HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)"

Transkript

1 BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för hjälpmedelscentralen (t) Hjälpmedelstekniker Arkivsekreterare Arkivarie Arkivservicechef Chef för arkivfunktionen Arkitekt Utvärderingsdirektör Utvärderingschef Bedömningsöverläkare BEHÖRIGHETSVILLKOR Grundexamen i pedagogik, social- eller hälsovård samt specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade rätt att enligt förordning (564/94) använda yrkesbeteckning eller examen för nödcentralsjour Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig chefserfarenhet. Lämplig examen på högre högskolenivå eller examen på lägre högskolenivå eller lägsta högre nivå kompletterad med lämpliga ledarskaps- eller förvaltningsstudier eller så att de ingår i examen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälsooch och tillräcklig erfarenhet av området. Kompetens som sjukhusfysiker genom utbildning som avses i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) och doktorsexamen eller -grad inom området Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området Behörighetsvillkoret för en övertandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och behörighetsvillkoret för en biträdande övertandläkare är odontologie doktorsexamen eller -grad samt för båda krävs kompetens som specialisttandläkare inom för tjänsten lämplig specialitet. Kompetens som sjukhuskemist genom utbildning som avses i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) och doktorsexamen eller -grad inom området specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Av en administrativ biträdande överläkare krävs dessutom tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området eller administrativ kompetens. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens. Om det är fråga om en utbildningstjänst som biträdande överläkare för en period på fem år, krävs dock medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad. För tjänsten lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig förvaltning samt tillräcklig chefserfarenhet Examen med skyddad yrkesbeteckning enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och. Tillräcklig praktisk arbetserfarenhet på området Grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion eller tidigare arkivarieexamen Grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion eller tidigare arkivarieexamen samt praktisk erfarenhet av dokumenthantering och arbetsledning Lämplig högre högskoleexamen och arkivutbildning samt erfarenhet av arkivfunktionen och IT-expertuppgifter Arkitektexamen på högre högskolenivå och erfarenhet av planeringsuppgifter För tjänsten lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området och ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Behörighetsvillkoren är legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) samt specialistläkarkompetens inom en klinisk specialitet och docentkompetens. Personalledningen 1 (14)

2 Kundservicedirektör Kundservicechef Kundsupportmedarbetare Kundansvarig Kundrelationschef Aktivitetshandledare IT-samordnare IT-chef Audionom Chaufför Bioinformatiker Controller Elektronikmontör Transplantationskoordinator Organdonationskoordinator Förstavårdare Chef för prehospital akutsjukvård (t) Erica-administratör Specialyrkesman Specialisttandläkare Specialistläkare Specialplanerare Specialforskare ST-fysiker ST-genetiker Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter. Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre stadium och tillräcklig branscherfarenhet Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen branscherfarenhet Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ITförvaltningsuppgifter Yrkeshögskoleexamen inom hälsovårdsbranschen eller motsvarande tidigare institutsexamen och audionomkompetens eller motsvarande tidigare examen som hörselvårdsassistent. Tillräcklig erfarenhet och för befattningen lämpligt körkort För befattningen lämplig examen på högre högskolenivå erfarenhet av planerings- och redovisningsuppgifter Lämplig mellanstadieexamen och annan definierbar kompetens för skötseln av uppgifterna och annan definierbar kompetens för skötseln av uppgifterna Behörighet i enlighet med 8 i Social- och hälsovårdsministeriets förordning (340/2011) om prehospital akutsjukvård samt för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig examen på lägre högskolenivå eller examen på lägsta högskolenivå. Dessutom förutsätts god kunskap om den prehospitala akutsjukvårdens servicesystem, socialvården och samarbetsmyndighetens fältverksamhet. Yrkesexamen inom området och tillräcklig yrkeserfarenhet Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om specialtandläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Ett behörighetsvillkor för tjänsten som specialisttandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom odontologie doktorsexamen eller -grad. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Behörighetsvillkoret för en specialistläkartjänst vid ett universitetssjukhus är dessutom medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsoch forskningsverksamhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsoch forskningsverksamhet Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller tidigare motsvarande högre högskoleexamen eller diplomingenjörsexamen med fysik som huvudämne Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller motsvarande tidigare Personalledningen 2 (14)

3 ST-tandläkare ST-kemist ST-läkare (t) ST-mikrobiolog Specialbarnträdgårdslärare Farmanom högre högskoleexamen med genetik som huvudämne Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller tidigare motsvarande högre högskoleexamen eller diplomingenjörsexamen med kemi som huvudämne yrkesutbildade personer inom hälso- och. Högre högskoleexamen enligt förordning 221/94 eller motsvarande tidigare högre högskoleexamen med mikrobiologi eller biologi som huvudämne Examen för specialbarnträdgårdslärare eller speciallärare med specialbarnträdgårdslärarens studieinriktning Farmanom- eller läkemedelsteknikerexamen enligt grundexamen inom läkemedelsbranschen Farmaceut I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och fastställd kompetens för legitimerad farmaceut Fysiologiingenjör Fysioterapeut Fysiker Administrativ biträdande överläkare Förvaltningsdirektör Förvaltningsjurist Förvaltningschef Förvaltningsöverskötare Förvaltningsöverläkare Tandskötare Tandhygienist Tandläkare Projektplanerare Upphandlingsjurist Upphandlingschef Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig yrkeserfarenhet Kompetens som sjukhusfysiker genom utbildning som avses i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/94) specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Av en administrativ biträdande överläkare krävs dessutom tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området eller administrativ kompetens. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens. Om det är fråga om en utbildningstjänst som biträdande överläkare för en period på fem år, krävs dock medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter. Juris magisterexamen eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Doktorsexamen samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och och erfarenhet av administrativa uppgifter av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och specialistläkarkompetens inom en klinisk medicinsk specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledarskapsuppgifter inom området eller administrativ kompetens. rätt att enligt förordning 564/94 använda Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och. Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre stadium och tillräcklig branscherfarenhet Juris magister eller motsvarande tidigare examen och erfarenhet av offentlig upphandling Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig Personalledningen 3 (14)

4 Upphandlingssekreterare Handläggare av personalärenden Personalassistent Personaldirektör Personalutvecklingschef Personalchef Personalresurschef Personalsekreterare Personalplanerare Personalplaneringschef Hovmästare Serviceingenjör Serviceman Lokal- och instrumentservicedirektör Lokal- och instrumentservicechef Hygienskötare Investeringsdirektör IT-utvecklingschef IT-stödperson IVF-biolog Fotterapeut Fotvårdare Ledningens assistent Ledningens sekreterare Direktör (SOCCA) Chef, direktör (t) Chefsöverläkare erfarenhet av upphandling tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet eller fristående examen på området. tidigare examen eller läroavtalsutbildning eller tillräcklig praktisk yrkeserfarenhet erfarenhet av uppgifter som sekreterare för ledningen Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av personalförvaltning och ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig arbetserfarenhet av personalutvecklingsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av personaladministrativa uppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av personalförvaltning Lämplig högskole- eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av personalärenden Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter på området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av enhetsledning Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig erfarenhet av investeringsplanering samt ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av både ledningsuppgifter och IT-området Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens Lämplig högre högskoleexamen och minst två års praktisk erfarenhet av arbete på en IVF-enhet rätt att enligt förordning 564/94 använda rätt att enligt förordning 564/94 använda erfarenhet av krävande uppgifter som sekreterare för ledningen Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig erfarenhet av branschen socialbranschen samt forsknings- och ledningserfarenhet. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av IT-ledarskap och tekniskt ledarskap samt expertuppgifter Behörighetsvillkoren för tjänsten är legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- Personalledningen 4 (14)

5 och samt av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och specialistläkarkompetens inom en klinisk medicinsk specialitet samt tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom sjukvården Ledande farmaceut I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och fastställd kompetens för legitimerad farmaceut och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området samt av sjukhusfarmaci Chefsläkare Ledande psykolog Ledande talterapeut Ledande socialarbetare Ledande företagshälsovårdare Ledande företagsläkare Ledande överskötare Ledande överläkare Systemsekreterare Kaféföreståndare Frisör Utvecklingsdirektör Utvecklingschef Utvecklingsöverläkare Vårdare av utvecklingsstörda Köksmästare Kemist Translator specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området Lämplig examen på högre högskolenivå samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och och erfarenhet av förvaltningsuppgifter eller uppgifter som närmaste chef specialistläkarkompetens inom specialiteten företagshälsovård och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Lämplig examen vid en vetenskapshögskola och legitimering enligt lagen om tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom hälso- och sjukvården. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Lämplig högskoleexamen eller examen på mellanstadiet och tillräcklig kännedom och erfarenhet av datasystem. Lämplig högre högskoleexamen, gedigen erfarenhet och dokumenterad kompetens av organisations- och verksamhetsutveckling samt erfarenhet av ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig erfarenhet av planerings-, utvecklings- och projektledningsuppgifter. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Kompetens som sjukhuskemist genom utbildning som avses i förordning 564/94 Lämplig högre högskoleexamen, fullständiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska samt kunskaper i ett främmande språk och erfarenhet av översättning av förvaltningshandlingar Personalledningen 5 (14)

6 Fastighetschef Bokföringschef Bokförare Klinisk specialist, vårdarbete Klinisk lärare, vårdarbete Klinikgruppens chef Kock Maskinmontör Koncernekonomichef Utbildningschef Utbildningssekreterare Utbildningsplanerare Utbildningsöverläkare Transportchef Konditionsskötare Rehabiliteringshandledare Rehabiliteringssekreterare Hörselvårdsassistent Bildkonstterapeut Baderska Barnmorska Driftschef Kvalitetschef Laborator Laboratorieingenjör Laboratoriemekaniker Laboratoriechef Laboratorieskötare Laborant Laboratorietekniker Laboratoriearbetare Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet bokföringsuppgifter För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk arbetserfarenhet Lämplig examen på högre högskolenivå samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) Lämplig examen på högre högskolenivå samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och dessutom medicine doktorsexamen eller medicine och kirurgie doktorsgrad samt tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter Yrkesutbildning inom området och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig mellanstadieexamen Lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig arbetserfarenhet av krävande uppgifter inom ekonomiförvaltning Lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av personalutveckling För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk arbetserfarenhet Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av utbildningsuppgifter specialistläkar- och docentkompetens och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området rätt att enligt förordning 564/94 använda Lämplig examen på lägsta högre nivå Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen Lämplig lägre högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Konstterapeututbildning eller annan utbildning som godkänts enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter samt separat utbildning i kvalitetssystem och kvalitetsstyrning Lämplig högre högskoleexamen och praktisk erfarenhet på området Lämplig examen på högre eller lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av att leda vetenskapliga forskningsprojekt Laborantexamen eller annan lämplig mellanstadieexamen Lämplig mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Personalledningen 6 (14)

7 Lokalvårdare Lokalvårdschef Redovisningschef Redovisningssekreterare Barnskötare Barnträdgårdslärare Bagare Motionsterapeut Logistikchef Logistikarbetare Bud-vaktmästare Närvårdare Läkemedelsarbetare Medicinteknisk mekaniker Medicintekniker Medikalvaktmästare Medikalvaktmästare-ambulansförare Läkare (t) Läkare, specialistutbildning i allmänmedicin (t) Betalningshandläggare Mentalvårdare Sinnessjukvårdare Musikterapeut Mykolog Neuropsykolog Ungdomsledare Provtagningsassistent Obduktionspreparator Yrkesexamen för lokalvårdare. Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre stadium och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig examen på högre högskolenivå samt tillräcklig erfarenhet av kostnadsberäkning För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk arbetserfarenhet rätt att enligt förordning 564/94 använda Examen enligt förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (804/92) Yrkesexamen inom området och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området rätt att enligt förordning 564/94 använda Lämplig mellanstadieexamen Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet rätt att enligt förordning 564/94 använda rätt att enligt förordning 564/94 använda yrkesutbildade personer inom hälso- och. Kompetens enligt 5 i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk arbetserfarenhet rätt att enligt förordning 564/94 använda rätt att enligt förordning 564/94 använda För befattningen lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen Lämplig högre högskoleexamen och praktisk erfarenhet på området och ST-utbildning Socialpedagog- eller ungdomsledarexamen eller annan lämplig examen på mellannivå Lämplig examen på mellanstadiet eller motsvarande utbildning samt tillräcklig erfarenhet inom området. Genom förordning (564/94) skyddad yrkesbeteckning för yrkesutbildad Personalledningen 7 (14)

8 Instruktör Programplanerare Operatör Optiker person samt annan för uppgiften lämplig utbildning eller erfarenhet. Lämplig mellanstadieexamen Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av databehandling inom planeringsuppgifterna på området Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen Avdelningsfarmaceut I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och fastställd kompetens för legitimerad farmaceut Direktör för kompetenscentrum Avdelningstandläkare Behörighetsvillkoret för tjänsten är legitimering eller tillstånd att vara verksam som läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälsooch samt specialistläkarkompetens. Dessutom krävs av den som väljs till tjänsten tillräcklig ledarskaps- och administrationskompetens inom hälso- och sjukvården. För tjänsten krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket (språkkunskapsklass II eller IIA). Att få igång verksamheten på kompetenscentrumet och att leda kompetenscentrumet är en mycket krävande ledarskapsuppgift. Framgång i tjänsten förutsätter dessutom god samarbets- och förhandlingskompetens, innovativt tänkande och förmåga att leda förändringar. Vetenskaplig kompetens ses som en ytterligare merit. Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om specialtandläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Avdelningsskötare Avdelningsläkare Avdelningssekreterare Avdelningsövertandläkare (t) Avdelningsöverläkare Avdelningsgruppens chef Upphandlare Inköpschef Lönesekreterare Löneräknare Ett behörighetsvillkor för tjänsten som specialisttandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom odontologie doktorsexamen eller -grad. Lämplig högre högskoleexamen eller tillräckliga lednings- och förvaltningsstudier eller tidigare godkänd kompetens som avdelningsskötare samt dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och och tillräcklig erfarenhet av området. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. tidigare examen eller läroavtalsutbildning eller fristående examen på området samt tillräcklig arbetserfarenhet. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Vid universitetssjukhuset krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd specialitetsspecifik docentkompetens. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter. Om avdelningsgruppen består främst av vårdpersonal förutsätts dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet eller fristående examen på området Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskole- eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av arbetsuppgifter inom löneräkning och lönebokföring Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen Personalledningen 8 (14)

9 Lönebokförare Serviceförman Serviceförman (lokalvården) Serviceinstruktör Servicechef Anställningsdirektör Anställningsjurist Anställningschef Serviceplanerare Perfusionstekniker Genetisk vägledare, sjukskötare Primärskötare Patientombudsman Patientsäkerhetschef Projektledare Projektchef Projektsekreterare Projektplanerare eller läroavtalsutbildning eller tillräcklig praktisk arbetserfarenhet av löneräkning För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk arbetserfarenhet av löneräkning Lämplig högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå kompletterad med lämpliga ledarskaps- och förvaltningsstudier eller så att de ingår i examen Om serviceförmannen arbetar inom instrumentservicen krävs dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälsooch och tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom området Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen eller andra stadiets specialyrkesexamen för städtekniker kompletterad med lämpliga ledarskaps- eller förvaltningsstudier och tillräcklig erfarenhet av branschen. Lämplig mellanstadieexamen eller specialyrkesexamen på andra stadiet och tillräcklig branscherfarenhet området Juris magisterexamen eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig erfarenhet av arbetsmarknadsförhandlingar samt ledningsuppgifter Juris magister eller tidigare högre högskoleexamen området erfarenhet av planeringsuppgifter Lämplig examen på lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet och tillräcklig erfarenhet genetisk vägledning rätt att enligt förordning 564/94 använda Lämplig högre högskoleexamen förvaltningsuppgifter samt patientsäkerhetsarbete ledningsuppgifter Lämplig högskoleexamen och erfarenhet av projektledning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig examen på högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Provisor I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och fastställd kompetens för legitimerad provisor Psykolog Telefonichef Telefonist Talterapeut Trädgårdsmästare Huvudbokförare Radiokemist Finansieringschef Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig praktisk erfarenhet på området samt av arbetsledningsuppgifter Tillräcklig praktisk arbetserfarenhet på området Lämplig mellanstadieexamen Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig arbetserfarenhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området. Lämplig examen på högre högskolenivå samt tillräcklig erfarenhet av finansieringsuppgifter Personalledningen 9 (14)

10 Finansieringsplanerare Restaurangchef Chef för restaurangverksamheten Kosthållschef Kosthållsplanerare Kosthållsarbetsledare Kosthållsarbetare Nutritionist Näringsterapeuten Rekryterare Rekryteringschef Reskontraskötare Resurschef Riskhanteringschef Röntgenskötare Röntgeningenjör Röntgentekniker Sjukhusapotekare Sjukhusgenetiker Sjukhusingenjör Sjukhusmikrobiolog Sjukhuscellbiolog Sjukskötare Sjukvårdsområdets direktör Intern revisor Samordnare för förflyttningsergonomi Socialkurator Socialarbetare Applikationskonsult Systemanalytiker Applikationssupportmedarbetare Munhygienist Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av finansieringsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller examen för storköksföreståndare Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter inom restaurangbranschen Lämplig examen på högskolenivå och tillräcklig chefserfarenhet inom branschen Lämplig högskoleexamen och legitimering som kostterapeut Lämplig högskoleexamen eller annan examen med inriktning på arbetsledning inom området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området För tjänsten lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av uppgifterna erfarenhet av rekryteringsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området tidigare examen Lämplig högre högskoleexamen riskhanteringsuppgifter Lämplig examen på lägre eller högre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig yrkeserfarenhet och i läkemedelslagen (395/87) fastställd kompetens för legitimerad provisor och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området Kompetens som sjukhusgenetiker genom utbildning som avses i förordning 564/94 Lämplig examen på högre eller lägre högskolenivå och tillräcklig yrkeserfarenhet Kompetens som sjukhusmikrobiolog genom utbildning som avses i förordning 564/94 Kompetens som sjukhuscellbiolog genom utbildning som avses i förordning 564/94 ledningsuppgifter revisionsuppgifter att vara verksam som fysioterapeut samt tillräcklig utbildning eller erfarenhet av ergonomi vid patientförflyttningar. För befattningen lämplig högre högskoleexamen I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare tidigare examen och tillräcklig praktisk erfarenhet på området Lämplig högskoleexamen eller högre mellanstadieexamen Datanom-, tekniker- eller programmerarexamen eller någon annan lämplig examen på mellannivå eller annan motsvarande kompetens Personalledningen 10 (14)

11 Planerare Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Planeringschef (ekonomiförvaltningen) Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området Planeringschef (IT-förvaltningen) Planeringssekreterare Konstterapeut Ekonomidirektör Ekonomiservicechef Ekonomichef Ekonomisekreterare Ekonomiplanerare Revisionsassistent Revisionsdirektör Revisionschef (t) Teknisk direktör (t) Teknologichef Textbehandlare Textbehandlingschef Informatör Dataanalytiker IT-direktör IT-chef IT-systemchef IT-systemplanerare Datakommunikationsplanerare Fastighetschef Direktör för Lokalcentralen Verksamhetschef (t) Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter Konstterapeututbildning eller annan utbildning som godkänts enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av området samt av ledningsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiförvaltningsuppgifter Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiförvaltningsuppgifter För befattningen lämplig yrkesexamen på mellanstadiet och tillräcklig praktisk arbetserfarenhet Lämplig examen på högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av planeringsuppgifter erfarenhet av revisionsuppgifter revisions- och ledningsuppgifter revisionsuppgifter ledningsuppgifter Lämplig examen på högre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av både området och ledningsuppgifter Tillräcklig praktisk arbetserfarenhet på området eller fristående examen på området erfarenhet av chefsuppgifter Lämplig yrkesexamen på mellanstadiet eller motsvarande tidigare examen och tillräcklig erfarenhet av kommunikation Tillämplig examen på högre högskolenivå samt god kompetens i matematisk-statistiska analysmetoder och tillräcklig erfarenhet av analys av stora informationsmängder Lämplig högre högskoleexamen, bred erfarenhet och dokumenterad kompetens av att leda IT-förvaltning och av expertuppgifter ITförvaltning Lämplig högskoleexamen eller examen på högre mellannivå, profilering i databehandlingsmetoder och -utrustning samt tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och erfarenhet av planeringsuppgifter inom IT-branschen Lämplig examen på högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av databehandling inom planeringsuppgifterna på området ledningsuppgifter Lämplig högre högskoleexamen, ledarskapserfarenhet och företagsledningskompetens Specialistläkarkompetens samt dokumenterad kompetens och erfarenhet av att leda serviceproduktionen inom området Personalledningen 11 (14)

12 Kommittésekreterare Ergoterapeut Byråföreståndare Byråchef Byråsekreterare Lönegrupp, I Byråsekreterare Lönegrupp II Redaktör Verkställande direktör (koncernen) Verkställande direktör Verkställande direktörens sekreterare Redaktionssekreterare Resultatchef Produktionschef Produktchef Producent Forskningsbiträde Forskningsassistent Forskningsdirektör Forskningsdirektör (Hucs cancercentrum) Forskningskoordinator Företagsfysioterapeut Arbetshälsokonsult Arbetshälsochef Koordinator för arbetsförmåga Arbetsledare Arbetshandledare Koordinator för arbetshandledning Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av sekreteraruppgifter tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet Lämplig examen på högskolenivå eller yrkesexamen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av området tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet eller fristående examen på området. Tillräcklig praktisk arbetserfarenhet på området Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella uppgifter Lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig hälso- och sjukvård och förvaltning samt tillräcklig erfarenhet av ledarskap Lämplig högre högskoleexamen, kännedom om offentlig förvaltning samt tillräcklig erfarenhet av ledarskap För befattningen lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på lägsta högre nivå eller motsvarande tidigare examen samt tillräcklig förtrogenhet med området Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella uppgifter Specialistläkarkompetens samt dokumenterad kompetens och erfarenhet av ledarskap inom serviceproduktionsområdet i fråga Lämplig högskoleexamen eller mellanstadieexamen och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högskoleexamen eller lägsta examen högskolenivå Lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av redaktionella uppgifter Lämplig examen på lägre högskolenivå Lämplig doktorsexamen eller motsvarande examen, gedigen erfarenhet av och dokumenterad kompetens i forskningsarbete inom området, ledarskapserfarenhet samt de kunskaper i de inhemska språken som tjänsten förutsätter. specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och dessutom gedigen erfarenhet inom forskningen på området samt tillräcklig erfarenhet av ledningsuppgifter. Behörighetsvillkoret är dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig kännedom om företagshälsovård branscherfarenhet Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig examen på högskolenivå Kännedom om arbetslivet, rehabiliteringsmöjligheter (både medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering), pensionssystemen och socialskyddet Lämplig examen på lägsta högre nivå eller mellanstadieexamen och tillräcklig branscherfarenhet För befattningen lämplig yrkesexamen och tillräcklig branscherfarenhet Lämplig högskoleexamen samt legitimering enligt lagen om yrkesutbildade Personalledningen 12 (14)

13 Arbetarskyddschef Arbetsterapeut Företagshälsovårdare Företagsläkare Företagssekreterare Idrottsinstruktör Vaktmästare Fotografitekniker Lagerförvaltare Lagerarbetare Ansvarig förstavårdare personer inom hälso- och och tillräcklig erfarenhet av området. Befattningen förutsätter en utbildning omfattande minst 60 studiepoäng med processmässig arbetshandledarutbildning på 2-3-år (rekommendation av Suomen työnohjaajat ry) som ges vid olika läroanstalter och samfund Lämplig högskoleexamen och erfarenhet av arbetarskyddsfrågor Lämplig mellanstadieexamen och sådan utbildning som behövs inom företagshälsovården rätt att självständigt utöva läkaryrket som allmänläkare tidigare examen eller läroavtalsutbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet eller fristående examen på området. Lämplig mellanstadieexamen Yrkesexamen inom området och tillräcklig yrkeserfarenhet För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området För befattningen lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av området Behörighet i enlighet med 10 i Social- och hälsovårdsministeriets förordning (340/2011) om prehospital akutsjukvård Ansvarig farmaceut I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och fastställd kompetens för legitimerad farmaceut och erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området samt av sjukhusfarmaci Ansvarig provisor I lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och fastställd kompetens för legitimerad provisor och erfarenhet av chefsuppgifter samt av sjukhusfarmaci Ansvarig socialarbetare Ansvarig ekonomiplanerare Ansvarig ergoterapeut Ansvarig företagsfysioterapeut Ansvarig företagsläkare Nätingenjör Kommunikationsdirektör Kommunikationschef Kommunikationssekreterare VIRVE-chef (t) Instrumentskötare Instrumentservicechef Chefsfysiker I lagen 272/2005 fastställd behörighet för socialarbetare och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området ekonomiplanering och tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter och uppgifter som närmaste chef inom området och tillräcklig branscherfarenhet rätt att självständigt utöva läkaryrket som allmänläkare Lämplig examen på högre eller lägre högskolenivå och tillräcklig erfarenhet av området Lämplig högre högskoleexamen, grundmurad erfarenhet och dokumenterad kompetens att utveckla och leda kommunikationsverksamhet kommunikationsuppgifter Lämplig examen på lägsta högre nivå och tillräcklig erfarenhet av området Yrkesexamen inom hälsovården på institutsnivå samt tillräckliga färdigheter att sköta de uppgifter som hör till tjänsten Instrumentskötarens yrkesexamen. Lämplig examen på högskolenivå och dessutom legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och och tillräcklig erfarenhet av området Kompetens som sjukhusfysiker enligt förordning 564/94 samt docentkompetens i medicinsk fysik eller fysik Personalledningen 13 (14)

14 Övertandläkare Överskötare Chefskemist Överläkare Miljöchef Legitimering eller tillstånd att vara verksam som tandläkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området Behörighetsvillkoret för en övertandläkare vid ett universitetssjukhus är dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens och behörighetsvillkoret för en biträdande övertandläkare är odontologie doktorsexamen eller -grad samt för båda krävs kompetens som specialisttandläkare inom för tjänsten lämplig specialitet. Lämplig examen vid en vetenskapshögskola och legitimering enligt lagen om tillräcklig erfarenhet av förvaltningsuppgifter och närmaste chefens uppgifter Kompetens som sjukhuskemist enligt förordning 564/94 samt docentkompetens i biokemi eller kemi specialistläkarkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet och tillräcklig erfarenhet av förvaltnings- och ledningsuppgifter inom området. Vid ett universitetssjukhus krävs dessutom av medicinsk fakultet fastställd docentkompetens inom för tjänsten lämplig specialitet. miljöförvaltningsuppgifter Personalledningen 14 (14)

Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering

Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering BENÄMNING AAC-instruktör Administrativ biträdande överläkare Aktivitetshandledare Anställningschef Anställningsdirektör Anställningsjurist Ansvarig ekonomiplanerare Ansvarig ergoterapeut Ansvarig farmaceut

Läs mer

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen Nr 7 39 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen. Basuppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn FO-nummer/personbeteckning

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25 000-75 000 invånare

01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25 000-75 000 invånare 01HAL031 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 15 000 invånare 01HAL032 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 15 001-25 000 invånare 01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER OCH INTERN SERVICE

PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER OCH INTERN SERVICE KT Cirkulär 9/2014 bilaga 2 1 (15) BILAGA 1 FÖRVALTNINGSPERSONAL OCH PERSONAL INOM INTERN SERVICE BILAGA 1 PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER

Läs mer

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17 Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e 00250 Adm Assistent 17 800 20 000 21 000 23 925 24 600 25 400 27 500 30 000 00255 Adm Chef 37 500 39 100 39 600 41 433 40 950 41 900

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2 ULKOMAISTEN ERKÄNNANDE AV TUTKINTOJEN UTLÄNDSKA TUNNUSTAMINEN EXAMINA I FINLAND SUOMESSA Guider Oppaat och handböcker ja käsikirjat 2010:2 2010:3 ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Guider och handböcker

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

Tehy för hälsa & välbefinnande

Tehy för hälsa & välbefinnande Tehy för hälsa & välbefinnande Innehåll 3 Välbefinnande som uppgift 5 Effektivitet och vänlighet vi tehyiter 7 Tehys sak är en viljefråga 9 Tehy är aktivt och effektivt 11 Tehy gör världen bättre 13 Tehy

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/6 25.3.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/6 25.3.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) 6 Anställning av innehavare av tjänsten som utbildningsdirektör HEL 2014-013830 T 01 01 01 01 Beslutsförslag Föredragandens motiveringar beslutar anställa

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011 101010 Avd.chef administrat Antal anställda 1 Min 33 900 Medellön 33 900 Max 33 900 Förvaltningschef Antal anställda 5 Min 48 900 Medellön 50 535 Max 52 000 Kommunchef Antal anställda 1 Min 65 000 Medellön

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn!

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn! Löneenkät för den privata sektorn 2014 Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder för servicebranscher (B9, B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för informationstekniska

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Yrkeskoder Trafikhuvudmän

Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1 (6) Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare 2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras bilagan till statsrådets

Läs mer

Behörighet för yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården

Behörighet för yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2004:11 Behörighet för yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården och social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om kompletterande

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS

ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS Guider och handböcker 2010:1 ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS Guider och handböcker 2010:1 Utbildningsstyrelsen Guider och handböcker

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1129/2014 Statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12 Alla behövs! i Östersunds kommun Anne Vågström 2011-10-12 Generationsväxlingen vår största utmaning? Under perioden 2010-2025 kommer 44 % av de anställda inom offentlig sektor att lämna arbetsmarknaden.

Läs mer

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Eva Juslin, Pia

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi 1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Deltid professur (35 %) i kardiologi Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientsäkerhetsförordning; utfärdad den 18 november 2010. SFS 2010:1369 Utkom från trycket den 3 december 2010 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur 1(4) 8.4.2015 Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professuren i inre medicin, undervisningsspråk svenska Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring.

Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Syftet med riktlinjerna är att samma normer för bedömning och tillsättning av specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112

Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112 Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112 1 Namn och verksamhetsorter Läroanstaltens namn är Yrkesakademin i Österbotten. Verksamhet bedrivs inom samkommunens

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering Dnr 19/400/2004 Datum 25.3.2004 Enligt sändlista Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ärende: Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER

För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER För nya utmaningar! VUXENUTBILDNINGSCENTER Välkommen till Vuxenutbildningscentret! Idag är kompetensutveckling i form av utbildning eller personlig utveckling under ledning av en handledare eller coach

Läs mer

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten gällande den privata sektorn!

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten gällande den privata sektorn! Löneförfrågan för den privata sektorn 2009 Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder för servicebranscher (B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för informationstekniska

Läs mer

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen:

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen: Farmaci MÅLSÄTTNING Utbildningen som leder till farmaceutexamen strävar till att ge studeranden färdigheter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden. Framförallt strävar utbildningen till att främja

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Hälsa och vård yrken med många möjligheter UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Läs till yrken inom hälsa och vård Att kunna hjälpa människor och ge dem möjlighet till ett bättre liv, är ett bland de mest givande

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Individuell planering av tjänstgöring

Individuell planering av tjänstgöring Psykiatri Nordväst ST plan enligt ny målbeskrivning (gäller alla legitimerade efter 060630) Namn fyll i här Datum för läkarexamen fyll i här Datum för läkarleg: fyll i här Datum för beräknad specialistkompetens:

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan 1 Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 RÄTTSSKYDDSCENTRALEN FÖR HÄLSOVÅRDEN INNEHÅLL Överdirektören har ordet 3 Verksamhetens genomslagskraft 5 Informationsstyrning som viktigaste redskap 5 Nya webbsidor och extranet

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

4.8.2015. Bilaga 1b 1 4.8.2015 Bilaga 1b 2 4.8.2015 Bilaga 1b 3 4.8.2015. Bilaga 5 1 4.8.2015 Bilaga 5 2 4.8.2015 Bilaga 5 3 4.8.

4.8.2015. Bilaga 1b 1 4.8.2015 Bilaga 1b 2 4.8.2015 Bilaga 1b 3 4.8.2015. Bilaga 5 1 4.8.2015 Bilaga 5 2 4.8.2015 Bilaga 5 3 4.8. Dokumentnamn Nr Sidnr INFO 1 (1) Datum 4.8.2015 Dnr Ärende Uppdaterade sidor i lönesättning för tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård 2015 ny sida uppdateringsdatum Lönesättning Bilaga 1a 1 4.8.2015

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation 1 (5) Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Personal- och organisationsutskottet (2014-09-24 49 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.:

Läs mer

För välfärd i vardagen

För välfärd i vardagen För välfärd i vardagen 2 3 På din sida i arbetslivet. Vi vill att du ska må bra på din arbetsplats. Till en bra arbetsvardag hör utbildning och en lön som motsvarar kraven i arbetet samt anställningsvillkor

Läs mer

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studentcentrum Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studievägledning och studentstöd studie- och karriärplanering Vägledning Drop in, bokade samtal,

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer

SOSFS 2008:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkarnas specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkarnas specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

RP 61/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 61/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen ändras så att av en

Läs mer

Befattningskategorier vid Uppsala universitet juli 2008

Befattningskategorier vid Uppsala universitet juli 2008 Administrativ personal Adm koordinator Adm samordnare Administrativ chef Administratör Akademiadministratör Akademiintendent Akademiintendent, bitr Akademiombudsman Akademiombudsman, bitr Akademiräntmästare

Läs mer

KRAVSÄTTNING AV BEFATTNINGAR

KRAVSÄTTNING AV BEFATTNINGAR KRAVSÄTTNING AV BEFATTNINGAR Ett arbete pågår fram till den 31 mars med att lista och kravsätta befattningar i Försvarsmakten. Varje befattning tilldelas befattningsbenämning, personalkategori, nivå och

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Vård och uppfostran dygnet runt inom barnskyddet. Riksomfattande tillsynsprogram 2012 2014

Vård och uppfostran dygnet runt inom barnskyddet. Riksomfattande tillsynsprogram 2012 2014 Vård och uppfostran dygnet runt inom barnskyddet Riksomfattande tillsynsprogram 2012 2014 TILLSYNSPROGRAM 4:2012 Dnr 8678/05.00.04/2011 Datum 26.1.2012 ISSN-L 2242-2595 ISSN 2242-2595 (Webbpublikation)

Läs mer

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 kap. 6 och 15 kap. 2 i sjukförsäkringslagen samt 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 1 REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 Allmänt om utbetalning av ersättning För att få rehabiliteringsförmåner ska den studerande vid

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare...

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare... TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010 Att tänka på om du vill plugga vidare... NYHETER I BETYGSURVALET INFÖR HÖSTEN 2010 Inför antagningen hösten 2010 kommer två stora ändringar i reglerna för

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem FÖRVALTNINGSSTADGA I KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem I förvaltningsstadgan ingår förutom vad som bestäms i lag och HNS grundavtal

Läs mer

Utbildning. Sökande. ANSÖKAN om bevis om specialistkompetens. Till Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. Specialistkompetens i

Utbildning. Sökande. ANSÖKAN om bevis om specialistkompetens. Till Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. Specialistkompetens i Bilaga 1 : Personuppgifter som lämnas på denna ansökningsblankett registreras av Socialstyrelsen i ett ärendehanteringssystem. Med stöd av förordningen (2006:196) om register över hälsooch sjukvårdspersonal

Läs mer