HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)"

Transkript

1 BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för hjälpmedelscentralen (t) Hjälpmedelstekniker Arkivsekreterare Arkivarie Arkivservicechef Chef för arkivfunktionen Arkitekt Utvärderingsdirektör Utvärderingschef Bedömningsöverläkare BEHÖRIGHETSVILLKOR Grundexamen i pedagogik, social- eller hälsovård samt specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade rätt att enligt förordning (564/94) använda yrkesbeteckning eller examen för nödcentralsjour Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig chefserfarenhet. Lämplig examen på högre högskolenivå eller examen på lägre högskolenivå eller lägsta högre nivå kompletterad med lämpliga ledarskaps- eller förvaltningsstudier eller så att de ingår i examen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälsooch och tillräcklig erfarenhet av området. Kompetens som sjukhusfysiker genom utbildning som avses i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) och doktorsexamen eller -grad inom området Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området Behörighetsvillkoret för en övertandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och behörighetsvillkoret för en biträdande övertandläkare är odontologie doktorsexamen eller -grad samt för båda krävs kompetens som specialisttandläkare inom för tjänsten lämplig specialitet. Kompetens som sjukhuskemist genom utbildning som avses i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) och doktorsexamen eller -grad inom området specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Av en administrativ biträdande överläkare krävs dessutom tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området eller administrativ kompetens. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens. Om det är fråga om en utbildningstjänst som biträdande överläkare för en period på fem år, krävs dock medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad. För tjänsten lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig förvaltning samt tillräcklig chefserfarenhet Examen med skyddad yrkesbeteckning enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och. Tillräcklig praktisk arbetserfarenhet på området Grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion eller tidigare arkivarieexamen Grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion eller tidigare arkivarieexamen samt praktisk erfarenhet av dokumenthantering och arbetsledning Lämplig högre högskoleexamen och arkivutbildning samt erfarenhet av arkivfunktionen och IT-expertuppgifter Arkitektexamen på högre högskolenivå och erfarenhet av planeringsuppgifter För tjänsten lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området och ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Behörighetsvillkoren är legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt specialistläkarkompetens inom en klinisk specialitet och docentkompetens. Personalledningen 1 (14)

2 Kundservicedirektör Kundservicechef Kundsupportmedarbetare Kundansvarig Kundrelationschef Aktivitetshandledare IT-samordnare IT-chef Audionom Chaufför Bioinformatiker Controller Elektronikmontör Transplantationskoordinator Organdonationskoordinator Förstavårdare Chef för prehospital akutsjukvård (t) Erica-administratör Specialyrkesman Specialisttandläkare Specialistläkare Specialplanerare Specialforskare ST-fysiker ST-genetiker Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter. Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre stadium och tillräcklig branscherfarenhet Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen branscherfarenhet Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ITförvaltningsuppgifter Yrkeshögskoleexamen inom hälsovårdsbranschen eller motsvarande tidigare institutsexamen och audionomkompetens eller motsvarande tidigare examen som hörselvårdsassistent. Tillräcklig erfarenhet och för befattningen lämpligt körkort För befattningen lämplig examen på högre högskolenivå erfarenhet av planerings- och redovisningsuppgifter Lämplig mellanstadieexamen och annan definierbar kompetens för skötseln av uppgifterna och annan definierbar kompetens för skötseln av uppgifterna Behörighet i enlighet med 8 i Social- och hälsovårdsministeriets förordning (340/2011) om prehospital akutsjukvård samt för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig examen på lägre högskolenivå eller examen på lägsta högskolenivå. Dessutom förutsätts god kunskap om den prehospitala akutsjukvårdens servicesystem, socialvården och samarbetsmyndighetens fältverksamhet. Yrkesexamen inom området och tillräcklig yrkeserfarenhet Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om specialtandläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Ett behörighetsvillkor för tjänsten som specialisttandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom odontologie doktorsexamen eller -grad. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Behörighetsvillkoret för en specialistläkartjänst vid ett universitetssjukhus är dessutom medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsoch forskningsverksamhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsoch forskningsverksamhet Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller tidigare motsvarande högre högskoleexamen eller diplomingenjörsexamen med fysik som huvudämne Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller motsvarande tidigare Personalledningen 2 (14)

3 ST-tandläkare ST-kemist ST-läkare (t) ST-mikrobiolog Specialbarnträdgårdslärare Farmanom högre högskoleexamen med genetik som huvudämne Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller tidigare motsvarande högre högskoleexamen eller diplomingenjörsexamen med kemi som huvudämne yrkesutbildade personer inom hälso- och. Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller motsvarande tidigare högre högskoleexamen med mikrobiologi eller biologi som huvudämne Examen för specialbarnträdgårdslärare eller speciallärare med specialbarnträdgårdslärarens studieinriktning Farmanom- eller läkemedelsteknikerexamen enligt grundexamen inom läkemedelsbranschen Farmaceut I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och fastställd kompetens för legitimerad farmaceut Fysiologiingenjör Fysioterapeut Fysiker Administrativ biträdande överläkare Förvaltningsdirektör Förvaltningsjurist Förvaltningschef Förvaltningsöverskötare Förvaltningsöverläkare Tandskötare Tandhygienist Tandläkare Projektplanerare Upphandlingsjurist Upphandlingschef Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig yrkeserfarenhet Kompetens som sjukhusfysiker genom utbildning som avses i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Av en administrativ biträdande överläkare krävs dessutom tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området eller administrativ kompetens. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens. Om det är fråga om en utbildningstjänst som biträdande överläkare för en period på fem år, krävs dock medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter. Juris magisterexamen eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Doktorsexamen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och och erfarenhet av administrativa uppgifter av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och specialistläkarkompetens inom en klinisk medicinsk specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledarskapsuppgifter inom området eller administrativ kompetens. rätt att enligt förordning 564/94 använda Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och. Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre stadium och tillräcklig branscherfarenhet Juris magister eller motsvarande tidigare examen och erfarenhet av offentlig upphandling Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig Personalledningen 3 (14)

4 Upphandlingssekreterare Handläggare av personalärenden Personalassistent Personaldirektör Personalutvecklingschef Personalchef Personalresurschef Personalsekreterare Personalplanerare Personalplaneringschef Hovmästare Serviceingenjör Serviceman Lokal- och instrumentservicedirektör Lokal- och instrumentservicechef Hygienskötare Investeringsdirektör IT-utvecklingschef IT-stödperson IVF-biolog Fotterapeut Fotvårdare Ledningens assistent Ledningens sekreterare Direktör (SOCCA) Chef, direktör (t) Chefsöverläkare erfarenhet av upphandling tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet eller fristående examen på området. tidigare examen eller läroavtalsutbildning eller tillräcklig praktisk yrkeserfarenhet erfarenhet av uppgifter som sekreterare för ledningen Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av personalförvaltning och ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig arbetserfarenhet av personalutvecklingsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av personaladministrativa uppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av personalförvaltning Lämplig högskole- eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av personalärenden Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter på området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av enhetsledning Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig erfarenhet av investeringsplanering samt ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av både ledningsuppgifter och IT-området Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens Lämplig högre högskoleexamen och minst två års praktisk erfarenhet av arbete på en IVF-enhet rätt att enligt förordning 564/94 använda rätt att enligt förordning 564/94 använda erfarenhet av krävande uppgifter som sekreterare för ledningen Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig erfarenhet av branschen socialbranschen samt forsknings- och ledningserfarenhet. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av IT-ledarskap och tekniskt ledarskap samt expertuppgifter Behörighetsvillkoren för tjänsten är legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- Personalledningen 4 (14)

5 och samt av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och specialistläkarkompetens inom en klinisk medicinsk specialitet samt tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom sjukvården Ledande farmaceut I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och fastställd kompetens för legitimerad farmaceut och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området samt av sjukhusfarmaci Chefsläkare Ledande psykolog Ledande talterapeut Ledande socialarbetare Ledande företagshälsovårdare Ledande företagsläkare Ledande överskötare Ledande överläkare Systemsekreterare Kaféföreståndare Frisör Utvecklingsdirektör Utvecklingschef Utvecklingsöverläkare Vårdare av utvecklingsstörda Köksmästare Kemist Translator specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området Lämplig examen på högre högskolenivå samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och och erfarenhet av förvaltningsuppgifter eller uppgifter som närmaste chef specialistläkarkompetens inom specialiteten företagshälsovård och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Lämplig examen vid en vetenskapshögskola och legitimering enligt lagen om tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom hälso- och sjukvården. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Lämplig högskoleexamen eller examen på mellanstadiet och tillräcklig kännedom och erfarenhet av datasystem. Lämplig högre högskoleexamen, gedigen erfarenhet och dokumenterad kompetens av organisations- och verksamhetsutveckling samt erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig erfarenhet av planerings-, utvecklings- och projektledningsuppgifter. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Kompetens som sjukhuskemist genom utbildning som avses i förordning 564/94 Lämplig högre högskoleexamen, fullständiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska samt kunskaper i ett främmande språk och erfarenhet av översättning av förvaltningshandlingar Personalledningen 5 (14)

6 Fastighetschef Bokföringschef Bokförare Klinisk specialist, vårdarbete Klinisk lärare, vårdarbete Klinikgruppens chef Kock Maskinmontör Koncernekonomichef Utbildningschef Utbildningssekreterare Utbildningsplanerare Utbildningsöverläkare Transportchef Konditionsskötare Rehabiliteringshandledare Rehabiliteringssekreterare Hörselvårdsassistent Bildkonstterapeut Baderska Barnmorska Driftschef Kvalitetschef Laborator Laboratorieingenjör Laboratoriemekaniker Laboratoriechef Laboratorieskötare Laborant Laboratorietekniker Laboratoriearbetare Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet bokföringsuppgifter För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk arbetserfarenhet Lämplig examen på högre högskolenivå samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) Lämplig examen på högre högskolenivå samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och dessutom medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad samt tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Yrkesutbildning inom området och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig mellanstadieexamen Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig arbetserfarenhet av krävande uppgifter inom ekonomiförvaltning Lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av personalutveckling För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk arbetserfarenhet Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av utbildningsuppgifter specialistläkar- och docentkompetens och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området rätt att enligt förordning 564/94 använda Lämplig examen på lägsta högre nivå Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen Lämplig lägre högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Konstterapeututbildning eller annan utbildning som godkänts enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter samt separat utbildning i kvalitetssystem och kvalitetsstyrning Lämplig högre högskoleexamen och praktisk erfarenhet på området Lämplig examen på högre eller lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av att leda vetenskapliga forskningsprojekt Laborantexamen eller annan lämplig mellanstadieexamen Lämplig mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Personalledningen 6 (14)

7 Lokalvårdare Lokalvårdschef Redovisningschef Redovisningssekreterare Barnskötare Barnträdgårdslärare Bagare Motionsterapeut Logistikchef Logistikarbetare Bud-vaktmästare Närvårdare Läkemedelsarbetare Medicinteknisk mekaniker Medicintekniker Medikalvaktmästare Medikalvaktmästare-ambulansförare Läkare (t) Läkare, specialistutbildning i allmänmedicin (t) Betalningshandläggare Mentalvårdare Sinnessjukvårdare Musikterapeut Mykolog Neuropsykolog Ungdomsledare Provtagningsassistent Obduktionspreparator Yrkesexamen för lokalvårdare. Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre stadium och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig examen på högre högskolenivå samt tillräcklig erfarenhet av kostnadsberäkning För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk arbetserfarenhet rätt att enligt förordning 564/94 använda Examen enligt förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (804/92) Yrkesexamen inom området och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området rätt att enligt förordning 564/94 använda Lämplig mellanstadieexamen Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet rätt att enligt förordning 564/94 använda rätt att enligt förordning 564/94 använda yrkesutbildade personer inom hälso- och. Kompetens enligt 5 i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk arbetserfarenhet rätt att enligt förordning 564/94 använda rätt att enligt förordning 564/94 använda För befattningen lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen Lämplig högre högskoleexamen och praktisk erfarenhet på området och ST-utbildning Socialpedagog- eller ungdomsledarexamen eller annan lämplig examen på mellannivå Lämplig examen på mellanstadiet eller motsvarande utbildning samt tillräcklig erfarenhet inom området. Genom förordning (564/94) skyddad yrkesbeteckning för yrkesutbildad Personalledningen 7 (14)

8 Instruktör Programplanerare Operatör Optiker person samt annan för uppgiften lämplig utbildning eller erfarenhet. Lämplig mellanstadieexamen Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av databehandling inom planeringsuppgifterna på området Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen Avdelningsfarmaceut I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och fastställd kompetens för legitimerad farmaceut Direktör för kompetenscentrum Avdelningstandläkare Behörighetsvillkoret för tjänsten är legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälsooch samt specialistläkarkompetens. Dessutom krävs av den som väljs till tjänsten tillräcklig ledarskaps- och administrationskompetens inom hälso- och sjukvården. För tjänsten krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket (språkkunskapsklass II eller IIA). Att få igång verksamheten på kompetenscentrumet och att leda kompetenscentrumet är en mycket krävande ledarskapsuppgift. Framgång i tjänsten förutsätter dessutom god samarbets- och förhandlingskompetens, innovativt tänkande och förmåga att leda förändringar. Vetenskaplig kompetens ses som en ytterligare merit. Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om specialtandläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Avdelningsskötare Avdelningsläkare Avdelningssekreterare Avdelningsövertandläkare (t) Avdelningsöverläkare Avdelningsgruppens chef Upphandlare Inköpschef Lönesekreterare Löneräknare Ett behörighetsvillkor för tjänsten som specialisttandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom odontologie doktorsexamen eller -grad. Lämplig högre högskoleexamen eller tillräckliga lednings- och förvaltningsstudier eller tidigare godkänd kompetens som avdelningsskötare samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och och tillräcklig erfarenhet av området. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. tidigare examen eller läroavtalsutbildning eller fristående examen på området samt tillräcklig arbetserfarenhet. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter. Om avdelningsgruppen består främst av vårdpersonal förutsätts dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet eller fristående examen på området Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskole- eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av arbetsuppgifter inom löneräkning och lönebokföring Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen Personalledningen 8 (14)

9 Lönebokförare Serviceförman Serviceförman (lokalvården) Serviceinstruktör Servicechef Anställningsdirektör Anställningsjurist Anställningschef Serviceplanerare Perfusionstekniker Genetisk vägledare, sjukskötare Primärskötare Patientombudsman Patientsäkerhetschef Projektledare Projektchef Projektsekreterare Projektplanerare eller läroavtalsutbildning eller tillräcklig praktisk arbetserfarenhet av löneräkning För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk arbetserfarenhet av löneräkning Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå kompletterad med lämpliga ledarskaps- och förvaltningsstudier eller så att de ingår i examen Om serviceförmannen arbetar inom instrumentservicen krävs dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälsooch och tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom området Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen eller andra stadiets specialyrkesexamen för städtekniker kompletterad med lämpliga ledarskaps- eller förvaltningsstudier och tillräcklig erfarenhet av branschen. Lämplig mellanstadieexamen eller specialyrkesexamen på andra stadiet och tillräcklig branscherfarenhet området Juris magisterexamen eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig erfarenhet av arbetsmarknadsförhandlingar samt ledningsuppgifter Juris magister eller tidigare högre högskoleexamen området erfarenhet av planeringsuppgifter Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet och tillräcklig erfarenhet genetisk vägledning rätt att enligt förordning 564/94 använda Lämplig högre högskoleexamen förvaltningsuppgifter samt patientsäkerhetsarbete ledningsuppgifter Lämplig högskoleexamen och erfarenhet av projektledning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig examen på högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Provisor I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och fastställd kompetens för legitimerad provisor Psykolog Telefonichef Telefonist Talterapeut Trädgårdsmästare Huvudbokförare Radiokemist Finansieringschef Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig praktisk erfarenhet på området samt av arbetsledningsuppgifter Tillräcklig praktisk arbetserfarenhet på området Lämplig mellanstadieexamen Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig arbetserfarenhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området. Lämplig examen på högre högskolenivå samt tillräcklig erfarenhet av finansieringsuppgifter Personalledningen 9 (14)

10 Finansieringsplanerare Restaurangchef Chef för restaurangverksamheten Kosthållschef Kosthållsplanerare Kosthållsarbetsledare Kosthållsarbetare Nutritionist Näringsterapeuten Rekryterare Rekryteringschef Reskontraskötare Resurschef Riskhanteringschef Röntgenskötare Röntgeningenjör Röntgentekniker Sjukhusapotekare Sjukhusgenetiker Sjukhusingenjör Sjukhusmikrobiolog Sjukhuscellbiolog Sjukskötare Sjukvårdsområdets direktör Intern revisor Samordnare för förflyttningsergonomi Socialkurator Socialarbetare Applikationskonsult Systemanalytiker Applikationssupportmedarbetare Munhygienist Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av finansieringsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller examen för storköksföreståndare Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter inom restaurangbranschen Lämplig examen på högskolenivå och tillräcklig chefserfarenhet inom branschen Lämplig högskoleexamen och legitimering som kostterapeut Lämplig högskoleexamen eller annan examen med inriktning på arbetsledning inom området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området För tjänsten lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av uppgifterna erfarenhet av rekryteringsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området tidigare examen Lämplig högre högskoleexamen riskhanteringsuppgifter Lämplig examen på lägre eller högre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet och i läkemedelslagen (395/87) fastställd kompetens för legitimerad provisor och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området Kompetens som sjukhusgenetiker genom utbildning som avses i förordning 564/94 Lämplig examen på högre eller lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Kompetens som sjukhusmikrobiolog genom utbildning som avses i förordning 564/94 Kompetens som sjukhuscellbiolog genom utbildning som avses i förordning 564/94 ledningsuppgifter revisionsuppgifter att vara verksam som fysioterapeut samt tillräcklig utbildning eller erfarenhet av ergonomi vid patientförflyttningar. För befattningen lämplig högre högskoleexamen I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare tidigare examen och tillräcklig praktisk erfarenhet på området Lämplig högskoleexamen eller högre mellanstadieexamen Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens Personalledningen 10 (14)

11 Planerare Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Planeringschef (ekonomiförvaltningen) Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Planeringschef (IT-förvaltningen) Planeringssekreterare Konstterapeut Ekonomidirektör Ekonomiservicechef Ekonomichef Ekonomisekreterare Ekonomiplanerare Revisionsassistent Revisionsdirektör Revisionschef (t) Teknisk direktör (t) Teknologichef Textbehandlare Textbehandlingschef Informatör Dataanalytiker IT-direktör IT-chef IT-systemchef IT-systemplanerare Datakommunikationsplanerare Fastighetschef Direktör för Lokalcentralen Verksamhetschef (t) Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Konstterapeututbildning eller annan utbildning som godkänts enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området samt av ledningsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiförvaltningsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiförvaltningsuppgifter För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk arbetserfarenhet Lämplig examen på högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter erfarenhet av revisionsuppgifter revisions- och ledningsuppgifter revisionsuppgifter ledningsuppgifter Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av både området och ledningsuppgifter Tillräcklig praktisk arbetserfarenhet på området eller fristående examen på området erfarenhet av chefsuppgifter Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig erfarenhet av kommunikation Tillämplig examen på högre högskolenivå samt god kompetens i matematisk-statistiska analysmetoder och tillräcklig erfarenhet av analys av stora informationsmängder Lämplig högre högskoleexamen, bred erfarenhet och dokumenterad kompetens av att leda IT-förvaltning och av expertuppgifter ITförvaltning Lämplig högskoleexamen eller examen på högre mellannivå, profilering i databehandlingsmetoder och -utrustning samt tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och erfarenhet av planeringsuppgifter inom IT-branschen Lämplig examen på högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av databehandling inom planeringsuppgifterna på området ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen, ledarskapserfarenhet och företagsledningskompetens Specialistläkarkompetens samt dokumenterad kompetens och erfarenhet av att leda serviceproduktionen inom området Personalledningen 11 (14)

12 Kommittésekreterare Ergoterapeut Byråföreståndare Byråchef Byråsekreterare Lönegrupp, I Byråsekreterare Lönegrupp II Redaktör Verkställande direktör (koncernen) Verkställande direktör Verkställande direktörens sekreterare Redaktionssekreterare Resultatchef Produktionschef Produktchef Producent Forskningsbiträde Forskningsassistent Forskningsdirektör Forskningsdirektör (Hucs cancercentrum) Forskningskoordinator Företagsfysioterapeut Arbetshälsokonsult Arbetshälsochef Koordinator för arbetsförmåga Arbetsledare Arbetshandledare Koordinator för arbetshandledning Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av sekreteraruppgifter tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet Lämplig examen på högskolenivå eller yrkesexamen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av området tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet eller fristående examen på området. Tillräcklig praktisk arbetserfarenhet på området Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella uppgifter Lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig hälso- och sjukvård och förvaltning samt tillräcklig erfarenhet av ledarskap Lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig förvaltning samt tillräcklig erfarenhet av ledarskap För befattningen lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på lägsta högre nivå eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig förtrogenhet med området Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella uppgifter Specialistläkarkompetens samt dokumenterad kompetens och erfarenhet av ledarskap inom serviceproduktionsområdet i fråga Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskoleexamen eller lägsta examen högskolenivå Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella uppgifter Lämplig examen på lägre högskolenivå Lämplig doktorsexamen eller motsvarande examen, gedigen erfarenhet av och dokumenterad kompetens i forskningsarbete inom området, ledarskapserfarenhet samt de kunskaper i de inhemska språken som tjänsten förutsätter. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och dessutom gedigen erfarenhet inom forskningen på området samt tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter. Behörighetsvillkoret är dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig kännedom om företagshälsovård branscherfarenhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig examen på högskolenivå Kännedom om arbetslivet, rehabiliteringsmöjligheter (både medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering), pensionssystemen och socialskyddet Lämplig examen på lägsta högre nivå eller mellanstadieexamen och tillräcklig branscherfarenhet För befattningen lämplig yrkesexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen samt legitimering enligt lagen om yrkesutbildade Personalledningen 12 (14)

13 Arbetarskyddschef Arbetsterapeut Företagshälsovårdare Företagsläkare Företagssekreterare Idrottsinstruktör Vaktmästare Fotografitekniker Lagerförvaltare Lagerarbetare Ansvarig förstavårdare personer inom hälso- och och tillräcklig erfarenhet av området. Befattningen förutsätter en utbildning omfattande minst 60 studiepoäng med processmässig arbetshandledarutbildning på 2-3-år (rekommendation av Suomen työnohjaajat ry) som ges vid olika läroanstalter och samfund Lämplig högskoleexamen och erfarenhet av arbetarskyddsfrågor Lämplig mellanstadieexamen och sådan utbildning som behövs inom företagshälsovården rätt att självständigt utöva läkaryrket som allmänläkare tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet eller fristående examen på området. Lämplig mellanstadieexamen Yrkesexamen inom området och tillräcklig yrkeserfarenhet För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området Behörighet i enlighet med 10 i Social- och hälsovårdsministeriets förordning (340/2011) om prehospital akutsjukvård Ansvarig farmaceut I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och fastställd kompetens för legitimerad farmaceut och erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området samt av sjukhusfarmaci Ansvarig provisor I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och fastställd kompetens för legitimerad provisor och erfarenhet av chefsuppgifter samt av sjukhusfarmaci Ansvarig socialarbetare Ansvarig ekonomiplanerare Ansvarig ergoterapeut Ansvarig företagsfysioterapeut Ansvarig företagsläkare Nätingenjör Kommunikationsdirektör Kommunikationschef Kommunikationssekreterare VIRVE-chef (t) Instrumentskötare Instrumentservicechef Chefsfysiker I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området ekonomiplanering och tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter och uppgifter som närmaste chef inom området och tillräcklig branscherfarenhet rätt att självständigt utöva läkaryrket som allmänläkare Lämplig examen på högre eller lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen, grundmurad erfarenhet och dokumenterad kompetens att utveckla och leda kommunikationsverksamhet kommunikationsuppgifter Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av området Yrkesexamen inom hälsovården på institutsnivå samt tillräckliga färdigheter att sköta de uppgifter som hör till tjänsten Instrumentskötarens yrkesexamen. Lämplig examen på högskolenivå och dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och och tillräcklig erfarenhet av området Kompetens som sjukhusfysiker enligt förordning 564/94 samt docentkompetens i medicinsk fysik eller fysik Personalledningen 13 (14)

14 Övertandläkare Överskötare Chefskemist Överläkare Miljöchef Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området Behörighetsvillkoret för en övertandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och behörighetsvillkoret för en biträdande övertandläkare är odontologie doktorsexamen eller -grad samt för båda krävs kompetens som specialisttandläkare inom för tjänsten lämplig specialitet. Lämplig examen vid en vetenskapshögskola och legitimering enligt lagen om tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter och närmaste chefens uppgifter Kompetens som sjukhuskemist enligt förordning 564/94 samt docentkompetens i biokemi eller kemi specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. miljöförvaltningsuppgifter Personalledningen 14 (14)

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur 1(4) 8.4.2015 Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professuren i inre medicin, undervisningsspråk svenska Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi 1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Deltid professur (35 %) i kardiologi Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

BESTA. Befattningsgruppering för statistik

BESTA. Befattningsgruppering för statistik 2009 BESTA Befattningsgruppering för statistik BESTA Befattningsgruppering för statistik Produktion: Arbetsgivarverket, 2009, tredje reviderade upplagan Tryck: 08Tryck Innehåll BESTA-systemet 7 Generella

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

Heidi Backman, Kristel Englund, Alexandra Nordström. Framtidsscenarier och kompetensbehov inom dagvård och annan barn- och familjeverksamhet

Heidi Backman, Kristel Englund, Alexandra Nordström. Framtidsscenarier och kompetensbehov inom dagvård och annan barn- och familjeverksamhet Heidi Backman, Kristel Englund, Alexandra Nordström BARNEN ÄR FRAMTIDEN Framtidsscenarier och kompetensbehov inom dagvård och annan barn- och familjeverksamhet Resultaten av en pilotgrupp inom VOSE projektet

Läs mer

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Historia Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin har ingen lång historia. Den sträcker sig bara ca

Läs mer

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna MED EUROPAÖVERSIKT Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna SNAPS Samnordisk Arbetsgrupp för Prognos- och Specialistutbildningsfrågor 2010 Lægeforeningen Kristianiagade 12 DK-2100 KØBENHAVN Ø Tfn:

Läs mer

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen KT Kommunarbetsgivarna Helsingfors

Läs mer

Kommunikation mellan vårdpersonal

Kommunikation mellan vårdpersonal Kommunikation mellan vårdpersonal En studie vid en hälsovårdscentral Beatrice Östman-Brådd Christina Westerlund Eivor Lillås Examensarbete för sjukskötare (YH)-examen Utbildningsprogrammet för vård Vasa

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA?

VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA? VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA? En beskrivning av examensmål och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Sammanställt 2007-01-19 Innehåll Inledning 3 Examensmål

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommendationer om

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Anvisning 11/2013 2 (14)

Anvisning 11/2013 2 (14) Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013 Anvisning 11/2013 2 (14)

Läs mer

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE RAPPORT NR 15 I PLIKTVERKETS RAPPORTSERIE 15 Sådan är bakgrunden EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE Elisabeth Lilie och Börje Rosmark FÖRORD Den undersökning som

Läs mer

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering Uppgifter och kompetensbehov vid 1 2 Förord Indikationer för multimodal rehabilitering togs fram 2011 och var ett uppdrag som SKL hade tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Att få din utbildning bedömd. Handbok för validering av utländska examina och yrkeserfarenheter

Att få din utbildning bedömd. Handbok för validering av utländska examina och yrkeserfarenheter Att få din utbildning bedömd Handbok för validering av utländska examina och yrkeserfarenheter Har du en utländsk högskoleutbildning? Börja läsa här! Den här broschyren vänder sig till dig som har en utländsk

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer