BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-05-29"

Transkript

1 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte

2

3

4

5

6

7

8

9 IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 4/25/15 Förnyad bidragsansökan för IAESTE lokalkommitté Luleå, verksamhetsåret 2015 För att täcka regelbundet uppkommande kostnader, kunna säkerställa kommitténs fortsatta existens varje år genom reytering av studenter och praktikplatser samt kunna informera studenterna på LTU om vilka möjligheter de har till praktik via IAESTE anser vi att vi behöver ekonomiskt stöd av Teknologkåren. Vi har ställt upp en budget som återfinns som bilaga där vi specificerar vad pengarna ni bidrar med skall gå till. Om IAESTE IAESTEs målsättning är att underlätta möjligheterna för studerande inom högre teknisk och naturvetenskaplig utbildning att få en internationell praktik i linje med studierna, samt att öka den internationella förståelsen mellan studenter från olika länder. Inom IAESTE:s praktikantutbyte deltar för närvarande drygt 80 länder. För IAESTE:s verksamhet i Sverige finns ett nationellt kansli vid Chalmers tekniska högskola samt lokalkommittéer på följande orter: Göteborg, Linköping, Luleå, Umeå, Lund, Stockholm och Uppsala. Kort besivning av lokalkommitténs uppgifter: Skaffa praktikplatser inom den egna regionen för internationellt utbyte. Förbereda för utbytespraktikantens vistelse i Sverige, genom att ordna bostad och agera som faddrar under praktiktiden. Informera om och administrera praktikansökningar för studenter vid Luleå tekniska universitet. Under 2015 kommer vi att ta emot minst två praktikanter. Bidragsansökan IAESTE LK Luleå ansöker härmed om ett bidrag på Vi hoppas att ni väljer att stödja oss med denna summa. Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 Bokslut 2014 Budget 2015 Med vänlig hälsning, Paulina Sawicka IAESTE LK Luleå Tel: Mail: IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 1

10 IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 4/25/15 BILAGA Verksamhetsberättelse 2014 Under 2014 lades fokus på marknadsföring mot studenterna på LTU samt på jobraising. Lokalkommittén i Luleå spenderade även tid på övriga saker, specifikation står nedan. Medlemsutveckling I januari 2014 hade vi totalt 16 medlemmar i kommittén. Medlemsantalet höll i sig och var ganska stabilt fram till slutet av våren då många medlemmar insåg att de skulle åka på praktik/utbytesstudier den kommande hösten, vi var då som minst 13 medlemmar. Till hösten lades fokus på reytering, vi fick över 20 intresseanmälningar och tog in 12 personer på intervju. Av dessa 12 personer togs 6 personer in i kommittén och medlemsantalet låg då på 17 personer, detta var det högsta medlemsantalet under året. Vid årsskiftet var det åter igen många som insåg att de skulle behöva lämna kommittén till våren, medlemsantalet sjönk då till 14 personer. I övrigt har vi under hösten gjort en mindre omstrukturering i kommittén då vi ansåg att upplägget vi hade tidigare var lite ineffektivt och att medlemmarna haft svårt att veta vad fokus skulle ligga på och vad just de hade för uppgift i kommittén. Vi valde att dela upp kommittén så att vi jobbade mer i grupper. Nu ser det ut som så att en person har yttersta ansvaret för en delgrupp samtidigt som en eller två andra sitter med i delgruppen och blir upplärda samt hjälper den ansvarige att komma med idéer på framtida evenemang. PR och marknadsföring Under hela läsåret har kommittén bland annat tillverkat bordsänglar inför önska praktik och sök praktik, vi har även varit med i både kårernas och de olika sektionernas veckomail. Vi har informerat på universitetets veckovisa filmvisning PHILM och har även stått på olika platser på universitetet under luncherna där vi informerat om det som varit aktuellt. Vi har även varit duktiga på att affischera inför bland annat reytering och infoföreläsningar. Nedan följer information om vad vi gjort under vårterminen respektive höstterminen. Vårterminen I februari var IAESTE Luleå med på Vinterfestivalen. Kommittén serverade glögg och hade ett fikabord vilket var mycket uppskattat av studenterna på LTU. På LTU har nästan alla föreningar en föreningssköld som hänger uppe i Ljusgården, i slutet av februari satte IAESTE Luleå upp sin egen sköld! Lagom till sök praktik-perioden gjordes en ny snygg poster som det affischerades med, kommittén hade även en infopub där studenterna uppmanades att söka praktik. Kommittén tog ett gruppfoto som publicerades i LTUs fotokatalog och hann även med att informera på ett phösarmöte innan sommaren. Höstterminen I början av hösten lades det mycket fokus på att synas under Nolleperioden mot de nya studenterna. Kommittén deltog på Nollemässan och stod även på STUK, universitetets studentpub, två kvällar där vi informerade om föreningen och grillade hamburgare till hungriga nollor. Under Nolleperioden målades även IAESTE-loggan på Kunskapens bro där alla studenter dagligen går förbi. IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 2

11 IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 4/25/15 Hösten har även bjudit på en hel del infoföreläsningar anordnade av IAESTE Luleå där vi bland annat tagit in tidigare praktikanter att prata om sina upplevelser. Vi har bland annat haft en infokväll i Vattenfallssalen, medverkat under utbyteskvällen och haft en föreläsning inför önska praktik-perioden. Under internationella dagen hade vi en egen monter där vi stod och informerade vilket blev mycket lyckat. Lagom till IAESTE-dagen gjorde vi en IAESTE-film där vi dansar IAESTE-dansen, denna laddades upp på sociala medier samt visades på universitetet och blev uppskattad av studenterna. Som avslutning på höstterminen tillverkades en IAESTEduk/flagga som hängdes upp i Centrumrestaurangen där många studenter går förbi dagligen. Efter all denna exponering hoppas vi att fler på universitetet vet vilka vi är och blir mer intresserade av att de faktiskt har möjlighet att åka på utlandspraktik. Jobraising Överlag har detta verksamhetsår inneburit att fler medlemmar i kommittén har börjat jobraisa. Bäst har det gått under höstterminen efter omstruktureringen och medlemsreyteringen. Fler är motiverade till att jobraisa och vill gärna se fler praktikplatser uppe i Luleå. Vårterminen Under vårterminen hände inte så supermycket förutom Luleås stora arbetsmarknadsmässa LARV. Företagen som IAESTE träffade under mässan kontaktades under vårterminen, vissa var intresserade men tyvärr ledde inte detta till någon praktikplats. Till nästa år ska vi vara noga med att kontakta företagen inom kort efter att första kontakten tagits. Höstterminen Under höstterminen har det hänt desto mer. Kommittén deltog på maskinteknologsektionens arbetsmarknadsmässa M-Jet där vi bland annat fick kontakt med Bosch Rexroth i Mellansel som var positivt inställda till IAESTE. Efter några turer fram och tillbaka har de nu nästan helt fyllt i offer of training form så nu väntar vi endast på en undersift. Även Kiruna Wagon var intresserade ett tag men bestämde sedan att vi skulle kontakta dem nästkommande år istället. Kommittén har även deltagit på företagsfrukostar med Luleå näringsliv där nya kontakter har etablerats, vi hoppas kunna utöka kontakten med Luleå näringsliv så att vi förhoppningsvis skulle kunna få ha en liten presentation där inför de företag som kommer på frukostarna. Vi har även deltagit på Frukostmingel med Luleå näringsliv och exjobbsmässan som anordnades av Exjobb Luleå. Några medlemmar har varit med på Innovationsfabriken med Luleå Science park där kontakt har etablerats, vi hoppas kunna anordna någon slags föreläsning på Luleå Science park till hösten tack vare denna kontakt. I december deltog kommittén på en sommarjobbsmässa anordnad av LTU Karriär, inga nya kontakter togs här men vissa tidigare kontakter följdes upp och kunde ge klarare svar angående inställningen till IAESTE. Alumniarbete I januari inledde LK Luleå sin alumniverksamhet. Kommittén har även börjat jobraisa en del mot dessa alumner och fått ett par positiva svar. Alumniarbetet är relativt nystartat men vi hoppas komma igång ännu bättre och utveckla arbetet till våren. Mottagning: Trainee Dylan Dibble Den 24/8 anlände Trafikverkets praktikant Dylan Dibble till Luleå, här stannade han till 17/12 då praktiken avslutades. Eftersom Dylan var vår enda praktikant i höst ansträngde vi oss för IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 3

12 IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 4/25/15 att han skulle få den bästa möjliga praktikperioden i Luleå. Vi anordnade bland annat Ecuadoriansk kväll, internationell kväll, Laser Game, bad i Nordpolen, Boda Borg, äftskiva, luciafirande, m.m. Praktikperioden avslutades med ett julbord och avskedsfest med kommittén och alla Dylans nya vänner. Vi har även samarbetat en del med mottagningskommittén för utbytesstudenter så att Dylan blivit medbjuden på alla deras aktiviteter och fått chans att träffa studenter som inte är från Sverige. Representation För att synas mer på universitetet samt för att få mer kontakt med både kåren och de övriga kåraktiva studenterna deltog IAESTE Luleå både på kårens Uptakt (ja, det heter så) på våren och Upptakt på hösten. Även ett par medlemmar fanns representerade på kårbanketten i slutet av våren. I februari anordnades NM i Luleå vilket gjorde att många nya medlemmar kunde delta. I april skickades fyra medlemmar till Connect i Danmark och i september skickades en medlem till JUMP på Irland. Till studiebesöket på Scania i Södertälje skickades en medlem och till NM i Göteborg skickades fem medlemmar. Övrigt I övrigt har vi synts mycket på Facebook, vi har tillsatt en Webmaster som ser till att uppdatera Facebooksidan med jämna mellanrum och marknadsföra praktikplatser. I november nådde kommitténs Facebooksida 400 likes vilket är superbra! Vårterminen Under vårterminen anordnade LK Luleå NM vilket var mycket trevligt. Vi har även renoverat vår lokal med ny färg och nya möbler så att det är mer trivsamt att vistas i den. Höstterminen Under höstterminen har vi undersökt olika studieförbund och beslutat oss för att samarbeta med ett av dem, Vuxenskolan. Genom Vuxenskolan har vi olika studiecirklar som gör att vi kan få in extra pengar till budgeten som kan användas till exempelvis resor. Vi får även tillgång till gratis utsifter och får låna deras lokaler inne i centrala Luleå om vi vill. Vi har även haft en del workshops där vi bland annat gått igenom hur IXS fungerar, informerat om IAESTEs uppbyggnad och planerat marknadsföringen inför hösten. Subgrupperna (jobraising, mottagning, PR, etc) har även fått sätta upp egna mål som de fått börja arbeta mot under hösten. Kommittén har även anordnat en del aktiviteter mot endast kommittén såsom spökvandring och teambuilding med lite lekar. Vi har även påbörjat ett samarbete med kåren som vi hoppas kommer gynna både oss och dem. Vi hoppas bland annat på att få samarbeta mer med deras arbetsutskott och kanske få tillgång till nya kontakter till jobraisingen. Sammanfattningsvis har det gångna året varit utvecklande. Vårt fokus på marknadsföring har lett till att fler studenter på LTU fått upp ögonen för IAESTE. De flesta studenterna vet nu inte bara vilka vi är, utan även vad vi håller på med. Vi har även fokuserat på jobraising, vilket lett till många nya kontakter på olika företag. Bland annat har vi en stor chans att få en praktikplats på Bosch Rexroth i Mellansel. Nu hoppas vi bara på att de hinner siva på Offer of training-form innan praktikplatsutbytet sker i januari. Till januari 2015 har vi bokat in ett antal möten med intresserade företag, vi hoppas att dessa företag blir intresserade och kanske vill ta emot någon praktikant i framtiden. IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 4

13 IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 4/25/15 Verksamhetsplan 2015 IAESTE Sverige lokalkommitté Luleå Jobraising Workshops öva på att jobraisa. Fasta jobraising-tider. Mål på 2 nya Internships, 4 totalt. Mål på 20 nya företag i IXS. Anordna ett företagsseminarium. Samarbete med Luleå näringsliv och deltagande på deras företagsfrukostar. Event Planera ett årligt offentligt event. Ex. Pub, sittning med internationellt tema, international evening. Två mindre event, typ bjuda på våfflor/bullar/pepparkakor. Avtackning av avgående medlemmar. Marknadsföring Måla lakan om intresseanmälan, sök praktik och reytering. Ta fram en eller flera banderoller att hänga över regnbågsallén. Marknadsföring mot företag. Inom kommittén Genomföra bra Team-Building. Instifta en IAESTE-tradition. Göra en Hall of fame på gamla IAESTE-medlemmar. Genomföra många aktiviteter för kommitténs medlemmar för att ha kul tillsammans. Samarbeten Samarbete med kåren genom att be om att få delta på utbildningar och annat intressant. Söka samarbete med föreningar som exempelvis Ingenjörer utan gränser, LURC. Påbörja Twinning inom Sverige med exempelvis Göteborg, Lund eller Stockholm. IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 5

14 IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 4/25/15 Bokslut verksamhetsåret 2014 Årsresultat 2014 INTÄKTER (KR) Bidrag IAESTE Sverige Bidrag Connect Försäljning KOSTNADER (KR) Nationellt möte Kontorsmaterial Bankavgifter PR/reytering Kurser/konferenser Resultat 500 Det förväntade överskottet på 1500:- skall användas som buffert inför kommande verksamhetsår. Balansräkning 2014 Tillgång Bankkonto Handkassa Total Ingående balans , , ,55 Utgående balans ,72 389, ,72 Balans , , ,83 IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 6

15 IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 4/25/15 Budget 2015 Vi får årligen en inbetalning från IAESTE Sverige för resor till och från nationella möten. Poängen med nationella möten är att nya medlemmar skall få chans att lära samt att vi lokalkommittéer emellan får chans att utbyta idéer. Vi kommer även att skicka medlemmar till internationella konferenser för ett ökat internationellt utbyte. Därför ämnar vi att skicka så många medlemmar vi kan varje år och således kommer allt resetillskott att användas. Vi vill jobba för att synas mer på campus och behöver pengar för att bjuda på kaffe, te, fika, godis samt göra andra event. Vi kommer även att behöva informera elever om när de har möjlighet att önska och söka praktikplatser och behöver därför stöd till PR och information, en del i det är att trycka upp affischer av högre kvalitet. Vi har även som uppdrag att ständigt söka nya praktikplatser, därför har vi ett Skype-konto som kan nyttjas då vi ringer runt till företag. Vi har dessutom årliga bankavgifter på 1400 onor som inte betalas av IAESTE Sverige. BUDGET 2015 INTÄKTER (KR) Bidrag IAESTE Sverige Studiecirklar 3450 Bidrag Teknologkåren 4000 Buffert från föregående år KOSTNADER (KR) Nationellt möte, Lund 4st + Umeå 5st Kontorsmaterial Bankavgifter Styrelsemöte Stockholm PR/reytering Kurser/konferenser - ( ) = (Connect: 6050 JUMP:5200) Resultat 850 Det förväntade överskottet på 850:- skall användas som buffert inför kommande verksamhetsår. IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 7

16 Ansökan om föreningstillskott till programföreningen HETS Datum: Sökt av: Hållbar Energiteknik Studenters Intresseförening, HETS Sökt summa: 5000 SEK Bakgrund Hållbar Energiteknik Studenters Intresseförening, HETS, är en ideell förening vars medlemmar består av studerande vid programmet Hållbar Energiteknik vid LTU. Föreningens uppgift är att främja medlemmarnas gemensamma intressen. Dessa intressen är t.ex att få bättre sammanhållning mellan studenterna vid programmet och förbättra deras studietid. Detta vill vi göra åt våra medlemmar utan att de ska behöva betala. Förutsättningar För att kunna främja medlemmarnas intressen ävs till endel event ekonomiska medel. Vi söker detta bidrag om 5000 SEK för att kunna genomföra event för våra medlemmar. Event som kan bestå av vi bokar en lokal och bjuder våra medlemmar på mat för att få en trevlig kväll tillsammans, bokar in en gästföreläsning som våra medlemmar anser givande m.m. Åtaganden HETS åtar sig att anordna event för våra medlemmar för att främja deras gemensamma intressen samt för att öka sammanhållningen mellan studenterna. Ansvarig Huvudansvaret ligger hos Hållbar Energitekniks Studenters Intresseförenings styrelse. Budget I bilaga 2 finner ni vår budget för verksamhetsåret 2014/2015. Bilagor Bilaga 1: Verksamhetsuppdrag. (Vår verksamhetsplan går under namnet Versamhetsuppdrag.) Bilaga 2: Budget för verksamhetsåret 2014/2015. Bilaga 3: Stadgar. Bilaga 4: Rutiner för ekonomiska ärenden inom HETS. (Detta är det styrdokument som finns hos oss.) Bilaga 5: Uppfyllning av av från Teknologkåren. Kontakt Kristina Sandström Kassör, HETS

17 Bilaga 1 Verksamhetsuppdrag Hållbar Energiteknik Studenters Intresseförening HETS Föreningens ändamål är att se till så att studenterna vid programmet Hållbar Energiteknik på Luleå Tekniska Universitet blir väl förberedda på arbetslivet och får en bra studietid. Taget ur våra stadgar 4. Ändamål, senast reviderad

18 Bilaga 2 Budget för verksamhetsåret 2014/2015 Budget Tillgångar Likviditet 7178,9 Inkomster antal á-pris Tröjor Tröjspons TVM Spons 7500 Föreningstillskott från Teknologkåren 5000 Monterbygge LARV 2500 intäkter Kostnader antal á-pris Tröjor Fest 5000 SAFT 2000 Mötesfika till stormöten 1000 Teambuilding 2100 Överlämning 2000 kostnader RESULTAT 4025

19 Bilaga 3 Föreningsstadga Senast reviderade av årsmötet Namn Föreningens namn är HETS - Hållbar Energiteknik Studenters Intresseförening 2. Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Luleå. 3. Föreningsform Föreningen är ideell. 4. Ändamål Föreningens ändamål är att se till så studenterna vid programmet Hållbar Energiteknik på Luleå Tekniska Universitet blir väl förberedda på arbetslivet och får en bra studietid. 5. Oberoende Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 6. Verksamhetsår Verksamhetsåret sträcker sig från 1 Januari till 31 December. 7. Medlemskap Medlem blir den som accepterat föreningens stadgar samt ålagt av årsmötet fastställd medlemsavgift. En medlem som skadar föreningens syfte eller vägra ställa sig bakom föreningens stadgar kan avstängas av styrelsen. På kommande årsmöte skall avstängd medlem upp på diskussion. Beslutet blir antingen uteslutning eller upphävning av avstängningen. 8. Ordinarie årsmöte Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 30 November varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet skall vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Kallelsen skall innehålla tid och plats samt datum för motions- och nomineringsstopp, som ligger senast en vecka innan årsmötet. För extra årsmöte skall kallelse ut senast en vecka innan möte. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3) val av mötets ordförande 4) val av mötets seeterare 5) val av två personer att justera protokollet 6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 7) ekonomisk berättelse för förra året 8) revisorernas berättelse för förra året 9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse 10) årets verksamhetsplan 11) fastställande av medlemsavgift 12) val av årets styrelse 13) val av årets revisor 14) val av årets valberedare 15) övriga frågor 16) mötets avslutande 9. Extra årsmöte Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt, eller när 10 utav föreningens medlemmar äver detta genom en siftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det ärende, eller de ärenden, som medlemmarna vill att mötet ska behandla. 10. Styrelse Då årsmötet ej är samlat är styrelsen föreningens högst beslutande organ. Styrelsen är ansvariga inför årsmötet och skall uppfylla årsmötet beslut. Styrelsen består av ordföranden, minst två ledamöter samt eventuella suppleanter, samtliga valda av årsmötet. 11. Styrelsemöte Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger årligen. Till mötet skall samtliga styrelsemedlemmar kallas. Mötet finns behörigt då minst hälften av ledamöterna närvarar.

20 Då stadgarna inte säger annat sker beslut med enkel majoritet där varje ledamot äger en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten skiljer. Samtliga medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på styrelsemöten. Styrelsen kan vid behandling av känsliga ärenden sluta mötet vid delar av eller hela mötet. Styrelsens första sammanträde efter ordinarie årsmöte är det konstituerande mötet. Vid detta möte skall följande ärenden förekomma: - val av ordförande att leda förhandlingarna, - val av seeterare att föra mötets protokoll, - val av kassör, - val av minst två (2) firmatecknare att teckna föreningen samt bankkontakt. 12. Revisorer För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen. 13. Valberedning För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föresivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valberedningens uppgift är att bereda valen till styrelse och revisorer, att fastställa nomineringsstopp samt att för årsmötet presentera alla nomineringar. Valbar till valberedningen är medlem i föreningen som inte innehar en post i den tillträdande styrelsen. 14. Firmateckning Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Dessa är tillika bankkontakter. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma. 15. Rösträtt Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen, samt suppleanter som trätt in för icke närvarande ordinarie ledamöter, rösträtt. 16. Röstetal Årsmötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet. Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel majoritet om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra. Vid personval på årsmöte skall val ske genom sluten votering med röstsedel. 17. Stadgeändring Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöten. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform ( 3), ändamål ( 4), stadgeändringar ( 17) och upplösning ( 18) äver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten. 18. Upplösning Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst 20% av närvarande medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

21 Bilaga 4 Hållbar Energitekniks Intresseförening, HETS Förfaandedatum: Rutiner för ekonomiska ärenden inom HETS -fastslaget vid styrelsemöte Redovisning av ekonomiska ärenden HETS ekonomiska ärenden redovisas i kassörens ekonomipärm. I pärmen införs de dokument som berör HETS kassa&öde allt e'ersom de ekonomiska ärendena sker. Pärmen skall vara onologiskt strukturerad. Det åligger kassören a förvara pärmen på e sä så a den kan anses vara skyddad mot allmänt försvinnande. Det åligger kassören a föra en digital kopia på de dokument som +nns i pärmen i e lagringsmedium som är,llgängligt för alla styrelsemedlemmar oavse,dpunkt och vars lagringsplats existens står bortom HETS kontroll. Inköp med HETS kontokort Vid köp med HETS kontokort skall kvio från köpet lämnas,ll HETS kassör. Kviot skall säas in i kassörens ekonomipärm,llsammans med en hänvisning,ll styrelsebeslut (typ av möte, beslutstagare, datum) om köpet. Inköp med faktura!ll HETS Vid köp med faktura,ll HETS skall fakturan från köpet lämnas,ll HETS kassör i god,d innan förfallodatum. Det åligger kassören a betala fakturan innan förfallodatum. Fakturan skall säas in i kassörens ekonomipärm,llsammans med en hänvisning,ll styrelsebeslut (typ av möte, beslutstagare, datum) om köpet. Inköp genom utlägg med privata ekonomiska medel Vid köp med utlägg av privata ekonomiska medel skall kvio från köpet lämnas,ll kassören,llsammans med hänvisning,ll styrelsebeslut om köpet (typ av möte, beslutstagare, datum). Det åligger däre'er kassören a ur HETS kassa återbetalas,ll styrelsemedlemmen inom rimlig,d. E kvio på återbetalningen skall fysiskt säas in i ekonomipärmen,llsammans med hänvisning,ll köpet (typ av möte där beslutet togs, person som genomförde inköpen, typ av inköp, inköpsdatum, återbetalningsdatum). Betalning av fakturor Vid inkommande av fakturor,ll HETS lämnas dessa snarast,ll kassören. Det åligger däre'er kassören a betala fakturan innan dess förfallodatum. Fakturan och kvio på fakturabetalningen skall säas in i kassörens ekonomipärm,llsammans med hänvisning,ll fakturan (typ av faktura, fakturadatum, betalningsdatum). Tillvägagångssä$ vid fakturering HETS kassör är ansvarig för all fakturering i HETS namn. Vid fakturering används fakturamallen som +nns i HETS ekonomipärm samt i det för,llfället använda digitala lagringsmediet. Det åligger kassören a fakturera på e korrekt sä.är kassören osäker på hur fakturering går,ll skall kontakt tas med,digare kassör alterna,vt med Maskinteknologsek,onens kassör för rådfrågning. En kopia skall införas i ekonomipärmen,llsammans med en hänvisning,ll faktureringen (vad fakturerades, faktureringsdatum, kontaktpersoner hos båda parter). Redovisning av verksamhetsårets ekonomi vid verksamhetsårets slut Vid verksamhetsårets slut åligger det ordföranden och kassören a gemensamt presentera verksamhetsårets ekonomi på det stormöte då nyval sker. Kassa&öden och tankar ing dessa skall presenteras på e begripligt sä.

22 Bilaga 5 Uppfyllning av av från Teknologkåren Nedan är de av som ställs på programföreningar listade, under varje av står en liten förklaring i kursivt hur vi som programförening uppfyller det. Programföreningen skall... Ha en styrelse minst bestående av en ordförande, en ekonomiskt ansvarig samt en utbildningsansvarig. Ordförande: Eskil Svensson Kassör: Kristina Sandström Utbildningskontakt: Sofia Sollén Verka för programmets välbefinnande samt för att skapa och värna om gemenskap för alla studerande insivna på programmet/en. Detta gör vi genom att anordna event för studerande vid Hållbar energiteknik, kommande evenemang för tillfället är Sommarmys med HETS som planerats till den 30 maj. Genomsyras av Teknologkårens styrdokument. Vi håller för tillfället på att arbeta fram nya stadgar och har då Teknologkårens och Maskinsektionens stdgar och styrdokument i tankarna. Rapportera om sin verksamhet på sektionsmötena genom en muntlig eller siftlig presentation: Hela eller delar av styrelsen medverkar alltid på sektionsmötena där en muntlig presentation ges av vad vi för stunden arbetar med. Sprida Teknologkårens meddelanden till sina medlemmar via föreningens informationskanaler. Det vi blivit tillsagda att sprida sprider vi genom våra stormöten (föreningsmöten). Säkerställa att sektionens, till vilken programföreningen hör, logga finns med på marknadsföringsmaterial inför event arrangerade av programföreningen. Detta kommer att genomföras på kommande event. Efter avslutat verksamhetsår lämna in en siftlig redogörelse till sektionsmöte för vad de ekonomiska medlen används till. Detta kommer att uppfyllas då vi avslutat vårt verksamhetsår, 2014/2015. Bjuda in sektionsstyrelsen att delta på programföreningens årsmöte. Vi har för detta verksamhetsår ej ännu haft något årsmöte, men då det kommer blir sektionsstyrelsen inbjuden. Marknadsföra utbildningsbevakning.se. Detta har gjorts på alla våra stormöten (föreningsmöten) sedan vi blivit ombedda att göra detta. Uppmuntra programföreningens medlemmar att fylla i kursvärderingar. Detta görs aktivt vid läsperiodernas slut samt så uppmuntrar vi det då diskussion om kurser kan uppkomma under skoltid.

23 Finnas utbildningsbevakningssamordnaren i sektionsstyrelsen till hands. Vår utbildningskontakt finns alltid till hands om så skulle behövas. Tillhandahålla minst en representant på utbildningsbevakningssamordnarens möte med programrådsrepresentanter. Vår utbildningskontakt utgör denna representant. Se till att varje årskull är representerad på programråd. Detta ser vår utbildningskontakt till, i nuläget finns representanter från alla årskurser. Ha en representant med på programråden. Vår utbildningskontakt utgör denna representant.

24 Teknlogkåren Verksamhetsåret 13/14 Rambudget 1 av 28 TKL Ram Budget Intäkter Kåren centralt Kansliet Studentbostadsservice Presidieenheten Sociala enheten Utbildningsenheten LARV Arbetsmarknadsenheten Nolleperioden Phaestmästeriet KF Kunskapsmentorerna Av4ningen HSSO intäkter Kostnader Kåren centralt Kansliet Studentbostadsservice Presidieenheten Sociala enheten Utbildningsenheten LARV Arbetsmarknadsenheten Nolleperioden Phaestmästeriet KF Kunskapsmentorerna Av4ningen HSSO kostnader Resultat Kåren centralt Kansliet Presidieenheten Studentbostadsservice 0 Sociala enheten Utbildningsenheten LARV Arbetsmarknadsenheten Nolleperioden Phaestmästeriet KF Kunskapsmentorerna 0 Av4ningen HSSO resultat

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2014/2015. 2015-02-05, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2014/2015. 2015-02-05, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2014/2015 2015-02-05, kl 18.30 i C305 Bilaga 42.1.1 Kårfullmäktige 4 Sammanträdesdatum 2015-02-05 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen Maskinteknologsektionen

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, Vice ordförande Dennis Forslund Maskinteknologsektionen

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Bilaga till budget 1 (underlag)... 8 Bilaga till budget 2 (Följebrev)... 12 Bilaga till budget 3 (arbetsbeskrivning kommunikatör)...

Bilaga till budget 1 (underlag)... 8 Bilaga till budget 2 (Följebrev)... 12 Bilaga till budget 3 (arbetsbeskrivning kommunikatör)... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Proposition medlemsavgifter 14/15... 2 Proposition Verksamhetsplan 14/15... 3 Proposition Periodplan VårFum II- HöstFum I 2014... 6 Proposition Budget 14/15... 7 Bilaga till budget

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Sidan 2 Bilaga 1 Styret informerar Ordförande Kristin Jonsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följandegjorts: Styrelsemöte Närvarat och varit mötesordförande

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer