Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, kl 13:00-16:30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala pensionärsrådet 13 juni 2013 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, kl 13:00-16:30."

Transkript

1 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, kl 13:00-16:30. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Vestin Omsorgsnämnden Uno Tjernström Omsorgsnämnden - 15:45 Maude Eriksson, ers Omsorgsnämnden 15:45- för Uno Tjernström Edit Persson, ers Humanistiska nämnden för Susanne Sturk Gerd Persson Samhällsbyggnadsnämnden Jan Blomqvist Kultur- och fritidsnämnden Anita Danielsson Kommunstyrelsen Ulf Nordin, ers Kommunstyrelsen för Lena Kvarnström Lars Holmström PRO Rolf Lindström, ers PRO för Christer Nyberg Gösta Andersson, ers PRO för Sven-Olof Byström Åke Forsberg PRO Margareta Nyberg PRO Justerare Plats och tid Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Instans Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Ulla Nordin Anna-Belle Strömberg John-Erik Westman BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslaget tas ned

2 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) Beslutande Barbro Johansson SKPF Gunilla Rödin, ers SKPF för Betty Neidebro John-Erik Westman SPF Per Mattis Nyberg SPF Ej tjänstgörande Maude Eriksson Omsorgsnämnden -15:45 John Nilsson Samhällsbyggnadsnämnden Sven-Erik Johansson PRO Ingrid Andersson SPF Övriga deltagare Peter Holmqvist 15 Roger Burland 16 Ulla Holmberg 17 Ulla Nordin

3 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) 14 Öppnande, dagordning, justering Sammanträdet öppnas av ordföranden. Förslag till dagordning godkänns. Att jämte ordföranden justera protokollet utses John-Erik Westman. 15 Örnsköldsvik idag och i framtiden Tillväxtchef Peter Holmqvist, kommunledningsförvaltningen informerar. Han är ansvarig för tillväxtfrågorna i kommunen. Han tar oss med på en resa in i framtiden med stor entusiasm och berättarglädje. Här i Örnsköldsvik är framtidstron stark. Nya företag startas och byggkranar snurrar. Detta präglar den goda stämningen och klimatet mellan människor. Peter redogör för de större investeringar som har gjorts i stan med omnejd. Bostäder på Hamnplan, ca 250 Mkr. Etanolpiloten, ca 115 Mkr. Utbyggnad flygplatsen, ca 85 Mkr. Golfbana, ca 50 Mkr. Paradisbadet, ca 30 Mkr. Köpmanholmen sanering, ca 185 Mkr. Sjukhus, ca 400 Mkr. Multiarena, ca 250 Mkr (Fjällräven Center). Gallerior, ca 250 Mkr. Energikombinat, ca Mkr. ICA Kvantum/Coop/Willys/Jysk/Lidl/Elgiganten/JULA m fl, ca 200 Mkr. Bostäder Kusthöjden, ca 100 Mkr. En skärgård i världsklass, ca 65 Mkr. Hotellsatsningar på Ulvön, ca 40 Mkr. Hyresbostäder södra infarten, ca 55 Mkr. Nybergs, Sjögatan, ca 300 Mkr. Resecentrum, ca 200 Mkr. BAE, Gullänget, ca 160 Mkr. Akzo Nobel, ca 130 Mkr. Domsjö Fabriker, ca Mkr.

4 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) Nordic Flanges, Bergströms Nya Mek, Gålnäs industriområde, ca 25 Mkr. Elite Hotell, ca 150 Mkr. Vindin vindkraftpark, Mkr. Ting 1, bostäder, 120 Mkr. Sanmina industrilokaler, ca 50 Mkr. Brandstation, ca 80 Mkr. Fotbollshall, ca 18 Mkr. Sammanlagt drygt 7 mdkr exkl Botniabanans 20 mdkr. Det nya Elite hotell var nödvändigt för vårt näringsliv och även för oss privatpersoner eftersom bristen på hotellrum har varit stort. Elite hotell och Ting 1 Nicklas Nybergs framtidssatsning med bostadsrättslägenheter ovanpå Tingshuset har ritats av två av Sveriges mest erkända arkitekter Gert Wingård och Thomas Sandell. Det byggdes bara två hotell till i Sverige under , ett i Stockholm och ett i Göteborg. Ungdomsarbetslösheten är stor här i Örnsköldsvik. Glädjande nog så kom företaget ComHem hit till stan vilket skapade 300 jobb. Det var Sveriges största etablering förra året. I Gålnäsområdet har vi Sanmina-SCI som är ett stort amerikanskt bolag som gör sjukvårdsutrustning, bl a delar till pacemakers och respiratorer. Där kommer en utbyggnad att ske med nyanställningar. JULA flyttade in i maj Mekonomen kommer att flytta dit där Valla kiosken är idag. Där kan det bli ett 40-tal nya jobb. Biltema är också på gång att flytta hit till stan vilket också kan ge ett tal arbetstillfällen. I höstas invigdes de 30 första vindkraftverken i Solberg. Totalt är 450 st planerade inom tre områden i kommunen: Solberg, Bredbyn och Trehörningsjö. Enligt Peter så är det inte skogs- och verkstadsindustrin som kommer att skapa så många jobb utan idag är det turistnäringen som har den största ökningen. De stora områdena som skulle kunna bli metropoler för Sverigs turistnäring är Årefjällen, Höga Kusten och Swedish Lapland vilka är de stora vinnarna i Norrland i framtiden. Efterfrågan på bostäder är stor. Enligt Peter så har de ett politiskt uppdrag från kommunstyrelsen som kräver att de tillsammans med privata fastighetsägare ska tillförskaffa 200 nya bostäder per år. Huset Mosebacke med 32 lägenheter blev fullbelagt omgående. Rolf Lindström har varit på konferens om äldreboenden både i Stockholm och Karlskrona och nämner ett seniorhus i Karlskrona som var helt fantastiskt med

5 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) all tänkbar utrustning och överkomlig hyra. Gå in på Karlskrona Hem och titta. Enligt Peter så har man också bra äldreboenden i Uppsala och Västerås. Under ett antal år så har man arbetat för att utveckla vår skärgård bl a i Trysunda som har omnämnts som en av Sveriges vackraste öar. Trysunda är ett naturreservat och det är Naturvårdsverket som driver hela gästhamnen. Där har renovering och förlängning av befintlig gästhamnsbrygga utförts även renovering i servicehuset samt nybyggd stuga som är handikappanpassad och reparation av fiskemuseet m m. Den 15 juni kommer vår landshövding och inviger det förändringsarbete som har utförts därute. Peter rekommenderar alla att göra en dagsutflykt till denna underbara ö. Världsklass 2015 utvecklingsarbete med deltagare från näringsliv, kommun, organisationer, universitet och boende i Örnsköldsvik arbetar för att möta våra fem utmaningar för fortsatt och långsiktig tillväxt. Örnsköldsviks fem utmaningar: Realisera arbetsmarknadsregionen Gemensam arbetsmarknadsregion med Umeå. Attraktionskraft i en global värld Örnsköldsviks långsiktiga kompetensförsörjning. Klimat - råvaror - energi Klimatsmarta varor och tjänster, energieffektiva produkter från förnybara råvaror. Förnyelse och innovation Stimulera innovationsförmåga, kreativa utvecklingsmiljöer, ökad öppenhet. Utvecklingsarbetet Handlar om att hitta lösningar tillsammans och vara handlingskraftiga. Lars Holmström undrar hur det blir med Folket Park som har sålts till Nicklas Nyberg. Pensionärsrådet anser att det tillhör kulturlivet här i stan att det finns en Folkets Park som är till för folket där föreningslivet kan hyra lokaler för en dräglig kostnad. Peter håller med Lars om detta. Peter visar ett stort bildspel med bl a vackra bilder från våra parker och olika byggnader här i stan vilket uppskattas. 16 Kollektivtrafiken Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Roger Burland informerar. När det gäller

6 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) kollektivtrafiken så har vi en kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för trafiken för både landstingets del och alla 7 kommuner i länet. Nämnden har en omsättning för 2013 på 430 Mkr på kostnadssidan. De räknar med att budgeten för 2014 ska öka med 6,2 % alltså upp till 460 Mkr. Ungefär mellan % betalas via skattsedeln. Inom myndigheten har det tillsatts en taxegrupp som har till uppgift att se över alla taxor för att stimulera åkandet och få ner priserna. De vill försöka få en enighet över kommungränserna eftersom det ligger under deras ansvar. Enligt Roger så står de inför en upphandling om linjetrafiken. De räknar med sådana höjningar att de måste se över vad vi ska ha för trafik, hur mycket trafik har vi råd att ha. Det måste även effektiviseras och bli en bättre ordning på landstingstrafiken. Skrivelsen som pensionärsrådet skickade in angående färdtjänst kommer att tas med vid upphandlingen om färdtjänst år Roger Burland framför en önskan om att få komma och besöka pensionärsrådets möten 1-2 gånger per år, t ex vår och höst för att ge information om saker som är på gång inom samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen spänner över ett så stort område från kollektivtrafiken och trafiken i övrigt till gator och vägar, räddningstjänsten, bygglov, parker, alkoholtillstånd, byggande av rondeller m m. 17 Nyckelfri hemtjänst IT-utvecklare Ulla Holmberg informerar om projektet mobilitet inom omsorgen. Ett verktyg för vårdare och för våra brukare att känna sig trygga. Ulla visar en mobiltelefon vilket är själva verktyget vårdaren kommer att använda sig av och sedan kopplar man på många olika delar på den. Med telefonen kan man alltså både planera, dokumentera, öppna dörrar, göra uppföljningar, informationsöverföringar och kvalitetskontroll. Ulla berättar om flödet som en vårdare kan ha när det här är fullt utbyggt. Hur en dag kan se ut för en personal. Schemat som redan finns ute i verksamheten kommer då att finnas i mobiltelefonen när vårdaren på morgonen tar sin telefon i grupplokalen. Hon/han slår på den och får då sin planering direkt i telefonen. Vårdaren ser där vilka arbetspass hon/han kommer att ha den här aktuella dagen, det är alltså hennes/hans schema. Vårdaren kommer också att se en översikt över hela personalgruppen. Det går även söka personer som är helt nya och få vägbeskrivningar. All den här informationen hämtas från kommunens verksamhetssystem som ligger som grund för den här telefonen.

7 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) Mobiltelefonen har personlig inloggning med användarnamn och lösenord. Den kommunicerar automatiskt med databasen via GPRS. Kommunicerar även med låsenheten via bluetooth. Kommunicerar även i offlineläge. Phoniro Lock är en digital nyckel i mobilen. Syns inte från utsidan och påverkar inte hemförsäkringen. Funktionen är framtagen i nära samarbete med hemtjänsten. Låsenhet: Enkel och snabb montering utan åverkan på dörren. Endast insidan av dörren. Befintliga fästen används. Adaptrar och anpassningar används vid särskiljande dörrmiljöer. Kräver inte fackkunskap. Passar i genomsnitt 98 % av alla lås och dörrmiljöer. Vi är inte först i riket att installera den här låsenheten, det är ett 100-tal kommuner som redan har börjat och det fungerar mycket bra. Fortfarande används också Mobipen som är en penna som skickar information mellan vårdtagaren och grupplokalen. Den måste man bocka när man kommit tillbaka grupplokalen och det är först då man har kunnat läsa den information som man har skrivit. Planering: Idag har man Laps Care som verktyg för styrning av restid, kompetenser, behov och önskemål för att kvalitetssäkra och hantera en effektiv organisation där vårdtagarens behov står i centrum. Närmare hälften av kommunens resor sker i hemtjänsten och genom ruttoptimering kan man bidra till bättre miljö och effektivare körning. Laps Care är anpassat för att kunna fungera i en utvecklad mobil miljö. I databasen: Administreras personal och brukare och tilldelas behörigheter. Där kopplas låsenheten till brukare. Administrationen kan ske lokalt eller centralt i kommunen. Uppgifter från databasen överförs till den mobila enheten via GPRS. Säkerhet: Behörighetssystem för varje användare. Tidsbegränsad behörighet. Automatisk utloggning. Spärra en borttappad eller stulen mobil. All kommunicerad data är krypterad. Rapporter: Uppföljning av levererad vård och omsorg för den enskilda vårdtagaren. Uppföljning av nyckeltal för att följa upp kvalitet i hela verksamheten. Rapporter som ger stöd för bättre planering av verksamheten. Uppföljning av brukartid och kringtid. Uppföljning av utförare inom LOV. Uppföljning av personalkontinuitet. Ekonomiska rapporter.

8 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) Projektets omfattning: Delprojekt 1: Nyckelfri hemtjänst. Införs inom hela kommunen. Delprojekt 2: Insatsregistrering och dokumentation. Delprojekt 3: Dagsschemat synkroniseras med det mobila verktyget. Delprojekt 2 och 3 implementeras successivt. Omfattar ca brukare och ca 650 vårdare. Första delen beräknas vara klar i oktober-november Sedan påbörjas projekt 2. Centrala stan är klar när det gäller nyckelfri hemtjänst vilket innefattar ungefär 500 brukare och 250 vårdare som praktiserar det. Planerat startdatum för projektet var 1 december Planerat slutdatum för projektet är 30 juni Förhoppingen är att projektet fortsätter och implementeras i den ordinarie verksamheten. Kostnaden för första året uppgår till 7 Mkr. Låsen och telefonerna investeras och sedan kommer driften därefter. Kommer att byggas på med olika delar. Ingen återgång till nycklar kommer att ske. 18 Avslut Äldreåret, redovisning Rolf Lindström, Åke Forsberg, Nea-Marie Österlund och Gunilla Rödin ingick i projektgruppen för Äldreåret. Äldreåret är ett projekt som är Europabaserat och ska genomföras i alla Sveriges kommuner. Örnsköldsviks kommun är den enda kommunen i Västernorrlands län som har bedrivit detta. Rolf Lindström betonar en önskan om att detta bör få en fortsättning. 5 punkter ingick i planeringen för Äldreåret: 1. Värdighet, självbestämmande och inflytande. 2. Deltagande i arbetslivet. 3. Deltagande i samhällslivet. 4. Hälsofrämjande aktiviteter. 5. Självständighet, boende och boendemiljöer. Gruppen ger ett stort beröm till initiativtagarna till Äldreåret verksamhetsutvecklare Kristina Fossum och anhörigkonsulent Ingrid Åström som har varit väldigt öppna och behjälpliga inför gruppens synpunkter. Åke Forsberg påtalar att en otrolig marknadsföring har gjorts under hela det här året

9 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) om Äldreåret. Annnonsering har skett i tidningen 7 en gång i månaden. Artiklar har varit införda i ÖA och genom närradion har information gått ut om olika aktiviteter. Ett stort nätverk har varit inkopplat i det hela bl a handikapporganisationer, olika typer av föreningar och vissa privatpersoner har också varit ett stöd för att det här skulle fungera. Ett 20-tal träffar har genomförts med information om bl a: - bo bättre på äldre dar, - om jag vill flytta och sälja huset hur bär jag mig åt och vad är det som gäller, mäklare, - kort och kontanthantering, Swedbank, - medborgardialogen, framtidens äldrevård, - senioruthyrning, - resor för äldre, - gymnastik och träning för äldre, - olika typer av hjälpmedel, - aktiviteter från olika studieförbund, - volontärarbete från olika aktörer, - presentation om Grundsunda framtidsgrupp. - olika typer av hjälpmedel. Föreläsningar om: - diet- och kost för äldre, - diabetes, - geriatrik. 800 personer har besökt dessa träffar. Avslutningsfest för Äldreåret anordnades på Brux den 22 maj. Fyra olika pensionärsorganisationer deltog samt anordnade program för festen. Ingrid Åström hälsade välkommen. Inledningstal hölls av nämndsordförande Jan-Olov Häggström. Anita Olofsson underhöll med ett specialskrivet program om allt det som hänt under Äldreåret. Ronny Sahlén höll i allsången samt spelade upp till dans. Lotteridragning hade anordnats. Avslutningstal hölls av nämndsordförande Anna-Belle Strömberg. Festen blev mycket uppskattad. Enligt ordföranden så finns förslag om att man fortsätter att ha en vecka varje år, en seniorvecka som bör hållas samma vecka varje år och då bör man satsa på att göra någonting tillsammans med pensionärsorganisationerna. Beslut kommer att tas. Kontakt måste då tas med PRO-organisationerna så att inte deras möten sammanfaller med detta. Kristina Fossum och Ingrid Åström kommer att ha en redovisning till humanistiska nämnden den 18 juni och till omsorgsnämnden den 19 juni.

10 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) 19 Nämndsinformation Kultur- och fritidsnämnden Jan Blomqvist informerar. Museet kommer att byggas om för att göra en ny basutställning som ska visa vår kommuns kulturarv. Arbetet med utställningen påbörjades våren 2013 och i maj 2014 ska den nya basutsällningen öppnas för allmänheten. Allt som man har arkiverat på museet kommer att föras över på data och detta beräknas vara klart Ett särskilt lekrum för barn kommer att iordningställas. En nyproducerad film om hamnkranarna och dess historia kommer att ges ut på CD-skiva. Antikvarie Karin Persson och kulturstrateg Bettan Edberg har arbetat med detta. En utbyggnad av Paradisbadet kommer att ske. Pengar har beviljats till skatebanor. Hälsans stig ska prioriteras. Sommardraget söker historieberättare, även de som kanske spelar udda instrument, såg eller dyligt efterfrågas likaså imitatörer. Vid intresse ta kontakt med David Widén. Rolf Lindström efterlyser att kvällsmusik införs i våra vackra parker här i stan. Jan tar med sig frågan. Samhällsbyggnadsnämnden Gerd Persson informerar. Nämndens resultat efter 4 månader uppgår till -7,7 Mkr. Prognosen för hela året är ett underskott på -6,6 Mkr. Pågående arbeten är genomfarten genom stan där parkavdelningen håller på med att ta bort vissa delar av buskaget och plantera nytt. Lasarettsgatan får en upplyftning, nya trottoarer med ny plattläggning. Gång och cykelvägen ute i Järved håller på att förbättras. I Kroksta håller man på med förbättringar av gator och vägar. Miva gräver på vissa ställen sedan kommer gatuarbetarna efter och slutför arbetet. Nämnden har beslutat att namnet på MoDo Skogsgata och Norra Skogsgatan i Domsjö ändras till Bruksgatan respektive Norra Bruksgatan.

11 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) 20 Övriga frågor Skrivelse gällande parboende Pensionärsrådet efterfrågar ett svar på den skrivelse som pensionärsrådet gjorde angående parboende. Enligt ordföranden så tas ärendet upp på omsorgsnämndens sammanträde den 19 juni. Bemanning på äldreboenden På dagens förmöte beslutade man att tillsätta en arbetsgrupp gällande bemanningen i sin helhet på alla äldreboenden. Bakgrunden är uppsägningarna på Lejonbacken vilket har väckt frågan. Gruppen består av Rolf Lindström, Ingrid Andersson, Gunilla Rödin och Barbro Johansson. Sammankallande blir John-Erik Westman. Örnsköldsvik ligger bra till vad det gäller dagbemanning, vi ligger högre än de andra kommunerna i Västernorrland. Däremot ligger vi inte så bra till när det gäller nattbemanning. Förvaltningen kommer att jobba med detta. Ordföranden tar med sig frågan till förvaltningschef Katarina Jensstad och funderar över hur pensionärsrådet ska kunna vara delaktig i det här arbetet. Rådet behöver få kunskap från förvaltningen för att kunna yttra sig i ärendet. Hon delger arbetsutskottet i augusti hur vi ska kunna gå vidare. Besök av kommunalråd Lars Holmström kräver å pensionärsrådets vägnar att ett kommunalråd besöker pensionärsrådet åtminstone 2 gånger per år. Lars Holmström vill till sist säga att han tycker att vår ordförande Anna-Belle har fört fram pensionärsrådet på ett föredömligt sätt. 21 Ordföranden avslutar sammanträdet med att önska alla en jättefin sommar. Nästa sammanträde Tid: Torsdagen den 29 augusti, kl 13:00. Plats: Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan

Kommunala pensionärsrådet 14 juni (8)

Kommunala pensionärsrådet 14 juni (8) Kommunala pensionärsrådet 14 juni 2012 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 10:00-12:45. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Uno Tjernström Omsorgsnämnden Marianne Vestin

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 24 februari ( )

Kommunala pensionärsrådet 24 februari ( ) Kommunala pensionärsrådet 24 februari 2011 1 ( ) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:15. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Westin Omsorgsnämnden Uno Tjernström

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 12 april 2012 1 (11) Kerstin Berglund-Lindgren Kultur- och fritidsnämnden

Kommunala pensionärsrådet 12 april 2012 1 (11) Kerstin Berglund-Lindgren Kultur- och fritidsnämnden Kommunala pensionärsrådet 12 april 2012 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, kl 13:00-16:20. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Vestin Omsorgsnämnden Uno Tjernström

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 13 december 2012 1 (11)

Kommunala pensionärsrådet 13 december 2012 1 (11) Kommunala pensionärsrådet 13 december 2012 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Uno Tjernström Omsorgsnämnden Marianne

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 16 juni 2011 1 (11)

Kommunala pensionärsrådet 16 juni 2011 1 (11) Kommunala pensionärsrådet 16 juni 2011 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-16:15. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Westin Omsorgsnämnden Uno Tjernström Omsorgsnämnden

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 27 oktober 2011 1 (10)

Kommunala pensionärsrådet 27 oktober 2011 1 (10) Kommunala pensionärsrådet 27 oktober 2011 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, kl 13:00-16:10. Beslutande Marianne Vestin Omsorgsnämnden Uno Tjernström Omsorgsnämnden Edit Persson Humanistiska

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50. Marianne Vestin (S) Örjan Forsberg (S)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50. Marianne Vestin (S) Örjan Forsberg (S) Omsorgsnämnd 2012-03-21 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50 Beslutande Anna-Belle Strömberg (S) ordf Göran Algotsson (C) ledamöter Kristoffer Park (S) Anita

Läs mer

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Sten Fransson, Ordförande (S) Maj-Britt Eriksson (SKPF) Rolf Nyhrén (PRO) Ulf Nilsson (SPF) Uno Martinsson (SPRF) Gerd-Else Bergdahl (RPG)

Sten Fransson, Ordförande (S) Maj-Britt Eriksson (SKPF) Rolf Nyhrén (PRO) Ulf Nilsson (SPF) Uno Martinsson (SPRF) Gerd-Else Bergdahl (RPG) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Skive, kl. 13.30 16.10 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maj-Britt Eriksson (SKPF) Rolf Nyhrén (PRO) Ulf Nilsson (SPF) Uno Martinsson

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2013-10-02 38 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Skive kl 13.30-16.00 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande Kommunledningsutskottet Maj-Britt Ericson SKPF Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Pensionärsrådet 2011-11-09 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Pensionärsrådet 2011-11-09 20 2011-11-09 20 Plats och tid Kommunhuset, A-salen kl 10:00-11:45 Beslutande Pia Wårdsäter (S), ordförande Urban Blomster (V) Gert Berlin (PRO), vice ordförande Göran Pettersson (PRO) Marianne Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2015-04-23 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 12:15 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämnden Gösta Öhman,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(8)

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(8) 1(8) Plats och tid: Hövdingasalen, medborgarkontoret, Nödinge Kl. 13:00 16:00 Beslutande: Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Rolf Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18 SAMMANTRÄDESTOKOLL Sida 1(5) 2015-05-18 Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 10.00 11.45 Beslutande Kommunstyrelsen Margareta Lövgren Lisa Dahlberg Äldreomsorgsnämnden Ulla Maj Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2013-12-10 45 Plats och tid Rackstadmuseet kl 13.30-15.30 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande Kommunledningsutskottet Maj-Britt Ericson SKPF Rolf Nyhrén PRO Ulf Nilsson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2012-06-12 9

Kommunala pensionärsrådet 2012-06-12 9 Kommunala pensionärsrådet 2012-06-12 9 Plats och tid Hjernet, 2012-06-12 kl. 09.00-11.30 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO Ulf Eklund, PRO Siv Gustavsson,

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8

Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8 Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8 Plats och tid Hjernet, 2013-05-21 kl. 10.00-11.25 Beslutande Övriga deltagande Tom Rymoen (M), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO Ulf Eklund, PRO Siv

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund 1(10) Sammanträdesdatum: 2015-02-16 Plats och tid C-salen, kl 13:30-16:30 Beslutande Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2013-04-09 12 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl.13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande Kommunledningsutskottet Ingela Jonsson, ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50 Beslutande Åke Bertils (S) Ordförande Anders Engström

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl

Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl Pensionärsrådet 2011-02-16 1-10 1(7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl 14.00 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Utses att justera Sören Bertilsson, ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2014-02-11 1 Plats och tid Ylöjärvi kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande Maj-Britt Ericson SKPF Rolf Nyhrén PRO Enar Haglund ers Carl-Olof Nyström PRO

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen, kl 13:00 15:15. Tjänstgörande Gerd Persson (S) Göran Algotsson (C) 79- Ersättare

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen, kl 13:00 15:15. Tjänstgörande Gerd Persson (S) Göran Algotsson (C) 79- Ersättare Nämnden för teknik och service 2010-10-26 1 (10) Plats och tid Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen, kl 13:00 15:15 Beslutande Roger Burland (S), ordf ledamöter Malin Westman (S) Erik Nordlander

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Carola Eriksson (S) Bodil Persson (M) Maud

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag den 5 maj, kl

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag den 5 maj, kl 2015-05-05 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag den 5 maj, kl 9.00-12.30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren, ordförande Ylva Ivarsson, ks Linnea Adler (Hjärt- o lungföreningen)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll Kommunstyrelsen 2010-09-27 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9:00 09.15 Beslutande Övriga ersättare: Övriga deltagare Ordförande: Glenn Nordlund (S) Ledamöter: Marianne Vestin (S), Jim

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 24 oktober 2013 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:15

Kommunala pensionärsrådet 24 oktober 2013 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:15 Kommunala pensionärsrådet 24 oktober 2013 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:15 Beslutande Anna-Belle Strömberg Marianne Vestin Uno Tjernström Susanne Sturk Lena Kvarnström

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (6) Tid: Kl 10.00-11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande Anita Karlsson, PRO Birgit P-Hedman, Hjärt o Lung Majvor Hellström, SKPF Ulla-Britt Lindbäck,

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 5 juni 2014 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, kl 13:00-16:30.

Kommunala pensionärsrådet 5 juni 2014 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, kl 13:00-16:30. Kommunala pensionärsrådet 5 juni 2014 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, kl 13:00-16:30. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Vestin Omsorgsnämnden Uno Tjernström

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Ordförande Bo Silverbern

Ordförande Bo Silverbern PROTOKOLL Kommunala Tid och plats: Klockan 09.00 12.00, Quality Grand Hotell Beslutande Bo Silverbern (m) ordförande Marianne Eriksson (s) vice ordförande Pensionärsrådets ledamöter Knut Welander, PRO

Läs mer

Rådet för funktionshindrade och pensionärer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Rådet för funktionshindrade och pensionärer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Rådet för funktionshindrade och pensionärer 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv kl. 14.00 Beslutande Inga-Lill Ranström Bror-Yngve Persson Göte Hilding Bengt Zander Ingrid Hildingsson Sven Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/12 Villan, samlingssalen, 2015-03-02 kl. 14-16 1-9 Beslutande Christer Johansson (ord.sn), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF), Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (16)

Sammanträdesprotokoll 1 (16) Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Kongsvinger, kl. 13.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson (HSO) Bertil Nilsson (HSO) Agneta

Läs mer

Malmen, kl Niclas Bergström Britt Janvald Inger Degerman Siv Johansson

Malmen, kl Niclas Bergström Britt Janvald Inger Degerman Siv Johansson FAGERSTA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2011-02-21 Sida Plats och tid Beslutande Malmen, kl. 13.30-16.30 Niclas Bergström Britt Janvald Inger Degerman Siv Johansson Sune Andersson Sirkka Gillberg Matti Nokelainen

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2008-03-03 1 Plats och tid Villan samlingssalen 2003-03-03 kl. 14:00 15:30 Beslutande Christer Johansson, socialnämnden Per-Olof Graaf, kommunstyrelsen Bengt Lindberg (PRO) Ingrid

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Enåsenrummet, 10:00-12:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande Jan Nilsson, PRO Ljusdal Göte Burefjord, SPF Järvsö Ewy Sjögren, SKPF Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.40 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Bengt Jönsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4 08:30-11:00. Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Peder Johansson (S)

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4 08:30-11:00. Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Peder Johansson (S) Humanistiska nämnden 2011-01-04 1 (7) Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4 08:30-11:00 Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Eva Bergström (S) Camilla Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-11-19

Sammanträdesdatum 2014-11-19 2014-11-19 Sida 1 (8) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl. 09.30-12.00 ande Övriga deltagande Marianne Löwgren (C), ordförande Diana Laitinen-Carlsson,

Läs mer

Weine Bäck (KD), socialnämnden Eino Liljegren (Reumatikerföreningen) Gun Nilsson. Kommunkontoret, Ödeshög...

Weine Bäck (KD), socialnämnden Eino Liljegren (Reumatikerföreningen) Gun Nilsson. Kommunkontoret, Ödeshög... 2013-12-10 1 Plats och tid Närvarande Frånvarande Carl August-rummet, Kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen den 10 december 2013, klockan 10:00-12:00 Maria Gustafsson (S), ordförande, socialnämnden Inga Molin

Läs mer

Bertil Johansson. Bertil Johansson. Samordningsförbundet i Örnsköldsvik. Samordningsförbundets kansli Nygatan 16

Bertil Johansson. Bertil Johansson. Samordningsförbundet i Örnsköldsvik. Samordningsförbundets kansli Nygatan 16 2006-10-19 1 (5) Plats och tid Stadshuset Nygatan 16 plan 4 sammanträdesrum Kubbe 08:30-12:30 Beslutande Övriga deltagande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Bertil Johansson Hans Delén, Pär Eriksson, Polsam(Birgith

Läs mer

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND 2015-04-16 PENSIONÄRSRÅDET Sammanträdestid 2015-04-16, kl. 13.30-15.00 Plats Älvsjö förvaltningshus Älvsjö stationsgata 21 Närvarande Ordförande Christer Bentzer SPF Ledamöter Hans-Erik Kristersson PRO

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-06 1 (10) Plats och tid Samvaron Hamnplan, kl 13:00 16:00 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO Ingrid Nyman, SKPF Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(9)

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(9) 1(9) Plats och tid: C-salen, medborgarhuset, Alafors Kl. 13:00-16:00 Beslutande: Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Rolf Gustavsson Kommunstyrelsen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2006-04-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2006-04-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2006-04-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2006-04-20, kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c), ordförande Anelia Dotcheva (c) Terttu Martinsson (c) Inger Herfindal

Läs mer

Jeanette Sander, vård- och omsorgschef Sandra Eriksson, nämndsekreterare

Jeanette Sander, vård- och omsorgschef Sandra Eriksson, nämndsekreterare Pensionärsrådet Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 15.00 16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) ande Roger Eklund (S), vård- och omsorgsnämnden, ordförande Seija Eriksson (S), vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2015-12-10 1 (13) Åke Forsberg Christer Nyberg, -15:00 Rolf Lindström Ann-Sofie Ingman Åke Persson

Kommunala pensionärsrådet 2015-12-10 1 (13) Åke Forsberg Christer Nyberg, -15:00 Rolf Lindström Ann-Sofie Ingman Åke Persson Kommunala pensionärsrådet 2015-12-10 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, Gullänget, kl. 13:00-16:10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anna Belle Strömberg Marianne Westin Maude Eriksson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Tid och plats: Klockan , Sammanträdesrummet, Café Finland

KRISTIANSTADS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Tid och plats: Klockan , Sammanträdesrummet, Café Finland PROTOKOLL 1 (10) Kommunala Tid och plats: Klockan 09.00 12.05, Sammanträdesrummet, Café Finland Förtroendevalda Bo Silverbern (M), ordförande Marianne Eriksson (S) Pensionärsrådets ledamöter Knut Welander,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Skive, kl. 13.30 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maj-Britt Eriksson (SKPF) Rolf Nyhrén (PRO) Ulf Nilsson (SPF) Uno Martinsson

Läs mer

Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad

Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad Kommunala pensionärsrådet 2014-12-01 1 (13) Plats och tid Villan samlingssalen, kl. 14-16 Paragrafer 25-34 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (ordf. SN) Anna-Karin Skatt (KS) Göran Blom (PRO)

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen kl. 13.00 16.10 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 13-18 Utses att justera Carina Larsson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50 Nämnden för teknik och service 2008-08-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50 Ordförande Roger Burland (s) Ledamot Malin Ögren (s) Erik Nordlander

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(9) Plats och tid Plats KS-salen, Rådhuset, Tid 09.00-12.00 ande Ledamöter Rune Danielsson (S) ordf Agneta S. Palm (SPF) Per-Nils Sjödin (PRO) Lars Östberg (PRO) Astrid Westman (PRO) Ingrid Nordin (SPF)

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2014-03-03 1 (10) Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad

Kommunala pensionärsrådet 2014-03-03 1 (10) Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad Kommunala pensionärsrådet 2014-03-03 1 (10) Plats och tid Villan samlingssalen, kl. 14-16 Paragrafer 1-7 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (ordf. SN) Anna-Karin Skatt (KS) Göran Blom (PRO) Sonja

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Skive, kl. 13.30 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Gerd-Else Bergdahl (RPG) Birgitta Frödin (SPF) Maj-Britt Eriksson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Brukarrådet

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Brukarrådet Brukarrådet 2012-06-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 7 Information från SPF 8 Ledsagare vid resa med färdtjänst 9 Aktuellt från tillgänglighetsrådgivaren 10 Aktuellt från

Läs mer

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. SAMMANTRÄDESTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2015-05-12 1 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00. Pia-Lotta Lagerlöf Daga Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00. Pia-Lotta Lagerlöf Daga Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(10) Plats och tid: Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00 Beslutande Jan Skog, ordf Kommunstyrelsen Rolf Gustavsson Miljö- byggnadsnämnden Ingvar Arvidsson Tekniska

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-11.30 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Birger Svensson Malin Norfall Äldrenämnden Äldrenämnden Kommunstyrelsen Åke Nilsson PRO Ingrid

Läs mer

Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer 1-9. Ordförande... Justerande...

Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer 1-9. Ordförande... Justerande... 1 Plats och tid Sessionssalen Stadshuset 14:00 16:00 Beslutande Christer Johansson (SN) Per-Olof Graaf (KS) 6-10 Bengt Lindberg (PRO) Ingrid Lilja (PRO) Kerstin Ekvall (PRO) Britta Lundgren (SPF= Ing-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2012-08-27 27 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.30-16.10 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande Kommunledningsutskottet Aina Wåhlund Utskottet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNALA PENS IONÄRSRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 15.00 Beslutande Margaretha Gadde Jenn ische (M), ordförande Ulla Odhner (S) Karin Malmberg (SPF) Rune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2016-11-18 1(7) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 10.00 11.00, D-salen i Folkets hus Anita Bohlin Neuman (V) ordförande Carina Sätterman (S) Karl-Axel Svensson, PRO Degerfors Barbro Vindahl, SPF

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2009-11-12 18

Kommunala pensionärsrådet 2009-11-12 18 Kommunala pensionärsrådet 2009-11-12 18 Plats och tid Hjernet, 2009-11-12 kl: 09.00-10.50 Beslutande Monica Andersson (S), ordförande Bertil Nilsson, PRO Siv Eriksson, PRO Ulf Eklund, PRO Siv Gustavsson,

Läs mer

Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10

Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10 Kultur- och fritidsnämnden 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 1 (5)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 1 (5) 1 (5) PLATS OCH TID Stadshuset, Bäve sammanträdesrum, kl. 09.00-11.30 NÄRVARANDE LEDAMÖTER Arne Lindh, PRO Mauritz Eliasson, PRO Lennart Johansson, PRO Stig Axelsson, SPF Viken Sten Sävland, SPRF avd 44

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 MINNESANTECKNINGAR 2011-12-02 Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2011-12-02 Närvarande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-22 Kommunala Pensionärsrådet 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunhuset, Norrtäljesalen 22 maj 2012 kl.13.00 15.25 enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, sekreterare Yvonne Helgesson,

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 17.05 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2010-05-26 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 9.00-10.50 Beslutande Agneta Bode socialnämnden, Kerstin Lundahl socialnämnden, Bengt Bergenbrant socialnämnden, Göte Moberg fritid-

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgs- och socialutskottet Gerry Ekgrund, PRO Inger Kjällström, PRO Britt Strömberg, PRO Ulf P R Svensson, SPF

Birgitta Granström, omsorgs- och socialutskottet Gerry Ekgrund, PRO Inger Kjällström, PRO Britt Strömberg, PRO Ulf P R Svensson, SPF Plats och tid Kvarnberget, "Kontakten", Kungshamn, kl 14.00-16.00. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Gert Larsson, PRO Ulla Turemark, SPF Verena

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Nilsson och Leif Svensson Vasallen AB 8 närvarande Ulla Ullstein, kommunplanerare

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2010-09-08 Plats och tid Hjälpmedelscentrum Västerås 8.00-12.45 Beslutande Övriga deltagare Agneta Bode socialnämnden, Kerstin Lundahl socialnämnden, Bengt Bergenbrant socialnämnden,

Läs mer

Sessionsalen, Regionens kansli

Sessionsalen, Regionens kansli Pensionärsrådet Tid 2015-02-16 10:00 12:00 Plats Sessionsalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande Suzanne Frank

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2014-06-17 10 Plats och tid Hjernet, 2014-06-17 kl. 10.00-12.00 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Enar Moberg, PRO Ulf Eklund, PRO Siv Gustavsson, PRO Lena Berglind, SPF Anne-Marie

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35 Omsorgsnämnden 2011-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35 Anna-Belle Strömberg (S) ordförande Kristoffer Park (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet. Sida 2014-06-12 1

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet. Sida 2014-06-12 1 2014-06-12 1 Plats och tid Lokal Fegen Gislaved, kl. 08.30-11.10 Beslutande Bengt Petersson, ordförande Kjell Thelin, socialnämnden Lennart Kastberg, kommunstyrelsen Lennart Häger, SKPF Ulla Petersson,

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 7 september 2015, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 15-20 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 7 september 2015, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 15-20 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 15.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Carola Eriksson (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.13:00-13:50

Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.13:00-13:50 med funktionsnedsättning Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga med funktionsnedsättning Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.13:00-13:50 Evy Gahnström (V) Mauritz Eliasson, PRO

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-03

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-03 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 16:30-18:55 Ajournering 17.50 18.00 Ordförande: Johannessen Ronny (M) 2:e vice ordförande: Svensson Smith Karin (MP) Ledamöter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, kl. 08.30 12.00 Närvarande Sune Håkansson (RP) Äldrenämnden, ordförande Anders Lund (M) Äldrenämnden, ledamot Bo Johansson (S) Äldrenämnden, ledamot Jan-Erik Wildros

Läs mer

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M)

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M) Nämnden för Äldreomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Ann Molander (FP), vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Rådet för funktionshindrade och pensionärer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Rådet för funktionshindrade och pensionärer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Rådet för funktionshindrade och pensionärer 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv kl. 15.00 16.30 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Claes Hallberg (S), ordförande Christer Laurell (C) Eva Olofsson (C) Karen

Läs mer

Bergesta i Gnarp Måndag 7 oktober 2013 kl. 10:00 12:10

Bergesta i Gnarp Måndag 7 oktober 2013 kl. 10:00 12:10 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Bergesta i Gnarp Måndag 7 oktober 2013 kl. 10:00 12:10 Beslutande Åke Bertils (S) Elsy Hammar Nils von Elern AnnKristine

Läs mer

Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00. Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00. Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00 Beslutande: Jan Skog Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Ritva Jansson PRO Surte/Bohus Hans Hellman,

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

1. Välkommen och öppnande av mötet. 2. Fastställande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar 19/3

1. Välkommen och öppnande av mötet. 2. Fastställande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar 19/3 MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum Blad nr POLSAM [2010-05-06] 1(2) Plats och tid Kommunhuset Nyg. 16 sammanträdesrum Kubbe 08:30-11:30 Närvarande Förhinder Lars-Olov Olsson, Mikael Strandman, och Kristina

Läs mer