Hitta & göra i. Gröna Skåne. Din guide till mat, boende och aktiviteter BROMÖLLA HÄSSLEHOLM HÖRBY KRISTIANSTAD OSBY PERSTORP ÖSTRA GÖINGE 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hitta & göra i. Gröna Skåne. Din guide till mat, boende och aktiviteter BROMÖLLA HÄSSLEHOLM HÖRBY KRISTIANSTAD OSBY PERSTORP ÖSTRA GÖINGE 1"

Transkript

1 Hitta & gra i Gra Sk Di guid till mat, bod och aktivittr BROMÖLLA HÄSSLEHOLM HÖRBY KRISTIANSTAD OSBY PERSTORP ÖSTRA GÖINGE

2 Foto: Clas Sadé, Kristiastads kommu Foto: Clas Sadé, Kristiastads kommu INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fi Aktiv h i Gra Sk Gra Sk i bildr Shoppig Mat Kultur Bod Asvarig utgivar: Eva Brglud, Sk Nordost Produktio: Kratio Rklbyr Tryck: Fyra Puktr, Upplaga: x. 0 lkomm till ordstra Sk kotrastras paradis. Här fis dt alltid got ytt att upptäcka, var sig du frdrar ladts stillht llr stads puls. Ellr kask lagom dos av bägg dlar? Md hjärta och själ i fokus rbjudr Sks grast hr upplvlsr du bara kuat drmma om. Vaka upp i tt slott. Rid lägs gla sapphastigar. Shoppa och ät luch i hadlsstad Kristiastad och avsluta dag md tt dopp i havt och tt lagill p Habukts strad. Ja, sda fatastisk dag är faktiskt mjlig. I ordstra Sk är avstd korta och mjlightra obgräsad. Foto: Tobias Dlfi Här fis späad musum, rstauragr av ypprsta klass, prfkta golfbaor, fatastiska fiskvatt och bokskogar md träd som är äldr ä i sagora. Om du vill bo i slott, koja, tält llr i hotllsvit är upp till dig. Här fis altrativ fr olika plbckr och itrss. Gra Sk fullädad upplvls. LÄS MER PÅ LÄS MER PÅ

3 Hallabk Kraxasj SksFagrhult Odruga Stradbk Vasabyggt PERSTORPS KN Kshässl Mistrhult Tyrig Fija Skälsbk Åstrato 0 vdala Myra Guva Brstad Sadkra Torsborg Ljug Forstad Nta Läghult Stocklla 5 osa Rrd Ämard ba Kugshult Rigsj Fälad orluda glig m Br Str Ljsta Roslv Fogda Rolsbrga Rvarkula Hurva Äspiggrd Lbrd Kaotig md Wtladi. Laxbro Hästkri 0. Drssicyklig Vattutflyktr md ävtyrspakt i och rut Ivsj. Njut av atur md häst och vag llr slädturr vitrtid. Cykla drssi lägs dt gla järvägssprt fr till Glimmig statio. sväg,, Tl + (0)5- Laxbro 00, Tl + (0)0- Kristiastadsväg 5,, Tl + (0) Filmpalatst. Utsdd till Svrigs bästa biograf. Iftorgt, Bromlla, Tl + (0)5-5 Svarta Brg ldiga stbrott md svart diabas. Strva omkrig i aorluda mi blad kostvrk, skrotstshgar och byggadr. Upplv uik idustrihistoria. Srvrig fis., Lsboda, Tl + (0)-0 Tykasgrotta G p upptäcktsfärd blad mystiska plarsalar och labyritr. Tyka, Tl + (0)5-50, + (0)5-00. Digarums Grd Vackrt bläg grd md aktivittr i ordstra Sks skogsbygd. Östa,, Tl + (0)-0 0 Bäligsj E mysig isj md härlig sadstrad. Bad Fisk Btuthyrig. Bäligbadt, Bälig, Tl + (0)5-0, + (0) Ugglbadt Attraktivt, fräscht och lagom stort Ävtyrsbad fr stora och sm. Badväg,, Tl + (0)5-0 Tima Hahult Tga Nykra Stiadrd Sdrto Ö.Sallrup Sbba Elsto Kugaback. Bibliotkt Myckt mr ä bara bckr. Kosthall Itrt Film Musik. s Bibliotk,, Tl + (0)5-0 Trollabadt Naturskt friluftsbad md tr bassägr, rutschkaa och vattkaor. 5. Kulturhust Barbacka Späad aktivittr fr bar och ugdomar. Café. Ebbard Tormasto Rbbtuard Äspt Gropahlt Nyhus Lgard T ll t Ökp Skäpprd 5 Östrlia Julbo da. Naturctrum, Modrt upplvlsctrum mitt i Sk. Späad utställigar fr bd stor och lit. Vadrigsldr och promadstigar i sk atur. Tillgäglightsapassat.Öppt daglig md fri tré. Tl + (0) Arold Ävtyrars Kaibalmusum Arold Ävtyrar tar mot i d xotiska värld ha skapat p si lilla grd i Ökp. Udda frml fr vr 50 lädr. Ökp, Tl + (0)5-00 Stall Stigso L ÄS M ER PÅ W W W. S K AN OR D OS T. S E Olsrd Gaddard Hästävtyr. Utforska d trollska Gig- Ygsj havsbad Forsakar Abullabrga Kllrd Ulatofta Åsa Täppt Trasval Ygsj Kärrfästora Flsma Ägholmara Gumma Vdkra Vittskvl Kylligard Borrkra Roma Mllfjärd Huard Hugglsk Borrstad Stsma Ljugby Frabäck Slv Vavik Troll-Ljugby Spaska rdd Härrd Härstad Lygbygrd Kug Borrs hg Edryd Frhus Vabrga ra E Va Sjgärd Lad Lygby Nym 5 Tostbrga Evrd Ö.Sarslv Svskp Gmalsto Ekboda Barbackagata, Kristiastad, Tl +(0) Kultur-Fritid/Kultur/Kulturhust-Barbacka/ Kristilud Bromlla Lgvd Kpig Kristiastad Aiort Rsd Äspig P. Svskp Hgsrd Östrvg Maltsholm Ilsto Satsrup Kig Fjälkig vby Ugrups sätri Griglstad Lygsj Trasto 0 Krstad S.Prup Hästäg E 5 Mossluda Nbblv Ivsj Gualv 00 Hmarsj Rikaby Bosjklostr Gudmuto Nuäs Rigsj holm Bältig grd Skgliggrd Ägsby Pugrup Häggäs Klita Sogrd LudvigsborgStgback Kullbrga S.Muka E Maa Bomhust Kastbrgagrd Asmudtosgrd Härlvsägald, Kristiastad + (0)- 0 Kärrsto Gua, Torup, Tl + (0)5-550, + (0) Öslv Öststo Ljugsto s Lidrd Ekasto S.Rrum Ormaäs Sthag Kvsarum Kjug HmarsHd- lud to Briogata,, Tl + (0) Natur mitt i stad, gr dt? Ja, fm miutrs promad fr stadsmyllrt hittar hla fi lugt i dt mäktiga Vattrikt md dss ybyggda hus fyllt md späad upplvlsr och kuskap. Naturguidr brättar allt du vill vta om omrdts flora och faua. Åka E Skättil- Tullskra uga Kjugkull BROMÖLL Rby Lvrasj NogHka sud Ivtofta Grdby Biskopkällar 0 Brd Årrd Liarum Ulla Ta chas att träffa livs lvad älg! Här ka i vadra p aturstigar, spaa ftr djur och upplva aturs stillht och mystik. r hugr krypr p slr i r d p stubb och jutr av sk pickick llr mltid lagad vr pp ld.. Naturum Vattrikt Fogdard Hr Hasslgrd Sjholm 05 Ola Bosa Vstad Bosassj Fudrst Bokslud sät Sapphaaback Rholm Kika i i tomts vrkstad, lk md dockor llr titta p trätg fr farfars tid. I Brios brmda musum fis tid och plats fr bd lk och historia. Ta paus i dt mysiga fikt ia i avslutar md att fyda i outlt-butik. Maglasät Akhult Gigholm Sjbrg Häig Hjälmard Kolstra Jula Öllsj Udda Trä Hmar 5 Vila rsard Ljuga Ygligarum Sks Sjurup Djuark Soghall Kugsgrd Oppmaasj Östrslv Foto: Sv-Erik Magusso, Kristiastads Vattrik Korsard Iv Nyvg Kristiastad Djurrd gard. Iglbo Moospark Muka 0 Rugrup Häglig Maglbjär 5 Frostavall Östad Bockboda sby Vi Öllsto Lgsto Hallard Billig Färlv Källuda Gua Karla Balsbrgt Rblvsj Rblv Skpparslv Äsprd Sdra Hulta Flacka Araslvssj lkbrga Tjra Ejard Åkboda Ljugarum Hädsj Rstga Frdriksbrg Stavard Ivklack Sdraby Ullsto Adsk Toftard Torsbro Järsk Äskkärra Oppmaa Ekstad Torsbro bruk Fjälkstad SkoglsaVi Mllby Krokard Vaard N.Rrum Adrstrop vlig Vagard Vislv Furstad Rtvd Hlmrshus Str grd Adial Säckstad Balligsto N.Str Åraslv Drgsp sta Odrsbrga to rrd Magl Svsto Tykasgrotta Vgabrgt Haaskog Kviig Vga Öva Vabrga Bjrk brga Kligsto Färigtofta ralid Tyka Svsto Skudda vgrd Risbrga Igabrga vli g s Maglhult Righult ollbrga. Brio Lkosum Tormsto Mattrd V.Brära Foto: Iglbo Moospark Bjrkvik Kaffato Boslätt Sjukard Lgard Fijasj Dlbrga rsto Alma Gratig Sjrrd Mjlkalga Smdboda Svsto Stavrsvad Vas Siclairsholm Fjärlv Blisto Lrjvall Hyllstofta Fija Kislig Hsholma Imml Tosta Kpig Hjärss Kugsgrd Bä N.Sadby a Alm Jämshg Bkstad Rasrd Rättlv Gräsabyggt Msto rd Tullsto Vakiva Toa yck Guarsto Hrja Hal Dyboda Mjäs Emmislv Balligslv Raslg Luom Dabrga Vdma Skärsäs Bjrkhm Häalt Ord Imml 0 0 Braäs 5 Rävig Bubba Rk Agga Rshult Humlsj Gillsäs Ra Glimmig Tydig sj K S B Bjrkhult Hgsma Vitsippa Totta Hgahult Öa Nordaa Sflboda Nytboda Krusboda Glimkra Hästvda Däigarum Östa Tga Bälig Varshult Hga Ägla lt Kulla OLOFSTMS KN Bräarbygd Vssla Slättsj Riga Östard Simoto Gasto Norrskog N.Åka Hjälmsj sj Sibba Haga Fua Sparra Läkärr Bjärum Lärksholm Ubba Brushult Spg Porra Hrsj Hmmstr H lg 0 Åsuga Skälmrshult Skig sätri Malshult Jägrsborg Vittsj Örkd Gulla Skigborg Tga Vittsj Skigsj um ums 0 Orsj Soa Sjurig bokmal, uttrkad torig llr sjvilda trilligar och mormor md hftbsvär? Vilk kostllatio r fi ä har, är dt i ordstra Sk i fr d ultimata upplvls. Här fis prfkt kombiatio av atur, kultur och stad, och allt p s korta avstd att bar kappt hir frga hur lgt dt är kvar frrä i är frm. Cykla drssi, utforska grottor, g p bibliotk, filmmusum llr ävtyrsbad! Orto Lsholma Bjärabyggt Lsboda lts Gudrasto Sks rshult Falshult V.Svsto 0 Nybygd Gratot Hrlig E Bglarhult Bodaa sj Frsboholma Vmmto Kräbblboda 0 Fi Fdigsj Rumpboda Ekrd Prshult Bjälkabyggt Svi Simoto Bjrsto Emmauga Ra Svashals Rava Yxhult Smdhult Trulsabyggt Trato Svi Slätthult Gstoshult Josto Vissltofta Haavr Vsuga Stor sj Skogsgrd Kyl S Hgaholma Sdra Århult KRONOBERGS LÄN Haabad Bjrhult N.Össj Korhult xhultasj Sommarby skog fr hästrygg llr fr häst och vag. Fr bar fis äv poytrav., + (0)-0 0, Tl + (0) Kjug kull Späad atur vid Ivssjs strad md vadrigsstigar mlla jättlika flyttblock som ibjudr till kurragmma llr kask klättrig fr d som vgar. Café. Hmbygdsgrd. Kjug, Tl +(0)-5 0, + (0) Bio Borg Vald till Svrigs bästa biograf 005. Utrustad md D Dolby Digital tkik md 5. ud. Storgata,, + (0)

4 Hgaholma Kyl Trulsabyggt Fdigsj SksFagrhult Stradbk Vasabyggt Kshässl Mistrhult Kpig Tyrig yck 0 Skälsbk Dlbrga Åstrato 0 Bjrkvik Tormsto Mattrd vdala Risbrga Myra Guva Brstad Forstad Toftard Nta Läghult Tjra. Sportctr Stocklla osa ba m Gla Byväg A,, Tl + (0) Fossilforum Brstad 50,, Tl + (0)5-5, + (0)0-0 Bokskogsvadrig, sägr och fossilprstatio md g guid. vdala Naturomrd Bsk dt uika omrdt md kombiatio av historia och frtid, atur och ävtyr. Sdr om, Tl + (0)5-00 Alpackatrkkig Vadra i vackr rofylld atur md alpackor som sällskap. Bromlla, Tl + (0)0- Br Isladshästar Hultt, Torup, Tl + (0) Sjgrs kultur- och ävtyrsridig Robusta isladshästar som tar dig igom Sapphaskogara. Barakulla 05, Tl + (0) Golf Charmfull park- och skogsbaa. Golf är d är som bäst och roligast. s Golfklubb,,, Tl + (0)5-5 Lavdlgrd i Hst Eglskispirrad parkträdgrd p kvadratmtr md tt 50-tal olika artr, itrssata träd och buskar. Hst 5,, Tl + (0)5-5 Sdrto Fotbollsgolf & Grdskp Tv baor md totalt hl. Passar bd vaa och ovaa splar. Grdskp md blsrr, klättrvägg, yxkastig, prickskytt mm. Sdrto,, Tl + (0) Skgliggrd Ägsby Br Str Hurva Gudmuto Rvarkula Tga. Elisfarm Golf Club P Tio i topp lista i Golf Digst rakig av Svrigs 50 bästa golfbaor 00. Elisfarm Golf Club,, Tl + (0)-0 0 Md bt i Kristiastads Vattrik Upplv biosfäromrd Kristiastads Vattrik p vattt. mlla sightsigbt, kajak llr roddbt. Tl + (0) Kustvadrig Habukts strädr ibjudr till vadrig rt om. Ålabodara visar tt styck kulturhistoria. Guidad vadrigar och lafstival. Frga p turistbyr! Tl + (0)-5 5 Vdkra Borrstad Stsma Forsakar Flsma Äspt 5 Spaska rdd Ygsj havsbad Vittskvl Gropahlt Nyhus Kärrfästora Kylligard Borrkra Elsto Ygsj Huard Ägholmara Härrd Hugglsk Ö.Sallrup Sbba Hgsrd Stiadrd Frabäck Trasval Härstad Lygbygrd Kug Borrs hg Mllfjärd Täppt Evrd Sjgärd Ljugby Kllrd Gumma Abullabrga Tormasto Ebbard Rbbtuard. Cykla p bavall i Kristiastadsbygd Bilfri cyklld gom skogar och ägar. Vid sjar och hav. P ladt och i stad. Fr i orr till Maglhm i sdr. Tl + (0)-5 5 Bokskogara i Vadrigsstigar i omväxlad bladskog. och sm sjar md flytad ar och tt rikt fglliv. s Turistbyr,, Tl + (0)5-0 Paddla Östrlia Olsrd Friluftsfrämjadt, Ebbasväg,, Tl + (0)- Vadrig (Hla ordstra Sk) Ibit aturälskar llr bara ut ftr avkopplig? Dt fis myckt att väa mlla är du vill juta av atur. Fisk (Hla ordstra Sk) Rgbg, rig llr kräftor? Lt fisklycka bstämma vad dt blir till middag. Hyr bt och g dig ut till sjss, mta fr bryggkat vid stilla sj llr tsta flugfisk. Paddla lägs s vackra kaotld fr Korbrga till sj. Gr stradhugg i atur llr vid iordigsställda rastplatsr. L ÄS M ER PÅ W W W. S K AN OR D OS T.S E Slv Vavik Troll-Ljugby Lad Lygby Hahult Nykra Roma Sdrto Kristilud Ö.Sarslv Rolsbrga Svskp Tima Ekboda Kig Kristiastad Rsd Gmalsto 0 Fogda Svskp Äspig Maltsholm Ilsto Satsrup Hästäg 5 Östrvg Vabrga Kpig Aiort Trasto E Bosjklostr Ugrups sätri Griglstad Lygsj Rigsj holm Nuäs Klita Pugrup Bältig grd orluda Prova ridtur p tltad isladshäst i vackrt ladskap. Häggäs Kullbrga S.Muka. Kugshult Sogrd Fälad Upplvlsr i astd kaot- och fiskvatt i Svrigs sydligast vildmark. Byggmästargata,, Tl + (0)5-0 Rigsj Krstad E LudvigsborgStgback S.Prup Gua Maa Bomhust Asmudtosgrd Öststo s Edryd Frhus ra E Va Tostbrga vby Nbblv glig Immls Kaotctr Rrd Ämard sväg -,, Tl + (0)5- 5 Åka Lidrd Mossluda Skättil- Tullskra uga Nym Lgvd Hmarsj Rikaby E Årrd Liarum Ulla Ekasto Ljugsto Ormaäs Sthag 05 Kvsarum Brd Ola Bosa S.Rrum Kärrsto Kastbrgagrd Vissltofta, Tl + (0) 0, + (0)0- Fogdard Hr sät Sapphaaback Hasslgrd Sjholm Öslv Bokslud Bosassj Fudrst Trä Vstad 0 HmarsHd- lud to Gualv 00 Öllsj Udda rsard Akhult Gigholm Sjbrg Maglasät Rholm gard Kolstra Jula Upptäck Sks hjärta fr hästrygg och lt praktfull isläig ta dig ut p ävtyr i magiska ladskap. Hmbakat fika hllr dig jd och glad äda fr till avslutig i d vdldad badtua. Boka tt hlt ridlägr llr kortar ridtur. Upplvlsbad md klättrvägg, varma poolr och Sks da solrum md sadstrad. Sommartid bad bd ut och i. Bowlighall, rstaurag och Friskis&Svttis udr sma tak. Soghall Häig Hjälmard Stradäg, slätt, brg och djupa bokskogar. Rut Ivsj, Sks strsta sj, fis växlad atur och du utforskar d bäst md kaot. mlla hisad ävtyrspakt och lugar turr. Ljuga Ygligarum Sks Sjurup Djuark Vila Djurrd Hmar Bromlla 5 Kjug Fjälkig. Wtladi vt Muka Korsard Maglbjär 5 Frostavall Rugrup Häglig. Kvarbacka Isladshästar Lgsto Hallard Billig Öllsto Foto: Tomas Lové 0 Foto: Tobias Dlfi Kugsgrd Skpparslv Gua Karla Källuda Ivsj BROMÖLL Rby Lvrasj NogHka sud Ivtofta Grdby Biskopkällar Kjugkull Kristiastad Bockboda lkbrga Äsprd Sdra Hulta Östad Ejard Åkboda Ljugarum Hädsj Rstga Frdriksbrg Stavard N.Rrum Adrstrop Östrslv sby Vi Oppmaasj Araslvssj Adsk Iv Nyvg Rblvsj Färlv Ullsto Järsk Rblv Mllby Krokard Vaard Svsto Torsborg Ljug vlig Vagard Magl SkoglsaVi rrd Kligsto Färigtofta ralid Vislv Vabrga Bjrk brga Skudda Sadkra Svsto ollbrga Balsbrgt Torsbro Torsbro bruk Fjälkstad Str grd Ivklack Sdraby Flacka Hlmrshus N.Str Adial Äskkärra Ekstad Balligsto Maglhult Righult Furstad Oppmaa Odrsbrga to Åraslv Rtvd Drgsp sta Säckstad Vgabrgt Haaskog Öva Tykasgrotta vli g s V.Brära Igabrga Tyka Kviig Vga Sjukard Kaffato Boslätt vgrd Lgard Fijasj rsto Alma Gratig Sjrrd Mjlkalga Smdboda Fjärlv Blisto Lrjvall Stavrsvad Vas Siclairsholm Imml Svsto Fija Hyllstofta Fija Hsholma Tosta Kislig rd Bä Hjärss Kugsgrd Bkstad Rasrd N.Sadby a Alm Gräsabyggt Msto Jämshg Mjäs Emmislv Rättlv Toa Vakiva Hal Dyboda Dabrga Tullsto Raslg Luom Balligslv Skärsäs Bjrkhm Guarsto Imml Odruga Braäs Ord Vdma Hrja Gillsäs PERSTORPS KN I Sks vilda gra hr fis alla mjlightr till aktiv smstr. Paddla kaot lägs, rid isladshäst gom sapphaskogar, spla golf, vadra lägs Skld llr fiska upp rgbgslax till kvälls middag ur got av alla fatastiska fiskvatt. Här slippr du myror i bralla! Ra 5 Rävig Bubba Häalt Rshult Rk 0 Agga Glimmig Tydig sj K S B Bjrkhult Hgsma Humlsj Hgahult Öa Nordaa Vitsippa Totta Sflboda Nytboda Krusboda Glimkra Hästvda OLOFSTMS KN Däigarum Östa Tga lt Kulla Bräarbygd Vssla Bjärum N.Åka Hga Östard Simoto Gasto Norrskog Ubba Ägla Foto: Tobias Dlfi Slättsj Bälig sj Sibba Haga Fua Sparra Läkärr Hmmstr Lärksholm Riga Varshult Porra Hrsj Hjälmsj Skig sätri Malshult Jägrsborg Brushult Spg Vittsj H lg Skigborg Tga Vittsj Åsuga Gulla ums Skälmrshult 0 Skigsj um 0 Orsj Sks Soa Örkd lts Orto Lsholma Bjärabyggt E rshult Hrlig Gudrasto Nybygd Gratot Vmmto Lsboda V.Svsto Frsboholma Falshult Bglarhult Ekrd Bodaa sj Kräbblboda Simoto Bjrsto Rumpboda Aktiv Smdhult Prshult Bjälkabyggt Svashals Rava Yxhult Emmauga Svi Ra Gstoshult Slätthult Trato Svi Vissltofta Haavr Vsuga Kraxasj Josto Skogsgrd Trulsato S Sdra Århult Stor sj Spju Havhult Hsa Östabk Haabad Bjrhult Rgboda Bjrkrs Bjsto Hallabk N.Össj xhultasj Örsj Korbrga Sjuhult Grysshult Fjärholma KRONOBERGS LÄN Korhult Lokasj Hadskholm hult

5 SksFagrhult I i hittar vi ocks god mat lägs hpromad. E tur i d mdltida stadskära är rsa i tid. Vi jutr av d vackra stockrosprydda korsvirkshus, bskr glassbt i h llr Mariakyrka vid dt gla torgt. Här liggr ocks fabrik där all Absolut vodka tillvrkas. Torsborg Ljug Forstad Nta Läghult Tjra Lgsto Rugrup Muka Stocklla osa Rrd Ämard ba.00 Nu bär dt av upp gom gigskogara till Brio Lkosum i. Här blir vi alla som bar p ytt är vi bskr utställig md d klassiska gla trälksakra llr budrar d stora slig md Barbidockor. Självklart fr ma lka ocks! Kugshult Fälad li orluda Ägsby Br Str Bosjklostr E Gudmuto Fogda E Sbba Östrvg Kristilud Tima Ekboda Tga Hahult Nykra Stiadrd Hugglsk Ö.Sallrup Vittskvl Forsakar Flsma Äspt Ygsj havsbad Gropahlt Nyhus Kärrfästora Kylligard Borrkra Elsto Ägholmara Ygsj Huard Frabäck Borrstad Stsma Mllfjärd Spaska rdd Sjgärd Härrd Ljugby Täppt Trasval Abullabrga Kllrd Tormasto Ebbard.00 Eftr studs iomhuslk ka dt käas skt att komma ut och stidigt passa p att f gotig i mag. P Digarums grd ätr vi luch md lokala spcialittr vid och hadlar md oss got fr butik. P väg mot passar vi p att gra guidad tur i Tykasgrotta. I d gla kalkstssalara har filmr splats i och här vrvitrar fladdrmss är grotta stägs fr vitr. Östrlia 00-talt. D vackra park är btydligt frdligar och tt bsk i d Ehrborgska vig fr vi it missa. Självklart fr slottsbutik tt bsk. Vi avslutar md fika p charmiga Vildrosor & Hs i 5. D som vill staar vr att p dras B&B. tur i Gra Sk är slut fr d här gg. lkomm tr! l upp i dagsust ig gr vi oss iväg till vdala slott vid Fijasj sdr om. Här vittar märk och kulhl i slottsportara om sappha-stridra p L ÄS M ER PÅ W W W. S K AN OR D OS T. S E Slv Vavik Troll-Ljugby Härstad Lygbygrd Kug Borrs hg Lygby Svskp Gmalsto Edryd Frhus Lad Evrd Ö.Sarslv ra E Va Vabrga Kpig Kristiastad Aiort Rsd Sdrto k l Maltsholm Ilsto Svskp 0 Griglstad Lygsj Trasto Roma Rolsbrga Nym Tostbrga vby Ugrups sätri Äspig Krstad S.Prup Satsrup Kig Hästäg R 5 Bältig grd Nuäs Rigsj holm Pugrup Häggäs Klita Sogrd Kullbrga S.Muka Gua Maa Rigsj Öststo LudvigsborgStgback s Lidrd Ekasto Bomhust Kastbrgagrd Asmudtosgrd Was Slott 0 har aor fr 00-talt. Dt vita slottt md tillhrad park och ägor har udr dt sast dcit blivit tt kät ml fr kostitrssrad rsärr fr hla värld. I bokskog och i park fir vi kostistallatior och moumtala skulpturr rt rut. Kost som ocks tilltalar d ygr och lkfulla bskara. Kost visas äv i dt gla Magasit och Stallt. 5 Åka Kvsarum Mossluda Nbblv Bromlla Lgvd Hmarsj Rikaby E Skättil- Tullskra uga Fjälkig 0 HmarsHd- lud to Ivsj Gualv 5 Brd Årrd Liarum Ulla Ljugsto Ormaäs Kärrsto 05 Ola Bosa Trä Hmar Kjug Vstad Bosassj Fudrst S.Rrum Öslv Fogdard sät Sapphaaback Akhult Gigholm Sjbrg Bokslud Hr Sthag Kolstra Jula Häig Hasslgrd Sjholm Sks Sjurup Djuark Soghall Öllsj rsard Vila Udda Djurrd Ljuga Ygligarum Maglasät Rholm Korsard Maglbjär 5 Kugsgrd 00 BROMÖLL Rby Lvrasj NogHka sud Ivtofta Grdby Biskopkällar Kjugkull Kristiastad Källuda Öllsto Frostavall Östad Bockboda lkbrga Häglig Östrslv sby Vi Oppmaasj Araslvssj Skpparslv Gua Karla Hallard Billig Ejard Åkboda Ljugarum Äsprd Sdra Hulta Färlv Ullsto Hädsj Frdriksbrg Stavard Iv Nyvg Rblvsj Rblv Järsk Adsk Toftard Rstga vlig Balsbrgt Torsbro SkoglsaVi Mllby Krokard Vaard N.Rrum Adrstrop Vislv Vagard Magl Svsto Torsbro bruk Fjälkstad rrd Adial Vabrga Kligsto Färigtofta ralid Dag Md upplvlsr i ctrum Sadkra Bjrk brga Str grd Ivklack Sdraby Flacka Brstad Svsto Skudda Ekstad Balligsto N.Str Åraslv Äskkärra Oppmaa Myra Guva Rtvd Odrsbrga to Maglhult Furstad Haaskog Öva Tykasgrotta Säckstad Hlmrshus vli g s Drgsp sta Risbrga ollbrga Kviig Vgabrgt Tyka Igabrga Vga Vid luchtid far vi r till kust. Är vi hugriga fis här myckt att väa p. I Ygsj ätr du gott udr kastajra p Kastajlud. vdala V.Brära Righult Tormsto Mattrd.00 Bjrkvik vgrd Boslätt Sjukard Kaffato 0 Dlbrga Hjälmard Ett stkast fr ctrum promrar du p träspg rakt ut i Kristiastads Vattrik. Ellr kask vill du hllr ta tur md bt? Här fis Naturum Vattrikt 5. Natur mitt i stad. Skälsbk rsto Alma Lgard Fijasj Blisto Lrjvall Stavrsvad 0Vas Imml Kislig Siclairsholm Fjärlv Gratig Sjrrd Mjlkalga Hjärss Fija Smdboda Åstrato Bä Kugsgrd Jämshg Mjäs Bkstad Rasrd N.Sadby a Alm Fija Svsto gard Tyrig Hyllstofta Tosta Kristiastad grudads av d dask kug Christia IV. Idag rymmr d fora fästigsstad mr ä 0 olika butikr fr d som är pigg p shoppig. Mitt i sta liggr Hliga Trfaldightskyrka, Nords vackrast rässaskyrka har dt sagts! P Rgiomust vid Torg lär vi oss mr om stads historia, gr p utställig i Kosthall llr bskr Svrigs da filmmusum som har ppt vissa dagar udr sommar. Kpig Hsholma P dt smala äst mlla Ivsj och Oppmaasj vald mukar att bygga sitt klostr p 00-talt. Gom lucka i kksgolvt kud d fiska pifärsk fisk fr bäck som ra gom klostrt. Idag chckar vi i och jutr av kugligt god middag, tar tt dopp i go av sjara, promrar i d vackra park llr kask p Kjugkull. E god atts sm ka dock it garatras fr är mrkrt fallr ka dt häda att slottts tidigar ivar gr sig pmida. M vad vor väl tt slott uta sia spk? 0.0 Msto rd Emmislv Rättlv Gräsabyggt Hal Kshässl Mistrhult Dyboda Dabrga Tullsto Skärsäs Raslg Luom Hrja Vi staar till p s Frukt&Bär fr fika och titt i butik ia färd gr vidar mot Kristiastad. Stradbk Vasabyggt PERSTORPS KN Balligslv Guarsto Imml Ord Vdma Vakiva Toa 0 Braäs Vi startar mitt i Sk där Naturctrum lär oss mr om d skska atur. Kä, lyssa, ppa, flytta och dra! Ett hus fr alla si md atur om kut fr d som vill g sig ut p go av stigara. Häalt Gillsäs Ra Bjrkhm K S B Bjrkhult Hgsma Sflboda Nytboda Krusboda 5 Rävig Bubba Rk Odruga yck Agga Rshult 0 OLOFSTMS KN Glimmig Tydig sj Glimkra Nordaa Vitsippa Totta Hgahult Öa Humlsj 5 Östa Hästvda lt Kulla Däigarum Bräarbygd Vssla Tga.00 Hga Ägla Östard Simoto Gasto Ubba N.Åka Varshult Slättsj 5.00 sj Sibba Norrskog Bjärum Lärksholm Bälig Haga Fua Sparra Läkärr Hmmstr Hjälmsj Porra Hrsj Skälmrshult H lg Skig sätri Malshult Jägrsborg Gulla Skigborg Vittsj Brushult Spg Skigsj Tga Vittsj Åsuga Örkd lts um ums 0 Orsj Sks Soa Riga Dag E hldag fr livsjutar Orto Lsholma Nybygd Gratot Gudrasto Bjärabyggt V.Svsto Frsboholma Falshult Lsboda Bodaa sj Hrlig E Bglarhult 0 Vmmto Kräbblboda Ekrd S Emmauga Fdigsj Svi Simoto Bjrsto Rumpboda Prshult Bjälkabyggt Ra Trato Svi Svashals Rava Smdhult I Sks ordstra dl bladas skog och sj md hav och slätt. Natur och historia trägs md stida kultur och aktivittr. Slott och kyrkor bladat md modra kostutställigar och mjlightr till varirad shoppig. Självklart fis här tt rikt utbud av god sksk mat! Vi fortsättr p Humlsliga rut Ivsj och r s slott. Josto Yxhult rshult Kyl Trulsabyggt Gstoshult Trulsato Vissltofta Haavr Vsuga Slätthult Vi lämar kust och kommr till Bromlla och Ifvrks Idustrimusum, tt mist sagt aorluda musum. Ett styck badrumshistoria ka ma säga! Hgaholma Kraxasj Spju Havhult Hsa Östabk Rgboda Bjsto Hallabk Hk Hulta Bjrkrs Sdra Århult Stor sj Skogsgrd Killbrg Kalvshult Örsj Korbrga Sjuhult KRONOBERGS LÄN Haabad Bjrhult gla Ekhult Grysshult Fjärholma N.Össj xhultasj timmar i Gra Sk 5 Lokasj Korhult sj Markaryd Hadskholm hult

6 Gra Sk i bildr Foto: vdala slott Foto: Sv-Erik Magusso, Kristiastads Vattrik Foto: Sv Prsso/swlo.s Foto: Tobias Dlfi Foto: Clas Sadé, Kristiastads kommu Foto: Tobias Dlfi Foto: Tobias Dlfi Foto: ska.com sydpol.com Foto: Tomas Lové 0 LÄS MER PÅ LÄS MER PÅ

7 Stradbk Vasabyggt RPS KN Kshässl Mistrhult Msto Kpig Fija Skälsbk Bjrkvik Tormsto Mattrd vdala Myra Guva Brstad Sadkra Svsto Torsborg Forstad N.Rrum Adrstrop Nta Läghult Rugrup. Mias chokladstudio och viägrbutik klla Kugshult Rigsj Bältig grd Br Str Gudmuto Torgrds grdsbutik. roducrat och smakrikt vid Ryssbrgts fot. Lillsjväg 5,, Tl + (0)5-, + (0)- 5. Bromlla mblaffär Prst- mbl- och irdigsbutik i ctrala Bromlla. Markludaskola,, Tl + (0)-50 Markislagrt Prstartiklar, mblr fr utrum, husgrd, lksakr och myckt mra. Idustrigata, Bromlla, Tl + (0)5-5 Ndabäcks Grdsproduktr Grdsbutik md frsäig av ga kttproduktr. Storgata, Bromlla, Tl + (0)5-00 Filippos Scod Had lfyllda lokalr i pla i gla Markludaskola md gmalt och ytt, atikt och kuriosa. Frsäig stdr bar i värld. Ndabäck, Glimkra, Tl + (0)- Gigbod Grt mlla hyllora. Guit hatvrk fr Gig. 0. FCT Kpctr - Frmdligsctral Botaisra blad ytt och bgagat, atikt, kuriosa och livsmdl i Sks lgprisctr. Hlsigborgsväg, Tyrig, Tl + (0) Träställt gallria & krog Shoppa loss blad irdig och prstr, ta paus p krog., Tyrig, Tl + (0)5-5 Jagorstrads Trädgrd Ispirras av prisblt trädgrd, butik md trädgrdsdsig. Ägsväg, Vislv, Tl + (0)- 50, + (0)0-0 Fogda Svskp 5 Kristilud Kig Tga Hahult Nykra Stiadrd Sbba. Karis Di Hlht Butik fr ditt välbfiad i världsklass. Mod - Trd Makup. Tydiggata,, Tl + (0)-5. Sibbas Grd & Hatvrk Aorluda butik p ladt md hatvrk. Prst- och irdigsartiklar, gar, blommor och trädgrdskost. Sibba,, Tl + (0)5-0, + (0) Fridshills kycklig Kyckligrättr i alla formr rbjuds i bd grdsbutik och till catrig. Eg uppfdig och tillagig. Ö.Sallrup Vittskvl Forsakar Flsma Äspt Ygsj havsbad Gropahlt Nyhus Kärrfästora Kylligard Borrkra Elsto Täppt Trasval Ygsj Huard Ägholmara Härrd Hugglsk Borrstad Stsma Frabäck Spaska rdd Lygbygrd Kug Borrs hg Mllfjärd Härstad Sjgärd Lygby Ljugby Abullabrga Kllrd Tormasto Ebbard Östrlia. Tags i Sdraby Butik i gmal stkällar md iriktig p dask & frask latlig dsig. Tags fis p Facbook. Oppmaaväg 0, Sdraby, Tl + (0)05-. Rosa Daica Eglish Cottag - Dask Fashio. S lgt fr shoppigctrat du ka komma. Trodsbrga,, Tl + (0)5-, + (0) Studio Glashytta E av d främsta iom glasblsig av kostglas. Utställig, glasblsig st butik. Norrgata 5,, Tl + (0)- 00 L ÄS M ER PÅ W W W. S K AN OR D OS T. S E vlb oda 5 Yd Slvsborg Vavik Troll-Ljugby Lad Kpig Kristiastad Aiort Edryd Frhus ra E Va Vabrga Evrd Ö.Sarslv Fridshill 50,, Tl + (0)5- Svskp Tima Ekboda Sdrto k l Östrvg Rsd Gmalsto 0 Roma Rolsbrga Maltsholm Ilsto Satsrup Äspig R. Griglstad Lygsj Trasto Hästäg 5 Krstad S.Prup E Bosjklostr Tostbrga vby Ugrups sätri Rigsj holm Pugrup Ägsby Nuäs Klita Sogrd Häggäs Kullbrga S.Muka Bomhust astbrgagrd smudtosgrd väg, Rikaby, Tl + (0)- Ämard E Maa LudvigsborgStgback Mossluda Nbblv Rrd Gua väg 5, Lsboda, Tl + (0)-00 Mmm choklad! Släpp ls di ir livsjutar och ua dig prcis allt du vill ha i dtta smakparadis. Boka choklad- llr viägrovig, ta fika i kafét llr bli släkts favorit är du kommr hm md prstr fr butik. 0 butikr, 0 utsrvrigar, flra torg och tustals kullrstar. Frutom stadspuls är dt prcis vad du ka väta dig i d gla rässasstads ctrum. Fyll plbok och shoppa loss, här fis got fr alla. 5 Öststo s Lidrd Ekasto Lgvd Hmarsj Rikaby E Skättil- Tullskra uga Åka Kvsarum Ljugsto Ormaäs Sthag S.Rrum Kärrsto Vad sägs om stol i d svartast st? Ellr kask tt halsbad? Md passio och visht formgr Kullaro smyck, mblr och irdigsproduktr av diabas, trakts uika svarta skatt. Missa it showroom och butik. Fogdard Hr 05 Brd Årrd Liarum Ulla Nym 0 Ola Bosa Vstad Bosassj Fudrst Bokslud sät Sapphaaback Hasslgrd Sjholm Akhult Gigholm Sjbrg Maglasät Rholm Kolstra Jula Häig älmard Sks Sjurup Djuark Soghall Trä Gualv Fjälkig HmarsHd- lud to Bromlla 5 Kjug rsard Ljuga Ygligarum Hmar Ivsj 00 BROMÖLLA KN Rby Lvrasj NogHkaryd sud Ivtofta Grdby Biskopkällar Kjugkull. Hadlsstad Kristiastad Öllsj Udda Djurrd. Kullaro form och irdig Muka Korsard Maglbjär 5 Frostavall 0 Foto: Hla Öhlud Häglig Vila Öllsto Lgsto Hallard Kugsgrd Källuda lkbrga Gua Karla Östrslv Kristiastad Skpparslv Äsprd Sdra Hulta Östad Oppmaasj sby Vi Bockboda Tjra Ejard Åkboda Ljugarum Hädsj ga Frdriksbrg Stavard Iv Nyvg Araslvssj Mllby Krokard Adsk Toftard Färlv Ullsto Rblvsj Rblv Järsk Vagard Vaard Svsto vlig rrd Magl Balsbrgt SkoglsaVi Kligsto Färigtofta Vislv Vabrga Bjrk brga Torsbro bruk Fjälkstad Torsbro Skudda Adial Ivklack Sdraby Flacka Hlmrshus Str grd Äskkärra Oppmaa Ekstad Balligsto N.Str Åraslv Furstad Rtvd Odrsbrga to Öva Tykasgrotta sbrga Maglhult Righult Tyka vli g s V.Brära Igabrga Drgspryd sta Säckstad Vgabrgt Haaskog Sjukard Kviig Lgard 0 Fijasj Dlbrga Åstrato Sjrrd Mjlkalga Smdboda Svsto Vga Boslätt vgrd Gratig Kaffato rsto Alma Blisto Lrjvall Stavrsvad Vas Siclairsholm Fjärlv Imml Kislig Fija stofta 0 Kugsgrd Hsholma Tosta Tyrig Hjärss Bä N.Sadby a Alm Jämshg Mjäs Rsj Bkstad Rasrd Rättlv Gräsabyggt Vakiva Hal Dyboda Dabrga Tullsto Valh Raslg Emmislv Balligslv Guarsto Hrja Skärsäs Luom Bjrkhm Vdma Imml 5 Ord Häalt ruga Här hittar du prstr till hla släkt och kask tt par sygga skor till dig själv! Lokalt hatvrk, välsmakad matvaror av trakts produktr, billiga kvalittslksakr och klädr av fiast sort fis rut kut fr d som är sug p fryls. Kila i p tt av alla mysiga kafér fr att ta paus i fydjakt. Md y rgi ka du klt lta ftr flr ofrglmliga mi att ta md hm. 0 Braäs Rk Bisko mla Tydig Rävig Bubba Gillsäs Ra Glimmig sj Agga Rshult Humlsj Källboda Brdhult Bjrkhult Hgsma Bälig Sflboda Nytboda Krusboda Glimkra Nordaa Vitsippa Totta Hgahult Öa Östa gh Rs OLOFSTMS KN Kra boda Bjrk fall Bymla lt Kulla Däigarum Hästvda Bräarbygd Vssla Tga Riga shult Hga Ägla Hjälmsj Slättsj Ubba N.Åka Östard Simoto Gasto Norrskog Bjärum Lärksholm sj Sibba Haga Fua Sparra Läkärr Hmmstr Brushult Spg Porra Hrsj Skig sätri Malshult Jägrsborg Åsuga Tga Vittsj H lg Skigborg Vittsj Gulla Soa 0 Orsj Skälmrshult lts E Sks Örkd Skigsj um ums Lsholma Bjärabyggt Lsboda Hrlig Gudrasto Orto Falshult Ekrd Nybygd Gratot Farabol Frsboholma Vmmto V.Svsto t SksFagrhult Bglarhult Bodaa sj Svi Bjrsto Emmauga Fdigsj Rumpboda Kräbblboda Simoto Yxhult Smdhult Ra Svashals Rava Siggabod Trato Svi Vissltofta Haavr Trulsabyggt Gstoshult Josto Shoppig Kyl Vsuga Kraxasj Trulsato S Hgaholma Spjutarto Havhult Hsa Östabk Skogsgrd Rgboda Bjsto Hallabk Sdra Århult Hk Hulta Bjrkrs N.Össj Stor sj Killbrg Kalvshult Örsj Korbrga Sjuhult KRONOBERGS LÄN Haabad Bjrhult gla Ekhult Grysshult Fjärholma 5 Lokasj Korhult sj Markaryd Hadskholm. af Ska E aorluda butik i vackr kologisk grdsmi. Här hittar du kologiska kvalittsklädr, accssoarr och hudvrdsproduktr. Ska Grd,, Tl + (0) Skska Vilt Vildsvisfarm och grdsbutik md stort sortimt av vilt-charkproduktr. Sjukard B, Vislv, Tl + (0)-0 0 Hmsdsbod Stort utbud av gar, brodrimatrial, krik, hmtxtil, kosthatvrk m.m. Satsar p kvalitt och främst svsktillvrkad varor. Tigsväg,, Tl + (0)-50 V.s

8 Bjärum Ägla Tyrig 0 Skälsbk Dlbrga Åstrato Bjrkvik Tormsto vdala 0 Myra Guva Brstad Sadkra Svsto Färigtofta Torsborg Forstad N.Rrum Adrstrop Nta Läghult Tjra Rugrup Villa Vasa. I matsal ätr du i us och fräsch mi. Utsrvrig fis udr sommar. Brgsväg 50, Slvsborg, Tl +(0) Rusthllargrd i Edryd Järvägsgata,, Tl + (0) talsgrd mitt i by md mdlhavsispirrad och sksk mattraditio. Psioat Strmback (vbod) Ekologisk mat i vackr rofylld mi itill. Sibbasväg 5,, Tl + (0)5- Gräsuga Grdsbutik Mysig lit grdsbutik md smskaligt producrad produktr. Ägg, kokhs, lmktt, jordgubbar och lmski tc. Östrsjväg 00, Bromlla, Tl + (0)5-0 Pcorio Ispirrar alla matglada md tt späad utbud av ostar, chark och italiskt Café. Gräsuga, Vissltofta, Tl + (0)-0 La Flbé i Ökp Svrigs frsta Tart flbé-rstaurag. Alsac ispirrad à la cart. Pr Bigs väg 0, Ökp,, Tl + (0) Tl + (0)- 00, + (0) Rstaurag Mikkls/Frkaras Café Rättr ispirrad av vdala slotts historia, Tillagad md lokala rvaror av hgsta kvalité. Sdr om, Tl + (0)5-5 Flädrgrd och Plargohust Mumsa p flädrvffla, kp flädroduktr och plargor. Flädrgrd 0, Vislv, Tl + (0)- 00, + (0) Martis rkri och Sommarkrog Njut av yrkt lax vid Gropahlt llr hadla got gott till utflyktskorg. väg -, Nyhus (Ygsj), Tl + (0)- Rrd Kugshult Br Str Ljsta Roslv Gudmuto Rolsbrga Rvarkula Hurva Äspiggrd Lbrd Kristiastad Kristilud Tga Stiadrd Roma Sdrto Ö.Sallrup Sbba Kugaback Pa. Frdholms p Was Goda smakr och upplvlsr i aläggig md kost, atur och historia. Vas Slott, Kislig, Tl + (0)-0 Ekrdsrast Rstaurag och butik md ktt fr g grd. Ekrdsrast, Ekrd 5,, Tl + (0) Rstaurat Jpp Daskt gmyt i svsk mi. järvägsgata, Glimkra, Tl + (0)-5 0 Immlbt Udr sommar gr bt rglbudt md Forsakar Abullabrga Kllrd Rbbtuard Lgard Tollsto Ebbard Tormasto Ulatofta Åsa Vittskvl Ökp Skäpprd 5 Östrlia Olsrd Gaddard Julbo da udrhllig och srvrig ombord. Gla byväg,, Tl + (0)-0 0 Elisfarm Golf Club Mat har si bas i dt svska kkt m bladar gära i iflusr fr adra lädr. Elisfarm Golf Club,, Tl + (0)-0 0 Bykrog i Östrslv God mat, lagad p lokala rvaror, srvrad i härlig mi vid Rblfssjs strad. Lvs väg 0, Östrslv, Tl + (0) Matvadrigar Guidad vadrigar vid Brsas orra backar md kuliariska smakprovr. L ÄS M ER PÅ W W W. S K AN OR D OS T. S E S vlb oda Gropahlt Nyhus Kärrfästora Flsma Gumma Vdkra Ygsj havsbad Kylligard Borrkra Elsto Äspt Ygsj Huard Hugglsk Ägholmara Spaska rdd Härrd Borrstad Stsma Hahult Nykra Mllfjärd Lygbygrd Kug Borrs hg Ljugby Härstad Sjgärd Lygby Frabäck 5 Yd Slvsbor Vavik Troll-Ljugby Trasval Evrd Ö.Sarslv Svskp Tima Ekboda Hgsrd 5 Täppt Rsd Gmalsto 0 Svskp Kig Maltsholm Ilsto Satsrup Fogda Östrvg Edryd Frhus Lad Kpig Aiort Trasto Äspig Hästäg 5 E E Bosjklostr Krstad Griglstad Lygsj Vabrga ra E Va Rigsj holm Pugrup Bältig grd Skgliggrd Ägsby Nuäs Klita Häggäs Kullbrga S.Muka Sogrd Bomhust Kastbrgagrd Rigsj LudvigsborgStgback S.Prup Gua Maa Ugrups sätri Tostbrga vby Nbblv. s slott, sväg 5, Fjälkig, Tl + (0) Ämard Asmudtosgrd s Lidrd Ekasto Öststo Ljugsto Ormaäs Sthag Åka Kvsarum S.Rrum Kärrsto Rigsjstrad, holm Broväg,, Tl + (0)5-05 Md kvalitt i fokus lyckas dtta latliga paradis garatrat stilla alla dia lustar. Ät gott av säsogs fiast rvaror, frossa i grdskaféts uvliga kakor och hämta ispiratio i irdigsbutiks sortimt av vackra och välgjorda tig. Härifr fis ig aldig att strssa. Fogdard Hr 05 E Skättil- Tullskra uga Nym Lgvd Hmarsj Rikaby Mossluda Brd Årrd Liarum Ulla Bromlla 0 Ola Bosa Vstad Bosassj Fudrst Mlla tv glittrad sjar liggr dtta fora 00-talsklostr som idag är r källa till jutig. P dss vida omtalad rstaurag srvras mat i toppklass, tillagad md kärlk och av oga utvalda och lokalproducrad rvaror. v Ta tt dopp ia mat! Vid vackra Rigsj garatras kuliariska upplvlsr i avslappad atmosfär, var sig ma vill ha fmrättrs middag llr got att kapra p. Trtta middagsgästr tar i p dt tjusiga hotllt ftr mat!. Humlalycka. Bokslud sät Sapphaaback Hasslgrd Sjholm Akhult Gigholm Sjbrg Maglasät Rholm Kolstra Jula Häig älmard. Rstaurag Sjsida Soghall Trä Fjälkig HmarsHd- lud to Ivsj Gualv 00 rsard Kjug BROMÖLLA KN Rby Lvrasj NogHkaryd sud Ivtofta Grdby Biskopkällar klla Ljuga Ygligarum Sks Sjurup Djuark Öllsj Udda Djurrd Hmar Vila Öllsto Muka Korsard Maglbjär 5 0 Lgsto Frostavall Kugsgrd Källuda lkbrga Häglig Kjugkull Kristiastad Skpparslv Gua Karla Hallard Östad sby Vi Bockboda Äsprd Sdra Hulta Ejard Åkboda Ljugarum Hädsj ga Frdriksbrg Stavard Oppmaasj Araslvssj Adsk Toftard Färlv Ullsto Järsk Mllby Krokard Vaard Svsto vlig Vagard Magl Iv Nyvg Rblv- Östrslv sj Rblv rrd Kligsto Foto: Humlalycka Ivklack Sdraby Flacka Balsbrgt Torsbro SkoglsaVi Ekstad Torsbro bruk Fjälkstad Str grd Vislv Vabrga Bjrk brga Äskkärra Oppmaa Hlmrshus N.Str Adial Furstad Rtvd Balligsto Öva Åraslv Säckstad Odrsbrga to Tykasgrotta Drgspryd sta Haaskog Skudda Igabrga Tyka Vgabrgt isbrga Maglhult Righult vli g s V.Brära Kviig Vga Sjukard Mattrd vgrd Lgard Fijasj Kaffato Boslätt Alma Gratig Sjrrd Mjlkalga Smdboda Svsto Stavrsvad rsto Vas Fjärlv Blisto Lrjvall stofta Fija Siclairsholm Imml Kislig Fija Kugsgrd Hsholma Tosta Hjärss N.Sadby a Alm Gräsabyggt Kpig Bä Bkstad Rasrd Rättlv Rsj Jämshg Mjäs Mistrhult Msto 0 Stradbk Vasabyggt ORPS KN Hal Dyboda Dabrga Val Raslg Emmislv Balligslv Tullsto Skärsäs Luom Bjrkhm Guarsto Hrja Imml Ord Vdma Vakiva a Braäs Bisko mla Häalt druga Ra 5 Rävig Bubba Rk 0 Tydig Gillsäs Glimmig sj Agga Rshult Bjrkhult Hgsma Humlsj Kshässl Vitsippa Totta Hgahult Öa Nordaa Källboda Brdhult Sflboda Nytboda Krusboda Glimkra 5 Hästvda Östa Tga N.Åka Hga gh R OLOFSTMS KN Ubba Kr bod Bjrk fall Bymla lt Vssla Bräarbygd Kulla Däigarum Norrskog Östard Simoto Gasto Hrsj Slättsj Bälig sj Sibba Haga Fua Sparra Läkärr Hmmstr Lärksholm Riga rshult Porra Hjälmsj Skig sätri Malshult Jägrsborg Brushult Spg H lg Tga Vittsj Gulla Skigborg Vittsj Åsuga 0 Orsj Skälmrshult lts Lsholma Soa Örkd E Lsboda Skigsj um ums Falshult Ekrd Farabol Nybygd Hrlig Gudrasto Sks Bglarhult Simoto Gratot Orto Bjärabyggt V.Svsto Vmmto Svi Bodaa sj Frsboholma Rumpboda Kräbblboda Bjrsto Emmauga SksFagrhult Ra Siggabo Trato Svi Yxhult Josto Svashals Rava Kyl Vissltofta Haavr Vsuga Kraxasj Trulsabyggt Fdigsj gt Smdhult Sväl kräsa fismakar som allätad matvrak har gott om bra altrativ fr att tillfrdsställa sia magar och smaklkar. Ta tur ut p ladt fr dlikat buffé tillagad av kologiska och äroducrad rvaror, sväg i i och botaisra blad späad ostar, ta sksk husmaskost till ditt hjärta i klassisk slottsmi llr f md p matvadrig lägs Östrls orra dlar. Smaklig spis! Hgaholma Skogsgrd Gstoshult Mat Hallabk Sdra Århult Stor sj Haabad Bjrhult N.Össj Korhult Sommarby Tl + (0) Rstaurag Prsgrd Stor, fräsch rstaurag som srvrar dags, affärsluch, à la cart, vgtariskt., Tl + (0)5- Victs Kk Frask/Svsk rstaurag md dags luch, à la cart och trvliga kvällsarragmag., Tl + (0)5-5 Golfkrog Husmaskost affärsluch à la cart i fatastisk mi mitt i atur., Tl + (0)5-5 5 V.s

9 SksFagrhult Dlbrga Åstrato 0 Bjrkvik Tormsto Mattrd vdala Maglhult Righult Myra Guva Brstad Ljug Forstad Adrstrop Nta Läghult Billig Rugrup Tl + (0) Ifvrks Idustrimusum Öraäs, Lsboda, Tl + (0)-500. Storgata 5, Bromlla, Tl + (0)5-0 Humltorka Humlodlig p Svrigs da Humltorka. Klagstosväg 0-0,, Tl + (0)0-05 Lrkärlt Krukmakri Trädgrdskrik, uika frml och bruksfrml i stgods och rdlra. E späad idustrill tidsrsa vr 00 r.. Öraäs Kulturrsrvat Öraäs är skogsgrd där ladskapt formats av ldrdomligt jord- och skogsbruk ssom dt bdrvs fr till brja av 00-talt. Nbblv B,, Tl + (0) Bordig Diabas Kosthatvrk i d mytomspua svarta diabas., Glimkra, Tl + (0)- 5 a Asmudtosgrd p Militärhistoria och modlärväg md 0-talsostalgi. N. Kriglväg,, Tl + (0)5-, + (0)5-00 musum md Victoriautställig Victoriarummt är tillägat s stora kultursolight Victoria Bdictsso (50). Hs liv och frfattarskap prstras. Äv prmata utställigar som visar lokalhistoria. Vallgata 5,, Tl + (0)5- Kugshult Br Str Gudmuto Fogda Rolsbrga Kristilud Tima Ekboda Tga Sdrto. Mdltida är av Svrigs bäst bvarad mdltida städr. Bsk ocks musum. Hmbygdspark i ra Forsakarsfallt. Splmasstämma, traditiollt midsommarfirad och markadr. Ö S ll Kllrd Abullabrga Ebbard 5. Killbrgs Kättigfabrik Fabrik är tt lvad idustrimusum md smidsavdlig och fugrad automatmaskir. Killbrg, Tl + (0)-0, + (0)-0 0 Hmbygdsgrd Upplv svu tid md historia fr som bruksort och bodshäll. s Hmbygdsfrig,, Tl + (0)5-50 Spirit i Strmsborg Trasval Äspt Ygsj havsbad Gropahlt Forsakar Flsma Täppt Ygsj Nyhus Kärrfästora Vittskvl Kylligard Borrkra Elsto Ägholmara Härstad Lygbygrd Huard Mllfjärd Spaska rdd Härrd Hugglsk Ljugby Frabäck Östrlia. Artur Ludkvist-grd Här ka du studra Akadmildots frfattarbaa och s mägdr av has frml. Artur Ludkvist Stiftls,,, Tl + (0)0- Rgiomust och Kosthall i Kristiastad C00-stadshistorisk utställig, Sk och film och myckt aat. Café Miró bjudr p ärodlad läckrhtr. Torg, Kristiastad, Tl + (0)-5 5 Alads vid s forsar. Drift upphrd p 0-talt. Vid visigar är alla maskir igg. Strmsborg,, Tl + (0)-5, + (0)-5 L ÄS M ER PÅ W W W. S K AN OR D OS T. S E Slv Vavik Borrstad Stsma Hahult Nykra Roma Hgasväg, Åka 5, Bjärum, Tl + (0)5-0 0, + (0)- Stiadrd Varirad sksk kost i modrt kostmusum och até. Kug Borrs hg Troll-Ljugby Sjgärd Lygby Edryd Frhus 5 Va ra E Lad Vabrga Evrd Ö.Sarslv Svskp Gmalsto 0 Nym 5 Tostbrga Kpig Kristiastad Aiort Rsd. Ars Divia Trollmllaväg,, Tl + (0) Svskp Kig Östrvg Maltsholm Ilsto Satsrup Äspig Trasto Hästäg Krstad S.Prup Griglstad Lygsj Bromlla Lgvd vby Ugrups sätri 5 E Bosjklostr Bältig grd E Nuäs Rigsj holm Pugrup Häggäs Ägsby Klita Sogrd Fälad Kullbrga S.Muka rluda 0. s musum md modlärväg Rigsj Bomhust Kastbrgagrd Gua LudvigsborgStgback s Fjälkig. Offlats llr hdatmpl utafr. Varj r arragras Vikigarkad vid Gudahag,. Rrd Ämard Öststo Maa Mossluda Nbblv Ivsj Gualv 00 Hmarsj Rikaby Gudahag Vas Slott Kislig, Tl + (0)-0 Plasts hus, sväg,, Tl + (0) Åka Lidrd Ekasto Kjug HmarsHd- lud to E Skättil- Tullskra uga Hmar 0 Brd Årrd Liarum Ulla Kvsarum Ljugsto Ormaäs Sthag 05 S.Rrum Kärrsto sa Fogdard Hr sät Sapphaaback Hasslgrd Sjholm Öslv Bokslud Ola Bosa Vstad Bosassj Fudrst Kjugkull BROMÖLLA Rby Lvrasj NogHka sud Ivtofta Grdby Biskopkällar Trä Akhult Gigholm Sjbrg Maglasät Rholm Kolstra Jula Häig Hjälmard gard Sks Sjurup Djuark Soghall Öllsj rsard Ljuga Ygligarum Sdr om, Tl + (0)5-0 Stocklla Jättlika skulpturr mitt i d djupast bokskog och tt dimsat slott md modr kostutställig, Vid vidudrliga Was är alltig mjligt! Gr som hudratustals häfrda bskar och upplv kultur och atur, historia och utid i magiska omgivigar.. Plasts hus Gillar du ostalgi? Åk till Plasts hus! Här fis uik slig av plastproduktr, rklbroschyrr och fotografir md garatrat hg igkäigsfaktor. Du hittar gla lksakr, kaa som farmor srvrad saft i och klassiska plastsrvisr i 0-talsfärgr. Korsard Vila Udda Djurrd. Stiftls Was Utställigar Muka Häglig Maglbjär 5 0 Karla Lgsto Frostavall Kugsgrd Öllsto Sdra Hulta Hallard Gua Östrslv Kristiastad Källuda Skpparslv Äsprd Foto: Adrs Norrsll Östad Bockboda Oppmaasj sby Vi lkbrga Tjra Ejard Åkboda Ljugarum Hädsj Rstga Frdriksbrg Stavard Araslvssj Adsk Toftard N.Rrum Färlv Ullsto Järsk Mllby Krokard Vaard Svsto vlig Vagard Iv Nyvg Rblvsj Rblv SkoglsaVi Ivklack Sdraby Flacka Balsbrgt Torsbro Bjrk brga rrd Magl Torsborg Vislv Ekstad Torsbro bruk Fjälkstad Str grd Adial Äskkärra Oppmaa Hlmrshus N.Str Åraslv Furstad Rtvd Balligsto Tykasgrotta Drgsp Säckstad Odrsbrga to Öva Vabrga Kligsto Färigtofta alid Foto: vdala slott Sadkra Svsto Skudda Tyka Vgabrgt Haaskog Risbrga llbrga Igabrga vli g s V.Brära Kviig sta Skälsbk Sjukard Vga Svsto vgrd Lgard Fijasj Stavrsvad Kaffato Boslätt Alma Blisto Lrjvall rsto Vas Gratig Sjrrd Mjlkalga Smdboda Kislig Siclairsholm Imml 0 Fija Hyllstofta Hjärss Fjärlv Bä Fija Rasrd Kugsgrd Hsholma Tosta Bkstad N.Sadby a Alm Jämshg Mjäs Tyrig Tullsto Dyboda Dabrga Emmislv Rättlv Gräsabyggt Msto Kpig Balligslv Guarsto Kshässl d ck Bjrkhm Hal Raslg Luom PERSTORPS KN Hrja Mistrhult Stradbk Vasabyggt Skärsäs Ord Vdma Imml Vakiva Toa Braäs Odruga Ta chas att upplva d skska histori, sväl dags som grdags. Här hittar du spr fr bd daskar och svskar, it mist gom alla kulhlsmärkta slottsväggar och sligrad stridsstigar. Dssutom ka du g p smidsmusum, s modr kost i häftig skogsmi, vadra rut i kulturrsrvat och titta p d gla tids jordbruk. Ellr varfr it käa historis vigslag vid hdisk offlats? Gillsäs 5 Rävig Bubba Häalt Ra Käl St Br Bjrkhult Hgsma Glimmig Tydig sj Agga Rshult Rk 0 Vitsippa Totta Hgahult Nordaa Sflboda Nytboda Krusboda Glimkra Hästvda Öa Humlsj Östa Tga OLOFSTMS KN Däigarum B lt Kulla Bräarbygd Vssla Bjärum N.Åka Hga Östard Simoto Gasto Norrskog p sj Sibba Ubba Ägla Bälig Haga Fua Sparra Läkärr Hmmstr Slättsj Riga Varshult Porra Hrsj Lärksholm Hjälmsj Skälmrshult H lg Skig sätri Malshult Jägrsborg Brushult Spg Vittsj Gulla Skigborg Tga Vittsj Åsuga Skigsj um ums 0 Orsj Sks Soa Örkd lts Gudrasto Orto Lsholma Bjärabyggt Nybygd Hrlig E Lsboda V.Svsto Gratot Falshult Ekrd Bodaa sj Frsboholma F Bglarhult 0 Vmmto Rumpboda Kräbblboda Bjrsto Emmauga Fdigsj älkabyggt Svi Simoto Yxhult Smdhult rshult Ra Svashals Rava Trato Svi Trulsabyggt Gstoshult shult. Josto Kraxasj 0 fyllr dt storslaga slottt 500 r och hur firas dt bättr ä md tt bsk? Mlla guidad visigar, brättaraftar och kosrtr är stud i d prukad trädgrd prfkt. Bsk äv slottts butik, rstaurag och kafé. Kyl Vissltofta Haavr Vsuga vl Hgaholma Slätthult Kultur. vdala slott Östabk Spjuta Havhult Hsa S Sdra Århult Stor sj Skogsgrd Rgboda Trulsato Bjsto Hallabk N.Össj hultasj Hk Hulta 5 Bjrkrs KRONOBERGS LÄN Haabad Bjrhult Grysshult Fjärholma Killbrg Kalvshult Örsj Korbrga Sjuhult 05 Hallaryd gla Ekhult Korhult 5 Lokasj Hadskholm lt Gtsj Markaryd Åmot Kphult V

10 tll Aas tll sbychaussé 5, Kristiastad + (0)- Araslv Sätri Starväg, Färlv + (0)- 00 Bst Wstr tl Ao V Storgata, Kristiastad + (0)- 50 Braäs tll & Kofrs Braäs 0, + (0)- 5 Bykrog Lvs väg 0, Östrslv + (0) s slott sväg, Fjälkig + (0) Draklla grdshotll Drakllas väg 05, + (0)-5 0 Ekrdsrast + (0) Ekrd 5, Elisfarm Golf Club Elisfarm Golf Club, + (0)-0 0 First tl Christia IV V Boulvard 5, Kristiastad + (0) ChristiaIV kofrs väg, + (0)- 00 Furulid Furulid, Vittsj + (0)5- Gralids psioat B&B Ludvigsborg, väg, Hr + (0) Bod tl Bishop s I V Boulvard, Kristiastad + (0)-0 tl Strad Koloiväg, + (0)- 00 tll Brigg Lotsgata, + (0)- tll City Goodtmplargata, + (0)5-0 tll Gighof Frykholmsgata, + (0)5-0 tll Sirius V Boulvard 5, Kristiastad + (0)- 0 tll Statt Stortorgt, + (0) Ifhus tll Iftorgt, Bromlla + (0) Kastajluds Wärdshus Kastajludsväg, Ygsj + (0)- 5 Papprsbrukt Karstosväg, + (0)-0 Psioat Tallback ao umsväg, Vittsj + (0)5-0 Psioat Villa Vasa Brgsväg 50, Slvsborg + (0) s tll sväg, + (0) Quality tl Grad V Storgata 5, Kristiastad + (0)- 00 Rigsjstrad, Rigsjstrad, holm Broväg, + (0)5-05 Stadshotllt Nya Boulvard, Kristiastad + (0) tllt Järvägsgata,, + (0)- 0 Toma Grdshotll Hlmrshusväg 05, Kristiastad + (0)- com Tyrig Kurhotll Saatoriväg 5, Tyrig + (0) Ubbalt Grdshotll Ubbalt 05, 0 Vittsj + (0)5-5 Wärdshust sgrd, Tyrig + (0)5-5 Gästgifvargrd Gla Skppsbro, + (0) B&B & Bo p Latgrd Ahus.u - Bd & Stolpgata, + (0)-0 5 Allégrds Ridctr och B&B Vittskvl allé 0, Vittskvl + (0)-5 0 Altarst Bd & Odruga 0, + (0)5-0 ART Bd & Häglig, + (0)5- Augusta Nils Natur & Kultur Ejard 5, vlig + (0) b & b bd & brakfast Ambulasväg, Kristiastad + (0)-0 0 B&B Maria p Byrhult Bjära Ryväg, Lidrd + (0) B&B och rum Viva Lgbrogata 5, Kristiastad + (0)- 5 B&B Rosto Oppmaa Kyrkväg 05, + (0)- Bd & ra raväg, + (0)-0 Bd & Kristiahm Sickargata, + (0) Bd & Åväg Åväg, + (0)0- Bjvik B&B Östrsjväg 5, Bromlla Bo hos Tia, B&B Sigrids väg, Gualv + (0)-5 5 Bo p Latgrd Iv Kugsgrd Kugsgrdsv. Fjälkig + (0)-50 Bo p Latgrd Kalvshults Grd Kalvshult, Hallaryd + (0)-00 Bo p Latgrd - Rydbo Stutri Rydbo, Tyrig + (0)5-55 Bo p Latgrd Öllsto Pl 00, Vislv + (0) Bodlssos by th sa, Tostbrga B&B Släboväg - Fjälkig + (0)0-00 Bod p Lida Grd Ygsjväg 0, Ygsj + (0)0- Bommryd Bd ad Gravardsväg, Torup + (0)5-500 Brokpsgrds B&B Forsgata, + (0)-0 sidor/brokopsgard Bruksvilla Östa, + (0)-0 Byastuga bd & brakfast Scoutväg, Torup + (0)0-5 5 Byskola i Brstad Brstad + (0) s slott, B&B sväg, Fjälkig + (0) Edryd.u Östrsjväg, Bromlla + (0)0- s Edryds B&B Östrsjväg, Bromlla + (0)5-5, Edryds Gästgivargrd B&B Östrsjväg 0, Bromlla + (0)5-0 Ev Ek, Rum och frukost Tr Smdrs väg, + (0)- Evrds B & B och Lathadl Urväg, Evrd + (0)- 0 Flädrgrds Bd & Ljug, Vislv + (0)- 00/ 0 Fribtts Bd & Stmästarväg, Kristiastad + (0)- 05 Glimkra Byhotll Ågata, 0 Glimkra + (0)05- s fijzrgrd Rkväg, Torup + (0)5-5 5, Husrds Bd & Husrd 0, + (0)5-0 Iglbo Moospark/ Bd &, Torup + (0)5-550, Ispktorboställt, Uddas sätri Uddasv. Kristiastad + (0)05-55 Ivasluds Bd & Ivasludsgrd, Pl., Torup + (0)5-5 5, + (0)0- Jägartots B&B Kristiastadsväg, Bromlla + (0)5-00 Kaffatos b&b/ vadrarhm Stavrsvadsväg 0-, + (0)0-0 Kastajgrd B&B i Vabrga Krugrdsv., Vabrga + (0)- 5 Killboda Grd, B&B och Bo p Latgrd Killbodav., + (0)- killbodagard Klabbasgrd, B & B Klabbasgrd, Kristiastad + (0)- 0 com Kroas Bd & Fijagata, + (0)5- Krsbärsgrds Rum & Frukost Eskrdsväg, Lkard, + (0)-5 5 Lagsto B&B, Sdrto, + (0) Lidgrds Bd & Svstosv., Torup + (0)5-5 0 Lidrdsgrds Bd & Lidrdsgrd, Lidrd + (0)-0 Livshjults B&B Sgrväg -, Bromlla + (0) Lua Bd & Stockhult, Loshult/Killbrg + (0)-0 Mia Adrsso s Rum & Frukost Källudaväg, Kristiastad + (0)- Mukbrgs B & B Mukbrgsväg 5, Kristiastad + (0)0-0 Mllas Logi Adsk vattmlla, + (0)5-0 Mllgrds Bd & ktygsväg, Tyrig + (0)5-50 B&B Tostbrgaväg, + (0)-5 s tll/b&b sväg, + (0) Pärla Immlväg B, + (0)- Rusthllargrd B&B Östrsjväg 00, Bromlla + (0)5-0 Sadsäckas Bd ad Kottväg 0, + (0)- Skass Bd & Sibba, + (0)- 0 Solgrd Maglhm Lillhmsväg + (0)-5 0 Stradvilla i - bd & brakfast Koloiväg, + (0)- 05 Trollbo-Bjrshus Bd & Tigalyckväg, + (0)-5 0 Vabrga Vadrarhm och Bd & väg 5, Fjälkig + (0) Vssmasto Bd & Vssmasto 0, + (0)5-50 Vildrosor & Hs Bd & 0, + (0)0- Vislvs värdshus S. Järvägsgata, Vislv + (0)-0 Vittsj bd & brakfast Skasväg, Vittsj + (0)5-0 0 Wrsta Bd & sväg, + (0)- vbod B&B Sibbasväg 5, + (0)5- Bd & Stavgata, + (0)- 55 skola Rum & Frukost Stjärholmsväg, Vakiva + (0)5-5 spla B&B Fjälkiggata, Bromlla + (0)- Äglatot Bo p ladt Vakiva, Bjärum + (0)5- Ägshydda Bd & Ygsjväg, Ygsj + (0)- 55 Vadrarhm Barakälla vadrarhm Pashsväg,. + (0)0-50 Bromlla cpig & vadrarhm Scoutväg, Bromlla + (0)5-5 s slott, Vadrarhm sväg, Fjälkig + (0) Charlottsborgs Vadrarhm Jacobs väg, Kristiastad + (0)-0 Stugby, vadrarhm Trollmllaväg 0, + (0) Evrds IF, vadrarhm Rktorsväg, Evrd + (0)- 0 Huards Vadrarhm Karlis väg, Huard + (0)-0 0 Humltorkas Vadrarhm Klagstosväg 0-0, + (0)5-0 Hgsma vadrarhm + (0)05-0 Kaffatos b&b/ vadrarhm Stavrsvadsväg 0-, + (0)0-0 Los Gatukk Ö sväg 5, + (0)- 0 grds vadrarhm 0, Bjärum + (0)5-, (0)5-, (0)- Ptv Plutoväg Gariso, + (0)5-00 Rbyhill vadrarhm Rby 5, + (0) STF Vadrarhm /sgrd vdalaväg 0, + (0)5- STF Vadrarhm Hästvda Hmbygdspark, Lillsjväg, Hästvda + (0)5-0 STF Vadrarhm Imml Immlväg 0, + (0)- STF Vadrarhm Vittsj Lhultsväg, Vittsj + (0)5-0 Stradvilla i Koloiväg, + (0)- 05 Vadrarhm Lsboda Trabodaväg, Lsboda + (0)-00, + (0) Vadrarhm Järvägsgata, + (0)- 0 Vadrarhmmt i Vga - STF Furustadsväg, Villads Vga + (0)- Vadrarhm - STF Stavgata, + (0)- 55 Östads Folkhgskola - vadrarhm Skolgata, Östad + (0) html Cpig Stugbyar Stugor Alpakahof Hultt Hultt, Torup + (0) Backstugora Hjärtasj Lsboda, + (0)- 5 Brgakugs Stugby Ebba, + (0)- Bäligbadt Cpig Bälig + (0)5-0 Charlottsborgs Cpig- Vadrarhm Jakobs väg, Kristiastad + (0)-0 Stugby Trollmllaväg 0, + (0) Fix park stugby Lyckdalsväg -5 Kristiastad () + (0)- 50 Furustadsgrd (stuga) Bo p Latgrd Furustadsväg, Vga + (0)-0 Hllhus Sätardsv. 00, + (0)-0 0 tl Strad villora Koloiväg, + (0)- 00 s Fritidsctr Eksts v. 0, + (0) Immls Cpig Immlväg 0, + (0)- Iv Cpig Fjälkig + (0)-5 Kalvshult strgrd Kalvshult, Hallaryd + (0) Kalvshultstot Kalvshult, Hallaryd + (0) Lads Cpig Ladväg, Fjälkig + (0)-50 Lidrds Motll sväg + (0)0-00 Luhrsjbads cpig Hästvda + (0) Martis Rkri & Cpig v. -, Nyhus, Ygsj + (0)-50 Naturstuga i Agshult Agshult, Fr bokig: Orto Stuguthyrig Ortosväg - + (0)- 0 Cpig Ebbasväg, + (0)- 5 Rgbog Cpig Koloiväg 5, + (0)- Rig Cpig Rigväg, + (0)-5 Rigsjstrad holm Broväg, + (0)5-05 Rda Stuga i Gisslaboda Gisslaboda, Lsboda + (0)- 5 Solägs Cpig, + (0)-0 5 Solägs Cpigstugor Trastväg, + (0)5-00 Stuga Svashals Svashals, + (0)- 0 Th Coutry Lodg Bjrkhult, Lsboda + (0)-500 Tostasgrds cpig Tosta Pl, Tyrig + (0)5-5 Tydigsjs cpig Tydigsj, + (0)-0 Tykasgrottas stugor Igabrga + (0) Vikig raväg + (0)- 5 Vislvs cpig Trod Nlsogata, Vislv + (0)0-0 Vittsj Cpig Cpigväg, Vittsj + (0)5- Ygsj bagolf och cpig Havsbadsväg, Ygsj + (0)- Missiosgrd Glasaboväg 50, + (0) grd, stugby Sigfridsväg 5, + (0) LÄS MER PÅ LÄS MER PÅ

11 kratio.s Bromlla Kristiastad Stockholm Karlskroa Kph Malm KONTAKTA NÅGON AV VÅRA TURISTBYRÅER BROMÖLLA Adrss: Hrmass gata Tlfo: + (0)5- Mail: Wb: Gps: lat 5.5 N log. O HÖRBY Adrss: Gla Torg 5 Tlfo: + (0)5-0 Mail: Wb: Gps: lat N log.0 O OSBY Adrss: Järvägsgata Tlfo: + (0)-5 5 Mail: Wb: Gps: lat 5.0 N log 5. O ÖSTRA GÖINGE Adrss: Skolgata Tlfo: + (0)-5 0 Mail: Wb: Gps: lat N log. O HÄSSLEHOLM Adrss: Kulturhus, Vattugata Tlfo: + (0)5-00 Mail: Wb: Gps: lat 5.5 N log O KRISTIANSTAD Adrss: Torg Tlfo: + (0)-5 5 Mail: Wb: Gps: lat 5 5. N log. O PERSTORP Adrss: sväg Tlfo: + (0)5-0 Mail: Wb: Gps: lat 5.0 N log. O BROMÖLLA HÄSSLEHOLM HÖRBY KRISTIANSTAD OSBY PERSTORP ÖSTRA GÖINGE LÄS MER PÅ 0

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Visst är det skönt med lite varmare

Visst är det skönt med lite varmare HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND Iformatio om rgi och miljö frå Ergi- och klimatrådgivara i Hälsiglad Valt md ffktr lägr ä fyra år Har du frågor krig rgi och

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL Vår profil. För att få n nhtlig profil och tt starkar varumärk är dt viktigt att manualns riktlinjr följs. varumärkt. Grundn till nuvarand profil är n kombination från tidigar turistbolagn

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Låt dom inte fortsätta slita isär vårt land. För solidaritet och en gemensam välfärd den14 september!

TRANSPORT. 3:an. Låt dom inte fortsätta slita isär vårt land. För solidaritet och en gemensam välfärd den14 september! TRANSPORT 3:a Mdlmstidig för Svska Trasportarbtarförbudt avdlig 3 Nr 3 2014 Låt dom it fortsätta slita isär vårt lad För solidaritt och gmsam välfärd d14 sptmbr! Ordförad har ordt sid 2 Mötskalllsr sid

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Sverige har torv av högsta Europaklass. Tidningen. Branschföreningen. Torvens konkurrenskraft i ny rapport Sid 3-4

Sverige har torv av högsta Europaklass. Tidningen. Branschföreningen. Torvens konkurrenskraft i ny rapport Sid 3-4 Nummr 5-2013 Braschförig Tidig Svrig har torv av högsta Europaklass Torvs kokurrskraft i y rapport Sid 3-4 Måga mötts på Höstmöt i Götborg Sid 4-5 Tmasidor om rgitorv Sid 8-10 Braschförig Svsk Torv / r

Läs mer

Krögarklass är en klass för sig

Krögarklass är en klass för sig Krörlss är lss för si Krörlss är färsrättr v toppvlitt tc vr höt öttihåll, br råvror och omsorsfull ryddi. Dssutom hr produtr fi styt och orlbud form, vilt ör tt rättr sr hmld ut. Md dr ord - Färsrättr

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Välkommen till... Öppet året om. Hjärtligt välkommen! Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: info@ansia.se

Välkommen till... Öppet året om. Hjärtligt välkommen! Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: info@ansia.se Välkomm till Koferser Stugor Hotell Restaurag Relax Skotersafari Servicehus Café Butik Crosscart Hvg-platser 1A/VA Bokig på tel. 0950-100 83 E-post: ifo@asia.se Öppet året om Hjärtligt välkomm! Relaxavdelig

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Välkommen med i Sveriges Bästa Bord 2010 UTGES TILL FÖRMÅN FÖR SVENSK GASTRONOMI

Välkommen med i Sveriges Bästa Bord 2010 UTGES TILL FÖRMÅN FÖR SVENSK GASTRONOMI Välkommen med i Sveriges Bästa Bord 2010 2010 UTGES TILL FÖRMÅN FÖR SVENSK GASTRONOMI 1 En guide grundad av en stiftelse med målet att stödja och utveckla svensk gastronomi helt utan vinstsyfte. Alla ställen

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Säkr mat i di butik! Dagligvaruhadl brachriktlijr för gkotrollprogram barat på HACCP ligt EG 852/2004 Svk Dagligvaruhadl rvidrad vrio r 3.1, maj 2013 Urprugliga ihållt i brachvägldig jauari 2007 och d

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Kasinokampen. Trekamp, tvårätters middag, 1 glas öl/vin/alk., fri entré och garderob.

Kasinokampen. Trekamp, tvårätters middag, 1 glas öl/vin/alk., fri entré och garderob. Kasinokampen Trekamp och middag Satsa på en annorlunda och rolig kasinokväll med trekamp och en tvårättersmiddag. Utmana varandra i de vanligaste kasinospelen. Avsluta sedan kvällen med att fira vinnarna

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

Äntligen kom våren! Vårens festliga evenemang på torgen! Färgprakt sprider trivsel på torgen

Äntligen kom våren! Vårens festliga evenemang på torgen! Färgprakt sprider trivsel på torgen INFORMATION FRÅN GÖTEBORGSLOKALER 2 2 0 1 3 prmiär. GötborsLokalrs Ror Larsso jutr av vårs första blommor. Ätli kom vår! Färprakt spridr trivsl på tor Kyla dro ut på tid. M u är vårarbtt i full å och tors

Läs mer

Kalender Skåne. 12/8 Danskväll på Haciendan i Fleninge. Kl.19-23. Dryck och fika finns att köpa på plats Mer info www.hacienda.din.studio.

Kalender Skåne. 12/8 Danskväll på Haciendan i Fleninge. Kl.19-23. Dryck och fika finns att köpa på plats Mer info www.hacienda.din.studio. Kalender Skåne 11/8 Linedance på Ärtholmen i Malmö. Arr: Countrobic Club. (Vid regn flyttas dansen till Countrobics lokal i Malmö) Kl.18-21.30 Entré: 30:- medlemmar. 50:- icke medlemmar. Tag med Fika korg.

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse!

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Smaka! I din hand håller du presentkortet Smaka på Norrköping. Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Med presentkortet,

Läs mer

LET ÔSS ENTERTAIN YOU

LET ÔSS ENTERTAIN YOU LET ÔSS ENTERTAIN YOU IBLAND ÄR DET OK ATT SKRYTA Vi i Sunne kan det här med stora arrangemang. Vi har gjort det förut, och kan göra det igen... och igen... och igen. Nu är det er tur att se vad vi går

Läs mer

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I Jönköping restauranger i Jönköping Tegel Matbar Galleri Sjön Köket levererar rustika, europeiska smaker i modern tappning under benämningen easy eating. Med ca 50 meter från

Läs mer

NU ÄR DET JUL IGEN...

NU ÄR DET JUL IGEN... NU ÄR DET JUL IGEN... Veden glöder, och det knastrar av eldarna som brinner. Granriset frasar under våra skor. Utanför kluckar vattnet i den vintriga krispiga luften. Det doftar juligt och hemlagat; från

Läs mer

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad.

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad. Kropp & Själ Annonsera Kontakta oss Sök Hem Utflyktsmål i sommar Smultronställen Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen Råtjärn Liftgatan Råtjärnsvägen Toppstugevägen 19 natursköna tomter till salu i grönklitt TOMT CA M 2 AREAL UTGÅNGSPRIS 1 1320 300 OOO KR 2 1160 400 OOO KR 3 1480 400 OOO KR 4 1150 650 OOO KR 5 1370 650

Läs mer

BRA MAT FÖR BARN I SKOLÅLDERN

BRA MAT FÖR BARN I SKOLÅLDERN BRA MAT FÖR BARN I SKOLÅLDERN Måltidsordning Fr att barn ska orka leka och lära hela dagen är det viktigt att de får fylla på energi regelbundet. Barn orkar inte äta så stora portioner. Maten br därfr

Läs mer

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER I Jämtlandsfjällen är vildmarken lyxigt lättillgänglig. Från våra fjällstationer visar le- derna till generösa vidder, välgörande tystnad och för den som vill prova något nytt

Läs mer

Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner

Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner Bilig ch krativitt Dt här är skla för ig höga abitir D ka tr år är viktiga. Dt kr att bli säa år åga ya vär. Du kr ckså att ställas iför stra utaigar ch lära ig ya sakr. Vårt ål är att u ska å bästa öjliga

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

2011 års recept. önskar www.konferensbokning.nu

2011 års recept. önskar www.konferensbokning.nu 2011årsrcpt önskar www.konfrnsbokning.nu God Jul och Gott Nytt År! Md dn här kokbokn vill jag önska dig n god jul på alla sätt. Först och främst n lugn och fridfull jul. Dssutom n kulinarisk jul, md tid

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara N KLUBBE Nr 205 TECKNINGAR Ki Pll brär o vr husdjur! Nr 204 Till åls! Tyvärr ås j o d råi yhr. D ur v REDElubb vr d sis. Vi hr i öjlih ryc upp och sic u REDE-lubb hl ris lär. M OM du vill forsä vr dl i

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

Boris flyttar in ULF SINDT

Boris flyttar in ULF SINDT Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: En ekorrunge blir tagen, från boet, av en kråka. Ekorrungen sprattlar för att komma loss, och kråkan tappar den. Ekorren landar på trappan, utanför en familjs hus.

Läs mer

Zanzibar Café & Rökeri

Zanzibar Café & Rökeri 146 Zanzibar Café & Rökeri HITTA HIT: Från Göteborg kör E6 norrut. Ta av väg 168 mot Kungälv/Marstrand/ Ytterby och kör 17 km. I Tjuvkil fortsätt rakt fram tills du ser Café Zanzibar B & Bs plank. et sticker

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service.

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Ni möts i anslutning till vår VIP-entré på Arlanda, separat från terminalerna

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Skattehuset Mauritius 2015

Skattehuset Mauritius 2015 Skattehuset Mauritius 2015 Den välkända paradisön Mauritius breder vackert ut sina tropiska sandtränder i Indiska Oceanen. Vattnet är turkosfärgat och snorklingen är i världsklass. För den som stannar

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Kort genomgång av EK3-1-8 -jämförelse med BSK-

Kort genomgång av EK3-1-8 -jämförelse med BSK- Kort genomgång av EK3-1-8 -jämörelse med BSK- Milan Veljkovic Innehåll Skruvörband Svetsörband Modellering av konstruktioner Ledade örband Momentstyva örband Slutsatser BSK Skruvörbandsklasser EK3-1-8

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 11 Uppskatta rdrsärkstnadr för inköpsartiklar Md rdrsärkstnadr för inköpsartiklar ass alla d kstnadr sm är förknippad md att gnmföra n anskaffningsprcss,

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och Den vackra kullerstensgården mellan Kronhuset och Kronhus bodarna är en stillsam oas mitt i Göteborgsvimlet. I kan du handla nytillverkade unika produkter och höra suset av historiens vingslag. www.kronhus

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Årets godaste matgåvor. kylvaror!

Årets godaste matgåvor. kylvaror! K A R I N S M A T G Å V O R 2015 Årets godaste matgåvor Ej 1 Låt oss hjälpa er till en smakfull lösning! För 25:e året i rad har vi glädjen att presentera ett nytt fräscht sortiment av Matgåvor att glädja

Läs mer

miofino Coffee Bar En kaffestation och mötesplats på ditt kontor

miofino Coffee Bar En kaffestation och mötesplats på ditt kontor miofino Coffee Bar En kaffestation och mötesplats på ditt kontor MIOFINO EN NY FIKAUPPLEVELSE PÅ JOBBET HJÄRTAT OCH SJÄLEN AV KAFFE miofino Coffee Bar är helt ny fikaupplevelse på jobbet. Här kombinerar

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT loka delfiner och busiga gorillor. Snurriga karuseller och K pirriga berg- och dalbanor. Våghalsiga bad och makalösa konserter. Vilda hotell och mysiga

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

Julens gåvor 2015. www.fruktbudet.se Tel 020-55 44 20

Julens gåvor 2015. www.fruktbudet.se Tel 020-55 44 20 Julens gåvor 2015 www.fruktbudet.se Tel 020-55 44 20 ÄR TOMTEN VAKEN? Det bästa med hösten är att julen närmar sig! Ett hett tips för att slippa stressa i sista sekunden är att fixa julklappar till kunder,

Läs mer

Illustration Johan Egerkrans. Illustrationer: Johan Egerkrans. Prismagalaxen2_inlaga.indd 1 09-07-29 10.53.44

Illustration Johan Egerkrans. Illustrationer: Johan Egerkrans. Prismagalaxen2_inlaga.indd 1 09-07-29 10.53.44 pp på Novas arm och hon flämtade till ennes hud. Då hon höjde handen för att en upp, tittade på henne med sina sneda t Illustration - na er i nn tet n bt n nan STOFTÖDLA Bor på ökenplaneten Karech. Blir

Läs mer