Föreläsare Jón Björnsson Verksam samverkan eller den svanslösa hunden och tillitens premisser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsare Jón Björnsson Verksam samverkan eller den svanslösa hunden och tillitens premisser"

Transkript

1 Föreläsare Jón Björnsson Verksam samverkan eller den svanslösa hunden och tillitens premisser Island drabbades hårt av den ekonomiska krisen. Men det var inte bara ekonomiska värden som försvann i krisens spår även tilliten mellan islänningarna tog skada. Det menar den isländske psykologen Jón Björnsson. - Det var en väldigt stor chock att det skulle hända på vår ö. Alla civilekonomerna, politikerna och ämbetsmännen som svek oss var ju härifrån ön. De var vi. Det var därför vi litade på dem. Jon Björnsson delar med sig av hela sin föreläsning om tillit ord för ord (!) här: Jag kommer från Island som är en ö. Det finns en vetenskap som heter nissologi, ö-logi. Ordet påminner obehagligt mycket om en svensk tomtenisse men har bildats av de grekiska orden nisos = ö och logia = vetenskap. I det ämnet liksom i andra ämnesområden finns en mängd av olösta problem, som t.ex. hur liten en ö får vara innan den blir ett skär. Hur stor den får vara innan den blir fastland. En vetenskapsman vid namn McCall framhåller att det finns 1085 öar i världen. Andra säger att de antingen är fler eller färre. Ingen tvivlar dock på att Island är en av dem. Experter på området öar är överens om att öbor i de allra flesta hänseenden liknar annat folk. En del experter tror dock att öbor har ett särskilt gemensamt tänkesätt eller förhållande till världen, som är annorlunda än hos folk med större och sammanhängande länder under fötterna. De kallar de här tänkesättet islandness - på svenska skulle man kunna kalla det ömentalitet. Kortfattet bygger det tänkesättet på vetskapen om en tydlig, för att inte säga oforänderlig gräns. Ön tar slut vid stranden, mellan ön och fastlandet finns havet, för oss Islänningar en lång och svåröverkomlig sjöväg. Öexperter säger att det här hos öbor förstärker uppfattningen om att de är lite speciella, att det delar sitt levnadsöde med varandra. De får med andra ord en stark samhörigshetskänsla eller vi-känsla. De tycker att folk på andra ställen är annorlunda, ibland skräckinjagande, ibland oansenliga och de litar bättre på varandra. Vid högtidliga tilfällen säger de vi är som en stor familj och menar det. Jag tror inte att kineser någonsin skulle säga så och om folk från mindre länder som t. ex. svenskar eller amerikaner skulle säga det, så skulle de inte ens tro på det själva. Jag tänker inte gå in på Islands historia i detalj. Några norrmän bosatte sig här under letandet efter ett skatteparadis. På grund av politiska nycker hamnade vi först under den norska kungen, sen under danskarna. De behandlade oss otroligt taktfullt och beskyddade oss genom århundraden för de flesta svårigheterna som drabbade Europa. Trots det beskyller vi danskarna för den otroliga ynkedom och oduglighet som kännetecknade landets utveckling. Islänningarna skrev förvisso många svårförståeliga visor, men det var inte förrän vid sekelskiftet nittonhundra som de började använda hjulet som mänskligheten då redan kännt till i årtusenden.

2 Fortsättningen på Islands historia blev så att vi blev förmögna på att sälja fisk under kriget, fick avsevärd Marshall-hjälp, Halldor Laxness fick Nobelpriset, vi vann Miss Universum två eller tre gånger, Björk blev världsberömd, vi blev näst bäst i världen i handboll. Vid den tidpunkten är vi ganska nöjda med oss själva. Sen visade det sig också att vi hade finansmän som tänkte snabbare och skarpare än finansmän på andra ställen i världen. Då glömdes allt mindrevärdeskomplex bort och vi kunde tillåta oss att håna det här klumpiga och långsamma folket som bodde i andra länder. Sen kom oktober Då blev det finanskris på Island och det gick upp för oss att vi inte var smartare än alla andra utan hade levt i en illusion. Helt plötsligt hade vi blivit ett skolexempel på högmod, självbedrägeri och all den värsta sortens galenskap som kan uppstå inom ekonomin och politiken. Vårt sparkapital hade försvunnit och vi var djupt skuldsatta. Vi hade till och med själva hjälpt skurkarna att skinna oss och andra på våra pengar. Den svenska författaren Albert Engström, berättade en gång en historia om en jägare som var ute och jagade med sin jakthund i Lövstaskogen, någonstans i Sverige. Dimman kom smygande och tätnade och han gick vilse och irrade omkring i skogen hela dagen och långt in på natten. Inget villebråd sågs till. Han hade inte tänkt vara borta så länge och hade ingen proviant med sig. Både han och hunden var utsvultna när de stötte på en koja långt in i skogen. I kojan hade några kolare hållit till. De gick in i kojan och hittade elddon och en gryta men inget ätbart. När jägaren betraktade grytan såg han att hunden blev väldigt glad. Det var en klok hund som följde Pavlos lag och visste att när en människa håller i en gryta så får man snart mat. Hunden visade sin glädje genom att vifta på svansen och eftersom jägaren själv var både hungrig och klok så fick han en idé. Han hittade en gammal yxa i kojan och högg med en hastig rörelse av hundens svans. Han satte svansen i grytan och kokade en soppa på den som han sen själv åt upp. Därefter fick hunden gnaga på sitt eget svansben. När de ätit färdigt och stillat den värsta hungern, gick de till sängs. När de vaknade hade dimman lättat och solen sken. Jägaren såg åt vilket håll de skulle gå för att komma ut ur skogen. De var båda två på väldigt gott humör, jägaren gnolade på en melodi och hunden hade säkert viftat på svansen om han nu hade haft någon. Vi islänningar påminde ganska mycket om den här hunden, förra året i oktober när finanserna kollapsade. Nu säger man också att det inte bara är ekonomiska värden som har försvunnit i vårt land under krisen utan tilliten till varandra har också tagit skada. Alla civilekonomerna i sina svarta kostymer som körde upp oss ordentligt, alla politikerna och ämbetsmännen som svek oss var härifrån ön. Vi var tillsammans med en av dem på konfirmationsfest i våras. En annan är nära släkt. De är vi. Det var bl.a. därför som vi litade på dem. Vi kände till den ryska maffian i Finland, Björnebanden i Danmark och Bush-administrationen i USA. Sådana saker kan naturligtvis hända utomlands, men det var en väldigt stor chock att det skulle hända på vår ö. Jag tror och nissologin delar den uppfattningen att det är betydligt alvarligare om folk som bor på en ö slutar att lita på varandra än om de som bor på fastland gör det. Och då har jag kommit fram till diskussionsämnet. Jag tänker tala om tillit. Vad det är och hur man skall vara, för att andra skall kunna lita på en. Vad vet vi om tillit? Tillit- eller dess avsaknad- är en sorts attityd eller ställningstagande inne i en själv. Tillit vänder sig mot framtiden. Det är ett ställningstagande till en annan person, till regeringen, till mannen som du köper korv av, till mannen i bilen bredvid och även till dig själv. Tillit bygger på den erfarenhet som jag har samlat på mig. Någon uppför sig så att jag litar på personen, någon annan så att jag inte gör det. Vissa människor med Erik Homburger Eriksson och Freud som de mest kända, har sagt att erfarenheterna från de första levnadsåren har mest betydelse huruvida man överhuvudtaget litar på omvärlden eller inte.

3 Tillit finns inte bara inne i en själv. Den är inte mindre människor emellan. Den kan vara stor och tät eller liten och luftig. Tillit innebär att utgå ifrån att någon eller något inte sviker man utan står på ens sida. Den som hyser en stor tillit har en benägenhet att vara modig, förhoppningsfull och redo att ta chanser. Den tyska sociologen Niklas Luhmann har uttryckt det så här att tillit är Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität och med det menar han att tillit förenklar livet. Det skulle bli outhärdligt och naturligtvis allt för tidskrävande att med logiskt tänkande räkna ut vad som är säkert och vad som inte är det. Tillit skapas eller förstärks när man upplever att andra människor är trovärdiga, pålitliga, hederliga, rättrådiga, förståndiga, modiga och trevliga. Den bygger på det som vi vet eller tror om folks karaktär. Vissa utrycker det så här: Tillit är att tro på det goda i människan. Den som inte hyser tillit har en benägenhet att vara sluten, försiktig och misstänksam. Nu vill jag gärna citera en svensk författare som heter Theodor Kallifatites. Han är, som också namnet tyder på, inte född i Sverige utan i Grekland. För några år sen skrev han en bok om att vara svensk grek eller grekisk svensk. Boken heter Ett nytt land utanför mitt fönster. Han skriver om tillit och frihet och säger: Det samtida livet förutsätter en enorm mängd tillit för att fungera. Vi måste lita på banker, mekaniker och ingenjörer, på piloter och chaufförer, på husbyggare och brobyggare och vägbyggare. Vi måste lita på daghemmens personal, på lärarna i våra barns skola, på läkarna och på politikerna. Slutligen måste vi lita på våra nära och kära. Kort och gott, hela vårt samhälle vilar på en grund av den ömtåligaste varan; tillit. Den egoistiska oreflekterade friheten hotar just den varan. (64-65). Det är som sagt inte det onda som hotar tilliten, det är friheten själv, friheten som vi är beredda att riskera så mycket för. Kallifatites säger även: Vår tids stora utopi är att friheten i sig är värdefullare än dess begränsningar. Det är som om vi värderar en bils gaspedal högre en dess bromsdito. Vi betalar också priset för denna uppfattning (63-64). Vi pratar ibland oförsiktigt eller till och med oförståndigt om friheten. Som om mer frihet alltid är bättre frihet. Förvisso är frihet bra och ofrihet dåligt, men man får trots det inte släppa friheten lös. Även friheten måste leva med ofrihet och bromsar. Annars släpper vi det, som vi i gamla dagar kallade de sju dödssynderna, löst och okontrollerat. Det var högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri och otukt. På den tiden trodde man att den som begår dessa synder utan ånger skulle bli tvungen att uppehålla sig i helvetet under obeskrivbara plågor i evighet. Och om någon börjar bli lite rostig i hur lång evigheten är, så är den mer än tusen år för varje vattendroppe som finns i världshaven. Vi måste begränsa friheten både med lagar och regler, men frihetens spärrar måste också finnas i människans karaktär, dygder som vi följer, pliktkänsla, heder, samvete och sympati med våra medmänniskor. Annars försvinner tilliten. Det är troligtvis inte värt det, att leva i ett samhälle där ingen kan lita på någon annan. Det är troligtvis detsamma som att uppehålla sig i helvetet under obeskrivbara plågor. Hur behöver individer vara för att kunna lita på varandra? När grekerna började utöva filosofi för två och ett halvt årtusende sedan letade de endast efter svaren på två frågor. Den ena var, Vad är sanning? Den andra, Vad är ett bra liv? Utifrån de här frågorna uppstod å ena sidan kunnskapsteorin, å andra sidan etiken.

4 Platon utgick från det att i varje människa fanns benägenheter både till det goda och det onda. Han benämnde dem dygder och laster. Dygden är benägenheten till att göra det som man tror är rätt och gott. Lasten är benägenheten till eller vanan att göra det som är fel och ont. Platon påstod att livet blev bra för en själv och andra om folk la sig fram vid att utöva dygder och undvika laster. Dygder förbättrar nämnligen livet medan laster förstör det. Man föds inte med dygder. Dygder är seder och bruk som man behöver lära sig, man behöver öva och träna på dem. Man tränar genom att tänka igenom vad det verkliga värdet är och vilka konsekvenser ens handlingar får. Folk får inte vara likgiltigt inför detta, folk får inte låta modenycker eller tillfälliga fördelar styra sig. Folk måste tänka efter, andvända sitt omdöme och intellekt. Man måste ta sig an svåra frågor. Det måste de göra som har tänkt sig att leva ett bra liv. Det är inte lätt men då måste man också komma ihåg att det inte bara var Sandie Shaw som sa: I never promised you a rose garden. Även Gud sa det. Och varför blir livet bättre om man utöver dygder och värre om man utövar laster? Det är för att man då kan tro på det goda i människan. Det är för att man då kan lita på sig själv och andra. Det är för att andra då kan lita på en själv. Det är för att ett bra liv är bättre än ett dåligt. Det är bara på det viset. Etikern John Rawls skrev en fantastisk bok om en dygd:a theory of justice. Den är på 607 sidor. Det har säkerligen skrivits tio miljoner sidor om dygderna. Det finns ingen som har läst dem alla. Troligtvis har mindre än en promille av mänskligheten försökt läsa John Rawls bok. Troligtvis har mindre än en promille av dem förstått den. Ändå handlar den bara om en dygd. Platon sa däremot att dygderna som betyder någonting är fyra. De kallas de fyra kardinaldygderna. Enligt Platon var alla andra dygder, alla mänskliga egenskaper överhuvudtaget endast olika sammanblandningar av de här fyra dygderna. Precis som alla färgnyanser är olika sammanblandingar av de fyra grundfärgerna. Platon sa att de här fyra kardinaldygderna var: Vishet, rättrådighet, måttfullhet och tapperhet. Den som försöker vara vis, måttlig, råttrådig och tapper är en god man, honom kan man lita på. Senare la kyrkan till ytterligare tre dygder, för att få ett bättre grepp om själarna. Det är de så kallade kristliga dygderna; tro, hopp och kärlek. Platon tyckte inte att de var nödvändiga för man hade ju inte uppfunnit kyrkan på hans tid. Vad är vishet? Vad är att vara vis? Svaret på det är att vishet är att veta vad som är gott. En vis man frågar alltid vad som är gott. Han finner nödvändigtvis inte alltid svaret men han letar alltid efter det. Vishet är inte det samma som intelligens. Intelligens andvänds både till gott och ont. Vishet är inte heller det samma som upplysningar. Vishet är det som ligger bakom alla upplysningar. Det gamla guden Oden hade två korpar som satt på hans axlar. De hette Hugin och Munin och flög runt i hela världen. De kom tillbaka med upplysningar om allt som hände. Nyhetsflödet höll på att göra Oden tokig och han offrade sitt ena öga åt jätten Mimir för att uppnå vishet och inte bara upplysningar. Folk föds inte vist. Vishet uppnås endast genom livserfarenhet. Det är en av den här världens förbannelser att folk skulle vara tämligen åldersstiget innan det blir hyfsat vist. Så finns också ovishetens vishet, vilket innebär att veta att man inte vet, det man inte vet. En av mina favoritböcker heter If you meet Buddah along the road, kill him. Jag har aldrig läst den men när jag hör någon som verkar kunna de rätta svaren på alla de svåra frågorna, då drar jag mig till minnes vad boken heter.

5 Vad är rättrådighet? Det är att vara hederlig och rättvis. Alla våra beslut angår andra människor. Det finns visserligen öar men ingen människa är en ö och det finns inga oceaner mellan folk. Det vi gör angår andra. Jag är en av dem som aldrig har läst Rawls bok A Theory of Justice, men jag kan den gyllene regeln: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Nu skall jag berätta en historia om orättrådighet ur Canterbury Tales ; Inte för att ni direkt kan lära er mycket om rättrådighet av den, utan för att ni bättre skall komma ihåg hur viktig dygd, rättrådighet är. För länge sedan när häradshövdingar var uppe i Europa, for två riddare ut på en ridtur. Ödets lott föll så att endast en av dem kom tillbaka. Detta fick häradshövdingen höra talas om. Han var en misstänksam och obetänksam man. Han tyckte inte att det behövde avläggas vitnesmål, utan ställde riddaren som kom tillbaka inför häradsrätt och dömde honom till döden för att ha tagit livet av sin kamrat. Därnäst beordrade han en tredje riddare att ta ut den dödsdömde och hugga huvudet av honom med ett svärd. Då slumpade det sig så att de mötte riddaren som hade ansetts vara mördad, livs levande på gårdsplanen. De tre gick väldigt nöjda in till häradshövdingen och sade att målet var ogiltigt. Ingen var mördad och därmed var ingen skyldig till mord. Häradshövdingen var mer angelägen av att upprätthålla rättens värdighet än av att skipa rättvisa och rättrådighet. Han var av en helt annan uppfattning och avkunnade en ny tilläggsdom i stället för att avskriva målet. Den som ursprungligen ansetts vara mördad, dömdes till döden för att vara ansvarig för sin kamrats felaktiga dödsdom. Därefter sa häradshövdingen att den tidigare avkunnade domen naturligtvis inte skulle upphävas för att det skulle underminera resptekten för rättsstaten. Slutligen dömde han den tredje riddaren till döden för olydnad och för att han helt utan tillåtelse låtit bli att verkställa avrättningen av en dödsdömd. Där förlorade tre män sina huvud på ett omstritt sätt. Nu tänker jag be er att alltid minnas den här berättelsen innan ni dömer andra människor- och speciellt innan ni dömer dem till döden. Vad är tapperhet? Det är att ha mod att göra det som är rätt. Att stå för det man tycker och tror på. Det är inte nog att vara vis och veta vad som är gott, ärlig och veta vad som är rätt men inte ha modet att reagera i överensstämmelse med det. Tapperhet är förutsättningen för att individen tar ställning med sig själv, bevarar sina värderingar i en tid av frestelser, rädsla och grupptryck. Vad är måttlighet? Det är att ha en förnuftig kontrol över sina begär, att inte snärja in sig i girigheten. Det kan förefalla som om mer är bättre. Kanske kommer ni ihåg Imelda Marcos som var gift med diktatorn på Filipinerna som fördrevs från makten för några år sedan. När den barfota och i trasor klädda pöbeln trängde in i fru Marcos bostad hittade de ett rum som det inte var något annat i än hennes skor. Hon hadde 1060 par. Äger man 1060 par behöver man inte använda samma par mer än en gång vart tredje år. Filosofer och psykologer som har funderat över det här och andra liknande fall säger att om fru Imelda hade fått tid på sig att köpa par 1061, så hade det ökat hennes livsglädje i en väldigt liten utsträckning och inte i närheten av hur lycklig en skolös man skulle bli över att få endast ett par skor. Det ligger mycket i talesättet mycket vill mer men det sorgliga är att mer slutar att vara bättre. Nietszche sa någonstans att den som inte var nöjd med litet skulle inte heller bli nöjd med mycket. Alkoholisten vill förvisso alltid få mera alkohol, men det verkar vara lika omöjligt att ge honom så mycket sprit att han släcker sin törst, som det verkar vara att betala en direktör så mycket lön att han inte vill ha mer. Det är inte bara det att omåttligheten inte ger oss någon extra glädje utan girigheten är som dråpfisken i akvariet. Han skonar ingen och förintar allt i sin närhet.

6 De fyra kardinaldygderna: Vishet, rättrådighet, tapperhet och måttfullhet, är bara fyra ord. Det följer inte med några långa förklaringar, varje individ måste kämpa med att ge de här orden betydelse. Den som har läst John Rawls A Theory of Justice blir inte nödvändigtvis en rättrådig människa. Det är inte självklart att vi kan lita på honom. Vi kan däremot lita på den människa som alltid kämpar med att ge rättrådigheten en betydelse genom sina handlingar. Tillit exsisterar mellan folk. Vi vill kunna lita på andra människor, men vi har tyvärr ingen metod som gör att folk blir sådana, förutom det att själva vara den man kan lita på. Så enkelt är det nog. Konferensens överskrift är Ungdomar är en resurs- vad är då problemet?. Någon kan tycka att jag har talat för litet om ungdomar. Till den vill jag bara säga att mellan raderna har jag knappast talat om någonting annat. Vi måste vara på det sättet och skapa en sådan värld och ett sådant samhälle att barn kan lita på oss.

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Tolvstegsbehandlingen använder tolvstegsprogrammet som väg ut ur en känslomässig smärta

Tolvstegsbehandlingen använder tolvstegsprogrammet som väg ut ur en känslomässig smärta 1 Tolvstegsbehandlingen använder tolvstegsprogrammet som väg ut ur en känslomässig smärta av Gudni Stefansson Alla tolkningar av tolvstegsprogrammet som framgår av texten är mina egna. Det finns över två

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

MEDICINSK ETIK. i fickformat. Texten kan laddas ner gratis. Det är inte tillåtet att sälja den vidare i någon

MEDICINSK ETIK. i fickformat. Texten kan laddas ner gratis. Det är inte tillåtet att sälja den vidare i någon MEDICINSK ETIK i fickformat Texten kan laddas ner gratis. Det är inte tillåtet att sälja den vidare i någon form. Copyrighten ligger hos författaren. För värdefulla synpunkter på texten vill jag tacka

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet?

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Reflektioner kring kunskapens yttersta grundvalar vad är Sanning, och hur vet vi det? av Sverker Johansson 2003 Text att läsa inför min föreläsning 9

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU Kulturen och pilen '(1.8/785(//$ %,/'(1$97(5$3, Människor 1 som kommer till terapeuter och behandlare har olika idéer om hur psyket fungerar och om hur behandling skall bedrivas. Vi kallar deras idéer

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Dags för en förändring?

Dags för en förändring? Dags för en förändring? Dags för en skribent Karin Bengtsson foto www.matton.se Hans Runesson grafisk form Katarina Lundquist repro & tryck Löwex Trycksaker AB, Växjö upplaga 3 000 ex kontakt detgodalivet@ltkronoberg.se

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer