Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen"

Transkript

1 Regionalt startskott för Unionens första avtalskonferens Så reser vi schystare hetluft Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen 3/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Medlemmar listar de viktigaste frågorna i avtalsrörelsen Sid 4 Inget tafsande på LAS Dessutom alltid i hetluft: Rapport från förbundsstyrelsen, månadens ledare, kalendarium, frågor och svar.

2 Håll ut. Och håll ihop. Urban Orzolek Rapport från FS/ 3-4 mars Framåtblickande FS pratar energipolitik och kompetenssparande i goda tider. Förbundsstyrelsen diskuterade IF Metalls lösning med lönesänkning och kunde konstatera att deras system inte ger tillräcklig ökad konsumtion. Styrelsen vill bland annat se en ökad satsning på byggsektorn och ett system som gör att företag i goda tider sätter av pengar till utbildning av anställda under sämre tider. De har räknat på att 3 miljarder kronor skulle få svenskar i utbildning under sämre tider. Styrelsen vill också se en höjning av a-kassans tak som inte har följt löneutvecklingen alls. Inkomstskyddet mellan två arbeten har gröpts ur och denna negativa effekt kommer att påverka alla på sikt. Inför Guldnappsutdelningen fick styrelsen en dragning av en undersökning bland chefsmedlemmar som visar att många har det tufft som småbarnsföräldrar eftersom de har svårt att vara borta från arbetet och måste ständigt vara tillgängliga. Flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta hemifrån var ändå något som upplevdes som positivt. Chefer som arbetar inom detaljhandeln hade absolut svårast att kombinera chefsroll med föräldraroll. Styrelsen gick igenom Unionens energipolitik och vill se fler ekonomiska styrmedel på energiområdet och fler långsiktiga beslut. Ledamöterna kom överens om att utveckla politiken och komma med fler konkreta åtgärder. På mötet fick ledamöterna i uppgift att titta närmare på det nuvarande organisationspolitiska arbetet vilket så småningom ska resultera i en handlingsplan. Det man tittade på var bland annat vision, grundläggande begrepp, relationer och strategiska områden. Styrelsen fick även på mötet möjlighet att blicka framåt och fundera på var Unionen står om 15, 20 och 25 år. Förbundsstyrelsen fastställde stadgetolkningen av 2.1 mom 4 om 3-månadersregeln. Det innebär att en medlem kan begära förhandlingshjälp först efter tre månaders medlemskap så länge frågan uppstått efter inträdet i förbundet. Nästa sammanträde: 1-2 april hetluft 3/09 2 Nu har startskottet gått för Unionens första avtalsrörelse någonsin. Under mars och april kommer vi att genomföra femton regionala konferenser där ombud från klubbarna samlas för att diskutera vilka frågor de tycker är viktigast att driva under avtalsförhandlingarna. Alla idéer och förslag kommer att ligga till grund för det inriktningsbeslut som förbundsrådet ska ta i september. Jag tycker att det ska bli oerhört spännande att följa diskussionerna och förslagen! För förslag vet jag att det finns gott om. Det är ju du och dina arbetskamrater som vet hur kollektivavtalet fungerar i praktiken och vad som behöver förändras och förbättras. Årets avtalsrörelse blir speciell eftersom de dystra rapporterna om det ekonomiska läget tillsammans med skyhöga varselsiffror kanske gör att fokus ligger på frågor som inte bara handlar om pengar i plånboken: anställningsformer, semesterdagar, arbetstid, diskriminerande löneskillnader, kompetensutveckling med mera. Önskelistan är lång, och så ska det vara. Vårt samhälle bygger på att kreativa idéer ibland har förkastats, ibland varit möjliga att förverkliga. I det extrema läge som Sveriges ekonomi befinner sig i idag måste vi ta hand om det som sker på ett klokt sätt samtidigt som vi tänker framåt. Ett exempel på denna svåra situation är att samtidigt som varslen står som spön i backen så har nivån på a-kasseersättningen sänkts. Genom att höja taket i a- kassan skulle inte bara människors ekonomiska trygghet öka utan samhällsekonomin skulle också få en skjuts. Med mer pengar i plånboken finns det ju utrymme för att handla de varor som företagen behöver producera och sälja. Det här är en cirkel som snurrar runt, runt, runt och vi måste styra in den i en positiv riktning. Vi vet ju att det kommer ljusare tider. Och då ska företagen komma igång snabbt. Kloka företag investerar redan nu i utbildning och kompetensutveckling av sin personal. Hur ska företagen annars snabbt få tag i kunniga anställda när konjunkturen vänder uppåt igen? Vi har föreslagit att staten ska ge ett extra utbildningsbidrag till företag som är beredda att utbilda personalen istället för att säga upp. Så håll ut. Och håll ihop. Vi ska använda vår samlade kraft, vår kunskap och våra resurser för att värna om medlemmarnas trygghet och skapa fler och bättre jobb. Cecilia Fahlberg FÖRBUNDSORDFÖRANDE UNIONEN hetluft Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen. Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm Ansvarig utgivare Hanna Brandt-González, , unionen.se Redaktör/formgivare Paola Felicetti, Mikael Lundström, Fotografier Lena Granefelt, m fl Illustrationer Klas Fahlén, m fl. Upplaga ex. Tryck Edita Västra Aros Nästa nummer kommer i början av maj. ISSN

3 Regionalt startskott för avtalsrörelsen 2010 Femtio ombud på plats i Västerås för att diskutera och prioritera kraven i avtalssrörelsen. Unionens första avtalskonferens någonsin ägde rum i Västerås den 19 mars. Ett femtiotal ombud från Mälardalen hade samlats för att ta fram, diskutera och prioritera sina krav inför avtalsrörelsen. Ombuden fick sex områden att samtala kring: lön, arbetstid, trygghet, ersättningar, jämställdhet och arbetsmiljö. Diskussionerna visade tydligt att det är de fackliga grundfrågorna som fortfarande engagerar mest: garanterad löneökning för alla, möjlighet till företagshälsovård och en god arbetsmiljö var några av de krav som ombuden förde fram. Unionens tillträdande förhandlingschef Niklas Hjert deltog i konferensen och fick tillfälle att höra hur ombuden i Mälardalen resonerar. Niklas betonade att varje avtalskonferens är viktig. - Från dessa konferenser hämtar vi kraft inför förhandlingarna. Så lägg ner er själ och ert hjärta i det ni gör ikväll, sa Niklas Hjert. Ytterligare fjorton konferenser kommer att anordnas under mars och april månad för att samla in medlemmarnas och de förtroendevaldas åsikter. Alla idéer och förslag sammanställs sedan och kommer att utgöra underlag för det inriktningsbeslut inför avtalsrörelsen som förbundsrådet ska ta i september. Inget tafsande på LAS var ett av många förslag som kom in under Unionens första avtalskonferens i Västerås. AVTALSRÖRELSEN 2010 Från dessa konferenser hämtar vi kraft inför förhandlingarna. Så lägg ner er själ och ert hjärta i det ni gör ikväll, sa Niklas Hjert på Unionens första avtalskonferens. Avtal 2010 är ett av 15 profilval som du kan göra på unionen.se. Det är ingen tvekan om att vi kommer att få en tuff avtalsrörelse. Vi kan räkna med att arbetsgivarnas krav kommer att vara mer drastiska än vad vi är vana vid allt under hotet av ytterligare neddragningar. I regnet av krisrapporter behöver vi samla våra krafter, ta fram tydliga krav och stå enade bakom dem. Vilka frågor tycker du är viktigast att driva i ljuset av lönesänkningskrav, rekordvarsel, neddragningar, och villkorsförsämringar? Gå in och prata med andra i grupprummet Avtal 2010 på unionen.se. Höj taket i a-kassan nu det är kris Det globala finansiella systemet fungerar inte, världen befinner sig i den djupaste krisen sedan 1930-talet och svensk ekonomi befinner sig i fritt fall. Varslen slår rekord och arbetslösheten kommer att öka snabbt. Bakom de kalla siffrorna och de svarta rubrikerna finns de direkta effekterna, rakt in i vardagen för många av oss: Får jag behålla jobbet? Hur går det om jag blir arbetslös? Hittar jag ett nytt arbete? Klarar familjen ekonomin? När varslen så småningom faller ut i arbetslöshet blir kopplingen direkt till den egna plånboken. Då tvingas vi dra in på kostnaderna och vår egen konsumtion. Arbetslöshetsförsäkringens tak har inte höjts sedan 1 juli 2002: 75 % av alla heltidsarbetande a-kassemedlemmar är underförsäkrade och får inte ut 80 % i ersättning vid arbetslöshet. Taket för a-kassan, kr, har inte följt löneutvecklingen och inkomstskyddet mellan två arbeten har gröpts ur. Denna negativa effekt kommer att påverka alla ingen klarar sig undan oavsett jobb, anställningsform eller sektor. Med minskad konsumtion, färre jobb och mindre rörlighet på arbetsmarknaden fördjupas krisen. Därför kräver Unionen att taket i a-kassan höjs nu. Höj taket i a-kassan för att: Alla ska slippa personlig konkurs Stimulera köpkraft och öka tillväxt Säkra den svenska konkurrenskraften och den svenska modellen Hindra lönesänkningar och andra försämrade villkor Uppmuntra till att våga byta jobb och testa nya branscher Återupprätta välfärdens kärna låt a-kassan vara ett verkligt skydd mot inkomstbortfall Få bättre matchning på arbetsmarknaden rätt person och kompetens för rätt jobb Inte lägga all risk på individen Läs mer på sidorna 9 och 10. Samtliga avtalskonferenser under våren: Mälardalen 19 mars Sydväst 25 mars Bergslagen 26 mars Väst / Skaraborg 30 mars Småland 30 mars Stockholm mars Sydost 31 mars Västerbotten / Norrbotten 2-3 april Göteborg 21 april Sjuhall 21 april Östra Sörmland / Gotland 21 april Värmland 21 april Mellannorrland 23 april Uppland / Gävleborg / Dalarna april Öst april Under våren hålls femton regionala avtalskonferenser mellan den 19 mars och 25 april. Detta forum är en viktig del i insamlingsarbetet som kommer att ligga till grund för Unionens inriktning i avtalsrörelsen hetluft 3/09

4 avtalsrörelsen 2010 ÖKAD KÖPKRAFT OCH TRYGG ANSTÄLLNING VIKTIGAST INFÖR AVTAL 2010 Mer i plånboken, trygga anställningar och fler semesterdagar. Det är några av de viktigaste frågorna för Unionen att driva i den kommande avtalsrörelsen. Drygt medlemmar tog chansen att svara på en webbenkät och påverka vilka områden förbundet ska prioritera i avtalsförhandlingarna framöver. Alla medlemmar hade möjlighet att gå in på unionen.se och svara på undersökningen, som marknadsfördes via ett stort e-postutskick. Under december 2008 och januari 2009 fanns enkäten tillgänglig på unionen. se och drygt medlemmar bidrog med sina synpunkter. De områden som medlemmarna tyckte var viktigast enligt webbenkäten var: Öka köpkraften för medlemmarna (55 procent) Trygga anställningar (51 procent) Extra semesterdagar (41 procent) Förkorta arbetstiden (39 procent) Möjlighet till kompetensutveckling (35 procent) Det är viktigt att inte tolka de fem områdena som huvudspåret framöver utan många områden har varit förprickade som viktiga av medlemmarna, men de kommer inte med på denna rangordning. Medlemsundersökningen bestod av frågor som handlade om hur arbetssituationen ser ut och vilka frågor som anses viktiga att Unionen driver inför och under avtalsrörelsen. När det gäller det senare fick de göra en prioritering bland 19 områden, de kunde också själva skriva in egna områden. Rundringning till 400 medlemmar Efter att resultatet av webbenkäten sammanställts gjordes även en rundringning bland 400 slumpmässigt utvalda medlemmar för att göra materialet statistiskt mer säkerställt. Vi har frågat Niklas Hjert, tillträdande förhandlingschef i Unionen, om enkäten och hur resultatet används. Hur tror du lågkonjunkturen påverkar vilka områden som medlemmarna prioriterar? - Vi ser att trygghetsfrågor har priorite- Vi ser att trygghetsfrågor har prioriterats i högre grad rats högre i årets undersökning än hur det såg ut inför 2007 års förhandlingar, vi ser också att den trenden förstärktes i kontrollgruppen, som intervjuades någon månad senare. Jag kände viss oro för att krisen skulle leda till ett minskat engagemang för att man har fullt upp med att hantera följderna av krisen på hemmaplan men vi har sett ett stort intresse för medlemsenkäten och de regionala avtalskonferenserna. Hur används dessa svar i det fortsatta arbetet i avtalsrörelsen? - Medlemsenkäterna är första delen i insamlingsfasen, den andra delen är de regionala avtalskonferenserna. Resultatet från dessa två aktiviteter kommer att diskuteras och prioriteras på Unionens förbundsråd i maj och dessa prioriteringar kommer att ligga till grund för Unionens inriktningsbeslut, det vill säga beslutet om vilka frågor som Unionen ska driva gemensamt på alla avtalsområden. Vad skiljer denna undersökning från arbetet med de pågående avtalskonferenserna runt om i landet? - Medlemsenkäten är digital, den kunde besvaras av alla Unionens medlemmar och förtroendevalda och den har en större räckvidd än de regionala avtalskonferenserna. På de regionala avtalskonferenserna kommer man, utifrån fakta underlag men också en redogörelse av resultatet från medlemsenkäten att fokusera på att ta fram krav och prioritera frågor, så man kan säga att dessa båda aktiviteter skall komplettera varandra samt att resultatet av de regionala avtalskonferenserna skall vara en påbyggnad till medlemsenkäten. Vad finns det för möjligheter om jag som förtroendevald vill engagera mig i avtalsrörelsen? - Hur stora som helst, höll jag på att säga. Det finns två spår att påverka. 1) det demokratiska spåret med delaktighet på de regionala avtalskonferenserna, deltagande på förbundsrådet samt nominering till eller deltagande i branschdelegation. 2) Kommunikationsspåret, besvarande av medlems- och förtroendevald enkät, diskussion på arbetsplatsen inför de regionala avtalskonferenserna, att vara aktiv och göra inlägg i min profil 2010, delta i delegationernas förankringsarbete som kommer att genomföras under hösten där delegationerna kommer att kontakta förtroendevalda inom respektive avtalsområde för att stämma av krav etc. Niklas Hjert, Unionens tillträdande förhandlingschef hetluft 3/09 4

5 Besluten tas utomlands När cheferna sitter i Tyskland och tar beslut om förändringar, då är det inte lätt att vara facklig företrädare. När Electrolux AB i Motala varslade i april förra året hade klubben inte mycket att säga till om. Företaget är relativt bra på att hålla oss informerade, säger Caroline Gustafsson sammankallande i klubben. När det sedan kommer till indragningar av personal missar de ett viktigt moment, att först förhandla med oss och lyssna på alternativa lösningar. Besluten tas utomlands, våra svenska chefer får besked om att personalstyrkan ska minska och oftast blir deras uppdrag att lösa det genom privata uppgörelser eller olika erbjudanden. Klubben på Electrolux är frustrerad. 14 av de 16 som gick förra året accepterade olika erbjudanden. Det blir så bakvänt, fortsätter de andra i klubben. Vi får inte någon tydlig bild från företaget hur de tänkt sig den nya organisationen och vi saknar konsekvensanalyser. De som slutar måste berätta vilka arbetsuppgifter de haft och föreslå vem som kan ta över. Det är svårt när arbetsgivaren inte är intresserad av en dialog med oss. Det är inte så vi vill att det ska gå till. Självklart har vi markerat detta och de tyska cheferna som var här senast fick nog lära sig en del om hur MBL ska fungera, säger Johan Andersson, ledamot i klubbstyrelsen. Klimatet mellan oss och ledningen är trots allt ok, nästan hela ledningen här i Motala är med i Unionen. Metall klubben och vi närmar oss också varandra mer och mer. Det är viktigt att vi bevakar hur allt går till, så lagarna följs. (Ur Nära dig, Unionen Öst, nr ). FACKETS LOKALA INFLYTANDE I GLOBALA FÖRETAG Frågor att fundera vidare på: 1) Hur får den lokala facklubben inflytande i det internationella företaget? 2) Hur ser de konkreta beslutsvägarna ut för olika typer av beslut och vilket mandat finns på de olika beslutsnivåerna (investeringar, företagsutveckling och personalfrågor mm)? 3) Finns det informella inflytandevägar och hur ser de ut? 4) Har den lokala fackklubben utnyttjat de möjligheter att påverka som finns i MBL och UVA* till fullo? 5) Har den lokala facklubben formaliserat inflytandet i lokala överenskommelser och avtal? 6) Vilket koncernsamarbete (nationellt och internationellt) har den lokala klubben och finns det möjligheter att utveckla detta? Kontakta ditt regionkontor om du vill ha hjälp. * UVA = Avtal om utlandstjänstgöring Kort om MBL Medbestämmandelagen (MBL) kom till 1976 för att skapa insyn, samråd och inflytande för arbetstagarorganisationerna (fackförbunden) på arbetsplatsen. Tanken med lagen är att arbetsgivaren ska diskutera med och lyssna på facket och tillsammans ska parterna hitta en lösning. Insyn i företaget Lagen är indelad i flera delar där insynen handlar om att arbetsgivaren löpande ska hålla klubben informerad om vad som händer på företaget (19 MBL). Det ska vara information om hur företaget utvecklas, produktionsmässigt och ekonomiskt samt personalfrågor. Samråd och inflytande En annan viktig del är rätten till förhandling innan arbetsgivaren fattar beslut om förändringar på arbetsplatsen (11 MBL). Det som ska förhandlas är sådant facket tycker är av intresse, t ex chefstillsättningar, budget och organisationsförändringar. Om det saknas klubb är arbetsgivaren skyldig att förhandla med en ombudsman på Unionen. För att ytterligare säkerställa samråd och inflytande för arbetstagarna ger medbestämmandelagen även facket rätt att begära förhandling (10 MBL, 12 MBL). I medbestämmandelagen regleras också rätten att teckna kollektivavtal och rätten att organisera sig fackligt och att tillhöra en arbetstagarorganisation. Hur fungerar MBL i praktiken? Jonas Nilsson, klubbordförande Releasy Customer Management AB i Linköping: Hos oss har det fungerat olika bra över åren. Periodvis har klubben fått kämpa för att få information och få förhandla. Numera har vi ett mycket gott samarbete med företaget. För att MBL ska fungera bra måste det finnas en vilja främst från arbetsgivarsidan och ett ömsesidigt förtroende för varandra, även om man inte alltid delar varandras uppfattning i sakfrågorna. Carla Swenson, klubbordförande SISU Idrottsutbildarna i Östergötland: MBL hos oss blir bättre och bättre. Just nu är vi inne i en omorganisation där MBL-förhandlingar och riskanalyser dyker upp med jämna mellanrum. Ju mer vi påminner arbetsgivaren desto oftare kommer initiativet från dem. Det funkar bra hos oss. MBL i praktiken Vill du vara med i TCO-tidningens läsarpanel? Du som får TCO-tidningen har ett fackligt uppdrag i något av de 16 TCO-förbunden. Vi är nyfikna: Vem är du? Vilken är din viktigaste fråga just nu? Vill du vara med och påverka? För att få svar på dessa och andra frågor rekryterar nu TCO-tidningen tillsammans med Novus Opinion en läsarpanel. Vi vill ha dig med! 1) Hur gör jag om jag vill vara med? Du anmäler dig på panel.novusopinion.se/tcotidningen eller via mejl till 2) Vad innebär det? När du har anmält dig får du, via e-post, besked när det är dags att gå in på hemsidan för att svara på de frågor vi ställer. Vi kommer att göra minst tre undersökningar i år och minst fyra under ) Tar det lång tid? Nej. Varje undersökning tar fyra till fem minuter. 4) Vad blir det av svaren? Resultatet av undersökningarna blir till artiklar, intervjuer och reportage i TCO-tidningen. Du som deltar i undersökningen får också ett personligt mejl med huvudresultaten. 5) Kan jag lita på att min integritet respekteras? Ja. Dina svar behandlas anonymt. Novus Opinion garanterar att ingen kommer att se att just du deltagit i en undersökning eller vad du svarat. Har du frågor? Hör av dig till någon av oss: Erling Forsman chefredaktör, TCO-tidningen tel. 08/ Mikael Ohlsson Panel Director, Novus Opinion tel. 08/ hetluft 3/09

6 SCHYST RESANDE EN SOL SOM SKYMMER Av Henrik Bäckstrand, medlem i Unionen. Att resa kan vara ett myller av intryck. Eller bara ett par ögon som blundar sig bort. Det kan vara ett möte med nya människor eller ett sätt att dra sig undan med dom man helst vill vara med. Oavsett anledning, en resa gör avtryck och påverkar både oss själva och vår omgivning. Men hur? Och vad kan vi göra när vi upptäcker att våra steg ut i världen kanske inte är så försiktiga som vi tror, om vi börjar inse att vi faktiskt förstör? Jag jobbar på en resebyrå. Till min arbetsplats ringer dagligen människor som vill byta plikt mot paradis. Visst har dom vissa funderingar, saker som oroar inför semestern. Men där bakom; alltid ett leende som kommer av vetskapen att dom snart är på väg. Dit, till drömmen. Det är en glädje som smittar av sig och som fortfarande ofta gör mitt jobb fantastiskt. Men för ett tag sen hände en grej. Och mitt skratt har plötsligt börjat... skava. Egentligen var det inget nytt som hände. Det var bara det att plötsligt sattes osminkade ord på en olustig känsla jag faktiskt känt ganska länge. Det handlade om det där med turismen. Om att den, mitt i allt det vackra vi förknippar den med, också kan vara så... ful. Insikten slog mig faktiskt aldrig när jag var på cypriotisk charter som 18-åring. Heller aldrig när jag några år senare bagpackade i Indonesien och Thailand. Då tycktes allt bara vackert, lokalbefolkningens leenden genuina. Under mina säsonger i Spanien började dock en olustig känsla komma starkt smygande och i Kambodja för drygt ett år sedan kan jag så här i efterhand tycka att jag borde ha reagerat starkare mot det jag såg. Men stränderna, sanden, solen - oavsett var jag har varit har det ju alltid varit så skönt. Därför också kanske förrädiskt bedövande för mitt samvete. Nu när jag vet bättre, inser jag att hur jag än vrider och vänder på det, har djupa skuggor under lång tid brett ut sig kring det som utåt sett ser ut som mina semesterparadis. Trots en där nästan ständig sol i zenit. Vad är då problemet? Enligt Jennie Dielemans journalisten och författaren som genom sin reportagebok Välkommen till paradiset, är en av de första som på allvar skärskådat turismindustrins baksidor kan det hela härledas till ett oskrivet kontrakt som finns mellan researrangörer och oss resenärer. Det lyder ungefär så här: Dom berättar inte. Vi låter bli att fråga. Vi är ju på semester. Jag har läst Jennie Dielemans bok. Och jag har hört henne berätta om det som inte berättas. Fram träder bilden av turismen som en sorts modern form av kolonialisering. För även om det finns en del så kallade tacky ställen också kring Medelhavet, är det framförallt kring turistmålens utbredning i tredje världen som de olyckliga konsekvenserna drivits till sin spets. Det handlar dels om den ytterst lilla hänsyn som tas till lokalbefolkningen på turistorterna där. En försvinnande liten del av de enorma vinstpengar som genereras av oss turister går nämligen tillbaka till dom. Det är också lokalbefolkningen som tvingas bort från sina stränder och sin mark, för att istället hänvisas till tiggeri eller lågavlönade jobb på eller omkring de ofta muromgärdade hotell som byggts för oss. Den ökade inkomst som vår närvaro eventuellt trots allt innebär för många lokalbor, äts dessutom många gånger med råge upp av den prisökning som turisternas köpkraft drivit upp på orten. Och på ställen där vi turister är på jakt efter att se ett unikt levnadssätt eller udda folkslag, finns ibland till och med en ovilja att levnadsstandarden för lokalbefolkningen ska höjas - då försvinner ju just den genuinitet vi är där Vad är det verkliga priset för våra semesterparadis? för att beskåda(!). I turismens spår följer också en dokumenterad ökning av alkoholkonsumtion, prostitution och barnsexhandel. Även den nära naturen kring turistmålen tar skada. Till exempel leds i ett flertal dokumenterade fall avloppssystemen från hotell rakt ut i havet och vid nybebyggelse mutas ofta strandskyddet bort, det sker skövling av tsunamidämpande växtlighet och lyxiga golfbanor dränerar vatten i redan torra områden. All denna information slog ganska brutalt undan benen på den naiva tro jag tidigare haft kring resandet som en slags solidaritetshandling. Det är det uppenbarligen inte alltid. I alla fall inte som det ofta ser ut just nu. Speciellt graverande ur en facklig synvinkel är till exempel att de turisthotell som nyrestaurerats efter tsunamin och som vi nu uppmanas resa till för att bidra, i många fall byggts upp av burmesiska flyktingar under helt vidriga förhållanden. Burmeser har nämligen ingen flyktingstatus i Thailand och är totalt utlämnade till en välvilja som inte ens existerar på papper. Till exempel får burmeser enligt lag inte vara ute efter en viss tid på kvällen, endast röra sig inom gränserna för sitt arbetsläger, inte samlas mer än fem personer på samma plats, inte inneha någon mobiltelefon och så vidare. Lägg därtill 14 timmars arbetsdag, flera rapporterade fall av helt utebliven lön och ständiga hot om deportering tillbaka till dödsstraffets Burma. Dock behöver vi inte gå så långt som ovan för att beskriva fullt synbara övertramp av mänskliga rättigheter. Det räcker med att konstatera att när vi på våra turisthotell varje dag ser samma till synes leende ansikten till såväl frukost, lunch, middag som till den sena barserveringen, står inte allt helt rätt till med det vi kallar arbetsrätt. Vad kan vi göra då? Blir det bättre av att vi helt enkelt slutar åka dit där vår dröm visat sig kunna vara en lokalbefolknings helvete? Jag vill inte tro det. Och jag vill heller inte sluta resa. Någonstans inser jag dock att den hänsyn jag och många andra turister med mig orkar ta, tyvärr är begränsad. Vi är ju bara människor. Och som sagt på semester, där just ansvar faktiskt kan vara det vi önskar oss vara på flykt ifrån. Men om vi som turister och medmänniskor inte orkar eller kan ta tillräckligt ansvar, vem ska då ta det? Researrangörerna? Eller krävs det kanske någon form av politiskt förmyndarskap för att vända utvecklingen? Kan Unionen möjligtvis spela någon roll i det hela? hetluft 3/09 6

7 Allt resande sätter spår - på gott och ont Att vår semester till exotiska platser anstränger värdländernas människor och miljö tänker vi oftast inte på. Det vill nätverket Schyst resande ändra på genom att upplysa resenärer och resebranschen om att alla vinner på att resa mer ansvarsfullt. Turistindustrin är världens snabbast växande näring. En stor del av ökningen sker i mycket fattiga länder. Därför är det ett problem att pengarna inte alltid stannar kvar på resmålen. Mer än hälften av pengarna som turisterna spenderar i Thailand lämnar landet. I Karibien är siffran ännu högre. Det är alltså inte lokalbefolkningen som tjänar pengar. I stället är det internationella hotellkedjor, bryggerikoncerner, flygbolag och livsmedelstillverkare som får högsta vinsten. Pengar som skulle kunna stärka lokalsamhällen och gynna dem som arbetar i turistnäringen deras barn och miljön de vistas i. Om pengarna stannar kvar i landet, ökar också chanserna till en bra utveckling. Vad kan vi då själva göra för att bidra till en hållbar utveckling i den miljön vi så gärna vistas i när vi vill ta det lugnt? Genom att uppträda som på hemmaplan, tipsar nätverket Schyst resande på sin webbsida. Till exempel småprata med kioskförsäljaren, slänga sopor på anvisad plats och vara sparsam med vatten (även det på flaska), inte pruta för prutandets skull och gynna lokal verksamhet på destinationerna. Schyst resande vill öka medvetenheten Nätverket Schyst resande är ett samarbete mellan Unionen, Hotell- och restaurangfacket, ECPAT, Fair Trade Center, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska kyrkan och SwedWatch. Tillsammans vill organisationerna ge en helhetssyn på ett ansvarsfullt resande. De vill öka medvetenheten hos alla resenärer men även få hela resebranschen att ta sitt ansvar genom schysta arbetsavtal och stöd till den lokala näringen och åtgärder för att värna om miljön. Schyst resande publicerar rapporter, ordnar utbildningar och seminarier och bjuder in resebranschen till dialog. På TUR-mässan, Skandinaviens ledande mässa för resor, i mars hade nätverket en egen monter där det arrangerades miniseminarier kring hållbart resande. En vision nätverket har är att idén om schyst resande inom fem år har etablerats i konsumentledet och att utbudet av schysta resor är betydligt större än idag. Unionens roll i Schyst resande Vilken roll har Unionen i nätverket och vad vill Unionen? Marie Kihlberg, internationell sekreterare på Unionen förklarar: Unionen har tillsammans med Hotelloch restaurangfacket, skapat nätverket Schyst resande för att medverka till att resandet i sig blir ansvarsfullt och hållbart. Vår ingång var primärt att belysa arbetsvillkor och sociala villkor ute på destinationsorterna. Vi insåg dock ganska snart att vi skulle få en betydligt mer heltäckande bild av villkoren både för de sysselsatta inom turismindustrin och besökarna, om vi öppnade upp för fler deltagare i nätverket. Samarbetet med de övriga organisationerna gör att vi speglar villkor utifrån olika aspekter samtidigt som vi samverkar för att ge en rättvis bild. Respekt för fackliga och mänskliga rättigheter utgör en grundbult i Unionens verksamhet och genom att arbeta för att förbättra arbetstagarnas anställningsvillkor och genom att stärka lokala fackliga organisationer kan vi bidra till att turism blir hållbar för de människor som lever av den, och en kraft som bidrar till utveckling i fattiga länder. Vår uppgift på hemmaplan är att skapa kunskap hos konsumenterna så att de kan skapa en efterfrågan hos researrangörerna. Unionen vill också, i dialog och tillsammans med resenäringen, utveckla ett schyst resande för alla inblandade. Schyst resande är ett samarbete mellan Unionen, ECPAT, Fair Trade Center, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska kyrkan och Swedwatch. Läs mer på schystresande.se om hur du kan göra ett schyst avtryck när du reser. UNIONEN OCH VÄRLDEN Arenor för samarbeten Unionen har ett starkt engagemang i fackliga organisationer inom norden, Europa och globalt. Arbetet på de internationella arenorna sträcker sig från opinionsbildning till mer operativt utredningsarbete för att stödja medlemmar och medlemsorganisationer. Sammantaget är Unionen medlem i sex globala federationer (internationella organisationer) inom olika branscher till exempel, IT, media, telekom, transport, verkstadsindustri, handel och livs. Den mest centrala arenan för Unionen är EUarenan. Det som beslutas i EU har på ett eller annat sätt bäring på vad som sker här hemma och vad som påverkar arbetsvillkoren för Unionens medlemmar. Därför följer Unionen utvecklingen i EU och försöker påverka den i en för medlemmarna gynnsam riktning. Påverkansarbetet sker både genom förbundets egna arbete och genom federationerna. Samarbeten genom TCO Unionen är medlem i TCO och genom det medlemskapet så är förbundet verksamt inom ett antal internationella organisationer. I en allt mer globaliserad värld är det viktigare än någonsin att förbundet har täta och goda kontakter med aktörer inom EU:s institutioner. Stärka mänskliga rättigheter Även det fackliga solidaritetsarbetet växer i betydelse i vår globaliserade värld. Genom en omfattande projektverksamhet utförs ett aktivt arbete för att stärka fackliga och mänskliga rättigheter samt förbättra villkoren på de svenska multinationella företagen. Solidaritetsarbete Företagens sociala ansvar är ofta grundbulten i solidaritetsarbetet. För fortfarande är det så att fackligt arbete är förenat med livsfara på många ställen runt om i världen. Unionen arbetar löpande för att förbättra arbetsvillkor och för att försvara mänskliga och fackliga rättigheter i utvecklingsländerna. Förbundet vill påverka multinationella företags agerande bland annat när det gäller anställningsvillkor. Ett exempel på hur Unionen arbetar är att utbilda andra fackförbund i traditionellt fackligt arbete såsom arbetsmiljöfrågor och förhandlingar. Förbundet är också ett stöd vid klubbildning för att främja rättigheten att arbeta fackligt i världen. Unionen arbetar med fackligt bistånd dels genom federationer och dels i egna projekt. Utvecklingssamarbeten är till stor del finansierade via LO/TCO biståndsnämnd. Unionen om EU Behovet av bevakning och påverkan på EU-nivån varierar mellan olika medlemsgrupper och olika branscher i Unionen. Fokus är de branschövergripande frågor som dagligen berör medlemmarna på arbetsplatsen indelat i fyra områden om arbetsvillkor, inflytande, arbetsmiljö och tillväxtfrågor. På unionen.se kan du beställa foldern Unionen om EU. 7 hetluft 3/09

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Fackets nya roll. Internationaliseringen av företagen ställer nya krav på de fackliga organisationerna

Fackets nya roll. Internationaliseringen av företagen ställer nya krav på de fackliga organisationerna Fackets nya roll Internationaliseringen av företagen ställer nya krav på de fackliga organisationerna 2 Förutsättningarna för det fackliga arbetet har förändrats i takt med den ökande internationaliseringen.

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan MINNESANTECKNINGAR Datum Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen Typ av möte Regionrådets höstmöte Tid 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan Plats Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av sekreterare

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer