SP_062_-01. Användarmanual Contact Center Administratör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SP_062_-01. Användarmanual Contact Center Administratör"

Transkript

1 SP_062_-01 Användarmanual Contact Center Administratör

2 Spring Mobil Växel Innehållsförteckning Användarmanual Contact Center Administratör... 1 Inledning... 5 Inloggning... 6 Systeminformation... 7 Samtalsflödet... 9 Ingångsnoder Nodinställningar Inställningar för menyval Tidsstyrningar Direktval Timeoutval Administrera scheman Ljudfiler Administrera ljudfiler på en nod Administrera ljudfiler på köer Spela in ljudfiler per telefon Upp- och nedladdningsfunktioner Ladda upp en ljudfil Spara ner en ljudfil Lavinmeddelanden Hantera lavinmeddelande via internet Aktivera förinspelat lavinmeddelande Hantera lavinmeddelande per telefon Lägg till ny agent Agentadministration Generella inställningar...20 Inställningar för B-svar...20 Inställningar för agentprogrammet Fördröjda agenter Aktiveringsvillkor...22 Inloggning per telefon Inloggningsprofiler...24 Anknytningsbyte...25 Köinställningar Generella köinställningar...26

3 Spring Mobil Växel Agenter och destinationsnummer...26 Könamn...26 Köprioritet...26 Max antal köplatser...26 Min antal linjer ut...26 Max antal linjer ut...26 Handläggningstid...26 Kunna välja samtal Samtalsflash Schema A-nummer mot agenter/destinationsnummer A-nummerhantering Manuellt A-nummer Inställningar för köbesked Tid innan första köbeskedet...28 Rington mellan köbesked...26 Intervall för köbesked...26 Säg köplats...26 Säg uppskattad kötid...26 Säg ökande kötid...26 Min antal agenter för uppskattad kötid...26 Inställningar för att gå ur kön...28 Inställningar för overflow...28 Inställningar för tids-overflow...28 Inställningar för att manuellt stänga kön...29 Inställningar för statistik...30 Inställningar för callback...30 Erbjud callback...30 (Aktiveringsvillkor) Min antal köande:...30 (Aktiveringsvillkor) Min ber. Kötid...30 Tidbokning: Schema:...30 Tidbokning: Tidluckor: Tidbokning: Max förbokning: Hantera överridande fraser för kö Kögrupper Import av telefonbok Format på telefonbok för importering...32 Importera filen...33 A-nummerstyrning Skapa en A-nummertabell...34 Importera filen...35 DTMF-inmatad styrning...36 Skapa en tabell för DTMF-inmatad styrning...36 Callback...39 Kontroll av ringlistor...39

4 Spring Mobil Växel Titta på ringlista...39 Importera ringlista...40 Importformat...40 Telefonnummer Datum Eventuell extra information Tidsbokad callback...42 Konfigurering av scheman...42 Inspelning av samtal...44 Inställningar för avisering...44 Exempel på mail med inspelning...45 Hantera inspelningar i administratörsgränssnittet...46 Statistik Urval av statistik...48 Exempel på köstatistik...48 Datamonitor...53 Beskrivning av köstatistik...55 Agentdata totalt över perioden...56 Ordlista... 58

5 Spring Mobil Växel Inledning Contact Center är en tjänst som innebär att användaren, agenten, med hjälp av en dator och en mobiltelefon hanterar inkommande samtal på ett eller flera huvudnummer som är kopplade till Contact Centret. På datorn kör agenten ett webbaserat javaprogram, där de även kan hantera andra medier såsom chat, e-post och SMS. I programmet sker inoch utloggning, kö-övervakning, samtalsprioritering, paus m m. Det är dock inget krav att använda javaprogrammet, utan agenten kan också sköta sin in- och utloggning direkt via telefonen. Vilka huvudnummer hos företaget du jobbar på som går till Contact Centret framgår av det flödesschema som projektledaren överlämnat i samband med implementeringen. Denna manual vänder sig till dig som ska underhålla Contact Centret på ditt företag. Manualen ger dig en överblick över systemets funktioner, samt detaljerade beskrivningar över de parametrar och inställningar som styr samtalsflödet. Administrationen sker i ett webbgränssnitt, i denna manual kallat Administratörsgränssnitt Det finns en mängd olika tillvalstjänster till Contact Centret. En del av tjänsterna som hänvisas till i denna manual kanske måste beställas till ditt företags system innan de kan användas. Du som är telefoniansvarig kan beställa dessa tjänster hos Kundservice. Spring Mobil AB är ett eget bolag med org. nr och marknadsförs och säljs av Tele2 Sverige AB.

6 Spring Mobil Växel sid 6 Inloggning För att logga in i Administratörsgränssnittet går du in på länken som projektledaren gett dig. Den ser ut såhär: Fyll i ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan och tryck på Logga in.

7 Spring Mobil Växel sid 7 Systeminformation När du loggat in kommer du till förstasidan som innehåller övergripande systeminformation. Eftersom Contact Centret är en del av ett större växelsystem som inte används i huvudlösningen syns en del information som är ointressant. Nedan tar vi upp det som är väsentligt. Linjer: Styr hur många samtidiga samtal och antal samtal i kö systemet kan hantera. Varje besvarat samtal tar upp två linjer enligt följande; 1. Första linjen för det inkommande samtalet till Contact Centret, och 2. Andra linjen för det utgående samtalet från Contact Centret till agenten. Ett samtal som står i kö tar endast upp en linje. Agenter: Antal agentinloggningar som max kan läggas upp i systemet, inom parentes visas hur många fler agentinloggningar som kan läggas upp innan taket nås.

8 Spring Mobil Växel sid 8 Samtidigt inloggade: Så många av ovanstående agentinloggningar som tillåts vara inloggade samtidigt i systemet. Med inloggad avses att agenten är på-loggad på en eller flera köer. Inom parentes visas hur många som är inloggade för ögonblicket. Om maxvärdet är nått och ytterligare en agent försöker logga in på en kö får man ett felmeddelande som säger: Ett oväntat fel har uppstått: login_exceeded(null) Om förändring av de tre ovanstående systeminställningarna önskas, kontakta Kundservice.

9 Spring Mobil Växel sid 9 Samtalsflödet Samtalsflödet styrs av menyträdet. För att komma till menyträdet klickar du på Samtalsdirigering Menyträd i menyn i överkant. Menyträdet är uppbyggt enligt en trädstruktur med en rot som förgrenas i en eller flera samtalsnoder ett så kallat samtalsdirigeringsträd. Vanligtvis har varje huvudnummer in i Contact Centret sitt eget samtalsträd. Varje nod utför en uppgift, till exempel att utföra en tidsstyrning eller spela upp en ljudfil. Varje nod har tilldelats ett nodnummer (vanligtvis tre- eller fyrsiffrigt) för att kunna kopplas ihop med varandra. Det spelar ingen roll vilket nummer en nod har, men man gör alltid en logisk struktur när man bygger samtalsträdet. Om två noder utför samma typ av uppgifter får de liknande nodnummer. Logiken bakom noderna ser exakt likadan ut för alla noder, och alla noder kan när som helst byggas om för att utföra andra typer av uppgifter. Det är tekniskt möjligt för en nod att utföra två uppgifter, till exempel göra en tidsstyrning och samtidigt spela upp en ljudfil, men för att få en bättre överblick över menyträdet bygger träden enligt principen att en nod endast utför en uppgift. Till höger om noden hittar du ibland utförligare information om vad noden fyller för funktion i trädet.

10 Spring Mobil Växel sid 10 Ingångsnoder De nodnummer som börjar på 0765 är riktiga telefonnummer som går att ringa till. Roten till trädet är oftast ett sådant nummer. Det är det numret som det publika huvudnumret är vidarekopplat till i vår centralväxel. Ibland finns det ingångsnoder mitt i ett samtalsträd, det kan till exempel vara nödvändigt för att en telefonist ska kunna koppla inringande direkt ut på ett menyval eller en kö i Contact Centret istället för att tvingas koppla till ett menyträd där denne själv får knappa sig fram i onödan. En ingångsnod fyller ingen annan funktion än att skicka samtalet vidare till nästa nod, som utför nästa uppgift. Nodinställningar Alla noder i menyträdet är klickbara. När man klickat på en nod kommer man åt alla inställningar enligt nedan:

11 Spring Mobil Växel sid 11 Inställningar för menyval Används om noden ska fungera som en IVR (knappvalsmeny). Knapparna 0 5, 9 och * kan användas som menyval för att styra samtalen vidare. I rullisten till höger anges vad som ska hända med samtalet om knappvalet görs. Observera att det är endast nedanstående alternativ som kan användas; Gå till nod - Skickar samtalet vidare till en annan nod. Koppla till telefonnummer - Skickar vidare samtalet till ett externt nummer, till exempel en svarsservice. Numret ska anges i nationellt nummerformat, till exempel Spela upp DTMF - Transporterar samtalet vidare till en funktion som hanteras av det centrala växelsystemet med hjälp av tonval (DTMF). Till exempel till en ACDgrupp eller telefonistkö. Detta ska anges enligt p##*nummer#h. Köa till - Placerar samtalet i någon av köerna som finns upplagda i systemet. Callback - Kopplar samtalet till en meny med instruktioner där inringande får knappa in sitt nummer och sedan bli uppringd. Ange personnr, sen nod - Inringande kan knappa in sitt personnummer, som sedan presenteras för agenten i javaprogrammet när samtalet besvaras. Ange kundnr, sen nod - Inringande kan knappa in ett kundnummer eller annan typ av nummer, som sedan presenteras för agenten i javaprogrammet när samtalet besvaras. A-num styrning - Skickar samtalet till en a-nummerstyrningstabell som fördelar samtalen till olika noder beroende på vilket telefonnummer den som ringer in visar, hur en sådan tabell läggs upp kan du läsa mer om under avsnittet A-nummerstyrning. Nodnamn - Är nodens namn som presenteras bland annat i menyträdet. Nodnamnet kan max vara 40 tecken långt.

12 Spring Mobil Växel sid 12 Tidsstyrningar En tidsstyrning innebär att en nod skickar vidare samtalet till en annan nod beroende på datum eller tidpunkt på dygnet. För att administrera tidsstyrningar i systemet krävs en viss förståelse för begreppet direktval. Direktval Varje nod har möjlighet att styra vidare samtal till ett av två direktval, Direktval 1 (D1) och Direktval 2 (D2). Till exempel används detta i många lösningar för att skicka samtal till en samtalskö under dagtid och till ett nattsvar under nattetid. I en del samtalsträd finns flera tidsstyrningar efter varandra. På så vis kan man ha flera förinspelade nattsvar som man låter systemet styra till beroende på datum eller tidpunkt. För varje direktval finns ett schema där man anger vilka tider samtalen ska styra till D1 respektive D2. Timeoutval Figur: Noden Tidsstyrning skickar samtal till D1 (Huvudmeny) under dagtid, och till D2 (Nattsvar) under nattetid. En nod som inte har några direktval kan istället ha menyval. Då kan den som ringer in själv göra olika val med knapparna 0-9 samt *. Genom att aktivera ett timeoutval på noden kan samtalet skickas vidare om inringande inte gör något val. Om inget timeoutval eller direktval finns definierat på noden kommer samtalet att läggas på. Finns det en ljudfil på noden kommer den läsas upp först, innan samtalet läggs på. I samtalsträdet kan man enkelt se hur samtalen styrs för ögonblicket, genom att från roten följa de stjärnor (*) som syns bredvid ett för stunden aktivt direktval eller timeoutval. Figur: Noden Huvudmeny läser upp en ljudfil och låter inringande göra ett menyval (1 för att köa till Support, 2 för att köa till Faktura). Om inget val görs skickas samtalet automatiskt till Timeoutval (T) som går till kön Övrigt.

13 Spring Mobil Växel sid 13 Administrera scheman För att administrera öppettiderna klickar du på noden som utför tidsstyrningen i menyträdet och därefter på det direktval (Direktval 1 eller Direktval 2) vars schema du vill ändra. Det finns alltid ett schema för Direktval 1 och ett för Direktval 2, men vanligtvis ställer man bara in schemat för Direktval 1 eftersom systemet fungerar så att om inga öppettider finns definierade för Direktval 1 skickas samtalet till Direktval 2. Klicka därefter på Ställ in tidsschema, och då kommer du att se följande; Här anger du vilka tider som direktvalet ska vara på. I exemplet ovan, som är ett schema för Direktval 1, går samtalen till Direktval 1 Måndag Fredag mellan klockan All övrig tid går samtalen till Direktval 2.

14 Spring Mobil Växel sid 14 Den del av sidan som hanterar öppettiderna för direktvalet är uppdelat i tre sektioner: Generella Här anger du vilka tider direktvalet ska vara av eller på i veckodagarna samt vilka tider på dagen. Du anger inte något start- eller slutdatum utan schemat är rullande. Tidsperioder Här har du möjlighet att ange speciella tider som endast ska gälla under en viss period. Detta är användbart då exempelvis sommartid tillämpas. Enstaka dagar Då speciella tider ska gälla för en särskild dag används denna sektion. Här kan du t.ex. ange att julafton är en stängd dag. Datum anges enligt formen ÅÅMMDD och tidpunkter som TTMM. Följande prioriteringsordning används: Enstaka dagar Tidsperioder Generella Detta innebär följande; Om datum och klockslag faller inom inställningar som gjorts under Enstaka dagar, kommer val på, val av att styras av denna inställning. Om datum och klockslag ej faller inom inställningar som gjorts under Enstaka dagar, men faller inom inställningar som gjorts under Tidsperioder kommer val på, val av att styras av denna inställning. Om datum och klockslag ej faller inom inställningar som gjorts under Enstaka dagar och ej faller inom inställningar som gjorts under Tidsperioder, men faller inom inställningar som gjorts under Generella kommer val på, val av att styras av denna inställning. Om det inte finns någon inställning, kommer samtalsdirigeringen att agera enligt val av. Om det finns flera inställningar under exempelvis Enstaka dagar som matchar en viss tidpunkt, gäller den nedre av inställningarna. Tips! Om antalet rader inte räcker till så kan du klicka på Spara en gång. Då dyker två nya tomma rader upp.

15 Spring Mobil Växel sid 15 Ljudfiler I Administratörsgränssnittet kan du spela in, lyssna på, radera, kopiera, klistra in, ladda ner och ladda upp ljudfiler. Dels finns det ljudfiler kopplade till noderna i systemet, och dels till köerna. Administrera ljudfiler på en nod För att administrera ljudfiler på en nod, såsom knappvalsmenyer, välkomstmeddelanden och nattsvar, går du in på noden via samtalsträdet genom att klicka på Samtalsdirigeraren - Menyträd i menyn i överkant. Högtalaren till höger om noderna indikerar att det finns en ljudfil inspelad på denna nod. Klicka på noden så syns detta en bit ner på sidan som kommer upp: Administrera ljudfiler på köer För att administrera ljudfiler kopplade till köerna i systemet, såsom köplatsbesked, förväntad kötid och meddelande för att gå ur kön, går du in på Contact Center Köer i menyn överkant. Dels finns det generella ljudfiler som delas av alla köer. Dessa når man genom att klicka på Hantera generella fraser för köer. En kö kan istället ha sina unika ljudfiler, som då spelas upp istället för de generella på just den kön. För att spela in unika ljudfiler klickar man på kön och sedan på Hantera överridande fraser för kö längst ner på sidan som kommer upp. Spela in ljudfiler per telefon För att spela in en ljudfil på exempelvis en grupp så går du in på Contact Center Köer, och klickar på den kö som du önskar spela in ett meddelande på. Scrolla sedan längst ner på sidan för att se hantera ljud.

16 Spring Mobil Växel sid 16 Till din hjälp behöver du en dator och en telefon. Så här gör du: I fältet Ring nr anger du numret till den telefon som du ämnar använda. Den telefonen kommer att användas som bandspelare. Klicka på Spela in. Din telefon kommer nu att ringa upp dig. Svara i telefonen och klicka sedan på OK. Den manustext som du skrivit in visas nu på skärmen. För att starta inspelningen klickar du återigen på Spela in. Ett pip hörs i telefonen och därefter kan du tala in. Avsluta inspelningen genom att klicka på Stopp. Du kan nu välja att lyssna på beskedet genom att klicka på Spela upp. Vill du göra om inspelningen klickar du på Spela in. För att spara hälsningen klickar du på Spara. Observera! När du läser in en ny menyfras och sparar denna så spelas eventuella tidigare menyfraser över. I fältet Beskrivning av nod skriver du in manustexten. Klicka sedan på Spara, längst ned på sidan. Ett förslag är även att du även skriver in information till exempel vilken händelse noden utför i denna ruta. Upp- och nedladdningsfunktioner Uppladdning innebär att du har en ljudfil på din egen dator och skickar denna ljudfil till Contact Centret via administratörsgränssnittet. Nedladdning menas att du hämtar ljudfilen från servern, till din egen dator. Uppladdning används till exempel om man låtit en ljudstudio spela in ljudfiler till en CD och på detta vis får man en mycket god ljudkvalitet. Nedladdning av fraser används t ex då du vill kopiera många fraser från ett ställe till ett annat ställe i Contact Centret eller om du vill ha en backup av ljudfiler på din egen dator. Ladda upp en ljudfil För att ladda upp en fras till CC-servern görs följande: Gå till Samtalsdirigering Menyträd och klicka sedan på den nod som du önskar spela in en prompt på. Scrolla ner till Menyfras/Talprompt och klicka sedan på Frashanteraren för att komma till menyerna för detta. Klicka på Bläddra, och välj den fil som du vill använda. Klicka sen på Spara fras. OBS! För att inspelningen ska låta bra måste formatet vara A-law, 8000Hz, mono.

17 Spring Mobil Växel sid 17 Spara ner en ljudfil För att ladda ner en ljudfil till den egna datorn görs följande; Högerklicka på länken där det står Menyprompt, välj Spara fil som Ett spara-fönster visas på skärmen. Ange var på din dator du vill spara ljudfilen. Om ljudfilen är inspelad via telefon har den ingen filändelse, och endast avancerade ljud-program brukar klara av att spela upp ljudfilen på datorn. Lavinmeddelanden Ett lavinmeddelande är en nod med en ljudfil som kan användas till exempel för att kommunicera akut information eller kampanjinformation till de som ringer in. Det kan finnas lavinmeddelanden på flera olika ställen i samtalsträdet. Ett lavinmeddelande spelas in och aktiveras per telefon eller via internet i administratörsgränssnittet på samma sätt som andra ljudfiler. Det går även ha förinspelade lavinmeddelanden som bara aktiveras vid behov. Hantera lavinmeddelande via internet Gå till Samtalsdirigering Menyträd i Administratörsgränssnittet Klicka på den nod där du vill aktivera ett lavinmeddelande, enligt nedan; Spela in ljudfilen per telefon i Frashanteraren eller ladda upp förinspelad ljudfil. För utförligare beskrivning se avsnittet om inspelning av ljudfiler. När lavinmeddelandet ska tas bort, gå in i Frashanteraren och tryck på Spara fras. Ett tyst meddelande på 1 sekund kommer nu att spara över lavinmeddelandet.

18 Spring Mobil Växel sid 18 Aktivera förinspelat lavinmeddelande Gå till Samtalsdirigeraren Menyträd i Administratörsgränssnittet Klicka på den nod där du vill aktivera ett lavinmeddelande Klicka på Direktval 1 Sätt inställningen Menyfras till Ja. Klicka sedan på Spara nodval. Hantera lavinmeddelande per telefon Ring det kundunika numret för lavinmeddelandehantering 0765xxxxxx Som anknytningsnummer anger du nodnumret till den nod vars ljudfil du vill administrera. Knappa därefter in den personliga koden som är 1234 Välj 2:a, för hälsningsbesked Välj 1:a för att gå till generellt hälsningsbesked Välj 1 för att lyssna Välj 2 för att spela in, och följ instruktionerna

19 Spring Mobil Växel sid 19 Lägg till ny agent I menyn till vänster väljer du Contact Center Agenter. Om du vill lägga till en ny agent klickar du på Lägg till. Du får då upp en ruta där du skriver in önskat inloggningsnamn (agentnamn), fullständigt namn, agentens anknytning samt lösenord till javaprogrammet. Behöver du mer information kring dessa uppgifter, se avsnittet Agentinställningar Därefter måste du göra ytterligare några inställningar. Markera den agent som du vill administrera. Klicka därefter på Ändra. Om du inte ser knappen Lägg till beror det på att agentlicenserna i systemet är slut. Kontakta då Kundservice som hjälper dig att utöka antalet licenser. Agentadministration I menyn till vänster väljer du Contact Center Agenter. Markera den agent som du vill administrera. Klicka därefter på Ändra. Om förändringar görs medan agenten är inloggad i javaprogrammet, måste denne stänga ner och öppna upp programmet igen för att inställningarna ska börja gälla.

20 Spring Mobil Växel sid 20 Generella inställningar Under agentens inställningar finns följande parametrar Agentnamn Agentens inloggningsnamn till javaprogrammet. Fullständigt namn Det namn som alla agenter ser i statusöversikten i javaprogrammet. Chatt-alias Chatt-alias är det namn som kommer visas i chatten för den man chattar med. Administreras av anknytning Här anger du agentens anknytningsnummer, detsamma som abonnenten har i den centrala växelplattformen. När en agent loggar in sig per telefon måste denna anknytning anges. Observera att ytterligare en konfiguration måste göras för att agenten ska kunna logga in per telefon! Se avsnittet Inloggning per telefon. Lösenord Java-webstart Lösenordet agenten använder sig av vid inloggning via javaprogrammet. Inställningar för B-svar Contact Center ringer den agent som varit längst ledig. Om den första agenten inte går att nå kommer Contact Center att försöka med nästa. Detta upprepas till svar erhållits från en agent.

21 Spring Mobil Växel sid 21 Maxtid innan svar Antal sekunder som cc-bridge ringer ut på agenten. Om denna tid passeras utan att agenten svarat kommer systemet att försöka ringa nästa agent om det finns flera agenter inloggade på kön. Är agenten ensam inloggad kommer ett nytt utringningsförsök att göras omgående. Åtgärd vid ej svar Om en agent inte svarar då cc-bridge ringer ut på agenten kommer systemet att försöka ringa nästa agent. För agenten som inte svarade kan en av tre åtgärder väljas: Paus Agenten tvingas i läge paus. Agenten måste avpausa sig för att aktiveras på nytt. Urloggning - Agenten blir urloggad ur kön. Agenten måste logga in i kön på nytt. Ingen - Ingen åtgärd vidtas. När det blir agentens tur igen kommer systemet att försöka ringa agenten. Inställningar för agentprogrammet Tillgängliga monitorer Här anges vilka monitorer agenten ska ha tillgång till i sitt agentprogram: Kömonitor presenterar antalet köplatser samt hur många samtal som står i kö för ögonblicket. Informationen presenteras per kö. Endast de köer som agenten tillhör syns. Agentmonitor är en matris där agenten per kö ser status på alla övriga agenter som är medlem i någon av samma köer som agenten själv. Datamonitor visar statistik för dagen. Informationen presenteras per kö. Här kan agenten utläsa t ex antal inkomna samtal, medelkötid, medelsamtalstid m m. I Administratörsgränssnittet finns mer detaljerad information att tillgå, samt med en lagring 24 månader tillbaka i tiden. Se avsnittet Statistik. Telefonnummer Här anges telefonnumret till telefonen som agenten vanligen använder. När agenten öppnar javaprogrammet finns det angivna numret i fältet Mitt telefonnummer.

22 Spring Mobil Växel sid 22 Agent är supervisor Supervisor-funktionen gör att agenten får rättighet att logga in/ur samt pausa andra agenter. Detta gör agenten genom att högerklicka på andra agenter i javaprogrammet. Agenten är kopplad till följande köer Vilka köer agenten tillhör anges genom att markera dessa i listan. Fördröjda agenter Fördröjda agenter fungerar som en extra resurs i köerna. De fördröjda agenterna får samtal när en köande köat en viss tid eller då det är ett visst antal köande. I övre menyn väljer du Contact Center Köer. Markera den kö som du vill göra inställningar för. Klicka på Ändra. Klicka på länken Agenter och destinationsnummer för denna kö. Högst upp i sidan visas köns agenter och destinationsnummer. Dessa presenteras i form av länkar. Om du vill ställa in egenskaper för en agent eller ett destinationsnummer klickar du på länken. Om du vill lägga till/ta bort agenter/destinationsnummer för kön, markerar du dessa i listan och klickar sedan på någon av knapparna Lägg till eller Ta bort. Aktiveringsvillkor Både agenter och destinationsnummer har så kallade aktiveringsvillkor. Det finns två olika villkor; Aktiverad efter kötid: agenten blir aktiverad när någon köande har stått i kön minst så länge som värdet anger. Aktiverad vid antal köplatser: agenten blir aktiverad när det står minst det angivna antalet personer i kön. Om minst ett av dessa villkor är uppfyllda är agenten/destinationsnumret aktiverad. Om inget villkor är uppfyllt är agenten/destinationsnumret ej aktiverad. Agenten kallas i detta fall för fördröjd. De flesta agenter är alltid aktiverade. Detta anges genom att 0 skrivs in i båda aktiveringsvillkoren. Exempel på fördröjda agenter. Den vänstra värde rutan är för antalet sekunder innan agenten blir aktiv. Den högra värde-rutan är antalet samtal i kö innan agenten blir aktiv. Observera att aktiveringsvillkoren triggar enligt logiken antingen eller, det vill säga om värdet för tid är 60 sekunder och värdet för antal i kö är 0, blir agenten aktiverad direkt. Vill man att bara den ena parametern ska styra när agenten blir aktiverad, får man skriva in ett fantasivärde på den andra parametern, exempelvis 60 sekunder och 999 i kö.

23 Spring Mobil Växel sid 23 Inloggning per telefon För att agenten skall kunna logga in via telefon måste agentens anknytning läggas upp i systemet. Gå in under Användare och grupper Anknytningar i menyn till vänster och klicka på Lägg till. I följande ruta behöver följande information anges; Anknytning Måste vara samma som är angivet i fältet Administreras av Anknytning under agentinställningarna Lösenord Skriv in valfritt lösenord, eller lämna tomt för att sätta default lösenord. Webbklient Skall vara ibockad Om systemet är levererat med funktion för samtalsinspelning måste även följande rutor vara ikryssade; Röstbrevlåda UniMessaging Samtalsinspelning Välj sedan Spara.

24 Spring Mobil Växel sid 24 Inloggningsprofiler Vid inloggning per telefon loggas agenten som standard in i alla sina köer, men det går att skapa upp till 9 olika profiler per agent där man för varje profil kopplar valfritt antal köer som agenten loggar in sig på. När agenten loggar in per telefon kommer systemet att fråga vilket profil-id (1-9) som ska användas. För att definiera profiler; Gå till Användare & grupper - Gå till webbklient i menyn till vänster. Ange anknytningsnumret som tillhör agenten vars profiler du vill administrera och klicka på Gå till webbklient. Webbklient skall vara markerad vid skapande av anknytning. I vyn som kommer upp klickar du på Contact Center och därefter på Lägg till för att skapa en ny profil. Välj ett profil-id och bocka för de köer som ska kopplas till profilen. Klicka på Lägg till.

25 Spring Mobil Växel sid 25 Anknytningsbyte När en agent byter anknytningsnummer måste två inställningar göras, dels måste anknytningsnumret ändras under agentinställningar (se avsnittet Generella inställningar ) och dels måste det först det gamla anknytningsnumret tas bort och därefter det nya läggas upp under Användare och grupper. Gå till Användare och grupper och klicka på Ta bort. Skriv in agentens gamla anknytningsnummer och bekräfta genom att trycka på Ta bort. Lägg därefter upp det nya anknytningsnumret enligt instruktioner under rubriken Inloggning per telefon.

26 Spring Mobil Växel sid 26 Köinställningar Gå till Tillvalsmenyer Contact Center Köer. Markera den kö som du skall administrera inställningar för. Klicka därefter på Ändra. Generella köinställningar Detta avsnitt behandlar generella köinställningar i Contact Centret. Agenter och destinationsnummer Högst upp på sidan hittar man valet Agenter och destinationsnummer för denna kö. Här kan du lägga till och ta bort agenter på kön. Det är även här du anger agenternas aktiveringsvillkor, det vill säga prioriteringar. Mer om detta finns under avsnittet Aktiveringsvillkor i denna manual. Könamn Varje kö har ett namn, som presenteras för agenterna i javaprogrammet. Observera att om könamnet ändras måste även de noder som styr till kön uppdateras, eftersom kopplingen försvinner. Köprioritet Varje kö har en prioritet. Denna prioritet har endast en funktion då flera köer går till samma agenter. Samtal som står i kön med högst prioritet kommer fortare fram än samtal som står i andra köer. En prioritet kan anges mellan 1 och 999. Den person som har högst kövärde är den som kommer att kopplas till en agent först. Kövärdet beräknas genom att multiplicera den köande personens kötid med köns prioritet. Max antal köplatser Genom att ställa in max antal köande samtal begränsas antalet köplatser. I en situation där maxantalet uppnåtts, styrs inkommande samtal vidare enligt Inställningar för Overflow längre ner på sidan. Handläggningstid Handläggningstid är den tid som agenten har till efterbearbetning av ett samtal. Under handläggningstiden får agenten inte in några nya samtal från kön. Handläggningstiden anges i sekunder. En agent kan alltid avsluta en handläggningstid i förväg i javaprogrammet, eller förlänga den genom att pausa sig.

27 Spring Mobil Växel sid 27 Kunna välja samtal Om inställningen sätts till Ja kan agenterna plocka samtal ur kön genom att dubbelklicka på dem. Observera att detta endast gäller när Klassisk står angivet i fältet A-nummerhantering. Schema Om kön hanterar chatt som media kan man här sätta ett schema som styr när chatten ska vara öppen respektive stängd. Man skapar först schemat under Samtalsdirigering Scheman och knyter det sedan till kön här. A-nummer mot agenter/destinationsnummer Alternativet A-nummerhantering innehåller valen A-nummerkontroll och Klassisk. Denna inställning används för att välja vilket nummer som ska visas för inkommande samtal om man till exempel svarar i telefon. Anummerhantering Rullisten under Anummerhantering har två val, Anummerkontroll och Klassisk. Denna inställning styr vilket telefonnummer som presenteras i agenternas telefoner när de får samtal från kön. Om valet Anummerkontroll är aktiverat presenteras det nummer som står i fältet nedan. Om inställningen sätts till Klassisk presenteras systemets standardnummer. Fördelen är att man kan använda sig av inställningen Kunna välja samtal under avsnittet Generella köinställningar ovan. Manuellt anummer Om ovanstående inställning är satt till Anummerkontroll anges det telefonnummer som ska presenteras i agentens telefon. Det skrivs i nationellt nummerformat, till exempel

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 Home Användarmanual Innehåll 1 Att komma igång 4 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 3 Samtalshantering 8 3.1 Vidarekoppling 8 3.1.1 Hänvisningsdator

Läs mer

Spring Mobil Växel. Användarhandbok

Spring Mobil Växel. Användarhandbok Spring Mobil Växel Användarhandbok Spring Mobil Växel Välkommen till Tele2 och Spring Mobil Växel! Detta är en handbok för dig som använder Spring Mobil Växel. Med Spring Mobil Växel erbjuder vi Sveriges

Läs mer

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 Innehåll 1. Allmänt... 5 1.1 Färgkoder... 5 2. Windows klient... 5 2.1 Översikt... 5 2.2 Flöde... 6 2.2.1 Uppstart... 6 2.2.2 Val av svarsgrupper...

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar MODERNA OCH EFFEKTIVA TELEFONILÖSNINGAR WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar Q4-2013 Flexibel kommunikation med anpassningsbara funktioner efter både växelsystem, anknytningar och användare

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45 Manual Revision: A Medlemssystem - Version 3.2.8.45 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 5 Funktioner... 5 Systemkrav... 5 Support... 6 Om administrationen... 6 Att tänka på... 6 Om manualen...

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer

myweblog Användarhandbok

myweblog Användarhandbok myweblog Användarhandbok Version 2.1SE Utgiven 2010-06-30 Copyright Magnus Winsth 2006-2010 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning... 3 2 Förord... 5 3 Systemkrav, säkerhet och backup... 6 3.1

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer