med hänsyn till vad jag känner till om K.G. Hammars syn på Israel, är hans bojkottappell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "med hänsyn till vad jag känner till om K.G. Hammars syn på Israel, är hans bojkottappell"

Transkript

1 Nr Årg. 76 Malmös ståtliga synagoga, belyst av den lågt stående januarisolen, är ett vackert inslag i stadsbilden. Den 100-åriga synagogan blir årets besöksmål för Israel-konferensens deltagare.

2 SYNPUNKTER Bojkotta inte Israel Ärkebiskop K.G. Hammar har gått ut med en bojkottuppmaning mot Mellanösterns enda demokrati Israel. Att han valt att göra detta tillsammans med bl.a. Sveriges ambassadör i just Tyskland är ytterligare en minuspoäng. Mellanösterns diktaturer och envåldshärskare, den antisemitiskt färgade oavbrutet pågående vålds-terrorn mot civila judar och den ideologi som stöder den avskyvärda självmordsfilosofin borde i stället bekymra och engagera K.G. Hammar. Hammars inställning till Israel står uppenbarligen i relation till hans bibelsyn. Det är ju allmänt känt att K.G. Hammar tar avstånd från en "fundamentalistisk" bibelsyn och klassisk kristen tro på Jesu gudom, NT:s under och jungfrufödseln m.m. Sin skepsis lindar han in i ett andligt-filosofiskt resonemang, presenterat med ett kristet språkbruk, som får det att låta som att han har en tro av högre andlig dignitet än den enkle "fundamentalisten". Mot den bakgrunden, och med hänsyn till vad jag känner till om K.G. Hammars syn på Israel, är hans bojkottappell inget att förvåna sig över. Den Bibel, som äkebiskopen ofta håller i sin hand, innehåller namnet Israel i olika former mer än gånger. Trots detta kan Hammar, genom den ersättningsteologiska förblindelsen, inte förstå att Israel har någon roll att spela i vår tid. Sveriges, formellt sett, främste kristne företrädare borde givetvis vara Israels starkaste och varmaste före- språkare. Han borde göra sitt yttersta för att regering och riksdag på allt sätt skulle stödja Israel. I stället förleder han nu Sveriges regering och folk att tro att en bojkottuppmaning mot Israel är i överensstämmelse med Bibeln och den kristna tron. Bibeln är glasklar när det gäller Israel. Vårt handlande mot Israel vänder tillbaka mot oss själva, som individer och nation. Bibeln innehåller både löften och varningar till oss alla. Av 1 Mos. 12:3 kan vi utläsa att "den som välsignar Israel skall själv bli välsignad" och att "den som förbannar Israel skall själv bli förbannad". Från detta och andra bibelord drar jag slutsatsen att "den som bojkottar Israel skall själv bli bojkottad". Henry Nordin Adress: Box 18064, Malmö. Tel/ fax 040/ Postgiro Bankgiro Org.nr E-post: Hemsida: Organ för ISRAELS VÄNNER, bildat Red.: Henry Nordin, Ansvarig utgivare: Bror Olofsson Medarbetare i tidningen: Rut Sarikas, Jerusalem, Benny Hansen, Netanya Paul Ghennassia, Paris, Hilding Fagerberg, Taberg, Gösta Karlson, Tranås m.fl. ISRAELS VÄN utkommer med 6 nr per år och kostar 100:-/år. Provnummer på ISRAELS VÄN sändes gratis. Prenumeration kan ske i alla skandinaviska postanstalter med det inbetalningskort som medföljer tidningen. Eftertryck medgives när källan angives. 2

3 Malmö synagoga - en ståtlig 100-åring Interiörbild från Malmös vackra synagoga tagen vid minnesstunden på Förintelsens minnesdag, därav de israeliska och svenska flaggorna. I samband med den kommande israelkonferensen i juli 2003 kommer konferensdeltagarna att få göra ett studiebesök i Malmö synagoga. Med anledning därav och att Malmö synagoga i år firar 100-års-jubileum är det på sin plats med en artikel i ämnet. Malmö är en av de få platser i Sverige som har förmånen att ha en synagoga. Detta beror givetvis på att det i Malmö finns en judisk befolkningsgrupp. Det är jämförelsevis under sen tid som de första judarna kom till Sverige. Först 1782 fick judar tillstånd att bosätta sig i Sverige och då endast i städerna Stockholm, Göteborg, Norrköping och Karlskrona och inte förrän omkring 1860 fick judar rätt att bo i rikets alla städer. Därför kom de första judarna till Malmö i början av 1860-talet. Malmö judiska församling grundades 1871 och då var Malmös judiska befolkningsgrupp ca 200 personer. Från 1880-talet och fram till första världskriget utökades den judiska befolkningen med judar som lämnat Östeuropa. Under 1930-talet kom en del judiska flyktingar från Tyskland till Malmö men 1943 kom ett betydligt större antal genom att Danmarks judar lyckades fly undan nazisterna. En hel del av dem blev kvar i Malmö-regionen. Harry Rubinstein skildrar en viktig händelse från det året och som vi här återger: "Fast förknippad med Malmö och både icke-judars och judars insatser här blev den oerhört dramatiska Jom Kippur, Försoningsdagen, år 1943, då de danska judarnas räddning hit kulminerade. Jag minns t.ex. hur pingströrelsen upplät sin Filadelfiakyrka på Karlskronaplan för dansk-judisk gudstjänst. Synagogan var fullsatt som den brukar vara under Jom Kippur den största helgdagen i judiska kalendern då gudstjänst pågår hela dagen från morgon till kväll. Dessutom hade alltså stora skaror danska judar anlänt till Malmö. I Filadelfiaförsamlingen gick man med på att under den judiska gudstjänsten dölja en framträdande kristen symbol, en tavla med namnet Jesus i stora bokstäver. Den täcktes över med en vit duk. Detta originellt ekumeniska möte i Malmö var en unik händelse i Europa under andra världskriget, även som en liten detalj i det stora skeendet: danskarnas enastående räddning av sin judiska befolkning och svenskarnas öppna gränser. Unikt på sitt sätt var också 3

4 malmörabbinen Berlingers predikan denna dag i synagogan. Han påpekade att det stränga förbudet mot att arbeta på Jom Kippur inte gällde, utan arbetet med flyktingmottagningen, bl.a. på församlingens kontor, skulle pågå med full kraft." Efter krigsslutet 1945 kom judar som överlevt förintelsen till Sverige och en del av dem stannade sedan i Malmö. I slutet av 1960-talet valde många judar att lämna Polen, p.g.a. antisemitiska utbrott, och en del av dem kom till Malmö. I dag bor ca judar i Malmö-regionen, varav ca 900 är medlemmar i Malmö judiska församling. En så stor Judisk församling behöver också en väl tilltagen gudstjänstlokal. Redan 1894 framlades förslag om att bygga en större synagoga. Ett omfattande byggnadsprojekt tog även då sin tid men 20 sept var det dags för den högtidliga invigningen. Synagogan är byggd i judisk-morisk stil, som var vanlig för synagogor i Tyskland byggda under senare hälften av 1800-talet. Med tanke på vad som hände med Tysklands synagogor har Malmö synagoga, utöver att vara en fin gudstjänstlokal, också kommit att bli ett viktigt kulturbevarande minnesmonument över en anrik byggnadsarkitektur, som drabbades av Förintelsen. För att nämna något om interiören så är den förnämsta delen den s.k. Arken (Torahskåpet) på en upphöjd plats längst fram i synagogan. Där förvaras Torah-rullarna i sina höljen av sammet eller siden, vackert prydda med symboliska silverföremål. Ovanför skåpet finns de tio budorden inristade i de stiliserade lagtavlorna samt synagogans evighetslampa, som tändes vid invigningen 1903 och sedan dess har hållits brinnande. Varje gång jag passerar synagogan upplever jag den som en symbol för det judiska folkets flertusenåriga grandiosa historia och för den stora betydelse judarna haft och har för hela världen. Åsynen av synagogan skapar därför hos mig en känsla av respekt och högtid men även känslomässiga ingredienser av vemod och kollektiv skuld, med tanke på allt lidande som det judiska folket åsamkats. Jag tycker att vi alla ickejudiska malmöbor skulle vara tacksamma och rent av stolta över att ha en synagoga och en judisk befolkning just i vår stad. Synagogans säkerhetsarrangemang vittnar tyvärr om att inte alla delar min uppfattning. När nu synagogan fyller 100 år kommer det givetvis att celebreras på olika sätt under år Från Israels Vänner vill vi gratulera den judiska församlingen och önska allt gott för kommande dagar. Framförallt vill vi önska Välsignelser från Israels Gud genom Israels egen välsignelsebön i 4 Mos. 6: 22 27: "Herren välsigne Dig och bevare Dig. Herren låte sitt ansikte lysa över Dig och vare Dig nådig. Herren vände sitt ansikte till Dig och give Dig frid." Uppgifter och fakta i artikeln är hämtade från historik skriven av Harry Rubinstein och Henryk Rozenberg. Detta finns publicerat på judiska församlingens internethemsida: Henry Nordin Israels Vän Värd att läsas och spridas Vi skickar prov-ex till dina vänner och bekanta. Kontakta Israels Vänners expedition. Glöm ej att betala prenumerationen endast 100 kronor per år. 4

5 Bert Lehmann konstnär och designer med ett fascinerande levnadsöde Vi är tacksamma till Bert Lehmann som, enl. vår önskan, låter Israels Väns läsare ta del av hans egen och hans släkts intressanta levnadshistoria. I berättelsen omnämns den unika räddningen av en tysk synagoga undan Förintelsen från Hamburg till Stockholm. Detta skildras närmare i en publikation utgiven av Stockholms judiska museum. I direkt anslutning till Lehmanns artikel kan Du läsa detta under rubriken "ett möte på museet". Genom mina goda vänner Sören och Sirkka Ansgariusson, kom jag för första gången i kontakt, eller överhuvudtaget fick kännedom om er tidskrift och att det faktiskt finns svenska, icke-judiska människor, som respekterar judisk kultur, religion och den judiska staten Israel. Jag är imponerad av tidskriftens innehåll och anda. Som svenskfödd jude är detta, trots att jag numera är bosatt i USA, en oerhört lycklig situation, särskilt med tanke på den ohyggliga antisemitismen, som nu åter råder i Europa och andra delar i världen. Jag lyckönskar Er tidskrift: kál, kál tov, allt, allt gott! Bert Lehmann - en svenskfödd jude, som behärskar svenskan perfekt trots att han bott i New York sedan Min salige far, Hans Lehmann, var född i Leipzig i Tyskland Jag har kunnat checka hans familj i Tyskland till omkring Min far blev affärsman och arbetade med Sverige tills han bosatte sig för gott i Stockholm På en affärsresa med Svenska Amerikalinjen till New York 1912 förlovade han sig med Fannie Taub, som var hans klasskamrat i religionsskolan i Leipzig. Fannies familj, som härstammar från Litauen, nära Kaunus (Kovno) emigrerade till New York 1903, precis för 100 år sedan. Det var min morfar, mormor och deras fyra döttrar. Året därpå for min far åter till New York och gifte sig. Bröllopet tog plats i ett judiskt hotell på nedre Manhattan. Därefter tog han sin brud till Sverige. Jag föddes i Stockholm Skola efter förberedande klasser var Norra Real Läroverket flyttade vi helt privat till Hamburg, Tyskland, för att få en gedigen judisk utbildning eftersom det inte fanns en judisk skola i Sverige på den tiden. Då Hitler kom till makten insisterade min far att vi omedelbart måste återvända till Sverige. Min far hade hela tiden behållit sitt företag, AB Hans Lehmann & Co, alla dessa år i Stockholm. År 1934 grundades Tzeire Misrachis ungdomsförening i Stockholm, den religiösa sionistiska rörelsen. Jag och mina bröder (vi hade inga systrar) blev mycket aktiva, så till den grad, att jag blev chalutz (pionjär) och ledde en jordbrukskibbutz i Danmark och senare i Täby, nära Stockholm. Kibbutzmedlemmarna var judiska ungdomar från Tyskland som sökte sig till Eretz Jisrael. Staten Israel existerade inte än. Efter detta arrangerade jag en otrolig resa via 5

6 Hitlertyskland, Warszawa, till närheten av den ryska staden Minsk, för att lära och studera Talmud i den världsbekanta lilla staden Mirs jeschiva Jag var troligtvis den enda och första svenskfödda lärjunge i denna kända jeschiva. Där lärde jag också att tala jiddisch. Således läser jag amerikanska jiddischtidningar numera, allt med hebreiska bokstäver. Jag blev sedan tvungen att återvända hem för att fullborda min militärtjänstgöring. Det blev att harva på Svea Livgardes kasern och att stå vakt tidvis på Slottet. Den kontrasten mellan jeschivastudierna och tjänstgöringen i militären, var något man knappast kunde tro eller ha ork med. Men det gick. Året därpå, våren 1939, anlände den räddade synagogan från Hamburg. Stockholm hade fått en ny, ortodox synagoga med namnet Jeschurun.(Se vidare separat artikel) Några veckor senare lämnade jag Sverige och anlände med den stora, världsbekanta, franska båten, Normandie till New Yorks hamn. Där väntade mormor, moster och två kusiner på mig. Och sedan dess bor jag på Manhattan träffade jag helt oväntat min blivande hustru Betty Schulder som var med sina föräldrar från New York på semester i Miami Beach, Florida. Jag var också tillfälligt där. Vi gifte oss Mina föräldrar och lillebror Erik kom (med båt) för att fira ett typiskt, amerikanskt, ortodoxt bröllop med flera hundra gäster. Vår bröllopsresa, också med båt, gick till Sverige där vi förblev 1,5 år. Betty lärde sig svenska mycket snabbt. Hon blev enormt populär, där man på den tiden så nära krigsslutet aldrig hade sett amerikanska "turister". Våra två söner är läkare. Vi har fem barnbarn. Sorgligt nog är Betty numera Alzheimer-patient. Bror Gabriel född 1918, var arkitekt, gift med Mirjam Abel, styvsyster till intendent Ulf Abel, National Museet i Stockholm. Han och Mirjam utvandrade på alijah till det Heliga Landet 2-3 veckor efter vi anlände till Stockholm. Gabriel ritade de 12 fönstren i Hadassa Sjukhusets Synagoga i Jerusalem. Chagall blev tvungen att anpassa sina blyinfattade konstglas av de 12 Stammarna efter Gabriels dimensioner. Gabriel dog i New York Bror Manfred, gift med Anne Moskowitz, född Han kom ett år senare än jag till USA och blev en betydande affärsman i Amerika, Brasilien och Afrika. Men han var huvudsakligen en vetenskapsman inom judaica, biblisk arkeologi och en världsexpert på Döda Havsrullarna, som upptäcktes Manfred dog i New York Bror Erik född 1932, då vi bodde I Hamburg, gift med Ursula Sitsmann. Han bor i Monsey, i en av Amerikas mest ortodoxa områden utanför New York. Han har fem barn (över USA och Kanada) med sammanlagt över 30 barnbarn och ett barnbarnsbarn. Han liksom Manfred, var utexaminerade rabbiner efter jeschivastudier i Amerika. men utövade affärsverksamhet, delvis tillsammans. Erik är den enda kvarlevande bror jag har. Alltsedan min ungdom har jag själv ägnat mig åt att teckna och måla och har haft diverse utställningar av mitt konstarbete. Med bästa hälsningar och önskan om allt gott till oss alla och till Israel Bert Lehmann Ett möte på museet E n sensommardag stod en distingerad herre ute vid receptionen. Efter en stunds småpratande fick jag klart för mig att det var Bert Lehmann från New York. Bert Lehmann berättade att han inte hade varit över Atlanten på 6

7 Judiskt stilleben. Oljemålning av Bert Lehman De avbildade föremålen tillhörde hans far. Foto utlånat av judiska Museet i Stockholm. 12 år. Trots sin korta tid i Sverige denna gång hade han känt att det var mycket angeläget att titta in i museets "nya" lokaler. Sist han var i Stockholm befann sig museet ännu ute i Värtan! Bert Lehmann har varit medlem i Vänföreningen från allra första början och jag vågar påstå att han är vår förenings yttersta utpost i det "Goldene Medine" gyllene landet, USA! Under samtalets gång kom vi att tala om hur Berts far Hans Lehmann lyckats rädda "Adas Jeschurun" synagogan till Stockholm. Denna synagoga är den enda som överlevde Kristallnatten i Tyskland och det är en svindlande tanke att synagogan än idag lever och används av en aktiv församling! Bert berättade att när Kristallnatten ägde rum den 9 november 1938 glömde nazisterna bort den lilla synagogan, som låg i ett hyreshus på Heinrich-Barth- Strasse i Hamburg. Överrabbinen i staden, Rav Josef Carlebach, bad sin nära vän Hans (Chaim) Lehmann i Stockholm att rädda synagogan till Sverige. Så kom det sig att Bert Lehmanns far Hans lät flytta "Adas Jeschurun"-synagogan från Hamburg till Stockholm Bert Lehmann minns hur han stod på kajen med sin far när lådorna anlände till Värtahamnen med den nedmonterade inredningen. Han erinrar sig tydligt bänkarna, talarstolen, Aron Hakodesh (den heliga arken), bönböckerna och bönesjalarna. En del bänkar var hakkorsprydda och där fanns antisemitiska paroller inristade. Bert Lehmann vittnade om att inredningen vid ankomsten var i ett förskräckligt dåligt skick och egentligen inte dög till bättre än brasved, men att hans far, Hans, lät svenska snickare varsamt restaurera inredningen. Eftersom synagogan hade nedmonterats i Hamburg av tyska hantverkare hade dessa låtit sitt antisemitiska hat ta sig uttryck i form av nazistiska emblem och slagord på inredningen. Om den räddade synagogan och Hans Lehmann finns mycket övrigt intressant att berätta. Vår vän Bert Lehmann är konstnär och designer i USA. Han har bl. a. ritat frimärken för flera afrikanska länder när de fick sin självständighet. Yvonne Jacobsson Museichef Bandinspelningar från 1958 i Filadelfia, Trollhättan Einar Olsson talar på 2 möten EO-12 Släpp Sions fångar EO-13 Väckelseprofeten Jona Pris: 122 kr för båda kassetterna - porto ingår Ring

8 Tid för kristna att ta stark ställning för Israel Den judiske messianske pastorn David Silver bor och verkar i Israel. Han ger oss här en historisk sammanfattning, en bibelförankrad analys av den dagsaktuella situationen och en appell till kristenheten om starkt stöd för Israel. Israel, som mirakulöst återupprättades i maj 1948 och mirakulöst överlevt attack efter attack från sina arabiska grannar under sin korta men tumultartade 54-åriga historia, står nu inför sin mest prekära situation i modern tid. Israel föddes fram ur kampen mot den egyptiske faraonens ambivalenta hållning. Herren sände plågorna för att förmå Farao att böja sig för Herrens uppmaning att låta folket gå, men varje gång ändrade Farao sin inställning och höll hebréerna fast i slaveriet. Inte förrän dödsängeln slog allt förstfött i Egypten frigavs hebréerna till sist men även då ändrade farao sig och sände armén efter Israel för att återföra dem. Ett galet beslut som resulterade i den egyptiska arméns totala undergång. På detta sätt började Israels dramatiska historia en 3600-årig era av krig, vandring med Gud, avfall, återupprättelse, den babyloniska exilen och återvändandet 70 år senare, Messias ankomst och slutligen förstörelsen av Jerusalem, Templet och förskingringen av de flesta av det judiska folket till jordens alla hörn år 70 e. Kr. Emellertid är Bibeln full av Guds löften om att återupprätta Israel och det judiska folket i tidens avslutning; just före Jesu andra ankomst och Hans tusenåriga regim, Apg. 3:21. Den mirakulösa återupprättelsen började l897 med den första sionistkongressen, som 49 år senare såg den moderna nationen Israel återuppstå, exakt enl. profetiorna i Jesaja 66:8 och Hesekiel 37:9. Jesaja 11: säger oss att Israels återupprättelse skall vara ett baner, ett tecken för jordens alla nationer, ett tecken att Herren är Gud och att Hans Son snart kommer för att regera hela världen från sin tron i Jerusalem. Detta är vad den arabiskisraeliska konflikten handlar om. Satan vet det och tycker inte om det. Djävulen har aldrig tyckt om det. Han använde Farao för att försöka hindra Israels födelse. Då han misslyckades använde han tidigare Israels arabiska grannar, Haman i Esters tid, Antiokus Epifanes och slutligen Adolf Hitler att utföra Djävulens onda gärningar med förhoppningen att förstöra den nation som representerar hans slutliga undergång. Sedan 1948 har Djävulen åter använt Israels arabiska grannar och den muslimska världen för att bekämpa Guds plan. Dagen efter Israels självständighetsdeklaration 1948 kom en brutal arabisk attack. Återigen 1956, 1967 och 1973 utsattes Israel för stora attacker av de omgivande nationerna. Även under tider av relativ fred har det israeliska folket 8

9 levt under ett konstant terrorhot från de s.k. palestinierna. Terrorgrupper som PLO, Hamas, Islamiska Jihad, Hizbollah, Fatah och PFLP arbetar alla med målsättning att förgöra Israel. Och dessutom finns Syrien, Iran och Irak som svurna fiender till den judiska staten Guds ögonsten. Som om inte det arabiska och muslimska motståndet vore nog, under Israels mest prekära läge under sin historia, är också majoriteten av världens övriga nationer mot Israel. Ett oproportionerligt stort antal av FN: s resolutioner har gått emot Israel och i arabernas favör. Jag undrar om detta har att göra med arabvärldens stora oljetillgångar? De flesta av Europas länder stöder palestinierna och bojkottar eller överväger bojkott mot Israel. Hur chockerande detta är för många av oss kommer det inte oväntat. Profeten Sakarja talar om detta i kap. 12: 2-3: " Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne." Bibelns profetior går i uppfyllelse framför våra ögon. Herren är bakom och mitt i allt som sker i Mellanöstern. Det är Gud som satt Israel tillbaka på världskartan. Det är Gud som drar judarna från varje nation på jorden för att lämna den plats där de är födda och återvända till det land som Han lovade Abraham. Det är Gud som drar alla nationer till en massiv konflikt om Jerusalem. Det är Gud som kommer att förrätta domen över nationerna på grundval av hur de behandlat det judiska folket. Joel 3: 1-2. Och det är Gud som kommer att strida mot de nationer som angriper Jerusalem, Sakarja 14: 3. Iljuset av allt detta; förstår du nu denna artikels rubrik? Tid för kristna att ta stark ställning för Israel. Sorgligt många kristna är inte vakna över Gamla Testamentets löften och profetior gällande Israel. Beroende på bristfällig Testamentsgåvor kunskap eller felaktig undervisning tror många att Gud nu lämnat Israel och tagit parti för palestinierna. Kristna är kallade att vara ambassadörer för Messias, 2 Kor. 5: 20, och Han kallar oss för sina medarbetare, 1 Kor. 3:9, med det uttalade syftet om att samarbeta för att påskynda Herrens dag, 2 Petr. 3: 12. Tyvärr verkar många kristna ledare och församlingsmedlemmar föredra att göra sina ställningstaganden ur det sekulariserade politiska perspektivet framför Bibelns perspektiv. Det är tid att vakna och stå upp för den nation, där vi blivit inympad och fått medborgarskap Guds ögonsten, Israel. Till sist blir vi alla delaktiga i Israels storslagna arv. David Silver Översatt från engelska av Henry Nordin Vi kan med tacksamhet konstatera att vi erhållit ett flertal testamentsgåvor under den senaste års-perioden. Gåvorna har blivit till stor glädje och nytta för Israels Vänners verksamhet eller för speciellt angivna ändamål. Det är en särskild välsignelse i att med sina tillgångar vara med och välsigna Israel. Israels Vänner är tacksam för alla gåvor och vi står gärna till tjänst med råd och stöd i testamentsfrågor. Glöm ej att ange rätt namn och adress. Du är välkommen att ta kontakt med oss på Israels Vänners exp. Adressuppgifter - se sid. 2 eller 15. 9

10 Gabriela Pollack har fått hembud "Den 5 december på morgonen slutade hon sin vandring på jorden. Hon var vacker, intelligent, vis och hade ett gyllene hjärta fyllt med kärlek till människor och till Messias, som hon älskade och tjänat sedan unga år", skriver maken så fint, Heinz Pollack. Gabriela var av judisk börd och föddes i London 1918, samma år som jag. Hon utvandrade till Israel 1970 och förenades i äktenskap med Heinz Pollack Många israelfarare har hälsat på henne i messianska församlingen i Jerusalem. Månatligen deltog hon också i en samling av messiastroende judar, då man bad för förföljda troende i hela världen. Rut Sarikas var också troget med i dessa samlingar. där jesustroende judar och araber bor tillsammans i fred. En av de sista soliga höstdagarna lades hennes kropp till vila på begravningsplatsen vid infarten till Haifa, nära havet. Pastor Samuel från Beit Elijahu-församlingen tjänade. En stor skara hade kommit från Jerusalem och andra platser. Heinz fick stöd också från sitt barnbarn, vars familj hade bott i landet. Tobias hade fått fritt från sin militärtjänst i israeliska armén, och han läste den traditionella Kaddish-bönen på hebreiska och engelska. En djup sorg, men framåtblickande mot ett återseende På senare år började sjukdom kasta sin skugga med Gabriela i vårt hem i över Gabrielas liv. De senaste två åren har de bott i Haifa evigheten. i de äldres hem, Ebenezer, Bror Olofsson Besök hotell Orit Den som vill besöka Israel, ensam eller i mindre sällskap, kan välja hotell Orit i Netanya som bas. Netanya är en underbar semesterort med närhet till Israels bibliska besöksmål. Kontakta Orit för info. och överrenskommelse. Orits adress-uppgifter - se sid. 15. Res till Israel! Just nu önskar israelerna mer än någonsin att vi besöker landet. Visa din solidaritet och besök Israel! Israels Vänner står för: välplanerade resor - god service - mångårig erfarenhet Tid: 7-18 april 2003 Reseledare Göte Ragnarp Tid: 28 april - 9 maj 2003 Reseledare Henry Nordin Reseprogram och information: Israels Vänner, Box 18064, Malmö. Tel/fax E-post: 10

11 En familjetragedi För att berätta om personliga öden bakom terroroffrens siffror väljer vi ett exempel bland många, den israeliska familjen Anter, mamma Ora, pappa Rahamim, dottern Edva (8) och sönerna Dvir (14) och Noy (12). Familjen hade sparat målmedvetet för att få råd till en semesterresa till Kenya. Det var barnens första utlandsresa och föräldrarnas hanukka-gåva till dem. Det var glädje och spänning för hela familjen när de anlände till Paradis-hotellet. De gick upp till sina stora och vackra rum. I en intervju berättar pappa Rahamim vad som sedan hände. "Ora ville ha en kopp kaffe. Jag bad henne att ringa på rumsservicen men det fungerade inte. Hon och våra tre barn gick då ned medan jag satt mig på sängen och tog av mig skorna. Då blev det plötsligt en explosion. Jag hoppade upp och såg eldflammor genom fönstret. Jag sprang ut för att se hur det gått för familjen och fann Dvir och Ora svårt skadade. Jag gjorde allt för att rädda dem men tyvärr fanns det ingen hjälp att få." Det ohyggliga facit för familjen blev att båda sönerna Dvir och Noy omkom, modern Ora blev svårt skadad medan dottern Edva blev lättare skadad. Låt oss delta i sorgen och protestera mot terrorismen och, framför allt, låt oss intensifiera våra förböner för Israel och det judiska folket. Måtte Messias snart komma med räddning för sitt folk och för hela världen! Uppgifterna och bilden är hämtade ur Karmel Israel- Nytt och gäller självmordsattacken mot hotellet i Kenya. Vid samma tidpunkt besköts också ett israeliskt fullsatt passagerarplan i Kenya med två robotar, som missade med minsta möjliga marginal. I annat fall hade listan över terroroffer och tragedier fått många ovälkomna tillskott. Bed för den kvarvarande delen av familjen och alla andra som drabbas av terrorn. 11

12 Ephraim en Guds vandringsman Ephraim Toren med en karta och några av sina många diplom och priser från vandringar i flera länder. Bilden och en del av uppgifterna i artikeln är hämtade ur en intervju med Ephraim Toren i Karmel Israel-Nytt. För många skandinaviska israelvänner är Ephraim Toren en välkänd profil då han vid israelkonferenser utgjort ett exotiskt inslag med sin trumma, sitt yviga skägg och sin mössa med märken från många platser. Ephraim Toren är tysk jude, född i Berlin Han minns väl den beryktade Kristallnatten Han var då själv elev i en judisk skola vid en synagoga på Rikkegatan. Ephraim såg själv den stora synagogan på Oranienburgergatan stå i brand. Bland många andra judiska företag blev även hans farbroders affär förstörd. Tillsammans med andra judar blev Ephraim sänd till koncentrationsläger. De var personer som stuvades in i en boskapsvagn och för hans del gick färden till Theresienstadt. Han blev senare räddad till Sverige i de vita bussarna. Därefter bosatte sig Ephraim Toren i Danmark och lärde sig språket. Genom att han vistades en hel del i Sverige och Norge blev hans språk "skandinaviska", enl. Bror Olofsson, som känner Ephraim från den tiden. Han var då, och även efter flyttningen till Israel, ofta med på israelkonferenser i de skandinaviska länderna. Sedan många år tillbaka bor Ephraim Toren i Israel. Under många år har Ephraim varit en ivrig vandrare. Han har deltagit i många vandringar i olika länder, bl.a. har han gått Sagamarschen i Norge. På sin 73- årsdag, den 12 december, gick han en 21 km lång marsch i Bet Shean i Gallileen. Sammanlagt har han i arrangerade marscher gått km. Ephraim Toren hoppas att snart nå sitt mål på km. Han understryker att Israel försöker delta i olika sportarrangemang och han önskar att också araberna skulle delta i idrottssammanhang men hittills har de varit inriktade på krig och terror, enl. Epharim Toren. Var än Ephraim har varit har han ivrigt propagerat för Israels rätt att existera och det judiska folkets rätt till hela sitt bibliska hemland. Dessutom är han en hängiven troende på att Jeshua (Jesus) är Messias. "Herren har det sista ordet också när det gäller Israel. Han skall nog bevara sitt folk. De som riktar sina vapen mot Israel kommer själva att gå under. Forts. på sid 14 12

13 Israel skall utplånas Följande artikel fanns med i ett informationsbrev, via E- Mail, till kristna israelvänner från den messianska organisationen OUT of ZION i Haifa. De ständigt pågående terroraktionerna mot civila judar och den rådande avskyvärda självmordsfilosofin, med PLO:s mer eller mindre uttalade stöd, visar i handling att ambitionen att helt förstöra Israel i högsta grad är gällande även i dag. I mars 1971 publicerade den holländska tidningen Trouw en intervju med Zahir Muhsein, ledamot av PLO:s exekutiva kommitté. Här följer vad han sade. "Det palestinska folket existerar ej. Skapandet av en palestinsk stat är endast ett uttryck för vår kontinuerliga kamp mot staten Israel och för arabisk enighet. I verkligheten finns ingen skillnad mellan jordanier, palestinier, syrier och libaneser. Enbart för politiska och taktiska syften talar vi om existensen av ett palestinskt folk. Av folkrättsliga skäl kan inte Jordanien, som är en suverän stat med definierade gränser, göra anspråk på Haifa och Jaffa. Palestinierna, däremot, kan utan tvekan kräva Haifa, Jaffa, Beersheba och Jerusalem. Det ögonblick vi får kontroll över hela Palestina skall vi vänta mindre än en minut att förena Palestina och Jordanien. Så sent som 1993 gjorde Arafat ett mycket bestämt och otvetydigt uttalande i ovanstående riktning. Detta demonstrerar slutsatsen att bakom argumenten för en palestinsk stat ligger den verkliga ambitionen att utplåna Israel. ISRAEL-MÖTEN I våra dagar ökar behovet av bibelförankrad undervisning om Israel. Israels Vänner står till förfogande för församlingar och organisationer. Israels Vänner representeras av flera välrenomerade förkunnare. Vi uppmanar Dig att på Din ort och i Ditt sammanhang ta initiativ till möten med Israels Vänner. Kontakta oss på Israels Vänners exp. för önskemål och samråd. Adressuppgifter se sid. 2 eller 15. ÅRSMÖTE Israels Vänner håller sitt årsmöte Lördagen den 5 april Kl Plats: Immanuelskyrkan, Köpenhamnsv. 3B, Malmö. Tal av pastor Siegfried Luikert Årsmötesförhandlingar Fam. Nordin medverkar med sång och musik Servering Alla Israels vänner är välkomna 13

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Foto: Israel Ministry of Tourism

Foto: Israel Ministry of Tourism Foto: Israel Ministry of Tourism Vid Västra Muren i Jerusalem samlas bedjande judar och pilgrimer från hela världen. Israel behöver i dag förebedjare och i förbönstjänsten kan vi alla delta. Nr 2 2002

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren Innehåll Karta 11 DEL 1: Barndomen DEL 2: Krigsåren 52 DEL 3: Efter befrielsen 152 Förord Hösten 2004 började jag på Max initiativ intervjua honom om hans upplevelser som barn och tonåring under Förintelsen.

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Islamiska Jihad, Hizbollah, PFLP och andra fredsorganisationer

Islamiska Jihad, Hizbollah, PFLP och andra fredsorganisationer Välkommen till Israelkonferensen och Sundsgårdens Folkhögskola. Genom den nya, fräscha konferensanläggningens panoramafönster möter deltagarna en storslagen vy över gröna ängar och det blånande Öresund

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014. Det här är resan för dig. I Mästarens Spår

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014. Det här är resan för dig. I Mästarens Spår Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Det här är resan för dig I Mästarens Spår Ledare... Lil o Dan Johansson Birgitta o Olle Rosenqvist Vi flyger med Finnair från Helsingfors direkt

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf. Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka

Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf. Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka ISBN: 978-952-67422-0-5 Ab Forsberg Rahkola Oy Vems Land? Jerusalems

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43).

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43). 1 Samuelsboken 1 (Vers 1-7) Elkanas familj 1 I Ramatajim-Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit. 2 Elkana

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

0000000.5_01 01-10-08 10.36 Sida 1

0000000.5_01 01-10-08 10.36 Sida 1 0000000.5_01 01-10-08 10.36 Sida 1 I hjärtat av Jerusalem ligger den andligt och politiskt laddade Tempelplatsen och judarnas heligaste böneplats Västra Muren, som också är ett besöksmål för pilgrimer

Läs mer

Vad händer i Mellanöstern?

Vad händer i Mellanöstern? Vad händer i Mellanöstern? Lögn Förtal Sanning Israels Vänner Vad händer i Mellanöstern? Idé / Form : Dan Johansson Grafisk form: Mikael Amundsen Israels Vänner, 212 38 Malmö Printed in Poland Finemark,

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Det här är resan för dig! I Mästarens Spår H ISRAEL I MAJ 2014 Res med bibel- och Israelkunniga reseledare Se vi gå upp till Jerusalem Upplev herdarnas

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Nr 6 2003 Årg. 76. Foto: Itamar Grinberg Photography Ltd. Israel Ministry of Tourism.

Nr 6 2003 Årg. 76. Foto: Itamar Grinberg Photography Ltd. Israel Ministry of Tourism. Låt oss nu gå till Betlehem och se vad som där har skett. Herdarnas ord efter änglauppenbarelsen ljuder än i dag och kallar miljoner efterföljare att vallfärda till platsen för Jesu födelse, som enl. traditionen

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Detta är nyfikenhetsvandring 5

Detta är nyfikenhetsvandring 5 Kära surfiga nyfikenhetsupptäcktsvandrare! Barnen i Narnia, som vi berättat om tidigare, upptäckte en märklig sak i det gamla skåpet uppe på vindsrummet. Skåpväggen öppnade sig. De kom in i en helt ny

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer