Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen"

Transkript

1 Regionalt startskott för Unionens första avtalskonferens Så reser vi schystare hetluft Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen 3/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Medlemmar listar de viktigaste frågorna i avtalsrörelsen Sid 4 Inget tafsande på LAS Dessutom alltid i hetluft: Rapport från förbundsstyrelsen, månadens ledare, kalendarium, frågor och svar.

2 Håll ut. Och håll ihop. Urban Orzolek Rapport från FS/ 3-4 mars Framåtblickande FS pratar energipolitik och kompetenssparande i goda tider. Förbundsstyrelsen diskuterade IF Metalls lösning med lönesänkning och kunde konstatera att deras system inte ger tillräcklig ökad konsumtion. Styrelsen vill bland annat se en ökad satsning på byggsektorn och ett system som gör att företag i goda tider sätter av pengar till utbildning av anställda under sämre tider. De har räknat på att 3 miljarder kronor skulle få svenskar i utbildning under sämre tider. Styrelsen vill också se en höjning av a-kassans tak som inte har följt löneutvecklingen alls. Inkomstskyddet mellan två arbeten har gröpts ur och denna negativa effekt kommer att påverka alla på sikt. Inför Guldnappsutdelningen fick styrelsen en dragning av en undersökning bland chefsmedlemmar som visar att många har det tufft som småbarnsföräldrar eftersom de har svårt att vara borta från arbetet och måste ständigt vara tillgängliga. Flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta hemifrån var ändå något som upplevdes som positivt. Chefer som arbetar inom detaljhandeln hade absolut svårast att kombinera chefsroll med föräldraroll. Styrelsen gick igenom Unionens energipolitik och vill se fler ekonomiska styrmedel på energiområdet och fler långsiktiga beslut. Ledamöterna kom överens om att utveckla politiken och komma med fler konkreta åtgärder. På mötet fick ledamöterna i uppgift att titta närmare på det nuvarande organisationspolitiska arbetet vilket så småningom ska resultera i en handlingsplan. Det man tittade på var bland annat vision, grundläggande begrepp, relationer och strategiska områden. Styrelsen fick även på mötet möjlighet att blicka framåt och fundera på var Unionen står om 15, 20 och 25 år. Förbundsstyrelsen fastställde stadgetolkningen av 2.1 mom 4 om 3-månadersregeln. Det innebär att en medlem kan begära förhandlingshjälp först efter tre månaders medlemskap så länge frågan uppstått efter inträdet i förbundet. Nästa sammanträde: 1-2 april hetluft 3/09 2 Nu har startskottet gått för Unionens första avtalsrörelse någonsin. Under mars och april kommer vi att genomföra femton regionala konferenser där ombud från klubbarna samlas för att diskutera vilka frågor de tycker är viktigast att driva under avtalsförhandlingarna. Alla idéer och förslag kommer att ligga till grund för det inriktningsbeslut som förbundsrådet ska ta i september. Jag tycker att det ska bli oerhört spännande att följa diskussionerna och förslagen! För förslag vet jag att det finns gott om. Det är ju du och dina arbetskamrater som vet hur kollektivavtalet fungerar i praktiken och vad som behöver förändras och förbättras. Årets avtalsrörelse blir speciell eftersom de dystra rapporterna om det ekonomiska läget tillsammans med skyhöga varselsiffror kanske gör att fokus ligger på frågor som inte bara handlar om pengar i plånboken: anställningsformer, semesterdagar, arbetstid, diskriminerande löneskillnader, kompetensutveckling med mera. Önskelistan är lång, och så ska det vara. Vårt samhälle bygger på att kreativa idéer ibland har förkastats, ibland varit möjliga att förverkliga. I det extrema läge som Sveriges ekonomi befinner sig i idag måste vi ta hand om det som sker på ett klokt sätt samtidigt som vi tänker framåt. Ett exempel på denna svåra situation är att samtidigt som varslen står som spön i backen så har nivån på a-kasseersättningen sänkts. Genom att höja taket i a- kassan skulle inte bara människors ekonomiska trygghet öka utan samhällsekonomin skulle också få en skjuts. Med mer pengar i plånboken finns det ju utrymme för att handla de varor som företagen behöver producera och sälja. Det här är en cirkel som snurrar runt, runt, runt och vi måste styra in den i en positiv riktning. Vi vet ju att det kommer ljusare tider. Och då ska företagen komma igång snabbt. Kloka företag investerar redan nu i utbildning och kompetensutveckling av sin personal. Hur ska företagen annars snabbt få tag i kunniga anställda när konjunkturen vänder uppåt igen? Vi har föreslagit att staten ska ge ett extra utbildningsbidrag till företag som är beredda att utbilda personalen istället för att säga upp. Så håll ut. Och håll ihop. Vi ska använda vår samlade kraft, vår kunskap och våra resurser för att värna om medlemmarnas trygghet och skapa fler och bättre jobb. Cecilia Fahlberg FÖRBUNDSORDFÖRANDE UNIONEN hetluft Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen. Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm Ansvarig utgivare Hanna Brandt-González, , unionen.se Redaktör/formgivare Paola Felicetti, Mikael Lundström, Fotografier Lena Granefelt, m fl Illustrationer Klas Fahlén, m fl. Upplaga ex. Tryck Edita Västra Aros Nästa nummer kommer i början av maj. ISSN

3 Regionalt startskott för avtalsrörelsen 2010 Femtio ombud på plats i Västerås för att diskutera och prioritera kraven i avtalssrörelsen. Unionens första avtalskonferens någonsin ägde rum i Västerås den 19 mars. Ett femtiotal ombud från Mälardalen hade samlats för att ta fram, diskutera och prioritera sina krav inför avtalsrörelsen. Ombuden fick sex områden att samtala kring: lön, arbetstid, trygghet, ersättningar, jämställdhet och arbetsmiljö. Diskussionerna visade tydligt att det är de fackliga grundfrågorna som fortfarande engagerar mest: garanterad löneökning för alla, möjlighet till företagshälsovård och en god arbetsmiljö var några av de krav som ombuden förde fram. Unionens tillträdande förhandlingschef Niklas Hjert deltog i konferensen och fick tillfälle att höra hur ombuden i Mälardalen resonerar. Niklas betonade att varje avtalskonferens är viktig. - Från dessa konferenser hämtar vi kraft inför förhandlingarna. Så lägg ner er själ och ert hjärta i det ni gör ikväll, sa Niklas Hjert. Ytterligare fjorton konferenser kommer att anordnas under mars och april månad för att samla in medlemmarnas och de förtroendevaldas åsikter. Alla idéer och förslag sammanställs sedan och kommer att utgöra underlag för det inriktningsbeslut inför avtalsrörelsen som förbundsrådet ska ta i september. Inget tafsande på LAS var ett av många förslag som kom in under Unionens första avtalskonferens i Västerås. AVTALSRÖRELSEN 2010 Från dessa konferenser hämtar vi kraft inför förhandlingarna. Så lägg ner er själ och ert hjärta i det ni gör ikväll, sa Niklas Hjert på Unionens första avtalskonferens. Avtal 2010 är ett av 15 profilval som du kan göra på unionen.se. Det är ingen tvekan om att vi kommer att få en tuff avtalsrörelse. Vi kan räkna med att arbetsgivarnas krav kommer att vara mer drastiska än vad vi är vana vid allt under hotet av ytterligare neddragningar. I regnet av krisrapporter behöver vi samla våra krafter, ta fram tydliga krav och stå enade bakom dem. Vilka frågor tycker du är viktigast att driva i ljuset av lönesänkningskrav, rekordvarsel, neddragningar, och villkorsförsämringar? Gå in och prata med andra i grupprummet Avtal 2010 på unionen.se. Höj taket i a-kassan nu det är kris Det globala finansiella systemet fungerar inte, världen befinner sig i den djupaste krisen sedan 1930-talet och svensk ekonomi befinner sig i fritt fall. Varslen slår rekord och arbetslösheten kommer att öka snabbt. Bakom de kalla siffrorna och de svarta rubrikerna finns de direkta effekterna, rakt in i vardagen för många av oss: Får jag behålla jobbet? Hur går det om jag blir arbetslös? Hittar jag ett nytt arbete? Klarar familjen ekonomin? När varslen så småningom faller ut i arbetslöshet blir kopplingen direkt till den egna plånboken. Då tvingas vi dra in på kostnaderna och vår egen konsumtion. Arbetslöshetsförsäkringens tak har inte höjts sedan 1 juli 2002: 75 % av alla heltidsarbetande a-kassemedlemmar är underförsäkrade och får inte ut 80 % i ersättning vid arbetslöshet. Taket för a-kassan, kr, har inte följt löneutvecklingen och inkomstskyddet mellan två arbeten har gröpts ur. Denna negativa effekt kommer att påverka alla ingen klarar sig undan oavsett jobb, anställningsform eller sektor. Med minskad konsumtion, färre jobb och mindre rörlighet på arbetsmarknaden fördjupas krisen. Därför kräver Unionen att taket i a-kassan höjs nu. Höj taket i a-kassan för att: Alla ska slippa personlig konkurs Stimulera köpkraft och öka tillväxt Säkra den svenska konkurrenskraften och den svenska modellen Hindra lönesänkningar och andra försämrade villkor Uppmuntra till att våga byta jobb och testa nya branscher Återupprätta välfärdens kärna låt a-kassan vara ett verkligt skydd mot inkomstbortfall Få bättre matchning på arbetsmarknaden rätt person och kompetens för rätt jobb Inte lägga all risk på individen Läs mer på sidorna 9 och 10. Samtliga avtalskonferenser under våren: Mälardalen 19 mars Sydväst 25 mars Bergslagen 26 mars Väst / Skaraborg 30 mars Småland 30 mars Stockholm mars Sydost 31 mars Västerbotten / Norrbotten 2-3 april Göteborg 21 april Sjuhall 21 april Östra Sörmland / Gotland 21 april Värmland 21 april Mellannorrland 23 april Uppland / Gävleborg / Dalarna april Öst april Under våren hålls femton regionala avtalskonferenser mellan den 19 mars och 25 april. Detta forum är en viktig del i insamlingsarbetet som kommer att ligga till grund för Unionens inriktning i avtalsrörelsen hetluft 3/09

4 avtalsrörelsen 2010 ÖKAD KÖPKRAFT OCH TRYGG ANSTÄLLNING VIKTIGAST INFÖR AVTAL 2010 Mer i plånboken, trygga anställningar och fler semesterdagar. Det är några av de viktigaste frågorna för Unionen att driva i den kommande avtalsrörelsen. Drygt medlemmar tog chansen att svara på en webbenkät och påverka vilka områden förbundet ska prioritera i avtalsförhandlingarna framöver. Alla medlemmar hade möjlighet att gå in på unionen.se och svara på undersökningen, som marknadsfördes via ett stort e-postutskick. Under december 2008 och januari 2009 fanns enkäten tillgänglig på unionen. se och drygt medlemmar bidrog med sina synpunkter. De områden som medlemmarna tyckte var viktigast enligt webbenkäten var: Öka köpkraften för medlemmarna (55 procent) Trygga anställningar (51 procent) Extra semesterdagar (41 procent) Förkorta arbetstiden (39 procent) Möjlighet till kompetensutveckling (35 procent) Det är viktigt att inte tolka de fem områdena som huvudspåret framöver utan många områden har varit förprickade som viktiga av medlemmarna, men de kommer inte med på denna rangordning. Medlemsundersökningen bestod av frågor som handlade om hur arbetssituationen ser ut och vilka frågor som anses viktiga att Unionen driver inför och under avtalsrörelsen. När det gäller det senare fick de göra en prioritering bland 19 områden, de kunde också själva skriva in egna områden. Rundringning till 400 medlemmar Efter att resultatet av webbenkäten sammanställts gjordes även en rundringning bland 400 slumpmässigt utvalda medlemmar för att göra materialet statistiskt mer säkerställt. Vi har frågat Niklas Hjert, tillträdande förhandlingschef i Unionen, om enkäten och hur resultatet används. Hur tror du lågkonjunkturen påverkar vilka områden som medlemmarna prioriterar? - Vi ser att trygghetsfrågor har priorite- Vi ser att trygghetsfrågor har prioriterats i högre grad rats högre i årets undersökning än hur det såg ut inför 2007 års förhandlingar, vi ser också att den trenden förstärktes i kontrollgruppen, som intervjuades någon månad senare. Jag kände viss oro för att krisen skulle leda till ett minskat engagemang för att man har fullt upp med att hantera följderna av krisen på hemmaplan men vi har sett ett stort intresse för medlemsenkäten och de regionala avtalskonferenserna. Hur används dessa svar i det fortsatta arbetet i avtalsrörelsen? - Medlemsenkäterna är första delen i insamlingsfasen, den andra delen är de regionala avtalskonferenserna. Resultatet från dessa två aktiviteter kommer att diskuteras och prioriteras på Unionens förbundsråd i maj och dessa prioriteringar kommer att ligga till grund för Unionens inriktningsbeslut, det vill säga beslutet om vilka frågor som Unionen ska driva gemensamt på alla avtalsområden. Vad skiljer denna undersökning från arbetet med de pågående avtalskonferenserna runt om i landet? - Medlemsenkäten är digital, den kunde besvaras av alla Unionens medlemmar och förtroendevalda och den har en större räckvidd än de regionala avtalskonferenserna. På de regionala avtalskonferenserna kommer man, utifrån fakta underlag men också en redogörelse av resultatet från medlemsenkäten att fokusera på att ta fram krav och prioritera frågor, så man kan säga att dessa båda aktiviteter skall komplettera varandra samt att resultatet av de regionala avtalskonferenserna skall vara en påbyggnad till medlemsenkäten. Vad finns det för möjligheter om jag som förtroendevald vill engagera mig i avtalsrörelsen? - Hur stora som helst, höll jag på att säga. Det finns två spår att påverka. 1) det demokratiska spåret med delaktighet på de regionala avtalskonferenserna, deltagande på förbundsrådet samt nominering till eller deltagande i branschdelegation. 2) Kommunikationsspåret, besvarande av medlems- och förtroendevald enkät, diskussion på arbetsplatsen inför de regionala avtalskonferenserna, att vara aktiv och göra inlägg i min profil 2010, delta i delegationernas förankringsarbete som kommer att genomföras under hösten där delegationerna kommer att kontakta förtroendevalda inom respektive avtalsområde för att stämma av krav etc. Niklas Hjert, Unionens tillträdande förhandlingschef hetluft 3/09 4

5 Besluten tas utomlands När cheferna sitter i Tyskland och tar beslut om förändringar, då är det inte lätt att vara facklig företrädare. När Electrolux AB i Motala varslade i april förra året hade klubben inte mycket att säga till om. Företaget är relativt bra på att hålla oss informerade, säger Caroline Gustafsson sammankallande i klubben. När det sedan kommer till indragningar av personal missar de ett viktigt moment, att först förhandla med oss och lyssna på alternativa lösningar. Besluten tas utomlands, våra svenska chefer får besked om att personalstyrkan ska minska och oftast blir deras uppdrag att lösa det genom privata uppgörelser eller olika erbjudanden. Klubben på Electrolux är frustrerad. 14 av de 16 som gick förra året accepterade olika erbjudanden. Det blir så bakvänt, fortsätter de andra i klubben. Vi får inte någon tydlig bild från företaget hur de tänkt sig den nya organisationen och vi saknar konsekvensanalyser. De som slutar måste berätta vilka arbetsuppgifter de haft och föreslå vem som kan ta över. Det är svårt när arbetsgivaren inte är intresserad av en dialog med oss. Det är inte så vi vill att det ska gå till. Självklart har vi markerat detta och de tyska cheferna som var här senast fick nog lära sig en del om hur MBL ska fungera, säger Johan Andersson, ledamot i klubbstyrelsen. Klimatet mellan oss och ledningen är trots allt ok, nästan hela ledningen här i Motala är med i Unionen. Metall klubben och vi närmar oss också varandra mer och mer. Det är viktigt att vi bevakar hur allt går till, så lagarna följs. (Ur Nära dig, Unionen Öst, nr ). FACKETS LOKALA INFLYTANDE I GLOBALA FÖRETAG Frågor att fundera vidare på: 1) Hur får den lokala facklubben inflytande i det internationella företaget? 2) Hur ser de konkreta beslutsvägarna ut för olika typer av beslut och vilket mandat finns på de olika beslutsnivåerna (investeringar, företagsutveckling och personalfrågor mm)? 3) Finns det informella inflytandevägar och hur ser de ut? 4) Har den lokala fackklubben utnyttjat de möjligheter att påverka som finns i MBL och UVA* till fullo? 5) Har den lokala facklubben formaliserat inflytandet i lokala överenskommelser och avtal? 6) Vilket koncernsamarbete (nationellt och internationellt) har den lokala klubben och finns det möjligheter att utveckla detta? Kontakta ditt regionkontor om du vill ha hjälp. * UVA = Avtal om utlandstjänstgöring Kort om MBL Medbestämmandelagen (MBL) kom till 1976 för att skapa insyn, samråd och inflytande för arbetstagarorganisationerna (fackförbunden) på arbetsplatsen. Tanken med lagen är att arbetsgivaren ska diskutera med och lyssna på facket och tillsammans ska parterna hitta en lösning. Insyn i företaget Lagen är indelad i flera delar där insynen handlar om att arbetsgivaren löpande ska hålla klubben informerad om vad som händer på företaget (19 MBL). Det ska vara information om hur företaget utvecklas, produktionsmässigt och ekonomiskt samt personalfrågor. Samråd och inflytande En annan viktig del är rätten till förhandling innan arbetsgivaren fattar beslut om förändringar på arbetsplatsen (11 MBL). Det som ska förhandlas är sådant facket tycker är av intresse, t ex chefstillsättningar, budget och organisationsförändringar. Om det saknas klubb är arbetsgivaren skyldig att förhandla med en ombudsman på Unionen. För att ytterligare säkerställa samråd och inflytande för arbetstagarna ger medbestämmandelagen även facket rätt att begära förhandling (10 MBL, 12 MBL). I medbestämmandelagen regleras också rätten att teckna kollektivavtal och rätten att organisera sig fackligt och att tillhöra en arbetstagarorganisation. Hur fungerar MBL i praktiken? Jonas Nilsson, klubbordförande Releasy Customer Management AB i Linköping: Hos oss har det fungerat olika bra över åren. Periodvis har klubben fått kämpa för att få information och få förhandla. Numera har vi ett mycket gott samarbete med företaget. För att MBL ska fungera bra måste det finnas en vilja främst från arbetsgivarsidan och ett ömsesidigt förtroende för varandra, även om man inte alltid delar varandras uppfattning i sakfrågorna. Carla Swenson, klubbordförande SISU Idrottsutbildarna i Östergötland: MBL hos oss blir bättre och bättre. Just nu är vi inne i en omorganisation där MBL-förhandlingar och riskanalyser dyker upp med jämna mellanrum. Ju mer vi påminner arbetsgivaren desto oftare kommer initiativet från dem. Det funkar bra hos oss. MBL i praktiken Vill du vara med i TCO-tidningens läsarpanel? Du som får TCO-tidningen har ett fackligt uppdrag i något av de 16 TCO-förbunden. Vi är nyfikna: Vem är du? Vilken är din viktigaste fråga just nu? Vill du vara med och påverka? För att få svar på dessa och andra frågor rekryterar nu TCO-tidningen tillsammans med Novus Opinion en läsarpanel. Vi vill ha dig med! 1) Hur gör jag om jag vill vara med? Du anmäler dig på panel.novusopinion.se/tcotidningen eller via mejl till 2) Vad innebär det? När du har anmält dig får du, via e-post, besked när det är dags att gå in på hemsidan för att svara på de frågor vi ställer. Vi kommer att göra minst tre undersökningar i år och minst fyra under ) Tar det lång tid? Nej. Varje undersökning tar fyra till fem minuter. 4) Vad blir det av svaren? Resultatet av undersökningarna blir till artiklar, intervjuer och reportage i TCO-tidningen. Du som deltar i undersökningen får också ett personligt mejl med huvudresultaten. 5) Kan jag lita på att min integritet respekteras? Ja. Dina svar behandlas anonymt. Novus Opinion garanterar att ingen kommer att se att just du deltagit i en undersökning eller vad du svarat. Har du frågor? Hör av dig till någon av oss: Erling Forsman chefredaktör, TCO-tidningen tel. 08/ Mikael Ohlsson Panel Director, Novus Opinion tel. 08/ hetluft 3/09

6 SCHYST RESANDE EN SOL SOM SKYMMER Av Henrik Bäckstrand, medlem i Unionen. Att resa kan vara ett myller av intryck. Eller bara ett par ögon som blundar sig bort. Det kan vara ett möte med nya människor eller ett sätt att dra sig undan med dom man helst vill vara med. Oavsett anledning, en resa gör avtryck och påverkar både oss själva och vår omgivning. Men hur? Och vad kan vi göra när vi upptäcker att våra steg ut i världen kanske inte är så försiktiga som vi tror, om vi börjar inse att vi faktiskt förstör? Jag jobbar på en resebyrå. Till min arbetsplats ringer dagligen människor som vill byta plikt mot paradis. Visst har dom vissa funderingar, saker som oroar inför semestern. Men där bakom; alltid ett leende som kommer av vetskapen att dom snart är på väg. Dit, till drömmen. Det är en glädje som smittar av sig och som fortfarande ofta gör mitt jobb fantastiskt. Men för ett tag sen hände en grej. Och mitt skratt har plötsligt börjat... skava. Egentligen var det inget nytt som hände. Det var bara det att plötsligt sattes osminkade ord på en olustig känsla jag faktiskt känt ganska länge. Det handlade om det där med turismen. Om att den, mitt i allt det vackra vi förknippar den med, också kan vara så... ful. Insikten slog mig faktiskt aldrig när jag var på cypriotisk charter som 18-åring. Heller aldrig när jag några år senare bagpackade i Indonesien och Thailand. Då tycktes allt bara vackert, lokalbefolkningens leenden genuina. Under mina säsonger i Spanien började dock en olustig känsla komma starkt smygande och i Kambodja för drygt ett år sedan kan jag så här i efterhand tycka att jag borde ha reagerat starkare mot det jag såg. Men stränderna, sanden, solen - oavsett var jag har varit har det ju alltid varit så skönt. Därför också kanske förrädiskt bedövande för mitt samvete. Nu när jag vet bättre, inser jag att hur jag än vrider och vänder på det, har djupa skuggor under lång tid brett ut sig kring det som utåt sett ser ut som mina semesterparadis. Trots en där nästan ständig sol i zenit. Vad är då problemet? Enligt Jennie Dielemans journalisten och författaren som genom sin reportagebok Välkommen till paradiset, är en av de första som på allvar skärskådat turismindustrins baksidor kan det hela härledas till ett oskrivet kontrakt som finns mellan researrangörer och oss resenärer. Det lyder ungefär så här: Dom berättar inte. Vi låter bli att fråga. Vi är ju på semester. Jag har läst Jennie Dielemans bok. Och jag har hört henne berätta om det som inte berättas. Fram träder bilden av turismen som en sorts modern form av kolonialisering. För även om det finns en del så kallade tacky ställen också kring Medelhavet, är det framförallt kring turistmålens utbredning i tredje världen som de olyckliga konsekvenserna drivits till sin spets. Det handlar dels om den ytterst lilla hänsyn som tas till lokalbefolkningen på turistorterna där. En försvinnande liten del av de enorma vinstpengar som genereras av oss turister går nämligen tillbaka till dom. Det är också lokalbefolkningen som tvingas bort från sina stränder och sin mark, för att istället hänvisas till tiggeri eller lågavlönade jobb på eller omkring de ofta muromgärdade hotell som byggts för oss. Den ökade inkomst som vår närvaro eventuellt trots allt innebär för många lokalbor, äts dessutom många gånger med råge upp av den prisökning som turisternas köpkraft drivit upp på orten. Och på ställen där vi turister är på jakt efter att se ett unikt levnadssätt eller udda folkslag, finns ibland till och med en ovilja att levnadsstandarden för lokalbefolkningen ska höjas - då försvinner ju just den genuinitet vi är där Vad är det verkliga priset för våra semesterparadis? för att beskåda(!). I turismens spår följer också en dokumenterad ökning av alkoholkonsumtion, prostitution och barnsexhandel. Även den nära naturen kring turistmålen tar skada. Till exempel leds i ett flertal dokumenterade fall avloppssystemen från hotell rakt ut i havet och vid nybebyggelse mutas ofta strandskyddet bort, det sker skövling av tsunamidämpande växtlighet och lyxiga golfbanor dränerar vatten i redan torra områden. All denna information slog ganska brutalt undan benen på den naiva tro jag tidigare haft kring resandet som en slags solidaritetshandling. Det är det uppenbarligen inte alltid. I alla fall inte som det ofta ser ut just nu. Speciellt graverande ur en facklig synvinkel är till exempel att de turisthotell som nyrestaurerats efter tsunamin och som vi nu uppmanas resa till för att bidra, i många fall byggts upp av burmesiska flyktingar under helt vidriga förhållanden. Burmeser har nämligen ingen flyktingstatus i Thailand och är totalt utlämnade till en välvilja som inte ens existerar på papper. Till exempel får burmeser enligt lag inte vara ute efter en viss tid på kvällen, endast röra sig inom gränserna för sitt arbetsläger, inte samlas mer än fem personer på samma plats, inte inneha någon mobiltelefon och så vidare. Lägg därtill 14 timmars arbetsdag, flera rapporterade fall av helt utebliven lön och ständiga hot om deportering tillbaka till dödsstraffets Burma. Dock behöver vi inte gå så långt som ovan för att beskriva fullt synbara övertramp av mänskliga rättigheter. Det räcker med att konstatera att när vi på våra turisthotell varje dag ser samma till synes leende ansikten till såväl frukost, lunch, middag som till den sena barserveringen, står inte allt helt rätt till med det vi kallar arbetsrätt. Vad kan vi göra då? Blir det bättre av att vi helt enkelt slutar åka dit där vår dröm visat sig kunna vara en lokalbefolknings helvete? Jag vill inte tro det. Och jag vill heller inte sluta resa. Någonstans inser jag dock att den hänsyn jag och många andra turister med mig orkar ta, tyvärr är begränsad. Vi är ju bara människor. Och som sagt på semester, där just ansvar faktiskt kan vara det vi önskar oss vara på flykt ifrån. Men om vi som turister och medmänniskor inte orkar eller kan ta tillräckligt ansvar, vem ska då ta det? Researrangörerna? Eller krävs det kanske någon form av politiskt förmyndarskap för att vända utvecklingen? Kan Unionen möjligtvis spela någon roll i det hela? hetluft 3/09 6

7 Allt resande sätter spår - på gott och ont Att vår semester till exotiska platser anstränger värdländernas människor och miljö tänker vi oftast inte på. Det vill nätverket Schyst resande ändra på genom att upplysa resenärer och resebranschen om att alla vinner på att resa mer ansvarsfullt. Turistindustrin är världens snabbast växande näring. En stor del av ökningen sker i mycket fattiga länder. Därför är det ett problem att pengarna inte alltid stannar kvar på resmålen. Mer än hälften av pengarna som turisterna spenderar i Thailand lämnar landet. I Karibien är siffran ännu högre. Det är alltså inte lokalbefolkningen som tjänar pengar. I stället är det internationella hotellkedjor, bryggerikoncerner, flygbolag och livsmedelstillverkare som får högsta vinsten. Pengar som skulle kunna stärka lokalsamhällen och gynna dem som arbetar i turistnäringen deras barn och miljön de vistas i. Om pengarna stannar kvar i landet, ökar också chanserna till en bra utveckling. Vad kan vi då själva göra för att bidra till en hållbar utveckling i den miljön vi så gärna vistas i när vi vill ta det lugnt? Genom att uppträda som på hemmaplan, tipsar nätverket Schyst resande på sin webbsida. Till exempel småprata med kioskförsäljaren, slänga sopor på anvisad plats och vara sparsam med vatten (även det på flaska), inte pruta för prutandets skull och gynna lokal verksamhet på destinationerna. Schyst resande vill öka medvetenheten Nätverket Schyst resande är ett samarbete mellan Unionen, Hotell- och restaurangfacket, ECPAT, Fair Trade Center, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska kyrkan och SwedWatch. Tillsammans vill organisationerna ge en helhetssyn på ett ansvarsfullt resande. De vill öka medvetenheten hos alla resenärer men även få hela resebranschen att ta sitt ansvar genom schysta arbetsavtal och stöd till den lokala näringen och åtgärder för att värna om miljön. Schyst resande publicerar rapporter, ordnar utbildningar och seminarier och bjuder in resebranschen till dialog. På TUR-mässan, Skandinaviens ledande mässa för resor, i mars hade nätverket en egen monter där det arrangerades miniseminarier kring hållbart resande. En vision nätverket har är att idén om schyst resande inom fem år har etablerats i konsumentledet och att utbudet av schysta resor är betydligt större än idag. Unionens roll i Schyst resande Vilken roll har Unionen i nätverket och vad vill Unionen? Marie Kihlberg, internationell sekreterare på Unionen förklarar: Unionen har tillsammans med Hotelloch restaurangfacket, skapat nätverket Schyst resande för att medverka till att resandet i sig blir ansvarsfullt och hållbart. Vår ingång var primärt att belysa arbetsvillkor och sociala villkor ute på destinationsorterna. Vi insåg dock ganska snart att vi skulle få en betydligt mer heltäckande bild av villkoren både för de sysselsatta inom turismindustrin och besökarna, om vi öppnade upp för fler deltagare i nätverket. Samarbetet med de övriga organisationerna gör att vi speglar villkor utifrån olika aspekter samtidigt som vi samverkar för att ge en rättvis bild. Respekt för fackliga och mänskliga rättigheter utgör en grundbult i Unionens verksamhet och genom att arbeta för att förbättra arbetstagarnas anställningsvillkor och genom att stärka lokala fackliga organisationer kan vi bidra till att turism blir hållbar för de människor som lever av den, och en kraft som bidrar till utveckling i fattiga länder. Vår uppgift på hemmaplan är att skapa kunskap hos konsumenterna så att de kan skapa en efterfrågan hos researrangörerna. Unionen vill också, i dialog och tillsammans med resenäringen, utveckla ett schyst resande för alla inblandade. Schyst resande är ett samarbete mellan Unionen, ECPAT, Fair Trade Center, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska kyrkan och Swedwatch. Läs mer på schystresande.se om hur du kan göra ett schyst avtryck när du reser. UNIONEN OCH VÄRLDEN Arenor för samarbeten Unionen har ett starkt engagemang i fackliga organisationer inom norden, Europa och globalt. Arbetet på de internationella arenorna sträcker sig från opinionsbildning till mer operativt utredningsarbete för att stödja medlemmar och medlemsorganisationer. Sammantaget är Unionen medlem i sex globala federationer (internationella organisationer) inom olika branscher till exempel, IT, media, telekom, transport, verkstadsindustri, handel och livs. Den mest centrala arenan för Unionen är EUarenan. Det som beslutas i EU har på ett eller annat sätt bäring på vad som sker här hemma och vad som påverkar arbetsvillkoren för Unionens medlemmar. Därför följer Unionen utvecklingen i EU och försöker påverka den i en för medlemmarna gynnsam riktning. Påverkansarbetet sker både genom förbundets egna arbete och genom federationerna. Samarbeten genom TCO Unionen är medlem i TCO och genom det medlemskapet så är förbundet verksamt inom ett antal internationella organisationer. I en allt mer globaliserad värld är det viktigare än någonsin att förbundet har täta och goda kontakter med aktörer inom EU:s institutioner. Stärka mänskliga rättigheter Även det fackliga solidaritetsarbetet växer i betydelse i vår globaliserade värld. Genom en omfattande projektverksamhet utförs ett aktivt arbete för att stärka fackliga och mänskliga rättigheter samt förbättra villkoren på de svenska multinationella företagen. Solidaritetsarbete Företagens sociala ansvar är ofta grundbulten i solidaritetsarbetet. För fortfarande är det så att fackligt arbete är förenat med livsfara på många ställen runt om i världen. Unionen arbetar löpande för att förbättra arbetsvillkor och för att försvara mänskliga och fackliga rättigheter i utvecklingsländerna. Förbundet vill påverka multinationella företags agerande bland annat när det gäller anställningsvillkor. Ett exempel på hur Unionen arbetar är att utbilda andra fackförbund i traditionellt fackligt arbete såsom arbetsmiljöfrågor och förhandlingar. Förbundet är också ett stöd vid klubbildning för att främja rättigheten att arbeta fackligt i världen. Unionen arbetar med fackligt bistånd dels genom federationer och dels i egna projekt. Utvecklingssamarbeten är till stor del finansierade via LO/TCO biståndsnämnd. Unionen om EU Behovet av bevakning och påverkan på EU-nivån varierar mellan olika medlemsgrupper och olika branscher i Unionen. Fokus är de branschövergripande frågor som dagligen berör medlemmarna på arbetsplatsen indelat i fyra områden om arbetsvillkor, inflytande, arbetsmiljö och tillväxtfrågor. På unionen.se kan du beställa foldern Unionen om EU. 7 hetluft 3/09

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU.

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. hetluft 2/08 Ny facklig grundkurs. Ny ägare både hot och möjlighet. Dags för lönerevision två. Information och inspiration

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

Unionenvecka. med balanstema

Unionenvecka. med balanstema Vårens Unionenvecka, Avtalsrörelsen, Nya profilprodukter i webbshopen, Nominera din vardagshjälte, Ta ansvar ny antalogi, Kongressen 2011 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver det sociala området i hållbarhetsredovisningen. Det sociala området berör i stor utsträckning mänskliga

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS i Karlskoga Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

DESSUTOM: IT-STRUL KOSTAR MILJONER UPPTÄCK BRANSCHBILAGORNA SNART SEMESTER KOLLA REGLERNA EFTER ÅRSMÖTET OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: IT-STRUL KOSTAR MILJONER UPPTÄCK BRANSCHBILAGORNA SNART SEMESTER KOLLA REGLERNA EFTER ÅRSMÖTET OCH MYCKET MER! 2:2014 Två klubbar blir en Lönekartläggning ett bra verktyg Förtroendevalda på trendspaning DESSUTOM: IT-STRUL KOSTAR MILJONER UPPTÄCK BRANSCHBILAGORNA SNART SEMESTER KOLLA REGLERNA EFTER ÅRSMÖTET OCH

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Verksamheten 2013. Människorna, samhället, produktionen, solidaritet, tryggheten, arbetsmiljön och vår organisation.

Verksamheten 2013. Människorna, samhället, produktionen, solidaritet, tryggheten, arbetsmiljön och vår organisation. Verksamheten 2013 Människorna, samhället, produktionen, solidaritet, tryggheten, arbetsmiljön och vår organisation. IF Metalls verksamhet 2013 Innehåll Förbundsstyrelsens förord 3 Samhället och solidariteten

Läs mer

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER! 3:2012 INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM HAR ETT FACKLIGT UPPDRAG I UNIONEN ORGANIZERMAN LAGAR STUDENTKRUBB Nya unionen.se I STARTGROPARNA DET GRÄNSLÖSA ARBETSLIVET JONAS ÅSTRÖM tycker att vi är

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer