Förstudie - exportmogen besöksdestination

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie - exportmogen besöksdestination"

Transkript

1 Förstudie - exportmogen besöksdestination Ulrika Forsgren Högman Oktober 2012

2 Innehållsförteckning Inledning s.3 Bakgrund s.3 Syfte s.4 Mål s.4 Målgrupp s.4 Omvärlden s.5 Trender som påverkar turism s.5 Kartläggning & analys s.8 Fakta om turism s.8 Strategier inom besöksnäringen s.11 Tankar om behov och möjligheter s.13 Avgränsning s.15 Utbud inom segmentet Natur s.16 Turistsajter s.20 SWOT-analys s.22 Intressentanalys s.23 Slutsatser & Rekommendationer s.25 Förslag till insatsplan s.26 Citat från intervjuer s.29 Kontaktlista till förstudien s.32 2

3 Inledning Den här förstudien utreder förutsättningarna för att utveckla en exportmogen besöksdestination i nordvästra Skåne och föreslår insatsområden för hur detta kan bli verklighet. Initiativet kommer från Utvecklingsplattformen för besöksnäringen i Skåne som bl a har som mål att varje år bidra till att utveckla en exportmogen destination i Skåne. Utvecklingsplattformen är ett regionalt samarbets- och kunskapsforum som initierats av Region Skåne och som drivs tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, Tourism in Skåne, Företagarna, Tillväxtverket, Visita, Event i Skåne och Kommunförbundet. Arbetet i Utvecklingsplattformen går ut på att förnya och utveckla besöksnäringen det gör man genom att anamma ett innovativt tankesätt och rikta in sig på strategiska spetssatsningar för en hållbar utveckling. Förstudien genomförs av Artcom AB i nära samarbete med Utvecklingsplattformen, Familjen Helsingborg (fd Helsingborg Business Region) och kommunala aktörer samt finansieras av Landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen Skåne. Som underleverantör har Artcom AB anlitat Åke Högman produktion. Bakgrund Skåne satsar stort på turism. Det visionära målet är att besöksnäringen inte bara ska bli en basnäring utan också en framtidsbransch för hela Skåne. Det är många krafter som verkar från olika håll för att få tillstånd ett rejält lyft inom turistbranschen. Och på nationell nivå har man tagit fram en nationell besöksstrategi som vill se betydande volymökningar i hela Sverige med siktet inställt på Arbetet med utveckla en exportmogen destination innebär att förbättra produkter, tjänster och kvalitet i utbudet inom ett avgränsat geografiskt område för att göra resmålet attraktivare. Som grund ligger Visit Swedens definition av en exportmogen destination vilken sammanfattas i ett antal kriterier: - destinationen kan erbjuda 2-5 dagars helhetsupplevelse (bo, äta, göra, resa) - destinationens erbjudande är samlat, paketerat och köpbart - språkanpassad kommunikation - destinationens tillgänglighet är god - finns en lokal organisation med tydligt mandat att representera destinationen - gemensam prioritering av marknader och målgrupper 3

4 - finns en plan och långsiktig finansiering av marknadsaktiviteter samt en gemensam varumärkesplattform - lokala organisationen ansvarar för utvecklingen och implementeringen av destinationens gemensamma affärsplan - destinationen har en gemensam affärsmodell för hur samverkande företag ska utvecklas lönsamt dessutom - bör det finnas en hållbarhetsstrategi - destinationen bör aktivt arbeta med att kvalitetssäkra sina produkter - säkerställa att lokalbefolkningen är delaktiga för ett gott värdskap Som geografisk avgränsning för förstudien har vi valt nordvästra Skåne i rapporten refererat till som regionen om inget annat anges. Anledningen är att det är det delområde i Skåne som har kommit längst när det gäller samverkan mellan kommunerna och här finns en bra infrastruktur. Syfte Förstudien syftar till att få en bra överblick över vilka potentialer och resurser som nordvästra Skåne har för att bli en exportmogen besöksdestination. Viktiga ingångsvärden har varit att ha ett tydligt utifrån-och-in perspektiv på processen och att på ett öppet och förutsättningslöst sätt analysera destinationens möjligheter och utmaningar till exportmognad. Syftet är också att sätta riktingen för en gemensam utvecklingsprocess som boostar exportmognaden i området. Mål Studien ska resultera i en - kartläggning som skapar transparens och förståelse för vilka resurser och förutsättningar som finns - analys av behov, utmaningar och möjligheter - insatsplan med kreativa förslag på åtgärder Målgrupp I arbetet med förstudien har vi vänt oss till företag och andra aktörer inom besöksnäringen (göra, äta, bo), eldsjälar och profiler samt offentliga och kommunala verksamheter som är verksamma i nordvästra Skåne. 4

5 Omvärlden Det pågår förändringar i samhällsstrukturen som är så genomgripande att vi kan tala om ett nytt paradigm. I detta nya tillstånd har spelreglerna ändrats, värderingar förskjutits och tempot höjts. Utvecklingen, pådriven inte minst genom internet och sociala medier, leder till att verksamheter, produkter och tjänster i allt högre grad behöver erbjuda förädlade värden för att upplevas som attraktiva. I den nya tiden har kreativa idéer blivit hårdvaluta och många är det som konkurrerar om utrymmet högt uppe i förädlingskedjan. Service, tjänster, innovationer och idéer är det som vi ser skapar utveckling och tillväxt. Det är en utveckling som också sätter fokus på turism eftersom essensen i besöksnäringen är att förmedla upplevelser och tjänster och följdriktigt finns det inte många länder, regioner och kommuner idag som inte ser besöksnäringen som en viktig källa för tillväxt. Det globala resandet ökar, liksom välståndet. Konkurrensen är stenhård och kommer troligtvis bara att fortsätta hårdna. Över hela världen utvecklas ständigt intressanta upplevelsekoncept och innovationstakten är hög. Marknader växer fram på nya premisser när tillgängligheten är global och marknadsföringen relationsdriven. Trender som påverkar turism Vi har sammanställt ett antal trender som är hämtade från lite olika håll bl a från Framtidens upplevelser Kairos future, juni 2011, Park & Resorts 2011, Visit Swedens nyhetsbrev Löpande omvärldsanalys. Fler trender är fångade av Emma Håkansson, Turistchef på Helsingborgs stad, på Stockholm Folkhögskolas turismblogg och i tidningsartiklar och övriga mediaflödet. - Jakten på äkthet fokus på så genuina och kvalitativa upplevelser som möjligt. Exempel på det är Gidsy en marknadsplats för autentiska upplevelser som organiseras av lokalbefolkningen, t ex en personlig joggingtur med guidad tour i New York city. - Ökat miljöfokus/smart hållbarhet - rurbanism (rural urbanism) är kanske den tydligaste trenden på temat hållbarhet just nu. Rurbanism kombinerar ett dynamiskt och kreativt storstadsliv med en harmonisk och naturnära livsstil. - Ökad tidspress tid är guld värt! Tjänster som sparar tid för konsumenten är viktigt gav sökorden spara tid träffar på Google idag 1,9 miljoner träffar. - Gemenskap unga strävar efter än högre mål än självförverkligande. Tillsammans med andra blir viktigast och då handlar det om att leverera upplevelser av samhörighet. - Omvärldsdriven innovation står för ett förhållningssätt och ses som en framgångfaktor - att tänka utifrån-och-in istället för inifrån-och-ut och låta kundernas behov vara drivkraft för utvecklingen istället för att förbättra det som finns. - Resandet styrs allt mer av andra resenärer - vi följer andras resor via sociala medier i realtid och läser ratingsajter när vi t ex bokar hotell. 5

6 - Mellanmålsresor ett nytt begrepp som avser att semestern delas upp i korta avbrott som sträcker sig över hela året. - Weekendresor till städer och storstäder växer. - Tematiska resor ökar resor som är förpackade tillsammans med andra men som ändå upplevs som individuella. Pimpas med t ex lokala upplevelseciceroner. - Individuellt resande vi vill själva designa våra egna upplevelser och komponera produkter efter vårt eget huvud och intressen. - Aktiva resor vi vill se och göra mycket. Även om avkoppling kommer högst på rankingen för resandet så vill vi skaffa oss nya erfarenheter och upplevelser. Avkoppling är inte längre lika med att ligga på stranden! - Nischade erbjudanden många specialiserade erbjudande som träningsresor, extremsportresor, vinresor etc - Finvandra vandring säljer stort och det är kvinnorna som dominerar. Helst reser Svenska vandrare till Österrike, men även Mallorca, Kreta och Turkiet är populärt. Lyxiga hotell, spa och bekväma dagsturer lockar. Liksom solen. Driver även upp modegraden i vandrings-outfiten. - Naturturismen en starkt ökande trend och undersökningar har visat att den fysiska miljön på destinationen är viktig när vi väljer resmål. I det sammanhanget står Sverige högt i kurs med tanke på att vi upplevs som ett säkert land, fritt från naturkatastrofer och den unika allemansrätten lockar. Särskilt den vilda naturen är en reseanledning. - Professionalisering av upplevelsen sammanslutning av mindre aktörer till större koncerner som kan samla resurser och kompetens på ett nytt sätt. - Tematisering av upplevelsen - för att sticka ut i konkurrensen och locka besökaren till en stunds verklighetsflykt till ett intresseområde krävs tematisering. - Edutainment - den perfekta kombinationen av nytta och nöje. Homo Maximus vill ha allt på en gång, både nöje och personlig utveckling. - Virtualisering av upplevelsen. - Upplevelse-kompisar i fickan (smart-phones och appar) vägleder oss till den skräddarsydda, optimerade och personaliserade upplevelsen. Och hjälper oss att hela tiden dela med oss av den på olika sätt i sociala medier. - Fokus på flöde. I en allt mer tidspressad tillvaro vill vi ha ut maximalt per tidsenhet. Maximalt med upplevelser som ger adrenalin, skratt, överraskningar etc. Eller maximalt med upplevelser av formatet vila, återhämtning, ro, flyt (det som kallas hård-softning). - Eko-fokus. Upplevelsen är en viktig del av vår självbild. Och vi vill gärna framstå som ansvarsfulla människor som väljer hållbara alternativ. Åtminstone när det inte är för besvärligt. 6

7 Lite närmare koll på grannländerna berättar att: - Norge satsar på valueable experiences som integrerar rese- och aktivitetsprodukter med mat, kultur, osv. - Finland har utvecklat tre teman: Silence, please (unwind-related products, closeness to nature, local way of life), Wild & Free (activities) och Cultural Beat (design, Santa, heavy metal music, food). Målgruppen är modern humanist på alla marknader. - Danmark utvecklar turismen under devisen a haven with room for joy, inspiration and contemplation och satsar på olika fokusområden: fun, play & learning, modern, urban experiences, themed holidays, the good life, multi- centre holidays, International meetings & conferences, Study trips och trade fairs. Lyfter fram starka danska varumärken och samarbetar med danska exportprodukter utanför turismindustrin. - Island marknadsför landets natur, kultur och professionalitet och vill också ligga i framkant när det gäller långsiktigt hållbar turism. Reflektioner & slutsatser Trendanalyserna är många men relativt samstämmiga. Högt på agendan står intensiva och genuina upplevelser - aktivitet och innehåll är viktigt, liksom nischade erbjudanden. Tid är en bristvara så hellre resor enligt principen korta-intensiva-ofta än sällan och långa. Hållbarhet och miljön är angelägna värden, liksom personligt och udda. Slutsats: Korrelationen mindre tid mer pengar gör att dagens moderna turister söker ett väl regisserat utbud. Det ska ge maximal upplevelseavkastning på en minimal tidsinvestering. Eftersom det finns resurser så är man beredd att betala för det. Detta kan gagna nordvästra Skåne som redan idag kan erbjuda ett stort antal upplevelser, främst inom outdoor-segmentet, kombinerat med attraktivt boende och ett bra utbud vad gäller mat. Detta inom ett geografiskt litet område. Slutsats: Nya paradigmet slår tydligt igenom i trender. Våra konsumtionsvanor och preferenser håller radikalt på att förändras vilket ställer krav på nya idéer och kreativt tänk i destinationsutveckling. 7

8 Kartläggning & analys Som underlag till kartläggningen och analysen har vi intervjuat ett 30-tal personer från privat och offentlig verksamhet i nordvästra Skåne. Vidare har vi granskat en stor mängd fakta och statistik, studerat digitala plattformar och sajter, benchmarkat mot andra regioner och studerat strategisatsningar som pågår nationellt, regionalt och lokalt. Fakta om turism Turistnäringen genererar mycket statistik. Vi har tittat närmare på några siffror som ger en sammanfattande bild av utgångsläget. Internationell turism i Sverige Det globala resandet fortsatte att stärkas under I Sverige ökade turismens totala omsättning med 6,4 procent till 264 miljarder kronor. Både sysselsättningen och exportvärdet, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, fortsatte att öka och bidrog därmed till att skapa tillväxt i Sverige. Enligt internationella bedömningar kommer turism och resande i ett globalt perspektiv att öka med cirka tre procent per år fram till Sverige har goda förutsättningar att ta del av denna ökning då våra basresurser i form av attraktiva resmål och anläggningar samt natur och kultur i förädlad form ligger i linje med vad både fritids- och affärsresenärer förväntas efterfråga. Källa: Fakta om svensk turism, Tillväxtverket Antalet utländska gästnätter i Sverige ökade totalt med 0,6 % under Norge står för den största andelen utländska gäster i Sverige följt av Tyskland och Danmark. Inte förvånansvärt så ligger Västra Götaland i topp som besöksmål för norrmännen. Värt att notera är att danskarna, som är den tredje största utlandsmarknaden i Sverige, sprider sina besök över landet. Den största andelen danskar besökte Dalarna (22,9%) och inte Skåne (15,5%). Tyskarna besöker i första hand Stockholm (17,2%) följt av Västra Götaland och därefter Skåne (10,3%). För resenärer från USA och Franskrike är Stockholm tveklöst det mest eftertraktade resmålet (62,1% resp. 50,5%) följt av Västra Götaland (13,1% resp. 14,9%) och Skåne (ca 8,1 %). Källa: Fakta om svensk turism, Tillväxtverket Besöksnäringen i Skåne Av Sveriges totala turism ligger Skånes andel i genomsnitt på ca 10% (9,7% 2011, den högsta siffran sedan 2001) och har i princip legat på den nivån under det senaste decenniet. Skåne har i förhållande till övriga Sverige högre omsättning på shopping och logi/restaurang och något lägre omsättning när det gäller aktiviteter (delvis beroende på att fjällvärlden drar upp genomsnittet med sina skidanläggningar.) Turister spenderade 19,8 miljarder kronor under sina besök i Skåne vilket skapade sysselsättning till drygt personer under Källa: Tourism in Skåne Tourism in Skåne har genomfört en nulägesanalys som tittar närmare på förutsättningarna för att Skåne ska bli en av de två starkaste turistregionerna i Sverige Rapporten visar att det finns möjligheter men att utmaningarna är stora. Möjligheterna ligger bl a i att det globala resandet generellt ökar och att Skåne huserar attraktiva resurser såsom intellektuellt 8

9 kapital och tekniskt kunnande - resurser som kan bidra till att skapa innovativa idéer och vassa upplevelsekoncept som står sig i en internationell konkurrens. Utmaningar som framkommer är t ex avsaknaden av flaggskepp och kommersiella upplägg samt bristande samarbeten. I analysen studerar man också Skånes prestation i förhållande till antal gästnätter, ekonomisk effekt och varumärkesstyrka. När det gäller antalet gästnätter så är Stockholm inte helt oväntat starkast, följt av Västra Götaland, Skåne och Dalarna i nämnd ordning. Den visar också att turismen i Skåne måste göra ett rejält lyft i ekonomisk effekt om man ska närma sig dagens andra plats och därmed bli en av två ledande i turistregioner i Sverige. En målgruppsanalys av Visit Sweden visar att 31 % av resenären från våra mest frekventa marknader (Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Italien, Spanien, USA och Ryssland) och som känner till Sverige också känner till Skåne. Siffran får anses låg. Källa: Kunskapsplattform för Tourism in Skåne, Kairos future, Turismen i Nordvästra Skåne Besöksnäringen i nordvästra Skåne omsätter ca 4 miljarder per år vilket genererar ca årsarbeten. Största andelen i regionen har Helsingborg, därefter Båstad följt av Ängelholm, Högnäs och Landskrona som alla ligger inom ungefär samma intervall. Av antalet sysselsätta inom hela turistnäringen i Skåne arbetar ca hälften av dessa i nordvästra Skåne. Källa: Insatser för Hållbar utveckling samt Näringsliv, Helsingborg Business region, Den största turistattraktionen i regionen är Söderåsen med besökare/år. På andra plats ligger Dunkers kulturhus med besök/år. Därefter kommer i fallande ordning Helsingborgsfestivalen, Nationalparken Röstånga och Skäralid, Söderåsen Skäralid ravinen, Landskronafestivalen, Sofiero slott, Venbåtarna och Fredriksdals friluftsmuseum. Andra turistattraktioner är Kullaberg och Ängelholms hembygdspark tillsammans med maten, golfen, shoppingen. När det gäller antalet utländska gästnätter har nordvästra Skåne minskande siffror jan-dec 2011 med -7,9% medan övriga delregioner i Skåne har positivt resultat med sydväst (+11,7%) och nordost (+5,3%). Källa: Pia Jönsson Rajgård, Tourism in Skåne Fokus Söderåsen Söderåsen är nordvästra Skånes största besöksmål - därför kan det vara intressant att titta närmare på hur två av deras största målgrupper, skåningar och danskar, ser ut. Av de skåningar som besöker Söderåsen är 87% män och 13% kvinnor. 70% är mellan år, hälften är gifta och högutbildade. Nästan hälften har dessutom gjort 11 besök eller fler! Foto: Naturvetarna När det gäller danskar som har besökt Söderåsen så är könsfördelningen lite jämnare, 41% män och 59% kvinnor. Majoriteten är mellan år, gifta och har en högre utbildning. 35% reser till Sverige för kortare eller längre resor 2-4 ggr/år och hela 29% gör det fler än 5 ggr/år. Källa: Brand Clinic, Tourism in Skåne,

10 Fokus Kullaberg Kullaberg är det mest välbesökta naturreservatet i Sverige med ca en halv miljon besökare per år. Kullaberg består av en bergskam med höga kustbranter, grottor, raukar, vandringsleder och Nimis. Värt att notera är att Kullaberg har fått tre stjärnor som utflyktsmål i Guide Michelin. Foto: Thors fotoblogg Reflektioner & slutsatser Naturen är den reseanledning som lockar flest turister om man ser till antalet besökare till de olika resmålen i nordvästra Skåne. Majoriteten av de som besöker de största turistattraktionerna är äldre, sportiga, högutbildade och naturintresserade personer som återkommer ofta. En målgrupp som av Visit Sweden benämns som WHOPs (wealthy healthy older people) Men man har inte lyckats attrahera målgrupperna DINKs (double income, no kids) och Active family i någon större utsträckning. Slutsats: För att locka barnfamiljer och aktiva par krävs troligtvis ett bredare utbud av aktiviteter och/eller komplementära faciliteter som breddar möjligheterna till mat och boende. Även om Söderåsen är Skånes största besöksmål så är det många i Skåne som inte vet var Söderåsen egentligen ligger. Hur tar man sig dit? Var går man in? I en ovetenskaplig studie som vi gjorde i samband med förstudien frågade vi ett antal personer boende i södra Skåne om de visste vad Söderåsen är och var den ligger. Några hade en diffus aning, de flesta inte. Slutsats: Det är en bit kvar till exportmognad när även den lokala kännedomen om stora turistattraktioner är bristfällig. Dock - för danska turister är Kullen ett välkänt begrepp och Söderåsen är som en av de intervjuade beskrev den danskarnas närmsta vildmark. 10

11 Strategier inom besöksnäringen Just nu pågår ett intensivt strategiarbete inom besöksnäringen. Siktet är inställt på 2020 som ett viktigt årtal för genomgripande förändringar en horisont som sattes av den nationella strategin när den kom för några år sedan. Vi har tittat närmare på den nationella strategin, Skånes regionala strategi och nordvästra Skånes strategi inför de kommande åren. Nationell strategi för svensk besöksnäring 2010 lanserades en nationell strategi för svensk besöksnäring. Initiativet togs av Svensk Turism och bakom strategin står SHR, Visit Sweden, Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitors Board, Sveriges Regionala Turistorganisationer/Västsvenska Turistrådet med finansiellt stöd från Jordbruksverket. Visionen för strategin är: Med fokus på hållbarhet ska vi fördubbla svensk besöksnäring på tio år är besöksnäringen Sveriges nya basnäring. Resmålet Sverige är ett naturligt förstahandsval för den globala resenären. Näringen omsätter 500 miljarder kronor och erbjuder 35 exportmogna destinationer. Som grund för strategin ligger bl a Sveriges varumärkesplattform där Sverige tar positionen som Progressiv med kärnvärdena Nytänkande, Öppenhet, Äkthet, Omtänksamhet. Sverige associeras starkt till natur och kreativitet - det ses som två sidor av landets personlighet och bildar bas för strategins positionsteman och erbjudanden. Strategin arbetar med fyra positionsteman: 1. Urban Nature med DINKs som huvudmålgrupp (double income, no kids) 2. Swedish Lifestyle med WHOPs som huvudmålgrupp (wealthy healthy older people) 3. Natural Playground med Active Family som huvudmålgrupp 4. Vitalised Meetings med Globala Företaget som huvudmålgrupp Att de destinationer som vill nå exportmognad inom ramen för den nationella strategin jobbar med de utgångspunkter som VisitSweden etablerat ses som en viktig poäng. För att stödja och underlätta utvecklingen till en exportmogen nivå har man tagit fram ett processverktyg som hjälper destinationen att kartlägga sin konkurrenskraft och sina utvecklingsbehov. Modellen är uppbyggd kring moduler som ger stöd till processen och delar upp den i fem steg: diagnos och kvalitet, riktlinjer för destinationens affärsplan, styrkor, destinationsspecifika kriterier samt implementering och handlingsplan. Källa: Nationell strategi för svensk besöksnäring, Skånsk besöksstrategi 2020 Hösten 2012 lanserar Tourism in Skåne en strategi för att stimulera utvecklingen av Skånsk besöksnäring. Den visionära målbilden är att Skåne ska vara en av Sveriges två mest besökta destinationer Strategin har satt följande effektmål: 30 miljarder i omsättning nya utländska gästnätter årsarbeten. Arbetet med att skapa en ny exportmogen destination per år. 11

12 Strategin har identifierat fem skiften som man vill uppnå för en långsiktig och hållbar utveckling. Dessa skiften är: 1. Från perifer till professionell näring som tar plats som basindustri. 2. Från spretig näring till en näringslivsdriven destination. 3. Från spridda skurar till att våga prioritera. 4. Från ett inifrån-och-ut perspektiv till kunddriven utveckling. 5. Från traditionella vägar till nytänkade. Fyra fokusområden anger riktningen för strategin och varje fokusoråden rymmer ett antal delstrategier: Fokus: Strategi: 1. Partnerskap och samarbeten: Jobba med stora långsiktig partnerskap. 2. Destinationsutveckling: Fokusera på exportmognad. Utveckla ett excellent värdskap. Boosta mötes- och evenemangsindustrin. Attrahera och bygga flaggskepp och upplevelseikoner. Mobilisera investeringskapital. 3. Tillgänglighet och tillgängliggörande: Förpacka och tillgängliggöra befintliga erbjudanden. Utveckla nya säsonger. Förbättra den digitala plattformen. 4. Marknadsföring och försäljning: Skapa innovativa marknadsförings- och säljlösningar. Översyn av varumärkesplattformen. Källa: Tourism in Skåne, Strategi Familjen Helsingborg/Helsingborg Business Region Helsingborg Business Region har precis bytt namn och arbetar numera under namnet Familjen Helsingborg. Målbilden för destinationsutvecklingen i Familjen Helsingborg är att delregionen 2015 är ett dragplåster för Skånes position som den nästa största besöksdestinationen i Sverige. Familjen Helsingborg ska vara en året tunt destination som är ledande inom kommunikation och produktpaketering. Hela utbudet ska finnas bokningsbart på en digital plattform och utvecklingen av destinationen ska drivas av näringen och Familjen Helsingborg tillsammans. Det ska finnas ett kompetensförsörjningssystem för turistnäringen och en grafisk profil som ger ett igenkännande av regionen och den skånska tillhörigheten. I ett närmare perspektiv (2012) arbetar Familjen Helsingborg med att utveckla en informations- och bokningsplattform, produktutveckling och paketering samt B2Bbearbetning och uppföljning. Vidare satsar man på utbildningar i kundbemötande och service. Källa: Verksamhetsplan 2012, Helsingborg Business Region (Familjen Helsingborg). 12

13 Reflektioner & slutsatser Det är spännande att Sverige som besöksdestination har antagit Sveriges övergripande position som Progressiv det förpliktigar och manar till mod. Att kreativitet ses som en av de viktigaste komponenterna i Sveriges personlighet förstärker också bilden av att framgångsfaktorerna ses vara djärvhet, nytänk och kreativt mod. Att utveckla en exportmogen destination är inte direkt rocket science när det handlar om att identifiera vilka komponenter som krävs för att det ska blir verklighet vi vet att det handlar om kvalitet, vassa produkter/erbjudanden, professionellt värdskap, tillgänglighet både i köpbeslut och i geografin dessutom språkanpassning, kanaler, kunskap och kommunikation. Komponenter som de flesta som satsar på en exportmognad också fokuserar på vilket gör konkurrensen än hårdare. Slutsats: Insatser för exportmognad bör fokusera på kreativa idéer och komponenters innehåll - för att på så sätt skapa nya progressiva lösningar. Det finns en risk att man fokuserar för mycket på vad man vill vara t ex en året runt destination, ledande på paketerade erbjudanden, att det finns kompetensförsörjningssystem etc - och mindre på vilket budskap som destinationen övergripande har. Slutsats: Finns behov att definiera en övergripande position för nordvästra Skåne som gör att destinationen förknippas med något specifikt och unikt. Tankar om behov och utvecklingsmöjligheter Ett 20-tal personer har djupintervjuats. Urvalet är gjort med utgångspunkt i deras intresse för utvecklingsfrågor och/eller att de är engagerade i destinationsutveckling. Intervjuerna har utgått från ett antal öppna frågor som rört utvecklingsbehov, utvecklingsplaner, förslag på åtgärder, målbilder, regionens potential och önskedrömmar. Tankar och idéer i näringslivet - Natur och avskildhet är det som de flesta framhåller som avgörande och unika reasonto-go. Här anser man också att man skulle kunna göra mycket mer, detta i form av strukturella förändringar. Inte minst i Mölle där diskussioner har förts, och förs, om att göra orten och berget bilfritt över sommarmånaderna, detta för att skapa en framträdande position i det allmänna utbudet, som i Zermatt. En av de intervjuade skjuter också fram tanken på att öppna Ljungbyhed för flygtrafik. - Alla pratar om samverkan och en del gör det i praktiken. Många pekar på att man inte bara konkurrerar med priset utan också med tiden, ju tydligare och välpaketerade erbjudanden, desto fler köpavslut, framför allt på nätet. En tendens är dock att låsa sig in sina positioner och hoppas på att någon annan ska ta ett stort och övergripande ansvar. - Tankar finns om att man bör skapa kompletterande magneter. T ex att med anknytning till Kullaberg, men framför allt havet, skapa ett Vattenland, eller ett Marinland med 13

14 tumlare m m, med spetsen riktad mot barnfamiljer eftersom man menar att dessa driver volymer. - Samverkan också vad gäller shopping eftersom den driver turism. Utnyttja Väla och IKEA ses som en möjlighet, istället för att motarbeta. När shoppingturisterna väl är här ska man komplettera med alternativa upplevelseerbjudanden. - Många menar att maten och utbudet av livsmedelsprodukter inte på något sätt är unikt för nordvästra Skåne, god mat finns överallt och man ska vara försiktigt med att lägga en tonvikt på det i kommunikationen, däremot ska det finnas med som ett komplement, men mer som hygienfaktor. - Företagen vill nätverka och samarbeta i ännu högre omfattning de vet inte hur. Hinder är/kan vara brist på tid, resurser och otydlig mandatsfördelning. Det är också mycket en fråga om en mental förändring, kan man skapa ett klimat där alla har gästglasögonen på sig och ser till kundernas bästa och i det sammanhanget pekar på grannen och visar generositet så vinner man mycket. - Ett tydligt riktat erbjudande till konsumenter efterlyses och flera ser Helsingborg Business Region (Familjen Helsingborg) som den naturliga drivkraften för satsningar på besöksnäringen. - Den norska marknaden är intressant och en flyglinje mellan Ängelholm och Oslo borde bli verklighet. - Att förlänga säsongen är en alltid lika närvarande utmaning. Tankar och idéer bland offentliga aktörer - Tematiskt är det Naturen som kan fungera som en magnet. Naturen ses som den yttersta konkurrensfördelen och grunden för det övergripande erbjudandet för regionen. - 95% av tyskarna har aldrig varit i Sverige vilken potential! - Viktigt med konceputalisering som kan erbjuda ett lättåtkomligt program och gör det lätt för kunden att snabbt och enkelt avluta ett köpbeslut. - Möjligen kan den förhållandevis rika förekomsten av vingårdar göra nordvästra Skåne intressantare ur mat och dryck-vinkeln. Här nämns också den nya saluhallen i Höganäs som en motor som kan skapa ytterligare energi. - Utmaningarna är att kommunerna slåss med bl a shoppingmöjligheter som vapen och med ett breddat skatteunderlag i form av fler inflyttade i sikte. - På Helsingborgs hemsida kan man boka resepaket nu satsar även Höganäs kommun på att erbjuda möjlighet till bokning av resepaket på sin hemsida. Ett steg för att bidra till ökad kommersialisering av regionen. - Kullaleden spås att bli en magnet som kommer att sätta nordvästra Skåne på kartan, inte minst när den nya trenden, vandring, kommer att fortsätta att blomma. 14

15 - Även Naturum Kullabergs Daniel Åberg framhåller, i likhet med Christer Paulsson/Kullaflyg på den privata sidan och Annika Ström/Höganäs Kommun, havet som en framtida konkurrensfördel för regionen. Inte minst för att Höganäs kommun har den längsta kuststräckan i Sverige. Naturum har tittat på hur man skulle kunna upprätta stationer där man skulle kunna använda sig av teknik som gör att man kan zooma in havet och se vad som händer under ytan. Reflektioner & slutsatser Regionen har en lång tradition av turism. I stort sett kommer besökarna fortfarande för samma sak, känslan av en genom århundradena orörd natur, en slags ursprunglighet där man kan hämta styrka för sin krävande vardag, detta genom en kombination av aktivitet och ro. Här finns en tradition att förvalta, en berättelse att utveckla och en position att förfina. Slutsats: Naturen är regionens nordvästra Skånes hårdvara och främsta råvara. Alla aktörer som vi har talat med känner tillhörighet med regionen, alltför få känner med saken. I stort sett alla aktörer har en tydlig bild av sig själva i förhållande till regionen. De kan enkelt definiera sitt erbjudande. Däremot är det få som ser det övergripande erbjudandet och vem som ytterst ska driva det. På ytan talar de offentliga aktörerna om samverkan och till viss del försöker man - men det finns mycket mer att göra på det området. Bra erbjudanden bygger på samarbeten mellan olika aktörer. Kan satsningen på en exportmogen besöksdestination i nordväst erbjuda skärpt fokus genom tidsavlastning, processtyrning och eventuellt nästa-steg-lån kan det vara en framkomlig väg. Slutsats: Framtiden tillhör de som är djärva och stundtals vågar vara obekväma. Idag är koncept viktigare än konsensus. En satsning måste definiera positionen för kommunikation och sedan skapa mandat för att driva detta inåt mot de olika aktörerna och sedan utåt mot marknaden. Identifiera ikonerna och målgrupperna och skapa mycket konkreta målbilder för vad man ska åstadkomma. Slutsats: Behövs är en drivkraft som kan prata med en röst i alla sammanhang. Som driver fram det övergripande budskapet för destinationen. Högst troligt med koppling/bas i Familjen Helsingborg. Avgränsning Förstudien initierades med ett öppet och brett anslag - men som har framkommit stod det ganska snabbt klart att det är NATUREN som äger potentialen som reseanledning för en exportmogen turism. Även inventeringen av befintligt utbud i regionens tio kommuner visade att utbudet sammantaget är störst på natursidan. 15

16 Överblick över utbud inom segmentet NATUR Sammanställningen bygger på rapporter från kommunerna, intervjuer med offentliga och privata aktörer samt information från hemsidor. Exempel på befintligt utbud av naturrelaterade aktiviteter/upplevelser i nordvästra Skåne Bjuv Åstorp Klippan Svalöv - Söderåsens nationalpark är navet för de kommuner som omger parken. I Bjuv ligger Mölledammarna där man kan vandra och Vrams fälad som också ansluter till en ridskola med naturridning. På godset Wrams Gunnarstorp ligger Söderåsens Shooting & events, en inomhusskjutbana för jaktskytteträning. I Svalöv finns strövområden som Klåveröd och Finnstorp, prova-på ridning och geocahching. Utbudet är också stort när det gäller fiske och i Knutstorp finns en motorsportsanläggning. I Klippan kan man paddla på Rönne å, rida på tur, cykla dressin, åka gocart och besöka Snapphanegrottan. Det finns också möjlighet att flyga veteranflyg, segelflyg och privatplan. Här ligger också det som brukar kallas Skånes sista tysta område; Färingtofta/Bladhult. I Åstorp finns Tomarps ene ett åsgropslandskap där även Rönne å med sin kanotled drar igenom. Cykeluthyrning och mountainbikes finns att hyra på många platser i kommunerna som omger Söderåsen. Båstad - i Båstad finns en kiteskola, speedcats, båtar/segling och havskajak. Annat vattenrelaterat är vinterbad. Precis som i de flesta andra kommunerna finns också vandringsleder och cykeluthyrning med guidade mountainbikesturer i naturen. I Båstad finns också tennisen och sex golfklubbar. Helsingborg vattnet är nära i Helsingborg och påverkar naturligt utbudet av aktiviteter. Här finns klubbar för kitesurfing, dykning, vindsurfing, segling och kustrodd (2013 huserar Helsingborg VM i kustrodd). Det finns havskajak, havssimning (med årligt event att simma över till den danska sidan) och havsfiske. Skåneleden går rakt igenom staden och ansluter inom en snar framtid till Kullaleden i norr. Och här finns cykeluthyrning. Höganäs navet är Kullaberg med grottvandringar, klipphoppning, bergsnerfirning, klättring, scrambling och GPS-vandringar. Här finns tumlarsafari (som blivit en succé senaste året), snorkling, dykning, paddling, vågsurfing, havskajak, båt och fiske. Kullaleden är under uppbyggnad och här finns guidade turer på olika vandringsleder. Cykling i grupper och ridning på Islandshästar finns också. Landskrona/Ven - Ven är den starkaste turistmagneten och på Ven är det många som cyklar. I Landskrona finns Havsleden, fiske i Saxån och kanotuthyrning. Ängelholm - här finns vandringsleder och en aktiv vandringsförening. Det finns fiskemöjligheter i olika vattendrag (Rönne å, Vege å och Västersjön). Annat är snorkelleden i Skälderviken (naturstig under vatten), kanotuthyrning och cykeluthyrning Man kan också vindsurfa, åka vattenskidor och vattenskoter utanför Ängelholms havsbad. I Munka Ljungby finns en BMX-bana och på Kungsbygget en rodelbana. Örkelljunga här finns Hjälmsjön där man kan man fiska och här ligger också Skånes bästa roddanläggning. 16

17 Några exempel på näringslivsdrivet utbud Terrängloppet Kullamannen - Skånes största terränglopp heter Kullamannen och går av stapeln på Kullaberg varje år. Loppet är en deltävling i Salomon Trail Tour och öppet för amatörer såväl som för proffs. Ljungbyhed park världens äldsta flygplats i bruk. PEAB förvaltar Ljungbyhed idag men ser gärna ett samarbete med andra för att utveckla verksamheten vidare. Idag gör man sport och motorrelaterade evenemang men det finns en stor potential i att göra mer så som flyguppvisningar, helikopterturer och ballongåkning. Kullabergsguiderna startades i mitten av 90-talet av grundarna på First Camp och Special Sports School. Erbjuder guidade turer på Kullaberg och samverkar med Naturum och Länsstyrelsen när det gäller uppsikt och skötsel av naturreservatet. Har visioner om att området ska bli helt bilfritt. Startade också Sveriges första valsafari sommaren 2011 vilket har blivit en succé. Shooting & events en skjutbiograf som precis står färdig på Wrams Gunnarstorp gods. Tillsammans med externa finansiärer har man skapat ett center för jaktträning som skapar en autentisk upplevelse. Mer än Golf - en modell för affärsmässig destinationsutvecklig. Bakom Mer än Golf står en ekonomisk förening som utgörs av 20 hotell och 20 golfanläggningar. Kom till som ett resultat av satsningen på Golfdestination no 1 och erbjuder analysverktyg och stöd för bl a affärsutveckling, utvecklande samarbeten och revenue management. Målet är att företag ska ha genomgått modellen Lanserar också modellen till andra segment och är tänkt att fungera som modell till flera satsningar som: Mer än Trädgård, Mer än Kultur etc. Special Sport School - Special Sport School AB arbetar sedan 1986 med företagsarrangemang och äventyrsupplevelser. Exempelvis klättring, firning, RIB, GPS mission och guidade turer. Special Sport School grundades 1986 av Joachim Persson och är ett av Sveriges äldsta aktivitetsbolag företag om året får olika upplevelser levererade av Special Sport School. Har sin bas i Mölle. 17

18 Åstorps aktivitetspark Joachim Persson (Special Sports School) och Jens Widerberg (Helsingborg) håller på att projektera en aktivitetspark utanför Åstorp. Det stora dragplåstret blir en vågmaskin som med en helt ny teknik kan skapa riktigt bra vågor för surfing. Annat utbud som planeras i parken är klättervägg, BMX, downhill bana/mountainbike, cablepark-vattenskidor mm. Används i denna förstudie med tillåtelse av Joachim Persson. Exempel på insatser inom landsbygdsutveckling Pilotprojekt Marina besökscenter - syftar till att på sikt etablera Marina centers med högkvalitativa utställningar i Ängelholm och Höganäs. Första steget är att genomföra pilottest för att se om det fungerar. Budget: kronor. Ledinventering i Skåne inventerar och digitaliserar samtliga leder i Skånes 33 kommuner när det gäller vandring-, cykling-, ridning- och kanotleder. Idén är att få en överblick över samtliga leder och se var behoven av utveckling finns. Dessutom att göra lederna tillgängliga på ett enkelt sätt för allmänheten och turister. Budget: kronor. Framtidslandskapet förstudie som kartlägger tre natur- eller kulturskyddade områden i Skåne (bl a i Höganäs kommun) i syfte att öka bl a tillgängligheten till dessa områden. Budget: kronor. Ridslingor i Ängelholms kommun anläggning av tre ridslingor på totalt ca 27 km i Ängelholms kommun. Syftet är dels att öka tillgängligheten till naturen, dels att styra ridverksamheten till vägar/stigar som är säkra och där skador kan åtgärdas fortlöpande. På sikt är planen att slingorna också ska knytas samman med ridleder till angränsande kommuner/län. 18

19 Näringslivsnätverk Söderåsen etablerar ett nätverk för företagen på och omkring Söderåsen för att gemensamt vidareutveckla varumärket Söderåsen. Mer än Golf Skåne Nordväst, fas 2 Mer än Golf satsningen rymmer också ett Leaderfinansierat projekt som med golfen som motor ska driva på landsbygdsutvecklingen. Satsar på att utveckla en kompetenskultur där värdskapet för hela regionen står i centrum. Erbjuder kompetensutveckling, revenue management, sajt, nätverk mm. Budget: 4 miljoner. Ven incentive utflykter i Öresundsregionen i syfte att ta till vara på och utveckla Ven under lågsäsong mot köpstark målgrupp. Budget: 3,4 miljoner. Skåne Nordväst Din trädgård - ta tillvara och utveckla trädgårdsnäringen som besöksdestination. Budget: 2,7 miljoner. Kullaleden - har tillkommit som ett Leaderprojekt i samarbete med Höganäs kommun. Projektidén är en sex mil lång vandringsled som sträcker sig i längs kusten från Domsten till Utvälinge. Som tredje led i Europa och den första i Norden kommer Kullaleden (med största sannolikhet) att bli certifierad av Leading Quality Trails vilket kommer att ge axcess till tre miljoner vandrare. Rönneådalen Skånes nordvästpassage syftar till att göra bygden kring Rönne å mer känd och göra det lättare för besökare att finna vägen till de många pärlor som finns i området. Man ska också öka samverkan mellan olika aktörer inom besöksturism. Budget: 5,2 miljoner. Reflektioner & slutsatser Som framgår av sammanställningen finns det en hel del initiativ som syftar till att stärka och utveckla turismen i destinationen. Utbudet inom natur kretsar mycket kring outdooraktiviteter med sportiga inslag. Slutsats: En stor del av utbudet är det som brukar gå under benämningen soft adventure, dvs aktiviteter som innefattar någon form av äventyrlighet men som inte är riskfylld och som inte kräver förkunskaper eller erfarenhet. Leder är ett populärt område att satsa på runt om i landet så även i Skåne. Det pågår många initiativ för att stärka lederna och utmaningarna är stora. Otroligt många markägare, 33 kommuner, varierad kvalitet och många olika slags leder gör utvecklingen komplex. Vidare är det tveksamt om lederna kan attrahera en internationell målgrupp. Utbudet runt lederna är fortfarande mer anpassat för hemmamarknaden och frågan är om lederna är tillräckligt spektakulära i förhållande till övriga Sverige och i en internationell konkurrens? Ledturismen är förvisso en het, växande bransch som fungerar som ett perfekt komplement till exportsatsningen - men som sannolikt inte fungera som magnet inom en överblickbar framtid. Slutsats: Leder är en del av infrastrukturen och en komponent i det erbjudande som en exportmogen besöksdestination bör förpackas i men är inte dess huvudkomponent. 19

20 Turistsajter Digitala plattformar och sajter spelar en viktig roll i marknadsföringen och i relationsbygget gentemot olika marknader. Vi har gjort en översyn över vilka sajter som finns idag och speciellt noterat hur det digitala gränssnitt ser ut som möter regionens befintliga och potentiella turister. - Skånes största gemensamma turisthemsida. Liksom många andra sajter delar man in information under rubrikerna BO, ÄTA, GÖRA samt RESA och EVENEMANG. Under GÖRA kan man klicka vidare på antingen AKTIVITETER eller UPPLEVELSER. Fliken aktiviteter är organiserad i bokstavsordning och täcker in aktivteter som pågår över hela Skåne Vid vårt studietillfälle presenterades 55 aktiviteter med allt ifrån Alpackatrekking dvs vandring bland djuren alpackas - till Mat och Prat och Grottvandring. Av de 55 föreslagna aktiviteterna uppfattar vi att 11 hör hemma i nordvästra Skåne. Fliken UPPLEVELSER presenterar också 11 förslag - exempel på dessa är Bistron på Torekov Hotell, presentkort på en Skåneupplevelse, cykeluthyrning och bokning av biljett till Öresundsbron. Utbudet presenteras i bokstavsordning och språk som finns att välja är svenska, danska, engelska och tyska. På den engelskspråkiga sidan presenteras en rad aktiviteter endast på svenska och på den tyska i en vild bladning av svenska, engelska och tyska. avsändare för hemsidan är de orter som omger Söderåsen, dvs Röstånga, Svalöv, Bjuv, Klippan och Åstorp. Fokus ligger på nationalparken, strövområden och naturen. Informationen är kategoriserad utifrån ÅKA, GÖRA, ÄTA, BO och under GÖRA trattas det ner till NATUR, AKTIVITETER och UTFLYKTSMÅL. Under AKTIVITETER hittar vi bad, cykel, dressin, fiske, geocaching, golf, kropp & själ, naturguidning men också motorsport och motorcykelkörning. Med korta, belysande texter beskrivs de tio strövar- och vandringsmiljöerna på ett enkelt och informativt sätt under rubriken NATUREN. UTFLYKTSMÅL presenterar utbudet när det gäller slott och herresäten, antik & kuriosa, museer, trädgårdsbutiker etc. det första som möter besökaren är erbjudandet om en app som kan vägleda besökaren genom parken. Framförallt är hemsidan informativ och hör hemma under Länsstyrelsens övergripande webbsajt. Här beskrivs UTBUDET i termer av ARTER, MILJÖN, KULTURHISTORIA, GUIDADE TURER, KARTOR, NATURUM, ÖPPETTIDER mm. Kullabergs naturreservats egen sajt som framförallt innehåller fakta om Kullens VÄXT och DJURLIV, VANDRINGSLEDER, SKÖTSELANVISNINGAR och PEDAGOGISKA MÖJLIGHETER. Under rubriken AKTIVITETER finns info om utställningar på Naturum, skolverksamhet och kontaktinfo för att boka guidade turer. Sidan ägs av Länsstyrelsen. - sajten presenterar i första hand utbudet utifrån en karta över nordvästra Skåne. Kategoriseringen följer SPELA GOLF, NATUR, UPPLEV, MAT & LOGI och vi tittar närmare på UPPLEV. Under UPPLEV är utbudet ordnat efter AKTIVITET, GÅRDSBUTIK, HISTORIA & HEMBYGD, KONST & HANTVERK, MUSEUM, TRÄDGÅRD. Under AKTIVITET finner vi olika aktiviteter organiserade efter ort och rymmer allt ifrån Rönnedalens Sport & Fritid till Naturapotek, Röstånga camping, Karl-Eriks Hölass & Gunvors Kalvdans och Klåverödsdammen. Sammantaget presenteras 17 aktiviteter i regionen. Klickar man istället vidare på kartan till respektive kommun presenteras ett annat utbud mer på lokal nivå utifrån kategorier som aktivitet, boende, golfklubbar, konst & 20

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås? Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

kommunikationsguide Besöksnäringens Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi

kommunikationsguide Besöksnäringens Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi Besöksnäringens kommunikationsguide för internationell marknadsföring av sverige och SWEDISH LAPLAND. För ökad tillväxt och lönsamhet. 6 9 14 17 Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. tema Produkt- och destinationsutveckling

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. tema Produkt- och destinationsutveckling Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Produkt- och destinationsutveckling 16 dec 2010 Samarbete gör Skåne till vinnare tack för stort engagemang och många konkreta idéer för

Läs mer

Turismstrategi 2012-2021

Turismstrategi 2012-2021 Turismstrategi 2012-2021 Program för utveckling av turism i Landskrona och Åtgärdsprogram för utveckling av turism på ön Ven Projektledare: Lena Ericsson Ansvarig: Susann Eriksson turistchef, Landskrona

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Foto: Magnus Laupa. Mars 2011. tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Foto: Magnus Laupa. Mars 2011. tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne Foto: Magnus Laupa Mars 2011 tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet "Innovation" är vårt stridsrop innovation är stridsropet inom hela

Läs mer

Turismstrategi. för Åland 2012 2022

Turismstrategi. för Åland 2012 2022 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2014. En översikt över insatser och resultat

TOURISM IN SKÅNE ÅRET SOM GÅTT 2014. En översikt över insatser och resultat TOURISM IN SKÅNE En översikt över insatser och resultat INNEHÅLL 2014 ETT HÄNDELSERIKT ÅR COLLABORATIVE TOURISM 2020 1. Systemskiftet visar vägen 2. Strategisk plan 2012 2020 3. Process för destinationsutveckling

Läs mer

Svensk naturturism för den internationella marknaden

Svensk naturturism för den internationella marknaden R 2010:26 Svensk naturturism för den internationella marknaden En studie baserad på en expertgrupp Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto:

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen. 2009 med årsredovisning för VisitSweden

OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen. 2009 med årsredovisning för VisitSweden OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen 2009 med årsredovisning för VisitSweden VisitSweden helt kort Innehåll Vd om 2009 och framtiden... 4 Utveckling på marknaderna...7

Läs mer

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning 2013 VisitSweden med års- och hållbarhetsredovisning 1 Utländska besökare spenderar 106 500 000 000 kr Mer än personbils- samt järn- och stålexporten tillsammans. 167 SVENSK 900 TURISM SYSSELSÄTTER personer

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer