Nationella stödlinjen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella stödlinjen"

Transkript

1 Nationella stödlinjen

2 Nationella stödlinjen

3 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND R 2008:26 ISBN: ISSN: FÖRFATTARE: ANNA NYMAN, MARGARETA CREUTZER REDAKTÖR: CAROLINA NORDLINDER OMSLAGSFOTOGRAFI OCH FOTOGRAFIER INLAGA: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM TRYCK: 08 TRYCK AB

4 Innehåll 4 Förord 6 Sammanfattning 8 Summary 11 Ett steg i taget Uppföljning och uppbackning 12 Livet förstörs! Maskinerna är överallt! 13 Att hitta den egna handlingskraften 14 Reflektera över spelets funktion 15 Anhöriga mellan sorg, omsorg och ilska 16 Datorspelande ungdomar 17 När samtalet känns tungt 19 Busringare och andra Inledning Rapportens disposition 23 Metod 24 Spelmarknaden ur Stödlinjens perspektiv 26 Medier ur Stödlinjens perspektiv Stödlinjens verksamhet Förändringar av verksamheten 33 Teknik 34 Samtalsmottagaren 35 Behandlingsmöjligheter Resultat Samtalen 39 Bussamtal och felringningar 45 Spelaren 49 Problemspel 56 Anhöriga 65 Datorspelsproblematik Slutkommentarer Stödlinjens framtid Bilaga 1 Exponering av stödnumret Bilaga 2 Samarbete med stödgrupper och erfarenheter av stödlinjer Bilaga 3 Marknadsföring av Stödlinjen Referenser

5 Förord Statens folkhälsoinstitut har sedan 1999 regeringens uppdrag att följa utvecklingen av spelberoende och att verka för att minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande. En av de första insatserna var att inrätta en stödlinje för spelare och deras anhöriga. Initiativet kom från branschrådet Oberoende Spelsamverkan (OSS). De första årens erfarenhet av Stödlinjen visade att det fanns behov av att utveckla arbetet. Därför har Stödlinjen under drivits som ett utvecklingsprojekt som det privatägda företaget ACE AB/Spelinstitutet ansvarat för. Efter offentlig upphandling har samma företag fått uppdraget att ansvara för driften av Stödlinjen från och med I den här rapporten behandlas erfarenheterna under När den här rapporten ges ut har Stödlinjens årsredovisning för 2007 kommit. Där framgår det att poker på internet har gått om automatspel som det vanligaste problemspelet för dem som ringer Stödlinjen och att andelen kvinnor som söker hjälp har ökat något jämfört med tidigare år. Genom en telesvarstjänst har antalet bussamtal och felringningar minskat. Stödlinjen fyller flera funktioner. Spelberoende och spelrelaterade problem är ofta dolda för omgivningen och spelaren kan göra sitt bästa för att hålla sina spelproblem hemliga. När problemen blir alltför stora eller om de av någon anledning blir uppenbara för de anhöriga, blir spelarens och de anhörigas behov av stöd ofta akut. De sociala och ekonomiska följderna kan försätta både den spelberoende och de anhöriga i kris. Spelproblem är dessutom förknippade med skam och skuld. Kunskapen om spelberoende är begränsad inom den offentliga vården och det kan vara svårt att få lämpligt stöd. Ett samtal till Stödlinjen är en lättillgänglig möjlighet att få diskutera sitt problem med erfaren personal och få hänvisningar till stödinsatser som socialtjänst, behandling och lokala självhjälpsgrupper. Stödlinjens verksamhet kan också hjälpa till att upptäcka olika trender, det vill säga spegla hur utvecklingen i samhället och på spelmarknaden kan påverka spelproblem. Genom samtalen till Stödlinjen kunde man t.ex. tidigt se att nätpokertrenden förde med sig allvarliga spelproblem för många. En annan funktion som Stödlinjen har är att vara ett informationscentrum dit inte bara spelare och deras anhöriga kan vända sig, utan också socialarbetare, vårdpersonal, personer i ideella föreningar, stödgrupper och andra intresserade. Där kan de få information om Stödlinjens statistik och kunskap om vilka stöd- och behandlingsresurser som finns tillgängliga i olika delar av landet. 4 SLUTRAPPORT FÖR NATIONELLA STÖDLINJEN

6 Åren har Stödlinjen i genomsnitt besvarat cirka stöd- och informationssamtal per år. De sista åren, inklusive år 2007, ligger antalet på över samtal. Förhoppningsvis kan den här rapporten om Stödlinjens verksamhet ge inspiration för dem som arbetar med såväl preventivt arbete som stöd och behandling för spelare och anhöriga. Östersund september 2008 Gunnar Ågren generaldirektör SLUTRAPPORT FÖR NATIONELLA STÖDLINJEN 5

7 Sammanfattning Den här rapporten redovisar hur Stödlinjens verksamhet och de samtal som har kommit in har förändrats under perioden Rapportens inledande avsnitt beskriver hur det faktiska arbetet på Stödlinjen kan gå till, hur rådgivarna för olika slags samtal och vilka metoder de använder under två typiska arbetsdagar på Stödlinjen. Stödlinjen har genomgått en rad förändringar som kan ha bidragit till att samtalens karaktär har förändrats. De största förändringarna är att man har förlängt öppettiderna och utökat bemanningen. Stödlinjen har också synts mer genom att telefonnumret har tryckts på spelkvitton, spelkuponger och lotter. Dessutom har man kunnat ringa från mobiltelefon (och enbart betala för uppkopplingsavgiften) från juli De här förändringarna har ökat antalet samtal. Den genomsnittliga samtalslängden har varit relativt konstant Den samtalskategori som ökat mest är fel- och busringningar, vilket delvis beror på den ökade exponeringen av telefonnumret. Uppföljningssamtalen har ökat under hela perioden, medan stödsamtalen ökade fram till 2005 för att därefter ligga på en konstant nivå. Antalet informationssamtal minskade , medan antalet samtal om datorspelande har ökat. Färre spelare ringde till Stödlinjen under 2006, medan antalet anhöriga ökade under hela perioden Män har dominerat hjälpsökandet, och har stått för mer än 80 procent av de inkommande samtalen under hela perioden. Under senare delen av perioden kom samtalen oftare från yngre spelare och totalt under perioden dubblerades antalet samtal från personer som är under 24 år. Däremot har antalet samtal från de äldsta åldersgrupperna minskat. Automatspel är det vanligaste problemspelet under hela perioden, framför allt i åldersgruppen år. Resultaten visar att även ännu yngre personer spelar på spelautomater. En stor förändring skedde när nätpokern slog igenom. År 2004 registrerade Stödlinjen för första gången nätpoker som ett problemspel. Då uppgav cirka 3,5 procent att de hade nätpoker som problemspel i första hand. År 2006 hade andelen stigit till 30 procent. Under samma period har motsvarande andelar för automatspel sjunkit från 60 till 40 procent. Nätpoker är vanligast bland personer som är år. Från 2004 till 2006 har antalet spelare mellan år femdubblats. En liknande ökning har även skett i ålderskategorin år. Förutom nätpoker har man rapporterat andra internetbaserade spel som problemspel, till exempel nätbingo, kasinospel och skraplotter. Många som ringer har hittat telefonnumret till Stödlinjen via internet, medan allt färre hittar det via traditionella telefonkataloger. Dessutom sprids numret till Stödlinjen många gånger i de miljöer där spelaren befinner sig. Exempelvis rapporterar 6 SLUTRAPPORT FÖR NATIONELLA STÖDLINJEN

8 automatspelarna att de hittar telefonnumret vid spelautomaterna och nätspelarna rapporterar att de hittar det på internet. Samarbetet med de ideella stödgrupper som finns runt om i Sverige, till exempel Spelberoendes riksförbunds lokalgrupper, har fungerat bra och ett fortsatt nära samarbete är en förutsättning för Stödlinjens arbete. Detta gäller även för de internationella kontakterna med andra stödlinjer. Det är av stor vikt att samarbetet och erfarenhetsutbytet fortsätter om Stödlinjen i Sverige ska fortsätta att utvecklas. SLUTRAPPORT FÖR NATIONELLA STÖDLINJEN 7

9 Summary This report for the National Helpline (Nationella stödlinjen) for gamblers and affected others illustrates the work and how received calls have changed during the period The report opens with a part that describes how the actual work at the Helpline is performed in practice, e.g. how the counsellors answer different calls and what counselling methods they use. This is done by examples from two working days at the Helpline. During this period, the Helpline has undergone a number of changes, which may have affected the proportion of calls. The most profound changes were that the opening hours were extended and that staffing changed. Furthermore, the telephone number was given further exposure by being printed on gambling receipts, gambling coupons and lottery tickets. The possibility of calling from a mobile phone, was made available on 1 July 2004 and resulted in major change for the Helpline. During the period , the number of received calls answered at the Helpline increased. However, the average call length was kept at a relatively constant level. The call categories that increased the most were wrong numbers and prank calls, which can partially be explained by the increased exposure of the Helpline s telephone number. Follow-up calls increased throughout the period, while supportive calls only increased until 2005 and thereafter remained at a constant level. The number of informational calls decreased between the years In general, the nature of calls received at the Helpline changed; growing numbers of people call for reasons other than those related to problem gambling. For example calls regarding video games and prank calls. The number of gamblers who call the Helpline decreased in 2006, while the number of calls from affected others increased throughout the period. The call category of other was relatively constant during the period. Calls received from men have been markedly over-represented during the entire period, never falling below 80 percent. During the latter part of the period, calls more often came from younger gamblers while those from the older age groups decreased in number. The age group of 15 to 24 years increased from 142 people in 2002 to 306 people in Gambling machines is the most frequent problem game throughout the period. It is primarily in the age group between years that gamblers report gambling machines as the foremost problem game. However, the results also indicate that they also occur in the youngest age group. A major change occurred in conjunction of the brake through with online poker. In 2004, online poker was registered for the first time with 4 percent. In 2006 online poker registered 30 percent. A decrease instead occurred for gambling machines, which went from 60 percent in 2002 to 36 percent in Online poker players are primarily found in the age group SLUTRAPPORT FÖR NATIONELLA STÖDLINJEN

10 A similar increase also occurred in age group Beside online poker, other online-based games have arisen as reported problem games, such as online bingo, online casino and scratch cards on the Internet. The Internet has increasingly proven to be a good distributor of the telephone number to the Helpline, while the spread of the number by traditional telephone books is becoming increasingly less common. The results furthermore indicate that the number to the Helpline is often distributed in gamblers environment. For example, machine gamblers report that they found the telephone number at the gambling machines and the online gamblers found the number on the Internet. The cooperation with the various non-governmental organizations located throughout Sweden works well and continued close cooperation is a prerequisite for the Helpline s continued work. This also applies to the international contacts with other helplines. It is also of major importance that the cooperation and experiential exchange continue for the Helpline in Sweden to continue to be developed. SLUTRAPPORT FÖR NATIONELLA STÖDLINJEN 9

11 10 SLUTRAPPORT FÖR NATIONELLA STÖDLINJEN

12 Ett steg i taget Här följer ett avsnitt som speglar två arbetsdagar på Stödlinjen. Frilansjournalisten och socionomen Margareta Creutzer har sammanställt samtalen utifrån deras olika karaktär och kompletterat med kommentarer från de rådgivare som haft samtalen. Avsnittet ger en bild av vilka arbetsmetoder rådgivarna använder och av hur samtalen kan se ut. I dag har jag varit ifrån Jack Vegas i en vecka. Jag har spelat på travet, det har jag, men jag har minskat ner på det också. Anders ringer till Stödlinjen för spelberoende för att berätta. Han har haft flera kontakter tidigare med linjen och det har varit en lång väg att gå för att kunna avstå från spelautomaten. Nu vill han rapportera, kanske få lite ytterligare stöd. Bra! säger Maritha, som svarat i telefon. Hur känns det? Anders säger att det känns som han är på rätt väg. Han tycker att han kom till en vändpunkt han förlorade för mycket pengar och började se sin egen situation. Nu har han varit på möte på Spelberoendes förening, som han fått tips om från Stödlinjen. Men det viktigaste för mig var mina egna funderingar före mötet. När jag tänkte på mitt liv. Han berättar att det står en spelautomat i matsalen på jobbet. Den sista veckan har han bara gått förbi den och satt sig att äta i stället för att stanna och spela som han brukar, både innan och efter han ätit. De senaste dagarna har den varit avstängd. Och jag har inte brytt mig om det. Jag har tänkt att det gör ju inget, för jag ska ju ändå inte spela. Maritha uppmuntrar honom, berömmer och bekräftar. Om automaten är i funktion igen i morgon, vad gör du då? Då går jag förbi och sätter mig och äter, förklarar Anders. Maritha backar upp honom ännu mer: Det är starkt av dig. Det är ett stort beslut. Du har fattat det beslutet och det har ju gått jättebra. Hon fortsätter: Har du gjort någon plan när det gäller travet hur mycket du ska spela för, hur ofta, kanske vilka dagar? Travet är så viktigt för mig socialt, säger Anders och blir tyst en stund. Men den sista veckan har jag hållit en rimlig nivå på spelet, säger han sen. Det har till och med SLUTRAPPORT FÖR NATIONELLA STÖDLINJEN 11

13 hänt att jag bara har gått och tittat på loppen, utan att satsa. Och så har den häst som jag skulle ha satsat på vunnit och gett många gånger insatsen tillbaka Vad har du känt då? frågar Maritha. Det har ju varit frustrerande. Men jag har också tänkt att: Jag har ju feeling! säger Anders, inte utan stolthet i rösten. Sedan skojar de om vad som kan inträffa, trots att man har feeling : jockeyn kan vara ur form av en rad olika skäl, en fågel kan komma flaxande och distrahera hästen. Om du skulle spela och förlora på travet, tror du att du kan få tanken att gå och ta tillbaka förlusten på Jack Vegas? frågar Maritha. Anders tänker efter, han kan inte helt säga emot den risken. Maritha uppmanar honom att vara uppmärksam på sådana tankar, att stanna upp och tänka: Vänta nu! Hur brukar det gå när jag spelar på automaterna? Anders håller med. Han upprepar det hon säger. Maritha frågar om han tänker gå på spelberoendeföreningens möten igen. Anders tvekar. Kanske inte just nu, eftersom han känner sig lite krasslig. Kanske sen. Jag ringer igen och berättar hur det går, säger han. Gör det! säger Maritha. Ring och berätta hur det går! Uppföljning och uppbackning Den här sortens samtal till Stödlinjen är vanliga. Personer som haft kontakt tidigare ringer upp igen, ofta upprepade gånger, ibland för att de fått förtroende för den som svarat och känner behov av ytterligare stöd, uppbackning eller någon att anförtro sig till. Ibland för att förmedla glädjande nyheter om sin kamp mot spelberoendet. Eftersom det är fem anställda som arbetar med att ta emot samtal, är det inte säkert att det går att få tala med samma person som gången innan. Det väcker frågan om den som ringer känner motstånd mot att dra sin historia en gång till för någon annan än den man först haft kontakt med, i synnerhet med tanke på hur djupt personliga och känsliga frågor det handlar om. Telefonmottagarna tycker inte att det verkar hämma dem som ringer. En orsak kan vara den personliga, uppmärksamma och empatiska attityd som varje mottagare visar var och en som ringer upp. Det kan ibland till och med vara en fördel att tala med en ny person, förklarar Ulrika. Att man får berätta en gång till gör att man hör sig själv formulera problemet igen. Det kan hända att fokus har flyttats något sen sist och samtalen utgår ju alltid från en speciell fråga, det som är aktuellt just där och då. Man måste komma ihåg att Stödlinjen inte är en behandlingskontakt. Hon menar att det också kan fungera som en del av processen att komma till rätta med sitt beroende, att bli bemött på en aning olika sätt vid olika tillfällen. Även om vi har samma kunskaper och tekniker är vi ju lite olika som personer. 12 SLUTRAPPORT FÖR NATIONELLA STÖDLINJEN

14 En del av tekniken i samtalen är att ge mycket uppbackning, beröm och bekräftelse så fort möjlighet ges. Den som är fylld av problem behöver ofta hjälp att se att den faktiskt också har tagit något steg åt rätt håll, tänkt en konstruktiv tanke som kan vara en bra början. Exempelvis kan en bra början vara själva beslutet att ringa till Stödlinjen, för många ett stort steg som kan ha tagit lång tid att samla sig till. Ett annat sätt är att bekräfta personen genom att upprepa och sammanfatta vad han eller hon säger och sedan lägga till ytterligare en aspekt eller fråga, som kan leda tanken vidare utifrån vad uppringaren själv har formulerat. Personen hör därmed frågan igen och hör sitt eget svar. Samtalsmottagarna påpekar att de alltid utgår från den bild av problemet som personen själv presenterar och försöker motivera personen att starta en förändring, utifrån den situation som den som ringer upplever. Livet förstörs! Maskinerna är överallt! Även den som tagit steget att ringa upp Stödlinjen kan ha ett motstånd mot förändring eller sakna all tro på sin förmåga att förändra. Ulrika tar emot ett samtal från Farid. Spelautomaterna har tagit över hela hans liv. Förtvivlad berättar han. Jag har mycket stora problem. Hela lönen går åt, jag är utan mat, betalar inte räkningar. Jag har en bankskuld på Automatspel är något mycket farligt! Skulle du vilja sluta spela? frågar Ulrika. Ja, det är klart. Livet förstörs. Jag lät bli att spela i tre veckor, men så började jag igen. Maskinerna är överallt! Ulrika hakar på uppgiften om treveckorsuppehållet. Vad gjorde du då, när du försökte sluta? Träffade kompisar. Simmade. Jag har berättat på jobbet att jag har problem med spelandet, svarar Farid. Jättebra gjort, säger Ulrika. Hon börjar berätta att det finns behandling mot spelberoende och stödföreningar där man hjälper varandra, men avbryts av Farid. Jag behöver ingen psykolog! Jag har en kompis som har hjälpt mig jättemycket. Jag vet allt. Jag vet att jag inte kan vinna tillbaka pengarna. Du kan inte ana hur mycket pengar som försvinner i spel. Ingen grupp! Jag vill inte vara med i någon grupp. Du har gjort många bra saker redan, fortsätter Ulrika. Du har klarat av att göra uppehåll i tre veckor, du har berättat på jobbet att du spelar för mycket. Det är starkt av dig. Du har en kompis som stöttar dig. Hur ska du göra för att inte spela bort lönen nästa gång? Jag ska betala räkningarna, säger Farid plötsligt medgörlig. Och sen? Köpa mat. Och vad ska du göra för att behålla resten av pengarna, när du har gjort det? SLUTRAPPORT FÖR NATIONELLA STÖDLINJEN 13

15 Farid faller tillbaka in i tankarna på spelförlusterna och tvånget att spela. Spelet dödar folk! Om jag inte hade spelat hade jag gift mig för länge sen. Nu kommer jag aldrig att kunna gifta mig. Den som kan lösa ditt problem är du själv, säger Ulrika. Ibland kan man göra viktiga saker själv och ibland kan man bestämma att man tar hjälp av någon, men även då är det ju du själv som löser ditt problem. Inte någon psykolog, upprepar Farid, men tillägger: Vad skulle han kunna hjälpa mig med? Ulrika förklarar kort hur behandling kan gå till och Farid lyssnar utan att avbryta. Jag ska lämna pengarna till min kompis nästa gång jag får lön, konstaterar han sen. Och om jag spelar för en enda krona sedan, så ringer jag till dig! Ulrika backar upp honom, påpekar att han har gjort bra saker, att han redan är en bit på väg. Du har möjlighet att förändra dig, att sluta spela och att träffa en bra tjej. Jag tänker fel, säger Farid. Jag glömmer att det inte går att vinna tillbaka pengarna på spelautomaten, jag glömmer bort hur det brukar bli. Ulrika bekräftar och upprepar det han sagt. Det är bättre att ringa till er än att spela. Man blir lugnare, säger han, innan de avslutar samtalet. Att hitta den egna handlingskraften Mitt i Farids förtvivlan frågade Ulrika om det var så att han ville sluta spela, vilket för en utomstående åhörare kunde tyckas uppenbart. Hon förklarar detta: Det är inte självklart att personen vill sluta helt. Vi kanske tolkar in att det är vad han vill, men han kan tänka i andra banor. Därför är det bra att fråga och också få honom att uttala det själv. En viktig del av samtalet är att locka fram självmotiverande uttalanden. Ibland har spelare ambitionen att begränsa spelandet, att hålla det på en acceptabel nivå, inte sluta helt utan sätta en gräns vid t.ex. 100 kronor per dag. Det händer att det är en del av motståndet mot att sluta spela. En enkel multiplicering säger att 100 kronor per dag motsvarar 700 kronor i veckan och över kronor per år. Många tycker att den summan var mer än vad de avsåg. Tanken att bara spela vissa dagar i veckan för upp till 100 kronor kan då dyka upp som alternativ. Samtalsmottagaren kan stödja den tanken, men också ställa frågan vad som ska hända om personen vinner pengar. Ska han då hoppa över en gång och hur lång tid går det då till nästa gång och hur går det? Men det kan vara okej att prova det ett tag och se hur det går, säger Ulrika. Många kan behöva göra så, innan de kan sluta helt. Samtalsmottagarna på Stödlinjen är noga med att påpeka att de inte ska servera lösningar eller tala om hur spelaren bör göra. Uppgiften är snarare att hjälpa den 14 SLUTRAPPORT FÖR NATIONELLA STÖDLINJEN

16 som ringer att hitta de vägar som är möjliga från just hans eller hennes horisont, förmå personen att hitta den egna handlingskraften. Det kommer också helt andra sorters samtal till Stödlinjen. Anna tar emot ett från en man som säger att han är spelberoende, spelar på allt, och att han behöver professionell hjälp. Han har försökt att sluta flera gånger av egen kraft på en rad olika sätt, men misslyckats. Han tar tacksamt emot telefonnumret till den förening för spelberoende som finns i den stad där han bor, liksom namnet på den person där som kan hjälpa honom med en ansökan till socialtjänsten om att få plats i ett vårdprogram för spelberoende. Det är väldigt värdefullt om det finns en stödförening på den ort där spelaren bor, förklarar Anna. Då kan man hänvisa till något konkret där de kan få direktkontakt och stöd från andra. Ofta har de som ringer inte väntat sig att det finns någon hjälp över huvud taget. Sedan ringer en man som är fast i pokerspel på nätet, kopplat till ett parallellt tvångsmässigt porrsurfande. Han vill egentligen inte ha någon hjälp, inte ännu, vill bara prata med någon om sin situation. Anna berättar att det inte är ovanligt att spelare har ett dubbelberoende. Det kan handla om alkohol och spel eller tabletter och spel. De olika beroendena förekommer i olika kombinationer, där den ena ofta har funktionen av ångestdämpare, förklarar Anna. Det kan fungera att använda en kognitiv metod i behandlingen av dessa dubbelberoenden och det kan vara en längre process, men det går att komma ur det. Det kan ju också vara så att om huvudproblemet försvinner, t.ex. spel, så påverkar det också det andra problemet. Behovet av ångestdämpning kan minska. Reflektera över spelets funktion Har spelare med olika typ av beroenden behov av olika bemötande? Är det någon skillnad på hur exempelvis en pokerspelare tas emot jämfört med en Jack Vegasspelare, när de ringer till Stödlinjen? Samtalsmottagarna tycker på det hela taget inte det. Vi utgår nog snarare från på vilket sätt spelaren presenterar sitt problem, säger Anna. Hon framhåller att det är viktigt att vara medveten om att spelet fyller en funktion för varje spelare, och man strävar efter att få spelaren att själv reflektera över vilken den funktionen är. Jag tycker att man kan använda motiverande samtal på alla typer av spelberoende, säger Margona, som ansluter till diskussionen. En metod är att försöka få spelaren att precisera fördelarna och nackdelarna, plus och minus, med att spela respektive att inte spela. Det hjälper spelaren att bena ut sin situation och sina alternativ. Spelet ger spänning, gemenskap och bekräftelse. Eller lugn, flykt från den livssituation man är i och hopp om pengar och status. Det raserar också ekonomin, slukar ens tid och förstör nära relationer. Men att sluta SLUTRAPPORT FÖR NATIONELLA STÖDLINJEN 15

17 spela ger också nackdelar: man måste ta itu med de problem spelandet har skapat, man förlorar de viktiga fördelar som spelet har gett. Hur ska man lösa problemen, hur ska man tillfredsställa de behov spelet har fyllt, på ett nytt sätt? Vad ska man göra med all tid det skrämmande tomrum som uppstår om man slutar att spela? Vad kan man komma på som finns i stället? Vad ser de framför sig på plussidan. Vad är det de skulle vinna om de slutar spela? fortsätter Margona. Syftet är att få spelaren att börja tänka på de här frågorna på ett konkret och konstruktivt sätt. För den som har kommit fram till beslutet att sluta spela handlar det också om att identifiera vilka situationer och associationer som startar spelsuget? Var och en måste hitta en plan för hur de ska agera och tänka när de hamnar i risksituationer, vilket man måste räkna med händer. Allt detta är gemensamt för alla typer av spelare, menar samtalsmottagarna på Stödlinjen. Sedan finns det förstås en del olikheter i hur olika spelare ser på sitt spel, påpekar Margona. Om vi tar just poker och spelautomater som exempel, så anser pokerspelare ofta att deras spel innehåller ett mått av status, särskilt inom gruppen. Det handlar om prestation, strategi och att vara smart nog. De har också en typ av motstånd mot att se problemen i vitögat som visar sig i kommentarer som: Jag har egentligen inga problem, men jag har haft lite otur just nu. Eller: Jag har gjort ett par misstag på sista tiden. Jack Vegas däremot är mer av ett flyktspel, man är mer ensam i sitt spelande samtidigt som det sker offentligt och det är mer skamfyllt. Det händer att automatspelare utvecklar en slags personlig relation till maskinen, tycker att den talar till dem, kräver deras uppmärksamhet och emellanåt beviljar dem något tillbaka. Ofta anser de att maskinen är en hon. Anhöriga mellan sorg, omsorg och ilska Den stora skiljelinjen i karaktären på samtal till Stödlinjen går mellan spelarna och de anhöriga. En anhörig som ringer har starka känslor av oro, både för spelaren och för familjeekonomin och inte minst för den egna relationen till spelaren. Upplevelsen av svek är vanlig. En djup förtroendekris har drabbat förhållandet, eftersom spelaren i allmänhet hållit sina spelaktiviteter hemliga, eller i varje fall den mängd pengar de slukat. Vi utgår alltid från den uppringande personens upplevelse, också när det är en anhörig som ringer, förklarar Margona. Anhöriga har en särskild process de ska gå igenom, som skiljer sig från spelarens. Ofta är känslorna motstridiga och pendlar mellan sorg och ilska och omsorg om spelaren och om relationen. En bra väg för den anhöriga är att söka kunskap och stöd, både från professionella och från andra anhöriga, understryker hon. 16 SLUTRAPPORT FÖR NATIONELLA STÖDLINJEN

18 Strax därefter kommer ett samtal från en ung kvinna, Emma, som tas emot av Margona: Jag ringer om min pojkvän, som har börjat spela igen. Pojkvännen, som spelar poker, har hållit upp i ett halvår. Tidigare spelade han för summor runt , säger Emma. Men nu är han plötsligt uppe i Jag har sett i hans mejl att han nyligen har öppnat ett kreditlånekort på Unibet. Vilka konsekvenser har det för dig själv? är det första Margona frågar. Ja, jag kan ju inte lita på honom. Jag sa för ett halvår sen att om det händer igen så är vårt förhållande slut. Men nu vet jag inte. Det är ett dilemma om jag ska stanna kvar eller inte. Jag tänker att han kanske går under, han kanske hamnar på gatan om jag inte ställer upp. Du ska tänka på att det är han som har valt att spela. Det är inte du och du har inte ansvar för hans spelande. Om du kommer fram till att stanna kvar, så kan han ha ett bra stöd i dig, men det är viktigt att du känner efter hur du mår på grund av det här, säger Margona. De pratar lite om det faktum att Emma redan tidigare ställt ett ultimatum, men att hon nu inte vet om hon kan fullfölja det. Margona påpekar att det inte bara bör skylas över och glömmas bort, utan att det är väsentligt att vara så tydlig som möjligt. Du behöver inte fatta några snabba beslut för det, utan låt det ta den tid som krävs. Men du kan påminna honom om vad du sa tidigare och beskriva för honom vilket dilemma du hamnar i. Sedan frågar Margona om Emmas egen ekonomi riskerar att bli indragen i pojkvännens spelande. Emma anser att hon har kontroll över sina pengar och att han inte kan komma åt dem. Margona understryker vikten av att hon bevakar sin ekonomi och ger några tips om hur hon kan skydda den bättre. Margona menar att pojkvännens återfall och förändrade inställning till spelet är så omfattande att de gemensamt och även var för sig bör söka kunnig hjälp. Eftersom de bor i ett av storstadsområdena finns hjälp att få på nära håll. Hon berättar om de behandlingsmöjligheter som finns, lite om de metoder som används och om Spelberoendes förening med stödgrupper för både spelaren och anhöriga. Emma får adresser och telefonnummer. Datorspelande ungdomar Föräldrar som ringer till Stödlinjen är ofta osäkra, och ibland oense inom familjen, om hur de ska agera gentemot sitt barns överdrivna datorspelande. En del har försökt att få stopp på spelet genom förbud och kanske genom att handgripligt stänga av datorn i tonårsrummet metoder som inte gett det resultat de hoppats på. Vi ger naturligtvis även de föräldrarna stöd, även om de inte gjort den mest pedagogiska insatsen, säger Maritha. Vi understryker att det är bra att de har reage- SLUTRAPPORT FÖR NATIONELLA STÖDLINJEN 17

19 rat, vi visar förståelse för deras oro och så försöker vi komma fram till vilken metod som är mer ägnad att hjälpa ungdomarna. Det som känns handlingskraftigt först, kanske inte är någon bra problemlösning. Det handlar mycket om att ge föräldrarna kunskap och att ställa frågan vilken funktion spelet har för deras barn. När samtalet vänds mot denna fråga händer det att föräldrarna i stället grips av samvetskval. Då får vi understryka att de hade inte kunnat göra annorlunda med den kunskap de haft hittills, men när de tagit reda på mer kan de agera på andra sätt. En mamma ringer om sin 20-årige son, som slutat umgås med kompisar och bara sitter instängd på sitt rum, utan att ens komma och äta middag med resten av familjen. Hon berättar om allt tjafsande som uppstår mellan henne och hennes man om hur de ska hantera problemet. Jag vet att jag gör fel, säger hon. Jag springer in och ger honom mat på rummet och jag försöker vädja till honom på olika sätt. Jag ser ju att han är deppig när han är hemma. Fast när jag träffar honom på stan eller på hans jobb är han gladare. Maritha vänder på frågan: Nu är han ju myndig och kan välja själv vad han vill göra tycker han själv att han har problem med datorspelandet? Eller kan det vara så att han blir deppig när han ser att ni blir arga, ledsna och oroliga? Mamman säger att hon aldrig har tänkt på frågan på det sättet, men framhåller samtidigt att så länge han bor hemma måste han ju rätta sig efter vissa gemensamma regler. Helt rätt! understödjer Maritha och lägger till att sonen också är en förebild för de yngre barnen i familjen, oavsett om det är en bra eller dålig förebild. Maritha informerar om webbplatser om datorspelproblem, ger tips om litteratur och om kurser för föräldrar till unga som fastnat i datorspelande. Hon pekar på värdet av att samla kunskap för att förstå problemet bättre och lättare komma överens om vilka regler man ska ha hemma. Inte bara spelare och anhöriga ringer till Stödlinjen utan även personal inom exempelvis pedagogiskt och socialt arbete. Den här dagen får Ulrika ett samtal från en lärare i en specialskola för ungdomar med sociala och psykiska problem. En 15-årig pojke, som läraren beskriver som mycket intelligent men med stora problem från sin uppväxt, har ägnat helgerna och nätterna åt datorspelet World of Warcraft. Personalen har fått gå och hämta honom på morgnarna och mer eller mindre tvinga honom till skolan. Sedan lärare i samråd med socialsekreterare nu beslutat att ta datorn ifrån honom, vägrar han helt att gå i skolan. Nu undrar jag: har vi gjort fel? säger läraren. Ulrika för även här in frågan om vad spelet betyder för pojken själv. Kan det vara så att han hellre vill vara den person han är i spelet än den han är i verkligheten, med tanke på hans traumatiska bakgrund? Hon ställer också frågan om läraren tror att det finns risk att förlusten av datorn blir ett trauma i sig, om det är så att pojken nu har blivit av med det enda som är 18 SLUTRAPPORT FÖR NATIONELLA STÖDLINJEN

20 roligt. Läraren som redan tycks vara orolig för just det, konstaterar att det helt enkelt var en desperat åtgärd att beslagta datorn. Han tar emot Ulrikas information om var skolan kan få sakkunnig hjälp och noterar instämmande hennes påpekande: Det gäller att få med honom på tåget, så att man inte själv hamnar i styrhytten medan killen står kvar på perrongen När samtalet känns tungt En kvinna ringer och Anna tar emot samtalet. Kvinnan heter Marie och har haft mycket kontakt med Stödlinjen tidigare. Någon gång i månaden ringer hon, mest för att berätta hur läget är med hennes spelande man. Från Stödlinjens sida har man informerat henne om behandlingsmöjligheter och om stödgrupper för både spelare och anhöriga, men hittills har hon inte tagit några andra initiativ än att just ringa Stödlinjen. Den här gången har situationen förvärrats betydligt. Jag har fått stryk, säger hon kort. Anna får henne att berätta vad som har hänt. Mannen har varit kraftigt berusad, skrikit och slagit sönder saker i lägenheten och sedan även gett sig på Marie. Han säger att han inte minns något av det, säger hon. Men han betedde sig hemskt. Mot barnen också. Det har ju inte hänt förut att han har slagit mig. Han har bett om ursäkt, men han har inte varit särskilt snäll eller ångerfull för övrigt sen det hände. Han vill få det till att det är jag som är sjuk, att jag har ett sjukt kontrollbehov och han säger elaka, sårande saker. Han säger att han inte tänker sluta spela och att jag inte ska lägga mig i om han spelar. Just nu känner jag mig bara förvirrad och trött. Anna frågar om Marie har polisanmält honom för misshandel. Det har hon inte. Jag vill inte det. Barnen är rädda att det sociala ska komma och ta dem om jag gör det. Men om det händer igen så anmäler jag honom, säger hon lite svävande. Det blir ett ganska långt samtal. Anna understryker med skärpa att barnen måste få någon utanför familjen att tala med om vad som har hänt. De pratar om möjliga stödkontakter i skolan. Anna ger också Marie telefonnummer och adress till två olika kvinnojourmottagningar, en i närheten av hennes eget bostadsområde och en i centrum, för den händelse hon inte vill gå till en mottagning där hon kan bli igenkänd. Det är viktigt att du söker stöd, Marie, upprepar Anna. Både för dig själv och för barnen. De behöver det både nu och i fortsättningen. Se till dig och dina barn. Det finns möjlighet att förändra, det gäller att du ska bestämma vilket steg du ska ta. Marie berättar att hon har avtalat tid med en psykolog. Jag vet att jag måste göra något. För barnens skull. SLUTRAPPORT FÖR NATIONELLA STÖDLINJEN 19

Stödlinjen. en nationell stödlinje för personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga

Stödlinjen. en nationell stödlinje för personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga Stödlinjen en nationell stödlinje för personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga Statens folkhälsoinstitut isbn: 978-91-7257-554-7 foto: sid 9, foto Johan Brandsten, övriga foton Photos.com

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 216 1 Sammanfattning Under perioden 1/5-31/8 216 inkom totalt 887 kontakter till Stödlinjen, varav 484 var via telefonsamtal (55%) 234 via chattar (26%) och

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 januari 3 april 1 Sammanfattning Under perioden 1/1-3/4 kontaktades Stödlinjen av totalt 981 personer, varav 69 via telefonsamtal (62%), 254 via chattar (26%) och 118 via e-

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Årsrapport från Stödlinjen

Årsrapport från Stödlinjen Årsrapport från Stödlinjen Januari december 2008 www.fhi.se A 2009:03 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:03 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-613-1 FÖRFATTARE: BIRGITTA ENMARK, STÖDLINJEN / ASSISSA CONSULTANCY

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010

www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010 www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2011:03 ISSN: 1653-0802 ISBN PRINT: 978-91-7257-795-4 ISBN PDF: 978-91-7257-796-1 TRYCK: STRÖMBERG, STOCKHOLM, 2011 Å R S R A

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

En liten bok om #NÄTKÄRLEK

En liten bok om #NÄTKÄRLEK En liten bok om #NÄTKÄRLEK Vi behöver mer nätkärlek! Kommentarer som smärtar. En bild som sprids. En grupp du inte får vara med i. Eller meddelanden fyllda med hat och hot. Kränkningar på nätet tar många

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Bakgrund Syftet med blandade lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap. Samtliga lokala lärande nätverk består

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv IQ Stars är ett samarbete mellan IQ-initiativet och Riksidrottsförbundet. Läs mer på www.iqstars.se Detta häfte tillhör: Hur gör vi svensk

Läs mer

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller en gång. Håll

Läs mer

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

Vem får problem med spel?

Vem får problem med spel? Vem får problem med spel? Resultat från SWELOGS befolkningsstudie om spel och hälsa 2008/09 Ulla Romild, Statens Folkhälsoinstitut RFMA:s konferens om Spel och Spelmissbruk Huddinge, 2 februari år 2011

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

LÄSGUIDE till Boken om Liten

LÄSGUIDE till Boken om Liten LÄSGUIDE till Boken om Liten LÄSGUIDE till Boken om Liten Den här läsguiden är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken om Liten på din förskola. Med hjälp av guiden kan du och barnen samtala

Läs mer

Till dig som har ett syskon med adhd eller add

Till dig som har ett syskon med adhd eller add Till dig som har ett syskon med adhd eller add Namn: Hej! Den här broschyren är skriven till dig som har ett syskon med adhd eller add. När det i broschyren bara står adhd så betyder det både adhd och

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

DRAFT. Annat land. utanför europa

DRAFT. Annat land. utanför europa Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Innehåll Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Vad innebär lagtexten om värdegrund för äldre personer? 31 för anhöriga? 37 för personal? 43 Hur kan du stötta dina medarbetare

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal FN:s definition av våld mot kvinnor Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

ÖKA DIN SOCIALA KOMPETENS. På en timme

ÖKA DIN SOCIALA KOMPETENS. På en timme ÖKA DIN SOCIALA KOMPETENS På en timme Henrik Fexeus Tidigare utgivning Konsten att läsa tankar När du gör som jag vill Alla får ligga Konsten att få mentala superkrafter Bokförlaget Forum, Box 3159, 103

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

LÄSGUIDE till Boken Liten

LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten Den här läsguiden är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken Liten på din förskola. Med hjälp av guiden kan du och barnen prata om viktiga

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor Enkätsvar 4 Enkäsvaren vid undersökning på Kyrkans Familjerådgivning i Stockholm och Haninge våren 4.. Män 62 47% Kvinnor 7 53% Summa: 32 Fler kvinnor 53% 47% 2. Ensam 26 Flest par Par Familj 5 32 8 6

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer