Bild. Munkedal i november 2005 Louise Olsson Specialpedagog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bild. Munkedal i november 2005 Louise Olsson Specialpedagog"

Transkript

1 Kursplan Obligatoriska särskolan rundsärskolan År 6 9 (10) Bild Engelska Hem och konsumentkunskap Idrott och hälsa Matematik Musik Naturorienterade ämnen Samhällsorienterande ämnen Slöjd Svenska Förord Särskolan arbetar för att ge eleverna kunskaper, utveckla deras färdigheter och att de får största möjliga självkännedom. Dessutom i samarbete med hemmen främja deras utveckling till harmoniska och ansvarskännande samhällsmedlemmar. Utifrån de övergripande målen skall varje elev i särskolan ha rätt till en individuell arbetsplan. Planen ska utarbetas tillsammans med föräldrar och ligga till grund för arbetet med eleven. Tillsammans ska vi arbeta för: att ge eleven möjlighet att uppleva trygghet i den miljö de befinner sig och att de ska respekteras och accepteras som de är. att varje elev får möjlighet att utveckla förmåga till samarbete, tolerans och medkänsla med andra människor. att bemöta eleven som någon som har resurser till utveckling, har värdefulla erfarenheter och en vilja att lära, så att eleven ges möjlighet att se på andra på samma sätt. att utgå från elevens starka sidor och vad de redan kan, samt ge dem många tillfällen att använda sina kunskaper och färdigheter. att eleven får bygga inlärning på aktivt handlande, utifrån sina förutsättningar. att eleven bemöts av positiva förväntningar och respons. att låta elevens önskemål och initiativ påverka undervisningen så mycket som möjligt. att uppmärksamma elevers reaktioner och utgå ifrån att dessa kan ha en orsak, att eleven meddelar något till sin omgivning. Reaktionerna kan vara otydliga och motsägelsefulla. Det krävs fantasi, lyhördhet och insikt att tolka elevens uttryckssätt och förstå deras handlande.

2 Nedan följer en konkretisering av den läroplan, de mål, kursplaner och betygskriterier, som framställts av regering, riksdag och skolverk. Hela tiden måste elevens egna förutsättningar finnas i åtanke när dessa kursplaner läses. Vid betygsättningen ska eleven, för att få betyget godkänt, vara väl förtrogen med de kursmoment, som är betecknade med. För att erhålla betyget Väl godkänt, V, ska eleven förutom fördjupad kunskap i -momenten också vara väl förtrogen med V-momenten. För den elev som inte uppnår betyget odkänt utfärdas ett intyg om att eleven deltagit i kursen. Arbetet med mål, kursplaner och betygskriterier måste hela tiden följas upp och revideras. Munkedal i november 2005 Louise Olsson Specialpedagog Bild Engelska Hem och konsumentkunskap Idrott och hälsa Matematik Musik Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen Slöjd Svenska Bild Tid: 140 timmar År 7 9, 35 timmar År (10) Mål: Undervisningen skall ge eleverna kunskap och medel att uttrycka känslor i bild och andra konstnärliga medel, samt att känna att egna prestationer duger. Bildundervisningen skall också ge förutsättningar för att ta del av samhällets konstutbud. V V Eget skapande kunna hantera penna, pensel, kritor, sax och vattenfärger kunna utföra blyertsteckningar kunna rita och förstå enkla former teckna och måla bilder i samband med temaarbete göra illustrationer till egna berättelser kunna blanda färger med hjälp av grundfärgerna känna till färgspektrum kunna arbeta med olika material deltagit i något skapande som påverkat den inre skolmiljön kunna enkel proportionerlig avbildning kunna enkel perspektivritning kunna framställa bilder med hjälp av dator-och videoteknik Kunskap om konst känna till några av hembygdens konstnärer ha kännedom om några stora konstnärer och deras verk

3 V ha bevistat en konstutställning ha kännedom olika slags bilder som exempelvis fotografi, reklambilder, bilder från film och tidskrifter ha kännedom om bilders effekt på människor (reklam) Kommentar: Bilden är ett medel, som passar många elever som uttryck för känslor och som ett sätt att kommunicera. Det är viktigt att prestationskraven ej skall dominera utan att respekten och intresset för eget och andras arbete är det viktigaste inslaget. Engelska Tid: 140 timmar År 6 9, 35 timmar År (10) Mål: Undervisningen skall ge eleverna möjlighet att förstå och själva göra sig förstådda på engelska i vardagssituationer samt stimuleras att ta del av engelskspråkig information via TV och övriga medier. Undervisningen syftar också till att vidga perspektiven på de länder där engelska används. V V V V V V V V Lyssna, tala, skriva kunna använda hälsnings- och avskedsfraser kunna presentera sig själv känna till engelska låneord som man möter i svenska språket, tidningar, reklam, TV- serier, musik och datorprogram kunna klädesplagg och kroppsdelar kunna veckodagar, månader och årstider kunna namn på färger kunna räkneord kunna slå i lexikon förstå och använda enkla meningar och fraser förstå och använda enklare engelska ord och uttryck i tal och skrift kunna berätta om sig själv föra enkla samtal om intressen, väder och TV-program kunna läsa och förstå enkla berättelser och instruktioner kunna skriva enkla meddelanden ha kännedom om enkel grammatik kunna klockans hel-, halvtimmar och minuter använda plural s kunna namn på länder kunna enkel grammatik, exempelvis bestämd artikel, a och an kunna använda personliga pronomen kunna söka enkel engelsk information på Internet känna igen namn på länder Engelsktalande länder känna till aktuella händelser känna till seder och bruk ha viss kunskap om hur människor lever i England och i engelsktalande länder känna till pengar, flaggor och styrelseskick Kommentar: Undervisningen skall uppmuntra eleverna till att använda engelska språket. Eleverna ska också få en ökad förståelse för den engelska som förekommer i ungdomars talspråk och ungdomskultur. I takt med en ökad internationalisering

4 får språken en ökad betydelse i vardagen såväl när det gäller direkta kontakter inom landet som via resor. Den skall också skapa större förståelse för de låneord som dagligen används i TV, film, musik, datorspel och på Internet Hemkunskap Tid: 356 timmar År 6-9, 89 timmar År (10) Mål: Undervisningen syftar till att ge eleven kunskap och färdigheter för att som vuxen kunna klara ett eget boende och få en meningsfull fritid. Undervisningen syftar också till att öka jämställdheten mellan män och kvinnor i hemmet och bryta traditionella könsroller. V V V V V Matinköp och matlagning kunna använda kostcirkeln som hjälp vid inköp och tillagning kunna planera, skriva inköpslista och köpa hem livsmedel kunna läsa och utföra instruktioner utifrån ett enkelt recept känna till de grundläggande matlagningsmetoderna steka, koka, redningar med mjöl och potatismjöl samt baka med jäst och bakpulver välja råvaror utifrån årstid, behov och ekonomi känna till svensk husmanskost kunna sortera och förvara matvaror på lämpligt sätt känna till vårt lands mattraditioner vid stora högtider känna till några vanliga utländska maträtter kunna tillaga enklare maträtter utifrån recept ur någon kokbok känna till matens inverkan och betydelse för hälsan ha kännedom om vad som menas med kravodlat och miljömärkt Hygien känna till betydelsen av god hygien i samband med matlagning kunna handdiska utifrån en given ordning, torka och ställa på plats kunna maskindiska kunna duka och skapa en god måltidsmiljö ha kunskap om att måltiden är av social betydelse för den egna och andras välbefinnade Redskap känna till de vanligaste köksredskapen kunna välja rätt och använda de vanligaste köksredskapen ha kunskap om att eltekniks utrustning kan innebära risker om de inte används ändamålsenligt Tvätt och klädvård känna till tvättmedel för vit-, kulör- och fintvätt känna till miljömärkning känna till tvättsymboler och hur man använder dessa vid klädinköp och sortering av tvätt kunna sortera tvätt känna till naturmaterial och konstfibrer kunna maskintvätta med de vanligaste tvättprogrammen känna till regler för handtvätt kunna hänga tvätt

5 V V V V V V V V V kunna vädra kläder klara av efterbehandling av tvätt vika och stryka kunna putsa och impregnera skor kunna enkel fläckborttagning Bostaden och dess skötsel känna till vanliga olycksfallsrisker i hemmet känna till vilken utrustning som behövs till ett hem känna till vad som ingår i lämplig städutrustning kunna hantera dammsugare kunna våttorka golv kunna rengöra toalett och badrum kunna byta glödlampor känna till hur frys avfrostas känna till var man söker bostad känna till vad ett hyreskontrakt innebär känna till vilka rättigheter och skyldigheter man har som hyresgäst känna till vad hemförsäkring är Konsumentkunskap känna till hur man gör en hushållsbudget känna till hur reklam påverkar oss kunna förstå pengars värde och hur man betalar känna till alternativa betalningsmedel känna till vilka rättigheter och skyldigheter konsumenter har Idrott och hälsa Tid: 284 timmar År timmar År (10) Mål: Undervisningen syftar till att eleven utvecklar en positiv inställning till friluftsliv och andra fysiska aktiviteter. Ämnet ska även påvisa hur regelbundenhet och goda vanor av fysik aktivitet och friluftsliv påverkar välbefinnandet. Eleven ska också få sådana kunskaper som ger förutsättningar för ett personligt ställningstagande för olika former av kroppsrörelse, mat och motion ur ett allmänt perspektiv. V Kost hälsa och hygien kunna anpassa kläder och annan utrustning efter väderlek behärskar och förstår sambandet mellan fysisk aktivitet och duschning-ombyte känna till vikten av näringsriktig mat samt att ha bestämda mattider kunna sköta sin personliga hygien såsom duschning, tandborstning och byte av kläder känna till sambandet mellan psykiskt och fysiskt välbefinnande

6 V V V V V V Lek idrott och dans kunna ta enkla instruktioner och delta i olika idrottsaktiviteter få tilltro till den egna förmågan att våga pröva nya moment få kunskap om praktiskt träning i bollekar och bollspel, grovmotorik såsom åla, krypa, rulla, gå, springa, hoppa, hänga, klättra, och balansera kunna delta i enkla danser kunna visa hänsyn och följa givna regler ha kännedom om individuell idrott och lagidrott utvecklar förmågan att idrotta på egen hand med kamrater kunna leda idrottsaktiviteter i en liten grupp ha erfarenhet och kunskap om danser och lekar som tränar samarbete Motion uppleva rörelseglädje och välbefinnande i samband med fysik aktivitet få förståelse och intresse av att motionera utveckla styrka, snabbhet och kondition genom deltagande i lekar och spel kunna utföra fysisk träning på egen hand förstå sambandet mellan motion och hälsa Uteaktiviteter känna till allemansrätten utveckla en positiv inställning till friluftsliv kunna planera för en utevistelse kunna använda riktmärken i naturen för att hitta rätt känna till grunderna i orientering förstå att uteaktiviteter och friluftsliv är en god förutsättning för en bra livskvalitet V V Simning och livräddning känna till grunderna i de olika simsätten kunna simma bröstsim ha kännedom om hur man hanterar en nödsituation i vatten ha kännedom om is, bad- och båtvett känna till grunderna i första hjälpen Biologi och ergonomi genom övningar få träna kroppsuppfattning, rumsuppfattning och avståndsbedömning ha kännedom om hur vi genom olika träning stärker muskulatur och skelett ha kännedom om lyftteknik och vanliga belastningsskador Kommentar: Det grundläggande med utbildningen i Idrott och Hälsa är att eleverna ska deltaga i aktiviteter efter sin förmåga. De ska utveckla förståelse för vad gemenskap och samarbete med andra innebär. På egen hand kunna utföra aktiviteter samt ha kännedom om olika former av idrott, lek och dans är en förutsättning för en god livskvalitet. Matematik Tid: 432 timmar År 6 9, 108 timmar År (10) Mål: Undervisningens mål är att ge eleverna möjlighet och säkerhet för att i vardagsliv och yrkesliv kunna utföra enkla beräkningar, hantera egen ekonomi

7 samt vara säkra på klockan och tidsangivelser. Målet är också att eleven får en ökad tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och använda matematik i olika situationer. Matematikundervisningen skall även ge en grund för fortsatt utbildning. V V V V V V V V V V V Aritmetik kunna avläsa tre- och fyrsiffriga tal kunna skriva tal i storleksordning använda addition och subtraktion med tiotalsövergång i praktiska exempel använda sig av multiplikation och division med hjälp av miniräknare i praktiska exempel använda olika penningvalörer i vardagslivet, i affären samt förstå pengars värde träna multiplikationstabellen träna huvudräkning träna skriftlig huvudräkning i addition och subtraktion använda miniräknare klara enkel överslagsräkning känna till begreppet procent kunna använda enkla bråk och decimaltal kunna använda sig av skriftlig huvudräkning kunna förstå enkla problem och välja rätt räknesätt kunna räkna multiplikation och division i uppställd form kunna räkna enkla ekvationer kunna välja och använda lämpliga enheter Mäta, väga träna att praktiskt tillämpa enheterna l, dl, cl, ml, kg, hg, g, km, m, cm och mm känna igen och benämna kvadrat, rektangel, triangel och cirkel kunna avläsa och tolka enkla diagram och tabeller vara bekant med kartor och skalor kunna beräkna area, volym och omkrets kunna utföra enhetsbyte kunna räkna med skalor praktiskt kunna tillämpa enheterna i vikt, längd och volym Tid kunna avläsa klockan (analog och digital tid) kunna avläsa TV-tider kunna avläsa tidtabeller kunna beräkna tidsåtgång Kommentar: Det viktigaste i matematikundervisningen är att eleven utifrån sina förutsättningar ska kunna lösa matematiska problem i vardagsliv och yrkesliv. Tonvikten läggs på såväl förståelse som färdighetsträning. Förståelse för matematiska sammanhang är viktigt för att kunna hantera lön, inköp, hushållsbudget mm i ett vuxenliv Musik Tid: 148 timmar År timmar År (10) Mål: Undervisningen i musik syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet. Målet är att eleven ska få kunskaper och redskap att bli

8 aktiva, både enskilt och i grupp och genom musiken kunna uttrycka tankar och idéer som kan omsättas i olika typer av gestaltning. Musikundervisningen ska spegla dagens ungdomskultur, hur den har kommit till och den växande individens livssyn så att den egna identiteten stärks. V V V V V V V V V Sång våga och vilja delta i sång och rörelseövningar ha kunskap om några traditionella sånger kunna några av de traditionella och vanligaste allsångerna våga, vilja framföra en sång på engelska, enskilt eller i grupp Instrument våga och vilja spela ett instrument enskilt och i grupp ha kännedom om och kunna namnge olika instrument kunna och våga spela på olika instrument ha kännedom om olika instruments uppbyggnad och till vilken grupp de hör och hur man får ljud i dem Rytmik kunna följa med i olika sorters takter i olika melodier få kännedom om noter och dess olika värden genom att spela och klappa händer få kännedom om hur ett ackord är uppbyggt och att det behövs mer än en ton eller not i ett ackord veta att en melodi kan både sjungs och spelas kunna skapa en enkel sång eller melodi med hjälp av text, noter eller ackord Musikhistoria ha kännedom om musikens historia, epoker, kulturer och genrer känna till att musik har låtit olika genom tiderna känna till några av de stora kompositörerna och ungefär när de levde känna till att vissa och många musikstilar kommit till på grund av de svarta människornas bakgrund känna till att musik låter olika i olika delar av världen och kulturer ha kunskap om att dagens musik har påverkats av historien Musikstilar kunna känna igen olika musikstilar ex blues osv. känna till några olika svenska och utländska artister kunna acceptera och förstå olika människors musikval kunna lyssna till en låt och tala om vilket instrument, vilken musikstil de hör kunna delge andra den egna upplevelsen av musik kunna namnge olika musikstilar kunna namnge olika artister och vilken musikstil de framför Ljud vara medveten om hur ljud kan vara härligt men också skadligt känna till att man kan få hörselskador av olika ljud Samarbete förstå glädjen av att samarbeta med en låt och att man klarar att spela tillsammans förstå att man i vissa sammanhang skall kunna delta i sånger ex: på födelsedagar, nationaldagar och vid andra traditionella högtider

9 V kunna inför grupp framföra musik, sångstycken, teater och dans Kommentar: Musiken är ett medel, som passar många elever som uttryck för känslor och som ett sätt att kommunicera. Det är viktigt att prestationskraven ej skall dominera utan att respekten och intresset för eget och andras arbete är det viktigaste inslaget. Naturorienterande ämnen biologi/fysik/kemi/teknik Tid: 284 timmar År 6 9, 71 timmar År (10) Mål: Ämnet skall ge eleverna förståelse för varje individs betydelse i eko-systemet. Förhållanden och företeelser ska sättas in i ett globalt perspektiv. Ämnet skall också ge ett ökat intresse för natur- och djurupplevelser. Undervisningen skall belysa miljöfrågor, utveckla omsorg och respekt för det levande och för naturen samt utveckla förståelse av frågor om hälsa. Vardagstekniken skall göras synlig och begriplig. V V V V Miljövård känna till några föroreningar i naturen kunna uppträda miljömedvetet kunna källsortera avfall ha kunskap om allemansrätten känna till hemmets vanligaste kemikalier och hur de hanteras kunna samtala om miljövård, arbetsmiljö och hälsa ha kunskap om naturens kretslopp Växter och djur känna till olika djurs och växters förekomst i Europa känna till skillnaden mellan däggdjur, fiskar, fåglar och insekter och kunna ordna dessa i grupper känna till vegetation och djurliv i världen känna till några utrotningshotade växter och djur både i Sverige och övriga världen känna till något om varför vissa växter och djurs existens är hotad och förstå vikten av biologisk mångfald känna till något om solens energipåverkan på växter (fotosyntesen) känna till exotiska växter och djur kunna redogöra för fotosyntesens betydelse för livet på jorden Människokroppen kunna viktiga organ i den egna kroppen och hur de är beroende av varandra känna till vanliga sjukdomar och mediciner ha kunskap om sexualitet, samlevnad och människans fortplantning, preventivmetoder och sexuellt överförd smitta känna till grunddragen i livets utveckling ha kännedom om egenvård ha kunskap om betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor ha kunskap om beroendeframkallande medel och deras skadeverkningar ha besökt den lokala ungdomsmottagningen ha kännedom om psykiskt välbefinnande

10 V V V V Fysik/Kemi/Teknik känna till värmekällor och värmespridning känna till vad luft består av känna till vattnets kretslopp i naturen, som en förutsättning för livets utveckling känna till begreppen kokning, avdunstning och fryspunkt känna till något om egenskaperna hos ljud och ljus känna till elektricitetens användning och ha förståelse för elsäkerhet kunna använda tekniska redskap i hemmet kunna genomföra enkla experiment känna till några av Sveriges naturtillgångar känna till några himlakroppar och deras rörelser känna till hur solen påverkar årstiderna och månens inverkan på tidvatten känna till några hjälpmedel som kompenserar verkningarna av ett funktionshinder känna till våra vanligaste energikällor, vatten, olja och kärnkraft ha kännedom om alternativa energikällor känna till syrets egenskaper och dess betydelse för förbränning känna till begreppen kondensering och stelning känna till något om teknikutvecklingen och hur det har påverkat människan, samhället och naturen Samhällsorienterande ämnen geografi/historia/religionskunskap/samhällskunskap Tid: 356 timmar År 7 9, 89 timmar År (10) Mål: Undervisningen syftar till att ge eleven kunskaper om hur samhället fungerar. Den skall också ge eleven möjlighet att tillägna sig grundläggande demokratiska värderingar samt att stimulera till delaktighet i den demokratiska processen. Syftet är dessutom att öka elevens förmåga att förstå sin egen och andras livssituation. V V Samlevnad kunna lösa enklare kamratkonflikter utan vuxenmedverkan i grupp kunna diskutera hur konflikter i t.ex. kamrat- kärleks- och andra relationer kan uppstå och lösas på egen hand eller tillsammans med klasskamrat kunna genomföra några fritidssysselsättningar ha kunskap om funktionshinder och hur deras konsekvenser kan kompenseras och hanteras känna till mannens och kvinnans roll i samhället eografi känna till några egenskaper hos svenska landskapstyper känna till hur väder och vind varierar med årstiderna känna till våra grannländer förstå jordgloben och vårt lands läge i förhållande till andra länder ha kunskap om världskartan kunna några viktiga geografiska namn kunna orientera sig i sin närmiljö känna till olika klimat- och vegetationszoner känna till några geografiska och historiska platser

11 V V V V V V V V V Historia känna till något om hembygdens historia och kultur ha kännedom om hur människor levde och försörjde sig förr i Sverige känna till grunddragen i Sveriges historia känna till några historiska händelser i världshistorien t.ex. förintelsen och världskrigen ha kunskap om historiens tidsåldrar ha kännedom om svenska personer som betytt mycket för den historiska utvecklingen i Sverige och utomlands Religionskunskap deltaga i samtal om död och ensamhet samt om trosbegrepp känna till de tio budorden ha kunskap om lag och rätt, etik och moral ha kunskap om kristna traditioner, högtider och gudstjänstliv ha kunskap om de stora världsreligionerna samt någon icke-religiös livsåskådning förstå sammanhang mellan religion och staters/gruppers värderingar och handlingar kunna respektera andra människors tankar och behov och känna till grundläggande mänskliga rättigheter Samhällskunskap kunna använda hemortens fritids- och kulturutbud deltaga i ett demokratiskt arbets- och beslutssätt i skolan kunna sammanträdesteknik och kunna skriva protokoll ha kunskap om funktionshindrades rättigheter i samhället veta vad privatekonomi är samt hur man tar ut och sätter in pengar känna till grunddragen i svenska samhället, med dess politiska partier och valsystem få erfarenhet och kunskap om olika kommunala inrättningar kunna använda busskort och telefonkort kunna söka information via tidningar, TV, radio, telefon, bibliotek och Internet ha insikt om ett internationaliserat samhälle (t.ex. fattiga- och rika länder, invandring och olika sätt att bo i världen ha kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning ha insikt om olika boendeformer känna till att reklam och propaganda påverkar oss positivt och negativt ha insikt om olika sparformer och avbetalningar ha insikt om EU, dess bakgrund och framväxt Kommentar: Kursen skall ge eleverna möjlighet att göra egna ställningstaganden. Den skall också sträva efter att ge eleverna förståelse för andras åsikter. Det är viktigt att eleverna får en historisk bakgrund till vårt samhälles värderingar och funktioner.

12 Slöjd Tid: 356 timmar År 6-9, 89 timmar År (10) Mål: Undervisningen skall ge eleverna handlingsberedskap för att klara praktiskt arbete i hemmet och få en meningsfull fritid. Dessutom skall eleven utveckla sin kreativa förmåga. V V V V V V Allmänt kunna hålla ordning på sitt arbete och sin arbetsplats kunna namnge de vanligaste redskapen och förstå dess användning kunna välja material, färg och form kunna utföra slöjdarbeten i olika tekniker känna till olika material och deras användningsområden ha kunskap om och förståelse för de säkerhetsföreskrifter som gäller i slöjdsalen kunna ta initiativ och eget ansvar kunna samarbeta i slöjden kunna välja lämpliga redskap och hantera dem på rätt sätt Trä- och meallslöjd kunna såga, spika, borra, mäta och använda vinkelhake kunna utföra olika sammansättningar få praktisk erfarenhet av hur man arbetar i metall få praktisk erfarenhet av hur man arbetar med skålslagning, hårdlödning, svarvning och läderarbete få praktisk erfarenhet av svep och laggteknik Textilslöjd kunna planera ett arbete kunna sy och ställa in de olika sömmarna på symaskinen känna till när raksöm, sick-sack och elastiska sömmar skall användas kunna sy kaststygn kunna utföra några broderistygn känna till skillnaden mellan stickat och virkat kunna med handledning följa en enkelt skriven och illustrerad arbetsbeskrivning Kommentar: Slöjden ska träna elevernas motorik och även ge en inblick i äldre slöjdtraditioner och olika hantverk, såväl textila som de med inriktning mot trä och metall. Svenska Tid: 568 timmar år 6 9, 142 timmar År (10) Mål: Undervisningen syftar till att utveckla elevernas förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva. Ämnet skall stimulera eleverna att använda språket i tal och skrift att han/hon med respekt för andra kan, vill och vågar uttrycka sig i olika sammanhang, för att kunna vara delaktiga i kamratgemenskap och samhällsgemenskap. Undervisningen skall också utveckla förmågan att använda ny teknik samt att via språket få ett aktivt intresse för litteraturen. Ämnet skall också kunna ge en inblick i såväl nyare som äldre kulturyttringar.

13 V V V V V V V V V V V Alfabetet kunna alfabetet kunna alfabetisk ordning och kunna använda den i praktiken Tala och lyssna vara delaktig i samtal våga uttrycka åsikter i gruppdiskussioner ensam och tillsammans med andra kunna redogöra för ett arbete argumentera i diskussioner kunna använda rätt språk vid rätt tillfälle kunna använda samtalet som konflikt och problemlösningsmetod Läsa förstå enkel informationstext utföra arbetsuppgifter utifrån en skriftlig instruktion läsa en text högt inför klassen ha läsförståelse kunna tillgodogöra sig skönlitteratur Skriva skriva namnteckning och personuppgifter skriva korta meddelanden kunna rätt använda gemener och versaler föra dagbok/almanacka skriva fritt egna berättelser med ett sammanhang sätta ut punkt och stor bokstav ha en tydlig handstil kunna skriva berättelser med ett sammanhang utifrån ett givet ämne göra stolpanteckningar och understrykningar för att sedan kunna återge en text fylla i blanketter göra recensioner samt föra enkla protokoll Ordkunskap kunna använda ordlista använda synonymer, motsatsord och rimord använda fackord och facktermer känna till olika talesätt och uttryck Bibliotek och litteratur ha läst någon skönlitterär bok hitta och låna på allmänt bibliotek på egen hand känna till några skönlitterära verk som ingår i vårt kulturarv deltaga i samtal om innehållet i en bok känna till någon svensk eller utländsk författare Rättstavning kunna skriva förståeligt utan krav på stavning kunna stava ljudenligt kunna stava ljudstridigt rammatik känna till substantiv, verb och adjektiv samt singular och plural kunna använda olika skiljetecken

14 V V V känna till presens, imperfekt och personliga pronomen Ordbehandling med dator kunna skriva av en text kunna utnyttja ett ordbehandlingsprogram Kultur ha bevistat film- och teaterföreställningar kunna deltaga i diskussion om innehåll och upplevelser av olika kulturyttringar kunna uttrycka egen åsikt och argumentera för denna Kommentar: Ämnet utgår från elevens förutsättningar och erfarenheter. Att efter förmåga lära sig läsa, tala, lyssna, skriva och se är centrala färdigheter för att kunna kommunicera och förstå sin omgivning.

Kursplan Gymnasiesärskolan. Individuellt program År 1 4. Svenska Matematik Samhällsorientering Estetisk verksamhet-delkurs:bild Valbar kurs: engelska

Kursplan Gymnasiesärskolan. Individuellt program År 1 4. Svenska Matematik Samhällsorientering Estetisk verksamhet-delkurs:bild Valbar kurs: engelska Kursplan Gymnasiesärskolan Individuellt program År 1 4 Svenska Matematik Samhällsorientering Estetisk verksamhet-delkurs:bild Valbar kurs: engelska Förord Detta är en konkretisering av den läroplan, de

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Aktuella mål i läroplanen 11 Här hittar du olika hänvisningar till Läroplanens övergripande mål och centrala innehåll i olika ämnen som kan vara aktuella när man deltar i FIRST LEGO League ( FLL ). Det

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson Kvalitetsredovisning 2012 Kursplan Läsåret 2011/2012 Västerås Montessoriskola Kontaktperson: Margareta Eriksson 1 Kvalitetsredovisningen består av två delar: Arbetsplanen, gemensam för hela skolan Kursplaner

Läs mer

Särvux 2014 2015. Träningsskola. Grundläggande kurser. Yrkesinriktade kurser. Gymnasiekurser

Särvux 2014 2015. Träningsskola. Grundläggande kurser. Yrkesinriktade kurser. Gymnasiekurser Särvux 2014 2015 Träningsskola Grundläggande kurser Yrkesinriktade kurser Gymnasiekurser Att studera på särvux Vi erbjuder dig utbildning med hög kvalitet och som utgår från dina förutsättningar. Tillsammans

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Lärvux 2015 2016 Träningsskola Grundläggande kurser Yrkesinriktade kurser Gymnasiekurser

Lärvux 2015 2016 Träningsskola Grundläggande kurser Yrkesinriktade kurser Gymnasiekurser Arbetsmarknad och vuxenutbildning Lärvux 2015 2016 Träningsskola Grundläggande kurser Yrkesinriktade kurser Gymnasiekurser www.goteborg.se/larvux Lärvux särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning

Läs mer

VIKINGAÅSENS SKOLA ARBETSPLANENS TEXTDEL LÄSÅRET

VIKINGAÅSENS SKOLA ARBETSPLANENS TEXTDEL LÄSÅRET JOMALA KOMMUN VIKINGAÅSENS SKOLA ARBETSPLANENS TEXTDEL LÄSÅRET 2011-2012 1 INNEHÅLL sida Målsättning och verksamhetsidé 3 Värdegrund 3 Plan för förverkligande av grundskolans målsättning angående Ålands

Läs mer

Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9. Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors

Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9. Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9 Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors 09.04.2009 DEN REGIONALA LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLAN OCH ÅK 1-9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras.

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras. 2011-2012 1 Kontakt Lärvux Ring gärna eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida: www.vasteras.se/frimanska/vux-larvux/larvux.shtml Besöksadress Lärvux, Frimanska Växhuset

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013

Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013 Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013 Innehållsförteckning Verksamhetsidé... 2 Verksamhetsplan för Verbala Stigar Förskolor AB... 3 Normer & Värden... 3 Utveckling & Lärande... 4 Barns inflytande...

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer