SÄKER #1/13. Utbildning handlar om överlevnad VATTENINSTALLATION. NÄSTA UTMANING: Nu gäller det att bevisa kompetensen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKER #1/13. Utbildning handlar om överlevnad VATTENINSTALLATION. NÄSTA UTMANING: Nu gäller det att bevisa kompetensen"

Transkript

1 SÄKER VATTENINSTALLATION TIDNINGEN FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM SÄKER VATTENINSTALLATION #1/13 NÄSTA UTMANING: Nu gäller det att bevisa kompetensen CARLSSON VVS: Petighet gav TV-jobb Utbildning handlar om överlevnad SLUTA TA RISKER MED VATTNET!

2 Ledare Så kan Säker Vatten förbättra lönsamheten ARKIVBILD PETER KNUTSSON Hantverk är ett ord som leder tanken fel. Kunderna köper mer än så av landets VVS-företag. Vad som efterfrågas är kunskap, erfarenhet och ansvarstagande. Det är vad auktorisationen och branschregler Säker Vatteninstallation står för. Kunskap är inget som kommer flygande. Den skaffar man sig genom utbildning och praktik. Utbildningen är också ett kvitto på att kunskaperna existerar. Beviset i vår värld är branschlegitimationen. Bevisad kompetens är en förutsättning för goda relationer med privatkunder, fastighetsägare, byggföretag, föreskrivande led och andra som VVSföretaget är beroende av och samarbetar med. När det fungerar så uppstår ett förtroende. Och därmed är vi framme vid själva poängen med Säker Vatteninstallation. Förtroende kan växlas in i reda pengar. Genom fler uppdrag, högre intäkter och bättre lönsamhet. Men det betyder också att vi måste motsvara förtroendet som omvärlden visar oss. I landet finns idag över auktoriserade VVS-företag. Det kan räcka med att ett inte motsvarar förväntningarna för att alla övriga auktoriserade företag ska bli ifrågasatta. Säker Vattens styrelse har därför beslutat om regler för indragen auktorisation, vilket ger våra kontroller ytterligare tyngd. Förtroende bygger även på engagemang. Vi måste tänka ett steg längre och ställa våra kunskaper till hela byggbranschens förfogande. Den första stora satsningen, utvecklingen av våtrumsväggen, blev väl mottagen. På kort tid har våtrumsväggen blivit ett begrepp. Vi följer nu upp det med utveckling av Väggen 2 vilket är en version för användning mot yttervägg. Dessutom pågår utveckling av bjälklag för våtrum i trähus och att få fram ett typrörschakt. En av de faktorer som vi tittar på är hur nära varandra rören för kallt och varmt vatten kan installeras, utan risk för tillväxt av legionella bakterier. Säker Vatten arbetar även i projekt med BIM, ett verktyg för 3D-ritningar. Utan att gå in på tekniken är syftet att ge fri väg redan i konstruktionen för våra ledningar och slippa kollisioner med andra installationer. Satsningen på utveckling har flera syften. Det första och självklara är att skapa bättre förutsättningar för landets auktoriserade VVS-företag att leverera bra installationer. Det andra är att VVS får en starkare ställning hos övriga yrkesgrupper när vi presenterar lösningar istället för att bara klaga. Under hösten ordnar Säker Vatten drygt 35 medlemsmöten över hela landet. Vi får varje gång höra att arbetet börjar ge utdelning, inte minst hos konsulter och byggare. VVS-företagen bjuds allt oftare in till diskussioner i ett tidigt stadium för att vara med i diskussionerna. Förr ställdes montören ofta inför fullbordat faktum. Numera blir ni auktoriserade VVS-företag rådfrågade innan. Summan av det hela är att auktoriserade VVS-företag har bättre förutsättningar att göra förstklassiga jobb. Den som sparar pengar och besvär för kunden kan i sin tur ta bättre betalt. S Thomas Helmerson VD, Säker Vatten AB FOTO: SMITTSKYDDSINSTITUTETS PRESSARKIV Utbrott av legionella under garantitiden n Legionella är ett problem även i nybyggda fastigheter. Det visar ett sjukdomsfall på vård- och omsorgsboendet Christiansro i Kristianstad. Fastigheten var nybyggd och togs i bruk så sent som Det var i början av augusti som kommunen larmades om att en boende på vårdhemmet vårdades på sjukhus för misstänkt legionellainfektion. Ytterligare en person uppvisade liknande symptom. Prover skickades till Smittskyddsinstitutet som fann höga halter av legionellabakterier i dricksvattnet, kolonier per liter. Eftersom smittan inträffade under garantitiden startade entreprenören en smittspårning. Källan visade sig vara en ackumulatortank. Fram till att systemet var sanerat och förutsättningarna för bakterietillväxt undanröjda, fick de boende duscha i en annan fastighet. Händelsen visar att legionella är en fråga av yttersta vikt även i nyproduktion. 500 elever utan mat efter vattenskada n Köket på Spångholmsskolan i skånska Bara fick stängas efter en svår vattenskada. I köket lagas mat till skolans 500 elever. Vattnet kom från en ögondusch i en laboratoriesal på andra våningen. När lärare och elever kom till skolan efter helgen, stod fem centimeter vatten på golvet. Vattnet hade dessutom spridit sig till fyra andra salar och köket på våningen under. Kökets elsystem blev vattenskadat och kunde inte användas. Ögonduschen var direkt kopplad till tappvattnet. Dödlig smitta på sjukhuset n En 80-årig man dog i början av sommaren efter att ha smittats av legionella på sjukhuset i Sollefteå. Smittkällan fanns i sjukhusets vattenledningar. Mannen var under våren inlagd på sjukhuset för behandling mot cancer. En kort tid efteråt insjuknade han i lunginflammation. Trots intensivvård gick hans liv inte att rädda. Provtagning visade att lunginflammationen i själva verket var en legionellainfektion. Låga halter av samma bakterie hittades i sjukhusets tappvattensystem. Sjukhuset har gjort en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen som ska utreda händelsen. 2 SÄKER VATTEN #1/13

3 Noterat När auktorisationen upphör Det ställs krav för att ett VVS-företag ska bli auktoriserat enligt Säker Vatten. Kraven måste uppfyllas för att auktorisationen ska löpa. Nu har Säker Vattens styrelse fastställt hur det ska gå till och redovisas när auktorisationen upphör. VVS-installationern i Turning Torso gav Rörläggarna AB i Malmö skäl att tidigt bli auktoriserade enligt Säker Vatten. Säker Vatten sänkte kostnaden för självrisker med 75 procent Rörläggaren i Malmö har på några år sänkt kostnaden för självrisker med tre fjärdedelar. Ännu viktigare är att färre vattenskador ger oss ett ännu bättre rykte, säger bolagets vice VD Patrik Persson. Förklaringen är auktorisationen och branschregler Säker Vatteninstallation. AB Rörläggaren är ett av landets större fristående VVS-företag med 155 anställda och en omsättning på cirka 250 miljoner kr. Företaget har sin bas i Malmö och hela Sverige som arbetsfält. De var tidigt ute med auktorisation enligt Säker Vatteninstallation. En av anledningarna var erfarenheter från ett av landets mest uppmärksammade byggprojekt, den skruvade skyskrapan Turning Torso i Malmö. Bygget startade 2001, flera år innan branschregler Säker Vatteninstallation började gälla. 75 % minskning VVS-systemet innehåller koppling och det fick inte bli fel på en enda av dem, säger Patrik Persson. Numera finns branschreglerna med som rättesnöre. Rörläggarna hade redan tidigare relativt låga kostnader under den femåriga garantitiden. Kostnaderna för självrisker har sedan dess minskat med tre fjärdedelar, vilket Patrik Persson tillskriver auktorisation och branschregler. Visst gör vi fortfarande fel och visst inträffar materialfel, men det händer inte så mycket om man bygger enligt branschreglerna. Vattnet rinner ut på golvet i badrummet, mer blir det inte, säger han. Viktigast är ryktet Effekten är att skadorna bara kostar en bråkdel att åtgärda, jämfört med om vatten rinner ut i hela lägenheten och droppar från taket hos grannen en trappa ned. Samtidigt har även det totala antalet skador minskat, vilket sparar ytterligare slantar för både företag och kunder. Men enligt Patrik Persson finns en ännu viktigare effekt och det handlar om företagets rykte. Har du fyllt 3 4 lägenheter med vatten så finns inte mycket kvar av företagets goda rykte. Om en koppling går sönder och det enda som händer är att man får torka upp vatten i badrummet, så är det ingen som lägger det på minnet, säger han. S Det finns många skäl till att VVS-företag förlorar auktorisationen. Auktorisationen upphör naturligtvis när företaget läggs ner eller man begär utträde. Vid en konkurs förlorar företaget omgående auktorisationen. Andra orsaker kan vara att den person som har BBR-utbildning har slutat och efterträdaren inte har nödvändig kompetens. Eller för att företaget helt enkelt inte följer reglerna. För att upptäcka sådant har Säker Vatten egna kontrollrutiner. Oavsett vilket ska bara medlemmar i Säker Vatten, vilka uppfyller kraven, kunna dra nytta av auktorisationens trovärdighet. Oavsett orsak kommer följande att hända när auktorisationen upphör: Före tagets namn och orsak till utträdet publiceras på en särskild sida på säkervatten.se. Där kommer uppgiften att finnas kvar under minst ett år. De avslutade auktorisationerna kommer att delas upp i tre kategorier: Egen begäran, kompetenskrav ej uppfyllda samt andra orsaker, t ex konkurs eller uteslutning. S Skållad efter hockeyträning n En tioårig pojke brännskadades svårt när kompisarna sprutade vatten på honom efter en hockeyträning. Händelsen inträffades i våras på västkusten. Pojken fördes med ambulanshelikopter till Östra Sjukhuset i Göteborg, där han fick vård för brännskador på bröstkorgen. Upptågsmakarna hade ingen annan avsikt än att skämta. De visste inte att vattnet fram till kranen var 70 grader varmt. Inte förrän skållhett vatten sprutade ur slangen och då var det för sent. FOTO: MARIE ULLNERT SÄKER VATTEN #1/13 3

4 Lagar Bertil Jönsson, Boverket: Därför är det så viktigt att kunna samhällets krav Säker Vatten har utbildat över tusen medarbetare i landets auktoriserade VVS-företag i lagar, regler och andra krav som samhället ställer. Men ska det vara nödvändigt, räcker det inte med en utbildning i branschreglerna? Om man inte förstår kopplingen till samhällets regler, så blir det inte lika viktigt att göra rätt, svarar Bertil Jönsson på Boverket. Lagar och regler har inte tillkommit av en slump. Det handlar om människors liv och hälsa, säger Bertil Jönsson och ger ett exempel: På 1850-talet insåg en engelsk läkare att kolera spreds genom att avloppsvatten kom i kontakt med dricksvatten. Få andra insikter har räddat så många liv. Upptäckten lever vidare i branschregler Säker Vatteninstallation genom kravet på skydd mot återströmning. Det handlar om liv Idag är det få som reflekterar över hur viktigt det är med väl fungerande VVS. Det är avgörande för människors hälsa. Och faran är inte över. Hur många har du hört talas om som dött för att taket ramlat ned, lyder den retoriska frågan från Bertil Jönsson. Däremot dör 5-10 människor varje år på grund av felaktigt utförda VVS-installationer. Förra året blev 134 personer så svårt sjuka i legionellainfektion att fallen rapporterades till Smittskyddsinstitutet. Under de sju första månaderna 2013 rapporterades 99 fall av legionella. Majoriteten, 62 procent, smittades inom landet, 22 procent utomlands och för resterande saknas uppgift. Dessutom vet man att mörkertalet är stort. Vi uppskattar att Säker Vatten utbildar i samhällets krav. Det ökar förståelsen för varför det är så viktigt att följa branschreglerna, säger Bertil Jönsson på Boverket. Okunniga tar risker Byggandet styrs av plan- och byggförordningen, PBF, och förtydligas i Boverkets Byggregler, BBR. Såväl förordningen som byggreglerna ställer funktionskrav. Branschregler Säker Vatteninstallation är en förlängning av samhällets krav. Följer man reglerna, så uppfyller man kraven. Men samtidigt så måste det finnas någon eller några på varje auktoriserat företag som är utbildade i samhällets krav. Inte minst för att skapa förståelse för varför branschreglerna finns och varför det är så viktigt att följa dem. Och för att företaget inte ska råka illa ut, till exempel vid en tvist. Okunskap innebär stora risker. Men det främsta skälet till att Boverket är så positiva till att Säker Vatten utbildar sina medlemmar i samhällets krav, är att det i grund och botten handlar om människors liv och hälsa. S 4 SÄKER VATTEN #1/13

5 Byggindustriernas vd: Säker Vatten en fråga om konkurrens på lika villkor Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier brukar lyfta fram Säker Vatteninstallation som ett bra exempel på kvalitetssäkring. Det är ett väl fungerande system, men auktorisationen står och faller med att varje VVS-montör gör rätt, säger han. Ola Månsson Ola Månsson är insatt i Säker Vattensystemet och väl medveten om dess föroch nackdelar. Han var tills för drygt två år sedan regionchef inom NVS, som nyligen bytte namn till Imtech. Säker Vatteninstallation handlar inte bara om att minska vattenskadorna. Lika viktigt är att branschens ose riösa aktörer får sig en match. Säker Vatten är en fråga om konkurrens på lika villkor, säger han. Det kommer efterföljare Han gör en parallell med det permanenta ROT-avdraget. Det har visat sig vara ett effektivt medel mot svartjobb som gynnar seriösa företag som fullgör sina skyldigheter. På samma sätt gynnar Säker Vatteninstallation seriösa VVS-företag. Men VVS är bara en del i ett större byggprojekt. När kommer motsvarande regler för andra yrkesgrupper? Det finns redan och fler är på väg, svarar han och ger några exempel. Byggföretagen kräver yrkesbevis. ID06 är ett av verktygen mot oseriösa underentreprenörer. Putsentreprenörerna anställer bara hantverkare med gesällbrev. Men Säker Vatteninstallation är föregångare vad gäller regler, återkommande utbildningar och de krav som ställs på auktoriserade företag. På papperet är det ett utmärkt system, men det finns en inbyggd fara i systemet. Allt avgör på fältet Alla som kör omkring med Säker Vattens symbol på bilen måste göra bra jobb. Det räcker med att några fuskar för att hela systemet ska hamna i vanrykte, säger han. Ola Månsson skulle gärna se att Säker Vatteninstallation kompletteras med regler i affärsetik. Det är förfärligt att som kund drabbas av en vattenskada så väl som av oseriösa affärer. Den biten finns med för dem som är anslutna till VVS Företagen, men det är inte alla auktoriserade som är medlemmar. Säker Vatten är ett jättebra system, men står och faller med att varje montör gör rätt, säger Byggindustriernas vd Ola Månsson. Alla som kör omkring med Säker Vattens symbol på bilen måste göra bra jobb. Det räcker med att några fuskar för att hela systemet ska hamna i vanrykte Ola Månsson, vd för Bygg industrierna I byggsektorn finns företag. Endast av dem är anslutna till en bransch- eller arbetsgivarorganisation och har hängavtal. Resten står behöver inte tillämpa kollektivavtal. Därför bör man även ta med affärsetiken i auktorisationen, anser Ola Månsson. Men när det kommer till kritan så handlar alla kvalitetssystem om att den enskilde medarbetaren ute på fältet är kunnig, gör rätt samt skriver intyg och avvikelser. Målet bör vara nöjda kunder. Säker Vatteninstallation står och faller med att allt detta fungerar. S SÄKER VATTEN #1/13 5

6 Imtech i Västervik Imtech i Västervik har utbildat 12 av företagets 14 VVS-montörer. Två av dem har fått hela utbildningen i företagets regi. Och Säker Vatten är en integrerad del av både utbildningen och i det dagliga arbetet. Egen utbildning med auktorisation lockar unga att bli VVS-montörer Verksamheten i Västervik startade 2002 av Wirström & Månsson Rör. Idag ingår man i Imtech och är kommunens största VVS-företag med 16 anställda, varav 14 är montörer. Västervik har ingen VVS-utbildning. Enda chansen att rekrytera montörer är att erbjuda lärlingsplatser, förklarar filialchefen Kenneth Eklund. Det har varit en lyckad strategi. Idag är 12 av 14 montörer egna produkter och bara två av dem är äldre än 30 år. Två i egen regi I två fall har man gått steget längre och svarat för hela utbildningen. En av dem är under utbildning just nu. Han heter Joel Svensson och delar sin tid mellan arbete i företaget, utbildning på Installatörernas Utbildningscentrum i Katrineholm och egna studier. Du får en bättre utbildning ute på ett företag, tycker han. Arbetskamraterna med grundutbildningen från gymnasiet håller med. Jag lärde mig mer på praktiken än i skolan, säger Alexander Ståhlgren. 6 SÄKER VATTEN #1/13

7 Imtech i Västervik Säker Vatten finns i telefonen som en del av vårt system för arbetsordrar, tidrapporter och egenkontroll, berättar Alexander Ståhlgren. Imtech i Västervik har utbildat 12 av sina 14 montörer fram till branschlegitimation enligt Säker Vatten. Fr v Kenneth Eklund, Joel Svensson, Björn Varenstål, Rick Gustavsson, Alexander Ståhlgren och Erik Allard. Utbildning i företaget fungerar bättre än på skolbänken, tycker Joel Svensson. Vad betyder Säker Vatteninstallation i sammanhanget? Svaret är mycket. Dåvarande Wirström & Månsson tillhörde den första gruppen av företag som blev auktoriserade enligt Säker Vatteninstallation. Idag är branschreglerna en självklar del av både lärlingsutbildning och i det dagliga arbetet. Allt i telefonen Intyg och avvikelserapporter finns här, säger Alexander Ståhlgren och plockar fram sin mobiltelefon. I den finns inte Säker Vatten-appen utan det integrerade datasystem som utvecklades när koncernen hette NVS. Montörerna får sina arbetsordrar, skriver tidrapporter, dokumenterar egenkontroller och skriver avvikelser i telefonen. Sedan hamnar det på kontoret där intygen skrivs ut, förklarar Alexander. Jag lärde mig mer på praktiken än vad jag gjorde i skolan. Alexander Ståhlgren, Imtech i Västervik Med den här typen av totalintegration är det sällsynt att intygen glöms bort. För vem låter bli att rapportera sin tid och andra saker om ackordet hänger på det? Problemet med Säker Vatteninstallation är att föreskrivande led skriver in branschreglerna i handlingarna utan att ta hänsyn till vad reglerna innebär. Alla som sitter runt fikabordet under intervjun kommer med egna exempel på tokigheter i ritningar. Sunt förnuft Våra branschregler bygger på sunt förnuft och fackmannamässigt utförande. Men vi måste få förutsättningar att följa dem, säger Kenneth Eklund. Exemplen på när det inte fungerat är många. Mest minnesvärd är om- och tillbyggnad av ett sjukhus. Ett våningsplan skulle totalrenoveras och nya ledningar dras i taket en trappa ned. Enligt bygghandlingarna kunde det förekomma viss verksamhet i dessa lokaler. Det var sjukhusets intensivvårdsavdelning. Verksamheten gick för fullt och vi skulle dra rör bland svårt sjuka patienter, minns Kenneth. Det här är ett extremt exempel, men visar att föreskrivande led kan ha svårt att sätta sig in i vilka förutsättningar som krävs för säkra vatteninstallationer. Därför anser montörerna på Imtech i Västervik att nästa steg för Säker Vatteninstallation måste vara att öka förståelsen i föreskrivande led och hos beställare. S SÄKER VATTEN #1/13 7

8 Utbildning Forskare om vuxnas lärande: Utbilda eller bli ifrånsprungen En faktor är viktigare än allt annat för att utbildningar i arbetslivet ska bli framgångsrika. Chefen måste ha en positiv attityd och uppmuntra medarbetarna, säger professor Per-Erik Ellström på Helix, ett forskningscentrum vid Linköpings universitet, som bland annat forskar om vuxnas lärande. Helix arbetar för ett hållbart arbetsliv. Vinnova är finansiär och i partnerskapet bakom projektet finns flera fackliga organisationer. En allt viktigare komponent i ett hållbart arbetsliv är livslångt lärande. Utvecklingen går allt snabbare och arbetet består av allt mer symbolhantering, konstaterar Per-Erik Ellström. Ingen kommer undan Att utvecklingen skenar, det vet varenda VVS-montör. Och symbolerna som ska hanteras är bokstäver och siffror. Vilket Det viktigaste för att utbildning ska ge effekt är att chefen har en positiv attityd och uppmuntrar medarbetarna, säger professor Per-Erik Ellström, forskare om vuxnas lärande. varje montör känner av i form av intyg, egenkontroll, avvikelserapporter och så vidare. Dagens och ännu mer framtidens arbete handlar om att skriva, läsa, räkna och släpa med sig skolbänken genom livet. Så ser det ut i alla branscher, inte bara inom VVS. Med detta faktum som utgångspunkt blir nästa fråga om allt pappersarbete och mer utbildning lönar sig. Två faktorer är avgörande, svarar Per- Erik Ellström. Chefen måste gå i spetsen och medarbetarna måste se en nytta med insatserna. Annars är pengarna och tiden bortkastade. Tips för att lyckas Bäst fungerar utbildning med direkt koppling till arbetsuppgifterna. Och helst som en naturlig del i arbetet, t ex på morgonmöten eller veckoträffar. Ett exempel ur Säker Vattens värld kan vara att ta upp en aktuell punkt ur branschreglerna för diskussion eller gå in på Säker Vattens hemsida och diskutera någon av filmerna som finns där. När det blir aktuellt att åka på kurs, till exempel för att göra om Säker Vattenutbildningen så är det bäst om flera från företaget åker tillsammans, gärna i blandad grupp med montörer och arbetsledare. Om bara en åker så blir spridningseffekten mindre i organisationen, säger Per-Erik Ellström. Försvarsmekanismer En invändning mot ständiga utbildningar är att många problem går att lösa i det dagliga arbetet. Varför göra det krångligare än vad det är? Motargumentet är att problemlösning i stunden ger olika resultat varje gång. Ingen minns vad som gjordes och ingen har lärt sig något. Vi människor har två försvarsmekanismer mot utbildning. Endera blundar vi för behovet eller också reducerar vi behovet. Det har ju fungerat förut, säger Per-Erik Ellström och varnar för konsekvenserna: Företag och anställda som blundar blir med tiden frånsprungna och till sist utslagna. S 8 SÄKER VATTEN #1/13

9 Utbildning Högre betyg från utbildade montörer Willy Svensson har utbildat VVSmontörer och arbetsledare i branschreglerna sedan 2005 när Säker Vatten startade. Det är stor skillnad mellan nu och då. Idag är branschreglerna en självklarhet, särskilt för dem som går utbildningen för andra gången, säger han. Enligt Leif Juuso, lärare på energiprogrammet i Luleå, har Säker Vatten bidragit till att ge VVS-yrket högre status i Norrbotten. Säker Vatten bidrar till status bland unga Säker Vatten bidrar till att ge VVS-yrket högre status i Norrbotten. Inför detta läsår hade vi ett 20-tal sökande till 13 platser, berättar läraren Leif Juuso vid energiprogrammet på Luleå gymnasium. I grunden beror intresset på en framgångsrik gruvnäring. Ny gruva i Pajala och stora investeringar i Malmberget gör att det är stor brist på bostäder. Lägg därtill den kommande flytten av hela Kiruna stad, bostadsbyggandet i Luleå och Facebooks etablering. Allt detta påverkar sökandet till VVS-utbildning i positiv riktning. Här i Norrbotten är VVS-montör ett bra betalt framtidsjobb, konstaterar Leif Juuso. Fler sökande betyder högre meritvärden och mer motiverade elever som ställer högre krav på sin utbildning. Och därmed blir Säker Vatteninstallation viktigare. Eleverna börjar med branschreglerna direkt. Reglerna finns med under hela utbildningen. Som avslutning avlägger de provet för kommande branschlegitimation, säger Leif Juuso. Branschlegitimationen fungerar inte bara som en morot. Regler och legitimation visar också på ett strukturerat arbetssätt. Andelen tjejer på utbildningen ökar. Flera av dem arbetar idag som VVSmontörer och trivs med sitt yrkesval, säger Leif Juuso. Energiprogrammet i Luleå använder mer än branschregler och utbildningsmaterial från Säker Vatten. I verktygslådan finns även Säker Vattens utbildningsfilmer och i Luleå har eleverna bland annat lärt sig hur Säker Vattens våtrumsvägg fungerar, med snickaren Björn Christiernsson från Äntligen hemma på TV4 som lärare. Eleverna lyssnar lite extra när en kändis utbildar i Säker Vatten, konstaterar Leif Juuso. Utbildningsfilmerna finns på Youtube. Sök efter Säker Vatten. S Andelen tjejer på utbildningen ökar. Flera av dem arbetar idag som VVS-montörer och trivs med sitt yrkesval. Leif Juuso, lärare på Luleå gymnasium. Willy Svensson är konsult i det egna företaget Projektteknik och anlitas som lärare i Säker Vatten av EGA. Han var med redan från början och beskriver några av de första eleverna som måttligt entusiastiska. Systemet var nytt och de såg inte nyttan med att gå utbildningen, minns han. Nu är Säker Vatteninstallation etablerat och en självklarhet långt utanför VVS-kretsarna. När samma montörer återkommer för att göra om utbildningen efter fem år, är det tunnsått med kritiska röster. Nu har de med sig erfarenheter från fältet. Det blir många konstruktiva diskussioner om branschreglerna. VVS-montörerna är stolta över sitt yrke, konstaterar Willy Svensson. De har sett nyttan med branschreglerna och vet vad som gäller. Ett exempel på nytta är Säker Vattens våtrumsvägg som är uppe till diskussion på varje utbildning. Byggarna har snabbt tagit den till sig, vilket uppskattas av montörerna. Förr kunde väggarna vara konstruerad på många sätt och det fanns olika teorier om hur man skulle dra fast skruvar. Idag finns inga osäkerheter när väggen följer Säker Vattens konstruktion, säger Willy Svensson. En återkommande punkt för diskussioner är intyg och avvikelserapporter. Närmare bestämt själva skrivandet. En och annan invänder att de valde yrket för att slippa skriva. Lagar och regler kräver att kunden ska informeras och arbetet dokumenteras. Det måste göras skriftligt för att undvika missförstånd och tvister, lyder svaret från utbildaren. Men utöver skrivandet förefaller den absoluta majoriteten vara nöjda med Säker Vattens utbildningar. Tvärtom finns det önskemål om att branschreglerna ska täcka in ett större område. Många önskar sig ett häfte där branschreglerna för Säker Vatten, GVK och BKR finns samlade, säger Willy Svensson. Idag är branschreglerna en självklarhet, säger Willy Svensson som utbildat montörer och arbetsledare. SÄKER VATTEN #1/13 9

10 Branschreglerna Största fastighetsägarna kräver ordning och reda PETER KNUTSSON hela kedjan från huvudentreprenören till underentreprenören längst ut i kedjan. Läget påminner om hur fordonsindustrin arbetar. Komponenterna levereras rakt in till det löpande bandet. Om en leverantör inte uppfyller kvalitetskraven, kan felet hänga med ända ut till slutkunden. I den här miljön godkänns bara leverantörer med väl fungerande kvalitetssystem. Så kommer det att bli även i byggbranschen, säger Mats Björs. Allt enligt reglerna Han har själv en gång i tiden arbetat ute på byggen och vet hur det kan gå till. Ritningarna stämmer inte med verkligheten. Arbetslaget kliar sig i huvudet och hittar till sist en lösning som verkar fungera. Men först efteråt visar det sig om lösningen var bra eller dålig. Frågan är om någon kommer ihåg vad som gjordes. Alla kvalitetssystem handlar om att följa regler och standarder. Visst kan det finnas behov för ändringar, men dessa ska göras i reglerna, inte komma till för stunden ute på en byggarbetsplats. För landets stora fastighetsägare är kvalitet en fråga med högsta prioritet. säger Mats Björs, tidigare vd för Byggherrarna, numera på samma position i VVS Företagen. Landets stora fastighetsägare skulle jubla om hela byggbranschen följer Säker Vattens exempel. Det säger Mats Björs som fram till i våras var vd för Byggherrarna. Numera är han vd för VVS Företagen, men har erfarenheterna från beställarsidan i färskt minne. Byggherrarna organiserar stora privata och offentliga fastighetsägare. Medlemmarna är inte fler än 135, men bygger tillsammans för mer än 100 miljarder kronor om året. Det här är byggbranschens verkliga storkunder. Kvalitetsfrågan står högt på dagordningen och Byggherrarna har ett särskilt utskott som arbetar med den, säger Mats Björs. Följer industrin Enligt honom är det en strategisk fråga av stor betydelse. I likhet med andra företag har de stora fastighetsägarna slimmade organisationer och måste kunna lita på Säker Vattens trovärdighet Det finns många exempel på hur illa det kan sluta. Ett är enstegstätade fasader. Under en period hade ett av landets ledande byggföretag över 100 olika lösningar för ytterväggar. Det var en av förklaringarna till problemen som konstruktionen orsakade. Säker Vatten kommer att få efter följare. Ödesfrågan är hur VVS-företagen sköter sig. Om reglerna inte fungerar i praktiken så förlorar hela auktorisationen sin trovärdighet, säger Mats Björs som avslutar med Byggherrarnas syn på den saken: Det måste bli konsekvenser för den som inte sköter sig. S Vräkning hotar den som själv installerar VVS n Hyresgäster riskerar att förlora bostaden om de själva gör VVSarbeten och orsakar vattenskador. Det kan bli följden av ett pågående rättsfall. Hyresgästen monterade själv in en diskmaskin. Installationen var långt ifrån fackmannamässig. Bland annat saknades den avstängningsventil ovan bänk som branschregler Säker Vatteninstallation föreskriver. Slangen var av dålig kvalitet och dessutom klämd i dörren till diskbänksskåpet. Hyresgästen lämnade bostaden med fullt vattentryck till diskmaskinen. När han kom tillbaka hade slangen brustit och hela lägenheten var vattenskadad. Renoveringen kostade kronor. Eftersom hyresgästen saknade försäkring fick hyresvärden stå för kostnaden Det inträffade räknas som vanvård och hyresgästen blev uppsagd. Dessutom kräver fastighetsägaren ersättning för kostnaderna. Fallet har nu prövats av hyresnämnden. Hyresgästen försvarade sig med att han flera gånger meddelat hyresvärden att avstängningen i diskbänken inte fungerade. Istället var han tvungen att stänga av allt vatten i lägenheten i ett förråd. Nämnden ansåg därför att hyresvärden medverkat till den uppkomna situationen och underkände uppsägningen. Domen har överklagats till Svea hovrätt. 10 SÄKER VATTEN #1/13

11 Dalarnas försäkringsbolag Dalarnas Försäkringsbolag anställer egen VVS-montör Säker Vattens utbildning lönar sig. Det konstaterar Roger Andersson, skadeförebyggare på Dalarnas Försäkringsbolag. Under de senaste 5 6 åren har vi sett en minskning av vattenskador i nyproduktion. Dalarna är ett av de länsförsäkringsbolag som hårdast arbetar för att minska vattenskadorna. De var med i utvecklingen av branschregler Säker Vatteninstallation. Roger Andersson gick själv en av de första utbildningarna. Utbildningen är bra och branschreglerna fungerar, Vi anställer en egen VVS-montör som får till uppgift att diskutera kvalitetsfrågor ute på fältet, säger Roger Andersson på Dalarnas Försäkringsbolag. konstaterar han. Men ännu finns mycket att göra. Dalarnas Försäkringsbolag gör regelbundna besök på byggarbetsplatser. Allt som oftast upptäcks avsteg från reglerna, som rörgenomföringar i golv, och konstruktioner tillverkade på plats för att uppfylla kraven. Dyrt och dåligt Roger Andersson ger ett exempel på det senare: Varför sätter man fördelaren utanpå väggen, gjuter en klack nere vid golvet och platsbygger sen en låda runt alltihop, när det finns inbyggda prefabricerade skåp för snyggare, snabbare och säkrare installation? Han svarar själv på frågan: För att Säker Vatteninstallation inte fanns med från början. Branschreglerna har kommit in med VVS-montören som fått lösa det på plats, till högre kostnad. Alla tjänar på att Säker Vatteninstallation kommer in tidigt i planeringen, så att montören kan göra en vattensäker installation utan en massa krångel. Men hur får man beställare, föreskrivande led och byggare medvetna om att det finns pengar att tjäna på att tänka Säker Vatteninstallation från början? Anställer montör Dalarnas Försäkringsbolag har sin syn på frågan. VVS-branschen, både projektörer och installatörer, måste bli bättre på att erbjuda den bästa lösningen redan från början. Kunden måste vara medveten om vad regler och försäkringsvillkor kräver. Om kunden ändå väljer en annan lösning så är det kunden som bär ansvaret. Vi ska inte sitta på läktaren och klaga. Istället väljer vi att coacha byggbranschen i dessa frågor och anställer en egen VVSmontör, berättar Roger Andersson. Montören ska i positiv anda informera om hur vattenskador kan förebyggas. Det blir inga regelrätta besiktningar med tillhörande pekpinnar. Vi tror inte att någon har för avsikt att bygga fel, särskilt inte när det går snabbare och kostar mindre att bygga rätt från början, säger Roger Andersson. Och därmed är vi tillbaka där artikeln började. Säker Vattens utbildningar och branschregler lönar sig för alla parter. S SÄKER VATTEN #1/13 11

12 Returadress: Säker Vatten AB Box Stockholm Branschregler Säker Vatten blir bra teve i Drömkåken på TV4 Linus Carlsson startade eget VVS-företag i Uppsala för fyra år sedan. En av de första åtgärderna var att ansöka om auktorisation enligt Säker Vatten. Man sover gott om natten med auktorisation och branschregler, förklarar han. Linus lämnade en anställning för att prova sina vingar Vingarna bar och året efter ombildades firman till bolag och Torvald Karlsson gick in som delägare. Praktiskt inte bara genom att företaget kunde fortsätta heta Carlssons VVS. Torvald har lång erfarenhet av VVS och vi har samma uppfattning om vikten av kvalitet, säger Linus. Auktorisationen var bara första steget. Därefter infördes ett egenkontrollprogram, som även innefattar arbeten utanför branschregler Säker Vatteninstallation. Fyra pärmar vittnar om den administrativa insatsen. Det lönar sig att arbeta strukturerat. Jobben flyter bättre och dessutom slipper man en massa problem i efterhand, anser Linus. Gott rykte sprider sig Väl utförda arbeten är också bra för ryktet. Utan marknadsföring har Carlssons VVS AB vuxit till 14 anställda. Uppdragen kommer såväl från de stora byggföretagen och andra VVS-företag som från privatpersoner. Det senaste tillskottet är ett produktionsbolag knutet till TV4. Jag vet inte hur produktionsbolaget hittade oss, men vi fick frågan om att dra alla dolda ledningar i byggprogrammet Drömkåken. Synliga installationer som blandare svarar sponsorerna för, berättar Linus. Folk älskar när man är petig, samtidigt som de hatar det. Det skapar förtroende och kunden blir nöjd i det långa loppet. Linus Carlsson, Carlsson VVS i Uppsala. Linus Carlsson har skapat ett gott rykte långt utanför Uppsala genom att vara petig och tillämpa branschregler Säker Vatteninstallation. Drömkåken sändes under hösten med Agneta Sjödin som programledare. Fyra familjer tävlade i att inreda fyra radhus hela vägen från tomma skal. En viktig ingrediens är konflikter. Carlssons VVS har rykte om sig att följa branschreglerna till punkt och pricka. Om kunden har invändningar, så blir det en kortare föreläsning om konsumenttjänstlagen och en avvikelse i intyget. Jag var regelbundet på inspelningsplatsen och kontrollerade. Bland annat ville en av deltagarna dra upp ett rör genom golvet i våtzon ett, säger Linus som inte sticker under stol med att han gillar rollen som felfinnare. Petighet skapar förtroende Det är något som produktionsbolaget uppskattar och kallas bra teve. Samtidigt visar det svenska folket vilka regler som landets auktoriserade VVS-företag har att följa. Att stå på sig inför tevekameran är en sak, men är Carlssons VVS lika regeltrogna i mötet med vanliga kunder? Svaret är ja. Folk älskar när man är petig, samtidigt som de hatar det. Det skapar förtroende och kunden blir nöjd i det långa loppet, säger Linus. Helt nöjd är han inte med branschreglerna. Det finns några luddiga gränsområden mot andra yrkesgrupper som borde tydliggöras. Som exempel nämner han golvbrunnar, där snickare, golvläggare/ plattsättare och VVS-montör gemensamt ska verkställa en bra funktion. Ett annat är tätskikt under diskbänk. Enligt reglerna är det byggarens sak, men i praktiken är det ofta VVS-montören som monterar det. Helst skulle jag se att tätskiktet blir vårt ansvar. Det är ändå vi som monterar det. Efter tre år med Säker Vatteninstallation har Linus Carlsson en bestämd uppfattning om nyttan av auktorisation och branschregler. Följer man reglerna så blir det rätt. Skulle det ändå bli fel så hamnar vattnet där det inte gör någon skada. Vi slipper en massa merarbete och följdskador och kunderna blir nöjda. Man slipper telefonsamtal på kvällen och får sova på nätterna. S Text & bild: Janne Näsström. Tryck: xxxxxxxx 2013.

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007 sakervatten.se Branschregler Oktober 2007 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Ansökan om auktorisation av VVS-företag

Ansökan om auktorisation av VVS-företag Auktorisationsnr (fylls i av Säker Vatten) Kundnr Ansökan om auktorisation av VVS-företag Företagsuppgifter (obligatoriska uppgifter märkta med *) Juridiskt företagsnamn * Organisationsnummer * Postadress

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet System som förebygger vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Byggarbetsplats WaterFuse Villa vattensäkrar huset WaterFuse - Villa är ett komplett system som minimerar risken för vattenskador.

Läs mer

SÄKER #2/12. Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen VATTENINSTALLATION. ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden

SÄKER #2/12. Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen VATTENINSTALLATION. ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden SÄKER VATTENINSTALLATION TIDNINGEN FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM SÄKER VATTENINSTALLATION #2/12 ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden JM OM BRANSCHREGLERNA: 60% färre vattenskador

Läs mer

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Vad är boendesprinkler? Boendesprinkler är ett enkelt sprinklersystem som kan anslutas till befintlig kallvattenservis. Dess främsta

Läs mer

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Svenska Försäkring genom Karl-Eric Larsson Organisation Kontaktperson

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Per-Eric Hjelmer, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Hälsoskydd Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 28891 per.eric.hjelmer@stockholm.se

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 OMBYGGNADSAVTAL Enligt föreningens stadgar ska mer omfattande renoveringar alltid meddelas och godkännas av styrelsen före genomförandet. Med

Läs mer

Relax Ventilerad Badrum

Relax Ventilerad Badrum Framtidens badrum Hemmets hjärta... Köket har alltid sagts vara hemmets hjärta. Det är där vi samlas, umgås och spenderar stor del av vår tid. Men badrummet då? Vilken roll spelar det i våra hem? Man skulle

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se Nu är det dags att få VVS-branschen att få upp ögonen för det många kallar marknadens klokaste PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Installationen är enkel och pålitlig. Och sparar tid, slit och pengar.

Läs mer

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med

Läs mer

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Golvskydd Monteras direkt på golvet under köksinredningen. Skyddet gör att läckaget under

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008

Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008 1(5) Miljöförvaltningen Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008 Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2009:11 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(5) Sammanfattning Legionellabakterier

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar.

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar. 84 PNR.514 Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

Bygganmälan Brf Flamingo

Bygganmälan Brf Flamingo Datum: Bygganmälan Brf Flamingo Medlem: Centrumslingan nr: Upplåtelseavtalsnr: I fälten nedan följer ni anvisningarna och fyller i vilka renoveringsåtgärder ni avser att genomföra. För att tydliggöra vad

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum!

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum! RVB-metoden - för moderna, funktionella & hållbara badrum! R V B - M e t o d e n Renoveringar och stambyte är oftast ingen rolig historia, snarare något de flesta hyresvärdar och hyresgäster bävar inför.

Läs mer

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING 1 10 maj 2012 Fråga juristen om upphandling av vård och omsorg OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING Upphandla vård och omsorg, Stockholm den 10 maj 2012 Kristian Pedersen / Delägare / Advokat 21 september 2011

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

B Y G G R Ä T T. September 2013

B Y G G R Ä T T. September 2013 Den usla sommaren 2012 är redan glömd. Ett sådant väder vi haft i år! Efter välbehövlig semester är man fylld av energi och känner genast att det är dags att slänga sig över juridiska nyheter på entreprenadrättens

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

TRÄPLUGG. Guide. Träindustrin behöver ungdomar. Han fick sitt drömjobb! det här kan du bli ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012

TRÄPLUGG. Guide. Träindustrin behöver ungdomar. Han fick sitt drömjobb! det här kan du bli ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012 TRÄPLUGG ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA VÄLJA GYMNASIET 2012 Han fick sitt drömjobb! Guide det här kan du bli Träindustrin behöver ungdomar 1 Du kan bli något speciellt Det finns många roliga och annorlunda

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktskador drabbar byggbranschen Obehag och ohälsa för brukarna Stora kostnader för

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Vi håller vad vi lovar Vi kommer i tid och håller avtalade tider Vi är noggranna och gör ett bra jobb Vi använder sunt förnuft!

Vi håller vad vi lovar Vi kommer i tid och håller avtalade tider Vi är noggranna och gör ett bra jobb Vi använder sunt förnuft! Vi håller vad vi lovar Vi kommer i tid och håller avtalade tider Vi är noggranna och gör ett bra jobb Vi använder sunt förnuft! BVSAB BYGG & VVS SPECIALISTEN Allt inom bygg & VVS www.bvsab.com 2 Vi ARbEtAR

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning

Vattensäkert kök. Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Vattensäkert kök Upptäck läckan i tid! Spar pengar och besvär! Diskbänksinsats Vitvaruunderlägg Golvskydd Tätning Tätskikt som samlar upp och leder fram smygläckage. Minimerar risken för fukt-, mögel-

Läs mer

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Undvik besvär och kostsamma vattenskador! Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Läckage i kök Genom skåpet under diskbänken passerar installationerna för varm-, kallvatten och avlopp.

Läs mer

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 08 2014 Uponor Academy VVS-kunskap för professionella Kunskap ger förtroende. Vi vet att ökad förståelse för gällande krav och lösningar hjälper dig i dina affärsmässiga

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

PURUS LINE, TILE INSERT

PURUS LINE, TILE INSERT DESIGNBRUNNAR PURUS LINE, TILE INSERT DITT PERSONLIGA VAL Man ska trivas i badrummet. Platsen där man både startar och avslutar dagen. Purus designbrunnar är exempel på hur kreativitet och utveckling kan

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen Allmänt 213 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 2612. Skadorna

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Vattenskador och försäkring. Var hittar jag mer information? 2015-04-15. Medlemsförmån

Vattenskador och försäkring. Var hittar jag mer information? 2015-04-15. Medlemsförmån Välkomna till kursen Vattenskador och försäkring Var hittar jag mer information? www.bostadsratterna.se gå in under medlem och logga in med föreningens namn och lösenord Styrelserådgivning per telefon

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Ett byggföretag i tiden

Ett byggföretag i tiden Ett byggföretag i tiden Vår vision K360 tänker ständigt nytt, bygger förtroenden och överträffar kundens förväntningar, för att skapa framgång och bidra till en bättre värld. Våra kärnvärden Nytänkande

Läs mer

Säker. Vatteninstallation. Säker Vatten-väggen håller tätt i våtrummen. Appen hjälper montörerna Arga VVSmontören

Säker. Vatteninstallation. Säker Vatten-väggen håller tätt i våtrummen. Appen hjälper montörerna Arga VVSmontören Säker En tidning från Säker Vatten AB #1 2012 Vatteninstallation Appen hjälper montörerna Arga VVSmontören Säker Vatten-väggen håller tätt i våtrummen Objekt: Adress: (Fylls ivid konsumententreprenad)

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

- En presentation av Dipart

- En presentation av Dipart - En presentation av Dipart Om Dipart Vi är en grupp företag som sedan starten 1993 utvecklats till en stark aktör på Stockholms bygg-marknad. Vår verksamhet är uppdelad på följande sätt. -Dipart Entreprenad

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83%

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83% Allmänt 214 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 672. Skadorna

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Idé and design: Dolores Creative Kingdom AB Text: Hedvig von Hofsten, Paddeborg Kommunikation Tryck: Trydells Tryckeri AB

Idé and design: Dolores Creative Kingdom AB Text: Hedvig von Hofsten, Paddeborg Kommunikation Tryck: Trydells Tryckeri AB Ett riktigt jobb Idé and design: Dolores Creative Kingdom AB Text: Hedvig von Hofsten, Paddeborg Kommunikation Tryck: Trydells Tryckeri AB Hej! Det finns de som gillar att läsa recept. De bläddrar i böcker,

Läs mer

Hinktömmaren - hygienisk risk om felinstallerad

Hinktömmaren - hygienisk risk om felinstallerad 11 maj 2009 Till Miljökontoren i Västra Götalands läns kommuner Hygiensköterskorna i Hyfs-projektet. Hinktömmaren - hygienisk risk om felinstallerad Vi vill uppmärksamma er på den s.k. Hinktömmaren. Det

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap TM Branschorganisationen för företag som arbetar med tak och tätskikt Vårt arbete går ut på att stödja

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån.

Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån. Information om lägenhetsrenoveringar inom BRF Platån. - Anmälan skickas till renovering@brfplatan.se eller lämnas till fastighetsexpeditionen Flintlåsvägen 1 senast 2 veckor innan byggstart. - Lägenhetsinnehavaren

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Bostadsrätt ingen kravfri boendeform

Bostadsrätt ingen kravfri boendeform Page 1 of 6 ÅRETS DAGSTIDNING DIGITALA MEDIER Söndag den 23 oktober Stockholm 9 Klart.se Bostadsrätt ingen kravfri boendeform 4 blogginlägg länkar till den här artikeln Rätt till bostad - inte bostadsrätt!

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 34 Fredag 28 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 34 Fredag 28 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 34 Fredag 28 oktober 2011 NORRBOTTEN EU stödjer Norrbotniabanan EU vill att det byggs en ny järnväg runt Bottenviken. Järnvägen skulle gå från Stockholm till Helsingfors i Finland.

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Företagspresentation 2014

Företagspresentation 2014 Företagspresentation 2014 Affärsidé Hitta bygget Sverige AB s affärsidé är en mobilapp med tillhörande hemsida som förenklar kommunikationen och förmedlar förutsättningar mellan leverantörers chaufförer

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier Därför strider vi tillsammans för moderna lagar Fasaddagen Malmö 5 februari 2015 Peter Löfgren Utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier Telefon: +4631708 41 20 alt +46708210200

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer