NUMMER 2011 Hälsingeresa 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NUMMER 2011 Hälsingeresa 2011"

Transkript

1 Hälsingeresa 2011 Årgång 17 NUMMER SPF:are vid Växbo Kvarn Innehåll: Ordförande har ordet S O Almgren - Rundresa Studieresa Tallin - Ewert Moulin Avrättning - Hans Kobbe Introcafé Torsdag 3 november kl På Wallinska Gården. Information för nya medlemmar och övriga intresserade. Ledare Sune Säll Tel

2 11 nov Alice Fors-Jansson är riks- Grupp 2 spelman, spelar durspel, vanligt drapspel och kåserar om musik från Norrbotten. Redaktionskommittén Funktionärer Tel Rekryteringsansv Sune Säll Studieansv Bertil Larsson Reseansv Bo Johansson Västanvind S. Almgren Friskvårdsansv Sten Brunsberg Boule, Bo Johansson Bowling Torvald Lund Golf Arne Ahlström Bridge Barbro Sandberg Trafikansv Tor Enger Syn-o hörselans Birgitta Torin Läkemedelombud Iréne Åhlgren Hemsidesansv. Gunnar Tallnäs Kommunala Pensionärsrådet, KPR Karl-Håkan Blomdahl okt Kyrkogårdsföreståndare Grupp 1 Darren Annet visar ett bildspel om våra kyrkogårdar. 9 dec Lucia Grupp 3 2 Månadsträffar 2011, kl Nr Manusstopp 11 november Olle Josefsson, ansvarig utgivare Curt Eriksson, redaktör, tel Märta Eriksson Ewert Moulin Grupp Gruppledare Tel 1 Bertil Larsson Margareta Ivedal Berit Bergman Lilian Fredriksson (+8) Alf Karlsson Margareta Gestrin A-M Ceveman Avgiften vid månadsmöten 50 kr, inkluderar underhållning, förtäring, information osv. Betalas av samtliga närvarande. Ändrar du adress, namn eller telefonnummer, ring Karl-Håkan Blomdahl, tel Expeditionen: SPF Enabygden, Källgatan 1, Enköping, Tel Tisd kl 12-13, sommarstängt juni-augusti. Öppnar 6 september. Mailadress: Enabygdens Bankgiro nummer Enabygdens hemsida spfpension.se/enabygden Styrelsen, ordinarie tel mail O Josefsson, ordf A Karlsson, v ordf B Andersson, sekr U Lindström, kassör B-L Carlsson B Johansson S Säll Suppleanter S Andersson K-H Blomdahl C Eriksson

3 Ordförande har ordet Hej alla medlemmar! Så har sommaren passerat och de flesta av oss torde vara nöjda med det väder som den har givit oss! Man kan ju tycka att det har varit lite väl mycket av sol och torka, men det är väl egentligen så vi minns våra barndoms somrar och det kan väl vara rart för våra barnbarn att få uppleva ett skönt sommarlov. Ju äldre vi blir har vi dock lite svårt med alltför varma dagar så därför känns det lite skönt att hösten nu börjat göra sitt inträde! Nu är det alltså dags att utnyttja de krafter som vi samlat på oss under SPF sommaren 20 aug och 2011 då passar det bra att vi engagerar oss i vår föreningsverksamhet! Deltag i våra månadsmöten och träffa vänner i god gemenskap och engagera Dig i det breda kursutbudet som arrangeras av föreningen! Det finns säkert någon kurs som passar även Ditt intresse! Kom ihåg att det är aldrig för sent att lära sig något nytt så välkommen till den kurs som passar Dig! Och finns den inte på programmet så kanske vi kan starta en ny kurs! Hör bara av Dig! Under hösten har vi flera viktiga händelser som vi skall ta till vara. Den viktigaste är en medlemsvärvarkampanj som startar 20 augusti och pågår till 30 oktober. Den går så till att Du erbjuder någon icke SPF-medlem att bli ny medlem hos oss genom att på tisdagarna mellan kl på expeditionen lämna in en medlemsansökan (det finns speciell blankett utanför exp) tillsammans med en hundralapp, så gäller fullt medlemsskap från då och till och med december En normal årsavgift kostar 180 kronor, även det billigt när man bl a får 10 nummer av den fina tidningen Veteranen! Hjälp till att öka medlemsantalet och erbjud Dina kontakter en trivsam gemenskap i vår förening. Så önskar jag Er alla en skön och aktiv höst! Väl mött! Olle J BUSSRESOR ett urval! RÖROSMARTNAN Vintermarknad må 20/ d HOLLAND Blommor Blomstertåget ons 18/ d to 19/ d Läs om och boka alla våra resor på DIN * SPF * RABATT är * flerdagsresor 300 kr per person * teaterresor 50 kr per person RESETRÄFF Rostock fre 3 feb HOLLAND Floriade 2012 Världsutställning i blommor fre 27/ d Tel RESEKATALOG Höst 2011 Vår 2012 finns nu! Ring oss så sänder vi Dig den! 3

4 Tingshuset Enköping Skapad av bygden till bygdens gagn. Den 1 december 1835 stiftades Sparbanken uti Enköping, Åsunda och Trögds fögderi. Idag har det gått 175 år och fortfarande tjänar vi samma syfte. Att stödja och främja bygden och bygdens näringsliv. Läs mer om den personliga banken och följ vårt 175-års jubileum på 4

5 Rätt- och rättskipning i Fjärdhundrabygden. Avrättningen av Elg-Kajsa. En välkänd symbol för Fjärdhundra är det lilla tingshuset som skymtar fram på vänster hand när de vägfarande under sin väg norrut på riksväg 70 har passerat den vita kyrkan med namnet Simtuna kyrka. Tingshusbyggnaden i sträng karolinsk stil med ett litet klocktorn ridande på takåsen har sin plats sedan många hundra år på en liten kulle alldeles intill den stora vägen med sin brusande och aldrig sinande trafikström. Exakt vilket år som byggnaden uppfördes är inte helt klarlagt, men den grundlades troligen under 1700-talets förra hälft i samband med att en ny lag stiftades 1734, som berörde häradshövdingars arbetsuppgifter och bland annat reglerade huru allmänna hus skola byggas. Redan på 1680-talet skall dock ett äldre tingshus ha funnits på platsen. Platsen där tingshuset står är emellertid urgammal som tingsplats. Som sådan kan den spåras långt bortom hävdernas dunkel. Här sammanträdde fordom Simbo hundares ting vid en källa, sannolikt en offerkälla, som sprungit upp här. Vid dåtida ting samlades man till rådslag under bar himmel och runt omkring lagmannen och hans bisittare samlades allmogen. Som seden var, öppnade lagmannen tinget med att ur minnet framsäga de mäktiga orden ur den då gällande Upplandslagen: - Lag skall vara satt och skipad till efterrättelse för hela folket, både rika och fattiga, och till skillnad mellan rätt och orätt. Lag skall bevaras och hållas, de fattiga till värn, de fridsamma till frid, men ospaka till näpst och skräck. Lag skall vara de rättvisa och rättfärdiga till heder men de vrånga och orättfärdiga till rättelse. Vore alla rättvisa då behövdes ej lag. Och så följde en lång rad av tillämpningsföreskrifter, med för våra sentida öron besynnerliga regler för straffutmätning och motiveringar för detta. År 1814 hette lagmannen och häradshövdingen Sven Björkman. Han blev senare adlad under namnet Björkenstam. Den Björkenstamska släkten förvärvade i början av 1800-talet herrgården Strömsnäs i Simtuna socken alldeles intill Sagån i socknens västra del. Sven Björkenstam och hans son förvaltade häradshövdingeämbetet i Karleby under sammanlagt ett hundra år, under hela denna tid boende i herrgården vid Strömsnäs. Karleby tingshus kom att tjäna sitt syfte i omkring tvåhundra år. Från år 1888 förlades rättegångarna till tingshuset i Heby, tingsställe för Östra Västmanlands domsaga. Byggnaden gick under lång tid skiftande öden till mötes och fungerade bland annat ända in på mitten av 1900-talet som småskola. Dåligt underhållen inleddes för byggnaden en period av starkt förfall, som emellertid tack vare insatser från dåvarande Fjärdhundra kommun hejdades. Huset undergick en omsorgsfull restaurering och återinvigdes i sitt gamla skick år Idag utgör Karleby tingshus en omtyckt samlingsplats i Fjärdhundrabygden. Enköpings kommun äger fastigheten, men för viss del av 5

6 byggnadens skötsel och drift svarar den lokala hembygdsföreningen. Här öppnas sommartid ett vägkafé som lockar de vägfarande till en välbehövlig paus under färden. I rollen som byggnad för lag och rätt har tingshuset naturligtvis varit platsen för många domstolsförhandlingar. I husets källare finns för övrigt en mindre arrestlokal som, alltjämt bevarad i ursprungligt skick, gärna visas för besökare. Tjänstgörande guide i tingshuset redogör ofta för ett av de mera kända rättsfallen i tingshusets historia. I korthet handlar det om en giftmörderska som på grund av sitt grymma brott här i tingshuset dömdes till döden. Det handlar om en kvinna från Norrby socken utanför Sala med namnet Elg-Kajsa, som hade förgiftat sin make, möjligen också sin moder samt en son och en dotter. Enligt uppgift skulle hon ha utfört dådet genom att förgifta dricksvattnet. Hon häktades och fördes i en dåtida tvångskärra,en kärra försedd med två hjul med mittstång att spännas för ett par hästar, till fängelset i Karleby tingshus, där hon senare rannsakades och dömdes till döden. Under första hälften av 1800-talet var dödsstraff ganska vanligt, cirka människor avrättades under varje femårsperiod. Efter 1864 års strafflag, som var ganska mild, minskade antalet dödsstraff till några enstaka vart femte år ungefär. Den spektakulära avrättningen skedde genom halshuggning dagen efter domen. Avrättningen ägde rum på ortens avrättningsplats i Bärby skog, några kilometer norr om Karleby tingshus längs vägen mot Sala. Eftersom avrättningar tillhörde den tidens verkliga folknöjen, hade folk mött upp från häradets alla socknar för att få en skymt av skådespelet. Flera av åskådarna hade klättrat upp i träden runt avrättningsplatsen för att få bästa utsikten över dramat och när så bödeln lät bilan falla, har det berättats att många av de nyfikna upplevde situationen så starkt att de svimmade och tappade taget om grenarna och ramlade i backen. Med detta kusliga minne i bakgrunden jämte alla dessa ruskiga berättelser om så kallat löst folk som cirkulerade i Bärby skog var trakten ända in i början på 1900-talet illa beryktad och skräckfylld. En del av barnens väg till skolan gick över Bärby skog och ledde ibland kusligt nära förbi avrättningsplatsen. En av dåtidens skolpojkar har som vuxen berättat att han som nyfiken många gånger tog sig fram dit för att spana efter lämningar. Enligt uppgifter skulle Elg-Kajsa ha begravts vid avrättningsplatsen, och sena tiders letare lär ha hittat några stockar i marken som skulle kunna ha haft med avrättningen att skaffa. Det dröjde ända till 1921 innan dödsstraffet avskaffades i Sverige och den sista avrättningen skedde så sent som 1910 då rånmördaren Johan Alfred Ander avrättades. Så har den fridsamma Fjärdhundrabygden haft sitt blodiga rättsfall, när bödeln med ett välriktat hugg skiljde Elg-Kajsas huvud från kroppen som straff för det giftmord hon gjort sig skyldig till. Men det är snart 170 år sedan. Det kanske finns anledning att erinra om den lilla marmorplatta som är fästad över tingshusets entré och som har följande inskription: Recte faciendo neminem timere. På ren svenska betyder denna text ungefär Gör det rätta och frukta ingen! En tänkvärd sentens även för oss nutidsmänniskor! Hans Kobbe 6

7 Rundresa i Hälsingland med SPF Enabygden Enabygdens landskapsresa gick i år till Hälsingland. Som brukligt är avslutas Enabygdens landskapscirklar med en resa genom aktuellt landskap. Föreningens resekommitté svarar för arrangemanget med hjälp av lokala guider. Reseledare för årets resa var Kurt Pettersson, som vanligt gör ett gott arbete, med hjälp av Bröderna Högsbergs busschaufför Tomas Eklund. Det var nästan full busslast med förväntansfulla resenärer som i soligt väder lämnade Enköping för färd via Dalarna och Bingsjö ta gruppen till Järvsö och hotell Järvsöbaden. En första bussfika togs på rastplatsen vid sjön Viggen utanför Hedemora. Här fick vi en vink om ändrade väderutsikter. Moln tornade upp sig i vår färdriktning. Vi klarade oss emellertid till Bingsjö och besöket där utan regn. En pensionerad präst guidade oss i Danielsgården en genuin gammal dalagård vars rum pryddes av konstnärliga tak- och väggmålningar. Dagens lunchrast hölls i Skålsjögården. Efter maten visades en finsk rökbastu och vi fick information om svedjefinnars praktiska byggkonstruktion av bostäder. Ett besök i Finnskogsmuseet hanns också med innan resan, nu med regnet strilande mot rutorna, fortsatte till dagens, ja, veckans centralort Järvsö för inkvartering och middag. Dag 2 inleddes med besök i en av Sveriges största landsortskyrkor. Enligt vår förträffliga lokalguide är Järvsö kyrka den största till volymen, Gustafs kyrka i Dalarna är större på höjden. Kort besök gjordes också i tillhörande prästgård. Efter kyrkobesöket ställdes färden mot Järvsö Zoo. Parken marknadsför sig som Parken med de 5 stora vilda djuren, varg, björn, järv, lo och människan. I parken hittar du också mängder av andra djur, särskilt många fåglar. Det finns ett stort och fint naturrum med därtill hörande café och souvenir shop. Även en matservering kallad ladan ingår i parkens lokaliteter, här intogs dagens lunch. Efter parkbesöket bjöds vi på en sight-seeing tur genom Järvsö och den slutade på Lill Babs affär (kafé med affär) och museum. Där kunde vi gotta oss med kaffe och bakverk. Så var en gråvädersdag till ända men kvällens goda middag värmde skönt. Järvsöbaden är ingen badplats i vanlig bemärkelse, utan har fått sitt namn på grund av sin status som kurort. Kanske bodde vi på Sveriges första spa. Hotellet anlades på Berga gårds område av dåvarande gårdsägaren. Hotellet drivs idag av 4:de generationen. Onsdagen, 3:dje dagen började med gråväder. Färd med bussen till Växbo linnespinneri. En specialguide ledde oss genom spinneriets slamrande miljö. En intressant promenad som inte oväntat slutade i en linne shop. Förmiddagskaffet avnjöts vid Växbo kvarn, där den inte helt obekante Arne Kvick, rosen kalllad, dök upp och berättade några historier till kaffet. Kvarnområdet var ett sevärt ställe, en naturskön plats. Härifrån blev det lite bråttom. Vår hälsinge guide Karin hade beställt lunch på s/s Varpen. Det betydde båttur på Ljusnan med avgång från Bollnäs. Båten låg och 7

8 Allt samlat på ett ställe Ska du sälja eller köpa bostad ska du inte först behöva kontakta en fastighetsmäklare, sedan besöka en bank och dessutom komma ihåg att ringa ett försäkringsbolag. Hos oss finns allt samlat på ett och samma ställe: Fastighetsmäklare, Bank och Försäkring Det kallar vi heltäckande fastighetsförmedling. Har du planer att byta bostad? Ring oss idag tel Välkommen 8

9 väntade på oss för en drygt timslång tur nedströms Ljusnan. Dagens sista besök gjordes på den levande fäbodvallen Svedbo ovanför Harsa. Här fick vi höra om fäbodliv idag och hur det var förr. Mottagandet vid fäbodvallen stod en annan sångkändis från Hylands tv tid för. Där stod Cecilia Bruse som berättade om Svedbo och arbetet med djur och matberedning samt om umgänget med stintorna på vallen. Som avslutning på dagen väntade en 4 rättersmiddag och skön avslappning i hotellets bastu och pool. Den sista utflyktsdagen går färden norrut mot Delsbo och nordvästra Hälsingland. Delsbo och området runt Dellensjöarna bjuder besökaren på vackra naturscenerier. I Delsbo hålls varje sommar spelmansstämma vid kyrkan och den intilliggande hembygdsgården. Vårt tidiga morgonbesök, en dag mitt i veckan, lockade inte fram några spelemän. Men spelmän måste absolut inspireras av miljön runt Dellen. Hur förklaras det annars att det anordnas 3 st spelmansstämmor under loppet av 3 veckor på 3 olika platser i samma trakt. Ett kort uppehåll för att syna hembygdsgårdens alla gamla byggnader gjorde vi innan bussen gick vidare till Bjuråker. Här tittade vi in hos konstnären Bror Erik. Konstateras kort att konstnären har en egen lite udda uttryckssätt. Färden går vidare till dagens förmiddags kaffe. Bussen klättrade upp till Avholmsberget och serveringen där. En betagande vacker utsikt mötte oss i solskenet över de två Dellensjöarna. Det sägs att sjöarna uppstått efter ett meteorit nedslag. Hela resans mest avlägsna mål var Ersk-Mats gården i Hassela. En gård som svedjefinnarna anlade under 1700-talet. Ordförande i Ljusdals kulturnämnd bjöd på lunch och en intressant historik om gården. Det blev trångt men hjärtligt när vi 43 personer trängdes in i storstuga och pigkammare för att inta en utomordentligt god måltid. Lagad av Börje, som ordförande hette. Gården har varken el eller vatten, så bedriften att fixa vår mat klarades av med hjälp av ett litet transportabelt elverk och brunnsvatten. När vi färdas genom detta landskap kan man förstå statistiken över Sveriges tillgång på skog. När finnarna kom hit var anledningen just tillgången på skog. I deras hemland var skogsbristen stor. Finland, som då hörde till Sverige styrdes av hertig Karl, lovades fri tillgång till de svenska skogarna. Skogarna ansågs värdelösa av svenskarna. Det var bara för de nya bosättarna att märka ut sitt revir och få det registrerat. Besöket i Ersk-Mats gården blev lyckat. Dagen avslutas med ett besök i Hudiksvall innan kosan ställs mot hotellet och den avslutande middagen. Under middagen tackades guiden Karin för sitt goda arbete och vår reseledare Kurt för sina uppgifter liksom Tomas. Kanske lite vågat att tacka för hela resan innan den var slut Forts sid 10 med 10% SPF-rabatt! Gäller ej blomogram eller blomstercheckar. 9

10 Resans sista dag tog Tomas oss till Söderhamn för det obligatoriska förmiddagskaffet nu på Rådhuscaféet. En stund på egen hand i staden innan vi for ut till Skärså, ett fiskeläge med en fiskrestaurang Albertina. Här åt vi fyra olika fiskanrättningar som smakade utsökt gott. Skärså samhälle inkluderade även en glashytta som inför vårt besök var i gång. Glasblåsaren hade en del att förtälja om konsten att forma glasmassa. Efter en händelserik vecka anländer vi till hemstaden och är tacksamma för vad vi fått uppleva. Ett tack till Kurt och resekommittén för gott arbete och vi ser med förväntan fram mot kommande resor. Ur S-O Almgrens minnesarkiv. Häftiga Arrangemang Roliga Buketter Vi lämnar 10% rabatt till SPF-medlemmar! Välkomna! Fjärdhundragatan 44, telefon Ove och Carina 2 FÖR 1 Succén fortsätter. Köp ett par glasögon från 995 kr, inklusive enkelslipade standardglas från PENTAX, så får du ett andra par på köpet. Och det gäller även progressiva glas. Vid val av andra glas eller ytbehandlingar tillkommer kostnad enligt vår ordinarie prislista. Kungsgatan 20, Enköping Telefon Fax

11 Studieresa till Tallin SPF och rederiet Tallink Silja ordnade en studieresa till Estland för att ge PR åt resemöjligheterna i Österled. Vi var 34 personer från 13 SPF-föreningar som sammanstrålade på Tallinkterminalen den 13 juni. Där möttes vi av vår reseledare Reet Frid, en estniskfödd dam och hennes manlige assistent. Vi tilldelades våra hytter och dessutom två barbiljetter per person, berättigande till fria drinkar. En generös gest som motttogs med uppskattande förvåning. Uppskattat var också att vi släpptes ombord omedelbart efter ankomsten. Ingen lång vänta i terminalen som man annars är van vid. Så vi gick ombord på m/s Victoria. Ombord samlades vi genast i en konferenslokal där vi välkomnades med ett glas champagne. Varpå vi utrustades med namnbrickor på sedvanligt konferensmanér. Så berättade Reet om Tallinks utbud av resor och kryssningar. Som verkligen var mycket rikligt och lockande. Varpå följde en läcker trerätters middag med utvalda viner. Jag testade ölalternativet och kan försäkra att det estniska ölet måst få betyget MVG. Efter maten fick vi en visning runt på m/s Victoria. Vi passade på att prova våra barbiljetter och de fungerade perfekt. Biljetterna representerade ett värde av 50:60 och lustigt nog kostade nästan alla drinkar 50:60. Dagen därpå börjades förstås med en superb sjöfrukost. Ett dignande smörgåsbord med den obligatoriska prinskorven och köttbullarna. Varpå vi steg av båten Tallins hamn där en turistbuss väntade för att föra oss till dagens första utflyktsmål, staden Haapsalu. Så långt hade vi inte besvärats av sjösjuka, men den bitvis fruktansvärt ojämna vägen kom bussen att kränga och gunga på ett sätt som gjorde flera än mig illamående. Men resmålet var väl värt detta obehag. Haapsalu var en förtjusande idyll. En blandning av gamalt - förekrigetbyggt - och nytt. Men vi undrade över all flaggning på halv stång och ibland med svarta sorgband på flaggstängerna. Både privat och officiella. Var presidenten död? Nej, förklarade vår nya estniska guide, det var just idag för sjuttio år sedan, 14 juni 1941, som ryssarna samlade ihop estländare och deporterade dem till okänd ort. Få återvände. En tragedi utan motsvarighet i landets histora. I Haapsalu besåg vi den muromgärdade stadskärnan med bl a den imponerande domkyrkan. Där pågick en minnesgudstjänst för offren för deportation. En påminnelse för oss att vi lever i ett land som hade turen att undgå kriget och dess ohyggligheter. Lunchen intog vi i ett vitt kråkslott vid stranden. Den sorts byggnad som känntecknade badorter för 100 år sedan och då ofta kallades societetshuset. Ännu en genrös måltid med mycken mat och dryck. Och även nu med glädjen att slippa begära notan. Nåja, ölet fick vi betala själva, men det var ju överkomligt. 11

12 Vi besökte även ett Astrid Lindgren minne i Haapsalu. En liten idyllisk stadsdel där illustratören till hennes böcker bodde. Den kvinnliga tecknaren som skapade såväl Karlsson på Taket som Villa Villerkulla. Därefter tog sällskapet en skön promenad på en stenlagd strandväg i Haapsalubukten innan vår buss återbördade oss till Tallin. Där fick vi oss serverat en middag i Gamla Stan som är en nästan medeltida del av Tallin. Mysig, romantisk och bräddfylld av restauranger med uteserveringar och gammaldags ölkällare. Men servicen på vår källar var inte helt perfekt. Vi fick ölet till efterrätten. Som var glass. Natten tillbringades på Tallinns flottaste hotell. Tallinns City Hotel. Frukosten där var givetvis superb. Påföljande dag började med ett besök på Saku-bryggeriet, beläget en knapp mil utanför Tallinn. En talför och mycke humoristisk dam guidade oss runt bland löpande band med flaskor och burkar, jättestora kopparcisterner och ringlande rörledningar. Slutligen fick vi bänka oss vid rustika bord belamrade med ölflaskor av varierande slag. Med olika smaker och dito styrka. Som tilltugg ost och korvbitar och friterade lökringar. Det blev en intressant öltest och inte minst damerna lät sig väl smaka. Esterna kan verkligen brygga gott öl! Åter till Tallinn och nu fick vi ett antal timmar till eget förfogande. Vi shoppade och spisade lunch i Gamla Stans vindlande gator och gränder. Då fick vi för första gången denna resa öppna de egna portmonnäerna. Sista punkten i vår resa var väldigt intressant. Ett besök i en spioncentral där sovjetiska KGB huserat. Det var ett 24-våningshus, Hotel Viru, byggt på begäran av de härskande ryssarna. Men hissen gick bara till 23:e våningen, därovan fanns ingenting. Ingenting officiellt alltså. Men där fanns avlyssningscentralen varifrån alla hotellrummen kunde avlyssnas och även annan bevakning skötas. När Estland plötsligt blev fritt reste ryssarna bara ut ur landet och lämnade sitt arbetsmaterial kvar. En del av oss hittade märkliga stämplar med rysk text om att man var pålitlig och hade särskilda rättigheter. Somliga av oss stämplade det i sina pass och blir därmed kanske vördnadsfullt bemötta i dagens Ryssland. Eller åker kanske i fängelse... När vi gick ombord på stockholmsbåten som denna gång hette m/s Baltic Queen fick vi åter två barbiljetter á 50:60 för att testa denna båts drinkar. Vi fick även en rundvandring på m/s Baltic Queen som var ett helt färskt nybygge. En lyxbåt alltigenom. Sista punkten på vår studieresa blev en festlig buffémiddag på restaurangdäck, däck 7. Stämningen var hög och undertecknad tog tillfället i akt att spontant tacka både rederiet och SPF för denna alltigenom succéartade upplevelse. Natten blev lugn i Baltic Queens behagliga sängar. Redan klockan 7 (eller om den var 8) estnisk (eller om det var svenskt) tid väcktes vi till ännu en superb frukost innan vi klockan 10 svensk tid anlöpte Värtahamnen i Stockholm. Äntrade Morabussen som vi klev av vid Resecentrum i Enköping, mer än jättebelåtna med en verkligt givande resa. Ewert Moulin Distriktets höstmöte sept Då är det viktigt att delta i distriktets höstmöte på Viking Lines Cinderella 28-29/9. Programmet har vi sänt tidigare, det finns också på distriktets hemsida. Lars Nilsson, professor emeritus och läkemedelsansvarig på SPF, att inleda vårt möte med information om Äldres läkemedelsbehov - problem och möjligheter kl i Auditoriet, däck 9, konferensavdelningen. Egen bokning: Styrelsens platser slut. 12

13 SENIOR I TIDEN - inflytande, valfrihet, livskvalitet VISION med tidsanpassning Föreningars verksamhet har varit och kommer alltid att vara av vital betydelse oavsett vilken ålder man har. Behovet av kunskap och sociala relationer avtar inte därför att vi blir äldre. Tendensen talar för vikten av ett ökat engagemang som en nödvändighet för att kunna följa med i den snabba utvecklingen av ett samhällssystem i förändring. Utvecklingstakten i kombination med högre levnadsålder och åtföljande symptom, som i varierande grad begränsar handlingskraft och frihet, leder ofta till tendenser av isolerande karaktär. Vad som ovillkorligen gäller är att stimulera och engagera oss på sätt som motverkar negativa degenererande effekter till förmån för en positiv inställning till oss själva. Vår inställning skall med en tro på framtiden vara vägledande för omgivningen. Med dessa angivna intentioner skall föreningsaktiviteten utformas och konkretiseras i syfte att gynna rekryteringen. VÄRDEGRUND Grunden för introduktionen skall vara att verka för vetskapen om inflytandets betydelse, belysa och hävda valfrihetens egenskaper samt poängtera värdet av livskvalitet, vilket sammantaget baseras på demokratins rättsprinciper. Västanvind Startar höstterminen med övningar tisdagen den 6 september kl i västerledskyrkan. Ny ledare: Lena Westberg Kom och sjung med oss! Välkomna! Bowling Idrottshuset Måndagar kl Torvald Lund Ditt närmaste studieförbund tel fax Ågatan 15b Enköping 13

14 SPF:s resekommittés program under 2011 Datum: Program: 9-11 sept. *) Triangelkryss. Oslo Fredrikshavn Skagen Göteborg. Pris: 3790 kr 300 kr = 3490 kr sept. Distriktets höstmöte ombord på VikingLines Cinderella. Alla medlemmar är välkomna till diskussion, aktiviteter och rekreation. Företag och organisationer deltar med utställningar, information och specialerbjudande till oss. Kostnader inkl. mat och dryck för: Dubbelhytt B 540 kr/person. För enkelhytt B tillkommer 100 kr. För dubbelhytt A tillkommer 50 kr resp. 250 kr per person. 2 okt. Reginateatern i Uppsala. Eftermiddagsföreställning. Stardust. En jazzmusikalisk cabaret med Peter Lind and The Cabaret Band. Pris: 300 kr. OBS! Föreställningen har tidigarelagts från måndagen den 3 oktober! 4 okt. Steninge slottsgalleri samt besök i Sigtuna. Pris: 300 kr 20 okt. Dramaten. Den Girige av Moliére. Succén återkommer på stora scenen i höst. Medverkande: Johan Rabaeus, Christoffer Svensson, Sanna Sundqvist, Filip Alexandersson, Hans Klinga, Anita Wall, Erik Ehn, Claes Månsson, m.fl. Pris: 600 kr. Bokning på reservlista! 17 nov. *) Zpanska Flugan intar Chinateatern. Medverkande: Peter Dalle, Suzanne Reuter, Per Andersson m.fl. Pris: = 725 kr 20 nov. *) Örebro. Hjalmar Burlesque Revy. Pris: = 1045 kr 1 dec. Nya Parkteatern i Örebro. Eftermiddagsföreställning. Kafferepet med Peter Flack och Lasse Berghagen. Pris: 440 kr inkl. lunch i Örebro. Kaffe och smörgås under föreställningen. Bokning på reservlista! 12 dec. V-ås konserthus. Malena Ernman En klassisk julkonsert. Pris: 750 kr inkl. kaffe och smörgås i pausen. Sista anmälningsdag: 25 september. 16 dec. Gammaldags jul på hembygdsgården i Västanfors. Julbord på hotell Engelbrekt i Norberg. Pris: 500 kr *) = Resor i samarbete med NordSyd Resor. Nord Syd Resor: medlem i SPF Enabygden har rabatt. 50 kr på teaterresa, 300 kr på flerdagarsresa. SPF Enabygdens resekommitté: Bo Johansson tfn , Inga-Britt Säll tfn , Kurt Pettersson tfn

15 Märtas klurigheter Rätt eller Fel. Jag påstår att Frans Gruber har skrivit psalmen Stilla Natt. 2. Allsången på Skansen började 1935 med Egon Kjerrman. 3. Ingemar Stenmark tog sin sista världscupseger 1988 i Aspen, USA. 4. Tommy Körberg debuterade som 5-åring i Ronneby med Torparvisan. 5. August Strindbergs målning Fyrtornet såldes på auktion 1989 för 15,6 miljoner. 6. Mors Dag firades första gången i Sverige år Röda Kors skaparen Henrik Dunant levde mellan åren Engelbrekt utsågs till rikshövitsman i Arboga Vassbåten som Heyerdahl seglade med från Irak till Djibouti hette RA. 10. En svensk deckare, Christer Wijk, skrevs av Maria Lang. 11. Staden i Shakespeares En Midsommarnattsdröm är Paris. 12. Sven Hedin blev den siste svensk som blev adlad. 13. Sveriges djupaste sjö är Hornavan. Lycka till, önskar Märta Nytt telefonnummer till färdtjänst Bokning av färdtjänstresor Andra viktiga nummer i höst Trafikplanerare Skolskjuts, taxi Skolskjuts, buss Kompletteringstrafik Stadstrafik Teknikförvaltningens kundtjänst Seniortaxi Rätt svar på frågorna SPF-Enabygden nr Trosa 2. Sala 3. Örebro 4. Kramfors 5. Falkenberg 6. Malmö 7. Varberg 8. Skara 9. Kungälv 10. Åmål 11. Visby 12. Borlänge Rätt svar Grattis till Tor Enger som vann i förra numrets tävling. Det finns en triss lott att hämta på exp. Psykologen betraktade patienten och sa: - Jaha, herr Andersson, efter tjugo behandlingar anser jag att ni är botad. - Det verkar så, herr doktorn. - Så nu tror ni inte längre att ni är en sill? - Nej, verkligen inte. Jag kan inte begripa hur jag kunde inbilla mig det. - Då kan ni gå hem, herr Andersson. - Tack för allt hjälp, doktorn. Och adjö. Andersson lämnade mottagningen men en minut senare rycktes dörren upp och där stod Andersson, röd i ansiktet av upphetsning. - Det sitter en katt på trappan, doktorn. - Men vi var ju överens om att ni inte är en sill. - Ja, men hur ska katten kunna veta det? 15

Årgång 19 NUMMER. Börjar i detta nr. Fortsätter i kommande nr av Enabygden. Se sid 10. Berit Bergman En resa till och i Tanzania

Årgång 19 NUMMER. Börjar i detta nr. Fortsätter i kommande nr av Enabygden. Se sid 10. Berit Bergman En resa till och i Tanzania Årgång 19 NUMMER 12013 Berit Bergman En resa till och i Tanzania Börjar i detta nr. Fortsätter i kommande nr av Enabygden. Se sid 10 Redaktionskommittén Funktionärer Tel Rekryteringsansv Ulla Hedin 351

Läs mer

Rullstolspromenader på torsdagarna Det är svårt att få någon eller några som är sammanhållande för promenaderana och det är också brist på dragare.

Rullstolspromenader på torsdagarna Det är svårt att få någon eller några som är sammanhållande för promenaderana och det är också brist på dragare. Årgång 19 NUMMER 22013 Från Berit Bergmans resa i Tanzania Rullstolspromenader på torsdagarna Det är svårt att få någon eller några som är sammanhållande för promenaderana och det är också brist på dragare.

Läs mer

J. P. Johansson 1853-1943

J. P. Johansson 1853-1943 Årgång 20 J. P. Johansson 1853-1943 NUMMER 32014 Rutinerade skulptören Peter Linde skapade statyn av J. P. Johansson. Innovatören som är känd över hela världen med sina över hundra patent, uppfinningar.

Läs mer

Årgång 20 NUMMER. Vykort, teckning av Erik Hermansson, Bålsta. God Jul och Gott Nytt 2015

Årgång 20 NUMMER. Vykort, teckning av Erik Hermansson, Bålsta. God Jul och Gott Nytt 2015 Årgång 20 NUMMER 42014 Vykort, teckning av Erik Hermansson, Bålsta God Jul och Gott Nytt 2015 Redaktionskommittén Funktionärer Tel Rekryteringsansv Ulla Hedin 351 50 Studieansv Barbro Johansson 0700-950506

Läs mer

Koppla av, läs och roas. Femtonde årgången. Boulespelet - millimetrar kan avgöra

Koppla av, läs och roas. Femtonde årgången. Boulespelet - millimetrar kan avgöra Femtonde årgången NUMMER 12009 Boulespelet - millimetrar kan avgöra Koppla av, läs och roas Vykort från 1910. Ur Curt Erikssons samlingar Stadgeändring Märta igång igen med klurigheter Sven med 2 trevliga

Läs mer

Vår förening är störst i Uppsala län - över 900 medlemmar - Det blir en Glad Påsk

Vår förening är störst i Uppsala län - över 900 medlemmar - Det blir en Glad Påsk Fjortonde årgången NUMMER 12008 Vykort från början av 1900-talet. Vår förening är störst i Uppsala län - över 900 medlemmar - Det blir en Glad Påsk Läs: Ordf. har ordet Olle Josefsson Förändringar över

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 29 september 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Seniorshopen besöker oss

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 27 oktober 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Under 1960-talet byggdes Höga

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer

SPF 35 år: Ingrid Janssons dokumentation på sidorna 12-13

SPF 35 år: Ingrid Janssons dokumentation på sidorna 12-13 Årgång 29 Nr 4 April 2013 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen Torget i Karlskoga för 100 år sedan. Se flera gamla bilder från Karlskoga på sidan 9. Läs på sidan

Läs mer

PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING

PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING PRO-filen Kerstin Olsson. Läs mer på sid 4 5. Foto: Lennart fogelberg PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING Vårfest 16 maj. Läs mer på sidan 9. Foto Rolf Hagström Pub-eftermiddag 13/2, 13/3 och 10/4. Sid 9 Sista

Läs mer

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter p Träsko osten Nr 3 Hösten 2010 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Immigranter 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2010 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se

Läs mer

Majken nygammal medarbetare i M-Nytt

Majken nygammal medarbetare i M-Nytt Årgång 28 Nr 4 April 2012 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen En sydlig rätval dyker vid Península Valdés i Argentina. Läs mer om Argentina och Antarktis på sidan

Läs mer

15 september. Mordet i Höga 3-5

15 september. Mordet i Höga 3-5 15 september Mordet i Höga 3-5 Vad är lycka? Många människor har stora krav på lycka. Några satsar på en rymdresa, en del miljonärer kan inte få nog med pengar och egendom, utan de ska bli miljardärer.

Läs mer

TRÄSKOPOST ÖSTRA FRÖLUNDA. 2013 Nr 4 Årgång 25

TRÄSKOPOST ÖSTRA FRÖLUNDA. 2013 Nr 4 Årgång 25 ÖSTRA FRÖLUNDA TRÄSKOPOST 2013 Nr 4 Årgång 25 En stor utställning av gamla julbonader öppnade på Ulfshed den 9 november. Bröderna Nils och Jarl Johansson från Överlida har en samling om ca 2000 gamla bonader,

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdag 28 augusti klockan 13.30. Program: Bobos Orkester och Trollkarlen Ola! Låt er underhållas av

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet NR 2 : 2014 stockholms län Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm 7 Delta i EU-valet 12 Distriktets årsmöte 14 LEDARE VARFÖR BETALAR MORMOR MER SKATT ÄN PAPPA? Det tål verkligen att diskuteras Nyligen

Läs mer

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna Innehåll Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon... 540 222 16 (tfnsvarare) Bankgiro... 622-6443 Org.nr... 802437-3063 E-post...info@spfvikingen.se Hemsida www.spfpension.se/stockholmsdistriktet Förbundets

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2013 Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström,

Läs mer

Nr 3/2014 Tidningen för intern information Årg 16 Hörselskadades distrikt i Blekinge

Nr 3/2014 Tidningen för intern information Årg 16 Hörselskadades distrikt i Blekinge Nr 3/2014 Tidningen för intern information Årg 16 Hörselskadades distrikt i Blekinge Läs mer på sidan 4 hur du kan spara en 50-lapp Ansvarig utgivare Sölve Turnéus, Ordförande solve.hrf@telia.com Chefredaktör

Läs mer

Handensenioren 2012 nr 3

Handensenioren 2012 nr 3 Handensenioren 2012 nr 3 Nu är det vinter Foto: Marja Hansson Utgivare SPF Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen 41 Öppettider: Tisdag-Onsdag

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna. till månadsmöte torsdag den 31 oktober klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3.

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna. till månadsmöte torsdag den 31 oktober klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till månadsmöte torsdag den 31 oktober klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. Program Det lokala bandet i Kungsängen HörsOmHelst

Läs mer

Ett stort tack till våra annonsörer!

Ett stort tack till våra annonsörer! När du behöver någon att tala med - både i glädje och sorg När du önskar samvaro, närvaro - stillhet och eftertanke Morgonbön Måndag-fredag kl 08.45 i Vallentuna kyrka, onsdag med mässa. Lunchandakt Tisdagar

Läs mer

Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad

Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad Nr 4 December 2009 Årgång 17 Ungdomar vid Stenborstranden i Roslep en vinter på 1930-talet. Foto: SOV:s arkiv Rickul/Nuckö Hembygdsförening Adress Rickul/Nuckö

Läs mer

- Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk

- Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Oktober 2013 Nr 5 Teresia Lindberg - Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk Innehåll Ordförande har

Läs mer

Träskoposten Nr 3 2006

Träskoposten Nr 3 2006 Träskoposten Nr 3 2006 2 Träskoposten Nr 3 2006 Träskoposten Nr 3 Hösten 2006 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson e-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten

Läs mer

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun Julen 2010 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun lilla tidningen önskar alla läsare EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Fotograf Thomas Pettersson lilla tidningen

Läs mer

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren.

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren. TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 4, 2013 Ledaren Tvångsvård i hemmet? sidan 3 Vandrare på Mallorca sidan 8 Tibbleseniorer på Island sidan 26 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF

Läs mer

Trångt för föreningarna PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING. Vårfest 17 april. Trivseleftermiddag Sidan 9. Månadsmöten. Gökotta fredag 29 maj Sidan 9

Trångt för föreningarna PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING. Vårfest 17 april. Trivseleftermiddag Sidan 9. Månadsmöten. Gökotta fredag 29 maj Sidan 9 PRO-profil Greta Wennberg. Damen ifråga kan se tillbaka på ett rikt liv, blomsterälskare, friluftsliv, många resor, stuga i Sör tjärn, villa i Trollbäcken och nu bor hon i egen lägenhet i brf. Björkbacken.

Läs mer