Stängde hotell sid. Räddningstjänsten tog till hårdhandskarna. Allt från Brand i Norrköping sid Oro för deltidsutbildningen sid 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stängde hotell sid. Räddningstjänsten tog till hårdhandskarna. Allt från Brand i Norrköping sid 10-15 Oro för deltidsutbildningen sid 4"

Transkript

1 Räddningsverkets tidning Nr 4 juni 2007 Räddningstjänsten tog till hårdhandskarna Stängde hotell sid 16 Allt från Brand i Norrköping sid Oro för deltidsutbildningen sid 4

2 inledaren Sirenen Nr 4 juni 2007 Externa utbildare stort risktagande De som arbetar med säkerhets- och beredskapsfrågor är nu förhoppningsvis i full gång med att ge synpunkter på det förslag som lämnades för drygt en månad sedan om en ny myndighet mot olyckor och kriser. Regeringen har begärt yttrande från ett stort antal remissinstanser på lokal, regional och central nivå. Det är oerhört angeläget att alla verkligen utnyttjar möjligheten att påverka framtiden för det område, som av många ses som ett av de viktigaste i samhällsutvecklingen. Näst högste politiskt ansvarige för området, statssekreterare H G Wessberg har gjort ett endagsbesök på Räddningsverket i Karlstad för att ta till sig av medarbetarnas funderingar och få en grundlig genomgång av vår verksamhet. Han var mycket tydlig när han redogjorde för regeringens ambition när det gäller utredningens fortsatta behandling. Med betänkande och remissyttranden som grund kommer en proposition att läggas på riksdagens bord innan höst blir vinter. Detta är ett mycket viktigt besked för alla medarbetare på de tre berörda myndigheterna. Ovissheten förlängs inte i onödan med statssekreterarens löften om ett så snabbt fortsatt förlopp som är praktiskt möjligt. Det ökar också chanserna att den tidsplan som skisserades av utredaren med start för den nya myndigheten den 1 juli 2008 ska kunna hållas. Jag uppskattar verkligen statsekreterarens klartext i det här sammanhanget. Räddningsverket är igång med processen. Jag vill gärna upprepa vad jag tidigare sagt: vår absoluta strävan är att det beslut riksdagen så småningom fattar, leder till bättre, tydligare och samordnad hantering av frågor som rör säkerheten och beredskapen. En av de frågor som kräver stor uppmärksamhet är den om utbildningen. Två utbildningsplatser ska klara av studiemedelsfinansierad och författningsstyrd utbildning resten ska övertas av externa utbildningsanordnare. Det är den tanken som jag anser kan innebära ett stort risktagande. Var finns de nya aktörerna och hur snabbt kan de erbjuda kvalitetssäkrad utbildning? Vi vill vara med och hitta lösningar på denna osäkerhet. Jag har gett chefen för Centrum för risk- och säkerhetsutbildning, CRS, i uppdrag att arbeta fram förslag till en modell som så långt möjligt eliminerar riskerna med övergången från nuvarande till nytt system. Vi vill medverka till en mjukare övergång och hur det kan ske kommer vi att redovisa i vårt remissyttrande. I förra numret av Sirenen observerades den ovissa framtiden för deltidsbrandmännens utbildning. Är den ett statligt finansieringsansvar eller inte? Vi på Räddningsverket har i alla fall den uppfattningen. Motsatsen kan vara förödande för nu kommer än en gång en larmrapport från vår tillsynsavdelning om bekymmer med att rekrytera deltidspersonal. Det är tredje gången under 2000-talet som räddningstjänstens ryggrad deltidarna hamnar i fokus. Två av tre kommuner med deltidsanställd personal har svårt att klara rekryteringarna. En tredjedel har uppgett att de till och med har svårt att uppehålla beredskapen i delar av kommunen. Vår tillsynspersonal talar om att situationen är på väg att bli kritisk. Bara på de två senaste åren har antalet kommuner med bekymmer med att hålla beredskapen fördubblats. Slutsatsen kan bli att det inte längre är den lokala riskbilden som avgör räddningstjänstens dimensionering och förmåga, utan tillgången på deltidsanställd personal. Detta är inte godtagbart i ett längre perspektiv och särskilt inte om tendensen skulle hålla i sig. I en rapport till regeringen 2004 föreslog vi ett antal åtgärder, som borde vara möjliga att vidta i kommuner med rekryteringsproblem. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting startade vi samtidigt en resursgrupp, som har till uppgift att följa utvecklingen och föreslå utbildnings- och utvecklingsinsatser. Vi måste vara självkritiska och konstatera att verket under ett par år dessvärre inte varit tillräckligt drivande i frågan. Nu måste vi ta nya tag och kraftsamla. Då kan attraktiva utbildningsmöjligheter vara ett positivt bidrag till att underlätta rekrytering av deltidsbrandmän. Göran Gunnarsson Generaldirektör, Räddningsverket INNEHÅLL nya myndigheten Sjöstrand har för bråttom 4 Oro i branschen 5 Beslutet om ny myndighet i höst 6 nyheter Och det började brinna igen... 7 Hotell i Karlstad stängdes 16 Merseyside har sprinklat 50 bostäder 18 Kristianstad satsade på flyttbar sprinkler 19 Ny databas med detaljerade flygbilder 23 Sommaren säkrad 31 brand 2007 Jakt på säkerhet vi blir trygghetsnarkomaner 10 Vem blir först med IVPR? 11 Brandmän räddar liv vid hjärtstopp 12 De vågar granska sig själva 13 Studenter från norr och syd möttes 14 Resurserna räcker inte för storbrand 15 sirenens räddningsskola Nya roller i väntan på ambulans 24 erfarenheter Två bränder på två nätter 26 Båtlack självantände 26 Galleria utrymd 27 ordet fritt Hoppas vi har klokare politiker än utredare 28 Räddningsskolan i Västsverige behövs 29 Ersätt manliga bromsklossar 30 eftersläckning Brandman är bäste dräng 34 sista sidan Bestiger berg kollar risker 36 Omslagsbilden Foto: Helena Dahlgren/Värmlands Folkblad För första gången har ett hotell förbjudits att bedriva verksamhet på grund av bristande brandskydd. Om det inte förelåg fara för människors liv och hälsa vid en brand i det här fallet, då föreligger det aldrig. Då kan man lika gärna ta bort det ur lagstiftningen, säger brandingenjör Patrik Håkansson, Karlstadsregionens räddningstjänst. Sirenen Räddningsverkets tidning Sirenen bevakar utvecklingen inom Räddningsverkets ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Inledaren på sidan 2 är att betrakta som Räddningsverkets officiella linje. Ansvarig utgivare: Stig Dahlén. Adress: Sirenen, L 257, Karlstad. E-post: Webb: Prenumeration är gratis. Beställes skriftligt genom att skicka in prenumerationstalongen som finns i slutet av varje nummer. Upplaga: exemplar. Adressändring görs via epost, på webbplatsen eller genom talongen som finns i slutet av varje nummer. Talongen skickas till: Prenumeration, Sirenen, L 257, Karlstad. Kom ihåg att uppge gamla adressen vid adressändring. Tryck: V-TAB, Västerås. Tryckt på miljövänligt papper. Tryckdag detta nummer: 13 juni. Nästa nummer trycks 15 augusti Redaktion Stig Dahlén Chefredaktör och ansvarig utgivare Gunno Ivansson Journalist Per Larsson Journalist Katarina Sellius Journalist

3 Sirenen Nr 4 juni 2007 nyheter Flera dog inne i bussen under räddningsarbetet Vid en mycket snabb räddningsinsats hade sex-sju av de omkomna kunnat räddas. Det skriver Haverikommissionen i sin rapport från den svåra bussolyckan utanför Arboga 2006 då nio personer omkom. Olyckan inträffade strax före lunch 27 januari Bussen med 51 personer ombord var på väg från Skövde till Stockholm på en veckoslutsresa. Hastigheten var 107 kilometer i timmen när den 62-årige chauffören av okänd anledning förlorade medvetandet väster om Arboga. Bussen gick av vägen och i den branta slänten fick den sladd, slog runt och gled på taket innan den stannade mot en stubbe. När framkanten av taket träffade stubben trycktes det bakåt och kollapsade i och med att sidostolparna knäcktes och rutorna krossades. Omkring 25 personer klämdes fast, många mellan ryggstöden och taket. SOS Alarm fick larmet om olyckan 11:39 och styrkan från Arboga var på plats efter 17 minuter. Taket var helt ihoptryckt och räddningsarbetet blev mycket tidsödande. En timme efter olyckan lyckades man få loss den förste av de fastklämda. Den sista, en kvinna, losstogs efter 3,5 timmar. Hon var vid liv, men svårt nedkyld och omkom på sjukhuset åtta timmar senare. Räddningstjänsten saknade både utbildning och utrustning och tvingades improvisera. Lyftkuddarna användes som mothåll samtidigt som man försökte lätta på trycket genom vrid-lyfta bussen med hjälp vajerdrag från två bärgningsbilar. Foto: Nerikes räddningstjänst Rättsläkare har konstaterat att ingen passagerare omkom av själva olyckan. De flesta omkom av att bröstkorgen klämdes samman så kraftigt att de inte kunnat andas. Två avled sannolikt inom tio minuter, fyra levde minuter och tre avled mer än en timme efter efter olyckan. Mot bakgrund av detta skriver Haverikommissionen att sex-sju personer troligen gått att rädda om inte taket kollapsat eller en räddningsinsatsen genomförts mycket snabbt. Flera passagerare avled inne i bussen under räddningsarbetet. Haverikommissionen kritiserar inte räddningsarbetet. Tvärtom, räddningstjänsten tvingades improvisera och gjorde det framgångsrikt, även om det tog lång tid. Däremot påpekas att räddningstjänsten i det sex minusgrader kalla vädret inte lyckades inte få igång sina värmefläktar utan försökte hindra nedkylning av de skadade med filtar. Vidare hade räddningspersonalen inte enhetliga varselvästar och det saknades larmplan för en större trafikolycka som direkt larmar Nerikes räddningstjänst. Rapporten utmynnar i ett antal rekommendationer. Räddningsverket ska verka för att räddningstjänsten får tillräckliga förutsättningar att inom godtagbar tid och på ett säkert sätt rädda passagerare i kraschade bussar och att följa upp tillförlitligheten i kommunernas alarmering. Vägverket ska bland annat verka för att förbättra vägräckena och modifiera bestämmelserna för busskarossers hållfasthet vid vältning och fart framåt. GUNNO IVANSSON Svensk räddningstjänst är på den här nivån Övning avgörande Man kan inte lasta en enskild räddningstjänst för något som räddningstjänsten generellt sett inte har beredskap för. Det är den här nivån svensk räddningstjänst befinner sig på. Det säger Göran Rosvall, utredningschef på Haverikommissionen. Räddningstjänsten har trots allt har utvecklats. Räddningsarbetet här gick mycket bättre än i Ängelsberg 2003 där man bara hade tillgång till små lyftkuddar och tvingades tömma en brädgård på pallvirke för att lyfta bussen. Med de förutsättningar de hade gjorde de ett jättebra jobb. I den bästa av världar, om man lyckats få ut människor tidigare, hade sannolikt flera överlevt. Det har visat sig att fastklämda människor överlever en tid och att det finns potential att rädda liv med bättre metoder och rätt utrustning, säger Göran Rosvall. Lars Johansson var inledningsvis räddningsledare vid olyckan: Ingen har förstått hur otroligt trångt det var. Efteråt har jag varit på övningar med bussen liggande på sidan, men det är ingenting mot det här. För att kunna rädda människor tillräckligt snabbt vid busskrascher krävs övning och åter övning. Det räcker inte med att öva ett par gånger. Jag har en känsla av att många tröttnar efter två-tre gånger och tycker att de kan, säger Ulf Björnstig, professor i katastrofmedicin vid Umeå universitetssjukhus. Efter den svåra bussolyckan i Ängelsberg 2003 då sex personer omkom, uppmanades Räddningsverket av Haverikommissionen att förbättra räddningstjänstens förutsättningar att rädda människor vid busskrascher. Sedan dess har Räddningsverket genomfört en rad tester för att hitta metoder och rätt utrustning. Under våren genomfördes en pilotutbildning och till hösten startar den första utbildningen i räddning vid busskrascher. Att en buss hamnar på taket är mycket ovanligt men även det scenariot finns med i den nya utbildningen. I princip jobbar vi som vid en bilolycka där fordonet hamnat uppochned, med hydraulcylindrar trycks taket och chassiet isär. Det vi lagt till är att vi använder luftkuddar inne i bussen där det inte finns några skadade, säger Rolf Nordh, Räddningsverket. Professor Ulf Björnstig har varit medicinskt sakkunnig under arbetet. Han trycker på behovet av övning. Vi har kört standardiserade tester med en skadebild som hämtats från autentiska olyckor. Det är 22 bårfall och vid de första testen tog det 50 minuter att evakuera bussen. Med träning kom vi ner till 9,5 minuter. I omgångar har vi utvecklat tekniken och man måste jobba för att kapa varenda onödig sekund.

4 4 nya myndigheten Sirenen Nr 4 juni 2007 Räddningsverkets utbildningschef: Sjöstrand har för bråttom Sjöstrands förslag på utbildningsområdet är genomförbart, men först på längre sikt. Det säger Stefan Lundqvist, chef för Räddningsverkets utbildningsorganisation. Utredaren Mats Sjöstrand föreslår att två av de fyra räddningsskolorna, Skövde och Rosersberg, snarast avvecklas samt att verksamheten vid skolan i Sandö halveras. Den utbildning som kvarvarande skolorna Revinge och Sandö inte hinner med ska den nya myndigheten köpa av andra aktörer. Sjöstrand menar att det runt storstäderna Stockholm och Göteborg finns goda förutsättningar för andra aktörer, främst privata, att ta över. Därför föreslår han nedläggning av Skövde och Rosersberg. Sjöstrand har för bråttom, han går för snabbt fram. På längre sikt kan det finnas privata företag eller kommuner som är beredda att sälja utbildning till staten. Men att göra det så snabbt som Sjöstrand vill betyder att det blir svårt att möta behovet av viktig utbildning. Risken är stor att den kompetensförsörjning som byggts upp under många år kraftigt försämras, säger Stefan Lundqvist. Det finns en oro ute i landet för bland annat den framtida utbildningen av deltidsbrandmän, en kurs som kallas Räddningsinsats. Den omfattar två veckors preparandkurs på hemmaplan, fem veckor på räddningsskola samt två veckors distansutbildning. Denna kurs ska den nya myndigheten enligt Sjöstrands förslag köpa av andra aktörer. Är oron över den framtida utbildningen av deltidsbrandmän befogad? Det behöver klarläggas hur övergången från det gamla systemet ska ske. Grunden i Sjöstrands förslag är att utbildningen ska komma närmare kunden och det borde göra kunderna nöjda. Problemet är bara att vi inte vet vilka de nya aktörerna blir och var de kommer att finnas. På lång sikt kan man nog lösa detta, men jag delar dagens oro och frågan behöver klarläggas innan man går till beslut. Om nya aktörer inte kommer fram Räddningsverkets personal i Skövde och Rosersberg är besviken på verksledningen för att den inte slåss hårdare för skolornas överlevnad. Jag förstår reaktionen. Men jag måste agera utifrån den dialog vi hade med skolcheferna innan förslaget kom, säger Göran Gunnarsson. Två deltidsbrandmän förbereder sig för rökdykning på ett av Räddningsverkets fyra övningsfält. Enligt utredaren av nya myndigheten, Mats Sjöstrand, ska deltidare inte längre utbildas på skolorna. Något som skapat oro hos räddningstjänsterna. Lundqvist Det nuvarande utbildningssystemet sjösattes 2003 och skulle utvärderas efter fem år. Oavsett Sjöstrands utredning bör den utvärderingen genomföras. Man bör mäta effekterna av systemet och låta resultatet ligga till grund för det nya utbildningssystemet. Sjöstrand grundade sina förslag på en internutredning som Räddningsverket gjorde om bland annat det framtida behovet av utbildning för den kommunala räddningstjänstens personal. Av den utredningen framgick att utbildningskostymen är för stor. De siffrorna baseras på situationen Sedan dess har söktrycket ökat bedömdes en framtida årlig utbildning av 550 deltidsbrandmän. I år utbildar vi cirka 600 och för 2008 finns det behov av drygt 700. Tendensen pekar också på en ökad långsiktig efterfrågan på kursen Räddningsledare A. Lundqvist efterlyser en grundligare ekonomisk analys. Det krävs en översyn av hela Besvikelsen över Sjöstrands utredning Alltid Redo är av naturliga skäl stor på de två skolor som föreslås bli nedlagda.. Innan förslaget kom gjorde jag klart att jag kommer att stödja Sjöstrands förslag under förutsättning att den nya myndigheten innehåller en utbildningsfunktion. Jag var också tydlig med att jag inte kommer att argumentera emot valet av skolor. Sjöstrand har valt två skolor. Jag står fast vid mitt budskap att inte argumentera kring hans val av skolor. För mig är detta en fråga om trovärdigt ledarskap. Jag vet att personalen i Skövde och Rosersberg upplever att jag inte ställer upp för dem. I en situation där man hotas av avveckling har jag stor förståelse för den reaktionen. I det fall den politiska processen leder fram till ett annat val av skolor för utveckling respektive avveckling kommer jag inte heller att argumentera mot detta. Huvudsaken är att den nya myndigheten innehåller utbildning och resurser för detta. För Räddningsverkets chef är det en central fråga att den nya myndigheten ska ha en utbildningsfunktion. Han tycker samtidigt att Sjöstrands förslag innehåller en hög grad av osäkerhet. Särskilt gäller det förslaget att andra aktörer ska ta över delar av nuvarande utbildning. Visar det sig att nya aktörer börjar växa upp måste deras verksamhet kvalitetssäkras. Om det inte kommer fram nya aktörer måste det finnas en beredskap hos den nya myndigheten att genomföra aktuell utbildning i princip i enlighet med vad Räddningsverket gör i dag. Säkerheten får inte äventyras genom att förslag genomförs för att de ser bra ut i teorin, men inte fungerar i praktiken. Räddningsverkets skolor har senaste tiden gått för högtryck och Gunnarsson förstår reaktionerna i Skövde och Rosersberg: Jag känner med medarbetarna på de två skolorna. Hur det ekonomiska underlaget, det går inte att utläsa i utredningen vad Sjöstrand menar.. Klarar Räddningsverket att bedriva fortsatt utbildning i Skövde och Rosersberg när Sjöstrand föreslagit nedläggning och personalen sannolikt söker sig därifrån? Vi har en skyldighet mot våra studenter och kunder att leverera det de beställt och min roll blir att se till att vi har fyra skolor som fungerar ett år till. Givetvis får vi räkna med att personal söker andra jobb, särskilt om och när politikerna beslutar enligt Sjöstrands förslag. Vi har en planering som ska kunna möta också en sådan situation, men skulle väldigt många sluta samtidigt blir det förstås bekymmer. I så fall får vi exempelvis satsa på att hyra in fler lärare från räddningstjänsterna. Vad händer med den tvååriga eftergymnasiala utbildningen Skydd mot olyckor (SMO)? Vi ska göra allt för att de SMO-are som finns i systemet i dag kan gå klart på den skola de börjat. De som började utbildningen 2007 på någon av de hotade skolorna kan komma att beröras, men i så fall erbjuds eleverna förflyttning till Sandö eller Revinge där SMO-utbildning ska bedrivas i fortsättningen. Ett alternativ kan också vara distansutbildning, säger Stefan Lundqvist. Vi måste ha beredskap att klara utbildningen Gunnarsson STIG DAHLÉN ska man kunna förklara för personalen, när verksamheten på skolorna är i full gång och nya uppgifter väntar i morgon. Det är fullt naturligt att medarbetarna inte kan acceptera att man föreslås för avveckling. Det är samtidigt viktigt att poängtera att Sjöstrands utredning är ett förslag som vi i verket och andra remissinstanser nu ska lämna synpunkter på. I vårt remissvar kommer vi bland annat att trycka på den osäkerhet som finns kring att andra aktörer ska ta över och hur den osäkerheten bör hanteras.

5 Sirenen Nr 4 juni 2007 nya myndigheten 5 Oro i branschen för den framtida utbildningen Oron är utbredd i kommunerna att utbildningen av räddningstjänstens personal påverkas negativt om Mats Sjöstrands utredningsförslag förverkligas. Särskilt gäller det de första åren efter nya verkets bildande, enligt förslaget den 1 juli Kenneth Carlsson Smedjebacken ordf Brandmännens Riksförbund 1 Vi är väldigt bekymrade över förslaget. Framför allt att man ska lägga ut utbildningar utanför skolorna. Jag tror inte att man kan kvalitetssäkra utbildningen, vi riskerar att komma tillbaka till som det var före skolornas tillkomst Visst måste man anpassa efter studievolymen, men Sjöstrand går för långt när han vill lägga ner två skolor. Utbildningen som den bedrivs i dag är i stort sett bra. Våra medlemmar är väldigt nöjda. Jag ser inte privata aktörer som ett alternativ. 2 Spontant tycker jag att verksledningen ska finnas så nära verksamheten som möjligt. Vi är ett modernt samhälle med moderna kommunikationer. Därför finns det inga hållbara argument för Sjöstrands förslag att placera verksledningen i Stockholm. I utredningen saknar jag frågan om tillsyn. Det känns som om kommunerna lämnas vind för våg. Bengt Carlsson räddningschef, Torsby ordförande Glesbygdsklubben 1 Risken är stor att vi kommer tillbaka till tiden före Jag tänker i första hand på utbildningen av deltidsbrandmän, där vi i dag har ett bra kvalitetsmått. De flesta kommuner låter sina nyanställda gå på räddningsskola. Lägger man ut på andra aktörer vet vi inte hur kostnaden blir, ej heller lokaliseringen. Utredaren har bara jobbat med hypotetser. Om detta inte blir en stor marknad står vi där med skägget i brevlådan. Miljöaspeketen är också viktig. Räddningsverket har satsat mycket på miljöcertfiering. Tar andra över blir det en större spridning på miljöklassningen än på de fyra räddningsskolorna. 2 Det är inte bra om man splittar en sådan här verksamhet. Viktigt att ha huvuddelen av verksamheten nära verksledningen. Kan inte se att det att det skulle vara någon fördel att lägga myndigheten i Stockholm. Tommy Ekstrand räddningschef Uppsala 1 Den framtida kompetensförsörjningen gör mig bekymrad. Jag hoppas verkligen att utredaren tänkt till när han talar om att andra aktörer kan ta över delar av utbildningen. Jag tvivlar på att det finns sådana aktörer som snabbt kan leverera en fullgod utbildning. 2 Det rimmar dåligt med tidigare utflyttningar från Stockholm att plötsligt placera verksledningen för den nya myndigheten i Stockholm och kärnverksamheterna i Värmland. De nödvändiga kontakterna med regeringen och andra i Stockholm kan man lösa ändå. Jörgen Hallberg räddningschef Värnamo 1 Positivt att man närmar sig högskolevärlden, men det får inte bli på bekostnad av kunskaperna på våra skolor. Risken är stor att med nedläggning av två skolor försvinner en hel del av den kompetens som varit så bred och ett signum för svensk räddningstjänst. 2 Jag vill ha en myndighet på samma ort. Ska verket jobba med en del i Stockholm och en i Karlstad är risken stor att man bevarar en hel del av det gamla och att saker och ting fortsätter trilla mellan stolarna. Vilken ort som väljs har mindre betydelse. Cecilia Uneram räddningschef Västra Sörmlands räddningstjänst Sirenens enkät bland ett antal företrädare för branschen visar också att de flesta tycker att det är en fördel eller viktigt att verkets ledning och huvuddelen av verksamheten finns på samma ort. Vilken ort har mindre betydelse. 1 Det finns stora möjligheter att utveckla utbildningsområdet. Vi har länge varit bortskämda med att Räddningsverket erbjudit oss bra och relevanta utbildningar, det har bara varit att svälja det som serverats. Nu får vi kanske möjlighet att slipa ännu mer på vår egen utbildningspotential och samarbeta mellan kårer och regioner. Men hinns det verkligen med att få fram nya utbildningsalternativ så snabbt som det är tänkt? 2 Vet i nuläget för lite för att kunna svara. Ingemar Larsson 1:e vice ordförande Svenska brandbefälets Riksförbund 1 Jag är för dåligt påläst för att våga svara. 2 Jag har aldrig tyckt om att man skapar avstånd mellan ledningen och den fysiska verksamheten. Sjöstrand borde ha lärt av historien att detta inte är bra. Titta gärna på Volvo, de har koncernledningen där verksamheten finns. Viktigt att den nya myndigheten placeras på samma plats och det behöver inte vara dyrorten Stockholm. Karin Jämtin (s) brand- och räddningsnämnden, Stockholm 1 Det finns ett jättebehov av att rekrytera nyutbildad räddningstjänstpersonal i Stockholmsområdet, jag är djupt oroad över att man väljer att ta bort skolan i Rosersberg. Dessutom är det viktigt att vi har en räddningsskola i närheten av Stockholm, med tanke på det ständiga behovet av vidareutbildning. 2 Spontant verkar det väldigt opraktiskt med ledning och stora delar av verksamheten på olika håll. Jag är tveksam till den idén. Jag kan förstå den politiska vinsten med att placera ledningen i huvudstaden, men frågan är om det är bra för själva verksamheten. Gunnar Bergström försvarsdirektör Örebro 1 I det korta perspektivet kan förslaget leda till fördyrade omkostnader för kommunerna, att färre skickas på utbildning och att kompetensen går ner. På längre sikt kan effekten bli positiv genom att branschen tvingas hitta andra lösningar och det kan driva på utvecklingen. 2 Det viktigaste är att nya myndigheten verkar för ett helhetskoncept och att nuvarande gränser suddas ut. Definitivt blir det svårare att nå dit om verksledning och stora delar av verksamheten finns på olika håll. Sirenen ställde de här två frågorna: 1 Hur ser du på de föreslagna förändringarna på utbildningsområdet? 2 Har det någon betydelse var verksledningen i nya myndigheten är placerad? Bengt-Arne Nebrelius räddningschef Sydöstra Skåne 1 Man är orolig, framförallt för deltidsbrandmännens utbildning. Det har byggts upp ett fint utbildningssystem sen Hur går det med vidareutbildningen? Hur blir det med kvalitén i framtiden? Om vi ska ha en likvärdig räddningstjänst i landet, hur kan det säkerställas om vi inte har en lika utbildning? 2 Det är bra om verksamhet och ledning sitter tillsammans, men placeringsorten är inte viktig för mig. Kerstin Ekman (fp) förbundsfullmäktige, Räddningstjänsten Storgöteborg 1 Det har ju fungerat bra som det gjort. Vad kommer man att vinna på Sjöstrands förslag? Jag vet inte, men innan man genomför det här måste man vara helt övertygad om att det kommer att leda till förbättringar. 2 Jag är i princip emot att allt ska koncentreras till Stockhom, det är viktigt att hela Sverige lever. Men i det här fallet finns det mycket tydliga sakskäl för att placera verksledningen på den ort där huvuddelen av verksamheten ska bedrivas. Man jobbar mycket bättre om ledning, staber och annat finns där verksamheten finns. Lars-Göran Uddholm stf räddningschef Södertörn 1 Jag är förvånad att utbildningen är kvar inom myndigheten, trodde den skulle hamna i det ordinarie utbildningssystemet. Utbildningen börjar bli bra nu. Man måste förstås kvalitetssäkra om utbildningen läggs ut på andra. Vi kan tänka oss ta över delar av utbildningen, kanske i samarbete med högskolan. Åke Jacobsson stadsdirektör Göteborg f d räddningschef, Göteborg 1 Principiellt tycker jag det är ett riktigt resonemang. Det som är viktigt är att beställaren kvalitetssäkrar utbudet. Sen känner jag självklart en viss tveksamhet för de mer centrala delarna av räddningstjänstens kompetens, brandmännens grundutbildning, räddningsledarutbildningen och liknande. Jag är inte säker på att det är så attraktivt, det är en liten nisch som ställer krav på speciella utbildningsanläggningar som är dyra. Jag är rädd att man lämnar ut sig till en marknad som inte är så lukrativ. 2 Det är en intern fråga som organisationskommittén får ta tag i. Jag kan förstå att det diskuteras i de berörda myndigheterna. Vi kunder vill bara kunna mäta resultatet. Jag har däremot förstått att man vill lägga ned NCO och det ger mig väldigt negativa vibbar. NCO har levererat produkter som är användbara i praktiken. Jag blir ledsen om detta nu ska integreras och suddas ut. Vi är i stort behov av deras stöd. Jag tycker att man kunde tänka tvärtom och profilera NCO. Conny Jansson kommunchef Västervik f d räddningschef, Västervik 1 Det som har varit bra med Räddningsverket är att verket gett utbildningen och teknikutvecklingen ett lyft. Det måste också den nya myndigheten garantera. Samhället måste också ta ansvar för kvalitén på utbildningen, att den blir lika hög i hela landet. Det får inte skilja i kvalité på utbildningen mellan brandmän från olika kommuner, då kommer gemensamma insatser i framtiden att försvåras. 2. En sammanhållen ledning måste vara det bästa. Vad jag förstår av utredningen ska den nya myndigheten ta över mycket av KBMs nuvarande verksamhet och då är för mig Stockholm bäst platsen. Det gäller att finnas nära andra samverkande myndigheter och inte minst regeringskansliet. Börje Johansson räddningchef Vännäs 1 Jag hoppas det blir mindre teori än praktik, mer grundläggande kunskaper. Det är viktigt att vi får bra kvalité på utbildningen, vem som driver den spelar mindre roll.

6 nya myndigheten Sirenen Nr 4 juni 2007 Statssekreteraren besökte Räddningsverket Regeringen beslutar om nya myndigheten i höst Jag var generaldirektör i två och ett halvt år för Bolagsverket i Sundsvall och lärde mig då att det fanns många fördelar med att ha myndigheten utanför Stockholm. Det sa HG Wessberg, statssekreterare, när han mötte Räddningsverkets personal. Wessberg är försvarsminister Mikael Odenbergs närmaste medarbetare i försvarsdepartementet. En person med stort inflytande när det gäller bland annat hur regeringen ska hantera remisssvaren till Sjöstrands utredning om en ny myndighet och därefter utforma en proposition som underlag för riksdagsbeslut. Wessberg avsatte en heldag 8 juni för att besöka Räddningsverket. Under en knapp timme mötte han verkets personal, berättade om sin syn på samhällets säkerhet och svarade på informationschefen Katarina Rydbergs frågor. Effekten är solklart helt avgörande för beslutet var den nya myndighetens ledning ska finnas, sa statssekreterare HG Wessberg. Enligt Räddningsverkets chef Göran Gunnarsson blir det effektivast i Karlstad. HG står för Hans Gustaf, men nuförtiden tituleras han alltid HG. I sitt möte med Räddningsverkets personal visade han prov på både humor och en i dessa sammanhang ovanlig självdistans. Givetvis kretsade både hans anförande och frågorna kring utredningen om en ny myndighet. När den nya regeringen tillträdde pågick två utredningar på området. Vi valde att låta Sjöstrands utredning om ny myndighet fortsätta utan tilläggsdirektiv. Det förekom ingen som helst styrning från regeringens sida. Däremot lade vi ner utredningen om krisledande myndighet. Vår uppfattning är att regeringen aldrig kan abdikera från ansvaret att leda i kris. Wessberg sa att de frågor som är aktuella i utredningen om ny myndighet har fått ökad betydelse: Samhällets säkerhet och robusthet blir allt viktigare, därför blir de också högre prioriterade politiskt. Remisstiden för utredningen om ny myndighet pågår fram till 8 september. 140 remissinstanser har uppmanats tycka till. Vi har ett öppet sinne inför remissinstanserna. Kommunernas synpunkter är viktiga i remissrundan. Av erfarenhet vet jag att kommuner har svårt att leverera genomtänkta förslag under sommaren, därför har vi gett extra tid. När kommer beslut? Vi kommer att fatta ett beslut under hösten, det är jag övertygad om. Om det blir en ny myndighet får vi gå vidare med en organisationskommitté. Tekniskt hade det varit möjligt att ta beslutet i budgetproppen, men jag tror inte på det. Min gissning är att det blir någonstans mitt i hösten. När kan den nya myndigheten börja arbeta? 1 juli 2008 vore att föredra, men det kan man inte säga säkert i nuläget. Vilka kriterier väger tyngst vid en lokalisering? Effekten är solklart helt avgörande var den nya myndigheten ska finnas och hur den ska ledas. Det är en komplex och viktig fråga. Jag var generaldirektör under två och ett halvt år för Bolagsverket i Sundsvall och jag lärde mej då att det fanns många fördelar att ha myndigheten utanför Stockholm. Det var positivt att ha organisation samlad. Men visst går det även att hantera en situation där verksamheter finns på olika platser. Hur påverkar det effekten att ha verksledning på en ort och huvuddelen av verksamheten på en annan? Detta är en fråga vi kommer att fästa stor vikt vid och där vi kommer att lyssna mycket på remissinstanserna. Sjöstrand vill lägga ner mer än halva skolverksamheten för att marknaden inte räcker till. Hur kan man då få andra aktörer att gå in? Privata aktörer brukar vara duktiga på att skapa verksamhet på många sätt. De är ofta duktiga på att anpassa sig. Visst kan det bli en svår process att komma igång snabbt, men inte omöjlig. Visste Göran Gunnarsson inte tidigare att han knappast är aktuell som chef för nya myndigheten fick han klart besked av statssekreteraren när frågan om ny myndighetskultur kom upp: Det är viktigt att det skapas en ny kultur i en ny myndighet. Blir det en ny myndighet är chefsfrågan mycket viktig. I första hand måste vi hitta rätt person, en person som kan vara med och bygga nytt och som inte har sin förankring i någon av de gamla myndigheterna. Hur bryter man gamla kulturer? Det räcker inte med att byta namn och sätta upp andra skyltar på fasaden. Man måste bygga nytt från grunden. Ser du någon vision för den nya myndigheten? Den ska vara så bra att personalen vill jobba kvar och den ska ge människor i Sverige känslan av säkerhet och trygghet. Vi har goda förutsättningar för att skapa detta, det är viktigare än någonsin. STIG DAHLÉN Avsikten är att höja kvalitén på utbildningen, inte att sänka den NORRKÖPING. Det är lättare att hitta nya utbildare i Stockholm och Göteborg. Det nämnde utredningssekreterare Anders Hermansson som ett skäl till att skolorna i Rosersberg och Skövde föreslås att läggas ner. Hermansson berättade om utredningsförslaget för den nya säkerhetsmyndigheten på Brand 2007 i Norrköping. Mycket kom att handla om utbildningen, vilket Hermansson också erkände var den svåraste frågan att utreda. Förslaget är att lägga ner två av Räddningsverkets skolor och samtidigt ge möjlighet för nya utbildare att etablera sig. I den omedelbara diskussionen efter att Mats Sjöstrands utredning presenterats angavs att man tagit stora regionalpolitiska hänsyn i förslaget. Men nu pratade Anders Hermansson också om större utsikter till utveckling i de två storstadsområdena Stockholm och Göteborg. Där är störst möjlighet att andra alternativ till utbildning uppstår, sade Hermansson. I förslaget sägs att skolorna i Rosersberg och Skövde bör läggas ner så fort som möjligt. Hur snabbt kan det gå utan att det blir problem att genomföra utbildning? Det måste vi titta på. Det viktiga är att bestämma sig för att ställa om verksamheten och att sedan göra det så fort som möjligt. Har ni uppfattningen att det finns andra utbildare som står och väntar på chansen? Räddningsverket använder redan i dag många konsulter i sina utbildningar, så nog finns det andra aktörer. Utveckling av distansutbildning nämns också i utredningen. De som jobbar med utbildning säger att distansutbildning kräver både mer pengar och lärare. Anders Hermansson Samtidigt försvinner utbildningsplatser. Jag förstår att lärare är oroliga för utbildningen, det är ett sundhetstecken. Men vår avsikt är inte att sänka kvalitén utan att höja den. Distansutbildning ger ytterligare möjligheter att ta in fler aktörer. Och för praktiska övningar råder ingen nationell brist på övningsfält. Anders Hermansson anser att distansutbildning tveklöst kommer mer och mer och att det ger ökade möjligheter för alla i hela landet att skaffa den utbildning man vill ha. Om en region har långt till viss utbildning är det risk att man tappar den kompetensen. Det problemet har vi sett med att det varit svårt att få brandingenjörer till Norrland. Det har framförts kritik mot att utredningen tagit regionalpolitiska hänsyn, att det inte borde vara ett ställningstagande för utredaren utan för politikerna. Vi har utgått från beslut som tidigare tagits. Ska man tolka det som att det är ingen idé att lägga förslag som ändå inte blir verklighet? Det var du som sa det. PER LARSSON

Är r vi mer deprimerade och har mer ont i vår v r tid? David Eberhard Sektionschef Akutsektionen NSP david.eberhard

Är r vi mer deprimerade och har mer ont i vår v r tid? David Eberhard Sektionschef Akutsektionen NSP david.eberhard Är r vi mer deprimerade och har mer ont i vår v r tid? David Eberhard Sektionschef Akutsektionen NSP david.eberhard eberhard@sll.se Om vi bara lever skyddat från början till slut så kan vi nog leva hur

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Den vadderade faran - Vem vågar vara chef i trygghetsnarkomanernas land? David Eberhard eberharddavid@hotmail.com www.davideberhard.

Den vadderade faran - Vem vågar vara chef i trygghetsnarkomanernas land? David Eberhard eberharddavid@hotmail.com www.davideberhard. Den vadderade faran - Vem vågar vara chef i trygghetsnarkomanernas land? David Eberhard eberharddavid@hotmail.com www.davideberhard.se Om vi bara lever skyddat från början till slut så kan vi nog leva

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum OLYCKSUTREDNING - 2 Datum 2013-10-01 Olycksutredare Melissa Millbourn Diarienummer 20130748 Brand i källare i flerbostadshus,, Olofström Upplysningar om branden Larmtid: Onsdag 2013-09-11, kl. 10:26 Adress:,

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand

Vi lär oss om eld och brand Vi lär oss om eld och brand Innehåll: 1. Eld och brand...3 2. Hur brand startar och sprider sig...5 3. Hur upptäcker du att det brinner?...8 4. Vad ska du göra om det brinner?... 10 5. Olika utrymningsvägar...12

Läs mer

Nya bilar har blivit så välbyggda och säkra

Nya bilar har blivit så välbyggda och säkra DOKUMENT KAMPEN MO DET TAR ALLT LÄNGRE TID ATT FÅ LOSS SVÅRT SKADADE MÄNN Nya bilar blir säkrare och säkrare. Det räddar liv. Men det finns en baksida. Som kostar liv. TEXT: MIKAEL BERGLING OCH FREDRIK

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka Att drabbas av en olycka Vi som arbetar på räddningstjänsten möter ofta människor som varit med om olyckor. Därför vet vi att när man just har

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 3 maj 2007. Den nya myndigheten Två skolor bort. sidorna 3-10

Räddningsverkets tidning Nr 3 maj 2007. Den nya myndigheten Två skolor bort. sidorna 3-10 Räddningsverkets tidning Nr 3 maj 2007 Den nya myndigheten Två skolor bort sidorna 3-10 inledaren Sirenen Nr 3 maj 2007 Skilj inte verksledning från kärnverksamhet En ny myndighet mot olyckor och kriser.

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Värdet av korrekt information i samband och efter en utrymning.

Värdet av korrekt information i samband och efter en utrymning. Lars Johan Tegnér Sidan 1 2011-08-09 Värdet av korrekt information i samband och efter en utrymning. Lars Johan Tegnér Lars Johan Tegnér Smo2 Sandö Lars Johan Tegnér Sidan 2 2011-08-09 Sammanfattning finns

Läs mer

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK MODERATERNA I EDA Besök vår hemsida http://www.moderatnet.se/eda/ MODERATERNA I VÄRMLAND Besök vår hemsida http://www.varmland@moderat.se VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2014.01017 Sida 1(8) 2014-10-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i byggnad Utredare Magnus Östlund Medutredare --------------------------- Olycksdatum 2014-09-04 Utredningsdatum 2014-09-04

Läs mer

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2000 om en säkerhetsutbildning för kommunens anställda. Syftet med säkerhetsutbildningen

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

PP- bild 1 Du behövs!

PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 2 -- Vilka i i klassen kan tänka sig att att arbeta som brandmän i i framtiden? -- Var ligger närmaste brandstation? Har du du varit där någon gång? -- Vad tror du du man

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

Föreningen Sveriges Brandbefäl

Föreningen Sveriges Brandbefäl Föreningen Sveriges Brandbefäl Jörgen Hallberg 1:e V. ordförande Brandman i Helsingborg Brandingenjör i Helsingborg 15 år på SRV Räddningschef i Värnamo Räddningschef i Helsingborg www.brandbefal.se facebook.com/sbbsverige

Läs mer

Den bästa av världar - tillgänglig för alla

Den bästa av världar - tillgänglig för alla Den bästa av världar - tillgänglig för alla TEXT OCH LAYOUT: Sveriges Dövas Riksförbund ILLUSTRATIONER: Jacob Lind TRYCK: Offensive 2000 AB 2008 Den bästa av världar - tillgänglig för alla Den här broschyren

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

INFORMATION. Ny insatsrapport

INFORMATION. Ny insatsrapport INFORMATION 2014-0 4-01 Ny insatsrapport Den arbetsgrupp som arbetat med att utveckla insatsrapporten har nu kommit med ett förslag till ny insatsrapport. För att rapporten ska bli riktigt bra behövs nu

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Undersökningsprotokoll

Undersökningsprotokoll Räddningstjänsten Förebyggande enheten Pär Liljekvist Stf Räddningschef Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) E-post: par.a.liljekvist@varnamo.se Datum Beteckning 2011-08-11 Brandutredning Undersökningsprotokoll

Läs mer

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007 LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm Verksamhetsberättelse 2007 Redovisning av skolutbildning - hösten 2007 1 Verksamheten i korthet Under året har vi haft 14 övningar på respektive

Läs mer

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Inledning Under slutet av januari till mitten av februari 010 fick medborgarpanelen i Gnosjö kommun svara på en enkät om krisberedskap. Inga alternativ

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Insatssammanställning

Insatssammanställning RÄDDNINGSTJÄNSTEN Smedjebackens kommun Insatssammanställning Datum: 2014-07-04 Diarienr: 2014.33 Utredare: Lars Andersson Eget larmnummer:201400102 SOS larmnummer:52749681 Orsaken till undersökningen:

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Aktörer som kommer att delta under övningen 19 maj

Aktörer som kommer att delta under övningen 19 maj Närvarande vid mötet Lena-Maria Öberg MIUN Andreas Ring MIUN Jörgen Johansson Jämtkraft elnät AB Simon Keskitalo Länsstyrelsen Anders Sigfridsson Räddningstjänsten Åre Per Arne Stavnäs Fylkesmannen i Nord

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Brand- och utrymningssäkerhet

Brand- och utrymningssäkerhet Brand- och utrymningssäkerhet mer Ån bara teknik Brand och utrymningssäkerhet Är inte bara brandsläckare, skyltar och utrymningsplaner. Om olyckan väl skulle vara framme så ger bra teknisk utrustning (larm,

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014 MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) UB USAM Irén Andersson 010-240 5303 iren.andersson@msb.se Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Detta anförande behandlar mina

Detta anförande behandlar mina HANDLINGAR Personliga erfarenheter av ledarskap i krissituationer Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V den 28 november 2006 av generaldirektör Christina Salomonson Detta anförande behandlar

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Handläggare: Ida Håkansson, Kalmar Brandkår 2009-04-03 FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Brandkåren i Kalmar har påbörjat arbetet med att skriva nya avtal gällande automatlarmen. Det syftar till

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans)

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Hälso- och sjukvård DIVISION MEDICINSK SERVICE DATUM DIARIENR Kerstin Hansson 2007-05-28 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Bakgrund

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 1 Stämmans öppnande Lennart Hellberg öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Sveriges största mässa för räddningstjänst och annan insatspersonal Teknikdagar 2014

Sveriges största mässa för räddningstjänst och annan insatspersonal Teknikdagar 2014 mässbilaga Sveriges största mässa för räddningstjänst och annan insatspersonal Skövde 7 8 maj Swedish Rescue Training Centre www.srtc.se/teknikdagar Välkommen! t e k n i k dag a r 2014 är en praktiskt

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01582 SAKEN OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM Framtida hantering av automatiska brandlarm anslutet till Luleå räddningstjänst Arbetsgrupp: Kalle Håkansson Ronnie Lindberg Torbjörn Landström Tomas Wikström Jon Kero

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR MÅL OCH FÖRHANDSUPPFATTNINGAR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det

Läs mer