Stängde hotell sid. Räddningstjänsten tog till hårdhandskarna. Allt från Brand i Norrköping sid Oro för deltidsutbildningen sid 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stängde hotell sid. Räddningstjänsten tog till hårdhandskarna. Allt från Brand i Norrköping sid 10-15 Oro för deltidsutbildningen sid 4"

Transkript

1 Räddningsverkets tidning Nr 4 juni 2007 Räddningstjänsten tog till hårdhandskarna Stängde hotell sid 16 Allt från Brand i Norrköping sid Oro för deltidsutbildningen sid 4

2 inledaren Sirenen Nr 4 juni 2007 Externa utbildare stort risktagande De som arbetar med säkerhets- och beredskapsfrågor är nu förhoppningsvis i full gång med att ge synpunkter på det förslag som lämnades för drygt en månad sedan om en ny myndighet mot olyckor och kriser. Regeringen har begärt yttrande från ett stort antal remissinstanser på lokal, regional och central nivå. Det är oerhört angeläget att alla verkligen utnyttjar möjligheten att påverka framtiden för det område, som av många ses som ett av de viktigaste i samhällsutvecklingen. Näst högste politiskt ansvarige för området, statssekreterare H G Wessberg har gjort ett endagsbesök på Räddningsverket i Karlstad för att ta till sig av medarbetarnas funderingar och få en grundlig genomgång av vår verksamhet. Han var mycket tydlig när han redogjorde för regeringens ambition när det gäller utredningens fortsatta behandling. Med betänkande och remissyttranden som grund kommer en proposition att läggas på riksdagens bord innan höst blir vinter. Detta är ett mycket viktigt besked för alla medarbetare på de tre berörda myndigheterna. Ovissheten förlängs inte i onödan med statssekreterarens löften om ett så snabbt fortsatt förlopp som är praktiskt möjligt. Det ökar också chanserna att den tidsplan som skisserades av utredaren med start för den nya myndigheten den 1 juli 2008 ska kunna hållas. Jag uppskattar verkligen statsekreterarens klartext i det här sammanhanget. Räddningsverket är igång med processen. Jag vill gärna upprepa vad jag tidigare sagt: vår absoluta strävan är att det beslut riksdagen så småningom fattar, leder till bättre, tydligare och samordnad hantering av frågor som rör säkerheten och beredskapen. En av de frågor som kräver stor uppmärksamhet är den om utbildningen. Två utbildningsplatser ska klara av studiemedelsfinansierad och författningsstyrd utbildning resten ska övertas av externa utbildningsanordnare. Det är den tanken som jag anser kan innebära ett stort risktagande. Var finns de nya aktörerna och hur snabbt kan de erbjuda kvalitetssäkrad utbildning? Vi vill vara med och hitta lösningar på denna osäkerhet. Jag har gett chefen för Centrum för risk- och säkerhetsutbildning, CRS, i uppdrag att arbeta fram förslag till en modell som så långt möjligt eliminerar riskerna med övergången från nuvarande till nytt system. Vi vill medverka till en mjukare övergång och hur det kan ske kommer vi att redovisa i vårt remissyttrande. I förra numret av Sirenen observerades den ovissa framtiden för deltidsbrandmännens utbildning. Är den ett statligt finansieringsansvar eller inte? Vi på Räddningsverket har i alla fall den uppfattningen. Motsatsen kan vara förödande för nu kommer än en gång en larmrapport från vår tillsynsavdelning om bekymmer med att rekrytera deltidspersonal. Det är tredje gången under 2000-talet som räddningstjänstens ryggrad deltidarna hamnar i fokus. Två av tre kommuner med deltidsanställd personal har svårt att klara rekryteringarna. En tredjedel har uppgett att de till och med har svårt att uppehålla beredskapen i delar av kommunen. Vår tillsynspersonal talar om att situationen är på väg att bli kritisk. Bara på de två senaste åren har antalet kommuner med bekymmer med att hålla beredskapen fördubblats. Slutsatsen kan bli att det inte längre är den lokala riskbilden som avgör räddningstjänstens dimensionering och förmåga, utan tillgången på deltidsanställd personal. Detta är inte godtagbart i ett längre perspektiv och särskilt inte om tendensen skulle hålla i sig. I en rapport till regeringen 2004 föreslog vi ett antal åtgärder, som borde vara möjliga att vidta i kommuner med rekryteringsproblem. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting startade vi samtidigt en resursgrupp, som har till uppgift att följa utvecklingen och föreslå utbildnings- och utvecklingsinsatser. Vi måste vara självkritiska och konstatera att verket under ett par år dessvärre inte varit tillräckligt drivande i frågan. Nu måste vi ta nya tag och kraftsamla. Då kan attraktiva utbildningsmöjligheter vara ett positivt bidrag till att underlätta rekrytering av deltidsbrandmän. Göran Gunnarsson Generaldirektör, Räddningsverket INNEHÅLL nya myndigheten Sjöstrand har för bråttom 4 Oro i branschen 5 Beslutet om ny myndighet i höst 6 nyheter Och det började brinna igen... 7 Hotell i Karlstad stängdes 16 Merseyside har sprinklat 50 bostäder 18 Kristianstad satsade på flyttbar sprinkler 19 Ny databas med detaljerade flygbilder 23 Sommaren säkrad 31 brand 2007 Jakt på säkerhet vi blir trygghetsnarkomaner 10 Vem blir först med IVPR? 11 Brandmän räddar liv vid hjärtstopp 12 De vågar granska sig själva 13 Studenter från norr och syd möttes 14 Resurserna räcker inte för storbrand 15 sirenens räddningsskola Nya roller i väntan på ambulans 24 erfarenheter Två bränder på två nätter 26 Båtlack självantände 26 Galleria utrymd 27 ordet fritt Hoppas vi har klokare politiker än utredare 28 Räddningsskolan i Västsverige behövs 29 Ersätt manliga bromsklossar 30 eftersläckning Brandman är bäste dräng 34 sista sidan Bestiger berg kollar risker 36 Omslagsbilden Foto: Helena Dahlgren/Värmlands Folkblad För första gången har ett hotell förbjudits att bedriva verksamhet på grund av bristande brandskydd. Om det inte förelåg fara för människors liv och hälsa vid en brand i det här fallet, då föreligger det aldrig. Då kan man lika gärna ta bort det ur lagstiftningen, säger brandingenjör Patrik Håkansson, Karlstadsregionens räddningstjänst. Sirenen Räddningsverkets tidning Sirenen bevakar utvecklingen inom Räddningsverkets ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Inledaren på sidan 2 är att betrakta som Räddningsverkets officiella linje. Ansvarig utgivare: Stig Dahlén. Adress: Sirenen, L 257, Karlstad. E-post: Webb: Prenumeration är gratis. Beställes skriftligt genom att skicka in prenumerationstalongen som finns i slutet av varje nummer. Upplaga: exemplar. Adressändring görs via epost, på webbplatsen eller genom talongen som finns i slutet av varje nummer. Talongen skickas till: Prenumeration, Sirenen, L 257, Karlstad. Kom ihåg att uppge gamla adressen vid adressändring. Tryck: V-TAB, Västerås. Tryckt på miljövänligt papper. Tryckdag detta nummer: 13 juni. Nästa nummer trycks 15 augusti Redaktion Stig Dahlén Chefredaktör och ansvarig utgivare Gunno Ivansson Journalist Per Larsson Journalist Katarina Sellius Journalist

3 Sirenen Nr 4 juni 2007 nyheter Flera dog inne i bussen under räddningsarbetet Vid en mycket snabb räddningsinsats hade sex-sju av de omkomna kunnat räddas. Det skriver Haverikommissionen i sin rapport från den svåra bussolyckan utanför Arboga 2006 då nio personer omkom. Olyckan inträffade strax före lunch 27 januari Bussen med 51 personer ombord var på väg från Skövde till Stockholm på en veckoslutsresa. Hastigheten var 107 kilometer i timmen när den 62-årige chauffören av okänd anledning förlorade medvetandet väster om Arboga. Bussen gick av vägen och i den branta slänten fick den sladd, slog runt och gled på taket innan den stannade mot en stubbe. När framkanten av taket träffade stubben trycktes det bakåt och kollapsade i och med att sidostolparna knäcktes och rutorna krossades. Omkring 25 personer klämdes fast, många mellan ryggstöden och taket. SOS Alarm fick larmet om olyckan 11:39 och styrkan från Arboga var på plats efter 17 minuter. Taket var helt ihoptryckt och räddningsarbetet blev mycket tidsödande. En timme efter olyckan lyckades man få loss den förste av de fastklämda. Den sista, en kvinna, losstogs efter 3,5 timmar. Hon var vid liv, men svårt nedkyld och omkom på sjukhuset åtta timmar senare. Räddningstjänsten saknade både utbildning och utrustning och tvingades improvisera. Lyftkuddarna användes som mothåll samtidigt som man försökte lätta på trycket genom vrid-lyfta bussen med hjälp vajerdrag från två bärgningsbilar. Foto: Nerikes räddningstjänst Rättsläkare har konstaterat att ingen passagerare omkom av själva olyckan. De flesta omkom av att bröstkorgen klämdes samman så kraftigt att de inte kunnat andas. Två avled sannolikt inom tio minuter, fyra levde minuter och tre avled mer än en timme efter efter olyckan. Mot bakgrund av detta skriver Haverikommissionen att sex-sju personer troligen gått att rädda om inte taket kollapsat eller en räddningsinsatsen genomförts mycket snabbt. Flera passagerare avled inne i bussen under räddningsarbetet. Haverikommissionen kritiserar inte räddningsarbetet. Tvärtom, räddningstjänsten tvingades improvisera och gjorde det framgångsrikt, även om det tog lång tid. Däremot påpekas att räddningstjänsten i det sex minusgrader kalla vädret inte lyckades inte få igång sina värmefläktar utan försökte hindra nedkylning av de skadade med filtar. Vidare hade räddningspersonalen inte enhetliga varselvästar och det saknades larmplan för en större trafikolycka som direkt larmar Nerikes räddningstjänst. Rapporten utmynnar i ett antal rekommendationer. Räddningsverket ska verka för att räddningstjänsten får tillräckliga förutsättningar att inom godtagbar tid och på ett säkert sätt rädda passagerare i kraschade bussar och att följa upp tillförlitligheten i kommunernas alarmering. Vägverket ska bland annat verka för att förbättra vägräckena och modifiera bestämmelserna för busskarossers hållfasthet vid vältning och fart framåt. GUNNO IVANSSON Svensk räddningstjänst är på den här nivån Övning avgörande Man kan inte lasta en enskild räddningstjänst för något som räddningstjänsten generellt sett inte har beredskap för. Det är den här nivån svensk räddningstjänst befinner sig på. Det säger Göran Rosvall, utredningschef på Haverikommissionen. Räddningstjänsten har trots allt har utvecklats. Räddningsarbetet här gick mycket bättre än i Ängelsberg 2003 där man bara hade tillgång till små lyftkuddar och tvingades tömma en brädgård på pallvirke för att lyfta bussen. Med de förutsättningar de hade gjorde de ett jättebra jobb. I den bästa av världar, om man lyckats få ut människor tidigare, hade sannolikt flera överlevt. Det har visat sig att fastklämda människor överlever en tid och att det finns potential att rädda liv med bättre metoder och rätt utrustning, säger Göran Rosvall. Lars Johansson var inledningsvis räddningsledare vid olyckan: Ingen har förstått hur otroligt trångt det var. Efteråt har jag varit på övningar med bussen liggande på sidan, men det är ingenting mot det här. För att kunna rädda människor tillräckligt snabbt vid busskrascher krävs övning och åter övning. Det räcker inte med att öva ett par gånger. Jag har en känsla av att många tröttnar efter två-tre gånger och tycker att de kan, säger Ulf Björnstig, professor i katastrofmedicin vid Umeå universitetssjukhus. Efter den svåra bussolyckan i Ängelsberg 2003 då sex personer omkom, uppmanades Räddningsverket av Haverikommissionen att förbättra räddningstjänstens förutsättningar att rädda människor vid busskrascher. Sedan dess har Räddningsverket genomfört en rad tester för att hitta metoder och rätt utrustning. Under våren genomfördes en pilotutbildning och till hösten startar den första utbildningen i räddning vid busskrascher. Att en buss hamnar på taket är mycket ovanligt men även det scenariot finns med i den nya utbildningen. I princip jobbar vi som vid en bilolycka där fordonet hamnat uppochned, med hydraulcylindrar trycks taket och chassiet isär. Det vi lagt till är att vi använder luftkuddar inne i bussen där det inte finns några skadade, säger Rolf Nordh, Räddningsverket. Professor Ulf Björnstig har varit medicinskt sakkunnig under arbetet. Han trycker på behovet av övning. Vi har kört standardiserade tester med en skadebild som hämtats från autentiska olyckor. Det är 22 bårfall och vid de första testen tog det 50 minuter att evakuera bussen. Med träning kom vi ner till 9,5 minuter. I omgångar har vi utvecklat tekniken och man måste jobba för att kapa varenda onödig sekund.

4 4 nya myndigheten Sirenen Nr 4 juni 2007 Räddningsverkets utbildningschef: Sjöstrand har för bråttom Sjöstrands förslag på utbildningsområdet är genomförbart, men först på längre sikt. Det säger Stefan Lundqvist, chef för Räddningsverkets utbildningsorganisation. Utredaren Mats Sjöstrand föreslår att två av de fyra räddningsskolorna, Skövde och Rosersberg, snarast avvecklas samt att verksamheten vid skolan i Sandö halveras. Den utbildning som kvarvarande skolorna Revinge och Sandö inte hinner med ska den nya myndigheten köpa av andra aktörer. Sjöstrand menar att det runt storstäderna Stockholm och Göteborg finns goda förutsättningar för andra aktörer, främst privata, att ta över. Därför föreslår han nedläggning av Skövde och Rosersberg. Sjöstrand har för bråttom, han går för snabbt fram. På längre sikt kan det finnas privata företag eller kommuner som är beredda att sälja utbildning till staten. Men att göra det så snabbt som Sjöstrand vill betyder att det blir svårt att möta behovet av viktig utbildning. Risken är stor att den kompetensförsörjning som byggts upp under många år kraftigt försämras, säger Stefan Lundqvist. Det finns en oro ute i landet för bland annat den framtida utbildningen av deltidsbrandmän, en kurs som kallas Räddningsinsats. Den omfattar två veckors preparandkurs på hemmaplan, fem veckor på räddningsskola samt två veckors distansutbildning. Denna kurs ska den nya myndigheten enligt Sjöstrands förslag köpa av andra aktörer. Är oron över den framtida utbildningen av deltidsbrandmän befogad? Det behöver klarläggas hur övergången från det gamla systemet ska ske. Grunden i Sjöstrands förslag är att utbildningen ska komma närmare kunden och det borde göra kunderna nöjda. Problemet är bara att vi inte vet vilka de nya aktörerna blir och var de kommer att finnas. På lång sikt kan man nog lösa detta, men jag delar dagens oro och frågan behöver klarläggas innan man går till beslut. Om nya aktörer inte kommer fram Räddningsverkets personal i Skövde och Rosersberg är besviken på verksledningen för att den inte slåss hårdare för skolornas överlevnad. Jag förstår reaktionen. Men jag måste agera utifrån den dialog vi hade med skolcheferna innan förslaget kom, säger Göran Gunnarsson. Två deltidsbrandmän förbereder sig för rökdykning på ett av Räddningsverkets fyra övningsfält. Enligt utredaren av nya myndigheten, Mats Sjöstrand, ska deltidare inte längre utbildas på skolorna. Något som skapat oro hos räddningstjänsterna. Lundqvist Det nuvarande utbildningssystemet sjösattes 2003 och skulle utvärderas efter fem år. Oavsett Sjöstrands utredning bör den utvärderingen genomföras. Man bör mäta effekterna av systemet och låta resultatet ligga till grund för det nya utbildningssystemet. Sjöstrand grundade sina förslag på en internutredning som Räddningsverket gjorde om bland annat det framtida behovet av utbildning för den kommunala räddningstjänstens personal. Av den utredningen framgick att utbildningskostymen är för stor. De siffrorna baseras på situationen Sedan dess har söktrycket ökat bedömdes en framtida årlig utbildning av 550 deltidsbrandmän. I år utbildar vi cirka 600 och för 2008 finns det behov av drygt 700. Tendensen pekar också på en ökad långsiktig efterfrågan på kursen Räddningsledare A. Lundqvist efterlyser en grundligare ekonomisk analys. Det krävs en översyn av hela Besvikelsen över Sjöstrands utredning Alltid Redo är av naturliga skäl stor på de två skolor som föreslås bli nedlagda.. Innan förslaget kom gjorde jag klart att jag kommer att stödja Sjöstrands förslag under förutsättning att den nya myndigheten innehåller en utbildningsfunktion. Jag var också tydlig med att jag inte kommer att argumentera emot valet av skolor. Sjöstrand har valt två skolor. Jag står fast vid mitt budskap att inte argumentera kring hans val av skolor. För mig är detta en fråga om trovärdigt ledarskap. Jag vet att personalen i Skövde och Rosersberg upplever att jag inte ställer upp för dem. I en situation där man hotas av avveckling har jag stor förståelse för den reaktionen. I det fall den politiska processen leder fram till ett annat val av skolor för utveckling respektive avveckling kommer jag inte heller att argumentera mot detta. Huvudsaken är att den nya myndigheten innehåller utbildning och resurser för detta. För Räddningsverkets chef är det en central fråga att den nya myndigheten ska ha en utbildningsfunktion. Han tycker samtidigt att Sjöstrands förslag innehåller en hög grad av osäkerhet. Särskilt gäller det förslaget att andra aktörer ska ta över delar av nuvarande utbildning. Visar det sig att nya aktörer börjar växa upp måste deras verksamhet kvalitetssäkras. Om det inte kommer fram nya aktörer måste det finnas en beredskap hos den nya myndigheten att genomföra aktuell utbildning i princip i enlighet med vad Räddningsverket gör i dag. Säkerheten får inte äventyras genom att förslag genomförs för att de ser bra ut i teorin, men inte fungerar i praktiken. Räddningsverkets skolor har senaste tiden gått för högtryck och Gunnarsson förstår reaktionerna i Skövde och Rosersberg: Jag känner med medarbetarna på de två skolorna. Hur det ekonomiska underlaget, det går inte att utläsa i utredningen vad Sjöstrand menar.. Klarar Räddningsverket att bedriva fortsatt utbildning i Skövde och Rosersberg när Sjöstrand föreslagit nedläggning och personalen sannolikt söker sig därifrån? Vi har en skyldighet mot våra studenter och kunder att leverera det de beställt och min roll blir att se till att vi har fyra skolor som fungerar ett år till. Givetvis får vi räkna med att personal söker andra jobb, särskilt om och när politikerna beslutar enligt Sjöstrands förslag. Vi har en planering som ska kunna möta också en sådan situation, men skulle väldigt många sluta samtidigt blir det förstås bekymmer. I så fall får vi exempelvis satsa på att hyra in fler lärare från räddningstjänsterna. Vad händer med den tvååriga eftergymnasiala utbildningen Skydd mot olyckor (SMO)? Vi ska göra allt för att de SMO-are som finns i systemet i dag kan gå klart på den skola de börjat. De som började utbildningen 2007 på någon av de hotade skolorna kan komma att beröras, men i så fall erbjuds eleverna förflyttning till Sandö eller Revinge där SMO-utbildning ska bedrivas i fortsättningen. Ett alternativ kan också vara distansutbildning, säger Stefan Lundqvist. Vi måste ha beredskap att klara utbildningen Gunnarsson STIG DAHLÉN ska man kunna förklara för personalen, när verksamheten på skolorna är i full gång och nya uppgifter väntar i morgon. Det är fullt naturligt att medarbetarna inte kan acceptera att man föreslås för avveckling. Det är samtidigt viktigt att poängtera att Sjöstrands utredning är ett förslag som vi i verket och andra remissinstanser nu ska lämna synpunkter på. I vårt remissvar kommer vi bland annat att trycka på den osäkerhet som finns kring att andra aktörer ska ta över och hur den osäkerheten bör hanteras.

5 Sirenen Nr 4 juni 2007 nya myndigheten 5 Oro i branschen för den framtida utbildningen Oron är utbredd i kommunerna att utbildningen av räddningstjänstens personal påverkas negativt om Mats Sjöstrands utredningsförslag förverkligas. Särskilt gäller det de första åren efter nya verkets bildande, enligt förslaget den 1 juli Kenneth Carlsson Smedjebacken ordf Brandmännens Riksförbund 1 Vi är väldigt bekymrade över förslaget. Framför allt att man ska lägga ut utbildningar utanför skolorna. Jag tror inte att man kan kvalitetssäkra utbildningen, vi riskerar att komma tillbaka till som det var före skolornas tillkomst Visst måste man anpassa efter studievolymen, men Sjöstrand går för långt när han vill lägga ner två skolor. Utbildningen som den bedrivs i dag är i stort sett bra. Våra medlemmar är väldigt nöjda. Jag ser inte privata aktörer som ett alternativ. 2 Spontant tycker jag att verksledningen ska finnas så nära verksamheten som möjligt. Vi är ett modernt samhälle med moderna kommunikationer. Därför finns det inga hållbara argument för Sjöstrands förslag att placera verksledningen i Stockholm. I utredningen saknar jag frågan om tillsyn. Det känns som om kommunerna lämnas vind för våg. Bengt Carlsson räddningschef, Torsby ordförande Glesbygdsklubben 1 Risken är stor att vi kommer tillbaka till tiden före Jag tänker i första hand på utbildningen av deltidsbrandmän, där vi i dag har ett bra kvalitetsmått. De flesta kommuner låter sina nyanställda gå på räddningsskola. Lägger man ut på andra aktörer vet vi inte hur kostnaden blir, ej heller lokaliseringen. Utredaren har bara jobbat med hypotetser. Om detta inte blir en stor marknad står vi där med skägget i brevlådan. Miljöaspeketen är också viktig. Räddningsverket har satsat mycket på miljöcertfiering. Tar andra över blir det en större spridning på miljöklassningen än på de fyra räddningsskolorna. 2 Det är inte bra om man splittar en sådan här verksamhet. Viktigt att ha huvuddelen av verksamheten nära verksledningen. Kan inte se att det att det skulle vara någon fördel att lägga myndigheten i Stockholm. Tommy Ekstrand räddningschef Uppsala 1 Den framtida kompetensförsörjningen gör mig bekymrad. Jag hoppas verkligen att utredaren tänkt till när han talar om att andra aktörer kan ta över delar av utbildningen. Jag tvivlar på att det finns sådana aktörer som snabbt kan leverera en fullgod utbildning. 2 Det rimmar dåligt med tidigare utflyttningar från Stockholm att plötsligt placera verksledningen för den nya myndigheten i Stockholm och kärnverksamheterna i Värmland. De nödvändiga kontakterna med regeringen och andra i Stockholm kan man lösa ändå. Jörgen Hallberg räddningschef Värnamo 1 Positivt att man närmar sig högskolevärlden, men det får inte bli på bekostnad av kunskaperna på våra skolor. Risken är stor att med nedläggning av två skolor försvinner en hel del av den kompetens som varit så bred och ett signum för svensk räddningstjänst. 2 Jag vill ha en myndighet på samma ort. Ska verket jobba med en del i Stockholm och en i Karlstad är risken stor att man bevarar en hel del av det gamla och att saker och ting fortsätter trilla mellan stolarna. Vilken ort som väljs har mindre betydelse. Cecilia Uneram räddningschef Västra Sörmlands räddningstjänst Sirenens enkät bland ett antal företrädare för branschen visar också att de flesta tycker att det är en fördel eller viktigt att verkets ledning och huvuddelen av verksamheten finns på samma ort. Vilken ort har mindre betydelse. 1 Det finns stora möjligheter att utveckla utbildningsområdet. Vi har länge varit bortskämda med att Räddningsverket erbjudit oss bra och relevanta utbildningar, det har bara varit att svälja det som serverats. Nu får vi kanske möjlighet att slipa ännu mer på vår egen utbildningspotential och samarbeta mellan kårer och regioner. Men hinns det verkligen med att få fram nya utbildningsalternativ så snabbt som det är tänkt? 2 Vet i nuläget för lite för att kunna svara. Ingemar Larsson 1:e vice ordförande Svenska brandbefälets Riksförbund 1 Jag är för dåligt påläst för att våga svara. 2 Jag har aldrig tyckt om att man skapar avstånd mellan ledningen och den fysiska verksamheten. Sjöstrand borde ha lärt av historien att detta inte är bra. Titta gärna på Volvo, de har koncernledningen där verksamheten finns. Viktigt att den nya myndigheten placeras på samma plats och det behöver inte vara dyrorten Stockholm. Karin Jämtin (s) brand- och räddningsnämnden, Stockholm 1 Det finns ett jättebehov av att rekrytera nyutbildad räddningstjänstpersonal i Stockholmsområdet, jag är djupt oroad över att man väljer att ta bort skolan i Rosersberg. Dessutom är det viktigt att vi har en räddningsskola i närheten av Stockholm, med tanke på det ständiga behovet av vidareutbildning. 2 Spontant verkar det väldigt opraktiskt med ledning och stora delar av verksamheten på olika håll. Jag är tveksam till den idén. Jag kan förstå den politiska vinsten med att placera ledningen i huvudstaden, men frågan är om det är bra för själva verksamheten. Gunnar Bergström försvarsdirektör Örebro 1 I det korta perspektivet kan förslaget leda till fördyrade omkostnader för kommunerna, att färre skickas på utbildning och att kompetensen går ner. På längre sikt kan effekten bli positiv genom att branschen tvingas hitta andra lösningar och det kan driva på utvecklingen. 2 Det viktigaste är att nya myndigheten verkar för ett helhetskoncept och att nuvarande gränser suddas ut. Definitivt blir det svårare att nå dit om verksledning och stora delar av verksamheten finns på olika håll. Sirenen ställde de här två frågorna: 1 Hur ser du på de föreslagna förändringarna på utbildningsområdet? 2 Har det någon betydelse var verksledningen i nya myndigheten är placerad? Bengt-Arne Nebrelius räddningschef Sydöstra Skåne 1 Man är orolig, framförallt för deltidsbrandmännens utbildning. Det har byggts upp ett fint utbildningssystem sen Hur går det med vidareutbildningen? Hur blir det med kvalitén i framtiden? Om vi ska ha en likvärdig räddningstjänst i landet, hur kan det säkerställas om vi inte har en lika utbildning? 2 Det är bra om verksamhet och ledning sitter tillsammans, men placeringsorten är inte viktig för mig. Kerstin Ekman (fp) förbundsfullmäktige, Räddningstjänsten Storgöteborg 1 Det har ju fungerat bra som det gjort. Vad kommer man att vinna på Sjöstrands förslag? Jag vet inte, men innan man genomför det här måste man vara helt övertygad om att det kommer att leda till förbättringar. 2 Jag är i princip emot att allt ska koncentreras till Stockhom, det är viktigt att hela Sverige lever. Men i det här fallet finns det mycket tydliga sakskäl för att placera verksledningen på den ort där huvuddelen av verksamheten ska bedrivas. Man jobbar mycket bättre om ledning, staber och annat finns där verksamheten finns. Lars-Göran Uddholm stf räddningschef Södertörn 1 Jag är förvånad att utbildningen är kvar inom myndigheten, trodde den skulle hamna i det ordinarie utbildningssystemet. Utbildningen börjar bli bra nu. Man måste förstås kvalitetssäkra om utbildningen läggs ut på andra. Vi kan tänka oss ta över delar av utbildningen, kanske i samarbete med högskolan. Åke Jacobsson stadsdirektör Göteborg f d räddningschef, Göteborg 1 Principiellt tycker jag det är ett riktigt resonemang. Det som är viktigt är att beställaren kvalitetssäkrar utbudet. Sen känner jag självklart en viss tveksamhet för de mer centrala delarna av räddningstjänstens kompetens, brandmännens grundutbildning, räddningsledarutbildningen och liknande. Jag är inte säker på att det är så attraktivt, det är en liten nisch som ställer krav på speciella utbildningsanläggningar som är dyra. Jag är rädd att man lämnar ut sig till en marknad som inte är så lukrativ. 2 Det är en intern fråga som organisationskommittén får ta tag i. Jag kan förstå att det diskuteras i de berörda myndigheterna. Vi kunder vill bara kunna mäta resultatet. Jag har däremot förstått att man vill lägga ned NCO och det ger mig väldigt negativa vibbar. NCO har levererat produkter som är användbara i praktiken. Jag blir ledsen om detta nu ska integreras och suddas ut. Vi är i stort behov av deras stöd. Jag tycker att man kunde tänka tvärtom och profilera NCO. Conny Jansson kommunchef Västervik f d räddningschef, Västervik 1 Det som har varit bra med Räddningsverket är att verket gett utbildningen och teknikutvecklingen ett lyft. Det måste också den nya myndigheten garantera. Samhället måste också ta ansvar för kvalitén på utbildningen, att den blir lika hög i hela landet. Det får inte skilja i kvalité på utbildningen mellan brandmän från olika kommuner, då kommer gemensamma insatser i framtiden att försvåras. 2. En sammanhållen ledning måste vara det bästa. Vad jag förstår av utredningen ska den nya myndigheten ta över mycket av KBMs nuvarande verksamhet och då är för mig Stockholm bäst platsen. Det gäller att finnas nära andra samverkande myndigheter och inte minst regeringskansliet. Börje Johansson räddningchef Vännäs 1 Jag hoppas det blir mindre teori än praktik, mer grundläggande kunskaper. Det är viktigt att vi får bra kvalité på utbildningen, vem som driver den spelar mindre roll.

6 nya myndigheten Sirenen Nr 4 juni 2007 Statssekreteraren besökte Räddningsverket Regeringen beslutar om nya myndigheten i höst Jag var generaldirektör i två och ett halvt år för Bolagsverket i Sundsvall och lärde mig då att det fanns många fördelar med att ha myndigheten utanför Stockholm. Det sa HG Wessberg, statssekreterare, när han mötte Räddningsverkets personal. Wessberg är försvarsminister Mikael Odenbergs närmaste medarbetare i försvarsdepartementet. En person med stort inflytande när det gäller bland annat hur regeringen ska hantera remisssvaren till Sjöstrands utredning om en ny myndighet och därefter utforma en proposition som underlag för riksdagsbeslut. Wessberg avsatte en heldag 8 juni för att besöka Räddningsverket. Under en knapp timme mötte han verkets personal, berättade om sin syn på samhällets säkerhet och svarade på informationschefen Katarina Rydbergs frågor. Effekten är solklart helt avgörande för beslutet var den nya myndighetens ledning ska finnas, sa statssekreterare HG Wessberg. Enligt Räddningsverkets chef Göran Gunnarsson blir det effektivast i Karlstad. HG står för Hans Gustaf, men nuförtiden tituleras han alltid HG. I sitt möte med Räddningsverkets personal visade han prov på både humor och en i dessa sammanhang ovanlig självdistans. Givetvis kretsade både hans anförande och frågorna kring utredningen om en ny myndighet. När den nya regeringen tillträdde pågick två utredningar på området. Vi valde att låta Sjöstrands utredning om ny myndighet fortsätta utan tilläggsdirektiv. Det förekom ingen som helst styrning från regeringens sida. Däremot lade vi ner utredningen om krisledande myndighet. Vår uppfattning är att regeringen aldrig kan abdikera från ansvaret att leda i kris. Wessberg sa att de frågor som är aktuella i utredningen om ny myndighet har fått ökad betydelse: Samhällets säkerhet och robusthet blir allt viktigare, därför blir de också högre prioriterade politiskt. Remisstiden för utredningen om ny myndighet pågår fram till 8 september. 140 remissinstanser har uppmanats tycka till. Vi har ett öppet sinne inför remissinstanserna. Kommunernas synpunkter är viktiga i remissrundan. Av erfarenhet vet jag att kommuner har svårt att leverera genomtänkta förslag under sommaren, därför har vi gett extra tid. När kommer beslut? Vi kommer att fatta ett beslut under hösten, det är jag övertygad om. Om det blir en ny myndighet får vi gå vidare med en organisationskommitté. Tekniskt hade det varit möjligt att ta beslutet i budgetproppen, men jag tror inte på det. Min gissning är att det blir någonstans mitt i hösten. När kan den nya myndigheten börja arbeta? 1 juli 2008 vore att föredra, men det kan man inte säga säkert i nuläget. Vilka kriterier väger tyngst vid en lokalisering? Effekten är solklart helt avgörande var den nya myndigheten ska finnas och hur den ska ledas. Det är en komplex och viktig fråga. Jag var generaldirektör under två och ett halvt år för Bolagsverket i Sundsvall och jag lärde mej då att det fanns många fördelar att ha myndigheten utanför Stockholm. Det var positivt att ha organisation samlad. Men visst går det även att hantera en situation där verksamheter finns på olika platser. Hur påverkar det effekten att ha verksledning på en ort och huvuddelen av verksamheten på en annan? Detta är en fråga vi kommer att fästa stor vikt vid och där vi kommer att lyssna mycket på remissinstanserna. Sjöstrand vill lägga ner mer än halva skolverksamheten för att marknaden inte räcker till. Hur kan man då få andra aktörer att gå in? Privata aktörer brukar vara duktiga på att skapa verksamhet på många sätt. De är ofta duktiga på att anpassa sig. Visst kan det bli en svår process att komma igång snabbt, men inte omöjlig. Visste Göran Gunnarsson inte tidigare att han knappast är aktuell som chef för nya myndigheten fick han klart besked av statssekreteraren när frågan om ny myndighetskultur kom upp: Det är viktigt att det skapas en ny kultur i en ny myndighet. Blir det en ny myndighet är chefsfrågan mycket viktig. I första hand måste vi hitta rätt person, en person som kan vara med och bygga nytt och som inte har sin förankring i någon av de gamla myndigheterna. Hur bryter man gamla kulturer? Det räcker inte med att byta namn och sätta upp andra skyltar på fasaden. Man måste bygga nytt från grunden. Ser du någon vision för den nya myndigheten? Den ska vara så bra att personalen vill jobba kvar och den ska ge människor i Sverige känslan av säkerhet och trygghet. Vi har goda förutsättningar för att skapa detta, det är viktigare än någonsin. STIG DAHLÉN Avsikten är att höja kvalitén på utbildningen, inte att sänka den NORRKÖPING. Det är lättare att hitta nya utbildare i Stockholm och Göteborg. Det nämnde utredningssekreterare Anders Hermansson som ett skäl till att skolorna i Rosersberg och Skövde föreslås att läggas ner. Hermansson berättade om utredningsförslaget för den nya säkerhetsmyndigheten på Brand 2007 i Norrköping. Mycket kom att handla om utbildningen, vilket Hermansson också erkände var den svåraste frågan att utreda. Förslaget är att lägga ner två av Räddningsverkets skolor och samtidigt ge möjlighet för nya utbildare att etablera sig. I den omedelbara diskussionen efter att Mats Sjöstrands utredning presenterats angavs att man tagit stora regionalpolitiska hänsyn i förslaget. Men nu pratade Anders Hermansson också om större utsikter till utveckling i de två storstadsområdena Stockholm och Göteborg. Där är störst möjlighet att andra alternativ till utbildning uppstår, sade Hermansson. I förslaget sägs att skolorna i Rosersberg och Skövde bör läggas ner så fort som möjligt. Hur snabbt kan det gå utan att det blir problem att genomföra utbildning? Det måste vi titta på. Det viktiga är att bestämma sig för att ställa om verksamheten och att sedan göra det så fort som möjligt. Har ni uppfattningen att det finns andra utbildare som står och väntar på chansen? Räddningsverket använder redan i dag många konsulter i sina utbildningar, så nog finns det andra aktörer. Utveckling av distansutbildning nämns också i utredningen. De som jobbar med utbildning säger att distansutbildning kräver både mer pengar och lärare. Anders Hermansson Samtidigt försvinner utbildningsplatser. Jag förstår att lärare är oroliga för utbildningen, det är ett sundhetstecken. Men vår avsikt är inte att sänka kvalitén utan att höja den. Distansutbildning ger ytterligare möjligheter att ta in fler aktörer. Och för praktiska övningar råder ingen nationell brist på övningsfält. Anders Hermansson anser att distansutbildning tveklöst kommer mer och mer och att det ger ökade möjligheter för alla i hela landet att skaffa den utbildning man vill ha. Om en region har långt till viss utbildning är det risk att man tappar den kompetensen. Det problemet har vi sett med att det varit svårt att få brandingenjörer till Norrland. Det har framförts kritik mot att utredningen tagit regionalpolitiska hänsyn, att det inte borde vara ett ställningstagande för utredaren utan för politikerna. Vi har utgått från beslut som tidigare tagits. Ska man tolka det som att det är ingen idé att lägga förslag som ändå inte blir verklighet? Det var du som sa det. PER LARSSON

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld det är MSB:s vision Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Alla i samhället behöver

Läs mer

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF MSB-1.4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 () Ert datum Er referens Utbildning, övning och beredskap Verksamhetsställe Sandö Enhetschef Tomas Ljunglund 010-240 2107 Tomas.ljunglund@msb.se Myndigheten

Läs mer

Är r vi mer deprimerade och har mer ont i vår v r tid? David Eberhard Sektionschef Akutsektionen NSP david.eberhard

Är r vi mer deprimerade och har mer ont i vår v r tid? David Eberhard Sektionschef Akutsektionen NSP david.eberhard Är r vi mer deprimerade och har mer ont i vår v r tid? David Eberhard Sektionschef Akutsektionen NSP david.eberhard eberhard@sll.se Om vi bara lever skyddat från början till slut så kan vi nog leva hur

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Den vadderade faran - Vem vågar vara chef i trygghetsnarkomanernas land? David Eberhard eberharddavid@hotmail.com www.davideberhard.

Den vadderade faran - Vem vågar vara chef i trygghetsnarkomanernas land? David Eberhard eberharddavid@hotmail.com www.davideberhard. Den vadderade faran - Vem vågar vara chef i trygghetsnarkomanernas land? David Eberhard eberharddavid@hotmail.com www.davideberhard.se Om vi bara lever skyddat från början till slut så kan vi nog leva

Läs mer

Hur farligt får det bli i trygghetsnarkomanernas land? David Eberhard Sektionschef Akutsektionen NSP

Hur farligt får det bli i trygghetsnarkomanernas land? David Eberhard Sektionschef Akutsektionen NSP Hur farligt får det bli i trygghetsnarkomanernas land? David Eberhard Sektionschef Akutsektionen NSP david.eberhard@sll.se Vad är tryggt och vad är säkert? Om vi bara lever skyddat från början till slut

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Den vadderade faran - Hur farligt får f r det bli i trygghetsnarkomanernas land? David Eberhard eberharddavid@hotmail.com www.davideberhard.

Den vadderade faran - Hur farligt får f r det bli i trygghetsnarkomanernas land? David Eberhard eberharddavid@hotmail.com www.davideberhard. Den vadderade faran - Hur farligt får f r det bli i trygghetsnarkomanernas land? David Eberhard eberharddavid@hotmail.com www.davideberhard.se Vad är r tryggt och vad är säkert? Om vi bara lever skyddat

Läs mer

Bussolycka Fredag Gräsnäs trafikplats E18/E20

Bussolycka Fredag Gräsnäs trafikplats E18/E20 OLYCKSORSAKSUTREDNING 1 (5) 20111-06-10 Tomas Fransson, 0221 670111 tomas.fransson@vmkfb.se DNR: 2011-70:1 Bussolycka Fredag 2011-06-10 Gräsnäs trafikplats E18/E20 n:\vmkf\rt\rt-utredningar\olycksorsaksutredningar\utredningar

Läs mer

Olycksundersökning Trafikolycka länsväg 629, Hallsbergs kommun

Olycksundersökning Trafikolycka länsväg 629, Hallsbergs kommun Sida 1 Datum: 2013-0310 Olycksundersökning nummer: 2013-03 Vår beteckning: 517-2013-00290 Utredare: Anna Henningsson Granskad av: PO-Staberyd Olycksundersökning Trafikolycka länsväg 629, Hallsbergs kommun

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Avesta SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Fagersta Långshyttan Norberg Hedemora Horndal Fors Postadress: Axel Johnsons väg 70 774 34 AVESTA Tfn: 0226-64 58 00 E-post: sdr@avesta.se Hemsida: wwww.sdrf.nu

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14.

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14. Revisionsrapport Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer Nerikes Brandkår 2009-12-14 Ref Roger Wallin 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20

Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20 HELSINGBORG Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20 Anledning till utredningen: Brand i förråd med omfattande rökutveckling i trapphus på Östra Fridhemsgatan 4a-b,

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Utbildning av Utrymningsledare för Sporthallen Tibro

Utbildning av Utrymningsledare för Sporthallen Tibro Utbildning av Utrymningsledare för Sporthallen Tibro Tibro kommun har för avsikt att installera utrustning i sporthallen som gör att den kommer att uppfylla kraven på en samlingslokal för 600 personer.

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10 Räddnings- och beredskapsförvaltningen Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10 Trafikolycka 2014-05-01 Elljusspår, Harads Eget larmnummer: 2014A00147 SOS larmnummer: 8_2151645_2 Postadress

Läs mer

Hon bad mig ta ut batterierna ur brandvarnaren, hon ville inte höra larmet. Hon visste att hon ändå inte skulle ha någon chans att ta sig ut.

Hon bad mig ta ut batterierna ur brandvarnaren, hon ville inte höra larmet. Hon visste att hon ändå inte skulle ha någon chans att ta sig ut. CHANSLÖS Hon bad mig ta ut batterierna ur brandvarnaren, hon ville inte höra larmet. Hon visste att hon ändå inte skulle ha någon chans att ta sig ut. Varje vecka brinner en pensionär inne i sitt eget

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet 1 Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Varför öva tillsammans?

Varför öva tillsammans? Varför öva tillsammans? - övningsverksamhet i Sverige Niclas Karlsson niclas.karlsson@msb.se Uppdrag Samordna, genomföra och stödja regionala, nationella och internationella övningar inom området samhällsskydd

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Konflikter och konfliktlösning

Konflikter och konfliktlösning Konflikter och konfliktlösning Att möta konflikter Alla grupper kommer förr eller senare in i konflikter. Då får man lov att hantera dessa, vare sig man vill eller inte. Det finns naturligtvis inga patentlösningar

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

En Brandstation för alla Extern Utvärdering. Helena Stavreski

En Brandstation för alla Extern Utvärdering. Helena Stavreski En Brandstation för alla Extern Utvärdering Helena Stavreski Om du inte samtalar kan du hamna i din egen övertygelses våld Kerstin Ekman Helena? Universitetsadjunkt, Ledarskap och Organisation, Institutionen

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Introduktion Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Handbok i Kriskommunikation Introduktion Innehåll Förord Vad är en kris? Vad innebär kriskommunikation? Sanningen finns hos mottagaren Medierna

Läs mer

Olycksundersökning efter brand på

Olycksundersökning efter brand på Sida 1 Datum: 2011-08-12 Vår beteckning: 516-2011-00502 Utredare: Anna Henningsson Granskad av: Olycksundersökning efter brand på, Nora Larmtid: 2011-08-10, 11:10:16 Adress:, Nora Objektstyp: Vårdanläggning

Läs mer

5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en

5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2171 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) En stärkt krisberedskap m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Sveriges största mässa för räddningstjänst och annan insatspersonal Teknikdagar 2014

Sveriges största mässa för räddningstjänst och annan insatspersonal Teknikdagar 2014 mässbilaga Sveriges största mässa för räddningstjänst och annan insatspersonal Skövde 7 8 maj Swedish Rescue Training Centre www.srtc.se/teknikdagar Välkommen! t e k n i k dag a r 2014 är en praktiskt

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

Vad är det då som gör att man inte får en bra start?

Vad är det då som gör att man inte får en bra start? Guide: Bra start på nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb, oavsett om det är externt eller internt, finns det förstås många frågor, funderingar och förväntningar. Både från din sida och från arbetsgivarsidans.

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Olycksundersökning Nivå 2b Trafikolycka, Pålstorpsvägen Maj 2010

Olycksundersökning Nivå 2b Trafikolycka, Pålstorpsvägen Maj 2010 HELSINGBORG Olycksundersökning Nivå 2b Trafikolycka, Pålstorpsvägen Maj 2010 Anledning till utredningen: Trafikolycka i Helsingborg på Pålstorpsgatan, 2010-05-01. Uppdrag: Utvärdera genomförd insats på

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

Datum 1(6) Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366

Datum 1(6) Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366 Räddningstjänsten 2013-01-18 Handläggare, telefon Vår beteckning Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366 Datum 1(6) BRANDUTREDNING Insatsrapport nr. 2012/01229 Larmtid 2012-11-03 kl. 07,37

Läs mer

Vårt jobb är din säkerhet

Vårt jobb är din säkerhet Vårt jobb är din säkerhet Tärnsjö Ransta Möklinta Hedåker Sala Heby Östervåla Räddningstjänsten Sala-Heby, Väsbygatan 1, Box 304, 733 25 Sala Välkommen till Räddningstjänsten Sala-Heby Räddningstjänsten

Läs mer

Utvärdering. Regional samverkanskurs Publ. nr: 2011:43

Utvärdering.  Regional samverkanskurs Publ. nr: 2011:43 Utvärdering Regional samverkanskurs 11 www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr: 11:3 Dnr: 5-5191-11 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... Målgrupp/deltagare....1 Förkunskapskrav... 3 Kursinnehåll... Planering

Läs mer

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK MODERATERNA I EDA Besök vår hemsida http://www.moderatnet.se/eda/ MODERATERNA I VÄRMLAND Besök vår hemsida http://www.varmland@moderat.se VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE

Läs mer

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län Så klarar vi krisen Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län I Kronoberg har vi varit med om både stormar och översvämningar. Händelser som fick svåra konsekvenser för vårt län. Men det gav också

Läs mer

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 1 Övergripande värdering Allmänt rykte Anseende 2 3 Personligt intryck Lita på Känslomässig samhörighet Anseendeindex 90 86 90 78 70 50 30 4 5 Kvalitet

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Sommaren 2014 började Räddningstjänsten Syd att undersöka brandskyddet i radhus. Du får denna information eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Malmö, Burlöv, Lund,

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand

Vi lär oss om eld och brand Vi lär oss om eld och brand Innehåll: 1. Eld och brand...3 2. Hur brand startar och sprider sig...5 3. Hur upptäcker du att det brinner?...8 4. Vad ska du göra om det brinner?... 10 5. Olika utrymningsvägar...12

Läs mer

Norge Resa 2010 3/8-6/8

Norge Resa 2010 3/8-6/8 Norge Resa 2010 3/8-6/8 Min Norge resa påbörjades en solig tisdag morgon, klockan 08 00 styrdes kosan mot föräldrahemmet i Virserum en liten nätt sträcka på 7,5mil. Man har packat och förberett resan i

Läs mer

{ karriär & ledarskap }

{ karriär & ledarskap } CHEFENS SJU Slut ögonen och dröm dig bort en stund. Se en värld framför dig där ingen chef bryter mot någon av chefens sju dödssynder. Där alla chefer är riktigt bra ledare och brinner för sina medarbetares

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

Bara skog som brinner?

Bara skog som brinner? Bara skog som brinner? Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 Fredrik Bynander & Viktoria Asp Vad hände? 31 juli 2014 Branden startar 4 augusti Stor brandspridning 5 augusti

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Regional samverkanskurs Utvärdering 2012

Regional samverkanskurs Utvärdering 2012 www.lansstyrelsen.se/orebro Regional samverkanskurs Utvärdering 2012 Dnr 455-7382-2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Målgrupp/deltagare... 2 2.1 Förkunskapskrav... 2 3 Kursinnehåll... 2 4 Planering

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer