RikSDAgens årsbok 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RikSDAgens årsbok 2012/13"

Transkript

1 RikSDAgens årsbok 2012/13

2 RikSDAgens Årsbok 2012/13 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats eller från Riksdagens tryckeriexpedition Stockholm E-post: Telefon: Fax: Sveriges riksdag Webbplats Postadress Sveriges riksdag, Stockholm Besöksadresser Allmänhetens entré, Riksgatan 3 Riksdagsbiblioteket, Storkyrkobrinken 7 A Telefon Växel Frågor om riksdagen E-post

3 Riksdagens årsbok 2012/13

4 Riksdagens årsbok 2012/13 Redaktion: Riksdagsförvaltningens informationsenhet Text: Riksdagsförvaltningen svarar för texten där inget annat anges Riksdagspartiernas kanslier har bidragit med texter om partierna Utskottskanslierna har granskat riksdagsbesluten i korthet Grafisk form och produktion: Riksdagsförvaltningens informationsenhet Tryck: Riksdagens interntryckeri ISSN: ISBN:

5 Förord I Riksdagens årsbok ser vi tillbaka på riksdagsåret som gått. Under vinjetten Röster i debatten har två politiska reportrar intervjuat riksdagsledamöter från de åtta riksdagspartierna. Ledamöterna lyfter fram budget, försvar, integration och skola som viktiga debattämnen under förra riksmötet. I avsnitten Debatter och Öppna utfrågningar listas de ämnen som togs upp under riksmötet. Årsboksredaktionen ställer följande tre frågor till riksdagspartierna. Vilka var de viktigaste besluten? Vilka händelser är värda att lyftas fram? Vad kommer partierna att driva för frågor under 2013/14? Vad de svarade kan du läsa i avsnittet Riksdagspartiernas arbetsår. Varje år tar riksdagen emot många utländska delegationer. Riksdagsledamöter besöker världens alla hörn inom ramen för arbetet i utskotten. I Glimtar ur talmannens dagbok får du en inblick i det internationella utbytet. I avsnittet Riksdagens internationella arbete listas några huvudfrågor för de sex parlamentariska församlingar som riksdagen samverkar med. EU är idag en del av riksdagsledamöters vardag. Läs om EU-frågorna i riksdagen och om hur vissa lagförslag från EU prövas. Sedan några år tillbaka står det i grundlagen att riksdagen ska följa upp sina beslut. Riksdagen väljer vilka beslut som ska följas upp och med vilken metod. I det nya avsnittet Riksdagen beslutar och följer upp beskrivs hur det kan gå till. Ett beslut om barnförsäkringar används som exempel. Mer än halva årsboken upptas av Beslut i korthet, alltså alla beslut som riksdagen fattade under riksmötet 2012/13 i kortform. I avsnittet Hitta bland besluten listas sökord med hänvisningar till beslut i frågan. När jag själv tänker tillbaka på riksmötet som gått minns jag särskilt riksdagens utvecklingssamarbete med Moldaviens parlament. Det är en del av riksdagens internationella demokratifrämjande arbete. Jag tänker även på Öppet hus som hölls i mars i år. Då fick allmänheten möjlighet att ställa frågor direkt till ledamöterna under frågestunden i kammaren. Våra yngsta besökare fick prova på att rösta i mini-riksdagen. Men självklart är riksdagen öppen för allmänheten året runt. Du kan följa debatterna direkt i kammaren eller på webbplatsen eller följa med på en guidad visning. Stockholm i november 2013 Per Westerberg, riksdagens talman Foto: Melker Dahlstrand

6 Förkortningar C FP KD M MP S SD V AU CU FiU FöU JuU KU KrU MJU NU SkU SfU SoU TU UbU UU UFöU EUN Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Moderata samlingspartiet Miljöpartiet de gröna Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet arbetsmarknadsutskottet civilutskottet finansutskottet försvarsutskottet justitieutskottet konstitutionsutskottet kulturutskottet miljö- och jordbruksutskottet näringsutskottet skatteutskottet socialförsäkringsutskottet socialutskottet trafikutskottet utbildningsutskottet utrikesutskottet sammansatta utrikes- och försvarsutskottet EU-nämnden EES EG ER ESV EU JO kom NR OSSE RB RFR RJ RRS RS SOU URF Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Europeiska gemenskapen Europarådet Ekonomistyrningsverket Europeiska unionen Justitieombudsmännen (Riksdagens ombudsmän) Dokument från EU-kommissionen Nordiska rådet Oorganisationen för säkerhet och samarbete i Europa Riksbanken Rapporter från riksdagen Riksbankens Jubileumsfond Riksrevisionens styrelse Riksdagsstyrelsen Statens offentliga utredningar Utredningar från Riksdagsförvaltningen

7 Innehåll Perspektiv på året som gått Lugnet före valstormen...8 Riksdagspartiernas arbetsår Glimtar ur talmannens dagbok arbetet i riksdagen Beslut i riksdagsstyrelsen Statens budget...46 EU-frågorna i riksdagen Riksdagens internationella arbete Riksdagen beslutar och följer upp Siffror om val debatter och beslut Debatter Öppna utfrågningar Siffror om kammarens arbete Beslut i korthet Hitta bland besluten

8 September Oktober November December Februari Januari Mars April Maj Juni Juli Augusti

9 Perspektiv på året som gått INNEHÅLL Röster i debatten Lugnet före valstormen... 8 Riksdagspartiernas arbetsår...19 Glimtar ur talmannens dagbok...38

10 8 Röster i debatten riksdagens årsbok 2012/13 Lugnet före valstormen Av Anita Kratz och Cecilia Garme I stiltjen mellan valen kommer de djupaste politiska instinkterna upp till ytan. Därför blev budgetprognoser och oro för Ryssland två stora samtalsämnen under riksdagsåret. Foto: Leif Hansen Foto: miriam klyvare Anita Kratz och Cecilia Garme Ett mellanvalsår, säger riksdagsledamöterna om riksdagsåret 2012/13. Ganska lugnt. När oppositionspartierna (S, MP, V och SD) blickar tillbaka tycker de sig veta varför. Regeringen har inte levererat så många förslag, det var inte så många stora propositioner. Utskotten fick ställa in flera sammanträden för att det inte har funnits ärenden, säger Marie Granlund (S). Oppositionspartiernas ledamöter är också irriterade på att statsråden dröjde med att debattera frågor som ställdes i interpellationer. Mer än hälften besvarades för sent. Finansminister Anders Borg (M) svarade för sent på hela 9 av 10 interpellationer. Leif Jakobsson (S) är vice ordförande i skatteutskottet och säger till Svenska Dagbladet att finansministern har satt senfärdigheten i system. Talmannen borde ingripa. Interpellationsinstrumentet är en viktig del av riksdagens kontrollmakt. Alliansregeringen är i minoritet i riksdagen, vilket hade kunnat leda till en hel del politisk dramatik med betydelsefulla uppgörelser i utskottsarbetet. Men Sverigedemokraterna (SD) har inte skapat samma turbulens som Ny demokrati gjorde under åren då de hade samma roll som SD har i dag vågmästare mellan de två politiska blocken. Som oppositionspartierna ser det stödjer Sverige demokraterna nästan alltid regeringen. Men det stämmer inte, anser SD:s Richard Jomshof. Vi har hållit med regeringen endast till 54 procent. Vi Dessa åtta ledamöter har intervjuats. Regeringspartierna: Hanif Bali (M), Barbro Westerholm (FP), Staffan Danielsson (C) och Désirée Pethrus (KD). Oppositionspartierna: Marie Granlund (S), Per Bolund (MP), Richard Jomshof (SD) och Siv Holma (V).

11 riksdagens årsbok 2012/13 Röster i debatten 9 bad riksdagens utredningstjänst kolla det, säger Richard Jomshof. Men om man i stället tittar på vågmästarsituationerna då en enad Allians har stått mot en enad, rödgrön front har SD röstat med Alliansen i 84 procent av fallen. Richard Jomshof tycker ändå inte att det kan beskrivas som att SD står på regeringens sida. Han står fast vid att det intressanta i sammanhanget är hur SD ställer sig till regeringens samtliga förslag. Han menar att det inte är någon poäng med att fälla regeringen för fällandets skull och fortsätter: Vi har sympatisörer som tycker att vi ska utnyttja vår vågmästarposition mer. Men som vår partiledare Jimmie Åkesson säger, vi är inte här för att bråka. Vi vill ju så småningom sitta i en regering eller vara ett aktivt stödparti. För att ha en chans att nå dit måste vi visa att vi tar ansvar. Centerpartiets Staffan Danielsson försöker sammanfatta det parlamentariska läget: Ingen förhandlar med SD, fast oppositionen gärna anpassar sina förslag om stöd kan erhållas. De finns ju där som vågmästare, vare sig de röstar med regeringen eller med de rödgröna. Men lägger de ned sina röster så vinner regeringen. Prognosmiss och överskottsbråk... Den stormiga världsekonomin är ett stående preludium i riksdagens budgetdebatter. När finansminister Anders Borg (M) lade fram sin sjunde budgetproposition den 20 september 2012 pekade han än en gång på betydande risker för nya orosvågor. Det handlade inte bara om euroområdet, med Grekland och Spanien som de mörkaste oroshärdarna. Det gällde hela världen. Skulder och överinvesteringar gör att varken Kina eller USA kan utgöra draglok för Europa. Vi är i ett osäkert läge. Vi har fem eller sex år av kris och möjligen ett sjunde Debatten i riksdagen om statsbudgeten ska just börja i september Finansminister Anders Borg växlar några ord i sista minuten med statsminister Fredrik Reinfeldt (M). I bakgrunden utbildningsminister Jan Björklund (FP). år innan vi kan se en tydlig återhämtning, varnade finansministern. Men Sverige har visat stor stryktålighet och uppvisar bland de starkaste offentliga finanserna i Europa, betonade Anders Borg. Frågan var hur denna unika situation skulle utnyttjas. Han gav själv svaret: investeringar. Budgetens huvudbudskap gällde infrastruktursatsningar och forskning. Till detta kom en bolagsskattesänkning, den största sedan 90 talets skattereform, för att göra det kraftigt mer lönsamt att investera i Sverige. Det totala reformutrymmet beräknades till 23 miljarder kronor. Vi är försiktiga, vi är ansvarsfulla, och vi har säkerhetsmarginaler, sammanfattade Anders Borg. Foto: melker dahlstrand

12 10 Röster i debatten riksdagens årsbok 2012/13 Foto: melker dahlstrand Finansminister Anders Borg (M) försvarar statsbudgeten (stora bilden). Per Bolund (MP) menar att förslaget är baserat på glädjekalkyler (lilla bilden överst). Fredrik Olovsson (S) ifrågasätter regeringens förmåga att sköta landet. Men kunde budgeten verkligen beskrivas som försiktig? Det tyckte inte oppositionspartierna. Fredrik Olovsson som förde Socialdemokraternas talan i budgetdebatten angrep regeringen hårt i den grundläggande frågan om det finanspolitiska ramverket och indirekt regeringens förmåga att sköta landet. Regeringen möter inte överskottsmålet, sa Fredrik Olovsson och svingade en vass yxa: Ekonomistyrningsverket konstaterade för två veckor sedan att det inte finns utrymme för regeringens reformer. En annan sida av saken är utsikterna för svensk ekonomi, vilket var Miljöpartiets främsta angreppspunkt i samma debatt. Regeringen höll sig med glädjekalkyler, menade partiets ekonomisk-politiske talesperson Per Bolund: För 2014 ligger ni mer än 1 procent högre i bnp-prognos än övriga bedömare 1 ½ procent högre än regeringens egen bank, Nordea. Frågan är varför finansministern gör en helt annan bedömning av ekonomin framöver än de myndigheter han själv har tillsatt för att följa ekonomisk utveckling. Ett år senare vidhåller Per Bolund kritiken, när vi möter honom i finansutskottets sessionssal, där riksdagstryck från de senaste 80 åren omger ledamöterna. Först stod finansministern hårt fast vid sin linje, men efter ett tag kröp han till korset. I december gjorde regeringen en ny prognos som låg mer i linje med vad andra trodde. Nedskrivningen för 2013 års tillväxt blev då mycket kraftig. Från 2,7 procent i budgetpropositionen i september 2012 till 1,1 procent tre månader senare. Jag tror att den samlade kritiken om att regeringen inte var i fas med utvecklingen gav upphov till en osäkerhet, känslan av att regeringen inte hade koll på situationen. Jag tror att det var det som framkallade en ändring i

13 riksdagens årsbok 2012/13 Röster i debatten 11 Foto: melker dahlstrand regeringens bedömning. Självklart hade vi i oppositionen en del i det, säger Per Bolund idag. Livlig debatt om prognoser och arbetslöshetssiffror i regeringens vårbudget i april Anders Sellström (KD) och finansutskottets ordförande Anna Kinberg Batra (M) tar en välbehövlig paus. och fortsatta siffergräl Regeringens reträtt berövade oppositionspartierna ett argument när det var dags att lägga fram den ekonomiska vårpropositionen den 15 april. Men höstens prognosgräl fick ändå ett efterspel. När finansutskottet i slutet av maj hade en öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets årliga rapport i riksdagens förstakammarsal hamnade prognoserna och överskottsmålet återigen i fokus. Rådets ordförande professor Lars Jonung, som inledningsvis beskrev rådets roll som finanspolitisk vakthund, var mycket tydlig: Under 2012 har finansministern haft en benägenhet att presentera prognoser som ligger klart över övrigas prognoser. Under 2013 har till synes en viss, inte tillnyktring, men kanske ökad realism, träffat regeringens prognoser. Vi drar slutsatsen att budgetpropositionen för 2013 byggde på en alltför optimistisk prognos, sa Lars Jonung som också hissade röd flagg i frågan om överskottsmålet: Det finanspolitiska rådet anser att det klart föreligger en avvikelse från överskottsmålet hur vi än räknar. Finansminister Anders Borg (M) sade sig dela många av rådets slutsatser angående prognoser prognoser är till exempel ofta osäkra men försvarade samtidigt politiken. Man kan ställa frågan om vi har fört en alltför expansiv finanspolitik i Sverige och om vi nu bör strama åt den. Mitt svar på båda de frågorna är nej. Och oron för överskottsmålet delade han inte. Vi bör använda den trovärdighet vi har för att långsamt komma tillbaka till överskott på 1 procent, var Anders Borgs besked. Andra omstridda ekonomiska siffror gällde arbetslösheten. När det blev dags för kammardebatt om vårbudgeten den 19 juni lyfte Per Bolund (MP) fram ungdomarna. Risken är att ungdomar försvinner bort från arbetsmarknaden och aldrig får ett jobb. Och många tvingas vara kvar i studier längre än de vill. Vi behöver bättre insatser. Fredrik Olovsson (S), vice ordförande i finansutskottet, var inne på samma spår och drog de senaste siffrorna: Ungdomsarbetslösheten är högre än när regeringen tillträdde och biter sig fast på mycket höga nivåer. Över unga har varit utan arbete i mer än sex månader. Ordföranden i finansutskottet, Anna Kinberg Batra (M) tyckte dock inte att Socialdemokraterna hade rätt medicin. Hon pekade på en ort som var välkänd för socialdemokrater. Låt oss titta på ett konkret exempel i Katrineholm. Där finns fiket Sultan som har sju heltidsanställda unga och sex till som jobbar helg. Era fördubblade arbetsgivaravgifter skulle öka Sultans utgifter med ungefär en årslön för en heltidsanställd ungdom. På vilket sätt ger det Ka

14 12 Röster i debatten riksdagens årsbok 2012/13 Foto: ROBIN HALDERT/TT trineholms unga framtidstro, och vilka effekter får det på jobben, Fredrik Olovsson? Maratondebatt om järnvägstrafiken Regeringens budgetsatsning på järnväg hängde ihop med infrastrukturpropositionen som regeringen lade fram hösten Totalt handlade det om satsningar på 522 miljarder kronor under åren , bland annat i Norrland. En milstolpe för vänsterpartisten, norrbottningen och riksdagsveteranen Siv Holma. Men hon var inte nöjd processerna går för långsamt tycker hon. Det måste vara alla partiers ansvar som står bakom detta beslut att också gör sitt yttersta för att förkorta tidsaspekten för att så fort som möjligt få järnvägen på plats, sa Siv Holma (V) i den mer än fem timmar långa riksdagsdebatten på luciadagen Anklagelserna haglade från båda sidor. Trafikutskot Järnvägstrafiken kom på dagordningen när regeringen presenterade sin infrastrukturproposition hösten Underhållet är eftersatt, menar Anders Yngman (S), trafikutskottet ordförande. Här talar han och Magdalena Andersson (S) för satsningar på banor för snabba tåg. tets ordförande Anders Ygeman (S) ansåg att regeringen inte mäktar med nödvändigt underhåll och inte klarar de investeringar som krävs. Han fick svar på tal av vice ordförande Jan-Evert Rådhström (M): Vi ser tydligt att alliansregeringen med kraft åtgärdar decennier av misskötsel från en tidigare S-ledd politik. Debatten handlade till stor del om banavgifterna, som regeringen ville höja så att de bidrar till att finansiera järnvägens underhåll. Oppositionspartierna ville inte höja avgifterna förrän kvaliteten på järnvägstrafiken blir bättre och innan det finns ett rättvist konkurrensförhållande mellan olika transportslag. Regeringen uppmanades också av riksdagen att tillsätta en utredning som ska se över järnvägens organisation. Och så blev det. Utredningen ser jag som en vändpunkt, att även de som hyllar avregleringen kan ta en time out och se om det blev så bra som de önskade sig, säger Siv Holma när vi träffar henne i riksdagens café tio månader senare. Men en annan utredning gladde henne ännu mer. Ett enigt trafikutskott begärde att regeringen snabbutreder en järnvägsförbindelse mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Gruvboomen är nyckeln till att man förstår att det behövs. Jag uppfattar det som något historiskt. Alla åtta partier pekar med hela handen. Oavsett vilken majoritet som kommer efter valet 2014 hoppas jag att det ska ge något konkret. Men då har Siv Holma efter 16 år lämnat riksdagen. Hon kandiderar inte i valet Enveckasförsvaret Den försvarspolitiskt heta bomben briserade dagen före nyårsafton. I en intervju med Svenska Dagbladet konstaterade ÖB Sverker Göranson att Sverige inte klarar att försvara sig mot ett militärt angrepp:

15 riksdagens årsbok 2012/13 Röster i debatten 13 Foto: kajsa kax Foto: NATO Vilken inriktning ska försvaret ha? Frågan debatteras i riksdagen i mitten av februari Innan dess har försvarsminister Karin Enström (M) diskuterat frågan med Anders Fogh Rasmussen, Natos generalsekreterare, på konferens i Sälen. Vi talar om ungefär en vecka på egen hand. Några dagar senare bekräftades bilden av försvarsminister Karin Enström (M). Det är rimligt om man jämför med hur hotbilden ser ut och hur det ser ut i våra grannländer, de har ungefär den typen av förmåga, sa hon till Dagens Nyheter. ÖB menade att Sverige vid ett anfall kunde hoppas på solidaritet från Nato. På samma sätt som Sverige skulle ställa upp och skydda grannen och Natolandet Norge. Men några garantier finns förstås inte för ett alliansfritt land som Sverige. Desirée Pethrus (KD), ledamot i bland annat utrikesutskottet, minns dramatiken. Vi träffar henne i Templum, samlingslokalen på våning 4 i riksdagshuset dit Desirée Pethrus ofta tar utländska delegationer. Många vet inte att säkerhetspolitiken är vårt bord. Försvarsutskottet kan egentligen bara berätta vad vi har för resurser. Det är utrikesutskottet som håller i alla kontakter när det gäller främmande makt. Debatten om försvaret har förts intensivt både i och utanför riksdagen efter omläggningen från invasionsförsvar till insatsförsvar. Kritiken har gällt trovärdigheten i den nya försvarsstrategin med återkommande varningar från ÖB om att pengarna inte kommer att räcka. Insatsförsvaret ska vara fullt genomfört 2019, och det är då Sverige kan gå förlorat på sju dagar, enligt ÖB. På Folk och Försvars årliga konferens i Sälen i mitten av januari 2013 var debatten het. Både i korridorsnacket och på agendan. Jag tror att många var förvånade över uppgiften att försvaret bara kunde hålla en vecka, säger Desirée Pethrus. Anders Fogh Rasmussen, Natos generalsekreterare, deltog i Sälen. Han sa att Sverige inte kan förvänta sig hjälp utan att vara med i Nato. När man frågar Désirée Pethrus om vem som skulle bistå Sverige i händelse av angrepp säger hon så här: Sverige skulle aldrig ensamt bli angripet, utan angreppet skulle inbegripa våra grannländer som är med i Nato.

16 14 Röster i debatten riksdagens årsbok 2012/13 Därmed skulle Nato involveras automatiskt. Och Sverige har ett bra partnerskap med Nato. Vi deltar idag i Natoövningar men också i insatser, som Afghanistan och tidigare i Libyen, och är en av Natos bästa partners. Jag har därför svårt att tro att vi inte skulle få understöd i ett utsatt läge. Oron fick åter bränsle i slutet av april när ett ryskt spaningsplan flög in mellan Öland och Gotland mitt under en stor, svensk militärövning. Under hela riksdagsåret arbetade den parlamentariskt sammansatta försvarsberedningen med sin säkerhetspolitiska rapport, den första i en rad av omfattande analyser som ska ligga till grund för 2015 års försvarsbeslut. Rapporten presenterades den 31 maj av ordföranden Cecilia Widegren (M) med orden: Idag har vi lagt partipolitiken och partispelet bakom oss. Vi har samverkat för att bygga en gemensam grund för skyddet av nationens intresse. Men Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ställde sig utanför. En av Försvarsberedningens ledamöter är Staffan Danielsson (C). I rapporten tryckte vi på den oroande utvecklingen i Ryssland, och det var bra att vi kunde enas. Om man grovt delar in partierna i hökar och duvor vad gäller hot från Ryssland är S, SD, KD och FP mera hökar medan M, C, MP och V är mera duvor. Det vill säga, att duvor är lite mindre oroliga för eventuellt hot från Ryssland. Torbjörn Björlund, vänsterpartistisk ledamot i Försvarsberedningen, en duva med Staffan Danielssons terminologi, är starkt kritisk till försvarets samarbete med Nato och EU. Idag finns det inga militära hot mot Sverige, slog han fast i en avvikande mening till den säkerhetspolitiska rapporten. Riksdagsledamoten Richard Jomshof påpekar att hans parti SD vill återinföra den allmänna värnplikten. Det är många äldre moderater som kommer till oss på grund av försvarsfrågorna. Richard Jomshofs eget intresse för försvarsfrågor är uppenbart. På ett skåp i hans arbetsrum i ledamotshuset ligger strategispelet Axis & Allies, Europe 1940 väl synligt. Skolan en fråga att spegla sig i Det är något speciellt med skolan. I protokollen från riksdagens kammare kan man se gnistorna slå upp när personliga erfarenheter möter kritik från politiska motståndare. I en debatt den 19 juni, begärd av Socialdemokraterna, rev utbildningsministern bildligt talat av sig kläderna. Herr talman! Jag är född i ett textilarbetarhem. Jag är den förste i min släkt som gick i skolan längre än man var tvungen att göra. I mitt textilindustrisamhälle fanns ingen studietradition. Jag hade inte stått här idag utan lärare med höga krav, engagemang, auktoritet och respekt, inledde Jan Björklund (FP) sitt svar på angreppet från Ibrahim Baylan (S). 2012/13 var ett år när skoldebatterna skulle ha kunnat vara lugnare. Den stora reformvågen var över. Men Baylan hade hänvisat till Skolverkets lägesbedömning från den 2 maj 2013 som visade att jämlikheten i den svenska skolan har minskat. Och den var bara en i en lång rad undersökningar som dokumenterade skolans problem. Skolsystemet kompenserar inte längre för sociala skillnader. Snarare cementeras dessa i den svenska skolan, sa Baylan. Oppositionspartiernas invändningar bet inte på Jan Björklund. Han ansåg att reformerna började få effekt och slog hårt mot Socialdemokraterna: Den historiska skulden är stor hos dem som sade sig

17 riksdagens årsbok 2012/13 Röster i debatten 15 Foto melker dahlstrand företräda arbetarklassen men som svek arbetarklassens barn. Det var den andra av de två aktuella debatter som Socialdemokraterna begärde under året, båda handlade om skolan. En fullt medveten strategi, enligt Marie Granlund (S). Det har ju varit en stor debatt om att resultaten har försämrats. Vi måste koncentrera oss på det absolut viktigaste när vi begär en aktuell debatt. Skolan är så pass viktig. Och när det bara går åt fel håll måste vi skapa opinion. Marie Granlund tar emot i Andrakammarsalen. Här togs de flesta av 1900-talets viktiga reformbeslut, inklusive införandet av enhetsskolan Idag håller den socialdemokratiska riksdagsgruppen sina gruppmöten här varje tisdag. Då och då tänker jag på historiens vingslag när jag är härinne. Det är en lokal som har burit många diskussioner och ställningstaganden, säger Marie Granlund. Andrakammarsalen är en given hållplats för alla grupper som guidas runt i riksdagen. I dunklet på läktaren skymtar de kraftfulla blå väggmålningarna av konstnären Axel Törneman. En rundmålning av svenskt arbetsliv som det såg ut vid 1900-talets början. Bilderna speglar Sverige och det är så fint. Riksdagen ska ju spegla hela befolkningen, säger Marie Granlund. Den 6 november debatterade riksdagen Sjunkande andel elever som väljer gymnasieskolans yrkesprogram. Frågan var egentligen inte ny. I den reformerade gymnasieskolan, Gy11, hade yrkesprogrammen, 12 stycken, inte Skolan debatteras på begäran av Socialdemokraterna. Ibrahim Baylan (S) hävdar att skolan cementerar skillnader men Jan Björklund (FP) menar att olika reformer börjar få effekt (översta bilden). Tre oppositionspolitiker i samspråk. Från vänster Agneta Luttropp (MP), Rossana Dinamarca (V) och Ibrahim Baylan (S). I talarstolen (från vänster) Ulrika Carlsson (C), Richard Jomshof (SD) och Yvonne Andersson (KD).

18 16 Röster i debatten riksdagens årsbok 2012/13 gett eleverna allmän högskolebehörighet. Efter en storm av protester införde regeringen möjligheten. Men budskapet om förändringen nådde inte ut till eleverna. Tvärtemot regeringens intentioner minskade antalet sökande till yrkesprogrammen. Vi ser i årets antagning att detta inte nämnvärt har förändrats. Om något har det kanske till och med försämrats, sa Ibrahim Baylan (S) i debatten. När skolan debatteras hänvisar ledamöterna ofta till egna erfarenheter. Själv tillhör jag dem som inte kan bli hantverkare. Det finns det många som kan stryka under. Det är inget fel i det. Det är väl bra att vi är olika, sa sverigedemokraten Richard Jomshof vid ett tillfälle under året.. Medan vänsterpartisten Rossana Dinamarca berättade om hur hon först velat bli läkare, sedan journalist, därefter blivit skoltrött, och slutligen ändå utbildat sig till journalist men efter en vända på komvux landat på lärarutbildningen. Att i årsåldern veta vad man ska bli är svårt, och skolsystemet måste ge eleverna utrymme både att förändras och att drömma, var hennes ledmotiv. Vart livsbanan sedan tar en kan man ändå aldrig veta. Min mamma jobbade på Saab i 36 år innan det gick i konkurs. Nu går hon en omvårdnadsutbildning. Saker händer i livet. Därför är det viktigt med en utbildningspolitik som håller dörrar öppna och erbjuder flera möjligheter, sa Rossana Dinamarca. Starka känslor var det också när läx-rut debatterades den 5 december. Tonläget blev så högt att Maria Abrahamsson (M) kommenterade det: Idag mullrar klasskampsretoriken här i kammaren. Man skulle kunna tro att en smärre revolution står för dörren, att de röda fanorna smattrar och klackjärnen skär gnistor i gruset upp till kamp, bröder! Så märkligt. Förslaget att tillåta avdrag för läxhjälp som en hushållsnära tjänst gick igenom. Husbykravaller På söndagskvällen den 19 maj satte ungdomar i Husby bilar i brand och kastade sten mot polisen. Det var början på flera dagars upplopp i Stockholmsförorten som kom att uppmärksammas i stora delar av världen. På en träff med riksdagsjournalisterna den 21 maj kommenterade statsminister Fredrik Reinfeldt (M) händelserna: Vi har grupper av unga män som tror att man kan och bör med våld förändra samhället. Låt oss vara tydliga. Detta är inte okej. Vi kan inte låta våldet styra. När statsministern ytterligare några dagar senare hade sin frågestund i riksdagen hade SD:s partiordförande Jimmie Åkesson en fråga: Hur långt, Fredrik Reinfeldt, ska det behöva gå innan ni inser att er ansvarslösa mångkulturalistiska splittringspolitik får den här sortens konsekvenser? Statsministern gick till hårt motangrepp. Men hjältarna, Jimmie Åkesson, är de du försöker profitera på. Det är människorna som bor i dessa områden, och som är de största brottsoffren, som nu är den bäst verkande medicinen för att skapa lugn. Mina hjältar är de du vill göra till fiender. Där går skiljelinjen i svensk politik, sa statsministern. Men SD ville ha längre diskussion än vad statsmi nisterns frågestund tillät och begärde av talmannen att få en aktuell debatt. Den hölls i plenisalen 31 maj. Nu deltog justitieminister Beatrice Ask (M), men det var fel statsråd tyckte Jimmie Åkesson. Brotten är bara symtom på de djupare problem som vi ser och som debatten verkligen bör handla om. Beatrice Ask summerade följderna av händelserna i Husby: 46 gripna varav 18 blev anhållna, en blev häk

19 riksdagens årsbok 2012/13 Röster i debatten 17 Foto: claudio bresciani/tt Vid en pressträff i riksdagen i slutet av maj 2013 kommenterar statsminister Fredrik Reinfeldt (M) oroligheterna i förorten Husby utanför Stockholm. tad och en omhändertagen enligt lagen om vård av unga (LVU). 35 personer omhändertogs tillfälligt med anledning av ordningsstörningar. Justitieministern höll med om att det behövs insatser utöver resurser till polis och kommun: Regeringens politik för att få fler människor i arbete, bryta bidragsberoende och få människor som kommer hit från andra länder att känna att de har en plats i Sverige är en viktig del. Att främja integration Kammarfoajén utanför plenisalen har perspektivfönster ut mot Stockholms vatten. Där på en bänk sitter i regel Hanif Bali (M), oftast försjunken över sin bärbara dator medan ledamöter och journalister rör sig omkring honom. Han tycker att arbetsrummet i ledamotshuset känns instängt. Det är nog en generationsfråga. Jag måste jobba bland människor i rörelse. Han är ledamot i arbetsmarknadsutskottet där han i första hand driver integrationsfrågor. Men Hanif Bali deltog inte i debatten om oroligheterna i förorterna. Han har svårt att se poängen. Ja, överhuvudtaget med det sätt som migrationsfrågor diskuteras. Det blir väldigt lulligt. Svenska politiker har en styrka, vi är i regel extremt konkreta och sakliga. Det är kronor och ören i tabeller med olika alternativ. Men när det kommer till integrationsfrågor blir alla så flummiga; vi ska se varandra, vi ska mötas halvvägs och vi ska äta kryddstark mat i Folkets hus, säger han. Hanif Bali satsar i stället på de riksdagsdebatter som kan leda till konkreta beslut. Han försöker få gehör i Regeringskansliet och uppmärksamhet i medierna. Den fråga han nu jobbar mest med är att försöka ändra försörjningsstödet, eller som det hette tidigare socialbidraget, så att det lönar sig bättre att ta ett arbete när ett sådant finns. Just detta fick han tillfälle att ta upp i debatten när ledamöterna i december skulle klubba 2013 års budget för integration och jämställdhet. Om en vuxen i en vanlig familj med två barn och två vuxna blir erbjuden ett heltidsarbete går familjen back på att ta jobbet, sa Hanif Bali. Han menar att ett skäl till att se över försörjningsstödet är att hela 67 procent av dem som har haft stödet under lång tid är utrikes födda. Det säger en del, menar han, om incitamentet att ta ett jobb. Det lönar sig helt enkelt inte. Riksdagen beslutade om 10,5 miljarder kronor till integration och jämställdhet för Av dessa går 4,8 miljarder kronor till kommunernas flyktingmottagande. Dessutom ska fler nyanlända invandrare få stöd för att snabbare få ett jobb.

20 18 Röster i debatten riksdagens årsbok 2012/13 De årsrika Onsdagen den 7 november 2012 bjöd Barbro Westerholm (FP) sin riksdagsgrupp på champagne. Hon hade tidigare på dagen deltagit i debatten inför ett beslut om ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering. Vi har sett hur inte bara årsrika människor utan också ungdomar blir diskriminerade. Det här var en av de största händelserna under mina år som ledamot, säger hon, nästan ett år efter att beslutet fattades. Årsrika använder Barbro Westerholm flitigt. Hon blev för flera år sen trött på alla synonymer till gammal, som till exempel senil, har gubbat till sig och har överlevt sig själv. Hon efterlyste ett positivt laddat ord och nappade på förslaget årsrik. Det är elva år sen hon började driva frågan. När hon sedan kom in i riksdagen 2006 skrev hon en motion om förbud mot åldersdiskriminering i arbetslivet. Hon ville att det skulle omfatta också varor, tjänster, hälso- och sjukvård, bostäder, socialtjänst, med mera. Riksdagsbeslutet gäller från den 1 januari Barbro Westerholm är nöjd med att också parboendelagen gick igenom. Den ger äldre som har levt tillsammans och sammanbott under lång tid rätt att fortsätta göra det även när den ena maken eller sambon behöver ett särskilt boende. I debatten som föregick beslutet den 19 september 2012 var enigheten stor. Vi hoppas och tror att även kommunerna ser detta som något väldigt positivt och inte ser några hinder utan att det är en bra sak för alla äldre invånare, sa Catharina Bråkenhielm (S). Socialtjänstlagen ändrades och den nya regeln började gälla från den 1 november En tredje äldrefråga som under året varit aktuell för Barbro Westerholm är våld och övergrepp mot äldre personer i nära relationer. Det är ett dolt folkhälsoproblem i Foto: jens lestrade/xp/tt Årsrik ett bättre ord än gammal och senil. Det menar Barbro Westerholm (FP) som har drivit äldrefrågor i riksdagen i elva år. stora delar av världen. Enligt WHO är det 5 7 procent av invånare över 65 år som råkar illa ut. I mars 2013 beslöt riksdagen att uppmana regeringen att utarbeta en strategi för att motverka våld mot äldre. Sammantaget var det ett årsrikt riksdagsår. Så här gjorde vi Åtta riksdagsledamöter, en från varje parti, fick frågan: Vilka händelser anser du har påverkat riksdagsarbetet mest under riksmötet 2012/13? De åtta ledamöterna är: Regeringspartier Oppositionspartier Hanif Bali (M) Marie Granlund (S) Barbro Westerholm (FP) Per Bolund (MP) Staffan Danielsson (C) Richard Jomshof (SD) Désirée Pethrus (KD) Siv Holma (V) Ledamöternas svar var mycket samstämmiga och har varit utgångspunkten för valet av debattämnen. Övriga citat är hämtade från riksdagsdebatter, pressträffar och liknande.

Riksdagen en kort vägledning

Riksdagen en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning September 2007 Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och bestämma om allting.

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser Allmänhetens entré, Riksgatan 3 Riksdagsbiblioteket,

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Lättläst: innehållet och språket är anpassat för att ge lite lättare texter till dem som behöver det. Sveriges riksdag Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

Riksdagen. en kort vägledning

Riksdagen. en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

Öppet hus i riksdagen Program. Välkommen! Lördag 14 mars kl. 12 16

Öppet hus i riksdagen Program. Välkommen! Lördag 14 mars kl. 12 16 Öppet hus i riksdagen Program Välkommen! Lördag 14 mars kl. 12 16 2 Öppet Hus i riksdagen Aktiviteter på bestämda klockslag Kl. 12.20 Miniriksdag för barn (se sid. 7) Kl. 13.00 Föreläsning: Riksdagen och

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Moderaternas lägsta stöd Kampen om tredje platsen i svensk politik är viktig, inte minst för MP och SD men också för vilken regering vi kommer att ha 2014. Miljöpartiet

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Sverige är på väg åt fel håll För första gången menar fler att Sverige är på väg åt fel håll än de som menar att landet är på rätt väg. Detta samtidigt

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Arbetet i kammare och utskott Bild 1. Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro Juni Statsman och förtroende För första gången är det fler som vill ta en öl, eller motsvarande, med Stefan Löfven än Fredrik Reinfeldt. Det är förstås ingen viktig

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

En guide till Sveriges riksdag

En guide till Sveriges riksdag En guide till Sveriges riksdag Riksdagshuset på Helgeandsholmen mitt i Stockholm är centrum för den svenska demokratin. Här beslutas om lagar och om statsbudgeten. Följ med på en rundtur i Riksdagshuset!

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Ekonomi viktigast Den ekonomiska situationen i världen har gjort att folket rankar ekonomi som den viktigaste politiska frågan just nu. Tidigare har arbetslöshet

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt

Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU15 Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt Sammanfattning I detta betänkande föreslår finansutskottet att riksdagen tillkännager

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Så styrs Sverige. 8 a och c

Så styrs Sverige. 8 a och c Så styrs Sverige 8 a och c Demokrati - Diktatur Demokrati Allmän och lika rösträtt Maktdelning Fria val Parlamentarism Offentlighetsprincip Åsikts-, yttrande- och religionsfrihet Tryckfrihet Rätt att resa

Läs mer

Utskottens uppföljning och utvärdering. en grundlagsreglerad uppgift

Utskottens uppföljning och utvärdering. en grundlagsreglerad uppgift Utskottens uppföljning och utvärdering en grundlagsreglerad uppgift Utskottens uppföljning och utvärdering en grundlagsreglerad uppgift 3 Utskottens uppföljning och utvärdering en grundlagsreglerad uppgift

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Det politiska läget Juni 2016

Det politiska läget Juni 2016 Det politiska läget Juni 2016 Sverige är på fel väg Tycker du att Sverige idag är på rätt eller fel väg? * Frågan har tidigare också ställts i följande form: Rent allmänt, tycker du att utvecklingen i

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Lärarbarometern. Eftervalsenkät

Lärarbarometern. Eftervalsenkät Lärarbarometern Eftervalsenkät 18 september 2014 Lärarbarometern som drivs av Lektion.se har genomfört en undersökning om vad lärare tycker ska ske med utbildningspolitiken efter valet. Enkäten har skickats

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

Novus Opinion. Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer?

Novus Opinion. Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? Novus Opinion Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? 1 Undersökningen Målgrupp Väljare, dvs svenska medborgare 18 år eller äldre Metod Telefonintervjuer inom ramen för Novus telefonomnibus 4.000 intervjuer

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Skavlan, SVT1, 2014-02-05, inslag med Sveriges statsminister; fråga om opartiskhet och saklighet

Skavlan, SVT1, 2014-02-05, inslag med Sveriges statsminister; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-03-30 Dnr: 14/02929 SAKEN Skavlan, SVT1, 2014-02-05, inslag med Sveriges statsminister; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider

Läs mer

Riksdagens protokoll 1994/95:39. Fredagen den 9 december. Protokoll 1994/95:39. Kl Hänvisning av ärenden till utskott

Riksdagens protokoll 1994/95:39. Fredagen den 9 december. Protokoll 1994/95:39. Kl Hänvisning av ärenden till utskott Riksdagens protokoll 1994/95:39 Fredagen den Protokoll 1994/95:39 Kl. 14.00 14.04 1 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositioner 1994/95:45 till lagutskottet 1994/95:115 till

Läs mer

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören 2014-08-26 Karin Nelsson Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören Mätning om politiska åsikter Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets förtroende för de olika

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Partiledare,Expr Internetundersökning med allmänheten 9-12 aug 2012 Copyright (c) 2012 Demoskop AB ----Kön Ålder -----

Partiledare,Expr Internetundersökning med allmänheten 9-12 aug 2012 Copyright (c) 2012 Demoskop AB ----Kön Ålder ----- Partiledare,Expr0104 1 ----Kön---- ----- Ålder ----- -------Utbildning-------- Alla 18-40- Folk/ Gymn Högsk/ % Man Kvinna 39år 64år 65-år Grund Univ/Forsk Antal intervjuer (1316) (751) (559) (206) (672)

Läs mer

Opinionsundersökningar i samhällsdebatten!

Opinionsundersökningar i samhällsdebatten! Det poli)ska läget Opinionsundersökningar i samhällsdebatten! Ebba Busch Thor vann debatten! n= 558! 11 okt 2015!! Ebba Busch Thor (KD)! 19%! Jan Björklund (FP)! Jimmie Åkesson (SD)! 15%! 16%! Anna Kinberg

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Arbetslösheten Moderaternas rysare För första gången har Socialdemokraterna högre förtroende än Moderaterna i den för folket viktigaste frågan nämligen arbetslösheten.

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

Arbetet i kammare och utskott. Studiematerial från riksdagen

Arbetet i kammare och utskott. Studiematerial från riksdagen Arbetet i kammare och utskott Studiematerial från riksdagen 2 Arbetet i kammare och utskott Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast

Läs mer

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Svenska regeringspartier (våra största partier)

Svenska regeringspartier (våra största partier) Demokrati Fria val: Ingen annan har rätt att bestämma vad väljaren ska rösta på och man har rätt att vara hemlig om vad man röstar på. Rösträtt: Alla har rätt att rösta i politiska val. I en demokrati

Läs mer

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG IGEN! 3 Innehåll. 1. Förord...4 2. Inledning...5 3. Äldrefrågorna i partierna...6

Läs mer

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut Så styrs Sverige #Idas-plugg-akut Fråga! Monarki Vad är en monarki? Svar!! Monarki En monarki är när en kung eller drottning styr landet. I Sverige ärver äldsta barnen i kungafamiljen tronen. Regenten

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Riksdagens protokoll 2011/12:53. Tisdagen den 20 december. Protokoll. Kl /12:53. 1 Statsbudget för 2012

Riksdagens protokoll 2011/12:53. Tisdagen den 20 december. Protokoll. Kl /12:53. 1 Statsbudget för 2012 Riksdagens protokoll 2011/12:53 Tisdagen den Kl. 13.20 13.33 Protokoll 2011/12:53 1 Statsbudget för 2012 Statsbudget för 2012 Föredrogs finansutskottets betänkande 2011/12:FiU10 Statsbudget för 2012. Kammaren

Läs mer

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-11-11 1 (2) 183 Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden 2015-2018 Diarienummer 1402446 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro September Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Riksdagens EU-arbete

Riksdagens EU-arbete Riksdagen och EU 2 Riksdagen och EU Riksdagens EU-arbete Sveriges riksdag arbetar på olika sätt med EU-frågor. I riksdagens kammare hålls debatter om EU-frågor, och utskotten granskar EU-initiativ och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 1998:734 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

Läs mer

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ulf Bjereld T orsdagen den 17 mars antog FN:s säkerhetsråd

Läs mer

Instuderingsfrågor till Tema demokrati

Instuderingsfrågor till Tema demokrati Instuderingsfrågor till Tema demokrati 1. Vilka skapar den svenska demokratin? (s.1) Medborgarna i Sverige 2. Hur många ledamöter beslutar åt medborgarna i riksdagen? (s.2) 349 ledamöter 3. Varför finns

Läs mer

Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan

Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan Valdebatt i Paris Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan Henrik von Sydow moderat riksdagsledamot och ordförande

Läs mer

Ipsos opinionsmonitor

Ipsos opinionsmonitor Ipsos opinionsmonitor Almedalen, 5 juli 20 Ipsos: David Ahlin, Johanna Laurin Gulled, Nicklas Källebring, Henrik Karlsson 20 Ipsos. All rights reserved Innehållsförteckning Opinionsläget juni 20 3 Valvinden

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

Kommittédirektiv. En tydligare budgetprocess. Dir. 2017:3. Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2017

Kommittédirektiv. En tydligare budgetprocess. Dir. 2017:3. Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2017 Kommittédirektiv En tydligare budgetprocess Dir. 2017:3 Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2017 Sammanfattning En parlamentariskt sammansatt kommitté ges i uppdrag att göra en översyn av vissa

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Vem kan man lita på? SD ökar i alla opinionsinstituts mätningar, men hamnar på olika nivåer. Vilket inte alls är konstigt, det beror på vilken metod som används.

Läs mer

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader.

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader. Anf. 33 HILLEVI LARSSON (s): Fru talman! Detta år är det 30 år sedan sjukdomsklassificeringen av homosexualitet togs bort här i Sverige. Varje steg framåt mot diskriminering har varit mödosamt och tagit

Läs mer

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Anförande debatt 16 mars Inlägg 1: I dag går över 4 700 000 människor i Sverige till jobbet. För någon timme sedan satte sig ett

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Riksdagens protokoll 2000/01:49. Fredagen den 15 december. Protokoll 2000/01:49. Kl

Riksdagens protokoll 2000/01:49. Fredagen den 15 december. Protokoll 2000/01:49. Kl Riksdagens protokoll 2000/01:49 Fredagen den Protokoll 2000/01:49 Kl. 14.45 14.55 1 Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Talmannen anmälde att följande faktapromemoria

Läs mer

Lärarhandledning till Demokrativerkstaden

Lärarhandledning till Demokrativerkstaden Lärarhandledning till Demokrativerkstaden 2 Lärarhandledning Demokrativerkstaden Om lärarhandledningen I lärarhandledningens första del finns det tips, förslag och information om hur du kan förbereda eleverna

Läs mer

Omfattande reformarbete

Omfattande reformarbete 2017-09-14 Omfattande reformarbete Politikutveckling och omprövning för att lösa samhällsproblem Fem reformgrupper tillsattes hösten 2016 Brett arbete med företrädare från hela landet Regelbunden intern

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:153

Regeringens proposition 2015/16:153 Regeringens proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Prop. 2015/16:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist

Läs mer

Är det partiledarna som avgör valet?

Är det partiledarna som avgör valet? Är det partiledarna som avgör valet? 2013-07-02 Väljarnas drivkrafter 2 En av de mest seglivade myterna inom väljarforskningen är föreställningarna om stora och växande effekter av partiledare. Moderna

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Januari 2017

Väljaropinion i samarbete med Metro. Januari 2017 Väljaropinion i samarbete med Metro uari 2017 Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med december 30% 24, 24, 24,2% 21, 21, 19,0% 10% 8,9% 8, 4, 4,9% 2, 4,2% 3,9% 3,2% 8,1% 7,2%

Läs mer

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige Alliansens partisekreterare 2016-07-05 De fyra sveken Historiskt svag regering som blundar för samhällsproblemen

Läs mer

Ärendeplan för kammaren (preliminär) 22 oktober 31 december 2014

Ärendeplan för kammaren (preliminär) 22 oktober 31 december 2014 Ärendeplan för kammaren (preliminär) 22 oktober 31 december 2014 Onsdag 19 november 9.00 Votering kl. 16.00 Tillgänglig tid: 14 tim. 0 min. Beräknad tid: 1 tim. 10 min. KU3 Några ändringar på tryck- och

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2016

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2016 Väljaropinion i samarbete med Metro tember Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med augusti 25, 23,0% 23,6% 23, 22,9% 24, 10% 0% 7,1% 8,0% 6, 6, 4,9% 3,9% 4,0% 2,9% % 3, 3,1% %

Läs mer

Riksdagens protokoll 1994/95:5. Torsdagen den 6 oktober. Protokoll 1994/95:5. Kl Prövning av förslaget om statsminister

Riksdagens protokoll 1994/95:5. Torsdagen den 6 oktober. Protokoll 1994/95:5. Kl Prövning av förslaget om statsminister Riksdagens protokoll 1994/95:5 Torsdagen den Protokoll 1994/95:5 Kl. 14.00 14.17 1 Prövning av förslaget om statsminister Anf. 1 TALMANNEN: Tisdagen den 4 oktober föreslog jag riksdagen att till statsminister

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Rapport: Sverigedemokraterna 2017

Rapport: Sverigedemokraterna 2017 Rapport: Sverigedemokraterna 2017 Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. Undersökningen genomfördes som en webundersökning i Novus Sverigepanel med 1011 intervjuer på ett riksrepresentativt

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer