Information för D2. Kursval inför HT14 åk3 Tisdag 18 mars. Roger Johansson Maria Sörner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information för D2. Kursval inför HT14 åk3 Tisdag 18 mars. Roger Johansson Maria Sörner"

Transkript

1 Information för D2 Kursval inför HT14 åk3 Tisdag 18 mars Roger Johansson Maria Sörner

2 Program Information från programledningen MPSYS Knut Åkesson MPSOF Agneta Nilsson MPLOL Samuel Bengmark MPIDE MPENM Håkan Andréasson MPEES Per Larsson Edefors MPCSN Elad Schiller MPALG Peter Damaschke Frågestund/mingel/fika

3 Civilingenjör och Master Kandidat, 3 år Master, 2 år Civilingenjör, 5 år

4 Masterprogram ackrediterade till D Computer Science Algorithms, Languages and Logic Computer Systems and Networks Embedded Electronic Systems Design Engineering Mathematics and Computational Science Interaction Design and Technologies Lärande och ledarskap Software Engineering Systems, Control and Mechatronics

5 Studieplan D3 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Transformer, signaler och system Web-applikationer Software engineering project Fiction for engineers Flervariabelanalys Parallell programmering Algoritmer Reglerteknik Modellering av hållbara energisystem Teknikhistoria Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Real time systems Computer security Mätteknik Människa-dator interaktion Advanced functional programming Databaser Parallell programmering Elektronik (del 1) Kandidatarbete D3 Matematisk modellering och problemlösning Software engineering project Mätteknik Matematik och samhälle Vetenskapshistoria Teknik och samhälle Algorithms Ändliga automater och formella språk Elektronik (del2)

6

7

8 Examenskrav kandidat kull H12 Avklarade kurser om totalt 180,0 hp Examensarbete 15,0 hp Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60,0 hp Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen centralt huvudområde 90,0 hp Fullgjort kurskrav enligt programplan

9 Examenskrav civilingenjör kull H12 Avklarade kurser om totalt 300,0 hp Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90,0 hp Examensarbete 30,0 hp Kurser i matematik om minst 30,0 hp Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90,0 hp Avklarade kurser examinerade vid Chalmers på avancerad nivå om minst 45,0 hp Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp Fullgjort kurskrav enligt programplan Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

10 Masterprogram ackrediterade till D Computer Science Algorithms, Languages and Logic, MPALG Computer Systems and Networks, MPCSN Embedded Electronic Systems Design, MPEES Engineering Mathematics and Computational Science, MPENM Interaction Design and Technologies, MPIDE Lärande och ledarskap, MPLOL Software Engineering, MPSOF Systems, Control and Mechatronics, MPSYS

11 Ackrediterat? Ett ackrediterat masterprogram leder tillsammans med kandidaten och övriga krav till en civilingenjörsexamen. Om du väljer ett icke ackrediterat masterprogram får du en masterexamen, men inte en civilingenjörsexamen.

12 Särskilda kurskrav HT14 Computer Science Algorithms, Languages and Logic, MPALG Inga ytterligare kurskrav. Computer Systems and Networks, MPCSN Inga ytterligare kurskrav. Embedded Electronic Systems Design, MPEES Kurskrav: EDA351 Kretselektronik eller ETI146 Elektronik samt EDA322 Digital konstruktion eller EDA321 Digitalteknik syntes. Engineering Mathematics and Computational Science, MPENM Kurskrav: MVE085 Flervariabelanalys.

13 Interaction Design and Technologies, MPIDE Kurskrav: TDA289/288/287/286 Människa dator interaktion eller DAT215 Design och konstruktion av grafiska gränssnitt. Lärande och ledarskap, MPLOL Inga ytterligare kurskrav. Software Engineering, MPSOF Inga ytterligare kurskrav. Systems, Control and Mechatronics, MPSYS Kurskrav: MVE085/MVE270 Flervariabelanalys eller MVE255 Matematisk analys i flera variabler.

14

15

16 Exempel, valet inför HT13

17 Exempel, valet inför HT13

18 Exempel, valet inför HT13

19 Exempel, valet inför HT13

20 Exempel, valet inför HT13

21 Några saker att tänka på! Valet nu i vår gäller HT14, men planera redan nu vilka valfria kurser du vill läsa även VT15. Tänk på att en del kurser går över flera läsperioder, tex ETI146 Elektronik och MVE370 Matematik och samhälle. Fundera redan nu på vilket masterprogram du vill läsa, och vilka förkunskapskrav det programmet har.

22 Mer att tänka på! För att få göra kandidatprojekt ska du ha 97,5 hp efter lp 1 För att komma in på masterprogram krävs 150 hp (inklusive kandidatarbete) I de 150 hp räknas bara kurser på kandidatprogrammet Erfarenheten säger att det är bättre att göra klart kandidaten INNAN masterprogram! Boka gärna tid för studieplanering innan sommaren

23 Information om respektive masterprogram

24 Software Engineering, MSC program Becoming a leader in global innovation The future is spelled SOFTWARE! Master Program Coordinator: Agneta Nilsson Agneta Nilsson

25 Why Software Engineering? SE focuses on technical and managerial leadership for large and complex systems. Its foundation of enduring engineering principles will support a lifetime of practice amid emerging technologies Increasingly combined HW and SW solutions Dynamic, grow and develop over time SW main driving force for innovation Software supply chains are global 24/7 Distributed teams, collaboration, cost-savings, resources/skills, different time zones enabling longer workday Software engineering is increasingly complex Complex software intensive systems, standards, processes, methods and tools Effective development of software requires broad technical and managerial knowledge Agneta Nilsson

26 IS SE right for you? What do I see myself doing in five years? chief strategy officer project manager chief technology officer software architect senior manager of software development risk management officer What really interests me? welcome a broad range of problem-solving concerns ranging from systems design and construction to strategic acquisitions from requirements analysis to quality assurance How highly do I value collaboration? built around a team-based projects that are realistic, hand's on willingness to collaborate is a strong predictor of success Agneta Nilsson

27 Program overview Project Manage- ment 7.5hec Elec>ve 7.5hec Advanced Architec- ture 7.5hec Elec>ve 7.5hec Elec>ve 7.5hec Elec>ve 7.5hec MSc thesis 30hec Require- ments Engineer- ing 7.5hec Empirical SE 7.5hec MDE 7.5hec Agile Develop- ment 7.5hec Evolu>on Project (15hp) Term 1 Term 2 Term 3 Term 4 Agneta Nilsson

28 Becoming a leader in global innovation The programme: Builds on a unique combination of technical and management skills Close collaboration with industry Focuses on three main competences in software engineering: Advanced technical knowledge and skills Advanced knowledge of methods and processes Advanced knowledge of industrial activities and practices Agneta Nilsson

29 Agneta Nilsson

30 Where we are: Lindholmen Science Park Proximity to where software is made Collaboration with e.g.: Agneta Nilsson

31 Interaction Design and Technologies The practice of designing interactive digital products, environments, systems and services. It focuses on behaviour how users act and how products respond to user behaviour. A necessary discipline in any design project aiming to create something complex and computer augmented that is to be used by humans: computer software, games, interactive products such as smart phones or MP3 players, intelligent homes, cars, clothes and so on. Specialisations Interaction designer focused on: user interface design and information visualisation tangible interaction entertainment, games and social media and Game developer with some experience of gameplay design and interaction design.

32 Embedded Electronic System Design (EESD) Per Larsson-Edefors, EESD-info för X Per Larsson-Edefors Sida 1 Med en bas i transistorer EESD-info för X Per Larsson-Edefors Sida 2 och chipteknologi EESD-info för X Per Larsson-Edefors Sida 3

33 utnyttjande kretsar EESD-info för X Per Larsson-Edefors Sida 4 och arkitekturer EESD-info för X Per Larsson-Edefors Sida 5 bygger vi processorsystem EESD-info för X Per Larsson-Edefors Sida 6

34 och DSP-system EESD-info för X Per Larsson-Edefors Sida 7 (ofta specialiserade) Embedded strikta krav på prestanda, effektförbrukning, storlek, vikt, tillförlitlighet, systemet måste skräddarsys, ofta med FPGA eller ASIC som plattform. EESD-info för X Per Larsson-Edefors Sida 8 genom IC-konstruktion EESD-info för X Per Larsson-Edefors Sida 9

35 VHDL-konstruktion begin if Reset = '0' then A_reg <= ( others => '0' ); B_reg <= ( others => '0' ); Op_reg <= ( others => '0' ); Outs <= ( others => '0' ); elsif rising_edge(clk) then A_reg <= A; B_reg <= B; Op_reg <= Op; Outs <= Outs_comb; end if; end process; EESD-info för X Per Larsson-Edefors Sida 10 och programmering. for (i=0; i<256; i++) { InData[2*i] >>=8; InData[2*i+1]>>=8; } EESD-info för X Per Larsson-Edefors Sida 11 Programstrategi ÅK 1: System- och kretskonstruktion/verifiering. Obligatoriskt, synkroniserat kurspaket med avslutande projekttermin. Tre profiler. ÅK 2: Fördjupningsstudier i elektroniksystem (2013: 7SP). Tillämpningskurser: Datorsystem, kommunikationssystem, feltoleranta system, mikrovåg, elkraft, EESD-info för X Per Larsson-Edefors Sida 12

36 Intro. IC-konstruktion ÅK 1 LP1 LP2 LP3 LP4 Datorarkitektur eller Mixade system eller Byggsätt Intro. systemkonstruktion Systemkonstruktion och verifiering Realtidssystem, etc. EESD-projekt Energy-aware computing, etc. EESD-info för X Per Larsson-Edefors Sida 13 Lärare ni möter under ÅK 1 Kjell Jeppson Per Larsson-Edefors Johan Liu Jan Jonsson Lars Svensson Lena Peterson Ioannis Sourdis Sally McKee Sven Knutsson Per Stenström EESD-info för X Per Larsson-Edefors Sida 14 Kopal, NXP Nijmegen Martin O, Atmel Trondheim Junaid, Nordic Semiconductors Wiktor, Volvo Martin P, Fingerprint Cards Martin L, RUAG Vineeth, Sandisk Indien Sigursteinn, Cybercom Daniel, Velocytech Claes, ÅF Olof, Qamcom Oscar, Elektron Music Machines Alexandra, Sigma Livet efter Johan, Saab Electronic Defence Charu, TI München Tobias, Ericsson Azhar, CPAC Systems Babak, Bombardier Ivan, Synective Labs Zhuo, Qualcomm Affaq, doktorand P di Torino Bayan, doktorand P di Milan Alen, doktorand Chalmers Wei, doktorand UC Irvine Minhaj, doktorand Gtech Yagiz, doktorand Purdue EESD-info för X Per Larsson-Edefors Sida 15

37 Förkunskapskrav (2014) D, E, Z, F LP 3: EDA322 Digital konstruktion LP 3-4: ETI146 Elektronik Ding, Eing LP 1: SSY010 Elektriska system LP 3: EDA322 Digital konstruktion (Med reservation för att förkunskapskraven 2015 kan se annorlunda ut ) EESD-info för X Per Larsson-Edefors Sida 16 EESD-infomöte inkl. lunch Onsdag 9 april, , i sal HA2. Information från EESD-programmet studenter/alumni industri bit.ly/eesd14 EESD-info för X Per Larsson-Edefors Sida 17

38 Master s Programme Computer Science - Algorithms, Languages and Logic Peter Damaschke

39 Focus Algorithms: incl. optimization, Artif. Intelligence Logic: incl. verification Programming languages Security: cryptography, language-based

40 Core Courses Algorithms Logic in Computer Science Programming Language Technology

41 Profile Courses in Four Tracks Algorithms: Algorithms Advanced, Discrete Optimization, Algorithms for Machine Learning and Inference, Artificial Intelligence Logic and Verification: Models of Computation, Types for Programs and Proofs, Software Engineering using Formal Methods Programming Languages: Compiler Construction, Advanced Functional Programming, Parallel Functional Programming, Frontiers of Programming Language Technology Security: (no core course) Cryptography, Programming Language Based Security 5 profile courses and 4 elective courses must be taken.

42 Why Learning Computer SCIENCE? Example: algorithmic (computational) problems. Real-world problems rarely occur in textbook form. Need a deep understanding of principles. Skills: recognize, decompose, abstract, formalize; adapt, analyze, design; improve, compose. critically evaluate, e.g., efficiency of algorithms, reliabity of outcome of AI and learning programmes

43 About SOME Courses Models of Computation: about formalisms of computability Types for Programs and Proofs: type systems for programming languages Software Engineering using Formal Methods: shows how to formally express and verify safety properties of programmes. This way it applies logic to verification tools. Compiler Construction: syntactic structure of programming languages, translation of source code into executable code, optimization of code. Advanced Functional Programming: explores the powerful mechanisms that functional programming offers to solve real problems and to structure large programs.

44 About SOME Courses (cont d) Cryptography: based on the computational hardness of mathematical problems; security guarantees. Programming Language Based Security: many attacks work on the application level, as specified in programming languages. Project in Computer Science Computational Methods in Bioinformatics

45 Prerequisites Mathematics (incl. Discrete Mathematics, Linear Algebra) Statistics Programming Data Structures

46 Too theoretical..?

47 Too theoretical..? No!

48 Too theoretical..? No! Applicable. Modern technology cannot do without it. Witnessed by many interesting master s projects...

Information för D3. Val av masterprogram Måndag 31 mars. Maria Sörner Sofia Honsberg

Information för D3. Val av masterprogram Måndag 31 mars. Maria Sörner Sofia Honsberg Information för D3 Val av masterprogram Måndag 31 mars Maria Sörner Sofia Honsberg Masterprogram ackrediterade till D Computer Science Algorithms, Languages and Logic, MPALG Computer Systems and Networks,

Läs mer

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN Report April 2014 Andreas Hanning, Chalmers University of and Offshore Academy, OffshoreVäst 4/25/2014 In this report the findings from the study Inventory of

Läs mer

ELEKTRONIK I FORDON 2014

ELEKTRONIK I FORDON 2014 ELEKTRONIK I FORDON 2014 8-9 APRIL 2014 GÖTEBORG FÖR 9:E ÅRET I RAD NU STÖRRE ÄN NÅGONSIN! Simon Fürst BMW Astrid Lundgren Volvo Cars Fredrik Sidahl FKG Carl-Gustav Löf BAE Systems Hägglunds Pär Degerman

Läs mer

Ansökan om inrättande av masterprogram i maskininlärning

Ansökan om inrättande av masterprogram i maskininlärning Ansökan om inrättande av masterprogram i maskininlärning Denna ansökan behandlar inrättandet av ett masterprogram i området maskininlärning (eng. computational learning). Det kommer att ges på engelska

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

23-24 april 2013 GÖTEBORG

23-24 april 2013 GÖTEBORG Elektronik i fordon 2013 23-24 april 2013 GÖTEBORG För 8:e året i rad! Cristofer Englund Viktoriainstitutet Per Johannessen, Volvo Group Trucks Technology Robert Brunbäck Telenor Connexion Urban Forssell

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Sida 1 av 8 2012-04-26 Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie

Läs mer

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004 NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS Nr 2 augusti 2004 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Konferensrapport från Ada-Europe 2004 4 A software architecture

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Delad kunskap, dubbel kunskap

Delad kunskap, dubbel kunskap Delad kunskap, dubbel kunskap 2 Innehåll Innehåll Jfokus 2008 Välkommen till Jfokus2008... 3 Open Space... 4 Personerna bakom Jfokus 2008... 5 Seminarier...6-19 Building a Service Oriented Architecture

Läs mer

Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Professionell masterutbildning i programvaruteknik Professionell masterutbildning i programvaruteknik Mälardalens högskola Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs Universitet SICS Swedish ICT Swedsoft i samarbete med svensk industri

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Today s schedule 10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Con t e n t s Accenture 4 Altran 6 Atea Spintop 8 Braintek 10 Chalmers Teknologkonsulter 12 Combitech 14 CPAC

Läs mer

A Study of Patterns in an ATC System

A Study of Patterns in an ATC System Department of Mathematics, Statistics and Computer Science Reports from MASDA - Rapporter från MASDA A Study of Patterns in an ATC System Mattias Blåman Robert Pratz Aug 1999 MASDA Report 9984 Växjö University

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Kallelse/dagordning FEH 2014: 2 2014-03-26 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan FEH 2014: 2 Datum 2014-03-26 Tid 10.00 16.00 Kaffe serveras från kl. 9.30 samt om e.m. Avbrott för lunch planeras. Plats Förhinder

Läs mer

Image/J graphical user interface improvement

Image/J graphical user interface improvement Image/J graphical user interface improvement Image/J förbättring av användargränssnittet Maja Kizic Muris Borovac Institutionen för data- och elektroteknik Department of electrical and computer engineering

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

Om informatik. Uppkomst

Om informatik. Uppkomst Om informatik Det tycks råda en allmän okunskap om informatikämnet; vad det innehåller och varifrån det kommer. Inför inrättandet av det nya huvudområdet Informatik med inriktning mot AIL och forskningsämnet

Läs mer

Projektförslag MVK 2015

Projektförslag MVK 2015 Projektförslag MVK 2015 1. A Sequencer for Multimedia Control Data Ilias Bergström, MobileLife 2. Visualisering och interaktion med CAD- objekt på holografiska- och andra skärmar Annica Ivert, KTH 3. Friendbase

Läs mer

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg Implementing Product Data Management in Product Development Projects Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg School of Mechanical Engineering Department of Product and Production Development

Läs mer

Test och verifiering av inbyggd mjukvara i komplexa system

Test och verifiering av inbyggd mjukvara i komplexa system Test och verifiering av inbyggd mjukvara i komplexa system James Bach Key note: Agile Test Automation - with examples from embedded software Key note workshop: Risk-Based Agile Testing Stuart Reid Key

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

Antal sökande inom program första hand. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal sökande totalt. Antal sökande första hand. Lärosäte

Antal sökande inom program första hand. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal sökande totalt. Antal sökande första hand. Lärosäte Sökande till samtliga kurser HT2008 Sorterat efter lärosäte Kursen måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Sökande inom program innebär de som har sökt kursen

Läs mer

PROGRAM INNEHÅLL 19 november

PROGRAM INNEHÅLL 19 november PROGRAM INNEHÅLL 19 november Keynote I Dag 1: 9.15 Anders Quist, Axfood: Hur leder man hjärt- och lungbyte för en hel organisation? 1 Dag 1: 11.00 Axfood och Närlivs tjänsteportal för butiker Thomas Borgström

Läs mer

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how?

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? The objective of the workshop is to set objectives for 2015 and produce a plan for 2015 that includes focus areas and workshop topics as well as practical

Läs mer

FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg

FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg 2014-05- 27 De olika tematiska områdena i RM Fo Vilka är Transporteffektivitet innebär ett effektivt och hållbart utnyttjande av ku

Läs mer