När arbetslösheten kom för att stanna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "När arbetslösheten kom för att stanna"

Transkript

1 När arbetslösheten kom för att stanna Under 1990-talet upplevde svenskarna den värsta arbetslösheten sedan depressionens dagar på 1930-talet. Orsakerna till den ekonomiska krisen tänker jag inte gå in närmare på. Det räcker med att säga att den inhemska efterfrågan föll kraftigt under perioden , samtidigt som den internationella ekonomiska konjunkturen vände nedåt och förvärrade situationen. Arbetslösheten ökade från 1,6 procent 1990 till 8,2 procent Den totala arbetslösheten (öppen plus dold) uppgick som mest till cirka 12 procent i mitten av 90-talet. Mellan 1990 och 1993 minskade antalet sysselsatta personer med ungefär en halv miljon (Björklund m fl 2007). Under tidigare sysselsättningskriser i den privata sektorn hade den offentliga sysselsättningen ökat och därmed motverkat fallet i total sysselsättning. Den här gången skär man ner även på den offentliga sysselsättningen. Mellan 1990 och 1993 minskade antalet anställda i privat sektor med personer och i offentlig sektor med (Björklund m fl 2007). Slutet av 1990-talet bjöd på en kraftig återhämtning av sysselsättningen. Arbetslösheten sjönk och var som lägst 4 procent år 2001 och Sedan vände kurvan uppåt igen. Det som hände var bland annat att IT-bubblan sprack var den öppna arbetslösheten 5,5 procent (SCB ) talet var sociologernas tid. De problem som människor stötte på i sina liv tolkades utifrån samhällets nivå. Man ansåg att 11

2 samhället har ett ansvar och en skyldighet att se till att välfärden tryggas för medborgarna. Annorlunda var det på 1990-talet och är det fortfarande. Då tog ekonomerna över. Efter krisen på talet är det som om ekonomerna har fått ett permanent tolkningsföreträde. De är de nya frälsarna som sitter inne med svaren på hur samhället bäst ska organiseras. Hur ser ekonomerna på världen och vad har de för recept? Ekonomerna är förstås ingen enhetlig grupp där alla har samma världsbild och värderingar. Men vi håller oss till de borgerliga ekonomerna, eftersom det är deras idéer som ofta hörs och får genomslag. Till skillnad från sociologerna på 1970-talet har de ett individuellt perspektiv på samhällsproblemen. Medborgarna löser bäst sina problem själva. Samhället och staten ska blanda sig i så lite som möjligt. Man bör inte störa marknaden, som genom sin osynliga hand ska ordna allting till det bästa. De ser välfärdsstaten mer som en belastning än som en tillgång. Vi har inte råd med välfärden. Vi har levt över våra tillgångar. Det var några av de mantras som plötsligt hördes överallt i media. Man får intrycket att många som var motståndare till välfärdsstaten passade på att flytta fram sina positioner under 1990-talskrisen, då statens budgetunderskott växte och någonting måste göras. Göran Persson regerade, först som finansminister och sedan statsminister, och talade om vikten av att sanera statsfinanserna. Att skära ner statens utgifter blev det allt annat överskuggande målet. Men till skillnad från ekonomerna så var nedskärningarna ingenting som socialdemokraterna av ideologiska skäl ville genomföra. Man såg det istället som någonting nödvändigt ont. Vad har då allt detta med de arbetslösa att göra? Jo, ganska mycket. I takt med att arbetslösheten steg på 1990-talet ökade även statens utgifter för arbetslöshetsförsäkringen dramatiskt. Så kunde det inte fortsätta, någonting måste göras. Nu hade ekonomernas tid kommit. Nu skulle man se till att så mycket som möjligt av välfärdsstaten kunde nedmonteras, när till och med socialdemokraterna som en gång byggt upp den var inne på att göra nedskärningar. 12

3 Vid den här tidpunkten kan man säga att den fulla sysselsättningens politik övergavs till förmån för en politik som syftar till att hålla inflationen nere. Ersättningsnivån i a-kassan sänktes av den borgerliga regeringen från 90 till 80 procent och sänktes faktiskt ytterligare ner till 75 procent av den kommande socialdemokratiska regeringen. Den höjdes visserligen snabbt igen till 80 procent men återställdes aldrig. Beredskapsarbetena, som var en del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken och fungerat som ett sätt att få nya a-kassedagar, fasades ut eftersom det var en dyr åtgärd. Som ett led i att hålla utgifterna nere diskuterades även att införa en bortre parentes i arbetslöshetsförsäkringen. Efter 300 ersättningsdagar skulle man bli utförsäkrad. Efter massiva protester stoppades dock förslaget. Nu hade den socialdemokratiska regeringen på allvar hamnat i strid med den stora gruppen arbetslösa och även en hel del av sina gräsrötter. Therese Rajaniemi från Hofors ledde protesterna mot regeringens politik. Ett kort tag såg det ut som om Sverige fått en ny gräsrotsrörelse att ta hänsyn till. Men efter att socialdemokraterna på ett skickligt sätt lyckats ta luften ur den tillfälliga upprorsstämningen återgick allt till det vanliga. Istället kunde den socialdemokratiska regeringen glädja sig åt en högkonjunktur i slutet av 1990-talet. Allt fler personer fick jobb och ett kort tag infriades Göran Perssons löfte om att den öppna arbetslösheten skulle ner till fyra procent. Sedan hände det som nästan ingen hade förutsett, nämligen att IT-bubblan sprack. Arbetslöshetskurvan började återigen att peka uppåt. Ungefär samtidigt genomfördes kanske den största och mest genomgripande förändringen av svensk arbetsmarknadspolitik sedan den aktiva arbetsmarknadspolitiken infördes. Förberedelsearbetet hade redan pågått under flera års tid och i augusti år 2000 infördes Aktivitetsgarantin över hela landet. Med Aktivitetsgarantin hoppades regeringen att man skulle få tillbaka den stora gruppen långtidsarbetslösa till den reguljära arbetsmarknaden. Enligt AMS statistik deltog personer i Aktivitetsgarantin i Sverige oktober 2003 den tidpunkt då jag 13

4 började på aktiviteten jobbpunktnu. Utöver dessa var personer långtidsarbetslösa. Man är enligt AMS långtidsarbetslös om man varit inskriven längre än sex månader på arbetsförmedlingen (AMS: Arbetsmarknadsdata oktober 2003). Jag kommer inte att använda mig av AMS definition. När jag talar om långtidsarbetslösa så menar jag alla som varit arbetslösa en längre tid och hamnat i Aktivitetsgarantin. Paradoxalt nog var man även orolig för att utbudet av arbetskraft inte skulle räcka till i framtiden. Aktivitetsgarantin skulle således även garantera att det finns en stor grupp anställningsbara individer att tillgå i de goda tiderna. Med det menas att de som varit arbetslösa en längre tid skall rustas ett hemskt ord som av någon anledning ofta används i dessa sammanhang av politiker och tjänstemän så att de omedelbart kan ta de jobb som förväntas komma. Kritiken från deltagarna i Aktivitetsgarantin lät inte vänta på sig. Media hakade på och gjorde reportage om långtidsarbetslösa som kände sig förnedrade och inlåsta. Ordet vuxendagis började flitigt att användas som beskrivning på aktiviteterna inom Aktivitetsgarantin. Vad var det som gjorde deltagarna så upprörda? Det är det som den här boken huvudsakligen ska handla om. Innan vi börjar titta på det så är det ett par saker till som jag vill ta upp här i inledningen. Jag har mycket kortfattat beskrivit bakgrunden till att Aktivitetsgarantin infördes, den ekonomiska krisen på 1990-talet, massarbetslösheten som följde och samhällets och politikernas omsvängning i synen på arbetslöshet. Det kan dessutom vara bra att känna till allmänhetens, gemene mans, inställning till arbetslöshet och de som är arbetslösa. I Sverige har vi vant oss vid välfärdsstaten och tanken på att medborgarna vid utsatta lägen kan få hjälp av staten, till exempel vid sjukdom, invaliditet och arbetslöshet. Detta för att göra livet enklare och att garantera en viss välfärd för alla medborgare, oavsett tjocklek på plånboken. Det generella välfärdssystemet har hög legi- 14

5 timitet hos det svenska folket. Det är till och med så att svenskarna kan tänka sig att betala högre skatt om pengarna går till kärnverksamheterna skola, vård och omsorg (se Svallfors i SOU 2001:57). Tilltron till att staten ska kunna ordna dessa tjänster är också hög, ofta med all rätt eftersom välfärdsstaten sedan den infördes har sett till att svenskarna har en unikt hög välfärd, och har det även nu efter 1990-talskrisen (Dagens Nyheter Debatt ). Detta sammantaget samt den fulla sysselsättning som praktiskt taget rått under efterkrigstiden fram till 90-talskrisen och den starka arbetsmoralen har troligen gjort att vi kunnat ha en så pass generös arbetslöshetsförsäkring som vi har. Det har med andra ord funnits legitimitet för en generös arbetslöshetsförsäkring. Alla har förstått att det förmodligen finns en del människor som missbrukar systemet, men så länge samhället fungerar bra, kurvorna pekar uppåt och det i praktiken råder full sysselsättning så är det inga problem. En omsvängning verkar ha skett även på detta område. Nu är det plötsligt inne att kritisera den svenska modellen med höga ersättningsnivåer utifrån argumentet att den leder till fusk. Det pågår en klappjakt på bidragsfuskare. Detta ord som flitigt används i media är grovt missvisande när det gäller socialförsäkringar som sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring, eftersom det handlar om försäkringar som man själv varit med och finansierat via skattsedeln. Alltså är det inte frågan om bidrag och inte heller om bidragsfusk. Den här njugga inställningen till människor som befinner sig i en svår situation gör det inte lättare för dem att ta sig ut ur situationen, snarare tvärtom. En större misstänksamhet och misstro mot de personer som använder sig av sin rättighet att ta del av samhällets välfärdstjänster har alltså blivit följden. Något som inte minst de långtidsarbetslösa får känna av. När man till följd av arbetslöshet drabbas av sämre ekonomi, självkänslan sjunker på grund av att man kanske sökt hundratals jobb utan att få något, så får man en ännu tyngre börda att bära när samhällets attityd till en är negativ. 15

6 Men vad vet då allmänheten om hur det är att vara långtidsarbetslös, hur det är att vara deltagare i olika aktiviteter inom ramen för Aktivitetsgarantin? Mycket lite verkar det som. Många blir tydligen förvånade första gången de blir arbetslösa över Arbetsförmedlingens attityd. Insändare av följande slag är ganska vanliga (Siftidningen nr 9, 2003): Som arbetslös känner man sig mycket utsatt och värdelös. Speciellt om man har yrkesarbetat i över 30 år. Jag har nu fått erfara min första kontakt med arbetsförmedlingen. Naivt kanske, men jag trodde att jag skulle få hjälp! Jag trodde att arbetsförmedlarna uppbär lön för att hjälpa och stötta arbetssökande. Verkligheten ser helt annorlunda ut. ( ) Är AF en hjälporganisation eller bara en kontrollinstans? En av få undersökningar som gjorts (Gustafson 2004) om allmänhetens kunskaper om arbetslöshetsförsäkringen och attityderna till arbetslösa visar på bristande kunskaper om elementära saker. Hälften av de tillfrågade visste inte hur hög ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen är. Ännu fler saknade kunskap om det maximala ersättningsbeloppet. Ungefär en tredjedel av de tillfrågade anser att många av dem som får a-kassa skulle kunna få ett arbete om de bara ville. Och detta oavsett om man hade riktiga kunskaper om ersättningsnivå och maxbelopp, och alltså är mer insatt i villkoren för de arbetslösa. Den negativa attityden till arbetslösa är alltså utbredd. Jag hoppas med den här boken kunna råda bot på åtminstone en del av den kunskapsbrist som finns om långtidsarbetslösas livsvillkor. Hur ser vardagen ut för en långtidsarbetslös? Hur tänker och resonerar de? Därför hälsar jag dig som läsare välkommen till de långtidsarbetslösas värld. Välkommen till Aktivitetsgarantin! 16

Några personliga reflektioner kring alliansens arbetslöshetsförsäkring

Några personliga reflektioner kring alliansens arbetslöshetsförsäkring Hur bör arbetslöshetsförsäkringen utformas? Några personliga reflektioner kring alliansens arbetslöshetsförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska

Läs mer

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter?

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter? Johannes Karlsson Linköpings Universitet Uppsats, 7.5 HP Statsvetenskap 2, HT 2013 Handledare: Ester Andreasson Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas

Läs mer

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN 5 HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN EN RAPPORT OM VÄLFÄRD, SKATTER & FRAMTIDSTRO RAPPORTFÖRFATTARE: DANY KESSEL, DANIEL JOHANSSON & DANIEL SUHONEN Katalys - Institut för facklig idéutveckling No:5 Hälften

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Därför får arbetslösheten aldrig försvinna EN ARTIKEL OM DEN NATURLIGA ARBETSLÖSHETEN AV DAN JOSEFSSON BILD: GUNILLA WELIN EVA STACKELBERG

Därför får arbetslösheten aldrig försvinna EN ARTIKEL OM DEN NATURLIGA ARBETSLÖSHETEN AV DAN JOSEFSSON BILD: GUNILLA WELIN EVA STACKELBERG Därför får arbetslösheten aldrig försvinna EN ARTIKEL OM DEN NATURLIGA ARBETSLÖSHETEN AV DAN JOSEFSSON BILD: GUNILLA WELIN EVA STACKELBERG 26 BILD: ANDERS BIRGERSSON GÖRAN UHLIN Bakom alla löften om att

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix. Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen.

FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix. Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen. FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen. Kristoffer Arvidsson Thonäng Victor Bernhartz Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 5 2. Skattepolitiken... 6

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer

Arbetslöshetsrapport 2011

Arbetslöshetsrapport 2011 rbetslöshetsrapport Har du frågor om rapporten? KNK SS 8-4 33 fakta@aea.se -kassans värld Innehåll Förord av Katarina Bengtson Ekström...4 -kassorna; byggsten i trygghetssystemen av Hillevi Engström...6

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 4 ÅR 1971 211 Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 211 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under 4 år... 4 1. Inledning...

Läs mer

på spaning efter jobben

på spaning efter jobben på spaning efter jobben en studie om ungas olika villkor på arbetsmarknaden i Stockholm Av Malin Hanson Arbetarrörelsens Tankesmedja innehåll: förord: Monika Arvidsson 3 inledning 4 bra att veta 5 Den

Läs mer

VITBOK OM SJUK FÖRSÄK RINGEN

VITBOK OM SJUK FÖRSÄK RINGEN FELTÄNK OCH FELGJORT VITBOK OM SJUK FÖRSÄK RINGEN Inledning De fyra borgerliga partierna gick till val 2006 med ett gemensamt program där det så kallade utanförskapet var en av huvudfrågorna. Allianspartierna

Läs mer

VILKEN ARBETS- MARKNAD SKA VI HA?

VILKEN ARBETS- MARKNAD SKA VI HA? 3 VILKEN ARBETS- MARKNAD SKA VI HA? RAPPORTFÖRFATTARE: VICTOR BERNHARDTZ OCH ELISABET OLME Katalys tidigare publikationer No 1: Välfärden är vinsten No 2: Svar på tal om vinster i välfärden Katalys - Institut

Läs mer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer 1 2 Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Socialdemokrati och

Läs mer

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare.

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare. Första Maj tal. Kamrater, det känns riktigt kul att få stå här i Emmaboda idag och få prata på första maj. De jag hade tänkta prata med er om idag är varför vi inte kan låta Borgarna vinna valet. Men innan

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden Irene Wennemo Inledning Under senare år har omställningsavtalen mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna setts som allt viktigare.

Läs mer

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner FULL SYSSELSÄTTNING OCH SOLIDARISK LÖNEPOLITIK Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner Författare: Åsa-Pia Järliden Bergström Claes-Mikael Jonsson Sebastian de Toro Sverige har sedan 1990-talet

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

Jämlik startpunkt? Knappast

Jämlik startpunkt? Knappast rapport nr 22/2010 Jämlik startpunkt? Knappast Om barnfattigdomen i Sverige Av Jesper Bengtsson Rapporten Jämlik startpunkt? Knappast utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i juli 2010 Författare: Jesper

Läs mer

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Full sysselsättning På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Omslagsfoto: Lars Forsstedt Grafisk form: LO Original:

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1. Plan B

PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1. Plan B PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1 Plan B PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 2 PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 3 Plan B Kebnekaisegruppen PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 4 Ekerlids Förlag Tegnérgatan 37 111 61 Stockholm

Läs mer

Det ligger i den psykiska sjukdomens natur

Det ligger i den psykiska sjukdomens natur Det ligger i den psykiska sjukdomens natur samhällssystemens oförmåga att hantera effekterna av psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

rapport nr 39/2011 DEN PRODUKTIVA VÄLFÄRDEN Av Christer Persson

rapport nr 39/2011 DEN PRODUKTIVA VÄLFÄRDEN Av Christer Persson rapport nr 39/2011 DEN PRODUKTIVA VÄLFÄRDEN Av Christer Persson Rapporten DEN PRODUKTIVA VÄLFÄRDEN utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i samarbete med Arbetarrörelsens Socialförsäkringskommission i

Läs mer

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 År 2006 nu över 570 000 läsare BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 30 procent Skyhög arbetslöshet bland ungdomar och

Läs mer

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Rapport inom projektet Välfärdens framtida finansiering 2030 Publicerat i augusti 2010 Författaren och Arena Idé Arena Idé är en del

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer