Föreläsare Jón Björnsson Verksam samverkan eller den svanslösa hunden och tillitens premisser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsare Jón Björnsson Verksam samverkan eller den svanslösa hunden och tillitens premisser"

Transkript

1 Föreläsare Jón Björnsson Verksam samverkan eller den svanslösa hunden och tillitens premisser Island drabbades hårt av den ekonomiska krisen. Men det var inte bara ekonomiska värden som försvann i krisens spår även tilliten mellan islänningarna tog skada. Det menar den isländske psykologen Jón Björnsson. - Det var en väldigt stor chock att det skulle hända på vår ö. Alla civilekonomerna, politikerna och ämbetsmännen som svek oss var ju härifrån ön. De var vi. Det var därför vi litade på dem. Jon Björnsson delar med sig av hela sin föreläsning om tillit ord för ord (!) här: Jag kommer från Island som är en ö. Det finns en vetenskap som heter nissologi, ö-logi. Ordet påminner obehagligt mycket om en svensk tomtenisse men har bildats av de grekiska orden nisos = ö och logia = vetenskap. I det ämnet liksom i andra ämnesområden finns en mängd av olösta problem, som t.ex. hur liten en ö får vara innan den blir ett skär. Hur stor den får vara innan den blir fastland. En vetenskapsman vid namn McCall framhåller att det finns 1085 öar i världen. Andra säger att de antingen är fler eller färre. Ingen tvivlar dock på att Island är en av dem. Experter på området öar är överens om att öbor i de allra flesta hänseenden liknar annat folk. En del experter tror dock att öbor har ett särskilt gemensamt tänkesätt eller förhållande till världen, som är annorlunda än hos folk med större och sammanhängande länder under fötterna. De kallar de här tänkesättet islandness - på svenska skulle man kunna kalla det ömentalitet. Kortfattet bygger det tänkesättet på vetskapen om en tydlig, för att inte säga oforänderlig gräns. Ön tar slut vid stranden, mellan ön och fastlandet finns havet, för oss Islänningar en lång och svåröverkomlig sjöväg. Öexperter säger att det här hos öbor förstärker uppfattningen om att de är lite speciella, att det delar sitt levnadsöde med varandra. De får med andra ord en stark samhörigshetskänsla eller vi-känsla. De tycker att folk på andra ställen är annorlunda, ibland skräckinjagande, ibland oansenliga och de litar bättre på varandra. Vid högtidliga tilfällen säger de vi är som en stor familj och menar det. Jag tror inte att kineser någonsin skulle säga så och om folk från mindre länder som t. ex. svenskar eller amerikaner skulle säga det, så skulle de inte ens tro på det själva. Jag tänker inte gå in på Islands historia i detalj. Några norrmän bosatte sig här under letandet efter ett skatteparadis. På grund av politiska nycker hamnade vi först under den norska kungen, sen under danskarna. De behandlade oss otroligt taktfullt och beskyddade oss genom århundraden för de flesta svårigheterna som drabbade Europa. Trots det beskyller vi danskarna för den otroliga ynkedom och oduglighet som kännetecknade landets utveckling. Islänningarna skrev förvisso många svårförståeliga visor, men det var inte förrän vid sekelskiftet nittonhundra som de började använda hjulet som mänskligheten då redan kännt till i årtusenden.

2 Fortsättningen på Islands historia blev så att vi blev förmögna på att sälja fisk under kriget, fick avsevärd Marshall-hjälp, Halldor Laxness fick Nobelpriset, vi vann Miss Universum två eller tre gånger, Björk blev världsberömd, vi blev näst bäst i världen i handboll. Vid den tidpunkten är vi ganska nöjda med oss själva. Sen visade det sig också att vi hade finansmän som tänkte snabbare och skarpare än finansmän på andra ställen i världen. Då glömdes allt mindrevärdeskomplex bort och vi kunde tillåta oss att håna det här klumpiga och långsamma folket som bodde i andra länder. Sen kom oktober Då blev det finanskris på Island och det gick upp för oss att vi inte var smartare än alla andra utan hade levt i en illusion. Helt plötsligt hade vi blivit ett skolexempel på högmod, självbedrägeri och all den värsta sortens galenskap som kan uppstå inom ekonomin och politiken. Vårt sparkapital hade försvunnit och vi var djupt skuldsatta. Vi hade till och med själva hjälpt skurkarna att skinna oss och andra på våra pengar. Den svenska författaren Albert Engström, berättade en gång en historia om en jägare som var ute och jagade med sin jakthund i Lövstaskogen, någonstans i Sverige. Dimman kom smygande och tätnade och han gick vilse och irrade omkring i skogen hela dagen och långt in på natten. Inget villebråd sågs till. Han hade inte tänkt vara borta så länge och hade ingen proviant med sig. Både han och hunden var utsvultna när de stötte på en koja långt in i skogen. I kojan hade några kolare hållit till. De gick in i kojan och hittade elddon och en gryta men inget ätbart. När jägaren betraktade grytan såg han att hunden blev väldigt glad. Det var en klok hund som följde Pavlos lag och visste att när en människa håller i en gryta så får man snart mat. Hunden visade sin glädje genom att vifta på svansen och eftersom jägaren själv var både hungrig och klok så fick han en idé. Han hittade en gammal yxa i kojan och högg med en hastig rörelse av hundens svans. Han satte svansen i grytan och kokade en soppa på den som han sen själv åt upp. Därefter fick hunden gnaga på sitt eget svansben. När de ätit färdigt och stillat den värsta hungern, gick de till sängs. När de vaknade hade dimman lättat och solen sken. Jägaren såg åt vilket håll de skulle gå för att komma ut ur skogen. De var båda två på väldigt gott humör, jägaren gnolade på en melodi och hunden hade säkert viftat på svansen om han nu hade haft någon. Vi islänningar påminde ganska mycket om den här hunden, förra året i oktober när finanserna kollapsade. Nu säger man också att det inte bara är ekonomiska värden som har försvunnit i vårt land under krisen utan tilliten till varandra har också tagit skada. Alla civilekonomerna i sina svarta kostymer som körde upp oss ordentligt, alla politikerna och ämbetsmännen som svek oss var härifrån ön. Vi var tillsammans med en av dem på konfirmationsfest i våras. En annan är nära släkt. De är vi. Det var bl.a. därför som vi litade på dem. Vi kände till den ryska maffian i Finland, Björnebanden i Danmark och Bush-administrationen i USA. Sådana saker kan naturligtvis hända utomlands, men det var en väldigt stor chock att det skulle hända på vår ö. Jag tror och nissologin delar den uppfattningen att det är betydligt alvarligare om folk som bor på en ö slutar att lita på varandra än om de som bor på fastland gör det. Och då har jag kommit fram till diskussionsämnet. Jag tänker tala om tillit. Vad det är och hur man skall vara, för att andra skall kunna lita på en. Vad vet vi om tillit? Tillit- eller dess avsaknad- är en sorts attityd eller ställningstagande inne i en själv. Tillit vänder sig mot framtiden. Det är ett ställningstagande till en annan person, till regeringen, till mannen som du köper korv av, till mannen i bilen bredvid och även till dig själv. Tillit bygger på den erfarenhet som jag har samlat på mig. Någon uppför sig så att jag litar på personen, någon annan så att jag inte gör det. Vissa människor med Erik Homburger Eriksson och Freud som de mest kända, har sagt att erfarenheterna från de första levnadsåren har mest betydelse huruvida man överhuvudtaget litar på omvärlden eller inte.

3 Tillit finns inte bara inne i en själv. Den är inte mindre människor emellan. Den kan vara stor och tät eller liten och luftig. Tillit innebär att utgå ifrån att någon eller något inte sviker man utan står på ens sida. Den som hyser en stor tillit har en benägenhet att vara modig, förhoppningsfull och redo att ta chanser. Den tyska sociologen Niklas Luhmann har uttryckt det så här att tillit är Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität och med det menar han att tillit förenklar livet. Det skulle bli outhärdligt och naturligtvis allt för tidskrävande att med logiskt tänkande räkna ut vad som är säkert och vad som inte är det. Tillit skapas eller förstärks när man upplever att andra människor är trovärdiga, pålitliga, hederliga, rättrådiga, förståndiga, modiga och trevliga. Den bygger på det som vi vet eller tror om folks karaktär. Vissa utrycker det så här: Tillit är att tro på det goda i människan. Den som inte hyser tillit har en benägenhet att vara sluten, försiktig och misstänksam. Nu vill jag gärna citera en svensk författare som heter Theodor Kallifatites. Han är, som också namnet tyder på, inte född i Sverige utan i Grekland. För några år sen skrev han en bok om att vara svensk grek eller grekisk svensk. Boken heter Ett nytt land utanför mitt fönster. Han skriver om tillit och frihet och säger: Det samtida livet förutsätter en enorm mängd tillit för att fungera. Vi måste lita på banker, mekaniker och ingenjörer, på piloter och chaufförer, på husbyggare och brobyggare och vägbyggare. Vi måste lita på daghemmens personal, på lärarna i våra barns skola, på läkarna och på politikerna. Slutligen måste vi lita på våra nära och kära. Kort och gott, hela vårt samhälle vilar på en grund av den ömtåligaste varan; tillit. Den egoistiska oreflekterade friheten hotar just den varan. (64-65). Det är som sagt inte det onda som hotar tilliten, det är friheten själv, friheten som vi är beredda att riskera så mycket för. Kallifatites säger även: Vår tids stora utopi är att friheten i sig är värdefullare än dess begränsningar. Det är som om vi värderar en bils gaspedal högre en dess bromsdito. Vi betalar också priset för denna uppfattning (63-64). Vi pratar ibland oförsiktigt eller till och med oförståndigt om friheten. Som om mer frihet alltid är bättre frihet. Förvisso är frihet bra och ofrihet dåligt, men man får trots det inte släppa friheten lös. Även friheten måste leva med ofrihet och bromsar. Annars släpper vi det, som vi i gamla dagar kallade de sju dödssynderna, löst och okontrollerat. Det var högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri och otukt. På den tiden trodde man att den som begår dessa synder utan ånger skulle bli tvungen att uppehålla sig i helvetet under obeskrivbara plågor i evighet. Och om någon börjar bli lite rostig i hur lång evigheten är, så är den mer än tusen år för varje vattendroppe som finns i världshaven. Vi måste begränsa friheten både med lagar och regler, men frihetens spärrar måste också finnas i människans karaktär, dygder som vi följer, pliktkänsla, heder, samvete och sympati med våra medmänniskor. Annars försvinner tilliten. Det är troligtvis inte värt det, att leva i ett samhälle där ingen kan lita på någon annan. Det är troligtvis detsamma som att uppehålla sig i helvetet under obeskrivbara plågor. Hur behöver individer vara för att kunna lita på varandra? När grekerna började utöva filosofi för två och ett halvt årtusende sedan letade de endast efter svaren på två frågor. Den ena var, Vad är sanning? Den andra, Vad är ett bra liv? Utifrån de här frågorna uppstod å ena sidan kunnskapsteorin, å andra sidan etiken.

4 Platon utgick från det att i varje människa fanns benägenheter både till det goda och det onda. Han benämnde dem dygder och laster. Dygden är benägenheten till att göra det som man tror är rätt och gott. Lasten är benägenheten till eller vanan att göra det som är fel och ont. Platon påstod att livet blev bra för en själv och andra om folk la sig fram vid att utöva dygder och undvika laster. Dygder förbättrar nämnligen livet medan laster förstör det. Man föds inte med dygder. Dygder är seder och bruk som man behöver lära sig, man behöver öva och träna på dem. Man tränar genom att tänka igenom vad det verkliga värdet är och vilka konsekvenser ens handlingar får. Folk får inte vara likgiltigt inför detta, folk får inte låta modenycker eller tillfälliga fördelar styra sig. Folk måste tänka efter, andvända sitt omdöme och intellekt. Man måste ta sig an svåra frågor. Det måste de göra som har tänkt sig att leva ett bra liv. Det är inte lätt men då måste man också komma ihåg att det inte bara var Sandie Shaw som sa: I never promised you a rose garden. Även Gud sa det. Och varför blir livet bättre om man utöver dygder och värre om man utövar laster? Det är för att man då kan tro på det goda i människan. Det är för att man då kan lita på sig själv och andra. Det är för att andra då kan lita på en själv. Det är för att ett bra liv är bättre än ett dåligt. Det är bara på det viset. Etikern John Rawls skrev en fantastisk bok om en dygd:a theory of justice. Den är på 607 sidor. Det har säkerligen skrivits tio miljoner sidor om dygderna. Det finns ingen som har läst dem alla. Troligtvis har mindre än en promille av mänskligheten försökt läsa John Rawls bok. Troligtvis har mindre än en promille av dem förstått den. Ändå handlar den bara om en dygd. Platon sa däremot att dygderna som betyder någonting är fyra. De kallas de fyra kardinaldygderna. Enligt Platon var alla andra dygder, alla mänskliga egenskaper överhuvudtaget endast olika sammanblandningar av de här fyra dygderna. Precis som alla färgnyanser är olika sammanblandingar av de fyra grundfärgerna. Platon sa att de här fyra kardinaldygderna var: Vishet, rättrådighet, måttfullhet och tapperhet. Den som försöker vara vis, måttlig, råttrådig och tapper är en god man, honom kan man lita på. Senare la kyrkan till ytterligare tre dygder, för att få ett bättre grepp om själarna. Det är de så kallade kristliga dygderna; tro, hopp och kärlek. Platon tyckte inte att de var nödvändiga för man hade ju inte uppfunnit kyrkan på hans tid. Vad är vishet? Vad är att vara vis? Svaret på det är att vishet är att veta vad som är gott. En vis man frågar alltid vad som är gott. Han finner nödvändigtvis inte alltid svaret men han letar alltid efter det. Vishet är inte det samma som intelligens. Intelligens andvänds både till gott och ont. Vishet är inte heller det samma som upplysningar. Vishet är det som ligger bakom alla upplysningar. Det gamla guden Oden hade två korpar som satt på hans axlar. De hette Hugin och Munin och flög runt i hela världen. De kom tillbaka med upplysningar om allt som hände. Nyhetsflödet höll på att göra Oden tokig och han offrade sitt ena öga åt jätten Mimir för att uppnå vishet och inte bara upplysningar. Folk föds inte vist. Vishet uppnås endast genom livserfarenhet. Det är en av den här världens förbannelser att folk skulle vara tämligen åldersstiget innan det blir hyfsat vist. Så finns också ovishetens vishet, vilket innebär att veta att man inte vet, det man inte vet. En av mina favoritböcker heter If you meet Buddah along the road, kill him. Jag har aldrig läst den men när jag hör någon som verkar kunna de rätta svaren på alla de svåra frågorna, då drar jag mig till minnes vad boken heter.

5 Vad är rättrådighet? Det är att vara hederlig och rättvis. Alla våra beslut angår andra människor. Det finns visserligen öar men ingen människa är en ö och det finns inga oceaner mellan folk. Det vi gör angår andra. Jag är en av dem som aldrig har läst Rawls bok A Theory of Justice, men jag kan den gyllene regeln: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Nu skall jag berätta en historia om orättrådighet ur Canterbury Tales ; Inte för att ni direkt kan lära er mycket om rättrådighet av den, utan för att ni bättre skall komma ihåg hur viktig dygd, rättrådighet är. För länge sedan när häradshövdingar var uppe i Europa, for två riddare ut på en ridtur. Ödets lott föll så att endast en av dem kom tillbaka. Detta fick häradshövdingen höra talas om. Han var en misstänksam och obetänksam man. Han tyckte inte att det behövde avläggas vitnesmål, utan ställde riddaren som kom tillbaka inför häradsrätt och dömde honom till döden för att ha tagit livet av sin kamrat. Därnäst beordrade han en tredje riddare att ta ut den dödsdömde och hugga huvudet av honom med ett svärd. Då slumpade det sig så att de mötte riddaren som hade ansetts vara mördad, livs levande på gårdsplanen. De tre gick väldigt nöjda in till häradshövdingen och sade att målet var ogiltigt. Ingen var mördad och därmed var ingen skyldig till mord. Häradshövdingen var mer angelägen av att upprätthålla rättens värdighet än av att skipa rättvisa och rättrådighet. Han var av en helt annan uppfattning och avkunnade en ny tilläggsdom i stället för att avskriva målet. Den som ursprungligen ansetts vara mördad, dömdes till döden för att vara ansvarig för sin kamrats felaktiga dödsdom. Därefter sa häradshövdingen att den tidigare avkunnade domen naturligtvis inte skulle upphävas för att det skulle underminera resptekten för rättsstaten. Slutligen dömde han den tredje riddaren till döden för olydnad och för att han helt utan tillåtelse låtit bli att verkställa avrättningen av en dödsdömd. Där förlorade tre män sina huvud på ett omstritt sätt. Nu tänker jag be er att alltid minnas den här berättelsen innan ni dömer andra människor- och speciellt innan ni dömer dem till döden. Vad är tapperhet? Det är att ha mod att göra det som är rätt. Att stå för det man tycker och tror på. Det är inte nog att vara vis och veta vad som är gott, ärlig och veta vad som är rätt men inte ha modet att reagera i överensstämmelse med det. Tapperhet är förutsättningen för att individen tar ställning med sig själv, bevarar sina värderingar i en tid av frestelser, rädsla och grupptryck. Vad är måttlighet? Det är att ha en förnuftig kontrol över sina begär, att inte snärja in sig i girigheten. Det kan förefalla som om mer är bättre. Kanske kommer ni ihåg Imelda Marcos som var gift med diktatorn på Filipinerna som fördrevs från makten för några år sedan. När den barfota och i trasor klädda pöbeln trängde in i fru Marcos bostad hittade de ett rum som det inte var något annat i än hennes skor. Hon hadde 1060 par. Äger man 1060 par behöver man inte använda samma par mer än en gång vart tredje år. Filosofer och psykologer som har funderat över det här och andra liknande fall säger att om fru Imelda hade fått tid på sig att köpa par 1061, så hade det ökat hennes livsglädje i en väldigt liten utsträckning och inte i närheten av hur lycklig en skolös man skulle bli över att få endast ett par skor. Det ligger mycket i talesättet mycket vill mer men det sorgliga är att mer slutar att vara bättre. Nietszche sa någonstans att den som inte var nöjd med litet skulle inte heller bli nöjd med mycket. Alkoholisten vill förvisso alltid få mera alkohol, men det verkar vara lika omöjligt att ge honom så mycket sprit att han släcker sin törst, som det verkar vara att betala en direktör så mycket lön att han inte vill ha mer. Det är inte bara det att omåttligheten inte ger oss någon extra glädje utan girigheten är som dråpfisken i akvariet. Han skonar ingen och förintar allt i sin närhet.

6 De fyra kardinaldygderna: Vishet, rättrådighet, tapperhet och måttfullhet, är bara fyra ord. Det följer inte med några långa förklaringar, varje individ måste kämpa med att ge de här orden betydelse. Den som har läst John Rawls A Theory of Justice blir inte nödvändigtvis en rättrådig människa. Det är inte självklart att vi kan lita på honom. Vi kan däremot lita på den människa som alltid kämpar med att ge rättrådigheten en betydelse genom sina handlingar. Tillit exsisterar mellan folk. Vi vill kunna lita på andra människor, men vi har tyvärr ingen metod som gör att folk blir sådana, förutom det att själva vara den man kan lita på. Så enkelt är det nog. Konferensens överskrift är Ungdomar är en resurs- vad är då problemet?. Någon kan tycka att jag har talat för litet om ungdomar. Till den vill jag bara säga att mellan raderna har jag knappast talat om någonting annat. Vi måste vara på det sättet och skapa en sådan värld och ett sådant samhälle att barn kan lita på oss.

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante Caroline Hainer Inte helt hundra Volante Stockholm 2013 Inledning Men är det inte bäst att bara strunta i det helt och hållet, säger jag till terapeuten. Bara utfärda ett totalt relationsförbud helt enkelt.

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 3 MJÖLKOCEANENS SKATT av Tove Jonstoij

INDISKA BERÄTTELSER DEL 3 MJÖLKOCEANENS SKATT av Tove Jonstoij INDISKA BERÄTTELSER DEL 3 MJÖLKOCEANENS SKATT av Tove Jonstoij Roller: RAHU Johan Holmberg Calle Jacobson Andreas Rothlin-Svensson VISHNU Magnus Krepper MOHINI Frida Röhl BERÄTTAREN Tove Jonstoij Indiska

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett Nere på stranden vid havet var Sandvargen och Zackarina mycket upptagna, var och en med sitt. Sandvargen var upptagen med att plaska runt i vattenkanten. Det sa plosch och det sa pläsch, och han stänkte

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu. Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Kort om Aristoteles Föddes 384 f.kr. i Stagira i norra Grekland

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

"Vem" Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer,

Vem Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer, Nr 2 Innehåll "Vem"... 3 DU OCH JAG"... 4 "En Sång"... 7 "Inbördeskrig"... 8 "Ser"... 9 "Livet går vidare"... 10 "Karlstad"... 11 "Råg och vete"... 12 "Tack"... 13 "Finns"... 14 "Kyssar"... 15 "Demonstrera

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Jag tror att varje enskild dimension i denna lilla värld har sin egen fastlåsta stereotyp.

Jag tror att varje enskild dimension i denna lilla värld har sin egen fastlåsta stereotyp. Produkter av verkligheten, människan ver.2.0 Samlaren och Jägaren är död. Filosofen Vetenskaparen Fascisten är född. Min egen analys av oss människor, av idag, år 2010 Den vise Filosofens sten ett problem

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Grundkurs för dig som gillar att bli full

Grundkurs för dig som gillar att bli full Grundkurs för dig som gillar att bli full Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du

Läs mer

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa Högkänslighet Comfort Zone, november 2010 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper INDISKA BERÄTTELSER DEL 10 KARMAN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper Indiska Berättelser

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Djävulens tre guldhår.

Djävulens tre guldhår. Djävulens tre guldhår. (Saga från Tyskland) Det var en gång en fattig man och kvinna som bodde i en liten by. De hade inte så mycket att glädjas över här i livet och därför blev de mycket lyckliga när

Läs mer

Tyda allt till något gott

Tyda allt till något gott Tyda allt till något gott Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 9:8-9; Matt 18:8-9; AC 1079. Se sista sidan!) Ham, Kanaans far, såg sin far naken och berättade det för sina båda bröder,

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT KHOTBA FREDAG 4 / 7 2014 Alhamdulillah al lazi farada aleyna Ramadan, wa ja3alaho rahmatan lill muslim, wa salat wa salam ala rasolihi al karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma3in wa ba3d. BISMILAH AL RAHMAN

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

Praktisk filosofi 4.4. Filosofins historia. Lässchema.

Praktisk filosofi 4.4. Filosofins historia. Lässchema. Praktisk filosofi 4.4. Filosofins historia. Lässchema. Litteratur: Anthony Kenny, Västerlandets Filosofi. Allmän kommentar: Kenny fokuserar mycket på filosofernas kunskapsteori. På mina föreläsningar kommer

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

fångar dagen sådde symboliska frön da vinci-metoden

fångar dagen sådde symboliska frön da vinci-metoden Jag tänker inte låta cancern stoppa mig i mitt liv. Jag har inte tid med det, jag har ju så mycket som jag vill göra. Det var tankar som stärkte Håkan Sandberg, konstnären bakom frimärket Blå bandet, när

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SORGEN...4 VAD ÄR DÅ SORGEN OCH SORGEPROCESSEN?...4 SORGEN TAR SIN TID...5 SORGENS 4 STEG...5 SVÅRT

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer