En ny arbetsmarknadspolitik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ny arbetsmarknadspolitik"

Transkript

1 Motion 2013/14 En ny arbetsmarknadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att växla arbetslöshetssektorns kostnader till reguljära arbeten inom offentlig sektor och samtidigt förbereda för en generell arbetstidsförkortning. Bakgrund Arbetsmarknadspolitiken oavsett politisk kulör, lanserar åtgärder i en aldrig sinande ström. Verkningslösa och ofta kontraproduktiva åtgärder. Debatter om huruvida det är Välfärds- eller Nystartsjobb som är den bästa tillfälliga lösningen på ett permanent problem. Om nivåer på a- kassan. Om piskor ska vina eller morötter uppmuntra. Det pratas mycket om lite, men ingenting alls om arbetets innehåll, värde och omfattning. Om arbetstid, arbete för alla, jämställda löner och anställningstrygghet råder närmast beröringsskräck. Ansvaret för den höga arbetslösheten tillskrivs de arbetslösa, som skuldbeläggs för jobben som inte finns. Ett personligt ansvar som kostar såväl socialt som ekonomiskt. De arbetslösa som aldrig är rätt, som befinner sig på fel plats, under fel tidpunkt och med fel bakgrund. Ovanpå skulden läggs bestraffningar. Det ska kännas att vara arbetslös. Arbete på deltid straffas med a- kassans deltidsbegränsning á 75 dagar. Ansvaret för att arbetsgivare använder sig av ständiga deltider, lades på den arbetslösa. Den s.k. arbetslinjen, är för deltidsarbetslösa i själva verket arbetslöshetslinjen, eftersom man tvingas avstå arbete. År 2009 var 75% av de som nått 75 dagar kvinnor. En studie av Kerstin Jacobsson, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, och Ida Seing, doktorand vid RAR, Rikscentrum för Arbetslivsinriktad Rehabilitering, Linköpings universitet, visar att 10 % av alla arbetssökande kodades som funktionshindrade år 1992 av Arbetsförmedlingen. År 2011 var motsvarande andel 25,3 % 1, alltså var fjärde arbetssökande. Kodningen sägs uppfylla ett administrativt syfte att öka möjligheterna för riktat stöd och för AF att kunna visa hur mycket resurser som lagts på olika grupper. Ida Seing: Arbetslöshet har gjorts till ett individuellt problem. Ansvaret har skjutits över från samhället till individen. Rätten till anställning har omvandlats till en skyldighet att vara anställbar. 1 Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 19, nr 1, 2013 En möjliggörande arbetsmarknadspolitik? Arbetsförmedlingens utredning och klassificering av klienters arbetsförmåga, anställbarhet och funktionshinder Kerstin Jacobsson och Ida Seing tryckt.pdf

2 Koderna är t.ex "Grav synskada", "Rörelsehinder som kräver hjälpmedel av typ rollator eller rullstol", "Övriga rörelsehinder", "Psykiskt funktionshinder" och "Socialmedicinskt funktionshinder". Socialmedicinskt funktionshinder kan innebära missbruk eller kriminell bakgrund. Arbetsförmedlarna som intervjuades sa att det också använts för att beskriva avvikande utseende, kraftig övervikt, piercing och bristfällig hygien. Författarna: I praktiken kan den som bedöms ha arbetsförmåga, efter arbetsprövning, ändå befinnas icke anställbar. Att inte leva upp till arbetsmarknadens krav på anställbarhet blir när det kodas i organisationens administrativa system och logik till ett funktionshinder Hur liten kan gruppen anställningsbara bli? Kan den krympas till att passa storleken lediga jobb? Så förklaras enkelt höga arbetslösheten med allehanda brister hos de enskilda som står utanför. De icke anställningsbara. Etnicitet, sexualitet, ålder, funktionalitet utgör hinder för att bli anställd. För utrikes födda var arbetslösheten 16,1 procent under andra kvartalet 2013, vilket kan jämföras med 7,2 procent för inrikes födda 2. Samma diskriminering som i övriga samhället. Med en allt mer slimmad arbetsmarknad, där allt färre behövs inom produktionen och där offentlig sektor står inför ständiga neddragningar, riskerar diskrimineringen öka. Normen för den anställningsbare blir allt snävare i takt med en ökande arbetslöshet. Arbetslösheten är för många individer inte antingen eller. Ett av arbetslöshetens ansikte är ofrivillig deltid. I kommunerna arbetar 31 % av kvinnorna deltid. Osäkra anställningar innebär arbete ibland, ibland inte. Mer än 100 %. Eller 0. Alltid osäkert. Kanske jobb idag, i morgon, nästa vecka, under 1 år. Kanske inte alls. Osäkra anställningar finns i olika former, där den mer stabilare (likväl tidsbegränsad) formen projektarbete består en majoritet män, medan en majoritet av behovs- och vikariat anställda är kvinnor 3. Osäkra anställningar blir allt vanligare över hela världen, så även i Sverige. I ex Tyskland har arbetslösheten minskat med 1 miljon sedan år 2000, men under samma period har antalet osäkra anställningar ökat med 2 miljoner. Precis som deltider, har osäkra anställningar ett kön, särskilt inom kommuner och landsting. Exempelvis fanns timanställda i kommunerna år 2012, varav 80 % kvinnor. 2:e kvartalet 2013, var visstidsanställda i samtliga sektorer: st kvinnor och män. Fler än personer vars språngbräda in i framtiden blockeras av ett påfallande ointresse för konkreta arbetsmarknadsåtgärder anno Källa: SCB 3 Aronsson m.fl., 2000

3 För gruppen osäkert anställda utdelas dubbel bestraffning. Arbetsgivare straffar med utlasning och därmed arbetslöshet och/eller staplade visstidsanställningar och fortsatt osäkert liv. Regeringen å sin sida använder deltidsbegränsningen. Staplade bestraffningar för alla som inte tillhör den krympande skaran tillsvidareanställda. Parallellt med att arbetslösheten biter sig fast, ökar övertiden. Enligt en granskning av SvT rusade övertiden i storstadsregionerna under första halvåret I Region Skåne ökade sjuksköterskorna sin övertid med 73 % jmfr med år I kulisserna ljuder mantrat om att vi måste jobba mer och längre. Vilka då sjuksköterskorna i Skåne? Eller undersköterskorna i Stockholm (+39 %)? Hittills motsvarar denna övertid 1000 tjänster. Enligt fackföreningarna kan inte landstingen i storstadsregionerna möta kraven på vare sig värdiga löner eller arbetsmiljö. Underbemanning ger utsliten personal, risk för felbedömningar och höga övertidskostnader. Ett skolexempel på hur snålheten bedrar visheten Enligt SCB uppgick övertiden under april 2013 till ca 153 miljoner timmar. Justerat semester och ledighet, kvarstår en ökning a 2,4 miljoner timmar/+1,6 % jmfr april Det totala övertidsarbetet motsvarar mellan och nya jobb. 4 Samtidigt som offentlig sektor utarmas på resurser, går stöd till specifika branscher. Sänkt restaurangmoms och sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar kan ses som direkta företagsstöd till restaurangbranschen. Kostsamma sänkningar som mynnar ut ett fåtal väldigt dyra jobb. Sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar gav ex Mc Donalds ca 200 miljoner år Tillägas kan att Mc Donalds lönsamhet ökade med 22 % just år Omsättningen var också den högsta sedan Mc Donalds sverigeetablering För Kulturarvslyftet avsattes 800 miljoner åren vilket skulle ge 4400 tillfälliga arbeten inom kultursektorn. Jobb under 1 år med ersättning motsvarande lönebidrag. Arbetsgivarna får kronor per anställd och månad av staten jobb skulle se dagens ljus år Det bidde 174 st. År 2013 beräknas 300 personer anställas. Steget till 4400 känns långt. Morötter erbjuds företag och organisationer som tar emot arbetslösa i Fas 3. Arbetslösa som är vår tids fattigjon, där arbetsgivare får betalt för att ta emot en individ som står långt från arbetsmarknaden För Fas 3, betalas 5000 kr per individ varje månad. Ersättningen till den arbetslösa är kr/dag. Bolag bildas vars enda syfte är att coacha och ta emot arbetslösa. Trots massiv kritik från deltagare och trots att endast 2 % deltagare i Fas 3 lämnade för arbete i juli 2013, regnar miljard efter miljard över arbetslöshetsbolagen och - åtgärder. Satsningar som inneburit att när vissa arbetsgivare annonserar efter sökande, är det meriterande att vara berättigande till nystartsjobb (Dagens Arena). Personliga egenskaper, utbildning 4 TCO granskar: Övertiden 2012 Fortsatt gratisarbetet nr Mc Donalds Pressmeddelande

4 och erfarenhet som varit den tidigare läxan för arbetslösa, har alltså påbörjat en transformering mot krass ekonomisk vinning. Meriter handlar istället om att ha med sig större delen av sin egen lön. Även om arbetslöshetsbranschen saknar SNI- kod, så existerar den alltså i allra högsta grad. Kulturarvslyft. Rut och Rot. Jobbcoacher. Jobb- och utvecklingsgaranti Sänkning av arbetsgivaravgifter för unga. Deltidsbegränsning. Höjd och försämrad a- kassa, Jobbgaranti för unga Nystartsjobb. Sänkt restaurangmoms. Jobbskatteavdrag. Praktikplatser i kubik. Förr hette det Plusjobb Utvecklingsgarantin, ALU. Jobbskatteavdragen som regnat över främst högavlönade män, skulle få arbetsmarknaden att blomstra. Många och stora visioner, med uselt resultat. Hur många fasta trygga jobb hade vi fått i denna miljardrullning, år efter år? Blotta tanken svindlar. Arbetslösheten kostar. Kostar lika mycket som att anställa. År 1981 visade FN att kostnaderna för arbetslösheten i olika länder varierade mellan 70 och 140 % av vad det skulle kosta att ge arbetslösa offentlig anställning, för Sverige var det 90 % 6. Några år senare beräknade AMS arbetslöshetskostnaden till % 7 Forskarna Lars Behrenz och Lennart Delander räknade på EU- kommissionens uppdrag ut vad arbetslösheten kostar Sverige i uteblivna statsinkomster. Kostnaderna för det offentliga, orsakad av den öppna arbetslösheten under året 1995 var 153 miljarder, vilket är mer än vad saneringspolitiken under åren 1995 och 1996 inbringade till staten 8. En sanering som drabbade inte minst kvinnor och offentlig sektor mycket hårt. Vad vi också vet, är att en arbetstidsförkortning med målet 6 h/dag skulle göra livet betydligt drägligare för de allra flesta. Därför växlar vi såväl upp: arbetslösa får trygga jobb a 6 h arbetsdag, som ned: arbetande på heltid får trygga jobb med 2 timmar mer fritid varje dag, 10 h mer per vecka, 1 hel extra ledig f.d. arbetsvecka på 1 månad. Under 10 år innebär det 5200 timmar eller 216 dagar mer tid att leva; sova, njuta, älska, träna, leka, läsa. Trots att vi alltså vet att arbetslöshet och arbete kostar lika mycket, väljer ändå den politiska makten att hålla kvar arbetslösheten på höga nivåer och satsa ännu mer pengar på åtgärd efter åtgärd. Trots att arbetslösheten håller nere löner, som vidgar klyftor mellan Vi och Dom. Som dränerar offentlig sektor på såväl händer som kapital. Som tystar såväl de som har jobb och de som saknar för rädsla att mista 6 UN, Economic Survey of Europe in % för individ med ersättning från a- kassa samt 137 % för individ i arbetsmarknadsutbildning, Ams, Meddelande från utredningsenheten 1984:13 8 Behrenz, Lars; Delander, Lennart, The Total Fiscal Costs of Unemployment: An Estimation for Sweden, Bryssel: European Commission, Directorate General V, Employment, Industrial Relations and Social Affairs, mimeo 1997

5 jobb eller att inte få arbeta. Eller är det just därför som arbetslösheten vårdas som ett guldägg? Det är dags att vända skutan. Dags att forma en arbetsmarknadspolitik som faktiskt skapar reguljära arbeten. Dags att avsluta åtgärder som bygger på tillfälliga projektidéer. Dags för stabilitet och varaktighet i den offentliga sektorn. Dags att upphöra med kränkningar av arbetslösa. Dags att blotta lögnen att jobben kommer om vi bara väntar. Väntar och stoppar ännu mer skattemedel i arbetslöshetsfabrikens aldrig sinande pengakista. Arbetsmarknadspolitik måste återgå till ordets rätta betydelse. A r b e t smarknad. Inte en politik för praktik i tid och otid. Inte Fas 3. Inte osäkra jobb på lön som inte försörjer, Tänk tanken fullt ut, den är inte farlig. Farligt är att låta arbetslösheten skena med kostnader som är lika höga som för reguljära arbeten. Farligt är att slita ut de som arbetar och att behandla arbetslösa som paria. Samtidigt som miljarder till att underhålla arbetslöshetsfabriken rullar in, rullar pengar från vår gemensamma välfärd ut. Allt färre ska jobba mer. Stress och överbelastning skapar ohälsa som skapar sjukskrivning som skapar såväl samhällsekonomiska som förluster. Vi måste växla från lose- lose, till win- win Stockholm den 28 september 2013 Stina Svensson (Fi) Marita Strand (Fi)

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix. Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen.

FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix. Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen. FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen. Kristoffer Arvidsson Thonäng Victor Bernhartz Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 5 2. Skattepolitiken... 6

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I ESKILSTUNA 25-28 MAJ 2006 INLEDNING 4 ARBETE ÅT ALLA 5 - Inför sex timmars arbetsdag 6 - Inga pigor

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

på spaning efter jobben

på spaning efter jobben på spaning efter jobben en studie om ungas olika villkor på arbetsmarknaden i Stockholm Av Malin Hanson Arbetarrörelsens Tankesmedja innehåll: förord: Monika Arvidsson 3 inledning 4 bra att veta 5 Den

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Jobbar men ändå fattig

Jobbar men ändå fattig Jobbar men ändå fattig Lina Stenberg Innehåll: Sammanfattning 4 Inledning 6 Alliansens arbetslinje 2006-2013 8 Är det rimligt att prata om fattigdom i Sverige? 10 Hur ser fattigdomen ut i verkligheten?

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända? riksrevisionen granskar: etablering och integration Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända? rir 2013:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

ungdomsfackligt manifest 2010... Ratten till ett vardigt arbetsliv for unga vuxna

ungdomsfackligt manifest 2010... Ratten till ett vardigt arbetsliv for unga vuxna ungdomsfackligt manifest 2010...... Ratten till ett vardigt arbetsliv for unga vuxna 1 Sandra har ordet! Jag möter många unga vuxna vars ängslan inför framtiden påverkat såväl deras fysiska som psykiska

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer