Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning"

Transkript

1 Välkommen till Håll Sverige Rents Miljöutbildning

2 Denna miljöutbildning är ämnad för dig som arrangerar ett event. Eventet är eller avser att bli ett: Miljömärkt Event av

3 Miljömärkt Event har en logotyp som ser ut så här:

4 För att ett event ska bli ett Miljömärkt Event måste arrangören uppfylla ett antal kriterier. Hur dessa kriterier uppfylls beskriver man i en ansökan som ska godkännas av Håll Sverige Rent. När kriterierna har uppfyllts får eventet kallas ett Miljömärkt Event av Håll Sverige Rent

5 Denna miljöutbildning består av tre delar. Den första delen är en introduktion, den andra innehåller allmän miljökunskap och den tredje handlar om miljöpåverkan kring event: Intro Del 1: Allmän miljökunskap Del 2: Miljöpåverkan kring event Utbildningen tar ca 30 minuter att gå igenom. Vi kommer att under utbildningen också gå igenom vad Miljömärkt Event innebär, vilka kriterier som ska uppfyllas och hur ni som arrangör kan agera för att nå ett så bra resultat som möjligt.

6 Vissa delar av denna miljöutbildning kan kännas mer relevanta än andra beroende på vilken typ av uppgift du har och vilket typ av event du är med och arrangerar. Målet med miljöutbildningen är att du som arrangör ska inse värdet av ett gott miljöarbete kring event. Då kör vi!

7 Introduktion Håll Sverige Rent Först lite kort information om oss som står bakom Miljömärkt Event. Stiftelsen Håll Sverige Rent är en icke vinstdrivande organisation som är stiftad av Naturvårdsverket och Returpack. Våra uppdrag är att: Minska nedskräpningen Främja återvinningen Främja den enskilda individens naturvårdsansvar

8 Introduktion Vår vision är ett skräpfritt Sverige!

9 Introduktion Håll Sverige Rent Vi arbetar på många sätt för att minska nedskräpningen. Här kommer några siffror: personer i Sverige var ute och plockade skräp under Skräpplockardagarna Vi samlade in ton lantbruksskrot i samarbete med Länsförsäkringar under perioden Vi har via Grön Flagg under 2012 utbildat pedagoger i skolor om hur de kan arbeta för en hållbar utveckling med barnen i skolan

10 Introduktion Håll Sverige Rent Vi arbetar med olika miljömärkningar: Blå Flagg för stränder och hamnar: Green Key för konferens- och logianläggningar: Miljömärkt Event för event:

11 Introduktion Vilka event är miljömärkta? Håll Sverige Rent började miljömärka event redan De första att uppfylla kriterierna då var bland andra Vasaloppet, Vätternrundan och O-ringen. Sedan dess har det rullat på. Här kommer ett axplock av Miljömärkta Event: Peace & Love, Svenska Rallyt, Vasaloppet, Medeltidsveckan, Hultsfredsfestivalen, Miljötinget, Lidingöloppet, Kretsloppet, AXA Stockholm Triathlon, Malmöfestivalen, Landskrona trädgårdsgille, Sommartorsdagarna, Fjällräven Classic, Helsingborgsfestivalen, Storsjöyran O-ringen, Putte i Parken, Bingsjöstämman, PelleKan, Stockholm Eken Cup, Vätternrundan, Smaka på Stockholm, Nordea Masters, Vårstad, Strömmingsloppet, Gyllene Hjulet, Lundaekonomernas arbetsmarknadsmässa, Engelbrektsloppet, Den Globala Skolan, SFS Fullmäktige, Biogas.se, World Scout Jamboree, Centerpartiets partistämma, Båstad Julmarknad, Vinterbadsfestivalen, Båstad, Nolia utbildning & framtid, Världens fest, Rockfesten, Energisamverkan Norr, Arvikafestivalen, Krokstrandsfestivalen, 25manna, FramtidsForum, Vansbrosimningen

12 Introduktion Miljömärkt Event Målet med miljömärkningen Miljömärkt Event är att ni som arrangör ska bli bättre på miljöarbetet än ni var innan ni började arbeta strukturerat med miljöfrågorna. Det viktiga är att ni anstränger er i rätt riktning och visar det.

13 Introduktion Att tänka på För att miljöarbetet ska blir så bra som möjligt är det viktigt för dig som arrangör att: förmedla vad som avses med miljömärkningen veta varför det är viktigt med miljöfrågorna ha kunskap om vad som påverkar miljön kring just ert event

14 Det är nu dags för del 1: Allmän miljökunskap Miljöfrågor i ett större perspektiv

15 Del 1 En typisk dag Varje dag påverkar vi naturens resurser. Tänk efter själv. Du vaknar på morgonen och: äter frukost vars råvaror har fraktats långa vägar läser tidningen vars material kommer från skogen tar bilen till jobbet som körs på fossil energi.

16 Del 1 I sällskap med ca 7 miljarder andra människor blir det ju en rätt stor påfrestning på jorden! Allt pekar på att vi i framtiden kommer att köpa och sälja tjänster på en ännu mer global marknad. Använder vi inte jordens resurser på ett bra sätt kommer det att påverka oss negativt i framtiden. Faktum är att vi redan idag ser många konsekvenser av vårt levnadssätt.

17 Del 1 Pakistan Visste du till exempel att Pakistans grundvattennivå har sänkts till 1/3 av det naturliga för att det odlas så mycket bomull? Både människor och marken skadas.

18 Del 1 Fiskar I närheten av vattenreningsverk har man hittat stora mängder föroreningar i form av läkemedelsrester och kemikalier från tillverkningsindustrin. I dessa områden har man på senare tid hittat både tvåkönade fiskar och infertila kräldjur.

19 Del 1 Bröstmjölk 1971 undersöktes bröstmjölken hos över kvinnor i England. När samma undersökning upprepades 2011 visade det sig att det hade tillkommit i snitt över 300 okända ämnen i bröstmjölken.

20 Del 1 Vi är alla en del av ekosystemet och allt vi gör påverkar ekosystemet. I slutändan även oss själva.

21 Del 1 Vi kommer nu att ge en bild av viktiga områden som påverkar vår miljö. Vi kommer bland annat att beröra klimatfrågan, den biologiska mångfalden och kretsloppet. Miljöproblematiken är komplex. Här är en bild som sammanfattar de övergripande områdena:

22 Del 1 Klimatförändring Den ökande mängden koldioxid i atmosfären (från bilar, flyg, kolkraftverk osv.) bidrar till den ökande växthuseffekten. Värmestrålningen från solen hålls kvar allt längre tid i vår atmosfär ju mer koldioxid det finns.

23 Del 1 Klimatförändring Det stora problemet är att vi använder fossil energi (olja, kol, gas), som har lagrats i många tusen år, och det är detta kol som kommer upp i luften. Det som kan binda tillbaka kolet är träden.

24 Del 1 Klimatförändring De klimatproblem som den ökande växthuseffekten medför är stora. Ett mer energirikt väder väntas i framtiden och ökenutbredningen väntas accelerera. I Sverige: Temperaturen kommer att öka vilket medför att hela ekosystemet måste anpassa sig. Nederbörden kommer att öka och med det antalet skadeinsekter. Våra vattendrag kommer att svämma över och vi kommer att behöva bygga om och förstärka fördämningar.

25 Del 1 Biologisk mångfald Stor biologisk mångfald betyder att många olika djur och växter kan leva tillsammans inom ett område tack vare områdets diversitet och olika ekologiska nischer. Vi får en hel del gratisjobb utförda av naturen; insekter pollinerar fruktträd, växter renar vatten osv. Det är därför viktigt att bibehålla den biologiska mångfalden så att ekosystemet inte rubbas.

26 Del 1 Biologisk mångfald Den biologiska mångfalden har minskat i Sverige. Detta bekräftas bland annat av boken Biologisk mångfald i Sverige. Orsaker till detta är bland annat klimatförändringar och vårt intensiva jordbruk.

27 Del 1 Mat I västvärlden slänger vi % av all mat Idag producerar världen dubbelt så mycket mat som behövs. Samtidigt ökar konsumtionen, inte bara i väst. Varje år fraktas enorma mängder mat fram och tillbaka över världens alla delar.

28 Del 1 Mat För att nämna ett exempel importeras sojabönor från Brasilien som foder till grisproduktionen i Danmark. Den areal i Brasilien som årligen används för att odla sojabönor, avsedd enbart för grisproduktionen i Danmark, motsvarar en yta 52 gånger större än Danmark.

29 Del 1 Mat När du väljer KRAV-märkt mat innebär det att grödorna inte har besprutats, inget konstgödsel har använts och djuren har haft bättre levnadsförhållanden. Att välja närproducerat ger andra fördelar. Transporterna har minskats och du bidrar till en levande landsbygd viktiga fördelar för miljön i många avseenden.

30 Del 1 Mat Visste du att vi äter 60 % mer kött idag i Sverige (2012) än för bara 10 år sen? Det krävs enorma mängder mer energi för att producera kött i förhållande till spannmål. I många delar av Asien ökar köttkonsumtionen i takt med välståndet. I längden är inte detta hållbart. Det är viktigt att vi ändrar vårt konsumtionsmönster i det avseendet genom att helt enkelt äta mindre kött.

31 Del 1 Miljögifter Kemikalier finns överallt runtom oss. De finns i möbler, mat, kläder, målarfärg och rengöringsmedel. En del av dessa kemikalier är direkt skadliga för oss människor och för miljön. Det är därför viktigt att kemikalierna inte kommer ut i kretsloppet, t ex via toaletten eller vasken.

32 Del 1 Miljögifter Förpackningar med hälsofarliga kemikalier skall märkas med en farosymbol. Farosymbolen nedan innebär miljöfarlig produkt. En produkt märkt med denna symbol är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt.

33 Del 1 Miljögifter Starka rengöringsmedel är exempel på en produkt som innehåller miljöskadliga ämnen. Med rätt städredskap, metoder och rengöringsmedel sparar du såväl tid och pengar. Och så minskar du även miljöpåverkan. Städredskap i mikrofiber minskar t ex miljöbelastningen genom att släppa ut färre mängder kemiska ämnen i kretsloppet.

34 Del 1 Nedskräpning Skräp på fel plats är naturligtvis inte bra av flera skäl. Förutom att skräp förfular omgivningen, kan både människor och djur skadas av skräp som ligger på marken. I slutändan kommer skräpet ut i kretsloppet. För naturen okända ämnen rubbar ekosystemet och påverkar oss själva. Det finns miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av nedskräpning.

35 Del 1 Nedskräpning Miljömässiga konsekvenser Gifter som sprids, plastberg i haven, påverkar djur, lokala miljön. Sociala konsekvenser Hot mot trivsel och trygghet. Undersökningar från Brottsförebyggande rådet visar att nedskräpade platser kan leda till ökad kriminalitet. Ekonomiska konsekvenser Bara i Stockholms stad beräknas kostnaden till ca 200 miljoner kronor om året. Värdeminskningar av fastigheter i skräpiga områden, påverkar turismen osv.

36 Del 1 Nedskräpning Några fakta om nedskräpning: Över ton skräp dumpas varje år i Östersjön. 80 % av alla plastpartiklar i haven är mindre än 2 mm. 70 % av allt skräp i stadsmiljöer är cigarettfimpar. Utanför Canadas kust flyter en plastkontinent omkring i vattnet, till ytan lika stort som Kalifornien.

37 Del 1 Energi Så länge vi använder fossil energi för att få värme eller el leder detta till utsläpp som bidrar till växthuseffekten. Det är därför viktigt att vi ställer om till förnyelsebar energi, som framför allt innefattar: bioenergi (skog) vattenkraft vindkraft solceller biogas

38 Del 1 Energi All el- och värmeproduktion har en viss miljöpåverkan. Det är därför viktigt att i första hand minska energianvändningen, eller energieffektivisera. I takt med att oljepriserna stiger är även ett högre energipris ett högst tänkbart scenario i framtiden.

39 Del 1 Vattenanvändning Det är viktigt att spara vatten även i Sverige trots att vi inte har någon större vattenbrist. En viktig anledning är att avloppsreningsverket fungerar bättre när det kommer mindre vatten dit.

40 Del 1 Vattenanvändning Vi kan också spara energi om vi sparar på vatten. Det beror på att vattnet värms upp i huset och värmen följer med när vattnet spolas ut ur huset. Om vi använder mindre vatten kan dessutom vattenverket spara kemikalier som behövs för beredningen av dricksvatten.

41 Del 1 Vattenanvändning Ingenting av det som rinner ner i avlopp via toaletter och handfat försvinner. Det vi spolar ner rinner via reningsverk ut i våra sjöar och hav. Reningsverken är specialiserade på att fånga upp människans naturliga avfall och till viss del ämnen som har en övergödande effekt ute i naturen, dock inte kemikalier.

42 Det är nu dags för del 2: Miljöpåverkan kring event Här går vi närmare in på det som påverkar miljön kring ett event. Upplägget följer kriterierna för Miljömärkt Event.

43 Miljömärkt Event För att ett event ska bli ett Miljömärkt Event tar arrangören kontakt med Håll Sverige Rent, fyller i och skickar in ansökan. Håll Sverige Rent godkänner eventet som ett miljömärkt Event om kriterierna i ansökan uppfylls. Närmare inpå eventet kan man beställa material, och efter eventet görs en utvärdering.

44 Miljömärkt Event Detta kan också åskådliggöras schematiskt med en tidsaxel: Kontakt Ansök Material Utvärdera Event Godkänd Kontakt Håll Sverige Rent

45 Miljömärkt Event För att ett event ska bli ett Miljömärkt Event av Håll Sverige Rent måste arrangören uppfylla kriterierna i ansökan. Kriterierna är 59 stycken och är indelade i 8 olika områden. De flesta kriterier rör själva genomförandet men det finns också kriterier som rör det interna miljöarbetet.

46 Miljömärkt Event Här är de 8 områdena: Kriterieområden 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

47 Miljömärkt Event Varje kriterieområde är uppdelat i obligatoriska och poängbaserade kriterier.

48 Miljömärkt Event Obligatoriska kriterier ska uppnås för att eventet ska bli godkänt.

49 Miljömärkt Event Som arrangör behöver man samla ihop minst 7 poäng av de totalt 62 poängen från de poängbaserade kriterierna. För återkommande event måste arangören förbättra sig men minst 3 poäng varje år.

50 Miljömärkt Event Vi kommer nu att gå igenom de olika områdena och se över vilka insatser ni som arrangör kan göra. Vi börjar med planering & kommunikation. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

51 Planering och kommunikation Detta område i ansökan handlar om hur ni planerar och kommunicerar ert miljöarbete. En god planering ger ju oftast bra effekt och detta gäller särskilt miljöarbetet. Om ni har en uttalad miljöansvarig och har dokumenterat vad ni vill göra är det mycket lättare att åstadkomma ett gott miljöarbete. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

52 Planering och kommunikation Internt ska följande finnas i ert miljöarbete: 1) En miljöansvarig 2) En miljöpolicy 3) Ledningsgruppen ska ha gått en miljöutbildning 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

53 Planering och kommunikation Miljöansvarig Att utse en miljöansvarig markerar att organisationen arbetar seriöst och långsiktigt med frågan. Den person som är miljöansvarig bör även vara kontaktperson gentemot Håll Sverige Rent. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

54 Planering och kommunikation Miljöpolicy I en miljöpolicy beskriver ni som arrangör vad ni vill med miljöarbetet. Det handlar om att formulera relevanta ambitioner utan att gå in på detaljerade mål. Miljöpolicyn ska gälla organisationen som arrangerar eventet eller det enskilda eventet. Den ska också vara väl förankrad i organisationen. Exempel på miljöpolicy finns på Håll Sverige Rents hemsida: 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

55 Planering och kommunikation Miljöutbildning Utbildning är viktig för att förankra arbetet i organisationen. Enligt kriterierna för Miljömärkt Event ska ansvariga utbildas i miljöfrågor. Man kan alltså gå denna miljöutbildning som du gör nu. Håll Sverige Rent kan även komma ut och hålla skräddarsydda miljöutbildningar för funktionärer eller medarbetare på plats. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

56 Planering och kommunikation Funktionärer De som möter eventets besökare bör känna till ert miljöarbete och kunna svara på frågor om det. Berätta om Miljömärkt Event på era förberedande möten. Det är mer intressant att arbeta med något man känner sig delaktig i, därför är det särskilt viktigt att ni berättar för alla medarbetare om vad Miljömärkt Event innebär. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

57 Planering och kommunikation Det är viktigt att ert miljöengagemang sprids till besökare så att de i sin tur kan minska miljöbelastningarna kring ert event. Därför är det viktigt att visa upp ert miljöarbete. Håll Sverige Rent hjälper er med pressmeddelanden och publicerar information på vår webbplats. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

58 Planering och kommunikation Håll Sverige Rent tillhandahåller följande material för att hjälpa er att visa upp ert miljöarbete: Banderoller Flaggor Rollups Pins/Klistermärken Animering för bildskärmar 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

59 Planering och kommunikation Tänk på att skriva om ert miljöarbete på er hemsida. Vid godkänd ansökan får ni Miljömärkt Events logotyp i olika format. Andra digitala kanaler, som Facebook, Linkedin och Twitter kan också användas för att sprida information. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

60 Planering och kommunikation I samband med att ni skriver om ert miljöarbete och om att ni är miljömärkta av Håll Sverige Rent, kan det vara effektfullt att lyfta fram några åtgärder ni har vidtagit. Till exempel: Oktoberfestivalen är nu ett Miljömärkt Event av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Restaurangernas matrester går till biogas och vi källsorterar allt avfall. Tack för att du hjälper till! 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

61 Planering och kommunikation Om ert event är utomhus så ska området återställas i ursprungsskick. Återställandet är ett viktigt inslag eftersom vi också på lång sikt vill kunna lämna en oförstörd miljö vidare till kommande generationer. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

62 Varor och tjänster Vad gäller varor och tjänster är det viktigt att ni i första hand undersöker era behov. Använder ni era tjänster och varor på ett effektivt sätt? Behöver ni verkligen allt material? Ett tips är att i avtalen med era leverantörer få med att ni kan lämna tillbaka överblivet material. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

63 Varor och tjänster Vid inköp av varor och tjänster har ni som arrangör möjlighet att påverka mycket genom att ställa krav på era leverantörers miljöarbete. Ni ska i möjligaste mån ställa krav på underleverantörers miljöarbete enligt Miljömärkt Event. Är de miljöcertifierade? Har de en miljöpolicy? Köper de in miljömärkta varor? 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

64 Varor och tjänster Miljömärkta produkter Förbrukningsmaterial och städmaterial ska under ett Miljömärkt Event vara miljömärkt i så stor utsträckning som möjligt. För att eventet ska bli miljömärkt av Håll Sverige Rent ska det också erbjuda närproducerade eller ekologiska livsmedel. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

65 Varor och tjänster Här är några exempel på märkningar: KRAV: Bra miljöval: Svanen: 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning EU-Ecolabel: 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

66 Varor och tjänster Fairtrade: Forest Stewardship Council: Marine Stewardship Council: Svenskt Sigill: 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

67 Varor och tjänster Vid tvätt och städ Ett sätt för er att vara säker på att belasta miljön så lite som möjligt när ni tvättar eller städar, är att bara köpa in och använda miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel samt mjukpapper. Städredskap i mikrofiber minskar miljöbelastningen eftersom de kräver mindre mängder rengöringsmedel. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

68 Varor och tjänster Ni kan erbjuda besökare och funktionärer boende på miljömärkta anläggningar. Leta t ex efter The Green Key, Håll Sverige Rents miljömärkning för boende- och konferensanläggningar: 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

69 Varor och tjänster Sista området berör Hälsa & inomhusmiljö kring ert event. När det vistas mycket folk på en och samma plats är det av flera anledningar viktigt att det finns välskötta och rena hygienutrymmen vid ert event. Under ett Miljömärkt Event ska det finnas hygienutrymmen som motsvarar besökarnas behov. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

70 Varor och tjänster De hygienutrymmen ni har ska förses med miljömärkta hygienprodukter så långt det är möjligt under ett Miljömärkt Event. Rengöring i och omkring lokaler ska även det ske med miljömärkta produkter eller med mikrofiberprodukter. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

71 Varor och tjänster Ett miljöproblem som inte syns är ljudföroreningar. Medför ert event onaturligt högt buller bör åtgärder vidtas för att minska dessa. Under ett Miljömärkt Event ska bullerstörningar minimeras. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

72 Mat och dryck För att eventet ska bli miljömärkt av Håll Sverige Rent ska det också erbjuda närproducerade eller ekologiska livsmedel. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

73 Avfall och nedskräpning Det bästa receptet för att minska nedskräpning kring eventet är att minska konsumtionen. Det som ligger närmast till hands är att försöka minska på mängden engångsmaterial eftersom detta material ger den största mängden sopor. 1. Planering och kommunikation 2. Varor Planering och tjänster & genomförande 3. Mat Varor och & dryck tjänster 4. Avfall Avfall och & nedskräpning nedskräpning El & värme 5. Energi och klimat Transporter 6. Transporter Klimat 7. Vattenanvändning 8. Särskilda Hälsa & insatser inomhusmiljö

74 Avfall och nedskräpning Det finns pengar att tjäna på att ta hand om ert avfall på rätt sätt genom att källsortera så långt det är möjligt. Mycket av det som slängs både i och utanför soptunnan är sådant som kan och bör återvinnas. Ökad källsortering minskar mängden svårhanterlig aska efter förbränning. Återvinning av plast och metall är också två bra exempel på hur vi kan minska uttaget av ändliga naturresurser. 1. Planering och kommunikation 2. Varor Planering och tjänster & genomförande 3. Mat Varor och & dryck tjänster 4. Avfall Avfall och & nedskräpning nedskräpning El & värme 5. Energi och klimat Transporter 6. Transporter Klimat 7. Vattenanvändning 8. Särskilda Hälsa & insatser inomhusmiljö

75 Avfall och nedskräpning Minskade sopmängder innebär färre sophämtningar och det i sin tur minskar både transporternas miljöbelastning och kostnaderna för insamling. Ett Miljömärkt Event ska ha rutiner för att minska den totala avfallsmängden och nedskräpningen. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

76 Avfall och nedskräpning Avfallet är oftast det område som skapar mest påverkan på miljön, det är därför viktigt att antalet avfallsplatser anpassas efter antalet besökare. Under ett Miljömärkt Event ska det finnas tillräckligt med rena och regelbundet tömda avfallsplatser på området. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

77 Avfall och nedskräpning Studier visar att nedskräpning skapar en negativ spiral: Människor gör som andra gör, om det ligger skräp på marken upplever därför många att det är okej att slänga skräp där. En plats som är nedskräpad drar till sig både klotter och annan skadegörelse. Följden blir en plats som upplevs som otrevlig, otrygg och ofräsch att vistas på. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

78 Avfall och nedskräpning Under ett Miljömärkt Event ska det finnas källsortering av minst 4 fraktioner för både deltagare och arrangörer samt en auktoriserad mottagare av avfall. Det är viktigt att besökarna får tydliga instruktioner om hur de ska medverka och källsortera rätt. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

79 Avfall och nedskräpning Deltagare och besökare ska under ett Miljömärkt Event informeras om hur de kan medverka till att minska eventets miljöpåverkan. Ett effektivt sätt är att låta speakern annonsera ut att det är ett Miljömärkt Event och att alla medverkar genom att hantera sitt avfall på rätt sätt. Notera gärna hur mycket avfall som källsorteras under eventet, så att kan ni följa upp till nästa år. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

80 Energi och klimat Börja med att se över er energianvändning. Behöver ni verkligen all el och värme? Kan man minska energiåtgången? Som arrangör av ett Miljömärkt Event ska ni göra en genomgång för att effektivisera eventets användning av el och värme. Minskad förbrukning ger pengar över till annat. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

81 Energi och klimat Som arrangör kan ni miljöanpassa eventets energianvändning på olika sätt, t ex genom att: Köpa in el som är märkt med Bra Miljöval Köpa in vindkraftsandelar Installera solceller Värma upp med förnyelsebar energikälla 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

82 Energi och klimat Om ni arrangerar ett utomhusevent är det skönt att ha ett dieselaggregat. Det finns miljövänliga bränslen, välj dessa framför fossil energi. Exempelvis finns EcoPar eller Rapsmetylester (RME) som bränsle. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

83 Energi och klimat Klimatpåverkan är till stor del kopplad till energianvändningen. Det är dock viktigt att vara medveten om de dolda utsläpp av klimatpåverkande gaser som varor och tjänster ger upphov till från vagga till grav. 1. Planering och kommunikation 2. Varor Planering och tjänster & genomförande 3. Mat Varor och & dryck tjänster 4. Avfall Avfall och & nedskräpning nedskräpning El & värme 5. Energi och klimat Transporter 6. Transporter Klimat 7. Vattenanvändning 8. Särskilda Hälsa & insatser inomhusmiljö

84 Energi och klimat För att kompensera för den koldioxid som ert event har gett upphov till kan ni som arrangör klimatkompensera eventet. Det kan ni göra på 2 sätt: 1) köpa utsläppsrätter, dvs. köpa rätten att släppa ut klimatpåverkande gaser 2) investera i utvecklingsprojekt kring energieffektivisering eller förnyelsebar energi. Det finns flera företag som erbjuder klimatkompensation och Håll Sverige Rent uppmuntrar till detta. Det är dock inte ett krav för ett Miljömärkt Event. 1. Planering och kommunikation 2. Varor Planering och tjänster & genomförande 3. Mat Varor och & dryck tjänster 4. Avfall Avfall och & nedskräpning nedskräpning El & värme 5. Energi och klimat Transporter 6. Transporter Klimat 7. Vattenanvändning 8. Särskilda Hälsa & insatser inomhusmiljö

85 Transporter Kopplingen mellan transporter och miljöbelastning är stor, främst i och med att koldioxid släpps ut vid användning av drivmedel. Som arrangör av ett Miljömärkt Event ska ni se till att transporter till och från eventet genomförs på ett effektivt sätt. Ni ska även se till att era egna interna transporter kring eventet miljöanpassas. 1. Planering och kommunikation 2. Varor Planering och tjänster & genomförande 3. Mat Varor och & dryck tjänster 4. Avfall Avfall och & nedskräpning nedskräpning El & värme 5. Energi och klimat Transporter 6. Transporter Klimat 7. Vattenanvändning 8. Särskilda Hälsa & insatser inomhusmiljö

86 Transporter Ett sätt att minska mängden transporter är att uppmana besökare att resa kollektivt till och från eventet. Ni kan t ex uppmuntra det via: inbjudan er hemsida sociala medier skyltning på plats. 1. Planering och kommunikation 2. Varor Planering och tjänster & genomförande 3. Mat Varor och & dryck tjänster 4. Avfall Avfall och & nedskräpning nedskräpning El & värme 5. Energi och klimat Transporter 6. Transporter Klimat 7. Vattenanvändning 8. Särskilda Hälsa & insatser inomhusmiljö

Välkommen till Håll Sverige RentsMiljöutbildning

Välkommen till Håll Sverige RentsMiljöutbildning Välkommen till Håll Sverige RentsMiljöutbildning För att ett event ska bli ett Miljömärkt Event måste arrangören uppfylla ett antal kriterier. Hur dessa kriterier uppfylls beskriver man i en ansökan som

Läs mer

Ansökan Miljömärkt Event

Ansökan Miljömärkt Event Ansökan Miljömärkt Event Kriterierna gäller från 2013-01-01 till 2015-12-31 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 8. Särskilda

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck Resursanvändning Ekologiskt fotavtryck Ditt ekologiska fotavtryck = din påverkan på miljön Det finns 2 perspektiv då man mäter hur mycket enskilda personer eller länder påverkar miljön Produktionsperspektiv

Läs mer

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27 4. Praktiska åtgärder: Minst 75 % av de praktiska åtgärderna måste uppfyllas för att erhålla utmärkelsen Miljödiplomerat event. De praktiska åtgärderna kan bytas ut mot andra åtgärder som passar eventet

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS!

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! * Man slänger mat för flera miljarder kronor i Sverige varje år. * Räknar man hela Europas matsvinn så kastar vi så mycket att en yta lika stort som landet Belgien odlas helt

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen.

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Ekostaden Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och allt fler väljer att flytta från landsbygden till

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Du kan göra mycket för att vårt vatten ska vara rent och för att vi ska få en bättre natur. Det är enkla saker som

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lär er mer om grundvatten och låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. Lärarinstruktion

Läs mer

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet?

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet? Vuxenfrågor 1. Fairtrade är en produktmärkning som skapar förutsättningar för anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Var odlas de flesta Fairtrade-certifierade bananer

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

3. Obligatoriska krav

3. Obligatoriska krav 3. Obligatoriska krav Områden med gröna rubrikfält fylls i av arrangören. Åtgärd Förklara åtgärd Kommentar till kravet 1. Lagkrav Arrangören har identifierat och efterlever de krav som finns gällande anmälnings-

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Grön Flagg Stadionparkens förskola

Grön Flagg Stadionparkens förskola Grön Flagg Stadionparkens förskola Handlingsplanen godkänd 2012-04-10 Handlingsplanen godkänd 2012-05-01 Stadionparkens förskola Det demokratiska arbetet och hela skolans eller förskolans delaktighet är

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Kunskaper om märkningar på varor Gunnesboskolan VS Lerbäckskolan. Maja Månsson 9c 2010-05-20 Handledare: Senait Bohlin

Kunskaper om märkningar på varor Gunnesboskolan VS Lerbäckskolan. Maja Månsson 9c 2010-05-20 Handledare: Senait Bohlin Kunskaper om märkningar på varor Gunnesboskolan VS Lerbäckskolan Maja Månsson 9c 2010-05-20 Handledare: Senait Bohlin Innehållsförteckning Innehållsförteckning s.2 Inledning, Bakgrund & Metod.s.3 Resultat...s.4

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats.

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet Grundläggande principer för framgång: 1. Läge 2. Ekonomi 3. Utrymme Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. 4. Till salu De 4 hållbarhetsprinciperna

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 Miljöguide Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 MILJÖGUIDE Miljöguide Hushållen står för nära hälften av de totala utsläppen i Sverige. Nästan allt vi gör påverkar miljön mer eller mindre och hushållen bidrar

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Vårt ansvar för jordens framtid

Vårt ansvar för jordens framtid Vårt ansvar för jordens framtid ArturGranstedt Mandag23.februarbrukteAftenpostenforsidentilåerklæreatøkologisklandbrukverken er sunnere, mer miljøvennlig eller dyrevennligere enn det konvensjonelle landbruket.

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön För renare sjöar och skärgård Små insatser gör stor skillnad för Östersjön. Så här kan du hjälpa till. Med alla larmrapporter om tillståndet i Östersjön tycker

Läs mer

Liv och miljö Lärarmaterial

Liv och miljö Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer