Advice. Hjärna & hjärta. Förvaltning med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advice. Hjärna & hjärta. Förvaltning med"

Transkript

1 Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr Nya EU-lagar stärker kontrollen 3 Private Bankers utbildas internt 8 köksmästarens favoriter i NY Förvaltning med Hjärna & hjärta Den nya tjänsten Family Office är för dem med stora förmögenheter. Ett av målen är att skapa utrymme för passionerade investeringar. Analys: Stor osäkerhet om konjunkturen sid 7

2 Aktuellt Ledare Vi följer dig ut i världen Jag hörde en gång Mats Hallgren, kunnig journalist och Europa-kännare, påstå att den europeiska integrationen hela tiden måste röra sig framåt, och han jämförde med cykling: vi måste ha fart, annars ramlar vi omkull. Jag röstade själv nej till euron när det begav sig hemma i Sverige. Jag tyckte nog att man placerade vagnen framför hästen, och var av åsikten att vi först skulle cykla framåt ytterligare en bit för att integrera Europa ännu mer, inte minst vad gäller rörelsefrihet med kapital och människor. Hade jag rätt då, med tanke på dagens ekonomiska svängningar? Den frågan är inte lätt att besvara. Däremot så tror jag, inte minst efter att ha bott i Tyskland i sex år och nu i Luxemburg i sju, att Europa överlever dagens kris. Till skillnad från vad som främst skrivs i svenska medier dessa dagar, kommer politikerna att göra allt för att rädda Europa. Politiska lösningar tar tyvärr ofta längre tid än om motsvarande processer skulle ske i ett företag. Det är många intressen som ska balanseras och förankras. Däremot kommer vi under en relativt lång tid att leva med lägre tillväxt än normalt och anpassa oss med lägre skuldsättning och smärtsamma omställningar. Personligen har jag inte heller någonting emot ett mer integrerat Europa. "Frågorna är många när människor och kapital passerar landsgränser" Graden kan alltid diskuteras, men det är betydligt mycket mer som enar oss än som skiljer oss åt. Det bor cirka svenskar utanför Sverige. Sedan en tid tillbaka har Swedbank Private Banking också satt ner bopålen i den norska marknaden, efter förvärvet av First Securities. Vi har verksamhet även i de andra nordiska länderna, och tillsammans med Estland, Lettland och Litauen är det våra hemmamarknader. Vi har en stor kundbas i våra hemmamarknader, men också otroligt många människor som vistas utanför dessa. I detta nummer berättar Per Molin i Stockholm och Dennis Nygren i Luxemburg om vårt Family Officekoncept och hur vi vill jobba gränsöverskridande med våra kunders behov. Det uppstår ju alltid frågeställningar när människor och kapital passerar landsgränserna, och här vill vi hålla ihop vårt erbjudande och följa med er kunder ut i världen, men också hjälpa till när ni flyttar hemåt igen. För utvecklingen är otvetydig. Med eller utan euro, så blir Europa successivt mer och mer integrerat och allt fler människor flyttar över gränserna. Trevlig läsning! Lasse Friberg, chef Swedbank Private Banking foto: istockphoto Den ekonomiska styrningen inom Europa ökar. Nya EU-lagar stärker kontrollen Mer framtida ekonomisk styrning och makroekonomisk övervakning för kommissionen. Det blev resultatet efter att EU-parlamentet röstat ja till sex nya lagförslag i slutet av september. Den enskilt viktigaste nyheten i paketet är att kommissionen får rätt att utfärda varningar och sanktioner till länder som inte sköter sig. Dessutom ska så kallad omvänd kvalificerad majoritet gälla, vilket gör det svårare för regeringarna i eurozonen att avvisa en rekommendation från kommissionen. Det nya regelverket innebär att kommissionen får ökad makt genom att mer information än tidigare ska lämnas till den från de enskilda staterna. Den nyss införda årliga utvärderingen av de nationella budgetarna, vilket även kallas den europeiska terminen, införs även i lagtext. Dags att se över riskprofilen snart kommer swedbank att skicka ut en ny och mer utförlig riskprofil till alla kunder. Tanken med den uppdaterade riskprofilen är att banken lättare ska kunna ta hänsyn till hur den enskilde spararen verkligen reagerar, och mår, när investeringar går upp och ner. Bakgrunden är att riskprofilen, som är en av flera faktorer, påverkar hur portföljen ser ut. Därmed skapar den en god förutsättning för att banken ska göra ett så bra jobb som möjligt. Dessutom kräver de europeiska MiFID-direktiven både bra och ut förliga underlag gällande risker och ekonomi för att banken ska kunna ge rådgivning överhuvudtaget. Vi ber dig därför att du tar dig tid att fylla i riskprofilen, gärna tillsammans med din rådgivare, så att vi kan fortsätta hantera dina in vesteringar på ett ansvarsfullt sätt, säger Patrik Österblad, Deputy Head of Private Banking i Luxemburg. Efter att rådgivaren gått igenom svaren får du som kund en investerarprofil som visar vilken typ av investerare du är samt ett förslag på hur fördelningen mellan olika tillgångsslag bör se ut utifrån riskprofilen. Därefter fortsätter sedan diskussionen mellan dig och din rådgivare för att i detalj bestämma hur din portfölj ska se ut. 2

3 Aktuellt Ny utbildning ska förbättra kundmötet PB Academy är namnet på den nya utbildning som Swedbank Private Banking har lanserat och som alla rådgivare ska genomgå. Utbildningen startade i september i år och målet är att Swedbank ska vara bäst i kundmötet och befästa sin position som entreprenörernas och företagarnas bank. Utbildningen ska leda till att vi skapar ännu mer värde för våra kunder. Förutom att vi vill berika deras ekonomi så vill vi även berika deras liv. Rådgivarna drillas i såväl mjuka som hårda frågeställningar. Dessutom kommer utbildningen att bli ett bra tillfälle för våra Private Banking-rådgivare att utbyta erfarenheter och nätverka, säger Pernilla Lyander som är ansvarig för Private Banking Academy. Alla medarbetare kommer att tränas under åtta dagar per år. Sverige och Estland får lägst pensioner Svenska pensioner är på väg att bli de näst sämsta i EU. Det framgår av en rapport från EU-kommissionen där man gått igenom de 27 medlemsländernas pensionssystem. De har bland annat tittat på hur hållbara systemen är, och hur mycket en genomsnittlig anställd får i pension, i förhållande till arbetsinkomsten. Genomgången visar att de svenska pensionsnivåerna nu ligger strax under genomsnittet i EU. Men inom 40 år kommer Sverige att ha de näst sämsta pensionerna i hela EU. Av alla EU-länder är det bara Estland som beräknas få lägre pensionsnivåer. Pensionsnivåerna gäller året efter pensioneringen, som andel av slutlönen, för en privatanställd medelinkomsttagare som efter 40 års yrkesliv pensioneras vid 65. I beräkningarna ingår tjänstepension men inte privata pensionsförsäkringar. En förklaring till att inkomsten stiger efter pensioneringen i Grekland och Nederländerna (se nedan) är att skatten på pension är lägre än skatten på arbete. Källa: Riksdag & Departement Pensionsnivå efter pensionering 2048 (första året) Danskarna får 69,5 procent av lönen. Finnarna får 61,3 procent av lönen Svenskar får 48,2 procent av lönen Grekerna får ut 110 procent av lönen Holländarna får 103,8 procent av lönen. Ställ din egen fråga till foto: bildarkivet Detta händer i vinter oktober Köpa hus utomlands -mässan arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg november Köpa hus utomlands -mässan arrangeras på Lillestrøm i Norge. 4 5 februari Köpa hus utomlands -mässan arrangeras vid Globen i Stockholm. Vilken portfölj ska jag välja när ekonomin stormar? Så var vi där igen. Ett kraftigt börsras i augusti som snabbt eroderade värdet i många investeringsportföljer, särskilt de aktietunga portföljerna. När ekonomin dalar så sjunker värdet av aktieinvesteringarna i portföljerna avsevärt, något som skapar en oro för den egna ekonomin. Frågorna som många nu ställer sig är: Har jag en rimlig risknivå på mitt sparande? Är jag verkligen beredd att ta förlusten när konjunkturen dalar? Annat är det i ljusare tider. Då är det många som letar efter den perfekta investeringen. Den som snabbt ska stiga i värde och resultera i kraftig förmögenhetstillväxt som tryggar all framtid. Och visst händer det att man någon gång hittar russinet i kakan. Men inte alltid. Grundläggande är att investera utifrån den personliga investeringsprofilen, och där finna en bra balans i fördelningen mellan olika tillgångsslag, den så kallade allokeringen. Det är nämligen här, i den strategiska allokeringen, som större delen av avkastningen skapas. Ett bra exempel på att allokering fungerar är bankens Swedbank Lux Funds. Detta är bankens diskretionära fondförvaltningsalternativ och består av en mix av aktie- och räntefonder. Den visar att risken att förlora pengar minskar om portföljen består av olika tillgångsslag. Den svenska börsen har i skrivande stund gått ned med cirka 24 procent i år. Här har Swedbank Lux Funds haft en mindre negativ utveckling. Growth, fonden med högst aktieinnehav (75 procent aktier) har under året minskat i värde med cirka 14 procent. Balanced, med 50 procent aktier, har sjunkit cirka 9 procent, och Safe, med 25 p rocent aktier, har tappat cirka 5 procent. Givetvis stiger inte värdet lika mycket för dessa jämfört med en portfölj med enbart aktier när börsen stiger. Poängen med allokering är dock att kapa toppar och bottnar som ändå är svåra att förutspå. Om man sedan även lägger en del av sina investeringar i hedgefonder och strukturerade produkter så skapas en stabilare investeringsportfölj. Frågan Patrik Österblad, Deputy Head of Private Banking 3

4 Tema Ny förvaltning med både hjärna och hjärta Family Office är en ny tjänst inom Private Banking för privatpersoner, familjer och deras holdingbolag. Gemensamt är att de är, eller är på god väg att bli, ekonomiskt oberoende. Ibland för generationer framåt. Text: Henrik Norberg foto: johnér I takt med att förmögenheten ökar dyker andra frågeställningar upp och nya behov behöver tillgodoses. Det har vi tagit fasta på när vi sedan en tid erbjuder tjänsten Family Office, säger Per Molin, chef för Family Office på Swedbank Private Banking och fortsätter: Vår målsättning är att erbjuda innovativa produkter och lösningar som möter våra kunders krav på finansiell och emotionell avkastning. Family Offices kunder består av privatpersoner, familjer och deras bolag och merparten av kunderna har en ansenlig förmögenhet. Andra gånger kan det handla om att kunderna har stora dolda värden i form av egna bolag som förr eller senare ska säljas. Vid en försäljning är det enligt Per Molin inte bara viktigt att förbereda själva bolaget, så kalllad dress the bride. Minst lika viktigt är att företagaren och dennes familj förbereder sig i god tid, ett arbete som är Per Molin omfattande och där man har allt att vinna på att ta hjälp. Man vet aldrig när rätt bud kommer på ett bolag. När det väl sker går processen ofta snabbt. Vad vi definitivt vet är att de som har förberett sig noga har skapat förutsättningar som ofta betalar sig bra, säger Per Molin och fortsätter: Vi har varit med och guidat ett stort antal ägare och deras bolag genom ägarskiftet. Vi vet vilka frågor som dyker upp och hur man på bästa sätt hanterar dessa. Swedbank har en stark position när det gäller att sammanföra säljare och köpare av mindre och medelstora bolag. Family Office har egna specialister, men också tillgång till ett stort nätverk Swedbank Företagsförmedling vars uppgift är att mäkla ihop säljare och köpare. Därtill är Family Office aktiv i ett antal fristående nätverk och arbetar aktivt med att föra samman bolagets kunder så att de kan skapa nya kontakter. Många av våra kunder är entreprenörer och kan vara inne på sin andra eller tredje resa i onoterade bolag, säger Per Molin. En stor förmögenhet ställer omfattande krav på hur förmögenheten förvaltas över generationer. Det medför att fokus ofta ligger på strategiska frågor och på syftet med förmögenheten. Långsiktig riskhantering löper därför ofta som en röd tråd i de strategiska diskussioner som F amily Office för med sina kunder. En relativt stor andel av kapitalet brukar placeras till låg risk, där målet är en avkastning som uppgår till den riskfria räntan plus någon procentenhet. På så sätt urholkar inte inflationen kapitalet och en viss avkastning säkerställs. Den 4

5 delen av förmögenhetsplaneringen brukar benämnas med uttrycket capital preservation for the next generation. Målet med andra delar av kapitalet är tillväxt. Enligt Per Molin är det vanligt att denna del av kapitalet placeras i branscher och företag där kunden själv har kunskap, erfarenhet och kontaktytor. Om vår kund har byggt sin förmögenhet inom bioteknik kan det röra sig om direktinvesteringar i ett onoterat medicinteknikbolag. Oavsett bransch är en viktig uppgift för oss att skapa mötesplatser, nätverk, där investerare med gemensamma intressen kan mötas, säger Per Molin. En som dagligen arbetar med Family Office-kunder och nätverk är rådgivaren Mikael Hallsén. För ett tag sedan kom han hem från en investerarresa till Baltikum som Family Office hade arrangerat. På resan knöt två av hans kunder kontakt med varandra, vilket senare resulterade i att de två kom att göra affärer ihop. "Allt fler vill investera i områden som berör och engagerar dem personligen." När jag kan bidra med kontakter så att våra kunder gör affärer med varandra känns det verkligen som jag har lyckats, säger Mikael Hallsén som tidigare arbetat som bland annat aktiemäklare. Varje kund har en kontaktväg in i Family Office, sin rådgivare. Mikael Hallséns roll är att agera som spindeln i nätet. Runt varje kund skapas sedan ett basteam, allt för att säkerställa optimal tillgänglighet och administrativt stöd. Till teamet knyts sedan rätt specialister. Jag varken kan eller ska vara expert inom många olika områden. Min roll handlar om att serva kunden genom att förstå hans eller hennes behov och sedan syr jag ihop ett team med de specialister som behövs, säger Mikael H allsén. Per Molin har märkt ett ökat intresse för så kallade passionerade investeringar, då en del av förmögenheten ska arbeta för något som ligger kunden varmt om hjärtat. Avkastningen behöver inte vara finansiell utan ofta handlar det om att den även berikar på ett annat plan, emotionell avkastning. Allt fler vill investera i områden som berör och engagerar dem personligen. Det kan röra sig om både kommersiella och ideella investeringar inom områden som är inriktade mot exempelvis socialt ansvarstagande och miljöfrågor. Det startas otroligt många bra initiativ som behöver finansiering. Passionerade investeringar utgör bryggan mellan de som har behov och de som kan finansiera dessa behov, säger Per Molin. Exempelvis kan utgångspunkten vara att investeraren vill stödja forskning kring en sjukdom. I stället för att skänka pengar investerar hon eller han i ett forskningsbolag. Ofta är avkastningskravet betydligt lägre än vid vanliga investeringar, men om forskningen blir framgångsrik kan det innebära såväl emotionell som finansiell avkastning. Dessutom kan ett passionerat engagemang skapa goda möjligheter att kunna påverka och utveckla företag och branscher. Partnerskap med Clinton Global Initiative Swedbank har som första bank ingått ett partnerskap direkt med Clinton Global Initiative, CGI. Kunderna till Family Office kommer årligen att erbjudas möjligheter att göra saminvesteringar med CGI:s medlemmar, ledande globala företag, samhällsföreträdare och andra initiativtagare från hela världen. CGI startades 2005 av Bill Clinton. Dess årsmöte har fört samman 150 statschefer, 18 Nobelpristagare, hundratals ledande vd:ar, samt företrädare för stiftelser, de främsta filantroperna, ledare för de mest effektiva folkrörelserna och företrädare för media. Medlemmarna har hittills gjort så kallade commitments uppgående till 63 miljarder USD som påverkat 300 miljoner människors liv i 180 länder. Fokus för dessa commitments är: att minska fattigdomen att utveckla energi- och resursfrågor att ge tillgång till utbildning och hälsa för alla Family Office allt under samma tak Family Office, som är en del av Swedbanks Private Banking-koncept, vänder sig till större entreprenörer, familjer och förmögenhetsägare med komplexa situationer. För dessa erbjuder Family Office en personlig och professionell analys. Rådgivningen präglas av en helhetssyn inom såväl skatter och juridik som förmögenhetsförvaltning. För kunderna innebär Family Office att de får allt under ett och samma tak, genom en och samma kontaktperson. Family Office fungerar som en privat CFO som använder Swedbanks och kundens samtliga resurser, såväl internt och externt, för att skapa bästa resultat för familjens privata affärer. I förlängningen innebär erbjudandet att Family Office bistår sina kunder med såväl den egna långsiktiga ekonomin som de dagliga affärerna. 5

6 Tema foto: istockphoto Med fokus på internationella behov På Family Office i Luxemburg servar Dennis Nygren, chef för Private Banking, och hans medarbetare kunder med främst internationella behov. Text: Henrik Norberg Dennis Nygren Det finns ett mycket stort antal frågor som man måste sätta sig in i för att det ekonomiska upplägget över tiden ska bli så bra som möjligt. Det gäller i synnerhet för dem som planerar för ett ägarskifte, säger Dennis Nygren. När en företagare gör en exit, det vill säga säljer sitt bolag, står hon eller han inför ett antal valmöjligheter. Det är relativt vanligt att de lägger bolaget vilande under fem år för att uppnå lägre skatt på kapitalvinsten, andra startar ett annat bolag utomlands dit utdelningarna från det svenska bolaget förs. Vissa väljer att flytta ut från Sverige till länder som Portugal, Spanien, Malta eller England och kan då i vissa fall ta utdelning från sitt bolag direkt till mycket låg beskattning. Vi sätter samman ett team som analyserar för- och nackdelar med olika upplägg för att finna en så bra lösning som möjligt, säger D ennis Nygren. För dem som väljer att utvandra från Sverige gäller det att planera i god tid. Finansiering och skatter är viktiga frågor som man noggrant bör gå igenom. Anledningen är att förmögenhets- och arvsskatt finns kvar i länder som våra kunder väljer att flytta till. Men det går att mildra effekterna genom rätt planering, säger han. På Swedbankkontoret i Marbella hjäl- "Finansiering och skatter är viktiga frågor som man noggrant bör gå igenom." per Kent Schanke kunder som funderar på att flytta till Spanien. Det är ett stort steg att flytta utomlands, och vi hjälper våra kunder med allt från att bilda bolag, hitta en skicklig advokat, en bra skola och rätt försäkringar, säger Kent Schanke som varit i landet i elva år. Många av kunderna är intresserade av att köpa en bostad. Då samarbetar kontoret med Swedbanks Fastighetsbyrå, som på plats heter The Real Estate Agency, och som har åtta kontor i Spanien. En annan grupp är den som väljer att flytta tillbaka till Sverige. Dennis N ygren råder alla som går i hemvändartankar att först kontakta Private Banking för att planera hemflytten och därmed undvika negativa skattekonsekvenser. Ytterligare en kundgrupp som Dennis Nygren och hans kollegor har täta kontakter med är idrottsproffs. Ofta byter de land som de bor i, vilket medför att de omfattas av nya lagar och regler som påverkar deras kommande livssituation. Det spelar ingen roll vilket europeiskt land de golfar eller spelar fotboll i. Luxemburg är en bra bas att ha sina investeringar i och vi följer med dem vart de än beger sig, säger Dennis N ygren. 6

7 Analys 11 okt 2011 Stor osäkerhet om konjunkturen Den svenska Riksbanken sammanfattade det aktuella läget på ett bra sätt vid sitt möte i september: Frågetecknen kring politisk handlingskraft, med därtill hörande finansiell oro, bidrar till att öka osäkerheten om den framtida utvecklingen. Det kan inte uteslutas att problemen i omvärlden blir större än förväntat och då leder till mer påtagliga negativa effekter för svensk ekonomi. Detta skulle öka behovet av en expansiv penningpolitik. Å andra sidan kan den finansiella oron också bedarra snabbare än väntat. Huruvida så sker beror i hög grad på den politiska handlingskraften i Europa och USA. I ett mer gynnsamt scenario kan förtroendet vända snabbt och inbromsningen bli mindre utdragen. Då skulle behovet av en mer expansiv penningpolitik minska. Nobelpristagaren i ekonomi, Paul Krugman, tror för sin del att det är omöjligt att hitta en politisk lösning ut ur krisen i USA. Politiker har många aspekter att väga in innan viktigare beslut ska fattas. Ett, som inte ska negligeras, är möjligheten att bli omvald, vilket kan innebära att alla inte vill ta de obekväma, men nödvändiga, besluten. Den nuvarande krisen med Grekland och dithörande beslut inom Eurozonen är en mardrömssituation. Det finns ingen manual hur detta ska skötas. Den 21 juli bestämdes på EU:s toppmöte att stödfonden EFSF ska få ett mandat på ett mycket stort belopp för att kunna agera vid behov. För att fonden ska kunna påbörja jobbet med att stabilisera krisen i Grekland Diskretionär portföljförvaltning Avkastning 2011 (EUR) Jämförelseindex i procent 2011 (EUR) SAFE* -5.54% -3.90% BALANCED* -9.71% -7.66% GROWTH* % % TREND* -22% % SELECTION -10% -7% Diskretionär fondförvaltning innebär att portföljförvaltaren fritt växlar mellan olika aktie- och räntefonder efter en given kvot. Selection är Swedbank S.A:s modellportfölj. Utvecklingen visar nettoresultatet efter avgifter. Investering i värdepapper är förenat med risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Alla investeringar görs på kundens egen risk. *Sedan början av november 2009 är de diskretionära fondportföljerna omvandlade till fond-i-fonder: Swedbank Lux Fond Safe, Balanced, Growth, Bonds, Trend. måste samtliga 17 medlemsländer ge medgivande till detta. Först i andra veckan i oktober har de nödvändiga besluten fattats. När arbetet väl påbörjas kan vi tänka oss ett scenario där fonden köper Grekiska statsobligationer till ett stort värde från de nedtyngda europeiska bankerna och på så sätt kan de räddas. Därefter är det sedan troligt att det blir en nedskrivning av den grekiska statsskulden och i sådana fall är det viktigt att det framgår tydligt att detta är en isolerad lösning enbart för Grekland. Den politiska osäkerheten har som bekant påverkat de finansiella marknaderna kraftigt. Enstaka dagar och veckor av hastiga rörelser är inte ovanligt men när börsen startar ned 4 procent på morgonen för att sluta med en uppgång på 4 procent är det näst intill omöjligt att förstå prissättningen. Normalt rör sig cirka 30 procent av alla aktier på börsen upp eller ned samtidigt men de senaste månaderna har drygt 80 procent av bolagen rört sig åt samma håll och med lika stora rörelser. Den främsta förklaringen till detta är den så kallade robothandeln som finansminister Anders Borg beskriver som brutal galenskap. Den största aktören på stockholmsbörsen har vissa dagar varit den amerikanska tradingfirman Getco Europé. Vi tror inte att robothandeln kommer att påverka prissättningen och värderingen i ett längre perspektiv men kortsiktigt är effekterna desto större. Dessutom använder allt flera av de större aktörerna på börsen terminsinstrument för att minska eller öka sina aktievikter snabbt och det förstärker också trenden. Sedan början av augusti har våra portföljer naturligtvis tappat i värde men dessvärre också mot sina jämförelseindex. Förklaringarna bakom detta är främst två, dollarförstärkningen mot euron och kronor samt att High Yield har tappat under skuldkrisen. USAbörsen och dollarn väger tungt i jämförelseindexet och när amerikanska börsen klarat krisen mycket bättre än till exempel den svenska börsen har våra portföljer tappat mot index. När ränteskillnaden mellan High Yield och statsobligationer stigit kraftigt har dessa obligationer sjunkit i värde. Vi är av uppfattningen att detta kommer att rättas till under de närmaste kvartalen. Tomas Ljungkvist, Senior Asset manager 7

8 4 frågor till... Marcus Jernmark, köksmästare för Aquavit i New York. Kantarellen är min höstfavorit Köksmästaren Marcus Jernmark har definitivt hamnat i rätt stad. Det finns alltid något nytt att upptäcka i New York, anser han. Samtidigt, när han får peka ut höstens favoritingrediens, så väljer han den klassiska kantarellen. text: Hans Strömberg foto: Aquavit Vilken är din favoritmat i höst? En av mina favoritingredienser på hösten är en vild svamp kantarell. Det är en komplex svamp. Skör, men ändå mycket smakrik. Den kan ätas som en egen rätt, men passar också mycket bra till både fisk och kött. Hur har du nått sådana framgångar? Det handlar om att alltid visa respekt för restaurangen och för dem du arbetar med och att vara en bra lagledare. Vi arbetar bäst med människor som vi litar på, och därför är det helt avgörande för mig att ha en öppen miljö och uppmuntra mina kockar att kommunicera med mig och med varandra. Därför måste vi kunna arbeta som ett team och våga låta andra hjälpa oss när vi behöver hjälp. Vad är det bästa med att bo i New York? För min del är det helt klart restaurangkulturen. Jag kan prova olika kök och restauranger i mellan- eller lyxsegmentet när som helst. Det finns alltid något nytt att upptäcka ingen annanstans i världen har du så många restauranger att välja mellan som här. Marcus Jernmark Ålder: 29 år. Bor: New York City. Familj: Fru och dotter. Uppvuxen: I Göteborg. Utbildning: Hotell- och restaurangprogrammet vid Burgårdens utbildningscentrum och Restauranghögskolan i Grythyttan. Tidigare jobb: Innan han började på Aquavit var Marcus kökschef på det svenska konsulatet i New York. Efter tre och ett halvt år hittar jag fortfarande nya matställen i mina kvarter. Vad blir nästa mattrend? Det handlar nog mer om hur vi äter och upplever mat. Jag tror att fine dining är på väg tillbaka, men människor efterfrågar inte samma typ av lyxiga restaurangmiljöer i dag som tidigare. Jag tror att fine dining och social dining kommer att bli synonyma. Servicen och maten kommer fortfarande att vara högklassig och utsökt, men helhetsupplevelsen kommer att bli mer tillgänglig. v New Yorks fem bästa restauranger, enligt Marcus Eleven Madison Park och Per Se. På båda restaurangerna glömmer du att du är i New York så fort du stiger innanför dörren. Stämningen och konceptet gör att man glömmer bort tid och rum. Degustation. En vin- och avsmakningsbar på sydöstra Manhattan som lagar fantastisk mat i en intim miljö. ABC Kitchen. Jag beundrar verkligen de enkla uppläggningarna av rätterna och den avslappnade atmosfären i restaurangen. Alla smaker finns där och ingredienserna har tillagats med stor omsorg. Azul. En argentinsk bistro på sydöstra Manhattan som jag har besökt i några år nu. Maten har alltid hållit en jämn nivå. De har en utsökt vinlista och ett perfekt läge som jag älskar. Ansvarig utgivare: Lars Friberg Kontakt Swedbank S.A: Tel: , Produktion: Redaktörerna i Stockholm AB, Tryck: Dynamo, Luxemburg. Informationen i Advice baseras på källor som Swedbank bedömt som tillförlitliga. Swedbank ansvarar inte för fullständigheten eller riktigheten av uppgifterna i tidningen och inte heller för skada som kan uppkomma till följd av brist däri. Mottagaren av dokumentet rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms nödvändigt. 8

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Vi ska tala om sparpengar.

Vi ska tala om sparpengar. Vi ska tala om sparpengar. De pengar vi inte ska använda just nu, utan framför allt om kanske 3, 5 eller 10 år. Hur gör vi för att ta bättre hand om dem, få utmer av dem, men också få en bättre bild av

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Frågor och svar om Nya Trad

Frågor och svar om Nya Trad Frågor och svar om Nya Trad uppdaterade per den 18 februari 2013 1. Vad är det som kunderna kommer att erbjudas? Kunder som har Reflex pensionsförsäkringar (i steg 1) med traditionell förvaltning som inte

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag Månadsbrev Maj 2011 Strategi under maj Andhämtningspaus gav korrektion Vi varnade i förra månadsbrevet för en andhämtningspaus på aktiemarknaderna efter de starka resultatrapporterna. Vilket skulle kunna

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. 2 När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak - Att

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport september 2016 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift och

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension Pensionen Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension BROOKLYN BRIDGE, NEW YORK CITY. FOTO: SHUTTERSTOCK. AI Pension, Arkitekter &

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik Protokollsbilaga B DATUM: 2016-04-20 AVDELNING: Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009

Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009 Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009 Ärade stämmodeltagare, Jag vill helt kort inleda med att sammanfatta koncernens resultat från fjolåret. Mellan klockan 15 och

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport April 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för april 2015 Krona senaste månaden 0,04% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer