NUMMER 2011 Hälsingeresa 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NUMMER 2011 Hälsingeresa 2011"

Transkript

1 Hälsingeresa 2011 Årgång 17 NUMMER SPF:are vid Växbo Kvarn Innehåll: Ordförande har ordet S O Almgren - Rundresa Studieresa Tallin - Ewert Moulin Avrättning - Hans Kobbe Introcafé Torsdag 3 november kl På Wallinska Gården. Information för nya medlemmar och övriga intresserade. Ledare Sune Säll Tel

2 11 nov Alice Fors-Jansson är riks- Grupp 2 spelman, spelar durspel, vanligt drapspel och kåserar om musik från Norrbotten. Redaktionskommittén Funktionärer Tel Rekryteringsansv Sune Säll Studieansv Bertil Larsson Reseansv Bo Johansson Västanvind S. Almgren Friskvårdsansv Sten Brunsberg Boule, Bo Johansson Bowling Torvald Lund Golf Arne Ahlström Bridge Barbro Sandberg Trafikansv Tor Enger Syn-o hörselans Birgitta Torin Läkemedelombud Iréne Åhlgren Hemsidesansv. Gunnar Tallnäs Kommunala Pensionärsrådet, KPR Karl-Håkan Blomdahl okt Kyrkogårdsföreståndare Grupp 1 Darren Annet visar ett bildspel om våra kyrkogårdar. 9 dec Lucia Grupp 3 2 Månadsträffar 2011, kl Nr Manusstopp 11 november Olle Josefsson, ansvarig utgivare Curt Eriksson, redaktör, tel Märta Eriksson Ewert Moulin Grupp Gruppledare Tel 1 Bertil Larsson Margareta Ivedal Berit Bergman Lilian Fredriksson (+8) Alf Karlsson Margareta Gestrin A-M Ceveman Avgiften vid månadsmöten 50 kr, inkluderar underhållning, förtäring, information osv. Betalas av samtliga närvarande. Ändrar du adress, namn eller telefonnummer, ring Karl-Håkan Blomdahl, tel Expeditionen: SPF Enabygden, Källgatan 1, Enköping, Tel Tisd kl 12-13, sommarstängt juni-augusti. Öppnar 6 september. Mailadress: Enabygdens Bankgiro nummer Enabygdens hemsida spfpension.se/enabygden Styrelsen, ordinarie tel mail O Josefsson, ordf A Karlsson, v ordf B Andersson, sekr U Lindström, kassör B-L Carlsson B Johansson S Säll Suppleanter S Andersson K-H Blomdahl C Eriksson

3 Ordförande har ordet Hej alla medlemmar! Så har sommaren passerat och de flesta av oss torde vara nöjda med det väder som den har givit oss! Man kan ju tycka att det har varit lite väl mycket av sol och torka, men det är väl egentligen så vi minns våra barndoms somrar och det kan väl vara rart för våra barnbarn att få uppleva ett skönt sommarlov. Ju äldre vi blir har vi dock lite svårt med alltför varma dagar så därför känns det lite skönt att hösten nu börjat göra sitt inträde! Nu är det alltså dags att utnyttja de krafter som vi samlat på oss under SPF sommaren 20 aug och 2011 då passar det bra att vi engagerar oss i vår föreningsverksamhet! Deltag i våra månadsmöten och träffa vänner i god gemenskap och engagera Dig i det breda kursutbudet som arrangeras av föreningen! Det finns säkert någon kurs som passar även Ditt intresse! Kom ihåg att det är aldrig för sent att lära sig något nytt så välkommen till den kurs som passar Dig! Och finns den inte på programmet så kanske vi kan starta en ny kurs! Hör bara av Dig! Under hösten har vi flera viktiga händelser som vi skall ta till vara. Den viktigaste är en medlemsvärvarkampanj som startar 20 augusti och pågår till 30 oktober. Den går så till att Du erbjuder någon icke SPF-medlem att bli ny medlem hos oss genom att på tisdagarna mellan kl på expeditionen lämna in en medlemsansökan (det finns speciell blankett utanför exp) tillsammans med en hundralapp, så gäller fullt medlemsskap från då och till och med december En normal årsavgift kostar 180 kronor, även det billigt när man bl a får 10 nummer av den fina tidningen Veteranen! Hjälp till att öka medlemsantalet och erbjud Dina kontakter en trivsam gemenskap i vår förening. Så önskar jag Er alla en skön och aktiv höst! Väl mött! Olle J BUSSRESOR ett urval! RÖROSMARTNAN Vintermarknad må 20/ d HOLLAND Blommor Blomstertåget ons 18/ d to 19/ d Läs om och boka alla våra resor på DIN * SPF * RABATT är * flerdagsresor 300 kr per person * teaterresor 50 kr per person RESETRÄFF Rostock fre 3 feb HOLLAND Floriade 2012 Världsutställning i blommor fre 27/ d Tel RESEKATALOG Höst 2011 Vår 2012 finns nu! Ring oss så sänder vi Dig den! 3

4 Tingshuset Enköping Skapad av bygden till bygdens gagn. Den 1 december 1835 stiftades Sparbanken uti Enköping, Åsunda och Trögds fögderi. Idag har det gått 175 år och fortfarande tjänar vi samma syfte. Att stödja och främja bygden och bygdens näringsliv. Läs mer om den personliga banken och följ vårt 175-års jubileum på 4

5 Rätt- och rättskipning i Fjärdhundrabygden. Avrättningen av Elg-Kajsa. En välkänd symbol för Fjärdhundra är det lilla tingshuset som skymtar fram på vänster hand när de vägfarande under sin väg norrut på riksväg 70 har passerat den vita kyrkan med namnet Simtuna kyrka. Tingshusbyggnaden i sträng karolinsk stil med ett litet klocktorn ridande på takåsen har sin plats sedan många hundra år på en liten kulle alldeles intill den stora vägen med sin brusande och aldrig sinande trafikström. Exakt vilket år som byggnaden uppfördes är inte helt klarlagt, men den grundlades troligen under 1700-talets förra hälft i samband med att en ny lag stiftades 1734, som berörde häradshövdingars arbetsuppgifter och bland annat reglerade huru allmänna hus skola byggas. Redan på 1680-talet skall dock ett äldre tingshus ha funnits på platsen. Platsen där tingshuset står är emellertid urgammal som tingsplats. Som sådan kan den spåras långt bortom hävdernas dunkel. Här sammanträdde fordom Simbo hundares ting vid en källa, sannolikt en offerkälla, som sprungit upp här. Vid dåtida ting samlades man till rådslag under bar himmel och runt omkring lagmannen och hans bisittare samlades allmogen. Som seden var, öppnade lagmannen tinget med att ur minnet framsäga de mäktiga orden ur den då gällande Upplandslagen: - Lag skall vara satt och skipad till efterrättelse för hela folket, både rika och fattiga, och till skillnad mellan rätt och orätt. Lag skall bevaras och hållas, de fattiga till värn, de fridsamma till frid, men ospaka till näpst och skräck. Lag skall vara de rättvisa och rättfärdiga till heder men de vrånga och orättfärdiga till rättelse. Vore alla rättvisa då behövdes ej lag. Och så följde en lång rad av tillämpningsföreskrifter, med för våra sentida öron besynnerliga regler för straffutmätning och motiveringar för detta. År 1814 hette lagmannen och häradshövdingen Sven Björkman. Han blev senare adlad under namnet Björkenstam. Den Björkenstamska släkten förvärvade i början av 1800-talet herrgården Strömsnäs i Simtuna socken alldeles intill Sagån i socknens västra del. Sven Björkenstam och hans son förvaltade häradshövdingeämbetet i Karleby under sammanlagt ett hundra år, under hela denna tid boende i herrgården vid Strömsnäs. Karleby tingshus kom att tjäna sitt syfte i omkring tvåhundra år. Från år 1888 förlades rättegångarna till tingshuset i Heby, tingsställe för Östra Västmanlands domsaga. Byggnaden gick under lång tid skiftande öden till mötes och fungerade bland annat ända in på mitten av 1900-talet som småskola. Dåligt underhållen inleddes för byggnaden en period av starkt förfall, som emellertid tack vare insatser från dåvarande Fjärdhundra kommun hejdades. Huset undergick en omsorgsfull restaurering och återinvigdes i sitt gamla skick år Idag utgör Karleby tingshus en omtyckt samlingsplats i Fjärdhundrabygden. Enköpings kommun äger fastigheten, men för viss del av 5

6 byggnadens skötsel och drift svarar den lokala hembygdsföreningen. Här öppnas sommartid ett vägkafé som lockar de vägfarande till en välbehövlig paus under färden. I rollen som byggnad för lag och rätt har tingshuset naturligtvis varit platsen för många domstolsförhandlingar. I husets källare finns för övrigt en mindre arrestlokal som, alltjämt bevarad i ursprungligt skick, gärna visas för besökare. Tjänstgörande guide i tingshuset redogör ofta för ett av de mera kända rättsfallen i tingshusets historia. I korthet handlar det om en giftmörderska som på grund av sitt grymma brott här i tingshuset dömdes till döden. Det handlar om en kvinna från Norrby socken utanför Sala med namnet Elg-Kajsa, som hade förgiftat sin make, möjligen också sin moder samt en son och en dotter. Enligt uppgift skulle hon ha utfört dådet genom att förgifta dricksvattnet. Hon häktades och fördes i en dåtida tvångskärra,en kärra försedd med två hjul med mittstång att spännas för ett par hästar, till fängelset i Karleby tingshus, där hon senare rannsakades och dömdes till döden. Under första hälften av 1800-talet var dödsstraff ganska vanligt, cirka människor avrättades under varje femårsperiod. Efter 1864 års strafflag, som var ganska mild, minskade antalet dödsstraff till några enstaka vart femte år ungefär. Den spektakulära avrättningen skedde genom halshuggning dagen efter domen. Avrättningen ägde rum på ortens avrättningsplats i Bärby skog, några kilometer norr om Karleby tingshus längs vägen mot Sala. Eftersom avrättningar tillhörde den tidens verkliga folknöjen, hade folk mött upp från häradets alla socknar för att få en skymt av skådespelet. Flera av åskådarna hade klättrat upp i träden runt avrättningsplatsen för att få bästa utsikten över dramat och när så bödeln lät bilan falla, har det berättats att många av de nyfikna upplevde situationen så starkt att de svimmade och tappade taget om grenarna och ramlade i backen. Med detta kusliga minne i bakgrunden jämte alla dessa ruskiga berättelser om så kallat löst folk som cirkulerade i Bärby skog var trakten ända in i början på 1900-talet illa beryktad och skräckfylld. En del av barnens väg till skolan gick över Bärby skog och ledde ibland kusligt nära förbi avrättningsplatsen. En av dåtidens skolpojkar har som vuxen berättat att han som nyfiken många gånger tog sig fram dit för att spana efter lämningar. Enligt uppgifter skulle Elg-Kajsa ha begravts vid avrättningsplatsen, och sena tiders letare lär ha hittat några stockar i marken som skulle kunna ha haft med avrättningen att skaffa. Det dröjde ända till 1921 innan dödsstraffet avskaffades i Sverige och den sista avrättningen skedde så sent som 1910 då rånmördaren Johan Alfred Ander avrättades. Så har den fridsamma Fjärdhundrabygden haft sitt blodiga rättsfall, när bödeln med ett välriktat hugg skiljde Elg-Kajsas huvud från kroppen som straff för det giftmord hon gjort sig skyldig till. Men det är snart 170 år sedan. Det kanske finns anledning att erinra om den lilla marmorplatta som är fästad över tingshusets entré och som har följande inskription: Recte faciendo neminem timere. På ren svenska betyder denna text ungefär Gör det rätta och frukta ingen! En tänkvärd sentens även för oss nutidsmänniskor! Hans Kobbe 6

7 Rundresa i Hälsingland med SPF Enabygden Enabygdens landskapsresa gick i år till Hälsingland. Som brukligt är avslutas Enabygdens landskapscirklar med en resa genom aktuellt landskap. Föreningens resekommitté svarar för arrangemanget med hjälp av lokala guider. Reseledare för årets resa var Kurt Pettersson, som vanligt gör ett gott arbete, med hjälp av Bröderna Högsbergs busschaufför Tomas Eklund. Det var nästan full busslast med förväntansfulla resenärer som i soligt väder lämnade Enköping för färd via Dalarna och Bingsjö ta gruppen till Järvsö och hotell Järvsöbaden. En första bussfika togs på rastplatsen vid sjön Viggen utanför Hedemora. Här fick vi en vink om ändrade väderutsikter. Moln tornade upp sig i vår färdriktning. Vi klarade oss emellertid till Bingsjö och besöket där utan regn. En pensionerad präst guidade oss i Danielsgården en genuin gammal dalagård vars rum pryddes av konstnärliga tak- och väggmålningar. Dagens lunchrast hölls i Skålsjögården. Efter maten visades en finsk rökbastu och vi fick information om svedjefinnars praktiska byggkonstruktion av bostäder. Ett besök i Finnskogsmuseet hanns också med innan resan, nu med regnet strilande mot rutorna, fortsatte till dagens, ja, veckans centralort Järvsö för inkvartering och middag. Dag 2 inleddes med besök i en av Sveriges största landsortskyrkor. Enligt vår förträffliga lokalguide är Järvsö kyrka den största till volymen, Gustafs kyrka i Dalarna är större på höjden. Kort besök gjordes också i tillhörande prästgård. Efter kyrkobesöket ställdes färden mot Järvsö Zoo. Parken marknadsför sig som Parken med de 5 stora vilda djuren, varg, björn, järv, lo och människan. I parken hittar du också mängder av andra djur, särskilt många fåglar. Det finns ett stort och fint naturrum med därtill hörande café och souvenir shop. Även en matservering kallad ladan ingår i parkens lokaliteter, här intogs dagens lunch. Efter parkbesöket bjöds vi på en sight-seeing tur genom Järvsö och den slutade på Lill Babs affär (kafé med affär) och museum. Där kunde vi gotta oss med kaffe och bakverk. Så var en gråvädersdag till ända men kvällens goda middag värmde skönt. Järvsöbaden är ingen badplats i vanlig bemärkelse, utan har fått sitt namn på grund av sin status som kurort. Kanske bodde vi på Sveriges första spa. Hotellet anlades på Berga gårds område av dåvarande gårdsägaren. Hotellet drivs idag av 4:de generationen. Onsdagen, 3:dje dagen började med gråväder. Färd med bussen till Växbo linnespinneri. En specialguide ledde oss genom spinneriets slamrande miljö. En intressant promenad som inte oväntat slutade i en linne shop. Förmiddagskaffet avnjöts vid Växbo kvarn, där den inte helt obekante Arne Kvick, rosen kalllad, dök upp och berättade några historier till kaffet. Kvarnområdet var ett sevärt ställe, en naturskön plats. Härifrån blev det lite bråttom. Vår hälsinge guide Karin hade beställt lunch på s/s Varpen. Det betydde båttur på Ljusnan med avgång från Bollnäs. Båten låg och 7

8 Allt samlat på ett ställe Ska du sälja eller köpa bostad ska du inte först behöva kontakta en fastighetsmäklare, sedan besöka en bank och dessutom komma ihåg att ringa ett försäkringsbolag. Hos oss finns allt samlat på ett och samma ställe: Fastighetsmäklare, Bank och Försäkring Det kallar vi heltäckande fastighetsförmedling. Har du planer att byta bostad? Ring oss idag tel Välkommen 8

9 väntade på oss för en drygt timslång tur nedströms Ljusnan. Dagens sista besök gjordes på den levande fäbodvallen Svedbo ovanför Harsa. Här fick vi höra om fäbodliv idag och hur det var förr. Mottagandet vid fäbodvallen stod en annan sångkändis från Hylands tv tid för. Där stod Cecilia Bruse som berättade om Svedbo och arbetet med djur och matberedning samt om umgänget med stintorna på vallen. Som avslutning på dagen väntade en 4 rättersmiddag och skön avslappning i hotellets bastu och pool. Den sista utflyktsdagen går färden norrut mot Delsbo och nordvästra Hälsingland. Delsbo och området runt Dellensjöarna bjuder besökaren på vackra naturscenerier. I Delsbo hålls varje sommar spelmansstämma vid kyrkan och den intilliggande hembygdsgården. Vårt tidiga morgonbesök, en dag mitt i veckan, lockade inte fram några spelemän. Men spelmän måste absolut inspireras av miljön runt Dellen. Hur förklaras det annars att det anordnas 3 st spelmansstämmor under loppet av 3 veckor på 3 olika platser i samma trakt. Ett kort uppehåll för att syna hembygdsgårdens alla gamla byggnader gjorde vi innan bussen gick vidare till Bjuråker. Här tittade vi in hos konstnären Bror Erik. Konstateras kort att konstnären har en egen lite udda uttryckssätt. Färden går vidare till dagens förmiddags kaffe. Bussen klättrade upp till Avholmsberget och serveringen där. En betagande vacker utsikt mötte oss i solskenet över de två Dellensjöarna. Det sägs att sjöarna uppstått efter ett meteorit nedslag. Hela resans mest avlägsna mål var Ersk-Mats gården i Hassela. En gård som svedjefinnarna anlade under 1700-talet. Ordförande i Ljusdals kulturnämnd bjöd på lunch och en intressant historik om gården. Det blev trångt men hjärtligt när vi 43 personer trängdes in i storstuga och pigkammare för att inta en utomordentligt god måltid. Lagad av Börje, som ordförande hette. Gården har varken el eller vatten, så bedriften att fixa vår mat klarades av med hjälp av ett litet transportabelt elverk och brunnsvatten. När vi färdas genom detta landskap kan man förstå statistiken över Sveriges tillgång på skog. När finnarna kom hit var anledningen just tillgången på skog. I deras hemland var skogsbristen stor. Finland, som då hörde till Sverige styrdes av hertig Karl, lovades fri tillgång till de svenska skogarna. Skogarna ansågs värdelösa av svenskarna. Det var bara för de nya bosättarna att märka ut sitt revir och få det registrerat. Besöket i Ersk-Mats gården blev lyckat. Dagen avslutas med ett besök i Hudiksvall innan kosan ställs mot hotellet och den avslutande middagen. Under middagen tackades guiden Karin för sitt goda arbete och vår reseledare Kurt för sina uppgifter liksom Tomas. Kanske lite vågat att tacka för hela resan innan den var slut Forts sid 10 med 10% SPF-rabatt! Gäller ej blomogram eller blomstercheckar. 9

10 Resans sista dag tog Tomas oss till Söderhamn för det obligatoriska förmiddagskaffet nu på Rådhuscaféet. En stund på egen hand i staden innan vi for ut till Skärså, ett fiskeläge med en fiskrestaurang Albertina. Här åt vi fyra olika fiskanrättningar som smakade utsökt gott. Skärså samhälle inkluderade även en glashytta som inför vårt besök var i gång. Glasblåsaren hade en del att förtälja om konsten att forma glasmassa. Efter en händelserik vecka anländer vi till hemstaden och är tacksamma för vad vi fått uppleva. Ett tack till Kurt och resekommittén för gott arbete och vi ser med förväntan fram mot kommande resor. Ur S-O Almgrens minnesarkiv. Häftiga Arrangemang Roliga Buketter Vi lämnar 10% rabatt till SPF-medlemmar! Välkomna! Fjärdhundragatan 44, telefon Ove och Carina 2 FÖR 1 Succén fortsätter. Köp ett par glasögon från 995 kr, inklusive enkelslipade standardglas från PENTAX, så får du ett andra par på köpet. Och det gäller även progressiva glas. Vid val av andra glas eller ytbehandlingar tillkommer kostnad enligt vår ordinarie prislista. Kungsgatan 20, Enköping Telefon Fax

11 Studieresa till Tallin SPF och rederiet Tallink Silja ordnade en studieresa till Estland för att ge PR åt resemöjligheterna i Österled. Vi var 34 personer från 13 SPF-föreningar som sammanstrålade på Tallinkterminalen den 13 juni. Där möttes vi av vår reseledare Reet Frid, en estniskfödd dam och hennes manlige assistent. Vi tilldelades våra hytter och dessutom två barbiljetter per person, berättigande till fria drinkar. En generös gest som motttogs med uppskattande förvåning. Uppskattat var också att vi släpptes ombord omedelbart efter ankomsten. Ingen lång vänta i terminalen som man annars är van vid. Så vi gick ombord på m/s Victoria. Ombord samlades vi genast i en konferenslokal där vi välkomnades med ett glas champagne. Varpå vi utrustades med namnbrickor på sedvanligt konferensmanér. Så berättade Reet om Tallinks utbud av resor och kryssningar. Som verkligen var mycket rikligt och lockande. Varpå följde en läcker trerätters middag med utvalda viner. Jag testade ölalternativet och kan försäkra att det estniska ölet måst få betyget MVG. Efter maten fick vi en visning runt på m/s Victoria. Vi passade på att prova våra barbiljetter och de fungerade perfekt. Biljetterna representerade ett värde av 50:60 och lustigt nog kostade nästan alla drinkar 50:60. Dagen därpå börjades förstås med en superb sjöfrukost. Ett dignande smörgåsbord med den obligatoriska prinskorven och köttbullarna. Varpå vi steg av båten Tallins hamn där en turistbuss väntade för att föra oss till dagens första utflyktsmål, staden Haapsalu. Så långt hade vi inte besvärats av sjösjuka, men den bitvis fruktansvärt ojämna vägen kom bussen att kränga och gunga på ett sätt som gjorde flera än mig illamående. Men resmålet var väl värt detta obehag. Haapsalu var en förtjusande idyll. En blandning av gamalt - förekrigetbyggt - och nytt. Men vi undrade över all flaggning på halv stång och ibland med svarta sorgband på flaggstängerna. Både privat och officiella. Var presidenten död? Nej, förklarade vår nya estniska guide, det var just idag för sjuttio år sedan, 14 juni 1941, som ryssarna samlade ihop estländare och deporterade dem till okänd ort. Få återvände. En tragedi utan motsvarighet i landets histora. I Haapsalu besåg vi den muromgärdade stadskärnan med bl a den imponerande domkyrkan. Där pågick en minnesgudstjänst för offren för deportation. En påminnelse för oss att vi lever i ett land som hade turen att undgå kriget och dess ohyggligheter. Lunchen intog vi i ett vitt kråkslott vid stranden. Den sorts byggnad som känntecknade badorter för 100 år sedan och då ofta kallades societetshuset. Ännu en genrös måltid med mycken mat och dryck. Och även nu med glädjen att slippa begära notan. Nåja, ölet fick vi betala själva, men det var ju överkomligt. 11

12 Vi besökte även ett Astrid Lindgren minne i Haapsalu. En liten idyllisk stadsdel där illustratören till hennes böcker bodde. Den kvinnliga tecknaren som skapade såväl Karlsson på Taket som Villa Villerkulla. Därefter tog sällskapet en skön promenad på en stenlagd strandväg i Haapsalubukten innan vår buss återbördade oss till Tallin. Där fick vi oss serverat en middag i Gamla Stan som är en nästan medeltida del av Tallin. Mysig, romantisk och bräddfylld av restauranger med uteserveringar och gammaldags ölkällare. Men servicen på vår källar var inte helt perfekt. Vi fick ölet till efterrätten. Som var glass. Natten tillbringades på Tallinns flottaste hotell. Tallinns City Hotel. Frukosten där var givetvis superb. Påföljande dag började med ett besök på Saku-bryggeriet, beläget en knapp mil utanför Tallinn. En talför och mycke humoristisk dam guidade oss runt bland löpande band med flaskor och burkar, jättestora kopparcisterner och ringlande rörledningar. Slutligen fick vi bänka oss vid rustika bord belamrade med ölflaskor av varierande slag. Med olika smaker och dito styrka. Som tilltugg ost och korvbitar och friterade lökringar. Det blev en intressant öltest och inte minst damerna lät sig väl smaka. Esterna kan verkligen brygga gott öl! Åter till Tallinn och nu fick vi ett antal timmar till eget förfogande. Vi shoppade och spisade lunch i Gamla Stans vindlande gator och gränder. Då fick vi för första gången denna resa öppna de egna portmonnäerna. Sista punkten i vår resa var väldigt intressant. Ett besök i en spioncentral där sovjetiska KGB huserat. Det var ett 24-våningshus, Hotel Viru, byggt på begäran av de härskande ryssarna. Men hissen gick bara till 23:e våningen, därovan fanns ingenting. Ingenting officiellt alltså. Men där fanns avlyssningscentralen varifrån alla hotellrummen kunde avlyssnas och även annan bevakning skötas. När Estland plötsligt blev fritt reste ryssarna bara ut ur landet och lämnade sitt arbetsmaterial kvar. En del av oss hittade märkliga stämplar med rysk text om att man var pålitlig och hade särskilda rättigheter. Somliga av oss stämplade det i sina pass och blir därmed kanske vördnadsfullt bemötta i dagens Ryssland. Eller åker kanske i fängelse... När vi gick ombord på stockholmsbåten som denna gång hette m/s Baltic Queen fick vi åter två barbiljetter á 50:60 för att testa denna båts drinkar. Vi fick även en rundvandring på m/s Baltic Queen som var ett helt färskt nybygge. En lyxbåt alltigenom. Sista punkten på vår studieresa blev en festlig buffémiddag på restaurangdäck, däck 7. Stämningen var hög och undertecknad tog tillfället i akt att spontant tacka både rederiet och SPF för denna alltigenom succéartade upplevelse. Natten blev lugn i Baltic Queens behagliga sängar. Redan klockan 7 (eller om den var 8) estnisk (eller om det var svenskt) tid väcktes vi till ännu en superb frukost innan vi klockan 10 svensk tid anlöpte Värtahamnen i Stockholm. Äntrade Morabussen som vi klev av vid Resecentrum i Enköping, mer än jättebelåtna med en verkligt givande resa. Ewert Moulin Distriktets höstmöte sept Då är det viktigt att delta i distriktets höstmöte på Viking Lines Cinderella 28-29/9. Programmet har vi sänt tidigare, det finns också på distriktets hemsida. Lars Nilsson, professor emeritus och läkemedelsansvarig på SPF, att inleda vårt möte med information om Äldres läkemedelsbehov - problem och möjligheter kl i Auditoriet, däck 9, konferensavdelningen. Egen bokning: Styrelsens platser slut. 12

13 SENIOR I TIDEN - inflytande, valfrihet, livskvalitet VISION med tidsanpassning Föreningars verksamhet har varit och kommer alltid att vara av vital betydelse oavsett vilken ålder man har. Behovet av kunskap och sociala relationer avtar inte därför att vi blir äldre. Tendensen talar för vikten av ett ökat engagemang som en nödvändighet för att kunna följa med i den snabba utvecklingen av ett samhällssystem i förändring. Utvecklingstakten i kombination med högre levnadsålder och åtföljande symptom, som i varierande grad begränsar handlingskraft och frihet, leder ofta till tendenser av isolerande karaktär. Vad som ovillkorligen gäller är att stimulera och engagera oss på sätt som motverkar negativa degenererande effekter till förmån för en positiv inställning till oss själva. Vår inställning skall med en tro på framtiden vara vägledande för omgivningen. Med dessa angivna intentioner skall föreningsaktiviteten utformas och konkretiseras i syfte att gynna rekryteringen. VÄRDEGRUND Grunden för introduktionen skall vara att verka för vetskapen om inflytandets betydelse, belysa och hävda valfrihetens egenskaper samt poängtera värdet av livskvalitet, vilket sammantaget baseras på demokratins rättsprinciper. Västanvind Startar höstterminen med övningar tisdagen den 6 september kl i västerledskyrkan. Ny ledare: Lena Westberg Kom och sjung med oss! Välkomna! Bowling Idrottshuset Måndagar kl Torvald Lund Ditt närmaste studieförbund tel fax Ågatan 15b Enköping 13

14 SPF:s resekommittés program under 2011 Datum: Program: 9-11 sept. *) Triangelkryss. Oslo Fredrikshavn Skagen Göteborg. Pris: 3790 kr 300 kr = 3490 kr sept. Distriktets höstmöte ombord på VikingLines Cinderella. Alla medlemmar är välkomna till diskussion, aktiviteter och rekreation. Företag och organisationer deltar med utställningar, information och specialerbjudande till oss. Kostnader inkl. mat och dryck för: Dubbelhytt B 540 kr/person. För enkelhytt B tillkommer 100 kr. För dubbelhytt A tillkommer 50 kr resp. 250 kr per person. 2 okt. Reginateatern i Uppsala. Eftermiddagsföreställning. Stardust. En jazzmusikalisk cabaret med Peter Lind and The Cabaret Band. Pris: 300 kr. OBS! Föreställningen har tidigarelagts från måndagen den 3 oktober! 4 okt. Steninge slottsgalleri samt besök i Sigtuna. Pris: 300 kr 20 okt. Dramaten. Den Girige av Moliére. Succén återkommer på stora scenen i höst. Medverkande: Johan Rabaeus, Christoffer Svensson, Sanna Sundqvist, Filip Alexandersson, Hans Klinga, Anita Wall, Erik Ehn, Claes Månsson, m.fl. Pris: 600 kr. Bokning på reservlista! 17 nov. *) Zpanska Flugan intar Chinateatern. Medverkande: Peter Dalle, Suzanne Reuter, Per Andersson m.fl. Pris: = 725 kr 20 nov. *) Örebro. Hjalmar Burlesque Revy. Pris: = 1045 kr 1 dec. Nya Parkteatern i Örebro. Eftermiddagsföreställning. Kafferepet med Peter Flack och Lasse Berghagen. Pris: 440 kr inkl. lunch i Örebro. Kaffe och smörgås under föreställningen. Bokning på reservlista! 12 dec. V-ås konserthus. Malena Ernman En klassisk julkonsert. Pris: 750 kr inkl. kaffe och smörgås i pausen. Sista anmälningsdag: 25 september. 16 dec. Gammaldags jul på hembygdsgården i Västanfors. Julbord på hotell Engelbrekt i Norberg. Pris: 500 kr *) = Resor i samarbete med NordSyd Resor. Nord Syd Resor: medlem i SPF Enabygden har rabatt. 50 kr på teaterresa, 300 kr på flerdagarsresa. SPF Enabygdens resekommitté: Bo Johansson tfn , Inga-Britt Säll tfn , Kurt Pettersson tfn

15 Märtas klurigheter Rätt eller Fel. Jag påstår att Frans Gruber har skrivit psalmen Stilla Natt. 2. Allsången på Skansen började 1935 med Egon Kjerrman. 3. Ingemar Stenmark tog sin sista världscupseger 1988 i Aspen, USA. 4. Tommy Körberg debuterade som 5-åring i Ronneby med Torparvisan. 5. August Strindbergs målning Fyrtornet såldes på auktion 1989 för 15,6 miljoner. 6. Mors Dag firades första gången i Sverige år Röda Kors skaparen Henrik Dunant levde mellan åren Engelbrekt utsågs till rikshövitsman i Arboga Vassbåten som Heyerdahl seglade med från Irak till Djibouti hette RA. 10. En svensk deckare, Christer Wijk, skrevs av Maria Lang. 11. Staden i Shakespeares En Midsommarnattsdröm är Paris. 12. Sven Hedin blev den siste svensk som blev adlad. 13. Sveriges djupaste sjö är Hornavan. Lycka till, önskar Märta Nytt telefonnummer till färdtjänst Bokning av färdtjänstresor Andra viktiga nummer i höst Trafikplanerare Skolskjuts, taxi Skolskjuts, buss Kompletteringstrafik Stadstrafik Teknikförvaltningens kundtjänst Seniortaxi Rätt svar på frågorna SPF-Enabygden nr Trosa 2. Sala 3. Örebro 4. Kramfors 5. Falkenberg 6. Malmö 7. Varberg 8. Skara 9. Kungälv 10. Åmål 11. Visby 12. Borlänge Rätt svar Grattis till Tor Enger som vann i förra numrets tävling. Det finns en triss lott att hämta på exp. Psykologen betraktade patienten och sa: - Jaha, herr Andersson, efter tjugo behandlingar anser jag att ni är botad. - Det verkar så, herr doktorn. - Så nu tror ni inte längre att ni är en sill? - Nej, verkligen inte. Jag kan inte begripa hur jag kunde inbilla mig det. - Då kan ni gå hem, herr Andersson. - Tack för allt hjälp, doktorn. Och adjö. Andersson lämnade mottagningen men en minut senare rycktes dörren upp och där stod Andersson, röd i ansiktet av upphetsning. - Det sitter en katt på trappan, doktorn. - Men vi var ju överens om att ni inte är en sill. - Ja, men hur ska katten kunna veta det? 15

16 B Fastighetbyrån i Enköping B Fastighetbyrån i Enköping Skall du sälja nu eller bara fundera lite? Välkommen redan nu till oss på Fastighetsbyrån. Tveka inte att ta kontakt så berättar vi mer hur du kan tjäna på att "fundera" ihop med oss när det Skall gällerdu dinsälja försäljning nu eller eller barabyte fundera av bostad. lite? Har du funderingar över din nuvarande bostadssituation? Välkommen till oss på dig! Fastighetsbyrån - Enköpings ledande fastighetsmäklare. Välkommen Hör av dig nu redan så bokar nu tillvi oss in på denfastighetsbyrån. tid som passar Tveka inte att ta kontakt så berättar vi mer hur du kan Välkommen! tjäna på att Tel: "fundera" ihop 00. med oss när det gäller din försäljning eller byte av bostad. Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer för dig. Undrar du vad din dig! bostad är värd? Vi vet. Vill du sälja? Välkommen! Just nu har Tel: vi många som 00. söker ett nytt boende. Hör av dig så bokar vi in en tid som passar dig. Hör av dig nu så bokar vi in den tid som passar Välkommen Tel Källgatan Undrar du vad din bostad är värd? Undrar Vi vet. du vad din ENKÖPING bostad fastighetsbyran.se är värd? Vi vet. ENKÖPING fastighetsbyran.se egra 11.03

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB

Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB Tack alla vänner som åkte med oss i år Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB Jag hoppas att ni har trivts riktigt bra på våra resor, fått lite avkoppling,

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 9 17 maj 2014 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius - Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

PROGRAM 2015. Tallinnkryssningar. Sparesor till Pärnu. Hotellövernattningar i Tallinn. Temaresor till Estland

PROGRAM 2015. Tallinnkryssningar. Sparesor till Pärnu. Hotellövernattningar i Tallinn. Temaresor till Estland PROGRAM 2015 Tallinnkryssningar Sparesor till Pärnu Hotellövernattningar i Tallinn Temaresor till Estland Välkomna med på resan vi hoppas att ni hittar någon resa som passar just er Vi som jobbar på Peters

Läs mer

med buss till Ulricehamn Nyheter!! Ulricehamn Båtturer på sjön Åsunden!! Metropolitan Opera i Ulricehamn!! Flerdagarsturer!!

med buss till Ulricehamn Nyheter!! Ulricehamn Båtturer på sjön Åsunden!! Metropolitan Opera i Ulricehamn!! Flerdagarsturer!! med buss till Ulricehamn 2010 Nyheter!! Båtturer på sjön Åsunden!! Metropolitan Opera i Ulricehamn!! Flerdagarsturer!! Ulricehamn Arrangemang för alla Ulricehamns Turistbyrå erbjuder kvalitativa reseupplevelser

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

RESOR Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping Anmälan om deltagande Telefonnumret är 26 88 65 Obs

RESOR Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping Anmälan om deltagande Telefonnumret är 26 88 65  Obs RESOR Reseprogrammet är tillgängligt för alla SPF-föreningar i Nyköpings och Oxelösunds kommuner, SPRF i Nyköping samt PRO i mån av plats. Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping. Aktuell information

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med oss och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 15-23 maj 2015 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius -Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich 31 maj 8 juni 2014 Följ med på en fantastisk whiskyresa till Skottland. I denna underbara miljö får du prova denna ädla dryck på flera av världens mest uppskattade destillerier. Vi åker över till Islay

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Korterbjudanden 2010-2011

Korterbjudanden 2010-2011 Korterbjudanden 2010-2011 20101223 Sköna dagar på Ystad Saltsjöbad Besök Ystad-Österlen och njut av några sköna dagar på Ystad Saltsjöbad. Med det klassiska paketet Sandshell får du en övernattning, 3-rätters

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Peters Buss AB Kryssning och Hotellövernattningar

Peters Buss AB Kryssning och Hotellövernattningar Peters Buss AB Kryssning och Hotellövernattningar Tallinnkryssningar Vi tar er till Estland sen 1997 M/S Victoria & Baltic Queen Kryssningar 3 dagar 2 nätter på fartyget 1 dag i Tallinn Vi startar från

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september Av Jan-Erik Björk (text och foto) Fredagen den 31 augusti FINNSAM:s höstkonferens ägde denna gång rum i Tiveden. Det var nästan tio år sedan som FINNSAM

Läs mer

Må bättre på Hennickehammars Herrgård

Må bättre på Hennickehammars Herrgård Må bättre på Hennickehammars Herrgård Hennickehammrs Herrgård väntar på att få välkomna dig! En Värmländsk saga HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD är en plats att bli förälskad i. Mjukt inbäddad i den trolska skogen,

Läs mer

2000-05-14 Tävling i boule på Fnisses gräsmatta, Tranholmen 2000-12-10 Årsmöte på Tomtejulmässa, Sollentunamässan

2000-05-14 Tävling i boule på Fnisses gräsmatta, Tranholmen 2000-12-10 Årsmöte på Tomtejulmässa, Sollentunamässan 2000-05-14 Tävling i boule på Fnisses gräsmatta, Tranholmen 2000-12-10 Årsmöte på Tomtejulmässa, Sollentunamässan Tomtar med autentiskt färdmedel (Prisse, Fnisse) 2001-08-11 Tävlingar i drakflygning och

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer Programförslag Gruppresa Amsterdam Tre nätter för grupper från 10 personer Varmt välkomna till Amsterdam! Upptäck Europas mest pittoreska huvudstad. De mysiga kanalerna och upplysta broarna, kantade av

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014

Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014 Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014 Välkomna med på en resa till Empress of the Baltic, Sankt Petersburg i Ryssland. Förmodligen har ingen stad i världen fått så mycket historisk

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2012

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2012 Semesterprogram Sommaren 2012 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2012. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

Birgittiner klosterkyrkan. 1 Nådendal. Muuntui»! (Qrmmi/

Birgittiner klosterkyrkan. 1 Nådendal. Muuntui»! (Qrmmi/ Birgittiner klosterkyrkan 1 Nådendal Muuntui»! (Qrmmi/ 240: Stockholm, ENDAST EN NATT för överfarten från Stockholm till Åbo med en av de turbåtarna dagliga»wellamo» (FÅA),»BORE I» (Bore),»BRYNHILD» (Svea)

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 Postens IF Ludvika och Postens Idrottsförbund inbjuder till POSTTRAMPET. Motionsklassen kommer att cykla på natursköna cykelbanor anlagda på gamla järnvägsbankar på

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2014 Det är lätt att se vem som har dalakraft. Bäst i branschen! Så säger våra kunder 100 % grön el El från förnybara källor Husakuten,

Läs mer

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Estland Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - E s t l a n d Estland Intensiv - Guidad Rundresa Utforksa det kulturella och historiska arvet i Estland på vår 8-dagars

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn,

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Estland Efter att ha länge följt den välkända föreläsaren

Läs mer

Här är bilderna som kommer vara stöd till när vi ska förklara hur vi haft det, vad vi gjorde och om man kan rekommendera att gör fler liknande resor.

Här är bilderna som kommer vara stöd till när vi ska förklara hur vi haft det, vad vi gjorde och om man kan rekommendera att gör fler liknande resor. Här är bilderna som kommer vara stöd till när vi ska förklara hur vi haft det, vad vi gjorde och om man kan rekommendera att gör fler liknande resor. Jag skriver även lite stöd meningar som ni får ta hjälp

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord! Inled julfirandet på något av våra fantastiska flytande kulturskatter, M/S Nya Skärgården från 1915 i Jönköping

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA

MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA Madrid och dess omgivning fascinerar! Här finns själva kärnan till det som idag utgör Spanien. Giftermålet 1479 mellan regenterna Isabella och Ferdinand enade Spaniens

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I Jönköping restauranger i Jönköping Tegel Matbar Galleri Sjön Köket levererar rustika, europeiska smaker i modern tappning under benämningen easy eating. Med ca 50 meter från

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Välkommen med! Torsdag 28 augusti kl. 11.00 Besök Kungliga slottet Följ med på en guidad visning av Representationsvåningarna på Kungliga

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8 Höstprogram 2014 Medlemmarna möts en gång i månaden (torsdagar) på Senioren, Kungsängsgatan 25. Ändringar och kompletteringar meddelas under Föreningsnytt i UNT på lördagar samt på vår hemsida www.spfpension.se/fyris.

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t Golfresa till Norra Sydafrika 20-30 januari 2013 Måndag 21 Januari 2013 - Ankomst till Johannesburg kl 08.35 på morgonen med flyg SA 261. Er lokalguide möter upp på flygplatsen och visar vägen till bussen.

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga Cinderellas evenemangsdäck Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga www.vikingline.se Se möjligheterna! I en tid när efterfrågan på rymliga mötesplatser ökar kan vi presentera ett

Läs mer

14, 15, 16 maj 2009. Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009!

14, 15, 16 maj 2009. Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009! 14, 15, 16 maj 2009 Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009! Företagare i branschen har försäljning av garn, vävstolar, vävredskap m m i Holma-Helsinglands fabrikslokaler i Sörforsa. Textila utställningar,

Läs mer

Resor 15-19 SEPTEMBER. ISLAND Vulkanernas och Sagornas Ö. Pris 8 995:-

Resor 15-19 SEPTEMBER. ISLAND Vulkanernas och Sagornas Ö. Pris 8 995:- 15-19 SEPTEMBER Resor ISLAND Vulkanernas och Sagornas Ö Vi badar i Blå Lagunens 40 vatten! Vi åker till Gyllene Cirkeln och tittar på Islands mest berömda sevärdheter Geysir, Gullfoss och Tingvalla. På

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer

Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer Båtturer Mariefred Strängnäs Aktiviteter Båtturer Dagskryssningar, räkkryssningar, kryssning

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I f Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden r UPPTAKTSRESAN Klockan 7.30 lörd!gg!l

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Sofiakatedralen i Novgorod Denna resa går till Novgorod län som

Läs mer

Vi ses i Glasriket! Har du frågor eller funderingar kontakta oss! 0481 452 15 info@glasriket.se

Vi ses i Glasriket! Har du frågor eller funderingar kontakta oss! 0481 452 15 info@glasriket.se Vi ses i Glasriket! Glasriket är ett resmål som är öppen året runt och kan erbjuda spännande sevärdheter för såväl gammal som ung. Här finns många fina besöksmål från glaset och shopping, till utvandrarbygden

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

26-29 SEPTEMBER 2008 TRE NÄTTER 20 PERSONER

26-29 SEPTEMBER 2008 TRE NÄTTER 20 PERSONER ISLAND ********** 26-29 SEPTEMBER 2008 TRE NÄTTER 20 PERSONER Vilket annat land i vår närhet kan vara mer spännande? På Island finns aktiva vulkaner, jättelika glaciärer och vildmarker så ödsliga att de

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Prislista 2015. Gotlands Museum

Prislista 2015. Gotlands Museum Prislista 2015 Gotlands Museum Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Gotlands Konstmuseum Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Kombibiljett -

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer