Officiellt organ för. AOPA:s årliga Fly-in i Feringe. Ängelhoms Briefingrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Officiellt organ för. AOPA:s årliga Fly-in i Feringe. Ängelhoms Briefingrum"

Transkript

1 Officiellt organ för AOPA:s årliga Fly-in i Feringe Ängelhoms Briefingrum

2 Flyghorisont gillar Ängelholms Briefingcontainer Vip-lounge Så här enkelt och fint är det ordnat på ESTA. Allt som behövs finns här: Vatten, kaffekopp, pulverkaffe och toalett såväl som internet och fax. Allt i en ½ standardcontainer och i Ängelholm gäller Swedavias årskort. Jag (redaktören) och styrelsen vill uppmärksamma och uppmuntra bra arrangemang och känna oss välkomna på våra flygplatser. Ser du som läsare något du gillar, skicka in det till Flyghorisont så det kan publiceras. Vi vill gärna visa upp sådana här positiva exempel! Syftet är både att ge "färdplaneringstips och att berömma bra saker. Behovstyrd inredning Foto: Lars Hjelmberg Red Flygsäkerhetsmateriel Fola Airsafe är godkända av Luftfartsverket enligt JAR 145 LFV-S-087 Försäljning av kompletta system. Service, reparation och underhåll. Fallskärmar, flytvästar, flygoveraller, nödutrustningar, nödpackar, nödsignalmateriel, nödsyrgasutrustningar, livbåtar, livbåtsystem, överlevnadsdräkter, räddningssystem, pilotmateriel, säkerhetsbälten, lastnät för fpl/hkp, hjälmar för fpl/hkp, hkp-flottörer, gasolcylindrar, escape slides, varmluftsballonger mm. Titta in på vår hemsida för mer information, eller ring Vi representerar 2

3 Redaktionen Redaktör Jakob Söderberg Ansvarig utgivare Lennart Persson Annonser Bengt Eklund Foto: Dmitrij Karpenko Postadress redaktionen c/o Söderberg Kantongatan DROTTNINGHOLM Adressändingar Manusstopp : 11 aug Ur innehållet 4-5 Styrelsesespalter 6-7 Ploter, klubbar och ägare 8-9 AOPA-Fly in Så här jobbar AOPA Möte med regeringen 14 AOPAS flygplatsarbete Omslagsbilden Ängelholms Briefingkontor för allmänflyget Foto: Lars Hjelmberg Redaktören Vad har AOPA för syften? Det politiska syftet, uppvaktning av myndigheter och politiker och bevakning av våra intressen och villkor hoppas jag är välkända genom vår ordförande Lennart Persons och vår medlemsrelationskrönikör Jan Stridhs spalter i Flyghorisont. Detsamma tror jag gäller att vi vill marknadsföra det egna flygandets förtjänster. Vi inom AOPA vill att fler skall upptäcka att det är roligt att flyga och vi vill i synnerhet övertyga småföretagare med resebehov utanför allfarvägarna om att de kan spara mycket tid och hotellkostnader genom att flyga själva. Då är det väl självklart att vi som flygande minoritet inte skaffar oss fiender? Vi kan ju inte att likt USA:s flygvapen själva kontrollera luftrummet. Det har kommit till redaktörens kännedom att det finns flygare som stänger av transpondern och ignorerar kontrollerade luftrum. De resonerar ungefär så att det inte finns ju inte någon råradar i Sverige längre. En del lär också flyga utan certifikat för att de tycker det är för dyrt eller besvärligt att förnya dem och att risken för upptäckt är låg. Ja vad säger man? Inom AOPA arbetar vi med att övertyga myndigheter och politiker om att regler som vi anser vara onödiga ur flygsäkerhetssynpunkt måste tas bort eller förenklas. Vi kan till exempel tycka att vissa TMA:n och restriktionsområden är omotiverat utbredda. Vi kanske vill ha tillträde till flygplatser när de är obemannade - och då vädjar vi om förtroende för privatpiloters och våra medlemmars hantering av security. Men vad kan tidigare nämnda agerande få för följder? Kanske någon på myndigheten eller i trafikledningen för TMA:t säger: Jasså, är TMA:t för stort? Vad spelar det för roll, ni sportpiloter ser det ju som en sport att ignorera det? MC-organisationen SMC har en situation som liknar AOPA:s. De företräder en minoritet som är förare ett av udda slags färdmedel som en majoritet av befolkningen och politiker kan tycka är nöjesbetonat och riskfyllt och dessutom tar upp onödig plats och skapar förvirring i trafiksystemet. Ett omotiverat transportsätt som man av ekonomiska skäl kan ignorera i trafikplaneringen. De mot motorcyklister elaka vajermitträckena är billigare än klassiska mitträcken med längsgående metallprofiler och släta räcken av betongblock. Och fyra-fem miljoner per år för flygplatser som den i Oskarshamn anses för dyrt av lokalpolitiker. Båtfolk är också de en minoritet i politiskt underläge som har drabbats av omotiverade begränsningar och regler. Ett exempel: Man måste vara bilkörningsnykter (<0.2 ) för att lagligt kunna ankra om en 11 meters segelbåt i en naturhamn vid vindkantring. Dessa sjöregler avviker från vad som är internationellt brukligt. Kalla det IOGT:s våta dröm att kunna tvinga seglare på semester som äter en mysig middag i natthamnen till omvändelse enligt deras ideal. Politikernas sjönykterhetshysteri kom efter att en del icke sjömansmässiga spolingar med snabbgående båtar hade orsakat svåra olyckor genom att köra på andra båtar. Ett annat exempel är krav på installation av slutna toatankar fastän föroreningarna från fritidsbåtstoaletter är försumbara jämfört med kväveutsläppen från jordbruket. Påminner lite om dyra mode S-transpondrar för små flygplan. Knäppa bestämmelser beror på att politiker oftast inte begriper sig på luften och sjön men de vill ändå visa handlingskraft. Oavsett detta med okunniga politiker om några få farkostkaptener missköter sig (de är troligen inte medlemmar i färdmedelsminoriteternas organisationer) och därigenom ger privatfarkostkaptenerna dålig PR så får de bestämmelseivrande politikerna och tjänstemännen vatten på sina kvarnar. Båtorganisationen Svenska Kryssarklubben och MC-organisationen SMC och har sjö- respektive trafiksäkerhet i sina medlemstidningar och klubbaftonsprogram. Vi inom AOPA vill arbeta för flygsäkerhet, för en positiv haveristatistik. Allmänflyg skall framstå som ett säkert arbetsredskap och inte som en sport för äventyrare. Vi måste alla hjälpa till att säga till folk som skryter om regelbrott. Vi kanske ska göra ett rockmärke: Jag lovar att aldrig tiga när någon skroderar om att stänga av transpondern. Jag vill dessutom gärna få in bidrag till Flyghorisont. Texter och bilder med teman och erfarenheter kring flygsäkerhet (anonym signatur går bra om redaktören får veta identiteten). Detta är en medlemstidning, ett forum för Er och oss alla! Jag uppmanar våra medlemmar och alla andra - för allas bästa - följ flygtrafikreglerna och ha en god flyghöst! Jakob Söderberg 3

4 4 AOPA-Sweden Linta Gårdsväg 5A, Bromma , Fax PlusGiro Foto: Torgil Rosenberg AOPA-Sweden (tidtigare SPAF) är en ideell organisation svom verkar för sina medlemmar, piloter, operatörer och flygplanägare inom allmänflyget. AOPA formar, uttrycker och framför viktiga positioner för att främja allmänflygets ekonomi, säkerhet, användbarhet och popularitet. Styrelse: Ordf Lennart Persson V ordf Martin Antvik Sekr Edor Boström Kassör Kjell Björklund Ledam 1 Torgny Bramberg Ledam 2 Dan Åkerman Ledam 3 Fredrik Brandel Ledam 4 Bengt Melkerson Ledam 5 Jan Stridh Suppl Kjell Andersson Suppl Andreas Hindenburg Suppl Niklas Larsson IAOPA, International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations har över medlemmar i drygt 60-talet länder och representerar allmänflyget inom ICAO, ett FN-organ för internationell luftfart. Ordföranden Redan hösttermin Vilken fin sommar vi har haft, det har nästan varit för varmt för våra flygturer, när vi saknar AC i de flesta maskiner. Dock har det varit många haverier och jag är rädd för att de flesta beror på dålig flygtrim. Med de avgifter och andra kostnader vi har fått på senare år så blir det mindre medel över för själva flygning. De flesta av oss har ju en begränsad budget och flygtidsuttaget är den enda post som vi kan påverka själva. Nu stundar höstens arbete. Vi har haft vårt första styrelsemöte och lagt upp vår inriktning. Hösten kommer att bli mycket internationell, redan i början av september har vi vårt internationella World Assembly d.v.s. IAOPAs stora årsmöte även om det är två år mellan gångerna. Bara två veckor därefter följer vårt europeiska regionalmöte, där riktlinjerna fortsatt arbete mot Bryssel efter parlamentsvalet skall fastläggas. Vi kommer att leva med dessa politiker och den nya kommissionen de närmaste fem åren. Sedan i mitten på oktober har EASA sin årliga flygsäkerhetskonferens, som i år skall handla om enklare och mer proportionerliga regler för allmänflyget. Den måste vi även bevaka under två dagar. Vi har prioriterat några frågor inom varje sektion, som vi kommer att jobba på under hösten, dessa kan ju naturligtvis förändras om det uppkommer mer angelägna saker. Dessa är bl a flygplatsnätverket genom att försöka aktivera lokala företag och informera dem om allmänflyg. Tydligen är detta vad politiker fokuserar på vad gäller allmänflyg och speciellt flygplatsers framtid. Inga företag som använder allmänflyg Inga allmänflygplatser. Inom sektionen infrastruktur så vill vi satsa på GNSS-procedurer. Inom området relationer så måste vi försöka öka vår medlemsskara, ju fler medlemmar desto större möjlighet att påverka. Hjälp till och rekrytera fler bland vänner och bekanta. Tänk på att vi också har en medlemskategori; Stödjande. Även här måste vi satsa på att få fler företag intresserade. Inom sektionen Piloter och Ägare kommer vi aktivt att arbeta med EASA om lättare regler för de något tyngre flygplanen, vi hopp att nå målet att förenklingarna skall gälla t.o.m kg, om inte det nås så skall alla ELA2 (max kg) införlivas. Dessutom skall Transportstyrelsens projekt respektive EASAs motsvarande projekt om regelförenklingar bevakas och aktivt stödjas. Vårt utspel med en guide för utflaggning av certifikaten har resulterat i att flera har sökt, det är dock oklart för oss hur många det är, men ca 50 stycken har begärt att få guiden. Om de verkligen utnyttjar möjligheten återstår att se. Vårt syfte är inte att göra Transportstyrelsen arbetslös utan visa att deras avgiftspolitik är förödande. Näringsdepartement och politikerna har också ett ansvar. Vi kommer snart också att ge ut en guide hur man kan flagga ut sitt flygplan. Tack för att Du stödjer AOPA! Som medlem bidrar Du till att vi kan fortsätta att jobba så att Du kan fortsätta att flyga med rimliga villkor. En stor medlemsskara i ryggen underlättar våra kontakter med myndigheterna. Och vi behöver Din insats. Om Du har möjlighet att hjälpa till i vårt arbete kontakta mig eller Janne Stridh (jan. vi har begränsade resurser att klara den situation vi har idag och måste tyvärr prioritera kraftigt. Bengt Eklund har ju tidigare skickat ut information om se - anmäl Er där och hjälp föreningen ekonomiskt. Mer information fanns i förra numret och länk finns på hemsidan. Rättelser, tillägg: I förra nummret fanns Lennart Persson en felaktig lista på styrelsen. Den hade ej uppdaterats efter årsmötet. Så har skett nu. en artikel på sid 7med rubriken "Magring väcker i likhet med bantning ofta frågor". Byline, alltså namnet på artikelförfattaren hade fallit bort. Han heter: Ivan Hedin en artikel om Ängelholm på sid 13. Efter pressläggning kom det till redaktörens kännedom att flygplatsen från första juli sänker landingsavgiften från 500 kr till 250 kr. I notisen skrevs att att flygplatsen var trevlig men ofördelakting för dem som saknar Swedavias landningskort. Nu är avgiften densamma som på en "vanlig" Swedaviaflygplats och därmed inte "ofördelaktig".

5 Vi piloter hjälper alltid varandra! Låt oss skapa en allmänflygpolitik tillsammans! Tusen och en natt är en titel som jag i denna krönika tar mig friheten att ändra till Tusen och en pilot eller som sångaren och låtskrivaren Peps Persson uttryckte det på 70-talet: Dé é dags att välja sida nu! Precis så är det! Valet är faktiskt Ditt och ingen annans! Tusen och en pilot Målet fastställdes på AOPA-Swedens senaste styrelsemöte! Antingen skall vi vara max tusen invånare i Sverige för varje certifikat eller så ska vi inte vara det! Vid årsskiftet 2013/2014 var vi PPL-innehavare i Sverige. För exakt tio år sedan var vi Blickar vi tillbaks till mitten av 80-talet var vi ca PPL-piloter i Sverige och då ca 8,5 milj. invånare. Således har vi gått från ca invånare per cert på 80-talet via ca invånare per cert år 2003 ner till dagens drygt invånare per cert vid utgången av Visst kan det vara kul att vara unik, vilket en svensk privatpilot nu börjar bli, men kanske inte lika kul när flygfältet försvinner p g a för få utövare? Får vi samma tapp som förra året (drygt 500 cert) även innevarande år kommer vi att hamna på ca invånare per PPL redan 2015! Detta trots att flera län har en klart ökande pilotskara. I flygtermer skulle man kunna säga att nosen 2013 intog läget för rätt fart vid motorbortfall. Nu är det definitivt upp till Dig och mig att undvika stall & vikning, få igång grejerna igen, göra ett rejält pådrag och inta fart för bästa stighastighet! Tappet under 2013 var osedvanligt stort. Faktum är att certifikat av alla olika typer inkl UL blev färre Allmänflyget saknar fortfarande en svensk politik för GA värd namnet, och vi ser alla att nuvarande situation inom flera viktiga områden är ohållbar! Den i särklass största orsaken till det stora tappet 2013 står sannolikt att finna i det faktum att piloter och klubbar i Stockholms län ( invånare som borde vara piloter) blev av med den sista utposten Bromma. Politikerna i länet har enats och erkänt att minst en ny flygplats behövs i länet för Allmänflyget, men man lyckades inte enas om var en sådan skulle kunna placeras. Man har avrapporterat till media och därefter avvecklat projektet med en ny flygplats i Stockholm (DN Mars 2014). Rikspolitikerna är knäpptysta i ärendet. Tyskland har samtidigt gått om USA i antal privatcert per capita. Med samma antal cert per invånare i Sverige som i Tyskland hade siffran varit drygt PPL i Sverige. Detta är tänkvärda siffror, mycket tänkvärda siffror! På senare år har samtliga EU-länder enats om en rad gemensamma åtgärder - en gemensam luftfartspolitik. Bl a flygets transportpolitiska mål, en egen gemensam flygmyndighet och mycket annat. Då borde väl även antalet cert per capita bli ungefär lika i de olika länderna? Naturligtvis blir det så i en framtid, men hur lång tid ska det behöva ta för svenska politiker att förstå? Man slutar aldrig förvånas över svenska politikers flagranta okunskap i ämnet. Måste alla flagga ut sina certifikat och flygplan först?? Som sagt, det är dags att välja sida. För mig är valet mycket enkelt. Jag tillhör dem som hellre vill ha en utveckling i Sverige liknande den i Tyskland, än den som vi i dag ser i Sverige! Frågan är bara hur vi kan nå dit? Men tanken att få produktiv draghjälp från svenska politiker ser numera verkligen ut att som rent önsketänkande! Du som medlem i en eller flera riksföreningar kanske förväntar Dig att riksföreningens ledning skall klara en uppgift som denna. Ledsen! Du kommer att bli mycket besviken! INGEN av våra riksföreningar klarar denna uppgift på egen hand! Varken AOPA-Sweden, KSAK, FFK, EAA eller någon annan! Om inte ALLA inom allmänflyget, Inklusive Du själv, gör åtminstone något produktivt och nytt i ordnade former kommer ett certifikat per tusen invånare sannolikt inte bli verklighet i Sverige ens under vår livstid! Du måste först göra ditt val! Antingen bestämmer Du dig för att göra ingenting, eller så gör Du som jag och många med mig - Bestämmer Dig för att göra något PRODUKTIVT och NYTT! Görs inget blir resultatet färre piloter, och görs något blir resultatet fler piloter! Tar vi NYA grepp kan de ge riktigt fina resultat. Håll med om att det egentligen borde vara ganska enkelt! Produkten som vi har att kunna flyga själv är ju helt fantastisk och därmed heller inte svår att sälja! AOPA Sweden har ett sedan länge pågående arbete som vi tror starkt på. Vi jobbar stenhårt på flera fronter för Bättre Villkor, och har redan lyckats med en lång rad förbättringar. Vi har fått fram en lång rad nya förenklande regelverk (LAPL, EIR, CBIR m m) vilka har ett gemensamt: Lägre utbildningskostnader, lägre flygkostnader och lägre trösklar till certifikat. Nya, enklare och billigare underhållsregler är dessutom på G att klubbas Det fantastiska med dessa förändringar är att AOPA-Sweden tillsammans med AOPA-organisationer i en lång rad EU-länder har lyckats med konststycket att förändra och införa dessa nya villkor direkt i regelboken hos EASA! Därmed tvingas Sverige att införa de nya regelverken också här oavsett vad våra myndigheter tycker! Allt som ett direkt resultat av att NÅGON har bestämt sig för att göra NÅGOT, PRODUKTVT OCH NYTT! Våra flygplatsers utrustning och existens är däremot en fråga som dock varken EU-parlamentet eller EASA lägger sig i. Åtminstone inte med den kraft som egentligen krävs. Den resolution som vi lyckades få fram från EUparlamentet 2009 har haft bra effekt i övriga EU, men dessvärre icke i vårt land. Politiker och statstjänstemän konstaterar kallt att Sverige inte är bundet att följa resolutionen. Således finns f n inga andra än vi själva inom Svenskt Allmänflyg som kan förväntas agera. Ingen annan! Det är här DU kommer in i bilden. På annan plats i tidningen finns en artikel om AOPA-Swedens flygplatsnätverk. Nu gäller det att få fram minst en aktiv lokal kontaktperson på varenda Svensk flygplats oavsett hur liten eller stor flygplatsen är! Naturligtvis då personer som delar AOPA-Swedens mål om minst ett certifikat per tusen invånare, och är beredda att göra NÅGOT (gärna lite mer) för att nå målet! FFK har redan engagerat ett antal personer till nätverket ur sin medlemsskara, men fler behövs i arbetet! Alla Sveriges riksföreningar för Allmänflyg måste välja sida även de! Antingen står man utanför AOPA Swedens arbete och mål, eller så är man med och deltar AKTIVT i arbetet! AOPA Sweden har därför infört en stödjande medlemsform för övriga riksföreningar inom flyg. Ett medlemskap i AOPA- Sweden ger riksföreningen, utöver viktiga internationella direktkontakter, även en plattform för ett bredare och djupare samarbete med hela Sveriges allmänflyg i alla dess former. Arbetet börjar i vår Fortsättning sidan 13 5

6 Piloter och flygplansägare En flygtekniker lär dig om underhåll 6 Det klagas allmänt om att underhållskostnaderna stigit. Hur sänka kostnaderna? Det jag kan säga inledningsvis är att det finns ingen magiskformel för detta. Allt beror på hur du utför ditt ägare/brukare ansvar. Vid införandet av CAMO kravet ryktades det om 100 timmarstillsyner som kostat långt över hundratusen kronor. Vid närmare granskning så var sanningarna ofta helt andra. I de flesta fallen rörde det sig om starkt eftersatt underhåll som CAMO och tekniker inte längre kunde bortse ifrån nu när myndighetstillsynen kom i paritet med vad den skulle vara. Visst fanns de som nyttjade situationen men långt ifrån alla. Många verkstäder/tekniker och CAMO sade att det gällde att inte såga av den gren man satt på. Dom balanserar mellan ökade krav, ökade avgifter och vikande marknad. Som joker i det hela spelade Transportstyrelsen, som genom sitt informationsarbete misslyckades med att verifiera de tolkningar man propagerade. För några år sedan ringde jag fem CAMO och ställde samma fråga och fick tre olika svar!!!!! Läget är idag mycket bättre och vi kan hoppas på att det skall råda enighet i leden. Det är du som ägare som är ansvarig inför luftfartslagen. Du som ägare ansvar för att det underhåll som utförs är rätt. Det är du som ägare som betalar det hela. Detta borde i sin tur göra att du är på topp över ditt flygplan. Samtidigt ökas förståelsen för hur det hela fungerar. Du kan göra det, kort sagt, på två sätt: Att själv sätta dig in i processen och beställa det underhåll som krävs. Här krävs stora kunskaper i hur administrera ditt underhållsbehov. Din CAMO har slutordet och enda vägen runt det är att gå till transportstyrelsen. (Gäller för ej kommersiell verksamhet) Att köpa tjänsten genom ett avtal. Ditt ansvar är då att avtalet täcker dina behov och att verkstad och CAMO utför sitt arbete. (Gäller privat och kommersiellt). Som ni ser så krävs det att det finns en dialog mellan parterna. När du lämnar in bilen på verkstan så lämnar du inte in den utan vidare och säger laga utan du definierar dina förbehåll och kostnader. Gör det samma med ditt flygplan. Verkstad och CAMO behöver inte vara en och samma organisation. Begär offerter. Reservdelar behöver inte köpas hos flygplanstillverkaren. FAA-PMA är tillåtna på flygplan/ motorer/komponenter tillverkade i USA. Det är piratdelar" som USA-myndigheten FAA godkänt som ersättare. Detta för att skapa konkurrens och ett alternativ som är fundamentalt i samhället. Dessa behöver inte vara sämre men är normalt billigare. Vill du köpa reservdelarna så gör det. Verkstan kan inte neka dig så länge delarna har rätt dokumentation. Be din underhållsorganisation om information innan de köper hem delarna. Här måste du som ägare ha en dialog om den kvalitet som erbjuds och det är du som skall föra dialogen. Allt är inte guld. Vad kan man göra mera?? Jo man kan göra ett preventivt underhåll. Till exempel: Tvätta och smörja räcker långt. Det är tidens tand som förstör mest. Hantera ditt flygplan på ett mjukt sätt och respektera den teknologi du sitter i. Det är inte en stridsvagn. Är du flygklubb så informera (tvinga) dina medlemmar till utbildningskvällar där ni redovisar underhållskostnaderna så man förstår vad som påverkar och föreslå förbättrade procedurer. Jag blir alltid upprörd när jag ser kärror taxa förbi i hög fart. Hörde om en flygklubb som förbrukade startmotorer i stor mängd och bytte dem slentrianmässigt. Det visade sig vara magneter med dålig verkan som gjorde motorn svårstartad när den var varm. Man malde sönder startmotorerna. Tänk på att startmotorn blir mycket varm av att mala i långa perioder. Läs instruktionerna. Det gäller allt. Flyger du på ett stort flygfält med tung trafik så används vintertid mängder med saltliknande medel. Stort tvättbehov av det. Salter och aluminium är stora ovänner. Propellerns framkanter lider stort av salterna. Tunga luftfarten tvättar så ofta de kan. Står du inför hösten och räknar med ett lågt flygtidsuttag, byt olja även om det inte är daggs för tillsyn. Ren olja är första steget för att förhindra korrosion. Du köper nästan fyra fat olja för vad det kostar med ett kamaxelbyte. Samla på statistik över ditt underhåll. Utan den kan du inte förändra ditt underhållsprogram. Samtidigt ser du om det är något i din operation som orsakar ökat underhåll. Flyger du mycket på gräsfält kan en utökad inspektion/ underhåll av landställen spara pengar på dyra delar i framtiden. Det som många missar är de olika erbjudanden tillverkarna erbjuder sina kunder för att förbättra flygplanen. Det kan stå att om du beställer inom en viss tid så får du rabatter. Service bulletiner är många gånger vägen till billigare underhåll. Se inte kortsiktigt och igen dialogen med den som utför ditt underhåll. Till dig som är Cessnaägare kan jag säga att var på topp över den nya strukturinspektionen s k SID. Lämna din statistik till Cessna så dom får verklig information. Kräv att de anpassar programmet enligt erfarenheterna. Cessna kan inte nonchalera det du skickar in då de har FAA som kollar på detta. Så gör den tunga luftfarten dagligen. Kräv att den CAMO som utför ditt underhållsprogram implementerar det i Cessnas befintliga program. Många punkter gjordes förut men nu med en detaljerad instruktion. Många punkter löper med ett långt intervall så det gäller att se tillbaka på det utförda underhållet och se om det finns något man kan förändra. Det är du och din CAMO som skall utföra detta jobb. Här finns många mantimmar att spara. Att komma till TS med tomma händer duger inte när man önskar avsteg. Jag rekommenderar er att ta kontakt med andra ägare och dela på erfarenheterna. Som ett sista påpekande så kan även enligt de nya reglerna ägaren få utföra underhåll. Detta skall anges i underhållsprogrammet. Be din CAMO ta fram den regeltext som reglerar detta och se vad du/ni kan göra. Som jag sagt ovan gäller det att du som ägare är aktiv. Lär dig reglerna som styr och var med och påverka. Det kommer förändringar i framtiden så det gäller att vara med. Paul Pinato

7 To be ATO or not be Aviatörer vid dr. E. Thulins flygskola, föken Ruth Bergman och herr C.A. Werstman (Sveriges yngsta flygare, 17 år), Dr E Thulins flygskola har inte ansökt om att bli en ATO. Praktik och teori Bild: Tekniska museet, fotograf okänd. Ett av mina mer udda specialintressen handlar om att förstå mänskligt beslutsfattande och hur man kan säkerställa att människor tar rätt beslut. Främst har det för min del handlat om affärsstyrning och beslutsprocesser i företag men som pilot vill man gärna tillämpa nyfikenheten och kunnandet på egen flygning och på flygutbildning. När kravet på klubbarnas flygskolors övergång från RF till ATO kom blev det därför naturligt att engagera sig i det arbetet. För några år sedan kom EASA fram till att standardiseringen (eller harmoniseringen som många föredrar att kalla den) skulle omfatta även utbildningssystemet. På känt manér bestämde man helt sonika att tillämpa standarden för kommersiella flygskolor överallt. Därmed tvingas ett stort antal klubbar antingen lägga ner sin flygskola eller ansöka om ett ATOtillstånd. Många klubbar konstaterar att skolverksamheten är en förutsättning för rekrytering av nya medlemmar vilket på sikt är en förutsättning för klubbens överlevnad och har därför redan satt igång arbetet med ansökan. Vi har också fått mycket hjälp med förberedda mallar framtagna i dialog mellan Transportstyrelsen, Eisten Nilsson från Umeå Flygklubb och KSAK. För en välskött svensk RF är skillnaden inte så stor för verksamheten, vi har redan tvingats visa upp våra olika handböcker och kvalitetssäkringssystem för myndigheten för att få vara RF. För oss handlar det om arbetet med att fylla i ett antal dokument och kostnaderna, dels för ansökan och dels årsavgifterna för tillstånden. I övriga EASA-området finns det dock länder där RF verkligen gör skäl för namnet Registered Facility och inte är förbundet med någon ansökan och tillståndsgivning. Där är steget från RF till ATO enormt så ni kan tänka er att det har reagerats. Som vanligt är det dock myndigheternas reaktioner som gör den stora skillnaden. De stora länderna Tyskland, Frankrike och Storbritannien har konstaterat att de inte hinner hantera alla ansökningar med mindre än att man rekryterar och utbildar handläggare enbart för denna uppgift. Därför har EASA gått med på en senareläggning av införandet av ATO-kravet till 8 april Beslutet tas inte formellt av EASA förrän i oktober och måste sedan bekräftas av EU-kommissionen någon gång runt årsskiftet, men eftersom det drivs av tunga myndigheter och EASA redan ställt sig positiva räknar i alla fall jag med att det blir så. I samband med att ATO att senareläggs kommer LAPLutbilding att kunna utföras inom RF. Vad innebär nu detta för oss klubbar med flygskolor? 1. Om man bara vill fortsätta skola till PPL och ev mörkerbehörighet plus ev LAPL finns ingen anledning att lämna in någon ansökan om ATO förrän det är nödvändigt eftersom det bara kostar onödiga pengar. (Kostnader har vi tillräckligt ändå, eller hur!). 2. Vill man bedriva kompetensbaserad IR-utbildning, Enroute IR, måste man vara ATO och då får man skicka in en ansökan. För oss som tillhör den första gruppen återstår två alternativ, antingen vänta till dess det blir bråttom nästa gång och då fylla i alla dokument, uppdatera handböcker, etc eller köra det som ett längre kvalitetsarbete, d v s uppdatera handböcker och kvalitetssystem, verifiera tillämpning, anpassa handböckerna efter verkligheten eller verksamheten efter handböckerna, etc. I det senare fallet blir ATO-ansökan bara en fråga om att fylla i själva ansökan, vilket till dess förhoppningsvis förenklats ytterligare. Den rekommendation jag kommer ge styrelsen i den flygklubb jag är engagerad i är att hantera detta som ett kvalitetsprojekt under den kommande vintersäsongen för att från och med nästa sommar kunna bygga erfarenheter i två år innan det är dags att börja författa ATO-ansökan inför april Då blir arbetet inte bara ett administrativt jättejobb för att uppfylla ett myndighetskrav på pappret utan ett arbete som kan engagera medlemmarna och ge både klubben och eleverna en bättre flygskola. Dick Nyvall 7

8 Här för att stanna AOPA:s andra Fly-In på Feringe Data T-28B Motor: Wright Cyclone R , hk Tomvikt: kg Max startvik: kg Spännvidd: 12,22m Längd: m Höjd: 3,86 m Max fart: 635 km/tim Max höjd: m Räckvidd: km Första flygning: 26/ Antal tillverkade: st Källa: Flugzeuginfo.net Flightline, här med Sten Svenssons T-28 8 AOPA Swedens Fly-In gick av stapeln som vanligt första helgen i augusti. Ett 100-tal tillresta piloter lärde sig en hel del denna helg! Ett 40-tal besökande flygplan räknades in på flightline. Ett jättetack till alla Er som besökte årets Fly-In! Utan Er vore det hela meningslöst J! Vi vill naturligtvis även tacka alla föreläsare för en utomordentlig fin och uppskattad insats! Ett stort tack till alla funktionärer som åter ställt upp och genomfört ett kanonjobb! Ett särskilt tack även till Feringe Flygklubb som åter tillhandahöll sin hangar och som vanligt visade på mycket gott värdskap! Tack till Pilot Shop Hangar som kom med hela butiken! Sist, men inte minst - Tack Lars Lindell som upplät blå hangaren som konferenslokal! Alltid lika trevligt att hålla konferenser med Din Royal Forsheda Aircraft Factory S.E.5 i blickfånget! Ljungby Feringe Flygplats, tidigare ägd av Ljungby Kommun, är verkligen ett föredöme över hur en flygplats för Allmänflyg bör se ut och fungera. Här finns både en rejäl belyst asfaltbana (1150x30), ett stråk (600x30) och dessutom gott om plats att parkera flygplan. Bland verksamheterna finns fallskärmshoppning, segelflyg, motorflyg, ultralätt och även modellflyg. En och annan kossa betar i omgivningarna och inte sällan spatserar tranor och andra vackra fåglar ute på de fält som omger flygplatsen. Vackert och gemytligt! Gällande skolning tillhandahåller man motorflyg, segelflyg och fallskärmshoppning. Aktiviteten är god. Flygplatsen fungerar dessutom perfekt för resande med allmänflyg VFR som vill besöka Ljungby med omnejd. Både 100LL och Jet A1 finns på plats. Feringe Flygklubb äger Ljungby Feringe Flygplats. Tillsammans med övriga föreningar på flygplatsen klarar man driften. I Ljungby Kommun slipper man således debatten om höga driftskostnader med tillhörande nedläggningskrav. I detta faktum finns en del att fundera på även för alla de flygklubbar som i dag är placerade på kommunalt ägda, och därmed inte sällan nedläggningshotade flygplatser. Situationen har tidigare varit densamma även i Ljungby! Ett övertagande, där så är möjligt, är inte dumt alls! Kom ihåg att General Aviation VFR är grunden för allt flyg! Glöm inte heller att inom en hyfsat snar framtid kan flygplatser som denna enkelt utrustas med GPS-approach IFR. IAOPA jobbar för regler likt USA där inget TWR behövs för landning IFR. När vi nått detta mål öppnas utomordentligt fina möjligheter även för viss trafik på flygplatser som denna. Lördag morgon visade perfekt väderför hela helgen i alla prognoser, och så även i verkligheten. Flygplan hade börjat anlända redan under fredagen, och på lördagsförmiddagen fortsatte ankomsterna. Den mest spektakulära stod Stens Svensson, Eslöv för! Detta dels genom valet av färdsätt, North American T28 Trojan, och den fina ankomstrollen inramad av mullret från stjärnmotorn i maskinen. Tack för att vi alla kan glädjas åt denna fina warbird i Sverige! Under tidigare års Fly-In har vi kört två parallella konferensprogram där åhörarna kunnat välja mellan dessa. Här fick vi från några besökare synpunkten att man hellre ville att vi sprider dessa båda program över två dagar. Detta för att alla skall beredas möjlighet att delta på samtliga seminarier. Vid 11-tiden på lördagen invigdes årets konferensomgång sedvanligt av Ordf. Lennart Persson. Därefter tar vi det i tur och ordning: AOPA i Sverige och Världen Ordf. Lennart Persson berättade om hur AOPA Sweden arbetar tillsammans med andra länders nationella AOPA-organisationer via IAOPA. Dessutom blev vi informerade om EASA:s totala omvändning där man nu fullt ut öppet erkänner de negativa effekter senare års överreglering av Allmänflyg lett till, och man nu vill ta krafttag i en bättre riktning. Beskedet är välkommet! Hur kan jag hålla nere underhållskostnaderna? Behövs Camo för GA, och i så fall när? Dan Åkerman, styrelseledamot, och numera även IAOPA Senior technical advisor berättade om sitt arbete i Köln och Bryssel med det nya kraftigt förenklade underhållsprogram som sannolikt nu äntligen blir verklighet i hela EU inkl. Sverige för MTOW <=1200Kg. Detta ligger för beslut i EU-kommissionen under första kvartalet Alla våra nya certifikat PPL, LAPL, EIR och CBIR, Vad gäller? Martin Antvik, AOPA Sweden, redde ut begreppen i allt detta. Redan i dag kan Du boka en flyglärare och påbörja den praktiska utbildningen till EIR (Enroute Instrument Rating). AOPA Sweden har en syllabus klar! Hör av Dig om Du är intresserad! Därefter ansågs lördagen vara avklarad vad gäller konferensprogram! Minglet kom igång och flygplan studerades ur alla vinklar och vrår. Några åkte och andra anlände. Några njöt av aftonsol i flygplan över Bolmen. Några bussades till hotellet för gemensam middag på stan. Kvällssolens flygdiskussioner över mat och dryck fortsatte därefter tills lugnet lagt sig för natten.

Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2014.

Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2014. 1 (9) Org. nr 802006-1233 AOPA-Sweden Verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2014. Styrelse, revisorer och valberedning Styrelsen

Läs mer

Stärk flygets konkurrenskraft

Stärk flygets konkurrenskraft Datum Sid 1 (6) 2014-10-11 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Torgny Bramberg, 0705502470 Näringsdepartementet Transportenheten Att: Departementssekreterare Linnéa Lundström 103 33 Stockholm Angående

Läs mer

AOPA-S och flygplansunderhållet. Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort?

AOPA-S och flygplansunderhållet. Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort? AOPA-S och flygplansunderhållet Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort? Problem: CAMO. Dyrt, dumt och dåligt för de flesta ägare av små flygplan. Dock ingen skugga på någon CAMO-personal.

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

Datum Sid 1 (8) 2014-09-08 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Martin Antvik, 070-7407069 2014-06-27 TSF 2014-28 martin.antvik@aopa.

Datum Sid 1 (8) 2014-09-08 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Martin Antvik, 070-7407069 2014-06-27 TSF 2014-28 martin.antvik@aopa. Datum Sid 1 (8) 2014-09-08 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Martin Antvik, 070-7407069 2014-06-27 TSF 2014-28 martin.antvik@aopa.se Transportstyrelsen E-mail: luftfart@transportstyrelsen.se 60173

Läs mer

Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2012

Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2012 1 (7) Org. nr 802006-1233 AOPA-Sweden Verksamhetsberättelse för år 2012 Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2012 Styrelse, revisorer och valberedning Styrelsen

Läs mer

Rapport daterad 2013-06-03 från Swedavia; Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

Rapport daterad 2013-06-03 från Swedavia; Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Datum Sid 1 (5) 2013-07-20 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Torgny Bramberg, 0705502470 2013-06-03 Rapport SATSA II Kommunförbundet Stockholms län Kopia SATSA II, Allmänflyg SLL, TMR Box 38145, KSL

Läs mer

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Varje kilo räknas LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Flyget och miljön Grundskollärare LFV sedan 1997 Flygledare Arlanda och Landvetter Ansvarig för miljöfrågor

Läs mer

Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb

Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb En studie genomförd under november och december 2008 Arbetsgrupp: Bengt Melkersson, Claes Ivarsson, Jonas Lundström och Jan Kjellberg

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse PROTOKOLL 2011-05-06 01.00 D 2011-007690 1(5) MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Kaija Sterner, LFV Maria Ullvetter, LFV Nils Palmqvist,

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK

Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK Medlemsavgifter Kategori Pris Avgiftens fördelning Senior 2000 kr 590 kr Segelflyget 900 kr Uppsala FK 110 kr Segelflygarna Junior 350 kr 150 kr Segelflyget 200

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

PPL/LAPL information från Kalmar FK

PPL/LAPL information från Kalmar FK PPL/LAPL information från Kalmar FK Varför börja flyga? Det är upp till dig men vi som flyger gör det av många olika anledningar. För en del är det en skön avkoppling att komma upp i luften och se världen

Läs mer

Strategi för Corax medlemsrekrytering

Strategi för Corax medlemsrekrytering Strategi för Corax medlemsrekrytering Verksamhetsåret 2014-2015 Fastställt av Corax styrelse den 19 november 2014. 1 Strategi för Corax medlemsrekrytering Bakgrund S edan dess att kårobligatoriet avskaffades

Läs mer

Ungt årsmöte i Lycksele 2003

Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Liksom tidigare år genomfördes VA yngres årsmöte i anslutning till Svenskt Vattens årsmöte. Denna gång var det förlagt till Lycksele i Lappland. Trots ett intressant och aktuellt

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid styrelsemöte i Linköping 24 mars 2013 Närvarande styrelsemedlemmar: Stieg Ingvarsson, ordförande Jan Cedergren Carl-Olof Emanuelsson Sven-Erik Jönsson Bengt

Läs mer

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar?

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar? Här hittar du förhoppningsvis svaret på de flesta av dina frågor runt hur vi använder myweblog hos VSFK. Vi använder systemet för bokning av flygplanen, klubbinformation och medlemsregistret; från 1 januari

Läs mer

hela samhället i fråga där allt detta är beläget måste ju anses oförlåtligt. När man väl insett att man passerat allt med god hastighet,

hela samhället i fråga där allt detta är beläget måste ju anses oförlåtligt. När man väl insett att man passerat allt med god hastighet, Janne Hylander berättar, i ord och bild, festligt och personligt om sitt mest älskade Flygande flygevenemang. Tack Janne. Kul att få uppleva det genom dina ögon. Dala-Järna 2009. Full rulle och gasen i

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014 NOVEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Kollektivavtalsfrågan I detta nummer handlar det om pauser. Särskilt på pendeln är det viktigt att kunna komma

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Hjortron myr i Gargnäs

Hjortron myr i Gargnäs Hjortron myr i Gargnäs Årsberättelse för Intresseföreningen Gargnäs Behövs gällande 2010. Organisations nummer: 895400-8366 Skolvägen 15 mail. info@gargnas.se 920 73 Gargnäs. Styrelse: Östen Dahlström

Läs mer

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 SE-IRK klar för start 2005-08-05 Kl 10.00 på morgonen samlades vi för att påbörja årets flygrally till Baltikum. Deltagare

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Mötesplats Transporter 2014 Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen, SFB, är ett arbetsgivar- och branschförbund och ingår i TransportGruppen som är ett till

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX

MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX NAMN PERSONNR. DATUM Namn Namnsson 19XX-XX-XX-XXXX 2015-XX-XX GSP Makerspace är en förening där alla är välkomna oavsett ålder, könsidentitet, funktionsskillnad, etnicitet,

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

FLYGBLADET PLANERA OCH NOTERA. Årsmöte motor 5/3 Årsmöte Eugén 84 10/3 Årsmöte segel 12/3 Årsmöte HS 26/3 Alla årsmöten börjar klockan 19.00.

FLYGBLADET PLANERA OCH NOTERA. Årsmöte motor 5/3 Årsmöte Eugén 84 10/3 Årsmöte segel 12/3 Årsmöte HS 26/3 Alla årsmöten börjar klockan 19.00. FLYGBLADET NR 1 2014 INFORMATION FRÅN FALBYGDENS FLYGKLUBB PLANERA OCH NOTERA Årsmöte motor 5/3 Årsmöte Eugén 84 10/3 Årsmöte segel 12/3 Årsmöte HS 26/3 Alla årsmöten börjar klockan 19.00. Uppstartsmöte

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T PROTOKOLL 2011-02-16 01.00 D 2011-002257 1(5) MÖTE OM HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Sandra Brantebäck, Swedavia Johan Roger, Göteborg Energi Charlotte Bergh, LFV ATS Landvetter

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Reseguide till London

Reseguide till London Reseguide till London Alla nödvändigheter för din London resa Nicholas Harrison Vill du åka till London utan att spendera allt för mycket pengar? Denna guide hjälper dig boka alla nödvändigheter för en

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Hammarö Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Nr 2 2007 www.lmfk.se info@lmfk.se

Nr 2 2007 www.lmfk.se info@lmfk.se Lidköpings Motorflygklubb Lidköpings flygplats, Hovby 531 92 Lidköping Tel/Fax: 0510-535073 info@lmfk.se, www.lmfk.se Medlemstidning för Lidköpings motorflygklubb Flygnytt Nr 2 2007 www.lmfk.se info@lmfk.se

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB SÄKERHETSREGLER STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB BARKARBY GÄLLER FR.O.M. Stockholms Radioflygklubb Sidan 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FLYGSÄKERHETSREGLER... 3 1.1 Flygområde... 3 1.2 RC-behörighetskrav för klubbmedlemmar...

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

Flygplatser för allmänflyget i Stockholm - SATSA II

Flygplatser för allmänflyget i Stockholm - SATSA II Datum Sid 1 (8) 2013-02-13 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Torgny Bramberg, 0705502470 2012-03-12 Dnr 2008/0021, Kommunförbundet Stockholms Län Box 38145 100 64 Stockholm Kopia: WSP Sverige, Charlotta

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html www.fysioteamet.se Idag har det varit en hel del FysioTeamet på schemat. Först klinikmöte med oss Alla fem sjukgymnaster. Sedan var Anna, Majsan och jag i Båstad på Båstad Bjäre Läkarpraktik och presenterade

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Transportstyrelsen 601 73 Norrköping

Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Upplands Väsby 2013-06-07 TSF 2013-66 EAA Sveriges yttrande över Transportstyrelsens remiss om avgifter inom luftfartsområdet Allmänt EAA Sverige, tidigare Experimental

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Björn Littorin, särskild ledamot Magnus

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Drygt 220 skolbarn och 100 förskolebarn riskerar att få fördubblat antal flygplan över sig. Eleverna på Råbergsskolan

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Hej! Riks-Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla ordföranden

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Övrigt Från Enkätsvar AOPA AOPA-Swedens position när det gäller medical på LAPL

Övrigt Från Enkätsvar AOPA AOPA-Swedens position när det gäller medical på LAPL 1 Övrigt Från AOPA Enkätsvar Reglerna Ta bort onödiga regler, t.ex. LFS 2007:58 bilaga 1 punkt 13. Mindre detaljerade krav även inom allmänflyget vill man ha målstyrande regler Korta, koncisa och relevanta

Läs mer

1 Vad behöver göras?... 2 2 Hur ska vi bära oss åt individer?... 3 3 Hur ska vi bära oss åt organisationer och företag?... 5

1 Vad behöver göras?... 2 2 Hur ska vi bära oss åt individer?... 3 3 Hur ska vi bära oss åt organisationer och företag?... 5 Slutsatser Våra politiker talar inte klartext med sina väljare. De verkar tycka att det vore politiskt självmord att göra det. Därför finns det en påtaglig risk för att vi kommer att se kostnaderna för

Läs mer