Officiellt organ för. AOPA:s årliga Fly-in i Feringe. Ängelhoms Briefingrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Officiellt organ för. AOPA:s årliga Fly-in i Feringe. Ängelhoms Briefingrum"

Transkript

1 Officiellt organ för AOPA:s årliga Fly-in i Feringe Ängelhoms Briefingrum

2 Flyghorisont gillar Ängelholms Briefingcontainer Vip-lounge Så här enkelt och fint är det ordnat på ESTA. Allt som behövs finns här: Vatten, kaffekopp, pulverkaffe och toalett såväl som internet och fax. Allt i en ½ standardcontainer och i Ängelholm gäller Swedavias årskort. Jag (redaktören) och styrelsen vill uppmärksamma och uppmuntra bra arrangemang och känna oss välkomna på våra flygplatser. Ser du som läsare något du gillar, skicka in det till Flyghorisont så det kan publiceras. Vi vill gärna visa upp sådana här positiva exempel! Syftet är både att ge "färdplaneringstips och att berömma bra saker. Behovstyrd inredning Foto: Lars Hjelmberg Red Flygsäkerhetsmateriel Fola Airsafe är godkända av Luftfartsverket enligt JAR 145 LFV-S-087 Försäljning av kompletta system. Service, reparation och underhåll. Fallskärmar, flytvästar, flygoveraller, nödutrustningar, nödpackar, nödsignalmateriel, nödsyrgasutrustningar, livbåtar, livbåtsystem, överlevnadsdräkter, räddningssystem, pilotmateriel, säkerhetsbälten, lastnät för fpl/hkp, hjälmar för fpl/hkp, hkp-flottörer, gasolcylindrar, escape slides, varmluftsballonger mm. Titta in på vår hemsida för mer information, eller ring Vi representerar 2

3 Redaktionen Redaktör Jakob Söderberg Ansvarig utgivare Lennart Persson Annonser Bengt Eklund Foto: Dmitrij Karpenko Postadress redaktionen c/o Söderberg Kantongatan DROTTNINGHOLM Adressändingar Manusstopp : 11 aug Ur innehållet 4-5 Styrelsesespalter 6-7 Ploter, klubbar och ägare 8-9 AOPA-Fly in Så här jobbar AOPA Möte med regeringen 14 AOPAS flygplatsarbete Omslagsbilden Ängelholms Briefingkontor för allmänflyget Foto: Lars Hjelmberg Redaktören Vad har AOPA för syften? Det politiska syftet, uppvaktning av myndigheter och politiker och bevakning av våra intressen och villkor hoppas jag är välkända genom vår ordförande Lennart Persons och vår medlemsrelationskrönikör Jan Stridhs spalter i Flyghorisont. Detsamma tror jag gäller att vi vill marknadsföra det egna flygandets förtjänster. Vi inom AOPA vill att fler skall upptäcka att det är roligt att flyga och vi vill i synnerhet övertyga småföretagare med resebehov utanför allfarvägarna om att de kan spara mycket tid och hotellkostnader genom att flyga själva. Då är det väl självklart att vi som flygande minoritet inte skaffar oss fiender? Vi kan ju inte att likt USA:s flygvapen själva kontrollera luftrummet. Det har kommit till redaktörens kännedom att det finns flygare som stänger av transpondern och ignorerar kontrollerade luftrum. De resonerar ungefär så att det inte finns ju inte någon råradar i Sverige längre. En del lär också flyga utan certifikat för att de tycker det är för dyrt eller besvärligt att förnya dem och att risken för upptäckt är låg. Ja vad säger man? Inom AOPA arbetar vi med att övertyga myndigheter och politiker om att regler som vi anser vara onödiga ur flygsäkerhetssynpunkt måste tas bort eller förenklas. Vi kan till exempel tycka att vissa TMA:n och restriktionsområden är omotiverat utbredda. Vi kanske vill ha tillträde till flygplatser när de är obemannade - och då vädjar vi om förtroende för privatpiloters och våra medlemmars hantering av security. Men vad kan tidigare nämnda agerande få för följder? Kanske någon på myndigheten eller i trafikledningen för TMA:t säger: Jasså, är TMA:t för stort? Vad spelar det för roll, ni sportpiloter ser det ju som en sport att ignorera det? MC-organisationen SMC har en situation som liknar AOPA:s. De företräder en minoritet som är förare ett av udda slags färdmedel som en majoritet av befolkningen och politiker kan tycka är nöjesbetonat och riskfyllt och dessutom tar upp onödig plats och skapar förvirring i trafiksystemet. Ett omotiverat transportsätt som man av ekonomiska skäl kan ignorera i trafikplaneringen. De mot motorcyklister elaka vajermitträckena är billigare än klassiska mitträcken med längsgående metallprofiler och släta räcken av betongblock. Och fyra-fem miljoner per år för flygplatser som den i Oskarshamn anses för dyrt av lokalpolitiker. Båtfolk är också de en minoritet i politiskt underläge som har drabbats av omotiverade begränsningar och regler. Ett exempel: Man måste vara bilkörningsnykter (<0.2 ) för att lagligt kunna ankra om en 11 meters segelbåt i en naturhamn vid vindkantring. Dessa sjöregler avviker från vad som är internationellt brukligt. Kalla det IOGT:s våta dröm att kunna tvinga seglare på semester som äter en mysig middag i natthamnen till omvändelse enligt deras ideal. Politikernas sjönykterhetshysteri kom efter att en del icke sjömansmässiga spolingar med snabbgående båtar hade orsakat svåra olyckor genom att köra på andra båtar. Ett annat exempel är krav på installation av slutna toatankar fastän föroreningarna från fritidsbåtstoaletter är försumbara jämfört med kväveutsläppen från jordbruket. Påminner lite om dyra mode S-transpondrar för små flygplan. Knäppa bestämmelser beror på att politiker oftast inte begriper sig på luften och sjön men de vill ändå visa handlingskraft. Oavsett detta med okunniga politiker om några få farkostkaptener missköter sig (de är troligen inte medlemmar i färdmedelsminoriteternas organisationer) och därigenom ger privatfarkostkaptenerna dålig PR så får de bestämmelseivrande politikerna och tjänstemännen vatten på sina kvarnar. Båtorganisationen Svenska Kryssarklubben och MC-organisationen SMC och har sjö- respektive trafiksäkerhet i sina medlemstidningar och klubbaftonsprogram. Vi inom AOPA vill arbeta för flygsäkerhet, för en positiv haveristatistik. Allmänflyg skall framstå som ett säkert arbetsredskap och inte som en sport för äventyrare. Vi måste alla hjälpa till att säga till folk som skryter om regelbrott. Vi kanske ska göra ett rockmärke: Jag lovar att aldrig tiga när någon skroderar om att stänga av transpondern. Jag vill dessutom gärna få in bidrag till Flyghorisont. Texter och bilder med teman och erfarenheter kring flygsäkerhet (anonym signatur går bra om redaktören får veta identiteten). Detta är en medlemstidning, ett forum för Er och oss alla! Jag uppmanar våra medlemmar och alla andra - för allas bästa - följ flygtrafikreglerna och ha en god flyghöst! Jakob Söderberg 3

4 4 AOPA-Sweden Linta Gårdsväg 5A, Bromma , Fax PlusGiro Foto: Torgil Rosenberg AOPA-Sweden (tidtigare SPAF) är en ideell organisation svom verkar för sina medlemmar, piloter, operatörer och flygplanägare inom allmänflyget. AOPA formar, uttrycker och framför viktiga positioner för att främja allmänflygets ekonomi, säkerhet, användbarhet och popularitet. Styrelse: Ordf Lennart Persson V ordf Martin Antvik Sekr Edor Boström Kassör Kjell Björklund Ledam 1 Torgny Bramberg Ledam 2 Dan Åkerman Ledam 3 Fredrik Brandel Ledam 4 Bengt Melkerson Ledam 5 Jan Stridh Suppl Kjell Andersson Suppl Andreas Hindenburg Suppl Niklas Larsson IAOPA, International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations har över medlemmar i drygt 60-talet länder och representerar allmänflyget inom ICAO, ett FN-organ för internationell luftfart. Ordföranden Redan hösttermin Vilken fin sommar vi har haft, det har nästan varit för varmt för våra flygturer, när vi saknar AC i de flesta maskiner. Dock har det varit många haverier och jag är rädd för att de flesta beror på dålig flygtrim. Med de avgifter och andra kostnader vi har fått på senare år så blir det mindre medel över för själva flygning. De flesta av oss har ju en begränsad budget och flygtidsuttaget är den enda post som vi kan påverka själva. Nu stundar höstens arbete. Vi har haft vårt första styrelsemöte och lagt upp vår inriktning. Hösten kommer att bli mycket internationell, redan i början av september har vi vårt internationella World Assembly d.v.s. IAOPAs stora årsmöte även om det är två år mellan gångerna. Bara två veckor därefter följer vårt europeiska regionalmöte, där riktlinjerna fortsatt arbete mot Bryssel efter parlamentsvalet skall fastläggas. Vi kommer att leva med dessa politiker och den nya kommissionen de närmaste fem åren. Sedan i mitten på oktober har EASA sin årliga flygsäkerhetskonferens, som i år skall handla om enklare och mer proportionerliga regler för allmänflyget. Den måste vi även bevaka under två dagar. Vi har prioriterat några frågor inom varje sektion, som vi kommer att jobba på under hösten, dessa kan ju naturligtvis förändras om det uppkommer mer angelägna saker. Dessa är bl a flygplatsnätverket genom att försöka aktivera lokala företag och informera dem om allmänflyg. Tydligen är detta vad politiker fokuserar på vad gäller allmänflyg och speciellt flygplatsers framtid. Inga företag som använder allmänflyg Inga allmänflygplatser. Inom sektionen infrastruktur så vill vi satsa på GNSS-procedurer. Inom området relationer så måste vi försöka öka vår medlemsskara, ju fler medlemmar desto större möjlighet att påverka. Hjälp till och rekrytera fler bland vänner och bekanta. Tänk på att vi också har en medlemskategori; Stödjande. Även här måste vi satsa på att få fler företag intresserade. Inom sektionen Piloter och Ägare kommer vi aktivt att arbeta med EASA om lättare regler för de något tyngre flygplanen, vi hopp att nå målet att förenklingarna skall gälla t.o.m kg, om inte det nås så skall alla ELA2 (max kg) införlivas. Dessutom skall Transportstyrelsens projekt respektive EASAs motsvarande projekt om regelförenklingar bevakas och aktivt stödjas. Vårt utspel med en guide för utflaggning av certifikaten har resulterat i att flera har sökt, det är dock oklart för oss hur många det är, men ca 50 stycken har begärt att få guiden. Om de verkligen utnyttjar möjligheten återstår att se. Vårt syfte är inte att göra Transportstyrelsen arbetslös utan visa att deras avgiftspolitik är förödande. Näringsdepartement och politikerna har också ett ansvar. Vi kommer snart också att ge ut en guide hur man kan flagga ut sitt flygplan. Tack för att Du stödjer AOPA! Som medlem bidrar Du till att vi kan fortsätta att jobba så att Du kan fortsätta att flyga med rimliga villkor. En stor medlemsskara i ryggen underlättar våra kontakter med myndigheterna. Och vi behöver Din insats. Om Du har möjlighet att hjälpa till i vårt arbete kontakta mig eller Janne Stridh (jan. vi har begränsade resurser att klara den situation vi har idag och måste tyvärr prioritera kraftigt. Bengt Eklund har ju tidigare skickat ut information om se - anmäl Er där och hjälp föreningen ekonomiskt. Mer information fanns i förra numret och länk finns på hemsidan. Rättelser, tillägg: I förra nummret fanns Lennart Persson en felaktig lista på styrelsen. Den hade ej uppdaterats efter årsmötet. Så har skett nu. en artikel på sid 7med rubriken "Magring väcker i likhet med bantning ofta frågor". Byline, alltså namnet på artikelförfattaren hade fallit bort. Han heter: Ivan Hedin en artikel om Ängelholm på sid 13. Efter pressläggning kom det till redaktörens kännedom att flygplatsen från första juli sänker landingsavgiften från 500 kr till 250 kr. I notisen skrevs att att flygplatsen var trevlig men ofördelakting för dem som saknar Swedavias landningskort. Nu är avgiften densamma som på en "vanlig" Swedaviaflygplats och därmed inte "ofördelaktig".

5 Vi piloter hjälper alltid varandra! Låt oss skapa en allmänflygpolitik tillsammans! Tusen och en natt är en titel som jag i denna krönika tar mig friheten att ändra till Tusen och en pilot eller som sångaren och låtskrivaren Peps Persson uttryckte det på 70-talet: Dé é dags att välja sida nu! Precis så är det! Valet är faktiskt Ditt och ingen annans! Tusen och en pilot Målet fastställdes på AOPA-Swedens senaste styrelsemöte! Antingen skall vi vara max tusen invånare i Sverige för varje certifikat eller så ska vi inte vara det! Vid årsskiftet 2013/2014 var vi PPL-innehavare i Sverige. För exakt tio år sedan var vi Blickar vi tillbaks till mitten av 80-talet var vi ca PPL-piloter i Sverige och då ca 8,5 milj. invånare. Således har vi gått från ca invånare per cert på 80-talet via ca invånare per cert år 2003 ner till dagens drygt invånare per cert vid utgången av Visst kan det vara kul att vara unik, vilket en svensk privatpilot nu börjar bli, men kanske inte lika kul när flygfältet försvinner p g a för få utövare? Får vi samma tapp som förra året (drygt 500 cert) även innevarande år kommer vi att hamna på ca invånare per PPL redan 2015! Detta trots att flera län har en klart ökande pilotskara. I flygtermer skulle man kunna säga att nosen 2013 intog läget för rätt fart vid motorbortfall. Nu är det definitivt upp till Dig och mig att undvika stall & vikning, få igång grejerna igen, göra ett rejält pådrag och inta fart för bästa stighastighet! Tappet under 2013 var osedvanligt stort. Faktum är att certifikat av alla olika typer inkl UL blev färre Allmänflyget saknar fortfarande en svensk politik för GA värd namnet, och vi ser alla att nuvarande situation inom flera viktiga områden är ohållbar! Den i särklass största orsaken till det stora tappet 2013 står sannolikt att finna i det faktum att piloter och klubbar i Stockholms län ( invånare som borde vara piloter) blev av med den sista utposten Bromma. Politikerna i länet har enats och erkänt att minst en ny flygplats behövs i länet för Allmänflyget, men man lyckades inte enas om var en sådan skulle kunna placeras. Man har avrapporterat till media och därefter avvecklat projektet med en ny flygplats i Stockholm (DN Mars 2014). Rikspolitikerna är knäpptysta i ärendet. Tyskland har samtidigt gått om USA i antal privatcert per capita. Med samma antal cert per invånare i Sverige som i Tyskland hade siffran varit drygt PPL i Sverige. Detta är tänkvärda siffror, mycket tänkvärda siffror! På senare år har samtliga EU-länder enats om en rad gemensamma åtgärder - en gemensam luftfartspolitik. Bl a flygets transportpolitiska mål, en egen gemensam flygmyndighet och mycket annat. Då borde väl även antalet cert per capita bli ungefär lika i de olika länderna? Naturligtvis blir det så i en framtid, men hur lång tid ska det behöva ta för svenska politiker att förstå? Man slutar aldrig förvånas över svenska politikers flagranta okunskap i ämnet. Måste alla flagga ut sina certifikat och flygplan först?? Som sagt, det är dags att välja sida. För mig är valet mycket enkelt. Jag tillhör dem som hellre vill ha en utveckling i Sverige liknande den i Tyskland, än den som vi i dag ser i Sverige! Frågan är bara hur vi kan nå dit? Men tanken att få produktiv draghjälp från svenska politiker ser numera verkligen ut att som rent önsketänkande! Du som medlem i en eller flera riksföreningar kanske förväntar Dig att riksföreningens ledning skall klara en uppgift som denna. Ledsen! Du kommer att bli mycket besviken! INGEN av våra riksföreningar klarar denna uppgift på egen hand! Varken AOPA-Sweden, KSAK, FFK, EAA eller någon annan! Om inte ALLA inom allmänflyget, Inklusive Du själv, gör åtminstone något produktivt och nytt i ordnade former kommer ett certifikat per tusen invånare sannolikt inte bli verklighet i Sverige ens under vår livstid! Du måste först göra ditt val! Antingen bestämmer Du dig för att göra ingenting, eller så gör Du som jag och många med mig - Bestämmer Dig för att göra något PRODUKTIVT och NYTT! Görs inget blir resultatet färre piloter, och görs något blir resultatet fler piloter! Tar vi NYA grepp kan de ge riktigt fina resultat. Håll med om att det egentligen borde vara ganska enkelt! Produkten som vi har att kunna flyga själv är ju helt fantastisk och därmed heller inte svår att sälja! AOPA Sweden har ett sedan länge pågående arbete som vi tror starkt på. Vi jobbar stenhårt på flera fronter för Bättre Villkor, och har redan lyckats med en lång rad förbättringar. Vi har fått fram en lång rad nya förenklande regelverk (LAPL, EIR, CBIR m m) vilka har ett gemensamt: Lägre utbildningskostnader, lägre flygkostnader och lägre trösklar till certifikat. Nya, enklare och billigare underhållsregler är dessutom på G att klubbas Det fantastiska med dessa förändringar är att AOPA-Sweden tillsammans med AOPA-organisationer i en lång rad EU-länder har lyckats med konststycket att förändra och införa dessa nya villkor direkt i regelboken hos EASA! Därmed tvingas Sverige att införa de nya regelverken också här oavsett vad våra myndigheter tycker! Allt som ett direkt resultat av att NÅGON har bestämt sig för att göra NÅGOT, PRODUKTVT OCH NYTT! Våra flygplatsers utrustning och existens är däremot en fråga som dock varken EU-parlamentet eller EASA lägger sig i. Åtminstone inte med den kraft som egentligen krävs. Den resolution som vi lyckades få fram från EUparlamentet 2009 har haft bra effekt i övriga EU, men dessvärre icke i vårt land. Politiker och statstjänstemän konstaterar kallt att Sverige inte är bundet att följa resolutionen. Således finns f n inga andra än vi själva inom Svenskt Allmänflyg som kan förväntas agera. Ingen annan! Det är här DU kommer in i bilden. På annan plats i tidningen finns en artikel om AOPA-Swedens flygplatsnätverk. Nu gäller det att få fram minst en aktiv lokal kontaktperson på varenda Svensk flygplats oavsett hur liten eller stor flygplatsen är! Naturligtvis då personer som delar AOPA-Swedens mål om minst ett certifikat per tusen invånare, och är beredda att göra NÅGOT (gärna lite mer) för att nå målet! FFK har redan engagerat ett antal personer till nätverket ur sin medlemsskara, men fler behövs i arbetet! Alla Sveriges riksföreningar för Allmänflyg måste välja sida även de! Antingen står man utanför AOPA Swedens arbete och mål, eller så är man med och deltar AKTIVT i arbetet! AOPA Sweden har därför infört en stödjande medlemsform för övriga riksföreningar inom flyg. Ett medlemskap i AOPA- Sweden ger riksföreningen, utöver viktiga internationella direktkontakter, även en plattform för ett bredare och djupare samarbete med hela Sveriges allmänflyg i alla dess former. Arbetet börjar i vår Fortsättning sidan 13 5

6 Piloter och flygplansägare En flygtekniker lär dig om underhåll 6 Det klagas allmänt om att underhållskostnaderna stigit. Hur sänka kostnaderna? Det jag kan säga inledningsvis är att det finns ingen magiskformel för detta. Allt beror på hur du utför ditt ägare/brukare ansvar. Vid införandet av CAMO kravet ryktades det om 100 timmarstillsyner som kostat långt över hundratusen kronor. Vid närmare granskning så var sanningarna ofta helt andra. I de flesta fallen rörde det sig om starkt eftersatt underhåll som CAMO och tekniker inte längre kunde bortse ifrån nu när myndighetstillsynen kom i paritet med vad den skulle vara. Visst fanns de som nyttjade situationen men långt ifrån alla. Många verkstäder/tekniker och CAMO sade att det gällde att inte såga av den gren man satt på. Dom balanserar mellan ökade krav, ökade avgifter och vikande marknad. Som joker i det hela spelade Transportstyrelsen, som genom sitt informationsarbete misslyckades med att verifiera de tolkningar man propagerade. För några år sedan ringde jag fem CAMO och ställde samma fråga och fick tre olika svar!!!!! Läget är idag mycket bättre och vi kan hoppas på att det skall råda enighet i leden. Det är du som ägare som är ansvarig inför luftfartslagen. Du som ägare ansvar för att det underhåll som utförs är rätt. Det är du som ägare som betalar det hela. Detta borde i sin tur göra att du är på topp över ditt flygplan. Samtidigt ökas förståelsen för hur det hela fungerar. Du kan göra det, kort sagt, på två sätt: Att själv sätta dig in i processen och beställa det underhåll som krävs. Här krävs stora kunskaper i hur administrera ditt underhållsbehov. Din CAMO har slutordet och enda vägen runt det är att gå till transportstyrelsen. (Gäller för ej kommersiell verksamhet) Att köpa tjänsten genom ett avtal. Ditt ansvar är då att avtalet täcker dina behov och att verkstad och CAMO utför sitt arbete. (Gäller privat och kommersiellt). Som ni ser så krävs det att det finns en dialog mellan parterna. När du lämnar in bilen på verkstan så lämnar du inte in den utan vidare och säger laga utan du definierar dina förbehåll och kostnader. Gör det samma med ditt flygplan. Verkstad och CAMO behöver inte vara en och samma organisation. Begär offerter. Reservdelar behöver inte köpas hos flygplanstillverkaren. FAA-PMA är tillåtna på flygplan/ motorer/komponenter tillverkade i USA. Det är piratdelar" som USA-myndigheten FAA godkänt som ersättare. Detta för att skapa konkurrens och ett alternativ som är fundamentalt i samhället. Dessa behöver inte vara sämre men är normalt billigare. Vill du köpa reservdelarna så gör det. Verkstan kan inte neka dig så länge delarna har rätt dokumentation. Be din underhållsorganisation om information innan de köper hem delarna. Här måste du som ägare ha en dialog om den kvalitet som erbjuds och det är du som skall föra dialogen. Allt är inte guld. Vad kan man göra mera?? Jo man kan göra ett preventivt underhåll. Till exempel: Tvätta och smörja räcker långt. Det är tidens tand som förstör mest. Hantera ditt flygplan på ett mjukt sätt och respektera den teknologi du sitter i. Det är inte en stridsvagn. Är du flygklubb så informera (tvinga) dina medlemmar till utbildningskvällar där ni redovisar underhållskostnaderna så man förstår vad som påverkar och föreslå förbättrade procedurer. Jag blir alltid upprörd när jag ser kärror taxa förbi i hög fart. Hörde om en flygklubb som förbrukade startmotorer i stor mängd och bytte dem slentrianmässigt. Det visade sig vara magneter med dålig verkan som gjorde motorn svårstartad när den var varm. Man malde sönder startmotorerna. Tänk på att startmotorn blir mycket varm av att mala i långa perioder. Läs instruktionerna. Det gäller allt. Flyger du på ett stort flygfält med tung trafik så används vintertid mängder med saltliknande medel. Stort tvättbehov av det. Salter och aluminium är stora ovänner. Propellerns framkanter lider stort av salterna. Tunga luftfarten tvättar så ofta de kan. Står du inför hösten och räknar med ett lågt flygtidsuttag, byt olja även om det inte är daggs för tillsyn. Ren olja är första steget för att förhindra korrosion. Du köper nästan fyra fat olja för vad det kostar med ett kamaxelbyte. Samla på statistik över ditt underhåll. Utan den kan du inte förändra ditt underhållsprogram. Samtidigt ser du om det är något i din operation som orsakar ökat underhåll. Flyger du mycket på gräsfält kan en utökad inspektion/ underhåll av landställen spara pengar på dyra delar i framtiden. Det som många missar är de olika erbjudanden tillverkarna erbjuder sina kunder för att förbättra flygplanen. Det kan stå att om du beställer inom en viss tid så får du rabatter. Service bulletiner är många gånger vägen till billigare underhåll. Se inte kortsiktigt och igen dialogen med den som utför ditt underhåll. Till dig som är Cessnaägare kan jag säga att var på topp över den nya strukturinspektionen s k SID. Lämna din statistik till Cessna så dom får verklig information. Kräv att de anpassar programmet enligt erfarenheterna. Cessna kan inte nonchalera det du skickar in då de har FAA som kollar på detta. Så gör den tunga luftfarten dagligen. Kräv att den CAMO som utför ditt underhållsprogram implementerar det i Cessnas befintliga program. Många punkter gjordes förut men nu med en detaljerad instruktion. Många punkter löper med ett långt intervall så det gäller att se tillbaka på det utförda underhållet och se om det finns något man kan förändra. Det är du och din CAMO som skall utföra detta jobb. Här finns många mantimmar att spara. Att komma till TS med tomma händer duger inte när man önskar avsteg. Jag rekommenderar er att ta kontakt med andra ägare och dela på erfarenheterna. Som ett sista påpekande så kan även enligt de nya reglerna ägaren få utföra underhåll. Detta skall anges i underhållsprogrammet. Be din CAMO ta fram den regeltext som reglerar detta och se vad du/ni kan göra. Som jag sagt ovan gäller det att du som ägare är aktiv. Lär dig reglerna som styr och var med och påverka. Det kommer förändringar i framtiden så det gäller att vara med. Paul Pinato

7 To be ATO or not be Aviatörer vid dr. E. Thulins flygskola, föken Ruth Bergman och herr C.A. Werstman (Sveriges yngsta flygare, 17 år), Dr E Thulins flygskola har inte ansökt om att bli en ATO. Praktik och teori Bild: Tekniska museet, fotograf okänd. Ett av mina mer udda specialintressen handlar om att förstå mänskligt beslutsfattande och hur man kan säkerställa att människor tar rätt beslut. Främst har det för min del handlat om affärsstyrning och beslutsprocesser i företag men som pilot vill man gärna tillämpa nyfikenheten och kunnandet på egen flygning och på flygutbildning. När kravet på klubbarnas flygskolors övergång från RF till ATO kom blev det därför naturligt att engagera sig i det arbetet. För några år sedan kom EASA fram till att standardiseringen (eller harmoniseringen som många föredrar att kalla den) skulle omfatta även utbildningssystemet. På känt manér bestämde man helt sonika att tillämpa standarden för kommersiella flygskolor överallt. Därmed tvingas ett stort antal klubbar antingen lägga ner sin flygskola eller ansöka om ett ATOtillstånd. Många klubbar konstaterar att skolverksamheten är en förutsättning för rekrytering av nya medlemmar vilket på sikt är en förutsättning för klubbens överlevnad och har därför redan satt igång arbetet med ansökan. Vi har också fått mycket hjälp med förberedda mallar framtagna i dialog mellan Transportstyrelsen, Eisten Nilsson från Umeå Flygklubb och KSAK. För en välskött svensk RF är skillnaden inte så stor för verksamheten, vi har redan tvingats visa upp våra olika handböcker och kvalitetssäkringssystem för myndigheten för att få vara RF. För oss handlar det om arbetet med att fylla i ett antal dokument och kostnaderna, dels för ansökan och dels årsavgifterna för tillstånden. I övriga EASA-området finns det dock länder där RF verkligen gör skäl för namnet Registered Facility och inte är förbundet med någon ansökan och tillståndsgivning. Där är steget från RF till ATO enormt så ni kan tänka er att det har reagerats. Som vanligt är det dock myndigheternas reaktioner som gör den stora skillnaden. De stora länderna Tyskland, Frankrike och Storbritannien har konstaterat att de inte hinner hantera alla ansökningar med mindre än att man rekryterar och utbildar handläggare enbart för denna uppgift. Därför har EASA gått med på en senareläggning av införandet av ATO-kravet till 8 april Beslutet tas inte formellt av EASA förrän i oktober och måste sedan bekräftas av EU-kommissionen någon gång runt årsskiftet, men eftersom det drivs av tunga myndigheter och EASA redan ställt sig positiva räknar i alla fall jag med att det blir så. I samband med att ATO att senareläggs kommer LAPLutbilding att kunna utföras inom RF. Vad innebär nu detta för oss klubbar med flygskolor? 1. Om man bara vill fortsätta skola till PPL och ev mörkerbehörighet plus ev LAPL finns ingen anledning att lämna in någon ansökan om ATO förrän det är nödvändigt eftersom det bara kostar onödiga pengar. (Kostnader har vi tillräckligt ändå, eller hur!). 2. Vill man bedriva kompetensbaserad IR-utbildning, Enroute IR, måste man vara ATO och då får man skicka in en ansökan. För oss som tillhör den första gruppen återstår två alternativ, antingen vänta till dess det blir bråttom nästa gång och då fylla i alla dokument, uppdatera handböcker, etc eller köra det som ett längre kvalitetsarbete, d v s uppdatera handböcker och kvalitetssystem, verifiera tillämpning, anpassa handböckerna efter verkligheten eller verksamheten efter handböckerna, etc. I det senare fallet blir ATO-ansökan bara en fråga om att fylla i själva ansökan, vilket till dess förhoppningsvis förenklats ytterligare. Den rekommendation jag kommer ge styrelsen i den flygklubb jag är engagerad i är att hantera detta som ett kvalitetsprojekt under den kommande vintersäsongen för att från och med nästa sommar kunna bygga erfarenheter i två år innan det är dags att börja författa ATO-ansökan inför april Då blir arbetet inte bara ett administrativt jättejobb för att uppfylla ett myndighetskrav på pappret utan ett arbete som kan engagera medlemmarna och ge både klubben och eleverna en bättre flygskola. Dick Nyvall 7

8 Här för att stanna AOPA:s andra Fly-In på Feringe Data T-28B Motor: Wright Cyclone R , hk Tomvikt: kg Max startvik: kg Spännvidd: 12,22m Längd: m Höjd: 3,86 m Max fart: 635 km/tim Max höjd: m Räckvidd: km Första flygning: 26/ Antal tillverkade: st Källa: Flugzeuginfo.net Flightline, här med Sten Svenssons T-28 8 AOPA Swedens Fly-In gick av stapeln som vanligt första helgen i augusti. Ett 100-tal tillresta piloter lärde sig en hel del denna helg! Ett 40-tal besökande flygplan räknades in på flightline. Ett jättetack till alla Er som besökte årets Fly-In! Utan Er vore det hela meningslöst J! Vi vill naturligtvis även tacka alla föreläsare för en utomordentlig fin och uppskattad insats! Ett stort tack till alla funktionärer som åter ställt upp och genomfört ett kanonjobb! Ett särskilt tack även till Feringe Flygklubb som åter tillhandahöll sin hangar och som vanligt visade på mycket gott värdskap! Tack till Pilot Shop Hangar som kom med hela butiken! Sist, men inte minst - Tack Lars Lindell som upplät blå hangaren som konferenslokal! Alltid lika trevligt att hålla konferenser med Din Royal Forsheda Aircraft Factory S.E.5 i blickfånget! Ljungby Feringe Flygplats, tidigare ägd av Ljungby Kommun, är verkligen ett föredöme över hur en flygplats för Allmänflyg bör se ut och fungera. Här finns både en rejäl belyst asfaltbana (1150x30), ett stråk (600x30) och dessutom gott om plats att parkera flygplan. Bland verksamheterna finns fallskärmshoppning, segelflyg, motorflyg, ultralätt och även modellflyg. En och annan kossa betar i omgivningarna och inte sällan spatserar tranor och andra vackra fåglar ute på de fält som omger flygplatsen. Vackert och gemytligt! Gällande skolning tillhandahåller man motorflyg, segelflyg och fallskärmshoppning. Aktiviteten är god. Flygplatsen fungerar dessutom perfekt för resande med allmänflyg VFR som vill besöka Ljungby med omnejd. Både 100LL och Jet A1 finns på plats. Feringe Flygklubb äger Ljungby Feringe Flygplats. Tillsammans med övriga föreningar på flygplatsen klarar man driften. I Ljungby Kommun slipper man således debatten om höga driftskostnader med tillhörande nedläggningskrav. I detta faktum finns en del att fundera på även för alla de flygklubbar som i dag är placerade på kommunalt ägda, och därmed inte sällan nedläggningshotade flygplatser. Situationen har tidigare varit densamma även i Ljungby! Ett övertagande, där så är möjligt, är inte dumt alls! Kom ihåg att General Aviation VFR är grunden för allt flyg! Glöm inte heller att inom en hyfsat snar framtid kan flygplatser som denna enkelt utrustas med GPS-approach IFR. IAOPA jobbar för regler likt USA där inget TWR behövs för landning IFR. När vi nått detta mål öppnas utomordentligt fina möjligheter även för viss trafik på flygplatser som denna. Lördag morgon visade perfekt väderför hela helgen i alla prognoser, och så även i verkligheten. Flygplan hade börjat anlända redan under fredagen, och på lördagsförmiddagen fortsatte ankomsterna. Den mest spektakulära stod Stens Svensson, Eslöv för! Detta dels genom valet av färdsätt, North American T28 Trojan, och den fina ankomstrollen inramad av mullret från stjärnmotorn i maskinen. Tack för att vi alla kan glädjas åt denna fina warbird i Sverige! Under tidigare års Fly-In har vi kört två parallella konferensprogram där åhörarna kunnat välja mellan dessa. Här fick vi från några besökare synpunkten att man hellre ville att vi sprider dessa båda program över två dagar. Detta för att alla skall beredas möjlighet att delta på samtliga seminarier. Vid 11-tiden på lördagen invigdes årets konferensomgång sedvanligt av Ordf. Lennart Persson. Därefter tar vi det i tur och ordning: AOPA i Sverige och Världen Ordf. Lennart Persson berättade om hur AOPA Sweden arbetar tillsammans med andra länders nationella AOPA-organisationer via IAOPA. Dessutom blev vi informerade om EASA:s totala omvändning där man nu fullt ut öppet erkänner de negativa effekter senare års överreglering av Allmänflyg lett till, och man nu vill ta krafttag i en bättre riktning. Beskedet är välkommet! Hur kan jag hålla nere underhållskostnaderna? Behövs Camo för GA, och i så fall när? Dan Åkerman, styrelseledamot, och numera även IAOPA Senior technical advisor berättade om sitt arbete i Köln och Bryssel med det nya kraftigt förenklade underhållsprogram som sannolikt nu äntligen blir verklighet i hela EU inkl. Sverige för MTOW <=1200Kg. Detta ligger för beslut i EU-kommissionen under första kvartalet Alla våra nya certifikat PPL, LAPL, EIR och CBIR, Vad gäller? Martin Antvik, AOPA Sweden, redde ut begreppen i allt detta. Redan i dag kan Du boka en flyglärare och påbörja den praktiska utbildningen till EIR (Enroute Instrument Rating). AOPA Sweden har en syllabus klar! Hör av Dig om Du är intresserad! Därefter ansågs lördagen vara avklarad vad gäller konferensprogram! Minglet kom igång och flygplan studerades ur alla vinklar och vrår. Några åkte och andra anlände. Några njöt av aftonsol i flygplan över Bolmen. Några bussades till hotellet för gemensam middag på stan. Kvällssolens flygdiskussioner över mat och dryck fortsatte därefter tills lugnet lagt sig för natten.

Officiellt organ för. Motorstörning över havet. Mera Island

Officiellt organ för. Motorstörning över havet. Mera Island Officiellt organ för 4 2014 Motorstörning över havet Mera Island EASA:s döda hand över ballong- och segelflyget Bild: Från artikeln i AOPA E-news Få talare på EASA:s årliga flygsäkerhetskonferens var mer

Läs mer

São Paulo Airport Campo de Marte

São Paulo Airport Campo de Marte Officiellt organ för 1 2015 São Paulo Airport Campo de Marte I detta nummer: Störsändare! En sådan här buffé är inte fel på flygklubben. Men jag hade tyvärr inte tid att äta den för jag var tvungen att

Läs mer

Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2014.

Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2014. 1 (9) Org. nr 802006-1233 AOPA-Sweden Verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2014. Styrelse, revisorer och valberedning Styrelsen

Läs mer

Nummer 4 - November 2014. Katastrofövning över Skövde. Obemannat på gång Tvärs igenom Europa Vulkanflygning

Nummer 4 - November 2014. Katastrofövning över Skövde. Obemannat på gång Tvärs igenom Europa Vulkanflygning Nummer 4 - November 2014 Katastrofövning över Skövde Obemannat på gång Tvärs igenom Europa Vulkanflygning i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetspartners Ansvarig

Läs mer

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #1/2012 årgång 45

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #1/2012 årgång 45 hjulduking Per Widing beskiver hur han gjorde hjulen till sin Air Camper Pietenpol. reparation Mats Skröder la sin RV6A på rygg och fick tillbringa tid i verkstaden. 20 år med -xmi Olle säljer sin Van

Läs mer

Nummer 1 - Februari 2014. Light Aircraft Pilot License. Young Pilots Kickoff Gripens framtid Stormen Sven

Nummer 1 - Februari 2014. Light Aircraft Pilot License. Young Pilots Kickoff Gripens framtid Stormen Sven Nummer 1 - Februari 2014 Light Aircraft Pilot License Young Pilots Kickoff Gripens framtid Stormen Sven i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners Ansvarig

Läs mer

Nummer 2 - Juni 2011. Isflyin i Rättvik. Årsrapport 2010 På tur med JAS Räddningsbilen som flyger

Nummer 2 - Juni 2011. Isflyin i Rättvik. Årsrapport 2010 På tur med JAS Räddningsbilen som flyger Nummer 2 - Juni 2011 Isflyin i Rättvik Årsrapport 2010 På tur med JAS Räddningsbilen som flyger i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners Ansvarig utgivare

Läs mer

Nummer 2 - Maj 2010. Hemvärnet fyller 70-år. Årsrapport 2009 YP revolutioneras Flygmässa Friedrichhafen

Nummer 2 - Maj 2010. Hemvärnet fyller 70-år. Årsrapport 2009 YP revolutioneras Flygmässa Friedrichhafen Nummer 2 - Maj 2010 Hemvärnet fyller 70-år Årsrapport 2009 YP revolutioneras Flygmässa Friedrichhafen i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners Ansvarig

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Motvind även i Göteborg

Motvind även i Göteborg Motvind även i Göteborg Allmänflyget i Stockholm är på väg att utraderas fullständigt. I Göteborg har vi också våra problem, framförallt rörelsebegränsningen, men vi har i alla fall känt oss välkomna.

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

EAA-NYTT. Sista turen från Barkarby. Medlemstidning för EAA Sverige #3/juli 2010 årgång 43

EAA-NYTT. Sista turen från Barkarby. Medlemstidning för EAA Sverige #3/juli 2010 årgång 43 autopilot Lennart Öborn berättar om installationen som gör att han numera landar pigg och utvilad luftens ferrari På besök hos den skånske Falcobyggaren Dan Gamble. Fly-in-tider Vi tittar till flygarträffarna

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Gäst vid babords pollare. Skrämmande bemanningsutveckling. Tullverket. NTO-möte vid dansk-tyska gränsen. Sid 12. Sid 16. Sid. www.tullkust.

Gäst vid babords pollare. Skrämmande bemanningsutveckling. Tullverket. NTO-möte vid dansk-tyska gränsen. Sid 12. Sid 16. Sid. www.tullkust. PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 3 oktober 2013 Nytt avtal klart på statens område Fredagen den 4 oktober tecknades en överenskommelse mellan

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Oktober 2007 Mörkersäsongen har inletts... De som redan har mörkerbehörighet, men känner sig rostiga efter ett långt uppehåll, kan kontakta antingen flyglärarna eller en CRI för en

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Nummer 1 - Mars 2010. FFK övar i toppmodern utrustning. Besök på ARCC Flygchefsmöte Världens farligaste flygning

Nummer 1 - Mars 2010. FFK övar i toppmodern utrustning. Besök på ARCC Flygchefsmöte Världens farligaste flygning Nummer 1 - Mars 2010 FFK övar i toppmodern utrustning Besök på ARCC Flygchefsmöte Världens farligaste flygning i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

KONTAKTEN INNEHÅLL KONTAKTEN. Medlemsblad för Linköpings Flygklubb. Samlingsnummer 2013. www.lfk.se. Sid 1 Ledare

KONTAKTEN INNEHÅLL KONTAKTEN. Medlemsblad för Linköpings Flygklubb. Samlingsnummer 2013. www.lfk.se. Sid 1 Ledare KONTAKTEN Medlemsblad för Linköpings Flygklubb Samlingsnummer 2013 www.lfk.se Sid 1 Ledare Sid 3 Ordförande Göran har ordet INNEHÅLL Sid 16 Classic Aircraft Meeting på Hedlanda Sid 20 Nytt ansikte utåt

Läs mer

Hög hastighet året runt i Umeå

Hög hastighet året runt i Umeå magasinet från svenska stadsnätsföreningen. # 2 september 2011 Hög hastighet året runt i Umeå Around the world THE UNCAPTURED VALUE OF FTTH NETWORKS Europas största öppna bredbandsnät TROMSO KIRKENES KIRUNA

Läs mer

Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering

Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 3 oktober 2014 Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering Tullrådsmöte Dagordningen var även denna gång

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer