Avtalet är klart 11-dagars strejken är över

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalet är klart 11-dagars strejken är över"

Transkript

1 - 1 - Nr 4 juni 2010 Årgång 27 Ordföranden har ordet Avtal & ljus i tunneln sidan 3 Förhandlingar Avtalet, MBL & ordinarie förhandling 26/5 sidan 4-6 Arbetsmiljö Miljökurs & HSO-träff sidan 8-10 Sommartävling Var med och vinn priser sidan 14 Fackens Dag Vad händer, Vem betalar sidan 20 Avtalet är klart 11-dagars strejken är över Redaktionssida 2 Fabriken 100 år del 2 7 Invigningsbilder 11 Studier 12 Läkarvårdsfonden 13 Kolåsen 15 Sociala Fonden/Shop Korpen 18 Tackannonser 19 Jan-Henrik Sandberg Pappers ordförande var med på ett av medlemsmötrna

2 - 2 - Karskäringen utges av "Våra tjejer" Korsnäsvägen Gävle Telefon: Faxnummer: Expeditionstider: Måndag och Onsdag och Expeditionen har telefontid: Måndag - Torsdag och Fredag Ordförande Bo Myrberg har: Mobil Arbetsställets Huvudskyddsombud Yngve Berglind har: Mobil Kjell Ohlsson (fackligt sociala frågor) har Mobil Huset där vi finns kallas 152an. Karskäringens redaktion består av Kjell Johansson, Tommy Lundqvist, Michael Wallin och Mikael Persson Papperstreans hemsida. E-post till Karskäringen och Ansvarig utgivare: Ordförande, Pappers avd 3 Karskäringen trycks av Trycktrean Gävle Nästa nummer av Kar arsk skäring äringen kommer ut den 9 september Se till att lämna in ert material senast den 6 september Tarja och Agneta Papperstreans personal Tarja Rautiainen och Agneta Nilsson arbetsuppgifter omfattar medlemsredovisning, administration, försäkringsfrågor med AFA och Folksamförsäkringen samt service till styrelsen, förtroendevalda, kommittéer och alla andra medlemmar som behöver hjälp. Expeditionen håller semesterstängt 19/7 6/8 (vecka ). Från och med måndag 9/8 är expeditionen åter öppen, Måndagar och onsdagar kl 8-12 samt A-kasseärende ring Pappers A-kassa på tel: teltid Olycksfall på fritiden, reseförsäkringar m m kontakta Folksam tel: Olycksfall/tillbud på arbetsplatsen kontakta närmaste chef. Redaktör kjell Johansson Fiberlinjen E-skiftet Tel:12 50

3 Ordföranden har ordet Hej Har ni hämtat er efter strejken än? Själv ligger jag och kippar efter andan efter att ha förätit mig på fikabröd som omtänksamma medlemmar titt som tätt kom upp på expeditionen med. Det här sätter sina spår på tvättbrädemagen. Jag vill passa på att tacka er alla som ställde upp som strejkvakter, bemannade expeditionen dygnet runt och annat övrigt jobb som behövde genomföras under den här perioden. Vi får väl hoppas att det nu ska flyta på åtminstone 30 år till igen innan det är dags för nästa strejk. Det vore ju hur som helst ingen höjdare att gå strejkvakt i februari detta avtal löper ut 31/ med de temperaturer som kan råda då. Det blåste tillräckligt snålt redan i mitten av april. Avtal 2010 Ja, vi fick ju till ett avtal till slut som löper på 22 månader, en utförligare redovisning av vad avtalet innebär hittar ni längre fram i tidningen. Efterskalven från avtalsrörelsen lever dock kvar ett tag till då vi begärt tvisteförhandling med företaget med anledning av brott mot de Allmänna anställningsvillkoren och MBL med anledning av att oorganiserade och Pappersmedlemmar inte behandlats lika under strejken, dvs en föreningsrättskränkning. Ni som varit uppmärksamma har kanske läst om att Korsnäs, Billerud och Stora har betalt ut lön till oorganiserade som inte arbetat under strejken, det är detta som saken gäller. För er som väntar på den utlovade uppfyllnaden till full lön så ska ni nog inte behöva vänta så länge till, tanken är det ska betalas ut i början på juni. Då det förekommit många varianter på hur man jobbat, varit sjukskriven eller begärt ledigt av andra orsaker är det inte helt otänkbart att det blivit något fel under resans gång. Men vår kassör jobbar intensivt med att försöka få ihop det hela på ett bra sätt i slutändan. Sammanfattningsvis tycker jag att även om det inte är någon av oss som vill ha en strejk är det ändå en erfarenhet att ta med sig i bagaget i framtiden när vi nu ändå genomgått en. Det gör förhoppningsvis också att de centrala parterna sätter igång och förhandlar med varandra ordentligt i tid vid nästa avtalsrörelse istället för att vänta in ett strejkvarsel igen. Ett ljus i slutet av tunneln För första gången på en längre period nu så ser jag en och annan lucka i kalendern framöver lagomt till sommaren, det har varit rätt intensivt sedan ett bra tag före strejken så det behövs en liten andhämtningspaus för att komma ikapp med högarna på skrivbordet. De lär väl växa till sig i höst igen då vi drar igång med en kongress i början av september. Till sist önskar jag er alla en riktigt skön sommar med en lång och avkopplande semester. Bosse

4 - 4 - Förhandlingsrapport MBL-förhandling chef UH Lut & Kraft Förhandling har skett om tillsättande av ny chef på UH Lut & Kraft där tjänsten tillsatts med Anna Björnwall som senast kommer från Midroc Elektro. Anna tillträdde sin tjänst den 31 maj. MBL-förhandling personaldirektör Förhandling har hållits om tillsättande av ny personaldirektör. Den som kommer att tillträda tjänsten den 15 september är Ulrika Spåls som kommer från Sandvik där hon haft ett antal uppdrag på personalsidan. MBL-förhandling organisationsförändring pappersbruket På PM 4/5 finns idag en driftingenjör för bägge maskinerna, man vill nu dela upp detta ansvar på 2 personer. Björn Skevik är tänkt att bli driftingenjör på PM5 och kvarstå som ställföreträdande produktionschef, Stefan Hammarstedt nuvarande TC på C-skiftet blir driftingenjör på PM4. Rickard Hedin som idag är TC-ersättare går då in på Stefans plats som TC. MBL-förhandling räddningstjänsten Förhandling om organisationsförändringar på räddningstjänsten har genomförts. Räddningstjänsten ordnas organisatoriskt in under Centralt Underhåll med Johan Jansson som ny chef. Johan kommer fortsättningsvis också fungera som insatsledare. En ny funktion, säkerhetsingenjör, inrättas dessutom i staben på Centralt Underhåll. Denna tjänst tillsätts av Thomas Karlsson. Ordinarie Förhandling 26/5 Telefonrådgivning/Beredskap En partssammansatt arbetsgrupp har tittat över frågan och lämnat ett förslag på lösning. Företaget kommer nu att kalla till en förhandling med samtliga fack för att fastställa vilka regler som ska gälla. Befattningsbeskrivningar lab Företaget presenterade ett förslag till nya lönetrappor på både process- och produktlaboratorierna. Förslagen ska nu diskuteras på lokal nivå innan de åter tas till förhandlingsbordet. Betalning beredskapstillägg, båtlastning terpentin Pappers föreslog vid föregående förhandling att de personer som arbetar med båtlastning av terpentin borde få beredskapstillägg då det ofta inträffar att båtarna inte ankommer på utsatt tid och arbetet skjuts framåt i tiden. Företaget återkom i frågan vid denna förhandling och meddelade att det fortsättningsvis kommer att utbetalas beredskapsersättning vid dessa tillfällen. Utvärdering omorganisation Då det på vissa håll i fabriken gnisslat lite betänkligt, efter genomförandet av det så kallade 500-programmet, begärde Pappers att en utvärdering av omorganisationen och dess effekter ska göras. Företagets inställning var att det är bra att göra utvärderingar av liknande åtgärder och ämnade återkomma i frågan. Skiftbilen I samband med ett haveri på en centrifug som gjorde att ökade slammängder måste köras till tipp har en entreprenör, efter omfördelning av arbetsuppgifter med ordinarie personal, utnyttjats för att köra bilen. Detta har skett utan att Pappers fått någon information om det. Företaget tog till sig frågan och återkommer efter kontroll. Parterna var överens om att MBL-förhandling ska genomföras vid liknande situationer då entreprenörer anlitas i framtiden.

5 - 5 - Sopmaskin Efter att en sopmaskin havererat har företaget anlitat en entreprenör att utföra sopning med egen maskin inne i magasin under tiden som sopmaskinen reparerades. Entreprenören upplevdes framföra fordonet på ett riskfyllt sätt och företaget hade inte heller i detta fall informerat Pappers om att man ämnade anlita en entreprenör för denna syssla. Företaget tog till sig frågan och återkommer. Parterna var överens om att MBL-förhandling ska genomföras vid liknande situationer då entreprenörer anlitas i framtiden. Lönerevision I samband med denna förhandling överlämnade företaget sitt förslag till nya löner. Pappers tog till sig förslaget och avsåg att återkomma i frågan. Lönerörelsen 2010 Skogsindustriernas krav Generell lokal disposivitet, Ökad möjlighet till avvikelse i riks och lokalavtal, Ökad anpassningsförmåga av varierad arbetstid, Ökad årsarbetstid 1628 timmar, Enbart lokal lönebildning, NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ Vad begärde Pappers i årets avtalsrörelse Reallöneökning Inflytande Trygghet Löneskillnaderna på bruken utjämnas Större andel i generell löneökning Lokalpott i kronor Stupstock Reglering av lägsta lön i lokalavtal Förstärk det fackliga inflytandet vid inhyrning Begränsa arbetsgivarens möjlighet att sätta LAS ur spel genom att använda inhyrd arbetskraft istället för personer som har företrädesrätt. Så här blev det se nästa sida

6 - 6 - Nytt avtal Löneökningar 1/5 2010: 266 kr generellt, 50 kr extra vid månadslön understigande kr Uppräkning av tillägg 1,1% 1/4 2011: 398 kr generellt till alla + 0,43% i lokal pott Uppräkning av tillägg 2,1% Tre arbetsgrupper bildas inom områdena: Industrigemensamma t.ex utbildning och kompetensutveckling samt företagshälsovård och rehabilitering. Omarbetning av Allmänna anställningsvillkor Lägsta lön med anledning av Laval-domen Inhyrning Förstärkt förhandlingsrätt Den innebär, att efter fem veckor slår en spärr till. Längre än så kan inte företagen hyra in arbetskraft om det finns uppsagda med återanställningsrätt. Vill de göra det under en längre period krävs en överenskommelse med facket. Man har fått in lite mer förutom den förstärkta förhandlingsrätten och en bättre skrivning om skiljenämnden. Om en före detta anställd med företrädesrätt drabbas när ett företag hyr in personal kan han få ett skadestånd på ett och ett halvt prisbasbelop (= kronor). Föräldraledighet Tiden som en föräldraledig har rätt till ersättning från företaget utökas från tre till fyra månader. Sjuklön Då sjukfrånvaro är orsakad av arbetsolycksfall ska arbetsgivaren betala sjuklön motsvarande 100% av lönen under sjuklöneperioden. Restid Taket på 6 timmars restid tas bort Avtalspension Kostnadsavräkningen (1,06% återstår) för premiehöjningen till avtalspensionen skjuts upp till avtalsperiodens utgång då diskussionerna om hanteringen av kostnaderna åter tas upp. Den innebär, att efter fem veckor slår en spärr till. Längre än så kan inte företagen hyra in arbetskraft om det finns uppsagda med återanställningsrätt. Vill de göra det under en längre period Vad är bättre med Pappers avtal? Många har lämnat kommentarer med synpunkter på Pappers nya avtal. Är det bättre än andra avtal? Vi skulle vilja framhålla några fördelar. Vårt avtal är bättre för att det... - är något högre (viktigt att bryta genom Svenskt Näringslivs tak ) - har tidigare datum för löneökningarna - har något större del av löneökningen under första året (ger ca 2250 kr) - har löst pensionsavräkningsfrågan bättre än de flesta andra - har bättre regler för inhyrning/företrädesrätt - kompletterar sjuklönen vid arbetsolycksfall, något bara vissa andra har - tydligt satsar på de lågavlönade - inte innehåller krisavtalsinslag som vissa andra avtal har. Styrelsen avd 3

7 - 7 - Historien om en hundraårig fabrik del 2 Den första januari 1909 tillträdde den nye vd:n Gerdt Zimmerman. Han hade då i praktiken tagit över ledarskapet efter Bernhard Martin redan under 1908 som då avgick vid en extra bolagsstämma. Zimmermans första stora uppdrag var att realisera ett styrelsebeslut från slutet av 1908, nämligen att anlägga en sulfitfabrik i anslutningen till sågverket i Kastet. Bolaget hade redan 1898 från byamännen i Järvsta, som på den tiden tillhörde Valbo socken, förvärvat deras gemensamma fårbetesäga som låg sydost om Kastet. Området kom att kallas Karskär, men kallades sen gammalt Fårskär. Kontrakt tecknades med ingenjör Nils Hansson, som tillsammans med sin bror Magnus var de obestridligt mest anlitade och kunnigaste när vi pratar massafabriksbygge vid tiden slutet 1800-talet och början 1900-talet. Nils höll som bäst på med att köra in sina senaste massafabriker som han projekterat och byggt i Ortviken och Vallvik. Han skulle för Korsnäs räkning konstruera anläggningen, leda arbetet med bygget till dess att fabriken blivit igångsatt och producerade stipulerad kvalitet massa. Han skulle också anskaffa erforderlig personal samt förhandla med leverantörer av utrustning. Det var bara att spotta i nävarna och sätta igång! I själva verket hade Nils Hansson tjyvstartat. Han hade i september 1907 fått Korsnässtyrelsens uppdrag att göra en plan och ett kostnadsförslag för en trämassefabrik. Tack vare detta kunde anläggningsarbetena komma igång redan i början av Kapaciteten var satt till årston men korrigerades uppåt under arbetets gång till ton. Samma år, 1909, lamslogs den svenska arbetsmarknaden av den så kallade storstrejken och storlockouten vilket naturligtvis sinkade bygget, men den 5 oktober 1910 kunde fabriken tas i drift. Fabriken var av tämligen ordinär typ för sin tid. Fem kokare vardera om 200 m³ med kopparspiraler för indirekt kokning installerades. Fabriksvattnet togs från Gävlebukten och hade en salthalt på ca 0,3 %. Barkmaskiner och syrakammarapparater var konstruerade av Nils Hansson. Just syrakammaren var ett blindspår i utvecklingen. De var mycket tungarbetade och hälsofarliga, arbetsförhållandena i kammaren var helt enkelt vidriga. De hade en fördel: de var billigare än ett syratorn, men 1916 ersattes syrakammarapparaterna av ett syratorn. Driften kom dock igång relativt ostört och 1912 var produktionen uppe i planerade ton. Källor (gäller även artikeln i förra numret): Torsten Althin Korsnäsbolaget (Gävle 1955) Christian Valeur Papper och massa i Hälsingland och Gästrikland (Uddevalla 2007) H. I. STORIK Flygfoto på Korsnäs som den såg ut år 2009

8 - 8 - Miljökursen 20-22/4 och 10-12/ Handledare: Yngve Berglind Avdelning 3 Karskär Thomas Brännström Avdelning 2 Skutskär Deltagande bruk: Antal deltagare: Korsnäs AB 5 st, Fors 4 st, Kvarnsveden 2 st, Hallstavik 4 st, Örebro 2 st. samt Lars Johansson blivande handledare från Norra distriktet. 18 st. Deltagare från Korsnäs: Kjell Johansson Fiberlinjen, Magnus Johansson Materialhanteringen, Håkan Söderkvist, Hans Höglenius och Johan Wikström Underhåll Syfte och mål för miljökursen 2010 Samverka i arbetsmiljöfrågor. Söka information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder. Från dagordningen från Miljökursen: Hemuppgifter redovisades: 1. Jämställdhet. Finns det någon jämställdhetsplan i företaget, lönekartering på befattning. 2. De allvarligaste händelserna/tillbuden under på bruket, redovisning avdelningsvis. Vad är hälsa? Projektarbete, alltid är lika aktuellt. Rehabiliteringsfrågor Arbetsmiljöverket genom Stefan Reis, Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM, Riskbedömningar och vikten av Samverkan i verksamheten. Introduktion i Säkerhetskultur, Skyddsombudens roll utifrån AV:s perspektiv Riskbedömningar vid organisationsförändringar, grupparbete Alkoholberoende på arbetsplatsen, Kjell Rapp Skyddsombudsrollen och praktiskt arbetsmiljöarbete, grupparbeten Psykosocial arbetsmiljö vad är det? Några kommentarer från utvärderingen: Kanonledare och kursdeltagare otroligt bra stämning 10 plus? God sammanhållning och stämning. Föreläsarna och utmärkta kursledare som tillät ett mycket öppet klimat. Träffa andra från andra bruk. Mycket bra kurs, trevliga kursledare och deltagare. Ni skall ha mycket beröm för hela upplägget. Förslag till förändringar: Hemarbete och presentation om hur avdelningarna jobbar med skydd & Säkerhet. Bättre blandning av lättare och tunga ämnen? Fortsätt på den inslagna vägen Behövs inte. Sprid grupparbetena vid båda kurstillfällena. Studiebesök Skutskär? Mycket material på bänkarna kanske går det att dela ut allting samtidigt och gärna i en pärm. Stresspunkten utgick pga. tidspress? Rehabpunkten drog ut på tiden pga. långa diskussioner?

9 - 9 - Studieebesök på Dragon Gate Det blev dans en kväll En avslutning på sedvanligt vis med korv och ostbricka till musik av trubaduren Percy Björn från Skutskär som spelade oavbrutet från till kort rast, risken är väl överhängande att vi får ännu en arbetssjukdom på halsen? Kursledarna måste åter igen tacka samtliga deltagare och inbjudna gästföreläsare som skapar denna höga stämning utan er blir det ingen utbildning. Ibland är det väldigt roligt att vara facklig företrädare detta är definitivt ett sådant tillfälle, tack. med vänliga hälsningar Yngve Berglind/Thomas Brännström Nytt skyddsombud Vi hälsar Linda Hedberg D-skift välkommen som nytt skyddsombud Hon arbetar vid Rullmaskin PM 4-5, det är speciellt roligt när det blir en tjej till i skyddsombudsfamiljen.

10 Studie- och HSO konferens 26-27/5 2010, Eckerö Hotell Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen (LO) i Sverige har kommit överens om att avsätta 10 miljoner kronor årligen under 5 år ( ) för att täcka kostnaderna för vidareutbildning av skyddsombud i arbetsmiljöfrågor. Utökat kursprogram för arbetsmiljöutbildningar utbudet kommer att tredubblas. Företagen behöver inte betala för kurskostnaderna på t ex. huvudskyddsombudsutbildningen som genomförs på Runöskolan. HSO utbildning, fysiska och psykiska belastningsfaktorer, arbetsanpassning och rehab, utredningskurs arbetsmiljö. Några av de arbetsmiljöfrågor som diskuterades på Gävle/Dala distriktet Kvarnsveden: Certifieringsarbete pågår men i blygsam fart. Säkerhetskörkort SSG för samtliga, genomfört. Beteendebaserad säkerhet, pågår bör vara skeptiska och observanta inför detta Hallstavik: Målsättning att certifiera sig enligt ISO standarden. Beteendebaserad säkerhet 200 utbildas. Skyddsombudsskolan, 47 godkända deltagare, repetitionsutbildning för äldre skyddsombud i diskussionsform. Det svåra samtalet, lokal endags rehab.-utbildning för 35 personer Anders Jansson ansvarig lärare. BAM 40 timmar skall genomföras till hösten och till denna är en ytterligare utbildning i riskanalys kopplad. Fortsättningsutbildningen är på 16 timmar. Grycksbo: Säkerhetskörkort för alla anställda har genomförts, web. - baserad utbildning. Genomförd BAM utbildning. Ungdomssatsning 15 ungdomar där ett studiebesök på Korsnäs ingick. Från Samverkansrådet så rapporterades det på detta sätt angående fokuseringen på antalet tillbud: tillbudsrapporteringen ligger i fas dock en viss avmattning tack vare strejken Antal inrapporterade tillbud Mål st.hittills 28/5-10 Sammanfattningsvis så måste man ändå trots strejken bara konstatera att tillbudsrapporteringen är på väg åt rätt håll. Vill bara uppmana er att fortsätta fokuseringen på att skriva tillbud i verksamheten och att vi tillsammans med företaget ser till att verka för: Att åtgärderna blir genomförda i samverkan med de anställda där skyddsombuden har en nyckelroll. Övriga frågor från verksamheten just nu: Truckhanteringen PM 4-5 och EBH riktad skyddsrond skall genomföras med berörda med hjälp från Interna transporter Ola Engberg. K 70 plan och magasin 5 hur kommer vi till rätta med detta återkommande brytande av lokalt gällande trafikregler, kanske vore dags att sätta ner foten och dra in deras fasta/tillfälliga bilpass? Till Ulf Eliasson Varför slutar så många på automation? Kontrollrum PM 4-5, ventilation, bullersituationen, allmänbelysningen Spetskastaren PM 4 Yngve Berglind Samordnande huvudskyddsombud Företaget återkommer i frågorna. Pappers avdelning 3

11 Bilder från invigningen av nya Industningen Det här var spännande Många tårtsugna stod och väntade Landshövding Barbro var där och pratade med Janne & Björn Mats & Bo käkade de största tårtbitarna Raggarn river

12 En rapport från Utbildningsdepartementet Hej! Strålande tider, härliga tider! Sommaren är snart här och med det sommarlov och med den semestern. Det känns skönt och välbehövligt att snart få lägga sig i hängmattan och lata sig lite. Ja inte blir det mycket av den varan då huset fortfarande håller på att målas om. Studie & HSO-konferens maj. Gävle-Dala distriktet har än en gång träffats för att gemensamt planera våra önskemål för nästkommande års studier. Efter mycket diskuterande så lyckade vi ena oss till ett förslag som efter vi kommit hem skickas in till Förbundet för vidare granskning och behandling. Nästa gång vi ser vårt förslag är på BAUTA-konferensen på senhösten då alla studieorganisatörer i Pappers träffas tillsammans med studiefolket från Förbundet. Vi får se vad dom tycker om våra önskemål. Handledarträff 31 maj-1 juni. Dom flesta av våra handledare inom Pappers för Förbundskursen, Lag & Avtalskursen och Pappers Miljökurs har träffats för att gå igenom och försöka förbättra och anpassa våra grundutbildningar för ombuden. Vi hade ett grupparbete där vi var uppdelade per kurs där respektive kurs diskuterades. Det framkom senare ett antal funderingar och förslag till förändringar. Förbundets studieavdelning tillsammans med Pappers Organisations och StudieKommitté (POSK) kommer nu diskutera förslagen för att sedan slå sina kloka huvuden ihop för att förbättra allt så mycket det går. 10 miljoner per år till centrala skyddsutbildningar. LO och Svensk Näringsliv har kommit överens om att betala 10 miljoner per år Pengarna ska gå till centrala skyddsutbildningar. Vad innebär då detta för vår del i Pappers? Först och främst kommer dessa pengar att användas bland annat till att finansiera Huvudskyddsombudsutbildningen och detta innebär att för närvarande behöver inte Korsnäs betala. Vi har en överenskommelse med Korsnäs att dom har betalat kostnaderna för två stycken Skyddsombud per år men nu kan vi skicka fler om vi har behov av det. Dom kostnader som betalas är kurskostnad, kost & logi samt resor. Förlorad arbetsförtjänst står fortfarande i vårt fall Korsnäs för i enlighet med Förtroendemannalagen. Kursutbudet av skyddsutbildningar inom LO kommer att tredubblas. Nuvarande kurser som exempelvis fler Huvudskyddsombudsutbildningar kommer att anordnas. Ett antal nya utbildningar kommer att dyka upp i kurskatalogen. Nu gäller detta hela LO-kollektivet så vi får se vad LO beslutar att göra och vad som passar våra behov. Målgruppen är alla typer av skyddsombud. Kurser som kommer är: Kurs för huvudskyddsombud. Arbetsanpassning och Rehab. Fysiska och psykiska belastningsfaktorer. Utredningskurs arbetsmiljö Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar : Lag & Avtal september (steg 1) och september (steg 2) i Högbo. Förbundskurs 2-4 november (steg 1) och november (steg 2) i Högbo. Ungdomskurs 3-5 november i Uppsala Inbjudningar till dessa utbildningar har eller kommer som vanligt att skickas ut via e-post till ombuden. Jag finns på 152:an (Sociala Fonden huset) på måndagar mellan 7:00-16:00 och telefonnumret dit är på interntelefon 1591 eller utifrån Tveka inte att ringa och det finns inga dumma frågor, möjligen med undantag av dom frågor som inte ställs. Trevlig sommar Studiekommittén och Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör

13 Läkarvårdsfonden Informerar Vid Läkarvårdsfondens årsmöte fick styrelsen följande sammansättning: Yngve Berglind, Pappers Ordförande Kjell Johansson, Pappers Vice Ordförande Magnus Jonsson, Pappers Ersättare Hans Ström, Ledarna Ledamot Kent Eriksson, Ledarna Ersättare Annika Windh Unionen Sekreterare Anders Karlsson Sveriges Ingenjörer Ersättare Thomas Press, Företaget Adjungerad Hans Norrbelius Föreståndare + Kassör Adjungerad Revisorer: Göran K Larsson Bo Åhrman Revisorersättare: Göran Skog Bengt-Göran Näslund Förutom de stadgeenliga frågorna kan nämnas att Anders Westlund, Gävlehälsan informerade om ergonomifrågor. Mot bakgrund av underskottet för 2009 (258 tkr) beslutades att höja medlemsavgiften från 35:-/månad till 50:- för att undvika en upprepning av underskottet. Verksamhetsberättelsen i övrigt kan Du ta del av under ordinarie exp.tid torsdagar Vi återger slutorden Styrelsen följer den uttalade målsättningen att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen och den målsättningen kvarstår inför kommande år. OBS Läkarvårdsfondens expeditionstid: Helgfria torsdagar Skärtorsdag och torsdag före midsommarafton och hela juli är expeditionen stängd. Vi önskar er alla en riktigt solig och sjukdomsfri sommar. Läkarvårdsfonden Yngve Berglind Våren och sommaren är här så Karskäringens redaktion tar nu semester ett tag så ses vi efter sommaren.

14 Karskäringens sommartävling Fina priser att vinna 1. Vilken stad är nordligast? a) Helsingfors b)oslo c)stockholm 8. När hölls den första biltävlingen? a) 1887 b)1892 c) Vilken är en fågel? a)äppelveckaren b)brushanen c)knorrhanen 3. Viket år visades den första fotbollsmatchen i engelsk TV? a)1936 b)1946 c) Vilket år hade vulkanen Vesuvius utbrott som begravde Pompeji? a)79 b)89 c)93 5. Vilket år nådde Mayflower Nordamerika? a) 1610 b) 1620 c) Hur många segrar fick Mora- Nisse i Vasaloppet? a)7 b) 9 c)11 7. När förbjöds mellanölet? a)1/ b)1/ c) 1/ Vilket år instiftades SM i golf? a)1924 b)1934 c) Hur lång tid varar natten på månen? a) 3 dygn b) 7 dygn c) 14 dygn 11. Vilket år blev rodd olympisk gren? a)1900 b)1912 c) Hur många tomter finns det i Monopolspelet? a) 26 b) 28 c) I vilket land spelas fotbolls-vm 2010? a) Egypten b) Nigeria c) Sydafrika Utslagsfråga om många får alla rätt. Hur många fiskar får Michael Wallin upp under sin semester i Kolåsen? Svar fiskar Skicka ditt svar till Karskäringens redaktion på 152an. Namn Avd Telefon

15 Välkommen att fira Kolåsens 600-årsjubiléum juli 2010! För 600 år sedan nämndes för första gången Kolåsen i skrift. Thove i Kolåsen var borgensman för drottning Margarethas skatteintäkter i Jämtland och står nämnd i ett, vad vi idag skulle kalla domstolsprotokoll. Detta faktum tar vi som en fantastisk anledning att ställa till med fest i dagarna tre. Fredagen den 23/7 går i 1400-talets tecken. På eftermiddagen invigs jubileet med tal, besök av Thove i Kolåsen och musik med 1400-talsorkestern. På kvällen serveras 1400-talsbuffé i tältkåtorna på festplatsen ovanför hotellet. Kvällen avslutas med musikgruppen Halhta Tjalhta Anna Kråik med musiker tar sig an den traditionella jojken på ett nyskapande sätt med hjälp av bl.a. flöjter, bas, gitarr och slagverk. Musik det svänger om! Lördagen den 24/7 har temat Kolåsen igår och idag. Under dagen blir det, bland mycket annat, kulturvandring genom byn, ledd av Karl Johan Bringsaas, blomstervandring, Kolåsen berättar vi fångar gamla berättelser från byn, Kolåsens turismhistoria, flyguppvisning från flygfältet med transport dit med hjälp av T-ford, krustävling, Komp i slaget spelar upp och utlyser namntävling på nyskriven Kolåsen-låt, arkeolog Ewa Ljungdahl från Galtije berättar om samiska spår i fjällen. På kvällen blir det dans till Gepe band! Söndagen den 25/7 Kolåsen i framtiden!. Gudstjänst i och vid kapellet med kyrkkaffe. Lekar och tävlingar med samiska förtecken. På eftermiddagen blir det prisutdelningar, lotteridragningar och ett kort anförande om Kolåsens framtid. Under alla tre dagarna kommer det att finnas utställare på området, med bl.a. jämtländskt mathantverk, hantverksprodukter och hundsport-och jaktprodukter. Byns gamla leder och stigar är under uppröjning, skyltning och markering på gång. Vad kan DU göra? - hjälpa till att röja gamla stigar och leder lörd.15/5. Samling vid hotellet kl Vi bjuder på lunch. - vara delaktig i uppbyggandet och/eller genomförandet av jubileet på olika praktiska sätt. Hör av dig så får du veta mer. - stödja arrangemanget genom att gå med i Föreningen Kolåsen. Betala in 100 kr på bankgirokonto komma på jubileet, delta i allt roligt som händer, köpa lotter, vara med i krustävlingen (krus =kakor) med fina priser, delta i namntävlingen på den nyskrivna Kolåsenlåten med fina priser, äta god mat, svänga dina lurviga och mycket mer. Glöm inte att boka stuga eller hotellrum i god tid före. VÄLKOMMEN! Nya hotellet från 1934 För information kontakta Anna Romare Blyckert eller Elisabeth Nygårdh Lundhag ,

16 ShopNytt Sista Karskäringen innan sommar och semester. Visst känns det som att det var en kort vår i år också? Shopen kommer att hålla öppet som vanligt hela sommaren, med undantag för sommartiden då förståss. I våra butiker så kommer det att uppdateras med sommarartiklar allt eftersom. Vi kommer dock inte att sälja sololja eller skavsårsplåster. 0,5 liters termos med tryckkork Myggnät som läggs över valfri huvudbonad Mygghatt, där finns myggnätet inbyggt Grillpinnar Fällknivar Eldstål T-tröjor Kortbyxor Badbyxor Fiskedrag Å mycket mer Även den som går sakta kommer fram till slut. (Svärd) Nu är det sommar och nu är det sol, njut av tillvaron och ladda ljus inför hösten! ÖPPETTIDER: FRÖVI Tisdag och torsdag GÄVLE - Måndag och onsdag TELEFON: FRÖVI 7151 eller GÄVLE alt Välkomna!

17 Bussresor Hösten 2010 Snart sommar och semester, men glöm inte bort att det kommer en höst med nya evenemang. Sociala Fondens evenemangsresor anordnas för Korsnäsanställda och deras anhöriga, men även Korsnäspensionärer är välkomna att delta. Vid de tillfällen då det finns fler sökande än biljetter tillämpar vi lottning. Fondens enda förbehåll är att de anställda hamnar först i kön om något evenemang visar sig bli övertecknat. Fler resor tillkommer. Håll koll på Sociala Fondens egen sida! MUSIK Lördag 4 september: Musikresa från Frövi och Gävle till Dalhalla och P-Floyd. Europas största tribute-show till Pink Floyd. Buss från både Frövi och Gävle! Gemensam middag på Dössberget, Bjursås kl Konserten börjar Pris: 795 kr per person. I priset ingår bussresa, middag, konsertbiljett samt kaffe och macka på hemvägen. Max 2 biljetter per anställd Anmälan med namn, anställningsnummer och antal biljetter till Marie Ljung, helst via mail senast den 27 juni. Lördag 18 september: Musikresa från Frövi och Gävle till Stockholm, Göta Lejon och Blue Man Group. En blandning av musik, komedi och multimedia. Partykänslan är ett varumärke. Tid för shopping innan föreställningen börjar kl Pris: 735 kr per person. I priset ingår bussresa, entrébiljett samt kaffe och macka på hemvägen. Max 2 biljetter per anställd Anmälan med namn, anställningsnummer och antal biljetter till Marie Ljung, helst via mail senast den 31 juli. Lördag 6 november: Musikalresa från Frövi och Gävle till Stockholm, Cirkus och We Will Rock You. 31 av Queens megahits framförs i originalversion av Sveriges bästa musikalartister och rockmusiker i den största scenproduktion som satts upp på en teaterscen. Tid för shopping innan föreställningen börjar kl Pris: 695 kr per person. I priset ingår bussresa, entrébiljett samt kaffe och macka på hemvägen. Max 2 biljetter per anställd Anmälan med namn, anställningsnummer och antal biljetter till Marie Ljung, helst via mail senast den 19 september. Fotnot: Sociala Fonden förbehåller sig rätten att ställa in bussresor vid för få anmälningar.

Våren är på gång. men övertalighets processen fortsätter. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Övertaligheten. Styrelsen. Fotboll.

Våren är på gång. men övertalighets processen fortsätter. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Övertaligheten. Styrelsen. Fotboll. - 1 - Nr 3 april 2009 Årgång 26 Ordföranden har ordet Tillökning i familjen! sidan 3 Förhandlingar Lönerevision, Chefer, traineer, 6 juni m.m sidan 4 Övertaligheten Företaget vill minska sidan 5 Styrelsen

Läs mer

1 maj i Gävle. Papperstrean fyller 100 år. Ordföranden har ordet Vad skriver han inför sommaren sidan 3-4. Förhandlingar Lokal reguljär förhandling

1 maj i Gävle. Papperstrean fyller 100 år. Ordföranden har ordet Vad skriver han inför sommaren sidan 3-4. Förhandlingar Lokal reguljär förhandling - 1 - Nr 4 maj 2013 Årgång 30 Ordföranden har ordet Vad skriver han inför sommaren sidan 3-4 Förhandlingar Lokal reguljär förhandling sidan 5 PM 2 Nytt från Pellerud sidan 6 Ombudsträffar Vad hände? +

Läs mer

1 Maj ut och demonstrera mot alla orättvisor. Ordföranden har ordet 3 sidor denna gång sidan 3-5. Förhandlingar MBL och ordinarie sidan 6

1 Maj ut och demonstrera mot alla orättvisor. Ordföranden har ordet 3 sidor denna gång sidan 3-5. Förhandlingar MBL och ordinarie sidan 6 - 1 - Nr 3 April 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet 3 sidor denna gång sidan 3-5 Förhandlingar MBL och ordinarie sidan 6 Styrelsen Idolbilder att hänga upp på sovrumsväggen sidan 8-9 Lönelakan Hur mycket

Läs mer

Ordföranden har ordet Billerud och lönesättning. sidan 3-4. Förhandlingar Vad har hänt under sommaren. sidan 5

Ordföranden har ordet Billerud och lönesättning. sidan 3-4. Förhandlingar Vad har hänt under sommaren. sidan 5 - 1 - Nr 5 Augusti 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet Billerud och lönesättning. sidan 3-4 Förhandlingar Vad har hänt under sommaren. sidan 5 Miljökursen Vad hände? Fina bilder sidan 6-7 Wiberg Minnesord

Läs mer

Veckans hjälte Robert Tulinski

Veckans hjälte Robert Tulinski - 1 - Nr 7 November 2014 Årgång 31 Ordföranden har ordet Hälsa,Olycksfall och Förbundsmöte sidan 3-4 Förhandlingar Vad har hänt sen sist? sidan 4-5 Veckanshjälte Vem är han? sidan 7 Pensionen Vad händer?

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Årsmötet 2011 På Olles restaurang i Gävle sidan 2 -Verksamhetsberättelse 2011

Läs mer

Ny ungdomsansvarig i Papperstrean Andreas Lindholm

Ny ungdomsansvarig i Papperstrean Andreas Lindholm - 1 - Nr 7 november 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet Återhämtning, varsel, avtal och bemanning. sidan 3-4 Förhandlingar Vad har hänt sen sist? sidan 5-6 Medlemsdialog Micke Jansson har varit här sidan

Läs mer

Barnjulfest. 6 januari på Föreningshuset se bildreportage i tidningen. Ordföranden har ordet PM 2, Årsmöte och avtal sidan 3-4

Barnjulfest. 6 januari på Föreningshuset se bildreportage i tidningen. Ordföranden har ordet PM 2, Årsmöte och avtal sidan 3-4 - 1 - Nr 1 januari 2013 Årgång 30 Ordföranden har ordet PM 2, Årsmöte och avtal sidan 3-4 Förhandlingar Rapport från lokal reguljär förhandling 22/1 sidan 5-6 Barnjulfest Reportage + bilder sidan 8-11

Läs mer

Dax för skyddsombudsval!!

Dax för skyddsombudsval!! - 1 - Nr 6 oktober 2013 Årgång 30 Ordföranden har ordet Vad har han nu hittat på! sidan 3-4 Förhandlingar Lokal + MBL sidan 5 100 årsfest Vad hände? se bilder sidan 6-7 Läkarvårds- Fonden Nytt om SwedPaper.

Läs mer

Nu har det varit. barnjulfest igen. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Tandklubben. Insändare. Julfesten. Teater - 1 - Nr 1 Januari 2009 Årgång 26

Nu har det varit. barnjulfest igen. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Tandklubben. Insändare. Julfesten. Teater - 1 - Nr 1 Januari 2009 Årgång 26 - 1 - Nr 1 Januari 2009 Årgång 26 Ordföranden har ordet Beatch 09!! sidan 3 Förhandlingar Besparingsprogram skiftschema m.m sidan 4 Nu har det varit Tandklubben Nya regler sidan 6 Insändare Läs om Korsnäs

Läs mer

Barnen väntar förväntansfullt på film, fika och tomten på barnjulfesten. Ordföranden har ordet Läs Kjells krönika på sidan 3-4

Barnen väntar förväntansfullt på film, fika och tomten på barnjulfesten. Ordföranden har ordet Läs Kjells krönika på sidan 3-4 - 1 - Nr 1 Januari 2015 Årgång 32 Ordföranden har ordet Läs Kjells krönika på sidan 3-4 Förhandlingar Lokala och centrala sidan 5-7 Barnjulfest Repeortage + bilder sidan 8-9 Furuvik Vad händer i år? +

Läs mer

Ordföranden har ordet Läs vad Kjell skriver på sidan 3-4. Barnjulfest på Föreningshuset.

Ordföranden har ordet Läs vad Kjell skriver på sidan 3-4. Barnjulfest på Föreningshuset. - 1 - Nr 1 januari 2014 Årgång 31 Ordföranden har ordet Läs vad Kjell skriver på sidan 3-4 Förhandlingar Lokal reguljär 16/1 PM 4-5 och U-tiden sidan 5-6 100 -års presenter Vad är det för nåt? sidan 7

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

önskar Pappers avd. 96

önskar Pappers avd. 96 http://webnews.textalk.com/pappers96 Nr.1 2014 Någon har haft flygövningar av det mer lekfulla slaget, man har antagligen fått en gratistankning. Och en av byggnaderna på Gruvön har fått en gloria... Häng

Läs mer

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen Nr. 1 2012 Vad sa ni till mannen där borta? - Jag sa, att han skulle arbeta fortare. - Vilken rätt har ni att befalla över honom? - Jag betalar honom för det. - Hur mycket betalar ni honom för det? - 10

Läs mer

Nr. 2 2012. Robert Roos gäst hos styrelsen. Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande

Nr. 2 2012. Robert Roos gäst hos styrelsen. Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande Nr. 2 2012 Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande Jan- Henrik Sandberg. Han kandiderade som bekant till posten som LOordförande, men drog senare tillbaka sin kandidatur. Sen, på LO-kongressen

Läs mer

I detta nummer: Avtal 2012 Höstens och vinterns kulturaktiviteter 96:ans motion till förbundet Grillfesten i Segmon

I detta nummer: Avtal 2012 Höstens och vinterns kulturaktiviteter 96:ans motion till förbundet Grillfesten i Segmon 3 2011 I detta nummer: Avtal 2012 Höstens och vinterns kulturaktiviteter 96:ans motion till förbundet Grillfesten i Segmon Informationsdag för blivande pensionärer 1 Läs : Innehåll Sida Kvartingen Nr.

Läs mer

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller?

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller? Transport i Stockholm Nummer 1/2014 FEMMAN Facklig organisering En lagskyddad rättighet Sidan 4 Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7 Tidningsbudsavtalet Vad gäller? Sidan 15 Ordföranden

Läs mer

JUL - 2001. God Jul och Gott Nytt År. önskar vi eder alla!

JUL - 2001. God Jul och Gott Nytt År. önskar vi eder alla! JUL - 2001 God Jul och Gott Nytt År önskar vi eder alla! REDAKTIONS- KOMMITTÈN: Joakim Eriksson J.E Hans Åhman H.Å Lennart Svenberg L.S Börje Nordstöm B.N Morgan Widlund M.W Ulrika Enlund U.E ORDFÖRADE

Läs mer

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap-

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Sommar 2009 InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Foto: Roger Berglund Ett gäng glada hamnarbetare på väg ut till dagens arbete. Eller? Ordföranden har ordet: När allt är klart och livet

Läs mer

Krönika. Tankar om landsbygden. Ordförande har ordet. Daniel Suhonen. Sven-Erik Bucht. Fem eller sex skiftlag i framtiden

Krönika. Tankar om landsbygden. Ordförande har ordet. Daniel Suhonen. Sven-Erik Bucht. Fem eller sex skiftlag i framtiden MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 2 2015 Krönika Daniel Suhonen Tankar om landsbygden Sven-Erik Bucht Ordförande har ordet Fem eller sex skiftlag i framtiden PAPPERS MAGASINET NR 2 1 ORDFÖRANDE HAR

Läs mer

*Lokförarbladet* Foto: Cecilia Hansson. Nr 42, Februari 2014, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg

*Lokförarbladet* Foto: Cecilia Hansson. Nr 42, Februari 2014, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg *Lokförarbladet* Nr 42, Februari 2014, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Foto: Cecilia Hansson - Pendelklubbens skrivelse. - Uniforms skor. - Beordra inför D-dagar m.m. - Anciennitet

Läs mer

Nu kan du även hitta oss på Facebook

Nu kan du även hitta oss på Facebook Avtal Kongress Utbildning Arbetsmiljö Nummer 2 2013 Årgång 3 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Bakom kulisserna Mats Lööf berättar vad som händer

Läs mer

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER! 3:2012 INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM HAR ETT FACKLIGT UPPDRAG I UNIONEN ORGANIZERMAN LAGAR STUDENTKRUBB Nya unionen.se I STARTGROPARNA DET GRÄNSLÖSA ARBETSLIVET JONAS ÅSTRÖM tycker att vi är

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Blickpunkten nr 5 november 2013

Blickpunkten nr 5 november 2013 APRIL APRIL APRIL APRIL2013 NOVEMBER 2013 2013 2013 2013 NR NR NR NR2 2 2 2 5 ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG60 60 60 60 www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se

Läs mer

På spaning efter Obama. VILKA BILAR har Polisen råd med? OBAMA En sommardag för Stockholmspolisen. UTBILDNING för fackliga förtroendemän

På spaning efter Obama. VILKA BILAR har Polisen råd med? OBAMA En sommardag för Stockholmspolisen. UTBILDNING för fackliga förtroendemän POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 3 2013 På spaning efter Obama UTBILDNING för fackliga förtroendemän OBAMA En sommardag för Stockholmspolisen VILKA BILAR har Polisen råd med?

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer