfektion i disk- eller spoldesinfektor är den bästa metoden att rengöra och desinfektera flergångsartiklar. I andra hand väljs kemisk desinfektion till exempel M-Ytdes. Medicinteknisk utrustning t.ex. saturationsmätare, inhalationsutrustning, blodtrycksmanschett, stetoskop och leksaker bör vara patientbundna. Innan användning till andra patienter ska utrustningen rengöras och desinfekteras enligt tillverkarens anvisning. Hjälpmedel t.ex. specialmadrass, kilkuddar, rullstolar bör vara patientbundna. Innan användning till andra patienter ska utrustningen rengöras och desinfekteras enligt tillverkarens anvisning. Ta inte in mer material än nödvändigt i förrum/sluss eller vårdrum. Överblivet engångsmaterial som förvarats på öppna hyllor kasseras när patienten skrivs ut. Daglig rengöring och desinfektion av ytor Spill och stänk på ytor punktdesinfekteras omgående med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengöringseffekt (M-Ytdes). Ytor och föremål i vårdrum rengörs och desinfektera dagligen (M-Ytdes). Daglig rengöring och desinfektion av hygienutrymmen och golv Endast personal med immunitet kan utföra städning hos patient med misstänkt eller säkerställd mässling. Utöver daglig städning enligt städhandoken ska handfat och tagställen t.ex. kranar, dörrhandtag, lysknappar, toalettpappershållare rengöras och desinfekteras med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel (M-Ytdes). Toalettstolens spolknapp och sittring ska mekaniskt bearbetas med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel, till exempel M-Ytdes. OBS! Använd separat torkduk till toalettstolen. Titel Mässling på vårdavdelning Sidan 7 av 8

8 Golven rengörs med allrengöringsmedel som vanligt. Rumsbunden engångs golvmopp rekommenderas. Handläggning av misstänkt mässling hos personal gäller även städpersonal, se ovan. Slutstädning Endast personal med immunitet kan utföra slutstädning efter patient med misstänkt eller säkerställd mässling. Avtorkningsbar madrass och kudde desinfekteras med M-Ytdes. Grovt förorenad madrass och kudde som ej går att tvätta kasseras. Tvättbar kudde skickas till tvätt. Ytor och tagställen t.ex. sängbord, sänglampa, manöverdosa, handtag och kranar i vårdrum och hygienutrymme desinfekteras. Överblivet engångsmaterial som förvarats på öppna hyllor kasseras Flergångsartiklar desinfekteras. Rummet ska stå oanvänt i minst 120 min (två timmar) innan det kan användas till nästa patient. Utskrivning Utskrivning till hemmet är att föredra av epidemiologiska skäl. Behandlande läkare avgör om patienten kan flyttas till andra vårdgivare. Vårdgivaren ska i förväg underrättas och informeras om smittsam patient. Behandlande läkare är ansvarig för att detta sker. Vid behov kontaktas vårdhygien. Källor Socialstyrelsen Smittskyddsenheten i Uppsala län Titel Mässling på vårdavdelning Sidan 8 av 8

Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2

Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2 Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2 Innehållsansvarig: Aino Kempe, Hygiensköt/ass, Vårdhygien (ainke); Bert Ove Larsson, Verksamhetschef, Giltig från: 2014-10-22 Infektionsklinik läkare (beola);

Läs mer

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland

Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland Smittskydd/vårdhygien Juni-2010. Uppdaterad, mars-2013 Anna Lejdegård Sörmlands kommuner Hygiensjuksköterska Hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland INLEDNING... 3 SMITTSPRIDNING... 4

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Ägare: Vårdhygien Framtaget av (förf) Marianne Janson Annica Blomkvist Hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarnas län Dokumentkategori: Version 2 Gäller för: Dalarnas kommuner Godkänt av Medicinskt ansvariga

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska laboratoriet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2 Innehållsförteckning 1. Att hindra smittspridning...10

Läs mer

Sida Inledning... 2. Allmänna hygienråd... 3. Hygienråd vårdpersonal... 4. Smittvägar.. 5. Basala hygienrutiner. 6

Sida Inledning... 2. Allmänna hygienråd... 3. Hygienråd vårdpersonal... 4. Smittvägar.. 5. Basala hygienrutiner. 6 1 2 Sida Inledning.... 2 Allmänna hygienråd...... 3 Hygienråd vårdpersonal... 4 Smittvägar.. 5 Basala hygienrutiner. 6 Desinfektion och desinfektionsmedel... 7 6.1 Medicintekniska produkter (MTP)... 7

Läs mer

INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3

INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3 2012-04-03 Sidan 1 av 29 INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3 2. ATT HINDRA SMITTSPRIDNING... 4 2:1 Basala hygienrutiner... 4 2:2 Personalhygien...

Läs mer

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer

FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN

FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN Landstingsstyrelsens förvaltning FÖR SÄRSKILDA BOENDEFORMER I STOCKHOLMS LÄN Foto: Elisabet Almqvist 2010. Redaktion: Hygiensjuksköterskor Elisabet Almqvist och Anita Johansson. Detta dokument finns att

Läs mer

Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska sjukhuset Uppsala

Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska sjukhuset Uppsala Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska sjukhuset Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2015 2 Innehållsförteckning 1. Att förhindra smittspridning... 11 Smittvägar...

Läs mer

Basala hygienrutiner. Dygnet runt. Gäller all personal

Basala hygienrutiner. Dygnet runt. Gäller all personal Basala hygienrutiner Dygnet runt Gäller all personal 1 Vårdhygien Direkt Ring vid frågor och misstänkt magsjuka! 018-611 3902 Har du frågor som handlar om hygien? Då kan du själv ringa till Vårdhygiens

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

Vinterkräksjuka i vården. Kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus

Vinterkräksjuka i vården. Kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus Vinterkräksjuka i vården Kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus Vinterkräksjuka i vården Kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens

Läs mer

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

2015-07-06 www.smittskyddstockholm.se. Ebola. Viral hemorragisk feber (VHF) - utvidgad version

2015-07-06 www.smittskyddstockholm.se. Ebola. Viral hemorragisk feber (VHF) - utvidgad version Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) - utvidgad version Virala hemorragiska febrar Blödarfebrar orsakade av virus = virala hemorragiska febrar (VHF) Ebola, Marburg, Lassa, Krim-Kongo m.fl. Djur eller insekts-reservoarer

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

Regler och rutiner vid sjukdom och maginfektion

Regler och rutiner vid sjukdom och maginfektion Regler Regler och och rutiner rutiner vid vid sjukdom sjukdom och maginfektion Uppdaterad maj 2008 Riktlinjer vid sjukdom Det är barnets behov som är avgörande för om barnet ska vara hemma. Det är barnets

Läs mer

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22 I tider med mycket förkylningar och maginfluensa vill vi med denna information beskriva lite om problem som uppstår i samband med sjukdomar på förskolan och i familjerna. Smitta går runt och samma barn,

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 19 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 19 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis

Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis Bitr.smittskyddsläkare Det svenska allmänna barnvaccinationsprogrammet 3,5,12 månader: Difteri, polio, tetanus, Hib, kikhosta, Pneumokocker. I SLL även Hepatit

Läs mer

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Förskolan har en sjukdomspolicy som vilar på rekommendationer från sjukvården. Då man får plats på någon av våra förskolor så förbinder man sig att följa våra regler

Läs mer

Guide 2014-03. Kliniskt förbättringsarbete. Hygienguide

Guide 2014-03. Kliniskt förbättringsarbete. Hygienguide Guide 2014-03 Kliniskt förbättringsarbete Hygienguide Innehåll och revideringslista Kap Titel Reviderat datum Distriktsveterinärernas Hygienguide 2011-12-15 1 Basala hygienrutiner 2011-12-15 1.1 Händer,

Läs mer

Anvisningar för sjuka barn

Anvisningar för sjuka barn Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet Den här skriften är ett gemensamt dokument för smittskyddsläkaren, barnavårdscentralerna och förskoleverksamheten i Solna. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning.

Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning. Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning. Handtvätt för barn och personal Tvätta händerna med flytande tvål under rinnande vatten. Tvätta alla ytor på händerna så att ordentligt

Läs mer

Riktlinjer för skola och barnomsorg angående barn och ungdomar med blodburen smitta (hepatit B, hepatit C och hiv)

Riktlinjer för skola och barnomsorg angående barn och ungdomar med blodburen smitta (hepatit B, hepatit C och hiv) Dnr: 10267.13.G2 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Smittskydd Värmland 4 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Smittskydd Värmland Smittskydd Värmland 2013-08-26

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Tfn 08-737 39 12 Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd

Läs mer

EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK

EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK Epidemiberedskapsplan plan, vilket möjliggör en samverkan i att ställa om hela landstingets sjukvårdsorganisation inom öppen och

Läs mer

En handbok för förskolepersonal och föräldrar

En handbok för förskolepersonal och föräldrar Sjuka barn Illustration: Marie En handbok för förskolepersonal och föräldrar Barnhälsovården Dalarna En handbok för förskolepersonal och föräldrar Innehåll Allmänt... 3-4 Hygienregler... 5 Medicinering

Läs mer