SÄKER #1/13. Utbildning handlar om överlevnad VATTENINSTALLATION. NÄSTA UTMANING: Nu gäller det att bevisa kompetensen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKER #1/13. Utbildning handlar om överlevnad VATTENINSTALLATION. NÄSTA UTMANING: Nu gäller det att bevisa kompetensen"

Transkript

1 SÄKER VATTENINSTALLATION TIDNINGEN FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM SÄKER VATTENINSTALLATION #1/13 NÄSTA UTMANING: Nu gäller det att bevisa kompetensen CARLSSON VVS: Petighet gav TV-jobb Utbildning handlar om överlevnad SLUTA TA RISKER MED VATTNET!

2 Ledare Så kan Säker Vatten förbättra lönsamheten ARKIVBILD PETER KNUTSSON Hantverk är ett ord som leder tanken fel. Kunderna köper mer än så av landets VVS-företag. Vad som efterfrågas är kunskap, erfarenhet och ansvarstagande. Det är vad auktorisationen och branschregler Säker Vatteninstallation står för. Kunskap är inget som kommer flygande. Den skaffar man sig genom utbildning och praktik. Utbildningen är också ett kvitto på att kunskaperna existerar. Beviset i vår värld är branschlegitimationen. Bevisad kompetens är en förutsättning för goda relationer med privatkunder, fastighetsägare, byggföretag, föreskrivande led och andra som VVSföretaget är beroende av och samarbetar med. När det fungerar så uppstår ett förtroende. Och därmed är vi framme vid själva poängen med Säker Vatteninstallation. Förtroende kan växlas in i reda pengar. Genom fler uppdrag, högre intäkter och bättre lönsamhet. Men det betyder också att vi måste motsvara förtroendet som omvärlden visar oss. I landet finns idag över auktoriserade VVS-företag. Det kan räcka med att ett inte motsvarar förväntningarna för att alla övriga auktoriserade företag ska bli ifrågasatta. Säker Vattens styrelse har därför beslutat om regler för indragen auktorisation, vilket ger våra kontroller ytterligare tyngd. Förtroende bygger även på engagemang. Vi måste tänka ett steg längre och ställa våra kunskaper till hela byggbranschens förfogande. Den första stora satsningen, utvecklingen av våtrumsväggen, blev väl mottagen. På kort tid har våtrumsväggen blivit ett begrepp. Vi följer nu upp det med utveckling av Väggen 2 vilket är en version för användning mot yttervägg. Dessutom pågår utveckling av bjälklag för våtrum i trähus och att få fram ett typrörschakt. En av de faktorer som vi tittar på är hur nära varandra rören för kallt och varmt vatten kan installeras, utan risk för tillväxt av legionella bakterier. Säker Vatten arbetar även i projekt med BIM, ett verktyg för 3D-ritningar. Utan att gå in på tekniken är syftet att ge fri väg redan i konstruktionen för våra ledningar och slippa kollisioner med andra installationer. Satsningen på utveckling har flera syften. Det första och självklara är att skapa bättre förutsättningar för landets auktoriserade VVS-företag att leverera bra installationer. Det andra är att VVS får en starkare ställning hos övriga yrkesgrupper när vi presenterar lösningar istället för att bara klaga. Under hösten ordnar Säker Vatten drygt 35 medlemsmöten över hela landet. Vi får varje gång höra att arbetet börjar ge utdelning, inte minst hos konsulter och byggare. VVS-företagen bjuds allt oftare in till diskussioner i ett tidigt stadium för att vara med i diskussionerna. Förr ställdes montören ofta inför fullbordat faktum. Numera blir ni auktoriserade VVS-företag rådfrågade innan. Summan av det hela är att auktoriserade VVS-företag har bättre förutsättningar att göra förstklassiga jobb. Den som sparar pengar och besvär för kunden kan i sin tur ta bättre betalt. S Thomas Helmerson VD, Säker Vatten AB FOTO: SMITTSKYDDSINSTITUTETS PRESSARKIV Utbrott av legionella under garantitiden n Legionella är ett problem även i nybyggda fastigheter. Det visar ett sjukdomsfall på vård- och omsorgsboendet Christiansro i Kristianstad. Fastigheten var nybyggd och togs i bruk så sent som Det var i början av augusti som kommunen larmades om att en boende på vårdhemmet vårdades på sjukhus för misstänkt legionellainfektion. Ytterligare en person uppvisade liknande symptom. Prover skickades till Smittskyddsinstitutet som fann höga halter av legionellabakterier i dricksvattnet, kolonier per liter. Eftersom smittan inträffade under garantitiden startade entreprenören en smittspårning. Källan visade sig vara en ackumulatortank. Fram till att systemet var sanerat och förutsättningarna för bakterietillväxt undanröjda, fick de boende duscha i en annan fastighet. Händelsen visar att legionella är en fråga av yttersta vikt även i nyproduktion. 500 elever utan mat efter vattenskada n Köket på Spångholmsskolan i skånska Bara fick stängas efter en svår vattenskada. I köket lagas mat till skolans 500 elever. Vattnet kom från en ögondusch i en laboratoriesal på andra våningen. När lärare och elever kom till skolan efter helgen, stod fem centimeter vatten på golvet. Vattnet hade dessutom spridit sig till fyra andra salar och köket på våningen under. Kökets elsystem blev vattenskadat och kunde inte användas. Ögonduschen var direkt kopplad till tappvattnet. Dödlig smitta på sjukhuset n En 80-årig man dog i början av sommaren efter att ha smittats av legionella på sjukhuset i Sollefteå. Smittkällan fanns i sjukhusets vattenledningar. Mannen var under våren inlagd på sjukhuset för behandling mot cancer. En kort tid efteråt insjuknade han i lunginflammation. Trots intensivvård gick hans liv inte att rädda. Provtagning visade att lunginflammationen i själva verket var en legionellainfektion. Låga halter av samma bakterie hittades i sjukhusets tappvattensystem. Sjukhuset har gjort en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen som ska utreda händelsen. 2 SÄKER VATTEN #1/13

3 Noterat När auktorisationen upphör Det ställs krav för att ett VVS-företag ska bli auktoriserat enligt Säker Vatten. Kraven måste uppfyllas för att auktorisationen ska löpa. Nu har Säker Vattens styrelse fastställt hur det ska gå till och redovisas när auktorisationen upphör. VVS-installationern i Turning Torso gav Rörläggarna AB i Malmö skäl att tidigt bli auktoriserade enligt Säker Vatten. Säker Vatten sänkte kostnaden för självrisker med 75 procent Rörläggaren i Malmö har på några år sänkt kostnaden för självrisker med tre fjärdedelar. Ännu viktigare är att färre vattenskador ger oss ett ännu bättre rykte, säger bolagets vice VD Patrik Persson. Förklaringen är auktorisationen och branschregler Säker Vatteninstallation. AB Rörläggaren är ett av landets större fristående VVS-företag med 155 anställda och en omsättning på cirka 250 miljoner kr. Företaget har sin bas i Malmö och hela Sverige som arbetsfält. De var tidigt ute med auktorisation enligt Säker Vatteninstallation. En av anledningarna var erfarenheter från ett av landets mest uppmärksammade byggprojekt, den skruvade skyskrapan Turning Torso i Malmö. Bygget startade 2001, flera år innan branschregler Säker Vatteninstallation började gälla. 75 % minskning VVS-systemet innehåller koppling och det fick inte bli fel på en enda av dem, säger Patrik Persson. Numera finns branschreglerna med som rättesnöre. Rörläggarna hade redan tidigare relativt låga kostnader under den femåriga garantitiden. Kostnaderna för självrisker har sedan dess minskat med tre fjärdedelar, vilket Patrik Persson tillskriver auktorisation och branschregler. Visst gör vi fortfarande fel och visst inträffar materialfel, men det händer inte så mycket om man bygger enligt branschreglerna. Vattnet rinner ut på golvet i badrummet, mer blir det inte, säger han. Viktigast är ryktet Effekten är att skadorna bara kostar en bråkdel att åtgärda, jämfört med om vatten rinner ut i hela lägenheten och droppar från taket hos grannen en trappa ned. Samtidigt har även det totala antalet skador minskat, vilket sparar ytterligare slantar för både företag och kunder. Men enligt Patrik Persson finns en ännu viktigare effekt och det handlar om företagets rykte. Har du fyllt 3 4 lägenheter med vatten så finns inte mycket kvar av företagets goda rykte. Om en koppling går sönder och det enda som händer är att man får torka upp vatten i badrummet, så är det ingen som lägger det på minnet, säger han. S Det finns många skäl till att VVS-företag förlorar auktorisationen. Auktorisationen upphör naturligtvis när företaget läggs ner eller man begär utträde. Vid en konkurs förlorar företaget omgående auktorisationen. Andra orsaker kan vara att den person som har BBR-utbildning har slutat och efterträdaren inte har nödvändig kompetens. Eller för att företaget helt enkelt inte följer reglerna. För att upptäcka sådant har Säker Vatten egna kontrollrutiner. Oavsett vilket ska bara medlemmar i Säker Vatten, vilka uppfyller kraven, kunna dra nytta av auktorisationens trovärdighet. Oavsett orsak kommer följande att hända när auktorisationen upphör: Före tagets namn och orsak till utträdet publiceras på en särskild sida på säkervatten.se. Där kommer uppgiften att finnas kvar under minst ett år. De avslutade auktorisationerna kommer att delas upp i tre kategorier: Egen begäran, kompetenskrav ej uppfyllda samt andra orsaker, t ex konkurs eller uteslutning. S Skållad efter hockeyträning n En tioårig pojke brännskadades svårt när kompisarna sprutade vatten på honom efter en hockeyträning. Händelsen inträffades i våras på västkusten. Pojken fördes med ambulanshelikopter till Östra Sjukhuset i Göteborg, där han fick vård för brännskador på bröstkorgen. Upptågsmakarna hade ingen annan avsikt än att skämta. De visste inte att vattnet fram till kranen var 70 grader varmt. Inte förrän skållhett vatten sprutade ur slangen och då var det för sent. FOTO: MARIE ULLNERT SÄKER VATTEN #1/13 3

4 Lagar Bertil Jönsson, Boverket: Därför är det så viktigt att kunna samhällets krav Säker Vatten har utbildat över tusen medarbetare i landets auktoriserade VVS-företag i lagar, regler och andra krav som samhället ställer. Men ska det vara nödvändigt, räcker det inte med en utbildning i branschreglerna? Om man inte förstår kopplingen till samhällets regler, så blir det inte lika viktigt att göra rätt, svarar Bertil Jönsson på Boverket. Lagar och regler har inte tillkommit av en slump. Det handlar om människors liv och hälsa, säger Bertil Jönsson och ger ett exempel: På 1850-talet insåg en engelsk läkare att kolera spreds genom att avloppsvatten kom i kontakt med dricksvatten. Få andra insikter har räddat så många liv. Upptäckten lever vidare i branschregler Säker Vatteninstallation genom kravet på skydd mot återströmning. Det handlar om liv Idag är det få som reflekterar över hur viktigt det är med väl fungerande VVS. Det är avgörande för människors hälsa. Och faran är inte över. Hur många har du hört talas om som dött för att taket ramlat ned, lyder den retoriska frågan från Bertil Jönsson. Däremot dör 5-10 människor varje år på grund av felaktigt utförda VVS-installationer. Förra året blev 134 personer så svårt sjuka i legionellainfektion att fallen rapporterades till Smittskyddsinstitutet. Under de sju första månaderna 2013 rapporterades 99 fall av legionella. Majoriteten, 62 procent, smittades inom landet, 22 procent utomlands och för resterande saknas uppgift. Dessutom vet man att mörkertalet är stort. Vi uppskattar att Säker Vatten utbildar i samhällets krav. Det ökar förståelsen för varför det är så viktigt att följa branschreglerna, säger Bertil Jönsson på Boverket. Okunniga tar risker Byggandet styrs av plan- och byggförordningen, PBF, och förtydligas i Boverkets Byggregler, BBR. Såväl förordningen som byggreglerna ställer funktionskrav. Branschregler Säker Vatteninstallation är en förlängning av samhällets krav. Följer man reglerna, så uppfyller man kraven. Men samtidigt så måste det finnas någon eller några på varje auktoriserat företag som är utbildade i samhällets krav. Inte minst för att skapa förståelse för varför branschreglerna finns och varför det är så viktigt att följa dem. Och för att företaget inte ska råka illa ut, till exempel vid en tvist. Okunskap innebär stora risker. Men det främsta skälet till att Boverket är så positiva till att Säker Vatten utbildar sina medlemmar i samhällets krav, är att det i grund och botten handlar om människors liv och hälsa. S 4 SÄKER VATTEN #1/13

5 Byggindustriernas vd: Säker Vatten en fråga om konkurrens på lika villkor Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier brukar lyfta fram Säker Vatteninstallation som ett bra exempel på kvalitetssäkring. Det är ett väl fungerande system, men auktorisationen står och faller med att varje VVS-montör gör rätt, säger han. Ola Månsson Ola Månsson är insatt i Säker Vattensystemet och väl medveten om dess föroch nackdelar. Han var tills för drygt två år sedan regionchef inom NVS, som nyligen bytte namn till Imtech. Säker Vatteninstallation handlar inte bara om att minska vattenskadorna. Lika viktigt är att branschens ose riösa aktörer får sig en match. Säker Vatten är en fråga om konkurrens på lika villkor, säger han. Det kommer efterföljare Han gör en parallell med det permanenta ROT-avdraget. Det har visat sig vara ett effektivt medel mot svartjobb som gynnar seriösa företag som fullgör sina skyldigheter. På samma sätt gynnar Säker Vatteninstallation seriösa VVS-företag. Men VVS är bara en del i ett större byggprojekt. När kommer motsvarande regler för andra yrkesgrupper? Det finns redan och fler är på väg, svarar han och ger några exempel. Byggföretagen kräver yrkesbevis. ID06 är ett av verktygen mot oseriösa underentreprenörer. Putsentreprenörerna anställer bara hantverkare med gesällbrev. Men Säker Vatteninstallation är föregångare vad gäller regler, återkommande utbildningar och de krav som ställs på auktoriserade företag. På papperet är det ett utmärkt system, men det finns en inbyggd fara i systemet. Allt avgör på fältet Alla som kör omkring med Säker Vattens symbol på bilen måste göra bra jobb. Det räcker med att några fuskar för att hela systemet ska hamna i vanrykte, säger han. Ola Månsson skulle gärna se att Säker Vatteninstallation kompletteras med regler i affärsetik. Det är förfärligt att som kund drabbas av en vattenskada så väl som av oseriösa affärer. Den biten finns med för dem som är anslutna till VVS Företagen, men det är inte alla auktoriserade som är medlemmar. Säker Vatten är ett jättebra system, men står och faller med att varje montör gör rätt, säger Byggindustriernas vd Ola Månsson. Alla som kör omkring med Säker Vattens symbol på bilen måste göra bra jobb. Det räcker med att några fuskar för att hela systemet ska hamna i vanrykte Ola Månsson, vd för Bygg industrierna I byggsektorn finns företag. Endast av dem är anslutna till en bransch- eller arbetsgivarorganisation och har hängavtal. Resten står behöver inte tillämpa kollektivavtal. Därför bör man även ta med affärsetiken i auktorisationen, anser Ola Månsson. Men när det kommer till kritan så handlar alla kvalitetssystem om att den enskilde medarbetaren ute på fältet är kunnig, gör rätt samt skriver intyg och avvikelser. Målet bör vara nöjda kunder. Säker Vatteninstallation står och faller med att allt detta fungerar. S SÄKER VATTEN #1/13 5

6 Imtech i Västervik Imtech i Västervik har utbildat 12 av företagets 14 VVS-montörer. Två av dem har fått hela utbildningen i företagets regi. Och Säker Vatten är en integrerad del av både utbildningen och i det dagliga arbetet. Egen utbildning med auktorisation lockar unga att bli VVS-montörer Verksamheten i Västervik startade 2002 av Wirström & Månsson Rör. Idag ingår man i Imtech och är kommunens största VVS-företag med 16 anställda, varav 14 är montörer. Västervik har ingen VVS-utbildning. Enda chansen att rekrytera montörer är att erbjuda lärlingsplatser, förklarar filialchefen Kenneth Eklund. Det har varit en lyckad strategi. Idag är 12 av 14 montörer egna produkter och bara två av dem är äldre än 30 år. Två i egen regi I två fall har man gått steget längre och svarat för hela utbildningen. En av dem är under utbildning just nu. Han heter Joel Svensson och delar sin tid mellan arbete i företaget, utbildning på Installatörernas Utbildningscentrum i Katrineholm och egna studier. Du får en bättre utbildning ute på ett företag, tycker han. Arbetskamraterna med grundutbildningen från gymnasiet håller med. Jag lärde mig mer på praktiken än i skolan, säger Alexander Ståhlgren. 6 SÄKER VATTEN #1/13

7 Imtech i Västervik Säker Vatten finns i telefonen som en del av vårt system för arbetsordrar, tidrapporter och egenkontroll, berättar Alexander Ståhlgren. Imtech i Västervik har utbildat 12 av sina 14 montörer fram till branschlegitimation enligt Säker Vatten. Fr v Kenneth Eklund, Joel Svensson, Björn Varenstål, Rick Gustavsson, Alexander Ståhlgren och Erik Allard. Utbildning i företaget fungerar bättre än på skolbänken, tycker Joel Svensson. Vad betyder Säker Vatteninstallation i sammanhanget? Svaret är mycket. Dåvarande Wirström & Månsson tillhörde den första gruppen av företag som blev auktoriserade enligt Säker Vatteninstallation. Idag är branschreglerna en självklar del av både lärlingsutbildning och i det dagliga arbetet. Allt i telefonen Intyg och avvikelserapporter finns här, säger Alexander Ståhlgren och plockar fram sin mobiltelefon. I den finns inte Säker Vatten-appen utan det integrerade datasystem som utvecklades när koncernen hette NVS. Montörerna får sina arbetsordrar, skriver tidrapporter, dokumenterar egenkontroller och skriver avvikelser i telefonen. Sedan hamnar det på kontoret där intygen skrivs ut, förklarar Alexander. Jag lärde mig mer på praktiken än vad jag gjorde i skolan. Alexander Ståhlgren, Imtech i Västervik Med den här typen av totalintegration är det sällsynt att intygen glöms bort. För vem låter bli att rapportera sin tid och andra saker om ackordet hänger på det? Problemet med Säker Vatteninstallation är att föreskrivande led skriver in branschreglerna i handlingarna utan att ta hänsyn till vad reglerna innebär. Alla som sitter runt fikabordet under intervjun kommer med egna exempel på tokigheter i ritningar. Sunt förnuft Våra branschregler bygger på sunt förnuft och fackmannamässigt utförande. Men vi måste få förutsättningar att följa dem, säger Kenneth Eklund. Exemplen på när det inte fungerat är många. Mest minnesvärd är om- och tillbyggnad av ett sjukhus. Ett våningsplan skulle totalrenoveras och nya ledningar dras i taket en trappa ned. Enligt bygghandlingarna kunde det förekomma viss verksamhet i dessa lokaler. Det var sjukhusets intensivvårdsavdelning. Verksamheten gick för fullt och vi skulle dra rör bland svårt sjuka patienter, minns Kenneth. Det här är ett extremt exempel, men visar att föreskrivande led kan ha svårt att sätta sig in i vilka förutsättningar som krävs för säkra vatteninstallationer. Därför anser montörerna på Imtech i Västervik att nästa steg för Säker Vatteninstallation måste vara att öka förståelsen i föreskrivande led och hos beställare. S SÄKER VATTEN #1/13 7

8 Utbildning Forskare om vuxnas lärande: Utbilda eller bli ifrånsprungen En faktor är viktigare än allt annat för att utbildningar i arbetslivet ska bli framgångsrika. Chefen måste ha en positiv attityd och uppmuntra medarbetarna, säger professor Per-Erik Ellström på Helix, ett forskningscentrum vid Linköpings universitet, som bland annat forskar om vuxnas lärande. Helix arbetar för ett hållbart arbetsliv. Vinnova är finansiär och i partnerskapet bakom projektet finns flera fackliga organisationer. En allt viktigare komponent i ett hållbart arbetsliv är livslångt lärande. Utvecklingen går allt snabbare och arbetet består av allt mer symbolhantering, konstaterar Per-Erik Ellström. Ingen kommer undan Att utvecklingen skenar, det vet varenda VVS-montör. Och symbolerna som ska hanteras är bokstäver och siffror. Vilket Det viktigaste för att utbildning ska ge effekt är att chefen har en positiv attityd och uppmuntrar medarbetarna, säger professor Per-Erik Ellström, forskare om vuxnas lärande. varje montör känner av i form av intyg, egenkontroll, avvikelserapporter och så vidare. Dagens och ännu mer framtidens arbete handlar om att skriva, läsa, räkna och släpa med sig skolbänken genom livet. Så ser det ut i alla branscher, inte bara inom VVS. Med detta faktum som utgångspunkt blir nästa fråga om allt pappersarbete och mer utbildning lönar sig. Två faktorer är avgörande, svarar Per- Erik Ellström. Chefen måste gå i spetsen och medarbetarna måste se en nytta med insatserna. Annars är pengarna och tiden bortkastade. Tips för att lyckas Bäst fungerar utbildning med direkt koppling till arbetsuppgifterna. Och helst som en naturlig del i arbetet, t ex på morgonmöten eller veckoträffar. Ett exempel ur Säker Vattens värld kan vara att ta upp en aktuell punkt ur branschreglerna för diskussion eller gå in på Säker Vattens hemsida och diskutera någon av filmerna som finns där. När det blir aktuellt att åka på kurs, till exempel för att göra om Säker Vattenutbildningen så är det bäst om flera från företaget åker tillsammans, gärna i blandad grupp med montörer och arbetsledare. Om bara en åker så blir spridningseffekten mindre i organisationen, säger Per-Erik Ellström. Försvarsmekanismer En invändning mot ständiga utbildningar är att många problem går att lösa i det dagliga arbetet. Varför göra det krångligare än vad det är? Motargumentet är att problemlösning i stunden ger olika resultat varje gång. Ingen minns vad som gjordes och ingen har lärt sig något. Vi människor har två försvarsmekanismer mot utbildning. Endera blundar vi för behovet eller också reducerar vi behovet. Det har ju fungerat förut, säger Per-Erik Ellström och varnar för konsekvenserna: Företag och anställda som blundar blir med tiden frånsprungna och till sist utslagna. S 8 SÄKER VATTEN #1/13

9 Utbildning Högre betyg från utbildade montörer Willy Svensson har utbildat VVSmontörer och arbetsledare i branschreglerna sedan 2005 när Säker Vatten startade. Det är stor skillnad mellan nu och då. Idag är branschreglerna en självklarhet, särskilt för dem som går utbildningen för andra gången, säger han. Enligt Leif Juuso, lärare på energiprogrammet i Luleå, har Säker Vatten bidragit till att ge VVS-yrket högre status i Norrbotten. Säker Vatten bidrar till status bland unga Säker Vatten bidrar till att ge VVS-yrket högre status i Norrbotten. Inför detta läsår hade vi ett 20-tal sökande till 13 platser, berättar läraren Leif Juuso vid energiprogrammet på Luleå gymnasium. I grunden beror intresset på en framgångsrik gruvnäring. Ny gruva i Pajala och stora investeringar i Malmberget gör att det är stor brist på bostäder. Lägg därtill den kommande flytten av hela Kiruna stad, bostadsbyggandet i Luleå och Facebooks etablering. Allt detta påverkar sökandet till VVS-utbildning i positiv riktning. Här i Norrbotten är VVS-montör ett bra betalt framtidsjobb, konstaterar Leif Juuso. Fler sökande betyder högre meritvärden och mer motiverade elever som ställer högre krav på sin utbildning. Och därmed blir Säker Vatteninstallation viktigare. Eleverna börjar med branschreglerna direkt. Reglerna finns med under hela utbildningen. Som avslutning avlägger de provet för kommande branschlegitimation, säger Leif Juuso. Branschlegitimationen fungerar inte bara som en morot. Regler och legitimation visar också på ett strukturerat arbetssätt. Andelen tjejer på utbildningen ökar. Flera av dem arbetar idag som VVSmontörer och trivs med sitt yrkesval, säger Leif Juuso. Energiprogrammet i Luleå använder mer än branschregler och utbildningsmaterial från Säker Vatten. I verktygslådan finns även Säker Vattens utbildningsfilmer och i Luleå har eleverna bland annat lärt sig hur Säker Vattens våtrumsvägg fungerar, med snickaren Björn Christiernsson från Äntligen hemma på TV4 som lärare. Eleverna lyssnar lite extra när en kändis utbildar i Säker Vatten, konstaterar Leif Juuso. Utbildningsfilmerna finns på Youtube. Sök efter Säker Vatten. S Andelen tjejer på utbildningen ökar. Flera av dem arbetar idag som VVS-montörer och trivs med sitt yrkesval. Leif Juuso, lärare på Luleå gymnasium. Willy Svensson är konsult i det egna företaget Projektteknik och anlitas som lärare i Säker Vatten av EGA. Han var med redan från början och beskriver några av de första eleverna som måttligt entusiastiska. Systemet var nytt och de såg inte nyttan med att gå utbildningen, minns han. Nu är Säker Vatteninstallation etablerat och en självklarhet långt utanför VVS-kretsarna. När samma montörer återkommer för att göra om utbildningen efter fem år, är det tunnsått med kritiska röster. Nu har de med sig erfarenheter från fältet. Det blir många konstruktiva diskussioner om branschreglerna. VVS-montörerna är stolta över sitt yrke, konstaterar Willy Svensson. De har sett nyttan med branschreglerna och vet vad som gäller. Ett exempel på nytta är Säker Vattens våtrumsvägg som är uppe till diskussion på varje utbildning. Byggarna har snabbt tagit den till sig, vilket uppskattas av montörerna. Förr kunde väggarna vara konstruerad på många sätt och det fanns olika teorier om hur man skulle dra fast skruvar. Idag finns inga osäkerheter när väggen följer Säker Vattens konstruktion, säger Willy Svensson. En återkommande punkt för diskussioner är intyg och avvikelserapporter. Närmare bestämt själva skrivandet. En och annan invänder att de valde yrket för att slippa skriva. Lagar och regler kräver att kunden ska informeras och arbetet dokumenteras. Det måste göras skriftligt för att undvika missförstånd och tvister, lyder svaret från utbildaren. Men utöver skrivandet förefaller den absoluta majoriteten vara nöjda med Säker Vattens utbildningar. Tvärtom finns det önskemål om att branschreglerna ska täcka in ett större område. Många önskar sig ett häfte där branschreglerna för Säker Vatten, GVK och BKR finns samlade, säger Willy Svensson. Idag är branschreglerna en självklarhet, säger Willy Svensson som utbildat montörer och arbetsledare. SÄKER VATTEN #1/13 9

10 Branschreglerna Största fastighetsägarna kräver ordning och reda PETER KNUTSSON hela kedjan från huvudentreprenören till underentreprenören längst ut i kedjan. Läget påminner om hur fordonsindustrin arbetar. Komponenterna levereras rakt in till det löpande bandet. Om en leverantör inte uppfyller kvalitetskraven, kan felet hänga med ända ut till slutkunden. I den här miljön godkänns bara leverantörer med väl fungerande kvalitetssystem. Så kommer det att bli även i byggbranschen, säger Mats Björs. Allt enligt reglerna Han har själv en gång i tiden arbetat ute på byggen och vet hur det kan gå till. Ritningarna stämmer inte med verkligheten. Arbetslaget kliar sig i huvudet och hittar till sist en lösning som verkar fungera. Men först efteråt visar det sig om lösningen var bra eller dålig. Frågan är om någon kommer ihåg vad som gjordes. Alla kvalitetssystem handlar om att följa regler och standarder. Visst kan det finnas behov för ändringar, men dessa ska göras i reglerna, inte komma till för stunden ute på en byggarbetsplats. För landets stora fastighetsägare är kvalitet en fråga med högsta prioritet. säger Mats Björs, tidigare vd för Byggherrarna, numera på samma position i VVS Företagen. Landets stora fastighetsägare skulle jubla om hela byggbranschen följer Säker Vattens exempel. Det säger Mats Björs som fram till i våras var vd för Byggherrarna. Numera är han vd för VVS Företagen, men har erfarenheterna från beställarsidan i färskt minne. Byggherrarna organiserar stora privata och offentliga fastighetsägare. Medlemmarna är inte fler än 135, men bygger tillsammans för mer än 100 miljarder kronor om året. Det här är byggbranschens verkliga storkunder. Kvalitetsfrågan står högt på dagordningen och Byggherrarna har ett särskilt utskott som arbetar med den, säger Mats Björs. Följer industrin Enligt honom är det en strategisk fråga av stor betydelse. I likhet med andra företag har de stora fastighetsägarna slimmade organisationer och måste kunna lita på Säker Vattens trovärdighet Det finns många exempel på hur illa det kan sluta. Ett är enstegstätade fasader. Under en period hade ett av landets ledande byggföretag över 100 olika lösningar för ytterväggar. Det var en av förklaringarna till problemen som konstruktionen orsakade. Säker Vatten kommer att få efter följare. Ödesfrågan är hur VVS-företagen sköter sig. Om reglerna inte fungerar i praktiken så förlorar hela auktorisationen sin trovärdighet, säger Mats Björs som avslutar med Byggherrarnas syn på den saken: Det måste bli konsekvenser för den som inte sköter sig. S Vräkning hotar den som själv installerar VVS n Hyresgäster riskerar att förlora bostaden om de själva gör VVSarbeten och orsakar vattenskador. Det kan bli följden av ett pågående rättsfall. Hyresgästen monterade själv in en diskmaskin. Installationen var långt ifrån fackmannamässig. Bland annat saknades den avstängningsventil ovan bänk som branschregler Säker Vatteninstallation föreskriver. Slangen var av dålig kvalitet och dessutom klämd i dörren till diskbänksskåpet. Hyresgästen lämnade bostaden med fullt vattentryck till diskmaskinen. När han kom tillbaka hade slangen brustit och hela lägenheten var vattenskadad. Renoveringen kostade kronor. Eftersom hyresgästen saknade försäkring fick hyresvärden stå för kostnaden Det inträffade räknas som vanvård och hyresgästen blev uppsagd. Dessutom kräver fastighetsägaren ersättning för kostnaderna. Fallet har nu prövats av hyresnämnden. Hyresgästen försvarade sig med att han flera gånger meddelat hyresvärden att avstängningen i diskbänken inte fungerade. Istället var han tvungen att stänga av allt vatten i lägenheten i ett förråd. Nämnden ansåg därför att hyresvärden medverkat till den uppkomna situationen och underkände uppsägningen. Domen har överklagats till Svea hovrätt. 10 SÄKER VATTEN #1/13

11 Dalarnas försäkringsbolag Dalarnas Försäkringsbolag anställer egen VVS-montör Säker Vattens utbildning lönar sig. Det konstaterar Roger Andersson, skadeförebyggare på Dalarnas Försäkringsbolag. Under de senaste 5 6 åren har vi sett en minskning av vattenskador i nyproduktion. Dalarna är ett av de länsförsäkringsbolag som hårdast arbetar för att minska vattenskadorna. De var med i utvecklingen av branschregler Säker Vatteninstallation. Roger Andersson gick själv en av de första utbildningarna. Utbildningen är bra och branschreglerna fungerar, Vi anställer en egen VVS-montör som får till uppgift att diskutera kvalitetsfrågor ute på fältet, säger Roger Andersson på Dalarnas Försäkringsbolag. konstaterar han. Men ännu finns mycket att göra. Dalarnas Försäkringsbolag gör regelbundna besök på byggarbetsplatser. Allt som oftast upptäcks avsteg från reglerna, som rörgenomföringar i golv, och konstruktioner tillverkade på plats för att uppfylla kraven. Dyrt och dåligt Roger Andersson ger ett exempel på det senare: Varför sätter man fördelaren utanpå väggen, gjuter en klack nere vid golvet och platsbygger sen en låda runt alltihop, när det finns inbyggda prefabricerade skåp för snyggare, snabbare och säkrare installation? Han svarar själv på frågan: För att Säker Vatteninstallation inte fanns med från början. Branschreglerna har kommit in med VVS-montören som fått lösa det på plats, till högre kostnad. Alla tjänar på att Säker Vatteninstallation kommer in tidigt i planeringen, så att montören kan göra en vattensäker installation utan en massa krångel. Men hur får man beställare, föreskrivande led och byggare medvetna om att det finns pengar att tjäna på att tänka Säker Vatteninstallation från början? Anställer montör Dalarnas Försäkringsbolag har sin syn på frågan. VVS-branschen, både projektörer och installatörer, måste bli bättre på att erbjuda den bästa lösningen redan från början. Kunden måste vara medveten om vad regler och försäkringsvillkor kräver. Om kunden ändå väljer en annan lösning så är det kunden som bär ansvaret. Vi ska inte sitta på läktaren och klaga. Istället väljer vi att coacha byggbranschen i dessa frågor och anställer en egen VVSmontör, berättar Roger Andersson. Montören ska i positiv anda informera om hur vattenskador kan förebyggas. Det blir inga regelrätta besiktningar med tillhörande pekpinnar. Vi tror inte att någon har för avsikt att bygga fel, särskilt inte när det går snabbare och kostar mindre att bygga rätt från början, säger Roger Andersson. Och därmed är vi tillbaka där artikeln började. Säker Vattens utbildningar och branschregler lönar sig för alla parter. S SÄKER VATTEN #1/13 11

12 Returadress: Säker Vatten AB Box Stockholm Branschregler Säker Vatten blir bra teve i Drömkåken på TV4 Linus Carlsson startade eget VVS-företag i Uppsala för fyra år sedan. En av de första åtgärderna var att ansöka om auktorisation enligt Säker Vatten. Man sover gott om natten med auktorisation och branschregler, förklarar han. Linus lämnade en anställning för att prova sina vingar Vingarna bar och året efter ombildades firman till bolag och Torvald Karlsson gick in som delägare. Praktiskt inte bara genom att företaget kunde fortsätta heta Carlssons VVS. Torvald har lång erfarenhet av VVS och vi har samma uppfattning om vikten av kvalitet, säger Linus. Auktorisationen var bara första steget. Därefter infördes ett egenkontrollprogram, som även innefattar arbeten utanför branschregler Säker Vatteninstallation. Fyra pärmar vittnar om den administrativa insatsen. Det lönar sig att arbeta strukturerat. Jobben flyter bättre och dessutom slipper man en massa problem i efterhand, anser Linus. Gott rykte sprider sig Väl utförda arbeten är också bra för ryktet. Utan marknadsföring har Carlssons VVS AB vuxit till 14 anställda. Uppdragen kommer såväl från de stora byggföretagen och andra VVS-företag som från privatpersoner. Det senaste tillskottet är ett produktionsbolag knutet till TV4. Jag vet inte hur produktionsbolaget hittade oss, men vi fick frågan om att dra alla dolda ledningar i byggprogrammet Drömkåken. Synliga installationer som blandare svarar sponsorerna för, berättar Linus. Folk älskar när man är petig, samtidigt som de hatar det. Det skapar förtroende och kunden blir nöjd i det långa loppet. Linus Carlsson, Carlsson VVS i Uppsala. Linus Carlsson har skapat ett gott rykte långt utanför Uppsala genom att vara petig och tillämpa branschregler Säker Vatteninstallation. Drömkåken sändes under hösten med Agneta Sjödin som programledare. Fyra familjer tävlade i att inreda fyra radhus hela vägen från tomma skal. En viktig ingrediens är konflikter. Carlssons VVS har rykte om sig att följa branschreglerna till punkt och pricka. Om kunden har invändningar, så blir det en kortare föreläsning om konsumenttjänstlagen och en avvikelse i intyget. Jag var regelbundet på inspelningsplatsen och kontrollerade. Bland annat ville en av deltagarna dra upp ett rör genom golvet i våtzon ett, säger Linus som inte sticker under stol med att han gillar rollen som felfinnare. Petighet skapar förtroende Det är något som produktionsbolaget uppskattar och kallas bra teve. Samtidigt visar det svenska folket vilka regler som landets auktoriserade VVS-företag har att följa. Att stå på sig inför tevekameran är en sak, men är Carlssons VVS lika regeltrogna i mötet med vanliga kunder? Svaret är ja. Folk älskar när man är petig, samtidigt som de hatar det. Det skapar förtroende och kunden blir nöjd i det långa loppet, säger Linus. Helt nöjd är han inte med branschreglerna. Det finns några luddiga gränsområden mot andra yrkesgrupper som borde tydliggöras. Som exempel nämner han golvbrunnar, där snickare, golvläggare/ plattsättare och VVS-montör gemensamt ska verkställa en bra funktion. Ett annat är tätskikt under diskbänk. Enligt reglerna är det byggarens sak, men i praktiken är det ofta VVS-montören som monterar det. Helst skulle jag se att tätskiktet blir vårt ansvar. Det är ändå vi som monterar det. Efter tre år med Säker Vatteninstallation har Linus Carlsson en bestämd uppfattning om nyttan av auktorisation och branschregler. Följer man reglerna så blir det rätt. Skulle det ändå bli fel så hamnar vattnet där det inte gör någon skada. Vi slipper en massa merarbete och följdskador och kunderna blir nöjda. Man slipper telefonsamtal på kvällen och får sova på nätterna. S Text & bild: Janne Näsström. Tryck: xxxxxxxx 2013.

SÄKER #2/12. Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen VATTENINSTALLATION. ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden

SÄKER #2/12. Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen VATTENINSTALLATION. ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden SÄKER VATTENINSTALLATION TIDNINGEN FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM SÄKER VATTENINSTALLATION #2/12 ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden JM OM BRANSCHREGLERNA: 60% färre vattenskador

Läs mer

Säker #1/15. Första kullen VVS-konsulter utbildade i branschreglerna. Vatteninstallation

Säker #1/15. Första kullen VVS-konsulter utbildade i branschreglerna. Vatteninstallation Säker Vatteninstallation Tidningen för dig som vill veta mer om Säker Vatteninstallation #1/15 domstol: Rätt att kräva auktorisation Kostnader på sikt viktigare än priset nu 148 år gammalt ROT-objekt renoveras

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar Byggettan TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013 God morgon byggnadsarbetare! Mathias letar upp lärlingar Jessica älskar utmaningar Vinnare och förlorare Christian

Läs mer

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. Växjö 2012-08-15 15 HP Examensarbete/2UV06L Handledare: Lars Mouwitz 1 Författare: Rolf Oddmo Författare Linnéuniversitetet

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

VATTEN- SKADOR EXPERTEN: SÅ SKYDDAR DU DIG MOT. Din insats kan rädda liv. Då stannar allt byggande. Lär unga mer om boende

VATTEN- SKADOR EXPERTEN: SÅ SKYDDAR DU DIG MOT. Din insats kan rädda liv. Då stannar allt byggande. Lär unga mer om boende HOT OCH VÅLD I HEMMET Din insats kan rädda liv DEBATT HETA BOFÅGOR Då stannar allt byggande RIKTIG HEMKUNSKAP Lär unga mer om boende För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg 1 Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg Maj 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 80 procent har problem med arbetsrätten... 4 Riskerna vid anställning kan

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Planering i VVS-företag

Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag 3 Sammanfattning I moderna byggnader blir teknikinnehållet en allt större och väsentligare del. I flera byggprojekt överstiger kostnaden

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?"

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna Bostadsrätt Billigast i längden Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?" De viktigaste bostadsfrågorna

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Hållbart ledarskap i byggsektorn

Hållbart ledarskap i byggsektorn Hållbart ledarskap i byggsektorn En pilotstudie av aspekter i platschefernas ledarskap som begränsar stress, främjar hälsa och produktivitet Margaretha Hartzell Constanze Leineweber Linda Magnusson Hanson

Läs mer

MAKAL ATT SKAPA PRAKTIKPLATS ÅT ALLA KORT ÖKAR INTÄKTERNA AKTIVITETSHUS I LOFTAHAMMAR ÄNTLIGEN HEMMA MED SOFIA & JONNY EN VARDAG UTAN KONTANTER

MAKAL ATT SKAPA PRAKTIKPLATS ÅT ALLA KORT ÖKAR INTÄKTERNA AKTIVITETSHUS I LOFTAHAMMAR ÄNTLIGEN HEMMA MED SOFIA & JONNY EN VARDAG UTAN KONTANTER Nummer 2 2013 Mars återskapas Det tog fem hundra år att hitta vraket efter krigs fartyget Mars Makalös, men bara några månader från första bärgning till att Västerviks Museum öppnade sin utställning om

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus Helvetesaffären - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Sofia Strindvall och Åsa Welander Examensarbete i

Läs mer