fortsatt starkt resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fortsatt starkt resultat"

Transkript

1 delårsrapport, Entraction Holding AB 1 januari - 3 JUNI fortsatt starkt resultat, JANUARI JUNI, kvarvarande verksamhet Nettoomsättningen uppgick till 227,8 mkr (157,2), en ökning med 44,9%. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 33,9 mkr (18,7), en ökning med 81,3%. Rörelseresultatet uppgick till 27,3 mkr (12,3), en ökning med 122,%. Resultat efter skatt uppgick till 54,7 mkr (14,5), motsvarande 5,28 kr (1,4) per aktie, varav 26,4 mkr är hänförligt till avvecklad verksamhet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46,1 mkr (23,2)., APRIL JUNI, kvarvarande verksamhet Nettoomsättningen uppgick till 16,8 mkr (77,6), en ökning med 37,6%. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 14,5 mkr (1,3), en ökning med 4,8%. Rörelseresultatet uppgick till 11, mkr (7,), en ökning med 57,2%. Resultat efter skatt uppgick till 38,9 mkr (7,9), motsvarande 3,75 kr (,76) per aktie, varav 27,2 mkr är hänförligt till avvecklad verksamhet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,1 mkr (25,1). Händelser efter perioden Avtal med Sportingbet tecknades i augusti. NettoOmsättning mkr rörelseresultat mkr , , ,6 86,2 12,8 16, ,7 11,7 11, 6 8 7,

2 Delårsrapport 1 januari 3 juni VD ORD sydeuropa i fokus Entraction fortsätter att utvecklas positivt och under första halvåret ökade vi vår omsätting med 45% till 227,8 mkr och vårt rörelseresultat med 122% till 27,3 mkr. Under andra kvartalet sålde vi verksamheten i Casagaming och fullbordade vår strategi att bli en renodlad leverantör av system och tjänster inom onlinespel. Denna försäljning tillförde netto 26,4 mkr till resultat efter skatt, som uppgick till 54,7 mkr för halvåret. Det andra kvartalet är liksom tidigare år något svagare än det första på grund av säsongsvariationer, men trots det omsätter vi 16,8 mkr, en ökning med 38% och vårt rörelseresultat uppgick till 11, mkr, en ökning med 57%. Vi fortsätter att förbättra och bredda vårt erbjudande. Vår teknikutveckling gör att vi kan ta emot betydligt större mängder spelare i pokernätverket och vi kommer i år att lansera en förbättrad bettingprodukt med bl.a. live betting. Vi har i augusti tecknat avtal med Evolution Gaming om att lansera Live Casino i början av 21. Under hösten kommer vi även att lansera vår bingo hos ytterligare minst fem kunder och förväntar oss att den produkten ska börja tillföra mer intressanta volymer under nästa år. Licens i Italien Vi fortsätter att växa på nya marknader och under första halvåret har andelen av omsättningen hänförlig till Norden minskat från ca 65% till 55%. Det är värt att notera att den enskilda marknad som växer snabbast är Spanien och vi fortsätter vår strategi med lokala satsningar. Italien är en stark tillväxtmarknad och vi kommer inom kort att ansöka om licens där med mål att lansera vårt italienska nätverk våren 21. Vi har även påbörjat en förstudie om att söka licens i Kalifornien och för intressanta diskussioner med möjliga lokala partners. Vi går från att ha varit en nordisk pokerleverantör till att bli en global helhetsleverantör av onlinespel. Nytt avtal med sportingbet I augusti tecknades avtal med Sportingbet vilket återigen visar att Entraction är en attraktiv leverantör för etablerade speloperatörer på marknaden. Vårt strategiska val att satsa på större kunder gör att införsäljningsprocesserna tar längre tid, men det ger långsiktiga och mer lönsamma partneravtal. Vi har fortsatt ett starkt positivt kassaflöde vilket ger oss handlingsfrihet och trygghet i en föränderlig värld. Peter Åström, VD Entraction OM ENTRACTION Entraction är en internationell koncern inom den digitala spelindustrin. Entraction Holding arbetar med övergripande frågor rörande strategi, affärsutveckling samt finansierings- och kompetensförsörjning i koncernen. Bolaget utvärderar löpande affärsmöjlig heter som kan stärka och utveckla koncernens leverantörsverksamhet. Entraction Solutions AB erbjuder kompletta system för internetspel och driver ett av världens största pokernätverk. Bolaget erbjuder partners mjukvaror för poker, betting, casino och bingo samt kringtjänster som webbdesign, spellicenser, drift, betalningslösningar, promotionverktyg och dygnetruntsupport till slutkunder. Pokernätverket drivs av dotterbolag på Malta som är licensierade att marknadsföra och bedriva egen spelverksamhet samt även att leverera speltjänster till partners i pokernätverket. Entraction Holding AB är listat på First North Premier och har ca 7 8 aktieägare. Bolagets Certified Advisor är Remium AB. Läs mer på 2 (12)

3 Delårsrapport 1 januari 3 juni Utveckling antal spelare Antalet registrerade spelare uppgick till ( ) vid periodens slut, en ökning med 47%. Antalet aktiva spelare uppgick under kvartalet till (78 646), en ökning med 61%. antal registrerade spelare Tusental antal aktiva spelare Tusental Väsentliga händelser under perioden Försäljning av verksamhet i Casablanca Gaming Group I april såldes verksamheten i Casablanca Gaming Group, till igame Ltd vilket genererade en vinst efter avvecklingskostnader om 26,4 mkr. igame fortsätter att driva spelsajterna inom Entractions spelnätverk och därför påverkas inte Entractions nettoomsättning. I och med detta är Entraction en renodlad leverantör av produkter och tjänster till företag som vill erbjuda onlinespel. Ny bingoleverantör I slutet av maj bytte Entraction bingoleverantör till Parlay Entertainment. Hittills är två sajter lanserade i det nya bingonätverket, Bingohuone och Play Cherry, och ytterligare minst fem sajter kommer att lanseras under hösten. Årsstämma Den 7 maj hölls årsstämma i Entraction Holding AB. Årsstämman beslutade om omval av Börje Fors och Per Hildebrand samt nyval av Anders Skarin, Gunnar Ahlström och Magnus Beer. Börje Fors utsågs till styrelsens ordförande. Stämman fastställde moder bolagets och koncernens resultat- och balansräkning samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Årsstämman beslutade att överföra ca 12 mkr till aktieägarna, motsvarande 3% av vinsten för verksamhetsåret, genom ett automatiskt inlösenförfarande som slutfördes i juni. Sammanläggning av aktier På årsstämman beslutades även om en sammanläggning av aktier 1:5. Sammanläggning genomfördes den 18 maj, varefter bolagets totala antal aktier är fördelat på A-aktier och B-aktier. Inlösen av minoritetsaktier Entraction Holding AB beslutade i slutet av kvartalet att lösa in samtliga minoritetsaktier i dotterbolaget Entraction Solutions AB till det belopp som beslutats i Skiljenämnd, totalt 24,5 mkr inkl. ränta och omkostnader. Denna kostnad påverkar inte resultatet eftersom beloppet är reserverat sedan tidigare. Kassaflödet för det andra kvartalet har dock påverkats negativt. Härmed är samtliga skiljetvister avseende tvångsinlösen återkallade. Väsentliga händelser efter perioden Avtal med Sportingbet I augusti tecknades avtal med Sportingbet om att Entraction levererar pokermjukvara och access till pokernätverket. Avtalet gäller vissa utvalda marknader. Avtal med evolution gaming Entraction breddar produktportföljen med Live Casino från Evloution Gaming. Live Casino blir alltmer populärt bland online-spelarna och kompletterar Entractions befintliga casinoerbjudande. 3 (12)

4 Delårsrapport 1 januari 3 juni Ekonomisk utveckling Under andra kvartalet avyttrades rörelsen i Casablanca Gaming Group, Casagaming, till igame Ltd, en partner inom Entractions nätverk. I de siffror som redovisas nedan under Ekonomisk utveckling är samtliga jämförelsetal rensade för Casagamings verksamhet och redovisas separat såsom Avvecklad verksamhet. Således redovisas under rörelsen endast kvarvarande verksamhet som bedrivs under Entraction Solutions AB. Då rörelsen i Casablanca Gaming Group drivs vidare inom Entractions nätverk påverkas inte nettoomsättningen. Omsättning Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 16,8 mkr (77,6), vilket motsvarar en ökning med 38% jämfört med andra kvartalet föregående år. För första halvåret uppgick nettoomsättningen till 227,8 mkr (157,2) en ökning med 45%. Spelöverskott Spelöverskottet för andra kvartalet uppgick till 127,4 mkr (88,3) en ökning med 44% och för första halvåret uppgick spelöverskottet till 275,8 mkr (18,8), en ökning med 53%. Poker Nettoomsättningen i poker för turnkey-partners, dvs. rake med avdrag för cash-backs och bonusar uppgick för andra kvartalet till 75, mkr (51,9), en ökning med 44%. För första halvåret uppgick nettoomsättningen i poker till 159,4 mkr (11,3) vilket är en ökning med 45%. Raken från integrerade partners syns inte i nettoomsättningen utan redovisas endast som en royalty (se nedan). Royalty-intäkter Royalty-intäkterna från integrerade partners uppgick under andra kvartalet till 8,9 mkr (4,3) en ökning med 19%. För första halvåret uppgick royaltyintäkterna till 18, mkr (8,4) vilket är en ökning med 113%. Ökningen hänför sig främst till nya partners. betting Nettoomsättningen under andra kvartalet blev,9 mkr (2,1) vilket var en minskning med 57%. Minskningen är hänförlig till färre stora sportevenemang jämfört med föregående år. Nettoomsättningen totalt för första halvåret blev 4,3 mkr (4,9). Under andra kvartalet har ett antal utvecklingsprojekt inom bettingen initierats, t.ex. Live Betting, vilket sannolikt kommer att bidra till en ökad omsättning framöver. Casino Casinoverksamheten nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 19, mkr (14,6) en ökning med 3%. För första halvåret uppgick casinoomsättningen till 39,3 mkr (26,3), vilket är en ökning med 49%. NettoOmsättning poker mkr NettoOmsättning casino mkr ,9 58,4 68,9 84,4 75, ,6 16,2 19,2 2,3 19, NettoOmsättning betting mkr NettoOmsättning royalty-intäkter mkr ,1 1,5 3,6 3,4, ,3 5,4 7,3 9,1 8,9 4 (12)

5 Delårsrapport 1 januari 3 juni Nettoomsättning per produkt q4 helår Poker Casino Betting Bingo Royalty-intäkter Övriga intäkter Periodens nettoomsättning Avser set-up fees, uttagsavgifter samt växlingsavgifter. Bingo Bingo omsatte,3 mkr (-) under andra kvartalet och för första halvåret 1, mkr (-). Under andra kvartalet har Entraction bytt Bingoleverantör till Parlay Entertainment. I och med bytet av leverantör förväntas bingoinäkterna öka framgent och minst fem nya sajter kommer att lanseras under hösten. Övriga intäkter Övriga intäkter består av set-up fees för nya kunder samt uttagsavgifter och valutaväxlingsavgifter i cashiern. Dessa intäkter uppgick under andra kvartalet till 2,7 mkr (4,8). Totalt för första halvåret uppgick dessa till 5,9 mkr (7,2). Resultat Rörelseresultatet, EBIT, för andra kvartalet uppgick till 11, mkr (7,) vilket är en ökning med 57%. För första halvåret blev rörelseresultatet 27,3 mkr (12,3) och ökade därmed med 122%. Finansnettot för första halvåret uppgick till 2,1 mkr (-,1). Investeringar Investeringarna under första halvåret uppgick till 5,8 mkr (2,2). 5, mkr (1,3) avsåg immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingskostnader och,8 mkr (,9) avsåg materiella tillgångar. Casablanca Gaming Group Casablanca Gaming Group har under perioden avyttrat samtliga varumärken och kunddatabaser som bolaget ägde till igame Ltd på Malta som driver denna rörelse vidare inom Entractions nätverk. Resultatet av denna transaktion liksom Casablanca Gaming Groups ansamlade resultat under året har redovisats såsom Avvecklad verksamhet och uppgick till 26,4 mkr. Likvida medel Vid rapportperiodens slut uppgick kassa och bank till 21,5 mkr (113,6) varav 21,7 mkr (7,8) var spärrade som säkerhet för medel som deponerats via kreditkort och till e-wallets. Spelarskulden uppgick vid periodens slut till 139, mkr (75,6) vilket betyder att bolagets egna likvida medel uppgick till 71,5 mkr (38,). Kassaflöde Kassaflödet för det andra kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till 12,1 mkr (25,1). Under andra kvartalet överfördes 12 mkr till aktieägarna via ett automatiskt inlösenförfarande av aktier. Dessutom tvångsinlöstes samtliga utestående aktier från minoritetsägarna i Entraction Solutions AB till ett belopp om 24,5 mkr inklusive räntor. Kassa flödet för första halvåret uppgick till 25,5 mkr (21,2). Skatt Moderbolaget Entraction Holding AB har ett ackumulerat skattemässigt underskott om ca 16 mkr. Detta har inte tagits upp till något värde i balansräkningen. Periodens skattekostnad för koncernen uppgick till ca 1,1 mkr och har beräknats efter en schablon om ca 5% vilket är den skatt koncernen betalar på de vinster som uppstår på Malta. Eget kapital I juni genomförde Entraction Holding AB en sammanläggning av aktier 1:5. Eget kapital i koncernen uppgick till 84,9 mkr (47,8) motsvarande 8,19 kr/ aktie (4,61). Avkastningen på genomsnittligt eget kapital för kvar varande verksamhet blev 46,9% (2,8%). Personal Antalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 19 (15). Genomsnittligt antal anställda för perioden var 111 (98) Entractions aktie Entraction är noterat på OMX First North Premier. Bolagets Certified Advisor är Remium AB. Entraction Holding AB hade ägare per 3 juni. Likviditeten i aktien är god och handel har skett samtliga dagar. Aktiekursen den 3 juni noterades till 42,7 kr, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om 442 mkr. I juni genomfördes en sammanslagning av aktier i förhållandet 1:5. Moderbolaget Moderbolaget Entraction Holding AB förvaltar aktierna i de underliggande koncernerna Entraction Solutions AB och Casablanca Gaming Group AB och bedriver i övrigt ingen verksamhet. Resultatet för andra kvartalet efter skatt uppgick till -,7 mkr (,6). Motsvarande siffra för första halvåret blev -,6 mkr (-1,3). 5 (12)

6 Delårsrapport 1 januari 3 juni Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar Samtliga siffror avser koncernen om inte annat anges. Jämförelser i delårsrapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period verksamhetsåret. För Poker nettoredovisas intäkterna som rake med avdrag för bonusar och cashbacks. För casino och sportsbetting nettoredovisas intäkterna som skillnaden mellan gjorda insatser och utbetalda vinster samt med avdrag för utbetalda bonusar. I direkta produktionskostnader ingår den commission (revenue-share) som betalas till turn-key partners. Royalty är den månatliga intäkt från de integrerade poker partnerna i Entractions nätverk. Royaltyn är baserad på den rake som de integrerade partnernas spelare genererar. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting och RR 31 Delårsrapportering för koncerner samt RR 32 Redovisning för juridiska personer för moderbolaget. De förändringar och tolkningar av redovisningsrekommendationer som införts från och med den 1 januari IAS 1 (Ändring) Utformning av finansiella rapporter har inte haft någon effekt på verksamhetens finansiella ställning och resultat. Ändringarna innebär bl.a. att effekter som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas i en utökad resultatrapport, en rapport över totalresultatet. Därmed har utformningen av de finansiella rapporterna påverkats. I övrigt har samma redovisningsprinciper använts som tillämpades i årsredovisningen för. Risk- och osäkerhetsfaktorer Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer är främst av legal och politisk karaktär. Entraction-gruppen är beroende av rättsläget för spelindustrin framför allt inom EU där majori teten av bolagets spelare är aktiva. Koncernen erbjuder f.n. inga tjänster till kunder bosatta i USA. Regeringens spelutredning presenterade i december en rapport som kan leda till ändring av svensk lagstiftning fr.o.m. januari 211. En lagändring kan medföra en försämrad legal situation för spelbolag, men Entraction bedömer inte denna risk som överhängande. Koncernens resultat är exponerat för valutakursförändringar främst emot Euron. Samtliga intäkter och direkta kostnader är i Euro. Då bolagets funktionella valuta är SEK påverkas resultat och eget kapital av valutakursförändringar när de utländska dotterbolagens resultat respektive tillgångar och skulder räknas om till svenska kronor. Ingen terminssäkring för dessa fluktuationer har gjorts. 6 (12)

7 Delårsrapport 1 januari 3 juni KONCERNENS resultaträkning i sammandrag HELÅR Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning Direkta kostnader spelverksamhet Bruttovinst Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Inkomstskatt Resultat kvarvarande verksamhet Avvecklad verksamhet Årets resultat från avvecklad verksamhet Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under perioden Resultat/aktie, före utspädning (kr) 3,75,76 5,28 1,4 3,41 Resultat/aktie, efter utspädning (kr) 3,15,6 4,43 1,11 2,71 Antal aktier Genomsnittligt antal aktier, före utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning (tusental) Utestående teckningsoptioner uppgår till 2 5 st. Rapport över totalresultat HELÅR Periodens resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse (12)

8 Delårsrapport 1 januari 3 juni KONCERNENS balansräkning i sammandrag 3 jun 3 jun 31 dec Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder / Avsättningar Spelarskuld Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Antal aktier (tusental) Eget kapital/aktie (kr) 8,19 4,61 6,25 1 Varav Goodwill (6 77). 2 Varav minoritetsintresse 28 (13 522). 3 Varav räntebärande skulder (). förändring av eget kapital h1 helår Ingående balans Ökning av avsättning för tvångsinlösen av aktier i dotterbolag till följd av skiljedom Inlösen av aktier Utlösen av minoritetsintresse i Casablanca Gaming Group AB Summa totalresultat för perioden Utgående balans (12)

9 Delårsrapport 1 januari 3 juni KONCERNENS kassaflödesanalys i sammandrag HELÅR Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av spärrade medel Förändring av spärrade medel Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Spärrade medel Kassa och bank Segmentsredovisning Under andra kvartalet har segmentet Casablanca Gaming Group AB lagts ner då samtliga tillgångar i segmentet Casablanca Gaming Group AB sålts till igame Ltd. Koncernen har nu endast ett segment, Entraction Solutions AB, som leverantör av kompletta system för internetspel. Med hänsyn till detta upprättas ingen segmentsredovisning. 9 (12)

10 Delårsrapport 1 januari 3 juni Nettoomsättning och direkta kostnader spelverksamhet helår Intäkter Poker Betting Casino Bingo Spelöverskott Återbetalningar i form av bonusar, cashback m.m Royaltyintäkter Övriga intäkter Nettoomsättning koncernen Kostnader Kommissioner till partners Licensavgifter till spelleverantörer Spellicenser och spelskatter Övriga spelkostnader Direkta kostnader spelverksamhet finansiell sammanfattning koncernen 1 HELÅR Nettoomsättning Omsättningstillväxt jfrt med föreg kvartal/helår (%) -11,8 17,8 19,3 11, -2,5 15,6 47,5 Rörelseresultat Periodens resultat Spelöverskott Avkastning på eget kapital (%) 46,9 21,8 15, 28,3 2,8 2,6 75,1 Soliditet (%) 29,3 26,9 24,3 3,3 27,7 24,1 24,3 Eget kapital/aktie (kr) 8,19 7,8 6,25 6,5 4,61 4, 6,25 Resultat per aktie (kr) 3,75 1,59,81 1,2,76,5 3,41 Bruttomarginal (%) 41, 42,3 41,6 42,3 43,5 39,8 41,8 Rörelsemarginal (%) 1,3 13,5 11,4 12,4% 9, 6,6 11,6 Nettovinstmarginal (%) 36,4 13,1 7,1% 15,6 1,2 8,3 1,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassa och bank Medelantal anställda Omsättning per anställd Rörelseresultat per anställd Börskurs vid periodens slut (kr) 42,7 2,92,64,58,48,56,64 Börsvärde vid periodens slut Under andra kvartalet avyttrades rörelsen i Casablanca Gaming Group AB, Casagaming Ltd, därför är historiska jämförelseavtal rensade för Casagaming Ltd:s resultat. 2 Efter sammanläggning av aktier 1:5 1 (12)

11 Delårsrapport 1 januari 3 juni MODERBOLAGETS Resultaträkning i sammandrag HELÅR Nettoomsättning Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat I huvudsak återföring av nedskrivningar av aktier i Entraction Solutions AB till balansdagens börsvärde. MODERBOLAGETS balansräkning i sammandrag 3 jun 3 jun 31 dec Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder / Avsättningar Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och koncernen står inför. Solna den 26 augusti Börje Fors Styrelseordförande Gunnar Ahlström Magnus Beer Per Hildebrand Anders Skarin Peter Åström Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 11 (12)

12 Delårsrapport 1 januari 3 juni Definitioner Aktiv spelare Varje unik spelare som under perioden (de senaste 9 dagarna) har satsat pengar i poker, betting, casino, bingo eller deltagit i en tävling där insats i form av bonuspoäng krävs. Avkastning på eget kapital Nettoresultat dividerat med genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (exklusive valutakursdifferenser) dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital. Bruttomarginal Resultat efter direkta kostnader för spelverksamhet i relation till nettoomsättningen Direkta kostnader spelverksamhet Kostnader för spelverksamheten direkt hänförbara till motsvarande intäkter. Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden. Genomsnittligt antal aktier Genomsnittet av antalet aktier under perioden, justerat för ev. split, fondemission eller utspädning. integrerad lösning En partner med integrerad lösning köper access till pokernätverket och medföljande administrationsverktyg samt licensierar pokermjukvaran. Likvida medel Kassa och bank exklusive spärrade medel. nettovinstmarginal Periodens resultat i förhållande till nettoomsättningen. Registrerad spelare Spelare som har registrerat ett användarnamn i nätverket. Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare i relation till genomsnittligt antal aktier. Rake Andel av potten som speloperatören tar som avgift för spelet i poker. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen. Rörelseresultat per anställd Rörelseresultat i relation till medelantalet anställda. Soliditet Eget kapital inkl. minoritet i förhållande till summa tillgångar. SPELÖVERSKOTT Bruttointäckter före bonusar och cash backs, exkl. royaltyintäckter. Sysselsatt kapital Balansomslutning minskat med icke räntebärande skulder och avsättningar inkl. latenta skatteskulder. turnkey-lösning Ger partners tillgång till Bolagets spelportfölj samt en komplett uppsättning kringtjänster som betalningslösningar, promotionsverktyg, kundsupport, drift, webbdesign samt spellicenser. Partners ansvarar endast för marknadsföring och kundanskaffning. Nettoomsättning Nettointäkter från samtliga spelverksamheter hos turnkey-partners till Entraction, royaltytintäkter från externa partners som har en integrerad lösning samt övriga intäkter med avdrag för direkta rabatter till spelare i form av bonusar, cashbacks, VIP-poäng och turneringssponsring. kontakta oss För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Åström, VD Tel: , e-post: Britt-Marie Boije, finanschef Tel: , e-post: kalendarium 5 november Delårsrapport januari september 18 februari 21 Bokslutskommuniké januari december Pia Rosin, informationschef Tel: , e-post: 12 (12)

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT Sida 1 STARKT KVARTAL DRIVET AV ORGANISK TILLVÄXT TREDJE KVARTALET 2011 Intäkterna för tredje kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

Q4 Cherry AB (publ) 1 1

Q4 Cherry AB (publ) 1 1 Cherry AB (publ) 1 1 Q4 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 MSEK/kvartal

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat 1(1) Pressmeddelande Linköping den 6 december Sectras delårsrapport för första halvåret /2012: Reavinst lyfter Sectras resultat IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar inklusive verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Delårsrapport, januari-mars 2012

Delårsrapport, januari-mars 2012 Delårsrapport, januari-mars 212 Omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Enea har uppvisat tillväxt samt förbättrad lönsamhet under de senaste kvartalen. Verksamheten renodlades i och med avyttringen

Läs mer

Kalendarium. Delårsrapport 1 januari 31 mars publiceras den 22 maj 2007. Årsstämma för verksamhetsåret 2005 2006 hålls den 29 maj 2007

Kalendarium. Delårsrapport 1 januari 31 mars publiceras den 22 maj 2007. Årsstämma för verksamhetsåret 2005 2006 hålls den 29 maj 2007 ÅRSREDOVISNING 2006 Kalendarium 22 MAJ 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars publiceras den 22 maj 2007 29 MAJ 2007 Årsstämma för verksamhetsåret 2005 2006 hålls den 29 maj 2007 28 AUGUSTI 2007 Delårsrapport

Läs mer

Rekordresultat i första kvartalet

Rekordresultat i första kvartalet Delårsrapport januari-mars 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 6 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0

B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI Organisationsförändringar och kostnadsnedskärningar efter ett svagt andra kvartal. För att möta lågkonjunkturen genomför Mobyson strukturella förändringar och nedskrivningar

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 58,3 MSEK (57,4), en ökning med 2 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultat

Läs mer