Sambruks höstmöte Ny upphandling av Vervas ramavtal kan kommunerna påverka innehållet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sambruks höstmöte Ny upphandling av Vervas ramavtal kan kommunerna påverka innehållet?"

Transkript

1 Sambruks höstmöte Ny upphandling av Vervas ramavtal kan kommunerna påverka innehållet? Jan Lundh, Upphandlingsenheten, Verva Förstudie IIS Infratjänst, Informationsförsörjning och SHS Högbo Brukshotell, Sandviken

2 Mål Förstudien avser att specificera omfattning, inriktning, utformning och upplägg för eventuella kommande upphandlingar inom de aktuella ramavtalsområdena. De resulterande avtalen skall underlätta och sänka kostnaderna för offentliga organisationers utveckling och drift av e-tjänster och stödja standardiserade lösningar för ett säkert och effektivt informationsutbyte.

3 Mål När det gäller tjänster bör de särskilt bidra till: kortare utvecklingstider för e-tjänster minskat behov av egen teknisk specialistkompetens lägre investerings- och driftkostnader större följsamhet mellan utnyttjandegrad och kostnader högre servicenivå till slutkund lägre risk än vid egen utveckling/upphandling säkerställd anpassning till standarder inom offentlig förvaltning.

4 Sökmotorer Verktyg för verksamhetsmodellering XML- och integrationsverktyg Privatpersoner Företagare Informationstjänster och portaler eid E-formulär Mina sidor Betalväxel Säkert informationsutbyte SHS Mottagning och utskick Diarium Dokumenthantering Ärendehantering Publicering e-arkiv Behöringhetshantering E-tjänstdrift Tjänster för anslutning Applikationsdrift Handläggare

5 Behovsinsamling Uppföljning av e-handlingsplanen, Focus: referensgrupp Workshop 1 och 2: 10 mynd, 4 kommun, 1 univ Workshop med säkerhetsinriktning 1 och 2 Separata underlag från SPV, Skatteverket, VV

6 Workshops Peter Norén, ESV Keijo Ojala, Försäkringskassan Håkan Åsing, Försäkringskassan Håkan Jönsson, Länsstyrelserna Robert Reineck, Läkemedelsverket Moa Rachbauer-Naron, PPM Bengt Lekander Riksrevisionen Lena Charpentier, RPS Christina Isaksson, Skatteverket Agneta Nord, Skatteverket Stig-Arne Blomqvist, Vägverket Sören Berglund, Umeå Universitet Jan Persson, Göteborg Harald Nilsson Malmö Roland Rayner, Malmö Gunilla Hallqvist, Sambruk Stefan Svensson, Stockholm Joakim Jernhagen, S-vall* * Sjuk

7 Workshops med säkerhetsinriktning Wiggo Öberg, mötesansvarig för Verva, KBM Olof Mårtensson, Lantmäteriet Olof Eggestig, Försäkringskassan Seppo Soumi, Försäkringskassan Sven Erik Granlund, Bolagsverket Johan Bergsten, Bolagsverket Håkan Tengner, PPM

8 Erfarenheter nyttor Spar tid, upphandling, juridik, bra urvalkriterier Pressa fram standard Prispress och prispaketering Nyttja konsulttjänster Ger en bra omvärldsbevakning Tjänstepaketen (bla SHS, eid) Förvaltningsmöten med leverantörer Brett utbud

9 Erfarenheter hinder/problem Avsaknad av konkreta övergripande (långsiktiga) handlingsplaner Ekonomi Svårt att göra paketering/stort smörgåsbord flera avtal Krävs hög kunskap att använda (stora förberedelser) Risk att små innovativa leverantörer inte finns med Förändringar i teknik och möjligheter (går fort) Produkter/tjänster/leverantörer förändras snabbt Höga kostnader för utvecklingstid (rörliga kostnader) Krav på tillgänglighet och prestanda (drift är viktigt) Sammanhållen arkitektur Organisationslegitimation Ombudsmöjligheter för juridisk person Förändringar i tjänst (ex eid) Tilläggstjänster har inte utvecklats i önskad takt

10 Erfarenheter - framgångsfaktorer Stöd av Verva i avtalstolkning Mer styrning uppifrån Sträva till mer tjänstebaserad försörjning Få enkla tjänster för små myndigheter och företag Stödtjänster (konsult) i avtalen Skapa delaktighet / forum Fastställa semantik (tex SHS) Nationella testobjekt (personer) Processorienterat Tjänster på nationell nivå Mallar för avrop (inklusive SLA) Utv. Potential i funktionerna Dra nytta av vad andra har gjort Prissatta och definierade kringtjänster (tex utb, införande) Rätt kompetens; funktion, offentlig verksamhet, införande, mm Mer stöd för verksamhetsanalys Möjlighet att anpassa priser under avtalstiden Få ut avtalen Gärna ITIL tänk

11 Planerade tjänster - generaliserat Frågeställning Registrering Komplettering Handläggning Beslut Verkställighet Uppföljning Arkivering Stöd för hela ärendeprocessen Tillhandahålla uppgifter Samverkan mellan myndigheter Samverkan mellan myndigheter Visa ärendestatus Portal E-arkiv Visa information Rapportering

12 Från Myndighetssammanställning Frågeställning Registrering Komplettering Handläggning Beslut Verkställighet Uppföljning Arkivering EU-samverkan (VV) Socialförsäkringsärenden för medborgare inom EU (FK) Portal yrkestrafik Info.utbyte mellan Lst och Boverket (Bofinc) Portal enskilda vägar Trafikinformation Stockholm Skatterelaterad brottslighet Skatteverket - rättsväsendet Intyg dödsfall Ärendestatus (VV) Infoutbyte inom fastighetsområdet Skatteverket - Lantmäteriet Rapportering incidenter (RPS) Rapportering LSS Socialtjänst - Lst Tillhandahålla folkbokföringsuppgifter Tillhandahålla uppgifter från SPAR E-arkiv (VV) Samverkan inom utbetalningar inom välfärdssystemet Förarbevis (Snöskoter, Tränghjuling, Moped II, Moped I) Automatiserad körkortsprocess Återkallelse av taxilegitimation (och taxameterbesiktning) Betalning av skatter och avgifter (VV)

13 Från Workshop Frågeställning Registrering Komplettering Handläggning Beslut Verkställighet Uppföljning Arkivering Presentera personlig info för kund (som hämtas från annan mynd) Mina ärenden (följa pågående och avslutade) E-marknadsplats (e-plattform) Ärendestatus (företag, sjukvård, medborgare) Vård o Omsorg, e-tjänster med kundfokus Publicering av föreskrifter Tillhandahålla folkbokföringsuppgifter Taxeringsförnyelsen Anmälan ärenden (sjukvård) Direktåtkomst till vissa skatteuppgifter (e4820) E-tjänster till näringsliv (one stop shop)

14 Sökmotorer Verktyg för verksamhetsmodellering XML- och integrationsverktyg Privatpersoner Företagare Informationstjänster och portaler eid E-formulär Mina sidor Betalväxel Säkert informationsutbyte SHS Mottagning och utskick Diarium Dokumenthantering Ärendehantering Publicering e-arkiv Behöringhetshantering E-tjänstdrift Tjänster för anslutning Applikationsdrift Handläggare

15 Utbudsinsamling några exempel Fokus på utbud av: Funktion Produkter Tjänster Konsultstöd

16 Utbudsexempel IT-sirius Logica IdaInfront Formpipe IBM HP Microsoft Teknikhuset Lemontree

17 Synpunkter från leverantörer Logica har Infratjänstavtal och Informationsförsörjning (prod) Sirius IT har Infratjänstavtal och Informationsförsörjning (prod) IBM är intresserade av avtal HP är intresserade av avtal Microsoft är inte intresserade av avtal

18 Synpunkter från leverantörer Generella tjänster där anpassning till olika behov görs i den andra konkurrensutsättningen I vissa fall kan anpassning till kund göras av partners Vissa produktleverantörer vill leverera produkt och lämnar anpassning till kund åt partner.

19 Idainfront Dokumenthantering och e-arkiv behöver funktionellt hållas åtskilda. Webbaserad Ärendehantering kommer att efterfrågas mer och mer. Hur säkerställa långtidsarkiveringen. Bör stödja standards ex. ISO 4701 standarden för e-arkiv. Tekniken har blivit en ickefråga. Strategin är att fokus skall ligga på att erbjuda kunden det kundnära stödet (front-end) medan plattformen (back-end) lämnas över till partners och aktörer på marknaden som erbjuder standardiserade plattformar.

20 Formpipe Skall vara en stark produktleverantör. Partners kan erbjuda tjänstelösningar baserade på Formpipes produkter. Partners förstärker med IT-konsulttjänster.

21 IBM På ramavtalen är det generellt en stor fokus på konsulter och för låg fokus på helheltsuppdrag. Helhetsuppdrag kommer vara mer frekventa i framtiden varför ramavtalen bör återspegla detta. IBM kan leverera alla aspekter av e-tjänster och e-förvaltning. Generellt är det också viktigt att ramavtalen är breda och flexibla Vi sätter främst ihop lösningar med hjälp av underleverantörer, men har naturligtvis en hel del utveckling själva, framförallt vad gäller infrastrukturen Det kommer bli allt viktigare med systemintegratörer som tar ansvar för hela lösningen. En tjänstebaserad arkitektur (SOA) kommer underlätta för mindre/lokala aktörer och nichspelare att delta.

22 HP Upplägget förutsätter att leverantörerna kan garanteras en affärsnytta. Bränt barn skyr elden Volymerna kan ökas genom att offentlig verksamhet sammanförs till Shared Services-centers. Ramavtalen bör underlätta/förstärka en ökad samverkan mellan myndigheterna, speciellt gäller detta de många små org. (Jämför Sambruk-upplägget eller Kammarkollegiets samverkan/stöd) De stora myndigheterna samverkar mer och mer på EU-nivån och inte bara på nationella nivån. De nationella lösningarna måste bygga på internationella/globala plattformar.

23 Microsoft Arbetar via partners. Gäller både produkt- och tjänster. Partners svarar även för anpassningar till nationella eller lokala behov. Även tjänsteversioner av Microsoftprodukter kommer levereras av partners

24 Upphandlingsupplägg påbörjat Olika förutsättningar för: Kundprocesser, e-tjänster Handläggning, backoffice Ansats: Upphandling av strategiska partners Avtalen början till samarbete kring fortsatt utveckling mellan avropare och leverantörer Fokus på funktionsupphandling Eventuellt kan rena produktlicenser övergå till ramavtalsområdet programvaror och tjänster (vilket här betyder konsulttjänster)

25 Sökmotorer Verktyg för verksamhetsmodellering XML- och integrationsverktyg Privatpersoner Företagare Informationstjänster och portaler eid E-formulär Mina sidor Betalväxel Säkert informationsutbyte SHS Mottagning och utskick Diarium Dokumenthantering Ärendehantering Publicering e-arkiv Behöringhetshantering E-tjänstdrift Tjänster för anslutning Applikationsdrift Handläggare

26 Anbudsområden Privatpersoner Företagare Informationstjänster och portaler A B C D E Sökmotorer Verktyg för verksamhetsmodellering XML- och integrationsverktyg eid E-formulär Mina sidor Betalväxel Säkert informationsutbyte SHS Mottagning och utskick Diarium E-tjänstdrift Tjänster för anslutning Applikationsdrift Dokumenthantering Ärendehantering Publicering e-arkiv Behöringhetshantering Handläggare

27 Fortsatt arbete - upphandlingsupplägg Anbudsområden/ramavtalsområden Användning av ISO och ITIL i Vervas avtal Förberedelse av Förfrågningsunderlag Utformning av förstudierapport Referensgruppsmöte, Styrgruppsmöte, Förstudierapport slutlig version

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Beteckning 100-15755-08

Beteckning 100-15755-08 YTTRANDE Datum 2008-11-28 Ert datum Beteckning 100-15755-08 Er beteckning Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Framtidens svenska e-legitimation. Vervas slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter...

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... SAMBRUKS- PLATTFORM Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Sammanfattning... 3 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... 6 4.1 Nationellt... 6 4.2

Läs mer

Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal

Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Sid 1 Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Statens inköpscentral Seminarium 26 april 2012 Välkomna! - praktisk information Hålltider Lunchen

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Betänkande av E-delegationen Stockholm 2009 SOU 2009:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 Regeringsuppdrag Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

2010-03-19 Fi2010/000

2010-03-19 Fi2010/000 Promemoria 2010-03-19 Fi2010/000 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för statlig förvaltning Sammanställning över remissyttranden avseende Strategi för myndigheternas arbete

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö

Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö Rapport 2012:2 REGERINGSUPPDRAG Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö rapportering av uppdrag 9 enligt 2011 års regleringsbrev Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö -

Läs mer

Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006

Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006 Utvecklingsstöd Karl Wessbrandt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2006/378 Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006 Verva har på eget initiativ genomfört en förstudie om Arkitektur och ramverk

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess

SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Maria Rydqvist Boverket Bild 1 av 32 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Det går att komma fram

Läs mer

Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008

Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008 Stora e-upphandlings- dagen Nalen 15 maj 2008 2008-05-16 1 Vad är eupphandling Hur ser de nya reglerna ut? ~ Några frågor & svar på Stora e-upphandlingsdagen den 15 maj 2008 Advokat Carl Bokwall och Jur.

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer