Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, kl 13:00-16:30.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala pensionärsrådet 13 juni 2013 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, kl 13:00-16:30."

Transkript

1 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, kl 13:00-16:30. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Vestin Omsorgsnämnden Uno Tjernström Omsorgsnämnden - 15:45 Maude Eriksson, ers Omsorgsnämnden 15:45- för Uno Tjernström Edit Persson, ers Humanistiska nämnden för Susanne Sturk Gerd Persson Samhällsbyggnadsnämnden Jan Blomqvist Kultur- och fritidsnämnden Anita Danielsson Kommunstyrelsen Ulf Nordin, ers Kommunstyrelsen för Lena Kvarnström Lars Holmström PRO Rolf Lindström, ers PRO för Christer Nyberg Gösta Andersson, ers PRO för Sven-Olof Byström Åke Forsberg PRO Margareta Nyberg PRO Justerare Plats och tid Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Instans Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Ulla Nordin Anna-Belle Strömberg John-Erik Westman BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslaget tas ned

2 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) Beslutande Barbro Johansson SKPF Gunilla Rödin, ers SKPF för Betty Neidebro John-Erik Westman SPF Per Mattis Nyberg SPF Ej tjänstgörande Maude Eriksson Omsorgsnämnden -15:45 John Nilsson Samhällsbyggnadsnämnden Sven-Erik Johansson PRO Ingrid Andersson SPF Övriga deltagare Peter Holmqvist 15 Roger Burland 16 Ulla Holmberg 17 Ulla Nordin

3 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) 14 Öppnande, dagordning, justering Sammanträdet öppnas av ordföranden. Förslag till dagordning godkänns. Att jämte ordföranden justera protokollet utses John-Erik Westman. 15 Örnsköldsvik idag och i framtiden Tillväxtchef Peter Holmqvist, kommunledningsförvaltningen informerar. Han är ansvarig för tillväxtfrågorna i kommunen. Han tar oss med på en resa in i framtiden med stor entusiasm och berättarglädje. Här i Örnsköldsvik är framtidstron stark. Nya företag startas och byggkranar snurrar. Detta präglar den goda stämningen och klimatet mellan människor. Peter redogör för de större investeringar som har gjorts i stan med omnejd. Bostäder på Hamnplan, ca 250 Mkr. Etanolpiloten, ca 115 Mkr. Utbyggnad flygplatsen, ca 85 Mkr. Golfbana, ca 50 Mkr. Paradisbadet, ca 30 Mkr. Köpmanholmen sanering, ca 185 Mkr. Sjukhus, ca 400 Mkr. Multiarena, ca 250 Mkr (Fjällräven Center). Gallerior, ca 250 Mkr. Energikombinat, ca Mkr. ICA Kvantum/Coop/Willys/Jysk/Lidl/Elgiganten/JULA m fl, ca 200 Mkr. Bostäder Kusthöjden, ca 100 Mkr. En skärgård i världsklass, ca 65 Mkr. Hotellsatsningar på Ulvön, ca 40 Mkr. Hyresbostäder södra infarten, ca 55 Mkr. Nybergs, Sjögatan, ca 300 Mkr. Resecentrum, ca 200 Mkr. BAE, Gullänget, ca 160 Mkr. Akzo Nobel, ca 130 Mkr. Domsjö Fabriker, ca Mkr.

4 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) Nordic Flanges, Bergströms Nya Mek, Gålnäs industriområde, ca 25 Mkr. Elite Hotell, ca 150 Mkr. Vindin vindkraftpark, Mkr. Ting 1, bostäder, 120 Mkr. Sanmina industrilokaler, ca 50 Mkr. Brandstation, ca 80 Mkr. Fotbollshall, ca 18 Mkr. Sammanlagt drygt 7 mdkr exkl Botniabanans 20 mdkr. Det nya Elite hotell var nödvändigt för vårt näringsliv och även för oss privatpersoner eftersom bristen på hotellrum har varit stort. Elite hotell och Ting 1 Nicklas Nybergs framtidssatsning med bostadsrättslägenheter ovanpå Tingshuset har ritats av två av Sveriges mest erkända arkitekter Gert Wingård och Thomas Sandell. Det byggdes bara två hotell till i Sverige under , ett i Stockholm och ett i Göteborg. Ungdomsarbetslösheten är stor här i Örnsköldsvik. Glädjande nog så kom företaget ComHem hit till stan vilket skapade 300 jobb. Det var Sveriges största etablering förra året. I Gålnäsområdet har vi Sanmina-SCI som är ett stort amerikanskt bolag som gör sjukvårdsutrustning, bl a delar till pacemakers och respiratorer. Där kommer en utbyggnad att ske med nyanställningar. JULA flyttade in i maj Mekonomen kommer att flytta dit där Valla kiosken är idag. Där kan det bli ett 40-tal nya jobb. Biltema är också på gång att flytta hit till stan vilket också kan ge ett tal arbetstillfällen. I höstas invigdes de 30 första vindkraftverken i Solberg. Totalt är 450 st planerade inom tre områden i kommunen: Solberg, Bredbyn och Trehörningsjö. Enligt Peter så är det inte skogs- och verkstadsindustrin som kommer att skapa så många jobb utan idag är det turistnäringen som har den största ökningen. De stora områdena som skulle kunna bli metropoler för Sverigs turistnäring är Årefjällen, Höga Kusten och Swedish Lapland vilka är de stora vinnarna i Norrland i framtiden. Efterfrågan på bostäder är stor. Enligt Peter så har de ett politiskt uppdrag från kommunstyrelsen som kräver att de tillsammans med privata fastighetsägare ska tillförskaffa 200 nya bostäder per år. Huset Mosebacke med 32 lägenheter blev fullbelagt omgående. Rolf Lindström har varit på konferens om äldreboenden både i Stockholm och Karlskrona och nämner ett seniorhus i Karlskrona som var helt fantastiskt med

5 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) all tänkbar utrustning och överkomlig hyra. Gå in på Karlskrona Hem och titta. Enligt Peter så har man också bra äldreboenden i Uppsala och Västerås. Under ett antal år så har man arbetat för att utveckla vår skärgård bl a i Trysunda som har omnämnts som en av Sveriges vackraste öar. Trysunda är ett naturreservat och det är Naturvårdsverket som driver hela gästhamnen. Där har renovering och förlängning av befintlig gästhamnsbrygga utförts även renovering i servicehuset samt nybyggd stuga som är handikappanpassad och reparation av fiskemuseet m m. Den 15 juni kommer vår landshövding och inviger det förändringsarbete som har utförts därute. Peter rekommenderar alla att göra en dagsutflykt till denna underbara ö. Världsklass 2015 utvecklingsarbete med deltagare från näringsliv, kommun, organisationer, universitet och boende i Örnsköldsvik arbetar för att möta våra fem utmaningar för fortsatt och långsiktig tillväxt. Örnsköldsviks fem utmaningar: Realisera arbetsmarknadsregionen Gemensam arbetsmarknadsregion med Umeå. Attraktionskraft i en global värld Örnsköldsviks långsiktiga kompetensförsörjning. Klimat - råvaror - energi Klimatsmarta varor och tjänster, energieffektiva produkter från förnybara råvaror. Förnyelse och innovation Stimulera innovationsförmåga, kreativa utvecklingsmiljöer, ökad öppenhet. Utvecklingsarbetet Handlar om att hitta lösningar tillsammans och vara handlingskraftiga. Lars Holmström undrar hur det blir med Folket Park som har sålts till Nicklas Nyberg. Pensionärsrådet anser att det tillhör kulturlivet här i stan att det finns en Folkets Park som är till för folket där föreningslivet kan hyra lokaler för en dräglig kostnad. Peter håller med Lars om detta. Peter visar ett stort bildspel med bl a vackra bilder från våra parker och olika byggnader här i stan vilket uppskattas. 16 Kollektivtrafiken Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Roger Burland informerar. När det gäller

6 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) kollektivtrafiken så har vi en kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för trafiken för både landstingets del och alla 7 kommuner i länet. Nämnden har en omsättning för 2013 på 430 Mkr på kostnadssidan. De räknar med att budgeten för 2014 ska öka med 6,2 % alltså upp till 460 Mkr. Ungefär mellan % betalas via skattsedeln. Inom myndigheten har det tillsatts en taxegrupp som har till uppgift att se över alla taxor för att stimulera åkandet och få ner priserna. De vill försöka få en enighet över kommungränserna eftersom det ligger under deras ansvar. Enligt Roger så står de inför en upphandling om linjetrafiken. De räknar med sådana höjningar att de måste se över vad vi ska ha för trafik, hur mycket trafik har vi råd att ha. Det måste även effektiviseras och bli en bättre ordning på landstingstrafiken. Skrivelsen som pensionärsrådet skickade in angående färdtjänst kommer att tas med vid upphandlingen om färdtjänst år Roger Burland framför en önskan om att få komma och besöka pensionärsrådets möten 1-2 gånger per år, t ex vår och höst för att ge information om saker som är på gång inom samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen spänner över ett så stort område från kollektivtrafiken och trafiken i övrigt till gator och vägar, räddningstjänsten, bygglov, parker, alkoholtillstånd, byggande av rondeller m m. 17 Nyckelfri hemtjänst IT-utvecklare Ulla Holmberg informerar om projektet mobilitet inom omsorgen. Ett verktyg för vårdare och för våra brukare att känna sig trygga. Ulla visar en mobiltelefon vilket är själva verktyget vårdaren kommer att använda sig av och sedan kopplar man på många olika delar på den. Med telefonen kan man alltså både planera, dokumentera, öppna dörrar, göra uppföljningar, informationsöverföringar och kvalitetskontroll. Ulla berättar om flödet som en vårdare kan ha när det här är fullt utbyggt. Hur en dag kan se ut för en personal. Schemat som redan finns ute i verksamheten kommer då att finnas i mobiltelefonen när vårdaren på morgonen tar sin telefon i grupplokalen. Hon/han slår på den och får då sin planering direkt i telefonen. Vårdaren ser där vilka arbetspass hon/han kommer att ha den här aktuella dagen, det är alltså hennes/hans schema. Vårdaren kommer också att se en översikt över hela personalgruppen. Det går även söka personer som är helt nya och få vägbeskrivningar. All den här informationen hämtas från kommunens verksamhetssystem som ligger som grund för den här telefonen.

7 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) Mobiltelefonen har personlig inloggning med användarnamn och lösenord. Den kommunicerar automatiskt med databasen via GPRS. Kommunicerar även med låsenheten via bluetooth. Kommunicerar även i offlineläge. Phoniro Lock är en digital nyckel i mobilen. Syns inte från utsidan och påverkar inte hemförsäkringen. Funktionen är framtagen i nära samarbete med hemtjänsten. Låsenhet: Enkel och snabb montering utan åverkan på dörren. Endast insidan av dörren. Befintliga fästen används. Adaptrar och anpassningar används vid särskiljande dörrmiljöer. Kräver inte fackkunskap. Passar i genomsnitt 98 % av alla lås och dörrmiljöer. Vi är inte först i riket att installera den här låsenheten, det är ett 100-tal kommuner som redan har börjat och det fungerar mycket bra. Fortfarande används också Mobipen som är en penna som skickar information mellan vårdtagaren och grupplokalen. Den måste man bocka när man kommit tillbaka grupplokalen och det är först då man har kunnat läsa den information som man har skrivit. Planering: Idag har man Laps Care som verktyg för styrning av restid, kompetenser, behov och önskemål för att kvalitetssäkra och hantera en effektiv organisation där vårdtagarens behov står i centrum. Närmare hälften av kommunens resor sker i hemtjänsten och genom ruttoptimering kan man bidra till bättre miljö och effektivare körning. Laps Care är anpassat för att kunna fungera i en utvecklad mobil miljö. I databasen: Administreras personal och brukare och tilldelas behörigheter. Där kopplas låsenheten till brukare. Administrationen kan ske lokalt eller centralt i kommunen. Uppgifter från databasen överförs till den mobila enheten via GPRS. Säkerhet: Behörighetssystem för varje användare. Tidsbegränsad behörighet. Automatisk utloggning. Spärra en borttappad eller stulen mobil. All kommunicerad data är krypterad. Rapporter: Uppföljning av levererad vård och omsorg för den enskilda vårdtagaren. Uppföljning av nyckeltal för att följa upp kvalitet i hela verksamheten. Rapporter som ger stöd för bättre planering av verksamheten. Uppföljning av brukartid och kringtid. Uppföljning av utförare inom LOV. Uppföljning av personalkontinuitet. Ekonomiska rapporter.

8 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) Projektets omfattning: Delprojekt 1: Nyckelfri hemtjänst. Införs inom hela kommunen. Delprojekt 2: Insatsregistrering och dokumentation. Delprojekt 3: Dagsschemat synkroniseras med det mobila verktyget. Delprojekt 2 och 3 implementeras successivt. Omfattar ca brukare och ca 650 vårdare. Första delen beräknas vara klar i oktober-november Sedan påbörjas projekt 2. Centrala stan är klar när det gäller nyckelfri hemtjänst vilket innefattar ungefär 500 brukare och 250 vårdare som praktiserar det. Planerat startdatum för projektet var 1 december Planerat slutdatum för projektet är 30 juni Förhoppingen är att projektet fortsätter och implementeras i den ordinarie verksamheten. Kostnaden för första året uppgår till 7 Mkr. Låsen och telefonerna investeras och sedan kommer driften därefter. Kommer att byggas på med olika delar. Ingen återgång till nycklar kommer att ske. 18 Avslut Äldreåret, redovisning Rolf Lindström, Åke Forsberg, Nea-Marie Österlund och Gunilla Rödin ingick i projektgruppen för Äldreåret. Äldreåret är ett projekt som är Europabaserat och ska genomföras i alla Sveriges kommuner. Örnsköldsviks kommun är den enda kommunen i Västernorrlands län som har bedrivit detta. Rolf Lindström betonar en önskan om att detta bör få en fortsättning. 5 punkter ingick i planeringen för Äldreåret: 1. Värdighet, självbestämmande och inflytande. 2. Deltagande i arbetslivet. 3. Deltagande i samhällslivet. 4. Hälsofrämjande aktiviteter. 5. Självständighet, boende och boendemiljöer. Gruppen ger ett stort beröm till initiativtagarna till Äldreåret verksamhetsutvecklare Kristina Fossum och anhörigkonsulent Ingrid Åström som har varit väldigt öppna och behjälpliga inför gruppens synpunkter. Åke Forsberg påtalar att en otrolig marknadsföring har gjorts under hela det här året

9 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) om Äldreåret. Annnonsering har skett i tidningen 7 en gång i månaden. Artiklar har varit införda i ÖA och genom närradion har information gått ut om olika aktiviteter. Ett stort nätverk har varit inkopplat i det hela bl a handikapporganisationer, olika typer av föreningar och vissa privatpersoner har också varit ett stöd för att det här skulle fungera. Ett 20-tal träffar har genomförts med information om bl a: - bo bättre på äldre dar, - om jag vill flytta och sälja huset hur bär jag mig åt och vad är det som gäller, mäklare, - kort och kontanthantering, Swedbank, - medborgardialogen, framtidens äldrevård, - senioruthyrning, - resor för äldre, - gymnastik och träning för äldre, - olika typer av hjälpmedel, - aktiviteter från olika studieförbund, - volontärarbete från olika aktörer, - presentation om Grundsunda framtidsgrupp. - olika typer av hjälpmedel. Föreläsningar om: - diet- och kost för äldre, - diabetes, - geriatrik. 800 personer har besökt dessa träffar. Avslutningsfest för Äldreåret anordnades på Brux den 22 maj. Fyra olika pensionärsorganisationer deltog samt anordnade program för festen. Ingrid Åström hälsade välkommen. Inledningstal hölls av nämndsordförande Jan-Olov Häggström. Anita Olofsson underhöll med ett specialskrivet program om allt det som hänt under Äldreåret. Ronny Sahlén höll i allsången samt spelade upp till dans. Lotteridragning hade anordnats. Avslutningstal hölls av nämndsordförande Anna-Belle Strömberg. Festen blev mycket uppskattad. Enligt ordföranden så finns förslag om att man fortsätter att ha en vecka varje år, en seniorvecka som bör hållas samma vecka varje år och då bör man satsa på att göra någonting tillsammans med pensionärsorganisationerna. Beslut kommer att tas. Kontakt måste då tas med PRO-organisationerna så att inte deras möten sammanfaller med detta. Kristina Fossum och Ingrid Åström kommer att ha en redovisning till humanistiska nämnden den 18 juni och till omsorgsnämnden den 19 juni.

10 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) 19 Nämndsinformation Kultur- och fritidsnämnden Jan Blomqvist informerar. Museet kommer att byggas om för att göra en ny basutställning som ska visa vår kommuns kulturarv. Arbetet med utställningen påbörjades våren 2013 och i maj 2014 ska den nya basutsällningen öppnas för allmänheten. Allt som man har arkiverat på museet kommer att föras över på data och detta beräknas vara klart Ett särskilt lekrum för barn kommer att iordningställas. En nyproducerad film om hamnkranarna och dess historia kommer att ges ut på CD-skiva. Antikvarie Karin Persson och kulturstrateg Bettan Edberg har arbetat med detta. En utbyggnad av Paradisbadet kommer att ske. Pengar har beviljats till skatebanor. Hälsans stig ska prioriteras. Sommardraget söker historieberättare, även de som kanske spelar udda instrument, såg eller dyligt efterfrågas likaså imitatörer. Vid intresse ta kontakt med David Widén. Rolf Lindström efterlyser att kvällsmusik införs i våra vackra parker här i stan. Jan tar med sig frågan. Samhällsbyggnadsnämnden Gerd Persson informerar. Nämndens resultat efter 4 månader uppgår till -7,7 Mkr. Prognosen för hela året är ett underskott på -6,6 Mkr. Pågående arbeten är genomfarten genom stan där parkavdelningen håller på med att ta bort vissa delar av buskaget och plantera nytt. Lasarettsgatan får en upplyftning, nya trottoarer med ny plattläggning. Gång och cykelvägen ute i Järved håller på att förbättras. I Kroksta håller man på med förbättringar av gator och vägar. Miva gräver på vissa ställen sedan kommer gatuarbetarna efter och slutför arbetet. Nämnden har beslutat att namnet på MoDo Skogsgata och Norra Skogsgatan i Domsjö ändras till Bruksgatan respektive Norra Bruksgatan.

11 Kommunala pensionärsrådet 13 juni (11) 20 Övriga frågor Skrivelse gällande parboende Pensionärsrådet efterfrågar ett svar på den skrivelse som pensionärsrådet gjorde angående parboende. Enligt ordföranden så tas ärendet upp på omsorgsnämndens sammanträde den 19 juni. Bemanning på äldreboenden På dagens förmöte beslutade man att tillsätta en arbetsgrupp gällande bemanningen i sin helhet på alla äldreboenden. Bakgrunden är uppsägningarna på Lejonbacken vilket har väckt frågan. Gruppen består av Rolf Lindström, Ingrid Andersson, Gunilla Rödin och Barbro Johansson. Sammankallande blir John-Erik Westman. Örnsköldsvik ligger bra till vad det gäller dagbemanning, vi ligger högre än de andra kommunerna i Västernorrland. Däremot ligger vi inte så bra till när det gäller nattbemanning. Förvaltningen kommer att jobba med detta. Ordföranden tar med sig frågan till förvaltningschef Katarina Jensstad och funderar över hur pensionärsrådet ska kunna vara delaktig i det här arbetet. Rådet behöver få kunskap från förvaltningen för att kunna yttra sig i ärendet. Hon delger arbetsutskottet i augusti hur vi ska kunna gå vidare. Besök av kommunalråd Lars Holmström kräver å pensionärsrådets vägnar att ett kommunalråd besöker pensionärsrådet åtminstone 2 gånger per år. Lars Holmström vill till sist säga att han tycker att vår ordförande Anna-Belle har fört fram pensionärsrådet på ett föredömligt sätt. 21 Ordföranden avslutar sammanträdet med att önska alla en jättefin sommar. Nästa sammanträde Tid: Torsdagen den 29 augusti, kl 13:00. Plats: Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan

Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20.

Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20. Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20. Beslutande Anna-Belle Strömberg Ordförande Marianne Westin Omsorgsnämnden Maude Eriksson

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor NYinflyttad En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor 2013 Välkommen till Örnsköldsvik i Höga Kusten! När du läser detta har du förmodligen redan vistats i Örnsköldsvik en tid. Inte desto mindre känns det

Läs mer

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik.

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 16 GRÄNSLÖST Möjligheten till pendling gynnar hela regionen enligt Johan Tjällman som bor i Umeå och jobbar som ST-läkare i Örnsköldsvik. 20 MELODIFESTIVALEN Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 19 MILJÖSAMARBETE

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

SÅ HÄR LÄSER DU ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK REDOVISNING PERSONAL- OCH MILJÖBERÄTTELSE

SÅ HÄR LÄSER DU ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK REDOVISNING PERSONAL- OCH MILJÖBERÄTTELSE ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL SÅ HÄR LÄSER DU ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Örnsköldsviks kommun 6 Förvaltningsberättelse 6 GPS Styrmodell för

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor NYinflyttad En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor 2014 Välkommen till Örnsköldsvik i Höga Kusten! När du läser detta har du förmodligen redan vistats i Örnsköldsvik en tid. Inte desto mindre känns det

Läs mer

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (66) Sammanträdestid Kl. 13.00 18.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

10 MOT NYA HÖJDER På Nygatan byggs 165 nya bostäder och fler förändringar planeras.

10 MOT NYA HÖJDER På Nygatan byggs 165 nya bostäder och fler förändringar planeras. 06 HÖGA KUSTEN-SATSNING En engagerad kvartett storsatsar på ett nytt besöksmål i Höga Kusten. 10 MOT NYA HÖJDER På Nygatan byggs 165 nya bostäder och fler förändringar planeras. 07 ÖRNSKÖLDSVIK RÖR PÅ

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

FIXARNA GUBBRÖRA I BJÖRNA KOMTEK NUMMER FYRA 2013. Trivsamma och förkovrande möten, sid 10. Teknik som lockar, sid 13

FIXARNA GUBBRÖRA I BJÖRNA KOMTEK NUMMER FYRA 2013. Trivsamma och förkovrande möten, sid 10. Teknik som lockar, sid 13 NOLASKOGS GUBBRÖRA I BJÖRNA EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN NUMMER FYRA 2013 d ul! GoJ Trivsamma och förkovrande möten, sid 10 KOMTEK Teknik som lockar, sid 13 FIXARNA hjälper äldre med riskfyllda

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Årgång 10 Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2011 Nytt på HR-sidan MUSIK I SVERIGES RADIO Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 3 Vindkraft ny nisch SID

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Upplysningar om innehållet: Anders Nilsson, anders.nilsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea

TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - DECEMBER 2012 Full fart & go i Ekbergspark Försäljning pågår på Norraby udde Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea Campusfrågan lever vidare Självklart

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer