Hitta & göra i. Gröna Skåne. Din guide till mat, boende och aktiviteter BROMÖLLA HÄSSLEHOLM HÖRBY KRISTIANSTAD OSBY PERSTORP ÖSTRA GÖINGE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hitta & göra i. Gröna Skåne. Din guide till mat, boende och aktiviteter BROMÖLLA HÄSSLEHOLM HÖRBY KRISTIANSTAD OSBY PERSTORP ÖSTRA GÖINGE 1"

Transkript

1 Hitta & gra i Gra Sk Di guid till mat, bod och aktivittr BROMÖLLA HÄSSLEHOLM HÖRBY KRISTIANSTAD OSBY PERSTORP ÖSTRA GÖINGE

2 Foto: Clas Sadé, Kristiastads kommu Foto: Clas Sadé, Kristiastads kommu INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fi Aktiv h i Gra Sk Gra Sk i bildr Shoppig Mat Kultur Bod Asvarig utgivar: Eva Brglud, Sk Nordost Produktio: Kratio Rklbyr Tryck: Fyra Puktr, Upplaga: x. 0 lkomm till ordstra Sk kotrastras paradis. Här fis dt alltid got ytt att upptäcka, var sig du frdrar ladts stillht llr stads puls. Ellr kask lagom dos av bägg dlar? Md hjärta och själ i fokus rbjudr Sks grast hr upplvlsr du bara kuat drmma om. Vaka upp i tt slott. Rid lägs gla sapphastigar. Shoppa och ät luch i hadlsstad Kristiastad och avsluta dag md tt dopp i havt och tt lagill p Habukts strad. Ja, sda fatastisk dag är faktiskt mjlig. I ordstra Sk är avstd korta och mjlightra obgräsad. Foto: Tobias Dlfi Här fis späad musum, rstauragr av ypprsta klass, prfkta golfbaor, fatastiska fiskvatt och bokskogar md träd som är äldr ä i sagora. Om du vill bo i slott, koja, tält llr i hotllsvit är upp till dig. Här fis altrativ fr olika plbckr och itrss. Gra Sk fullädad upplvls. LÄS MER PÅ LÄS MER PÅ

3 Hallabk Kraxasj SksFagrhult Odruga Stradbk Vasabyggt PERSTORPS KN Kshässl Mistrhult Tyrig Fija Skälsbk Åstrato 0 vdala Myra Guva Brstad Sadkra Torsborg Ljug Forstad Nta Läghult Stocklla 5 osa Rrd Ämard ba Kugshult Rigsj Fälad orluda glig m Br Str Ljsta Roslv Fogda Rolsbrga Rvarkula Hurva Äspiggrd Lbrd Kaotig md Wtladi. Laxbro Hästkri 0. Drssicyklig Vattutflyktr md ävtyrspakt i och rut Ivsj. Njut av atur md häst och vag llr slädturr vitrtid. Cykla drssi lägs dt gla järvägssprt fr till Glimmig statio. sväg,, Tl + (0)5- Laxbro 00, Tl + (0)0- Kristiastadsväg 5,, Tl + (0) Filmpalatst. Utsdd till Svrigs bästa biograf. Iftorgt, Bromlla, Tl + (0)5-5 Svarta Brg ldiga stbrott md svart diabas. Strva omkrig i aorluda mi blad kostvrk, skrotstshgar och byggadr. Upplv uik idustrihistoria. Srvrig fis., Lsboda, Tl + (0)-0 Tykasgrotta G p upptäcktsfärd blad mystiska plarsalar och labyritr. Tyka, Tl + (0)5-50, + (0)5-00. Digarums Grd Vackrt bläg grd md aktivittr i ordstra Sks skogsbygd. Östa,, Tl + (0)-0 0 Bäligsj E mysig isj md härlig sadstrad. Bad Fisk Btuthyrig. Bäligbadt, Bälig, Tl + (0)5-0, + (0) Ugglbadt Attraktivt, fräscht och lagom stort Ävtyrsbad fr stora och sm. Badväg,, Tl + (0)5-0 Tima Hahult Tga Nykra Stiadrd Sdrto Ö.Sallrup Sbba Elsto Kugaback. Bibliotkt Myckt mr ä bara bckr. Kosthall Itrt Film Musik. s Bibliotk,, Tl + (0)5-0 Trollabadt Naturskt friluftsbad md tr bassägr, rutschkaa och vattkaor. 5. Kulturhust Barbacka Späad aktivittr fr bar och ugdomar. Café. Ebbard Tormasto Rbbtuard Äspt Gropahlt Nyhus Lgard T ll t Ökp Skäpprd 5 Östrlia Julbo da. Naturctrum, Modrt upplvlsctrum mitt i Sk. Späad utställigar fr bd stor och lit. Vadrigsldr och promadstigar i sk atur. Tillgäglightsapassat.Öppt daglig md fri tré. Tl + (0) Arold Ävtyrars Kaibalmusum Arold Ävtyrar tar mot i d xotiska värld ha skapat p si lilla grd i Ökp. Udda frml fr vr 50 lädr. Ökp, Tl + (0)5-00 Stall Stigso L ÄS M ER PÅ W W W. S K AN OR D OS T. S E Olsrd Gaddard Hästävtyr. Utforska d trollska Gig- Ygsj havsbad Forsakar Abullabrga Kllrd Ulatofta Åsa Täppt Trasval Ygsj Kärrfästora Flsma Ägholmara Gumma Vdkra Vittskvl Kylligard Borrkra Roma Mllfjärd Huard Hugglsk Borrstad Stsma Ljugby Frabäck Slv Vavik Troll-Ljugby Spaska rdd Härrd Härstad Lygbygrd Kug Borrs hg Edryd Frhus Vabrga ra E Va Sjgärd Lad Lygby Nym 5 Tostbrga Evrd Ö.Sarslv Svskp Gmalsto Ekboda Barbackagata, Kristiastad, Tl +(0) Kultur-Fritid/Kultur/Kulturhust-Barbacka/ Kristilud Bromlla Lgvd Kpig Kristiastad Aiort Rsd Äspig P. Svskp Hgsrd Östrvg Maltsholm Ilsto Satsrup Kig Fjälkig vby Ugrups sätri Griglstad Lygsj Trasto 0 Krstad S.Prup Hästäg E 5 Mossluda Nbblv Ivsj Gualv 00 Hmarsj Rikaby Bosjklostr Gudmuto Nuäs Rigsj holm Bältig grd Skgliggrd Ägsby Pugrup Häggäs Klita Sogrd LudvigsborgStgback Kullbrga S.Muka E Maa Bomhust Kastbrgagrd Asmudtosgrd Härlvsägald, Kristiastad + (0)- 0 Kärrsto Gua, Torup, Tl + (0)5-550, + (0) Öslv Öststo Ljugsto s Lidrd Ekasto S.Rrum Ormaäs Sthag Kvsarum Kjug HmarsHd- lud to Briogata,, Tl + (0) Natur mitt i stad, gr dt? Ja, fm miutrs promad fr stadsmyllrt hittar hla fi lugt i dt mäktiga Vattrikt md dss ybyggda hus fyllt md späad upplvlsr och kuskap. Naturguidr brättar allt du vill vta om omrdts flora och faua. Åka E Skättil- Tullskra uga Kjugkull BROMÖLL Rby Lvrasj NogHka sud Ivtofta Grdby Biskopkällar 0 Brd Årrd Liarum Ulla Ta chas att träffa livs lvad älg! Här ka i vadra p aturstigar, spaa ftr djur och upplva aturs stillht och mystik. r hugr krypr p slr i r d p stubb och jutr av sk pickick llr mltid lagad vr pp ld.. Naturum Vattrikt Fogdard Hr Hasslgrd Sjholm 05 Ola Bosa Vstad Bosassj Fudrst Bokslud sät Sapphaaback Rholm Kika i i tomts vrkstad, lk md dockor llr titta p trätg fr farfars tid. I Brios brmda musum fis tid och plats fr bd lk och historia. Ta paus i dt mysiga fikt ia i avslutar md att fyda i outlt-butik. Maglasät Akhult Gigholm Sjbrg Häig Hjälmard Kolstra Jula Öllsj Udda Trä Hmar 5 Vila rsard Ljuga Ygligarum Sks Sjurup Djuark Soghall Kugsgrd Oppmaasj Östrslv Foto: Sv-Erik Magusso, Kristiastads Vattrik Korsard Iv Nyvg Kristiastad Djurrd gard. Iglbo Moospark Muka 0 Rugrup Häglig Maglbjär 5 Frostavall Östad Bockboda sby Vi Öllsto Lgsto Hallard Billig Färlv Källuda Gua Karla Balsbrgt Rblvsj Rblv Skpparslv Äsprd Sdra Hulta Flacka Araslvssj lkbrga Tjra Ejard Åkboda Ljugarum Hädsj Rstga Frdriksbrg Stavard Ivklack Sdraby Ullsto Adsk Toftard Torsbro Järsk Äskkärra Oppmaa Ekstad Torsbro bruk Fjälkstad SkoglsaVi Mllby Krokard Vaard N.Rrum Adrstrop vlig Vagard Vislv Furstad Rtvd Hlmrshus Str grd Adial Säckstad Balligsto N.Str Åraslv Drgsp sta Odrsbrga to rrd Magl Svsto Tykasgrotta Vgabrgt Haaskog Kviig Vga Öva Vabrga Bjrk brga Kligsto Färigtofta ralid Tyka Svsto Skudda vgrd Risbrga Igabrga vli g s Maglhult Righult ollbrga. Brio Lkosum Tormsto Mattrd V.Brära Foto: Iglbo Moospark Bjrkvik Kaffato Boslätt Sjukard Lgard Fijasj Dlbrga rsto Alma Gratig Sjrrd Mjlkalga Smdboda Svsto Stavrsvad Vas Siclairsholm Fjärlv Blisto Lrjvall Hyllstofta Fija Kislig Hsholma Imml Tosta Kpig Hjärss Kugsgrd Bä N.Sadby a Alm Jämshg Bkstad Rasrd Rättlv Gräsabyggt Msto rd Tullsto Vakiva Toa yck Guarsto Hrja Hal Dyboda Mjäs Emmislv Balligslv Raslg Luom Dabrga Vdma Skärsäs Bjrkhm Häalt Ord Imml 0 0 Braäs 5 Rävig Bubba Rk Agga Rshult Humlsj Gillsäs Ra Glimmig Tydig sj K S B Bjrkhult Hgsma Vitsippa Totta Hgahult Öa Nordaa Sflboda Nytboda Krusboda Glimkra Hästvda Däigarum Östa Tga Bälig Varshult Hga Ägla lt Kulla OLOFSTMS KN Bräarbygd Vssla Slättsj Riga Östard Simoto Gasto Norrskog N.Åka Hjälmsj sj Sibba Haga Fua Sparra Läkärr Bjärum Lärksholm Ubba Brushult Spg Porra Hrsj Hmmstr H lg 0 Åsuga Skälmrshult Skig sätri Malshult Jägrsborg Vittsj Örkd Gulla Skigborg Tga Vittsj Skigsj um ums 0 Orsj Soa Sjurig bokmal, uttrkad torig llr sjvilda trilligar och mormor md hftbsvär? Vilk kostllatio r fi ä har, är dt i ordstra Sk i fr d ultimata upplvls. Här fis prfkt kombiatio av atur, kultur och stad, och allt p s korta avstd att bar kappt hir frga hur lgt dt är kvar frrä i är frm. Cykla drssi, utforska grottor, g p bibliotk, filmmusum llr ävtyrsbad! Orto Lsholma Bjärabyggt Lsboda lts Gudrasto Sks rshult Falshult V.Svsto 0 Nybygd Gratot Hrlig E Bglarhult Bodaa sj Frsboholma Vmmto Kräbblboda 0 Fi Fdigsj Rumpboda Ekrd Prshult Bjälkabyggt Svi Simoto Bjrsto Emmauga Ra Svashals Rava Yxhult Smdhult Trulsabyggt Trato Svi Slätthult Gstoshult Josto Vissltofta Haavr Vsuga Stor sj Skogsgrd Kyl S Hgaholma Sdra Århult KRONOBERGS LÄN Haabad Bjrhult N.Össj Korhult xhultasj Sommarby skog fr hästrygg llr fr häst och vag. Fr bar fis äv poytrav., + (0)-0 0, Tl + (0) Kjug kull Späad atur vid Ivssjs strad md vadrigsstigar mlla jättlika flyttblock som ibjudr till kurragmma llr kask klättrig fr d som vgar. Café. Hmbygdsgrd. Kjug, Tl +(0)-5 0, + (0) Bio Borg Vald till Svrigs bästa biograf 005. Utrustad md D Dolby Digital tkik md 5. ud. Storgata,, + (0)

4 Hgaholma Kyl Trulsabyggt Fdigsj SksFagrhult Stradbk Vasabyggt Kshässl Mistrhult Kpig Tyrig yck 0 Skälsbk Dlbrga Åstrato 0 Bjrkvik Tormsto Mattrd vdala Risbrga Myra Guva Brstad Forstad Toftard Nta Läghult Tjra. Sportctr Stocklla osa ba m Gla Byväg A,, Tl + (0) Fossilforum Brstad 50,, Tl + (0)5-5, + (0)0-0 Bokskogsvadrig, sägr och fossilprstatio md g guid. vdala Naturomrd Bsk dt uika omrdt md kombiatio av historia och frtid, atur och ävtyr. Sdr om, Tl + (0)5-00 Alpackatrkkig Vadra i vackr rofylld atur md alpackor som sällskap. Bromlla, Tl + (0)0- Br Isladshästar Hultt, Torup, Tl + (0) Sjgrs kultur- och ävtyrsridig Robusta isladshästar som tar dig igom Sapphaskogara. Barakulla 05, Tl + (0) Golf Charmfull park- och skogsbaa. Golf är d är som bäst och roligast. s Golfklubb,,, Tl + (0)5-5 Lavdlgrd i Hst Eglskispirrad parkträdgrd p kvadratmtr md tt 50-tal olika artr, itrssata träd och buskar. Hst 5,, Tl + (0)5-5 Sdrto Fotbollsgolf & Grdskp Tv baor md totalt hl. Passar bd vaa och ovaa splar. Grdskp md blsrr, klättrvägg, yxkastig, prickskytt mm. Sdrto,, Tl + (0) Skgliggrd Ägsby Br Str Hurva Gudmuto Rvarkula Tga. Elisfarm Golf Club P Tio i topp lista i Golf Digst rakig av Svrigs 50 bästa golfbaor 00. Elisfarm Golf Club,, Tl + (0)-0 0 Md bt i Kristiastads Vattrik Upplv biosfäromrd Kristiastads Vattrik p vattt. mlla sightsigbt, kajak llr roddbt. Tl + (0) Kustvadrig Habukts strädr ibjudr till vadrig rt om. Ålabodara visar tt styck kulturhistoria. Guidad vadrigar och lafstival. Frga p turistbyr! Tl + (0)-5 5 Vdkra Borrstad Stsma Forsakar Flsma Äspt 5 Spaska rdd Ygsj havsbad Vittskvl Gropahlt Nyhus Kärrfästora Kylligard Borrkra Elsto Ygsj Huard Ägholmara Härrd Hugglsk Ö.Sallrup Sbba Hgsrd Stiadrd Frabäck Trasval Härstad Lygbygrd Kug Borrs hg Mllfjärd Täppt Evrd Sjgärd Ljugby Kllrd Gumma Abullabrga Tormasto Ebbard Rbbtuard. Cykla p bavall i Kristiastadsbygd Bilfri cyklld gom skogar och ägar. Vid sjar och hav. P ladt och i stad. Fr i orr till Maglhm i sdr. Tl + (0)-5 5 Bokskogara i Vadrigsstigar i omväxlad bladskog. och sm sjar md flytad ar och tt rikt fglliv. s Turistbyr,, Tl + (0)5-0 Paddla Östrlia Olsrd Friluftsfrämjadt, Ebbasväg,, Tl + (0)- Vadrig (Hla ordstra Sk) Ibit aturälskar llr bara ut ftr avkopplig? Dt fis myckt att väa mlla är du vill juta av atur. Fisk (Hla ordstra Sk) Rgbg, rig llr kräftor? Lt fisklycka bstämma vad dt blir till middag. Hyr bt och g dig ut till sjss, mta fr bryggkat vid stilla sj llr tsta flugfisk. Paddla lägs s vackra kaotld fr Korbrga till sj. Gr stradhugg i atur llr vid iordigsställda rastplatsr. L ÄS M ER PÅ W W W. S K AN OR D OS T.S E Slv Vavik Troll-Ljugby Lad Lygby Hahult Nykra Roma Sdrto Kristilud Ö.Sarslv Rolsbrga Svskp Tima Ekboda Kig Kristiastad Rsd Gmalsto 0 Fogda Svskp Äspig Maltsholm Ilsto Satsrup Hästäg 5 Östrvg Vabrga Kpig Aiort Trasto E Bosjklostr Ugrups sätri Griglstad Lygsj Rigsj holm Nuäs Klita Pugrup Bältig grd orluda Prova ridtur p tltad isladshäst i vackrt ladskap. Häggäs Kullbrga S.Muka. Kugshult Sogrd Fälad Upplvlsr i astd kaot- och fiskvatt i Svrigs sydligast vildmark. Byggmästargata,, Tl + (0)5-0 Rigsj Krstad E LudvigsborgStgback S.Prup Gua Maa Bomhust Asmudtosgrd Öststo s Edryd Frhus ra E Va Tostbrga vby Nbblv glig Immls Kaotctr Rrd Ämard sväg -,, Tl + (0)5- 5 Åka Lidrd Mossluda Skättil- Tullskra uga Nym Lgvd Hmarsj Rikaby E Årrd Liarum Ulla Ekasto Ljugsto Ormaäs Sthag 05 Kvsarum Brd Ola Bosa S.Rrum Kärrsto Kastbrgagrd Vissltofta, Tl + (0) 0, + (0)0- Fogdard Hr sät Sapphaaback Hasslgrd Sjholm Öslv Bokslud Bosassj Fudrst Trä Vstad 0 HmarsHd- lud to Gualv 00 Öllsj Udda rsard Akhult Gigholm Sjbrg Maglasät Rholm gard Kolstra Jula Upptäck Sks hjärta fr hästrygg och lt praktfull isläig ta dig ut p ävtyr i magiska ladskap. Hmbakat fika hllr dig jd och glad äda fr till avslutig i d vdldad badtua. Boka tt hlt ridlägr llr kortar ridtur. Upplvlsbad md klättrvägg, varma poolr och Sks da solrum md sadstrad. Sommartid bad bd ut och i. Bowlighall, rstaurag och Friskis&Svttis udr sma tak. Soghall Häig Hjälmard Stradäg, slätt, brg och djupa bokskogar. Rut Ivsj, Sks strsta sj, fis växlad atur och du utforskar d bäst md kaot. mlla hisad ävtyrspakt och lugar turr. Ljuga Ygligarum Sks Sjurup Djuark Vila Djurrd Hmar Bromlla 5 Kjug Fjälkig. Wtladi vt Muka Korsard Maglbjär 5 Frostavall Rugrup Häglig. Kvarbacka Isladshästar Lgsto Hallard Billig Öllsto Foto: Tomas Lové 0 Foto: Tobias Dlfi Kugsgrd Skpparslv Gua Karla Källuda Ivsj BROMÖLL Rby Lvrasj NogHka sud Ivtofta Grdby Biskopkällar Kjugkull Kristiastad Bockboda lkbrga Äsprd Sdra Hulta Östad Ejard Åkboda Ljugarum Hädsj Rstga Frdriksbrg Stavard N.Rrum Adrstrop Östrslv sby Vi Oppmaasj Araslvssj Adsk Iv Nyvg Rblvsj Färlv Ullsto Järsk Rblv Mllby Krokard Vaard Svsto Torsborg Ljug vlig Vagard Magl SkoglsaVi rrd Kligsto Färigtofta ralid Vislv Vabrga Bjrk brga Skudda Sadkra Svsto ollbrga Balsbrgt Torsbro Torsbro bruk Fjälkstad Str grd Ivklack Sdraby Flacka Hlmrshus N.Str Adial Äskkärra Ekstad Balligsto Maglhult Righult Furstad Oppmaa Odrsbrga to Åraslv Rtvd Drgsp sta Säckstad Vgabrgt Haaskog Öva Tykasgrotta vli g s V.Brära Igabrga Tyka Kviig Vga Sjukard Kaffato Boslätt vgrd Lgard Fijasj rsto Alma Gratig Sjrrd Mjlkalga Smdboda Fjärlv Blisto Lrjvall Stavrsvad Vas Siclairsholm Imml Svsto Fija Hyllstofta Fija Hsholma Tosta Kislig rd Bä Hjärss Kugsgrd Bkstad Rasrd N.Sadby a Alm Gräsabyggt Msto Jämshg Mjäs Emmislv Rättlv Toa Vakiva Hal Dyboda Dabrga Tullsto Raslg Luom Balligslv Skärsäs Bjrkhm Guarsto Imml Odruga Braäs Ord Vdma Hrja Gillsäs PERSTORPS KN I Sks vilda gra hr fis alla mjlightr till aktiv smstr. Paddla kaot lägs, rid isladshäst gom sapphaskogar, spla golf, vadra lägs Skld llr fiska upp rgbgslax till kvälls middag ur got av alla fatastiska fiskvatt. Här slippr du myror i bralla! Ra 5 Rävig Bubba Häalt Rshult Rk 0 Agga Glimmig Tydig sj K S B Bjrkhult Hgsma Humlsj Hgahult Öa Nordaa Vitsippa Totta Sflboda Nytboda Krusboda Glimkra Hästvda OLOFSTMS KN Däigarum Östa Tga lt Kulla Bräarbygd Vssla Bjärum N.Åka Hga Östard Simoto Gasto Norrskog Ubba Ägla Foto: Tobias Dlfi Slättsj Bälig sj Sibba Haga Fua Sparra Läkärr Hmmstr Lärksholm Riga Varshult Porra Hrsj Hjälmsj Skig sätri Malshult Jägrsborg Brushult Spg Vittsj H lg Skigborg Tga Vittsj Åsuga Gulla ums Skälmrshult 0 Skigsj um 0 Orsj Sks Soa Örkd lts Orto Lsholma Bjärabyggt E rshult Hrlig Gudrasto Nybygd Gratot Vmmto Lsboda V.Svsto Frsboholma Falshult Bglarhult Ekrd Bodaa sj Kräbblboda Simoto Bjrsto Rumpboda Aktiv Smdhult Prshult Bjälkabyggt Svashals Rava Yxhult Emmauga Svi Ra Gstoshult Slätthult Trato Svi Vissltofta Haavr Vsuga Kraxasj Josto Skogsgrd Trulsato S Sdra Århult Stor sj Spju Havhult Hsa Östabk Haabad Bjrhult Rgboda Bjrkrs Bjsto Hallabk N.Össj xhultasj Örsj Korbrga Sjuhult Grysshult Fjärholma KRONOBERGS LÄN Korhult Lokasj Hadskholm hult

5 SksFagrhult I i hittar vi ocks god mat lägs hpromad. E tur i d mdltida stadskära är rsa i tid. Vi jutr av d vackra stockrosprydda korsvirkshus, bskr glassbt i h llr Mariakyrka vid dt gla torgt. Här liggr ocks fabrik där all Absolut vodka tillvrkas. Torsborg Ljug Forstad Nta Läghult Tjra Lgsto Rugrup Muka Stocklla osa Rrd Ämard ba.00 Nu bär dt av upp gom gigskogara till Brio Lkosum i. Här blir vi alla som bar p ytt är vi bskr utställig md d klassiska gla trälksakra llr budrar d stora slig md Barbidockor. Självklart fr ma lka ocks! Kugshult Fälad li orluda Ägsby Br Str Bosjklostr E Gudmuto Fogda E Sbba Östrvg Kristilud Tima Ekboda Tga Hahult Nykra Stiadrd Hugglsk Ö.Sallrup Vittskvl Forsakar Flsma Äspt Ygsj havsbad Gropahlt Nyhus Kärrfästora Kylligard Borrkra Elsto Ägholmara Ygsj Huard Frabäck Borrstad Stsma Mllfjärd Spaska rdd Sjgärd Härrd Ljugby Täppt Trasval Abullabrga Kllrd Tormasto Ebbard.00 Eftr studs iomhuslk ka dt käas skt att komma ut och stidigt passa p att f gotig i mag. P Digarums grd ätr vi luch md lokala spcialittr vid och hadlar md oss got fr butik. P väg mot passar vi p att gra guidad tur i Tykasgrotta. I d gla kalkstssalara har filmr splats i och här vrvitrar fladdrmss är grotta stägs fr vitr. Östrlia 00-talt. D vackra park är btydligt frdligar och tt bsk i d Ehrborgska vig fr vi it missa. Självklart fr slottsbutik tt bsk. Vi avslutar md fika p charmiga Vildrosor & Hs i 5. D som vill staar vr att p dras B&B. tur i Gra Sk är slut fr d här gg. lkomm tr! l upp i dagsust ig gr vi oss iväg till vdala slott vid Fijasj sdr om. Här vittar märk och kulhl i slottsportara om sappha-stridra p L ÄS M ER PÅ W W W. S K AN OR D OS T. S E Slv Vavik Troll-Ljugby Härstad Lygbygrd Kug Borrs hg Lygby Svskp Gmalsto Edryd Frhus Lad Evrd Ö.Sarslv ra E Va Vabrga Kpig Kristiastad Aiort Rsd Sdrto k l Maltsholm Ilsto Svskp 0 Griglstad Lygsj Trasto Roma Rolsbrga Nym Tostbrga vby Ugrups sätri Äspig Krstad S.Prup Satsrup Kig Hästäg R 5 Bältig grd Nuäs Rigsj holm Pugrup Häggäs Klita Sogrd Kullbrga S.Muka Gua Maa Rigsj Öststo LudvigsborgStgback s Lidrd Ekasto Bomhust Kastbrgagrd Asmudtosgrd Was Slott 0 har aor fr 00-talt. Dt vita slottt md tillhrad park och ägor har udr dt sast dcit blivit tt kät ml fr kostitrssrad rsärr fr hla värld. I bokskog och i park fir vi kostistallatior och moumtala skulpturr rt rut. Kost som ocks tilltalar d ygr och lkfulla bskara. Kost visas äv i dt gla Magasit och Stallt. 5 Åka Kvsarum Mossluda Nbblv Bromlla Lgvd Hmarsj Rikaby E Skättil- Tullskra uga Fjälkig 0 HmarsHd- lud to Ivsj Gualv 5 Brd Årrd Liarum Ulla Ljugsto Ormaäs Kärrsto 05 Ola Bosa Trä Hmar Kjug Vstad Bosassj Fudrst S.Rrum Öslv Fogdard sät Sapphaaback Akhult Gigholm Sjbrg Bokslud Hr Sthag Kolstra Jula Häig Hasslgrd Sjholm Sks Sjurup Djuark Soghall Öllsj rsard Vila Udda Djurrd Ljuga Ygligarum Maglasät Rholm Korsard Maglbjär 5 Kugsgrd 00 BROMÖLL Rby Lvrasj NogHka sud Ivtofta Grdby Biskopkällar Kjugkull Kristiastad Källuda Öllsto Frostavall Östad Bockboda lkbrga Häglig Östrslv sby Vi Oppmaasj Araslvssj Skpparslv Gua Karla Hallard Billig Ejard Åkboda Ljugarum Äsprd Sdra Hulta Färlv Ullsto Hädsj Frdriksbrg Stavard Iv Nyvg Rblvsj Rblv Järsk Adsk Toftard Rstga vlig Balsbrgt Torsbro SkoglsaVi Mllby Krokard Vaard N.Rrum Adrstrop Vislv Vagard Magl Svsto Torsbro bruk Fjälkstad rrd Adial Vabrga Kligsto Färigtofta ralid Dag Md upplvlsr i ctrum Sadkra Bjrk brga Str grd Ivklack Sdraby Flacka Brstad Svsto Skudda Ekstad Balligsto N.Str Åraslv Äskkärra Oppmaa Myra Guva Rtvd Odrsbrga to Maglhult Furstad Haaskog Öva Tykasgrotta Säckstad Hlmrshus vli g s Drgsp sta Risbrga ollbrga Kviig Vgabrgt Tyka Igabrga Vga Vid luchtid far vi r till kust. Är vi hugriga fis här myckt att väa p. I Ygsj ätr du gott udr kastajra p Kastajlud. vdala V.Brära Righult Tormsto Mattrd.00 Bjrkvik vgrd Boslätt Sjukard Kaffato 0 Dlbrga Hjälmard Ett stkast fr ctrum promrar du p träspg rakt ut i Kristiastads Vattrik. Ellr kask vill du hllr ta tur md bt? Här fis Naturum Vattrikt 5. Natur mitt i stad. Skälsbk rsto Alma Lgard Fijasj Blisto Lrjvall Stavrsvad 0Vas Imml Kislig Siclairsholm Fjärlv Gratig Sjrrd Mjlkalga Hjärss Fija Smdboda Åstrato Bä Kugsgrd Jämshg Mjäs Bkstad Rasrd N.Sadby a Alm Fija Svsto gard Tyrig Hyllstofta Tosta Kristiastad grudads av d dask kug Christia IV. Idag rymmr d fora fästigsstad mr ä 0 olika butikr fr d som är pigg p shoppig. Mitt i sta liggr Hliga Trfaldightskyrka, Nords vackrast rässaskyrka har dt sagts! P Rgiomust vid Torg lär vi oss mr om stads historia, gr p utställig i Kosthall llr bskr Svrigs da filmmusum som har ppt vissa dagar udr sommar. Kpig Hsholma P dt smala äst mlla Ivsj och Oppmaasj vald mukar att bygga sitt klostr p 00-talt. Gom lucka i kksgolvt kud d fiska pifärsk fisk fr bäck som ra gom klostrt. Idag chckar vi i och jutr av kugligt god middag, tar tt dopp i go av sjara, promrar i d vackra park llr kask p Kjugkull. E god atts sm ka dock it garatras fr är mrkrt fallr ka dt häda att slottts tidigar ivar gr sig pmida. M vad vor väl tt slott uta sia spk? 0.0 Msto rd Emmislv Rättlv Gräsabyggt Hal Kshässl Mistrhult Dyboda Dabrga Tullsto Skärsäs Raslg Luom Hrja Vi staar till p s Frukt&Bär fr fika och titt i butik ia färd gr vidar mot Kristiastad. Stradbk Vasabyggt PERSTORPS KN Balligslv Guarsto Imml Ord Vdma Vakiva Toa 0 Braäs Vi startar mitt i Sk där Naturctrum lär oss mr om d skska atur. Kä, lyssa, ppa, flytta och dra! Ett hus fr alla si md atur om kut fr d som vill g sig ut p go av stigara. Häalt Gillsäs Ra Bjrkhm K S B Bjrkhult Hgsma Sflboda Nytboda Krusboda 5 Rävig Bubba Rk Odruga yck Agga Rshult 0 OLOFSTMS KN Glimmig Tydig sj Glimkra Nordaa Vitsippa Totta Hgahult Öa Humlsj 5 Östa Hästvda lt Kulla Däigarum Bräarbygd Vssla Tga.00 Hga Ägla Östard Simoto Gasto Ubba N.Åka Varshult Slättsj 5.00 sj Sibba Norrskog Bjärum Lärksholm Bälig Haga Fua Sparra Läkärr Hmmstr Hjälmsj Porra Hrsj Skälmrshult H lg Skig sätri Malshult Jägrsborg Gulla Skigborg Vittsj Brushult Spg Skigsj Tga Vittsj Åsuga Örkd lts um ums 0 Orsj Sks Soa Riga Dag E hldag fr livsjutar Orto Lsholma Nybygd Gratot Gudrasto Bjärabyggt V.Svsto Frsboholma Falshult Lsboda Bodaa sj Hrlig E Bglarhult 0 Vmmto Kräbblboda Ekrd S Emmauga Fdigsj Svi Simoto Bjrsto Rumpboda Prshult Bjälkabyggt Ra Trato Svi Svashals Rava Smdhult I Sks ordstra dl bladas skog och sj md hav och slätt. Natur och historia trägs md stida kultur och aktivittr. Slott och kyrkor bladat md modra kostutställigar och mjlightr till varirad shoppig. Självklart fis här tt rikt utbud av god sksk mat! Vi fortsättr p Humlsliga rut Ivsj och r s slott. Josto Yxhult rshult Kyl Trulsabyggt Gstoshult Trulsato Vissltofta Haavr Vsuga Slätthult Vi lämar kust och kommr till Bromlla och Ifvrks Idustrimusum, tt mist sagt aorluda musum. Ett styck badrumshistoria ka ma säga! Hgaholma Kraxasj Spju Havhult Hsa Östabk Rgboda Bjsto Hallabk Hk Hulta Bjrkrs Sdra Århult Stor sj Skogsgrd Killbrg Kalvshult Örsj Korbrga Sjuhult KRONOBERGS LÄN Haabad Bjrhult gla Ekhult Grysshult Fjärholma N.Össj xhultasj timmar i Gra Sk 5 Lokasj Korhult sj Markaryd Hadskholm hult

6 Gra Sk i bildr Foto: vdala slott Foto: Sv-Erik Magusso, Kristiastads Vattrik Foto: Sv Prsso/swlo.s Foto: Tobias Dlfi Foto: Clas Sadé, Kristiastads kommu Foto: Tobias Dlfi Foto: Tobias Dlfi Foto: ska.com sydpol.com Foto: Tomas Lové 0 LÄS MER PÅ LÄS MER PÅ

7 Stradbk Vasabyggt RPS KN Kshässl Mistrhult Msto Kpig Fija Skälsbk Bjrkvik Tormsto Mattrd vdala Myra Guva Brstad Sadkra Svsto Torsborg Forstad N.Rrum Adrstrop Nta Läghult Rugrup. Mias chokladstudio och viägrbutik klla Kugshult Rigsj Bältig grd Br Str Gudmuto Torgrds grdsbutik. roducrat och smakrikt vid Ryssbrgts fot. Lillsjväg 5,, Tl + (0)5-, + (0)- 5. Bromlla mblaffär Prst- mbl- och irdigsbutik i ctrala Bromlla. Markludaskola,, Tl + (0)-50 Markislagrt Prstartiklar, mblr fr utrum, husgrd, lksakr och myckt mra. Idustrigata, Bromlla, Tl + (0)5-5 Ndabäcks Grdsproduktr Grdsbutik md frsäig av ga kttproduktr. Storgata, Bromlla, Tl + (0)5-00 Filippos Scod Had lfyllda lokalr i pla i gla Markludaskola md gmalt och ytt, atikt och kuriosa. Frsäig stdr bar i värld. Ndabäck, Glimkra, Tl + (0)- Gigbod Grt mlla hyllora. Guit hatvrk fr Gig. 0. FCT Kpctr - Frmdligsctral Botaisra blad ytt och bgagat, atikt, kuriosa och livsmdl i Sks lgprisctr. Hlsigborgsväg, Tyrig, Tl + (0) Träställt gallria & krog Shoppa loss blad irdig och prstr, ta paus p krog., Tyrig, Tl + (0)5-5 Jagorstrads Trädgrd Ispirras av prisblt trädgrd, butik md trädgrdsdsig. Ägsväg, Vislv, Tl + (0)- 50, + (0)0-0 Fogda Svskp 5 Kristilud Kig Tga Hahult Nykra Stiadrd Sbba. Karis Di Hlht Butik fr ditt välbfiad i världsklass. Mod - Trd Makup. Tydiggata,, Tl + (0)-5. Sibbas Grd & Hatvrk Aorluda butik p ladt md hatvrk. Prst- och irdigsartiklar, gar, blommor och trädgrdskost. Sibba,, Tl + (0)5-0, + (0) Fridshills kycklig Kyckligrättr i alla formr rbjuds i bd grdsbutik och till catrig. Eg uppfdig och tillagig. Ö.Sallrup Vittskvl Forsakar Flsma Äspt Ygsj havsbad Gropahlt Nyhus Kärrfästora Kylligard Borrkra Elsto Täppt Trasval Ygsj Huard Ägholmara Härrd Hugglsk Borrstad Stsma Frabäck Spaska rdd Lygbygrd Kug Borrs hg Mllfjärd Härstad Sjgärd Lygby Ljugby Abullabrga Kllrd Tormasto Ebbard Östrlia. Tags i Sdraby Butik i gmal stkällar md iriktig p dask & frask latlig dsig. Tags fis p Facbook. Oppmaaväg 0, Sdraby, Tl + (0)05-. Rosa Daica Eglish Cottag - Dask Fashio. S lgt fr shoppigctrat du ka komma. Trodsbrga,, Tl + (0)5-, + (0) Studio Glashytta E av d främsta iom glasblsig av kostglas. Utställig, glasblsig st butik. Norrgata 5,, Tl + (0)- 00 L ÄS M ER PÅ W W W. S K AN OR D OS T. S E vlb oda 5 Yd Slvsborg Vavik Troll-Ljugby Lad Kpig Kristiastad Aiort Edryd Frhus ra E Va Vabrga Evrd Ö.Sarslv Fridshill 50,, Tl + (0)5- Svskp Tima Ekboda Sdrto k l Östrvg Rsd Gmalsto 0 Roma Rolsbrga Maltsholm Ilsto Satsrup Äspig R. Griglstad Lygsj Trasto Hästäg 5 Krstad S.Prup E Bosjklostr Tostbrga vby Ugrups sätri Rigsj holm Pugrup Ägsby Nuäs Klita Sogrd Häggäs Kullbrga S.Muka Bomhust astbrgagrd smudtosgrd väg, Rikaby, Tl + (0)- Ämard E Maa LudvigsborgStgback Mossluda Nbblv Rrd Gua väg 5, Lsboda, Tl + (0)-00 Mmm choklad! Släpp ls di ir livsjutar och ua dig prcis allt du vill ha i dtta smakparadis. Boka choklad- llr viägrovig, ta fika i kafét llr bli släkts favorit är du kommr hm md prstr fr butik. 0 butikr, 0 utsrvrigar, flra torg och tustals kullrstar. Frutom stadspuls är dt prcis vad du ka väta dig i d gla rässasstads ctrum. Fyll plbok och shoppa loss, här fis got fr alla. 5 Öststo s Lidrd Ekasto Lgvd Hmarsj Rikaby E Skättil- Tullskra uga Åka Kvsarum Ljugsto Ormaäs Sthag S.Rrum Kärrsto Vad sägs om stol i d svartast st? Ellr kask tt halsbad? Md passio och visht formgr Kullaro smyck, mblr och irdigsproduktr av diabas, trakts uika svarta skatt. Missa it showroom och butik. Fogdard Hr 05 Brd Årrd Liarum Ulla Nym 0 Ola Bosa Vstad Bosassj Fudrst Bokslud sät Sapphaaback Hasslgrd Sjholm Akhult Gigholm Sjbrg Maglasät Rholm Kolstra Jula Häig älmard Sks Sjurup Djuark Soghall Trä Gualv Fjälkig HmarsHd- lud to Bromlla 5 Kjug rsard Ljuga Ygligarum Hmar Ivsj 00 BROMÖLLA KN Rby Lvrasj NogHkaryd sud Ivtofta Grdby Biskopkällar Kjugkull. Hadlsstad Kristiastad Öllsj Udda Djurrd. Kullaro form och irdig Muka Korsard Maglbjär 5 Frostavall 0 Foto: Hla Öhlud Häglig Vila Öllsto Lgsto Hallard Kugsgrd Källuda lkbrga Gua Karla Östrslv Kristiastad Skpparslv Äsprd Sdra Hulta Östad Oppmaasj sby Vi Bockboda Tjra Ejard Åkboda Ljugarum Hädsj ga Frdriksbrg Stavard Iv Nyvg Araslvssj Mllby Krokard Adsk Toftard Färlv Ullsto Rblvsj Rblv Järsk Vagard Vaard Svsto vlig rrd Magl Balsbrgt SkoglsaVi Kligsto Färigtofta Vislv Vabrga Bjrk brga Torsbro bruk Fjälkstad Torsbro Skudda Adial Ivklack Sdraby Flacka Hlmrshus Str grd Äskkärra Oppmaa Ekstad Balligsto N.Str Åraslv Furstad Rtvd Odrsbrga to Öva Tykasgrotta sbrga Maglhult Righult Tyka vli g s V.Brära Igabrga Drgspryd sta Säckstad Vgabrgt Haaskog Sjukard Kviig Lgard 0 Fijasj Dlbrga Åstrato Sjrrd Mjlkalga Smdboda Svsto Vga Boslätt vgrd Gratig Kaffato rsto Alma Blisto Lrjvall Stavrsvad Vas Siclairsholm Fjärlv Imml Kislig Fija stofta 0 Kugsgrd Hsholma Tosta Tyrig Hjärss Bä N.Sadby a Alm Jämshg Mjäs Rsj Bkstad Rasrd Rättlv Gräsabyggt Vakiva Hal Dyboda Dabrga Tullsto Valh Raslg Emmislv Balligslv Guarsto Hrja Skärsäs Luom Bjrkhm Vdma Imml 5 Ord Häalt ruga Här hittar du prstr till hla släkt och kask tt par sygga skor till dig själv! Lokalt hatvrk, välsmakad matvaror av trakts produktr, billiga kvalittslksakr och klädr av fiast sort fis rut kut fr d som är sug p fryls. Kila i p tt av alla mysiga kafér fr att ta paus i fydjakt. Md y rgi ka du klt lta ftr flr ofrglmliga mi att ta md hm. 0 Braäs Rk Bisko mla Tydig Rävig Bubba Gillsäs Ra Glimmig sj Agga Rshult Humlsj Källboda Brdhult Bjrkhult Hgsma Bälig Sflboda Nytboda Krusboda Glimkra Nordaa Vitsippa Totta Hgahult Öa Östa gh Rs OLOFSTMS KN Kra boda Bjrk fall Bymla lt Kulla Däigarum Hästvda Bräarbygd Vssla Tga Riga shult Hga Ägla Hjälmsj Slättsj Ubba N.Åka Östard Simoto Gasto Norrskog Bjärum Lärksholm sj Sibba Haga Fua Sparra Läkärr Hmmstr Brushult Spg Porra Hrsj Skig sätri Malshult Jägrsborg Åsuga Tga Vittsj H lg Skigborg Vittsj Gulla Soa 0 Orsj Skälmrshult lts E Sks Örkd Skigsj um ums Lsholma Bjärabyggt Lsboda Hrlig Gudrasto Orto Falshult Ekrd Nybygd Gratot Farabol Frsboholma Vmmto V.Svsto t SksFagrhult Bglarhult Bodaa sj Svi Bjrsto Emmauga Fdigsj Rumpboda Kräbblboda Simoto Yxhult Smdhult Ra Svashals Rava Siggabod Trato Svi Vissltofta Haavr Trulsabyggt Gstoshult Josto Shoppig Kyl Vsuga Kraxasj Trulsato S Hgaholma Spjutarto Havhult Hsa Östabk Skogsgrd Rgboda Bjsto Hallabk Sdra Århult Hk Hulta Bjrkrs N.Össj Stor sj Killbrg Kalvshult Örsj Korbrga Sjuhult KRONOBERGS LÄN Haabad Bjrhult gla Ekhult Grysshult Fjärholma 5 Lokasj Korhult sj Markaryd Hadskholm. af Ska E aorluda butik i vackr kologisk grdsmi. Här hittar du kologiska kvalittsklädr, accssoarr och hudvrdsproduktr. Ska Grd,, Tl + (0) Skska Vilt Vildsvisfarm och grdsbutik md stort sortimt av vilt-charkproduktr. Sjukard B, Vislv, Tl + (0)-0 0 Hmsdsbod Stort utbud av gar, brodrimatrial, krik, hmtxtil, kosthatvrk m.m. Satsar p kvalitt och främst svsktillvrkad varor. Tigsväg,, Tl + (0)-50 V.s

8 Bjärum Ägla Tyrig 0 Skälsbk Dlbrga Åstrato Bjrkvik Tormsto vdala 0 Myra Guva Brstad Sadkra Svsto Färigtofta Torsborg Forstad N.Rrum Adrstrop Nta Läghult Tjra Rugrup Villa Vasa. I matsal ätr du i us och fräsch mi. Utsrvrig fis udr sommar. Brgsväg 50, Slvsborg, Tl +(0) Rusthllargrd i Edryd Järvägsgata,, Tl + (0) talsgrd mitt i by md mdlhavsispirrad och sksk mattraditio. Psioat Strmback (vbod) Ekologisk mat i vackr rofylld mi itill. Sibbasväg 5,, Tl + (0)5- Gräsuga Grdsbutik Mysig lit grdsbutik md smskaligt producrad produktr. Ägg, kokhs, lmktt, jordgubbar och lmski tc. Östrsjväg 00, Bromlla, Tl + (0)5-0 Pcorio Ispirrar alla matglada md tt späad utbud av ostar, chark och italiskt Café. Gräsuga, Vissltofta, Tl + (0)-0 La Flbé i Ökp Svrigs frsta Tart flbé-rstaurag. Alsac ispirrad à la cart. Pr Bigs väg 0, Ökp,, Tl + (0) Tl + (0)- 00, + (0) Rstaurag Mikkls/Frkaras Café Rättr ispirrad av vdala slotts historia, Tillagad md lokala rvaror av hgsta kvalité. Sdr om, Tl + (0)5-5 Flädrgrd och Plargohust Mumsa p flädrvffla, kp flädroduktr och plargor. Flädrgrd 0, Vislv, Tl + (0)- 00, + (0) Martis rkri och Sommarkrog Njut av yrkt lax vid Gropahlt llr hadla got gott till utflyktskorg. väg -, Nyhus (Ygsj), Tl + (0)- Rrd Kugshult Br Str Ljsta Roslv Gudmuto Rolsbrga Rvarkula Hurva Äspiggrd Lbrd Kristiastad Kristilud Tga Stiadrd Roma Sdrto Ö.Sallrup Sbba Kugaback Pa. Frdholms p Was Goda smakr och upplvlsr i aläggig md kost, atur och historia. Vas Slott, Kislig, Tl + (0)-0 Ekrdsrast Rstaurag och butik md ktt fr g grd. Ekrdsrast, Ekrd 5,, Tl + (0) Rstaurat Jpp Daskt gmyt i svsk mi. järvägsgata, Glimkra, Tl + (0)-5 0 Immlbt Udr sommar gr bt rglbudt md Forsakar Abullabrga Kllrd Rbbtuard Lgard Tollsto Ebbard Tormasto Ulatofta Åsa Vittskvl Ökp Skäpprd 5 Östrlia Olsrd Gaddard Julbo da udrhllig och srvrig ombord. Gla byväg,, Tl + (0)-0 0 Elisfarm Golf Club Mat har si bas i dt svska kkt m bladar gära i iflusr fr adra lädr. Elisfarm Golf Club,, Tl + (0)-0 0 Bykrog i Östrslv God mat, lagad p lokala rvaror, srvrad i härlig mi vid Rblfssjs strad. Lvs väg 0, Östrslv, Tl + (0) Matvadrigar Guidad vadrigar vid Brsas orra backar md kuliariska smakprovr. L ÄS M ER PÅ W W W. S K AN OR D OS T. S E S vlb oda Gropahlt Nyhus Kärrfästora Flsma Gumma Vdkra Ygsj havsbad Kylligard Borrkra Elsto Äspt Ygsj Huard Hugglsk Ägholmara Spaska rdd Härrd Borrstad Stsma Hahult Nykra Mllfjärd Lygbygrd Kug Borrs hg Ljugby Härstad Sjgärd Lygby Frabäck 5 Yd Slvsbor Vavik Troll-Ljugby Trasval Evrd Ö.Sarslv Svskp Tima Ekboda Hgsrd 5 Täppt Rsd Gmalsto 0 Svskp Kig Maltsholm Ilsto Satsrup Fogda Östrvg Edryd Frhus Lad Kpig Aiort Trasto Äspig Hästäg 5 E E Bosjklostr Krstad Griglstad Lygsj Vabrga ra E Va Rigsj holm Pugrup Bältig grd Skgliggrd Ägsby Nuäs Klita Häggäs Kullbrga S.Muka Sogrd Bomhust Kastbrgagrd Rigsj LudvigsborgStgback S.Prup Gua Maa Ugrups sätri Tostbrga vby Nbblv. s slott, sväg 5, Fjälkig, Tl + (0) Ämard Asmudtosgrd s Lidrd Ekasto Öststo Ljugsto Ormaäs Sthag Åka Kvsarum S.Rrum Kärrsto Rigsjstrad, holm Broväg,, Tl + (0)5-05 Md kvalitt i fokus lyckas dtta latliga paradis garatrat stilla alla dia lustar. Ät gott av säsogs fiast rvaror, frossa i grdskaféts uvliga kakor och hämta ispiratio i irdigsbutiks sortimt av vackra och välgjorda tig. Härifr fis ig aldig att strssa. Fogdard Hr 05 E Skättil- Tullskra uga Nym Lgvd Hmarsj Rikaby Mossluda Brd Årrd Liarum Ulla Bromlla 0 Ola Bosa Vstad Bosassj Fudrst Mlla tv glittrad sjar liggr dtta fora 00-talsklostr som idag är r källa till jutig. P dss vida omtalad rstaurag srvras mat i toppklass, tillagad md kärlk och av oga utvalda och lokalproducrad rvaror. v Ta tt dopp ia mat! Vid vackra Rigsj garatras kuliariska upplvlsr i avslappad atmosfär, var sig ma vill ha fmrättrs middag llr got att kapra p. Trtta middagsgästr tar i p dt tjusiga hotllt ftr mat!. Humlalycka. Bokslud sät Sapphaaback Hasslgrd Sjholm Akhult Gigholm Sjbrg Maglasät Rholm Kolstra Jula Häig älmard. Rstaurag Sjsida Soghall Trä Fjälkig HmarsHd- lud to Ivsj Gualv 00 rsard Kjug BROMÖLLA KN Rby Lvrasj NogHkaryd sud Ivtofta Grdby Biskopkällar klla Ljuga Ygligarum Sks Sjurup Djuark Öllsj Udda Djurrd Hmar Vila Öllsto Muka Korsard Maglbjär 5 0 Lgsto Frostavall Kugsgrd Källuda lkbrga Häglig Kjugkull Kristiastad Skpparslv Gua Karla Hallard Östad sby Vi Bockboda Äsprd Sdra Hulta Ejard Åkboda Ljugarum Hädsj ga Frdriksbrg Stavard Oppmaasj Araslvssj Adsk Toftard Färlv Ullsto Järsk Mllby Krokard Vaard Svsto vlig Vagard Magl Iv Nyvg Rblv- Östrslv sj Rblv rrd Kligsto Foto: Humlalycka Ivklack Sdraby Flacka Balsbrgt Torsbro SkoglsaVi Ekstad Torsbro bruk Fjälkstad Str grd Vislv Vabrga Bjrk brga Äskkärra Oppmaa Hlmrshus N.Str Adial Furstad Rtvd Balligsto Öva Åraslv Säckstad Odrsbrga to Tykasgrotta Drgspryd sta Haaskog Skudda Igabrga Tyka Vgabrgt isbrga Maglhult Righult vli g s V.Brära Kviig Vga Sjukard Mattrd vgrd Lgard Fijasj Kaffato Boslätt Alma Gratig Sjrrd Mjlkalga Smdboda Svsto Stavrsvad rsto Vas Fjärlv Blisto Lrjvall stofta Fija Siclairsholm Imml Kislig Fija Kugsgrd Hsholma Tosta Hjärss N.Sadby a Alm Gräsabyggt Kpig Bä Bkstad Rasrd Rättlv Rsj Jämshg Mjäs Mistrhult Msto 0 Stradbk Vasabyggt ORPS KN Hal Dyboda Dabrga Val Raslg Emmislv Balligslv Tullsto Skärsäs Luom Bjrkhm Guarsto Hrja Imml Ord Vdma Vakiva a Braäs Bisko mla Häalt druga Ra 5 Rävig Bubba Rk 0 Tydig Gillsäs Glimmig sj Agga Rshult Bjrkhult Hgsma Humlsj Kshässl Vitsippa Totta Hgahult Öa Nordaa Källboda Brdhult Sflboda Nytboda Krusboda Glimkra 5 Hästvda Östa Tga N.Åka Hga gh R OLOFSTMS KN Ubba Kr bod Bjrk fall Bymla lt Vssla Bräarbygd Kulla Däigarum Norrskog Östard Simoto Gasto Hrsj Slättsj Bälig sj Sibba Haga Fua Sparra Läkärr Hmmstr Lärksholm Riga rshult Porra Hjälmsj Skig sätri Malshult Jägrsborg Brushult Spg H lg Tga Vittsj Gulla Skigborg Vittsj Åsuga 0 Orsj Skälmrshult lts Lsholma Soa Örkd E Lsboda Skigsj um ums Falshult Ekrd Farabol Nybygd Hrlig Gudrasto Sks Bglarhult Simoto Gratot Orto Bjärabyggt V.Svsto Vmmto Svi Bodaa sj Frsboholma Rumpboda Kräbblboda Bjrsto Emmauga SksFagrhult Ra Siggabo Trato Svi Yxhult Josto Svashals Rava Kyl Vissltofta Haavr Vsuga Kraxasj Trulsabyggt Fdigsj gt Smdhult Sväl kräsa fismakar som allätad matvrak har gott om bra altrativ fr att tillfrdsställa sia magar och smaklkar. Ta tur ut p ladt fr dlikat buffé tillagad av kologiska och äroducrad rvaror, sväg i i och botaisra blad späad ostar, ta sksk husmaskost till ditt hjärta i klassisk slottsmi llr f md p matvadrig lägs Östrls orra dlar. Smaklig spis! Hgaholma Skogsgrd Gstoshult Mat Hallabk Sdra Århult Stor sj Haabad Bjrhult N.Össj Korhult Sommarby Tl + (0) Rstaurag Prsgrd Stor, fräsch rstaurag som srvrar dags, affärsluch, à la cart, vgtariskt., Tl + (0)5- Victs Kk Frask/Svsk rstaurag md dags luch, à la cart och trvliga kvällsarragmag., Tl + (0)5-5 Golfkrog Husmaskost affärsluch à la cart i fatastisk mi mitt i atur., Tl + (0)5-5 5 V.s

9 SksFagrhult Dlbrga Åstrato 0 Bjrkvik Tormsto Mattrd vdala Maglhult Righult Myra Guva Brstad Ljug Forstad Adrstrop Nta Läghult Billig Rugrup Tl + (0) Ifvrks Idustrimusum Öraäs, Lsboda, Tl + (0)-500. Storgata 5, Bromlla, Tl + (0)5-0 Humltorka Humlodlig p Svrigs da Humltorka. Klagstosväg 0-0,, Tl + (0)0-05 Lrkärlt Krukmakri Trädgrdskrik, uika frml och bruksfrml i stgods och rdlra. E späad idustrill tidsrsa vr 00 r.. Öraäs Kulturrsrvat Öraäs är skogsgrd där ladskapt formats av ldrdomligt jord- och skogsbruk ssom dt bdrvs fr till brja av 00-talt. Nbblv B,, Tl + (0) Bordig Diabas Kosthatvrk i d mytomspua svarta diabas., Glimkra, Tl + (0)- 5 a Asmudtosgrd p Militärhistoria och modlärväg md 0-talsostalgi. N. Kriglväg,, Tl + (0)5-, + (0)5-00 musum md Victoriautställig Victoriarummt är tillägat s stora kultursolight Victoria Bdictsso (50). Hs liv och frfattarskap prstras. Äv prmata utställigar som visar lokalhistoria. Vallgata 5,, Tl + (0)5- Kugshult Br Str Gudmuto Fogda Rolsbrga Kristilud Tima Ekboda Tga Sdrto. Mdltida är av Svrigs bäst bvarad mdltida städr. Bsk ocks musum. Hmbygdspark i ra Forsakarsfallt. Splmasstämma, traditiollt midsommarfirad och markadr. Ö S ll Kllrd Abullabrga Ebbard 5. Killbrgs Kättigfabrik Fabrik är tt lvad idustrimusum md smidsavdlig och fugrad automatmaskir. Killbrg, Tl + (0)-0, + (0)-0 0 Hmbygdsgrd Upplv svu tid md historia fr som bruksort och bodshäll. s Hmbygdsfrig,, Tl + (0)5-50 Spirit i Strmsborg Trasval Äspt Ygsj havsbad Gropahlt Forsakar Flsma Täppt Ygsj Nyhus Kärrfästora Vittskvl Kylligard Borrkra Elsto Ägholmara Härstad Lygbygrd Huard Mllfjärd Spaska rdd Härrd Hugglsk Ljugby Frabäck Östrlia. Artur Ludkvist-grd Här ka du studra Akadmildots frfattarbaa och s mägdr av has frml. Artur Ludkvist Stiftls,,, Tl + (0)0- Rgiomust och Kosthall i Kristiastad C00-stadshistorisk utställig, Sk och film och myckt aat. Café Miró bjudr p ärodlad läckrhtr. Torg, Kristiastad, Tl + (0)-5 5 Alads vid s forsar. Drift upphrd p 0-talt. Vid visigar är alla maskir igg. Strmsborg,, Tl + (0)-5, + (0)-5 L ÄS M ER PÅ W W W. S K AN OR D OS T. S E Slv Vavik Borrstad Stsma Hahult Nykra Roma Hgasväg, Åka 5, Bjärum, Tl + (0)5-0 0, + (0)- Stiadrd Varirad sksk kost i modrt kostmusum och até. Kug Borrs hg Troll-Ljugby Sjgärd Lygby Edryd Frhus 5 Va ra E Lad Vabrga Evrd Ö.Sarslv Svskp Gmalsto 0 Nym 5 Tostbrga Kpig Kristiastad Aiort Rsd. Ars Divia Trollmllaväg,, Tl + (0) Svskp Kig Östrvg Maltsholm Ilsto Satsrup Äspig Trasto Hästäg Krstad S.Prup Griglstad Lygsj Bromlla Lgvd vby Ugrups sätri 5 E Bosjklostr Bältig grd E Nuäs Rigsj holm Pugrup Häggäs Ägsby Klita Sogrd Fälad Kullbrga S.Muka rluda 0. s musum md modlärväg Rigsj Bomhust Kastbrgagrd Gua LudvigsborgStgback s Fjälkig. Offlats llr hdatmpl utafr. Varj r arragras Vikigarkad vid Gudahag,. Rrd Ämard Öststo Maa Mossluda Nbblv Ivsj Gualv 00 Hmarsj Rikaby Gudahag Vas Slott Kislig, Tl + (0)-0 Plasts hus, sväg,, Tl + (0) Åka Lidrd Ekasto Kjug HmarsHd- lud to E Skättil- Tullskra uga Hmar 0 Brd Årrd Liarum Ulla Kvsarum Ljugsto Ormaäs Sthag 05 S.Rrum Kärrsto sa Fogdard Hr sät Sapphaaback Hasslgrd Sjholm Öslv Bokslud Ola Bosa Vstad Bosassj Fudrst Kjugkull BROMÖLLA Rby Lvrasj NogHka sud Ivtofta Grdby Biskopkällar Trä Akhult Gigholm Sjbrg Maglasät Rholm Kolstra Jula Häig Hjälmard gard Sks Sjurup Djuark Soghall Öllsj rsard Ljuga Ygligarum Sdr om, Tl + (0)5-0 Stocklla Jättlika skulpturr mitt i d djupast bokskog och tt dimsat slott md modr kostutställig, Vid vidudrliga Was är alltig mjligt! Gr som hudratustals häfrda bskar och upplv kultur och atur, historia och utid i magiska omgivigar.. Plasts hus Gillar du ostalgi? Åk till Plasts hus! Här fis uik slig av plastproduktr, rklbroschyrr och fotografir md garatrat hg igkäigsfaktor. Du hittar gla lksakr, kaa som farmor srvrad saft i och klassiska plastsrvisr i 0-talsfärgr. Korsard Vila Udda Djurrd. Stiftls Was Utställigar Muka Häglig Maglbjär 5 0 Karla Lgsto Frostavall Kugsgrd Öllsto Sdra Hulta Hallard Gua Östrslv Kristiastad Källuda Skpparslv Äsprd Foto: Adrs Norrsll Östad Bockboda Oppmaasj sby Vi lkbrga Tjra Ejard Åkboda Ljugarum Hädsj Rstga Frdriksbrg Stavard Araslvssj Adsk Toftard N.Rrum Färlv Ullsto Järsk Mllby Krokard Vaard Svsto vlig Vagard Iv Nyvg Rblvsj Rblv SkoglsaVi Ivklack Sdraby Flacka Balsbrgt Torsbro Bjrk brga rrd Magl Torsborg Vislv Ekstad Torsbro bruk Fjälkstad Str grd Adial Äskkärra Oppmaa Hlmrshus N.Str Åraslv Furstad Rtvd Balligsto Tykasgrotta Drgsp Säckstad Odrsbrga to Öva Vabrga Kligsto Färigtofta alid Foto: vdala slott Sadkra Svsto Skudda Tyka Vgabrgt Haaskog Risbrga llbrga Igabrga vli g s V.Brära Kviig sta Skälsbk Sjukard Vga Svsto vgrd Lgard Fijasj Stavrsvad Kaffato Boslätt Alma Blisto Lrjvall rsto Vas Gratig Sjrrd Mjlkalga Smdboda Kislig Siclairsholm Imml 0 Fija Hyllstofta Hjärss Fjärlv Bä Fija Rasrd Kugsgrd Hsholma Tosta Bkstad N.Sadby a Alm Jämshg Mjäs Tyrig Tullsto Dyboda Dabrga Emmislv Rättlv Gräsabyggt Msto Kpig Balligslv Guarsto Kshässl d ck Bjrkhm Hal Raslg Luom PERSTORPS KN Hrja Mistrhult Stradbk Vasabyggt Skärsäs Ord Vdma Imml Vakiva Toa Braäs Odruga Ta chas att upplva d skska histori, sväl dags som grdags. Här hittar du spr fr bd daskar och svskar, it mist gom alla kulhlsmärkta slottsväggar och sligrad stridsstigar. Dssutom ka du g p smidsmusum, s modr kost i häftig skogsmi, vadra rut i kulturrsrvat och titta p d gla tids jordbruk. Ellr varfr it käa historis vigslag vid hdisk offlats? Gillsäs 5 Rävig Bubba Häalt Ra Käl St Br Bjrkhult Hgsma Glimmig Tydig sj Agga Rshult Rk 0 Vitsippa Totta Hgahult Nordaa Sflboda Nytboda Krusboda Glimkra Hästvda Öa Humlsj Östa Tga OLOFSTMS KN Däigarum B lt Kulla Bräarbygd Vssla Bjärum N.Åka Hga Östard Simoto Gasto Norrskog p sj Sibba Ubba Ägla Bälig Haga Fua Sparra Läkärr Hmmstr Slättsj Riga Varshult Porra Hrsj Lärksholm Hjälmsj Skälmrshult H lg Skig sätri Malshult Jägrsborg Brushult Spg Vittsj Gulla Skigborg Tga Vittsj Åsuga Skigsj um ums 0 Orsj Sks Soa Örkd lts Gudrasto Orto Lsholma Bjärabyggt Nybygd Hrlig E Lsboda V.Svsto Gratot Falshult Ekrd Bodaa sj Frsboholma F Bglarhult 0 Vmmto Rumpboda Kräbblboda Bjrsto Emmauga Fdigsj älkabyggt Svi Simoto Yxhult Smdhult rshult Ra Svashals Rava Trato Svi Trulsabyggt Gstoshult shult. Josto Kraxasj 0 fyllr dt storslaga slottt 500 r och hur firas dt bättr ä md tt bsk? Mlla guidad visigar, brättaraftar och kosrtr är stud i d prukad trädgrd prfkt. Bsk äv slottts butik, rstaurag och kafé. Kyl Vissltofta Haavr Vsuga vl Hgaholma Slätthult Kultur. vdala slott Östabk Spjuta Havhult Hsa S Sdra Århult Stor sj Skogsgrd Rgboda Trulsato Bjsto Hallabk N.Össj hultasj Hk Hulta 5 Bjrkrs KRONOBERGS LÄN Haabad Bjrhult Grysshult Fjärholma Killbrg Kalvshult Örsj Korbrga Sjuhult 05 Hallaryd gla Ekhult Korhult 5 Lokasj Hadskholm lt Gtsj Markaryd Åmot Kphult V

10 tll Aas tll sbychaussé 5, Kristiastad + (0)- Araslv Sätri Starväg, Färlv + (0)- 00 Bst Wstr tl Ao V Storgata, Kristiastad + (0)- 50 Braäs tll & Kofrs Braäs 0, + (0)- 5 Bykrog Lvs väg 0, Östrslv + (0) s slott sväg, Fjälkig + (0) Draklla grdshotll Drakllas väg 05, + (0)-5 0 Ekrdsrast + (0) Ekrd 5, Elisfarm Golf Club Elisfarm Golf Club, + (0)-0 0 First tl Christia IV V Boulvard 5, Kristiastad + (0) ChristiaIV kofrs väg, + (0)- 00 Furulid Furulid, Vittsj + (0)5- Gralids psioat B&B Ludvigsborg, väg, Hr + (0) Bod tl Bishop s I V Boulvard, Kristiastad + (0)-0 tl Strad Koloiväg, + (0)- 00 tll Brigg Lotsgata, + (0)- tll City Goodtmplargata, + (0)5-0 tll Gighof Frykholmsgata, + (0)5-0 tll Sirius V Boulvard 5, Kristiastad + (0)- 0 tll Statt Stortorgt, + (0) Ifhus tll Iftorgt, Bromlla + (0) Kastajluds Wärdshus Kastajludsväg, Ygsj + (0)- 5 Papprsbrukt Karstosväg, + (0)-0 Psioat Tallback ao umsväg, Vittsj + (0)5-0 Psioat Villa Vasa Brgsväg 50, Slvsborg + (0) s tll sväg, + (0) Quality tl Grad V Storgata 5, Kristiastad + (0)- 00 Rigsjstrad, Rigsjstrad, holm Broväg, + (0)5-05 Stadshotllt Nya Boulvard, Kristiastad + (0) tllt Järvägsgata,, + (0)- 0 Toma Grdshotll Hlmrshusväg 05, Kristiastad + (0)- com Tyrig Kurhotll Saatoriväg 5, Tyrig + (0) Ubbalt Grdshotll Ubbalt 05, 0 Vittsj + (0)5-5 Wärdshust sgrd, Tyrig + (0)5-5 Gästgifvargrd Gla Skppsbro, + (0) B&B & Bo p Latgrd Ahus.u - Bd & Stolpgata, + (0)-0 5 Allégrds Ridctr och B&B Vittskvl allé 0, Vittskvl + (0)-5 0 Altarst Bd & Odruga 0, + (0)5-0 ART Bd & Häglig, + (0)5- Augusta Nils Natur & Kultur Ejard 5, vlig + (0) b & b bd & brakfast Ambulasväg, Kristiastad + (0)-0 0 B&B Maria p Byrhult Bjära Ryväg, Lidrd + (0) B&B och rum Viva Lgbrogata 5, Kristiastad + (0)- 5 B&B Rosto Oppmaa Kyrkväg 05, + (0)- Bd & ra raväg, + (0)-0 Bd & Kristiahm Sickargata, + (0) Bd & Åväg Åväg, + (0)0- Bjvik B&B Östrsjväg 5, Bromlla Bo hos Tia, B&B Sigrids väg, Gualv + (0)-5 5 Bo p Latgrd Iv Kugsgrd Kugsgrdsv. Fjälkig + (0)-50 Bo p Latgrd Kalvshults Grd Kalvshult, Hallaryd + (0)-00 Bo p Latgrd - Rydbo Stutri Rydbo, Tyrig + (0)5-55 Bo p Latgrd Öllsto Pl 00, Vislv + (0) Bodlssos by th sa, Tostbrga B&B Släboväg - Fjälkig + (0)0-00 Bod p Lida Grd Ygsjväg 0, Ygsj + (0)0- Bommryd Bd ad Gravardsväg, Torup + (0)5-500 Brokpsgrds B&B Forsgata, + (0)-0 sidor/brokopsgard Bruksvilla Östa, + (0)-0 Byastuga bd & brakfast Scoutväg, Torup + (0)0-5 5 Byskola i Brstad Brstad + (0) s slott, B&B sväg, Fjälkig + (0) Edryd.u Östrsjväg, Bromlla + (0)0- s Edryds B&B Östrsjväg, Bromlla + (0)5-5, Edryds Gästgivargrd B&B Östrsjväg 0, Bromlla + (0)5-0 Ev Ek, Rum och frukost Tr Smdrs väg, + (0)- Evrds B & B och Lathadl Urväg, Evrd + (0)- 0 Flädrgrds Bd & Ljug, Vislv + (0)- 00/ 0 Fribtts Bd & Stmästarväg, Kristiastad + (0)- 05 Glimkra Byhotll Ågata, 0 Glimkra + (0)05- s fijzrgrd Rkväg, Torup + (0)5-5 5, Husrds Bd & Husrd 0, + (0)5-0 Iglbo Moospark/ Bd &, Torup + (0)5-550, Ispktorboställt, Uddas sätri Uddasv. Kristiastad + (0)05-55 Ivasluds Bd & Ivasludsgrd, Pl., Torup + (0)5-5 5, + (0)0- Jägartots B&B Kristiastadsväg, Bromlla + (0)5-00 Kaffatos b&b/ vadrarhm Stavrsvadsväg 0-, + (0)0-0 Kastajgrd B&B i Vabrga Krugrdsv., Vabrga + (0)- 5 Killboda Grd, B&B och Bo p Latgrd Killbodav., + (0)- killbodagard Klabbasgrd, B & B Klabbasgrd, Kristiastad + (0)- 0 com Kroas Bd & Fijagata, + (0)5- Krsbärsgrds Rum & Frukost Eskrdsväg, Lkard, + (0)-5 5 Lagsto B&B, Sdrto, + (0) Lidgrds Bd & Svstosv., Torup + (0)5-5 0 Lidrdsgrds Bd & Lidrdsgrd, Lidrd + (0)-0 Livshjults B&B Sgrväg -, Bromlla + (0) Lua Bd & Stockhult, Loshult/Killbrg + (0)-0 Mia Adrsso s Rum & Frukost Källudaväg, Kristiastad + (0)- Mukbrgs B & B Mukbrgsväg 5, Kristiastad + (0)0-0 Mllas Logi Adsk vattmlla, + (0)5-0 Mllgrds Bd & ktygsväg, Tyrig + (0)5-50 B&B Tostbrgaväg, + (0)-5 s tll/b&b sväg, + (0) Pärla Immlväg B, + (0)- Rusthllargrd B&B Östrsjväg 00, Bromlla + (0)5-0 Sadsäckas Bd ad Kottväg 0, + (0)- Skass Bd & Sibba, + (0)- 0 Solgrd Maglhm Lillhmsväg + (0)-5 0 Stradvilla i - bd & brakfast Koloiväg, + (0)- 05 Trollbo-Bjrshus Bd & Tigalyckväg, + (0)-5 0 Vabrga Vadrarhm och Bd & väg 5, Fjälkig + (0) Vssmasto Bd & Vssmasto 0, + (0)5-50 Vildrosor & Hs Bd & 0, + (0)0- Vislvs värdshus S. Järvägsgata, Vislv + (0)-0 Vittsj bd & brakfast Skasväg, Vittsj + (0)5-0 0 Wrsta Bd & sväg, + (0)- vbod B&B Sibbasväg 5, + (0)5- Bd & Stavgata, + (0)- 55 skola Rum & Frukost Stjärholmsväg, Vakiva + (0)5-5 spla B&B Fjälkiggata, Bromlla + (0)- Äglatot Bo p ladt Vakiva, Bjärum + (0)5- Ägshydda Bd & Ygsjväg, Ygsj + (0)- 55 Vadrarhm Barakälla vadrarhm Pashsväg,. + (0)0-50 Bromlla cpig & vadrarhm Scoutväg, Bromlla + (0)5-5 s slott, Vadrarhm sväg, Fjälkig + (0) Charlottsborgs Vadrarhm Jacobs väg, Kristiastad + (0)-0 Stugby, vadrarhm Trollmllaväg 0, + (0) Evrds IF, vadrarhm Rktorsväg, Evrd + (0)- 0 Huards Vadrarhm Karlis väg, Huard + (0)-0 0 Humltorkas Vadrarhm Klagstosväg 0-0, + (0)5-0 Hgsma vadrarhm + (0)05-0 Kaffatos b&b/ vadrarhm Stavrsvadsväg 0-, + (0)0-0 Los Gatukk Ö sväg 5, + (0)- 0 grds vadrarhm 0, Bjärum + (0)5-, (0)5-, (0)- Ptv Plutoväg Gariso, + (0)5-00 Rbyhill vadrarhm Rby 5, + (0) STF Vadrarhm /sgrd vdalaväg 0, + (0)5- STF Vadrarhm Hästvda Hmbygdspark, Lillsjväg, Hästvda + (0)5-0 STF Vadrarhm Imml Immlväg 0, + (0)- STF Vadrarhm Vittsj Lhultsväg, Vittsj + (0)5-0 Stradvilla i Koloiväg, + (0)- 05 Vadrarhm Lsboda Trabodaväg, Lsboda + (0)-00, + (0) Vadrarhm Järvägsgata, + (0)- 0 Vadrarhmmt i Vga - STF Furustadsväg, Villads Vga + (0)- Vadrarhm - STF Stavgata, + (0)- 55 Östads Folkhgskola - vadrarhm Skolgata, Östad + (0) html Cpig Stugbyar Stugor Alpakahof Hultt Hultt, Torup + (0) Backstugora Hjärtasj Lsboda, + (0)- 5 Brgakugs Stugby Ebba, + (0)- Bäligbadt Cpig Bälig + (0)5-0 Charlottsborgs Cpig- Vadrarhm Jakobs väg, Kristiastad + (0)-0 Stugby Trollmllaväg 0, + (0) Fix park stugby Lyckdalsväg -5 Kristiastad () + (0)- 50 Furustadsgrd (stuga) Bo p Latgrd Furustadsväg, Vga + (0)-0 Hllhus Sätardsv. 00, + (0)-0 0 tl Strad villora Koloiväg, + (0)- 00 s Fritidsctr Eksts v. 0, + (0) Immls Cpig Immlväg 0, + (0)- Iv Cpig Fjälkig + (0)-5 Kalvshult strgrd Kalvshult, Hallaryd + (0) Kalvshultstot Kalvshult, Hallaryd + (0) Lads Cpig Ladväg, Fjälkig + (0)-50 Lidrds Motll sväg + (0)0-00 Luhrsjbads cpig Hästvda + (0) Martis Rkri & Cpig v. -, Nyhus, Ygsj + (0)-50 Naturstuga i Agshult Agshult, Fr bokig: Orto Stuguthyrig Ortosväg - + (0)- 0 Cpig Ebbasväg, + (0)- 5 Rgbog Cpig Koloiväg 5, + (0)- Rig Cpig Rigväg, + (0)-5 Rigsjstrad holm Broväg, + (0)5-05 Rda Stuga i Gisslaboda Gisslaboda, Lsboda + (0)- 5 Solägs Cpig, + (0)-0 5 Solägs Cpigstugor Trastväg, + (0)5-00 Stuga Svashals Svashals, + (0)- 0 Th Coutry Lodg Bjrkhult, Lsboda + (0)-500 Tostasgrds cpig Tosta Pl, Tyrig + (0)5-5 Tydigsjs cpig Tydigsj, + (0)-0 Tykasgrottas stugor Igabrga + (0) Vikig raväg + (0)- 5 Vislvs cpig Trod Nlsogata, Vislv + (0)0-0 Vittsj Cpig Cpigväg, Vittsj + (0)5- Ygsj bagolf och cpig Havsbadsväg, Ygsj + (0)- Missiosgrd Glasaboväg 50, + (0) grd, stugby Sigfridsväg 5, + (0) LÄS MER PÅ LÄS MER PÅ

11 kratio.s Bromlla Kristiastad Stockholm Karlskroa Kph Malm KONTAKTA NÅGON AV VÅRA TURISTBYRÅER BROMÖLLA Adrss: Hrmass gata Tlfo: + (0)5- Mail: Wb: Gps: lat 5.5 N log. O HÖRBY Adrss: Gla Torg 5 Tlfo: + (0)5-0 Mail: Wb: Gps: lat N log.0 O OSBY Adrss: Järvägsgata Tlfo: + (0)-5 5 Mail: Wb: Gps: lat 5.0 N log 5. O ÖSTRA GÖINGE Adrss: Skolgata Tlfo: + (0)-5 0 Mail: Wb: Gps: lat N log. O HÄSSLEHOLM Adrss: Kulturhus, Vattugata Tlfo: + (0)5-00 Mail: Wb: Gps: lat 5.5 N log O KRISTIANSTAD Adrss: Torg Tlfo: + (0)-5 5 Mail: Wb: Gps: lat 5 5. N log. O PERSTORP Adrss: sväg Tlfo: + (0)5-0 Mail: Wb: Gps: lat 5.0 N log. O BROMÖLLA HÄSSLEHOLM HÖRBY KRISTIANSTAD OSBY PERSTORP ÖSTRA GÖINGE LÄS MER PÅ 0

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Recept och inspiration

Recept och inspiration Rcpt ch ispirati Allrum da sapar ya, g möjlightr. Vi sm utvclar Allrum älsar it bara st sm smaar mr. Vi gillar mat i alla dss frmr där ritigt bra st a få lyfta sma. Så du blir särt it förvåad övr att smari

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

Hårexpertens bästa tips! sid 26 sid 28

Hårexpertens bästa tips! sid 26 sid 28 TUNT på topp? Frisk hårbott md havtor Mr volym u 6 sätt som fukar! sid sid 24 21 Kokos ftt bra! sid 25 Tuhårig? Då & u... Rdaktios bästa (och värsta) frisyrr Hårxprts bästa tips! sid 26 sid 28! l a i c

Läs mer

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad KRISTINA DIGMAN FRÖN Frö ka se ut på tuse sätt. Somliga är så små och lätta att de kappt sys, adra är stora och tuga. Kastajer, ötter, kärora i äpplet eller apelsie du äter, de är frö allihop! Det fis

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Visst är det skönt med lite varmare

Visst är det skönt med lite varmare HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND Iformatio om rgi och miljö frå Ergi- och klimatrådgivara i Hälsiglad Valt md ffktr lägr ä fyra år Har du frågor krig rgi och

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Affärsnätverka framgångsrikt

Affärsnätverka framgångsrikt Grt Thorto 2011 ffärätvr frmgågrit Cri Kivit CochHut i Siv B CochHut i Sivi B 08-333 131 - Lutmrgt 52, 113 58 Stocholm Migltilr t CochHut i Sivi B 08-333 131 - Lutmrgt 52, 113 58 Stocholm Migltilr t 1

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätjr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Sräj, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystjr Ao & Sräj 1840-1900 Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystjr o srr. Vor uppör trä tt vär

Läs mer

Höstlov i Motala 2010

Höstlov i Motala 2010 Höstlv i Mtl 2010 1-5 vbr S prgrt ch läs tt s sr udr årt på: tl.s/ug Bwlig Mtl Bwlighll Öppttidr Mådg 1/11 13.00-16.00 Tisdg 2/11 12.00-16.00 Osdg 3/11 13.00-16.00 Trsdg 4/11 12.00-16.00 Frdg 5/11 12.00-16.00

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL Vår profil. För att få n nhtlig profil och tt starkar varumärk är dt viktigt att manualns riktlinjr följs. varumärkt. Grundn till nuvarand profil är n kombination från tidigar turistbolagn

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum.

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum. Holmtebo Öppet ladskap med cykelavståd till cetrum. Rigarums Prästgård Naturära boede, cetralt i kyrkby. Folkets Parkskulle Bo ära service, atur och det glittrade havet. Kovaljekulle Attraktiva i skärgårdsära

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

CYKLA I ROSLAGEN CYKELPAKET MÄSSRABATT 10 % BOKA NU!

CYKLA I ROSLAGEN CYKELPAKET MÄSSRABATT 10 % BOKA NU! CYKLA I ROSLAGEN Foto: Ewa Wikström, Wik Bed & Breakfast. CYKELPAKET MÄSSRABATT 10 % > TVÅ SKÄRGÅRDSIDYLLER PÅ CYKEL ÖSTHAMMAR OCH ÖREGRUND Bo & Kajak och Villa Östhammar Upplev småstadsidyllen Östhammar

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Srä, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystr Ao & Srä 1840-1900 Ao & Srä Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystr o srr. Vor uppör trä tt

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l Höstvis Musik: E. Tur, Text: Tve Jss S1 S2 A1 G =70 4 k 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig e 4 k 4 kk k j - hr jg mött, srt blir kväl- lr- k-li - g ch se -. Km kk k j 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig-e hr

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Gefle IF Friidrott. Rehab

Gefle IF Friidrott. Rehab PM 2 0 15 n j k r a a m p s 8 t 1 n l v m ä G g R 0 0. 9 1. l k Lokala sponsorr äv l Lokal arrangör Gfl IF Friidrott G Huvudsponsor Rhab Vi är glada för att just DU har anmält dig! VårRust är framför allt

Läs mer

Tunnling. Förra gången: Spridning mot potentialbarriär. B T T + R = 1. Föreläsning 9. Potentialmodell (idealiserad): U = U B U = 0

Tunnling. Förra gången: Spridning mot potentialbarriär. B T T + R = 1. Föreläsning 9. Potentialmodell (idealiserad): U = U B U = 0 Förläsig 9. Förra gåg: Sridig ot ottialarriär. Pottialodll (idalisrad): U U ( ) 0, 0 L, för övrigt ψ( ) ik ik ifallad U = U ψ( ) F trasittrad ik rflktrad U = 0 0 L Iuti arriär 0 < < L: ( fall) ) E U ψ

Läs mer

annonsinfo 2018 Välkommen »Vårt mål är att lotsa läsarna fram mellan olika arkipelager och spännande utflyktsmål « sinne/smak/sevärdheter

annonsinfo 2018 Välkommen »Vårt mål är att lotsa läsarna fram mellan olika arkipelager och spännande utflyktsmål « sinne/smak/sevärdheter LÄS OM: prtatio/prilita/aoformat/utgivigpla i/mak/värdhtr»vårt mål är att lota läara fram mlla olika arkiplagr och päad utflyktmål «Välkomm att ya i magait du md! aoifo 2018 Lä mr om gryor kot på id 54

Läs mer

HAVSÖRNSVÄGEN, FAGERSJÖ FÖRSTUDIE

HAVSÖRNSVÄGEN, FAGERSJÖ FÖRSTUDIE HVSÖRNSVÄGEN, FGERSJÖ FÖRSTUDIE FÖRSTUDIE HVSÖRNSVÄGEN, FGERSJÖ FUNKI RKITEKTUR & TRÄDGÅRD EMM PETTERSSON, STOCKHOLM 00 BEFINTLIG SITUTION........9..9.9 0..0.90....9.9.9.99.. 9....9...9..9...0.00.....99..99

Läs mer

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt - Djuräge - Giraffe - - och omvät Så här kör lije Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktigara) N Björkeäs Norrlide Bergavik Trafikerig på Kvarholme Fr sk rik ed sg. Ös ata ta jög ga as Sjö str Vä tra

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT

ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT Copyright Skolplus AB 2014. Materialet är upphovsrättsskyddat, men får skrivas ut och användas i den interna verksamheten om man har giltig licens för. För mer information se www.

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus Srr Trätr Prutr s år st på tt us Rä & Stpr, Srä, Hyp, Träår, Stpsyst Ett ört Sör-r Tstyps yr ystr A & Srä 1840-1900 Hus rå är pr är v på r tt v utsöt ystr srr. Vr uppör trä tt vär räss uppsr räsr. Isprt

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Asöka om projektstöd ume.et Projekt 2.1 Övergripade Asöker du för e räkig?: Nej Uppgifter om sökade Perso eller Orgaisatiosummer 5566193057 Nam UMEÅ ENERGI UMENET AB Utdeligsadress Box 224 Postummer 90105

Läs mer

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017 Sammafattig av Socialstyrelses kududersökig Vad tycker de äldre om äldreomse? -vårdboede i år 17 17-11-15 Vård- och omssförvaltige s stad Christia Hammarlud Admiistrativ hadläggare Sammafattig Socialstyrelse

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Låt dom inte fortsätta slita isär vårt land. För solidaritet och en gemensam välfärd den14 september!

TRANSPORT. 3:an. Låt dom inte fortsätta slita isär vårt land. För solidaritet och en gemensam välfärd den14 september! TRANSPORT 3:a Mdlmstidig för Svska Trasportarbtarförbudt avdlig 3 Nr 3 2014 Låt dom it fortsätta slita isär vårt lad För solidaritt och gmsam välfärd d14 sptmbr! Ordförad har ordt sid 2 Mötskalllsr sid

Läs mer

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem Ansgars fritidshm Vi försökr vara Västrås bästa fritidshm r da g ä fr Varj xmllis, n ly dt ara alltifrå r an v grönsak k t d till i h t smoo m d dip. Välkommn till Ansgars fritidshm! Ansgars fritidshm

Läs mer

Sverige har torv av högsta Europaklass. Tidningen. Branschföreningen. Torvens konkurrenskraft i ny rapport Sid 3-4

Sverige har torv av högsta Europaklass. Tidningen. Branschföreningen. Torvens konkurrenskraft i ny rapport Sid 3-4 Nummr 5-2013 Braschförig Tidig Svrig har torv av högsta Europaklass Torvs kokurrskraft i y rapport Sid 3-4 Måga mötts på Höstmöt i Götborg Sid 4-5 Tmasidor om rgitorv Sid 8-10 Braschförig Svsk Torv / r

Läs mer

LARMET GÅR. Är du redo? TEMA. Om skolan brinner ner. Vi övar i samhället SÅ SKYDDAR DU DIG SOM ÄLDRE

LARMET GÅR. Är du redo? TEMA. Om skolan brinner ner. Vi övar i samhället SÅ SKYDDAR DU DIG SOM ÄLDRE LAMET GÅ INFOMATION FÅN ÄDDNINGS- TJÄNSTEN MEDELPAD Om skola brir r Vi övar i samhällt TEMA SÅ SKYDDA DU DIG SOM ÄLDE Är du rdo? www.facbook.com/rtjmdlpad Boka lmvisig/förläsig av mdlmmar frå KIS Will

Läs mer

PROGRAM 2012 Välkommen till julen som den var förr. Se hela programmet på www.thomandersjul.se

PROGRAM 2012 Välkommen till julen som den var förr. Se hela programmet på www.thomandersjul.se Bild: Svn Nordqvist PROGRAM 2012 Välkommn till juln som dn var förr. S hla programmt på www.thomandrsjul.s Thomandrs jul broschyr5.indd 1 2012-11-05 16.17 P R O GR A M 2 012 Välkommn till Thomandrs Jul

Läs mer

Handbok. för evenemang och möten i Borås. Framtagen av Säkerhetsnålen Borås välplanerat värdskap

Handbok. för evenemang och möten i Borås. Framtagen av Säkerhetsnålen Borås välplanerat värdskap Hadbok för vmag och möt i Borås Framtag av Säkrhtsål Borås välplarat värdskap hadbok 3 4 20 22 23 24 25 Ildig 1. Chcklista tillståd 2. Mall för säkrhtspla samt xmpl på säkrhtspla 3. Rkommdatior miljö Tillståd

Läs mer

Krögarklass är en klass för sig

Krögarklass är en klass för sig Krörlss är lss för si Krörlss är färsrättr v toppvlitt tc vr höt öttihåll, br råvror och omsorsfull ryddi. Dssutom hr produtr fi styt och orlbud form, vilt ör tt rättr sr hmld ut. Md dr ord - Färsrättr

Läs mer

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared.

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared. P P P 1 : 5 1 F P1452-251. 1 P 1452-251. 2 1 : 1 9 Na b b e 1 :2 n K v i n n o ö n P T o rp a s te n h u s M å s ö n Ä s p i n g s u d d Åk e rs ö r B j ö rk e b a c k e n S ä l g h å l a n F ru n s ö

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 12 Uppskatta rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar Md rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar ass alla d kstnadr sm tör dn dirkta ärdförädlingn är förknippad

Läs mer

Kundutvärdering (Lena Hedlund)

Kundutvärdering (Lena Hedlund) Kundutvärdering (Lena Hedlund) Avresedatum: 2016 07 14 Destination: Norge, Jotunheimen 3 dagars tur Hur många deltagare var ni i gruppen? Hur blev du mottagen vid ankomsten? Hur var boendet jämfört med

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Aktörer listade till kartan över regionens utbud:

Aktörer listade till kartan över regionens utbud: ktörer listade till kartan över regionens utbud: Söderåsen ktiviteter: Turridning!!! Söderåsen turridning!!!! Kanotuthyrning!! Rönneådalens sport&fritid!!!! Dressincykling!! Veteranjärnvägen!!!!! Cykeluthyrning

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Semesterstugor. Stugorna är tillgängliga för Kommunal Skånes medlemmar året om

Semesterstugor. Stugorna är tillgängliga för Kommunal Skånes medlemmar året om Smstrstugor Stugorna är tigängiga för Kommuna Skåns mdmmar årt om Fbruari 2012 (rv 2013-09-12) Layout: Kajsa Hydgaard Innhåsförtckning Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid

Läs mer

Club Eriks sommarresor i Sverige Vi smakar på det bästa i Jämtland

Club Eriks sommarresor i Sverige Vi smakar på det bästa i Jämtland Club Eriks noga utvalda upplevelser Club Eriks sommarresor i Sverige Vi smakar på det bästa i Jämtland Under tre härliga sommardagar bjuds vi på det bästa Jämtland har att erbjuda gällande mat, dryck,

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

MED ÖPPNA ÖGON. Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg

MED ÖPPNA ÖGON. Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg Textbladet får skrivas ut och kopieras Talgoxen Hallå, hallå, hallå vad är det som står på? Nu kommer våren snart, helt underbart så klart! En talgoxe

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

bli utsatta för inbrottsförsök? Låter dina villafönster få chansen att motverka inbrott och skadegörelse.

bli utsatta för inbrottsförsök? Låter dina villafönster få chansen att motverka inbrott och skadegörelse. By ytt hu eller reover med föter Brottprevetiv tekik!! Sid. 1-7 er vil e try och trivm boedemiljö! Se filme om krot! K di vil bli uttt för ibrottförök? Tidit Ibrott certifiert elit reelverk Möt tjuve medk

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

CENTRUM. Plankarta. Framtidens Gällivare

CENTRUM. Plankarta. Framtidens Gällivare Malmpke Gällive cetrums omdaig r utrymme för må aktiviteter och umgäsfmer. Det lock folk i alla åldr t viss där. Gällives ya cetrum är e m, för si fm och för sitt iehåll. Det r pls för lek och fasi, kommers

Läs mer

TEKNISKA HÖGSKOLAN I LUND Institutionen för elektrovetenskap. Tentamen i Digital Signalbehandling ESS040 (ETI240/ETI275)

TEKNISKA HÖGSKOLAN I LUND Institutionen för elektrovetenskap. Tentamen i Digital Signalbehandling ESS040 (ETI240/ETI275) TEKNISKA ÖGSKOLAN I LUND Istitutio ör ltrovtsap Ttam i Digital Sigalbhadlig ESS ETI/ETI75 -- Tid: 8. - 3. Sal: MA F-J älpmdl: Formlsamlig, Rädosa. Motivra atagad. D olia ld i lösigara sa ua ölas. Rita

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om L HOSPITALS REGEL L Hospitals rgl (llr L Hopitals rgl ff( aa gg( ff ( aa gg ( används vid bräkning av obstämda uttryck av typ llr Sats (L Hospitals rgl Låt f och g vara två funktionr md följand gnskapr

Läs mer