K elva är ett av Sjuhäradsbygdens mest attraktiva företagshus strategiskt beläget i Borås affärsdistrikt Katrinedal Business District.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K elva är ett av Sjuhäradsbygdens mest attraktiva företagshus strategiskt beläget i Borås affärsdistrikt Katrinedal Business District."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 K elva är ett av Sjuhäradsbygdens mest attraktiva företagshus strategiskt beläget i Borås affärsdistrikt Katrinedal Business District. Här ligger även Uddetorp Invests kontor.

3 UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRET I KORTHET En viktig förändring under 2013 är namnändringen av moderbolagets firma från AB Cernera till Uddetorp Invest AB. Det nya namnet är en markering att vi går från ett mer passivt ägarbolag till Uddetorp Invests roll som aktiv aktör. Utvecklingen av Uddetorp Invest AB innebar en tydligare uppdelning av koncernens affärsområden. Våra verksamheter återfinns företrädesvis inom affärsområdena Fastigheter & Skog, Hotell & Restaurang samt Skönhet & Hälsa. Av stor betydelse för Uddetorp Invests verksamhet är även att Lars Angwald i augusti 2013 tillträdde som VD för koncernens fastighetsbolag Cernera Fastigheter AB. Uddetorp Invest AB:s omsättning under 2013 var 160 Mkr och eget kapital uppgår till 242 Mkr. Antalet helårsanställda medarbetare i koncernens verksamheter är 74. Mkr Totala tillgångar Koncernen Mkr Omsättningsutveckling Koncernen NYCKELTAL Cernera Fastigheter AB Viskans Mat & Dryck AB Onyx Sportcenter AB Syskonen Anderssons Restaurant AB Barbershop i Borås AB 1 Hotell Sköna Nätter HB 2 Nettoomsättning Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Resultat efter finansiella poster Tkr Tkr 965 Tkr Tkr 106 Tkr 986 Tkr 1 Omfattar 9 månader 2 Omfattar 16 månader ÅRET I KORTHET - 3

4 INNEHÅLL VISION AFFÄRSIDÉ OCH MÅL Året i korthet...3 Innehåll...4 VD har ordet...6 Vision och historia...8 Affärsidé och mål...8 Styrelse...9 Koncernstruktur...10 KONCERN- STRUKTUR 14 Revisionsberättelse VERKSAMHETER Historia Uddetorp Säteri Verksamheter...14 Förvaltningsberättelse Flerårsjämförelse...24 Resultaträkning koncernen...25 Balansräkning koncernen...26 Kassaflödesanalys koncernen...28 Moderbolagets resultaträkning...29 Moderbolagets balansräkning...30 Kassaflödesanalys moderbolaget...32 Noter för moderbolaget och koncernen INNEHÅLL

5 UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING

6 Ny VD för Cernera Fastigheter En kort sammanfattning av året ger vid handen att koncernens fastighetsbolag Cernera Fastigheter och dess verksamhetsgrenar Fastighetsförvaltning och Kommersiella fastighetsprojekt under 2013 ytterligare förstärkt sin position som en stark lokal aktör. Företagets nya VD Lars Angwald, som tillträdde i augusti 2013, har haft glädjen att välkomna flera nya företag i våra fastigheter. Året har också inneburit ombyggnader och utveckling av flera fastigheter. Externa värderingar visar på en fortsatt värdetillväxt för våra förvaltningsfastigheter. FRÅN CERNERA TILL UDDETORP INVEST Låt mig först konstatera att år 2013 i sanning varit ett händelserikt år. Flera av våra verksamheter har gjort stora framsteg, många bokslut visar goda resultat och framtiden ser både ljus och spännande ut. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla våra duktiga medarbetare i koncernen, till ledande befattningshavare och samarbetspartners. Ett gediget arbete har under året presterats för att förbättra organisation och arbetssätt, att implementera nytt affärs- och lönesystem samt att integrera och utveckla våra olika verksamheter. Vi står väl rustade för framtiden när vi nu också expanderar och renoverar vårt huvudkontor. Nytt namn på koncernen En viktig förändring under 2013 är namnändringen av moderbolagets firma från AB Cernera till Uddetorp Invest AB. Det nya namnet är en markering att vi går från ett mer passivt ägarbolag till Uddetorp Invests roll som en aktiv aktör i såväl befintliga verksamheter som i sökandet efter nya. Med namnbytet uppnåddes ännu en effekt, vi minskar risken för sammanblandning av moderbolagets tidigare namn AB Cernera och dess dotterbolag Cernera Fastigheter AB. Uddetorp Invests affärsidé är således att vara en aktiv ägare som med långsiktigt engagemang investerar i verksamheter med expansionsmöjligheter. Vi går in i affärer för att bygga såväl ekonomiska värden som värden av annan karaktär. Verksamheterna återfinns företrädesvis inom affärsområdena Fastigheter & Skog, Hotell & Restaurang samt Skönhet & Hälsa. Vidare introducerade vi, till glädje för våra hyresgäster, i början av året Cernerakortet. Kortet berättigar våra hyresgäster rabatter och erbjudande hos många av alla de företag som hyr av oss samt hos koncernens egna verksamheter. För att ytterligare positionera oss som den starka lokala aktören med engagemang i stadens utveckling, har vi även bjudit in våra hyresgäster till såväl stadsvandringar med Stadsantikvarie Fredrik Hjelm som skulpturvandringar med kulturnämndens ordförande Bengt Wahlgren. Planer för 550 bostäder Cernera Fastigheters verksamhetsgren Bostadsprojekt har under året gjort stora framsteg. Samtliga våra fem projekt ligger i planprocess och inom en tvåårsperiod väntas vi ha fastställda planer för cirka 550 bostäder, varav cirka 200 bostäder är i egen projektportfölj och resterande del utgör hälftenägda bostäder i samarbetsprojekt. För ett av projekten, Trädgårdsstaden Hestra (Kantaten 1), väntas bygg- och säljstart under Området, är som namnet beskriver, beläget på attraktiva Hestra i Borås och totalt planeras för cirka 150 lägenheter i unikt område med stadens närhet och naturen runt knuten. Nyheter inom Hotell & Restaurang Inom affärsområdet Hotell & Restaurang har hotellverksamheten Sköna Nätter inkorporerats i koncernen. Verksamheten har under flera års tid visat en positiv utveckling och under året har erbjudandet avseende mat och dryck utvecklats. För sjunde året i rad ökar Viskans Mat & Dryck AB omsättning och resultat. Viskans fyra caféer/restauranger i staden har blivit självklara mötesplatser för många boråsare. Café Viskan i centrum uppmärksammades även nationellt då caféet rankades högt i restaurang- och caféguiden White Guide Café. Förra årets stora händelse i Borås restaurangvärld var dock öppnandet av Viskan Vinbar vägg i vägg med Café Viskan 6 - VD HAR ORDET

7 UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING 2013 på Sandwalls plats. Sedan portarna slog upp i september har kunderna strömmat till. Viskan är ett ungdomligt fik/bistro/ bar mitt i Borås där det alltid är fullt av folk. Mysiga rum och härliga prång med udda bänkar och färgglada kuddar. Den glada personalen är både uppmärksam och snabb samt klarar av att fixa en god latte med art. (ur White Guide Café 2013) Jag kan konstatera att vår lunch- och cateringverksamhet med restaurangen Syskonen Anderssons har haft ett motigt år. Brister i organisationen ses som den största orsaken till den försämrade lönsamheten. Ett åtgärdsprogram togs fram under hösten innefattande förändring i personal, nya smakupplevelser, varumärke, omprofilering och service. Vad vi hittills kunnat utläsa har åtgärderna visat positiva tecken genom ökade försäljningsvolymer, fler och fler gäster samt långsam ökning av tidigare tappad catering. Uddetorp Säteri en ny verksamhet Under slutet av året kunde vi också hälsa en ny verksamhet välkommen in i koncernen. Genom ägarfamiljens köp av det pietetsfullt renoverade säteriet Uddetorp cirka 15 km norr om Borås, grundlades etableringen av en exklusiv mötesplats och konferensgård. Det helägda dotterbolaget Uddetorp Säteri, med affärsidén att arrangera exklusiva möten, kommer att utvecklas under Bra resultat för Onyx Några ord om framtiden Uddetorp Invest kommer genom sina verksamheter vara en del av människors vardag och helg. Därför ser jag att vi har ett ansvar att ta aktiv del i utvecklingen av såväl verksamheterna som Borås Stad. Tillsammans med våra verksamheters ledningspersoner kommer vi fortsätta att bygga varumärkena samt finjustera i styrning av ekonomi, affärssystem och organisation för att ytterligare stärka koncernens långsiktiga engagemang. De större direkta åtgärder som kommer att vidtagas under 2014 är bland annat utbyggnad av Café Viskan i Knalleland. Vidare planeras för expansion av Onyx Knalleporten vilket kommer ge ökade möjligheter för såväl ordinarie gymverksamhet som för CrossFit. Tillbyggnaden med nya möjligheter kommer naturligtvis lämpligt då Onyx Knalleporten firar 5-årsjubileum. Som tidigare nämnts föreligger även omfattande projektplaner för Cernera Fastigheter. Vi lever i en omtumlande tid med osäkerhet om vilken fart konjunkturen kommer att ta. Jag bedömer dock att vi kommer få se en måttlig tillväxt i kombination med fortsatt låga räntor, vilket är en bra utgångspunkt för våra verksamheter. Att verksamheterna dessutom i huvudsak bedrivs i Borås, en entreprenörsdriven tillväxtort, skapar goda affärsmöjligheter som vi ska tillvarata. Så om jag inledde med att fastslå att 2013 varit ett händelserikt år, är det mycket som pekar på att nästa års summering kommer att konstatera detsamma. Robert Smith Verkställande direktör Koncernens verksamheter inom området Skönhet & Hälsa har också haft ett bra år. Onyx, med tre gymanläggningar i Borås, har kunnat börja skörda frukterna av det långsiktiga arbete som lagts ned för att utveckla utbudet till sina kunder. Onyx har även under året gjort stora ombyggnader i sin centrumanläggning samt utökat rehabverksamheten i Knalleland. År 2013 gick vi även in som delägare i hårsalongen Barbershop. Salongen flyttades och nyöppnades i april i nya lokaler med en inredning som lät tala om sig såväl lokalt som nationellt. VD HAR ORDET - 7

8 VISION OCH HISTORIA Vår vision: Långsiktigt värdeskapande Historia Uddetorp Invest Uddetorp Invest ser sitt ägande och engagemang i koncernens verksamheter som långsiktigt. Då innehavet av befintliga verksamheter och eventuella förvärv av nya grundar sig i ett genuint intresse och aktivt deltagande i utvecklingen, ser vi att värdena som skapas kan vara av såväl ekonomisk som av annan art; exempelvis ett bättre utbud av mat och dryck samt möjligheter till hälsofrämjande åtgärder och rekreation. Visionen att skapa värden som har betydelse på lång sikt är en drivkraft med stark förankring i såväl lönsamhet som lust och intresse. Visionen att skapa värden som har betydelse på lång sikt är en drivkraft med stark förankring i såväl lönsamhet som lust och intresse. Uddetorp Invest AB:s verksamhet startades 1984 av familjen Tillväxt Smith i som resultat fortfarande Koncernen äger och driver företaget. Mkr Koncernens huvudverksamhet är och har historiskt varit fastighetsförvaltning 60 samt handel med värdepapper, men man verkar inom tre affärsområden: Fastigheter & Skog, 50 Hotell & Restaurang samt Skönhet & Hälsa. 40 År 2013 förvärvade ägarfamiljen skogsegendomen 30 Uddetorp Säteri strax norr om Borås. I samband med detta 20 beslöts ändring av moderbolagets firmanamn till Uddetorp 10 Invest AB. Orsaken till namnbytet är dels kopplingen till familjegården, dels tydliggörande av dotterbolaget 0 Cernera Fastigheter AB:s verksamhet Mkr Mkr 60 Tillväxt i resultat Koncernen Mkr Mkr Tillväxt Eget i omsättning kapital Koncernen Mkr AFFÄRSIDÉ Tillväxt i omsättning OCH Koncernen MÅL Mkr Uddetorp Invest ska genom engagemang, affärs- 200 mässighet och möjliga synergier för koncernens verksamheter investera i och aktivt utveckla bolag med expansionsmöjligheter. Verksamheterna återfinns företrädesvis 150 inom områdena Fastigheter & Skog, Hotell & Restaurang samt Skönhet & Hälsa. Kärnvärden 100 Våra kärnvärden sammanfattar vad Uddetorp Invest står för och vad vi strävar efter att uppnå. De stödjer arbetet 50 att förverkliga vision och 2011affärsidé, 2012 varför 2013de genomsyrar allt som görs i varumärkets namn. Kärnvärdena utgör en samlande gemenskap för varumärket och tydliggör vilka som är varumärkets bestående värden. Totala tillgångar Koncernen Mkr LÅNGSIKTIGHET 1000 : De som arbetar i våra verksamheter, gör affärer eller samarbetar med Uddetorp Invest ska känna sig säkra i vetskapen att vårt engagemang är på lång sikt. TRYGGHET: 800 Vårt långsiktiga förhållningssätt skapar trygghet i alla led. Tryggheten uppstår även genom Uddetorp Invests affärsmässighet, fokus och strukturella ordning. ENGAGEMANG: 600 Oavsett om det gäller del- eller helägande i 2009 företag, 2010 sponsring 2011eller 2012 relationen 2013till medarbetare är Uddetorp Invests agerande engagerat. Finns inte engagemanget ger vi oss inte in i affären. 8 - VISION, AFFÄRSIDE

9 UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING 2013 STYRELSE Uddetorp Invest AB:s styrelse består av sju ledamöter, inklusive ordförande. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Utbildning och befattning avser tiden när ledamöterna valdes in innevarande period. BO SMITH Ordförande Född 1938 Styrelseledamot sedan 1984 Delägare ROBERT SMITH VD och koncernchef Född 1964 Styrelseledamot sedan 2004 Delägare MARTIN SMITH Vice VD Född 1970 Styrelseledamot sedan 2004 Delägare INGELA SMITH Född 1966 Styrelseledamot sedan 2004 Delägare KERSTIN SMITH Född 1939 Styrelseledamot sedan 2004 Delägare TORE B CARLSSON Född 1944 Styrelseledamot sedan 2004 Utbildning: Jur. kand. Advokat och partner i Advokatfirman Glimstedt, styrelseledamot i IFK Göteborgs huvudstyrelse GUNNAR WRAMSBY Född 1956 Styrelseledamot sedan 2004 Utbildning: Ek. dr Undervisar vid Högskolan i Borås, medförfattare till boken Företagets finansiella miljö STYRELSE - 9

10 KONCERNSTRUKTUR Cernera Fastigheter AB Cernera Bostads AB PROJEKTFASTIGHETER Cernera K7 AB FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Cernera Maskrosen AB CEB Holding I AB CEB Holding II AB Cernera Byttorpshörn 1 AB Cernera Karlsnäs AB Cernera City AB Cernera Katrinedal 11 AB Cernera Solrosen 6 AB Cernera Landala 2 AB Cernera Solrosen 6 KB Cernera Heimdal AB 50 % Cernera Eldflugan 1 AB Pallas 1 Fastighets AB Cernera Bryggaregatan AB Projekthus 10 i Borås AB Cernera Östermalm AB ABCME Kantaten 1 AB Cernera Näckrosen AB Cernera Merkurius 1 AB CBME Holding 1 AB CBME Holding 2 AB Cernera Perseus 3 AB Cernera K1:158 AB MRB Alfa AB 50 % 10 - KONCERNSTRUKTUR ABCWB M 1-10 Fastighets AB

11 UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING 2013 Seklernas Hus i Borås AB MRB Fanborgen AB Cernera Capital AB Cernera Invest AB Talgdanken III AB KB Norrmalm KB Blåsippan 50,9 % Uddetorp Säteri AB Hushållsgruppen Holding Sverige AB Club Onyx AB Viskans Mat & Dryck AB Cernera Projektutveckling AB 50 % Hushållsgruppen 7H AB Onyx Sportcenter AB Syskonen Anderssons Restaurant AB Barbershop i Borås AB Hotell Sköna Nätter KONCERNSTRUKTUR - 11

12 UDDETORP SÄTERI EN GÅRD MED HISTORIA Uddetorp Invest har fått sitt namn från sätesgården Uddetorp Säteri strax norr om Borås. Säteriet har dokumenterade anor sedan 1545 men har sannolikt en ännu längre historia. Då, 1545, var gården sätesgård för Bengta Mattsdotter-Kafle, änka efter Olof Bosson-Oxehuvud. Idag ägs det högt och naturskönt belägna säteriet med vidsträckt utsikt av familjen Smith. Den pietetsfullt renoverade mangårdsbyggnaden från senare delen av 1700-talet är inredd med noggrant utvalda antika möbler och andra tidstypiska detaljer. Omgivningarna med naturbetesmarker, åkermark samt skog med inslag av ädellövskog bjuder in till behagligt friluftsliv och rogivande promenader. Till säteriet hör även ett flertal gårdsbyggnader, damm med kräftfiske, jaktmarker samt fiskevatten i Lassesjön STYRELSE

13 UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING 2013 KONCERNSTRUKTUR - 13

14 VÅRA VERKSAMHETER Med såväl familje- som företagsmässiga rötter i Borås ligger den anrika textil- och entreprenörsstaden oss varmt om hjärtat. Vidare har vi genom vårt bolag Cernera Fastigheter ett stort fastighetsbestånd i Borås, varför det har fallit sig naturligt att Uddetorp Invest främst engagerat sig i verksamheter i Borås med omnejd. Uddetorp Invest driver verksamheter företrädesvis inom områdena Fastighet & Skog, Hotell & Restaurang samt Skönhet & Hälsa men vi utesluter aldrig intressanta affärer. Vår avsikt är alltid att gå in med ett långsiktigt perspektiv samt vara en aktiv ägare eller delägare. Verksamheterna ska ha en historia av ekonomisk hållbarhet och en tydlig affärsidé. För att diskutera engagemang i nya verksamheter gör vi anspråk på en tydlig presentation, dokumenterad behovsanalys, förslag till samarbete samt vilja och engagemang till utveckling. Vi gillar Borås Med de flesta av våra verksamheter i Borås vill vi vara en aktiv part av stadens utveckling. Borås har under de senaste åren delvis återtagit sin position som mode- och textilstad. Staden har även positionerat sig som kulturoch skulpturstad. Båda positionerna bidrar naturligtvis positivt till utvecklingen av våra verksamheter inom områdena Fastighet & Skog, Hotell & Restaurang samt Skönhet & Hälsa. Därför ser vi det som viktigt att vi har ett utvecklande samarbete med Borås Stad. Varför det har fallit sig naturligt att Uddetorp Invest främst engagerat sig i verksamheter i Borås med omnejd. STARKA LOKALA VARUMÄRKEN 14 - VERKSAMHETER

15 UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING 2013 Ägarandel % Nettoomsättning Tkr Resultat efter finansiella poster Tkr Balansomslutning Tkr Eget kapital Tkr Soliditet...22 % Cernera Fastigheter AB Cernera Fastigheter AB är ett starkt, lokalt förankrat fastighetsbolag i Borås. Bolagets huvudsakliga verksamhet består av förvaltning, utveckling och förädling av kommersiella fastigheter och bostäder. Verksamheten är strukturerad i tre affärsområden - Fastighetsförvaltning, Kommersiella fastighetsprojekt och Bostadsprojekt - där enskilda projekt och fastigheter under en process kan drivas under mer än ett affärsområde. Bolaget har en betydande projektportfölj av bostäder. Koncernen har genom flera års utveckling av ett antal kommersiella fastigheter skapat ett attraktivt fastighetsbestånd, där merparten utgör ytor för kontor och handel. Utvecklingsarbetet har fortgått under innevarande räkenskapsår och totalt har investerats 26 Mkr (39 Mkr) i ett antal olika projekt och lokalanpassningar till kunder. Investeringarna har ökat nettoomsättningen med 6 % (9 %) och med hjälp av en positiv ränteutveckling har resultatet efter finansiella poster, rensat från återförda nedskrivningar, ökat med 28 % (30 %). Under året har bolaget fått ny VD som utvecklat organisationen, stärkt bolagets struktur för fortsatt expansion samt frigjort kapacitet och tid för ägarna att utveckla nya projekt och verksamheter. Trenden med ökade hyresintäkter, till största delen beroende av ökad uthyrning, har hållit i sig under 2013 och ser ut att fortsätta under VERKSAMHETER - 15

16 VERKSAMHETER Ägarandel... 50,9 % Nettoomsättning Tkr Resultat efter finansiella poster Tkr Balansomslutning Tkr Soliditet...34 % Viskans Mat & Dryck AB För sjunde året i rad ökar Viskans Mat & Dryck AB omsättning och resultat. Viskans fyra caféer/restauranger i staden har blivit mötesplatser för många boråsare. Café Viskan i centrum uppmärksammades även nationellt då caféet rankades högt i restaurang- och caféguiden White Guide Café. Viskan är ett ungdomligt fik/bistro/bar mitt i Borås där det alltid är fullt av folk. Mysiga rum och härliga prång med udda bänkar och färgglada kuddar. Den glada personalen är både uppmärksam och snabb samt klarar av att fixa en god latte med art. Förra årets stora händelse i Borås restaurangvärld var öppnandet av Viskan Vinbar vägg i vägg med Café Viskan på Sandwalls plats i Borås city. Vinbaren har snabbt etablerat sig som en populär restaurang. Med en flexibel organisation, effektiv ekonomistyrning och ett utbud som motsvarar marknadens behov fortsätter verksamhetens expansion. Ett första steg under 2014 är utbyggnad av Café Viskan i Knalleland. Det är också glädjande att konstatera att svenskens intresse för olika former av kaffe samt mer kontinentala restaurangvanor har kommit för att stanna VERKSAMHETER

17 UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING 2013 Ägarandel % Nettoomsättning Tkr Resultat efter finansiella poster Kr Balansomslutning Tkr Soliditet...34 % Onyx Sportcenter AB Onyx har med sina tre gym i Borås som affärsidé att erbjuda träning och friskvård med fokus på familjen. Onyx bedriver även rehabiliteringsverksamhet genom bland annat sjukgymnastik, KBT och akupunktur. Under 2013 har fokus på tydligt budgetansvar för ansvariga medarbetare, tidseffektiviseringar av arbetsscheman utifrån nyttjandegrad av anläggningar samt en ökad kostnadsmedvetenhet bidragit till ett bra resultat. Föregående år har även präglats av ombyggnaden av anläggningen i centrum. Där har Onyx utifrån behov och önskemål byggt om lokalerna och investerat i redskap och vikter för att erbjuda en anläggning med hög standard för gymverksamhet med fokus på fria vikter och maskiner. Vidare satsade Onyx under hösten 2013 på att stärka sitt erbjudande med personliga tränare vilket direkt gav verksamheten ett stort uppsving. De har också investerat tid och kraft på de nya koncepten Kom i form och Toppform. Kom i form, som främst vänder sig till människor som aldrig satt sin fot i en träningslokal, har visat sig mycket framgångsrikt. Onyx har även behållit sin position i Borås som den ledande aktören avseende gruppträning och CrossFit. VERKSAMHETER - 17

18 VERKSAMHETER Ägarandel...50,9 % Nettoomsättning Tkr Resultat efter fin Tkr Balansomslutning Tkr Soliditet...16 % Syskonen Anderssons Restaurant AB Husmanskost när den är som godast är löftet lunch- och cateringrestaurangen Syskonen Anderssons ger sina dagligen återkommande lunchgäster. Restaurangen har under en tid dragits med organisatoriska problem. Detta har orsakat försämrad lönsamhet. Under år 2013 har emellertid åtgärder vidtagits som redan visat god effekt. Genom ny driftschef och duktiga kockar har man tagit tillbaka positionen som en restaurang känd för vällagad husmanskost. Höstens åtgärder har även inneburit översyn av varumärket Syskonen Anderssons där en varumärkesplattform definierats. Arbetet har tagit sig uttryck i ny logotyp, ett grafiskt formspråk som överensstämmer med verksamhetens värderingar samt mindre men betydelsefulla åtgärder avseende restaurangens inredning och kökets funktioner. Ägarandel...25,45 % Nettoomsättning Tkr Resultat efter fin Kr Balansomslutning Tkr Soliditet...10 % Omfattar 9 mån Barbershop i Borås AB Hår- och makeupsalong i Borås city som inte bara positionerat sig i premiumsegmentet tack vare sin höga kompetens utan även genom en extraordinär miljö och inredning. Reaktionerna från kunder, press samt mode- och frisörbloggare var mycket positiva, vilket bekräftade vår övertygelse om att kombinationen hög kompetens samt särskiljande uttryck stärker varumärke och verksamhet på ett genomgripande vis. Något som också visat sig i ökad kundtillströmning. Idag är Barbershops frisörer fullbokade. Detta i en stad med en överetablering av salonger. Barbershops varumärkesplattform sågs över under sista kvartalet Ett arbete som under första kvartalet 2014 bland annat resulterat i ny logotyp och hemsida VERKSAMHETER

19 UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING 2013 Ägarandel % Nettoomsättning Tkr Resultat efter fin Kr Balansomslutning Tkr Soliditet % Omfattar 16 mån Hotell Sköna Nätter Trestjärniga Hotell Sköna Nätter har 66 rum och 120 bäddar och ligger på promenadavstånd till Borås city. Verksamhetens affärsidé är att erbjuda prisvärt hotellboende med personlig atmosfär för affärsresenärer, projektboende, turistande barnfamiljer och gruppresor. Året som gått har likt tidigare år visat positiv utveckling. Förklaringen till den goda utvecklingen står med största sannolikhet att finna i att Sköna Nätter som ett litet, flexibelt hotell erbjuder value for money, där hög service och god standard på rum och övriga miljöer står sig väl i konkurrensen med hotell i den högre prisklassen. Hotellets inkorporering i koncernen Uddetorp Invest under våren 2013, är ett fortsatt steg i Sköna Nätters utveckling. Vidare togs det beslut i mars 2014 att ansluta Sköna Nätter till den rikstäckande kedjan Sweden Hotels, där gäster bokar personliga och privatägda tre- och fyrstjärniga affärshotell. Ägarandel...100% Verksamheten är under uppstart varför några väsentliga siffror inte finns. Uddetorp Säteri AB Hösten 2013 förvärvade Familjen Smith, ägare av Uddetorp Invest, skogsegendomen Uddetorp Säteri. Samtidigt bildades bolaget Uddetorp Säteri AB. bröllop med samma exklusiva känsla avseende miljö, mat och omtanke kring minsta detalj. För att kunna utöka erbjudandet planeras även om- och tillbyggnader under Säteriet strax norr om Borås är en pietetsfullt renoverad sätesgård med dokumenterad historia sedan 1500-talet, som erbjuder exklusiva mötesmöjligheter för grupper med höga krav på avskildhet, service och miljö. Man kommer även att arrangera middagar och VERKSAMHETER - 19

20 I april 2013 blev Uddetorp Invest delägare i Barbershop. Salongen flyttades till nya lokaler som byggdes om och inreddes för att överensstämma med varumärkets image.

21 FINANSIELL RAPPORT UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING 2013

22 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Uddetorp Invest AB, organisationsnummer , får härmed avge redovisning över företagets och koncernens verksamhet för räkenskapsåret Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. Under året har bolagets firma ändrats från AB Cernera till Uddetorp Invest AB. Moderbolaget Uddetorp Invest AB är moderbolag i en koncern verksam inom i huvudsak tre olika affärsområden; Fastigheter & Skog, Hotell & Restaurang samt Hälsa & Skönhet. Bolaget svarar för koncernbolagens ekonomiska administration, utveckling av affärsmodeller, ledningsgruppsamverkan, övergripande marknadsföring samt sponsorsamarbeten. Vidare finns väl uppbyggda externa kontakter inom juridik, skatt och finansiering. Verksamheten bedrivs från koncernens huvudkontor i Borås. Uddetorp Invest investerar i huvudsak i verksamheter med stor utvecklingspotential och där bolaget kan tillföra ekonomisk kompetens, lednings- samt styrelsefunktioner, ett brett kontaktnät, personalhantering samt marknadskompetens. I koncernen ingår varumärkena Cernera Fastigheter, Onyx, Café Viskan, Syskonen Andersson, Barbershop (fr.o.m. april 2013), Uddetorp Säteri (fr.o.m. december 2013) samt Hotell Sköna Nätter (fr.o.m. april 2013). Koncernens verksamheter Koncernens verksamheter har med något enstaka undantag visat en god utveckling och fina resultat. Cernera Fastigheter Cernera Fastigheter jämte dotterbolag äger och förvaltar fastigheter i Boråsregionen. Inom beståndet finns såväl färdigförädlade förvaltningsfastigheter samt projektfastigheter. Bolaget är en av de ledande aktörerna inom sitt marknadsområde och har en stark marknadsposition. Förvaltningsfastigheterna innehåller i huvudsak ytor för kontor och handel, men det finns även ett visst inslag av bostäder samt hotelloch restauranglokaler. Genomgående är fastigheterna i gott skick och har en attraktiv belägenhet. Externa värderingar utvisar per sista december 2013 ett fastighetsvärde för förvaltningsfastigheterna om 950 Mkr varav 860 Mkr utgör egen andel. Projektportföljen innehåller fastigheter som är under utveckling, bl.a. planeras för byggnation av ett stort antal bostadslägenheter. Samtliga våra projekt är i detaljplaneskede. Onyx Sportcenter Onyx är med tre anläggningar, drygt 70 instruktörer, cirka 150 pass i veckan, definitivt det gym i Borås som har bredast erbjudande för alla i familjen - barn som vuxen. De tre anläggningarna - Borås centrum, Knalleporten samt Knalleland - tillgodoser människors skiftande behov och önskemål av träning genom att erbjuda något olika inriktning; allt från träning med tyngre fria vikter i centrala Borås, CrossFit i Knalleporten till fokus på rehab i Knalleland. Alla tre anläggningarna erbjuder självklart även det traditionella gymmets alla möjligheter. Barbershop Barbershop blev under våren 2013 en del av Uddetorp Invest. Bolaget bedriver skönhetssalong i attraktiva och mycket unika lokaler i Borås. Viskans Mat & Dryck Viskan driver framgångsrikt café- och restaurangverksamhet på fyra olika platser i Borås. Café, bistro och Vinbar på populära Sandwalls plats mitt i Borås, café med central placering i Knalleland samt hälsoinriktat café i samarbete med gymmet Onyx i Knalleporten. Viskans caféer och restauranger har blivit självklara mötesplatser i Borås. Syskonen Andersson Syskonen Andersson bedriver lunch- samt cateringverksamhet från förhyrda lokaler i Tovek s bilanläggning i Knalleland. Restaurangen erbjuder vällagad husmanskost med tillhörande salladsbuffé, antingen på plats eller levererat till arbetsplatser eller till olika evenemang. Hotell Sköna Nätter Bolaget bedriver ett personligt trestjärnigt hotell på Östermalm i Borås, totalt finns 66 rum med 120 bäddar. Under hösten 2013 har verksamheten utökat sitt erbjudande vad avser mat och dryck. Verksamheten förvärvades under räkenskapsåret. Uddetorps Säteri Uddetorp Säteri är en nyetablerad rörelse som kommer erbjuda exklusiva möten i en unik miljö, de första kunderna väntas under våren Väsentliga händelser under året Under 2013 har moderbolagets firma namnändrats från AB Cernera till Uddetorp Invest AB. Det nya namnet är en markering att vi går från ett mer passivt ägarbolag till en mer aktiv aktör i såväl befintliga verksamheter som i nya. Med namnbytet minskar risken för sammanblandning av moderbolagets tidigare namn AB Cernera och dess dotterbolag Cernera Fastigheter. I samband men namnbytet presenterades en ny hemsida och en ny grafisk profil för bolaget. Det har varit fullt fokus på att förbättra och stärka organisationen och vårt arbetssätt, att implementera nytt affärs- och lönesystem samt att integrera och utveckla våra olika verksamheter. Inkråmet i Hushållsgruppen i 7H AB har sålts den 1 mars Fastighetsrörelsen har visat fin utveckling och i augusti 2013 tillträdde Lars Angwald som ny VD. Under året har i fastighetsrörelsen investerats 26 Mkr i befintliga fastigheter. Detaljplanearbetet för våra bostadsprojekt har utvecklats väl. Viskan Mat & Dryck AB öppnade i september 2013 en ny anläggning, Viskan Vinbar. Etableringen har mottagits mycket väl av Boråspubliken. Onyx Sportcenter AB har under året renoverat och uppgraderat sin centrumanläggning, vidare har rehabverksamheten i Knalleland utökats. Väsentliga händelser efter räkenskapsåret I mars 2014 har tecknats avtal om förvärv av fastigheten Borås Landala 1. Byggnaden, som inrymmer knappt kvm uthyrbar area, är belägen i området Knalleporten och är grannfastighet med fastighetsrörelsens befintliga fastighet Landala 2. Hotell Sköna Nätter har tecknat avtal om att ansluta sig till den rikstäckande hotellkedjan Sweden Hotels FINANSIELL RAPPORTERING

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 2013 Nettoomsättning (kkr) 1 500 1 200 900 600 300 0-300 -600 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 omfattar 16 månader VERKSAMHET

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2013. Café Viskan

Årsredovisning 2013. Café Viskan Årsredovisning 2013 Café Viskan 2 - VD HAR ORDET Bröderna Milad och Nima Ramezankhani förbereder öppning av Viskan Vinbar VD HAR ORDET Fokus på fortsatt expansion Jag kan konstatera att Viskan Mat & Dryck

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer