Kommentar: Målet är uppnått för 2013 och vi ser en ökning på närmare 7% på AVläromedelsanvändningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentar: Målet är uppnått för 2013 och vi ser en ökning på närmare 7% på AVläromedelsanvändningen"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 AV-Media Kalmar län Som regionens resurscentrum i skärningspunkten mellan it, media, kultur och pedagogik - organisatoriskt en resultatenhet inom Regionförbundet är AV-Medias uppdrag att främja skolutveckling inom området. Film och medier präglar idag vårt samhälle, vår vardag och våra värderingar. Skolan har ett tydligt ansvar att ge barn och ungdomar förutsättningar att bli delaktiga i mediesamhället. Att ha digital kompetens, en av EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, fortsätter att bli allt viktigare. Det är ytterst en fråga om yttrandefrihet och en förutsättning för demokrati. Mål för Att ha en fortsatt hög ambitionsnivå för filminköpen - Utveckla våra webbaserade tjänster och erbjuda fler verktyg från vår plattform med en ökad tillgänglighet - I samverkan med LNU undersöka olika effekter av hur man använder film som ett didaktiskt verktyg i skola och förskola. - Bidra till höjd digital kompetens inom skola och förskola - Att erbjuda en arena för pedagogisk diskussion och reflektion - Stödja ökad användning av IKT i lärandet - Stödja ökad användning av IKT i lärarutbildningen - Tydliggöra AV-Medias roll som en resurs på området IKT och lärande Aktiviteter under 2013 Mål: Att ha en fortsatt hög ambitionsnivå för filminköpen Filminköparna har under våren deltagit i en rad filmkonferenser och arbetar nära filmdistributörerna för att tillgodose brukarnas önskemål kring såväl faktafilm som spelfilm och dokumentärer. AV- Media i Kalmar län delade även värdskapet för en mycket lyckad filmdistributörskonferens i Kalmar. Även omvärldsbevakning kring Mik har varit på agendan. Jämställdhetsperspektiv och granskning utifrån Alla filmers filmhandledning samt att A-Märkning sker. Vi vill på så sätt bidra till att på sikt ge barn och unga möjligheten att bli vad de vill och inte stänga några karriärmöjligheter på grund av kön. Andelen spelfilmer som kan erbjudas strömmande har ökat liksom antalet filmtitlar. Den nystartade bloggen används för att spegla hur olika filmer kan användas utifrån till exempel läroplan. Kommentar: Målet är uppnått för 2013 och vi ser en ökning på närmare 7% på AVläromedelsanvändningen vilket tyder på att vi köper in rätt titlar. Mål: Utveckla våra webbaserade tjänster och erbjuda fler verktyg från vår plattform med en ökad tillgänglighet Under året har vi erbjudit nya digitala tjänster utöver vårt radio- och filmutbud. Vi har fortsatt med länslicenser för Skolplus och Muzzy online och kompletterat med några andra bra digitala lärresurser: Creaza som utnämnts till årets digitala läromedel och är vårt första verktyg där elever och Vp13-PKN-AV-Media 1(6)

2 lärare själva kan gestalta kunskapen, Svenska djur och världens djur, Samsök och Webmath. Vi har köpt en Wowsaserver för att kunna sända strömmande till mobiltelefoner och ipads. Vi har även påbörjat användandet av Whitelist som kan skickas in för att förbättra och underlätta elevregistreringar. Under året har det gamla bokningsystemet stängts ned. Det nya systemet har modernare utformning och fler utvecklingsmöjligheter. Kommentar: Målet är uppnått för 2013 t.ex. är andelen film som strömmas från mobila enheter 7%. Mål: Att i samverkan med LNU undersöka olika effekter av hur man använder film som ett didaktiskt verktyg i skola och förskola. Vi har informerat för att inspirera till studentuppsatser och vi har fått till en forskning på magisternivå inom Svenska med didaktisk inriktning med rubriken Läs en film som kommer att presenteras hos oss under (Kommentar: målet delvis uppfyllt under 2013) Mål: Att bidra till höjd digital kompetens inom skola och förskola Under året har IKT-pedagogerna genomfört 197 fortbildningstillfällen (2012 var det 133) och genom dem träffat sammanlagt 2773 pedagoger, elever, bibliotekarier och föräldrar. Av dem är 17% män och 83% kvinnor. Vilket ganska väl speglar andelen män kvinnor som jobbar i förskolor och skolor. De mest bokade fortbildningarna i år är kring pedagogiskt användande av ipad för förskola, skola och som specialpedagogiskt verktyg. Det har genomförts ipadkurser vid sammanlagt 98 tillfällen (2012 genomfördes 44 ipadkurser. Bland annat har förskolor i Kalmar och Mönsterås kommun samt skolor i Borgholms kommun genomfört mer omfattande utbildningssatsningar med Ipads. Vi har också haft fortsatt många utbildningar i Skapande skola-projekt i Kalmar, Borgholms och Oskarshamns kommuner där elever och lärare i åk 6 tillsammans skapar film, från ax till limpa. Sammanlagt har det blivit 27 tillfällen. Det motsvarar drygt 500 elever som fått skapa egen film. Ny målgrupp för det här året är länets bibliotekarier som har genomgått ipadutbildning med fokus på hantering av ipaden och nedladdning av e-böcker/talböcker samt olika hjälpmedelsappar. Sammanlagt har ca 130 bibliotekarier deltagit. Nya för i år är också pedagogerna på Konstmuseet som utbildat sig i hur man gör animationer. Kalmarsunds gymnasieförbund har fortsatt sitt samarbete med AV-Media som genomfört kurser i hur MacBook-datorer med tillbehör som till exempel scanner-mus och talsyntes kan användas som ett pedagogiskt verktyg för elever i behov av särskilt stöd. Samarbetet är en del av projektet Teknikstöd i skolan Förutom fortbildning av pedagoger och projekt där elever har deltagit, har vi vid ett flertal tillfällen varit ute och föreläst om unga, sociala medier och internet för föräldrar till barn i skolår 4-9. Höstens utbildningar inleddes bland annat med en fortbildningsdag för idrottslärare och fritidsledare där Mia visade geocaching och QR-koder. Dagens avslutades med föreläsning av Daniel Gomejzon - Guldäppelvinnare Vi har varit en del av Regionbibliotekets satsning på Dyslexiveckan även i år då vi har besökt tio kommunbibliotek i länet och föreläst om lärplattor och smarta telefoner som hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter. Vp13-PKN-AV-Media 2(6)

3 Nya kurser som är genomförda det här året är kurser i mobilt lärande såsom QR-koder och geocaching samt Google Drive och vilka möjligheter det skapar i skolan. Animationskurserna har utvecklats och genomförs näst intill uteslutande med ipads Kommentar: Målet är uppnått för 2013 och vi ser att vi under 2013 ökat kraftigt på kurssidan från 133 till 197 genomförda kurstillfällen. Mål:Att erbjuda en arena för pedagogisk diskussion och reflektion AV-Mediadagen, vår fortbildningsdag på höstlovet för pedagoger i länet, blev i år välbesökt med visat stort intresse från länets skolor. Workshops/föreläsningar som erbjöds under dagen var bla Minecraft i skolan, Animera mera, Skapa podcast och Måla med musik. Utvärdering av dagen visar nöjda besökare och önskan om en ny fortbildningsdag Vi genomförde nio stycken IKT-caféer under 2013 IKT i idrotten med Daniel Gomejzon Knäcka läskoden med Ann Gullstrand Vi gibbar på våra lektioner med Sabbi Corneteg Radion som lärresurs med Dan Frendin Den digitala naturkunskapen med Dan Frendin Lustfylld matematik med Bertram Stenlund Fridell, Linda Ahlex och Anki Gripstrand Flippa klassrummet med Karin Brånebäck Fokus på språk med Anki Gripstrand, Marie Bäck och Mia Billmark Svenska djur med Sofia Svensson Mer om dessa och inspelningar finner du på Nytt för i år AV-Media har skapat en egen geocache Learning by doing IT som har loggats som hittad vid 75 tillfällen. Vi har också skickat ut en så kallad Travelbug med uppdrag att besöka skolor och förskolor världen över. Den har hittills rest till Schweiz vilket man kan följa i Google Earth. På vår webbplats har vi numera en blogg där vi lyfter fram olika pedagogiska exempel från länet samt bloggar om aktualiteter kopplat till IKT och lärande. Under året har en stor satsning gjorts på digital mätutrustning inom NO-ämnet gjorts. Elisabeth Svensson har anställts som projektanställd att testa och utforma instruktionsfilmer kring dessa Pascolådor. Det finns olika lådor för olika ämnen såsom fysik, teknik, biologi och kemi. IKT-pedagognätverk för Kalmar län har grundats se nedan. Kommentar: målet uppnått för 2013 och AV-Media är efter 2013 en bättre och något bredare arena för samtal om hur vi kan stärka lärandet från förskola till gymnasie. Mål: Att bredda och utveckla samverkan med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå I år har AV-Medias IKT-pedagoger besökt BETT, SETT och Framtidens lärande som en del i nätverkande och omvärldsbevakning. Vp13-PKN-AV-Media 3(6)

4 Till BETT i London anordnade AV-Media en resa för tekniker, pedagoger, skolledare och utvecklingsledare från fem kommuner i länet. Tillsammans besökte vi mässan samt besökte skolan New Line Learning i Kent utanför London. Deltagarna från BETT-resan bloggade om sina spaningar på Filmomediepedagogik AV-Media finns numera representerad i styrelsen för den nationellt verkande föreningen FilmOMediePedagogik. Fomp är en resurs för de som vill jobba med film och medier i undervisningen. Två utbildningskonferenser har genomförts. IKT-pedagogerna mediecentraler Sverige I höst träffades vi i vårt riksnätverk för IKT-pedagoger i Stockholm. Vid nätverksträffen genomfördes studiebesök vid olika skolor i Stockholmsområdet samt diskussioner kring gemensamma verksamhetsområden och utbildningssatsningar inom IKT. IKT-pedagogerna Kalmar län Vi har samordnat två träffar för vårt regionala IKT-pedagogsnätverk. Vid första tillfället under våren träffades vi på AV-Media och diskuterade bland annat skolbibliotekens roll och The Big Five. Vi har även träffats vid ett tillfälle på hösten på Kalmarsundsskolan och testat årets digitala verktyg Creaza samt lyssnat på hur pedagoger i förskoleklass och år 1 arbetar med ASL. Splitvision Nätverket Splitvision har under året träffats vid två tillfällen; en gång i Hultsfred där IT-strateg Bengt Falke på Regionförbundet informerade om Digital Agenda 2020 och ledde diskussioner om hur man bygger goda IKT-strategier för skolan, samt en gång i Färjestaden där Mats Östling från Skolfederation berättade om federationen där deltog även länets IT-chefer. Splitvision fortsatte under eftermiddagen diskussion kring Digital Agenda för 2020 tillsammans med Alastair Creelman från LNU. Regionbiblioteket Under året har vi samverkat kring Dyslexiveckan på tio av länets bibliotek där vi mött föräldrar, elever, pedagoger och andra kommuninvånare samt genomfört flertalet ipadutbildningar för länets bibliotekarier. Vi har också deltagit i projektet Kreativ verkstad - nytt sätt att berätta om berättelser som Regionbiblioteket anordnade för Kalmar-, Kronoberg- och Blekinge läns barnbibliotekspersonal. Vi har låtit vår referensgrupp möta regionbibliotekets skolbibliotekarier för att se dels på strömmande litteratur men även idéer kring hur man kan koppla ihop elevers digitala litteraturgestaltningar med skolbibliotekets böcker med hjälp av QR-koder. Reaktor Sydost Vi har haft ett löpande samarbete med Reaktor Sydost som i år bland annat mynnat ut i att AV-Media deltagit i Skapande skola-projektet med Konstmuseet och Kalmar kommun. Kalmar läns muséum Planering har påbörjats kring ett nytt Skapande skolaprojekt, Kulturell geocaching mellan AV- Media och museet. Projektet har presenterats för de kulturansvariga i Kalmar kommun och under våren 2014 får vi besked om projektet blir av under hösten Vp13-PKN-AV-Media 4(6)

5 FMLS Dyslexiförbundet Som en fortsättning på Dyslexiveckan har samverkan mellan FMLS och AV-Media inletts under hösten. Tillsammans kommer vi föreläsa kring läs- och skrivsvårigheter på Linnéuniversitet i februari Föreläsningen riktas mot studenter med funktionsnedsättning samt studenter på lärar-, socionom - och sjuksköterskeprogrammet. Mediecentralerna i landet Diskussioner har inletts om Mediecentralerna i landet kan samverka nationellt för att synliggöra våra verksamheter på bred front. Ett steg i den riktningen har inletts med en gemensam webbplats (mediecentralerna.se), en broschyr och samarbete kring föreläsningar på Framtidens lärande och kanske skolriksdag. Diskussioner kring fortsatt samverkan fortsätter under Mediateket i Stockholm stad har vid flera tillfällen besökt oss för att vara med på ipadutbildningar och för att hämta inspiration till sina utbildningar. AV-cheferna har mötts inom intresseföreningen ALF. Även meidieinformatörernas nätverk träffas både fysiskt och genom olika typer av webbmöten. Vi jobbar även med UR bland annat genom vår UR-ambasssadör. Verksamhetschefen var med på skolriksdagsresan från länet och medverkade i arrangerandet av workshopen kring läsutveckling under Regiondagarna. Han har även suttit med i styrgrupper för projekten Skola och kultur samt teknikstöd i grundskolan samt deltar i projektgrupp för Digital agenda /kompetens. Kommentar: Målet uppnått för Både genom nya och mer fördjupade samarbeten. Mål: Att stödja ökad användning av IKT i lärandet Vi har under 2013 gjort en relativt kraftig satsning på nyheter bland den utrustning som vi lånar ut. Vi har idag 4 olika lådor med digital mätutrustning som kopplas till ipads så för mätningar inom teknik, fysik, kemi och biologi. I varje låda medföljer även 4 mini-ipads. Till användningen av dessa har vi påbörjat ett 60 tal lämpliga laborationer med laborationsfilmer som kommer att börja publiceras under Vi lånar även ut 18 st fristående ipads samt smarta tillbehör som stativ och mik-utrustning till dessa. En annan pryl som vi kopplat till mobilt lärande är actionkameror som tål vatten och tuffa tag och där man kan filma då man är i rörelse. Vi lånar idag även ut lite vassare inspelningverktyg för att kunna göra radioreportage ute på fältet. Kommentar: målet är uppfyllt. Vi ser att antalet utlånade apparater har ökat sedan 2012 från 448 utlån till 591 utlån Fler har fått möjligheten att testa nya verktyg till lärandet. Mål: Att stödja ökad användning av IKT i lärarutbildningen Nya studenter bjöds in till AV-Media under deras rundvandring i september för att få information om vår mediekatalog. Linnéuniversitetet har bokat upp flertalet utbildningstillfällen för lärar- och förskollärarprogrammet. IKT-pedagogerna har genomfört ett flertal ipadutbildningar och även utbildat i digitalt berättande och interaktiva tavlor. Vi har i kurssammanhang mött 180 studenter. Kommentar: Målet uppnått för 2013 och indikationer finns på en fortsättning under Mål: Att tydliggöra AV-Medias roll som en resurs på området IKT och lärande Vp13-PKN-AV-Media 5(6)

6 Verksamhetschefen har informerat hela rektorsgrupper i Nybro, Högsby och Emmaboda kommun, skolchefsgruppen har också informerats om AV-Medias verksamhet. Utöver det har vi informerat och kommunicerat utifrån nedanstående kanaler. Avmkl.se Hemsidan hade under året besök (en ökning med 68 procent jämfört med 2012). Av de som besökte sidan var 23 procent nya besökare. Antalet sidvisningar uppgick till st (+148 procent). Antalet unika besökare var (+49 procent). Antalet visade sidor/besök var 3,2 (+48 procent). Generell längd på varje besök: 3 min 4 sek (+66 procent) Gamla mediekatalogen släcktes under hösten. Sociala medier AV-Medias Facebook-sida har sedan starten 2011 ökat i räckvidd. Vid årsslutet 2013 var det 206 personer samt en rad organisationer samt skolor som inte inkluderas i antalet som aktivt gillade AV- Media, Twitter är ett annat verktyg som AV-Media använder sig av för att nå ut i flera externa kommunikationskanaler. I dagsläget följer AV-Media 116 personer och organisationer och följs av 117. Antalet tweets som gjorts under 2013 är 178 och syftar främst till att informera om den dagliga verksamheten och tipsa om pedagogiska erfarenheter. Nyhetsbrev Nyhetsbrevet skickas månatligen ut till våra användare. Innehållet är en blandning av våra övergripande inriktningar IKT, film och pedagogik. Antalet prenumeranter var vid 2013 års slut ca 3000 st. Media Under 2013 omnämndes AV-Media i pressen 15 gånger. Det som skrevs om var AV-Medias kursverksamhet, IKT-Caféerna samt AV-Media-dagen AV-Media förekom även i Sveriges Radio P4 Kalmar då vår IKT-pedagog med barn gästade studion och pratade om Minecraft i skolan. Informationsmöten av medieinformatörerna HT-2013 Framtidens läromedel tillsammans med UR 24 oktober i Uppsala, 480 deltagare. Regiondagarna okt, 260 deltagare. LNU informationsrunda den 26 augusti ca. 150 studenter på lärarprogrammet. 3 informationsträffar ute i länet och mött sammanlagt 115 personer. Stått värdar för filminköpskonferens i Kalmar AV-Mediadagen 60 medverkande lärare och pedagoger från nästan hela länet. Kommentar: Målet uppnått för året och fler vet mer om AV-Medias verksamhet och vi ser även att antalet enheter som använder sig/är aktivt registrerade hos oss har ökat. Trots att en del skolor lagts ned. Personal Under 2013 har personaltätheten huvudsakligen varit nio personer men mot slutet av året var vi tio. Johan Engdahl verksamhetschef AV-Media Kalmar län Vp13-PKN-AV-Media 6(6)

VP Verksamhetsplan

VP Verksamhetsplan VP 2017 Verksamhetsplan Budget Lärande och biblioteksstöd Detta arbetar vi med I området ingår att kompetensutveckla länets skolledare, lärare och elever inom digitala verktyg och annan media. Kurser,

Läs mer

Anteckningar från Splitvision i Vimmerby 2012-03-23. Bertram Stenlund Fridell Vimmerby - Hur kan man använda mobilen i undervisningen

Anteckningar från Splitvision i Vimmerby 2012-03-23. Bertram Stenlund Fridell Vimmerby - Hur kan man använda mobilen i undervisningen Anteckningar från Splitvision i Vimmerby 2012-03-23 Närvarande: Anders Eriksson, Vimmerby gymnasium Thomas Sjöholm, It-sam i Kisa Ina Alm Centrum för pedagogisk inspiration Malmö Bertram Stenlund Fridell

Läs mer

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE VARBERGS KOMMUN & LIN EDUCATION PRESENTERAR: STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE 24 SEPTEMBER - ÅK F-5 PÅSKBERGSSKOLAN & PINGSTKYRKAN Välkomna till en heldag kring IT och lärande. Du får under dagen en gemensam

Läs mer

Splitvision 6 april 2011

Splitvision 6 april 2011 Splitvision 6 april 2011 Deltagare: Johan Klavins Hultsfred Thomas Hall Mönsterås Magnus Engvall Reaktor Per Svensson Kalmarsunds Gymnasieförbund Caroline Elneus Torsås Anna Skedebäck Högsby Camilla Kallenberg

Läs mer

Vision Kompetensutvecklingsplan Ro 3. Fortbildningståget Att minska den digitala klyftan Läsåret 2013-2014

Vision Kompetensutvecklingsplan Ro 3. Fortbildningståget Att minska den digitala klyftan Läsåret 2013-2014 Vision Kompetensutvecklingsplan Ro 3 Fortbildningståget Att minska den digitala klyftan Läsåret 2013-2014 Tierp den 12 augusti 2013 Vision 2013-2014 Varje elev ska kunna använda det svenska språket på

Läs mer

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Med Learnifys enkla verktyg kan du och dina elever skapa och publicera egna digitala lärresurser, starta bloggar för till exempel tema, laborationer

Läs mer

DIN RESURS I SKOLAN. avmediaskane.se. Film Böcker Digitala verktyg Utbildningar MEDIA SKÅNE

DIN RESURS I SKOLAN. avmediaskane.se. Film Böcker Digitala verktyg Utbildningar MEDIA SKÅNE DIN RESURS I SKOLAN avmediaskane.se Film Böcker Digitala verktyg Utbildningar MEDIA SKÅNE AV Media Skåne AV Media Skåne är en samverkansorganisation mellan 12 medlemskommuner och 11 andra kommuner. Vi

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Anteckningar Splitvision, AV-Media i Kalmar

Anteckningar Splitvision, AV-Media i Kalmar Anteckningar Splitvision, AV-Media i Kalmar 2010-06-09 Närvarande: Barbro Drufva Caroline Elneus Folke Ringberg Janne Lundberg Johan Engdahl Laus Ellebäck Magnus Engwall Peter Milton Thomas Hall Tom Gagner

Läs mer

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat LOVISEDALSSKOLAN 2013 Utvärdering av mål och resultat 2012-13 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 5 2.3 Analys av resultat i läs- och

Läs mer

DIN RESURS I SKOLAN. avmediaskane.se MEDIA SKÅNE. Film Böck

DIN RESURS I SKOLAN. avmediaskane.se MEDIA SKÅNE. Film Böck DIN RESURS I SKOLAN avmediaskane.se Film Digit Böck er ala v Utbil erkty g dning MEDIA SKÅNE ar AV Media Skåne AV Media Skåne är en samverkansorganisation mellan 12 medlemskommuner och ytterligare 11 kommuner.

Läs mer

SPLITvision Hultsfred 18 november 2009

SPLITvision Hultsfred 18 november 2009 SPLITvision Hultsfred 18 november 2009 Närvarande: Jonas Nilsson It-pedagog Kalmar Åke Gustavsson Planeringssekreterare Kalmar Per Svensson It-samordnare Kalmar sunds Gymnasieförbund Per Andersson It-samordnare

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Angående definition av skolbibliotek

Angående definition av skolbibliotek Datum Vår ref 2011-02-21 BW Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Angående definition av skolbibliotek Bakgrund Riksdagen fattade i juni 2010 beslut om en ny skollag. Fullt ut ska lagen gälla från

Läs mer

Digitala verktyg i skolan 2018

Digitala verktyg i skolan 2018 Digitala verktyg i skolan 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen? Så arbetar du inkluderande med

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter!

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! VT-16 Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-10-27 1 (6) Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 1 Underlag för denna handlingsplan är den av rektorerna framtagna handlingsplan för

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Information- Strategier för ökat lärande med stöd

Läs mer

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012 Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens De tre skolmyndigheterna Utbildningsdepartementet Skolverket Skolinspektionen SPSM Alla har

Läs mer

It-strategi för Väddöenheten

It-strategi för Väddöenheten It-strategi för Väddöenheten Fortbildning Pim nivå 3 för alla pedagoger under läsåret 12-13. Kollegiehandledning. Introduktion i november 2012 3 kollegiehandledningsperioder under läsåret 2013-14. 6 kollegiehandledare

Läs mer

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2015 våren 2016. Medioteket

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2015 våren 2016. Medioteket Kompetensutveckling Förskola hösten 2015 våren 2016 Medioteket 2 KOMPETENSUTVECKLING FÖRSKOLA HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 Förskolan, Medioteket och det livslånga lärandet Förskolan lägger grunden till ett livslångt

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

IT-handlingsplan. Kyrkmons skola

IT-handlingsplan. Kyrkmons skola IT-handlingsplan Kyrkmons skola Materialet skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande - Icke kommersiell Dela lika 2015-12-14 1 IT-handlingsplan Kyrkmons

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

IKT- strategi

IKT- strategi IKT- strategi 2016-18 SKOLAN SKALL GARANTERA ALLA ELEVER EN DIGITAL KOMPETENS. Digital kompetens är färdigheter, kunskap, kreativitet och förhållningssätt som behöv för att kunna nyttja digitala medier

Läs mer

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse.

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Projektbeskrivning och budget Skola & Kultur - samverkan för ökad måluppfyllelse i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län, Riksteatern Kalmar län och Riksteatern har gemensamt tagit initiativ till ett

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

STATUSRAPPORT Ht. 2014 Kvalitet i fritidshem

STATUSRAPPORT Ht. 2014 Kvalitet i fritidshem STATUSRAPPORT Ht. 2014 Kvalitet i fritidshem Sammanfattande projektstatus Projektet är på god väg mot projektmålen. Projektet kan inte ansvara för att projektmålen uppfylls för de skolor som valt att inte

Läs mer

IT Handlingsplan Ankarsviks skola

IT Handlingsplan Ankarsviks skola IT Handlingsplan Ankarsviks skola Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 2.1 Varför behövs en IT- handlingsplan?... 2 2.2 Varför IT i skolan?... 2 2.2.1 Skolans pedagogiska utveckling... 3 2.2.2 En

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

Torsdagen den 27 september 2012, kl. 14.00-16.00 Beslutande Kent Ingvarsson ordförande

Torsdagen den 27 september 2012, kl. 14.00-16.00 Beslutande Kent Ingvarsson ordförande 22 Organ Plats och tid Forum, Oskarshamn Torsdagen den 27 september 2012, kl. 14.00-16.00 ande Kent Ingvarsson ordförande Eddie Forsman Ann-Marie Fagerström Ingemar Svanström Christopher Dywik Anette Lingmerth

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Skapande och lärande med medier och it i skolan

Skapande och lärande med medier och it i skolan Skapande och lärande med medier och it i skolan Tisdag den 2 november 2004 på Skolforum, Älvsjömässan Program vid Skolforum 2 november 2004 9.30-12.30 Visioner om skapande och lärande med it och medier

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Presentation av KNUT projektet

Presentation av KNUT projektet Presentation av KNUT projektet Energiting Sydost 5 maj 2011 Kerstin Eriksson Energikontor Sydost Fem aktörer sju län Nationell styrgrupp Regionala styrgrupper FoU Samverkan med andra nationella och regionala

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Matematiksatsningen 2010-2011

Matematiksatsningen 2010-2011 Matematiksatsningen 2010-2011 8 maj 2012 Malmö Högskola Kristianstad Högskola 1 Matematiksatsningen Regionalt stöd utifrån de lokala projektens behov Kompetensutveckling Nätverksskapande Insatser under

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (8) Version 2011-01-25 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC, under 2010. Utgångspunkt

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter i förskola och skola

Digitaliseringens möjligheter i förskola och skola Digitaliseringens möjligheter i förskola och skola Stort tack för Ert deltagande under Vetenskapsfestivalen Varmt välkomna att kontakta GR Läromedel Lärmiljö för processtöd för just er verksamhet: förskola,

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsanalys 14/15. Sörgårdens fritidshem

Kvalitetsanalys 14/15. Sörgårdens fritidshem Kvalitetsanalys 14/15 Sörgårdens fritidshem Innehållsförteckning Förutsättningar... 3 Resultatet av årets verksamhet... 4 Normer och värden... 4 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet... 9

Läs mer

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE VARBERGS KOMMUN & LIN EDUCATION PRESENTERAR: STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE 24 SEPTEMBER - ÅK 6-9 HÅSTENSSKOLAN & PINGSTKYRKAN Välkomna till en heldag kring IT och lärande. Du får under dagen en gemensam föreläsning

Läs mer

IT-användning och IT-kompetens i skolan

IT-användning och IT-kompetens i skolan IT-användning och IT-kompetens i skolan Förslag till nationell strategi för skolans digitalisering för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan Den digitala våren 2 februari: Nationellt

Läs mer

Änggårdsskolans IKT Plan

Änggårdsskolans IKT Plan Änggårdsskolans IKT Plan läsåret 2015-2016 Reviderad: 2015-06-17 IKT = Att informera och kommunicera kunskap med hjälp av teknik 1 Mål I enlighet med kommunens uppdrag att ha tydliga mål för IKT-utvecklingen

Läs mer

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola!

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Avgörande är den enskilda individens förhållningssätt till sitt eget behov av vidarelärande, förmågan att lära nytt och attityden till utbildningsinstitutioner

Läs mer

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016 IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016 BAKGRUND OCH NULÄGE Vartoftaenheten arbetar för att integrera och naturalisera användningen av IKT i skolan och att hitta sätt att fortsätta arbeta framåt med

Läs mer

Välkomna! Skoldatatekskonferens för Västra Sverige 20 maj 2010. Gunilla Almgren Bäck gunilla.almgren-back@grkom.se. Lars Björn lars.bjorn@grkom.

Välkomna! Skoldatatekskonferens för Västra Sverige 20 maj 2010. Gunilla Almgren Bäck gunilla.almgren-back@grkom.se. Lars Björn lars.bjorn@grkom. Skoldatatekskonferens för Västra Sverige 20 maj 2010 Välkomna! Skoldatatek: En resurs i kommunens skolutveckling En naturlig del i kommunens elevstöd: - Verkar för inkluderande lösningar. I samverkan med

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder Tillsatt 4.2.2004 Vision (2007) Nätbaserad undervisning ska vara en naturlig del av varje examensinriktad utbildning på Åland och möjlighet ska finnas även inom annan utbildning och inom den fria bildningen

Läs mer

Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel. "alla ska med"

Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel. alla ska med Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel "alla ska med" IKT i förskolan! Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel "alla ska med" Västerås stads förskoleverksamhet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Lokaler måndagen den 27 oktober 2014

Lokaler måndagen den 27 oktober 2014 Lokaler måndagen den 27 oktober 2014 A1:1 8.15-9.00 Blogga med Webbstjärnan Arenan A1:2 9.15-10.00 VASS-projektet, vi väver ihop Utomhuspedagogik med ny teknik Arenan A2 8.15-11.45 Invigning följt av "Ny

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun 2017-2019 Ystads utbildningsverksamheter vilar på tre ben: det digitala benet, kultur samt utepedagogik. I arbetet med att möjliggöra högre måluppfyllelse

Läs mer

Skoldatatek i utveckling Gunilla Almgren Bäck, Mölndal

Skoldatatek i utveckling Gunilla Almgren Bäck, Mölndal Skoldatatek i utveckling - 130206 Skoldatatek i utveckling Organisationsutveckling Kompetensutveckling Ledning Pedagoger Olika delar i verksamheten Mål &strategier Utvärdering Hur bygger vi ut kompetensen

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Minnesanteckningar RUC:s temadag 15 maj 2013

Minnesanteckningar RUC:s temadag 15 maj 2013 Datum: onsdagen den 15/5 2013 Tid: kl. 09.30-15.15 Plats: Linnéuniversitetet, campus Växjö Minnesanteckningar RUC:s temadag 15 maj 2013 Aktuellt vid LNU inför ht13 Information finns även på lnu.se/ruc

Läs mer

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Gäller tillsvidare, revideras 2017 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning:

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

IKT-strategi för Bildningsförvaltningen 2015-2017. Motala kommun

IKT-strategi för Bildningsförvaltningen 2015-2017. Motala kommun IKT-strategi för Bildningsförvaltningen 2015-2017 Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 14/BN 0303 Datum: 2014-12-10 Paragraf: 167 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Staby Gårdshotell, Högsby, onsdagen den 10 februari 2016, kl. 13.30-15.30

Staby Gårdshotell, Högsby, onsdagen den 10 februari 2016, kl. 13.30-15.30 1 Plats och tid Staby Gårdshotell, Högsby, onsdagen den 10 februari 2016, kl. 13.30-15.30 Närvarande Tomas Kronståhl ordförande Ilko Corkovic Ann-Marie Fagerström Åke Bergh tjänstgörande ersättare Stihna

Läs mer

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentägare Agneta Forsvik Lundmark Dokumentnamn Verktyg för arbetet med digitalt lärande i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17 Tranängskolans fritidshem Kvalitetsanalys 16/17 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 2 Resultatet av årets verksamhet... 5 2.1 Verksamhetens resultat... 5 2.1.1 Förändrat

Läs mer

Nyfiken på programmering Nacka 150422

Nyfiken på programmering Nacka 150422 Nyfiken på programmering Nacka 150422 20 minuter NT-satsningen Bakgrund Frågor och funderingar Våra tankar Code by Riebart - www.flickr.com/photos/riebart/ Naturvetenskaps- och tekniksatsningen 2013-2016

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014)

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) Barn av idag föds in i ett mediesamhälle där IKT är en självklar del i vardagen. Förskolan ska hantera IKT som vilket annat uttrycksmedel

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Korsberga skola F-6 Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi kände behov av att prata mer om matematiken

Läs mer

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola 1 (10) Uppgifter om sökande /institution enligt registreringsbevis snummer Postadress, box Kontaktperson Postnummer Postort Telefonnummer Mobil Fax Plus/Bank

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Kvalitetsanalys 15/16. Ljungbackens fritidshem

Kvalitetsanalys 15/16. Ljungbackens fritidshem Kvalitetsanalys 15/16 Ljungbackens fritidshem Innehållsförteckning Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 Resultatet av årets verksamhet... 5 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet...

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet Utbildningsförvaltningen Projektbeskrivning 2012-06-05 ipads i lärandet Inledning Barn av idag föds in i den digitala världen. Det måste förskola och skola förhålla sig till. Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Fritidshemsnätverk 24/11-16

Fritidshemsnätverk 24/11-16 Fritidshemsnätverk 24/11-16 08.30 Föreläsning Christina och Jenny 9.15 Gruppindelning + hämta fika 9.30 Grupparbete inklusive fika 10.15 Återsamling och summering 10.30 Avslutning, utvärdering och fokus

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN 2 (7) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 IT... 4 Sammanfattning... 7 LULEÅ KOMMUN 3 (7) Bakgrund Elever ska ha tillgång till

Läs mer

FOKUS Fokus Plan för satsning Sjöbos förskolor, skolor och fritidshem

FOKUS Fokus Plan för satsning Sjöbos förskolor, skolor och fritidshem FOKUS 2020 Fokus 2020 Plan för satsning 2013-2020 Sjöbos förskolor, skolor och fritidshem Fokus 2020 År 2020 utses Sjöbo till årets skolkommun. Vision 2020, Sjöbo kommun 1. Mål och syfte med Fokus 2020

Läs mer