Förstudie - exportmogen besöksdestination

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie - exportmogen besöksdestination"

Transkript

1 Förstudie - exportmogen besöksdestination Ulrika Forsgren Högman Oktober 2012

2 Innehållsförteckning Inledning s.3 Bakgrund s.3 Syfte s.4 Mål s.4 Målgrupp s.4 Omvärlden s.5 Trender som påverkar turism s.5 Kartläggning & analys s.8 Fakta om turism s.8 Strategier inom besöksnäringen s.11 Tankar om behov och möjligheter s.13 Avgränsning s.15 Utbud inom segmentet Natur s.16 Turistsajter s.20 SWOT-analys s.22 Intressentanalys s.23 Slutsatser & Rekommendationer s.25 Förslag till insatsplan s.26 Citat från intervjuer s.29 Kontaktlista till förstudien s.32 2

3 Inledning Den här förstudien utreder förutsättningarna för att utveckla en exportmogen besöksdestination i nordvästra Skåne och föreslår insatsområden för hur detta kan bli verklighet. Initiativet kommer från Utvecklingsplattformen för besöksnäringen i Skåne som bl a har som mål att varje år bidra till att utveckla en exportmogen destination i Skåne. Utvecklingsplattformen är ett regionalt samarbets- och kunskapsforum som initierats av Region Skåne och som drivs tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, Tourism in Skåne, Företagarna, Tillväxtverket, Visita, Event i Skåne och Kommunförbundet. Arbetet i Utvecklingsplattformen går ut på att förnya och utveckla besöksnäringen det gör man genom att anamma ett innovativt tankesätt och rikta in sig på strategiska spetssatsningar för en hållbar utveckling. Förstudien genomförs av Artcom AB i nära samarbete med Utvecklingsplattformen, Familjen Helsingborg (fd Helsingborg Business Region) och kommunala aktörer samt finansieras av Landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen Skåne. Som underleverantör har Artcom AB anlitat Åke Högman produktion. Bakgrund Skåne satsar stort på turism. Det visionära målet är att besöksnäringen inte bara ska bli en basnäring utan också en framtidsbransch för hela Skåne. Det är många krafter som verkar från olika håll för att få tillstånd ett rejält lyft inom turistbranschen. Och på nationell nivå har man tagit fram en nationell besöksstrategi som vill se betydande volymökningar i hela Sverige med siktet inställt på Arbetet med utveckla en exportmogen destination innebär att förbättra produkter, tjänster och kvalitet i utbudet inom ett avgränsat geografiskt område för att göra resmålet attraktivare. Som grund ligger Visit Swedens definition av en exportmogen destination vilken sammanfattas i ett antal kriterier: - destinationen kan erbjuda 2-5 dagars helhetsupplevelse (bo, äta, göra, resa) - destinationens erbjudande är samlat, paketerat och köpbart - språkanpassad kommunikation - destinationens tillgänglighet är god - finns en lokal organisation med tydligt mandat att representera destinationen - gemensam prioritering av marknader och målgrupper 3

4 - finns en plan och långsiktig finansiering av marknadsaktiviteter samt en gemensam varumärkesplattform - lokala organisationen ansvarar för utvecklingen och implementeringen av destinationens gemensamma affärsplan - destinationen har en gemensam affärsmodell för hur samverkande företag ska utvecklas lönsamt dessutom - bör det finnas en hållbarhetsstrategi - destinationen bör aktivt arbeta med att kvalitetssäkra sina produkter - säkerställa att lokalbefolkningen är delaktiga för ett gott värdskap Som geografisk avgränsning för förstudien har vi valt nordvästra Skåne i rapporten refererat till som regionen om inget annat anges. Anledningen är att det är det delområde i Skåne som har kommit längst när det gäller samverkan mellan kommunerna och här finns en bra infrastruktur. Syfte Förstudien syftar till att få en bra överblick över vilka potentialer och resurser som nordvästra Skåne har för att bli en exportmogen besöksdestination. Viktiga ingångsvärden har varit att ha ett tydligt utifrån-och-in perspektiv på processen och att på ett öppet och förutsättningslöst sätt analysera destinationens möjligheter och utmaningar till exportmognad. Syftet är också att sätta riktingen för en gemensam utvecklingsprocess som boostar exportmognaden i området. Mål Studien ska resultera i en - kartläggning som skapar transparens och förståelse för vilka resurser och förutsättningar som finns - analys av behov, utmaningar och möjligheter - insatsplan med kreativa förslag på åtgärder Målgrupp I arbetet med förstudien har vi vänt oss till företag och andra aktörer inom besöksnäringen (göra, äta, bo), eldsjälar och profiler samt offentliga och kommunala verksamheter som är verksamma i nordvästra Skåne. 4

5 Omvärlden Det pågår förändringar i samhällsstrukturen som är så genomgripande att vi kan tala om ett nytt paradigm. I detta nya tillstånd har spelreglerna ändrats, värderingar förskjutits och tempot höjts. Utvecklingen, pådriven inte minst genom internet och sociala medier, leder till att verksamheter, produkter och tjänster i allt högre grad behöver erbjuda förädlade värden för att upplevas som attraktiva. I den nya tiden har kreativa idéer blivit hårdvaluta och många är det som konkurrerar om utrymmet högt uppe i förädlingskedjan. Service, tjänster, innovationer och idéer är det som vi ser skapar utveckling och tillväxt. Det är en utveckling som också sätter fokus på turism eftersom essensen i besöksnäringen är att förmedla upplevelser och tjänster och följdriktigt finns det inte många länder, regioner och kommuner idag som inte ser besöksnäringen som en viktig källa för tillväxt. Det globala resandet ökar, liksom välståndet. Konkurrensen är stenhård och kommer troligtvis bara att fortsätta hårdna. Över hela världen utvecklas ständigt intressanta upplevelsekoncept och innovationstakten är hög. Marknader växer fram på nya premisser när tillgängligheten är global och marknadsföringen relationsdriven. Trender som påverkar turism Vi har sammanställt ett antal trender som är hämtade från lite olika håll bl a från Framtidens upplevelser Kairos future, juni 2011, Park & Resorts 2011, Visit Swedens nyhetsbrev Löpande omvärldsanalys. Fler trender är fångade av Emma Håkansson, Turistchef på Helsingborgs stad, på Stockholm Folkhögskolas turismblogg och i tidningsartiklar och övriga mediaflödet. - Jakten på äkthet fokus på så genuina och kvalitativa upplevelser som möjligt. Exempel på det är Gidsy en marknadsplats för autentiska upplevelser som organiseras av lokalbefolkningen, t ex en personlig joggingtur med guidad tour i New York city. - Ökat miljöfokus/smart hållbarhet - rurbanism (rural urbanism) är kanske den tydligaste trenden på temat hållbarhet just nu. Rurbanism kombinerar ett dynamiskt och kreativt storstadsliv med en harmonisk och naturnära livsstil. - Ökad tidspress tid är guld värt! Tjänster som sparar tid för konsumenten är viktigt gav sökorden spara tid träffar på Google idag 1,9 miljoner träffar. - Gemenskap unga strävar efter än högre mål än självförverkligande. Tillsammans med andra blir viktigast och då handlar det om att leverera upplevelser av samhörighet. - Omvärldsdriven innovation står för ett förhållningssätt och ses som en framgångfaktor - att tänka utifrån-och-in istället för inifrån-och-ut och låta kundernas behov vara drivkraft för utvecklingen istället för att förbättra det som finns. - Resandet styrs allt mer av andra resenärer - vi följer andras resor via sociala medier i realtid och läser ratingsajter när vi t ex bokar hotell. 5

6 - Mellanmålsresor ett nytt begrepp som avser att semestern delas upp i korta avbrott som sträcker sig över hela året. - Weekendresor till städer och storstäder växer. - Tematiska resor ökar resor som är förpackade tillsammans med andra men som ändå upplevs som individuella. Pimpas med t ex lokala upplevelseciceroner. - Individuellt resande vi vill själva designa våra egna upplevelser och komponera produkter efter vårt eget huvud och intressen. - Aktiva resor vi vill se och göra mycket. Även om avkoppling kommer högst på rankingen för resandet så vill vi skaffa oss nya erfarenheter och upplevelser. Avkoppling är inte längre lika med att ligga på stranden! - Nischade erbjudanden många specialiserade erbjudande som träningsresor, extremsportresor, vinresor etc - Finvandra vandring säljer stort och det är kvinnorna som dominerar. Helst reser Svenska vandrare till Österrike, men även Mallorca, Kreta och Turkiet är populärt. Lyxiga hotell, spa och bekväma dagsturer lockar. Liksom solen. Driver även upp modegraden i vandrings-outfiten. - Naturturismen en starkt ökande trend och undersökningar har visat att den fysiska miljön på destinationen är viktig när vi väljer resmål. I det sammanhanget står Sverige högt i kurs med tanke på att vi upplevs som ett säkert land, fritt från naturkatastrofer och den unika allemansrätten lockar. Särskilt den vilda naturen är en reseanledning. - Professionalisering av upplevelsen sammanslutning av mindre aktörer till större koncerner som kan samla resurser och kompetens på ett nytt sätt. - Tematisering av upplevelsen - för att sticka ut i konkurrensen och locka besökaren till en stunds verklighetsflykt till ett intresseområde krävs tematisering. - Edutainment - den perfekta kombinationen av nytta och nöje. Homo Maximus vill ha allt på en gång, både nöje och personlig utveckling. - Virtualisering av upplevelsen. - Upplevelse-kompisar i fickan (smart-phones och appar) vägleder oss till den skräddarsydda, optimerade och personaliserade upplevelsen. Och hjälper oss att hela tiden dela med oss av den på olika sätt i sociala medier. - Fokus på flöde. I en allt mer tidspressad tillvaro vill vi ha ut maximalt per tidsenhet. Maximalt med upplevelser som ger adrenalin, skratt, överraskningar etc. Eller maximalt med upplevelser av formatet vila, återhämtning, ro, flyt (det som kallas hård-softning). - Eko-fokus. Upplevelsen är en viktig del av vår självbild. Och vi vill gärna framstå som ansvarsfulla människor som väljer hållbara alternativ. Åtminstone när det inte är för besvärligt. 6

7 Lite närmare koll på grannländerna berättar att: - Norge satsar på valueable experiences som integrerar rese- och aktivitetsprodukter med mat, kultur, osv. - Finland har utvecklat tre teman: Silence, please (unwind-related products, closeness to nature, local way of life), Wild & Free (activities) och Cultural Beat (design, Santa, heavy metal music, food). Målgruppen är modern humanist på alla marknader. - Danmark utvecklar turismen under devisen a haven with room for joy, inspiration and contemplation och satsar på olika fokusområden: fun, play & learning, modern, urban experiences, themed holidays, the good life, multi- centre holidays, International meetings & conferences, Study trips och trade fairs. Lyfter fram starka danska varumärken och samarbetar med danska exportprodukter utanför turismindustrin. - Island marknadsför landets natur, kultur och professionalitet och vill också ligga i framkant när det gäller långsiktigt hållbar turism. Reflektioner & slutsatser Trendanalyserna är många men relativt samstämmiga. Högt på agendan står intensiva och genuina upplevelser - aktivitet och innehåll är viktigt, liksom nischade erbjudanden. Tid är en bristvara så hellre resor enligt principen korta-intensiva-ofta än sällan och långa. Hållbarhet och miljön är angelägna värden, liksom personligt och udda. Slutsats: Korrelationen mindre tid mer pengar gör att dagens moderna turister söker ett väl regisserat utbud. Det ska ge maximal upplevelseavkastning på en minimal tidsinvestering. Eftersom det finns resurser så är man beredd att betala för det. Detta kan gagna nordvästra Skåne som redan idag kan erbjuda ett stort antal upplevelser, främst inom outdoor-segmentet, kombinerat med attraktivt boende och ett bra utbud vad gäller mat. Detta inom ett geografiskt litet område. Slutsats: Nya paradigmet slår tydligt igenom i trender. Våra konsumtionsvanor och preferenser håller radikalt på att förändras vilket ställer krav på nya idéer och kreativt tänk i destinationsutveckling. 7

8 Kartläggning & analys Som underlag till kartläggningen och analysen har vi intervjuat ett 30-tal personer från privat och offentlig verksamhet i nordvästra Skåne. Vidare har vi granskat en stor mängd fakta och statistik, studerat digitala plattformar och sajter, benchmarkat mot andra regioner och studerat strategisatsningar som pågår nationellt, regionalt och lokalt. Fakta om turism Turistnäringen genererar mycket statistik. Vi har tittat närmare på några siffror som ger en sammanfattande bild av utgångsläget. Internationell turism i Sverige Det globala resandet fortsatte att stärkas under I Sverige ökade turismens totala omsättning med 6,4 procent till 264 miljarder kronor. Både sysselsättningen och exportvärdet, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, fortsatte att öka och bidrog därmed till att skapa tillväxt i Sverige. Enligt internationella bedömningar kommer turism och resande i ett globalt perspektiv att öka med cirka tre procent per år fram till Sverige har goda förutsättningar att ta del av denna ökning då våra basresurser i form av attraktiva resmål och anläggningar samt natur och kultur i förädlad form ligger i linje med vad både fritids- och affärsresenärer förväntas efterfråga. Källa: Fakta om svensk turism, Tillväxtverket Antalet utländska gästnätter i Sverige ökade totalt med 0,6 % under Norge står för den största andelen utländska gäster i Sverige följt av Tyskland och Danmark. Inte förvånansvärt så ligger Västra Götaland i topp som besöksmål för norrmännen. Värt att notera är att danskarna, som är den tredje största utlandsmarknaden i Sverige, sprider sina besök över landet. Den största andelen danskar besökte Dalarna (22,9%) och inte Skåne (15,5%). Tyskarna besöker i första hand Stockholm (17,2%) följt av Västra Götaland och därefter Skåne (10,3%). För resenärer från USA och Franskrike är Stockholm tveklöst det mest eftertraktade resmålet (62,1% resp. 50,5%) följt av Västra Götaland (13,1% resp. 14,9%) och Skåne (ca 8,1 %). Källa: Fakta om svensk turism, Tillväxtverket Besöksnäringen i Skåne Av Sveriges totala turism ligger Skånes andel i genomsnitt på ca 10% (9,7% 2011, den högsta siffran sedan 2001) och har i princip legat på den nivån under det senaste decenniet. Skåne har i förhållande till övriga Sverige högre omsättning på shopping och logi/restaurang och något lägre omsättning när det gäller aktiviteter (delvis beroende på att fjällvärlden drar upp genomsnittet med sina skidanläggningar.) Turister spenderade 19,8 miljarder kronor under sina besök i Skåne vilket skapade sysselsättning till drygt personer under Källa: Tourism in Skåne Tourism in Skåne har genomfört en nulägesanalys som tittar närmare på förutsättningarna för att Skåne ska bli en av de två starkaste turistregionerna i Sverige Rapporten visar att det finns möjligheter men att utmaningarna är stora. Möjligheterna ligger bl a i att det globala resandet generellt ökar och att Skåne huserar attraktiva resurser såsom intellektuellt 8

9 kapital och tekniskt kunnande - resurser som kan bidra till att skapa innovativa idéer och vassa upplevelsekoncept som står sig i en internationell konkurrens. Utmaningar som framkommer är t ex avsaknaden av flaggskepp och kommersiella upplägg samt bristande samarbeten. I analysen studerar man också Skånes prestation i förhållande till antal gästnätter, ekonomisk effekt och varumärkesstyrka. När det gäller antalet gästnätter så är Stockholm inte helt oväntat starkast, följt av Västra Götaland, Skåne och Dalarna i nämnd ordning. Den visar också att turismen i Skåne måste göra ett rejält lyft i ekonomisk effekt om man ska närma sig dagens andra plats och därmed bli en av två ledande i turistregioner i Sverige. En målgruppsanalys av Visit Sweden visar att 31 % av resenären från våra mest frekventa marknader (Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Italien, Spanien, USA och Ryssland) och som känner till Sverige också känner till Skåne. Siffran får anses låg. Källa: Kunskapsplattform för Tourism in Skåne, Kairos future, Turismen i Nordvästra Skåne Besöksnäringen i nordvästra Skåne omsätter ca 4 miljarder per år vilket genererar ca årsarbeten. Största andelen i regionen har Helsingborg, därefter Båstad följt av Ängelholm, Högnäs och Landskrona som alla ligger inom ungefär samma intervall. Av antalet sysselsätta inom hela turistnäringen i Skåne arbetar ca hälften av dessa i nordvästra Skåne. Källa: Insatser för Hållbar utveckling samt Näringsliv, Helsingborg Business region, Den största turistattraktionen i regionen är Söderåsen med besökare/år. På andra plats ligger Dunkers kulturhus med besök/år. Därefter kommer i fallande ordning Helsingborgsfestivalen, Nationalparken Röstånga och Skäralid, Söderåsen Skäralid ravinen, Landskronafestivalen, Sofiero slott, Venbåtarna och Fredriksdals friluftsmuseum. Andra turistattraktioner är Kullaberg och Ängelholms hembygdspark tillsammans med maten, golfen, shoppingen. När det gäller antalet utländska gästnätter har nordvästra Skåne minskande siffror jan-dec 2011 med -7,9% medan övriga delregioner i Skåne har positivt resultat med sydväst (+11,7%) och nordost (+5,3%). Källa: Pia Jönsson Rajgård, Tourism in Skåne Fokus Söderåsen Söderåsen är nordvästra Skånes största besöksmål - därför kan det vara intressant att titta närmare på hur två av deras största målgrupper, skåningar och danskar, ser ut. Av de skåningar som besöker Söderåsen är 87% män och 13% kvinnor. 70% är mellan år, hälften är gifta och högutbildade. Nästan hälften har dessutom gjort 11 besök eller fler! Foto: Naturvetarna När det gäller danskar som har besökt Söderåsen så är könsfördelningen lite jämnare, 41% män och 59% kvinnor. Majoriteten är mellan år, gifta och har en högre utbildning. 35% reser till Sverige för kortare eller längre resor 2-4 ggr/år och hela 29% gör det fler än 5 ggr/år. Källa: Brand Clinic, Tourism in Skåne,

10 Fokus Kullaberg Kullaberg är det mest välbesökta naturreservatet i Sverige med ca en halv miljon besökare per år. Kullaberg består av en bergskam med höga kustbranter, grottor, raukar, vandringsleder och Nimis. Värt att notera är att Kullaberg har fått tre stjärnor som utflyktsmål i Guide Michelin. Foto: Thors fotoblogg Reflektioner & slutsatser Naturen är den reseanledning som lockar flest turister om man ser till antalet besökare till de olika resmålen i nordvästra Skåne. Majoriteten av de som besöker de största turistattraktionerna är äldre, sportiga, högutbildade och naturintresserade personer som återkommer ofta. En målgrupp som av Visit Sweden benämns som WHOPs (wealthy healthy older people) Men man har inte lyckats attrahera målgrupperna DINKs (double income, no kids) och Active family i någon större utsträckning. Slutsats: För att locka barnfamiljer och aktiva par krävs troligtvis ett bredare utbud av aktiviteter och/eller komplementära faciliteter som breddar möjligheterna till mat och boende. Även om Söderåsen är Skånes största besöksmål så är det många i Skåne som inte vet var Söderåsen egentligen ligger. Hur tar man sig dit? Var går man in? I en ovetenskaplig studie som vi gjorde i samband med förstudien frågade vi ett antal personer boende i södra Skåne om de visste vad Söderåsen är och var den ligger. Några hade en diffus aning, de flesta inte. Slutsats: Det är en bit kvar till exportmognad när även den lokala kännedomen om stora turistattraktioner är bristfällig. Dock - för danska turister är Kullen ett välkänt begrepp och Söderåsen är som en av de intervjuade beskrev den danskarnas närmsta vildmark. 10

11 Strategier inom besöksnäringen Just nu pågår ett intensivt strategiarbete inom besöksnäringen. Siktet är inställt på 2020 som ett viktigt årtal för genomgripande förändringar en horisont som sattes av den nationella strategin när den kom för några år sedan. Vi har tittat närmare på den nationella strategin, Skånes regionala strategi och nordvästra Skånes strategi inför de kommande åren. Nationell strategi för svensk besöksnäring 2010 lanserades en nationell strategi för svensk besöksnäring. Initiativet togs av Svensk Turism och bakom strategin står SHR, Visit Sweden, Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitors Board, Sveriges Regionala Turistorganisationer/Västsvenska Turistrådet med finansiellt stöd från Jordbruksverket. Visionen för strategin är: Med fokus på hållbarhet ska vi fördubbla svensk besöksnäring på tio år är besöksnäringen Sveriges nya basnäring. Resmålet Sverige är ett naturligt förstahandsval för den globala resenären. Näringen omsätter 500 miljarder kronor och erbjuder 35 exportmogna destinationer. Som grund för strategin ligger bl a Sveriges varumärkesplattform där Sverige tar positionen som Progressiv med kärnvärdena Nytänkande, Öppenhet, Äkthet, Omtänksamhet. Sverige associeras starkt till natur och kreativitet - det ses som två sidor av landets personlighet och bildar bas för strategins positionsteman och erbjudanden. Strategin arbetar med fyra positionsteman: 1. Urban Nature med DINKs som huvudmålgrupp (double income, no kids) 2. Swedish Lifestyle med WHOPs som huvudmålgrupp (wealthy healthy older people) 3. Natural Playground med Active Family som huvudmålgrupp 4. Vitalised Meetings med Globala Företaget som huvudmålgrupp Att de destinationer som vill nå exportmognad inom ramen för den nationella strategin jobbar med de utgångspunkter som VisitSweden etablerat ses som en viktig poäng. För att stödja och underlätta utvecklingen till en exportmogen nivå har man tagit fram ett processverktyg som hjälper destinationen att kartlägga sin konkurrenskraft och sina utvecklingsbehov. Modellen är uppbyggd kring moduler som ger stöd till processen och delar upp den i fem steg: diagnos och kvalitet, riktlinjer för destinationens affärsplan, styrkor, destinationsspecifika kriterier samt implementering och handlingsplan. Källa: Nationell strategi för svensk besöksnäring, Skånsk besöksstrategi 2020 Hösten 2012 lanserar Tourism in Skåne en strategi för att stimulera utvecklingen av Skånsk besöksnäring. Den visionära målbilden är att Skåne ska vara en av Sveriges två mest besökta destinationer Strategin har satt följande effektmål: 30 miljarder i omsättning nya utländska gästnätter årsarbeten. Arbetet med att skapa en ny exportmogen destination per år. 11

12 Strategin har identifierat fem skiften som man vill uppnå för en långsiktig och hållbar utveckling. Dessa skiften är: 1. Från perifer till professionell näring som tar plats som basindustri. 2. Från spretig näring till en näringslivsdriven destination. 3. Från spridda skurar till att våga prioritera. 4. Från ett inifrån-och-ut perspektiv till kunddriven utveckling. 5. Från traditionella vägar till nytänkade. Fyra fokusområden anger riktningen för strategin och varje fokusoråden rymmer ett antal delstrategier: Fokus: Strategi: 1. Partnerskap och samarbeten: Jobba med stora långsiktig partnerskap. 2. Destinationsutveckling: Fokusera på exportmognad. Utveckla ett excellent värdskap. Boosta mötes- och evenemangsindustrin. Attrahera och bygga flaggskepp och upplevelseikoner. Mobilisera investeringskapital. 3. Tillgänglighet och tillgängliggörande: Förpacka och tillgängliggöra befintliga erbjudanden. Utveckla nya säsonger. Förbättra den digitala plattformen. 4. Marknadsföring och försäljning: Skapa innovativa marknadsförings- och säljlösningar. Översyn av varumärkesplattformen. Källa: Tourism in Skåne, Strategi Familjen Helsingborg/Helsingborg Business Region Helsingborg Business Region har precis bytt namn och arbetar numera under namnet Familjen Helsingborg. Målbilden för destinationsutvecklingen i Familjen Helsingborg är att delregionen 2015 är ett dragplåster för Skånes position som den nästa största besöksdestinationen i Sverige. Familjen Helsingborg ska vara en året tunt destination som är ledande inom kommunikation och produktpaketering. Hela utbudet ska finnas bokningsbart på en digital plattform och utvecklingen av destinationen ska drivas av näringen och Familjen Helsingborg tillsammans. Det ska finnas ett kompetensförsörjningssystem för turistnäringen och en grafisk profil som ger ett igenkännande av regionen och den skånska tillhörigheten. I ett närmare perspektiv (2012) arbetar Familjen Helsingborg med att utveckla en informations- och bokningsplattform, produktutveckling och paketering samt B2Bbearbetning och uppföljning. Vidare satsar man på utbildningar i kundbemötande och service. Källa: Verksamhetsplan 2012, Helsingborg Business Region (Familjen Helsingborg). 12

13 Reflektioner & slutsatser Det är spännande att Sverige som besöksdestination har antagit Sveriges övergripande position som Progressiv det förpliktigar och manar till mod. Att kreativitet ses som en av de viktigaste komponenterna i Sveriges personlighet förstärker också bilden av att framgångsfaktorerna ses vara djärvhet, nytänk och kreativt mod. Att utveckla en exportmogen destination är inte direkt rocket science när det handlar om att identifiera vilka komponenter som krävs för att det ska blir verklighet vi vet att det handlar om kvalitet, vassa produkter/erbjudanden, professionellt värdskap, tillgänglighet både i köpbeslut och i geografin dessutom språkanpassning, kanaler, kunskap och kommunikation. Komponenter som de flesta som satsar på en exportmognad också fokuserar på vilket gör konkurrensen än hårdare. Slutsats: Insatser för exportmognad bör fokusera på kreativa idéer och komponenters innehåll - för att på så sätt skapa nya progressiva lösningar. Det finns en risk att man fokuserar för mycket på vad man vill vara t ex en året runt destination, ledande på paketerade erbjudanden, att det finns kompetensförsörjningssystem etc - och mindre på vilket budskap som destinationen övergripande har. Slutsats: Finns behov att definiera en övergripande position för nordvästra Skåne som gör att destinationen förknippas med något specifikt och unikt. Tankar om behov och utvecklingsmöjligheter Ett 20-tal personer har djupintervjuats. Urvalet är gjort med utgångspunkt i deras intresse för utvecklingsfrågor och/eller att de är engagerade i destinationsutveckling. Intervjuerna har utgått från ett antal öppna frågor som rört utvecklingsbehov, utvecklingsplaner, förslag på åtgärder, målbilder, regionens potential och önskedrömmar. Tankar och idéer i näringslivet - Natur och avskildhet är det som de flesta framhåller som avgörande och unika reasonto-go. Här anser man också att man skulle kunna göra mycket mer, detta i form av strukturella förändringar. Inte minst i Mölle där diskussioner har förts, och förs, om att göra orten och berget bilfritt över sommarmånaderna, detta för att skapa en framträdande position i det allmänna utbudet, som i Zermatt. En av de intervjuade skjuter också fram tanken på att öppna Ljungbyhed för flygtrafik. - Alla pratar om samverkan och en del gör det i praktiken. Många pekar på att man inte bara konkurrerar med priset utan också med tiden, ju tydligare och välpaketerade erbjudanden, desto fler köpavslut, framför allt på nätet. En tendens är dock att låsa sig in sina positioner och hoppas på att någon annan ska ta ett stort och övergripande ansvar. - Tankar finns om att man bör skapa kompletterande magneter. T ex att med anknytning till Kullaberg, men framför allt havet, skapa ett Vattenland, eller ett Marinland med 13

14 tumlare m m, med spetsen riktad mot barnfamiljer eftersom man menar att dessa driver volymer. - Samverkan också vad gäller shopping eftersom den driver turism. Utnyttja Väla och IKEA ses som en möjlighet, istället för att motarbeta. När shoppingturisterna väl är här ska man komplettera med alternativa upplevelseerbjudanden. - Många menar att maten och utbudet av livsmedelsprodukter inte på något sätt är unikt för nordvästra Skåne, god mat finns överallt och man ska vara försiktigt med att lägga en tonvikt på det i kommunikationen, däremot ska det finnas med som ett komplement, men mer som hygienfaktor. - Företagen vill nätverka och samarbeta i ännu högre omfattning de vet inte hur. Hinder är/kan vara brist på tid, resurser och otydlig mandatsfördelning. Det är också mycket en fråga om en mental förändring, kan man skapa ett klimat där alla har gästglasögonen på sig och ser till kundernas bästa och i det sammanhanget pekar på grannen och visar generositet så vinner man mycket. - Ett tydligt riktat erbjudande till konsumenter efterlyses och flera ser Helsingborg Business Region (Familjen Helsingborg) som den naturliga drivkraften för satsningar på besöksnäringen. - Den norska marknaden är intressant och en flyglinje mellan Ängelholm och Oslo borde bli verklighet. - Att förlänga säsongen är en alltid lika närvarande utmaning. Tankar och idéer bland offentliga aktörer - Tematiskt är det Naturen som kan fungera som en magnet. Naturen ses som den yttersta konkurrensfördelen och grunden för det övergripande erbjudandet för regionen. - 95% av tyskarna har aldrig varit i Sverige vilken potential! - Viktigt med konceputalisering som kan erbjuda ett lättåtkomligt program och gör det lätt för kunden att snabbt och enkelt avluta ett köpbeslut. - Möjligen kan den förhållandevis rika förekomsten av vingårdar göra nordvästra Skåne intressantare ur mat och dryck-vinkeln. Här nämns också den nya saluhallen i Höganäs som en motor som kan skapa ytterligare energi. - Utmaningarna är att kommunerna slåss med bl a shoppingmöjligheter som vapen och med ett breddat skatteunderlag i form av fler inflyttade i sikte. - På Helsingborgs hemsida kan man boka resepaket nu satsar även Höganäs kommun på att erbjuda möjlighet till bokning av resepaket på sin hemsida. Ett steg för att bidra till ökad kommersialisering av regionen. - Kullaleden spås att bli en magnet som kommer att sätta nordvästra Skåne på kartan, inte minst när den nya trenden, vandring, kommer att fortsätta att blomma. 14

15 - Även Naturum Kullabergs Daniel Åberg framhåller, i likhet med Christer Paulsson/Kullaflyg på den privata sidan och Annika Ström/Höganäs Kommun, havet som en framtida konkurrensfördel för regionen. Inte minst för att Höganäs kommun har den längsta kuststräckan i Sverige. Naturum har tittat på hur man skulle kunna upprätta stationer där man skulle kunna använda sig av teknik som gör att man kan zooma in havet och se vad som händer under ytan. Reflektioner & slutsatser Regionen har en lång tradition av turism. I stort sett kommer besökarna fortfarande för samma sak, känslan av en genom århundradena orörd natur, en slags ursprunglighet där man kan hämta styrka för sin krävande vardag, detta genom en kombination av aktivitet och ro. Här finns en tradition att förvalta, en berättelse att utveckla och en position att förfina. Slutsats: Naturen är regionens nordvästra Skånes hårdvara och främsta råvara. Alla aktörer som vi har talat med känner tillhörighet med regionen, alltför få känner med saken. I stort sett alla aktörer har en tydlig bild av sig själva i förhållande till regionen. De kan enkelt definiera sitt erbjudande. Däremot är det få som ser det övergripande erbjudandet och vem som ytterst ska driva det. På ytan talar de offentliga aktörerna om samverkan och till viss del försöker man - men det finns mycket mer att göra på det området. Bra erbjudanden bygger på samarbeten mellan olika aktörer. Kan satsningen på en exportmogen besöksdestination i nordväst erbjuda skärpt fokus genom tidsavlastning, processtyrning och eventuellt nästa-steg-lån kan det vara en framkomlig väg. Slutsats: Framtiden tillhör de som är djärva och stundtals vågar vara obekväma. Idag är koncept viktigare än konsensus. En satsning måste definiera positionen för kommunikation och sedan skapa mandat för att driva detta inåt mot de olika aktörerna och sedan utåt mot marknaden. Identifiera ikonerna och målgrupperna och skapa mycket konkreta målbilder för vad man ska åstadkomma. Slutsats: Behövs är en drivkraft som kan prata med en röst i alla sammanhang. Som driver fram det övergripande budskapet för destinationen. Högst troligt med koppling/bas i Familjen Helsingborg. Avgränsning Förstudien initierades med ett öppet och brett anslag - men som har framkommit stod det ganska snabbt klart att det är NATUREN som äger potentialen som reseanledning för en exportmogen turism. Även inventeringen av befintligt utbud i regionens tio kommuner visade att utbudet sammantaget är störst på natursidan. 15

16 Överblick över utbud inom segmentet NATUR Sammanställningen bygger på rapporter från kommunerna, intervjuer med offentliga och privata aktörer samt information från hemsidor. Exempel på befintligt utbud av naturrelaterade aktiviteter/upplevelser i nordvästra Skåne Bjuv Åstorp Klippan Svalöv - Söderåsens nationalpark är navet för de kommuner som omger parken. I Bjuv ligger Mölledammarna där man kan vandra och Vrams fälad som också ansluter till en ridskola med naturridning. På godset Wrams Gunnarstorp ligger Söderåsens Shooting & events, en inomhusskjutbana för jaktskytteträning. I Svalöv finns strövområden som Klåveröd och Finnstorp, prova-på ridning och geocahching. Utbudet är också stort när det gäller fiske och i Knutstorp finns en motorsportsanläggning. I Klippan kan man paddla på Rönne å, rida på tur, cykla dressin, åka gocart och besöka Snapphanegrottan. Det finns också möjlighet att flyga veteranflyg, segelflyg och privatplan. Här ligger också det som brukar kallas Skånes sista tysta område; Färingtofta/Bladhult. I Åstorp finns Tomarps ene ett åsgropslandskap där även Rönne å med sin kanotled drar igenom. Cykeluthyrning och mountainbikes finns att hyra på många platser i kommunerna som omger Söderåsen. Båstad - i Båstad finns en kiteskola, speedcats, båtar/segling och havskajak. Annat vattenrelaterat är vinterbad. Precis som i de flesta andra kommunerna finns också vandringsleder och cykeluthyrning med guidade mountainbikesturer i naturen. I Båstad finns också tennisen och sex golfklubbar. Helsingborg vattnet är nära i Helsingborg och påverkar naturligt utbudet av aktiviteter. Här finns klubbar för kitesurfing, dykning, vindsurfing, segling och kustrodd (2013 huserar Helsingborg VM i kustrodd). Det finns havskajak, havssimning (med årligt event att simma över till den danska sidan) och havsfiske. Skåneleden går rakt igenom staden och ansluter inom en snar framtid till Kullaleden i norr. Och här finns cykeluthyrning. Höganäs navet är Kullaberg med grottvandringar, klipphoppning, bergsnerfirning, klättring, scrambling och GPS-vandringar. Här finns tumlarsafari (som blivit en succé senaste året), snorkling, dykning, paddling, vågsurfing, havskajak, båt och fiske. Kullaleden är under uppbyggnad och här finns guidade turer på olika vandringsleder. Cykling i grupper och ridning på Islandshästar finns också. Landskrona/Ven - Ven är den starkaste turistmagneten och på Ven är det många som cyklar. I Landskrona finns Havsleden, fiske i Saxån och kanotuthyrning. Ängelholm - här finns vandringsleder och en aktiv vandringsförening. Det finns fiskemöjligheter i olika vattendrag (Rönne å, Vege å och Västersjön). Annat är snorkelleden i Skälderviken (naturstig under vatten), kanotuthyrning och cykeluthyrning Man kan också vindsurfa, åka vattenskidor och vattenskoter utanför Ängelholms havsbad. I Munka Ljungby finns en BMX-bana och på Kungsbygget en rodelbana. Örkelljunga här finns Hjälmsjön där man kan man fiska och här ligger också Skånes bästa roddanläggning. 16

17 Några exempel på näringslivsdrivet utbud Terrängloppet Kullamannen - Skånes största terränglopp heter Kullamannen och går av stapeln på Kullaberg varje år. Loppet är en deltävling i Salomon Trail Tour och öppet för amatörer såväl som för proffs. Ljungbyhed park världens äldsta flygplats i bruk. PEAB förvaltar Ljungbyhed idag men ser gärna ett samarbete med andra för att utveckla verksamheten vidare. Idag gör man sport och motorrelaterade evenemang men det finns en stor potential i att göra mer så som flyguppvisningar, helikopterturer och ballongåkning. Kullabergsguiderna startades i mitten av 90-talet av grundarna på First Camp och Special Sports School. Erbjuder guidade turer på Kullaberg och samverkar med Naturum och Länsstyrelsen när det gäller uppsikt och skötsel av naturreservatet. Har visioner om att området ska bli helt bilfritt. Startade också Sveriges första valsafari sommaren 2011 vilket har blivit en succé. Shooting & events en skjutbiograf som precis står färdig på Wrams Gunnarstorp gods. Tillsammans med externa finansiärer har man skapat ett center för jaktträning som skapar en autentisk upplevelse. Mer än Golf - en modell för affärsmässig destinationsutvecklig. Bakom Mer än Golf står en ekonomisk förening som utgörs av 20 hotell och 20 golfanläggningar. Kom till som ett resultat av satsningen på Golfdestination no 1 och erbjuder analysverktyg och stöd för bl a affärsutveckling, utvecklande samarbeten och revenue management. Målet är att företag ska ha genomgått modellen Lanserar också modellen till andra segment och är tänkt att fungera som modell till flera satsningar som: Mer än Trädgård, Mer än Kultur etc. Special Sport School - Special Sport School AB arbetar sedan 1986 med företagsarrangemang och äventyrsupplevelser. Exempelvis klättring, firning, RIB, GPS mission och guidade turer. Special Sport School grundades 1986 av Joachim Persson och är ett av Sveriges äldsta aktivitetsbolag företag om året får olika upplevelser levererade av Special Sport School. Har sin bas i Mölle. 17

18 Åstorps aktivitetspark Joachim Persson (Special Sports School) och Jens Widerberg (Helsingborg) håller på att projektera en aktivitetspark utanför Åstorp. Det stora dragplåstret blir en vågmaskin som med en helt ny teknik kan skapa riktigt bra vågor för surfing. Annat utbud som planeras i parken är klättervägg, BMX, downhill bana/mountainbike, cablepark-vattenskidor mm. Används i denna förstudie med tillåtelse av Joachim Persson. Exempel på insatser inom landsbygdsutveckling Pilotprojekt Marina besökscenter - syftar till att på sikt etablera Marina centers med högkvalitativa utställningar i Ängelholm och Höganäs. Första steget är att genomföra pilottest för att se om det fungerar. Budget: kronor. Ledinventering i Skåne inventerar och digitaliserar samtliga leder i Skånes 33 kommuner när det gäller vandring-, cykling-, ridning- och kanotleder. Idén är att få en överblick över samtliga leder och se var behoven av utveckling finns. Dessutom att göra lederna tillgängliga på ett enkelt sätt för allmänheten och turister. Budget: kronor. Framtidslandskapet förstudie som kartlägger tre natur- eller kulturskyddade områden i Skåne (bl a i Höganäs kommun) i syfte att öka bl a tillgängligheten till dessa områden. Budget: kronor. Ridslingor i Ängelholms kommun anläggning av tre ridslingor på totalt ca 27 km i Ängelholms kommun. Syftet är dels att öka tillgängligheten till naturen, dels att styra ridverksamheten till vägar/stigar som är säkra och där skador kan åtgärdas fortlöpande. På sikt är planen att slingorna också ska knytas samman med ridleder till angränsande kommuner/län. 18

19 Näringslivsnätverk Söderåsen etablerar ett nätverk för företagen på och omkring Söderåsen för att gemensamt vidareutveckla varumärket Söderåsen. Mer än Golf Skåne Nordväst, fas 2 Mer än Golf satsningen rymmer också ett Leaderfinansierat projekt som med golfen som motor ska driva på landsbygdsutvecklingen. Satsar på att utveckla en kompetenskultur där värdskapet för hela regionen står i centrum. Erbjuder kompetensutveckling, revenue management, sajt, nätverk mm. Budget: 4 miljoner. Ven incentive utflykter i Öresundsregionen i syfte att ta till vara på och utveckla Ven under lågsäsong mot köpstark målgrupp. Budget: 3,4 miljoner. Skåne Nordväst Din trädgård - ta tillvara och utveckla trädgårdsnäringen som besöksdestination. Budget: 2,7 miljoner. Kullaleden - har tillkommit som ett Leaderprojekt i samarbete med Höganäs kommun. Projektidén är en sex mil lång vandringsled som sträcker sig i längs kusten från Domsten till Utvälinge. Som tredje led i Europa och den första i Norden kommer Kullaleden (med största sannolikhet) att bli certifierad av Leading Quality Trails vilket kommer att ge axcess till tre miljoner vandrare. Rönneådalen Skånes nordvästpassage syftar till att göra bygden kring Rönne å mer känd och göra det lättare för besökare att finna vägen till de många pärlor som finns i området. Man ska också öka samverkan mellan olika aktörer inom besöksturism. Budget: 5,2 miljoner. Reflektioner & slutsatser Som framgår av sammanställningen finns det en hel del initiativ som syftar till att stärka och utveckla turismen i destinationen. Utbudet inom natur kretsar mycket kring outdooraktiviteter med sportiga inslag. Slutsats: En stor del av utbudet är det som brukar gå under benämningen soft adventure, dvs aktiviteter som innefattar någon form av äventyrlighet men som inte är riskfylld och som inte kräver förkunskaper eller erfarenhet. Leder är ett populärt område att satsa på runt om i landet så även i Skåne. Det pågår många initiativ för att stärka lederna och utmaningarna är stora. Otroligt många markägare, 33 kommuner, varierad kvalitet och många olika slags leder gör utvecklingen komplex. Vidare är det tveksamt om lederna kan attrahera en internationell målgrupp. Utbudet runt lederna är fortfarande mer anpassat för hemmamarknaden och frågan är om lederna är tillräckligt spektakulära i förhållande till övriga Sverige och i en internationell konkurrens? Ledturismen är förvisso en het, växande bransch som fungerar som ett perfekt komplement till exportsatsningen - men som sannolikt inte fungera som magnet inom en överblickbar framtid. Slutsats: Leder är en del av infrastrukturen och en komponent i det erbjudande som en exportmogen besöksdestination bör förpackas i men är inte dess huvudkomponent. 19

20 Turistsajter Digitala plattformar och sajter spelar en viktig roll i marknadsföringen och i relationsbygget gentemot olika marknader. Vi har gjort en översyn över vilka sajter som finns idag och speciellt noterat hur det digitala gränssnitt ser ut som möter regionens befintliga och potentiella turister. - Skånes största gemensamma turisthemsida. Liksom många andra sajter delar man in information under rubrikerna BO, ÄTA, GÖRA samt RESA och EVENEMANG. Under GÖRA kan man klicka vidare på antingen AKTIVITETER eller UPPLEVELSER. Fliken aktiviteter är organiserad i bokstavsordning och täcker in aktivteter som pågår över hela Skåne Vid vårt studietillfälle presenterades 55 aktiviteter med allt ifrån Alpackatrekking dvs vandring bland djuren alpackas - till Mat och Prat och Grottvandring. Av de 55 föreslagna aktiviteterna uppfattar vi att 11 hör hemma i nordvästra Skåne. Fliken UPPLEVELSER presenterar också 11 förslag - exempel på dessa är Bistron på Torekov Hotell, presentkort på en Skåneupplevelse, cykeluthyrning och bokning av biljett till Öresundsbron. Utbudet presenteras i bokstavsordning och språk som finns att välja är svenska, danska, engelska och tyska. På den engelskspråkiga sidan presenteras en rad aktiviteter endast på svenska och på den tyska i en vild bladning av svenska, engelska och tyska. avsändare för hemsidan är de orter som omger Söderåsen, dvs Röstånga, Svalöv, Bjuv, Klippan och Åstorp. Fokus ligger på nationalparken, strövområden och naturen. Informationen är kategoriserad utifrån ÅKA, GÖRA, ÄTA, BO och under GÖRA trattas det ner till NATUR, AKTIVITETER och UTFLYKTSMÅL. Under AKTIVITETER hittar vi bad, cykel, dressin, fiske, geocaching, golf, kropp & själ, naturguidning men också motorsport och motorcykelkörning. Med korta, belysande texter beskrivs de tio strövar- och vandringsmiljöerna på ett enkelt och informativt sätt under rubriken NATUREN. UTFLYKTSMÅL presenterar utbudet när det gäller slott och herresäten, antik & kuriosa, museer, trädgårdsbutiker etc. det första som möter besökaren är erbjudandet om en app som kan vägleda besökaren genom parken. Framförallt är hemsidan informativ och hör hemma under Länsstyrelsens övergripande webbsajt. Här beskrivs UTBUDET i termer av ARTER, MILJÖN, KULTURHISTORIA, GUIDADE TURER, KARTOR, NATURUM, ÖPPETTIDER mm. Kullabergs naturreservats egen sajt som framförallt innehåller fakta om Kullens VÄXT och DJURLIV, VANDRINGSLEDER, SKÖTSELANVISNINGAR och PEDAGOGISKA MÖJLIGHETER. Under rubriken AKTIVITETER finns info om utställningar på Naturum, skolverksamhet och kontaktinfo för att boka guidade turer. Sidan ägs av Länsstyrelsen. - sajten presenterar i första hand utbudet utifrån en karta över nordvästra Skåne. Kategoriseringen följer SPELA GOLF, NATUR, UPPLEV, MAT & LOGI och vi tittar närmare på UPPLEV. Under UPPLEV är utbudet ordnat efter AKTIVITET, GÅRDSBUTIK, HISTORIA & HEMBYGD, KONST & HANTVERK, MUSEUM, TRÄDGÅRD. Under AKTIVITET finner vi olika aktiviteter organiserade efter ort och rymmer allt ifrån Rönnedalens Sport & Fritid till Naturapotek, Röstånga camping, Karl-Eriks Hölass & Gunvors Kalvdans och Klåverödsdammen. Sammantaget presenteras 17 aktiviteter i regionen. Klickar man istället vidare på kartan till respektive kommun presenteras ett annat utbud mer på lokal nivå utifrån kategorier som aktivitet, boende, golfklubbar, konst & 20

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg 1(6) Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg Regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim öppnade det andra dialogmötet i ordningen och hälsade deltagarna välkomna att fortsätta

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020.

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020. Förord I strategiarbetet vill vi ta vara på tidigare arbetet och även se till så att den kommande strategin synkas med dessa. Upplägget är indelat i nationellt, regionalt och lokalt. I den nationella kolumnen

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014. DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson

Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014. DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson Exportmoget Gotland Not yet! 10 september 2014 DestinationsArenan AB på uppdrag av Handel Gotland Annamari Thorell och Mats Jansson Sammanfattning Gotland som resmål har lägre andel internationella besökare

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI. För Gävleborg 2009-2020

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI. För Gävleborg 2009-2020 BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI För Gävleborg 2009-2020 1 2 Vill du också ta del av en positiv utveckling? Tio procent av jordens befolkning står idag för hälften av allt resande. Men enligt alla prognoser kommer

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Travel Gate Sweden Incoming AB www.travelgatesweden.se Britt-Marie Andrén bma@travelgatesweden.se

Travel Gate Sweden Incoming AB www.travelgatesweden.se Britt-Marie Andrén bma@travelgatesweden.se Travel Gate Sweden Incoming AB www.travelgatesweden.se Britt-Marie Andrén bma@travelgatesweden.se Leading Quality Trails Best of Europe !European Ramblers Association /ERA certifierar.!55 Medlemsorganisationer

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Marknadsprofil 2009 Danmark

Marknadsprofil 2009 Danmark Marknadsprofil 2009 Danmark Sammanfattning Ekonomi och befolkning Danmark har 5,5 miljoner invånare och en åldersfördelning som liknar Sveriges. Precis som i resten av världen har Danmark märkt av finanskrisen.

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23 . Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv Hos oss är allt och alla som besökaren möter: Vad vill vi förbättra? Vi vet att vi behöver nå fler internationella gäster för att

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Netnografisk studie - Skåne Framtagen av Kairos Future och Tourism in Skåne 2014

Netnografisk studie - Skåne Framtagen av Kairos Future och Tourism in Skåne 2014 Birger Lallo Martin Pålsson Perry Nordeng Anders Tukler Netnografisk studie - Skåne Framtagen av Kairos Future och Tourism in Skåne 2014 Sven Persson Birger Lallo BAKGRUND & SYFTE Anders Tukler Den redaktionella

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Sverige är redo för Superturiståret 2014

Sverige är redo för Superturiståret 2014 Sverige är redo för Superturiståret 2014 Nu till helgen pågår TUR-mässan i Göteborg, nordens ledande mässa och mötesplats för resor och turism. 111 länder och regioner ställer ut med egna montrar samtidigt

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014

Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Västsvenska Turistrådets marknadsarbete 2014 Prioriterade marknader 2014 Målgrupp Snabb och korrekt information. Fysisk komfort, goda faciliteter, bekvämt transportsätt och tillgänglighet. Ett bra utbud

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Fler svenska upplevelser till världen.

Fler svenska upplevelser till världen. Fler svenska upplevelser till världen. Foto: Elliot Elliot/Johnér Positionsteman för att attrahera internationella besökare till Sverige. Många vill besöka Sverige Utgångsläget Norge Finland USA 41,3 16,4

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Turismindustrin, Trender & omvärlden

Turismindustrin, Trender & omvärlden Turismindustrin, Trender & omvärlden 4 Turismen är världens största näring Turismen, världens största och snabbast växande näring Idag står 5% av världens befolkning för 95% av resandet Enligt WTO kommer

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

SOUTH EAST SWEDEN BIKE ROUTE. En växlande cykelupplevelse. Varumärket Sydostleden

SOUTH EAST SWEDEN BIKE ROUTE. En växlande cykelupplevelse. Varumärket Sydostleden SOUTH EAST SWEDEN BIKE ROUTE En växlande cykelupplevelse Varumärket Sydostleden Förord Sydostleden är Sveriges kungsled på cykel. En hållbar destination med värdskap, natur- och kulturupplevelser som berikar

Läs mer

Stockholm Selections

Stockholm Selections Stockholm Selections Stockholms Södra Skärgård Presentation av ett projekt inom landsbygdsprogrammet Näringslivsforum Kimitoön 15 februari 2011 Stockholm Selections Stockholm är en fantastisk stad och

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

Marknadsprofil 2009 Norge

Marknadsprofil 2009 Norge Marknadsprofil 2009 Norge Sammanfattning Ekonomi och befolkning -Norge har 4,8 miljoner invånare där den äldre befolkningen ökar i antal. -Ökningen av BNP under 2008 var 2,1 procent, men förväntas falla

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014

Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014 Fler än 16 miljoner utländska turister förväntas besöka Sverige 2014 Vi tänkte fråga om flera av dem får komma till dig? SWEDISH MOMENT #28 PON TUS HO L DI NG S O ME T H I N G ELS E THAN AN I P H O NE

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

DESTINATIONSDAGEN 2014 STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

DESTINATIONSDAGEN 2014 STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN DESTINATIONSDAGEN 2014 STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN DET GÅR BRA FÖR UPPSALA UPPSALA VÄXER 2030-250 000 2050-350 000 Näringslivet växer Låg arbetslöshet Bostäder byggs Det nya hållbara Uppsala Utmaningar

Läs mer

DESTINATIONS- UTVECKLING SÖRMLAND. Vägen mot en fördubblad besöksnäring 2023

DESTINATIONS- UTVECKLING SÖRMLAND. Vägen mot en fördubblad besöksnäring 2023 DESTINATIONS- UTVECKLING SÖRMLAND Vägen mot en fördubblad besöksnäring 2023 1 Vi ska fördubbla turismen i Sörmland Sverige har stor potential som besöksmål. Enligt VisitSwedens målgruppsanalyser planerar

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN Jämtland Härjedalen - ledande på naturbaserade upplevelser 1 Foto: Sandra Lee Pettersson Ju fler kockar desto bättre soppa 2 Ju fler kockar desto

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Bilaga 2 Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Definitioner: Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Sverigekatalogen 2010

Sverigekatalogen 2010 Sverigekatalogen 2010 Kungligt romantiskt i Sverigekatalogen 2010 Nästa sommars kungliga bröllop kommer att ge oss en enorm uppmärksamhet internationellt. Det ska vi att dra nytta av! Sverigekatalogernas

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Turismstrategi 2011 2015

Turismstrategi 2011 2015 Turismstrategi 2011 2015 1 Inledning Förslaget till strategin har utarbetats under slutet av 2009 juni 2010 av Åke Carlson, Peter Skog Lindman, Margareta Schlee, Jan Wärnström och Kicki Svensson. Vi har

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Exportmoget Gotland Not yet!

Exportmoget Gotland Not yet! DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-09-09 Exportmoget Gotland Not yet! Rapport på uppdrag av Handel Gotland i samarbete med Svensk Handel och Region Gotland Innehåll 1 Exportmoget

Läs mer

Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022. Stockholm 2013-02-11

Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022. Stockholm 2013-02-11 Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022 Stockholm 2013-02-11 2 Innehåll Innehåll... 2 Kontigos förord till utkast till strategi... 4 1 Inledning... 5 2 Fokus på besöksnäringens utveckling...

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer