HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)"

Transkript

1 BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för hjälpmedelscentralen (t) Hjälpmedelstekniker Arkivsekreterare Arkivarie Arkivservicechef Chef för arkivfunktionen Arkitekt Utvärderingsdirektör Utvärderingschef Bedömningsöverläkare BEHÖRIGHETSVILLKOR Grundexamen i pedagogik, social- eller hälsovård samt specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade rätt att enligt förordning (564/94) använda yrkesbeteckning eller examen för nödcentralsjour Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig chefserfarenhet. Lämplig examen på högre högskolenivå eller examen på lägre högskolenivå eller lägsta högre nivå kompletterad med lämpliga ledarskaps- eller förvaltningsstudier eller så att de ingår i examen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälsooch och tillräcklig erfarenhet av området. Kompetens som sjukhusfysiker genom utbildning som avses i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) och doktorsexamen eller -grad inom området Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området Behörighetsvillkoret för en övertandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och behörighetsvillkoret för en biträdande övertandläkare är odontologie doktorsexamen eller -grad samt för båda krävs kompetens som specialisttandläkare inom för tjänsten lämplig specialitet. Kompetens som sjukhuskemist genom utbildning som avses i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) och doktorsexamen eller -grad inom området specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Av en administrativ biträdande överläkare krävs dessutom tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området eller administrativ kompetens. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens. Om det är fråga om en utbildningstjänst som biträdande överläkare för en period på fem år, krävs dock medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad. För tjänsten lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig förvaltning samt tillräcklig chefserfarenhet Examen med skyddad yrkesbeteckning enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och. Tillräcklig praktisk arbetserfarenhet på området Grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion eller tidigare arkivarieexamen Grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion eller tidigare arkivarieexamen samt praktisk erfarenhet av dokumenthantering och arbetsledning Lämplig högre högskoleexamen och arkivutbildning samt erfarenhet av arkivfunktionen och IT-expertuppgifter Arkitektexamen på högre högskolenivå och erfarenhet av planeringsuppgifter För tjänsten lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området och ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Behörighetsvillkoren är legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt specialistläkarkompetens inom en klinisk specialitet och docentkompetens. Personalledningen 1 (14)

2 Kundservicedirektör Kundservicechef Kundsupportmedarbetare Kundansvarig Kundrelationschef Aktivitetshandledare IT-samordnare IT-chef Audionom Chaufför Bioinformatiker Controller Elektronikmontör Transplantationskoordinator Organdonationskoordinator Förstavårdare Chef för prehospital akutsjukvård (t) Erica-administratör Specialyrkesman Specialisttandläkare Specialistläkare Specialplanerare Specialforskare ST-fysiker ST-genetiker Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter. Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre stadium och tillräcklig branscherfarenhet Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen branscherfarenhet Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ITförvaltningsuppgifter Yrkeshögskoleexamen inom hälsovårdsbranschen eller motsvarande tidigare institutsexamen och audionomkompetens eller motsvarande tidigare examen som hörselvårdsassistent. Tillräcklig erfarenhet och för befattningen lämpligt körkort För befattningen lämplig examen på högre högskolenivå erfarenhet av planerings- och redovisningsuppgifter Lämplig mellanstadieexamen och annan definierbar kompetens för skötseln av uppgifterna och annan definierbar kompetens för skötseln av uppgifterna Behörighet i enlighet med 8 i Social- och hälsovårdsministeriets förordning (340/2011) om prehospital akutsjukvård samt för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig examen på lägre högskolenivå eller examen på lägsta högskolenivå. Dessutom förutsätts god kunskap om den prehospitala akutsjukvårdens servicesystem, socialvården och samarbetsmyndighetens fältverksamhet. Yrkesexamen inom området och tillräcklig yrkeserfarenhet Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om specialtandläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Ett behörighetsvillkor för tjänsten som specialisttandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom odontologie doktorsexamen eller -grad. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Behörighetsvillkoret för en specialistläkartjänst vid ett universitetssjukhus är dessutom medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsoch forskningsverksamhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsoch forskningsverksamhet Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller tidigare motsvarande högre högskoleexamen eller diplomingenjörsexamen med fysik som huvudämne Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller motsvarande tidigare Personalledningen 2 (14)

3 ST-tandläkare ST-kemist ST-läkare (t) ST-mikrobiolog Specialbarnträdgårdslärare Farmanom högre högskoleexamen med genetik som huvudämne Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller tidigare motsvarande högre högskoleexamen eller diplomingenjörsexamen med kemi som huvudämne yrkesutbildade personer inom hälso- och. Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller motsvarande tidigare högre högskoleexamen med mikrobiologi eller biologi som huvudämne Examen för specialbarnträdgårdslärare eller speciallärare med specialbarnträdgårdslärarens studieinriktning Farmanom- eller läkemedelsteknikerexamen enligt grundexamen inom läkemedelsbranschen Farmaceut I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och fastställd kompetens för legitimerad farmaceut Fysiologiingenjör Fysioterapeut Fysiker Administrativ biträdande överläkare Förvaltningsdirektör Förvaltningsjurist Förvaltningschef Förvaltningsöverskötare Förvaltningsöverläkare Tandskötare Tandhygienist Tandläkare Projektplanerare Upphandlingsjurist Upphandlingschef Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig yrkeserfarenhet Kompetens som sjukhusfysiker genom utbildning som avses i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Av en administrativ biträdande överläkare krävs dessutom tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området eller administrativ kompetens. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens. Om det är fråga om en utbildningstjänst som biträdande överläkare för en period på fem år, krävs dock medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter. Juris magisterexamen eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Doktorsexamen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och och erfarenhet av administrativa uppgifter av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och specialistläkarkompetens inom en klinisk medicinsk specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledarskapsuppgifter inom området eller administrativ kompetens. rätt att enligt förordning 564/94 använda Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och. Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre stadium och tillräcklig branscherfarenhet Juris magister eller motsvarande tidigare examen och erfarenhet av offentlig upphandling Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig Personalledningen 3 (14)

4 Upphandlingssekreterare Handläggare av personalärenden Personalassistent Personaldirektör Personalutvecklingschef Personalchef Personalresurschef Personalsekreterare Personalplanerare Personalplaneringschef Hovmästare Serviceingenjör Serviceman Lokal- och instrumentservicedirektör Lokal- och instrumentservicechef Hygienskötare Investeringsdirektör IT-utvecklingschef IT-stödperson IVF-biolog Fotterapeut Fotvårdare Ledningens assistent Ledningens sekreterare Direktör (SOCCA) Chef, direktör (t) Chefsöverläkare erfarenhet av upphandling tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet eller fristående examen på området. tidigare examen eller läroavtalsutbildning eller tillräcklig praktisk yrkeserfarenhet erfarenhet av uppgifter som sekreterare för ledningen Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av personalförvaltning och ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig arbetserfarenhet av personalutvecklingsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av personaladministrativa uppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av personalförvaltning Lämplig högskole- eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av personalärenden Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter på området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av enhetsledning Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig erfarenhet av investeringsplanering samt ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av både ledningsuppgifter och IT-området Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens Lämplig högre högskoleexamen och minst två års praktisk erfarenhet av arbete på en IVF-enhet rätt att enligt förordning 564/94 använda rätt att enligt förordning 564/94 använda erfarenhet av krävande uppgifter som sekreterare för ledningen Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig erfarenhet av branschen socialbranschen samt forsknings- och ledningserfarenhet. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av IT-ledarskap och tekniskt ledarskap samt expertuppgifter Behörighetsvillkoren för tjänsten är legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- Personalledningen 4 (14)

5 och samt av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och specialistläkarkompetens inom en klinisk medicinsk specialitet samt tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom sjukvården Ledande farmaceut I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och fastställd kompetens för legitimerad farmaceut och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området samt av sjukhusfarmaci Chefsläkare Ledande psykolog Ledande talterapeut Ledande socialarbetare Ledande företagshälsovårdare Ledande företagsläkare Ledande överskötare Ledande överläkare Systemsekreterare Kaféföreståndare Frisör Utvecklingsdirektör Utvecklingschef Utvecklingsöverläkare Vårdare av utvecklingsstörda Köksmästare Kemist Translator specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området Lämplig examen på högre högskolenivå samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och och erfarenhet av förvaltningsuppgifter eller uppgifter som närmaste chef specialistläkarkompetens inom specialiteten företagshälsovård och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Lämplig examen vid en vetenskapshögskola och legitimering enligt lagen om tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom hälso- och sjukvården. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Lämplig högskoleexamen eller examen på mellanstadiet och tillräcklig kännedom och erfarenhet av datasystem. Lämplig högre högskoleexamen, gedigen erfarenhet och dokumenterad kompetens av organisations- och verksamhetsutveckling samt erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig erfarenhet av planerings-, utvecklings- och projektledningsuppgifter. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Kompetens som sjukhuskemist genom utbildning som avses i förordning 564/94 Lämplig högre högskoleexamen, fullständiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska samt kunskaper i ett främmande språk och erfarenhet av översättning av förvaltningshandlingar Personalledningen 5 (14)

6 Fastighetschef Bokföringschef Bokförare Klinisk specialist, vårdarbete Klinisk lärare, vårdarbete Klinikgruppens chef Kock Maskinmontör Koncernekonomichef Utbildningschef Utbildningssekreterare Utbildningsplanerare Utbildningsöverläkare Transportchef Konditionsskötare Rehabiliteringshandledare Rehabiliteringssekreterare Hörselvårdsassistent Bildkonstterapeut Baderska Barnmorska Driftschef Kvalitetschef Laborator Laboratorieingenjör Laboratoriemekaniker Laboratoriechef Laboratorieskötare Laborant Laboratorietekniker Laboratoriearbetare Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet bokföringsuppgifter För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk arbetserfarenhet Lämplig examen på högre högskolenivå samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) Lämplig examen på högre högskolenivå samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och dessutom medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad samt tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Yrkesutbildning inom området och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig mellanstadieexamen Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig arbetserfarenhet av krävande uppgifter inom ekonomiförvaltning Lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av personalutveckling För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk arbetserfarenhet Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av utbildningsuppgifter specialistläkar- och docentkompetens och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området rätt att enligt förordning 564/94 använda Lämplig examen på lägsta högre nivå Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen Lämplig lägre högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Konstterapeututbildning eller annan utbildning som godkänts enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter samt separat utbildning i kvalitetssystem och kvalitetsstyrning Lämplig högre högskoleexamen och praktisk erfarenhet på området Lämplig examen på högre eller lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av att leda vetenskapliga forskningsprojekt Laborantexamen eller annan lämplig mellanstadieexamen Lämplig mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Personalledningen 6 (14)

7 Lokalvårdare Lokalvårdschef Redovisningschef Redovisningssekreterare Barnskötare Barnträdgårdslärare Bagare Motionsterapeut Logistikchef Logistikarbetare Bud-vaktmästare Närvårdare Läkemedelsarbetare Medicinteknisk mekaniker Medicintekniker Medikalvaktmästare Medikalvaktmästare-ambulansförare Läkare (t) Läkare, specialistutbildning i allmänmedicin (t) Betalningshandläggare Mentalvårdare Sinnessjukvårdare Musikterapeut Mykolog Neuropsykolog Ungdomsledare Provtagningsassistent Obduktionspreparator Yrkesexamen för lokalvårdare. Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre stadium och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig examen på högre högskolenivå samt tillräcklig erfarenhet av kostnadsberäkning För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk arbetserfarenhet rätt att enligt förordning 564/94 använda Examen enligt förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (804/92) Yrkesexamen inom området och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området rätt att enligt förordning 564/94 använda Lämplig mellanstadieexamen Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet rätt att enligt förordning 564/94 använda rätt att enligt förordning 564/94 använda yrkesutbildade personer inom hälso- och. Kompetens enligt 5 i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk arbetserfarenhet rätt att enligt förordning 564/94 använda rätt att enligt förordning 564/94 använda För befattningen lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen Lämplig högre högskoleexamen och praktisk erfarenhet på området och ST-utbildning Socialpedagog- eller ungdomsledarexamen eller annan lämplig examen på mellannivå Lämplig examen på mellanstadiet eller motsvarande utbildning samt tillräcklig erfarenhet inom området. Genom förordning (564/94) skyddad yrkesbeteckning för yrkesutbildad Personalledningen 7 (14)

8 Instruktör Programplanerare Operatör Optiker person samt annan för uppgiften lämplig utbildning eller erfarenhet. Lämplig mellanstadieexamen Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av databehandling inom planeringsuppgifterna på området Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen Avdelningsfarmaceut I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och fastställd kompetens för legitimerad farmaceut Direktör för kompetenscentrum Avdelningstandläkare Behörighetsvillkoret för tjänsten är legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälsooch samt specialistläkarkompetens. Dessutom krävs av den som väljs till tjänsten tillräcklig ledarskaps- och administrationskompetens inom hälso- och sjukvården. För tjänsten krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket (språkkunskapsklass II eller IIA). Att få igång verksamheten på kompetenscentrumet och att leda kompetenscentrumet är en mycket krävande ledarskapsuppgift. Framgång i tjänsten förutsätter dessutom god samarbets- och förhandlingskompetens, innovativt tänkande och förmåga att leda förändringar. Vetenskaplig kompetens ses som en ytterligare merit. Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om specialtandläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Avdelningsskötare Avdelningsläkare Avdelningssekreterare Avdelningsövertandläkare (t) Avdelningsöverläkare Avdelningsgruppens chef Upphandlare Inköpschef Lönesekreterare Löneräknare Ett behörighetsvillkor för tjänsten som specialisttandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom odontologie doktorsexamen eller -grad. Lämplig högre högskoleexamen eller tillräckliga lednings- och förvaltningsstudier eller tidigare godkänd kompetens som avdelningsskötare samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och och tillräcklig erfarenhet av området. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. tidigare examen eller läroavtalsutbildning eller fristående examen på området samt tillräcklig arbetserfarenhet. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter. Om avdelningsgruppen består främst av vårdpersonal förutsätts dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet eller fristående examen på området Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskole- eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av arbetsuppgifter inom löneräkning och lönebokföring Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen Personalledningen 8 (14)

9 Lönebokförare Serviceförman Serviceförman (lokalvården) Serviceinstruktör Servicechef Anställningsdirektör Anställningsjurist Anställningschef Serviceplanerare Perfusionstekniker Genetisk vägledare, sjukskötare Primärskötare Patientombudsman Patientsäkerhetschef Projektledare Projektchef Projektsekreterare Projektplanerare eller läroavtalsutbildning eller tillräcklig praktisk arbetserfarenhet av löneräkning För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk arbetserfarenhet av löneräkning Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå kompletterad med lämpliga ledarskaps- och förvaltningsstudier eller så att de ingår i examen Om serviceförmannen arbetar inom instrumentservicen krävs dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälsooch och tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom området Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen eller andra stadiets specialyrkesexamen för städtekniker kompletterad med lämpliga ledarskaps- eller förvaltningsstudier och tillräcklig erfarenhet av branschen. Lämplig mellanstadieexamen eller specialyrkesexamen på andra stadiet och tillräcklig branscherfarenhet området Juris magisterexamen eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig erfarenhet av arbetsmarknadsförhandlingar samt ledningsuppgifter Juris magister eller tidigare högre högskoleexamen området erfarenhet av planeringsuppgifter Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet och tillräcklig erfarenhet genetisk vägledning rätt att enligt förordning 564/94 använda Lämplig högre högskoleexamen förvaltningsuppgifter samt patientsäkerhetsarbete ledningsuppgifter Lämplig högskoleexamen och erfarenhet av projektledning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig examen på högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Provisor I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och fastställd kompetens för legitimerad provisor Psykolog Telefonichef Telefonist Talterapeut Trädgårdsmästare Huvudbokförare Radiokemist Finansieringschef Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig praktisk erfarenhet på området samt av arbetsledningsuppgifter Tillräcklig praktisk arbetserfarenhet på området Lämplig mellanstadieexamen Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig arbetserfarenhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området. Lämplig examen på högre högskolenivå samt tillräcklig erfarenhet av finansieringsuppgifter Personalledningen 9 (14)

10 Finansieringsplanerare Restaurangchef Chef för restaurangverksamheten Kosthållschef Kosthållsplanerare Kosthållsarbetsledare Kosthållsarbetare Nutritionist Näringsterapeuten Rekryterare Rekryteringschef Reskontraskötare Resurschef Riskhanteringschef Röntgenskötare Röntgeningenjör Röntgentekniker Sjukhusapotekare Sjukhusgenetiker Sjukhusingenjör Sjukhusmikrobiolog Sjukhuscellbiolog Sjukskötare Sjukvårdsområdets direktör Intern revisor Samordnare för förflyttningsergonomi Socialkurator Socialarbetare Applikationskonsult Systemanalytiker Applikationssupportmedarbetare Munhygienist Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av finansieringsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller examen för storköksföreståndare Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter inom restaurangbranschen Lämplig examen på högskolenivå och tillräcklig chefserfarenhet inom branschen Lämplig högskoleexamen och legitimering som kostterapeut Lämplig högskoleexamen eller annan examen med inriktning på arbetsledning inom området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området För tjänsten lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av uppgifterna erfarenhet av rekryteringsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området tidigare examen Lämplig högre högskoleexamen riskhanteringsuppgifter Lämplig examen på lägre eller högre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet och i läkemedelslagen (395/87) fastställd kompetens för legitimerad provisor och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området Kompetens som sjukhusgenetiker genom utbildning som avses i förordning 564/94 Lämplig examen på högre eller lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Kompetens som sjukhusmikrobiolog genom utbildning som avses i förordning 564/94 Kompetens som sjukhuscellbiolog genom utbildning som avses i förordning 564/94 ledningsuppgifter revisionsuppgifter att vara verksam som fysioterapeut samt tillräcklig utbildning eller erfarenhet av ergonomi vid patientförflyttningar. För befattningen lämplig högre högskoleexamen I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare tidigare examen och tillräcklig praktisk erfarenhet på området Lämplig högskoleexamen eller högre mellanstadieexamen Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens Personalledningen 10 (14)

11 Planerare Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Planeringschef (ekonomiförvaltningen) Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Planeringschef (IT-förvaltningen) Planeringssekreterare Konstterapeut Ekonomidirektör Ekonomiservicechef Ekonomichef Ekonomisekreterare Ekonomiplanerare Revisionsassistent Revisionsdirektör Revisionschef (t) Teknisk direktör (t) Teknologichef Textbehandlare Textbehandlingschef Informatör Dataanalytiker IT-direktör IT-chef IT-systemchef IT-systemplanerare Datakommunikationsplanerare Fastighetschef Direktör för Lokalcentralen Verksamhetschef (t) Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Konstterapeututbildning eller annan utbildning som godkänts enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området samt av ledningsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiförvaltningsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiförvaltningsuppgifter För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk arbetserfarenhet Lämplig examen på högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter erfarenhet av revisionsuppgifter revisions- och ledningsuppgifter revisionsuppgifter ledningsuppgifter Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av både området och ledningsuppgifter Tillräcklig praktisk arbetserfarenhet på området eller fristående examen på området erfarenhet av chefsuppgifter Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig erfarenhet av kommunikation Tillämplig examen på högre högskolenivå samt god kompetens i matematisk-statistiska analysmetoder och tillräcklig erfarenhet av analys av stora informationsmängder Lämplig högre högskoleexamen, bred erfarenhet och dokumenterad kompetens av att leda IT-förvaltning och av expertuppgifter ITförvaltning Lämplig högskoleexamen eller examen på högre mellannivå, profilering i databehandlingsmetoder och -utrustning samt tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och erfarenhet av planeringsuppgifter inom IT-branschen Lämplig examen på högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av databehandling inom planeringsuppgifterna på området ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen, ledarskapserfarenhet och företagsledningskompetens Specialistläkarkompetens samt dokumenterad kompetens och erfarenhet av att leda serviceproduktionen inom området Personalledningen 11 (14)

12 Kommittésekreterare Ergoterapeut Byråföreståndare Byråchef Byråsekreterare Lönegrupp, I Byråsekreterare Lönegrupp II Redaktör Verkställande direktör (koncernen) Verkställande direktör Verkställande direktörens sekreterare Redaktionssekreterare Resultatchef Produktionschef Produktchef Producent Forskningsbiträde Forskningsassistent Forskningsdirektör Forskningsdirektör (Hucs cancercentrum) Forskningskoordinator Företagsfysioterapeut Arbetshälsokonsult Arbetshälsochef Koordinator för arbetsförmåga Arbetsledare Arbetshandledare Koordinator för arbetshandledning Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av sekreteraruppgifter tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet Lämplig examen på högskolenivå eller yrkesexamen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av området tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet eller fristående examen på området. Tillräcklig praktisk arbetserfarenhet på området Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella uppgifter Lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig hälso- och sjukvård och förvaltning samt tillräcklig erfarenhet av ledarskap Lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig förvaltning samt tillräcklig erfarenhet av ledarskap För befattningen lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på lägsta högre nivå eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig förtrogenhet med området Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella uppgifter Specialistläkarkompetens samt dokumenterad kompetens och erfarenhet av ledarskap inom serviceproduktionsområdet i fråga Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskoleexamen eller lägsta examen högskolenivå Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella uppgifter Lämplig examen på lägre högskolenivå Lämplig doktorsexamen eller motsvarande examen, gedigen erfarenhet av och dokumenterad kompetens i forskningsarbete inom området, ledarskapserfarenhet samt de kunskaper i de inhemska språken som tjänsten förutsätter. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och dessutom gedigen erfarenhet inom forskningen på området samt tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter. Behörighetsvillkoret är dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig kännedom om företagshälsovård branscherfarenhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig examen på högskolenivå Kännedom om arbetslivet, rehabiliteringsmöjligheter (både medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering), pensionssystemen och socialskyddet Lämplig examen på lägsta högre nivå eller mellanstadieexamen och tillräcklig branscherfarenhet För befattningen lämplig yrkesexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen samt legitimering enligt lagen om yrkesutbildade Personalledningen 12 (14)

13 Arbetarskyddschef Arbetsterapeut Företagshälsovårdare Företagsläkare Företagssekreterare Idrottsinstruktör Vaktmästare Fotografitekniker Lagerförvaltare Lagerarbetare Ansvarig förstavårdare personer inom hälso- och och tillräcklig erfarenhet av området. Befattningen förutsätter en utbildning omfattande minst 60 studiepoäng med processmässig arbetshandledarutbildning på 2-3-år (rekommendation av Suomen työnohjaajat ry) som ges vid olika läroanstalter och samfund Lämplig högskoleexamen och erfarenhet av arbetarskyddsfrågor Lämplig mellanstadieexamen och sådan utbildning som behövs inom företagshälsovården rätt att självständigt utöva läkaryrket som allmänläkare tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet eller fristående examen på området. Lämplig mellanstadieexamen Yrkesexamen inom området och tillräcklig yrkeserfarenhet För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området Behörighet i enlighet med 10 i Social- och hälsovårdsministeriets förordning (340/2011) om prehospital akutsjukvård Ansvarig farmaceut I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och fastställd kompetens för legitimerad farmaceut och erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området samt av sjukhusfarmaci Ansvarig provisor I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och fastställd kompetens för legitimerad provisor och erfarenhet av chefsuppgifter samt av sjukhusfarmaci Ansvarig socialarbetare Ansvarig ekonomiplanerare Ansvarig ergoterapeut Ansvarig företagsfysioterapeut Ansvarig företagsläkare Nätingenjör Kommunikationsdirektör Kommunikationschef Kommunikationssekreterare VIRVE-chef (t) Instrumentskötare Instrumentservicechef Chefsfysiker I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området ekonomiplanering och tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter och uppgifter som närmaste chef inom området och tillräcklig branscherfarenhet rätt att självständigt utöva läkaryrket som allmänläkare Lämplig examen på högre eller lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen, grundmurad erfarenhet och dokumenterad kompetens att utveckla och leda kommunikationsverksamhet kommunikationsuppgifter Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av området Yrkesexamen inom hälsovården på institutsnivå samt tillräckliga färdigheter att sköta de uppgifter som hör till tjänsten Instrumentskötarens yrkesexamen. Lämplig examen på högskolenivå och dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och och tillräcklig erfarenhet av området Kompetens som sjukhusfysiker enligt förordning 564/94 samt docentkompetens i medicinsk fysik eller fysik Personalledningen 13 (14)

14 Övertandläkare Överskötare Chefskemist Överläkare Miljöchef Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området Behörighetsvillkoret för en övertandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och behörighetsvillkoret för en biträdande övertandläkare är odontologie doktorsexamen eller -grad samt för båda krävs kompetens som specialisttandläkare inom för tjänsten lämplig specialitet. Lämplig examen vid en vetenskapshögskola och legitimering enligt lagen om tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter och närmaste chefens uppgifter Kompetens som sjukhuskemist enligt förordning 564/94 samt docentkompetens i biokemi eller kemi specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. miljöförvaltningsuppgifter Personalledningen 14 (14)

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015) BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för

Läs mer

Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering

Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering BENÄMNING AAC-instruktör Administrativ biträdande överläkare Aktivitetshandledare Anställningschef Anställningsdirektör Anställningsjurist Ansvarig ekonomiplanerare Ansvarig ergoterapeut Ansvarig farmaceut

Läs mer

Behö righets- öch språ kkunskåpsstådgå

Behö righets- öch språ kkunskåpsstådgå Godkänd av fullmäktige 4..04 Behö righets- öch språ kkunskåpsstådgå Tillämpningsområde I denna stadga har fastställts behörighetsvillkor för sjukvårdsdistriktets alla tjänster och befattningar. Fastställande

Läs mer

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade )

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade ) BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för

Läs mer

BEHÖRIGHETSVILLKOR Grundexamen i pedagogik och social- eller hälsovårdsområdet och dessutom specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade

BEHÖRIGHETSVILLKOR Grundexamen i pedagogik och social- eller hälsovårdsområdet och dessutom specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade TITEL AAC-instruktör Administrativ biträdande överläkare Administrativchef Administrativöverläkare Administrativöverskötare Akutvårdare Akutvårdschef Anskaffningschef Anskaffningsexpert Anskaffningsjurist

Läs mer

Behörighets- och språkkrav. för tjänster och befattningar inom social- och hälsovårdsverket

Behörighets- och språkkrav. för tjänster och befattningar inom social- och hälsovårdsverket Behörighets- och språkkrav för tjänster och befattningar inom social- och hälsovårdsverket 28.4.2015 1. Tillämpningsområde Behörighets- och språkkrav för tjänster och befattningar inom social- och hälsovårdsverket

Läs mer

HNS Samförvaltning Personalledning (9)

HNS Samförvaltning Personalledning (9) TITEL AAC-instruktör Administrativ biträdande överläkare Aktivitetshandledare Anställningschef Anställningsdirektör Anställningsjurist Ansvarig ekonomiplanerare Ansvarig ergoterapeut Ansvarig farmaceut

Läs mer

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen Nr 7 39 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen. Basuppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn FO-nummer/personbeteckning

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet

1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet Kommunstyrelsen 386 30.11.2015 Befattningsändringar i budgeten för år 2016 Kommunstyrelsen 386 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 16.11.2015 godkänt kommunens budget för år 2016. Befattningsändringarna

Läs mer

01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25 000-75 000 invånare

01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25 000-75 000 invånare 01HAL031 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 15 000 invånare 01HAL032 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 15 001-25 000 invånare 01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25

Läs mer

Beredning: personalplanerare Ulla Väyrynen, tfn Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet

Beredning: personalplanerare Ulla Väyrynen, tfn Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet Kommunstyrelsen 380 21.11.2016 Befattnings- och beteckningsändringar i budgeten år 2017 Kommunstyrelsen 21.11.2016 380 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 14.11.2016 godkänt kommunens budget för

Läs mer

PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER OCH INTERN SERVICE

PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER OCH INTERN SERVICE KT Cirkulär 9/2014 bilaga 2 1 (15) BILAGA 1 FÖRVALTNINGSPERSONAL OCH PERSONAL INOM INTERN SERVICE BILAGA 1 PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17 Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e 00250 Adm Assistent 17 800 20 000 21 000 23 925 24 600 25 400 27 500 30 000 00255 Adm Chef 37 500 39 100 39 600 41 433 40 950 41 900

Läs mer

De ledande tjänsteinnehavarna är underställda gemensamma kyrkorådet. 2.2 Tjänstens ansvarsområde och arbetsuppgifterna

De ledande tjänsteinnehavarna är underställda gemensamma kyrkorådet. 2.2 Tjänstens ansvarsområde och arbetsuppgifterna HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET INSTRUKTION FÖR DE LEDANDE TJÄNSTEINNEHAVARNA Godkänd av gemensamma kyrkofullmäktige den 29 september 1994 (ändrad i kfmge 15.11.2001, ikraftträdelse 1.1.2002, kfmge 4.11.2004

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Tka Allmän del A1 s 7(5) 5.9.2014 A1 s 8 5.9.2014

Tka Allmän del A1 s 7(5) 5.9.2014 A1 s 8 5.9.2014 Dokumentnamn Nr Sidnr Info 1 Datum 5.9.2014 Dnr Ärende Ändrade sidor i Anställningsvillkor för tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård 2014 ny sida ändr.datum Tka Allmän del A1 s 7(5) 5.9.2014 A1 s 8

Läs mer

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 59/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om yrkesutbildade er inom hälso- och sjukvården PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

Tehy människor för hälsa & välmående. Inom den privata sektorn & som yrkesutövare

Tehy människor för hälsa & välmående. Inom den privata sektorn & som yrkesutövare Tehy människor för hälsa & välmående Inom den privata sektorn & som yrkesutövare Innehåll 3 Tehy har viljan 4 Tehyiter inom den privata sektorn 5 Intressebevakningen inom den privata sektorn 6 Tehyiter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Språkstadga för Pedersöre kommun

Språkstadga för Pedersöre kommun PEDERSÖRE KOMMUN PEDERSÖREN KUNTA Språkstadga för Pedersöre kommun Godkänd av kommunfullmäktige 17.1.2011, 8 Träder i kraft 1.2.2011 1 För Pedersöre kommuns tjänsteinnehavare och befattningshavare är språkkunskapskraven

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område; SFS 2006:65 Utkom från trycket den 28 februari 2006 utfärdad den 16 februari

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Brottspåföljdsmyndigheten (953/2009): 1 Tillämpningsområde Denna förordning innehåller

Läs mer

Tehy för hälsa & välbefinnande

Tehy för hälsa & välbefinnande Tehy för hälsa & välbefinnande Innehåll 3 Välbefinnande som uppgift 5 Effektivitet och vänlighet vi tehyiter 7 Tehys sak är en viljefråga 9 Tehy är aktivt och effektivt 11 Tehy gör världen bättre 13 Tehy

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården RIKSDAGENS SVAR 396/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildade personer och av vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. År Månad en månadslön större än 0 000 kr Kod Kön Antal Lägst Medel Högst 0 perc Median 90 perc lönespridning lönespridning% Kvinnor 263 20 000 28 237 38 00 24 700 28 000 3 675 6 975 24.9 Män 22 2 200 27 98 35 200

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2 ULKOMAISTEN ERKÄNNANDE AV TUTKINTOJEN UTLÄNDSKA TUNNUSTAMINEN EXAMINA I FINLAND SUOMESSA Guider Oppaat och handböcker ja käsikirjat 2010:2 2010:3 ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Guider och handböcker

Läs mer

Befattningsändringar i budgeten för år 2016 för vård- och omsorgsväsendets del. 1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet

Befattningsändringar i budgeten för år 2016 för vård- och omsorgsväsendets del. 1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet Kommunstyrelsen 386 30.11.2015 Kommunstyrelsen 22 25.01.2016 Befattningsändringar i budgeten för år 2016 för vård- och omsorgsväsendets del Kommunstyrelsen 30.11.2015 386 Kommunfullmäktige har vid sitt

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011 101010 Avd.chef administrat Antal anställda 1 Min 33 900 Medellön 33 900 Max 33 900 Förvaltningschef Antal anställda 5 Min 48 900 Medellön 50 535 Max 52 000 Kommunchef Antal anställda 1 Min 65 000 Medellön

Läs mer

Förteckning över tjänster och anställda i arbetsavtal per resultatområde/enhet

Förteckning över tjänster och anställda i arbetsavtal per resultatområde/enhet Bilaga: Förteckning över tjänster och anställda i arbetsavtal per resultatområde/enhet Enhet Tjänst/anställd 2008 2009 2010 2010 2009-10 Allmän administration: Kommundirektör 1 1 1 1 0 Ekonomichef 1 1

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/6 25.3.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/6 25.3.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) 6 Anställning av innehavare av tjänsten som utbildningsdirektör HEL 2014-013830 T 01 01 01 01 Beslutsförslag Föredragandens motiveringar beslutar anställa

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 3/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/13 11.02.2015

Helsingfors stad Protokoll 3/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/13 11.02.2015 Helsingfors stad Protokoll 3/2015 1 (5) 48 Anställning av innehavare av tjänsten som direktör för faktacentralen HEL 2014-013577 T 01 01 01 01 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anställa

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern Richard Palmer ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern Richard Palmer ÅSUB 1 Arbetsmarknadsbarometern 2012 Richard Palmer ÅSUB Arbetslösheten i år fortfarande högre än under motsvarande tid förra året 2 Öppen arbetslöshet januari 2010 - maj 2012 (procent) 4,0 3,5 3,0 2,5 2010

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

Lönebilaga 1 har fått ny struktur och nytt innehåll. Bilaga 1 i AKTA 2014 2016, som gäller till 30.6.2015, har följande struktur:

Lönebilaga 1 har fått ny struktur och nytt innehåll. Bilaga 1 i AKTA 2014 2016, som gäller till 30.6.2015, har följande struktur: KT Cirkulär 9/2014 bilaga 3 1 (14) Tillämpning av lönebilaga 1 "Personal som arbetar med vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen, byråuppgifter, ICT-uppgifter och intern service". Strukturen och innehållet

Läs mer

Rehn 19.1.2002 1 (2) Inom Serviceinrättningarnas arbetsgivarförenings verksamhetsområde genomförs följande lönehöjningar 1.3.2002

Rehn 19.1.2002 1 (2) Inom Serviceinrättningarnas arbetsgivarförenings verksamhetsområde genomförs följande lönehöjningar 1.3.2002 MEDLEMSBREV 1/2002 Rehn 19.1.2002 1 (2) Till Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf:s medlemsorganisationer SIAFKA 2001 2002, LÖNEJUSTERINGAR FR.O.M. 1.3.2002 LAGEN OM PERSONREGISTER FÖR ARBETARSKYDDET

Läs mer

Betänkande Kompetens och ansvar SOU 2010:65

Betänkande Kompetens och ansvar SOU 2010:65 Ärendenr KS 2010/479 Handlingstyp Yttrande Handläggare Leif Ohlsson HSF Gerd Silk SOF Datum 28 januari 2011 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämnden Socialnämnden Betänkande Kompetens och ansvar SOU 2010:65 Regionstyrelsen

Läs mer

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn!

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn! Löneenkät för den privata sektorn 2014 Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder för servicebranscher (B9, B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för informationstekniska

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 14 december 2007 Nr 1199 1203 INNEHÅLL Nr Sidan 1199 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Läs mer

Agneta Colliander. Leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf.

Agneta Colliander. Leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf. Agneta Colliander Leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf. IBL 2017-04-21 Biomedicinsk analytiker Nu och i framtiden Laboratoriemedicins

Läs mer

Nytt i nynya ST (2015:8)

Nytt i nynya ST (2015:8) Nytt i nynya ST (2015:8) michael.andresen@regionorebrolan.se elina.sarasalo@sll.se Övergångsregler Man kan välja den gamla nya ST om man har fått legitimation före den 1 maj 2015 lämnar in ansökan före

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

Sorterat på yrkeskod

Sorterat på yrkeskod SSYK-KODER Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt Personliga assistenter Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt 2710= Personliga assistenter OBS! Välj ny yrkeskod! Fattas yrkeskoden

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Anvisning. Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014

Anvisning. Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014 1 Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014 Allmänt Enligt 10 (689/2005) i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) ska serviceproducenter årligen lämna

Läs mer

PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 ANVISNING PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 ALLMÄNT Enligt 10 i lagen om privat hälso- och sjukvård (689/2005) ska serviceproducenter

Läs mer

GEMENSAM ELEVANSÖKAN (GEA) Våren 2017

GEMENSAM ELEVANSÖKAN (GEA) Våren 2017 GEMENSAM ELEVANSÖKAN (GEA) Våren 2017 TIDTABELL 21.2 14.3.2017 ANSÖKNINGSTID 6.4.2017 Riksomfattande språkprov Efter 28.3 Kallelsebrev till inträdes- eller lämplighetsprov skickas 15.6.2017 Resultatet

Läs mer

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn!

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn! Löneenkät för den privata sektorn 2015 Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder för servicebranscher (B9, B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för informationstekniska

Läs mer

NYK 14 version 3.0. (tom) (tom) (tom) (tom) Hit hör bland annat: Ordförande/styre lsemedlem i riksomfattande intresseförening.

NYK 14 version 3.0. (tom) (tom) (tom) (tom) Hit hör bland annat: Ordförande/styre lsemedlem i riksomfattande intresseförening. 111300 Chefstjänstemän i intresseorganisationer Planerar, leder och samordnar verksamhet i intresseorganisationer. Svarar för förhandlingar, intressebevakning och information. Representerar organisationen

Läs mer

ST ARBETSMEDICIN EN HÅLLBAR STRATEGI FÖR LÄKARFÖRSÖRJNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STEFAN GRAM STUDIEREKTOR/PROJEKTLEDARE AM-PROJEKTET

ST ARBETSMEDICIN EN HÅLLBAR STRATEGI FÖR LÄKARFÖRSÖRJNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STEFAN GRAM STUDIEREKTOR/PROJEKTLEDARE AM-PROJEKTET EN HÅLLBAR STRATEGI FÖR LÄKARFÖRSÖRJNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STEFAN GRAM STUDIEREKTOR/PROJEKTLEDARE AM-PROJEKTET 2016-08-29 1 Historik 1938 Regler för läkarundersökning av vissa vuxna i särskilt riskabla

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet FÖRETAGSHÄLSOVÅRD I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Företagshälsovårdens kärnverksamhet ligger inom områdena fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt hälsa och arbetslivsinriktad

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras bilagan till statsrådets

Läs mer

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar JUSTITIEMINISTERIET 3/58/2005 JM 24.2.2005 Till ministerierna, justitiekanslersämbetet, domstolarna, ämbetsverk och inrättningar inom justitieministeriets förvaltningsområde Språklagen och lagen om de

Läs mer

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Eva Juslin, Pia

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientsäkerhetsförordning; utfärdad den 18 november 2010. SFS 2010:1369 Utkom från trycket den 3 december 2010 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Genom att svara är du med och utvecklar din arbetsgemenskap.

Genom att svara är du med och utvecklar din arbetsgemenskap. Sida 1/8 Välkommen att svara på enkäten! Genom att svara är du med och utvecklar din arbetsgemenskap. Instruktioner för att besvara enkäten: - Du kan svara endast en gång. - Välj de alternativ som bäst

Läs mer

Behörighet för yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården

Behörighet för yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2004:11 Behörighet för yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården och social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om kompletterande

Läs mer

ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS

ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS Guider och handböcker 2010:1 ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS Guider och handböcker 2010:1 Utbildningsstyrelsen Guider och handböcker

Läs mer

Yrkeskoder Trafikhuvudmän

Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1 (6) Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare 2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 10 januari 2003 Nr 1 3 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret

Läs mer

RP 347/2014 rd. ska godkännas. Den sökande kan vara verksam som läkarpraktikant och börja fullgöra den tjänstgöring, genomföra de tilläggsstudier

RP 347/2014 rd. ska godkännas. Den sökande kan vara verksam som läkarpraktikant och börja fullgöra den tjänstgöring, genomföra de tilläggsstudier Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården

20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården 20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården Här är svaren på 20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. De är hämtade från den

Läs mer

REMISS 1 (1) Datum. Postadress Kundcenter för privatpersoner Bankgiro Stockholm

REMISS 1 (1) Datum. Postadress Kundcenter för privatpersoner Bankgiro Stockholm Wimi FK90005_012_G Rättsavdelningen Hélène Runsten, 010-119 63 13 REMISS 1 (1) Datum Diarienummer 2014-11-06 51406-2014 Regelrådet Remiss med anledning av ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

Tillämpningsanvisningar om hur ändringarna i behörighetsvillkoren för lärare inom yrkesutbildningen inverkar på anställningsvillkoren

Tillämpningsanvisningar om hur ändringarna i behörighetsvillkoren för lärare inom yrkesutbildningen inverkar på anställningsvillkoren Promemoria 1 (9) Piekkala 21.6.2011 Tillämpningsanvisningar om hur ändringarna i behörighetsvillkoren för lärare inom yrkesutbildningen inverkar på anställningsvillkoren Statsrådets förordning om ändring

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av yrkeshögskolelagen (932/2014): 1 Examina som avläggs vid yrkeshögskola

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist VÅRD Arbetskraftsbarometern 6 Vård Apotekare Rekryteringsläge 26 VÅRD Rekryteringsläge 1997 26 1 8 6 4 Samtliga 2 På lång sikt väntas efterfrågan på apotekare öka något men inte i samma omfattning som

Läs mer

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012)

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO), 2710= Personliga assistenter OBS! Kontrollera yrkeskoderna! Förra året beslutades

Läs mer

Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18

Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18 Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18 Vad är syftet med regleringen av läkarnas specialiteter? Utgöra en kvalitetsgaranti i förhållande till patienter och allmänhet Direktiv om erkännande

Läs mer

Professuren i medicinsk genetik är på deltid (35 %) och tillsätts för fem år.

Professuren i medicinsk genetik är på deltid (35 %) och tillsätts för fem år. 1(5) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professor i medicinsk genetik arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt 33 i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1129/2014 Statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR REHABILITERINGSUNDERSÖKNING Gäller från 1.1.2011 INNEHÅLL I ALLMÄNNA

Läs mer

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation 1 (5) Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Personal- och organisationsutskottet (2014-09-24 49 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.:

Läs mer

Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation

Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation 7.4.2014 Helsingfors 8.4.2014 Åbo 10.4.2014 Korsholm Ira Vanne Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet

Läs mer

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser Områdesbehörigheter Yrkesexamen Behörighetskurser Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi Jurist Historia 1b * Områdesbehörighet A2 Humaniora / Juridik / Teologi Områdesbehörighet A3 Arkitektur

Läs mer

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Detta dokument skapades 2017-05-25 04:48 Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården Vad är ett legitimationsyrke? Beskrivning För vissa

Läs mer

Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden

Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden 1 UTKAST 19.5.2016 Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 50 i

Läs mer

Stora skillnader mellan yrkesgrupper i andelen 55 år fyllda löntagare

Stora skillnader mellan yrkesgrupper i andelen 55 år fyllda löntagare Befolkning 2009 Sysselsättning 2007 Yrke och socioekonomisk ställning Stora skillnader mellan yrkesgrupper i andelen 55 år fyllda löntagare I slutet av år 2007 var andelen löntagare som fyllt 55 år 17

Läs mer

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen:

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen: Farmaci MÅLSÄTTNING Utbildningen som leder till farmaceutexamen strävar till att ge studeranden färdigheter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden. Framförallt strävar utbildningen till att främja

Läs mer

Observera att Uppsala universitet ingår i Mellansverige. Lönespridning per Besta-område hela universitetet.

Observera att Uppsala universitet ingår i Mellansverige. Lönespridning per Besta-område hela universitetet. Lönespridning för T/A-personal, jämförelse mellan Uppsala universitet och övriga arbetsgivare med statligt avtal i Mellansverige och Stockholm Källa: Primula 2012-05 och Arbetsgivarverket 2011-09 Observera

Läs mer

Rättskällor. Hälso- och sjukvårdens regelsystem

Rättskällor. Hälso- och sjukvårdens regelsystem Hälso- och sjukvårdens regelsystem En del av den offentliga rätten. Ramlag med många föreskrifter. Ett särskilt ansvarsystem. Många olika aktörer. I ständig utveckling. Rättsregler; en modell för konflikthantering

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 4 juli 2013 I enlighet med statsrådets beslut upphävs i statsrådets förordning om yrkeshögskolor

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad Kvinnor 291 20 000 28 990 43 000 25 500 29 000 32 300 6 800 23.45 Män 25 21 200 28 005 35 500 23 750 28 000 33 499 9 749 34.82 ADMINISTRATIV ASSISTENT 9305 Totalt 316 20 000 28 9 43 000 25 380 28 850 32

Läs mer

Arbetslösheten minimal - utexaminerade från Soc&kom

Arbetslösheten minimal - utexaminerade från Soc&kom Christian Starck 22.2.2016 Arbetslösheten minimal - utexaminerade från Soc&kom 2000 2014 Under perioden 2000-2014 utexaminerades sammanlagt 961 personer från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors

Läs mer