Add your personality 2015/16 TRÅNGSUND SKOGÅS.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Add your personality 2015/16 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se"

Transkript

1 Add your personality 2015/16 TRÅNGSUND SKOGÅS

2 Prova på Östra! Du har möjlighet att komma som elev för en dag och testa på det program du är intresserad av! Bokning gör du genom att ringa eller gå in på och anmäl ditt intresse.

3 Östra gymnasiet är en skola med plats för personlighet! Hos oss bygger vi skolan tillsammans. Alla elevers personlighet ska tas tillvara add your personality alla kan bidra i form av kunskap, intressen och färdigheter. På Östra försöker vi också tillgodose och vidareutveckla detta hos varje elev. Aktiv mötesplats Östra gymnasiet flyttade in i dessa lokaler år 2005 och allt är fortfarande ljust och fräscht. Det är högt i tak och skolan kännetecknas av öppenhet i såväl miljö som atmosfär. Skolan är arkitektritad och byggd med en tanke om att underlätta möten och synliggöra alla som befinner sig här. De traditionella skolkorridorerna är ersatta av öppna studieytor och gemensamma utrymmen i olika programavdelningar. De fungerar som flexibla undervisningslokaler, för att ge en varierande och inspirerande undervisning. Här finns också klassrum, grupprum och datorer. Lärarnas arbetsrum är placerade mitt bland eleverna på respektive programavdelning, vilket skapar gemenskap, trygghet och närhet mellan elever och lärare. Det är viktigt att skolan är en del av samhället och vi vill göra den till en levande samlingspunkt. På skolan hålls därför konferenser, konserter, möten, konstutställningar och olika idrottsaktiviteter. Vi når också omvärlden genom till exempel TVsändningar som elever på Östra sköter med hjälp av skolans TV-studio. Skolans vision och ledord Vi arbetar efter ledorden: Resultat, Individ och Kommunikation. Alla elever ska respekteras som individer. Det gäller både i studier och i den personliga utvecklingen. Målet är att hjälpa varje elev till bästa möjliga resultat. Vi tror att det finns ett viktigt kunskapsutbyte elever emellan, inte bara mellan elev och lärare. Därför lägger vi stor vikt vid möte och kommunikation i skolan. Alla på Östra, elever såväl som personal, förväntas kommunicera öppet med alla. Glas mot alla kontor och konferensytor gör att man hela tiden ser vad som pågår. 97% av eleverna känner sig trygga i skolan 3

4 Om Östra Tara, åk 3 Samhällsprogrammet Vad är bäst med skolan? Det bästa med skolan är att den är fräsch och att den är en plats man gärna stannar kvar i för att t.ex. studera. Dessutom har skolan väldigt god lunch, det finns alltid någonting som man tycker om. Skulle du rekommendera skolan till andra? Absolut! Skolan har kompetenta lärare som är trevliga. Detta tillsammans med den öppna miljön och den goda maten gör att jag utan tvekan skulle rekommendera Östra. Hur tillgängliga är lärarna? Att få kontakt med lärare är väldigt lätt. Deras arbetsrum har glasväggar, vilket gör det väldigt lätt för oss elever att ställa frågor eller liknande. Har du några råd till eleverna i åk 9? Var aktiva på lektionerna, detta kan vara avgörande när betygen ska sättas. Gör alltid uppgifterna i god tid. Att blunda för högen av böcker kommer inte få dem att försvinna. Glöm inte att unna er något gott från kafeterian då och då, detta ger energi till att orka med skolan. Therese och Malin Med studentexamen på NA och SA Vad kommer ni att minnas från Östra-tiden? Therese: Det jag kommer minnas mest är alla stunder med kompisarna. Allt från vardagliga saker, som att bara hänga i musiksalen, till lite mer speciella saker som mösspåtagningen i slutet av trean. Malin: Det jag framförallt kommer komma ihåg är alla människor och hur otroligt kul allting har varit. Även om det självklart har varit en del press med betyg och prov, så är det just människorna som har haft störst betydelse för de här tre åren. Tiden på Östra har fått mig att växa väldigt mycket som person och jag har träffat så många underbara människor. Vad fick er att välja Östra gymnasiet? Therese: För min del var det att det fanns estetisk inriktning på naturprogrammet. Det var helt perfekt för mig, eftersom jag ville hålla på med musik, men samtidigt läsa mycket matte. Malin: Det är väl egentligen tre faktorer som fick mig att välja Östra. Dels låg den nära, vilket var skönt. För det andra hade min bror gått där innan, så jag visste via honom att skolan var bra. Och för det tredje hade skolan samhällsprogrammet med estetisk inriktning musik, som var det jag ville gå. Vad har ni för råd till dem som ska börja på gymnasiet? Therese: Var beredd på ett högre tempo än i grundskolan. Gör det ni ska på lektionerna och planera era hemuppgifter så ni inte börjar i sista minuten. Umgås med människor från olika program och olika årskurser. Utnyttja gymmet och musiksalen och njut av den här tiden, för även om det är stressigt och jobbigt ibland, så är det ändå en tid som ni kommer minnas med glädje i framtiden. Malin: Läs något som du tycker är kul! Det är lätt att tappa sin studiemotivation om man inte är intresserad av det man läser. Och ta vara på tiden på gymnasiet! Tiden går verkligen fort när man har kul! Vad ska ni göra nu efter studenten? Therese: Jag ska jobba under hösten och till våren ska jag flytta till Australien med några kompisar som jag lärde känna under Östra-tiden. Malin: Jag behöver en paus från studierna. Gymnasietiden har varit rätt överväldigande på många sätt, så jag behöver ta lite tid att andas och tänka. Jag vet inte vad jag vill göra med mitt liv, så jag ska försöka jobba och resa lite. Jag kanske åker som au-pair till USA, men vi får se. 4

5 Adam, åk 2 Naturvetenskapliga programmet Varför valde du Östra? Jag kände inte till Östra först, men gick sedan på en informationskväll. När jag kom till skolan blev jag imponerad av hur fin och modern skolan var. Sedan under rundvandringen blev jag allt mer säker på att det var skolan för mig. Jag gick på ytterligare en informationskväll Lisa Riström Lärare och ämnesansvarig för matematik Hur är arbetsmiljön på Östra? Den fysiska miljön är mycket bra med öppet landskap, nya lokaler, välstädat och nolltolerans mot klotter. Både personal och elever är rädda om vår skola och håller den fin. Den psykiska miljön är också bra. Det kan såklart stundtals vara väldigt stressigt, men de fina ungdomarna gör att man ändå går till jobbet med glädje varje dag. Jag har jobbat här i 9 år och aldrig haft söndagsångest. På Östra har vi lärare stor frihet att utveckla såväl metoder som hur undervisningen ska organiseras i våra ämnen. Hur arbetar lärarna i matematik för att motivera eleverna? Vi har omväxlande arbetssätt med t.ex. laborationer, undersökande övningar, grupparbeten, elev lär elev, rätta sitt eget prov och färdighetsträning. Vi använder och blev då helt säker på att det var den rätta skolan för mig. Det kändes tryggt och välkomnande, och det gör det fortfarande. Vad är bäst med skolan? Svår fråga. Jag kan faktiskt inte säga vad som är bäst med skolan. Det är flera saker som samverkar och gör skolan jättebra. Lärarna, eleverna, lokalerna, gemenskapen, maten och personalen. Det tillsammans blir skolan. Beskriv Östra med 3 ord! Gemenskap, kunskap, trygghet. Har du några råd till eleverna i åk 9? Ja, välj skola noggrant. Välj inte första bästa utan kolla på många olika! Besök skolorna, gå på informationskvällar och öppet hus och testa att vara elev för en dag så ni får känna på hur skolan är. Jag tror att känslan av själva skolan är viktig. Det var det i alla fall för mig. också muntliga kompletteringar så att alla förmågor kommer till tals. Har du några råd till eleverna i åk 9 inför gymnasiet? Om du är osäker eller har svårt för matte, plugga lite matte innan du börjar, det kommer du att ha nytta av. Om du har lätt för matte var beredd på att du måste börja plugga. Promise! Vad kännetecknar en bra lärare enligt dig? En bra lärare har både hjärna och hjärta! Han eller hon är rättvis, lyhörd, empatisk, har goda ämneskunskaper, har goda ledaregenskaper och inte minst duktig på att lära ut. Stefan Vilkman Rektor Vad är det bästa med att vara rektor på Östra gymnasiet? Att jag får vara mitt i en bra skola. Jag är närvarande och kan dagligen se personalen engagera sig i varje elev och se eleverna utvecklas. Kommunikation är ett av våra ledord som vi arbetar efter. Vi pratar mycket med eleverna och vi ser en god utveckling hos dem. De går från lite osäkra nybörjare till positiva unga vuxna med kunskap, utstrålning och ett trevligt sätt. Vad är du mest stolt över i skolan? Personalen, eleverna och miljön bildar tillsammans en oslagbar helhet. Våra många inriktningar och resurser gör att de flesta hittar sitt specialområde som de trivs med. Skolans utveckling har också varit positiv. Fler och fler fullföljer studierna med ett komplett slutbetyg och vi lägger ner mycket jobb på att erbjuda extra hjälp åt elever. Gamla elever återkommer och berättar hur väl förberedda de varit för vidare studier. Vad är ditt bästa tips till eleverna som börjar i årskurs 1? Att planera sina hemuppgifter och att göra saker i rätt tid. När man väl lärt sig använda kalender och att planlägga sina studier så går det bra. Vi ska hjälpa till så mycket som möjligt så att alla kommer igång! På vilket sätt skiljer sig Östra från andra gymnasieskolor? Östra har sin egen atmosfär, sin egen känsla. Vi bjuder in eleverna genom öppenhet och deltagande till att bli våra medarbetare. Och eleverna bjuder tillbaka genom glädje, trygghet och trivsel. Man umgås över klassgränser, upphittat lämnas tillbaka, personal och elever samtalar och vi gör roliga saker tillsammans. 5

6 Dina Studier på Östra Förmåga att ta eget ansvar, varierad undervisning och långsiktig och återkommande uppföljning ger goda förutsättningar för lyckade studieresultat. På Östra vill vi ge eleverna de rätta verktygen för att ta sig igenom gymnasietiden och möta den kommande framtiden väl förberedda. Östra erbjuder inte mindre än 40 olika utbildningsvägar Vi ger dig verktygen och vägleder dig men du gör jobbet! På Östra gymnasiet arbetar vi med starkt fokus på resultat som även är ett av våra ledord här på skolan. Där eleven tillsammans med både undervisande lärare och coachen har en viktig roll. Coachen finns tillgänglig under hela skoltiden och vägleder dig till en gymnasieexamen. Två gånger per år genomförs elevstyrda utvecklingssamtal som ett led i elevernas förståelse och insikt i sina egna kunskaper och utveckling. Då går man tillsammans med coachen igenom elevens prestationer i alla kurser. För elever med stor frånvaro eller studiesvårigheter hålls en konferens där ett åtgärdsprogram fastställs. Detta följs sedan upp kontinuerligt för att se att elevens studier utvecklas i positiv riktning. Synligt lärande Synligt lärande är en viktig del i undervisningen. Målet är att medvetandegöra eleverna vad de kan, vet och förstår men också vad de inte behärskar och därmed vägleda dem framåt för att utvecklas. Viktiga redskap i detta synsätt är bland annat att: Använda tydliga mål och ange vilka kriterier som krävs för att uppnå dessa mål. Detta görs inför varje kursstart, varje prov och uppgift. Lärarna sätter höga, men för eleverna uppnåeliga, individuella mål med fokus på utveckling för alla elever, oavsett utgångsläget. Använda konkreta exempel i undervisningen för att visa och förklara. Kontinuerligt återkoppla elevens prestationer i samtal mellan lärare och elev, där inte minst elevens egen återkoppling är viktig. Vart är jag på väg? Hur går det för mig? Vad är nästa steg? Det är tre nyckelfrågor som eleven ständigt bör ställa sig i samspråk med läraren. Fronter för planering och struktur Webbplattformen Fronter kommer att bli ett viktigt instrument för att du ska klara dina studier. Det används bland annat för utlämning av kursuppgifter och kursmaterial samt inlämning av elevarbeten och för att få feedback från läraren. Vårt mål är att sätta de betyg just du är värd Inte mer och inte mindre. Om du vill uppnå ett visst betyg så måste du visa att du klarar kraven för det betyget. Eftersom vi lägger så stor vikt på att informera och diskutera betygskriterier betyder det att både lärare och elever blir mycket insatta i dessa. Det innebär att du som elev på Östra får en rättvis bild av dina kunskaper och kan anpassa din nivå till fortsatta studier och yrken. 6

7 Östras kreativa kök lagar minst 85% från grunden Östra gymnasiet är en skola där lunchen är en viktig punkt på dagen. Varje dag serveras minst en huvudrätt, en vegetarisk rätt, en stor salladsbuffé, fil och flingor samt dagens soppa. En gång i veckan serveras hembakat bröd som bakas i skolans eget bageri. Vi har dessutom satsat på att skolans café ska bli mer hälsoinriktat och erbjuda nyttigare alternativ. En satsning som har varit mycket populär. Fantastiska möjligheter För första gången i ditt liv kommer du under gymnasievalet att få möjlighet att påverka innehållet i din utbildning. Du ska i åk 9 välja det program och den inriktning du vill gå. Val av programfördjupning gör du först på våren i årskurs 1 här på Östra, men redan nu kan du se vilka programfördjupningar vi erbjuder (läs mer om dessa på sidan 10-14). Till detta har du självklart individuellt val som också skapar valmöjligheter och chanser till meritpoäng. Om eleverna äter bra så orkar de mer under skoldagen, därför satsar vi på bra och näringsrik mat. 85% av all mat tillagas från grunden i skolans kök och 35% av maten är KRAV-märkt. Varje onsdag tillagar och serverar vi färsk fisk på skolan, vilket är mycket populärt bland skolans elever och personal. Högskolebehörighet Fyra av våra fem utbildningsprogram är direkt högskoleförberedande. Genom individuellt val och/eller programfördjupningar kan dessutom du läsa extra meritpoäng om du vill. På vårt yrkesprogram, el- och energiprogrammet, har vi valt att höja nivån ett steg, så att du inom ramen för programmet har möjlighet att läsa kurser för grundläggande högskolebehörighet utan att behöva läsa någonting extra. Undervisning med variation Östra erbjuder klassisk lärarledd undervisning som förbereder eleverna för fortsatt utbildning och arbetsliv. Här varvas lektionsföreläsningar med projektuppgifter, informationssökning, redovisningar, läsning och studiebesök. Målet är att erbjuda en varierad undervisning som är anpassad efter eleverna, några exempel: Programdagar. Eleverna arbetar programvis och ämnesintegrerat med olika projekt under ett antal temadagar. Kunskap och erfarenhet genom resor. Förra läsåret besökte elever bland annat London, Istanbul och Ramundberget. Nobeldagen uppmärksammar vi med föreläsningar, teman och den smått berömda glassen. Storföreläsningar i aulan. Detta förbereder eleverna för högskolestudier och frigör tid för arbete i mindre grupper. Förekommer för närvarande i engelska. Fronter. Webbplattformen som både kompletterar och underlättar undervisningen för elever och lärare. SMP Student Motivation Program. Hjälper elever att strukturera och planera för att kunna klara av sina studier på bästa sätt. 85% tycker att lärarna är kunniga i sina ämnen. Det är viktigt att eleverna kommunicerar med lärarna, både inne i klassrummen och utanför. Därför erbjuder vi klassisk undervisning med lärarledda lektioner och dessutom finns lärarnas arbetsrum mitt bland eleverna. 7

8 Aktiviteter Events under året Som en del av undervisningen förekommer det under året en del schemabrytande events som är mycket uppskattade av både elever och personal. Nedan kan du läsa mer om några av de events som vi har varje år. Danstävling Under hösten har vi en danstävling där man kan tävla både i pardans (bugg) och i showdans i grupper. Antalet deltagare har ökat stadigt från år till år och eventet är ett av de mest uppskattade under läsåret Nobeldagen Genomförs med anknytning till Nobeldagen i december och har en mycket tydlig anknytning till det program man går på. Dagen kan bestå av föreläsningar och projekt av olika slag och den verkliga höjdpunkten på dagen är när lärarna serverar glass till samtliga elever. Volleybollturnering Under vårterminen är det dags för den årliga volleybollturneringen. Självklart har även lärarna ett lag och eleverna kämpar hårt för att kunna vinna över lärarlaget. Konstutställningar Östra gymnasiets lokaler är Huddinge kommuns största konsthall. Konstutställningarna är inte del av undervisningen, men bidrar till en stimulerande miljö i skolan. Skol-IF Om man är medlem i Skol-IF på Östra gymnasiet får man tillgång till skolans stora idrottshall, aerobicssal, klättervägg, gym och spinningrum. Medlemskapet kostar 100 kr/läsår och det är populärt att gå med. Många skollag kommer till på elevinitiativ, vilket vi tycker är jättekul. Vi har t.ex. haft lag i fotboll, innebandy, basket och pingis och dansgrupper. Några lag har dessutom varit framgångsrika i skoldistriktsmästerskapen. Musikföreningen Notes Musikföreningen Notes drivs av elever på Östra gymnasiet. Föreningen är till för alla elever som är musikintresserade oavsett vilket program och vilken inriktning de går. Som medlem får man tillgång till instrument, replokal och möjligheten att uppträda på Notes nights som är ca tre gånger per år, där även allmänheten är välkommen. Notes-festivalen I slutet av maj varje år anordnas en stor konsert där alla Notes medlemmar och lite större lokala band spelar på skolans område. Festivalen är Notes höjdpunkt på året. Missa den inte! Resor Resor kopplade till undervisningen har varit ett återkommande inslag på Östra gymnasiet de senaste åren. Förra läsåret hade vi grupper med elever och lärare som åkte utomlands till Brighton och Istanbul. Vi gjorde även resor inom Sverige med en längre resa till Ramundberget och därtill ett antal studieresor. Det finns dock inte några garantier att man som elev får möjlighet att resa iväg, men vi gör vårt bästa för att så många som möjligt ska kunna få genomföra resor. 8

9 Utbildningar 93% av eleverna anser att det är en positiv stämning i skolan Östra gymnasiet är en medelstor kommunal skola med ca 800 elever fördelat på fem olika gymnasieprogram. Fyra är direkt högskoleförberedande och ett är yrkesprogram med möjlighet att läsa grundläggande högskolebehörighet. Varje program har sin hemavdelning med skåp och lärararbetslag, men eleverna har lektioner på alla avdelningar på skolan. Alla program har samma upplägg. Eleverna läser gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen samt inriktningskurser som utgår från den inriktning man valt. Dessa kurser är fastställda av Skolverket och är samma för alla gymnasieskolor i Sverige. På sidan 10-14, finns en tabell som tydligt visar hur kurserna ser ut för respektive program. Programfördjupningar Olika skolor har olika programfördjupningar så det är viktigt att du tittar på vilka programfördjupningspaket de olika skolorna erbjuder. Östra gymnasiet har valt att på de flesta programmen erbjuda flera programfördjupningar, så att du ska kunna hitta något som just du tycker är intressant att fördjupa dig i. Fördjupningarna presenteras på respektive programsida längre bak i katalogen. Individuellt val Du kommer att läsa oäng individuellt val, vilket motsvarar två kurser. Kurserna väljer du först på vårterminen i årskurs 1. Du kommer att kunna välja kurser inom följande områden: data, estetiska kurser, ekonomi, idrott och hälsa, matematik, modersmål, naturvetenskap, samhällsvetenskap, språk och svenska. Gymnasiearbete I årskurs 3 kommer du att göra ett gymnasiearbete. Detta ska utgå från centrala kunskapsområden inom det program du läst och är ett självständigt arbete. Du kommer att få en handledare som stöd under processen. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att du ska få ut din gymnasieexamen. Vanliga frågor Vad gäller om jag söker från en annan kommun? Inom Stockholms län är det fri sökning. Om du kommer från en kommun utanför Stockholms län behöver du prata med din studievägledare för mer utförlig information. Vad har ni för antagningspoäng? Antagningspoängen ändras från år till år beroende på hur många elever som söker och vad de har för betygspoäng. Mer information om antagningspoängen får du på våra informationskvällar och öppet hus, men du hittar dem även på vår hemsida: Får man lunch i skolan? Skolan har en restaurang som serverar fri lunch med flera alternativ varje dag. Läs gärna mer om vår restaurang på sid 7. Hur ser kommunikationerna ut till skolan? Det är lätt att ta sig hit med såväl pendeltåg som buss. Pendeltåg till Skogås station, därifrån är det tre minuters promenad. Buss 742 och 830 går till hållplats Fäbodvägen, alternativt buss 828 eller 831 till hållplats Edboskolan. Finns elevhälsopersonal? Ja, skolan har skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare. Finns det idrottshall? Ja, skolan har en fullstor idrottshall. Här finns också gym, spinningrum, aerobicssal, konstgräsplan och klättervägg. Hur många elever går på skolan? Det går ca 800 elever på gymnasiet. Finns det ett skolbibliotek? Ja, på Östra har vi ett eget bibliotek som ligger i hjärtat av skolan. Där finns också flera studierum. Vilka kurser finns det på individuellt val? Exakt vilka kurser som kommer att erbjudas bestäms utifrån elevernas önskemål samt lärarnas kompetens och kan variera lite från år till år. Vissa kurser är dock återkommande för att de är så populära. Mer information om kursområden finns under rubriken Indidviduellt val till vänster. 9

10 EK Högskoleförberedande Ekonomiprogrammet Engagemang, kompetens och omvärldsbevakning På Ekonomiprogrammet får du lära dig grunderna inom ekonomi och juridik, vilket ger dig en bred samhällsvetenskaplig grund inför fortsatta studier på högskola/universitet. Viktiga delar i utbildningen är olika ekonomiska förhållanden i samhället, länders skilda förutsättningar samt internationella sammanslutningar och avtal. Dessutom får du lära dig hur man startar och driver ett företag framåt. Inriktning: Ekonomi Om du är intresserad av företagsekonomi som t.ex. marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation, så är det här en inriktning för dig. Inriktning: Juridik Här lär du dig vikten av lag och rätt i ett demokratiskt samhälle, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Du får en förståelse som gör det möjligt att analysera, bedöma och lösa juridiska problem. Inriktning: Ekonomi med estetisk inriktning musik Passar dig som vill ha en bred utbildning inom ekonomi och samtidigt vill hålla på med musik. Basen består av ekonomiinriktningen på EK, men byggs på med fyra kurser i musik. Behörighetskrav: minst betyget C i musik från åk 9 samt genomfört inträdesprov. Programfördjupning: Ekonomi För dig som går juridikinriktningen erbjuder vi här en fördjupning med matematik som kompletteras med marknadsföring, kalkylering, lagar och affärsidéer inom affärsvärlden. Programfördjupning: Internationellt Här studeras hur internationellt samarbete påverkar den politiska och ekonomiska utvecklingen i världen. Du får också lära dig om olika kulturers värdesystem och mänskliga rättigheter. Programfördjupning: Internationella affärer Små som stora företag påverkas av vad som händer i omvärlden. Här får du en chans att lära dig mer om internationell ekonomi samt hur internationella lagar och beslut påverkar affärsvärlden. Karriärmöjligheter Efter vidare studier kanske du jobbar som civilekonom, key account manager, revisor, marknadsförare, controller, jurist/ advokat, banktjänsteman, administratör, bli egen företagare eller varför inte musiker eller musikproducent?. Ekonomiprogrammet 2500 p Alla läser Välj en inriktning Programfördjupningar Ekonomiprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 12 Engelska 5-6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1-2b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b+2 Svenska 1-3 (alt. Sv som andraspråk 1-3) Programgem. ämnen 3 Företagsekonomi 1 Moderna språk Privatjuridik Psykologi 1 Individuellt val Gymnasiearbete Ekonomi* Entreprenörskap och företagande Företagsekonomi 2 Matematik 3b Juridik** Affärsjuridik Filosofi 1 Psykologi 2 Rätten och samhället Internationellt: Engelska 7 Internationella relationer Internationella affärer: EG-rätt Internationell ekonomi Programfördjupning inr. Juridik Ekonomi: Företagsekonomi 2 Matematik 3b Ekonomi med estetisk inriktning: musik 600 p (inga programfördjupningar) Matematik 3b Ensemble 1-2 Musikproduktion 1 Entreprenörskap och företagande Instrument/sång 1 *Läser också Affärsjuridik. **Läser också Entreprenörskap och företagande 100p. 10

11 El- och energiprogrammet Professionalism, innovation och nyfikenhet EE Yrkesprogram EE är ett yrkesprogram som leder till flera yrkesutgångar och möjlighet till fortsatta studier på yrkeshögskola. På Östra har vi även förberett så att du kan nå grundläggande behörighet till högskola/universitet inom vår spännande programfördjupning Eventteknik. Här får du en modern, men ovanlig utbildning med en mix av praktiska och teoretiska ämnen. Din examen ger dig en mängd spännande karriärmöjligheter, dock inte elektriker. Inriktning: Dator- och kommunikationsteknik Här får du en bred grundutbildning om datorer, operativsystem, programvaror och nätverk. Du får lära dig hur man installerar, administrerar, underhåller och reparerar dator- och kommunikationssystem. Inriktningskurserna förbereder dig också för eventarrangemang och tillsammans med eventkurserna inom programfördjupningen ger det ett helhetskunnande. Karriärmöjligheter Yrkesutgångar: nätverkstekniker, servicetekniker, supporttekniker, servicetekniker, ljud-, ljus och scentekniker, audio/videotekniker eller backstagetekniker. Du kan också välja att studera vidare på en yrkeshögskola med inriktning mot el- eller datasektorn men eventuellt också högskola eller universitet. Programfördjupning: Eventteknik Programfördjupningen eventteknik erbjuder flera spännande breddningskurser inom arbetet med ljud-, ljus- och bildproduktion. Östra har all utrustning som behövs för att TV-bevaka och sända evenemang såsom stora sportturneringar, konserter och festivaler. Du kommer Möjlighet att nå grundläggande högskolebehörighet utan utökade kurser! redan under första året att få testa på så kallade skarpa projekt där du får använda dina kunskaper i verkligheten med riktiga kunder exempelvis när skolan arrangerar olika event. Därtill finns det inom fördjupningen kurserna engelska 6 och svenska 2 alt. svenska som andraspråk 2, vilka ingår i kraven för grundläggande högskolebehörighet. Eventteknik inom El- och energiprogrammet 2500 p Alla läser Inriktning Programfördjupning El- och energiprogrammet 800 p Gymnasiegemen- Dator och kommunikationsteknik 400 p Eventteknik: Ellära 1 samma ämnen 600 p Dator och nätverksteknik Engelska 6 Engelska 5 Elektronik och mikrodatorteknik Entreprenörskap 1 Historia 1a:1 Kommunikationsnät 1 Idrott och hälsa 1 Nätverksteknik Eventteknik Matematik 1a Ljudproduktionsteknik 1 Naturkunskap 1a:1 Ljus- och bildproduktionsteknik 1 Religionskunskap 1 Multimediasystem Samhällskunskap 1a:1 Svenska 1 Svenska 2 (alt. Svenska som andraspråk 1) (alt. Svenska som andraspråk 2) Programgem. ämnen 400 p Datorteknik 1a Elektromekanik Energiteknik 1 Mekatronik 1 Individuellt val Gymnasiearbete 11

12 NA Högskoleförberedande Naturvetenskapspr. Kunskap, utveckling och lycka Naturvetenskapsprogrammet är den bredaste utbildningen som ger behörighet till flest antal högskoleutbildningar. Programmet passar dig som t.ex. vill arbeta inom och utveckla områden med anknytning till kemi, biologi, medicin eller olika tekniska ingenjörsyrken. Vi erbjuder också flera spännande tvärvetenskapliga programfördjupningar. Inriktning: Naturvetenskap Fokus ligger på de klassiska naturvetenskapliga ämnena matematik, fysik, kemi och biologi. Det ger dig en bred bas inför framtiden och du blir väl förberedd för högre studier. Inriktning: Naturvetenskap och samhälle Du breddar och fördjupar dina kunskaper inom naturvetenskapen samtidigt som du studerar samhällskunskap och geografi. Det ger dig en fördjupad förståelse av samspelet mellan natur, samhälle och teknik. Inriktning: Naturvetenskap med estetisk inriktning musik Passar dig som vill ha en bred naturvetenskaplig utbildning och samtidigt vill hålla på med musik. Basen består av den naturvetenskapliga inriktningen på NA, men byggs på med fyra kurser i musik. Behörighetskrav: minst betyget C i musik från åk 9 samt genomfört inträdesprov. Programfördjupning: Internationellt Se sidan 10. Programfördj: Hållbar utveckling Hur ser sambanden ut mellan människans livsstil och ett hållbart samhälle? Här studeras miljöfrågor ur ekologiska, sociala, politiska och ekonomiska synvinklar som vi försöker hitta tekniska lösningar på. Programfördjupning: Kriminalteknik Här blandas naturvetenskap med beteendevetenskap och ger en inblick i hur kriminalarbete fungerar i verkligheten. Praktik blandas med teori när du får göra laborativa DNAanalyser och psykologiska profiler. Programfördjupning: GIH-paket Här är hälsa, kost och fysiologi i fokus. Vi studerar anatomi, lär oss om olika träningsmetoder och enklare rehabiliteringsprogram samt hur vi kan förebygga skador. Programfördjupning: KTH-paket För dig som går naturvetenskap och samhälle, men vill bli behörig till högskolans civilingenjörsutbildningar. Fördjupningen hjälper dig med behörighetskurser till din högskoleansökan. Karriärmöjligheter Efter vidare studier kanske du arbetar som läkare, sjukgymnast, research manager, laboratoriemedarbetare, hälsokonsulent, veterinär, farmaceut, civilingenjör, biolog, kriminaltekniker, forskare, samhällsvetare, journalist, arkitekt, lärare eller varför inte musiker eller musikproducent? Naturvetenskapsprogrammet 2500 p Alla läser Välj en inriktning Programfördjupningar Naturvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 11 Engelska 5-6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1-3c Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1-3 (alt. Sv som andraspråk 1-3) Programgem. ämnen 4 Biologi 1 Fysik 1 1 Kemi 1 Moderna språk Individuellt val Gymnasiearbete Naturvetenskap Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Naturvetenskap och samhälle* Biologi 2 Geografi 1 Samhällskunskap 2 *Läser också Kemi p Internationellt: Internationella relationer Engelska 7 Hållbar utveckling: Politik och hållbar utveckling Miljö- och energikunskap Kriminalteknik: Psykologi Kriminalteknik GIH-paket: Träningslära 1 Träningslära 2 Programfördjupning inr. Naturvetenskap och samhälle KTH-paket: Fysik 2 Matematik 4 Naturvetenskap med estetisk inriktning: musik 600 p (inga programfördjupningar) Kemi 2 Ensemble 1-2 Musikproduktion 1 Biologi 2 Instrument/sång 1 12

13 Samhällsvetenskapspr. Kreativitet, omvärld och mening SA Högskoleförberedande Är du intresserad av människor, samhällsfrågor, internationella relationer eller media och journalistik? Då kan samhällsprogrammet vara något för dig. Samhällsvetenskap handlar om att lära sig att tolka, förstå och förklara både enskilda människors beteende och företeelser i samhället i stort. Programmet ger dig en bred utbildning med många valmöjligheter till vidare högskolestudier. Inriktning: Samhällsvetenskap Om du tycker om att diskutera samhällsfrågor har du här chansen att lära dig mer om olika samhällsstrukturer och människors olika livsvillkor. Du lär dig att tolka och förklara olika händelser utifrån olika sammanhang. Inriktning: Beteendevetenskap En inriktning för dig som är intresserad av mänskligt beteende. Du lär dig vad som formar och påverkar oss (arv och miljö), om krishantering och gruppsykologi, men även om etik och kriminalitet. Inriktning: Medier, information och kommunikation Här får du studera journalistik, information och reklam. Hur förmedlar man ett budskap på bästa sätt? Hur stor roll har medierna i samhället idag och hur påverkas vi? Du varvar praktiska övningar i bild, text och ljud med teoretiska kunskaper. Inriktning: Samhällsvetenskap med estetisk inriktning musik Passar dig som vill ha en bred samhällsvetenskaplig utbildning och samtidigt vill hålla på med musik. Basen består av den samhällsvetenskapliga inriktningen på SA, men byggs på med fyra kurser i musik. Behörighetskrav: minst betyget C i musik från åk 9 samt genomfört inträdesprov. Programfördj: Samhällsvetenskap För dig som vill fördjupa dig ytterligare i samhällsvetenskapliga ämnen såsom geografi och samhällskunskap för att få en ännu bredare teoretisk grund inför vidare studier. Programfördj: Hållbar utveckling Se sidan 12. Programfördjupning: Internationellt Se sidan 10. Programfördj: Internationella affärer Se sidan 10. Programfördjupning: Juridik och kriminologi Ta reda på hur skyddet av de mänskliga rättigheterna fungerar i Sverige och internationellt. Lär dig om våra grundlagar, om EU-rätt, hur det går till i en rättegång och om olika syn på brott och straff. Karriärmöjligheter Efter vidare studier kanske du jobbar som journalist, samhällsvetare, lärare, statsvetare, jurist/advokat, art director, copywriter, polis, säljare, human resources manager, marknadsförare, socionom, psykolog eller kanske musiker och musikproducent. Samhällsvetenskapsprogrammet 2500 p Alla läser Välj en inriktning Programfördjupning inr. Beteendevetenskap Gymnasiegemensamma ämnen 11 Engelska 5-6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1-2b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1-3 (alt. Sv som andraspråk 1-3) Programgem. ämnen Filosofi 1 Psykologi 1 Moderna språk Individuellt val Gymnasiearbete Beteendevetenskap* Kommunikation Ledarskap och organisation Psykologi 2 Samhällskunskap 2 Sociologi Samhällsvetenskap* Geografi 1 Historia 2 Religionskunskap 2 Samhällskunskap 2-3 Medier, information och kommunikation** Journalistik, reklam och information 1 Medieproduktion Medier, samhälle och kommunikation 1 Psykologi Samhällsvetenskap: Geografi 1 Samhällskunskap 3 Programfördjupningar Samhällsvetenskapsprogrammet Internationellt: Internationella relationer Engelska 7 Hållbar utveckling: Politik och hållbar utveckling Miljö- och energikunskap Internationella affärer: EG-rätt Internationell ekonomi Juridik och kriminologi: Kriminologi Rätten och samhället Programfördjupning inr. Medier, info och komm. Samhällsvetenskap: Geografi 1 Samhällskunskap 3 Samhällsvetenskap med estetisk inriktning musik: 7 (inga programfördjupningar) Samhällskunskap 2-3 Religion 2 Musikproduktion 1 Historia 2 Instrument/sång 1 Ensemble 1-2 *Läser också Digitalt skapande 1. **Läser också Digitalt skapande 1 samt Samhällskunskap 2. 13

14 TE Högskoleförberedande Teknikprogrammet Professionalism, innovation och nyfikenhet Teknikprogrammet påminner om NA och är en bred teoretisk utbildning. Med utgångspunkt i de naturvetenskapliga ämnena får du undersöka teknikens roll och påverkan i samhället. Elever på TE har ofta en naturlig nyfikenhet, de är fulla av idéer vilket är en förutsättning för att kunna arbeta med innovation på olika plan. På Östra får du använda sina idéer på ett professionellt sätt då vi arbetar med moderna metoder och arbetssätt. Inriktning: Informations- och medieteknik Den här inriktningen passar dig som har ett intresse för webbdesign, multimedia och pc-datorer. Du får kunskaper i digitalt skapande, programmering och kommunikationsteknik. Inriktning: Teknikvetenskap Här får du fördjupade teoretiska kunskaper inom teknik, matematik och fysik och behörighet att läsa vidare till bl.a. civilingenjör. Du lär dig olika arbetsmetoder inom teknikvetenskap och får prova på t.ex. modellering och simulering. Inriktning: Teknikvetenskap med estetisk inriktning musik Passar dig som vill ha en bred teknisk utbildning och samtidigt vill hålla på med musik. Basen består av den teknikvetenskapliga inriktningen på TE, men byggs på med fyra kurser i musik. Behörighetskrav: minst betyget C i musik från åk 9 samt genomfört inträdesprov. Programfördjupning: Informations- och medieteknik Den här fördjupningen är för dig som läser inr. teknikvetenskap, men som också vill läsa informations- och medieteknik (för innehåll se inriktningen Informations- och medieteknik ). Programfördjupning: Kriminalteknik Se sidan 12. Programfördjupning: Hållbar utveckling Se sidan 12. Programfördjupning: KTH-paket För dig som går informations- och medieteknik, men vill bli behörig till högskolans civilingenjörsutbildningar. Fördjupningen hjälper dig med behörighetskurser till din högskoleansökan. Programfördjupning: Medieteknik Vi planerar att starta T4 som ger gymnasieingenjörsexamen. Här får du som läst informations- och medieteknik lära dig mer om programmering. En del av undervisningen förläggs med studiebesök och lektioner på högskolan med en anpassad kurs i approgrammering. Du kommer vidare att designa gränssnitt till appar, internet och andra mediekanaler. Karriärmöjligheter Efter vidare studier kanske du arbetar som civilingenjör, arkitekt, mjukvarudesigner, art director, kriminaltekniker, datatekniker, industridesigner, dataspelsutvecklare, systemvetare, webbdesigner, fysiker, sales engineer, sjukhustekniker, miljöingenjör, forskare, musikproducent eller musiker. Teknikprogrammet 2500 p Alla läser Välj en inriktning Programfördjupning inr. Teknikvetenskap Gymnasiegemensamma ämnen 1 Engelska 5-6 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1-3c Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1-3 (alt. Sv som andraspråk 1-3) Programgem. ämnen 400 p Fysik 1 1 Kemi 1 Teknik 1 1 Individuellt val Gymnasiearbete Teknikvetenskap* Fysik 2 Matematik 4 Teknik 2 Informations- och medieteknik* Datorteknik 1a Programmering 1 Webbutveckling 1 Informations- och medieteknik: Programmering 1 Webbutveckling 1 Entreprenörskap Programfördjupningar Teknikprogrammet Kriminalteknik: Kemi 2 Kriminalteknik Psykologi 1-2 Hållbar utveckling: Entreprenörskap Miljö- och energikunskap Politik och hållbar utveckling Programfördjupningar inr. Informations- och medieteknik KTH-paket: Entreprenörskap Fysik 2 Matematik 4 Medieteknik: Entreprenörskap Gränssnittsdesign Programmering 2 Teknikvetenskap med estetisk inriktning musik: 700 p (inga programfördjupningar) Teknik 2 Matematik 4 Musikproduktion 1 Fysik 2 Instrument/sång 1 Ensemble 1-2 *Läser också Digitalt skapande 1. 14

15 Inför valet Gymnasievalet är viktigt och du bör räkna med att det kommer att ta tid. Du får under hösten hem material från olika skolor i brevlådan. Kika på dem och kolla om det är något som verkar intressant. Då har du bättre koll inför gymnasiemässan i november. Besök gymnasiemässan! Där finns nästan alla skolor i Stockholmsområdet representerade. Därför är det bra om du i förväg har lite koll på vilka skolor du vill titta närmre på. När du letar skolor bör du tänka på: Arbetsmetoderna på skolan: Vill du ha traditionella lärarledda lektioner eller vill du gå på en skola som kräver mer eget ansvar och där du planerar dina studier själv? Storleken på skolan: Vill du gå i en liten skola med färre elever eller i en större skola med många elever? Resvägen: Elever som väljer en skola långt hemifrån behöver tänka på vad det innebär att pendla. Vissa klarar det jättebra, andra tycker att det är jättejobbigt. Så ta med resvägen i beräkningarna! Studiestöd: Vilka möjligheter till stöd i skolarbetet erbjuds? Det är också bra att kolla om skolan har SYV, kurator och/ eller specialpedagog. Var aktiv i ditt val! Gå på informationskvällar, öppna hus eller ring och fråga om du får följa med som elev för en dag. Ju mer aktiv du är, desto bättre förutsättningar har du att faktiskt hamna på rätt skola och på rätt program! OM du mot all förmodan skulle välja fel, så bör du försöka byta skola eller program på en gång istället för att dra ut på det. Sök upp studie- och yrkesvägledaren på din skola och hjälp med vad du behöver tänka på i valet och få hjälp med valalternativ. Prata också mycket om ditt Lena, studie- och yrkesvägledare på Östra gymnasiet ger sina bästa tips! Du når vår SYV via val med föräldrar, kompisar och lärare för input från flera håll. När det väl är dags att göra valet basera inte ditt val på vad dina kompisar väljer! Välj en utbildning som du är intresserad av och som passar dig! Det är smart att välja något som kommer att intressera dig på lite längre sikt, inte bara för stunden. Sammanfattningsvis så handlar gymnasievalet lika mycket om en inre resa som en yttre; man måste ta reda på så mycket som möjligt om sig själv samtidigt som man utforskar de yttre alternativen. På vår hemsida hittar du mer information om skolan, utbildningarna och vår personal.

16 Viktiga datum! Informationskvällar (kl 19) Torsdag den 13 november Onsdag den 26 november Torsdag den 4 december Tisdag den 13 januari Tisdag 4 februari Chattkvällar (kl 19-21) Här har du möjlighet att ställa frågor som kanske dyker upp efter informationskvällen. Måndag den 17 november Tisdag den 2 november Torsdag den 11 december Tisdagen den 20 januari Torsdagen den 6 februari Öppet hus Fredagen den 23 januari Fredagen den 24 april Mässor oktober (Huddingedagarna) november (Älvsjö) Inträdesprov För dig som sökt musikinriktningen på EK, NA, SA eller TE mars 27 maj Ansökning och antagning Exakta datum för sista ansökningsdag, datum för omvalsperiod samt antagningsbesked kommer att anges på gymnasieantagningens hemsida: under hösten. Glöm inte att du har möjlighet att komma som elev för en dag och testa på det program du är intresserad av! Bokning gör du genom att ringa eller så kan du göra en intresseanmälan på vår hemsida. Följ oss på sociala medier Häng med på FB Östra gymnasiet, Huddinge kommun eller på Instagram ostragymansiet. Här får du en känsla av hur det är att vara elev på skolan och vilka aktiviteter vi har under året. Östra gymnasiet, Kvartettvägen 2 6, Trångsund Expedition: Fotografer: BildN Pia Nordlander, Ingemar Lindewall och Martin Skoogh. Tryck: Vitt Grafiska. Grafisk form: Real AD, Upplaga: 6500 ex.

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär stämning mellan

Läs mer

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Här börjar det roliga! 13/14 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Nyhet! för TV, musik och evenemang. Se sidan 11 Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet Gymnasievalet 2015 Westerlundska Gymnasiet Kontakta oss Rektor Ewa Berthagen tel. 0171-62 55 50 er Christian Eklöv Hagman tel. 0171-62 55 53 Estetiska programmet inriktning musik, Handels- och administrationsprogrammet,

Läs mer

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014 Vem vill du bli? Huddinge gymnasieval 2014 Kom och träffa oss! Gymnasiedagarna i Huddinge, 22 23/10 Gymnasiemässan, 21 23/11 Öppet Hus och infokvällar Elev för en dag Ett bra tips är att besöka skolornas

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! StaffangymnasieT 2012-2013 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Uppsala/ Västerås Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll 4 6 8 10 12 13

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium Ambition Engagemang Gemenskap Danderyds Gymnasium Läsåret 2015-2016 Innehåll Skolan med bredd, djup och spets...4 Ekonomiprogrammet...9 Naturvetenskapsprogrammet...11 Spetsutbildning Matematikgymnasiet...13

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll Genom vårt arbetssätt och den personliga

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info NUTID Vi hjälper dig till framgång! sista kning s ansö NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info VALHALL COLLEGE RÖNNEGYMNASIET STÖRST I STAN! Skolan där du utvecklas och mår bra! I Ängelholms centrum

Läs mer

VÅRA PROGRAM 2013/14

VÅRA PROGRAM 2013/14 VÅRA PROGRAM 2013/14 INNEHÅLL Välkommen till Holavedsgymnasiet 4 5 Holavedsgymnasiets utbildningar 6 Barn- och fritidsprogrammet 7 Bygg- och anläggningsprogrammet 8 Ekonomiska programmet 9 El- och energiprogrammet

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Dags att välja gymnasium

Dags att välja gymnasium Dags att välja gymnasium Gymnasievalet 2015 Välkommen till Botkyrkas gymnasium Botkyrka har fantastiska gymnasieskolor: S:t Botvids gymnasium, Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och S:t Botvids gymnasiesärskola.

Läs mer

En skola INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Håkan Söderström, rektor

En skola INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Håkan Söderström, rektor TIBBLE STUDENT 2016 7 Program 15 inriktningar LEDAREN En skola för Din framtid! I juni 2016 tar Du studenten och får gymnasieexamen. Alla människor vill lyckas, det är vår övertygelse. Redan här och nu

Läs mer

En riktig skola. Öppet Hus 18 januari 2014 NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014. 2 Nacka gymnasium. Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad

En riktig skola. Öppet Hus 18 januari 2014 NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014. 2 Nacka gymnasium. Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad 2 Nacka gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad Ekonomiprogrammet 8 Ekonomi 9 Juridik NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014 El- och energiprogrammet 10 Dator- och kommunikationsteknik

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se PROGRAMKATALOGEN 2015 1t ill 1 www.tornedalsskolan.se Gymnasieskolan Två typer av examen I den nya gymnasieskolan kan eleverna få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Krav för examen Kravet

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

INTERNATIONELL IDROTTSUTBILDNING NATIONELLA PROGRAM INTERNATIONELL MOTIVERINGSRESA

INTERNATIONELL IDROTTSUTBILDNING NATIONELLA PROGRAM INTERNATIONELL MOTIVERINGSRESA INTERNATIONELL IDROTTSUTBILDNING NATIONELLA PROGRAM INTERNATIONELL MOTIVERINGSRESA KUNSKAP ÄR MAKT! Något av det viktigaste samhället har för framtiden är elevernas kunskaper. Den allra viktigaste faktorn

Läs mer

ISAK HASSBRING ORDFÖRANDE S:T PETRI ELEVKÅR

ISAK HASSBRING ORDFÖRANDE S:T PETRI ELEVKÅR läsåret 2012/13 S:T PETRI SKOLA ISAK HASSBRING ORDFÖRANDE S:T PETRI ELEVKÅR VÄLKOMMEN TILL OSS S:T PETRI SKOLA VARFÖR SKA DU VÄLJA S:T PETRI SKOLA? Felix En fin byggnad med nyrenoverade lokaler och en

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ VBU

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ VBU GYMNASIET NÄSTA 6anledningar till varför DU ska välja VBU VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ VBU 1. INTERNATIONELLT Utbyte med ett universitet i London, certifierad FN-skola. Flera program med internationell profil.

Läs mer