med hänsyn till vad jag känner till om K.G. Hammars syn på Israel, är hans bojkottappell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "med hänsyn till vad jag känner till om K.G. Hammars syn på Israel, är hans bojkottappell"

Transkript

1 Nr Årg. 76 Malmös ståtliga synagoga, belyst av den lågt stående januarisolen, är ett vackert inslag i stadsbilden. Den 100-åriga synagogan blir årets besöksmål för Israel-konferensens deltagare.

2 SYNPUNKTER Bojkotta inte Israel Ärkebiskop K.G. Hammar har gått ut med en bojkottuppmaning mot Mellanösterns enda demokrati Israel. Att han valt att göra detta tillsammans med bl.a. Sveriges ambassadör i just Tyskland är ytterligare en minuspoäng. Mellanösterns diktaturer och envåldshärskare, den antisemitiskt färgade oavbrutet pågående vålds-terrorn mot civila judar och den ideologi som stöder den avskyvärda självmordsfilosofin borde i stället bekymra och engagera K.G. Hammar. Hammars inställning till Israel står uppenbarligen i relation till hans bibelsyn. Det är ju allmänt känt att K.G. Hammar tar avstånd från en "fundamentalistisk" bibelsyn och klassisk kristen tro på Jesu gudom, NT:s under och jungfrufödseln m.m. Sin skepsis lindar han in i ett andligt-filosofiskt resonemang, presenterat med ett kristet språkbruk, som får det att låta som att han har en tro av högre andlig dignitet än den enkle "fundamentalisten". Mot den bakgrunden, och med hänsyn till vad jag känner till om K.G. Hammars syn på Israel, är hans bojkottappell inget att förvåna sig över. Den Bibel, som äkebiskopen ofta håller i sin hand, innehåller namnet Israel i olika former mer än gånger. Trots detta kan Hammar, genom den ersättningsteologiska förblindelsen, inte förstå att Israel har någon roll att spela i vår tid. Sveriges, formellt sett, främste kristne företrädare borde givetvis vara Israels starkaste och varmaste före- språkare. Han borde göra sitt yttersta för att regering och riksdag på allt sätt skulle stödja Israel. I stället förleder han nu Sveriges regering och folk att tro att en bojkottuppmaning mot Israel är i överensstämmelse med Bibeln och den kristna tron. Bibeln är glasklar när det gäller Israel. Vårt handlande mot Israel vänder tillbaka mot oss själva, som individer och nation. Bibeln innehåller både löften och varningar till oss alla. Av 1 Mos. 12:3 kan vi utläsa att "den som välsignar Israel skall själv bli välsignad" och att "den som förbannar Israel skall själv bli förbannad". Från detta och andra bibelord drar jag slutsatsen att "den som bojkottar Israel skall själv bli bojkottad". Henry Nordin Adress: Box 18064, Malmö. Tel/ fax 040/ Postgiro Bankgiro Org.nr E-post: Hemsida: Organ för ISRAELS VÄNNER, bildat Red.: Henry Nordin, Ansvarig utgivare: Bror Olofsson Medarbetare i tidningen: Rut Sarikas, Jerusalem, Benny Hansen, Netanya Paul Ghennassia, Paris, Hilding Fagerberg, Taberg, Gösta Karlson, Tranås m.fl. ISRAELS VÄN utkommer med 6 nr per år och kostar 100:-/år. Provnummer på ISRAELS VÄN sändes gratis. Prenumeration kan ske i alla skandinaviska postanstalter med det inbetalningskort som medföljer tidningen. Eftertryck medgives när källan angives. 2

3 Malmö synagoga - en ståtlig 100-åring Interiörbild från Malmös vackra synagoga tagen vid minnesstunden på Förintelsens minnesdag, därav de israeliska och svenska flaggorna. I samband med den kommande israelkonferensen i juli 2003 kommer konferensdeltagarna att få göra ett studiebesök i Malmö synagoga. Med anledning därav och att Malmö synagoga i år firar 100-års-jubileum är det på sin plats med en artikel i ämnet. Malmö är en av de få platser i Sverige som har förmånen att ha en synagoga. Detta beror givetvis på att det i Malmö finns en judisk befolkningsgrupp. Det är jämförelsevis under sen tid som de första judarna kom till Sverige. Först 1782 fick judar tillstånd att bosätta sig i Sverige och då endast i städerna Stockholm, Göteborg, Norrköping och Karlskrona och inte förrän omkring 1860 fick judar rätt att bo i rikets alla städer. Därför kom de första judarna till Malmö i början av 1860-talet. Malmö judiska församling grundades 1871 och då var Malmös judiska befolkningsgrupp ca 200 personer. Från 1880-talet och fram till första världskriget utökades den judiska befolkningen med judar som lämnat Östeuropa. Under 1930-talet kom en del judiska flyktingar från Tyskland till Malmö men 1943 kom ett betydligt större antal genom att Danmarks judar lyckades fly undan nazisterna. En hel del av dem blev kvar i Malmö-regionen. Harry Rubinstein skildrar en viktig händelse från det året och som vi här återger: "Fast förknippad med Malmö och både icke-judars och judars insatser här blev den oerhört dramatiska Jom Kippur, Försoningsdagen, år 1943, då de danska judarnas räddning hit kulminerade. Jag minns t.ex. hur pingströrelsen upplät sin Filadelfiakyrka på Karlskronaplan för dansk-judisk gudstjänst. Synagogan var fullsatt som den brukar vara under Jom Kippur den största helgdagen i judiska kalendern då gudstjänst pågår hela dagen från morgon till kväll. Dessutom hade alltså stora skaror danska judar anlänt till Malmö. I Filadelfiaförsamlingen gick man med på att under den judiska gudstjänsten dölja en framträdande kristen symbol, en tavla med namnet Jesus i stora bokstäver. Den täcktes över med en vit duk. Detta originellt ekumeniska möte i Malmö var en unik händelse i Europa under andra världskriget, även som en liten detalj i det stora skeendet: danskarnas enastående räddning av sin judiska befolkning och svenskarnas öppna gränser. Unikt på sitt sätt var också 3

4 malmörabbinen Berlingers predikan denna dag i synagogan. Han påpekade att det stränga förbudet mot att arbeta på Jom Kippur inte gällde, utan arbetet med flyktingmottagningen, bl.a. på församlingens kontor, skulle pågå med full kraft." Efter krigsslutet 1945 kom judar som överlevt förintelsen till Sverige och en del av dem stannade sedan i Malmö. I slutet av 1960-talet valde många judar att lämna Polen, p.g.a. antisemitiska utbrott, och en del av dem kom till Malmö. I dag bor ca judar i Malmö-regionen, varav ca 900 är medlemmar i Malmö judiska församling. En så stor Judisk församling behöver också en väl tilltagen gudstjänstlokal. Redan 1894 framlades förslag om att bygga en större synagoga. Ett omfattande byggnadsprojekt tog även då sin tid men 20 sept var det dags för den högtidliga invigningen. Synagogan är byggd i judisk-morisk stil, som var vanlig för synagogor i Tyskland byggda under senare hälften av 1800-talet. Med tanke på vad som hände med Tysklands synagogor har Malmö synagoga, utöver att vara en fin gudstjänstlokal, också kommit att bli ett viktigt kulturbevarande minnesmonument över en anrik byggnadsarkitektur, som drabbades av Förintelsen. För att nämna något om interiören så är den förnämsta delen den s.k. Arken (Torahskåpet) på en upphöjd plats längst fram i synagogan. Där förvaras Torah-rullarna i sina höljen av sammet eller siden, vackert prydda med symboliska silverföremål. Ovanför skåpet finns de tio budorden inristade i de stiliserade lagtavlorna samt synagogans evighetslampa, som tändes vid invigningen 1903 och sedan dess har hållits brinnande. Varje gång jag passerar synagogan upplever jag den som en symbol för det judiska folkets flertusenåriga grandiosa historia och för den stora betydelse judarna haft och har för hela världen. Åsynen av synagogan skapar därför hos mig en känsla av respekt och högtid men även känslomässiga ingredienser av vemod och kollektiv skuld, med tanke på allt lidande som det judiska folket åsamkats. Jag tycker att vi alla ickejudiska malmöbor skulle vara tacksamma och rent av stolta över att ha en synagoga och en judisk befolkning just i vår stad. Synagogans säkerhetsarrangemang vittnar tyvärr om att inte alla delar min uppfattning. När nu synagogan fyller 100 år kommer det givetvis att celebreras på olika sätt under år Från Israels Vänner vill vi gratulera den judiska församlingen och önska allt gott för kommande dagar. Framförallt vill vi önska Välsignelser från Israels Gud genom Israels egen välsignelsebön i 4 Mos. 6: 22 27: "Herren välsigne Dig och bevare Dig. Herren låte sitt ansikte lysa över Dig och vare Dig nådig. Herren vände sitt ansikte till Dig och give Dig frid." Uppgifter och fakta i artikeln är hämtade från historik skriven av Harry Rubinstein och Henryk Rozenberg. Detta finns publicerat på judiska församlingens internethemsida: Henry Nordin Israels Vän Värd att läsas och spridas Vi skickar prov-ex till dina vänner och bekanta. Kontakta Israels Vänners expedition. Glöm ej att betala prenumerationen endast 100 kronor per år. 4

5 Bert Lehmann konstnär och designer med ett fascinerande levnadsöde Vi är tacksamma till Bert Lehmann som, enl. vår önskan, låter Israels Väns läsare ta del av hans egen och hans släkts intressanta levnadshistoria. I berättelsen omnämns den unika räddningen av en tysk synagoga undan Förintelsen från Hamburg till Stockholm. Detta skildras närmare i en publikation utgiven av Stockholms judiska museum. I direkt anslutning till Lehmanns artikel kan Du läsa detta under rubriken "ett möte på museet". Genom mina goda vänner Sören och Sirkka Ansgariusson, kom jag för första gången i kontakt, eller överhuvudtaget fick kännedom om er tidskrift och att det faktiskt finns svenska, icke-judiska människor, som respekterar judisk kultur, religion och den judiska staten Israel. Jag är imponerad av tidskriftens innehåll och anda. Som svenskfödd jude är detta, trots att jag numera är bosatt i USA, en oerhört lycklig situation, särskilt med tanke på den ohyggliga antisemitismen, som nu åter råder i Europa och andra delar i världen. Jag lyckönskar Er tidskrift: kál, kál tov, allt, allt gott! Bert Lehmann - en svenskfödd jude, som behärskar svenskan perfekt trots att han bott i New York sedan Min salige far, Hans Lehmann, var född i Leipzig i Tyskland Jag har kunnat checka hans familj i Tyskland till omkring Min far blev affärsman och arbetade med Sverige tills han bosatte sig för gott i Stockholm På en affärsresa med Svenska Amerikalinjen till New York 1912 förlovade han sig med Fannie Taub, som var hans klasskamrat i religionsskolan i Leipzig. Fannies familj, som härstammar från Litauen, nära Kaunus (Kovno) emigrerade till New York 1903, precis för 100 år sedan. Det var min morfar, mormor och deras fyra döttrar. Året därpå for min far åter till New York och gifte sig. Bröllopet tog plats i ett judiskt hotell på nedre Manhattan. Därefter tog han sin brud till Sverige. Jag föddes i Stockholm Skola efter förberedande klasser var Norra Real Läroverket flyttade vi helt privat till Hamburg, Tyskland, för att få en gedigen judisk utbildning eftersom det inte fanns en judisk skola i Sverige på den tiden. Då Hitler kom till makten insisterade min far att vi omedelbart måste återvända till Sverige. Min far hade hela tiden behållit sitt företag, AB Hans Lehmann & Co, alla dessa år i Stockholm. År 1934 grundades Tzeire Misrachis ungdomsförening i Stockholm, den religiösa sionistiska rörelsen. Jag och mina bröder (vi hade inga systrar) blev mycket aktiva, så till den grad, att jag blev chalutz (pionjär) och ledde en jordbrukskibbutz i Danmark och senare i Täby, nära Stockholm. Kibbutzmedlemmarna var judiska ungdomar från Tyskland som sökte sig till Eretz Jisrael. Staten Israel existerade inte än. Efter detta arrangerade jag en otrolig resa via 5

6 Hitlertyskland, Warszawa, till närheten av den ryska staden Minsk, för att lära och studera Talmud i den världsbekanta lilla staden Mirs jeschiva Jag var troligtvis den enda och första svenskfödda lärjunge i denna kända jeschiva. Där lärde jag också att tala jiddisch. Således läser jag amerikanska jiddischtidningar numera, allt med hebreiska bokstäver. Jag blev sedan tvungen att återvända hem för att fullborda min militärtjänstgöring. Det blev att harva på Svea Livgardes kasern och att stå vakt tidvis på Slottet. Den kontrasten mellan jeschivastudierna och tjänstgöringen i militären, var något man knappast kunde tro eller ha ork med. Men det gick. Året därpå, våren 1939, anlände den räddade synagogan från Hamburg. Stockholm hade fått en ny, ortodox synagoga med namnet Jeschurun.(Se vidare separat artikel) Några veckor senare lämnade jag Sverige och anlände med den stora, världsbekanta, franska båten, Normandie till New Yorks hamn. Där väntade mormor, moster och två kusiner på mig. Och sedan dess bor jag på Manhattan träffade jag helt oväntat min blivande hustru Betty Schulder som var med sina föräldrar från New York på semester i Miami Beach, Florida. Jag var också tillfälligt där. Vi gifte oss Mina föräldrar och lillebror Erik kom (med båt) för att fira ett typiskt, amerikanskt, ortodoxt bröllop med flera hundra gäster. Vår bröllopsresa, också med båt, gick till Sverige där vi förblev 1,5 år. Betty lärde sig svenska mycket snabbt. Hon blev enormt populär, där man på den tiden så nära krigsslutet aldrig hade sett amerikanska "turister". Våra två söner är läkare. Vi har fem barnbarn. Sorgligt nog är Betty numera Alzheimer-patient. Bror Gabriel född 1918, var arkitekt, gift med Mirjam Abel, styvsyster till intendent Ulf Abel, National Museet i Stockholm. Han och Mirjam utvandrade på alijah till det Heliga Landet 2-3 veckor efter vi anlände till Stockholm. Gabriel ritade de 12 fönstren i Hadassa Sjukhusets Synagoga i Jerusalem. Chagall blev tvungen att anpassa sina blyinfattade konstglas av de 12 Stammarna efter Gabriels dimensioner. Gabriel dog i New York Bror Manfred, gift med Anne Moskowitz, född Han kom ett år senare än jag till USA och blev en betydande affärsman i Amerika, Brasilien och Afrika. Men han var huvudsakligen en vetenskapsman inom judaica, biblisk arkeologi och en världsexpert på Döda Havsrullarna, som upptäcktes Manfred dog i New York Bror Erik född 1932, då vi bodde I Hamburg, gift med Ursula Sitsmann. Han bor i Monsey, i en av Amerikas mest ortodoxa områden utanför New York. Han har fem barn (över USA och Kanada) med sammanlagt över 30 barnbarn och ett barnbarnsbarn. Han liksom Manfred, var utexaminerade rabbiner efter jeschivastudier i Amerika. men utövade affärsverksamhet, delvis tillsammans. Erik är den enda kvarlevande bror jag har. Alltsedan min ungdom har jag själv ägnat mig åt att teckna och måla och har haft diverse utställningar av mitt konstarbete. Med bästa hälsningar och önskan om allt gott till oss alla och till Israel Bert Lehmann Ett möte på museet E n sensommardag stod en distingerad herre ute vid receptionen. Efter en stunds småpratande fick jag klart för mig att det var Bert Lehmann från New York. Bert Lehmann berättade att han inte hade varit över Atlanten på 6

7 Judiskt stilleben. Oljemålning av Bert Lehman De avbildade föremålen tillhörde hans far. Foto utlånat av judiska Museet i Stockholm. 12 år. Trots sin korta tid i Sverige denna gång hade han känt att det var mycket angeläget att titta in i museets "nya" lokaler. Sist han var i Stockholm befann sig museet ännu ute i Värtan! Bert Lehmann har varit medlem i Vänföreningen från allra första början och jag vågar påstå att han är vår förenings yttersta utpost i det "Goldene Medine" gyllene landet, USA! Under samtalets gång kom vi att tala om hur Berts far Hans Lehmann lyckats rädda "Adas Jeschurun" synagogan till Stockholm. Denna synagoga är den enda som överlevde Kristallnatten i Tyskland och det är en svindlande tanke att synagogan än idag lever och används av en aktiv församling! Bert berättade att när Kristallnatten ägde rum den 9 november 1938 glömde nazisterna bort den lilla synagogan, som låg i ett hyreshus på Heinrich-Barth- Strasse i Hamburg. Överrabbinen i staden, Rav Josef Carlebach, bad sin nära vän Hans (Chaim) Lehmann i Stockholm att rädda synagogan till Sverige. Så kom det sig att Bert Lehmanns far Hans lät flytta "Adas Jeschurun"-synagogan från Hamburg till Stockholm Bert Lehmann minns hur han stod på kajen med sin far när lådorna anlände till Värtahamnen med den nedmonterade inredningen. Han erinrar sig tydligt bänkarna, talarstolen, Aron Hakodesh (den heliga arken), bönböckerna och bönesjalarna. En del bänkar var hakkorsprydda och där fanns antisemitiska paroller inristade. Bert Lehmann vittnade om att inredningen vid ankomsten var i ett förskräckligt dåligt skick och egentligen inte dög till bättre än brasved, men att hans far, Hans, lät svenska snickare varsamt restaurera inredningen. Eftersom synagogan hade nedmonterats i Hamburg av tyska hantverkare hade dessa låtit sitt antisemitiska hat ta sig uttryck i form av nazistiska emblem och slagord på inredningen. Om den räddade synagogan och Hans Lehmann finns mycket övrigt intressant att berätta. Vår vän Bert Lehmann är konstnär och designer i USA. Han har bl. a. ritat frimärken för flera afrikanska länder när de fick sin självständighet. Yvonne Jacobsson Museichef Bandinspelningar från 1958 i Filadelfia, Trollhättan Einar Olsson talar på 2 möten EO-12 Släpp Sions fångar EO-13 Väckelseprofeten Jona Pris: 122 kr för båda kassetterna - porto ingår Ring

8 Tid för kristna att ta stark ställning för Israel Den judiske messianske pastorn David Silver bor och verkar i Israel. Han ger oss här en historisk sammanfattning, en bibelförankrad analys av den dagsaktuella situationen och en appell till kristenheten om starkt stöd för Israel. Israel, som mirakulöst återupprättades i maj 1948 och mirakulöst överlevt attack efter attack från sina arabiska grannar under sin korta men tumultartade 54-åriga historia, står nu inför sin mest prekära situation i modern tid. Israel föddes fram ur kampen mot den egyptiske faraonens ambivalenta hållning. Herren sände plågorna för att förmå Farao att böja sig för Herrens uppmaning att låta folket gå, men varje gång ändrade Farao sin inställning och höll hebréerna fast i slaveriet. Inte förrän dödsängeln slog allt förstfött i Egypten frigavs hebréerna till sist men även då ändrade farao sig och sände armén efter Israel för att återföra dem. Ett galet beslut som resulterade i den egyptiska arméns totala undergång. På detta sätt började Israels dramatiska historia en 3600-årig era av krig, vandring med Gud, avfall, återupprättelse, den babyloniska exilen och återvändandet 70 år senare, Messias ankomst och slutligen förstörelsen av Jerusalem, Templet och förskingringen av de flesta av det judiska folket till jordens alla hörn år 70 e. Kr. Emellertid är Bibeln full av Guds löften om att återupprätta Israel och det judiska folket i tidens avslutning; just före Jesu andra ankomst och Hans tusenåriga regim, Apg. 3:21. Den mirakulösa återupprättelsen började l897 med den första sionistkongressen, som 49 år senare såg den moderna nationen Israel återuppstå, exakt enl. profetiorna i Jesaja 66:8 och Hesekiel 37:9. Jesaja 11: säger oss att Israels återupprättelse skall vara ett baner, ett tecken för jordens alla nationer, ett tecken att Herren är Gud och att Hans Son snart kommer för att regera hela världen från sin tron i Jerusalem. Detta är vad den arabiskisraeliska konflikten handlar om. Satan vet det och tycker inte om det. Djävulen har aldrig tyckt om det. Han använde Farao för att försöka hindra Israels födelse. Då han misslyckades använde han tidigare Israels arabiska grannar, Haman i Esters tid, Antiokus Epifanes och slutligen Adolf Hitler att utföra Djävulens onda gärningar med förhoppningen att förstöra den nation som representerar hans slutliga undergång. Sedan 1948 har Djävulen åter använt Israels arabiska grannar och den muslimska världen för att bekämpa Guds plan. Dagen efter Israels självständighetsdeklaration 1948 kom en brutal arabisk attack. Återigen 1956, 1967 och 1973 utsattes Israel för stora attacker av de omgivande nationerna. Även under tider av relativ fred har det israeliska folket 8

9 levt under ett konstant terrorhot från de s.k. palestinierna. Terrorgrupper som PLO, Hamas, Islamiska Jihad, Hizbollah, Fatah och PFLP arbetar alla med målsättning att förgöra Israel. Och dessutom finns Syrien, Iran och Irak som svurna fiender till den judiska staten Guds ögonsten. Som om inte det arabiska och muslimska motståndet vore nog, under Israels mest prekära läge under sin historia, är också majoriteten av världens övriga nationer mot Israel. Ett oproportionerligt stort antal av FN: s resolutioner har gått emot Israel och i arabernas favör. Jag undrar om detta har att göra med arabvärldens stora oljetillgångar? De flesta av Europas länder stöder palestinierna och bojkottar eller överväger bojkott mot Israel. Hur chockerande detta är för många av oss kommer det inte oväntat. Profeten Sakarja talar om detta i kap. 12: 2-3: " Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne." Bibelns profetior går i uppfyllelse framför våra ögon. Herren är bakom och mitt i allt som sker i Mellanöstern. Det är Gud som satt Israel tillbaka på världskartan. Det är Gud som drar judarna från varje nation på jorden för att lämna den plats där de är födda och återvända till det land som Han lovade Abraham. Det är Gud som drar alla nationer till en massiv konflikt om Jerusalem. Det är Gud som kommer att förrätta domen över nationerna på grundval av hur de behandlat det judiska folket. Joel 3: 1-2. Och det är Gud som kommer att strida mot de nationer som angriper Jerusalem, Sakarja 14: 3. Iljuset av allt detta; förstår du nu denna artikels rubrik? Tid för kristna att ta stark ställning för Israel. Sorgligt många kristna är inte vakna över Gamla Testamentets löften och profetior gällande Israel. Beroende på bristfällig Testamentsgåvor kunskap eller felaktig undervisning tror många att Gud nu lämnat Israel och tagit parti för palestinierna. Kristna är kallade att vara ambassadörer för Messias, 2 Kor. 5: 20, och Han kallar oss för sina medarbetare, 1 Kor. 3:9, med det uttalade syftet om att samarbeta för att påskynda Herrens dag, 2 Petr. 3: 12. Tyvärr verkar många kristna ledare och församlingsmedlemmar föredra att göra sina ställningstaganden ur det sekulariserade politiska perspektivet framför Bibelns perspektiv. Det är tid att vakna och stå upp för den nation, där vi blivit inympad och fått medborgarskap Guds ögonsten, Israel. Till sist blir vi alla delaktiga i Israels storslagna arv. David Silver Översatt från engelska av Henry Nordin Vi kan med tacksamhet konstatera att vi erhållit ett flertal testamentsgåvor under den senaste års-perioden. Gåvorna har blivit till stor glädje och nytta för Israels Vänners verksamhet eller för speciellt angivna ändamål. Det är en särskild välsignelse i att med sina tillgångar vara med och välsigna Israel. Israels Vänner är tacksam för alla gåvor och vi står gärna till tjänst med råd och stöd i testamentsfrågor. Glöm ej att ange rätt namn och adress. Du är välkommen att ta kontakt med oss på Israels Vänners exp. Adressuppgifter - se sid. 2 eller 15. 9

10 Gabriela Pollack har fått hembud "Den 5 december på morgonen slutade hon sin vandring på jorden. Hon var vacker, intelligent, vis och hade ett gyllene hjärta fyllt med kärlek till människor och till Messias, som hon älskade och tjänat sedan unga år", skriver maken så fint, Heinz Pollack. Gabriela var av judisk börd och föddes i London 1918, samma år som jag. Hon utvandrade till Israel 1970 och förenades i äktenskap med Heinz Pollack Många israelfarare har hälsat på henne i messianska församlingen i Jerusalem. Månatligen deltog hon också i en samling av messiastroende judar, då man bad för förföljda troende i hela världen. Rut Sarikas var också troget med i dessa samlingar. där jesustroende judar och araber bor tillsammans i fred. En av de sista soliga höstdagarna lades hennes kropp till vila på begravningsplatsen vid infarten till Haifa, nära havet. Pastor Samuel från Beit Elijahu-församlingen tjänade. En stor skara hade kommit från Jerusalem och andra platser. Heinz fick stöd också från sitt barnbarn, vars familj hade bott i landet. Tobias hade fått fritt från sin militärtjänst i israeliska armén, och han läste den traditionella Kaddish-bönen på hebreiska och engelska. En djup sorg, men framåtblickande mot ett återseende På senare år började sjukdom kasta sin skugga med Gabriela i vårt hem i över Gabrielas liv. De senaste två åren har de bott i Haifa evigheten. i de äldres hem, Ebenezer, Bror Olofsson Besök hotell Orit Den som vill besöka Israel, ensam eller i mindre sällskap, kan välja hotell Orit i Netanya som bas. Netanya är en underbar semesterort med närhet till Israels bibliska besöksmål. Kontakta Orit för info. och överrenskommelse. Orits adress-uppgifter - se sid. 15. Res till Israel! Just nu önskar israelerna mer än någonsin att vi besöker landet. Visa din solidaritet och besök Israel! Israels Vänner står för: välplanerade resor - god service - mångårig erfarenhet Tid: 7-18 april 2003 Reseledare Göte Ragnarp Tid: 28 april - 9 maj 2003 Reseledare Henry Nordin Reseprogram och information: Israels Vänner, Box 18064, Malmö. Tel/fax E-post: 10

11 En familjetragedi För att berätta om personliga öden bakom terroroffrens siffror väljer vi ett exempel bland många, den israeliska familjen Anter, mamma Ora, pappa Rahamim, dottern Edva (8) och sönerna Dvir (14) och Noy (12). Familjen hade sparat målmedvetet för att få råd till en semesterresa till Kenya. Det var barnens första utlandsresa och föräldrarnas hanukka-gåva till dem. Det var glädje och spänning för hela familjen när de anlände till Paradis-hotellet. De gick upp till sina stora och vackra rum. I en intervju berättar pappa Rahamim vad som sedan hände. "Ora ville ha en kopp kaffe. Jag bad henne att ringa på rumsservicen men det fungerade inte. Hon och våra tre barn gick då ned medan jag satt mig på sängen och tog av mig skorna. Då blev det plötsligt en explosion. Jag hoppade upp och såg eldflammor genom fönstret. Jag sprang ut för att se hur det gått för familjen och fann Dvir och Ora svårt skadade. Jag gjorde allt för att rädda dem men tyvärr fanns det ingen hjälp att få." Det ohyggliga facit för familjen blev att båda sönerna Dvir och Noy omkom, modern Ora blev svårt skadad medan dottern Edva blev lättare skadad. Låt oss delta i sorgen och protestera mot terrorismen och, framför allt, låt oss intensifiera våra förböner för Israel och det judiska folket. Måtte Messias snart komma med räddning för sitt folk och för hela världen! Uppgifterna och bilden är hämtade ur Karmel Israel- Nytt och gäller självmordsattacken mot hotellet i Kenya. Vid samma tidpunkt besköts också ett israeliskt fullsatt passagerarplan i Kenya med två robotar, som missade med minsta möjliga marginal. I annat fall hade listan över terroroffer och tragedier fått många ovälkomna tillskott. Bed för den kvarvarande delen av familjen och alla andra som drabbas av terrorn. 11

12 Ephraim en Guds vandringsman Ephraim Toren med en karta och några av sina många diplom och priser från vandringar i flera länder. Bilden och en del av uppgifterna i artikeln är hämtade ur en intervju med Ephraim Toren i Karmel Israel-Nytt. För många skandinaviska israelvänner är Ephraim Toren en välkänd profil då han vid israelkonferenser utgjort ett exotiskt inslag med sin trumma, sitt yviga skägg och sin mössa med märken från många platser. Ephraim Toren är tysk jude, född i Berlin Han minns väl den beryktade Kristallnatten Han var då själv elev i en judisk skola vid en synagoga på Rikkegatan. Ephraim såg själv den stora synagogan på Oranienburgergatan stå i brand. Bland många andra judiska företag blev även hans farbroders affär förstörd. Tillsammans med andra judar blev Ephraim sänd till koncentrationsläger. De var personer som stuvades in i en boskapsvagn och för hans del gick färden till Theresienstadt. Han blev senare räddad till Sverige i de vita bussarna. Därefter bosatte sig Ephraim Toren i Danmark och lärde sig språket. Genom att han vistades en hel del i Sverige och Norge blev hans språk "skandinaviska", enl. Bror Olofsson, som känner Ephraim från den tiden. Han var då, och även efter flyttningen till Israel, ofta med på israelkonferenser i de skandinaviska länderna. Sedan många år tillbaka bor Ephraim Toren i Israel. Under många år har Ephraim varit en ivrig vandrare. Han har deltagit i många vandringar i olika länder, bl.a. har han gått Sagamarschen i Norge. På sin 73- årsdag, den 12 december, gick han en 21 km lång marsch i Bet Shean i Gallileen. Sammanlagt har han i arrangerade marscher gått km. Ephraim Toren hoppas att snart nå sitt mål på km. Han understryker att Israel försöker delta i olika sportarrangemang och han önskar att också araberna skulle delta i idrottssammanhang men hittills har de varit inriktade på krig och terror, enl. Epharim Toren. Var än Ephraim har varit har han ivrigt propagerat för Israels rätt att existera och det judiska folkets rätt till hela sitt bibliska hemland. Dessutom är han en hängiven troende på att Jeshua (Jesus) är Messias. "Herren har det sista ordet också när det gäller Israel. Han skall nog bevara sitt folk. De som riktar sina vapen mot Israel kommer själva att gå under. Forts. på sid 14 12

13 Israel skall utplånas Följande artikel fanns med i ett informationsbrev, via E- Mail, till kristna israelvänner från den messianska organisationen OUT of ZION i Haifa. De ständigt pågående terroraktionerna mot civila judar och den rådande avskyvärda självmordsfilosofin, med PLO:s mer eller mindre uttalade stöd, visar i handling att ambitionen att helt förstöra Israel i högsta grad är gällande även i dag. I mars 1971 publicerade den holländska tidningen Trouw en intervju med Zahir Muhsein, ledamot av PLO:s exekutiva kommitté. Här följer vad han sade. "Det palestinska folket existerar ej. Skapandet av en palestinsk stat är endast ett uttryck för vår kontinuerliga kamp mot staten Israel och för arabisk enighet. I verkligheten finns ingen skillnad mellan jordanier, palestinier, syrier och libaneser. Enbart för politiska och taktiska syften talar vi om existensen av ett palestinskt folk. Av folkrättsliga skäl kan inte Jordanien, som är en suverän stat med definierade gränser, göra anspråk på Haifa och Jaffa. Palestinierna, däremot, kan utan tvekan kräva Haifa, Jaffa, Beersheba och Jerusalem. Det ögonblick vi får kontroll över hela Palestina skall vi vänta mindre än en minut att förena Palestina och Jordanien. Så sent som 1993 gjorde Arafat ett mycket bestämt och otvetydigt uttalande i ovanstående riktning. Detta demonstrerar slutsatsen att bakom argumenten för en palestinsk stat ligger den verkliga ambitionen att utplåna Israel. ISRAEL-MÖTEN I våra dagar ökar behovet av bibelförankrad undervisning om Israel. Israels Vänner står till förfogande för församlingar och organisationer. Israels Vänner representeras av flera välrenomerade förkunnare. Vi uppmanar Dig att på Din ort och i Ditt sammanhang ta initiativ till möten med Israels Vänner. Kontakta oss på Israels Vänners exp. för önskemål och samråd. Adressuppgifter se sid. 2 eller 15. ÅRSMÖTE Israels Vänner håller sitt årsmöte Lördagen den 5 april Kl Plats: Immanuelskyrkan, Köpenhamnsv. 3B, Malmö. Tal av pastor Siegfried Luikert Årsmötesförhandlingar Fam. Nordin medverkar med sång och musik Servering Alla Israels vänner är välkomna 13

Nr 6 2003 Årg. 76. Foto: Itamar Grinberg Photography Ltd. Israel Ministry of Tourism.

Nr 6 2003 Årg. 76. Foto: Itamar Grinberg Photography Ltd. Israel Ministry of Tourism. Låt oss nu gå till Betlehem och se vad som där har skett. Herdarnas ord efter änglauppenbarelsen ljuder än i dag och kallar miljoner efterföljare att vallfärda till platsen för Jesu födelse, som enl. traditionen

Läs mer

Som en pärla i det galileiska landskapet ligger den klassiska söndagsskolesjön Genesaret här med blommande hibiskus och palmer i förgrunden.

Som en pärla i det galileiska landskapet ligger den klassiska söndagsskolesjön Genesaret här med blommande hibiskus och palmer i förgrunden. Som en pärla i det galileiska landskapet ligger den klassiska söndagsskolesjön Genesaret här med blommande hibiskus och palmer i förgrunden. Foto: Anders E. Lägersten Nr 4 2008 Årg. 81 Georgien Kaukasus

Läs mer

Jom Ha atzmaot Nationaldagstal av Henry Nordin Personligt möte med den messianska församlingen i Kiev

Jom Ha atzmaot Nationaldagstal av Henry Nordin Personligt möte med den messianska församlingen i Kiev Nr 3 2010 Årg 83 Jom Ha atzmaot Nationaldagstal av Henry Nordin Personligt möte med den messianska församlingen i Kiev Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen

Läs mer

Nr 6 2011 Årg 84. En Resväska berättar. förbunds- till ljus

Nr 6 2011 Årg 84. En Resväska berättar. förbunds- till ljus Nr 6 2011 Årg 84 En Resväska berättar förbunds- Tanken i bibeln Från mörker till ljus Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen organisation som vill uppväcka

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan!

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan! Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Posttidning B Nr 2/2008 Agape Församling flyttar till Löftets kyrka Sidan 3 Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt

Läs mer

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson:

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson: Ny kristen TV-kanal i Sverige Sidan 3 och 4 P.P. Consignment Norden B Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 4 Evangelisten Roger Larsson: En tyst bön från hjärtat

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014 tema: kristna i mellanöstern Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledaren Ulla-Stina Rask 4 Intervju med Rola

Läs mer

Ett mål ett namn en organisation

Ett mål ett namn en organisation till liv evangelisk-luthersk missionstidning organ för missionssällskapet bibeltrogna vänner evangelisk-luthersk mission sv nordöstra skånes missionsförening kristna ungdomsförbundet i sydsverige ägare

Läs mer

Halva sanningen finns på den andra sidan

Halva sanningen finns på den andra sidan en tidskrift från lunds missionssällskap nr 4 2011 årgång 166 Halva sanningen finns på den andra sidan Västra Jerusalem Rabbinen på barrikaderna 14 Östra Jerusalem Det lilla huset i Sheikh Jarrah 24 Analys

Läs mer

Årgång 60 nr 3 2014 Midsommarkonferens 2014

Årgång 60 nr 3 2014 Midsommarkonferens 2014 Årgång 60 nr 3 2014 Midsommarkonferens 2014 Gunnar Eliasson LEDAREN Vad vill du med resten av ditt liv? Gud är Gud och ingen annan för många av oss en konkret verklighet! Men vad ligger till grund för

Läs mer

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012 EÖM Evangeliska Östasienmissionen ÖNytt Nr 44 april 2012 Missionssekreteraren har ordet Tänk dig ca 700 000 aktiva kristna fördelade på 1200 utpostförsamlingar. Ett jätte arbete att leda. En av dem som

Läs mer

Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10. HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5

Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10. HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5 Nr 6 augusti 2014 Hope Batumi Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10 HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5 MESSIANSK JUDE HJÄLPER GLÖMDA JUDAR I S:T PETERSBURG

Läs mer

INLEDNING. Intervju med Legrid Lotfors - bosatt i Göteborg och doktorand i historia vid Göteborgs universitet

INLEDNING. Intervju med Legrid Lotfors - bosatt i Göteborg och doktorand i historia vid Göteborgs universitet ~ o z w o :J 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1: Försättsblad sid 1. 2: Innehållsförteckning... sid 2. 3: Inledning... sid 3. 4: Judendorn... sid 4. 4:1 Judendomens lära... sid 5. 4:2 Texter... sid 7. 4:3 Människans

Läs mer

Missionären. Adventkyrkan i

Missionären. Adventkyrkan i N R 6 J U N I 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland ADRA Global village stor succé Människors olika levnadsvillkor världen över speglades i en stor utställning

Läs mer

Missionären. Guds familj samlad till andlig fest. Äntligen! VÄRLDS- OFFER den 24 juli LÄS MER PÅ S 2!

Missionären. Guds familj samlad till andlig fest. Äntligen! VÄRLDS- OFFER den 24 juli LÄS MER PÅ S 2! N R 7 / 8 S 0 M M A R E N 1 9 9 9 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland SOMMARKONFERENS Guds familj samlad till andlig fest Cirka 600 familjemedlemmar och vänner

Läs mer

Trons. Gnista. Nr 3 2009 juni - juli. Änglavakt. Kampanjmöten. Flyktinghjälpen

Trons. Gnista. Nr 3 2009 juni - juli. Änglavakt. Kampanjmöten. Flyktinghjälpen Trons Änglavakt Missionär David Duveskog besökte Rwanda och Kongo på ett missionsuppdrag i maj. Den bil de åkte med körde av vägen och taket trycktes in. Alla kunde kliva ur bilen oskadda. Vi tackar Gud

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Missionären. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. Årets julgåva. Missionärens redaktion

Missionären. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. Årets julgåva. Missionärens redaktion N R 12 D E C E M B E R 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje Matt 2:10 Må Guds ljus fylla din julhelg och

Läs mer

INNEHÅLL. Karisma Nytt april 2014

INNEHÅLL. Karisma Nytt april 2014 INNEHÅLL Sid 2 Vi behöver be Låt mitt folk få gå Sid 6 Fältmarskalken kallade... Sid 7 Församlingens förfall Sid 7 Vad är Sionismen Sid 8 Är det en ny judisk Förintelse på gång? Sid 9 Fransk anti-semitism

Läs mer

PROJEKTET SOM UTMANAR MÄNNEN Sid 4-6 BLÅS LIV I VÄNFÖRSAMLINGSIDÉN IGEN! Sid 7-9 DE VAR STRULIGA TONÅRINGAR - NU VITTNAR DE PÅ HÄRBÄRGET Sid 10-11

PROJEKTET SOM UTMANAR MÄNNEN Sid 4-6 BLÅS LIV I VÄNFÖRSAMLINGSIDÉN IGEN! Sid 7-9 DE VAR STRULIGA TONÅRINGAR - NU VITTNAR DE PÅ HÄRBÄRGET Sid 10-11 Nr 3 april 2014 PROJEKTET SOM UTMANAR MÄNNEN Sid 4-6 BLÅS LIV I VÄNFÖRSAMLINGSIDÉN IGEN! Sid 7-9 DE VAR STRULIGA TONÅRINGAR - NU VITTNAR DE PÅ HÄRBÄRGET Sid 10-11 1 ledare Ljus i Öster nr 3 april 2014

Läs mer

Stiftelsen Biblicum Besöksadress: Postadress: Tidskriftens expedition: Kontakt i Norge: Nr 4 2004 Årg. 68

Stiftelsen Biblicum Besöksadress: Postadress: Tidskriftens expedition: Kontakt i Norge: Nr 4 2004 Årg. 68 Nr 4 2004 Årg. 68 INNEHÅLL Redaktionellt. Stefan Hedkvist...149 Inledning till Bibeln del 12. De tidigaste breven. John Vogt...152 Allt är inte alltid som det synes. Paul T Prange...162 Om Gardells Gud.

Läs mer

LEKMAN i KYRKAN TULLGARN. 12 maj 2007. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund

LEKMAN i KYRKAN TULLGARN. 12 maj 2007. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund LEKMAN i KYRKAN Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 2 2007 TULLGARN 12 maj 2007 VÄRLDENS FEST I ÅRE Temat för dagarna är Mellan himmel och jord. Vi möts i Åre 10-12 augusti 2007 För information 018-169500

Läs mer

Korsdrag i Uzbekistan sid

Korsdrag i Uzbekistan sid Nr 5 juni 2002 Korsdrag i Uzbekistan sid 6-9 Turkfolken möter Jesus sid 4-5 Smugglaren Stig slutar efter 30 år sid 10-11 Armenien kristet i 1 700 år sid 12-13 1 LEDARE AV WILGOT FRITZON Otrolig vändning

Läs mer

NR 1 MARS 2013 ÅRG 50

NR 1 MARS 2013 ÅRG 50 NR 1 MARS 2013 ÅRG 50 Några av kvinnorna i den nystartade församlingen i byn Bogomazu. Foto: Sanni Nurmi. Betraktelse: Ljusets barn skall vandra i ljuset Text: Efesierbrevet 5:1-9 Var Guds efterföljare

Läs mer

Glädje i 47 000 exemplar

Glädje i 47 000 exemplar LJUS I ÖSTER#3 APRIL 2015 Glädje i 47 000 exemplar IRAK I FÖRFÖLJELSETOPP BIBELSMUGGLARE BERÄTTAR Okänd svensk hjälte i fokus på 100-årsdag 25 år med burjatiska pingströrelsen ATT GÖRA LÄRJUNGAR SATSNINGAR

Läs mer

KRISTEN TEVE I TURKIET

KRISTEN TEVE I TURKIET Nr 4 maj 2014 KRISTEN TEVE I TURKIET Skulle inte gå, men blev en succé sid 4-6 NATIONELLA MISSIONÄRER ÄR NYCKELN I ARBETET Sid 7-9 NYA TANKAR FÖR BUDDHISTMUNKEN Sid 10-11 DE KRISTNA ÄR LJUSET I MISÄREN

Läs mer

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2006

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2006 L till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2006 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2006 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Vad är nödvändigt? Respektera människovärdet! Kärlekens medlidande Jesus

Läs mer