Verktyg för kvalitetsarbete på gott och ont?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verktyg för kvalitetsarbete på gott och ont?"

Transkript

1 Verktyg för kvalitetsarbete på gott och ont? Lars Erik Nilsson, Kristianstad University, Sweden Lars Möt IUP räknaren Hur stor är IUPprocessen? (Infomentors och ViaEcoles IUP räknare) ett enkelt verktyg som ger intressant underlag för diskussion 1

2 Antaganden (designerns utgångspunkter för beräkningen enligt företagen) Antalet elever som går i år F 9 motsvarar cirka 14,5 procent av befolkningen. Det hålls ett utvecklingssamtal per termin. Skollagen Kap Lärarna sätter i snitt 12 omdömen per elev och termin. Det är fler än så år 6 9 men färre år F 5, men i snitt 12 per elev och termin. Läraren/klassföreståndaren/mentorn lägger i snitt 60 minuter på varje utvecklingssamtal inklusive för och efterarbete. Undervisande lärare lägger i snitt 30 minuter per termin för kontinuerlig formativ bedömning som underlag för skriftligt omdöme = 1,5 timma per elev. Det kommer i snitt 1,2 föräldrar på varje utvecklingssamtal. Det hålls ett utvecklingssamtal per termin. Skollagen Kap Årsarbetstiden för en lärare är timmar (enligt SKL). Snittlön per lärare är ca kr per månad. För Malmö till exempel (såhär kan det se ut i en kommun eller för en klass) För Malmö kommun gäller följande: Kommuninvånare: Antal elever: Processens omfattning per läsår Antal utvecklingssamtal/antal IUPer: Antal omdömen: Antal lärartimmar: Antal arbetsår: Lönekostnad (kronor) per läsår: Lönekostnad (kronor) per 10 läsår: Antal timmar med elever & föräldrar/lärare: elever 75 lärartimmar kronor Oj!!! 2

3 Tjänsteleverantörernas retorik Effektivitet Säkerhet Delaktighet Kontroll Kvalitet Dexter EdWise Infomentor Learnify Skola 24 Unikum ViaEcole osv (Vilka argument kan leverantörer ha för en digital tjänst med utgångspunkt från deras webbsidor?) Om jag arbetade i Malmö? Vad innebär egentligen lag och förordningstexternas krav för vårt arbete? Stämmer antagandena för vår organisation vet vi vilken tid som läggs på olika arbetsuppgifter? Är det väl använda resurser är det rimligt att en bedömningsform får så stor betydelse i terminens arbete? Finns det möjligheter att förbättra och effektivisera sättet att arbeta? Vilka mervärden kan en digital lösning ge/vilka utmaningar LAP-projektet och TraxTime en billig applikation för att kontrollera tidsanvändning 3

4 En deklaration i tiden Regeringen prioriterar utbildningens kvalitet. Nu måste åtgärder vidtas för att höja och säkra utbildningens kvalitet (Skr 1996/97:112, s 4). Kvalitetsutveckling, kvalitetsarbete, kvalitetsbedömning, kvalitetshöjning, kvalitetsgranskning, kvalitetsmått (Skr 1996/97:112) Uppföljning utvärdering, inspektion (Skr 1996/97:11) Ett webbaserat stöd Teknik i handling Designen bestämmer Teknik i handling Äsch!!! Det är ju bara en elektrisk skrivmaskin? Design/miljö/handling Sagan om de datorfientliga lärarna digitalt stöd blir inte bättre än användarnas förståelse av det 4

5 Hur tänker vi om digitalt stöd? Hur använder vi tekniken? Vilka förutsättningar skapar vi? På vilken nivå används den och till vad? Hur används den för kvalitetsarbete, för att lära kvalitetsarbete, för att genomföra kvalitetsarbete (styrning, dokumentation, analys, förändring), eller för att få kvalitet i arbetet. More importantly he claimed that less than 10 hours of training is not only unproductive, but it is counterproductive (Hattie, 2009, s 223) Kvalitetsarbetets omfattning (var arbetar vi med kvalitet och med vilka verktyg?) Utrustning Barns behov Aktiviteter Värdegrund Pedagogiskt förhållningssätt Samspelsklimat Organisation och professionell utveckling Kärrby, Sheridan, Giota, Däversjö Ogefelt, Björck (2003) 5

6 Kvalitet i mer än IUP (mer omfattande användning än vi tror?) Sagan med den försvunna kalendern kostnaden av att inte utnyttja tekniken Undervisning Bedömning och examination Lokaler och schema Planeringsarbete Dokumentation Information Kommunikation Administration Omvärldsbevakning Styrning och ledning Systematiskt kvalitetsarbete Olika ingångspunkter för kvalitetsarbete (och för användning av digitalt stöd?) Ladda sikta skjut (ready aim fire), ELLER Skjut ladda sikta (fire ready aim) (Nicholson & Meyers, 1999) Däremot kvarstår problemet med att utveckla kunskap för hur bred verksamhetsutveckling och lärande sker i miljöer som präglas av låg repetitivitet, hög komplexitet i kunskaps och informationsflöden samt temporära organisatoriska förutsättningar (Berger, 1999, s 112) 6

7 Systematiskt kvalitetsarbete (Bruk, Qualis; Skoldialogen, SIQ, EG mfl) Papper- och pappersmodeller i datorn/men sällan mobilen Verktyg som SWOT-analyser och SMART:a (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsbestämda och avstämda) mål Hämtar från traditionella modeller för kvalitetsarbete som t.ex Vetenskaplig ledning, Offensiv kvalitetsutveckling (TQM); Ständig förbättring (Kaizen) Det digitala stödet för att lära systematiskt kvalitetsarbete i första hand digitaliserade papper. Med ansiktet mot läroplanen OBS filmen endast i föreläsningen filmen visar exempel på hur en skolledare resonerar kring kvalitetsarbete strömmad video ger ett bra stöd för att få information om hur andra arbetar Sökningar kring kvalitetsarbete i till exempel you tube, linked in, slideshow och liknande platser ger gott om exempel på hur forskare resonerar kring begreppet, hur skolor arbetar, vad som sägs vid olika konferenser och mycket annat. 7

8 Skolverkets BRUK definitionen (olika organisationer erbjuder definitioner av vad systematiskt kvaliotetsarbete är) Systematiskt Kvalitetsarbete innebär att ständigt synliggöra, reflektera över och utveckla kvaliteten i verksamheten. Det gör man genom att beskriva sitt utgångsläge, klarlägga vart man ska och ha strategier och strukturer för hur förändringsarbete ska gå till. Därefter utvärderar man hur det blev och hur man ska arbeta vidare. Detta är en ständigt pågående process. Manual till BRUK 2012 Skolverkets BRUK - huvudområden Manual till BRUK 2012 webbinformation 8

9 Skolverkets BRUK Manual till BRUK 2012 webbinformation Om indikatorn är (vilka problem möter vi och vilka stödtjänster finns?) Elever som har fått slutbetyg i timplanens olika ämnen Verksamhetsområde D3 samlat resultat D 3.1 Betyg i samtliga ämnen år 9 Andel elever som har nått målen Uppgifter om elevernas avgångsbetyg från grundskolan samlas in till det nationella uppföljningssystemet. Analys Förslag till åtgärder 9

10 Stöd för jämförelse och analys Förutom digitaliserade pappersmodeller erbjuder kvalitetsorganisationer ofta jämförelseunderlag i databaser, verktyg för att samla in underlag och länkar till relevant forskning, exempel Salsa, Siris Inspektionen Pisa, Timms, Pirls Lokal statistik Evidensrörelsen (Campbell) Men om indikatorn är. Qualis, Qsteps Det råder förtroende och ömsesidig respekt mellan personal och elever (taget från Q-steps) Hur mäter jag det - statistik från enkäter, textunderlag, observationer? Hur avgör jag kvaliteten om det råder olika uppfattningar? Vilka referenspunkter kan jag använda? Vilka åtgärder kan jag vidta om underlaget är skakigt? (Mätproblem och motiv - Få MVG från skolinspektionen?) 10

11 Med ansiktet mot verksamheten? OBS filmen endast i föreläsningen filmen visar exempel på hur en ledare för ett arbetslag resonerar kring målet att nå målet total delaktighet tolkas med försiktighet visar samtidigt hur strömmande video, slides, skolpresentationer och liknande kan ge underlag för att lära om kvalitetsarbete Sökningar kring de olika indikatorer som finns i BRUK och andra modeller i till exempel you tube, linked in, slideshow och liknande platser ger gott om exempel på hur rektorer och lärare resonerar kring begreppen och hur de arbetar med dem. LPP, IUP, HR och så mycket mer Sagan om den bristande kompetensuppföljningen att anlägga ett annat perspektiv hur använder vi digitalt stöd för att nå kvalitet hur omfattande är det digitala stödet vilka problem möter vi? 11

12 Med ansiktet mot tekniken OBS filmen endast i föreläsningen filmen visar exempel på hur ett företag resonerar kring stöd för planering och bedömning fenomen att diskutera, effektivisering, stöd för att organisera rutinisering - illusionen om transparens, bristen på expertstöd, designad styrning, - skvallrets byråkratisering Sökning på olika tjänsteleverantörers sajter ger exempel på hur företagen resonerar kring hur man kan arbeta med lärares pedagogiska planering, skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner, examinationssäkerhet och mycket annat Det är så enkelt!!! (eller?) Skapa, redigera eller återanvänd en planering Ge namn och beskriv Välj ämne/kurs kurser Skapa innehåll mål, syften, förmågor att utveckla Skapa en bedömningsmatris 12

13 Och många andra Egenrapportering Tillbudsrapportering Åtgärdsprogram Analysstöd Riskbedömning Kompetensuppföljning Reseräkningar Pensionssystem Testsäkerhet Sagan om de fyrkantiga mallarna om hindrande digitalt stöd Sagan om den förlorade FNsoldaten intro till marknadföring Skolor konkurrerar med kvalitet 13

14 Kommuner konkurrerar med kvalitet ochpolitik/kvalitetskontroll och utveckling/skol och fritidsverksamhet/ JämförareN 14

15 10 framgångsfaktorer (kan en digital tjänst i sig vara en kvalitetsfaktor?) SKOLA Morgondagens kvalitetsarbete handlar inte bara om att utveckla produkter och processer utan i lika hög grad om att låta de människor som är inblandade i dessa processer utveckla sig. Till syvende och sist handlar kvalitet om människor. (Axelsson & Bergman, 1999, s 31) Sagan om förskolan med genusproblem berättelse om hur en förskola använder videodokumentation till stöd för analys och förändring Några preliminära problematiska observationer (preliminära eftersom datainsamling och analys inte är fullständig) Stödtjänsterna har blivit tidstjuvar Skolans infrastruktur matchar ofta inte det arbetssätt som de digitala tjänsterna bygger på Digitala tjänster får karaktären av manualer Digitala tjänster kan tendera till att driva på dokumentation särskilt uppåt Få digitala tjänster stödjer kvalitetsarbete i klassummet De digitala tjänsterna är inte expertsystem 15

16 Tack! Det som framförallt kännetecknar en professionell yrkesutövare är att den att särskilda kunskaper och kompetenser som gör yrkesutövaren lämpade att göra bedömningar inom att särskilt verksamhetsområde. Får vi vara professionella och tillåter tekniken oss? 16

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes.

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes. Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes.se www.skolutveckling.se Bestnr: U03:011 ISBN: 91-85128-06-6 ISSN:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Rektor Louise Larsson Christina Öjemar-Sandahl 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Ett

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903 Parkskolan lå 11-12 Mona D Libeck Ingemar Forss 120903 REVIDERAD 120903 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Vi värderar kvalitet om självvärdering och lärares utvecklingsarbete. Stela strukturer hinder för utveckling

Vi värderar kvalitet om självvärdering och lärares utvecklingsarbete. Stela strukturer hinder för utveckling Självvärdering utgår från de frågor lärare och elever vill ha svar på Risk för att kriterier och indikatorer uppfattas som mål Stela strukturer hinder för utveckling Den professionella friheten är avgörande

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning 1 (16) Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning Uppdraget och dess genomförande Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens skolinspektion,

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för förskolan lå 2012/2013 Redovisningen avser arbetet med de nationella målen enligt skollagen (SFS 2010:800) 4 kap 3 Sammanfattning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan.

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. n e g n i n s i v r e d n u i g n Framgå En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Skolinspektionen Dnr 2010:1284 Foto: Ryno Quantz, Monica Ryttmarker

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1. Sammanfattning 5 Inledande diskussion 5 Generell bedömning 5 Utvecklingsområden 6 Barnomsorg 6 Grundskola

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer