Avtalet är klart 11-dagars strejken är över

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalet är klart 11-dagars strejken är över"

Transkript

1 - 1 - Nr 4 juni 2010 Årgång 27 Ordföranden har ordet Avtal & ljus i tunneln sidan 3 Förhandlingar Avtalet, MBL & ordinarie förhandling 26/5 sidan 4-6 Arbetsmiljö Miljökurs & HSO-träff sidan 8-10 Sommartävling Var med och vinn priser sidan 14 Fackens Dag Vad händer, Vem betalar sidan 20 Avtalet är klart 11-dagars strejken är över Redaktionssida 2 Fabriken 100 år del 2 7 Invigningsbilder 11 Studier 12 Läkarvårdsfonden 13 Kolåsen 15 Sociala Fonden/Shop Korpen 18 Tackannonser 19 Jan-Henrik Sandberg Pappers ordförande var med på ett av medlemsmötrna

2 - 2 - Karskäringen utges av "Våra tjejer" Korsnäsvägen Gävle Telefon: Faxnummer: Expeditionstider: Måndag och Onsdag och Expeditionen har telefontid: Måndag - Torsdag och Fredag Ordförande Bo Myrberg har: Mobil Arbetsställets Huvudskyddsombud Yngve Berglind har: Mobil Kjell Ohlsson (fackligt sociala frågor) har Mobil Huset där vi finns kallas 152an. Karskäringens redaktion består av Kjell Johansson, Tommy Lundqvist, Michael Wallin och Mikael Persson Papperstreans hemsida. E-post till Karskäringen och Ansvarig utgivare: Ordförande, Pappers avd 3 Karskäringen trycks av Trycktrean Gävle Nästa nummer av Kar arsk skäring äringen kommer ut den 9 september Se till att lämna in ert material senast den 6 september Tarja och Agneta Papperstreans personal Tarja Rautiainen och Agneta Nilsson arbetsuppgifter omfattar medlemsredovisning, administration, försäkringsfrågor med AFA och Folksamförsäkringen samt service till styrelsen, förtroendevalda, kommittéer och alla andra medlemmar som behöver hjälp. Expeditionen håller semesterstängt 19/7 6/8 (vecka ). Från och med måndag 9/8 är expeditionen åter öppen, Måndagar och onsdagar kl 8-12 samt A-kasseärende ring Pappers A-kassa på tel: teltid Olycksfall på fritiden, reseförsäkringar m m kontakta Folksam tel: Olycksfall/tillbud på arbetsplatsen kontakta närmaste chef. Redaktör kjell Johansson Fiberlinjen E-skiftet Tel:12 50

3 Ordföranden har ordet Hej Har ni hämtat er efter strejken än? Själv ligger jag och kippar efter andan efter att ha förätit mig på fikabröd som omtänksamma medlemmar titt som tätt kom upp på expeditionen med. Det här sätter sina spår på tvättbrädemagen. Jag vill passa på att tacka er alla som ställde upp som strejkvakter, bemannade expeditionen dygnet runt och annat övrigt jobb som behövde genomföras under den här perioden. Vi får väl hoppas att det nu ska flyta på åtminstone 30 år till igen innan det är dags för nästa strejk. Det vore ju hur som helst ingen höjdare att gå strejkvakt i februari detta avtal löper ut 31/ med de temperaturer som kan råda då. Det blåste tillräckligt snålt redan i mitten av april. Avtal 2010 Ja, vi fick ju till ett avtal till slut som löper på 22 månader, en utförligare redovisning av vad avtalet innebär hittar ni längre fram i tidningen. Efterskalven från avtalsrörelsen lever dock kvar ett tag till då vi begärt tvisteförhandling med företaget med anledning av brott mot de Allmänna anställningsvillkoren och MBL med anledning av att oorganiserade och Pappersmedlemmar inte behandlats lika under strejken, dvs en föreningsrättskränkning. Ni som varit uppmärksamma har kanske läst om att Korsnäs, Billerud och Stora har betalt ut lön till oorganiserade som inte arbetat under strejken, det är detta som saken gäller. För er som väntar på den utlovade uppfyllnaden till full lön så ska ni nog inte behöva vänta så länge till, tanken är det ska betalas ut i början på juni. Då det förekommit många varianter på hur man jobbat, varit sjukskriven eller begärt ledigt av andra orsaker är det inte helt otänkbart att det blivit något fel under resans gång. Men vår kassör jobbar intensivt med att försöka få ihop det hela på ett bra sätt i slutändan. Sammanfattningsvis tycker jag att även om det inte är någon av oss som vill ha en strejk är det ändå en erfarenhet att ta med sig i bagaget i framtiden när vi nu ändå genomgått en. Det gör förhoppningsvis också att de centrala parterna sätter igång och förhandlar med varandra ordentligt i tid vid nästa avtalsrörelse istället för att vänta in ett strejkvarsel igen. Ett ljus i slutet av tunneln För första gången på en längre period nu så ser jag en och annan lucka i kalendern framöver lagomt till sommaren, det har varit rätt intensivt sedan ett bra tag före strejken så det behövs en liten andhämtningspaus för att komma ikapp med högarna på skrivbordet. De lär väl växa till sig i höst igen då vi drar igång med en kongress i början av september. Till sist önskar jag er alla en riktigt skön sommar med en lång och avkopplande semester. Bosse

4 - 4 - Förhandlingsrapport MBL-förhandling chef UH Lut & Kraft Förhandling har skett om tillsättande av ny chef på UH Lut & Kraft där tjänsten tillsatts med Anna Björnwall som senast kommer från Midroc Elektro. Anna tillträdde sin tjänst den 31 maj. MBL-förhandling personaldirektör Förhandling har hållits om tillsättande av ny personaldirektör. Den som kommer att tillträda tjänsten den 15 september är Ulrika Spåls som kommer från Sandvik där hon haft ett antal uppdrag på personalsidan. MBL-förhandling organisationsförändring pappersbruket På PM 4/5 finns idag en driftingenjör för bägge maskinerna, man vill nu dela upp detta ansvar på 2 personer. Björn Skevik är tänkt att bli driftingenjör på PM5 och kvarstå som ställföreträdande produktionschef, Stefan Hammarstedt nuvarande TC på C-skiftet blir driftingenjör på PM4. Rickard Hedin som idag är TC-ersättare går då in på Stefans plats som TC. MBL-förhandling räddningstjänsten Förhandling om organisationsförändringar på räddningstjänsten har genomförts. Räddningstjänsten ordnas organisatoriskt in under Centralt Underhåll med Johan Jansson som ny chef. Johan kommer fortsättningsvis också fungera som insatsledare. En ny funktion, säkerhetsingenjör, inrättas dessutom i staben på Centralt Underhåll. Denna tjänst tillsätts av Thomas Karlsson. Ordinarie Förhandling 26/5 Telefonrådgivning/Beredskap En partssammansatt arbetsgrupp har tittat över frågan och lämnat ett förslag på lösning. Företaget kommer nu att kalla till en förhandling med samtliga fack för att fastställa vilka regler som ska gälla. Befattningsbeskrivningar lab Företaget presenterade ett förslag till nya lönetrappor på både process- och produktlaboratorierna. Förslagen ska nu diskuteras på lokal nivå innan de åter tas till förhandlingsbordet. Betalning beredskapstillägg, båtlastning terpentin Pappers föreslog vid föregående förhandling att de personer som arbetar med båtlastning av terpentin borde få beredskapstillägg då det ofta inträffar att båtarna inte ankommer på utsatt tid och arbetet skjuts framåt i tiden. Företaget återkom i frågan vid denna förhandling och meddelade att det fortsättningsvis kommer att utbetalas beredskapsersättning vid dessa tillfällen. Utvärdering omorganisation Då det på vissa håll i fabriken gnisslat lite betänkligt, efter genomförandet av det så kallade 500-programmet, begärde Pappers att en utvärdering av omorganisationen och dess effekter ska göras. Företagets inställning var att det är bra att göra utvärderingar av liknande åtgärder och ämnade återkomma i frågan. Skiftbilen I samband med ett haveri på en centrifug som gjorde att ökade slammängder måste köras till tipp har en entreprenör, efter omfördelning av arbetsuppgifter med ordinarie personal, utnyttjats för att köra bilen. Detta har skett utan att Pappers fått någon information om det. Företaget tog till sig frågan och återkommer efter kontroll. Parterna var överens om att MBL-förhandling ska genomföras vid liknande situationer då entreprenörer anlitas i framtiden.

5 - 5 - Sopmaskin Efter att en sopmaskin havererat har företaget anlitat en entreprenör att utföra sopning med egen maskin inne i magasin under tiden som sopmaskinen reparerades. Entreprenören upplevdes framföra fordonet på ett riskfyllt sätt och företaget hade inte heller i detta fall informerat Pappers om att man ämnade anlita en entreprenör för denna syssla. Företaget tog till sig frågan och återkommer. Parterna var överens om att MBL-förhandling ska genomföras vid liknande situationer då entreprenörer anlitas i framtiden. Lönerevision I samband med denna förhandling överlämnade företaget sitt förslag till nya löner. Pappers tog till sig förslaget och avsåg att återkomma i frågan. Lönerörelsen 2010 Skogsindustriernas krav Generell lokal disposivitet, Ökad möjlighet till avvikelse i riks och lokalavtal, Ökad anpassningsförmåga av varierad arbetstid, Ökad årsarbetstid 1628 timmar, Enbart lokal lönebildning, NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ Vad begärde Pappers i årets avtalsrörelse Reallöneökning Inflytande Trygghet Löneskillnaderna på bruken utjämnas Större andel i generell löneökning Lokalpott i kronor Stupstock Reglering av lägsta lön i lokalavtal Förstärk det fackliga inflytandet vid inhyrning Begränsa arbetsgivarens möjlighet att sätta LAS ur spel genom att använda inhyrd arbetskraft istället för personer som har företrädesrätt. Så här blev det se nästa sida

6 - 6 - Nytt avtal Löneökningar 1/5 2010: 266 kr generellt, 50 kr extra vid månadslön understigande kr Uppräkning av tillägg 1,1% 1/4 2011: 398 kr generellt till alla + 0,43% i lokal pott Uppräkning av tillägg 2,1% Tre arbetsgrupper bildas inom områdena: Industrigemensamma t.ex utbildning och kompetensutveckling samt företagshälsovård och rehabilitering. Omarbetning av Allmänna anställningsvillkor Lägsta lön med anledning av Laval-domen Inhyrning Förstärkt förhandlingsrätt Den innebär, att efter fem veckor slår en spärr till. Längre än så kan inte företagen hyra in arbetskraft om det finns uppsagda med återanställningsrätt. Vill de göra det under en längre period krävs en överenskommelse med facket. Man har fått in lite mer förutom den förstärkta förhandlingsrätten och en bättre skrivning om skiljenämnden. Om en före detta anställd med företrädesrätt drabbas när ett företag hyr in personal kan han få ett skadestånd på ett och ett halvt prisbasbelop (= kronor). Föräldraledighet Tiden som en föräldraledig har rätt till ersättning från företaget utökas från tre till fyra månader. Sjuklön Då sjukfrånvaro är orsakad av arbetsolycksfall ska arbetsgivaren betala sjuklön motsvarande 100% av lönen under sjuklöneperioden. Restid Taket på 6 timmars restid tas bort Avtalspension Kostnadsavräkningen (1,06% återstår) för premiehöjningen till avtalspensionen skjuts upp till avtalsperiodens utgång då diskussionerna om hanteringen av kostnaderna åter tas upp. Den innebär, att efter fem veckor slår en spärr till. Längre än så kan inte företagen hyra in arbetskraft om det finns uppsagda med återanställningsrätt. Vill de göra det under en längre period Vad är bättre med Pappers avtal? Många har lämnat kommentarer med synpunkter på Pappers nya avtal. Är det bättre än andra avtal? Vi skulle vilja framhålla några fördelar. Vårt avtal är bättre för att det... - är något högre (viktigt att bryta genom Svenskt Näringslivs tak ) - har tidigare datum för löneökningarna - har något större del av löneökningen under första året (ger ca 2250 kr) - har löst pensionsavräkningsfrågan bättre än de flesta andra - har bättre regler för inhyrning/företrädesrätt - kompletterar sjuklönen vid arbetsolycksfall, något bara vissa andra har - tydligt satsar på de lågavlönade - inte innehåller krisavtalsinslag som vissa andra avtal har. Styrelsen avd 3

7 - 7 - Historien om en hundraårig fabrik del 2 Den första januari 1909 tillträdde den nye vd:n Gerdt Zimmerman. Han hade då i praktiken tagit över ledarskapet efter Bernhard Martin redan under 1908 som då avgick vid en extra bolagsstämma. Zimmermans första stora uppdrag var att realisera ett styrelsebeslut från slutet av 1908, nämligen att anlägga en sulfitfabrik i anslutningen till sågverket i Kastet. Bolaget hade redan 1898 från byamännen i Järvsta, som på den tiden tillhörde Valbo socken, förvärvat deras gemensamma fårbetesäga som låg sydost om Kastet. Området kom att kallas Karskär, men kallades sen gammalt Fårskär. Kontrakt tecknades med ingenjör Nils Hansson, som tillsammans med sin bror Magnus var de obestridligt mest anlitade och kunnigaste när vi pratar massafabriksbygge vid tiden slutet 1800-talet och början 1900-talet. Nils höll som bäst på med att köra in sina senaste massafabriker som han projekterat och byggt i Ortviken och Vallvik. Han skulle för Korsnäs räkning konstruera anläggningen, leda arbetet med bygget till dess att fabriken blivit igångsatt och producerade stipulerad kvalitet massa. Han skulle också anskaffa erforderlig personal samt förhandla med leverantörer av utrustning. Det var bara att spotta i nävarna och sätta igång! I själva verket hade Nils Hansson tjyvstartat. Han hade i september 1907 fått Korsnässtyrelsens uppdrag att göra en plan och ett kostnadsförslag för en trämassefabrik. Tack vare detta kunde anläggningsarbetena komma igång redan i början av Kapaciteten var satt till årston men korrigerades uppåt under arbetets gång till ton. Samma år, 1909, lamslogs den svenska arbetsmarknaden av den så kallade storstrejken och storlockouten vilket naturligtvis sinkade bygget, men den 5 oktober 1910 kunde fabriken tas i drift. Fabriken var av tämligen ordinär typ för sin tid. Fem kokare vardera om 200 m³ med kopparspiraler för indirekt kokning installerades. Fabriksvattnet togs från Gävlebukten och hade en salthalt på ca 0,3 %. Barkmaskiner och syrakammarapparater var konstruerade av Nils Hansson. Just syrakammaren var ett blindspår i utvecklingen. De var mycket tungarbetade och hälsofarliga, arbetsförhållandena i kammaren var helt enkelt vidriga. De hade en fördel: de var billigare än ett syratorn, men 1916 ersattes syrakammarapparaterna av ett syratorn. Driften kom dock igång relativt ostört och 1912 var produktionen uppe i planerade ton. Källor (gäller även artikeln i förra numret): Torsten Althin Korsnäsbolaget (Gävle 1955) Christian Valeur Papper och massa i Hälsingland och Gästrikland (Uddevalla 2007) H. I. STORIK Flygfoto på Korsnäs som den såg ut år 2009

8 - 8 - Miljökursen 20-22/4 och 10-12/ Handledare: Yngve Berglind Avdelning 3 Karskär Thomas Brännström Avdelning 2 Skutskär Deltagande bruk: Antal deltagare: Korsnäs AB 5 st, Fors 4 st, Kvarnsveden 2 st, Hallstavik 4 st, Örebro 2 st. samt Lars Johansson blivande handledare från Norra distriktet. 18 st. Deltagare från Korsnäs: Kjell Johansson Fiberlinjen, Magnus Johansson Materialhanteringen, Håkan Söderkvist, Hans Höglenius och Johan Wikström Underhåll Syfte och mål för miljökursen 2010 Samverka i arbetsmiljöfrågor. Söka information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder. Från dagordningen från Miljökursen: Hemuppgifter redovisades: 1. Jämställdhet. Finns det någon jämställdhetsplan i företaget, lönekartering på befattning. 2. De allvarligaste händelserna/tillbuden under på bruket, redovisning avdelningsvis. Vad är hälsa? Projektarbete, alltid är lika aktuellt. Rehabiliteringsfrågor Arbetsmiljöverket genom Stefan Reis, Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM, Riskbedömningar och vikten av Samverkan i verksamheten. Introduktion i Säkerhetskultur, Skyddsombudens roll utifrån AV:s perspektiv Riskbedömningar vid organisationsförändringar, grupparbete Alkoholberoende på arbetsplatsen, Kjell Rapp Skyddsombudsrollen och praktiskt arbetsmiljöarbete, grupparbeten Psykosocial arbetsmiljö vad är det? Några kommentarer från utvärderingen: Kanonledare och kursdeltagare otroligt bra stämning 10 plus? God sammanhållning och stämning. Föreläsarna och utmärkta kursledare som tillät ett mycket öppet klimat. Träffa andra från andra bruk. Mycket bra kurs, trevliga kursledare och deltagare. Ni skall ha mycket beröm för hela upplägget. Förslag till förändringar: Hemarbete och presentation om hur avdelningarna jobbar med skydd & Säkerhet. Bättre blandning av lättare och tunga ämnen? Fortsätt på den inslagna vägen Behövs inte. Sprid grupparbetena vid båda kurstillfällena. Studiebesök Skutskär? Mycket material på bänkarna kanske går det att dela ut allting samtidigt och gärna i en pärm. Stresspunkten utgick pga. tidspress? Rehabpunkten drog ut på tiden pga. långa diskussioner?

9 - 9 - Studieebesök på Dragon Gate Det blev dans en kväll En avslutning på sedvanligt vis med korv och ostbricka till musik av trubaduren Percy Björn från Skutskär som spelade oavbrutet från till kort rast, risken är väl överhängande att vi får ännu en arbetssjukdom på halsen? Kursledarna måste åter igen tacka samtliga deltagare och inbjudna gästföreläsare som skapar denna höga stämning utan er blir det ingen utbildning. Ibland är det väldigt roligt att vara facklig företrädare detta är definitivt ett sådant tillfälle, tack. med vänliga hälsningar Yngve Berglind/Thomas Brännström Nytt skyddsombud Vi hälsar Linda Hedberg D-skift välkommen som nytt skyddsombud Hon arbetar vid Rullmaskin PM 4-5, det är speciellt roligt när det blir en tjej till i skyddsombudsfamiljen.

10 Studie- och HSO konferens 26-27/5 2010, Eckerö Hotell Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen (LO) i Sverige har kommit överens om att avsätta 10 miljoner kronor årligen under 5 år ( ) för att täcka kostnaderna för vidareutbildning av skyddsombud i arbetsmiljöfrågor. Utökat kursprogram för arbetsmiljöutbildningar utbudet kommer att tredubblas. Företagen behöver inte betala för kurskostnaderna på t ex. huvudskyddsombudsutbildningen som genomförs på Runöskolan. HSO utbildning, fysiska och psykiska belastningsfaktorer, arbetsanpassning och rehab, utredningskurs arbetsmiljö. Några av de arbetsmiljöfrågor som diskuterades på Gävle/Dala distriktet Kvarnsveden: Certifieringsarbete pågår men i blygsam fart. Säkerhetskörkort SSG för samtliga, genomfört. Beteendebaserad säkerhet, pågår bör vara skeptiska och observanta inför detta Hallstavik: Målsättning att certifiera sig enligt ISO standarden. Beteendebaserad säkerhet 200 utbildas. Skyddsombudsskolan, 47 godkända deltagare, repetitionsutbildning för äldre skyddsombud i diskussionsform. Det svåra samtalet, lokal endags rehab.-utbildning för 35 personer Anders Jansson ansvarig lärare. BAM 40 timmar skall genomföras till hösten och till denna är en ytterligare utbildning i riskanalys kopplad. Fortsättningsutbildningen är på 16 timmar. Grycksbo: Säkerhetskörkort för alla anställda har genomförts, web. - baserad utbildning. Genomförd BAM utbildning. Ungdomssatsning 15 ungdomar där ett studiebesök på Korsnäs ingick. Från Samverkansrådet så rapporterades det på detta sätt angående fokuseringen på antalet tillbud: tillbudsrapporteringen ligger i fas dock en viss avmattning tack vare strejken Antal inrapporterade tillbud Mål st.hittills 28/5-10 Sammanfattningsvis så måste man ändå trots strejken bara konstatera att tillbudsrapporteringen är på väg åt rätt håll. Vill bara uppmana er att fortsätta fokuseringen på att skriva tillbud i verksamheten och att vi tillsammans med företaget ser till att verka för: Att åtgärderna blir genomförda i samverkan med de anställda där skyddsombuden har en nyckelroll. Övriga frågor från verksamheten just nu: Truckhanteringen PM 4-5 och EBH riktad skyddsrond skall genomföras med berörda med hjälp från Interna transporter Ola Engberg. K 70 plan och magasin 5 hur kommer vi till rätta med detta återkommande brytande av lokalt gällande trafikregler, kanske vore dags att sätta ner foten och dra in deras fasta/tillfälliga bilpass? Till Ulf Eliasson Varför slutar så många på automation? Kontrollrum PM 4-5, ventilation, bullersituationen, allmänbelysningen Spetskastaren PM 4 Yngve Berglind Samordnande huvudskyddsombud Företaget återkommer i frågorna. Pappers avdelning 3

11 Bilder från invigningen av nya Industningen Det här var spännande Många tårtsugna stod och väntade Landshövding Barbro var där och pratade med Janne & Björn Mats & Bo käkade de största tårtbitarna Raggarn river

12 En rapport från Utbildningsdepartementet Hej! Strålande tider, härliga tider! Sommaren är snart här och med det sommarlov och med den semestern. Det känns skönt och välbehövligt att snart få lägga sig i hängmattan och lata sig lite. Ja inte blir det mycket av den varan då huset fortfarande håller på att målas om. Studie & HSO-konferens maj. Gävle-Dala distriktet har än en gång träffats för att gemensamt planera våra önskemål för nästkommande års studier. Efter mycket diskuterande så lyckade vi ena oss till ett förslag som efter vi kommit hem skickas in till Förbundet för vidare granskning och behandling. Nästa gång vi ser vårt förslag är på BAUTA-konferensen på senhösten då alla studieorganisatörer i Pappers träffas tillsammans med studiefolket från Förbundet. Vi får se vad dom tycker om våra önskemål. Handledarträff 31 maj-1 juni. Dom flesta av våra handledare inom Pappers för Förbundskursen, Lag & Avtalskursen och Pappers Miljökurs har träffats för att gå igenom och försöka förbättra och anpassa våra grundutbildningar för ombuden. Vi hade ett grupparbete där vi var uppdelade per kurs där respektive kurs diskuterades. Det framkom senare ett antal funderingar och förslag till förändringar. Förbundets studieavdelning tillsammans med Pappers Organisations och StudieKommitté (POSK) kommer nu diskutera förslagen för att sedan slå sina kloka huvuden ihop för att förbättra allt så mycket det går. 10 miljoner per år till centrala skyddsutbildningar. LO och Svensk Näringsliv har kommit överens om att betala 10 miljoner per år Pengarna ska gå till centrala skyddsutbildningar. Vad innebär då detta för vår del i Pappers? Först och främst kommer dessa pengar att användas bland annat till att finansiera Huvudskyddsombudsutbildningen och detta innebär att för närvarande behöver inte Korsnäs betala. Vi har en överenskommelse med Korsnäs att dom har betalat kostnaderna för två stycken Skyddsombud per år men nu kan vi skicka fler om vi har behov av det. Dom kostnader som betalas är kurskostnad, kost & logi samt resor. Förlorad arbetsförtjänst står fortfarande i vårt fall Korsnäs för i enlighet med Förtroendemannalagen. Kursutbudet av skyddsutbildningar inom LO kommer att tredubblas. Nuvarande kurser som exempelvis fler Huvudskyddsombudsutbildningar kommer att anordnas. Ett antal nya utbildningar kommer att dyka upp i kurskatalogen. Nu gäller detta hela LO-kollektivet så vi får se vad LO beslutar att göra och vad som passar våra behov. Målgruppen är alla typer av skyddsombud. Kurser som kommer är: Kurs för huvudskyddsombud. Arbetsanpassning och Rehab. Fysiska och psykiska belastningsfaktorer. Utredningskurs arbetsmiljö Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar : Lag & Avtal september (steg 1) och september (steg 2) i Högbo. Förbundskurs 2-4 november (steg 1) och november (steg 2) i Högbo. Ungdomskurs 3-5 november i Uppsala Inbjudningar till dessa utbildningar har eller kommer som vanligt att skickas ut via e-post till ombuden. Jag finns på 152:an (Sociala Fonden huset) på måndagar mellan 7:00-16:00 och telefonnumret dit är på interntelefon 1591 eller utifrån Tveka inte att ringa och det finns inga dumma frågor, möjligen med undantag av dom frågor som inte ställs. Trevlig sommar Studiekommittén och Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör

13 Läkarvårdsfonden Informerar Vid Läkarvårdsfondens årsmöte fick styrelsen följande sammansättning: Yngve Berglind, Pappers Ordförande Kjell Johansson, Pappers Vice Ordförande Magnus Jonsson, Pappers Ersättare Hans Ström, Ledarna Ledamot Kent Eriksson, Ledarna Ersättare Annika Windh Unionen Sekreterare Anders Karlsson Sveriges Ingenjörer Ersättare Thomas Press, Företaget Adjungerad Hans Norrbelius Föreståndare + Kassör Adjungerad Revisorer: Göran K Larsson Bo Åhrman Revisorersättare: Göran Skog Bengt-Göran Näslund Förutom de stadgeenliga frågorna kan nämnas att Anders Westlund, Gävlehälsan informerade om ergonomifrågor. Mot bakgrund av underskottet för 2009 (258 tkr) beslutades att höja medlemsavgiften från 35:-/månad till 50:- för att undvika en upprepning av underskottet. Verksamhetsberättelsen i övrigt kan Du ta del av under ordinarie exp.tid torsdagar Vi återger slutorden Styrelsen följer den uttalade målsättningen att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen och den målsättningen kvarstår inför kommande år. OBS Läkarvårdsfondens expeditionstid: Helgfria torsdagar Skärtorsdag och torsdag före midsommarafton och hela juli är expeditionen stängd. Vi önskar er alla en riktigt solig och sjukdomsfri sommar. Läkarvårdsfonden Yngve Berglind Våren och sommaren är här så Karskäringens redaktion tar nu semester ett tag så ses vi efter sommaren.

14 Karskäringens sommartävling Fina priser att vinna 1. Vilken stad är nordligast? a) Helsingfors b)oslo c)stockholm 8. När hölls den första biltävlingen? a) 1887 b)1892 c) Vilken är en fågel? a)äppelveckaren b)brushanen c)knorrhanen 3. Viket år visades den första fotbollsmatchen i engelsk TV? a)1936 b)1946 c) Vilket år hade vulkanen Vesuvius utbrott som begravde Pompeji? a)79 b)89 c)93 5. Vilket år nådde Mayflower Nordamerika? a) 1610 b) 1620 c) Hur många segrar fick Mora- Nisse i Vasaloppet? a)7 b) 9 c)11 7. När förbjöds mellanölet? a)1/ b)1/ c) 1/ Vilket år instiftades SM i golf? a)1924 b)1934 c) Hur lång tid varar natten på månen? a) 3 dygn b) 7 dygn c) 14 dygn 11. Vilket år blev rodd olympisk gren? a)1900 b)1912 c) Hur många tomter finns det i Monopolspelet? a) 26 b) 28 c) I vilket land spelas fotbolls-vm 2010? a) Egypten b) Nigeria c) Sydafrika Utslagsfråga om många får alla rätt. Hur många fiskar får Michael Wallin upp under sin semester i Kolåsen? Svar fiskar Skicka ditt svar till Karskäringens redaktion på 152an. Namn Avd Telefon

15 Välkommen att fira Kolåsens 600-årsjubiléum juli 2010! För 600 år sedan nämndes för första gången Kolåsen i skrift. Thove i Kolåsen var borgensman för drottning Margarethas skatteintäkter i Jämtland och står nämnd i ett, vad vi idag skulle kalla domstolsprotokoll. Detta faktum tar vi som en fantastisk anledning att ställa till med fest i dagarna tre. Fredagen den 23/7 går i 1400-talets tecken. På eftermiddagen invigs jubileet med tal, besök av Thove i Kolåsen och musik med 1400-talsorkestern. På kvällen serveras 1400-talsbuffé i tältkåtorna på festplatsen ovanför hotellet. Kvällen avslutas med musikgruppen Halhta Tjalhta Anna Kråik med musiker tar sig an den traditionella jojken på ett nyskapande sätt med hjälp av bl.a. flöjter, bas, gitarr och slagverk. Musik det svänger om! Lördagen den 24/7 har temat Kolåsen igår och idag. Under dagen blir det, bland mycket annat, kulturvandring genom byn, ledd av Karl Johan Bringsaas, blomstervandring, Kolåsen berättar vi fångar gamla berättelser från byn, Kolåsens turismhistoria, flyguppvisning från flygfältet med transport dit med hjälp av T-ford, krustävling, Komp i slaget spelar upp och utlyser namntävling på nyskriven Kolåsen-låt, arkeolog Ewa Ljungdahl från Galtije berättar om samiska spår i fjällen. På kvällen blir det dans till Gepe band! Söndagen den 25/7 Kolåsen i framtiden!. Gudstjänst i och vid kapellet med kyrkkaffe. Lekar och tävlingar med samiska förtecken. På eftermiddagen blir det prisutdelningar, lotteridragningar och ett kort anförande om Kolåsens framtid. Under alla tre dagarna kommer det att finnas utställare på området, med bl.a. jämtländskt mathantverk, hantverksprodukter och hundsport-och jaktprodukter. Byns gamla leder och stigar är under uppröjning, skyltning och markering på gång. Vad kan DU göra? - hjälpa till att röja gamla stigar och leder lörd.15/5. Samling vid hotellet kl Vi bjuder på lunch. - vara delaktig i uppbyggandet och/eller genomförandet av jubileet på olika praktiska sätt. Hör av dig så får du veta mer. - stödja arrangemanget genom att gå med i Föreningen Kolåsen. Betala in 100 kr på bankgirokonto komma på jubileet, delta i allt roligt som händer, köpa lotter, vara med i krustävlingen (krus =kakor) med fina priser, delta i namntävlingen på den nyskrivna Kolåsenlåten med fina priser, äta god mat, svänga dina lurviga och mycket mer. Glöm inte att boka stuga eller hotellrum i god tid före. VÄLKOMMEN! Nya hotellet från 1934 För information kontakta Anna Romare Blyckert eller Elisabeth Nygårdh Lundhag ,

16 ShopNytt Sista Karskäringen innan sommar och semester. Visst känns det som att det var en kort vår i år också? Shopen kommer att hålla öppet som vanligt hela sommaren, med undantag för sommartiden då förståss. I våra butiker så kommer det att uppdateras med sommarartiklar allt eftersom. Vi kommer dock inte att sälja sololja eller skavsårsplåster. 0,5 liters termos med tryckkork Myggnät som läggs över valfri huvudbonad Mygghatt, där finns myggnätet inbyggt Grillpinnar Fällknivar Eldstål T-tröjor Kortbyxor Badbyxor Fiskedrag Å mycket mer Även den som går sakta kommer fram till slut. (Svärd) Nu är det sommar och nu är det sol, njut av tillvaron och ladda ljus inför hösten! ÖPPETTIDER: FRÖVI Tisdag och torsdag GÄVLE - Måndag och onsdag TELEFON: FRÖVI 7151 eller GÄVLE alt Välkomna!

17 Bussresor Hösten 2010 Snart sommar och semester, men glöm inte bort att det kommer en höst med nya evenemang. Sociala Fondens evenemangsresor anordnas för Korsnäsanställda och deras anhöriga, men även Korsnäspensionärer är välkomna att delta. Vid de tillfällen då det finns fler sökande än biljetter tillämpar vi lottning. Fondens enda förbehåll är att de anställda hamnar först i kön om något evenemang visar sig bli övertecknat. Fler resor tillkommer. Håll koll på Sociala Fondens egen sida! MUSIK Lördag 4 september: Musikresa från Frövi och Gävle till Dalhalla och P-Floyd. Europas största tribute-show till Pink Floyd. Buss från både Frövi och Gävle! Gemensam middag på Dössberget, Bjursås kl Konserten börjar Pris: 795 kr per person. I priset ingår bussresa, middag, konsertbiljett samt kaffe och macka på hemvägen. Max 2 biljetter per anställd Anmälan med namn, anställningsnummer och antal biljetter till Marie Ljung, helst via mail senast den 27 juni. Lördag 18 september: Musikresa från Frövi och Gävle till Stockholm, Göta Lejon och Blue Man Group. En blandning av musik, komedi och multimedia. Partykänslan är ett varumärke. Tid för shopping innan föreställningen börjar kl Pris: 735 kr per person. I priset ingår bussresa, entrébiljett samt kaffe och macka på hemvägen. Max 2 biljetter per anställd Anmälan med namn, anställningsnummer och antal biljetter till Marie Ljung, helst via mail senast den 31 juli. Lördag 6 november: Musikalresa från Frövi och Gävle till Stockholm, Cirkus och We Will Rock You. 31 av Queens megahits framförs i originalversion av Sveriges bästa musikalartister och rockmusiker i den största scenproduktion som satts upp på en teaterscen. Tid för shopping innan föreställningen börjar kl Pris: 695 kr per person. I priset ingår bussresa, entrébiljett samt kaffe och macka på hemvägen. Max 2 biljetter per anställd Anmälan med namn, anställningsnummer och antal biljetter till Marie Ljung, helst via mail senast den 19 september. Fotnot: Sociala Fonden förbehåller sig rätten att ställa in bussresor vid för få anmälningar.

18 Korsnäs Korpen i samarbete med Trivselföreningen anordnar: Spring, jogga eller gå 5 km eller 10 km-individuellt eller utmana andra avdelningar med antal deltagare per avdelning exempelvis A-skift PM4-5 mot A-skift Fiber Boka in lördag den 11 september Korsnäsanställda + bekantskapskrets inbjuds härmed in till en löparfest med kringaktiviteter. Trivselföreningen anordnar efterföljande kvällsaktivitet med underhållning. Bana: 8:an runt Rudsjön Start och målgång vid före detta UC ombyte på Tvätten Michael Wallin Korsnäs innebandylag som vann i korpens stadsserie. Karskäringen gratulerar!

19 Ett hjärtligt tack för den fina uppvaktningen och dom fina presenter jag fick mottaga i samband med mitt avslut vid Korsnäs AB Lennart Westberg Ett stort hjärtligt tack till er alla som var med på vår avtackning.och ett stort tack för de fina presenterna som kom väl till användning. Bosse Ljunggren Claes Jonsson Ett hjärtligt tack till alla som ställde upp som strejkvakter eller var beredd att ställa upp. Även tack till dom som bemannade fackexpeditionen dygnet runt vid strejken på Korsnäs AB Pappers avd 3

20 Fackens dag i Furuvik Lördagen den 4 september kl: Linda Bengtzing och Playboys med gäster underhåller på stora scenen Papperstrean bjuder alla medlemmar och deras familjer på entrèn (75kr) Biljetterna hämtas på 152an under ordinarie expeditionstider. Pappers avd 3 kommer att som vanligt ha ett tält ihop med avdelning 2 Skutskär. Där vi bjuder på kaffe och godis samt har ett medlemslotteri med fina priser. Furuviks Parkeringsavgift är 30 kr

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Välkommen som skyddsombud i Pappers

Välkommen som skyddsombud i Pappers Välkommen som skyddsombud i Pappers Du är nu vald av dina arbetskamrater till ett av de finaste uppdragen som man kan få inom Pappers SKYDDSOMBUD, vi kan bara säga GRATTIS, till uppdraget. Varför då? Du

Läs mer

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem Du som arbetsplatsombud har viktiga uppgifter Du förmedlar information mellan arbetsplatsen och din klubb/sektion Du kontaktar nya arbetskamrater på

Läs mer

Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07)

Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07) Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07) 1 Innehåll Arbetsmiljö... 3 Vidareutbildning för skyddsombud 1... 4 Vidareutbildning för skyddsombud 2... 6 Regionala skyddsombud... 7 Kurs för

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 Presentation av Anna Åsbergh ord. ledamot Anna arbetar på Lärarförbundets expedition på onsdagar. Övriga dagar jobbar hon som gymnasielärare på Bessemerskolans

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL - Nummer 3 2014 INNEHÅLL Ordförande ordet sid 2 Medlemsutbildning sid 3 Sektionsstyrelsen sid 4 Lathund arbetsmiljö sid 6 Sommarhälsning sid 7 Öpptetider sid 7 Travdag, Romme sid 8 Ny medlemsavgift sid

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-06-12 Hej alla medlemmar! Nu närmar sig sommaren med snabba steg och som vanligt pågår diskussioner om sparåtgärder inom Bodens kommun. den strategiska planen

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM

Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna yrkar följande avtalsförändringar fr.o.m. 1 april 2016 Avtalsperiod Utgångspunkten för avtalskraven är en

Läs mer

Arbetsmiljöutbildningar. Omfattning, pris och anmälan: Innehållsförteckning. för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljöutbildningar. Omfattning, pris och anmälan: Innehållsförteckning. för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet arbetsmiljöutbildningar 2016 Arbetsmiljöutbildningar för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet Med en unik erfarenhet och kompetens inom arbetsmiljöområdet anordnar Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 AVTAL Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 1 Avtalets omfattning Avtalet omfattar de enheter inom Infranord som utgör Infranord Sverige. 2 Inledning Arbetsmiljöarbetet ska utgå från en helhetssyn där fysiska,

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar:

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar: ÖVERENSKOMMELSE EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO har idag träffat nedanstående avtal att gälla vid samtliga EFAs medlemsföretag för tiden 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Lönerevision Möten & studier Korsord Kalender 1 2 3 4 5 6 Lönerevision Årets lönerevision är nu igång och kommer bl a att innehålla en ordentlig höjning

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011 Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON. Tel. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE JÖNSSON.

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING.

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING. Innehåll GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 3 DROGER I ARBETSLIVET... 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ... 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING... 8 STEG 3 - KONSTEN ATT PÅVERKA...

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Information om nytt avtal inom Svensk Handel

Information om nytt avtal inom Svensk Handel 2013-05-30 Information om nytt avtal inom Svensk Handel Akademikerförbunden och Svensk Handel tecknade nytt kollektivavtal den 21 maj 2013 med giltighet från den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2016.

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Sidan 1 av 5 SEKO Järnvägsklubben Hallsberg.

Sidan 1 av 5 SEKO Järnvägsklubben Hallsberg. 4st Tvisteförhandlingar LAS 6g I lagen står att anställd som vill veta sin sammanlagda anställningstid skall få dessa uppgifter av arbetsgivaren efter senast 3 veckor. Några allmänt visstidsanställda medlemmar

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Välkommen till 6-8/10 2014 Bispgården

Välkommen till 6-8/10 2014 Bispgården Välkommen till 6-8/10 2014 Bispgården Vårdförbundets avdelningar i Jämtland och Västernorrland kallar förtroendevalda/skyddsombud på arbetsplatsen till en tredagars utbildning i internatform med arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET. Karlstad juni 2011

TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET. Karlstad juni 2011 Inbjudan till LÄRARE PÅ TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET Karlstad 21-22 juni 2011 Välkommen till Skogsindustriernas fortbildning för lärare på teknik- och elprogrammet Skogsindustrierna och Stora Enso arrangerar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2013 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Kalender för 2013 Januari 29-31 Steg 4, Umeå 7 Februari 5 Arbetsplatsen, Umeå 8 20 Arbetsplatsen, Skellefteå 9 26-28 Steg 5, Skellefteå

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna!

Kl 16.00 söndagen den 22 mars i samma lokal, Föreningslokalen, är det årsmöte för Sockenrådet där alla Tolgbor har rösträtt och är varmt välkomna! NY I TOLGS SOCKEN? Bott här ett tag, men har inte riktigt koll på vad som finns och sker i Tolg? Välkommen på info-träff söndagen den 22 mars kl 15.00 i Föreningslokalen! Nummer 1 2015 På plats finns glada

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Våren är på gång. men övertalighets processen fortsätter. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Övertaligheten. Styrelsen. Fotboll.

Våren är på gång. men övertalighets processen fortsätter. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Övertaligheten. Styrelsen. Fotboll. - 1 - Nr 3 april 2009 Årgång 26 Ordföranden har ordet Tillökning i familjen! sidan 3 Förhandlingar Lönerevision, Chefer, traineer, 6 juni m.m sidan 4 Övertaligheten Företaget vill minska sidan 5 Styrelsen

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Månadsbrev januari 2012

Månadsbrev januari 2012 Till handledare och samordnare i Säkert Bondförnuft Månadsbrev januari 2012 Hej igen och god fortsättning på det nya året! Ett extra tack till dig som var med på fortbildningsdagarna. Det blev nyttiga

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Vi på Helsa Företagshälsovård hoppas kunna inspirera dig och din arbetsplats till godare

Läs mer

Bornholms 2-dagars. 25-27 oktober 2013. Sunnergrens AB mobil 0708-629802. Alternativ A: BUSSRESA

Bornholms 2-dagars. 25-27 oktober 2013. Sunnergrens AB mobil 0708-629802. Alternativ A: BUSSRESA Sunnergrens AB mobil 0708-629802 Karstorpsvägen 164 tel 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475 Bankkonto 6730-275646122 Du inbjudes till den 23:e resan till Bornholms

Läs mer

HUVUDYRKANDE. Avtalsförhandlingarna Gentemot Motorbranschens Arbetsgivareförbund

HUVUDYRKANDE. Avtalsförhandlingarna Gentemot Motorbranschens Arbetsgivareförbund HUVUDYRKANDE Avtalsförhandlingarna 2017 Gentemot Motorbranschens Arbetsgivareförbund 1 Svenska Målareförbundets huvudyrkanden i kollektivavtalsförhandlingar gentemot Motorbranschens Arbetsgivareförbund

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Sacora det i Go teborgs kursprogram och aktivitetskalender va ren 2018

Sacora det i Go teborgs kursprogram och aktivitetskalender va ren 2018 s Stad Sacora det i Go teborgs kursprogram och aktivitetskalender va ren 2018 Här hittar du kurser och aktiviteter för Sacoförbundens skyddsombud och förtroendevalda. Nyhet: Skyddsombuds- och samverkansseminarier

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Helsingborgs stad

Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Helsingborgs stad Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Helsingborgs stad Välkomna till Suntarbetslivs podd. I dag ska vi prata om samverkan. Och med oss har vi två riktiga eldsjälar som jobbar med arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer