Aktiemarknadsnämnden. Verksamhetsberättelser. Guide. Uttalanden. Inledning... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiemarknadsnämnden. Verksamhetsberättelser. Guide. Uttalanden. Inledning... 5"

Transkript

1 Aktiemarknadsnämnden Inledning... 5 Verksamhetsberättelser Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Guide Guide till Aktiemarknadsnämndens uttalanden Aktiemarknadsnämndens uttalanden

2 Förord 3 Aktiemarknadsnämndens uttalanden kommer nu i en fjärde uppdaterad upplaga efter att uttalandena inte längre är en del av Börsvolymen. Syftet med boken är att samla Aktiemarknadsnämndens offentliggjorda material i ett lättillgängligt och smidigt format. Boken är uppdaterad med uttalanden offentliggjorda till och med den 22 juni Sedan förra upplagan har 32 nya uttalanden offentliggjorts av nämnden och tagits in i boken. Dessutom är den uppdaterad med 2014 års verksamhetsberättelse. Aktiemarknadsnämnden med uttalanden till juni 2015 har sammanställts inom FAR Akademi under ledning av jur.kand. Clara Hamrén. På den digitala tjänsten FAR Online publicerar vi alltid de senaste uttalandena från Aktiemarknadsnämnden, uppdaterar guiden löpande m.m. FAR Online är perfekt för dig som vill vara säker på att ha tillgång till den senaste informationen. Dina åsikter är viktiga för oss! Alla önskemål och synpunkter på denna bok eller andra produkter är välkomna till Stockholm den 22 juni 2015 David Nylund Förlagschef

3 111 Aktiemarknadsnämnden från :1 Anonymt offentligt erbjudande, diverse frågor :2 Proventus Upsala-Ekeby värde på konvertibelt skuldebrev :3 Pharmacia Leo likabehandling av innehavare av fria och bundna aktier från :1 Malmros Stiab erbjudande till innehavare av optionsbevis :2 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1987:3 Gambro likställighetsprincipen samt utformning av emission :4 Holmen nyemission av fria och bundna aktier :5 6 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1987:7 Pronator Enator värdering av optionsrätt :8 Anonymt ej namngivet större företagsförvärv finansierat genom emission av konvertibla skuldebrev :9 Skåne-Gripen omstämpling av aktier :10 11 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 från :1 Argentus Beijer offentligt erbjudande :2 Nolato förändring av röstvärdet på A-aktier :3 BPA ej aktiemarknadsbolag, insiderfrågor :4 MoDo Iggesund Holmen Ratos Marieberg offentligt erbjudande, likabehandling :5 MoDo Holmen Ratos Marieberg erbjudandeplikt :6 Pharmacia ändring av konverteringsvillkor :7 Stora Patricia konvertibelinnehavares rätt vid emission av nytt aktieslag :8 Trelleborg Boliden offentligt erbjudande till innehavare av konvertibla förlagsbevis :9 Nordstjernan ABV offentligt erbjudande till innehavare av teckningsoptioner :10 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1988:11 Wilh Becker Kanthal Höganäs offentligt erbjudande, information och beslutsform :12 Skanska Drott avvikelse från företrädesrätt, värdering :13 Pharos skyldighet att upprätta prospekt vid private placement från :1 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1989:2 Anonymt förvärv av teckningsoptioner inför större affär :3 BPA rätt att omvandla A-aktier till B-aktier :4 Anonymt information vid riktad emission :5 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1989:6 Obligentia sammanläggning av aktier :7 Gota Wermlandsbanken höjning av vederlag för preferensaktier 182

4 112 från :1 Initiativärende spridning av aktier för notering :2 3 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1990:4 Exab Burlövs kommun avsiktsförklaring i prospekt :5 Nordstjernan ABV ersättning till innehavare av teckningsoptioner :6 Kongsbo Beijer konvertibla vinstandelsbevis :7 9 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 från :1 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1991:2 ASEA se 1992:4 1991:3 Industrivärden Bahco olika vederlag för A- och B-aktier från :1 Anonymt styrelsens fördelning av aktier tecknade utan företrädesrätt :2 Freia Marabou närståendes förvärv av aktier till högre pris än det offentliga erbjudandets :3 ej offentliggjort 1992:4 ASEA information om skattefrågor :5 Skåne-Gripen försäljning av bolag till ledande befattningshavare :6 Sandvik ändring av bolagsordning i syfte att försvåra uppköp :7 Wallenstam ändring av villkor för konvertibla förlagslån till anställda från :1 Fermenta olika behandling av aktieägare vid nyemission från :1 ej offentliggjort 1994:2 Anonymt förenklad hantering av köp och försäljning av mindre aktieposter :3 SCA Skandia förlängning av teckningsfrist :4 Volvo BCP förändring av villkor i offentligt erbjudande :5 6 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1994:7 Investor styrelsebeslut om ersättning till enskilda styrelseledamöter från :1 3 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1995:4 ej offentliggjort från :1 Investor Scania ändring av konvertibelvillkor :2 3 ej offentliggjorda 1996:4 Ratos spridning av dotterbolagsaktier, prioriterad behandling av anställda

5 113 från :1 Trustor Kanthal tillämpning av Leo-lagen samt betydelsen av uttalande av VD i årsredovisningen :2 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 från :1 Anonymt införande av konverteringsförbehåll i bolagsordning :2 Electrolux ändring av bolagsordning avseende röstvärde :3 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1998:4 ej offentliggjort 1998:5 6 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1998:7 Imatran Voima (IVO) omfattningen av NBKs rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv :8 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1998:9 Näckebro Drott omfattningen av NBKs rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv :10 Aktiespararna byte av noteringsvaluta :11 ej offentliggjort från :1 4 ej offentliggjorda 1999:5 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1999:6 Anonymt budplikt :7 Meda budplikt, tidpunkten härför och möjlighet till dispens :8 Meda budplikt och möjlighet till dispens :9 ICB Shipping budplikt, närståendekriteriet och möjlighet till dispens :10 ej offentliggjort 1999:11 Anonymt budplikt, säljoption och tidpunkt för prospekt :12 British Steel budplikt och möjlighet till dispens :13 ICB Shipping budplikt och möjlighet till dispens :14 Ratos avveckling av inlösenprogram :15 ej offentliggjort 1999:16 Linde räntekompensation :17 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1999:18 Linde flaggningsregler :19 ICB Shipping prisskillnad mellan A-aktier och B-aktier, budplikt ochutköp :20 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1999:21 Graningeverken uppdelning av acceptfrist vid offentligt erbjudande :22 Frontline uppköpserbjudande i samband med tvångsinlösen :23 Karl Fazer budplikt, möjlighet till dispens och närståendekriteriet :24 ej offentliggjort

6 114 från :1 Castellum kontanterbjudande istället för aktier till vissa aktieägare :2 ej offentliggjort 2000:3 Initiativärende innebörden av uttrycket börs vid offentligt erbjudande :4 Anonymt bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier :5 7 ej offentliggjorda 2000:8 Columna Fastigheter Drax Holding återkallande av offentligt erbjudande om aktieförvärv :9 Anonymt budplikt vid återköp respektive indragning av aktier :10 Nordic IT Investor Provider BV undantag från budplikt vid rekonstruktion :11 ej offentliggjort 2000:12 Mellby Senea undantag från budplikt vid rekonstruktion :13 Partek Kalmar Industries prospektreglerna i NBKs rekommendationer om offentligt erbjudande om aktieförvärv :14 Anonymt budplikt vid omvandling av A-aktier till B-aktier :15 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 2000:16 17 ej offentliggjorda 2000:18 Binär Elektronik budplikt genom förvärv pga. emissionsgaranti :19 ej offentliggjort 2000:20 Perstorp Industrikapital återkallande av bud :21 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 2000:22 23 ej offentliggjorda 2000:24 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 2000:25 MTG SEB utövande av rösträtt enligt generell rösträttsfullmakt utan instruktion från :1 ej offentliggjort 2001:2 Artema Medical olika vederlag vid offentligt uppköpserbjudande :3 E.ON Sydkraft villkor vid offentligt erbjudande föranlett av budplikt :4 5 ej offentliggjorda 2001:6 e-conomy Network undantag från budplikt :7 ej offentliggjort 2001:8 Columna Fastigheter åtgärder för att minska antalet aktieägare :9 Catella Inter Ikea Glocalnet undantag från budplikt :10 15 ej offentliggjorda 2001:16 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 2001:17 Traction Matteus pressmeddelande offentligt erbjudande? :18 28 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1

7 :29 KF Media Vision Park undantag från budplikt avseende teckningsoptioner :30 The Haggiag Rome Settlement Trust Live Networks undantag från budplikt :31 Skanditek undantag från budplikt :32 38 ej offentliggjorda från :1 Principuttalande incitamentsprogram :2 Initiativärende riktade emissioner :3 5 ej offentliggjorda 2002:6 Aktiespararna riktad emission, information till aktieägare :7 Infinicom erbjudande om konvertering vid företagsrekonstruktion :8 ej offentliggjort 2002:9 Anonymt värderingsutlåtande vid offentligt erbjudande :10 MediTeam Dental tillämpligheten av AMN 2002:6 när åtgärder för ett förvärv påbörjats före uttalandet :11 ej offentliggjort 2002:12 Linc undantag från budplikt :13 Scania god sed vid utköp av dotterbolag från aktiemarknadsbolag m.m :14 ej offentliggjort 2002:15 Gabrielsson Invest Music Network Records undantag från budplikt, riktad nyemission :16 ej offentliggjort 2002:17 Nobel Biocare domicilbyte underställt bolagsstämman, inhämtande av värderingsutlåtande :18 19 ej offentliggjorda 2002:20 Aktiespararna budgivares begäran om extrastämma i målbolaget för att välja ny styrelse under pågående budperiod :21 ej offentliggjort 2002:22 Mellby Senea undantag från budplikt, nyemission :23 ej offentliggjort 2002:24 Kaupthing Bank undantag från budplikt avseende teckningsoptioner :25 Outokumpu AvestaPolarit tillämpning av svenska regler om likabehandling vid offentligt erbjudande :26 27 ej offentliggjorda 2002:28 Gandalf undantag från budplikt :29 Adera undantag från budplikt :30 Telenor Utfors undantag från budplikt vid företagsrekonstruktion :31 Telenor Utfors undantag från budplikt vid företagsrekonstruktion (omprövning av 2002:30)

8 116 från :1 LGP Telecom Holding undantag från budplikt avseende teckningsoptioner :2 ej offentliggjort 2003:3 Anonymt beslutsformer för vissa aktiebaserade incitamentsplaner :4 MGA Holding undantag från budplikt :5 FöreningsSparbanken Wedins undantag från budplikt :6 Adera Mogul undantag från skyldighet att bjuda på teckningsoptioner :7 ej offentliggjort 2003:8 Wohlin styrelseledamots aktieinnehav i konkurrerande företag :9 Initiativärende budgivares skyldighet att förvärva teckningsoptioner och konvertibler :10 Taurus RaySearch undantag från budplikt :11 Mellby undantag från budplikt :12 Rambøll Hannemann & Höjlund Scandiaconsult villkor vid offentligt erbjudande om aktieförvärv :13 14 ej offentliggjorda 2003:15 Anonymt finansiering av offentligt erbjudande, villkor och information :16 CISL undantag från budplikt :17 ej offentliggjort 2003:18 Linc undantag från budplikt, förlängning av tid för nedbringande av röstandel :19 Hebi Health Care undantag från budplikt :20 Biophausia riktad emission av konvertibler m.m :21 Optovent förlängd frist för prospekt vid offentligt erbjudande :22 Boliden Outokumpu undantag från budplikt :23 ej offentliggjort 2003:24 Countermine undantag från budplikt :25 Adera Bonnierkoncernen undantag från budplikt :26 ej offentliggjort 2003:27 Pomonagruppen Binar förlängd frist vid uppköpsprospekt :28 Bure Dimension undantag från budplikt :29 Optovent återkallande av offentligt erbjudande :30 Nordstjernan Altima budplikt vid utdelning och senare börsnotering :31 Nordstjernan KMT undantag från budplikt :32 Nordstjernan KMT villkor vid budpliktsbud m.m :33 Icon Medialab Red Valley undantag från budplikt :34 ej offentliggjort 2003:35 Powerwave LGP Allgon förlängd frist för uppköpsprospekt

9 117 från :1 Rejlers undantag från budplikt :2 Initiativärende fusionsplanens utformning vid fusioner mot kontant vederlag :3 Strand Interconnect undantag från budplikt :4 Invik Emesco tolkning beträffande budplikt :5 SWECO undantag från budplikt :6 Linc Stille förlängning av undantag från budplikt :7 SkyCom Danielsson undantag från budplikt :8 SWECO tolkning av budpliktsreglerna :9 Hoist International konkurrerande bud :10 Smarteq undantag från budplikt :11 Ericsson röststyrkeförändring :12 IDL Biotech undantag från budplikt :13 Fenix undantag från budplikt :14 Digital Vision undantag från budplikt :15 Anonymt riktad emission med rabatt :16 Broströms eventuellt närståendeförhållande :17 ej offentliggjort 2004:18 Proventus Brio prisskillnad A- och B-aktier vid bud m.m :19 VLT pris m.m. vid offentligt bud :20 Zip Structure C2Sat undantag från budplikt :21 Wihlborgs Fabege tidpunkt för publicering av värderingsutlåtande vid offentligt erbjudande :22 Anonymt efteraffärer vid förlängning av offentligt erbjudande :23 Initiativuttalande fusion :24 TDC Song Networks bud till amerikanska aktieägare :25 Enlight Litorina undantag från budplikt :26 SWECO undantag från budplikt :27 IFS undantag från budplikt :28 Biolin undantag från budplikt :29 VLT avnotering efter offentligt bud :30 TDC Song Networks förlängning av bud :31 VLT frågor i samband med offentligt erbjudande :32 Ainax målbolags deltagande på stämma i budgivarbolag :33 Wilh. Sonesson undantag från budplikt :34 Broströms ev. närståendeförhållande :35 FöreningsSparbanken Wedins undantag från budplikt :36 Telenor Glocalnet undantag från budplikt :37 Meda Stena undantag från budplikt :38 Schibsted TV4 undantag från budplikt :39 Securitas avslut av incitamentsprogram :40 ej offentliggjort

10 :41 Boliden undantag från budplikt :42 Aspiro Schibsted undantag från budplikt :43 ej offentliggjort 2004:44 TV4 Bonnier undantag från budplikt :45 ej offentliggjort från :1 Stockholmsbörsen skyldighet att informera marknaden om s.k. sidoaffärer vid ett offentligt erbjudande om förvärv av aktier :2 Realia Welkins fusion :3 TV4 Bonnier och Proventus undantag från budplikt :4 Kinnevik tolkning av budpliktsregler :5 NCC courtagefri aktiehandel :6 Digital Vision Littco undantag från budplikt :7 Baker & McKenzie emissionsgaranti :8 Trio Kistefos dispens budplikt :9 Gexco undantag från budplikt :10 Cybercom JCE-gruppen undantag från budplikt :11 ej offentliggjort 2005:12 Cybercom JCE-gruppen undantag från budplikt :13 Intentia prisskillnad A- och B-aktier vid bud :14 Innate Pharmaceuticals Affärsstrategerna undantag från budplikt :15 Paynova villkor för teckningsoptioner :16 Anonymt tillåtet villkor vid offentligt bud :17 Linklaters tolkning av NBKs äldre takeover-regler :18 Linc Stille erinran om budplikt, brott mot god sed :19 ej offentliggjort 2005:20 Erik Selin Fastigheter Enlight undantag från budplikt :21 Lawson Software Intentia förlängd frist för uppköpsprospekt :22 Agnico-Eagle Riddarhyttan förlängd frist för uppköpsprospekt :23 ej offentliggjort 2005:24 Catella IBS undantag från budplikt :25 Anonymt due diligence :26 Ittur Industrier Rörvik Timber förlängd frist för uppköpsprospekt :27 Nethouse Precio Precio Forum SQL undantag från budplikt :28 Erik Selin Fastigheter Enlight undantag från budplikt :29 Adiutare LightLab undantag från budplikt :30 TBS Infrastructure Quotz Glocalnet undantag från budplikt :31 BubbelTian undantag från budplikt :32 Old Mutual Skandia utformning av bud :33 Old Mutual Skandia villkor vid offentligt bud :34 Aspiro Schibsted tolkning av budpliktsregler :35 Gamers Paradise Tilford undantag från budplikt

11 :36 Old Mutual Skandia villkor vid offentligt bud :37 Hexagon Leica tillhandahållande av prospekt :38 Skandia utformning av bud :39 East Capital HQ Fonder kritik för försenad flaggning :40 Old Mutual Skandia förlängd frist för uppköpsprospekt :41 Magic House Sven Aage Bengtson undantag från budplikt :42 Nordea Bank, Weland Klippan undantag från budplikt :43 Fingerprint Cards Technoimagia undantag från budplikt :44 Digital Vision Lars Taflin med närst. undantag från budplikt :45 Bo Håkansson med bolag Biolin undantag från budplikt :46 Aktiespararna frågor om Old Mutuals bud på Skandia :47 Skandia Old Mutual målbolags åtgärder vid offentligt bud :48 Skandia Old Mutual vissa frågor vid offentligt bud :49 Nordnet Pensionsförsäkring tolkning budpliktsregler :50 TBS Infrastructure Glocalnet undantag från budplikt :51 ej offentliggjort 2005:52 OMX aktiegåva till anställda från :1 AcandoFrontec Resco prospekt vid offentligt bud :2 Stille god sed vid beslut om byte av marknadsplats :3 Pavl Lautrup Betting Promotion undantag från budplikt :4 Gabrielsson Borås Wäfveri undantag från budplikt :5 Oriflame inlösen, NBKs takeover-regler :6 SSAB inlösenprogram :7 ej offentliggjort 2006:8 Dirbal Anderssonbolagen Doro undantag från budplikt :9 Phonera Viking Telecom undantag från budplikt :10 Nordic Mining Gexco förlängd frist för uppköpsprospekt :11 12 ej offentliggjorda 2006:13 Kaneteg GetUpdated Sweden/Eastpoint undantag från budplikt :14 ej offentliggjort 2006:15 Axel Johnson Mekonomen tolkningsbesked om budplikt :16 Erik Selin Fastigheter Tripep undantag från budplikt :17 Global Factory Sweden Add Your Logo Group undantag från budplikt :18 Paynova kvittningsemissioner :19 NetOnNet Waldir utebliven flaggning :20 21 ej offentliggjorda 2006:22 Anonymt uteslutande av målbolagsaktieägare i vissa länder :23 Logica WM-data tolkning av takeover-reglerna :24 Opica Capio dispens från skyldighet att lämna bud på konvertibler och teckningsoptioner

12 :25 ej offentliggjort 2006:26 Segulah NEA tolkningsbesked angående revisorsgranskning av erbjudandehandling :27 Anonym utländsk budgivare utformning av bud :28 MAN Scania förlängd frist för uppköpsprospekt :29 Gernandt & Danielsson tolkning av takeover-reglerna :30 Opica Capio eventuell fusion :31 Cevian Volvo valberednings sammansättning :32 33 ej offentliggjorda 2006:34 Rezidor Hotel Group tolkning budpliktsregler :35 MAN Scania värdering av sidoaffär till bud :36 ej offentliggjort 2006:37 Bo Håkansson med bolag Biolin undantag från budplikt :38 JCE Group Cybercom villkor i bud :39 ej offentliggjort 2006:40 Segulah NEA fusion :41 Taflin/Littco Digital Vision undantag från budplikt :42 JCE Group Semcom villkor i bud :43 Stena Adactum/Midelfart Holding Wilh. Sonesson undantag från budplikt :44 Wallenbergstiftelser/Investor Scania undantag från budplikt :45 Check Point Protect Data dispens från skyldighet att lämna bud på teckningsoptioner :46 Peab ändring konvertibelvillkor :47 Nethouse Group/Preagare Precio Systemutveckling förlängt undantag från budplikt :48 Pricer riktad emission :49 Konsumentföreningen Stockholm LjungbergGruppen undantag från budplikt :50 Hebi dispens från budplikt :51 Avanza Pension tolkning budpliktsregler :52 ej offentliggjort 2006:53 MAN Scania vissa frågor om information m.m. vid bud :54 Anonymt ändring av teckningsoptioner :55 Scania tillåtna försvarsåtgärder vid bud :56 Doro tolkning budpliktsregler :57 ej offentliggjort 2006:58 MGA Active Biotech undantag från budplikt :59 Goldcup D 2389 TradeDoubler dispens från budplikt på teckningsoptioner i dotterbolag från :1 Home Properties dispens från budplikt :2 Taurus dispens från budplikt :3 Eurovip dispens från budplikt

13 :4 MAN Scania återkallelse av bud :5 Initiativuttalande fusioner med aktiemarknadsbolag :6 Atria Sardus dispens från bud på teckningsoptioner :7 Vinge Leo-reglernas tillämpning :8 Scania dispens från budplikt :9 Cornell riktade emissioner :10 Scania kostnader för försvarsåtgärder :11 CoolGuard Iniris dispens från fyraveckorsfristen :12 Peab korsvist incitamentsprogram :13 Fingerprint Card flaggning :14 Milestone Invik dispens från bud på teckningsoptioner :15 IBM Telelogic stanna kvar-bonusprogram :16 Rezidor dispens från budplikt :17 Anonymt tolkning av LUA :18 Nasdaq OMX fullföljandevillkor :19 Nasdaq OMX dispens från fyraveckorsfristen :20 ej offentliggjort 2007:21 IBM Telelogic dispens från bud på teckningsoptioner :22 IBM Telelogic dispens från visst innehåll i erbjudandehandling :23 Fangel Gexco dispens från budplikt :24 Milestone Invik prisskillnad mellan A- och B-aktier i bud :25 Anonymt Uppköpserbjudande, bonusprogram :26 Nasdaq OMX dispens från fyraveckorsfristen :27 Anonymt incitamentsprogram :28 KappAhl Lindex dispens från bud på teckningsoptioner :29 Dubai OMX dispens från fyraveckorsfristen :30 Dubai OMX frågaomgodsed :31 Dubai OMX fråga om likabehandling :32 Dubai och Nasdaq OMX frågor :33 Dubai och Nasdaq OMX fråga om föraffär :34 Nefab dispens från offentliggörande enligt 3 kap. 1 LUA :35 ej offentliggjort 2007:36 Volkswagen Scania utvidgad dispens från budplikt :37 Arnhult och Balder Biolight dispens från budplikt :38 Anonymt tolkning av takeover-reglerna :39 ej offentliggjort 2007:40 Borse Dubai OMX dispens från fyraveckorsfristen :41 Bure Academedia dispens från bud på teckningsoptioner :42 Latour Securitas Direkt dispens från bud på teckningsoptioner :43 Borse Dubai OMX tolkning av budplikt och dispens från visst innehåll i erbjudandehandling :44 Procastor Gant dispens från bud på teckningsoptioner

14 122 från :1 Proffice tolkning av budplikt :2 Betting Promotion förlängd dispens från budplikt :3 GTECH Boss Media dispens från bud på teckningsoptioner :4 MGA Tilgin dispens från budplikt :5 ej offentliggjort 2008:6 Sandvik tillämpning av Leo-reglerna :7 Anonymt styrelsearvode i form av syntetiska aktier :8 Boss Media tolkning av budplikt :9 ej offentliggjort 2008:10 XponCard tolkning av NBKs äldre takeover-regler :11 Carl Lamm dispens från värderingsutlåtande och bud på teckningsoptioner :12 Cision tidpunkt för offentliggörande av styrelseuttalande :13 Zodiak dispens från bud på teckningsoptioner :14 ej offentliggjort 2008:15 Ratos fråga om tillämpning av Leo-reglerna :16 17 ej offentliggjorda 2008:18 Cloetta Fazer tolkning budplikt, dispens från fyraveckorsfrist samt fråga om likabehandling :19 FranceTelecom preannouncement om TeliaSonera :20 Deccan IBS tolkning av II.10 angående föraffär :21 22 ej offentliggjorda 2008:23 Gunnebo dispens från bud på teckningsoptioner :24 ej offentliggjort 2008:25 CA Fastigheter Scribona tolkning av takeover-reglerna :26 Anonymt tolkning LUA :27 CA Fastigheter Scribona dispens från budplikt :28 Broström dispens från bud på teckningsoptioner :29 ej offentliggjort 2008:30 Cyril Cision tolkning av takeover-reglerna :31 Porsche Scania tolkning av och dispens från takeover-reglerna :32 ej offentliggjort 2008:33 Teleca tolkning av punkten II.10 ang. föraffärer :34 Carrier GL Beijer dispens från budplikt :35 Cloetta Fazer dispens från bud :36 Stena Meda dispens från budplikt :37 ENACO dispens från bud på teckningsoptioner :38 HealthCap Investor Aerocrine dispens från budplikt :39 Peab pressmeddelandets utformning :40 ej offentliggjort 2008:41 NGM Holding dispens från budplikt :42 Q-Med tidpunkt för styrelseuttalande

15 2008:43 Anonymt tolkning av takeover-reglerna, styrelsejäv :44 Corem dispens från budplikt :45 Q-Med tolkning av takeover-reglerna :46 Wayfinder dispens från bud på optioner :47 Teleca tolkning av budplikt samt fråga om omprövning av AMN 2008: :48 Anonymt fråga om god sed vid incitamentsprogram :49 Q-Med tolkning av takeover-reglerna :50 Emesco omstrukturering :51 Central Asia Gold dispens från budplikt från :1 Anonymt dispens från bud på teckningsoptioner :2 ej offentliggjort 2009:3 Goldman Sachs, Morgan Stanley tolkning LUA :4 Betting Promotion förlängd dispens från budplikt :5 Investor Husqvarna dispens från budplikt :6 Sapere tolkning av LUAs övergångsregler :7 Active Biotech dispens från budplikt :8 Hemtex dispens från budplikt :9 Micronic dispens från budplikt :10 Carl Lamm dispens från bud på teckningsoptioner :11 Hebi tolkning av takeover-reglerna :12 Traction Nilörngruppen takeover-reglerna köp i marknaden :13 Nordea emissionsvillkor :14 Anonymt tolkning av takeover-reglerna :15 Arnhult dispens från budplikt vid aktielån :16 Hakon Invest Hemtex prisibud :17 Metro ändring av bolagsordning i utländskt bolag :18 Rottneros tolkning av LUA :19 Sonesson dispens från budplikt :20 Gunnebo dispens från budplikt :21 22 ej offentliggjorda 2009:23 Ticket dispens från budplikt :24 Micronic PartnerTech dispens från budplikt :25 Biovitrum dispens från budplikt :26 Countermine dispens från budplikt :27 Biolin dispens från budplikt :28 ej offentliggjort 2009:29 Nordic Mines riktad emission :30 Ticket dispens och tolkning av takeover-reglerna

16 124 från :1 Botnia dispens från budplikt :2 ej offentliggjort 2010:3 NovaCast tolkning och dispens från budplikt :4 Novotek dispens från budplikt :5 IGE dispens från budplikt :6 Anoto Group dispens från takeover-reglerna :7 Vita Nova tolkning av takeover-reglerna :8 Anonymt fråga om ändring av konvertibelvillkor :9 ej offentliggjort 2010:10 Anonymt fråga om tillämpning av Leo-reglerna :11 NGS dispens från budplikt :12 Micronic dispens från budplikt :13 ej offentliggjort 2010:14 CBBG dispens från budplikt :15 Ledstiernan avnotering :16 AcadeMedia tolkning av takeover-reglerna :17 AcadeMedia dispens från takeover-reglerna :18 Clean Tech East Holding dispens från budplikt :19 Kinnevik tolkning av LUA :20 Tricorona tolkning av takeover-reglerna :21 Vinge tillämpning av Leo-reglerna :22 HL Display tolkning av takeover-reglerna :23 ej offentliggjort 2010:24 Providence AcadeMedia tolkning av takeover-reglerna :25 FindAds dispens från budplikt :26 Anonymt tolkning Leo-reglerna :27 Transatlantic tolkning av LUA, dispens från budplikt :28 Transatlantic tolkning av LUA :29 Fundior tolkning av NBKs takeover-regler :30 31 ej offentliggjorda 2010:32 Intius dispens från budplikt :33 Corem dispens från budplikt :34 Vinge tolkning av Leo-reglerna :35 Björn Borg tolkning av Leo-reglerna :36 ej offentliggjort 2010:37 Wallenstam tolkning av LUA :38 ej offentliggjort 2010:39 Rörvik tolkning av LUA :40 Principuttalande incitamentsprogram :41 Galderma Q-Med tolkning av dispens från LUA och takeoverreglerna :42 Assa Abloy Cardo dispens från LUA

17 :43 Anonymt tolkning av bolagsstyrningskoden :44 Assa Abloy Cardo dispens från LUA och takeover-reglerna :45 ej offentliggjort 2010:46 Waldir NetOnNet dispens från LUA och takeover-reglerna från :1 Stingbet dispens från budplikt :2 Bud på ICM Kungsholms tolkning och kritik, takeover-reglerna :3 Anonymt löneökning villkorad av varaktigt aktiesparande :4 AlphaHelix dispens från budplikt :5 Avalanche Netrevelation dispens från budplikt :6 FinnvedenBulten dispens från budplikt :7 Investor Swedish Orphan Biovitrum dispens från budplikt :8 Karolinska tolkning av LUA :9 Traction dispens från budplikt :10 Medivir BioPhausia dispens från bud på teckningsoptioner :11 Serendipity Episurf Medical dispens från budplikt :12 Handuk Reinhold Polska dispens från budplikt :13 Transmode Holding dispens från budplikt :14 Renhult Invest Aqualiv och Värmlands Finans dispens från budplikt :15 1,618 Strict tolkning av takeover-reglerna :16 Aktiespararna fråga om god sed på aktiemarknaden :17 CISK 360 Holding AB dispens från budplikt :18 Svenska Capital Oil dispens från budplikt :19 ej offentliggjort 2011:20 Anonymt tolkning av takeover-reglerna :21 Ratos god sed vid företrädesemission :22 Victory Life RFIG dispens från budplikt :23 Vostok Nafta dispens från budplikt :24 ej offentliggjort 2011:25 Transatlantic dispens från budplikt :26 Mellby Gård KappAhl dispens från budplikt :27 Dutot KappAhl dispens från budplikt :28 Öresund tolkning av takeover-reglerna :29 Herma Securities HQ dispens från budplikt :30 Allenex dispens från budplikt m.m :31 ENI Obducat fråga om dispens från budplikt vid kvittningsemission :32 Wise Group Resurs Bemanning dispens från sexveckorsfristen för erbjudandehandling :33 Cloetta dispens från budplikt :34 ENI Obducat fråga om undantag från fyraveckorsfrist avseende budpliktsbud

18 126 från :1 Beagle Paradox dispens från budplikt :2 Henrik Kvick AB Stingbet Holding dispens från budplikt :3 Schibsted Aspiro dispens från bud på teckningsoptioner :4 ej offentliggjort 2012:5 Initiativuttalande närståendetransaktioner :6 Verdane Capilon dispens från takeover-reglerna :7 Josab fråga om dispens från budplikt :8 A-Com dispens från budplikt :9 10 ej offentliggjorda 2012:11 Askinger Josab dispens från budplikt vid företrädesemission :12 Al Amoudi Tigran Technologies AB dispens från budplikt :13 Eldorado Gold Kopy Goldfields dispens från budplikt :14 Kinnevik Metro tolkning av takeover-reglerna :15 Backahill Brinova dispens från att rikta erbjudande till aktieägare i vissa jurisdiktioner :16 Mineral Invest dispens från budplikt :17 ej offentliggjort 2012:18 Leksell Elekta fråga om dispens från budplikt :19 Aarhus Karlshamn tolkning av LUA och god sed :20 Everbring Hartelex dispens från budplikt :21 NH Invest Thenberg & Kinde dispens från budplikt :22 Leksell Elekta dispens från budplikt :23 Anonymt tolkning av takeover-reglerna :24 Henrik Kvick AB Net Gaming dispens från budplikt :25 Östersjöstiftelsen LightLab dispens från budplikt :26 Arctic Paper Rottneros tolkning av takeover-reglerna :27 Pan Capital Creades dispens från budplikt :28 ej offentliggjort 2012:29 Amasten Morphic dispens från budplikt :30 Anonymt god sed vid inkråmsöverlåtelse :31 Getupdated Servage dispens från fyraveckorsfristen och för utländska ägare från :1 Hauschildt AllTele dispens från budplikt vid apportemission och fråga om tillämpning av uttalande 2012: :2 Hauschildt AllTele tolkningsbesked ang. pris i budpliktsbud föregått av apport :3 ej offentliggjort 2013:4 Svensksundh NordIQ fråga om dispens från budplikt :5 Brinkmann von Druffel-Egloffstein Wiking Mineral dispens från budplikt :6 Biovestor Creades tolkning av takeover-reglerna

19 :7 Creades god sed vid delning :8 ej offentliggjort 2013:9 Aktiespararna Rottneros tolkning av takeover-reglerna :10 Alluvia MII dispens från budplikt :11 Arctic Paper Rottneros tolkning av takeover-reglerna :12 Arctic Paper Rottneros god sed vid tidigareläggning av bolagsstämma :13 H Intressenter Höganäs undantag för utländska ägare :14 ej offentliggjort 2013:15 Hayes PatientTrac dispens från budplikt :16 KfS RNB dispens från budplikt :17 Hauschildt AllTele dispens från budplikt :18 Arctic Paper tolkning av takeover-reglerna :19 Höganäs Intressenter Höganäs tolkning av takeover-reglerna :20 CDON Group Investment AB Kinnevik dispens från budplikt :21 Accelerator Nordic Nortal Investments dispens från budplikt :22 Hansson ACAP dispens från budplikt :23 24 ej offentliggjorda 2013:25 Gunvor PA Resources dispens från budplikt :26 QV Private Equity AB Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB dispens från budplikt :27 ej offentliggjort 2013:28 Serendipity Episurf dispens från budplikt :29 Holdham Bong dispens från budplikt :30 AMPM Safe at Sea dispens från budplikt :31 Tibia Image dispens från budplikt :32 Beagle Paradox dispens från takeover-reglerna :33 Brinova Catena dispens från budplikt :34 Mikrolund MultiQ dispens från budplikt :35 Lambros AOC fråga om god sed vid samgående mellan utlänska bolag :36 H Intressenter Höganäs budhöjning :37 Cellpoint MMG dispens från budplikt :38 Viking Transatlantic dispens från budplikt :39 Atletico Betting Promotion dispens från budplikt :40 Selena Oil fråga om god sed vid närståendetransaktion :41 Brinova Catena tolkning av AMN 2013:33 angående dispens från budplikt :42 ej offentliggjort 2013:43 Gunvor Group PA Resources tolkning av AMN 2013:25 angående dispens från budplikt :44 Apriori SBC fråga om god sed vid information om avnotering :45 Bostadsrätterna tolkning LUA :46 ej offentliggjort

20 :47 SMI Trig Media Group dispens från budplikt :48 Fenix tolkning av LUA och takeover-reglerna :49 Hampus Eriksson Cybercom dispens från budplikt indirekt kontrollägarskifte :50 KinderCo Havsfrun dispens från budplikt från :1 Traction BE Group dispens från budplikt :2 Stenberg Balejko Holding GuldAdam dispens från budplikt :3 ej offentliggjort 2014:4 Nordic Capital Bufab dispens från budplikt :5 Atlas Swede Resources dispens från budplikt :6 Nexttobe Hansa Medical dispens från budplikt :7 ICW Josab dispens från budplikt :8 9 ej offentliggjorda 2014:10 Roschier tolkning av Leo-reglerna :11 Petrogrand tolkning av takeover-reglerna :12 Petrogrand II tolkning av takeover-reglerna :13 Petrogrand III tolkning av takeover-reglerna :14 EEL FDT fråga om god sed vid samgående mellan utlänska bolag :15 Petrogrand IV tolkning av takeover-reglerna :16 Fairford Blue Canyon viss åtgärd i bud på Cision :17 Nortal Spago dispens från budplikt :18 Klövern Tribona dispens från budplikt :19 Shelton Petroleum tolkning av takeover-reglerna :20 PA Resources Rörvik Timber dispens från budplikt :21 Shelton Petroleum II tolkning av takeover-reglerna :22 Baulos Capital A1M Pharma dispens från budplikt :23 Skirner Besqab dispens från budplikt :24 Petrogrand V tolkning av takeover-reglerna :25 Connecting Capital True Heading dispens från budplikt :26 Anders Bergström True Heading dispens från budplikt :27 Anonymt tillämpning av Leo-reglerna inom ramen för god sed :28 Atlas Swede Resources dispens från budplikt :29 Shelton Petrogrand god sed vid eventuell förlikning :30 31 ej offentliggjorda 2014:32 Shelton Petroleum III tolkning av LUA och takeover-reglerna :33 Cision ansökan om avnotering från börsen :34 Transcom tolkning av LUA m.m :35 North Investment ACAP tolkning av takeover-regelerna :36 Transcom dispens från takeover-regelerna :37 ej offentliggjort 2014:38 Lexmark ReadSoft II tolkning av takeover-reglerna

Aktiemarknadsnämnden. Verksamhetsberättelser. Guide. Uttalanden. Inledning... 5

Aktiemarknadsnämnden. Verksamhetsberättelser. Guide. Uttalanden. Inledning... 5 Aktiemarknadsnämnden Inledning... 5 Verksamhetsberättelser Verksamhetsår 2013... 8 Verksamhetsår 2012... 13 Verksamhetsår 2011... 17 Verksamhetsår 2010... 20 Verksamhetsår 2009... 23 Verksamhetsår 2008...

Läs mer

AktiemarknadsnÌmnden. VerksamhetsberÌttelser. Guide Guide till AktiemarknadsnÌmndens uttalanden... 25

AktiemarknadsnÌmnden. VerksamhetsberÌttelser. Guide Guide till AktiemarknadsnÌmndens uttalanden... 25 1 AktiemarknadsnÌmnden Inledning... 5 VerksamhetsberÌttelser VerksamhetsÔr 2010... 8 VerksamhetsÔr 2009... 12 VerksamhetsÔr 2008... 15 VerksamhetsÔr 2007... 18 VerksamhetsÔr 2006... 21 Guide Guide till

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

Kanton. Bästa delårsrapport 2009. Poängordning. Totalt alla bolag Antal poäng Placering Totalt alla bolag Antal poäng Placering

Kanton. Bästa delårsrapport 2009. Poängordning. Totalt alla bolag Antal poäng Placering Totalt alla bolag Antal poäng Placering Kanton Bästa delårsrapport 2009 Poängordning Totalt alla bolag Antal poäng Placering Totalt alla bolag Antal poäng Placering Hemtex 17 1 Intellecta 17 1 Wallenstam 17 1 Mekonomen 16,5 4 Proact 16 5 Venue

Läs mer

Samtliga listor (i bokstavsordning)

Samtliga listor (i bokstavsordning) Bästa finansiella information på webbplats 2009 Samtliga listor (i bokstavsordning) Företag Poäng Webb Placering Aarhus Karlshamn 13,5 92 Academedia 11 131 Acando 7 200 Acap Invest 9,5 159 A-com 6,5 212

Läs mer

INLÖSEN OCH ÅTERKÖP 1996-2013

INLÖSEN OCH ÅTERKÖP 1996-2013 INLÖSEN OCH ÅTERKÖP 1996-2013 2013 Betsson 94,7% 5,3% 9,46 kr 2013-05-17 1:2 Björn Borg 92% 8% 3 kr 2013-04-25 1:2 Cherry 67% 33% 11,20 kr 2013-05-16 1:2 Enea 93,1% 6,9% 3 kr 2013-06-28 1:2 HiQ International

Läs mer

Aktieinformation 2006

Aktieinformation 2006 Aktieinformation 2006 Här har vi samlat information om uppköp, emissioner samt förändringar i bolag noterade på Stockholmsbörsen ( A- och O-listan samt Nordiska listan ) under 2006. Dessutom finns det

Läs mer

Årets börsbolag 2007, alfabetiskt

Årets börsbolag 2007, alfabetiskt Kanton Årets börsbolag 2007, alfabetiskt 3L System 0 11 33,5 44,5 AarhusKarlshamn AB 11 16 26,5 53,5 AcadeMedia AB 12 17 27,5 56,5 Acando AB 2 16 31 49 ACAP Invest AB 7 15 31 53 A-Com AB 11 15 28,5 54,5

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webb 2015

Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 46 1 Byggmax Group AB 35 2 Wallenstam, AB 32 2 Fabege AB 31 4 Clas Ohlson AB 30 5 Kungsleden AB 30 5

Läs mer

EUBkommissionens)direktivutkast: Exkluderar)småföretag,)antal 68 67 1 Gäller)därmed)följande)antal)företag 193 184 9

EUBkommissionens)direktivutkast: Exkluderar)småföretag,)antal 68 67 1 Gäller)därmed)följande)antal)företag 193 184 9 Sammanfattning)av)kvinnoandelarna,)procent 15#06#11 15#01#02 Förändring Populationen:)totalt)antal)företag 261 251 10 Inkl)de)VD)som)i)dag)sitter)i)styrelserna Proc Proc Proc.enheter Stämmovalda 29,0 25,6

Läs mer

AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2013 (Lex Asea)

AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2013 (Lex Asea) AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2013 (Lex Asea) 2013 Accelerator Nordic 86% SPAGO Imaging 14% 27/3 1:52 Accelerator Nordic 39% SyntheticMR 61% 17/10 1:63 Commodity Quest 100% Delta Mineral 0% 19/12 1:1 Interfox

Läs mer

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 En del av påverkansarbetet är att rösta på bolagsstämmor. När vi utövar vår rösträtt sätter vi fondandelsägarnas bästa intresse först. Vi skickar även brev till

Läs mer

Sammanfattning av kvinnoandelarna Procent Populationen: samtliga 251 företag

Sammanfattning av kvinnoandelarna Procent Populationen: samtliga 251 företag SIS Ägarservice AB 2015 Sammanfattning av kvinnoandelarna Procent Populationen: samtliga 251 företag 2015-01- 02 Inkl de VD som i dag sitter i styrelserna Stämmovalda 25,6 Valda av anställda 29,6 Alla

Läs mer

Aktie EX-Datum Utbetalningsdag Utdelning Valuta Lucara Diamond Corp ,1703 SEK Axfood AB SEK Nordea

Aktie EX-Datum Utbetalningsdag Utdelning Valuta Lucara Diamond Corp ,1703 SEK Axfood AB SEK Nordea Aktie EX-Datum Utbetalningsdag Utdelning Valuta Lucara Diamond Corp 2017-03-16 2017-03-30 0,1703 SEK Axfood AB 2017-03-16 2017-03-22 6 SEK Nordea Bank AB 2017-03-17 2017-03-27 6,14 SEK Avanza Bank Holding

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:09 2015-05-14 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 maj 2015 en framställning från NASDAQ OMX Stockholm AB (Börsen). Framställningen rör tolkning av Nasdaq

Läs mer

Deklarationskurser. Aktier m m. 2001 års taxering. A-listan. För uppgift om utdelning på utländsk aktie hänvisas till depåbank.

Deklarationskurser. Aktier m m. 2001 års taxering. A-listan. För uppgift om utdelning på utländsk aktie hänvisas till depåbank. Deklarationskurser 2001 Aktier m m 2001 års taxering Information om kurser på räntebärande värdepapper kan erhållas hos banker och värdepappersbolag RIKSSKATTEVERKET Utgiven i samarbete med Svenska Fondhandlareföreningen,

Läs mer

Deltagande i årsstämmor och valberedningar kalenderåret 2012

Deltagande i årsstämmor och valberedningar kalenderåret 2012 Deltagande i årsstämmor och valberedningar kalenderåret 2012 Företag Datum Kommentar WeSC 23 januari Extrastämma gällande incitamentsprogram. Bolaget ändrade programmet på flera punkter efter dialog med

Läs mer

Årets hållbarhetsbolag 2005

Årets hållbarhetsbolag 2005 Folksam Årets hållbarhetsbolag 2005 Sammanställningen av Årets hållbarhetsbolag 2005 är Folksams översikt över hur väl de börsnoterade bolagen på Stockholmsbörsens A- och O-lista lyckats avseende sjuktal,

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2007

Folksams Jämställdhetsindex 2007 Folksams Jämställdhetsindex 2007 Folksams Jämställdhetsindex 2007 Carina Lundberg Chef, extern bolagsstyrning Förord Kvinnor i näringslivet har varit en het fråga i den svenska debatten i många år nu.

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2006

Folksams Jämställdhetsindex 2006 Folksams Jämställdhetsindex 2006 Varför är mer än åtta av tio styrelseledamöter män? I den nya rapporten Folksams Jämställdhetsindex 2006 granskar och jämför vi för tredje året i rad jämställdheten i samtliga

Läs mer

Bolagsaktuellt 2012 (uppdateras löpande)

Bolagsaktuellt 2012 (uppdateras löpande) Bolagsaktuellt 2012 (uppdateras löpande) Backahill Holdings kontanta budpliktsbud på Brinova Backahill Holding, ett delägt dotterbolag till Backahill, offentliggjorde 2012-05-16 ett kontant budpliktsbud

Läs mer

Bolagsaktuellt 2011 (uppdateras löpande)

Bolagsaktuellt 2011 (uppdateras löpande) Bolagsaktuellt 2011 (uppdateras löpande) Sandvik lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till minoritetsaktieägarna i Seco Tools Sandvik lämnade 2011-11-07 ett rekommenderat offentligt erbjudande

Läs mer

Företag Datum Tid rs/extra Obducat Aktiebolag (publ) Obducat Aktiebolag (publ) LightLab Sweden AB (publ) ChronTech Pharma AB (publ)

Företag Datum Tid rs/extra Obducat Aktiebolag (publ) Obducat Aktiebolag (publ) LightLab Sweden AB (publ) ChronTech Pharma AB (publ) Företag Datum Tid rs/extra Obducat Aktiebolag (publ) 2011-01-03 10:00 extra stämma Obducat Aktiebolag (publ) 2011-01-03 12:00 extra stämma LightLab Sweden AB (publ) 2011-01-03 17:00 extra bolagsstämma

Läs mer

Deltagande i årsstämmor under kalenderåret 2016

Deltagande i årsstämmor under kalenderåret 2016 Deltagande i årsstämmor under kalenderåret 2016 Företag Datum Kommentar AP4 i valberedningen Dustin 19-jan - Beijer Electronics 28-jan Handelsbanken 16-mar - Oscar Properties 16-mar Swedol 16-mar - Nordea

Läs mer

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ)

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge.

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge. Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:11 2008-05-02 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge. FRAMSTÄLLNINGEN I framställningen till nämnden anförs följande.

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

AKTIEUPPDELNINGAR (Lex Asea)

AKTIEUPPDELNINGAR (Lex Asea) AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2016 (Lex Asea) 2016 Addtech 84 % Addlife 16% 10/3 1:4 BioGaia 99,1% Infant Bacterial 0,9% 22/3 1:10 Therapeutics CombiGene 84% Panion Animal Health 16% 29/9 1:1 DistIT 70% Alcadon

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-02-19.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 präglades åter av den höga uppköpsaktiviteten i näringslivet men nämnden gjorde också uttalanden i andra ämnen. Knappt

Läs mer

Folksams Hälsoindex 2006

Folksams Hälsoindex 2006 Folksams Hälsoindex 2006 Privat sektor Börsföretagen Förord För andra året i rad presenterar Folksam Hälsoindex för privat sektor, en kartläggning och betygsättning av sjukfrånvaron i totalt 227 börsbolag.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:27 2012-11-06 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2004

Folksams Jämställdhetsindex 2004 Folksams Jämställdhetsindex 2004 2004-06-15 1 Förord Den kvinnliga representationen i svenska börsföretag är i genomsnitt bara 13,5 procent i styrelserna och 9,5 procent i ledningsgrupperna. Av totalt

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:08 2008-02-18 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2008-02-18.

Läs mer

Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor. Börsföretagen 2005-10-11

Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor. Börsföretagen 2005-10-11 Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor Börsföretagen 2005-10-11 Förord De höga sjuktalen och antalet långtidssjukskrivna är Sveriges mest akuta folkhälsoproblem. Genom Folksams Hälsoindex vill vi bidra

Läs mer

Nyhetsbrev Aktiemarknadsrätt 2014:2 15 december 2014

Nyhetsbrev Aktiemarknadsrätt 2014:2 15 december 2014 Nyhetsbrev Aktiemarknadsrätt 2014:2 15 december 2014 What s new? Marknadsaktivitet Uttalanden från aktiemarknadsnämnden Förändrad marknadsmissbruksreglering Nasdaq OMX Stockholm har blivit Nasdaq Stockholm

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:26 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

Utveckling till Placering Namn 30 december 1 Magnus Österlin 1 137,1% 2 Liselotte Carlsson 3 101,9% 3 Anja Greiff 2 94,6% 4 Annelii Persson 3 84,3%

Utveckling till Placering Namn 30 december 1 Magnus Österlin 1 137,1% 2 Liselotte Carlsson 3 101,9% 3 Anja Greiff 2 94,6% 4 Annelii Persson 3 84,3% Placering Namn Utveckling till 30 december 1 Magnus Österlin 1 137,1% Autoliv 10,5% Probi 334,5% Haldex 66,4% 2 Liselotte Carlsson 3 101,9% Hexatronic Group 88,8% Lammhults Design Group 24,2% 3 Anja Greiff

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:25 2009-11-02 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-11-05.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:18 2008-06-10 Detta uttalande är såvitt avser frågorna 1 och 2 meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:04 2008-02-02 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2006:4). Uttalandet offentliggjordes 2008-02-19.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:37 2007-10-02 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2006:4). Uttalandet offentliggjordes 2007-10-17.

Läs mer

Exkluderar småföretag, antal 69 68 67 1

Exkluderar småföretag, antal 69 68 67 1 1 Sammanfattning av kvinnoandelarna 2015-12-31, procent Utskriftsdag 2016-02-03 2015-12-31 2015-06-11 2015-01-02 Förändring Andel kvinnor av nya styrelseplatser via stämmor 34,6 49,5 Juni-dec 2015 Populationen:

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:24 2009-11-02 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-11-04.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:31 2012-12-25

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:31 2012-12-25 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:31 2012-12-25 Detta uttalande är såvitt avser frågan om dispens från skyldigheten att inom fyra veckor upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 maj 2014 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Shelton

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:34 2014-06-13 Detta uttalande är såvitt avser fråga 3 meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:04 2014-02-05 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-02-12.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:48 2014-10-22 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. BESLUT

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet Takeover Marknadsmissbruk Penningtvätt

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet Takeover Marknadsmissbruk Penningtvätt Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 379 Marknadsmissbruk... 403 Penningtvätt... 473 Börser och clearinginstitut... 563 Associationsrätt... 699 Aktiemarknadsnämnden... 889

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

57% VILL DU OCKSÅ BLI EN VINNARE? BÖRS-SM ÄR ETT ROLIGT SÄTT ATT FÖRBÄTTRA AVKASTNINGEN PÅ MITT SPARANDE!

57% VILL DU OCKSÅ BLI EN VINNARE? BÖRS-SM ÄR ETT ROLIGT SÄTT ATT FÖRBÄTTRA AVKASTNINGEN PÅ MITT SPARANDE! 57% ÖKADE FÖRRA ÅRETS TÄVLINGSPORTFÖLJER I SNITT. BÖRS-SM ÄR ETT ROLIGT SÄTT ATT FÖRBÄTTRA AVKASTNINGEN PÅ MITT SPARANDE! VILL DU OCKSÅ BLI EN VINNARE? För 24:e året arrangeras Börs-SM aktietävlingen där

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs19/4 värde Anders Thörnberg

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:37 2015-11-15 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-12-14.

Läs mer

Swedbank Robur Fonder AB:s. Ägarstyrning. juli 2009 juni 2010 1 (6)

Swedbank Robur Fonder AB:s. Ägarstyrning. juli 2009 juni 2010 1 (6) Swedbank Robur Fonder AB:s Ägarstyrning juli 2009 juni 2010 1 (6) Som en av Nordens största kapitalförvaltare, och därmed betydande aktieägare i många bolag börsnoterade i Sverige, arbetar Swedbank Robur

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:45 2013-12-04 ÄRENDET Till Finansinspektionen ingavs den 23 oktober 2013 en anmälan från AB Apriori (556741-1508) avseende ett ifrågasatt offentligt uppköpserbjudande.

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: BESLUT

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: BESLUT Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:31 2016-10-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-10-17.

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2012

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2012 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2012 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs 26/3 värde Anders

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs 5/4 värde Anders Thörnberg

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:16 2009-06-16 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 10 juni 2009 en framställning från Hannes Snellman på uppdrag av styrelsen för Hemtex AB angående tolkning av Nasdaq

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs19/4 värde Anders Thörnberg

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:50 2014-10-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ) Per G. Braathen Chairman/ Styreformann Erbjudande till aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) Offentliggjort den 19 februari 2010 Tillägg nr 4 till Braganza AS erbjudandehandling avseende erbjudande

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 juni 2008 en framställning från Roschier Advokatbyrå AB. I framställningen ställs frågor rörande tillämpningen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:46 2008-11-18 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 november 2008 en framställning från Linklaters Advokatbyrå på uppdrag av Vodafone Europe B.V. Framställningen gäller

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:51 2008-12-11 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-08-17.

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:26 2012-11-01 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 oktober 2012 en framställning från Roschier Advokatbyrå på uppdrag av Arctic Paper S.A. Framställningen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006:23 2006-08-24 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 22 augusti 2006 en framställning från Setterwalls Advokatbyrå i egenskap av ombud för LogicaCMG plc och Advokatfirman

Läs mer

Bolagsaktuellt 2010 (uppdateras löpande)

Bolagsaktuellt 2010 (uppdateras löpande) Bolagsaktuellt 2010 (uppdateras löpande) Alliance Oil Company, styrelsearvoden och nyemissionsbemyndigande Årsstämman i Alliance Oil Company 2010-05-27 beslutade om höjda styrelsearvoden i enlighet med

Läs mer

KINNEVIK OCH VOSTOK NAFTA LÄMNAR KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I KONTAKT EAST

KINNEVIK OCH VOSTOK NAFTA LÄMNAR KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I KONTAKT EAST Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:43 2007-12-03

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:43 2007-12-03 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:43 2007-12-03 Detta uttalande är såvitt avser fråga 1 meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2006:4). Uttalandet offentliggjordes

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

Takeover-regler för vissa handelsplattformar

Takeover-regler för vissa handelsplattformar Takeover-regler för vissa handelsplattformar Kollegiet för svensk bolagsstyrning UTKAST 2014-04-08 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER I.1 Reglernas tillämpningsområde I.2 Aktiemarknadsnämndens

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Bolagsaktuellt 2013 (uppdateras löpande)

Bolagsaktuellt 2013 (uppdateras löpande) Bolagsaktuellt 2013 (uppdateras löpande) Alliance Groups rekommenderade kontanterbjudande genom samgående (amalgamation) avseende Alliance Oil Company Ltd Alliance Group lämnade 2013-10-31 ett av styrelsens

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:37 2014-06-22 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 19 juni 2014 en framställning från Bird & Bird Advokatbyrå på uppdrag av Lexmark International Technology

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:32 2007-09-17 Detta uttalande är såvitt avser frågorna 5-7 meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2006:4). Uttalandet

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Finansmarknadens syn på småbolag

Finansmarknadens syn på småbolag 1 PM, 2004-08-02 Johan Fall Svenskt Näringsliv 070-568 80 96 Finansmarknadens syn på småbolag Undersökning bland aktörer på finansmarknaderna i Sverige och London rörande kapitalförsörjning och förmögenhetsskatt

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:23 2015-08-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-10-09.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:28 2011-10-11 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:31 2008-09-01 Detta uttalande är såvitt avser fråga 5 meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:08 2007-02-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2006:4). Uttalandet offentliggjordes 2007-03-07.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:25 2007-07-26 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 19 juli 2007 en framställning från Linklaters Advokatbyrå AB på uppdrag av ett utländskt bolag. Uttalandet offentliggjordes

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:19 2014-04-09 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 2 april 2014 en framställning från Baker & McKenzie Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Petrogrand

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:18 2016-06-25 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-08-11.

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:38 2013-09-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-10-04.

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer