Add your personality 2015/16 TRÅNGSUND SKOGÅS.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Add your personality 2015/16 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se"

Transkript

1 Add your personality 2015/16 TRÅNGSUND SKOGÅS

2 Prova på Östra! Du har möjlighet att komma som elev för en dag och testa på det program du är intresserad av! Bokning gör du genom att ringa eller gå in på och anmäl ditt intresse.

3 Östra gymnasiet är en skola med plats för personlighet! Hos oss bygger vi skolan tillsammans. Alla elevers personlighet ska tas tillvara add your personality alla kan bidra i form av kunskap, intressen och färdigheter. På Östra försöker vi också tillgodose och vidareutveckla detta hos varje elev. Aktiv mötesplats Östra gymnasiet flyttade in i dessa lokaler år 2005 och allt är fortfarande ljust och fräscht. Det är högt i tak och skolan kännetecknas av öppenhet i såväl miljö som atmosfär. Skolan är arkitektritad och byggd med en tanke om att underlätta möten och synliggöra alla som befinner sig här. De traditionella skolkorridorerna är ersatta av öppna studieytor och gemensamma utrymmen i olika programavdelningar. De fungerar som flexibla undervisningslokaler, för att ge en varierande och inspirerande undervisning. Här finns också klassrum, grupprum och datorer. Lärarnas arbetsrum är placerade mitt bland eleverna på respektive programavdelning, vilket skapar gemenskap, trygghet och närhet mellan elever och lärare. Det är viktigt att skolan är en del av samhället och vi vill göra den till en levande samlingspunkt. På skolan hålls därför konferenser, konserter, möten, konstutställningar och olika idrottsaktiviteter. Vi når också omvärlden genom till exempel TVsändningar som elever på Östra sköter med hjälp av skolans TV-studio. Skolans vision och ledord Vi arbetar efter ledorden: Resultat, Individ och Kommunikation. Alla elever ska respekteras som individer. Det gäller både i studier och i den personliga utvecklingen. Målet är att hjälpa varje elev till bästa möjliga resultat. Vi tror att det finns ett viktigt kunskapsutbyte elever emellan, inte bara mellan elev och lärare. Därför lägger vi stor vikt vid möte och kommunikation i skolan. Alla på Östra, elever såväl som personal, förväntas kommunicera öppet med alla. Glas mot alla kontor och konferensytor gör att man hela tiden ser vad som pågår. 97% av eleverna känner sig trygga i skolan 3

4 Om Östra Tara, åk 3 Samhällsprogrammet Vad är bäst med skolan? Det bästa med skolan är att den är fräsch och att den är en plats man gärna stannar kvar i för att t.ex. studera. Dessutom har skolan väldigt god lunch, det finns alltid någonting som man tycker om. Skulle du rekommendera skolan till andra? Absolut! Skolan har kompetenta lärare som är trevliga. Detta tillsammans med den öppna miljön och den goda maten gör att jag utan tvekan skulle rekommendera Östra. Hur tillgängliga är lärarna? Att få kontakt med lärare är väldigt lätt. Deras arbetsrum har glasväggar, vilket gör det väldigt lätt för oss elever att ställa frågor eller liknande. Har du några råd till eleverna i åk 9? Var aktiva på lektionerna, detta kan vara avgörande när betygen ska sättas. Gör alltid uppgifterna i god tid. Att blunda för högen av böcker kommer inte få dem att försvinna. Glöm inte att unna er något gott från kafeterian då och då, detta ger energi till att orka med skolan. Therese och Malin Med studentexamen på NA och SA Vad kommer ni att minnas från Östra-tiden? Therese: Det jag kommer minnas mest är alla stunder med kompisarna. Allt från vardagliga saker, som att bara hänga i musiksalen, till lite mer speciella saker som mösspåtagningen i slutet av trean. Malin: Det jag framförallt kommer komma ihåg är alla människor och hur otroligt kul allting har varit. Även om det självklart har varit en del press med betyg och prov, så är det just människorna som har haft störst betydelse för de här tre åren. Tiden på Östra har fått mig att växa väldigt mycket som person och jag har träffat så många underbara människor. Vad fick er att välja Östra gymnasiet? Therese: För min del var det att det fanns estetisk inriktning på naturprogrammet. Det var helt perfekt för mig, eftersom jag ville hålla på med musik, men samtidigt läsa mycket matte. Malin: Det är väl egentligen tre faktorer som fick mig att välja Östra. Dels låg den nära, vilket var skönt. För det andra hade min bror gått där innan, så jag visste via honom att skolan var bra. Och för det tredje hade skolan samhällsprogrammet med estetisk inriktning musik, som var det jag ville gå. Vad har ni för råd till dem som ska börja på gymnasiet? Therese: Var beredd på ett högre tempo än i grundskolan. Gör det ni ska på lektionerna och planera era hemuppgifter så ni inte börjar i sista minuten. Umgås med människor från olika program och olika årskurser. Utnyttja gymmet och musiksalen och njut av den här tiden, för även om det är stressigt och jobbigt ibland, så är det ändå en tid som ni kommer minnas med glädje i framtiden. Malin: Läs något som du tycker är kul! Det är lätt att tappa sin studiemotivation om man inte är intresserad av det man läser. Och ta vara på tiden på gymnasiet! Tiden går verkligen fort när man har kul! Vad ska ni göra nu efter studenten? Therese: Jag ska jobba under hösten och till våren ska jag flytta till Australien med några kompisar som jag lärde känna under Östra-tiden. Malin: Jag behöver en paus från studierna. Gymnasietiden har varit rätt överväldigande på många sätt, så jag behöver ta lite tid att andas och tänka. Jag vet inte vad jag vill göra med mitt liv, så jag ska försöka jobba och resa lite. Jag kanske åker som au-pair till USA, men vi får se. 4

5 Adam, åk 2 Naturvetenskapliga programmet Varför valde du Östra? Jag kände inte till Östra först, men gick sedan på en informationskväll. När jag kom till skolan blev jag imponerad av hur fin och modern skolan var. Sedan under rundvandringen blev jag allt mer säker på att det var skolan för mig. Jag gick på ytterligare en informationskväll Lisa Riström Lärare och ämnesansvarig för matematik Hur är arbetsmiljön på Östra? Den fysiska miljön är mycket bra med öppet landskap, nya lokaler, välstädat och nolltolerans mot klotter. Både personal och elever är rädda om vår skola och håller den fin. Den psykiska miljön är också bra. Det kan såklart stundtals vara väldigt stressigt, men de fina ungdomarna gör att man ändå går till jobbet med glädje varje dag. Jag har jobbat här i 9 år och aldrig haft söndagsångest. På Östra har vi lärare stor frihet att utveckla såväl metoder som hur undervisningen ska organiseras i våra ämnen. Hur arbetar lärarna i matematik för att motivera eleverna? Vi har omväxlande arbetssätt med t.ex. laborationer, undersökande övningar, grupparbeten, elev lär elev, rätta sitt eget prov och färdighetsträning. Vi använder och blev då helt säker på att det var den rätta skolan för mig. Det kändes tryggt och välkomnande, och det gör det fortfarande. Vad är bäst med skolan? Svår fråga. Jag kan faktiskt inte säga vad som är bäst med skolan. Det är flera saker som samverkar och gör skolan jättebra. Lärarna, eleverna, lokalerna, gemenskapen, maten och personalen. Det tillsammans blir skolan. Beskriv Östra med 3 ord! Gemenskap, kunskap, trygghet. Har du några råd till eleverna i åk 9? Ja, välj skola noggrant. Välj inte första bästa utan kolla på många olika! Besök skolorna, gå på informationskvällar och öppet hus och testa att vara elev för en dag så ni får känna på hur skolan är. Jag tror att känslan av själva skolan är viktig. Det var det i alla fall för mig. också muntliga kompletteringar så att alla förmågor kommer till tals. Har du några råd till eleverna i åk 9 inför gymnasiet? Om du är osäker eller har svårt för matte, plugga lite matte innan du börjar, det kommer du att ha nytta av. Om du har lätt för matte var beredd på att du måste börja plugga. Promise! Vad kännetecknar en bra lärare enligt dig? En bra lärare har både hjärna och hjärta! Han eller hon är rättvis, lyhörd, empatisk, har goda ämneskunskaper, har goda ledaregenskaper och inte minst duktig på att lära ut. Stefan Vilkman Rektor Vad är det bästa med att vara rektor på Östra gymnasiet? Att jag får vara mitt i en bra skola. Jag är närvarande och kan dagligen se personalen engagera sig i varje elev och se eleverna utvecklas. Kommunikation är ett av våra ledord som vi arbetar efter. Vi pratar mycket med eleverna och vi ser en god utveckling hos dem. De går från lite osäkra nybörjare till positiva unga vuxna med kunskap, utstrålning och ett trevligt sätt. Vad är du mest stolt över i skolan? Personalen, eleverna och miljön bildar tillsammans en oslagbar helhet. Våra många inriktningar och resurser gör att de flesta hittar sitt specialområde som de trivs med. Skolans utveckling har också varit positiv. Fler och fler fullföljer studierna med ett komplett slutbetyg och vi lägger ner mycket jobb på att erbjuda extra hjälp åt elever. Gamla elever återkommer och berättar hur väl förberedda de varit för vidare studier. Vad är ditt bästa tips till eleverna som börjar i årskurs 1? Att planera sina hemuppgifter och att göra saker i rätt tid. När man väl lärt sig använda kalender och att planlägga sina studier så går det bra. Vi ska hjälpa till så mycket som möjligt så att alla kommer igång! På vilket sätt skiljer sig Östra från andra gymnasieskolor? Östra har sin egen atmosfär, sin egen känsla. Vi bjuder in eleverna genom öppenhet och deltagande till att bli våra medarbetare. Och eleverna bjuder tillbaka genom glädje, trygghet och trivsel. Man umgås över klassgränser, upphittat lämnas tillbaka, personal och elever samtalar och vi gör roliga saker tillsammans. 5

6 Dina Studier på Östra Förmåga att ta eget ansvar, varierad undervisning och långsiktig och återkommande uppföljning ger goda förutsättningar för lyckade studieresultat. På Östra vill vi ge eleverna de rätta verktygen för att ta sig igenom gymnasietiden och möta den kommande framtiden väl förberedda. Östra erbjuder inte mindre än 40 olika utbildningsvägar Vi ger dig verktygen och vägleder dig men du gör jobbet! På Östra gymnasiet arbetar vi med starkt fokus på resultat som även är ett av våra ledord här på skolan. Där eleven tillsammans med både undervisande lärare och coachen har en viktig roll. Coachen finns tillgänglig under hela skoltiden och vägleder dig till en gymnasieexamen. Två gånger per år genomförs elevstyrda utvecklingssamtal som ett led i elevernas förståelse och insikt i sina egna kunskaper och utveckling. Då går man tillsammans med coachen igenom elevens prestationer i alla kurser. För elever med stor frånvaro eller studiesvårigheter hålls en konferens där ett åtgärdsprogram fastställs. Detta följs sedan upp kontinuerligt för att se att elevens studier utvecklas i positiv riktning. Synligt lärande Synligt lärande är en viktig del i undervisningen. Målet är att medvetandegöra eleverna vad de kan, vet och förstår men också vad de inte behärskar och därmed vägleda dem framåt för att utvecklas. Viktiga redskap i detta synsätt är bland annat att: Använda tydliga mål och ange vilka kriterier som krävs för att uppnå dessa mål. Detta görs inför varje kursstart, varje prov och uppgift. Lärarna sätter höga, men för eleverna uppnåeliga, individuella mål med fokus på utveckling för alla elever, oavsett utgångsläget. Använda konkreta exempel i undervisningen för att visa och förklara. Kontinuerligt återkoppla elevens prestationer i samtal mellan lärare och elev, där inte minst elevens egen återkoppling är viktig. Vart är jag på väg? Hur går det för mig? Vad är nästa steg? Det är tre nyckelfrågor som eleven ständigt bör ställa sig i samspråk med läraren. Fronter för planering och struktur Webbplattformen Fronter kommer att bli ett viktigt instrument för att du ska klara dina studier. Det används bland annat för utlämning av kursuppgifter och kursmaterial samt inlämning av elevarbeten och för att få feedback från läraren. Vårt mål är att sätta de betyg just du är värd Inte mer och inte mindre. Om du vill uppnå ett visst betyg så måste du visa att du klarar kraven för det betyget. Eftersom vi lägger så stor vikt på att informera och diskutera betygskriterier betyder det att både lärare och elever blir mycket insatta i dessa. Det innebär att du som elev på Östra får en rättvis bild av dina kunskaper och kan anpassa din nivå till fortsatta studier och yrken. 6

7 Östras kreativa kök lagar minst 85% från grunden Östra gymnasiet är en skola där lunchen är en viktig punkt på dagen. Varje dag serveras minst en huvudrätt, en vegetarisk rätt, en stor salladsbuffé, fil och flingor samt dagens soppa. En gång i veckan serveras hembakat bröd som bakas i skolans eget bageri. Vi har dessutom satsat på att skolans café ska bli mer hälsoinriktat och erbjuda nyttigare alternativ. En satsning som har varit mycket populär. Fantastiska möjligheter För första gången i ditt liv kommer du under gymnasievalet att få möjlighet att påverka innehållet i din utbildning. Du ska i åk 9 välja det program och den inriktning du vill gå. Val av programfördjupning gör du först på våren i årskurs 1 här på Östra, men redan nu kan du se vilka programfördjupningar vi erbjuder (läs mer om dessa på sidan 10-14). Till detta har du självklart individuellt val som också skapar valmöjligheter och chanser till meritpoäng. Om eleverna äter bra så orkar de mer under skoldagen, därför satsar vi på bra och näringsrik mat. 85% av all mat tillagas från grunden i skolans kök och 35% av maten är KRAV-märkt. Varje onsdag tillagar och serverar vi färsk fisk på skolan, vilket är mycket populärt bland skolans elever och personal. Högskolebehörighet Fyra av våra fem utbildningsprogram är direkt högskoleförberedande. Genom individuellt val och/eller programfördjupningar kan dessutom du läsa extra meritpoäng om du vill. På vårt yrkesprogram, el- och energiprogrammet, har vi valt att höja nivån ett steg, så att du inom ramen för programmet har möjlighet att läsa kurser för grundläggande högskolebehörighet utan att behöva läsa någonting extra. Undervisning med variation Östra erbjuder klassisk lärarledd undervisning som förbereder eleverna för fortsatt utbildning och arbetsliv. Här varvas lektionsföreläsningar med projektuppgifter, informationssökning, redovisningar, läsning och studiebesök. Målet är att erbjuda en varierad undervisning som är anpassad efter eleverna, några exempel: Programdagar. Eleverna arbetar programvis och ämnesintegrerat med olika projekt under ett antal temadagar. Kunskap och erfarenhet genom resor. Förra läsåret besökte elever bland annat London, Istanbul och Ramundberget. Nobeldagen uppmärksammar vi med föreläsningar, teman och den smått berömda glassen. Storföreläsningar i aulan. Detta förbereder eleverna för högskolestudier och frigör tid för arbete i mindre grupper. Förekommer för närvarande i engelska. Fronter. Webbplattformen som både kompletterar och underlättar undervisningen för elever och lärare. SMP Student Motivation Program. Hjälper elever att strukturera och planera för att kunna klara av sina studier på bästa sätt. 85% tycker att lärarna är kunniga i sina ämnen. Det är viktigt att eleverna kommunicerar med lärarna, både inne i klassrummen och utanför. Därför erbjuder vi klassisk undervisning med lärarledda lektioner och dessutom finns lärarnas arbetsrum mitt bland eleverna. 7

8 Aktiviteter Events under året Som en del av undervisningen förekommer det under året en del schemabrytande events som är mycket uppskattade av både elever och personal. Nedan kan du läsa mer om några av de events som vi har varje år. Danstävling Under hösten har vi en danstävling där man kan tävla både i pardans (bugg) och i showdans i grupper. Antalet deltagare har ökat stadigt från år till år och eventet är ett av de mest uppskattade under läsåret Nobeldagen Genomförs med anknytning till Nobeldagen i december och har en mycket tydlig anknytning till det program man går på. Dagen kan bestå av föreläsningar och projekt av olika slag och den verkliga höjdpunkten på dagen är när lärarna serverar glass till samtliga elever. Volleybollturnering Under vårterminen är det dags för den årliga volleybollturneringen. Självklart har även lärarna ett lag och eleverna kämpar hårt för att kunna vinna över lärarlaget. Konstutställningar Östra gymnasiets lokaler är Huddinge kommuns största konsthall. Konstutställningarna är inte del av undervisningen, men bidrar till en stimulerande miljö i skolan. Skol-IF Om man är medlem i Skol-IF på Östra gymnasiet får man tillgång till skolans stora idrottshall, aerobicssal, klättervägg, gym och spinningrum. Medlemskapet kostar 100 kr/läsår och det är populärt att gå med. Många skollag kommer till på elevinitiativ, vilket vi tycker är jättekul. Vi har t.ex. haft lag i fotboll, innebandy, basket och pingis och dansgrupper. Några lag har dessutom varit framgångsrika i skoldistriktsmästerskapen. Musikföreningen Notes Musikföreningen Notes drivs av elever på Östra gymnasiet. Föreningen är till för alla elever som är musikintresserade oavsett vilket program och vilken inriktning de går. Som medlem får man tillgång till instrument, replokal och möjligheten att uppträda på Notes nights som är ca tre gånger per år, där även allmänheten är välkommen. Notes-festivalen I slutet av maj varje år anordnas en stor konsert där alla Notes medlemmar och lite större lokala band spelar på skolans område. Festivalen är Notes höjdpunkt på året. Missa den inte! Resor Resor kopplade till undervisningen har varit ett återkommande inslag på Östra gymnasiet de senaste åren. Förra läsåret hade vi grupper med elever och lärare som åkte utomlands till Brighton och Istanbul. Vi gjorde även resor inom Sverige med en längre resa till Ramundberget och därtill ett antal studieresor. Det finns dock inte några garantier att man som elev får möjlighet att resa iväg, men vi gör vårt bästa för att så många som möjligt ska kunna få genomföra resor. 8

9 Utbildningar 93% av eleverna anser att det är en positiv stämning i skolan Östra gymnasiet är en medelstor kommunal skola med ca 800 elever fördelat på fem olika gymnasieprogram. Fyra är direkt högskoleförberedande och ett är yrkesprogram med möjlighet att läsa grundläggande högskolebehörighet. Varje program har sin hemavdelning med skåp och lärararbetslag, men eleverna har lektioner på alla avdelningar på skolan. Alla program har samma upplägg. Eleverna läser gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen samt inriktningskurser som utgår från den inriktning man valt. Dessa kurser är fastställda av Skolverket och är samma för alla gymnasieskolor i Sverige. På sidan 10-14, finns en tabell som tydligt visar hur kurserna ser ut för respektive program. Programfördjupningar Olika skolor har olika programfördjupningar så det är viktigt att du tittar på vilka programfördjupningspaket de olika skolorna erbjuder. Östra gymnasiet har valt att på de flesta programmen erbjuda flera programfördjupningar, så att du ska kunna hitta något som just du tycker är intressant att fördjupa dig i. Fördjupningarna presenteras på respektive programsida längre bak i katalogen. Individuellt val Du kommer att läsa oäng individuellt val, vilket motsvarar två kurser. Kurserna väljer du först på vårterminen i årskurs 1. Du kommer att kunna välja kurser inom följande områden: data, estetiska kurser, ekonomi, idrott och hälsa, matematik, modersmål, naturvetenskap, samhällsvetenskap, språk och svenska. Gymnasiearbete I årskurs 3 kommer du att göra ett gymnasiearbete. Detta ska utgå från centrala kunskapsområden inom det program du läst och är ett självständigt arbete. Du kommer att få en handledare som stöd under processen. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att du ska få ut din gymnasieexamen. Vanliga frågor Vad gäller om jag söker från en annan kommun? Inom Stockholms län är det fri sökning. Om du kommer från en kommun utanför Stockholms län behöver du prata med din studievägledare för mer utförlig information. Vad har ni för antagningspoäng? Antagningspoängen ändras från år till år beroende på hur många elever som söker och vad de har för betygspoäng. Mer information om antagningspoängen får du på våra informationskvällar och öppet hus, men du hittar dem även på vår hemsida: Får man lunch i skolan? Skolan har en restaurang som serverar fri lunch med flera alternativ varje dag. Läs gärna mer om vår restaurang på sid 7. Hur ser kommunikationerna ut till skolan? Det är lätt att ta sig hit med såväl pendeltåg som buss. Pendeltåg till Skogås station, därifrån är det tre minuters promenad. Buss 742 och 830 går till hållplats Fäbodvägen, alternativt buss 828 eller 831 till hållplats Edboskolan. Finns elevhälsopersonal? Ja, skolan har skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare. Finns det idrottshall? Ja, skolan har en fullstor idrottshall. Här finns också gym, spinningrum, aerobicssal, konstgräsplan och klättervägg. Hur många elever går på skolan? Det går ca 800 elever på gymnasiet. Finns det ett skolbibliotek? Ja, på Östra har vi ett eget bibliotek som ligger i hjärtat av skolan. Där finns också flera studierum. Vilka kurser finns det på individuellt val? Exakt vilka kurser som kommer att erbjudas bestäms utifrån elevernas önskemål samt lärarnas kompetens och kan variera lite från år till år. Vissa kurser är dock återkommande för att de är så populära. Mer information om kursområden finns under rubriken Indidviduellt val till vänster. 9

10 EK Högskoleförberedande Ekonomiprogrammet Engagemang, kompetens och omvärldsbevakning På Ekonomiprogrammet får du lära dig grunderna inom ekonomi och juridik, vilket ger dig en bred samhällsvetenskaplig grund inför fortsatta studier på högskola/universitet. Viktiga delar i utbildningen är olika ekonomiska förhållanden i samhället, länders skilda förutsättningar samt internationella sammanslutningar och avtal. Dessutom får du lära dig hur man startar och driver ett företag framåt. Inriktning: Ekonomi Om du är intresserad av företagsekonomi som t.ex. marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation, så är det här en inriktning för dig. Inriktning: Juridik Här lär du dig vikten av lag och rätt i ett demokratiskt samhälle, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Du får en förståelse som gör det möjligt att analysera, bedöma och lösa juridiska problem. Inriktning: Ekonomi med estetisk inriktning musik Passar dig som vill ha en bred utbildning inom ekonomi och samtidigt vill hålla på med musik. Basen består av ekonomiinriktningen på EK, men byggs på med fyra kurser i musik. Behörighetskrav: minst betyget C i musik från åk 9 samt genomfört inträdesprov. Programfördjupning: Ekonomi För dig som går juridikinriktningen erbjuder vi här en fördjupning med matematik som kompletteras med marknadsföring, kalkylering, lagar och affärsidéer inom affärsvärlden. Programfördjupning: Internationellt Här studeras hur internationellt samarbete påverkar den politiska och ekonomiska utvecklingen i världen. Du får också lära dig om olika kulturers värdesystem och mänskliga rättigheter. Programfördjupning: Internationella affärer Små som stora företag påverkas av vad som händer i omvärlden. Här får du en chans att lära dig mer om internationell ekonomi samt hur internationella lagar och beslut påverkar affärsvärlden. Karriärmöjligheter Efter vidare studier kanske du jobbar som civilekonom, key account manager, revisor, marknadsförare, controller, jurist/ advokat, banktjänsteman, administratör, bli egen företagare eller varför inte musiker eller musikproducent?. Ekonomiprogrammet 2500 p Alla läser Välj en inriktning Programfördjupningar Ekonomiprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 12 Engelska 5-6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1-2b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b+2 Svenska 1-3 (alt. Sv som andraspråk 1-3) Programgem. ämnen 3 Företagsekonomi 1 Moderna språk Privatjuridik Psykologi 1 Individuellt val Gymnasiearbete Ekonomi* Entreprenörskap och företagande Företagsekonomi 2 Matematik 3b Juridik** Affärsjuridik Filosofi 1 Psykologi 2 Rätten och samhället Internationellt: Engelska 7 Internationella relationer Internationella affärer: EG-rätt Internationell ekonomi Programfördjupning inr. Juridik Ekonomi: Företagsekonomi 2 Matematik 3b Ekonomi med estetisk inriktning: musik 600 p (inga programfördjupningar) Matematik 3b Ensemble 1-2 Musikproduktion 1 Entreprenörskap och företagande Instrument/sång 1 *Läser också Affärsjuridik. **Läser också Entreprenörskap och företagande 100p. 10

11 El- och energiprogrammet Professionalism, innovation och nyfikenhet EE Yrkesprogram EE är ett yrkesprogram som leder till flera yrkesutgångar och möjlighet till fortsatta studier på yrkeshögskola. På Östra har vi även förberett så att du kan nå grundläggande behörighet till högskola/universitet inom vår spännande programfördjupning Eventteknik. Här får du en modern, men ovanlig utbildning med en mix av praktiska och teoretiska ämnen. Din examen ger dig en mängd spännande karriärmöjligheter, dock inte elektriker. Inriktning: Dator- och kommunikationsteknik Här får du en bred grundutbildning om datorer, operativsystem, programvaror och nätverk. Du får lära dig hur man installerar, administrerar, underhåller och reparerar dator- och kommunikationssystem. Inriktningskurserna förbereder dig också för eventarrangemang och tillsammans med eventkurserna inom programfördjupningen ger det ett helhetskunnande. Karriärmöjligheter Yrkesutgångar: nätverkstekniker, servicetekniker, supporttekniker, servicetekniker, ljud-, ljus och scentekniker, audio/videotekniker eller backstagetekniker. Du kan också välja att studera vidare på en yrkeshögskola med inriktning mot el- eller datasektorn men eventuellt också högskola eller universitet. Programfördjupning: Eventteknik Programfördjupningen eventteknik erbjuder flera spännande breddningskurser inom arbetet med ljud-, ljus- och bildproduktion. Östra har all utrustning som behövs för att TV-bevaka och sända evenemang såsom stora sportturneringar, konserter och festivaler. Du kommer Möjlighet att nå grundläggande högskolebehörighet utan utökade kurser! redan under första året att få testa på så kallade skarpa projekt där du får använda dina kunskaper i verkligheten med riktiga kunder exempelvis när skolan arrangerar olika event. Därtill finns det inom fördjupningen kurserna engelska 6 och svenska 2 alt. svenska som andraspråk 2, vilka ingår i kraven för grundläggande högskolebehörighet. Eventteknik inom El- och energiprogrammet 2500 p Alla läser Inriktning Programfördjupning El- och energiprogrammet 800 p Gymnasiegemen- Dator och kommunikationsteknik 400 p Eventteknik: Ellära 1 samma ämnen 600 p Dator och nätverksteknik Engelska 6 Engelska 5 Elektronik och mikrodatorteknik Entreprenörskap 1 Historia 1a:1 Kommunikationsnät 1 Idrott och hälsa 1 Nätverksteknik Eventteknik Matematik 1a Ljudproduktionsteknik 1 Naturkunskap 1a:1 Ljus- och bildproduktionsteknik 1 Religionskunskap 1 Multimediasystem Samhällskunskap 1a:1 Svenska 1 Svenska 2 (alt. Svenska som andraspråk 1) (alt. Svenska som andraspråk 2) Programgem. ämnen 400 p Datorteknik 1a Elektromekanik Energiteknik 1 Mekatronik 1 Individuellt val Gymnasiearbete 11

12 NA Högskoleförberedande Naturvetenskapspr. Kunskap, utveckling och lycka Naturvetenskapsprogrammet är den bredaste utbildningen som ger behörighet till flest antal högskoleutbildningar. Programmet passar dig som t.ex. vill arbeta inom och utveckla områden med anknytning till kemi, biologi, medicin eller olika tekniska ingenjörsyrken. Vi erbjuder också flera spännande tvärvetenskapliga programfördjupningar. Inriktning: Naturvetenskap Fokus ligger på de klassiska naturvetenskapliga ämnena matematik, fysik, kemi och biologi. Det ger dig en bred bas inför framtiden och du blir väl förberedd för högre studier. Inriktning: Naturvetenskap och samhälle Du breddar och fördjupar dina kunskaper inom naturvetenskapen samtidigt som du studerar samhällskunskap och geografi. Det ger dig en fördjupad förståelse av samspelet mellan natur, samhälle och teknik. Inriktning: Naturvetenskap med estetisk inriktning musik Passar dig som vill ha en bred naturvetenskaplig utbildning och samtidigt vill hålla på med musik. Basen består av den naturvetenskapliga inriktningen på NA, men byggs på med fyra kurser i musik. Behörighetskrav: minst betyget C i musik från åk 9 samt genomfört inträdesprov. Programfördjupning: Internationellt Se sidan 10. Programfördj: Hållbar utveckling Hur ser sambanden ut mellan människans livsstil och ett hållbart samhälle? Här studeras miljöfrågor ur ekologiska, sociala, politiska och ekonomiska synvinklar som vi försöker hitta tekniska lösningar på. Programfördjupning: Kriminalteknik Här blandas naturvetenskap med beteendevetenskap och ger en inblick i hur kriminalarbete fungerar i verkligheten. Praktik blandas med teori när du får göra laborativa DNAanalyser och psykologiska profiler. Programfördjupning: GIH-paket Här är hälsa, kost och fysiologi i fokus. Vi studerar anatomi, lär oss om olika träningsmetoder och enklare rehabiliteringsprogram samt hur vi kan förebygga skador. Programfördjupning: KTH-paket För dig som går naturvetenskap och samhälle, men vill bli behörig till högskolans civilingenjörsutbildningar. Fördjupningen hjälper dig med behörighetskurser till din högskoleansökan. Karriärmöjligheter Efter vidare studier kanske du arbetar som läkare, sjukgymnast, research manager, laboratoriemedarbetare, hälsokonsulent, veterinär, farmaceut, civilingenjör, biolog, kriminaltekniker, forskare, samhällsvetare, journalist, arkitekt, lärare eller varför inte musiker eller musikproducent? Naturvetenskapsprogrammet 2500 p Alla läser Välj en inriktning Programfördjupningar Naturvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 11 Engelska 5-6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1-3c Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1-3 (alt. Sv som andraspråk 1-3) Programgem. ämnen 4 Biologi 1 Fysik 1 1 Kemi 1 Moderna språk Individuellt val Gymnasiearbete Naturvetenskap Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Naturvetenskap och samhälle* Biologi 2 Geografi 1 Samhällskunskap 2 *Läser också Kemi p Internationellt: Internationella relationer Engelska 7 Hållbar utveckling: Politik och hållbar utveckling Miljö- och energikunskap Kriminalteknik: Psykologi Kriminalteknik GIH-paket: Träningslära 1 Träningslära 2 Programfördjupning inr. Naturvetenskap och samhälle KTH-paket: Fysik 2 Matematik 4 Naturvetenskap med estetisk inriktning: musik 600 p (inga programfördjupningar) Kemi 2 Ensemble 1-2 Musikproduktion 1 Biologi 2 Instrument/sång 1 12

13 Samhällsvetenskapspr. Kreativitet, omvärld och mening SA Högskoleförberedande Är du intresserad av människor, samhällsfrågor, internationella relationer eller media och journalistik? Då kan samhällsprogrammet vara något för dig. Samhällsvetenskap handlar om att lära sig att tolka, förstå och förklara både enskilda människors beteende och företeelser i samhället i stort. Programmet ger dig en bred utbildning med många valmöjligheter till vidare högskolestudier. Inriktning: Samhällsvetenskap Om du tycker om att diskutera samhällsfrågor har du här chansen att lära dig mer om olika samhällsstrukturer och människors olika livsvillkor. Du lär dig att tolka och förklara olika händelser utifrån olika sammanhang. Inriktning: Beteendevetenskap En inriktning för dig som är intresserad av mänskligt beteende. Du lär dig vad som formar och påverkar oss (arv och miljö), om krishantering och gruppsykologi, men även om etik och kriminalitet. Inriktning: Medier, information och kommunikation Här får du studera journalistik, information och reklam. Hur förmedlar man ett budskap på bästa sätt? Hur stor roll har medierna i samhället idag och hur påverkas vi? Du varvar praktiska övningar i bild, text och ljud med teoretiska kunskaper. Inriktning: Samhällsvetenskap med estetisk inriktning musik Passar dig som vill ha en bred samhällsvetenskaplig utbildning och samtidigt vill hålla på med musik. Basen består av den samhällsvetenskapliga inriktningen på SA, men byggs på med fyra kurser i musik. Behörighetskrav: minst betyget C i musik från åk 9 samt genomfört inträdesprov. Programfördj: Samhällsvetenskap För dig som vill fördjupa dig ytterligare i samhällsvetenskapliga ämnen såsom geografi och samhällskunskap för att få en ännu bredare teoretisk grund inför vidare studier. Programfördj: Hållbar utveckling Se sidan 12. Programfördjupning: Internationellt Se sidan 10. Programfördj: Internationella affärer Se sidan 10. Programfördjupning: Juridik och kriminologi Ta reda på hur skyddet av de mänskliga rättigheterna fungerar i Sverige och internationellt. Lär dig om våra grundlagar, om EU-rätt, hur det går till i en rättegång och om olika syn på brott och straff. Karriärmöjligheter Efter vidare studier kanske du jobbar som journalist, samhällsvetare, lärare, statsvetare, jurist/advokat, art director, copywriter, polis, säljare, human resources manager, marknadsförare, socionom, psykolog eller kanske musiker och musikproducent. Samhällsvetenskapsprogrammet 2500 p Alla läser Välj en inriktning Programfördjupning inr. Beteendevetenskap Gymnasiegemensamma ämnen 11 Engelska 5-6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1-2b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1-3 (alt. Sv som andraspråk 1-3) Programgem. ämnen Filosofi 1 Psykologi 1 Moderna språk Individuellt val Gymnasiearbete Beteendevetenskap* Kommunikation Ledarskap och organisation Psykologi 2 Samhällskunskap 2 Sociologi Samhällsvetenskap* Geografi 1 Historia 2 Religionskunskap 2 Samhällskunskap 2-3 Medier, information och kommunikation** Journalistik, reklam och information 1 Medieproduktion Medier, samhälle och kommunikation 1 Psykologi Samhällsvetenskap: Geografi 1 Samhällskunskap 3 Programfördjupningar Samhällsvetenskapsprogrammet Internationellt: Internationella relationer Engelska 7 Hållbar utveckling: Politik och hållbar utveckling Miljö- och energikunskap Internationella affärer: EG-rätt Internationell ekonomi Juridik och kriminologi: Kriminologi Rätten och samhället Programfördjupning inr. Medier, info och komm. Samhällsvetenskap: Geografi 1 Samhällskunskap 3 Samhällsvetenskap med estetisk inriktning musik: 7 (inga programfördjupningar) Samhällskunskap 2-3 Religion 2 Musikproduktion 1 Historia 2 Instrument/sång 1 Ensemble 1-2 *Läser också Digitalt skapande 1. **Läser också Digitalt skapande 1 samt Samhällskunskap 2. 13

14 TE Högskoleförberedande Teknikprogrammet Professionalism, innovation och nyfikenhet Teknikprogrammet påminner om NA och är en bred teoretisk utbildning. Med utgångspunkt i de naturvetenskapliga ämnena får du undersöka teknikens roll och påverkan i samhället. Elever på TE har ofta en naturlig nyfikenhet, de är fulla av idéer vilket är en förutsättning för att kunna arbeta med innovation på olika plan. På Östra får du använda sina idéer på ett professionellt sätt då vi arbetar med moderna metoder och arbetssätt. Inriktning: Informations- och medieteknik Den här inriktningen passar dig som har ett intresse för webbdesign, multimedia och pc-datorer. Du får kunskaper i digitalt skapande, programmering och kommunikationsteknik. Inriktning: Teknikvetenskap Här får du fördjupade teoretiska kunskaper inom teknik, matematik och fysik och behörighet att läsa vidare till bl.a. civilingenjör. Du lär dig olika arbetsmetoder inom teknikvetenskap och får prova på t.ex. modellering och simulering. Inriktning: Teknikvetenskap med estetisk inriktning musik Passar dig som vill ha en bred teknisk utbildning och samtidigt vill hålla på med musik. Basen består av den teknikvetenskapliga inriktningen på TE, men byggs på med fyra kurser i musik. Behörighetskrav: minst betyget C i musik från åk 9 samt genomfört inträdesprov. Programfördjupning: Informations- och medieteknik Den här fördjupningen är för dig som läser inr. teknikvetenskap, men som också vill läsa informations- och medieteknik (för innehåll se inriktningen Informations- och medieteknik ). Programfördjupning: Kriminalteknik Se sidan 12. Programfördjupning: Hållbar utveckling Se sidan 12. Programfördjupning: KTH-paket För dig som går informations- och medieteknik, men vill bli behörig till högskolans civilingenjörsutbildningar. Fördjupningen hjälper dig med behörighetskurser till din högskoleansökan. Programfördjupning: Medieteknik Vi planerar att starta T4 som ger gymnasieingenjörsexamen. Här får du som läst informations- och medieteknik lära dig mer om programmering. En del av undervisningen förläggs med studiebesök och lektioner på högskolan med en anpassad kurs i approgrammering. Du kommer vidare att designa gränssnitt till appar, internet och andra mediekanaler. Karriärmöjligheter Efter vidare studier kanske du arbetar som civilingenjör, arkitekt, mjukvarudesigner, art director, kriminaltekniker, datatekniker, industridesigner, dataspelsutvecklare, systemvetare, webbdesigner, fysiker, sales engineer, sjukhustekniker, miljöingenjör, forskare, musikproducent eller musiker. Teknikprogrammet 2500 p Alla läser Välj en inriktning Programfördjupning inr. Teknikvetenskap Gymnasiegemensamma ämnen 1 Engelska 5-6 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1-3c Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b Svenska 1-3 (alt. Sv som andraspråk 1-3) Programgem. ämnen 400 p Fysik 1 1 Kemi 1 Teknik 1 1 Individuellt val Gymnasiearbete Teknikvetenskap* Fysik 2 Matematik 4 Teknik 2 Informations- och medieteknik* Datorteknik 1a Programmering 1 Webbutveckling 1 Informations- och medieteknik: Programmering 1 Webbutveckling 1 Entreprenörskap Programfördjupningar Teknikprogrammet Kriminalteknik: Kemi 2 Kriminalteknik Psykologi 1-2 Hållbar utveckling: Entreprenörskap Miljö- och energikunskap Politik och hållbar utveckling Programfördjupningar inr. Informations- och medieteknik KTH-paket: Entreprenörskap Fysik 2 Matematik 4 Medieteknik: Entreprenörskap Gränssnittsdesign Programmering 2 Teknikvetenskap med estetisk inriktning musik: 700 p (inga programfördjupningar) Teknik 2 Matematik 4 Musikproduktion 1 Fysik 2 Instrument/sång 1 Ensemble 1-2 *Läser också Digitalt skapande 1. 14

15 Inför valet Gymnasievalet är viktigt och du bör räkna med att det kommer att ta tid. Du får under hösten hem material från olika skolor i brevlådan. Kika på dem och kolla om det är något som verkar intressant. Då har du bättre koll inför gymnasiemässan i november. Besök gymnasiemässan! Där finns nästan alla skolor i Stockholmsområdet representerade. Därför är det bra om du i förväg har lite koll på vilka skolor du vill titta närmre på. När du letar skolor bör du tänka på: Arbetsmetoderna på skolan: Vill du ha traditionella lärarledda lektioner eller vill du gå på en skola som kräver mer eget ansvar och där du planerar dina studier själv? Storleken på skolan: Vill du gå i en liten skola med färre elever eller i en större skola med många elever? Resvägen: Elever som väljer en skola långt hemifrån behöver tänka på vad det innebär att pendla. Vissa klarar det jättebra, andra tycker att det är jättejobbigt. Så ta med resvägen i beräkningarna! Studiestöd: Vilka möjligheter till stöd i skolarbetet erbjuds? Det är också bra att kolla om skolan har SYV, kurator och/ eller specialpedagog. Var aktiv i ditt val! Gå på informationskvällar, öppna hus eller ring och fråga om du får följa med som elev för en dag. Ju mer aktiv du är, desto bättre förutsättningar har du att faktiskt hamna på rätt skola och på rätt program! OM du mot all förmodan skulle välja fel, så bör du försöka byta skola eller program på en gång istället för att dra ut på det. Sök upp studie- och yrkesvägledaren på din skola och hjälp med vad du behöver tänka på i valet och få hjälp med valalternativ. Prata också mycket om ditt Lena, studie- och yrkesvägledare på Östra gymnasiet ger sina bästa tips! Du når vår SYV via val med föräldrar, kompisar och lärare för input från flera håll. När det väl är dags att göra valet basera inte ditt val på vad dina kompisar väljer! Välj en utbildning som du är intresserad av och som passar dig! Det är smart att välja något som kommer att intressera dig på lite längre sikt, inte bara för stunden. Sammanfattningsvis så handlar gymnasievalet lika mycket om en inre resa som en yttre; man måste ta reda på så mycket som möjligt om sig själv samtidigt som man utforskar de yttre alternativen. På vår hemsida hittar du mer information om skolan, utbildningarna och vår personal.

16 Viktiga datum! Informationskvällar (kl 19) Torsdag den 13 november Onsdag den 26 november Torsdag den 4 december Tisdag den 13 januari Tisdag 4 februari Chattkvällar (kl 19-21) Här har du möjlighet att ställa frågor som kanske dyker upp efter informationskvällen. Måndag den 17 november Tisdag den 2 november Torsdag den 11 december Tisdagen den 20 januari Torsdagen den 6 februari Öppet hus Fredagen den 23 januari Fredagen den 24 april Mässor oktober (Huddingedagarna) november (Älvsjö) Inträdesprov För dig som sökt musikinriktningen på EK, NA, SA eller TE mars 27 maj Ansökning och antagning Exakta datum för sista ansökningsdag, datum för omvalsperiod samt antagningsbesked kommer att anges på gymnasieantagningens hemsida: under hösten. Glöm inte att du har möjlighet att komma som elev för en dag och testa på det program du är intresserad av! Bokning gör du genom att ringa eller så kan du göra en intresseanmälan på vår hemsida. Följ oss på sociala medier Häng med på FB Östra gymnasiet, Huddinge kommun eller på Instagram ostragymansiet. Här får du en känsla av hur det är att vara elev på skolan och vilka aktiviteter vi har under året. Östra gymnasiet, Kvartettvägen 2 6, Trångsund Expedition: Fotografer: BildN Pia Nordlander, Ingemar Lindewall och Martin Skoogh. Tryck: Vitt Grafiska. Grafisk form: Real AD, Upplaga: 6500 ex.

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär stämning mellan

Läs mer

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Här börjar det roliga! 13/14 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Nyhet! för TV, musik och evenemang. Se sidan 11 Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär

Läs mer

GY2011. med nya program och massor med valmöjligheter! För mig var Östra det självklara valet! 12/13. Trångsund Skogås

GY2011. med nya program och massor med valmöjligheter! För mig var Östra det självklara valet! 12/13. Trångsund Skogås GY2011 med nya program och massor med valmöjligheter! För mig var Östra det självklara valet! 12/13 Trångsund Skogås Östra gymnasiet en ny skola med högt i tak På Östra gymnasiet får du en gymnasieutbildning

Läs mer

GY2011. med nya program och massor med valmöjligheter! Läs mer om vår nya skola 11/12. Trångsund Skogås

GY2011. med nya program och massor med valmöjligheter! Läs mer om vår nya skola 11/12. Trångsund Skogås GY2011 med nya program och massor med valmöjligheter! Läs mer om vår nya skola 11/12 Trångsund Skogås 92% säger att det är rent och snyggt i skolans lokaler Det är viktigt att eleverna kan kommunicera

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Göteborg 3 Programutbud 5 Ekonomiprogrammet 6 Estetiska programmet 6 Naturvetenskapsprogrammet 7 Samhällsvetenskapsprogrammet 7 Teknikprogrammet 8 Preparandutbildning

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

med plats för personlighet Välkommen till en skola 10/11 Trångsund Skogås Har du bestämt dig?

med plats för personlighet Välkommen till en skola 10/11 Trångsund Skogås Har du bestämt dig? Välkommen till en skola med plats för personlighet Har du bestämt dig? 10/11 Trångsund Skogås Östra gymnasiet en skola med högt i tak 90% säger att det är rent och snyggt i skolans lokaler På Östra gymnasiet

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

För dig som vill vidare. Mycket vidare.

För dig som vill vidare. Mycket vidare. För dig som vill vidare. Mycket vidare. 2013 Jag ska bli jurist och jobba med jämställdhetsfrågor För att veta vad man ska bli, så måste man förstå hur man ska bli det Jag vill jobba med finansiella lösningar

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Var den du är, bli vad du vill.

Var den du är, bli vad du vill. Var den du är, bli vad du vill. AcadeMedia har infört en elevgaranti för gymnasieverksamheterna. Elever som börjar på någon av koncernens skolor ska få gå klart sin utbildning, även om skolan tvingas lägga

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet BF

Barn och fritidsprogrammet BF KUNGSHÖGASKOLAN Barn och fritidsprogrammet BF Programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar Vårt fokus ligger på ledarskap, hälsa och utveckling. På Barn- och fritidsprogrammet får du

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Välkomna. till Nacka gymnasium. Samhällsvetenskapsprogrammet

Välkomna. till Nacka gymnasium. Samhällsvetenskapsprogrammet Välkomna till Nacka gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomi & Samhälle Rektor Helen Bejmar Agenda Nacka gymnasium Mål för SA-programmet Uppläggning Inriktningar - Beteendevetenskap - Medier, information

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made SÖDERMALM Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium på Södermalm i Stockholm, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara seminarier, öppna redovisningar

Läs mer

Programstruktur Samhällsprogrammet Media, information & kommunikation

Programstruktur Samhällsprogrammet Media, information & kommunikation Media, information & kommunikation är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter i framtiden. Du som söker till SAMHÄLL väljer en studieförberedande utbildning, som ger goda kunskaper inom många

Läs mer

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola Språkintroduktion fortsättning Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med din svenska. Du har till exempel läst Språkintroduktion nybörjare, något eller några år i grundskolan

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

VÄLJ EL- & ENERGIPROGRAMMET och bli NÄTVERKSTEKNIKER IT-TEKNIKER IT-ADMINISTRATÖR IT-ENTREPRENÖR

VÄLJ EL- & ENERGIPROGRAMMET och bli NÄTVERKSTEKNIKER IT-TEKNIKER IT-ADMINISTRATÖR IT-ENTREPRENÖR Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ EL- & ENERGIPROGRAMMET och bli NÄTVERKSTEKNIKER IT-TEKNIKER IT-ADMINISTRATÖR IT-ENTREPRENÖR SUPPORTTEKNIKER med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET!

Läs mer

VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera..

VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera.. Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera.. ALLTID MÖJLIGHET TILL SÄRSKILD HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! TE

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

VÄRMDÖ GYMNASIUM. vid Gullmarsplan

VÄRMDÖ GYMNASIUM. vid Gullmarsplan VÄRMDÖ GYMNASIUM vid Gullmarsplan PROGRAMKATALOG 2015-2016 2500:- EK NA SA TE ES Ekonomiprogrammet Marknadsföring och Juridik s. 7 Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap och Samhälle-Global s. 8 Forskning-Journalistik

Läs mer

Högskoleförberedande program

Högskoleförberedande program Mjölby Gymnasium Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan Vi skapar möjligheter Våra styrkor: Utbildning av hög kvalitet Personal med kompetens och engagemang Elever som ges förutsättningar att

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

BARN & FRITID TEKNIK ESTETISKA EL & ENERGI EKONOMI HANTVERK SAMHÄLLS UTBILDNINGSKATALOG 2016/17 GULDSTADSGYMNASIET

BARN & FRITID TEKNIK ESTETISKA EL & ENERGI EKONOMI HANTVERK SAMHÄLLS UTBILDNINGSKATALOG 2016/17 GULDSTADSGYMNASIET BARN & FRITID TEKNIK ESTETISKA EL & ENERGI EKONOMI HANTVERK SAMHÄLLS UTBILDNINGSKATALOG 2016/17 GULDSTADSGYMNASIET Guldstadsgymnasiet SKELLEFTEÅ 2016-2017 Välkommen till Guldstadsgymnasiet Storgatan 50,

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

ESTETISKA PROGRAMMET

ESTETISKA PROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET Inriktning Estetik & Media Gymnasiegemensamma ämnen 11oäng Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Historia 2b kultur Idrott & hälsa 1 Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Skriv text, lägg in bilder/diagram

Skriv text, lägg in bilder/diagram Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Gy2011 Skriv text, lägg in bilder/diagram 1 Reformer för högre kvalitet En ny skollag Nya styrdokument och ny betygsskala Utökad uppföljning Ny lärarutbildning

Läs mer

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET!

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! VILL DU BLI Eventarrangör, Marknadsförare, Projektledare, Egen företagare, Webbmarknadsförare, E-handlare, Artistbokare, Mässkoordinator, Marknadsförare i sociala medier, Butikskommunikatör... VÄLJ HANDELSPROGRAMMET

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK HUM ANIS TISKA VAL KATA NATUR NATUR MUSIK LOG SAM EKO NOMI EST ETI SKA EL& ENE RGI 2013/14 TEK NIK Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet

Läs mer

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn. VAL INFORMATION TIDSPLAN V 3-4 Klassinformation 26/1 Föräldramöte V 5 & 6 Webbval Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) 268 gymnasieskola 2011 Teknikprogrammet (TE) Examensmål för teknikprogrammet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner...

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VILL DU BLI Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET Teknisk högskola & Spelutveckling

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

VILL DU BLI ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! Dator - och Kommunikationsteknik

VILL DU BLI ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! Dator - och Kommunikationsteknik VILL DU BLI IT - tekniker, Nätverksadministratör, Säkerhetsadministratör, IT - guru, IT - konsult, Systemtekniker, Drifttekniker, Supporttekniker, IT - entreprenör, IT - chef... VÄLJ EL - & ENERGIPROGRAMMET

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Våra utgångspunkter. Skapa en helhet i utbildningen. Förbereda inför & ge förutsättningar för fortsatta studier & arbetsliv

Ekonomiprogrammet. Våra utgångspunkter. Skapa en helhet i utbildningen. Förbereda inför & ge förutsättningar för fortsatta studier & arbetsliv Val inför Åk 2 - EK Ekonomiprogrammet Våra utgångspunkter Skapa en helhet i utbildningen Förbereda inför & ge förutsättningar för fortsatta studier & arbetsliv Kunna kombinera studier & idrott Ekonomiprogrammet

Läs mer

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet EE El- och energiprogrammet ger dig en av gymnasieskolans bredaste utbildningar. Du hamnar inom en bransch som ständigt är i starkt framåtskridande. På EE blandas teori och praktik.

Läs mer

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE EGEN FÖRETAGARE med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! HA

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO)

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) VISA RESPEKT FÖR VARANDRA På Östrabo 1 gör vi det genom att ha en positiv attityd till alla, hälsa på varandra och hjälpa varandra när det

Läs mer

Innehåll. Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1. Ekonomiprogrammet 3. El- och energiprogrammet 7. Estetiska programmet 10

Innehåll. Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1. Ekonomiprogrammet 3. El- och energiprogrammet 7. Estetiska programmet 10 Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet 7 Estetiska programmet 10 Humanistiska programmet 14 Naturvetenskapsprogrammet 19 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ÄR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ SPYKEN NÅGOT FÖR DIG? Är

Läs mer

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran i Sverige. I Stockholm, 1640, grundades en gymnasieskola,

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Våra profiler. Alla våra engelsklärare är mycket erfarna lärare med engelska som modersmål (native speakers).

Våra profiler. Alla våra engelsklärare är mycket erfarna lärare med engelska som modersmål (native speakers). Kunskap kommer först International IT College of Sweden (INIT College) är en friskola, men drivs utan vinstintressen. Det är ett privilegium att vara rektor för en sådan skola, eftersom man kan satsa mer

Läs mer

ESTETISKA PROGRAMMET

ESTETISKA PROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET Inriktning Estetik & Media Björn Alkberg ES11 - Att gå på NTI känns grymt för jag kan gå omkring med långt hår utan att folk stirrar på mig. Man kan verkligen vara sig själv! Elin

Läs mer

JOBB ARANTERAT. alternativet... &utlandsresor. yrkesutbildning= DEN LILLA SKOLAN= VILHELM MOBERGSGYMNASIET. små klasser

JOBB ARANTERAT. alternativet... &utlandsresor. yrkesutbildning= DEN LILLA SKOLAN= VILHELM MOBERGSGYMNASIET. små klasser yrkesutbildning= ARANTERAT JOBB DEN LILLA SKOLAN= alternativet... små klasser &utlandsresor VILHELM MOBERGSGYMNASIET FÖR YRKESLIVET OCH HÖGSKOLESTUDIER Om du vill läsa italienska kommer du under din studietid

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 C M Y CM MY CY CMY K Risbergska skolan en modern klassiker ligger cirka tio minuter från Örebro city i en grön miljö med Svartån och Karlslund alldeles runt knuten. I denna

Läs mer

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!)

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!) SA > Beteendevetenskap SA > Samhällsvetenskap EK > Ekonomi EK > Juridik ES > Design ES > Film & skådespeleri ( nyhet!) FIGIT.SE ÖPPET HUS > lördag 17/11, 10.00-12.30 Välkommen till oss i Folkets Hus,

Läs mer

Kitas Gymnasium Ett aktivt val. www.kitas.se. Östra Larmgatan. ottninggatan. Stora Nygatan. Trädgårdsföreningen. Kungsportsavenyen.

Kitas Gymnasium Ett aktivt val. www.kitas.se. Östra Larmgatan. ottninggatan. Stora Nygatan. Trädgårdsföreningen. Kungsportsavenyen. n ottninggatan Östra Larmgatan www.kitas.se Stora Nygatan Trädgårdsföreningen Kungsportsavenyen Gamla Allén a rn Parkgatan Parkgatan Storgatan an Storgatan Kitas Gymnasium Ett aktivt val VälKoMMeN För

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer