Advice. Hjärna & hjärta. Förvaltning med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advice. Hjärna & hjärta. Förvaltning med"

Transkript

1 Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr Nya EU-lagar stärker kontrollen 3 Private Bankers utbildas internt 8 köksmästarens favoriter i NY Förvaltning med Hjärna & hjärta Den nya tjänsten Family Office är för dem med stora förmögenheter. Ett av målen är att skapa utrymme för passionerade investeringar. Analys: Stor osäkerhet om konjunkturen sid 7

2 Aktuellt Ledare Vi följer dig ut i världen Jag hörde en gång Mats Hallgren, kunnig journalist och Europa-kännare, påstå att den europeiska integrationen hela tiden måste röra sig framåt, och han jämförde med cykling: vi måste ha fart, annars ramlar vi omkull. Jag röstade själv nej till euron när det begav sig hemma i Sverige. Jag tyckte nog att man placerade vagnen framför hästen, och var av åsikten att vi först skulle cykla framåt ytterligare en bit för att integrera Europa ännu mer, inte minst vad gäller rörelsefrihet med kapital och människor. Hade jag rätt då, med tanke på dagens ekonomiska svängningar? Den frågan är inte lätt att besvara. Däremot så tror jag, inte minst efter att ha bott i Tyskland i sex år och nu i Luxemburg i sju, att Europa överlever dagens kris. Till skillnad från vad som främst skrivs i svenska medier dessa dagar, kommer politikerna att göra allt för att rädda Europa. Politiska lösningar tar tyvärr ofta längre tid än om motsvarande processer skulle ske i ett företag. Det är många intressen som ska balanseras och förankras. Däremot kommer vi under en relativt lång tid att leva med lägre tillväxt än normalt och anpassa oss med lägre skuldsättning och smärtsamma omställningar. Personligen har jag inte heller någonting emot ett mer integrerat Europa. "Frågorna är många när människor och kapital passerar landsgränser" Graden kan alltid diskuteras, men det är betydligt mycket mer som enar oss än som skiljer oss åt. Det bor cirka svenskar utanför Sverige. Sedan en tid tillbaka har Swedbank Private Banking också satt ner bopålen i den norska marknaden, efter förvärvet av First Securities. Vi har verksamhet även i de andra nordiska länderna, och tillsammans med Estland, Lettland och Litauen är det våra hemmamarknader. Vi har en stor kundbas i våra hemmamarknader, men också otroligt många människor som vistas utanför dessa. I detta nummer berättar Per Molin i Stockholm och Dennis Nygren i Luxemburg om vårt Family Officekoncept och hur vi vill jobba gränsöverskridande med våra kunders behov. Det uppstår ju alltid frågeställningar när människor och kapital passerar landsgränserna, och här vill vi hålla ihop vårt erbjudande och följa med er kunder ut i världen, men också hjälpa till när ni flyttar hemåt igen. För utvecklingen är otvetydig. Med eller utan euro, så blir Europa successivt mer och mer integrerat och allt fler människor flyttar över gränserna. Trevlig läsning! Lasse Friberg, chef Swedbank Private Banking foto: istockphoto Den ekonomiska styrningen inom Europa ökar. Nya EU-lagar stärker kontrollen Mer framtida ekonomisk styrning och makroekonomisk övervakning för kommissionen. Det blev resultatet efter att EU-parlamentet röstat ja till sex nya lagförslag i slutet av september. Den enskilt viktigaste nyheten i paketet är att kommissionen får rätt att utfärda varningar och sanktioner till länder som inte sköter sig. Dessutom ska så kallad omvänd kvalificerad majoritet gälla, vilket gör det svårare för regeringarna i eurozonen att avvisa en rekommendation från kommissionen. Det nya regelverket innebär att kommissionen får ökad makt genom att mer information än tidigare ska lämnas till den från de enskilda staterna. Den nyss införda årliga utvärderingen av de nationella budgetarna, vilket även kallas den europeiska terminen, införs även i lagtext. Dags att se över riskprofilen snart kommer swedbank att skicka ut en ny och mer utförlig riskprofil till alla kunder. Tanken med den uppdaterade riskprofilen är att banken lättare ska kunna ta hänsyn till hur den enskilde spararen verkligen reagerar, och mår, när investeringar går upp och ner. Bakgrunden är att riskprofilen, som är en av flera faktorer, påverkar hur portföljen ser ut. Därmed skapar den en god förutsättning för att banken ska göra ett så bra jobb som möjligt. Dessutom kräver de europeiska MiFID-direktiven både bra och ut förliga underlag gällande risker och ekonomi för att banken ska kunna ge rådgivning överhuvudtaget. Vi ber dig därför att du tar dig tid att fylla i riskprofilen, gärna tillsammans med din rådgivare, så att vi kan fortsätta hantera dina in vesteringar på ett ansvarsfullt sätt, säger Patrik Österblad, Deputy Head of Private Banking i Luxemburg. Efter att rådgivaren gått igenom svaren får du som kund en investerarprofil som visar vilken typ av investerare du är samt ett förslag på hur fördelningen mellan olika tillgångsslag bör se ut utifrån riskprofilen. Därefter fortsätter sedan diskussionen mellan dig och din rådgivare för att i detalj bestämma hur din portfölj ska se ut. 2

3 Aktuellt Ny utbildning ska förbättra kundmötet PB Academy är namnet på den nya utbildning som Swedbank Private Banking har lanserat och som alla rådgivare ska genomgå. Utbildningen startade i september i år och målet är att Swedbank ska vara bäst i kundmötet och befästa sin position som entreprenörernas och företagarnas bank. Utbildningen ska leda till att vi skapar ännu mer värde för våra kunder. Förutom att vi vill berika deras ekonomi så vill vi även berika deras liv. Rådgivarna drillas i såväl mjuka som hårda frågeställningar. Dessutom kommer utbildningen att bli ett bra tillfälle för våra Private Banking-rådgivare att utbyta erfarenheter och nätverka, säger Pernilla Lyander som är ansvarig för Private Banking Academy. Alla medarbetare kommer att tränas under åtta dagar per år. Sverige och Estland får lägst pensioner Svenska pensioner är på väg att bli de näst sämsta i EU. Det framgår av en rapport från EU-kommissionen där man gått igenom de 27 medlemsländernas pensionssystem. De har bland annat tittat på hur hållbara systemen är, och hur mycket en genomsnittlig anställd får i pension, i förhållande till arbetsinkomsten. Genomgången visar att de svenska pensionsnivåerna nu ligger strax under genomsnittet i EU. Men inom 40 år kommer Sverige att ha de näst sämsta pensionerna i hela EU. Av alla EU-länder är det bara Estland som beräknas få lägre pensionsnivåer. Pensionsnivåerna gäller året efter pensioneringen, som andel av slutlönen, för en privatanställd medelinkomsttagare som efter 40 års yrkesliv pensioneras vid 65. I beräkningarna ingår tjänstepension men inte privata pensionsförsäkringar. En förklaring till att inkomsten stiger efter pensioneringen i Grekland och Nederländerna (se nedan) är att skatten på pension är lägre än skatten på arbete. Källa: Riksdag & Departement Pensionsnivå efter pensionering 2048 (första året) Danskarna får 69,5 procent av lönen. Finnarna får 61,3 procent av lönen Svenskar får 48,2 procent av lönen Grekerna får ut 110 procent av lönen Holländarna får 103,8 procent av lönen. Ställ din egen fråga till foto: bildarkivet Detta händer i vinter oktober Köpa hus utomlands -mässan arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg november Köpa hus utomlands -mässan arrangeras på Lillestrøm i Norge. 4 5 februari Köpa hus utomlands -mässan arrangeras vid Globen i Stockholm. Vilken portfölj ska jag välja när ekonomin stormar? Så var vi där igen. Ett kraftigt börsras i augusti som snabbt eroderade värdet i många investeringsportföljer, särskilt de aktietunga portföljerna. När ekonomin dalar så sjunker värdet av aktieinvesteringarna i portföljerna avsevärt, något som skapar en oro för den egna ekonomin. Frågorna som många nu ställer sig är: Har jag en rimlig risknivå på mitt sparande? Är jag verkligen beredd att ta förlusten när konjunkturen dalar? Annat är det i ljusare tider. Då är det många som letar efter den perfekta investeringen. Den som snabbt ska stiga i värde och resultera i kraftig förmögenhetstillväxt som tryggar all framtid. Och visst händer det att man någon gång hittar russinet i kakan. Men inte alltid. Grundläggande är att investera utifrån den personliga investeringsprofilen, och där finna en bra balans i fördelningen mellan olika tillgångsslag, den så kallade allokeringen. Det är nämligen här, i den strategiska allokeringen, som större delen av avkastningen skapas. Ett bra exempel på att allokering fungerar är bankens Swedbank Lux Funds. Detta är bankens diskretionära fondförvaltningsalternativ och består av en mix av aktie- och räntefonder. Den visar att risken att förlora pengar minskar om portföljen består av olika tillgångsslag. Den svenska börsen har i skrivande stund gått ned med cirka 24 procent i år. Här har Swedbank Lux Funds haft en mindre negativ utveckling. Growth, fonden med högst aktieinnehav (75 procent aktier) har under året minskat i värde med cirka 14 procent. Balanced, med 50 procent aktier, har sjunkit cirka 9 procent, och Safe, med 25 p rocent aktier, har tappat cirka 5 procent. Givetvis stiger inte värdet lika mycket för dessa jämfört med en portfölj med enbart aktier när börsen stiger. Poängen med allokering är dock att kapa toppar och bottnar som ändå är svåra att förutspå. Om man sedan även lägger en del av sina investeringar i hedgefonder och strukturerade produkter så skapas en stabilare investeringsportfölj. Frågan Patrik Österblad, Deputy Head of Private Banking 3

4 Tema Ny förvaltning med både hjärna och hjärta Family Office är en ny tjänst inom Private Banking för privatpersoner, familjer och deras holdingbolag. Gemensamt är att de är, eller är på god väg att bli, ekonomiskt oberoende. Ibland för generationer framåt. Text: Henrik Norberg foto: johnér I takt med att förmögenheten ökar dyker andra frågeställningar upp och nya behov behöver tillgodoses. Det har vi tagit fasta på när vi sedan en tid erbjuder tjänsten Family Office, säger Per Molin, chef för Family Office på Swedbank Private Banking och fortsätter: Vår målsättning är att erbjuda innovativa produkter och lösningar som möter våra kunders krav på finansiell och emotionell avkastning. Family Offices kunder består av privatpersoner, familjer och deras bolag och merparten av kunderna har en ansenlig förmögenhet. Andra gånger kan det handla om att kunderna har stora dolda värden i form av egna bolag som förr eller senare ska säljas. Vid en försäljning är det enligt Per Molin inte bara viktigt att förbereda själva bolaget, så kalllad dress the bride. Minst lika viktigt är att företagaren och dennes familj förbereder sig i god tid, ett arbete som är Per Molin omfattande och där man har allt att vinna på att ta hjälp. Man vet aldrig när rätt bud kommer på ett bolag. När det väl sker går processen ofta snabbt. Vad vi definitivt vet är att de som har förberett sig noga har skapat förutsättningar som ofta betalar sig bra, säger Per Molin och fortsätter: Vi har varit med och guidat ett stort antal ägare och deras bolag genom ägarskiftet. Vi vet vilka frågor som dyker upp och hur man på bästa sätt hanterar dessa. Swedbank har en stark position när det gäller att sammanföra säljare och köpare av mindre och medelstora bolag. Family Office har egna specialister, men också tillgång till ett stort nätverk Swedbank Företagsförmedling vars uppgift är att mäkla ihop säljare och köpare. Därtill är Family Office aktiv i ett antal fristående nätverk och arbetar aktivt med att föra samman bolagets kunder så att de kan skapa nya kontakter. Många av våra kunder är entreprenörer och kan vara inne på sin andra eller tredje resa i onoterade bolag, säger Per Molin. En stor förmögenhet ställer omfattande krav på hur förmögenheten förvaltas över generationer. Det medför att fokus ofta ligger på strategiska frågor och på syftet med förmögenheten. Långsiktig riskhantering löper därför ofta som en röd tråd i de strategiska diskussioner som F amily Office för med sina kunder. En relativt stor andel av kapitalet brukar placeras till låg risk, där målet är en avkastning som uppgår till den riskfria räntan plus någon procentenhet. På så sätt urholkar inte inflationen kapitalet och en viss avkastning säkerställs. Den 4

5 delen av förmögenhetsplaneringen brukar benämnas med uttrycket capital preservation for the next generation. Målet med andra delar av kapitalet är tillväxt. Enligt Per Molin är det vanligt att denna del av kapitalet placeras i branscher och företag där kunden själv har kunskap, erfarenhet och kontaktytor. Om vår kund har byggt sin förmögenhet inom bioteknik kan det röra sig om direktinvesteringar i ett onoterat medicinteknikbolag. Oavsett bransch är en viktig uppgift för oss att skapa mötesplatser, nätverk, där investerare med gemensamma intressen kan mötas, säger Per Molin. En som dagligen arbetar med Family Office-kunder och nätverk är rådgivaren Mikael Hallsén. För ett tag sedan kom han hem från en investerarresa till Baltikum som Family Office hade arrangerat. På resan knöt två av hans kunder kontakt med varandra, vilket senare resulterade i att de två kom att göra affärer ihop. "Allt fler vill investera i områden som berör och engagerar dem personligen." När jag kan bidra med kontakter så att våra kunder gör affärer med varandra känns det verkligen som jag har lyckats, säger Mikael Hallsén som tidigare arbetat som bland annat aktiemäklare. Varje kund har en kontaktväg in i Family Office, sin rådgivare. Mikael Hallséns roll är att agera som spindeln i nätet. Runt varje kund skapas sedan ett basteam, allt för att säkerställa optimal tillgänglighet och administrativt stöd. Till teamet knyts sedan rätt specialister. Jag varken kan eller ska vara expert inom många olika områden. Min roll handlar om att serva kunden genom att förstå hans eller hennes behov och sedan syr jag ihop ett team med de specialister som behövs, säger Mikael H allsén. Per Molin har märkt ett ökat intresse för så kallade passionerade investeringar, då en del av förmögenheten ska arbeta för något som ligger kunden varmt om hjärtat. Avkastningen behöver inte vara finansiell utan ofta handlar det om att den även berikar på ett annat plan, emotionell avkastning. Allt fler vill investera i områden som berör och engagerar dem personligen. Det kan röra sig om både kommersiella och ideella investeringar inom områden som är inriktade mot exempelvis socialt ansvarstagande och miljöfrågor. Det startas otroligt många bra initiativ som behöver finansiering. Passionerade investeringar utgör bryggan mellan de som har behov och de som kan finansiera dessa behov, säger Per Molin. Exempelvis kan utgångspunkten vara att investeraren vill stödja forskning kring en sjukdom. I stället för att skänka pengar investerar hon eller han i ett forskningsbolag. Ofta är avkastningskravet betydligt lägre än vid vanliga investeringar, men om forskningen blir framgångsrik kan det innebära såväl emotionell som finansiell avkastning. Dessutom kan ett passionerat engagemang skapa goda möjligheter att kunna påverka och utveckla företag och branscher. Partnerskap med Clinton Global Initiative Swedbank har som första bank ingått ett partnerskap direkt med Clinton Global Initiative, CGI. Kunderna till Family Office kommer årligen att erbjudas möjligheter att göra saminvesteringar med CGI:s medlemmar, ledande globala företag, samhällsföreträdare och andra initiativtagare från hela världen. CGI startades 2005 av Bill Clinton. Dess årsmöte har fört samman 150 statschefer, 18 Nobelpristagare, hundratals ledande vd:ar, samt företrädare för stiftelser, de främsta filantroperna, ledare för de mest effektiva folkrörelserna och företrädare för media. Medlemmarna har hittills gjort så kallade commitments uppgående till 63 miljarder USD som påverkat 300 miljoner människors liv i 180 länder. Fokus för dessa commitments är: att minska fattigdomen att utveckla energi- och resursfrågor att ge tillgång till utbildning och hälsa för alla Family Office allt under samma tak Family Office, som är en del av Swedbanks Private Banking-koncept, vänder sig till större entreprenörer, familjer och förmögenhetsägare med komplexa situationer. För dessa erbjuder Family Office en personlig och professionell analys. Rådgivningen präglas av en helhetssyn inom såväl skatter och juridik som förmögenhetsförvaltning. För kunderna innebär Family Office att de får allt under ett och samma tak, genom en och samma kontaktperson. Family Office fungerar som en privat CFO som använder Swedbanks och kundens samtliga resurser, såväl internt och externt, för att skapa bästa resultat för familjens privata affärer. I förlängningen innebär erbjudandet att Family Office bistår sina kunder med såväl den egna långsiktiga ekonomin som de dagliga affärerna. 5

6 Tema foto: istockphoto Med fokus på internationella behov På Family Office i Luxemburg servar Dennis Nygren, chef för Private Banking, och hans medarbetare kunder med främst internationella behov. Text: Henrik Norberg Dennis Nygren Det finns ett mycket stort antal frågor som man måste sätta sig in i för att det ekonomiska upplägget över tiden ska bli så bra som möjligt. Det gäller i synnerhet för dem som planerar för ett ägarskifte, säger Dennis Nygren. När en företagare gör en exit, det vill säga säljer sitt bolag, står hon eller han inför ett antal valmöjligheter. Det är relativt vanligt att de lägger bolaget vilande under fem år för att uppnå lägre skatt på kapitalvinsten, andra startar ett annat bolag utomlands dit utdelningarna från det svenska bolaget förs. Vissa väljer att flytta ut från Sverige till länder som Portugal, Spanien, Malta eller England och kan då i vissa fall ta utdelning från sitt bolag direkt till mycket låg beskattning. Vi sätter samman ett team som analyserar för- och nackdelar med olika upplägg för att finna en så bra lösning som möjligt, säger D ennis Nygren. För dem som väljer att utvandra från Sverige gäller det att planera i god tid. Finansiering och skatter är viktiga frågor som man noggrant bör gå igenom. Anledningen är att förmögenhets- och arvsskatt finns kvar i länder som våra kunder väljer att flytta till. Men det går att mildra effekterna genom rätt planering, säger han. På Swedbankkontoret i Marbella hjäl- "Finansiering och skatter är viktiga frågor som man noggrant bör gå igenom." per Kent Schanke kunder som funderar på att flytta till Spanien. Det är ett stort steg att flytta utomlands, och vi hjälper våra kunder med allt från att bilda bolag, hitta en skicklig advokat, en bra skola och rätt försäkringar, säger Kent Schanke som varit i landet i elva år. Många av kunderna är intresserade av att köpa en bostad. Då samarbetar kontoret med Swedbanks Fastighetsbyrå, som på plats heter The Real Estate Agency, och som har åtta kontor i Spanien. En annan grupp är den som väljer att flytta tillbaka till Sverige. Dennis N ygren råder alla som går i hemvändartankar att först kontakta Private Banking för att planera hemflytten och därmed undvika negativa skattekonsekvenser. Ytterligare en kundgrupp som Dennis Nygren och hans kollegor har täta kontakter med är idrottsproffs. Ofta byter de land som de bor i, vilket medför att de omfattas av nya lagar och regler som påverkar deras kommande livssituation. Det spelar ingen roll vilket europeiskt land de golfar eller spelar fotboll i. Luxemburg är en bra bas att ha sina investeringar i och vi följer med dem vart de än beger sig, säger Dennis N ygren. 6

7 Analys 11 okt 2011 Stor osäkerhet om konjunkturen Den svenska Riksbanken sammanfattade det aktuella läget på ett bra sätt vid sitt möte i september: Frågetecknen kring politisk handlingskraft, med därtill hörande finansiell oro, bidrar till att öka osäkerheten om den framtida utvecklingen. Det kan inte uteslutas att problemen i omvärlden blir större än förväntat och då leder till mer påtagliga negativa effekter för svensk ekonomi. Detta skulle öka behovet av en expansiv penningpolitik. Å andra sidan kan den finansiella oron också bedarra snabbare än väntat. Huruvida så sker beror i hög grad på den politiska handlingskraften i Europa och USA. I ett mer gynnsamt scenario kan förtroendet vända snabbt och inbromsningen bli mindre utdragen. Då skulle behovet av en mer expansiv penningpolitik minska. Nobelpristagaren i ekonomi, Paul Krugman, tror för sin del att det är omöjligt att hitta en politisk lösning ut ur krisen i USA. Politiker har många aspekter att väga in innan viktigare beslut ska fattas. Ett, som inte ska negligeras, är möjligheten att bli omvald, vilket kan innebära att alla inte vill ta de obekväma, men nödvändiga, besluten. Den nuvarande krisen med Grekland och dithörande beslut inom Eurozonen är en mardrömssituation. Det finns ingen manual hur detta ska skötas. Den 21 juli bestämdes på EU:s toppmöte att stödfonden EFSF ska få ett mandat på ett mycket stort belopp för att kunna agera vid behov. För att fonden ska kunna påbörja jobbet med att stabilisera krisen i Grekland Diskretionär portföljförvaltning Avkastning 2011 (EUR) Jämförelseindex i procent 2011 (EUR) SAFE* -5.54% -3.90% BALANCED* -9.71% -7.66% GROWTH* % % TREND* -22% % SELECTION -10% -7% Diskretionär fondförvaltning innebär att portföljförvaltaren fritt växlar mellan olika aktie- och räntefonder efter en given kvot. Selection är Swedbank S.A:s modellportfölj. Utvecklingen visar nettoresultatet efter avgifter. Investering i värdepapper är förenat med risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Alla investeringar görs på kundens egen risk. *Sedan början av november 2009 är de diskretionära fondportföljerna omvandlade till fond-i-fonder: Swedbank Lux Fond Safe, Balanced, Growth, Bonds, Trend. måste samtliga 17 medlemsländer ge medgivande till detta. Först i andra veckan i oktober har de nödvändiga besluten fattats. När arbetet väl påbörjas kan vi tänka oss ett scenario där fonden köper Grekiska statsobligationer till ett stort värde från de nedtyngda europeiska bankerna och på så sätt kan de räddas. Därefter är det sedan troligt att det blir en nedskrivning av den grekiska statsskulden och i sådana fall är det viktigt att det framgår tydligt att detta är en isolerad lösning enbart för Grekland. Den politiska osäkerheten har som bekant påverkat de finansiella marknaderna kraftigt. Enstaka dagar och veckor av hastiga rörelser är inte ovanligt men när börsen startar ned 4 procent på morgonen för att sluta med en uppgång på 4 procent är det näst intill omöjligt att förstå prissättningen. Normalt rör sig cirka 30 procent av alla aktier på börsen upp eller ned samtidigt men de senaste månaderna har drygt 80 procent av bolagen rört sig åt samma håll och med lika stora rörelser. Den främsta förklaringen till detta är den så kallade robothandeln som finansminister Anders Borg beskriver som brutal galenskap. Den största aktören på stockholmsbörsen har vissa dagar varit den amerikanska tradingfirman Getco Europé. Vi tror inte att robothandeln kommer att påverka prissättningen och värderingen i ett längre perspektiv men kortsiktigt är effekterna desto större. Dessutom använder allt flera av de större aktörerna på börsen terminsinstrument för att minska eller öka sina aktievikter snabbt och det förstärker också trenden. Sedan början av augusti har våra portföljer naturligtvis tappat i värde men dessvärre också mot sina jämförelseindex. Förklaringarna bakom detta är främst två, dollarförstärkningen mot euron och kronor samt att High Yield har tappat under skuldkrisen. USAbörsen och dollarn väger tungt i jämförelseindexet och när amerikanska börsen klarat krisen mycket bättre än till exempel den svenska börsen har våra portföljer tappat mot index. När ränteskillnaden mellan High Yield och statsobligationer stigit kraftigt har dessa obligationer sjunkit i värde. Vi är av uppfattningen att detta kommer att rättas till under de närmaste kvartalen. Tomas Ljungkvist, Senior Asset manager 7

8 4 frågor till... Marcus Jernmark, köksmästare för Aquavit i New York. Kantarellen är min höstfavorit Köksmästaren Marcus Jernmark har definitivt hamnat i rätt stad. Det finns alltid något nytt att upptäcka i New York, anser han. Samtidigt, när han får peka ut höstens favoritingrediens, så väljer han den klassiska kantarellen. text: Hans Strömberg foto: Aquavit Vilken är din favoritmat i höst? En av mina favoritingredienser på hösten är en vild svamp kantarell. Det är en komplex svamp. Skör, men ändå mycket smakrik. Den kan ätas som en egen rätt, men passar också mycket bra till både fisk och kött. Hur har du nått sådana framgångar? Det handlar om att alltid visa respekt för restaurangen och för dem du arbetar med och att vara en bra lagledare. Vi arbetar bäst med människor som vi litar på, och därför är det helt avgörande för mig att ha en öppen miljö och uppmuntra mina kockar att kommunicera med mig och med varandra. Därför måste vi kunna arbeta som ett team och våga låta andra hjälpa oss när vi behöver hjälp. Vad är det bästa med att bo i New York? För min del är det helt klart restaurangkulturen. Jag kan prova olika kök och restauranger i mellan- eller lyxsegmentet när som helst. Det finns alltid något nytt att upptäcka ingen annanstans i världen har du så många restauranger att välja mellan som här. Marcus Jernmark Ålder: 29 år. Bor: New York City. Familj: Fru och dotter. Uppvuxen: I Göteborg. Utbildning: Hotell- och restaurangprogrammet vid Burgårdens utbildningscentrum och Restauranghögskolan i Grythyttan. Tidigare jobb: Innan han började på Aquavit var Marcus kökschef på det svenska konsulatet i New York. Efter tre och ett halvt år hittar jag fortfarande nya matställen i mina kvarter. Vad blir nästa mattrend? Det handlar nog mer om hur vi äter och upplever mat. Jag tror att fine dining är på väg tillbaka, men människor efterfrågar inte samma typ av lyxiga restaurangmiljöer i dag som tidigare. Jag tror att fine dining och social dining kommer att bli synonyma. Servicen och maten kommer fortfarande att vara högklassig och utsökt, men helhetsupplevelsen kommer att bli mer tillgänglig. v New Yorks fem bästa restauranger, enligt Marcus Eleven Madison Park och Per Se. På båda restaurangerna glömmer du att du är i New York så fort du stiger innanför dörren. Stämningen och konceptet gör att man glömmer bort tid och rum. Degustation. En vin- och avsmakningsbar på sydöstra Manhattan som lagar fantastisk mat i en intim miljö. ABC Kitchen. Jag beundrar verkligen de enkla uppläggningarna av rätterna och den avslappnade atmosfären i restaurangen. Alla smaker finns där och ingredienserna har tillagats med stor omsorg. Azul. En argentinsk bistro på sydöstra Manhattan som jag har besökt i några år nu. Maten har alltid hållit en jämn nivå. De har en utsökt vinlista och ett perfekt läge som jag älskar. Ansvarig utgivare: Lars Friberg Kontakt Swedbank S.A: Tel: , Produktion: Redaktörerna i Stockholm AB, Tryck: Dynamo, Luxemburg. Informationen i Advice baseras på källor som Swedbank bedömt som tillförlitliga. Swedbank ansvarar inte för fullständigheten eller riktigheten av uppgifterna i tidningen och inte heller för skada som kan uppkomma till följd av brist däri. Mottagaren av dokumentet rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms nödvändigt. 8

Advice. Viva España! Aldrig har det varit enklare att köpa bostad i Spanien. Här får du flyttråden.

Advice. Viva España! Aldrig har det varit enklare att köpa bostad i Spanien. Här får du flyttråden. Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 1 2012 Så är skatteläget i Portugal 3 Här finns alla utlandssvenskar 8 lasse Holm skapar musik i Marbella Viva España! Aldrig har det

Läs mer

Advice. Affären. i hamn. Under de närmaste fem åren kommer 180 000 svenska företag byta ägare. Swedbank hjälper dig att fixa försäljningen.

Advice. Affären. i hamn. Under de närmaste fem åren kommer 180 000 svenska företag byta ägare. Swedbank hjälper dig att fixa försäljningen. Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 2 2010 AktiEANALytiker som prisas igen 4 Dags att köpa hus i SPANiEN 6 hedgefonder ger dig flera fördelar Affären i hamn Under de närmaste

Läs mer

Advice. generationer. kommande. Planera i tid för. gillar Apple. trivs i monaco. Olika länder olika regler Spara till barnen Lämna över företaget

Advice. generationer. kommande. Planera i tid för. gillar Apple. trivs i monaco. Olika länder olika regler Spara till barnen Lämna över företaget Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 1 2009 Swedbanks nya vd gillar Apple 3 är aktier verkligen bäst på lång sikt? 8 pernilla wiberg trivs i monaco Planera i tid för kommande

Läs mer

Advice. Planera framtiden för hela

Advice. Planera framtiden för hela Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 1 2011 Fastighetsbyrån i Spanien växer 3 Utökat EU-samarbete mot skattebedrägerier 8 Författaren Caroline Engvall gillar djungeln Planera

Läs mer

Advice. Djuphaven lockar i jakten på ny olja. Fortsatt uppåt under 2010 sid 7. har växtvärk

Advice. Djuphaven lockar i jakten på ny olja. Fortsatt uppåt under 2010 sid 7. har växtvärk Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 1 2010 Ny vd saknar svenska klimatet 3 Fastighetsbyrån har växtvärk 8 dolph lundgrens Oas i Marbella Djuphaven lockar i jakten på ny

Läs mer

Med hjärtat. Swedbank Luxemburg satsar på global förmögenhetsplanering i absolut toppklass.

Med hjärtat. Swedbank Luxemburg satsar på global förmögenhetsplanering i absolut toppklass. Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 2 2012 Bättre hjälp över gränserna 3 så fungerar börshandlade fonder 8 sara Bertilsson njuter i paris Med hjärtat ieuropa Swedbank Luxemburg

Läs mer

Advice. Kampen om USA. Så påverkas din ekonomi av det amerikanska valet. Analys: Tillväxten framöver blir låg men positiv sid 7

Advice. Kampen om USA. Så påverkas din ekonomi av det amerikanska valet. Analys: Tillväxten framöver blir låg men positiv sid 7 Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 3 2012 Ägarplanering på Costa del sol 3 vd michael Wolf visar vägen 8 anna haag spårar i davos Kampen om USA Så påverkas din ekonomi

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Advice. Ljusare tider! Trots den rådande osäkerheten kan den globala ekonomin komma att växa under 2013. Här är faktorerna som avgör framtiden.

Advice. Ljusare tider! Trots den rådande osäkerheten kan den globala ekonomin komma att växa under 2013. Här är faktorerna som avgör framtiden. Advice 3 en tidning om private banking från i luxemburg Nr 1 2013 Nu blir det dyrare att bo i SpaNieN 7 därför gick portföljerna Så bra 8 fredrik eklund lyckas i New york Ljusare tider! Trots den rådande

Läs mer

Advice DUBBLA ANSIKTEN. Kinas ekonomi visar

Advice DUBBLA ANSIKTEN. Kinas ekonomi visar Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg l Nr 2 2008 ny satsning på ägarplanering 3 Framtiden stavas svensk cleantech 8 stefan holm om os i peking Kinas ekonomi visar DUBBLA ANSIKTEN

Läs mer

Advice. Ett rum med egen utsikt. Fokus: Teamwork på kontoret

Advice. Ett rum med egen utsikt. Fokus: Teamwork på kontoret Advice En tidning från Swedbank i Luxemburg l Nr 1 2014 2 FASTIG HETSBYRÅN ÖPPNAR I PORTUGAL 7 KRISHÄRDAR OROAR MARKNADEN 8 MED ENKEL BILJETT TILL SHANGHAI Ett rum med egen utsikt Frida Ivarsson förverkligade

Läs mer

Advice. Drömträffen! Analys: Hur länge kan vi rida på den perfekta placeringsvågen? sid 7

Advice. Drömträffen! Analys: Hur länge kan vi rida på den perfekta placeringsvågen? sid 7 Advice 3 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 2 2013 Peter Forsbergs goda gärning 7 råd vid husköp i frankrike 8 victoria silvstedt om placeringar Drömträffen! Golfbanan Los Naranjos

Läs mer

Satsa på alternativa placeringar

Satsa på alternativa placeringar Krönika Portföljen i centrum Läs Andrée Lundins krönika sidan 9 Företagarförbundets Camilla Littorin Ett blomstrande Holland är förebilden Efter Riksdagsvalet finns det mycket att göra för att gynna företagsklimatet.

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

EN FANTASTISK PARTNER

EN FANTASTISK PARTNER Ålandsbanken Private Banking EN FANTASTISK PARTNER för entreprenörer och förmögna privatpersoner SNARAN DRAS ÅT Skatteverket jagar oredovisade tillgångar i utlandet och nätet blir alltmer finmaskigt RÄTTA

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Privatekonomi Se över ditt sparande och investera smart Läs mer på sid 10-11 Experterna spår konjunkturens utveckling Läs

Läs mer

Struktnytt. Vi försöker identifiera en sinner turned saint David Newman, Rogge Global Partners

Struktnytt. Vi försöker identifiera en sinner turned saint David Newman, Rogge Global Partners Struktnytt STRUKTURINVESTS KUNDTIDNING NR 3 NOVEMBER 2012 Vi försöker identifiera en sinner turned saint David Newman, Rogge Global Partners På längre sikt är börsen alltid intressant Anders Alvin och

Läs mer

I andra pister. Advice. Fokus: En internationell bank växer fram

I andra pister. Advice. Fokus: En internationell bank växer fram Advice En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg l Nr 3 2013 2 STORBRITANNIEN GER PORTUGAL EN MATCH 3 PLANERA FÖR NÄSTA ÅRS UTDELNING 8 KROGEXPERTENS SÄKRA TIPS I andra pister Nu satsar freestylestjärnan

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Premiepensionen ingen flopp Experten: Hållbarhetsfonder vinner i längden FONDER. Köper du hållbarhetsfonder med hjärtat eller av finansiella skäl? Anna Nilsson, chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur,

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU NOVEMBER 2013 5 BANKMÖTET 2013 FOTO: Lars Nyman REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 VD HAR ORDET Den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Klappar sätter fart på tillväxten MAKRO. Hushållen konsumerar som mest i december och det bidrar till ekonomins tillväxt. En snörik jul kan få sporthandeln på fötter. Hushållen måste känna framtidstro

Läs mer

Vi ska leverera det vi säger och lite till

Vi ska leverera det vi säger och lite till 32014 Hyggliga börsutsikter trots stigande räntor Sigridur Albertsdottir, Ålandsbankens HR-chef i Sverige Vi ska leverera det vi säger och lite till Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil Private Banking

Läs mer

Allt är bättre än på min förra bank. Gör en hälsokontroll på din portfölj. Det säger författaren Rose Lagercrantz

Allt är bättre än på min förra bank. Gör en hälsokontroll på din portfölj. Det säger författaren Rose Lagercrantz 32013 Allt är bättre än på min förra bank Det säger författaren Rose Lagercrantz Entreprenören Filip Grufman: Balans i livet viktigare än pengar Gör en hälsokontroll på din portfölj Marknadsutsikter Entreprenörskap

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer