EU:s nya energidirektiv kräver kraftfulla åtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU:s nya energidirektiv kräver kraftfulla åtgärder"

Transkript

1 41 mm 41 mm 28 mm 43 mm 42 mm 23 mm 41 mm 55 mm 94 mm 252 mm NummeR Cradle år av framsteg to Cradle för bygger människa, en hållbar hus framtid och miljö I början av mars 1983 grundas Incoord. Sid 4-5. EU:s nya energidirektiv kräver kraftfulla åtgärder Europa måste bli bättre på att omvandla, distribuera och använda energi. SIDAN 3 Storslagna planer för Norra Djurgårdsstaden Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Läs mer. SIDAN 2 Vi får människor, hus och miljö att må bra

2 incoord informerar och ventilerar två trettio Vi kan nu blicka tillbaka på 30 framgångsrika, minnesvärda och roliga år. I uppstarten av Incoord i mars 1983 bestod Incoord av fem entusiastiska yngre män. Idag 30 år senare består Incoord av närmare 80 ambitiösa medarbetare. Tillväxten har nästan uteslutande skett organiskt genom anställningar av framförallt yngre medarbetare. Även om Incoord från början var ett konsultbolag med enbart verksamhet inom vvs, så fanns idéerna om att så småningom integrera el och IT i verksamheten. Verksamheten idag är betydligt bredare och omfattar hela installationssidan inklusive miljö, energi och hållbar utveckling. Incoords första uppdrag var projektering av vvs-installationer för ombyggnad av vårdcentralen i Eskilstuna city. Södermanlands Landsting var också Incoords enskilt största kund under de första åren med ett flertal projekt vid sjukhusen i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Genom åren har Incoord framgångsrikt medverkat i såväl prestigefyllda och spännande som annorlunda projekt. Ett av de mer spektakulära och udda projekten är projekteringen av tolv stycken flygledartorn i Sibirien med dimensionerande utetemperaturer på lägre -40 o C. Ett annat udda projekt är ett stort bryggeri i Tasjkent, Uzbekistan. I Stockholm har vi medverkat vid ett flertal kända byggnader så som Kista Science Center, Postens nya huvudkontor, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm Waterfront, Täby Centrum m.fl. Incoord har alltid haft filosofin att arbete måste vara roligt och arbetshjälpmedlen skall vara enkla och användarvänliga. Därför arbetade vi under hela 80-talet med Appledatorer som var, och är, mycket användarvänliga. Apple å sin sida hade en ambition om att komma in mer på tekniksidan där PC härskade. Som ett av få teknikföretag började vi att sälja Macintoshdatorer och utveckla tekniska program för byggbranschen. Du kan läsa mer om samarbetet och andra projekt på mittuppslaget. Som företag bygger Incoord på ett antal enkla men mycket viktiga grunder. En av dessa grundpelare är att det måste vara roligt att arbeta. En annan är att kunden alltid skall känna förtroende för oss som företag. Vi har också en långsiktig strategi om att företaget skall vara ett starkt, oberoende och framgångsrikt företag ägt av nyckelpersoner inom företaget. Vi bygger nu vidare på dessa värden och ser med entusiasm och tillförsikt fram emot de kommande 30 åren. Olle Edberg Vd Incoord Storslagna planer för Norra Djurgårdsstaden Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden med planer för nya bostäder och arbetsplatser. teftersom den nya miljöstadsdelen ligger i ett av Stockholms miljöprofilerade områden, ställs höga krav på ekologiska mål och klimatanpassning. Stockholm kommer att vara en miljonstad runt år 2024 (idag är staden drygt invånare). Ett steg till att möta behovet av nya bostäder, arbetsplatser, grönområden, kultur och idrott är Norra Djurgårdsstaden, ett område som sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder. Planeringen av stadsdelen inleddes redan i början av 2000-talet och de första bostäderna började byggas i maj 2011 med inflyttning hösten I förlängningen byggs, förutom fler familje- och studentbostäder, även Värtapiren och en passagerarterminal som planeras att stå klar En klimatanpassad stadsdel Miljömålen för Norra Djurgårdsstaden är högt ställda: stadsdelen ska vara klimatanpassad och fri från fossila bränslen år Redan 2020 ska koldioxidutsläppen understiga 1,5 ton per person och år. Energikraven på fastigheterna är maximalt 55 kwh/m 2 och år, där elanvändningen för fastighetselen inte får överstiga 15kWh/m 2 och år. Incoord har ansvarat för kvarteren Hornslandet, Töfsingedalen och Stora Sjöfallet. Utöver el, vvs-projektering och energi- och klimatsimulering har man hanterat uppföljning och samordning av Miljöbyggnadsklassificeringen samt styr- och övervakningsprojekteringen. Ett extra utmanande uppdrag Två av de ansvariga för projekt Hornslandet och Töfsingedalen på Incoord är Johan Thorstensson och Hans Göransson. De anser båda att de många olika kraven tillsammans har skapat ett utmanande och spännande uppdrag, där Incoords tidigare samarbeten med Stockholmshem givit en bra erfarenhetsgrund. FORTS. SIDAN 6 2

3 TRE incoord informerar och ventilerar ENergieffektivitet EU:s nya energidirektiv kräver kraftfulla åtgärder Europa måste bli bättre på att omvandla, distribuera och använda energi. Förra året enades Ministerrådet och Europaparlamentet om det nya europeiska energieffektiviseringsdirektiv som trädde i kraft i december 2012; ett direktiv som innebär stora utmaningar för bland annat Sverige. Det övergripande målet för det nya energieffektiviseringsdirektivet är att EU som helhet ska uppnå 20 procent förbättrad energieffektivitet till Vägen dit går via vägledande delmål, bland annat en besparing i slutanvändningen av energi med nio procent till Det specifika målet ser Sverige ut att klara. För att klara det övergripande målet krävs dock att de svenska ansträngningarna ökar radikalt i alla samhällsled. Det skriver Erik Brandsma från Energimyndigheten i en debattartikel i Dagens Industri. Det krävs inte bara ny lagstiftning utan också frivilliga insatser. Framför allt är det industrin och byggsektorn som ligger efter, skriver Erik Brandsma i artikeln. Det krävs initiativ. Och de krävs nu. Enligt Brandsma krävs initiativ från hela samhället, inklusive regeringen, industrierna, fastighetsägarna och energibolagen. Och de krävs nu snarare än senare. Energimyndigheten har tagit fram flera åtgärdspaket för energieffektivisering, som bygger på befintliga styrmedel i något modifierad form. Stort fokus ligger på industrin och byggsektorn. Det finns en stor potential för energieffektivisering inom fastighetssektorn. Att bygga för billigt nu kan ge mycket höga energikostnader i framtiden, fortsätter Brandsma. Ett annat viktigt led i att uppnå kraven till 2020 är kunskapsspridning och vidareutbildningar inom byggbranschen. Build Up Skills Sverige är ett EU-finansierat projekt som har analyserat behovet av kompetensutveckling inom byggbranschen. I projektet konstateras att cirka hantverkare och installatörer behöver vidareutbildas för att Sverige ska klara de framtida kraven. Energimyndigheten och byggbranschen har tagit fram en gemensam handlingsplan som presenterades på Nordbygg Ecoforum i Stockholm den 13 mars i år. Förutom förslag på åtgärder har handlingsplanen även identifierat ett antal nyckelaktörer, från myndigheter till branschorganisationer, som är viktiga för att kunskapen ska lyftas. För trots att möjligheten till vidareutbildningar är relativt liten, är efterfrågan stor. De yrkesarbetare och arbetsledare vi har träffat i arbetet med handlingsplanen har tydligt beskrivit behoven av en bättre helhetsförståelse för ett energieffektivt byggande och bättre kommunikation i projekten, skriver Lars Tullstedt vid Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande rörande Build Up Skills Sverige. Vi på Incoord välkomnar att frågan om energieffektivisering kommer allt högre upp på agendan. Som Sveriges ledande energi- och klimatkonsult anstränger vi oss hårt för att bidra till att kunskapen om hur man bygger energieffektivt ökar. Fler aktörer som samverkar för att nå de utmanande men nödvändiga målen som EU har satt upp är enbart positivt. 3

4 incoord informerar och ventilerar fyra 30 år av framsteg för människa, hus och miljö. resan börjar Astrid Lindgrens barnsjukhus Ett spännande projekt där vi fick använda vår gedigna erfarenhet av sjukhusprospektering för att utveckla ett sjukhus anpassat efter små människor! teknikutveckling och samarbete med apple I mars 1983 grundas Incoord av Ingemar Nordenadler, Hans Göransson, Olle Edberg, Per-Anders Åström och Roland Johansson. Incoord har alltid legat i framkant inom IT med särskild fokus på användarvänlighet. En nytänkande tekniksatsning var att alliera sig med Apple, både som återförsäljare och ett samarbete där Incoord hjälpte Apple att utveckla tekniska program incoord bygger Saudipalats Stora kunder Astra Zeneca, JM och Locum var tidigt stora kunder som har fortsatt sitt samarbete med Incoord under årens lopp. I slutet av 80-talet fick Incoord chansen att etablera sig i Saudiarabien, då vi fick i uppdrag att rita ett palats åt en saudiarabisk prins. Samtidigt startades ett servicebolag i Saudiarabien som skulle sköta drift och underhåll av sjukhusbyggnader. Klimatet allt viktigare köpcentrum Köpcentrum är och har varit en stor del av vår verksamhet. Täby Centrum och Skärholmen centrum är ett par av många exempel. En viktig fråga för framtiden är klimatet: kraven från våra kunder ökar och miljöklassificeringar blir allt viktigare. Vår mission är att bidra till ett hållbart samhälle där ekonomi, sociala frågor och energieffektivitet integreras. 4

5 fem incoord informerar och ventilerar Flygledartorn Sibirien Ett uppdrag där vi fick hålla huvudet särskilt kallt var när Incoord fick ansvaret att projektera flygledartorn i den extremt krävande miljön i Sibirien. Bryggeri Carlsberg Uzbekistan Ett av våra mer annorlunda projekt var när Carlsberg öppnade bryggeri i Uzbekistan med Incoord som samarbetspartner. Synergihuset, Incoord vann tävlingen När Akademiska Hus skulle projektera för ett nytt hus vid KTH, bjöd man in tre ledande teknikkonsulter istället för enbart arkitekter. Incoord vann, då man tillsammans med en arkitekt skapat en samverkan mellan natur, byggnad och teknik. Ur Akademiska Hus motivering för vinsten: Förslaget präglas av en experimentlusta och nytänkande, utan att för den skull ge avkall på de arkitektoniska värdena. Incoord utvecklar sjukhus Prospektering och utveckling av vård-, akut- och operationsmiljöer är en av våra specialiteter med Regionsjukhuset i Skåne, Hybridsalen på Karolinska som några exempel st Green Building Award Mall of Scandinavia Just nu är vi med och utvecklar Skandinaviens största köpcentrum: m 2 galleria med över m 2 butiksyta. Invigning av gallerian är planerad till hösten åren går. målen består. Incoord startade med målen att ha kul och att engagera och utveckla personalen. De målen består än idag, 30 år senare: våra medarbetare ska ha roligt och våra kunder ska vara mer än nöjda. En utmärkelse vi är särskilt stolta över är när Incoord tillsammans med Vasakronan samt vann EU:s prestigefyllda miljöpris Green Building Award Year Priset delas ut till betydande energibespar ingsprojekt av The European Green Building Programme. VI FÅR MÄNNISKOR, HUS OCH MILJÖ ATT MÅ BRA SINCE 1983 INCOORD 30 YEARS

6 incoord informerar och ventilerar sex NORRA djurgården forts Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden med planer för nya bostäder och arbetsplatser. Vi har arbetat framgångsrikt med Stockholmshem tidigare och har fått flera uppdrag med fokus på just energianvändning. En extra utmaning i det här projektet, förutom energioch miljöhänsynen, är att husen består av många olika nivåskillnader i gatuplan och källarplan, säger Hans Göransson. Kvarteren Hornslandet och Töfsingedalen ska uppnå den näst högsta miljöklassificeringen, Miljöbyggnad Silver. Samtidigt ska de självklart vara attraktiva fastigheter och kombinera effektivitet med stil. Förutom de vanliga kraven som ställs i samband med vvsprojektering behövde vi hantera de särskilt hårda energikraven. Samtidigt har vi självklart estetiken i åtanke, vilket har en stor tyngd i just de här projekten. Vi har helt enkelt varit tvungna att hitta de smartaste och snyggaste lösningarna, säger Johan Thorstensson. Särskilt höga miljökrav Stora Sjöfallet består av en utbyggnad av bostäder längs Husarviken. Incoord ska projektera huvudhandlingar för vvs- styr och elinstallationer. Även här ställs särskilt höga miljökrav; NCC ska till exempel klassa sin fastighet som Miljöbyggnad Guld. Ansvarig för Stora Sjöfallet på Incoord är Kjell Andersson. Vi har varit med från ett tidigt skede och har bistått alla tre byggherrar i kvarteret med planering av garage, gård och serviceanslutningar, förklarar Kjell Andersson. Den nya stadsdelens miljöprofil har inneburit särskilda krav på både energi- och dagvattenlösningar. Vad gäller just dagvattnet så har det dimensionerats för så kallat 10-årsregn (regnmängder som återkommer vad 10:e år) och klimatfaktor 1,2 (att klimatförändringar kan komma att öka regnmängden med en viss faktor). En del av energikravet är att 30% av fastighetselen ska produceras lokalt, vilket kommer att lösas med solceller. För att klara kraven gällande dagvatten så ska allt dagvatten fördröjas på tak och gårdar, vilket har medfört speciella lösningar, säger Kjell Andersson. incoord växer Vi fortsätter att utvecklas som Sveriges ledande energioch klimatkonsult. Sedan årsskiftet har vi anställt elva nya medarbetare som på olika sätt bidrar till vår verksamhet och projektering. 6

7 sju incoord informerar och ventilerar Att uppnå Miljöklass Guld ställer extra stora krav på installationer och anläggningar. Bild: Fabege.se Incoord projekterar Miljöbyggnad i guldklass När Fabege planerar för kvarter Skeppshandeln 1 i Hammarby Sjöstad gör man det med högsta miljöklassificeringen Miljöbyggnad Guld i sikte. Incoord hjälper Fabege med projektering av byggnaden som ska rymma såväl hotell, lägenhetshotell, kontor som butiker. Ett hotell om cirka 350 rum, ett lägenhetshotell om cirka 35 rum, kontor på ungefär m 2 och flera butiker det är många hyresgäster som ska få nöjet att bo i den nya miljöbyggnaden i Hammarby Sjöstad. Och fler kan det bli, Fabege har även en option på påbyggnad av cirka m 2. Incoord har sedan tidigare ett väletablerat samarbete med Fabege och har fått i uppdrag att utföra system- och förfrågningshandling sanitet, värme, kyla, luftbehandling samt styr och övervakning. Vårt uppdrag har i huvudsak varit att utföra projektering av vvs, inklusive styr- och övervakning till fullt färdig handling. Det är ett uppdrag med särskilda krav, beroende på den höga miljöklassificeringen, säger Hans Göransson, uppdragsansvarig på Incoord. Att uppnå Miljöklass Guld ställer extra stora krav på installationer och anläggningar. Energifrågan har till exempel varit i fokus i detta uppdrag, säger Hans Göransson. Bild: Fabege.se 30 år framåt! u när Incoord firar 30 års-jubileum passar vi på att be Jessica Cederberg Wodmar, hållbarhetscoach på JCW Hållbar Kommunikation, om en spaning gällande vad branschen bör ha extra koll på framöver: Jag ser tre tydliga saker som kommer att vara fokus de kommande åren. Hållbart byggande är i framtiden ett måste. Att bygga, och bygga om, utifrån att det ska generera plus i energi. Materialen ska vara miljömärkta, hållbara samt enkla att återanvända och återvinna. Människorna som bygger, bor och jobbar med husen ska må bra på alla plan. Det är den lönsamma vägen framåt som också ger direkta mätbara resultat. Vatten kommer att bli en viktigare fråga även här i Sverige. Det kommer att gälla allt från vattenbrist, översvämningar, skyfall, rent vatten, återanvändning av vatten till att samla in och använda regnvatten. Kopplat till byggande är det extra intressant då det går att göra mycket om man tänker och planerar rätt från början. Det tredje området är de planetära gränserna; d.v.s. jorden som helhet med begränsade resurser uppdelade inom nio olika problemområden. Vi vet allt för lite idag om hur allt hänger ihop och här jobbar forskarna verkligen på att hitta kunskap och lösningar som gäller både beteende och teknikutveckling. Byggsektorn har en viktig ledarroll att ta för att hitta de smartaste, hållbaraste och lönsammaste lösningarna de kommande trettio åren. Jessica Cederberg Wodmar är hållbarhetskonsult och kommunikationsexpert med över 23 års erfarenhet från statlig, kommunal, privat och frivillig sektor. Jessica har tilldelats utmärkelsen Årets Inspiratör 2010 av tidningen leva! Författare till boken Klimatkoden. 7

8 incoord informerar och ventilerar åtta NYHETER Incoord utvecklar Uppsala Science Park Vasakronan har påbörjat en förstudie för ett nytt hus i Uppsala Science Park. Huset i kvarteret Löjtnanten ska vara ett tekniskt och funktionellt nav för sin egen och flera omkringliggande fastigheters verksamheter. Incoord bidrar med flera delar i projektet. Det nya huset ska främja utvecklingen av forskningsföretag och få dem att blomstra ut till kommersiellt hållbara verksamheter. Fastigheten ska ha modern teknik, vara flexibel och lätt att förändra till varierande verksamheter. Vasakronan har en förfrågan från landstinget på att hyra 6000 m 2 laboratorier och kontor i huset. Miljömålen för huset ska vara av högsta klass, LEEDcertifiering. Incoord bistår med systemförslag och uppbyggnad, samt att ge förslag på lämplig flexibilitetsnivå för de olika installationerna. Incoord gör även preliminära energi- och klimatberäkningar, samt kostnadsbedömningar för produktionskostnaden. Vi har en lång erfarenhet av att projektera för flexibla och komplexa laboratorier, och speciellt i Uppsalaregionen under de senaste åren, säger Stefan Ängeby, uppdragsansvarig på Incoord. n Incoord skapar energieffektivt recept När Oaxen Skärgårdskrog flyttade sin restaurangverksamhet från ön Oaxen utanför Södertälje till Djurgården i Stockholm ansvarade Incoord för projekteringen. Den nya energieffektiva byggnaden rymmer en restaurang av högsta internationella klass. Det är i ett tidigare slupskjul beläget i varvsområdet mellan Gröna Lund och bron till Beckholmen som Agneta Green och Magnus Ek gör sin nya krogsatsning. För ändamålet revs och i princip återuppbyggdes exteriören helt. Inuti matchar lokalerna den omkringliggande miljön. och spillvatten. På grund av den känsliga miljön och begränsningar i byggnadens volym ställdes stora krav på projekteringen, för att matcha restaurangens behov. En annan viktig del av projekteringen var att ha noga koll på ljudnivån från installationerna, eftersom de intilliggande fastigheterna inrymmer bostäder. Incoord hjälper till att utveckla fastighet I Vattenfalls tidigare huvudkontor i hörnet Sturegatan/Humlegårdsgatan i Stockholm hjälper Incoord till att hitta lösningar på hur fastigheten ska kunna hyras ut till fler hyresgäster. Uppdraget består bland annat av att utveckla olika hyresanpassningar för både el och vvs. n Interiören matchar omgivningarna med en marinindustriell stil. Restaurangen erbjuder plats för 30 gäster i matsalen och ytterligare 70 i en mer informell avdelning. Under sommarmånaderna har vi en uteservering med lika många platser längs Djurgårdskajen, säger krögare Agneta Green. Incoord fick i uppgift att projektera byggnadens system avseende värme, kyla, luftbehandling samt tapp- Det har varit ett kul projekt i en nu renoverad del av Djurgården som tidigare har stått och förfallit under årtionden, säger Martin Silfvering, uppdragsansvarig på Incoord. Jernhusen och Incoord lastar om Jernhusen bygger helt nya omlastningscentraler i Årsta för distribution av livsmedel. Centralerna, där omlastning ska ske mellan tåg-lastbil och lastbillastbil, rymmer såväl varm-, kall- som fryslager. Incoord deltar i projektet genom att ta fram handlingar för installationer avseende kyla, värme, värmeåtervinning från kylmaskiner, luftbehandling samt tapp- och spillvatten. n Installationskonsult med stark miljömission Incoord är en installationskonsult med specialistkompetens inom vvs, elektroteknik samt energi och systemintegration. Genom helhetsperspektiv, engagemang, enkelhet och nytänkande skapar vi lösningar som får människor, hus och miljö att må bra på lång sikt. Genom åren har vi genomfört tusentals uppdrag: laboratorier, sjukhus, centrumanläggningar, utbildningslokaler, hotell/ konferens anläggningar, kontor och bostäder. Många av projekten har varit mycket stora och ställt särskilda krav på unika lösningar. Golfvägen 4B. Box 512, Danderyd. Tel , Fax

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad.

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INCOORDS RESULTATGARANTI Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INFUTURE: Projektorienterad och unik arbetsmodell som ger dig resultatgaranti. Det som gör arbetsmodellen

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

NYA HOVÅS. Primo PROJEKT: PRIMO I NYA HOVÅS

NYA HOVÅS. Primo PROJEKT: PRIMO I NYA HOVÅS NYA HOVÅS Primo PROJEKT: PRIMO I NYA HOVÅS ADRESS: BJÖRKLUNDAVÄGEN BYGGSTART: VÅREN 2015 INGEN JOBBAR SOM DU Primo är inte bara en naturlig entré till det expansiva området Nya Hovås. Det är en byggnad

Läs mer

Adress Pyramidvägen 7

Adress Pyramidvägen 7 Fina kontorsytor med bra ljusinsläpp mitt i Arenastaden! Typ Kontor Storlek 283 kvm Adress Pyramidvägen 7 Område Solna/Arenastaden Omgivning Arenastaden är under utveckling och inom några år kommer Sveriges

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 1 280 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal på plan

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 The Capital of Scandinavia Kunskap förstå strategi - agera 14/10/2013 The Capital of Scandinavia PAGE 2 Kunskap - Material som tagits fram tidigare Strategi - Klimatanpassning

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Yta: 130 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ynglingen 10 Sidan 1 (5) Om lokalen Fantastiskt fin lokal på andra våningen med utsikt över Sibyllegatatan.

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016.

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016. Lokalfakta Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm Byggnadsår: 2014 Lokalyta ca: 58-75 kvm Rumshöjd ca: 3,28 meter brutto Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016 Kontakt: JM

Läs mer

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Energitjänster Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014 Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Föredragen kommer att handla om: 1. Utveckling av portfölj och affärsmodeller Varför har vi Energitjänster på Göteborg

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 På Briggen vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. Vårt arbete med hållbarhetsfrågor är en viktig komponent för att nå dit. Hållbarhetsperspektivet som

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Möjlighet till eget, nybyggt hus om ca 5 000 kvm modernt kontor med egen stor terrass invid Sickla och Hammarby

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Yta: 157 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Bocken 47 Sidan 1 (5) Om lokalen Härligt kontor på hörnet av Norrlandsgatan/Lästmakargatan som kommer

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

CITY OF STOCKHOLM 2011-10-20 PAGE 1

CITY OF STOCKHOLM 2011-10-20 PAGE 1 PAGE 1 Hållbara Järva! Lisa Enarsson Stockholm miljöhuvudstad 2010 Fosilbränslefri stad 2050 Hög andel kollektivtrafik Trängselavgifter 2006 Hammarby Sjöstad miljöprofilerat följt av nya miljöprofilerade

Läs mer

Hållbara Järva! Stockholm miljöhuvudstad 2010. Lisa Enarsson

Hållbara Järva! Stockholm miljöhuvudstad 2010. Lisa Enarsson PAGE 1 Hållbara Järva! Lisa Enarsson Stockholm miljöhuvudstad 2010 Fosilbränslefri stad 2050 Hög andel kollektivtrafik Trängselavgifter 2006 Hammarby Sjöstad miljöprofilerat följt av nya miljöprofilerade

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan.

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Välkommen till Frihamnen! Frihamnen är den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborgs innerstad. Här har

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen...

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Lindholmen Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Förmodligen stöter du på en blivande kund eller samarbetspartner redan på färjan över älven. Till lunch kommer du i samspråk med några branschkollegor

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Delegationen för hållbara städer Regeringsuppdrag 2008 2012 Verka för hållbar utveckling av städer, tätorter

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166 Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Typ Kontor Storlek 160 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Lokalbeskrivning Är ni ute

Läs mer

SOLNA/ARENASTADEN. Evenemangsgatan 23, Solna/Arenastaden 101-313 kvm. Butiksläge mitt i Arenastaden! Yta: 101-313 kvm Typ av lokal: Butik

SOLNA/ARENASTADEN. Evenemangsgatan 23, Solna/Arenastaden 101-313 kvm. Butiksläge mitt i Arenastaden! Yta: 101-313 kvm Typ av lokal: Butik Butiksläge mitt i Yta: 101-313 kvm Typ av lokal: Butik Sidan 1 (7) Om lokalen Butiksentrén mot Evenemangsgatan är tydlig och väl annonserad. Som besökare möts man av en varm känsla som förmedlas genom

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Ytterman Projekt AB Projekteringsledare. R. Söderberg Bygg Platschef/affärschef. NCC Bostad Platschef

Ytterman Projekt AB Projekteringsledare. R. Söderberg Bygg Platschef/affärschef. NCC Bostad Platschef Curriculum Vitae Namn: Thomas Hvitfeldt Födelsedatum: 6 juni 1966 Mobil: 070-623 00 78 Mail: thomas@yttermanprojekt.se Sammanfattning: Gymnasieingenjör från 4-årig teknisk bygg. Har jobbat som entreprenör

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Hangövägen 25, Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Ledig yta Typ: Kontor 240 m 2 Antal arbetsplatser: 12-15 Byggt/ombyggt:

Läs mer

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

Kunskap om kunskapsmiljöer

Kunskap om kunskapsmiljöer Miljöer för forskning, utbildning och innovation. Inget annat. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för kunder över hela landet när vi tillsammans

Läs mer

KONTOR 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5

KONTOR 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5 269M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSSTRANDEN 5 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Rålambsvägen 17, Kungsholmen 235 kvm

STOCKHOLMS INNERSTAD. Rålambsvägen 17, Kungsholmen 235 kvm Nyrenoverad kontorslokal i DN-skrapan med stora fönster och generöst ljusinsläpp. Mosaikparkett i ek och ljusa träglaspartier ger karaktär. Yta: 235 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trängkåren

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Juli December 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer