EU:s nya energidirektiv kräver kraftfulla åtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU:s nya energidirektiv kräver kraftfulla åtgärder"

Transkript

1 41 mm 41 mm 28 mm 43 mm 42 mm 23 mm 41 mm 55 mm 94 mm 252 mm NummeR Cradle år av framsteg to Cradle för bygger människa, en hållbar hus framtid och miljö I början av mars 1983 grundas Incoord. Sid 4-5. EU:s nya energidirektiv kräver kraftfulla åtgärder Europa måste bli bättre på att omvandla, distribuera och använda energi. SIDAN 3 Storslagna planer för Norra Djurgårdsstaden Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Läs mer. SIDAN 2 Vi får människor, hus och miljö att må bra

2 incoord informerar och ventilerar två trettio Vi kan nu blicka tillbaka på 30 framgångsrika, minnesvärda och roliga år. I uppstarten av Incoord i mars 1983 bestod Incoord av fem entusiastiska yngre män. Idag 30 år senare består Incoord av närmare 80 ambitiösa medarbetare. Tillväxten har nästan uteslutande skett organiskt genom anställningar av framförallt yngre medarbetare. Även om Incoord från början var ett konsultbolag med enbart verksamhet inom vvs, så fanns idéerna om att så småningom integrera el och IT i verksamheten. Verksamheten idag är betydligt bredare och omfattar hela installationssidan inklusive miljö, energi och hållbar utveckling. Incoords första uppdrag var projektering av vvs-installationer för ombyggnad av vårdcentralen i Eskilstuna city. Södermanlands Landsting var också Incoords enskilt största kund under de första åren med ett flertal projekt vid sjukhusen i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Genom åren har Incoord framgångsrikt medverkat i såväl prestigefyllda och spännande som annorlunda projekt. Ett av de mer spektakulära och udda projekten är projekteringen av tolv stycken flygledartorn i Sibirien med dimensionerande utetemperaturer på lägre -40 o C. Ett annat udda projekt är ett stort bryggeri i Tasjkent, Uzbekistan. I Stockholm har vi medverkat vid ett flertal kända byggnader så som Kista Science Center, Postens nya huvudkontor, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm Waterfront, Täby Centrum m.fl. Incoord har alltid haft filosofin att arbete måste vara roligt och arbetshjälpmedlen skall vara enkla och användarvänliga. Därför arbetade vi under hela 80-talet med Appledatorer som var, och är, mycket användarvänliga. Apple å sin sida hade en ambition om att komma in mer på tekniksidan där PC härskade. Som ett av få teknikföretag började vi att sälja Macintoshdatorer och utveckla tekniska program för byggbranschen. Du kan läsa mer om samarbetet och andra projekt på mittuppslaget. Som företag bygger Incoord på ett antal enkla men mycket viktiga grunder. En av dessa grundpelare är att det måste vara roligt att arbeta. En annan är att kunden alltid skall känna förtroende för oss som företag. Vi har också en långsiktig strategi om att företaget skall vara ett starkt, oberoende och framgångsrikt företag ägt av nyckelpersoner inom företaget. Vi bygger nu vidare på dessa värden och ser med entusiasm och tillförsikt fram emot de kommande 30 åren. Olle Edberg Vd Incoord Storslagna planer för Norra Djurgårdsstaden Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden med planer för nya bostäder och arbetsplatser. teftersom den nya miljöstadsdelen ligger i ett av Stockholms miljöprofilerade områden, ställs höga krav på ekologiska mål och klimatanpassning. Stockholm kommer att vara en miljonstad runt år 2024 (idag är staden drygt invånare). Ett steg till att möta behovet av nya bostäder, arbetsplatser, grönområden, kultur och idrott är Norra Djurgårdsstaden, ett område som sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder. Planeringen av stadsdelen inleddes redan i början av 2000-talet och de första bostäderna började byggas i maj 2011 med inflyttning hösten I förlängningen byggs, förutom fler familje- och studentbostäder, även Värtapiren och en passagerarterminal som planeras att stå klar En klimatanpassad stadsdel Miljömålen för Norra Djurgårdsstaden är högt ställda: stadsdelen ska vara klimatanpassad och fri från fossila bränslen år Redan 2020 ska koldioxidutsläppen understiga 1,5 ton per person och år. Energikraven på fastigheterna är maximalt 55 kwh/m 2 och år, där elanvändningen för fastighetselen inte får överstiga 15kWh/m 2 och år. Incoord har ansvarat för kvarteren Hornslandet, Töfsingedalen och Stora Sjöfallet. Utöver el, vvs-projektering och energi- och klimatsimulering har man hanterat uppföljning och samordning av Miljöbyggnadsklassificeringen samt styr- och övervakningsprojekteringen. Ett extra utmanande uppdrag Två av de ansvariga för projekt Hornslandet och Töfsingedalen på Incoord är Johan Thorstensson och Hans Göransson. De anser båda att de många olika kraven tillsammans har skapat ett utmanande och spännande uppdrag, där Incoords tidigare samarbeten med Stockholmshem givit en bra erfarenhetsgrund. FORTS. SIDAN 6 2

3 TRE incoord informerar och ventilerar ENergieffektivitet EU:s nya energidirektiv kräver kraftfulla åtgärder Europa måste bli bättre på att omvandla, distribuera och använda energi. Förra året enades Ministerrådet och Europaparlamentet om det nya europeiska energieffektiviseringsdirektiv som trädde i kraft i december 2012; ett direktiv som innebär stora utmaningar för bland annat Sverige. Det övergripande målet för det nya energieffektiviseringsdirektivet är att EU som helhet ska uppnå 20 procent förbättrad energieffektivitet till Vägen dit går via vägledande delmål, bland annat en besparing i slutanvändningen av energi med nio procent till Det specifika målet ser Sverige ut att klara. För att klara det övergripande målet krävs dock att de svenska ansträngningarna ökar radikalt i alla samhällsled. Det skriver Erik Brandsma från Energimyndigheten i en debattartikel i Dagens Industri. Det krävs inte bara ny lagstiftning utan också frivilliga insatser. Framför allt är det industrin och byggsektorn som ligger efter, skriver Erik Brandsma i artikeln. Det krävs initiativ. Och de krävs nu. Enligt Brandsma krävs initiativ från hela samhället, inklusive regeringen, industrierna, fastighetsägarna och energibolagen. Och de krävs nu snarare än senare. Energimyndigheten har tagit fram flera åtgärdspaket för energieffektivisering, som bygger på befintliga styrmedel i något modifierad form. Stort fokus ligger på industrin och byggsektorn. Det finns en stor potential för energieffektivisering inom fastighetssektorn. Att bygga för billigt nu kan ge mycket höga energikostnader i framtiden, fortsätter Brandsma. Ett annat viktigt led i att uppnå kraven till 2020 är kunskapsspridning och vidareutbildningar inom byggbranschen. Build Up Skills Sverige är ett EU-finansierat projekt som har analyserat behovet av kompetensutveckling inom byggbranschen. I projektet konstateras att cirka hantverkare och installatörer behöver vidareutbildas för att Sverige ska klara de framtida kraven. Energimyndigheten och byggbranschen har tagit fram en gemensam handlingsplan som presenterades på Nordbygg Ecoforum i Stockholm den 13 mars i år. Förutom förslag på åtgärder har handlingsplanen även identifierat ett antal nyckelaktörer, från myndigheter till branschorganisationer, som är viktiga för att kunskapen ska lyftas. För trots att möjligheten till vidareutbildningar är relativt liten, är efterfrågan stor. De yrkesarbetare och arbetsledare vi har träffat i arbetet med handlingsplanen har tydligt beskrivit behoven av en bättre helhetsförståelse för ett energieffektivt byggande och bättre kommunikation i projekten, skriver Lars Tullstedt vid Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande rörande Build Up Skills Sverige. Vi på Incoord välkomnar att frågan om energieffektivisering kommer allt högre upp på agendan. Som Sveriges ledande energi- och klimatkonsult anstränger vi oss hårt för att bidra till att kunskapen om hur man bygger energieffektivt ökar. Fler aktörer som samverkar för att nå de utmanande men nödvändiga målen som EU har satt upp är enbart positivt. 3

4 incoord informerar och ventilerar fyra 30 år av framsteg för människa, hus och miljö. resan börjar Astrid Lindgrens barnsjukhus Ett spännande projekt där vi fick använda vår gedigna erfarenhet av sjukhusprospektering för att utveckla ett sjukhus anpassat efter små människor! teknikutveckling och samarbete med apple I mars 1983 grundas Incoord av Ingemar Nordenadler, Hans Göransson, Olle Edberg, Per-Anders Åström och Roland Johansson. Incoord har alltid legat i framkant inom IT med särskild fokus på användarvänlighet. En nytänkande tekniksatsning var att alliera sig med Apple, både som återförsäljare och ett samarbete där Incoord hjälpte Apple att utveckla tekniska program incoord bygger Saudipalats Stora kunder Astra Zeneca, JM och Locum var tidigt stora kunder som har fortsatt sitt samarbete med Incoord under årens lopp. I slutet av 80-talet fick Incoord chansen att etablera sig i Saudiarabien, då vi fick i uppdrag att rita ett palats åt en saudiarabisk prins. Samtidigt startades ett servicebolag i Saudiarabien som skulle sköta drift och underhåll av sjukhusbyggnader. Klimatet allt viktigare köpcentrum Köpcentrum är och har varit en stor del av vår verksamhet. Täby Centrum och Skärholmen centrum är ett par av många exempel. En viktig fråga för framtiden är klimatet: kraven från våra kunder ökar och miljöklassificeringar blir allt viktigare. Vår mission är att bidra till ett hållbart samhälle där ekonomi, sociala frågor och energieffektivitet integreras. 4

5 fem incoord informerar och ventilerar Flygledartorn Sibirien Ett uppdrag där vi fick hålla huvudet särskilt kallt var när Incoord fick ansvaret att projektera flygledartorn i den extremt krävande miljön i Sibirien. Bryggeri Carlsberg Uzbekistan Ett av våra mer annorlunda projekt var när Carlsberg öppnade bryggeri i Uzbekistan med Incoord som samarbetspartner. Synergihuset, Incoord vann tävlingen När Akademiska Hus skulle projektera för ett nytt hus vid KTH, bjöd man in tre ledande teknikkonsulter istället för enbart arkitekter. Incoord vann, då man tillsammans med en arkitekt skapat en samverkan mellan natur, byggnad och teknik. Ur Akademiska Hus motivering för vinsten: Förslaget präglas av en experimentlusta och nytänkande, utan att för den skull ge avkall på de arkitektoniska värdena. Incoord utvecklar sjukhus Prospektering och utveckling av vård-, akut- och operationsmiljöer är en av våra specialiteter med Regionsjukhuset i Skåne, Hybridsalen på Karolinska som några exempel st Green Building Award Mall of Scandinavia Just nu är vi med och utvecklar Skandinaviens största köpcentrum: m 2 galleria med över m 2 butiksyta. Invigning av gallerian är planerad till hösten åren går. målen består. Incoord startade med målen att ha kul och att engagera och utveckla personalen. De målen består än idag, 30 år senare: våra medarbetare ska ha roligt och våra kunder ska vara mer än nöjda. En utmärkelse vi är särskilt stolta över är när Incoord tillsammans med Vasakronan samt vann EU:s prestigefyllda miljöpris Green Building Award Year Priset delas ut till betydande energibespar ingsprojekt av The European Green Building Programme. VI FÅR MÄNNISKOR, HUS OCH MILJÖ ATT MÅ BRA SINCE 1983 INCOORD 30 YEARS

6 incoord informerar och ventilerar sex NORRA djurgården forts Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden med planer för nya bostäder och arbetsplatser. Vi har arbetat framgångsrikt med Stockholmshem tidigare och har fått flera uppdrag med fokus på just energianvändning. En extra utmaning i det här projektet, förutom energioch miljöhänsynen, är att husen består av många olika nivåskillnader i gatuplan och källarplan, säger Hans Göransson. Kvarteren Hornslandet och Töfsingedalen ska uppnå den näst högsta miljöklassificeringen, Miljöbyggnad Silver. Samtidigt ska de självklart vara attraktiva fastigheter och kombinera effektivitet med stil. Förutom de vanliga kraven som ställs i samband med vvsprojektering behövde vi hantera de särskilt hårda energikraven. Samtidigt har vi självklart estetiken i åtanke, vilket har en stor tyngd i just de här projekten. Vi har helt enkelt varit tvungna att hitta de smartaste och snyggaste lösningarna, säger Johan Thorstensson. Särskilt höga miljökrav Stora Sjöfallet består av en utbyggnad av bostäder längs Husarviken. Incoord ska projektera huvudhandlingar för vvs- styr och elinstallationer. Även här ställs särskilt höga miljökrav; NCC ska till exempel klassa sin fastighet som Miljöbyggnad Guld. Ansvarig för Stora Sjöfallet på Incoord är Kjell Andersson. Vi har varit med från ett tidigt skede och har bistått alla tre byggherrar i kvarteret med planering av garage, gård och serviceanslutningar, förklarar Kjell Andersson. Den nya stadsdelens miljöprofil har inneburit särskilda krav på både energi- och dagvattenlösningar. Vad gäller just dagvattnet så har det dimensionerats för så kallat 10-årsregn (regnmängder som återkommer vad 10:e år) och klimatfaktor 1,2 (att klimatförändringar kan komma att öka regnmängden med en viss faktor). En del av energikravet är att 30% av fastighetselen ska produceras lokalt, vilket kommer att lösas med solceller. För att klara kraven gällande dagvatten så ska allt dagvatten fördröjas på tak och gårdar, vilket har medfört speciella lösningar, säger Kjell Andersson. incoord växer Vi fortsätter att utvecklas som Sveriges ledande energioch klimatkonsult. Sedan årsskiftet har vi anställt elva nya medarbetare som på olika sätt bidrar till vår verksamhet och projektering. 6

7 sju incoord informerar och ventilerar Att uppnå Miljöklass Guld ställer extra stora krav på installationer och anläggningar. Bild: Fabege.se Incoord projekterar Miljöbyggnad i guldklass När Fabege planerar för kvarter Skeppshandeln 1 i Hammarby Sjöstad gör man det med högsta miljöklassificeringen Miljöbyggnad Guld i sikte. Incoord hjälper Fabege med projektering av byggnaden som ska rymma såväl hotell, lägenhetshotell, kontor som butiker. Ett hotell om cirka 350 rum, ett lägenhetshotell om cirka 35 rum, kontor på ungefär m 2 och flera butiker det är många hyresgäster som ska få nöjet att bo i den nya miljöbyggnaden i Hammarby Sjöstad. Och fler kan det bli, Fabege har även en option på påbyggnad av cirka m 2. Incoord har sedan tidigare ett väletablerat samarbete med Fabege och har fått i uppdrag att utföra system- och förfrågningshandling sanitet, värme, kyla, luftbehandling samt styr och övervakning. Vårt uppdrag har i huvudsak varit att utföra projektering av vvs, inklusive styr- och övervakning till fullt färdig handling. Det är ett uppdrag med särskilda krav, beroende på den höga miljöklassificeringen, säger Hans Göransson, uppdragsansvarig på Incoord. Att uppnå Miljöklass Guld ställer extra stora krav på installationer och anläggningar. Energifrågan har till exempel varit i fokus i detta uppdrag, säger Hans Göransson. Bild: Fabege.se 30 år framåt! u när Incoord firar 30 års-jubileum passar vi på att be Jessica Cederberg Wodmar, hållbarhetscoach på JCW Hållbar Kommunikation, om en spaning gällande vad branschen bör ha extra koll på framöver: Jag ser tre tydliga saker som kommer att vara fokus de kommande åren. Hållbart byggande är i framtiden ett måste. Att bygga, och bygga om, utifrån att det ska generera plus i energi. Materialen ska vara miljömärkta, hållbara samt enkla att återanvända och återvinna. Människorna som bygger, bor och jobbar med husen ska må bra på alla plan. Det är den lönsamma vägen framåt som också ger direkta mätbara resultat. Vatten kommer att bli en viktigare fråga även här i Sverige. Det kommer att gälla allt från vattenbrist, översvämningar, skyfall, rent vatten, återanvändning av vatten till att samla in och använda regnvatten. Kopplat till byggande är det extra intressant då det går att göra mycket om man tänker och planerar rätt från början. Det tredje området är de planetära gränserna; d.v.s. jorden som helhet med begränsade resurser uppdelade inom nio olika problemområden. Vi vet allt för lite idag om hur allt hänger ihop och här jobbar forskarna verkligen på att hitta kunskap och lösningar som gäller både beteende och teknikutveckling. Byggsektorn har en viktig ledarroll att ta för att hitta de smartaste, hållbaraste och lönsammaste lösningarna de kommande trettio åren. Jessica Cederberg Wodmar är hållbarhetskonsult och kommunikationsexpert med över 23 års erfarenhet från statlig, kommunal, privat och frivillig sektor. Jessica har tilldelats utmärkelsen Årets Inspiratör 2010 av tidningen leva! Författare till boken Klimatkoden. 7

8 incoord informerar och ventilerar åtta NYHETER Incoord utvecklar Uppsala Science Park Vasakronan har påbörjat en förstudie för ett nytt hus i Uppsala Science Park. Huset i kvarteret Löjtnanten ska vara ett tekniskt och funktionellt nav för sin egen och flera omkringliggande fastigheters verksamheter. Incoord bidrar med flera delar i projektet. Det nya huset ska främja utvecklingen av forskningsföretag och få dem att blomstra ut till kommersiellt hållbara verksamheter. Fastigheten ska ha modern teknik, vara flexibel och lätt att förändra till varierande verksamheter. Vasakronan har en förfrågan från landstinget på att hyra 6000 m 2 laboratorier och kontor i huset. Miljömålen för huset ska vara av högsta klass, LEEDcertifiering. Incoord bistår med systemförslag och uppbyggnad, samt att ge förslag på lämplig flexibilitetsnivå för de olika installationerna. Incoord gör även preliminära energi- och klimatberäkningar, samt kostnadsbedömningar för produktionskostnaden. Vi har en lång erfarenhet av att projektera för flexibla och komplexa laboratorier, och speciellt i Uppsalaregionen under de senaste åren, säger Stefan Ängeby, uppdragsansvarig på Incoord. n Incoord skapar energieffektivt recept När Oaxen Skärgårdskrog flyttade sin restaurangverksamhet från ön Oaxen utanför Södertälje till Djurgården i Stockholm ansvarade Incoord för projekteringen. Den nya energieffektiva byggnaden rymmer en restaurang av högsta internationella klass. Det är i ett tidigare slupskjul beläget i varvsområdet mellan Gröna Lund och bron till Beckholmen som Agneta Green och Magnus Ek gör sin nya krogsatsning. För ändamålet revs och i princip återuppbyggdes exteriören helt. Inuti matchar lokalerna den omkringliggande miljön. och spillvatten. På grund av den känsliga miljön och begränsningar i byggnadens volym ställdes stora krav på projekteringen, för att matcha restaurangens behov. En annan viktig del av projekteringen var att ha noga koll på ljudnivån från installationerna, eftersom de intilliggande fastigheterna inrymmer bostäder. Incoord hjälper till att utveckla fastighet I Vattenfalls tidigare huvudkontor i hörnet Sturegatan/Humlegårdsgatan i Stockholm hjälper Incoord till att hitta lösningar på hur fastigheten ska kunna hyras ut till fler hyresgäster. Uppdraget består bland annat av att utveckla olika hyresanpassningar för både el och vvs. n Interiören matchar omgivningarna med en marinindustriell stil. Restaurangen erbjuder plats för 30 gäster i matsalen och ytterligare 70 i en mer informell avdelning. Under sommarmånaderna har vi en uteservering med lika många platser längs Djurgårdskajen, säger krögare Agneta Green. Incoord fick i uppgift att projektera byggnadens system avseende värme, kyla, luftbehandling samt tapp- Det har varit ett kul projekt i en nu renoverad del av Djurgården som tidigare har stått och förfallit under årtionden, säger Martin Silfvering, uppdragsansvarig på Incoord. Jernhusen och Incoord lastar om Jernhusen bygger helt nya omlastningscentraler i Årsta för distribution av livsmedel. Centralerna, där omlastning ska ske mellan tåg-lastbil och lastbillastbil, rymmer såväl varm-, kall- som fryslager. Incoord deltar i projektet genom att ta fram handlingar för installationer avseende kyla, värme, värmeåtervinning från kylmaskiner, luftbehandling samt tapp- och spillvatten. n Installationskonsult med stark miljömission Incoord är en installationskonsult med specialistkompetens inom vvs, elektroteknik samt energi och systemintegration. Genom helhetsperspektiv, engagemang, enkelhet och nytänkande skapar vi lösningar som får människor, hus och miljö att må bra på lång sikt. Genom åren har vi genomfört tusentals uppdrag: laboratorier, sjukhus, centrumanläggningar, utbildningslokaler, hotell/ konferens anläggningar, kontor och bostäder. Många av projekten har varit mycket stora och ställt särskilda krav på unika lösningar. Golfvägen 4B. Box 512, Danderyd. Tel , Fax

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons bygg för framtiden Forum för morgondagens byggindustri mars 2012 Projektledning viktigt med rätt kompetens Kraftvärme 33 miljarder till utbyggnad

Läs mer

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Engagemanget och kompetensen hos Vasakronans medarbetare är nyckeln till vårt framgångsrika hållbarhetsarbete. styrning Vasakronans uppdrag från samheten

Läs mer

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan.

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan. Årsredovisning 2014 STOCKHOLM DECEMBER 2014 Engagemanget för oss framåt Stockholm växer och det betyder att staden både behöver nya bostäder och skolplatser. För SISAB:s del innebär det att vi bygger om,

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Hållbara lösningar. i ORD&BILD. när Stockholm växer

Hållbara lösningar. i ORD&BILD. när Stockholm växer i ORD&BILD 2013 Hållbara lösningar när Stockholm växer NORRA DJURGÅRDSSTADEN Miljöstadsdel i världsklass OAXEN KROG & SLIP Ekologi och gastronomi möts på Djurgården NYBYGGE I LILJEHOLMEN Smarta processer

Läs mer

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande 12 Marknad 18 Kunder

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna KKLIMATKOMMUNERNA Vi vill dela 2 med oss Trähusbyggare i 4 världsklass Kommunernas 6 klimatpåverkan Byggkrav 8 eller dialog Vi valde Klimatkommunerna

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE Vad som påverkar kundernas val av bostäder Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2013

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ

KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ Nr 39. 2015 KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ Stadens Dike 7: Flexibel ventilation redo för alla scenarier TQI erbjuder ny tjänst Nu får husen ID-kort Bussdepåer synades inför upphandling Ny bilhall värms från

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

Coor är med och driver utvecklingen

Coor är med och driver utvecklingen Nr 2 Oktober 2009 Ledare - Staffan Ebenfelt Coor är med och driver utvecklingen En bra serviceleverantör måste ligga i framkant av utvecklingen. Det är nödvändigt för att kunna förstå kundernas utmaningar

Läs mer

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2012 festmingel Sprakande invigning av Clarion Hotel Post sid 14 ny organisation Peab växlar om för att kunna växla upp sid 16 maria hernroth

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Framtiden har flytande gas i tankarna. En adress som förpliktigar 3. Hårda krav på billigt boende 5. Tidningshus med öppna spjäll 8

Framtiden har flytande gas i tankarna. En adress som förpliktigar 3. Hårda krav på billigt boende 5. Tidningshus med öppna spjäll 8 En adress som förpliktigar 3 Hårda krav på billigt boende 5 Tidningshus med öppna spjäll 8 Framtiden har flytande gas i tankarna En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Invigning av kontoret

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer