Advice. Hjärna & hjärta. Förvaltning med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advice. Hjärna & hjärta. Förvaltning med"

Transkript

1 Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr Nya EU-lagar stärker kontrollen 3 Private Bankers utbildas internt 8 köksmästarens favoriter i NY Förvaltning med Hjärna & hjärta Den nya tjänsten Family Office är för dem med stora förmögenheter. Ett av målen är att skapa utrymme för passionerade investeringar. Analys: Stor osäkerhet om konjunkturen sid 7

2 Aktuellt Ledare Vi följer dig ut i världen Jag hörde en gång Mats Hallgren, kunnig journalist och Europa-kännare, påstå att den europeiska integrationen hela tiden måste röra sig framåt, och han jämförde med cykling: vi måste ha fart, annars ramlar vi omkull. Jag röstade själv nej till euron när det begav sig hemma i Sverige. Jag tyckte nog att man placerade vagnen framför hästen, och var av åsikten att vi först skulle cykla framåt ytterligare en bit för att integrera Europa ännu mer, inte minst vad gäller rörelsefrihet med kapital och människor. Hade jag rätt då, med tanke på dagens ekonomiska svängningar? Den frågan är inte lätt att besvara. Däremot så tror jag, inte minst efter att ha bott i Tyskland i sex år och nu i Luxemburg i sju, att Europa överlever dagens kris. Till skillnad från vad som främst skrivs i svenska medier dessa dagar, kommer politikerna att göra allt för att rädda Europa. Politiska lösningar tar tyvärr ofta längre tid än om motsvarande processer skulle ske i ett företag. Det är många intressen som ska balanseras och förankras. Däremot kommer vi under en relativt lång tid att leva med lägre tillväxt än normalt och anpassa oss med lägre skuldsättning och smärtsamma omställningar. Personligen har jag inte heller någonting emot ett mer integrerat Europa. "Frågorna är många när människor och kapital passerar landsgränser" Graden kan alltid diskuteras, men det är betydligt mycket mer som enar oss än som skiljer oss åt. Det bor cirka svenskar utanför Sverige. Sedan en tid tillbaka har Swedbank Private Banking också satt ner bopålen i den norska marknaden, efter förvärvet av First Securities. Vi har verksamhet även i de andra nordiska länderna, och tillsammans med Estland, Lettland och Litauen är det våra hemmamarknader. Vi har en stor kundbas i våra hemmamarknader, men också otroligt många människor som vistas utanför dessa. I detta nummer berättar Per Molin i Stockholm och Dennis Nygren i Luxemburg om vårt Family Officekoncept och hur vi vill jobba gränsöverskridande med våra kunders behov. Det uppstår ju alltid frågeställningar när människor och kapital passerar landsgränserna, och här vill vi hålla ihop vårt erbjudande och följa med er kunder ut i världen, men också hjälpa till när ni flyttar hemåt igen. För utvecklingen är otvetydig. Med eller utan euro, så blir Europa successivt mer och mer integrerat och allt fler människor flyttar över gränserna. Trevlig läsning! Lasse Friberg, chef Swedbank Private Banking foto: istockphoto Den ekonomiska styrningen inom Europa ökar. Nya EU-lagar stärker kontrollen Mer framtida ekonomisk styrning och makroekonomisk övervakning för kommissionen. Det blev resultatet efter att EU-parlamentet röstat ja till sex nya lagförslag i slutet av september. Den enskilt viktigaste nyheten i paketet är att kommissionen får rätt att utfärda varningar och sanktioner till länder som inte sköter sig. Dessutom ska så kallad omvänd kvalificerad majoritet gälla, vilket gör det svårare för regeringarna i eurozonen att avvisa en rekommendation från kommissionen. Det nya regelverket innebär att kommissionen får ökad makt genom att mer information än tidigare ska lämnas till den från de enskilda staterna. Den nyss införda årliga utvärderingen av de nationella budgetarna, vilket även kallas den europeiska terminen, införs även i lagtext. Dags att se över riskprofilen snart kommer swedbank att skicka ut en ny och mer utförlig riskprofil till alla kunder. Tanken med den uppdaterade riskprofilen är att banken lättare ska kunna ta hänsyn till hur den enskilde spararen verkligen reagerar, och mår, när investeringar går upp och ner. Bakgrunden är att riskprofilen, som är en av flera faktorer, påverkar hur portföljen ser ut. Därmed skapar den en god förutsättning för att banken ska göra ett så bra jobb som möjligt. Dessutom kräver de europeiska MiFID-direktiven både bra och ut förliga underlag gällande risker och ekonomi för att banken ska kunna ge rådgivning överhuvudtaget. Vi ber dig därför att du tar dig tid att fylla i riskprofilen, gärna tillsammans med din rådgivare, så att vi kan fortsätta hantera dina in vesteringar på ett ansvarsfullt sätt, säger Patrik Österblad, Deputy Head of Private Banking i Luxemburg. Efter att rådgivaren gått igenom svaren får du som kund en investerarprofil som visar vilken typ av investerare du är samt ett förslag på hur fördelningen mellan olika tillgångsslag bör se ut utifrån riskprofilen. Därefter fortsätter sedan diskussionen mellan dig och din rådgivare för att i detalj bestämma hur din portfölj ska se ut. 2

3 Aktuellt Ny utbildning ska förbättra kundmötet PB Academy är namnet på den nya utbildning som Swedbank Private Banking har lanserat och som alla rådgivare ska genomgå. Utbildningen startade i september i år och målet är att Swedbank ska vara bäst i kundmötet och befästa sin position som entreprenörernas och företagarnas bank. Utbildningen ska leda till att vi skapar ännu mer värde för våra kunder. Förutom att vi vill berika deras ekonomi så vill vi även berika deras liv. Rådgivarna drillas i såväl mjuka som hårda frågeställningar. Dessutom kommer utbildningen att bli ett bra tillfälle för våra Private Banking-rådgivare att utbyta erfarenheter och nätverka, säger Pernilla Lyander som är ansvarig för Private Banking Academy. Alla medarbetare kommer att tränas under åtta dagar per år. Sverige och Estland får lägst pensioner Svenska pensioner är på väg att bli de näst sämsta i EU. Det framgår av en rapport från EU-kommissionen där man gått igenom de 27 medlemsländernas pensionssystem. De har bland annat tittat på hur hållbara systemen är, och hur mycket en genomsnittlig anställd får i pension, i förhållande till arbetsinkomsten. Genomgången visar att de svenska pensionsnivåerna nu ligger strax under genomsnittet i EU. Men inom 40 år kommer Sverige att ha de näst sämsta pensionerna i hela EU. Av alla EU-länder är det bara Estland som beräknas få lägre pensionsnivåer. Pensionsnivåerna gäller året efter pensioneringen, som andel av slutlönen, för en privatanställd medelinkomsttagare som efter 40 års yrkesliv pensioneras vid 65. I beräkningarna ingår tjänstepension men inte privata pensionsförsäkringar. En förklaring till att inkomsten stiger efter pensioneringen i Grekland och Nederländerna (se nedan) är att skatten på pension är lägre än skatten på arbete. Källa: Riksdag & Departement Pensionsnivå efter pensionering 2048 (första året) Danskarna får 69,5 procent av lönen. Finnarna får 61,3 procent av lönen Svenskar får 48,2 procent av lönen Grekerna får ut 110 procent av lönen Holländarna får 103,8 procent av lönen. Ställ din egen fråga till foto: bildarkivet Detta händer i vinter oktober Köpa hus utomlands -mässan arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg november Köpa hus utomlands -mässan arrangeras på Lillestrøm i Norge. 4 5 februari Köpa hus utomlands -mässan arrangeras vid Globen i Stockholm. Vilken portfölj ska jag välja när ekonomin stormar? Så var vi där igen. Ett kraftigt börsras i augusti som snabbt eroderade värdet i många investeringsportföljer, särskilt de aktietunga portföljerna. När ekonomin dalar så sjunker värdet av aktieinvesteringarna i portföljerna avsevärt, något som skapar en oro för den egna ekonomin. Frågorna som många nu ställer sig är: Har jag en rimlig risknivå på mitt sparande? Är jag verkligen beredd att ta förlusten när konjunkturen dalar? Annat är det i ljusare tider. Då är det många som letar efter den perfekta investeringen. Den som snabbt ska stiga i värde och resultera i kraftig förmögenhetstillväxt som tryggar all framtid. Och visst händer det att man någon gång hittar russinet i kakan. Men inte alltid. Grundläggande är att investera utifrån den personliga investeringsprofilen, och där finna en bra balans i fördelningen mellan olika tillgångsslag, den så kallade allokeringen. Det är nämligen här, i den strategiska allokeringen, som större delen av avkastningen skapas. Ett bra exempel på att allokering fungerar är bankens Swedbank Lux Funds. Detta är bankens diskretionära fondförvaltningsalternativ och består av en mix av aktie- och räntefonder. Den visar att risken att förlora pengar minskar om portföljen består av olika tillgångsslag. Den svenska börsen har i skrivande stund gått ned med cirka 24 procent i år. Här har Swedbank Lux Funds haft en mindre negativ utveckling. Growth, fonden med högst aktieinnehav (75 procent aktier) har under året minskat i värde med cirka 14 procent. Balanced, med 50 procent aktier, har sjunkit cirka 9 procent, och Safe, med 25 p rocent aktier, har tappat cirka 5 procent. Givetvis stiger inte värdet lika mycket för dessa jämfört med en portfölj med enbart aktier när börsen stiger. Poängen med allokering är dock att kapa toppar och bottnar som ändå är svåra att förutspå. Om man sedan även lägger en del av sina investeringar i hedgefonder och strukturerade produkter så skapas en stabilare investeringsportfölj. Frågan Patrik Österblad, Deputy Head of Private Banking 3

4 Tema Ny förvaltning med både hjärna och hjärta Family Office är en ny tjänst inom Private Banking för privatpersoner, familjer och deras holdingbolag. Gemensamt är att de är, eller är på god väg att bli, ekonomiskt oberoende. Ibland för generationer framåt. Text: Henrik Norberg foto: johnér I takt med att förmögenheten ökar dyker andra frågeställningar upp och nya behov behöver tillgodoses. Det har vi tagit fasta på när vi sedan en tid erbjuder tjänsten Family Office, säger Per Molin, chef för Family Office på Swedbank Private Banking och fortsätter: Vår målsättning är att erbjuda innovativa produkter och lösningar som möter våra kunders krav på finansiell och emotionell avkastning. Family Offices kunder består av privatpersoner, familjer och deras bolag och merparten av kunderna har en ansenlig förmögenhet. Andra gånger kan det handla om att kunderna har stora dolda värden i form av egna bolag som förr eller senare ska säljas. Vid en försäljning är det enligt Per Molin inte bara viktigt att förbereda själva bolaget, så kalllad dress the bride. Minst lika viktigt är att företagaren och dennes familj förbereder sig i god tid, ett arbete som är Per Molin omfattande och där man har allt att vinna på att ta hjälp. Man vet aldrig när rätt bud kommer på ett bolag. När det väl sker går processen ofta snabbt. Vad vi definitivt vet är att de som har förberett sig noga har skapat förutsättningar som ofta betalar sig bra, säger Per Molin och fortsätter: Vi har varit med och guidat ett stort antal ägare och deras bolag genom ägarskiftet. Vi vet vilka frågor som dyker upp och hur man på bästa sätt hanterar dessa. Swedbank har en stark position när det gäller att sammanföra säljare och köpare av mindre och medelstora bolag. Family Office har egna specialister, men också tillgång till ett stort nätverk Swedbank Företagsförmedling vars uppgift är att mäkla ihop säljare och köpare. Därtill är Family Office aktiv i ett antal fristående nätverk och arbetar aktivt med att föra samman bolagets kunder så att de kan skapa nya kontakter. Många av våra kunder är entreprenörer och kan vara inne på sin andra eller tredje resa i onoterade bolag, säger Per Molin. En stor förmögenhet ställer omfattande krav på hur förmögenheten förvaltas över generationer. Det medför att fokus ofta ligger på strategiska frågor och på syftet med förmögenheten. Långsiktig riskhantering löper därför ofta som en röd tråd i de strategiska diskussioner som F amily Office för med sina kunder. En relativt stor andel av kapitalet brukar placeras till låg risk, där målet är en avkastning som uppgår till den riskfria räntan plus någon procentenhet. På så sätt urholkar inte inflationen kapitalet och en viss avkastning säkerställs. Den 4

5 delen av förmögenhetsplaneringen brukar benämnas med uttrycket capital preservation for the next generation. Målet med andra delar av kapitalet är tillväxt. Enligt Per Molin är det vanligt att denna del av kapitalet placeras i branscher och företag där kunden själv har kunskap, erfarenhet och kontaktytor. Om vår kund har byggt sin förmögenhet inom bioteknik kan det röra sig om direktinvesteringar i ett onoterat medicinteknikbolag. Oavsett bransch är en viktig uppgift för oss att skapa mötesplatser, nätverk, där investerare med gemensamma intressen kan mötas, säger Per Molin. En som dagligen arbetar med Family Office-kunder och nätverk är rådgivaren Mikael Hallsén. För ett tag sedan kom han hem från en investerarresa till Baltikum som Family Office hade arrangerat. På resan knöt två av hans kunder kontakt med varandra, vilket senare resulterade i att de två kom att göra affärer ihop. "Allt fler vill investera i områden som berör och engagerar dem personligen." När jag kan bidra med kontakter så att våra kunder gör affärer med varandra känns det verkligen som jag har lyckats, säger Mikael Hallsén som tidigare arbetat som bland annat aktiemäklare. Varje kund har en kontaktväg in i Family Office, sin rådgivare. Mikael Hallséns roll är att agera som spindeln i nätet. Runt varje kund skapas sedan ett basteam, allt för att säkerställa optimal tillgänglighet och administrativt stöd. Till teamet knyts sedan rätt specialister. Jag varken kan eller ska vara expert inom många olika områden. Min roll handlar om att serva kunden genom att förstå hans eller hennes behov och sedan syr jag ihop ett team med de specialister som behövs, säger Mikael H allsén. Per Molin har märkt ett ökat intresse för så kallade passionerade investeringar, då en del av förmögenheten ska arbeta för något som ligger kunden varmt om hjärtat. Avkastningen behöver inte vara finansiell utan ofta handlar det om att den även berikar på ett annat plan, emotionell avkastning. Allt fler vill investera i områden som berör och engagerar dem personligen. Det kan röra sig om både kommersiella och ideella investeringar inom områden som är inriktade mot exempelvis socialt ansvarstagande och miljöfrågor. Det startas otroligt många bra initiativ som behöver finansiering. Passionerade investeringar utgör bryggan mellan de som har behov och de som kan finansiera dessa behov, säger Per Molin. Exempelvis kan utgångspunkten vara att investeraren vill stödja forskning kring en sjukdom. I stället för att skänka pengar investerar hon eller han i ett forskningsbolag. Ofta är avkastningskravet betydligt lägre än vid vanliga investeringar, men om forskningen blir framgångsrik kan det innebära såväl emotionell som finansiell avkastning. Dessutom kan ett passionerat engagemang skapa goda möjligheter att kunna påverka och utveckla företag och branscher. Partnerskap med Clinton Global Initiative Swedbank har som första bank ingått ett partnerskap direkt med Clinton Global Initiative, CGI. Kunderna till Family Office kommer årligen att erbjudas möjligheter att göra saminvesteringar med CGI:s medlemmar, ledande globala företag, samhällsföreträdare och andra initiativtagare från hela världen. CGI startades 2005 av Bill Clinton. Dess årsmöte har fört samman 150 statschefer, 18 Nobelpristagare, hundratals ledande vd:ar, samt företrädare för stiftelser, de främsta filantroperna, ledare för de mest effektiva folkrörelserna och företrädare för media. Medlemmarna har hittills gjort så kallade commitments uppgående till 63 miljarder USD som påverkat 300 miljoner människors liv i 180 länder. Fokus för dessa commitments är: att minska fattigdomen att utveckla energi- och resursfrågor att ge tillgång till utbildning och hälsa för alla Family Office allt under samma tak Family Office, som är en del av Swedbanks Private Banking-koncept, vänder sig till större entreprenörer, familjer och förmögenhetsägare med komplexa situationer. För dessa erbjuder Family Office en personlig och professionell analys. Rådgivningen präglas av en helhetssyn inom såväl skatter och juridik som förmögenhetsförvaltning. För kunderna innebär Family Office att de får allt under ett och samma tak, genom en och samma kontaktperson. Family Office fungerar som en privat CFO som använder Swedbanks och kundens samtliga resurser, såväl internt och externt, för att skapa bästa resultat för familjens privata affärer. I förlängningen innebär erbjudandet att Family Office bistår sina kunder med såväl den egna långsiktiga ekonomin som de dagliga affärerna. 5

6 Tema foto: istockphoto Med fokus på internationella behov På Family Office i Luxemburg servar Dennis Nygren, chef för Private Banking, och hans medarbetare kunder med främst internationella behov. Text: Henrik Norberg Dennis Nygren Det finns ett mycket stort antal frågor som man måste sätta sig in i för att det ekonomiska upplägget över tiden ska bli så bra som möjligt. Det gäller i synnerhet för dem som planerar för ett ägarskifte, säger Dennis Nygren. När en företagare gör en exit, det vill säga säljer sitt bolag, står hon eller han inför ett antal valmöjligheter. Det är relativt vanligt att de lägger bolaget vilande under fem år för att uppnå lägre skatt på kapitalvinsten, andra startar ett annat bolag utomlands dit utdelningarna från det svenska bolaget förs. Vissa väljer att flytta ut från Sverige till länder som Portugal, Spanien, Malta eller England och kan då i vissa fall ta utdelning från sitt bolag direkt till mycket låg beskattning. Vi sätter samman ett team som analyserar för- och nackdelar med olika upplägg för att finna en så bra lösning som möjligt, säger D ennis Nygren. För dem som väljer att utvandra från Sverige gäller det att planera i god tid. Finansiering och skatter är viktiga frågor som man noggrant bör gå igenom. Anledningen är att förmögenhets- och arvsskatt finns kvar i länder som våra kunder väljer att flytta till. Men det går att mildra effekterna genom rätt planering, säger han. På Swedbankkontoret i Marbella hjäl- "Finansiering och skatter är viktiga frågor som man noggrant bör gå igenom." per Kent Schanke kunder som funderar på att flytta till Spanien. Det är ett stort steg att flytta utomlands, och vi hjälper våra kunder med allt från att bilda bolag, hitta en skicklig advokat, en bra skola och rätt försäkringar, säger Kent Schanke som varit i landet i elva år. Många av kunderna är intresserade av att köpa en bostad. Då samarbetar kontoret med Swedbanks Fastighetsbyrå, som på plats heter The Real Estate Agency, och som har åtta kontor i Spanien. En annan grupp är den som väljer att flytta tillbaka till Sverige. Dennis N ygren råder alla som går i hemvändartankar att först kontakta Private Banking för att planera hemflytten och därmed undvika negativa skattekonsekvenser. Ytterligare en kundgrupp som Dennis Nygren och hans kollegor har täta kontakter med är idrottsproffs. Ofta byter de land som de bor i, vilket medför att de omfattas av nya lagar och regler som påverkar deras kommande livssituation. Det spelar ingen roll vilket europeiskt land de golfar eller spelar fotboll i. Luxemburg är en bra bas att ha sina investeringar i och vi följer med dem vart de än beger sig, säger Dennis N ygren. 6

7 Analys 11 okt 2011 Stor osäkerhet om konjunkturen Den svenska Riksbanken sammanfattade det aktuella läget på ett bra sätt vid sitt möte i september: Frågetecknen kring politisk handlingskraft, med därtill hörande finansiell oro, bidrar till att öka osäkerheten om den framtida utvecklingen. Det kan inte uteslutas att problemen i omvärlden blir större än förväntat och då leder till mer påtagliga negativa effekter för svensk ekonomi. Detta skulle öka behovet av en expansiv penningpolitik. Å andra sidan kan den finansiella oron också bedarra snabbare än väntat. Huruvida så sker beror i hög grad på den politiska handlingskraften i Europa och USA. I ett mer gynnsamt scenario kan förtroendet vända snabbt och inbromsningen bli mindre utdragen. Då skulle behovet av en mer expansiv penningpolitik minska. Nobelpristagaren i ekonomi, Paul Krugman, tror för sin del att det är omöjligt att hitta en politisk lösning ut ur krisen i USA. Politiker har många aspekter att väga in innan viktigare beslut ska fattas. Ett, som inte ska negligeras, är möjligheten att bli omvald, vilket kan innebära att alla inte vill ta de obekväma, men nödvändiga, besluten. Den nuvarande krisen med Grekland och dithörande beslut inom Eurozonen är en mardrömssituation. Det finns ingen manual hur detta ska skötas. Den 21 juli bestämdes på EU:s toppmöte att stödfonden EFSF ska få ett mandat på ett mycket stort belopp för att kunna agera vid behov. För att fonden ska kunna påbörja jobbet med att stabilisera krisen i Grekland Diskretionär portföljförvaltning Avkastning 2011 (EUR) Jämförelseindex i procent 2011 (EUR) SAFE* -5.54% -3.90% BALANCED* -9.71% -7.66% GROWTH* % % TREND* -22% % SELECTION -10% -7% Diskretionär fondförvaltning innebär att portföljförvaltaren fritt växlar mellan olika aktie- och räntefonder efter en given kvot. Selection är Swedbank S.A:s modellportfölj. Utvecklingen visar nettoresultatet efter avgifter. Investering i värdepapper är förenat med risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Alla investeringar görs på kundens egen risk. *Sedan början av november 2009 är de diskretionära fondportföljerna omvandlade till fond-i-fonder: Swedbank Lux Fond Safe, Balanced, Growth, Bonds, Trend. måste samtliga 17 medlemsländer ge medgivande till detta. Först i andra veckan i oktober har de nödvändiga besluten fattats. När arbetet väl påbörjas kan vi tänka oss ett scenario där fonden köper Grekiska statsobligationer till ett stort värde från de nedtyngda europeiska bankerna och på så sätt kan de räddas. Därefter är det sedan troligt att det blir en nedskrivning av den grekiska statsskulden och i sådana fall är det viktigt att det framgår tydligt att detta är en isolerad lösning enbart för Grekland. Den politiska osäkerheten har som bekant påverkat de finansiella marknaderna kraftigt. Enstaka dagar och veckor av hastiga rörelser är inte ovanligt men när börsen startar ned 4 procent på morgonen för att sluta med en uppgång på 4 procent är det näst intill omöjligt att förstå prissättningen. Normalt rör sig cirka 30 procent av alla aktier på börsen upp eller ned samtidigt men de senaste månaderna har drygt 80 procent av bolagen rört sig åt samma håll och med lika stora rörelser. Den främsta förklaringen till detta är den så kallade robothandeln som finansminister Anders Borg beskriver som brutal galenskap. Den största aktören på stockholmsbörsen har vissa dagar varit den amerikanska tradingfirman Getco Europé. Vi tror inte att robothandeln kommer att påverka prissättningen och värderingen i ett längre perspektiv men kortsiktigt är effekterna desto större. Dessutom använder allt flera av de större aktörerna på börsen terminsinstrument för att minska eller öka sina aktievikter snabbt och det förstärker också trenden. Sedan början av augusti har våra portföljer naturligtvis tappat i värde men dessvärre också mot sina jämförelseindex. Förklaringarna bakom detta är främst två, dollarförstärkningen mot euron och kronor samt att High Yield har tappat under skuldkrisen. USAbörsen och dollarn väger tungt i jämförelseindexet och när amerikanska börsen klarat krisen mycket bättre än till exempel den svenska börsen har våra portföljer tappat mot index. När ränteskillnaden mellan High Yield och statsobligationer stigit kraftigt har dessa obligationer sjunkit i värde. Vi är av uppfattningen att detta kommer att rättas till under de närmaste kvartalen. Tomas Ljungkvist, Senior Asset manager 7

8 4 frågor till... Marcus Jernmark, köksmästare för Aquavit i New York. Kantarellen är min höstfavorit Köksmästaren Marcus Jernmark har definitivt hamnat i rätt stad. Det finns alltid något nytt att upptäcka i New York, anser han. Samtidigt, när han får peka ut höstens favoritingrediens, så väljer han den klassiska kantarellen. text: Hans Strömberg foto: Aquavit Vilken är din favoritmat i höst? En av mina favoritingredienser på hösten är en vild svamp kantarell. Det är en komplex svamp. Skör, men ändå mycket smakrik. Den kan ätas som en egen rätt, men passar också mycket bra till både fisk och kött. Hur har du nått sådana framgångar? Det handlar om att alltid visa respekt för restaurangen och för dem du arbetar med och att vara en bra lagledare. Vi arbetar bäst med människor som vi litar på, och därför är det helt avgörande för mig att ha en öppen miljö och uppmuntra mina kockar att kommunicera med mig och med varandra. Därför måste vi kunna arbeta som ett team och våga låta andra hjälpa oss när vi behöver hjälp. Vad är det bästa med att bo i New York? För min del är det helt klart restaurangkulturen. Jag kan prova olika kök och restauranger i mellan- eller lyxsegmentet när som helst. Det finns alltid något nytt att upptäcka ingen annanstans i världen har du så många restauranger att välja mellan som här. Marcus Jernmark Ålder: 29 år. Bor: New York City. Familj: Fru och dotter. Uppvuxen: I Göteborg. Utbildning: Hotell- och restaurangprogrammet vid Burgårdens utbildningscentrum och Restauranghögskolan i Grythyttan. Tidigare jobb: Innan han började på Aquavit var Marcus kökschef på det svenska konsulatet i New York. Efter tre och ett halvt år hittar jag fortfarande nya matställen i mina kvarter. Vad blir nästa mattrend? Det handlar nog mer om hur vi äter och upplever mat. Jag tror att fine dining är på väg tillbaka, men människor efterfrågar inte samma typ av lyxiga restaurangmiljöer i dag som tidigare. Jag tror att fine dining och social dining kommer att bli synonyma. Servicen och maten kommer fortfarande att vara högklassig och utsökt, men helhetsupplevelsen kommer att bli mer tillgänglig. v New Yorks fem bästa restauranger, enligt Marcus Eleven Madison Park och Per Se. På båda restaurangerna glömmer du att du är i New York så fort du stiger innanför dörren. Stämningen och konceptet gör att man glömmer bort tid och rum. Degustation. En vin- och avsmakningsbar på sydöstra Manhattan som lagar fantastisk mat i en intim miljö. ABC Kitchen. Jag beundrar verkligen de enkla uppläggningarna av rätterna och den avslappnade atmosfären i restaurangen. Alla smaker finns där och ingredienserna har tillagats med stor omsorg. Azul. En argentinsk bistro på sydöstra Manhattan som jag har besökt i några år nu. Maten har alltid hållit en jämn nivå. De har en utsökt vinlista och ett perfekt läge som jag älskar. Ansvarig utgivare: Lars Friberg Kontakt Swedbank S.A: Tel: , Produktion: Redaktörerna i Stockholm AB, Tryck: Dynamo, Luxemburg. Informationen i Advice baseras på källor som Swedbank bedömt som tillförlitliga. Swedbank ansvarar inte för fullständigheten eller riktigheten av uppgifterna i tidningen och inte heller för skada som kan uppkomma till följd av brist däri. Mottagaren av dokumentet rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms nödvändigt. 8

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. 2 När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak - Att

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Advice. riskprofil. är du?

Advice. riskprofil. är du? Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 3 2010 därför blir kina allt starkare 6 så planerar du företagets framtid 8 gunnar Hökmarks favoriter i Bryssel Vilken riskprofil är

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

Advice. Så klarar du. Analys: Fortsatt återhämtning i världsekonomin sid 7

Advice. Så klarar du. Analys: Fortsatt återhämtning i världsekonomin sid 7 Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 2 2011 här är de mest exklusiva fritidshusen 3 bankens ideella fonder prisas 8 golfen tog marlene hedblom runt jorden Så klarar du Grunden

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Advice. Viva España! Aldrig har det varit enklare att köpa bostad i Spanien. Här får du flyttråden.

Advice. Viva España! Aldrig har det varit enklare att köpa bostad i Spanien. Här får du flyttråden. Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 1 2012 Så är skatteläget i Portugal 3 Här finns alla utlandssvenskar 8 lasse Holm skapar musik i Marbella Viva España! Aldrig har det

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter Portföljstudie av bostadshyresfastigheter En utvärdering av möjligheten att använda bostadshyresfastigheter som ett sätt att diversifiera en investeringsportfölj baserad på historisk avkastning för olika

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer