SP_062_-01. Användarmanual Contact Center Administratör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SP_062_-01. Användarmanual Contact Center Administratör"

Transkript

1 SP_062_-01 Användarmanual Contact Center Administratör

2 Spring Mobil Växel Innehållsförteckning Användarmanual Contact Center Administratör... 1 Inledning... 5 Inloggning... 6 Systeminformation... 7 Samtalsflödet... 9 Ingångsnoder Nodinställningar Inställningar för menyval Tidsstyrningar Direktval Timeoutval Administrera scheman Ljudfiler Administrera ljudfiler på en nod Administrera ljudfiler på köer Spela in ljudfiler per telefon Upp- och nedladdningsfunktioner Ladda upp en ljudfil Spara ner en ljudfil Lavinmeddelanden Hantera lavinmeddelande via internet Aktivera förinspelat lavinmeddelande Hantera lavinmeddelande per telefon Lägg till ny agent Agentadministration Generella inställningar...20 Inställningar för B-svar...20 Inställningar för agentprogrammet Fördröjda agenter Aktiveringsvillkor...22 Inloggning per telefon Inloggningsprofiler...24 Anknytningsbyte...25 Köinställningar Generella köinställningar...26

3 Spring Mobil Växel Agenter och destinationsnummer...26 Könamn...26 Köprioritet...26 Max antal köplatser...26 Min antal linjer ut...26 Max antal linjer ut...26 Handläggningstid...26 Kunna välja samtal Samtalsflash Schema A-nummer mot agenter/destinationsnummer A-nummerhantering Manuellt A-nummer Inställningar för köbesked Tid innan första köbeskedet...28 Rington mellan köbesked...26 Intervall för köbesked...26 Säg köplats...26 Säg uppskattad kötid...26 Säg ökande kötid...26 Min antal agenter för uppskattad kötid...26 Inställningar för att gå ur kön...28 Inställningar för overflow...28 Inställningar för tids-overflow...28 Inställningar för att manuellt stänga kön...29 Inställningar för statistik...30 Inställningar för callback...30 Erbjud callback...30 (Aktiveringsvillkor) Min antal köande:...30 (Aktiveringsvillkor) Min ber. Kötid...30 Tidbokning: Schema:...30 Tidbokning: Tidluckor: Tidbokning: Max förbokning: Hantera överridande fraser för kö Kögrupper Import av telefonbok Format på telefonbok för importering...32 Importera filen...33 A-nummerstyrning Skapa en A-nummertabell...34 Importera filen...35 DTMF-inmatad styrning...36 Skapa en tabell för DTMF-inmatad styrning...36 Callback...39 Kontroll av ringlistor...39

4 Spring Mobil Växel Titta på ringlista...39 Importera ringlista...40 Importformat...40 Telefonnummer Datum Eventuell extra information Tidsbokad callback...42 Konfigurering av scheman...42 Inspelning av samtal...44 Inställningar för avisering...44 Exempel på mail med inspelning...45 Hantera inspelningar i administratörsgränssnittet...46 Statistik Urval av statistik...48 Exempel på köstatistik...48 Datamonitor...53 Beskrivning av köstatistik...55 Agentdata totalt över perioden...56 Ordlista... 58

5 Spring Mobil Växel Inledning Contact Center är en tjänst som innebär att användaren, agenten, med hjälp av en dator och en mobiltelefon hanterar inkommande samtal på ett eller flera huvudnummer som är kopplade till Contact Centret. På datorn kör agenten ett webbaserat javaprogram, där de även kan hantera andra medier såsom chat, e-post och SMS. I programmet sker inoch utloggning, kö-övervakning, samtalsprioritering, paus m m. Det är dock inget krav att använda javaprogrammet, utan agenten kan också sköta sin in- och utloggning direkt via telefonen. Vilka huvudnummer hos företaget du jobbar på som går till Contact Centret framgår av det flödesschema som projektledaren överlämnat i samband med implementeringen. Denna manual vänder sig till dig som ska underhålla Contact Centret på ditt företag. Manualen ger dig en överblick över systemets funktioner, samt detaljerade beskrivningar över de parametrar och inställningar som styr samtalsflödet. Administrationen sker i ett webbgränssnitt, i denna manual kallat Administratörsgränssnitt Det finns en mängd olika tillvalstjänster till Contact Centret. En del av tjänsterna som hänvisas till i denna manual kanske måste beställas till ditt företags system innan de kan användas. Du som är telefoniansvarig kan beställa dessa tjänster hos Kundservice. Spring Mobil AB är ett eget bolag med org. nr och marknadsförs och säljs av Tele2 Sverige AB.

6 Spring Mobil Växel sid 6 Inloggning För att logga in i Administratörsgränssnittet går du in på länken som projektledaren gett dig. Den ser ut såhär: Fyll i ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan och tryck på Logga in.

7 Spring Mobil Växel sid 7 Systeminformation När du loggat in kommer du till förstasidan som innehåller övergripande systeminformation. Eftersom Contact Centret är en del av ett större växelsystem som inte används i huvudlösningen syns en del information som är ointressant. Nedan tar vi upp det som är väsentligt. Linjer: Styr hur många samtidiga samtal och antal samtal i kö systemet kan hantera. Varje besvarat samtal tar upp två linjer enligt följande; 1. Första linjen för det inkommande samtalet till Contact Centret, och 2. Andra linjen för det utgående samtalet från Contact Centret till agenten. Ett samtal som står i kö tar endast upp en linje. Agenter: Antal agentinloggningar som max kan läggas upp i systemet, inom parentes visas hur många fler agentinloggningar som kan läggas upp innan taket nås.

8 Spring Mobil Växel sid 8 Samtidigt inloggade: Så många av ovanstående agentinloggningar som tillåts vara inloggade samtidigt i systemet. Med inloggad avses att agenten är på-loggad på en eller flera köer. Inom parentes visas hur många som är inloggade för ögonblicket. Om maxvärdet är nått och ytterligare en agent försöker logga in på en kö får man ett felmeddelande som säger: Ett oväntat fel har uppstått: login_exceeded(null) Om förändring av de tre ovanstående systeminställningarna önskas, kontakta Kundservice.

9 Spring Mobil Växel sid 9 Samtalsflödet Samtalsflödet styrs av menyträdet. För att komma till menyträdet klickar du på Samtalsdirigering Menyträd i menyn i överkant. Menyträdet är uppbyggt enligt en trädstruktur med en rot som förgrenas i en eller flera samtalsnoder ett så kallat samtalsdirigeringsträd. Vanligtvis har varje huvudnummer in i Contact Centret sitt eget samtalsträd. Varje nod utför en uppgift, till exempel att utföra en tidsstyrning eller spela upp en ljudfil. Varje nod har tilldelats ett nodnummer (vanligtvis tre- eller fyrsiffrigt) för att kunna kopplas ihop med varandra. Det spelar ingen roll vilket nummer en nod har, men man gör alltid en logisk struktur när man bygger samtalsträdet. Om två noder utför samma typ av uppgifter får de liknande nodnummer. Logiken bakom noderna ser exakt likadan ut för alla noder, och alla noder kan när som helst byggas om för att utföra andra typer av uppgifter. Det är tekniskt möjligt för en nod att utföra två uppgifter, till exempel göra en tidsstyrning och samtidigt spela upp en ljudfil, men för att få en bättre överblick över menyträdet bygger träden enligt principen att en nod endast utför en uppgift. Till höger om noden hittar du ibland utförligare information om vad noden fyller för funktion i trädet.

10 Spring Mobil Växel sid 10 Ingångsnoder De nodnummer som börjar på 0765 är riktiga telefonnummer som går att ringa till. Roten till trädet är oftast ett sådant nummer. Det är det numret som det publika huvudnumret är vidarekopplat till i vår centralväxel. Ibland finns det ingångsnoder mitt i ett samtalsträd, det kan till exempel vara nödvändigt för att en telefonist ska kunna koppla inringande direkt ut på ett menyval eller en kö i Contact Centret istället för att tvingas koppla till ett menyträd där denne själv får knappa sig fram i onödan. En ingångsnod fyller ingen annan funktion än att skicka samtalet vidare till nästa nod, som utför nästa uppgift. Nodinställningar Alla noder i menyträdet är klickbara. När man klickat på en nod kommer man åt alla inställningar enligt nedan:

11 Spring Mobil Växel sid 11 Inställningar för menyval Används om noden ska fungera som en IVR (knappvalsmeny). Knapparna 0 5, 9 och * kan användas som menyval för att styra samtalen vidare. I rullisten till höger anges vad som ska hända med samtalet om knappvalet görs. Observera att det är endast nedanstående alternativ som kan användas; Gå till nod - Skickar samtalet vidare till en annan nod. Koppla till telefonnummer - Skickar vidare samtalet till ett externt nummer, till exempel en svarsservice. Numret ska anges i nationellt nummerformat, till exempel Spela upp DTMF - Transporterar samtalet vidare till en funktion som hanteras av det centrala växelsystemet med hjälp av tonval (DTMF). Till exempel till en ACDgrupp eller telefonistkö. Detta ska anges enligt p##*nummer#h. Köa till - Placerar samtalet i någon av köerna som finns upplagda i systemet. Callback - Kopplar samtalet till en meny med instruktioner där inringande får knappa in sitt nummer och sedan bli uppringd. Ange personnr, sen nod - Inringande kan knappa in sitt personnummer, som sedan presenteras för agenten i javaprogrammet när samtalet besvaras. Ange kundnr, sen nod - Inringande kan knappa in ett kundnummer eller annan typ av nummer, som sedan presenteras för agenten i javaprogrammet när samtalet besvaras. A-num styrning - Skickar samtalet till en a-nummerstyrningstabell som fördelar samtalen till olika noder beroende på vilket telefonnummer den som ringer in visar, hur en sådan tabell läggs upp kan du läsa mer om under avsnittet A-nummerstyrning. Nodnamn - Är nodens namn som presenteras bland annat i menyträdet. Nodnamnet kan max vara 40 tecken långt.

12 Spring Mobil Växel sid 12 Tidsstyrningar En tidsstyrning innebär att en nod skickar vidare samtalet till en annan nod beroende på datum eller tidpunkt på dygnet. För att administrera tidsstyrningar i systemet krävs en viss förståelse för begreppet direktval. Direktval Varje nod har möjlighet att styra vidare samtal till ett av två direktval, Direktval 1 (D1) och Direktval 2 (D2). Till exempel används detta i många lösningar för att skicka samtal till en samtalskö under dagtid och till ett nattsvar under nattetid. I en del samtalsträd finns flera tidsstyrningar efter varandra. På så vis kan man ha flera förinspelade nattsvar som man låter systemet styra till beroende på datum eller tidpunkt. För varje direktval finns ett schema där man anger vilka tider samtalen ska styra till D1 respektive D2. Timeoutval Figur: Noden Tidsstyrning skickar samtal till D1 (Huvudmeny) under dagtid, och till D2 (Nattsvar) under nattetid. En nod som inte har några direktval kan istället ha menyval. Då kan den som ringer in själv göra olika val med knapparna 0-9 samt *. Genom att aktivera ett timeoutval på noden kan samtalet skickas vidare om inringande inte gör något val. Om inget timeoutval eller direktval finns definierat på noden kommer samtalet att läggas på. Finns det en ljudfil på noden kommer den läsas upp först, innan samtalet läggs på. I samtalsträdet kan man enkelt se hur samtalen styrs för ögonblicket, genom att från roten följa de stjärnor (*) som syns bredvid ett för stunden aktivt direktval eller timeoutval. Figur: Noden Huvudmeny läser upp en ljudfil och låter inringande göra ett menyval (1 för att köa till Support, 2 för att köa till Faktura). Om inget val görs skickas samtalet automatiskt till Timeoutval (T) som går till kön Övrigt.

13 Spring Mobil Växel sid 13 Administrera scheman För att administrera öppettiderna klickar du på noden som utför tidsstyrningen i menyträdet och därefter på det direktval (Direktval 1 eller Direktval 2) vars schema du vill ändra. Det finns alltid ett schema för Direktval 1 och ett för Direktval 2, men vanligtvis ställer man bara in schemat för Direktval 1 eftersom systemet fungerar så att om inga öppettider finns definierade för Direktval 1 skickas samtalet till Direktval 2. Klicka därefter på Ställ in tidsschema, och då kommer du att se följande; Här anger du vilka tider som direktvalet ska vara på. I exemplet ovan, som är ett schema för Direktval 1, går samtalen till Direktval 1 Måndag Fredag mellan klockan All övrig tid går samtalen till Direktval 2.

14 Spring Mobil Växel sid 14 Den del av sidan som hanterar öppettiderna för direktvalet är uppdelat i tre sektioner: Generella Här anger du vilka tider direktvalet ska vara av eller på i veckodagarna samt vilka tider på dagen. Du anger inte något start- eller slutdatum utan schemat är rullande. Tidsperioder Här har du möjlighet att ange speciella tider som endast ska gälla under en viss period. Detta är användbart då exempelvis sommartid tillämpas. Enstaka dagar Då speciella tider ska gälla för en särskild dag används denna sektion. Här kan du t.ex. ange att julafton är en stängd dag. Datum anges enligt formen ÅÅMMDD och tidpunkter som TTMM. Följande prioriteringsordning används: Enstaka dagar Tidsperioder Generella Detta innebär följande; Om datum och klockslag faller inom inställningar som gjorts under Enstaka dagar, kommer val på, val av att styras av denna inställning. Om datum och klockslag ej faller inom inställningar som gjorts under Enstaka dagar, men faller inom inställningar som gjorts under Tidsperioder kommer val på, val av att styras av denna inställning. Om datum och klockslag ej faller inom inställningar som gjorts under Enstaka dagar och ej faller inom inställningar som gjorts under Tidsperioder, men faller inom inställningar som gjorts under Generella kommer val på, val av att styras av denna inställning. Om det inte finns någon inställning, kommer samtalsdirigeringen att agera enligt val av. Om det finns flera inställningar under exempelvis Enstaka dagar som matchar en viss tidpunkt, gäller den nedre av inställningarna. Tips! Om antalet rader inte räcker till så kan du klicka på Spara en gång. Då dyker två nya tomma rader upp.

15 Spring Mobil Växel sid 15 Ljudfiler I Administratörsgränssnittet kan du spela in, lyssna på, radera, kopiera, klistra in, ladda ner och ladda upp ljudfiler. Dels finns det ljudfiler kopplade till noderna i systemet, och dels till köerna. Administrera ljudfiler på en nod För att administrera ljudfiler på en nod, såsom knappvalsmenyer, välkomstmeddelanden och nattsvar, går du in på noden via samtalsträdet genom att klicka på Samtalsdirigeraren - Menyträd i menyn i överkant. Högtalaren till höger om noderna indikerar att det finns en ljudfil inspelad på denna nod. Klicka på noden så syns detta en bit ner på sidan som kommer upp: Administrera ljudfiler på köer För att administrera ljudfiler kopplade till köerna i systemet, såsom köplatsbesked, förväntad kötid och meddelande för att gå ur kön, går du in på Contact Center Köer i menyn överkant. Dels finns det generella ljudfiler som delas av alla köer. Dessa når man genom att klicka på Hantera generella fraser för köer. En kö kan istället ha sina unika ljudfiler, som då spelas upp istället för de generella på just den kön. För att spela in unika ljudfiler klickar man på kön och sedan på Hantera överridande fraser för kö längst ner på sidan som kommer upp. Spela in ljudfiler per telefon För att spela in en ljudfil på exempelvis en grupp så går du in på Contact Center Köer, och klickar på den kö som du önskar spela in ett meddelande på. Scrolla sedan längst ner på sidan för att se hantera ljud.

16 Spring Mobil Växel sid 16 Till din hjälp behöver du en dator och en telefon. Så här gör du: I fältet Ring nr anger du numret till den telefon som du ämnar använda. Den telefonen kommer att användas som bandspelare. Klicka på Spela in. Din telefon kommer nu att ringa upp dig. Svara i telefonen och klicka sedan på OK. Den manustext som du skrivit in visas nu på skärmen. För att starta inspelningen klickar du återigen på Spela in. Ett pip hörs i telefonen och därefter kan du tala in. Avsluta inspelningen genom att klicka på Stopp. Du kan nu välja att lyssna på beskedet genom att klicka på Spela upp. Vill du göra om inspelningen klickar du på Spela in. För att spara hälsningen klickar du på Spara. Observera! När du läser in en ny menyfras och sparar denna så spelas eventuella tidigare menyfraser över. I fältet Beskrivning av nod skriver du in manustexten. Klicka sedan på Spara, längst ned på sidan. Ett förslag är även att du även skriver in information till exempel vilken händelse noden utför i denna ruta. Upp- och nedladdningsfunktioner Uppladdning innebär att du har en ljudfil på din egen dator och skickar denna ljudfil till Contact Centret via administratörsgränssnittet. Nedladdning menas att du hämtar ljudfilen från servern, till din egen dator. Uppladdning används till exempel om man låtit en ljudstudio spela in ljudfiler till en CD och på detta vis får man en mycket god ljudkvalitet. Nedladdning av fraser används t ex då du vill kopiera många fraser från ett ställe till ett annat ställe i Contact Centret eller om du vill ha en backup av ljudfiler på din egen dator. Ladda upp en ljudfil För att ladda upp en fras till CC-servern görs följande: Gå till Samtalsdirigering Menyträd och klicka sedan på den nod som du önskar spela in en prompt på. Scrolla ner till Menyfras/Talprompt och klicka sedan på Frashanteraren för att komma till menyerna för detta. Klicka på Bläddra, och välj den fil som du vill använda. Klicka sen på Spara fras. OBS! För att inspelningen ska låta bra måste formatet vara A-law, 8000Hz, mono.

17 Spring Mobil Växel sid 17 Spara ner en ljudfil För att ladda ner en ljudfil till den egna datorn görs följande; Högerklicka på länken där det står Menyprompt, välj Spara fil som Ett spara-fönster visas på skärmen. Ange var på din dator du vill spara ljudfilen. Om ljudfilen är inspelad via telefon har den ingen filändelse, och endast avancerade ljud-program brukar klara av att spela upp ljudfilen på datorn. Lavinmeddelanden Ett lavinmeddelande är en nod med en ljudfil som kan användas till exempel för att kommunicera akut information eller kampanjinformation till de som ringer in. Det kan finnas lavinmeddelanden på flera olika ställen i samtalsträdet. Ett lavinmeddelande spelas in och aktiveras per telefon eller via internet i administratörsgränssnittet på samma sätt som andra ljudfiler. Det går även ha förinspelade lavinmeddelanden som bara aktiveras vid behov. Hantera lavinmeddelande via internet Gå till Samtalsdirigering Menyträd i Administratörsgränssnittet Klicka på den nod där du vill aktivera ett lavinmeddelande, enligt nedan; Spela in ljudfilen per telefon i Frashanteraren eller ladda upp förinspelad ljudfil. För utförligare beskrivning se avsnittet om inspelning av ljudfiler. När lavinmeddelandet ska tas bort, gå in i Frashanteraren och tryck på Spara fras. Ett tyst meddelande på 1 sekund kommer nu att spara över lavinmeddelandet.

18 Spring Mobil Växel sid 18 Aktivera förinspelat lavinmeddelande Gå till Samtalsdirigeraren Menyträd i Administratörsgränssnittet Klicka på den nod där du vill aktivera ett lavinmeddelande Klicka på Direktval 1 Sätt inställningen Menyfras till Ja. Klicka sedan på Spara nodval. Hantera lavinmeddelande per telefon Ring det kundunika numret för lavinmeddelandehantering 0765xxxxxx Som anknytningsnummer anger du nodnumret till den nod vars ljudfil du vill administrera. Knappa därefter in den personliga koden som är 1234 Välj 2:a, för hälsningsbesked Välj 1:a för att gå till generellt hälsningsbesked Välj 1 för att lyssna Välj 2 för att spela in, och följ instruktionerna

19 Spring Mobil Växel sid 19 Lägg till ny agent I menyn till vänster väljer du Contact Center Agenter. Om du vill lägga till en ny agent klickar du på Lägg till. Du får då upp en ruta där du skriver in önskat inloggningsnamn (agentnamn), fullständigt namn, agentens anknytning samt lösenord till javaprogrammet. Behöver du mer information kring dessa uppgifter, se avsnittet Agentinställningar Därefter måste du göra ytterligare några inställningar. Markera den agent som du vill administrera. Klicka därefter på Ändra. Om du inte ser knappen Lägg till beror det på att agentlicenserna i systemet är slut. Kontakta då Kundservice som hjälper dig att utöka antalet licenser. Agentadministration I menyn till vänster väljer du Contact Center Agenter. Markera den agent som du vill administrera. Klicka därefter på Ändra. Om förändringar görs medan agenten är inloggad i javaprogrammet, måste denne stänga ner och öppna upp programmet igen för att inställningarna ska börja gälla.

20 Spring Mobil Växel sid 20 Generella inställningar Under agentens inställningar finns följande parametrar Agentnamn Agentens inloggningsnamn till javaprogrammet. Fullständigt namn Det namn som alla agenter ser i statusöversikten i javaprogrammet. Chatt-alias Chatt-alias är det namn som kommer visas i chatten för den man chattar med. Administreras av anknytning Här anger du agentens anknytningsnummer, detsamma som abonnenten har i den centrala växelplattformen. När en agent loggar in sig per telefon måste denna anknytning anges. Observera att ytterligare en konfiguration måste göras för att agenten ska kunna logga in per telefon! Se avsnittet Inloggning per telefon. Lösenord Java-webstart Lösenordet agenten använder sig av vid inloggning via javaprogrammet. Inställningar för B-svar Contact Center ringer den agent som varit längst ledig. Om den första agenten inte går att nå kommer Contact Center att försöka med nästa. Detta upprepas till svar erhållits från en agent.

21 Spring Mobil Växel sid 21 Maxtid innan svar Antal sekunder som cc-bridge ringer ut på agenten. Om denna tid passeras utan att agenten svarat kommer systemet att försöka ringa nästa agent om det finns flera agenter inloggade på kön. Är agenten ensam inloggad kommer ett nytt utringningsförsök att göras omgående. Åtgärd vid ej svar Om en agent inte svarar då cc-bridge ringer ut på agenten kommer systemet att försöka ringa nästa agent. För agenten som inte svarade kan en av tre åtgärder väljas: Paus Agenten tvingas i läge paus. Agenten måste avpausa sig för att aktiveras på nytt. Urloggning - Agenten blir urloggad ur kön. Agenten måste logga in i kön på nytt. Ingen - Ingen åtgärd vidtas. När det blir agentens tur igen kommer systemet att försöka ringa agenten. Inställningar för agentprogrammet Tillgängliga monitorer Här anges vilka monitorer agenten ska ha tillgång till i sitt agentprogram: Kömonitor presenterar antalet köplatser samt hur många samtal som står i kö för ögonblicket. Informationen presenteras per kö. Endast de köer som agenten tillhör syns. Agentmonitor är en matris där agenten per kö ser status på alla övriga agenter som är medlem i någon av samma köer som agenten själv. Datamonitor visar statistik för dagen. Informationen presenteras per kö. Här kan agenten utläsa t ex antal inkomna samtal, medelkötid, medelsamtalstid m m. I Administratörsgränssnittet finns mer detaljerad information att tillgå, samt med en lagring 24 månader tillbaka i tiden. Se avsnittet Statistik. Telefonnummer Här anges telefonnumret till telefonen som agenten vanligen använder. När agenten öppnar javaprogrammet finns det angivna numret i fältet Mitt telefonnummer.

22 Spring Mobil Växel sid 22 Agent är supervisor Supervisor-funktionen gör att agenten får rättighet att logga in/ur samt pausa andra agenter. Detta gör agenten genom att högerklicka på andra agenter i javaprogrammet. Agenten är kopplad till följande köer Vilka köer agenten tillhör anges genom att markera dessa i listan. Fördröjda agenter Fördröjda agenter fungerar som en extra resurs i köerna. De fördröjda agenterna får samtal när en köande köat en viss tid eller då det är ett visst antal köande. I övre menyn väljer du Contact Center Köer. Markera den kö som du vill göra inställningar för. Klicka på Ändra. Klicka på länken Agenter och destinationsnummer för denna kö. Högst upp i sidan visas köns agenter och destinationsnummer. Dessa presenteras i form av länkar. Om du vill ställa in egenskaper för en agent eller ett destinationsnummer klickar du på länken. Om du vill lägga till/ta bort agenter/destinationsnummer för kön, markerar du dessa i listan och klickar sedan på någon av knapparna Lägg till eller Ta bort. Aktiveringsvillkor Både agenter och destinationsnummer har så kallade aktiveringsvillkor. Det finns två olika villkor; Aktiverad efter kötid: agenten blir aktiverad när någon köande har stått i kön minst så länge som värdet anger. Aktiverad vid antal köplatser: agenten blir aktiverad när det står minst det angivna antalet personer i kön. Om minst ett av dessa villkor är uppfyllda är agenten/destinationsnumret aktiverad. Om inget villkor är uppfyllt är agenten/destinationsnumret ej aktiverad. Agenten kallas i detta fall för fördröjd. De flesta agenter är alltid aktiverade. Detta anges genom att 0 skrivs in i båda aktiveringsvillkoren. Exempel på fördröjda agenter. Den vänstra värde rutan är för antalet sekunder innan agenten blir aktiv. Den högra värde-rutan är antalet samtal i kö innan agenten blir aktiv. Observera att aktiveringsvillkoren triggar enligt logiken antingen eller, det vill säga om värdet för tid är 60 sekunder och värdet för antal i kö är 0, blir agenten aktiverad direkt. Vill man att bara den ena parametern ska styra när agenten blir aktiverad, får man skriva in ett fantasivärde på den andra parametern, exempelvis 60 sekunder och 999 i kö.

23 Spring Mobil Växel sid 23 Inloggning per telefon För att agenten skall kunna logga in via telefon måste agentens anknytning läggas upp i systemet. Gå in under Användare och grupper Anknytningar i menyn till vänster och klicka på Lägg till. I följande ruta behöver följande information anges; Anknytning Måste vara samma som är angivet i fältet Administreras av Anknytning under agentinställningarna Lösenord Skriv in valfritt lösenord, eller lämna tomt för att sätta default lösenord. Webbklient Skall vara ibockad Om systemet är levererat med funktion för samtalsinspelning måste även följande rutor vara ikryssade; Röstbrevlåda UniMessaging Samtalsinspelning Välj sedan Spara.

24 Spring Mobil Växel sid 24 Inloggningsprofiler Vid inloggning per telefon loggas agenten som standard in i alla sina köer, men det går att skapa upp till 9 olika profiler per agent där man för varje profil kopplar valfritt antal köer som agenten loggar in sig på. När agenten loggar in per telefon kommer systemet att fråga vilket profil-id (1-9) som ska användas. För att definiera profiler; Gå till Användare & grupper - Gå till webbklient i menyn till vänster. Ange anknytningsnumret som tillhör agenten vars profiler du vill administrera och klicka på Gå till webbklient. Webbklient skall vara markerad vid skapande av anknytning. I vyn som kommer upp klickar du på Contact Center och därefter på Lägg till för att skapa en ny profil. Välj ett profil-id och bocka för de köer som ska kopplas till profilen. Klicka på Lägg till.

25 Spring Mobil Växel sid 25 Anknytningsbyte När en agent byter anknytningsnummer måste två inställningar göras, dels måste anknytningsnumret ändras under agentinställningar (se avsnittet Generella inställningar ) och dels måste det först det gamla anknytningsnumret tas bort och därefter det nya läggas upp under Användare och grupper. Gå till Användare och grupper och klicka på Ta bort. Skriv in agentens gamla anknytningsnummer och bekräfta genom att trycka på Ta bort. Lägg därefter upp det nya anknytningsnumret enligt instruktioner under rubriken Inloggning per telefon.

26 Spring Mobil Växel sid 26 Köinställningar Gå till Tillvalsmenyer Contact Center Köer. Markera den kö som du skall administrera inställningar för. Klicka därefter på Ändra. Generella köinställningar Detta avsnitt behandlar generella köinställningar i Contact Centret. Agenter och destinationsnummer Högst upp på sidan hittar man valet Agenter och destinationsnummer för denna kö. Här kan du lägga till och ta bort agenter på kön. Det är även här du anger agenternas aktiveringsvillkor, det vill säga prioriteringar. Mer om detta finns under avsnittet Aktiveringsvillkor i denna manual. Könamn Varje kö har ett namn, som presenteras för agenterna i javaprogrammet. Observera att om könamnet ändras måste även de noder som styr till kön uppdateras, eftersom kopplingen försvinner. Köprioritet Varje kö har en prioritet. Denna prioritet har endast en funktion då flera köer går till samma agenter. Samtal som står i kön med högst prioritet kommer fortare fram än samtal som står i andra köer. En prioritet kan anges mellan 1 och 999. Den person som har högst kövärde är den som kommer att kopplas till en agent först. Kövärdet beräknas genom att multiplicera den köande personens kötid med köns prioritet. Max antal köplatser Genom att ställa in max antal köande samtal begränsas antalet köplatser. I en situation där maxantalet uppnåtts, styrs inkommande samtal vidare enligt Inställningar för Overflow längre ner på sidan. Handläggningstid Handläggningstid är den tid som agenten har till efterbearbetning av ett samtal. Under handläggningstiden får agenten inte in några nya samtal från kön. Handläggningstiden anges i sekunder. En agent kan alltid avsluta en handläggningstid i förväg i javaprogrammet, eller förlänga den genom att pausa sig.

27 Spring Mobil Växel sid 27 Kunna välja samtal Om inställningen sätts till Ja kan agenterna plocka samtal ur kön genom att dubbelklicka på dem. Observera att detta endast gäller när Klassisk står angivet i fältet A-nummerhantering. Schema Om kön hanterar chatt som media kan man här sätta ett schema som styr när chatten ska vara öppen respektive stängd. Man skapar först schemat under Samtalsdirigering Scheman och knyter det sedan till kön här. A-nummer mot agenter/destinationsnummer Alternativet A-nummerhantering innehåller valen A-nummerkontroll och Klassisk. Denna inställning används för att välja vilket nummer som ska visas för inkommande samtal om man till exempel svarar i telefon. Anummerhantering Rullisten under Anummerhantering har två val, Anummerkontroll och Klassisk. Denna inställning styr vilket telefonnummer som presenteras i agenternas telefoner när de får samtal från kön. Om valet Anummerkontroll är aktiverat presenteras det nummer som står i fältet nedan. Om inställningen sätts till Klassisk presenteras systemets standardnummer. Fördelen är att man kan använda sig av inställningen Kunna välja samtal under avsnittet Generella köinställningar ovan. Manuellt anummer Om ovanstående inställning är satt till Anummerkontroll anges det telefonnummer som ska presenteras i agentens telefon. Det skrivs i nationellt nummerformat, till exempel

SP_062_01-01. Användarmanual Contact Center Agenter

SP_062_01-01. Användarmanual Contact Center Agenter SP_062_01-01 Användarmanual Contact Center Agenter Spring Mobil Växel Innehållsförteckning Inloggning/utloggning... 3 Inloggning i applikationen... 3 Logga ut och stäng... 3 Inloggning per telefon... 3

Läs mer

Användarmanual MiniVoice Webb

Användarmanual MiniVoice Webb Användarmanual MiniVoice Webb Version 1.1 - Pre Greeting AB minivoice.se Sida 1 av 12 Innehållsförteckning MiniVoice Webb användarmanual Innehåll VÄLKOMMEN!... 3 INLOGGNING - ADMINISTRATION... 4 Inloggning

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben Telia Touchpoint mobil växellösning Handbok för adminwebben Telia Touchpoint Handbok för adminwebben 2 Innehåll 1. Inloggning i adminwebben 3 1.1 Om du har glömt ditt lösenord 4 2. Användare 4 3. Svarsgrupper

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok 2 Handbok Förenklad administration Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

------------------------------------------------------------------------------ Kontakta oss för mer information och demonstration

------------------------------------------------------------------------------ Kontakta oss för mer information och demonstration Systembeskrivning Översikt ServIT CallCenter är en lättanvänd lösning för Call- och Contact Center, kundtjänst, supportavdelning, ordermottagning mm. Det hanterar inkommande kundkontakter via flera olika

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För administratörer -

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För administratörer - Användarmanual för Phonera Mobil Växel - För administratörer - 1 Välkommen till Phonera Mobil Växel! Nedan följer en kort guide för hur ni kommer igång med er nya växel. Behöver du hjälp eller har frågor

Läs mer

Solidus telefonisystem

Solidus telefonisystem Solidus telefonisystem Solidus är ett nytt telefonisystem för s supportorganisation. Det ersätter våra tidigare gruppnummer, eller slingor. Samtalen kommer in via din dator, men du svarar i din bordstelefon

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Mina Sidor

Tele2 Växel. Användarmanual Mina Sidor Tele2 Växel Användarmanual Mina Sidor Innehåll Mina sidor översikt... 3 1. Hem... 4 1.1 Applikationer... 6 1.1.1. Köstatistik... 6 1.1.2. Agentstatistik... 8 1.2 Min profil... 8 1.2.1 Ändra ditt foto...

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Användarmanual Telefonist

Användarmanual Telefonist Tele2 Växel Användarmanual Telefonist T2F_503_18-01 Innehållsförteckning 1 Kom igång... 3 1.1 Installera programmet... 4 1.2 Egna inställningar... 4 1.3 Inloggning... 4 1.4 Utloggning... 4 1.5 Serverinställningar...

Läs mer

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund Office Web med CMG Voice NETWISE Lathund Logga in För att komma åt personliga funktioner såsom aktiviteter, röstbrevlåda (Voice), inställningar med mera, måste du logga in dig med din anknytning samt lösenord.

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder företag en telefonilösning från 2 upp till tusentals anknytningar.

Läs mer

Tele 2 Växel Mina Sidor

Tele 2 Växel Mina Sidor Tele 2 Växel Mina Sidor Innehåll Mina sidor översikt... 3 1. Hem... 3 1.1 Applikationer... 3 1.1.1. Köstatistik... 3 1.1.2. Agentstatistik... 4 1.2 Min profil... 5 1.2.1 Ändra ditt foto... 5 1.2.2 Ändra

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder ert företag en telefonilösning från två upp till hundratals anknytningar.

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Communicator Telefonist

Communicator Telefonist Communicator Telefonist ShoreTel Communicator kan anpassas efter användarens personliga önskemål för förenklad hantering av den dagliga kommunikationen. För att ladda ner en komplett manual i PDF, tryck

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen och administrera växeln Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint.

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Företagsadministratör. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Företagsadministratör. Handbok Telia Jobbmobil Växel Företagsadministratör Handbok Telia Jobbmobil Växel Företagsadministratör Handbok 2 Handbok Företagsadministratör Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen av denna

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik NyA-webben Användarmanual för Listor och Statistik Innehåll Innehåll... 2 Sekretess... 3 In- och utloggning... 3 Inställningar... 6 Listor... 6 Sökandelistor... 6 Adresslistor... 8 Etikettlistor... 9 E-postlistor...

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

cellip ANVÄNDARMANUAL IP-, FAX- & MOBILABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING

cellip ANVÄNDARMANUAL IP-, FAX- & MOBILABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips webbgränssnitt... 2 1. IP- abonnemang... 2 1.1 Vidarekopplingar... 2 1.1.1 Vidarekopplingsexempel... 4 1.2 Telefoniinställningar...

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig till telefonist. Informera

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

: Ringa, ändra profil, vidarekoppla med Windows Phone

: Ringa, ändra profil, vidarekoppla med Windows Phone 2015.09.16 : Logga in på Home : Vidarekoppling av samtal, plocka samtal : Samtal väntar på Cisco SPA-telefoner : Växellägen, öppettider : Talsvar : Köer : Ljudhantering : Spela in röstsvar Övriga tjänster

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Manual. Business Monitor

Manual. Business Monitor Manual Business Monitor Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Huvudmeny... 5 Urval händelser... 6 Valda händelser... 7 Urval objekt... 8 Valda objekt... 9 Inställningar... 10 Portföljanalys

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac

Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac Upplägget av utbildning i Lync för Mac Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för ljud- och videoenheter Lyncsamtal,

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient Dialect Unified Användarmanual PC-klient Med Dialect Unified PC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega -

Läs mer

Handbok. Netwise Office Web 2007

Handbok. Netwise Office Web 2007 Netwise Office Web 2007 Handbok Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Netwise CMG 2007 system. Vissa funktioner, layouter och fältnamn kan därför skilja sig något från ert system. Har du frågor

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SOLUS SOFTPHONE 3.5

ANVÄNDARMANUAL SOLUS SOFTPHONE 3.5 ANVÄNDARMANUAL SOLUS SOFTPHONE 3.5 Solus Business Communication användarmanual Solus Softphone 3.5 Att använda Solus Softphone...4 1. Överblick...4 1.1. Programöversikt... 4 1.2. Inställningar av ljud...

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0 0tid Transport Användarmanual Personal Rev 1.0 Innehållsförteckning 1.1.Inloggning 1.2.Snabbmenyn 1.3.Byta lösenord 1.4.Lämna in tidrapport 1.5.Mina uppdrag 1.5.Lämna in traktamenten 1.6.Översikt 1.1 Inloggning

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Företagsadministratör

Tele2 Växel. Användarmanual Företagsadministratör Tele2 Växel Användarmanual Företagsadministratör Checklista för att komma igång med Tele2 Växel Här kommer en checklista på de viktigaste sakerna som du som företag/företagsansvarig måste genomföra innan

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Skype för företag utbildningsmaterial för PC

Skype för företag utbildningsmaterial för PC Skype för företag utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Skype för företag för PC Utbildningen innehåller följande avsnitt gärna med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3718_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net ios-appen Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net 1 Fokus på tillgänglighet Med ios-appen kan alla som använder en iphone eller ipad med ios operativsystem få enkel tillgång

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CELLIPS HÄNVISNING

ANVÄNDARMANUAL CELLIPS HÄNVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips hänvisning... 2 1. Hänvisningsstatus... 2 2. Generella inställningar... 2 2.1 Ljudfil med ditt namn vid talad hänvisning... 2 2.2 Gått

Läs mer