Föreläsare Jón Björnsson Verksam samverkan eller den svanslösa hunden och tillitens premisser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsare Jón Björnsson Verksam samverkan eller den svanslösa hunden och tillitens premisser"

Transkript

1 Föreläsare Jón Björnsson Verksam samverkan eller den svanslösa hunden och tillitens premisser Island drabbades hårt av den ekonomiska krisen. Men det var inte bara ekonomiska värden som försvann i krisens spår även tilliten mellan islänningarna tog skada. Det menar den isländske psykologen Jón Björnsson. - Det var en väldigt stor chock att det skulle hända på vår ö. Alla civilekonomerna, politikerna och ämbetsmännen som svek oss var ju härifrån ön. De var vi. Det var därför vi litade på dem. Jon Björnsson delar med sig av hela sin föreläsning om tillit ord för ord (!) här: Jag kommer från Island som är en ö. Det finns en vetenskap som heter nissologi, ö-logi. Ordet påminner obehagligt mycket om en svensk tomtenisse men har bildats av de grekiska orden nisos = ö och logia = vetenskap. I det ämnet liksom i andra ämnesområden finns en mängd av olösta problem, som t.ex. hur liten en ö får vara innan den blir ett skär. Hur stor den får vara innan den blir fastland. En vetenskapsman vid namn McCall framhåller att det finns 1085 öar i världen. Andra säger att de antingen är fler eller färre. Ingen tvivlar dock på att Island är en av dem. Experter på området öar är överens om att öbor i de allra flesta hänseenden liknar annat folk. En del experter tror dock att öbor har ett särskilt gemensamt tänkesätt eller förhållande till världen, som är annorlunda än hos folk med större och sammanhängande länder under fötterna. De kallar de här tänkesättet islandness - på svenska skulle man kunna kalla det ömentalitet. Kortfattet bygger det tänkesättet på vetskapen om en tydlig, för att inte säga oforänderlig gräns. Ön tar slut vid stranden, mellan ön och fastlandet finns havet, för oss Islänningar en lång och svåröverkomlig sjöväg. Öexperter säger att det här hos öbor förstärker uppfattningen om att de är lite speciella, att det delar sitt levnadsöde med varandra. De får med andra ord en stark samhörigshetskänsla eller vi-känsla. De tycker att folk på andra ställen är annorlunda, ibland skräckinjagande, ibland oansenliga och de litar bättre på varandra. Vid högtidliga tilfällen säger de vi är som en stor familj och menar det. Jag tror inte att kineser någonsin skulle säga så och om folk från mindre länder som t. ex. svenskar eller amerikaner skulle säga det, så skulle de inte ens tro på det själva. Jag tänker inte gå in på Islands historia i detalj. Några norrmän bosatte sig här under letandet efter ett skatteparadis. På grund av politiska nycker hamnade vi först under den norska kungen, sen under danskarna. De behandlade oss otroligt taktfullt och beskyddade oss genom århundraden för de flesta svårigheterna som drabbade Europa. Trots det beskyller vi danskarna för den otroliga ynkedom och oduglighet som kännetecknade landets utveckling. Islänningarna skrev förvisso många svårförståeliga visor, men det var inte förrän vid sekelskiftet nittonhundra som de började använda hjulet som mänskligheten då redan kännt till i årtusenden.

2 Fortsättningen på Islands historia blev så att vi blev förmögna på att sälja fisk under kriget, fick avsevärd Marshall-hjälp, Halldor Laxness fick Nobelpriset, vi vann Miss Universum två eller tre gånger, Björk blev världsberömd, vi blev näst bäst i världen i handboll. Vid den tidpunkten är vi ganska nöjda med oss själva. Sen visade det sig också att vi hade finansmän som tänkte snabbare och skarpare än finansmän på andra ställen i världen. Då glömdes allt mindrevärdeskomplex bort och vi kunde tillåta oss att håna det här klumpiga och långsamma folket som bodde i andra länder. Sen kom oktober Då blev det finanskris på Island och det gick upp för oss att vi inte var smartare än alla andra utan hade levt i en illusion. Helt plötsligt hade vi blivit ett skolexempel på högmod, självbedrägeri och all den värsta sortens galenskap som kan uppstå inom ekonomin och politiken. Vårt sparkapital hade försvunnit och vi var djupt skuldsatta. Vi hade till och med själva hjälpt skurkarna att skinna oss och andra på våra pengar. Den svenska författaren Albert Engström, berättade en gång en historia om en jägare som var ute och jagade med sin jakthund i Lövstaskogen, någonstans i Sverige. Dimman kom smygande och tätnade och han gick vilse och irrade omkring i skogen hela dagen och långt in på natten. Inget villebråd sågs till. Han hade inte tänkt vara borta så länge och hade ingen proviant med sig. Både han och hunden var utsvultna när de stötte på en koja långt in i skogen. I kojan hade några kolare hållit till. De gick in i kojan och hittade elddon och en gryta men inget ätbart. När jägaren betraktade grytan såg han att hunden blev väldigt glad. Det var en klok hund som följde Pavlos lag och visste att när en människa håller i en gryta så får man snart mat. Hunden visade sin glädje genom att vifta på svansen och eftersom jägaren själv var både hungrig och klok så fick han en idé. Han hittade en gammal yxa i kojan och högg med en hastig rörelse av hundens svans. Han satte svansen i grytan och kokade en soppa på den som han sen själv åt upp. Därefter fick hunden gnaga på sitt eget svansben. När de ätit färdigt och stillat den värsta hungern, gick de till sängs. När de vaknade hade dimman lättat och solen sken. Jägaren såg åt vilket håll de skulle gå för att komma ut ur skogen. De var båda två på väldigt gott humör, jägaren gnolade på en melodi och hunden hade säkert viftat på svansen om han nu hade haft någon. Vi islänningar påminde ganska mycket om den här hunden, förra året i oktober när finanserna kollapsade. Nu säger man också att det inte bara är ekonomiska värden som har försvunnit i vårt land under krisen utan tilliten till varandra har också tagit skada. Alla civilekonomerna i sina svarta kostymer som körde upp oss ordentligt, alla politikerna och ämbetsmännen som svek oss var härifrån ön. Vi var tillsammans med en av dem på konfirmationsfest i våras. En annan är nära släkt. De är vi. Det var bl.a. därför som vi litade på dem. Vi kände till den ryska maffian i Finland, Björnebanden i Danmark och Bush-administrationen i USA. Sådana saker kan naturligtvis hända utomlands, men det var en väldigt stor chock att det skulle hända på vår ö. Jag tror och nissologin delar den uppfattningen att det är betydligt alvarligare om folk som bor på en ö slutar att lita på varandra än om de som bor på fastland gör det. Och då har jag kommit fram till diskussionsämnet. Jag tänker tala om tillit. Vad det är och hur man skall vara, för att andra skall kunna lita på en. Vad vet vi om tillit? Tillit- eller dess avsaknad- är en sorts attityd eller ställningstagande inne i en själv. Tillit vänder sig mot framtiden. Det är ett ställningstagande till en annan person, till regeringen, till mannen som du köper korv av, till mannen i bilen bredvid och även till dig själv. Tillit bygger på den erfarenhet som jag har samlat på mig. Någon uppför sig så att jag litar på personen, någon annan så att jag inte gör det. Vissa människor med Erik Homburger Eriksson och Freud som de mest kända, har sagt att erfarenheterna från de första levnadsåren har mest betydelse huruvida man överhuvudtaget litar på omvärlden eller inte.

3 Tillit finns inte bara inne i en själv. Den är inte mindre människor emellan. Den kan vara stor och tät eller liten och luftig. Tillit innebär att utgå ifrån att någon eller något inte sviker man utan står på ens sida. Den som hyser en stor tillit har en benägenhet att vara modig, förhoppningsfull och redo att ta chanser. Den tyska sociologen Niklas Luhmann har uttryckt det så här att tillit är Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität och med det menar han att tillit förenklar livet. Det skulle bli outhärdligt och naturligtvis allt för tidskrävande att med logiskt tänkande räkna ut vad som är säkert och vad som inte är det. Tillit skapas eller förstärks när man upplever att andra människor är trovärdiga, pålitliga, hederliga, rättrådiga, förståndiga, modiga och trevliga. Den bygger på det som vi vet eller tror om folks karaktär. Vissa utrycker det så här: Tillit är att tro på det goda i människan. Den som inte hyser tillit har en benägenhet att vara sluten, försiktig och misstänksam. Nu vill jag gärna citera en svensk författare som heter Theodor Kallifatites. Han är, som också namnet tyder på, inte född i Sverige utan i Grekland. För några år sen skrev han en bok om att vara svensk grek eller grekisk svensk. Boken heter Ett nytt land utanför mitt fönster. Han skriver om tillit och frihet och säger: Det samtida livet förutsätter en enorm mängd tillit för att fungera. Vi måste lita på banker, mekaniker och ingenjörer, på piloter och chaufförer, på husbyggare och brobyggare och vägbyggare. Vi måste lita på daghemmens personal, på lärarna i våra barns skola, på läkarna och på politikerna. Slutligen måste vi lita på våra nära och kära. Kort och gott, hela vårt samhälle vilar på en grund av den ömtåligaste varan; tillit. Den egoistiska oreflekterade friheten hotar just den varan. (64-65). Det är som sagt inte det onda som hotar tilliten, det är friheten själv, friheten som vi är beredda att riskera så mycket för. Kallifatites säger även: Vår tids stora utopi är att friheten i sig är värdefullare än dess begränsningar. Det är som om vi värderar en bils gaspedal högre en dess bromsdito. Vi betalar också priset för denna uppfattning (63-64). Vi pratar ibland oförsiktigt eller till och med oförståndigt om friheten. Som om mer frihet alltid är bättre frihet. Förvisso är frihet bra och ofrihet dåligt, men man får trots det inte släppa friheten lös. Även friheten måste leva med ofrihet och bromsar. Annars släpper vi det, som vi i gamla dagar kallade de sju dödssynderna, löst och okontrollerat. Det var högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri och otukt. På den tiden trodde man att den som begår dessa synder utan ånger skulle bli tvungen att uppehålla sig i helvetet under obeskrivbara plågor i evighet. Och om någon börjar bli lite rostig i hur lång evigheten är, så är den mer än tusen år för varje vattendroppe som finns i världshaven. Vi måste begränsa friheten både med lagar och regler, men frihetens spärrar måste också finnas i människans karaktär, dygder som vi följer, pliktkänsla, heder, samvete och sympati med våra medmänniskor. Annars försvinner tilliten. Det är troligtvis inte värt det, att leva i ett samhälle där ingen kan lita på någon annan. Det är troligtvis detsamma som att uppehålla sig i helvetet under obeskrivbara plågor. Hur behöver individer vara för att kunna lita på varandra? När grekerna började utöva filosofi för två och ett halvt årtusende sedan letade de endast efter svaren på två frågor. Den ena var, Vad är sanning? Den andra, Vad är ett bra liv? Utifrån de här frågorna uppstod å ena sidan kunnskapsteorin, å andra sidan etiken.

4 Platon utgick från det att i varje människa fanns benägenheter både till det goda och det onda. Han benämnde dem dygder och laster. Dygden är benägenheten till att göra det som man tror är rätt och gott. Lasten är benägenheten till eller vanan att göra det som är fel och ont. Platon påstod att livet blev bra för en själv och andra om folk la sig fram vid att utöva dygder och undvika laster. Dygder förbättrar nämnligen livet medan laster förstör det. Man föds inte med dygder. Dygder är seder och bruk som man behöver lära sig, man behöver öva och träna på dem. Man tränar genom att tänka igenom vad det verkliga värdet är och vilka konsekvenser ens handlingar får. Folk får inte vara likgiltigt inför detta, folk får inte låta modenycker eller tillfälliga fördelar styra sig. Folk måste tänka efter, andvända sitt omdöme och intellekt. Man måste ta sig an svåra frågor. Det måste de göra som har tänkt sig att leva ett bra liv. Det är inte lätt men då måste man också komma ihåg att det inte bara var Sandie Shaw som sa: I never promised you a rose garden. Även Gud sa det. Och varför blir livet bättre om man utöver dygder och värre om man utövar laster? Det är för att man då kan tro på det goda i människan. Det är för att man då kan lita på sig själv och andra. Det är för att andra då kan lita på en själv. Det är för att ett bra liv är bättre än ett dåligt. Det är bara på det viset. Etikern John Rawls skrev en fantastisk bok om en dygd:a theory of justice. Den är på 607 sidor. Det har säkerligen skrivits tio miljoner sidor om dygderna. Det finns ingen som har läst dem alla. Troligtvis har mindre än en promille av mänskligheten försökt läsa John Rawls bok. Troligtvis har mindre än en promille av dem förstått den. Ändå handlar den bara om en dygd. Platon sa däremot att dygderna som betyder någonting är fyra. De kallas de fyra kardinaldygderna. Enligt Platon var alla andra dygder, alla mänskliga egenskaper överhuvudtaget endast olika sammanblandningar av de här fyra dygderna. Precis som alla färgnyanser är olika sammanblandingar av de fyra grundfärgerna. Platon sa att de här fyra kardinaldygderna var: Vishet, rättrådighet, måttfullhet och tapperhet. Den som försöker vara vis, måttlig, råttrådig och tapper är en god man, honom kan man lita på. Senare la kyrkan till ytterligare tre dygder, för att få ett bättre grepp om själarna. Det är de så kallade kristliga dygderna; tro, hopp och kärlek. Platon tyckte inte att de var nödvändiga för man hade ju inte uppfunnit kyrkan på hans tid. Vad är vishet? Vad är att vara vis? Svaret på det är att vishet är att veta vad som är gott. En vis man frågar alltid vad som är gott. Han finner nödvändigtvis inte alltid svaret men han letar alltid efter det. Vishet är inte det samma som intelligens. Intelligens andvänds både till gott och ont. Vishet är inte heller det samma som upplysningar. Vishet är det som ligger bakom alla upplysningar. Det gamla guden Oden hade två korpar som satt på hans axlar. De hette Hugin och Munin och flög runt i hela världen. De kom tillbaka med upplysningar om allt som hände. Nyhetsflödet höll på att göra Oden tokig och han offrade sitt ena öga åt jätten Mimir för att uppnå vishet och inte bara upplysningar. Folk föds inte vist. Vishet uppnås endast genom livserfarenhet. Det är en av den här världens förbannelser att folk skulle vara tämligen åldersstiget innan det blir hyfsat vist. Så finns också ovishetens vishet, vilket innebär att veta att man inte vet, det man inte vet. En av mina favoritböcker heter If you meet Buddah along the road, kill him. Jag har aldrig läst den men när jag hör någon som verkar kunna de rätta svaren på alla de svåra frågorna, då drar jag mig till minnes vad boken heter.

5 Vad är rättrådighet? Det är att vara hederlig och rättvis. Alla våra beslut angår andra människor. Det finns visserligen öar men ingen människa är en ö och det finns inga oceaner mellan folk. Det vi gör angår andra. Jag är en av dem som aldrig har läst Rawls bok A Theory of Justice, men jag kan den gyllene regeln: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Nu skall jag berätta en historia om orättrådighet ur Canterbury Tales ; Inte för att ni direkt kan lära er mycket om rättrådighet av den, utan för att ni bättre skall komma ihåg hur viktig dygd, rättrådighet är. För länge sedan när häradshövdingar var uppe i Europa, for två riddare ut på en ridtur. Ödets lott föll så att endast en av dem kom tillbaka. Detta fick häradshövdingen höra talas om. Han var en misstänksam och obetänksam man. Han tyckte inte att det behövde avläggas vitnesmål, utan ställde riddaren som kom tillbaka inför häradsrätt och dömde honom till döden för att ha tagit livet av sin kamrat. Därnäst beordrade han en tredje riddare att ta ut den dödsdömde och hugga huvudet av honom med ett svärd. Då slumpade det sig så att de mötte riddaren som hade ansetts vara mördad, livs levande på gårdsplanen. De tre gick väldigt nöjda in till häradshövdingen och sade att målet var ogiltigt. Ingen var mördad och därmed var ingen skyldig till mord. Häradshövdingen var mer angelägen av att upprätthålla rättens värdighet än av att skipa rättvisa och rättrådighet. Han var av en helt annan uppfattning och avkunnade en ny tilläggsdom i stället för att avskriva målet. Den som ursprungligen ansetts vara mördad, dömdes till döden för att vara ansvarig för sin kamrats felaktiga dödsdom. Därefter sa häradshövdingen att den tidigare avkunnade domen naturligtvis inte skulle upphävas för att det skulle underminera resptekten för rättsstaten. Slutligen dömde han den tredje riddaren till döden för olydnad och för att han helt utan tillåtelse låtit bli att verkställa avrättningen av en dödsdömd. Där förlorade tre män sina huvud på ett omstritt sätt. Nu tänker jag be er att alltid minnas den här berättelsen innan ni dömer andra människor- och speciellt innan ni dömer dem till döden. Vad är tapperhet? Det är att ha mod att göra det som är rätt. Att stå för det man tycker och tror på. Det är inte nog att vara vis och veta vad som är gott, ärlig och veta vad som är rätt men inte ha modet att reagera i överensstämmelse med det. Tapperhet är förutsättningen för att individen tar ställning med sig själv, bevarar sina värderingar i en tid av frestelser, rädsla och grupptryck. Vad är måttlighet? Det är att ha en förnuftig kontrol över sina begär, att inte snärja in sig i girigheten. Det kan förefalla som om mer är bättre. Kanske kommer ni ihåg Imelda Marcos som var gift med diktatorn på Filipinerna som fördrevs från makten för några år sedan. När den barfota och i trasor klädda pöbeln trängde in i fru Marcos bostad hittade de ett rum som det inte var något annat i än hennes skor. Hon hadde 1060 par. Äger man 1060 par behöver man inte använda samma par mer än en gång vart tredje år. Filosofer och psykologer som har funderat över det här och andra liknande fall säger att om fru Imelda hade fått tid på sig att köpa par 1061, så hade det ökat hennes livsglädje i en väldigt liten utsträckning och inte i närheten av hur lycklig en skolös man skulle bli över att få endast ett par skor. Det ligger mycket i talesättet mycket vill mer men det sorgliga är att mer slutar att vara bättre. Nietszche sa någonstans att den som inte var nöjd med litet skulle inte heller bli nöjd med mycket. Alkoholisten vill förvisso alltid få mera alkohol, men det verkar vara lika omöjligt att ge honom så mycket sprit att han släcker sin törst, som det verkar vara att betala en direktör så mycket lön att han inte vill ha mer. Det är inte bara det att omåttligheten inte ger oss någon extra glädje utan girigheten är som dråpfisken i akvariet. Han skonar ingen och förintar allt i sin närhet.

6 De fyra kardinaldygderna: Vishet, rättrådighet, tapperhet och måttfullhet, är bara fyra ord. Det följer inte med några långa förklaringar, varje individ måste kämpa med att ge de här orden betydelse. Den som har läst John Rawls A Theory of Justice blir inte nödvändigtvis en rättrådig människa. Det är inte självklart att vi kan lita på honom. Vi kan däremot lita på den människa som alltid kämpar med att ge rättrådigheten en betydelse genom sina handlingar. Tillit exsisterar mellan folk. Vi vill kunna lita på andra människor, men vi har tyvärr ingen metod som gör att folk blir sådana, förutom det att själva vara den man kan lita på. Så enkelt är det nog. Konferensens överskrift är Ungdomar är en resurs- vad är då problemet?. Någon kan tycka att jag har talat för litet om ungdomar. Till den vill jag bara säga att mellan raderna har jag knappast talat om någonting annat. Vi måste vara på det sättet och skapa en sådan värld och ett sådant samhälle att barn kan lita på oss.

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat.

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat. Predikotext: Luk 12:4-7 Uttrycket Var inte rädd återkommer ofta i bibeln. I lite olika former hela 365 gånger dvs ett för varje dag året runt! Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Etik och bemötande. Konventionen. Løgstrup: Det etiska kravet

Etik och bemötande. Konventionen. Løgstrup: Det etiska kravet Etik och bemötande Ansvar - rättigheter - värdighet Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog Løgstrup: Det etiska kravet Den enskilde har aldrig med en annan människa att göra utan att han håller något av den andras

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Livsfrågor i ord och bild från Lillholmsskolans nior. Träd

Livsfrågor i ord och bild från Lillholmsskolans nior. Träd Livsfrågor i ord och bild från Lillholmsskolans nior Träd Träddikt I somligas ögon så ses föremål som livlösa, de existerar ej, de är endast prylar som skall underlätta för mig och dig. Men vad händer

Läs mer

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen.

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Tanken på en dom är inte bekväm av två anledningar. Dels så tvivlar vi på att vi själva ska hålla inför domens krav och dels blir vi

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett Nere på stranden vid havet var Sandvargen och Zackarina mycket upptagna, var och en med sitt. Sandvargen var upptagen med att plaska runt i vattenkanten. Det sa plosch och det sa pläsch, och han stänkte

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

q Tacka Gud för maten m

q Tacka Gud för maten m q Tacka Gud för maten m Sagan är satt med typsnittet Nyfors, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra

Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra längre. Inte längre. Den kärlek jag har för dig slutar

Läs mer

Närvarande KAPITEL ETT

Närvarande KAPITEL ETT KAPITEL ETT Närvarande Ett inledande kapitel om nödvändig mångfald i Svenska kyrkan och ödmjukhet inför Gud, om brist på tro och tillit i Svenska kyrkan, om Guds närvaro och vår närvaro och om att Gud

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Etik- och moralfrågor är ständigt aktuella och något vi måste ta ställning till:

Etik- och moralfrågor är ständigt aktuella och något vi måste ta ställning till: 1 Blommor och bin Religion (etikdelen) Att göra det rätta Etik och moral handlar om hur vi ska vara mot varandra. När vi talar om etikfrågor eller moralfrågor kan det handla om frågor som: Är det rätt

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina bröder är 8 år gamla och mina systrar är 3 och 5år.

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Livsfilosofins ursprung

Livsfilosofins ursprung Livsfilosofins ursprung Idag vet vi med ganska stor säkerhet att det för cirka 50 000 år sedan uppstod en stor förändring av människosläktets gener. En helt ny ras av människor fanns plötsligt på vår planet.

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti 1 Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti Bakgrund Den 28 augusti firar kyrkan den helige Augustinus. Augustinus föddes 354 e.kr i Tagaste i nuvarande Souk Ahras i Algeriet (i dåtidens

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 1 Tunadalskyrkan 13 02 03 Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 Jesus var drygt en månad gammal, och Maria och Josef började vänja sig vid att ha en bebis i familjen. Det hade hänt så mycket omkring dem och det

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper INDISKA BERÄTTELSER DEL 10 KARMAN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper Indiska Berättelser

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET.

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET. FREDAGS KHOTBA 28 FEBRUARI, 2014 BISMILAH AL RAHMAN AL RAHIM ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT VI TACKAR ALLAH OCH BER ALLAH SWT OM SKYDD OCH VÄGLEDNING PÅ DEN RÄTTA VÄGEN. OCH VI BER ALLAH

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9 INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse Berättare: Magnus Krepper Indiska Berättelser del 9 Har du någon gång tänkt på hur den värsta av alla demoner skulle kunna

Läs mer

Septuagesima. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Septuagesima. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Septuagesima Dagens bön: Gud vår himmelske Far, du som kallar oss till tjänst i ditt rike, hjälp oss att lita på din barmhärtighet och tjäna dig med tacksamma hjärtan. Låt oss sedan av nåd få ärva

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 12

Moralfilosofi. Föreläsning 12 Moralfilosofi Föreläsning 12 Dygdetik De normativa teorier som vi hitintills pratat om fokuserade på vad man bör (och inte bör) göra vilka handlingar som är rätt (eller fel) I dygdetiken är det centrala

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper GUDS STORA PASSION 50 skäl att Jesus gav sitt liv John Piper Kristus led och dog... FÖR ATT UPPSLUKA GUDS VREDE Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på

Läs mer

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Kapitel 1. Lotten Min lott var väl synlig. I varje fall stack den ut. I varje fall tyckte jag det. Ingen annan hade golfbyxor i skolan (inte

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante Caroline Hainer Inte helt hundra Volante Stockholm 2013 Inledning Men är det inte bäst att bara strunta i det helt och hållet, säger jag till terapeuten. Bara utfärda ett totalt relationsförbud helt enkelt.

Läs mer

Historien om Semlan. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Historien om Semlan. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Historien om Semlan är berättelsen om den lille hankatten som hittades i juli månad utanför Seminarieskolan i Landskrona. Upphittaren hade hört honom jama ynkligt i buskarna hela dagen, så när hon slutade

Läs mer

Kastades från balkong tog själv fallet till HD

Kastades från balkong tog själv fallet till HD Kastades från balkong tog själv fallet till HD Bakgrund Bakgrund. Natten till den 10 februari 2013 kommer ett larm om att en kvinna i Södertälje har fallit från sin lägenhet på sjätte våningen. Den 22

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 En solig dag mitt i sommaren satt Zackarina på stranden och frös så att tänderna skallrade. Här, ta på dig badrocken, sa pappa. Han frös också. De hade varit i vattnet i säkert en timma, för Zackarina

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Teoretiska utgångspunkter Kausalitet Policyimplikationer Långsiktiga effekter. McCords studie

Teoretiska utgångspunkter Kausalitet Policyimplikationer Långsiktiga effekter. McCords studie Jerzy Sarnecki Teoretiska utgångspunkter Kausalitet Policyimplikationer Långsiktiga effekter McCords studie Början Fortsättning Slutet Intermittency Vändpunkter Human agency Klientel (födda 1943 51)

Läs mer