Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning"

Transkript

1 Välkommen till Håll Sverige Rents Miljöutbildning

2 Denna miljöutbildning är ämnad för dig som arrangerar ett event. Eventet är eller avser att bli ett: Miljömärkt Event av

3 Miljömärkt Event har en logotyp som ser ut så här:

4 För att ett event ska bli ett Miljömärkt Event måste arrangören uppfylla ett antal kriterier. Hur dessa kriterier uppfylls beskriver man i en ansökan som ska godkännas av Håll Sverige Rent. När kriterierna har uppfyllts får eventet kallas ett Miljömärkt Event av Håll Sverige Rent

5 Denna miljöutbildning består av tre delar. Den första delen är en introduktion, den andra innehåller allmän miljökunskap och den tredje handlar om miljöpåverkan kring event: Intro Del 1: Allmän miljökunskap Del 2: Miljöpåverkan kring event Utbildningen tar ca 30 minuter att gå igenom. Vi kommer att under utbildningen också gå igenom vad Miljömärkt Event innebär, vilka kriterier som ska uppfyllas och hur ni som arrangör kan agera för att nå ett så bra resultat som möjligt.

6 Vissa delar av denna miljöutbildning kan kännas mer relevanta än andra beroende på vilken typ av uppgift du har och vilket typ av event du är med och arrangerar. Målet med miljöutbildningen är att du som arrangör ska inse värdet av ett gott miljöarbete kring event. Då kör vi!

7 Introduktion Håll Sverige Rent Först lite kort information om oss som står bakom Miljömärkt Event. Stiftelsen Håll Sverige Rent är en icke vinstdrivande organisation som är stiftad av Naturvårdsverket och Returpack. Våra uppdrag är att: Minska nedskräpningen Främja återvinningen Främja den enskilda individens naturvårdsansvar

8 Introduktion Vår vision är ett skräpfritt Sverige!

9 Introduktion Håll Sverige Rent Vi arbetar på många sätt för att minska nedskräpningen. Här kommer några siffror: personer i Sverige var ute och plockade skräp under Skräpplockardagarna Vi samlade in ton lantbruksskrot i samarbete med Länsförsäkringar under perioden Vi har via Grön Flagg under 2012 utbildat pedagoger i skolor om hur de kan arbeta för en hållbar utveckling med barnen i skolan

10 Introduktion Håll Sverige Rent Vi arbetar med olika miljömärkningar: Blå Flagg för stränder och hamnar: Green Key för konferens- och logianläggningar: Miljömärkt Event för event:

11 Introduktion Vilka event är miljömärkta? Håll Sverige Rent började miljömärka event redan De första att uppfylla kriterierna då var bland andra Vasaloppet, Vätternrundan och O-ringen. Sedan dess har det rullat på. Här kommer ett axplock av Miljömärkta Event: Peace & Love, Svenska Rallyt, Vasaloppet, Medeltidsveckan, Hultsfredsfestivalen, Miljötinget, Lidingöloppet, Kretsloppet, AXA Stockholm Triathlon, Malmöfestivalen, Landskrona trädgårdsgille, Sommartorsdagarna, Fjällräven Classic, Helsingborgsfestivalen, Storsjöyran O-ringen, Putte i Parken, Bingsjöstämman, PelleKan, Stockholm Eken Cup, Vätternrundan, Smaka på Stockholm, Nordea Masters, Vårstad, Strömmingsloppet, Gyllene Hjulet, Lundaekonomernas arbetsmarknadsmässa, Engelbrektsloppet, Den Globala Skolan, SFS Fullmäktige, Biogas.se, World Scout Jamboree, Centerpartiets partistämma, Båstad Julmarknad, Vinterbadsfestivalen, Båstad, Nolia utbildning & framtid, Världens fest, Rockfesten, Energisamverkan Norr, Arvikafestivalen, Krokstrandsfestivalen, 25manna, FramtidsForum, Vansbrosimningen

12 Introduktion Miljömärkt Event Målet med miljömärkningen Miljömärkt Event är att ni som arrangör ska bli bättre på miljöarbetet än ni var innan ni började arbeta strukturerat med miljöfrågorna. Det viktiga är att ni anstränger er i rätt riktning och visar det.

13 Introduktion Att tänka på För att miljöarbetet ska blir så bra som möjligt är det viktigt för dig som arrangör att: förmedla vad som avses med miljömärkningen veta varför det är viktigt med miljöfrågorna ha kunskap om vad som påverkar miljön kring just ert event

14 Det är nu dags för del 1: Allmän miljökunskap Miljöfrågor i ett större perspektiv

15 Del 1 En typisk dag Varje dag påverkar vi naturens resurser. Tänk efter själv. Du vaknar på morgonen och: äter frukost vars råvaror har fraktats långa vägar läser tidningen vars material kommer från skogen tar bilen till jobbet som körs på fossil energi.

16 Del 1 I sällskap med ca 7 miljarder andra människor blir det ju en rätt stor påfrestning på jorden! Allt pekar på att vi i framtiden kommer att köpa och sälja tjänster på en ännu mer global marknad. Använder vi inte jordens resurser på ett bra sätt kommer det att påverka oss negativt i framtiden. Faktum är att vi redan idag ser många konsekvenser av vårt levnadssätt.

17 Del 1 Pakistan Visste du till exempel att Pakistans grundvattennivå har sänkts till 1/3 av det naturliga för att det odlas så mycket bomull? Både människor och marken skadas.

18 Del 1 Fiskar I närheten av vattenreningsverk har man hittat stora mängder föroreningar i form av läkemedelsrester och kemikalier från tillverkningsindustrin. I dessa områden har man på senare tid hittat både tvåkönade fiskar och infertila kräldjur.

19 Del 1 Bröstmjölk 1971 undersöktes bröstmjölken hos över kvinnor i England. När samma undersökning upprepades 2011 visade det sig att det hade tillkommit i snitt över 300 okända ämnen i bröstmjölken.

20 Del 1 Vi är alla en del av ekosystemet och allt vi gör påverkar ekosystemet. I slutändan även oss själva.

21 Del 1 Vi kommer nu att ge en bild av viktiga områden som påverkar vår miljö. Vi kommer bland annat att beröra klimatfrågan, den biologiska mångfalden och kretsloppet. Miljöproblematiken är komplex. Här är en bild som sammanfattar de övergripande områdena:

22 Del 1 Klimatförändring Den ökande mängden koldioxid i atmosfären (från bilar, flyg, kolkraftverk osv.) bidrar till den ökande växthuseffekten. Värmestrålningen från solen hålls kvar allt längre tid i vår atmosfär ju mer koldioxid det finns.

23 Del 1 Klimatförändring Det stora problemet är att vi använder fossil energi (olja, kol, gas), som har lagrats i många tusen år, och det är detta kol som kommer upp i luften. Det som kan binda tillbaka kolet är träden.

24 Del 1 Klimatförändring De klimatproblem som den ökande växthuseffekten medför är stora. Ett mer energirikt väder väntas i framtiden och ökenutbredningen väntas accelerera. I Sverige: Temperaturen kommer att öka vilket medför att hela ekosystemet måste anpassa sig. Nederbörden kommer att öka och med det antalet skadeinsekter. Våra vattendrag kommer att svämma över och vi kommer att behöva bygga om och förstärka fördämningar.

25 Del 1 Biologisk mångfald Stor biologisk mångfald betyder att många olika djur och växter kan leva tillsammans inom ett område tack vare områdets diversitet och olika ekologiska nischer. Vi får en hel del gratisjobb utförda av naturen; insekter pollinerar fruktträd, växter renar vatten osv. Det är därför viktigt att bibehålla den biologiska mångfalden så att ekosystemet inte rubbas.

26 Del 1 Biologisk mångfald Den biologiska mångfalden har minskat i Sverige. Detta bekräftas bland annat av boken Biologisk mångfald i Sverige. Orsaker till detta är bland annat klimatförändringar och vårt intensiva jordbruk.

27 Del 1 Mat I västvärlden slänger vi % av all mat Idag producerar världen dubbelt så mycket mat som behövs. Samtidigt ökar konsumtionen, inte bara i väst. Varje år fraktas enorma mängder mat fram och tillbaka över världens alla delar.

28 Del 1 Mat För att nämna ett exempel importeras sojabönor från Brasilien som foder till grisproduktionen i Danmark. Den areal i Brasilien som årligen används för att odla sojabönor, avsedd enbart för grisproduktionen i Danmark, motsvarar en yta 52 gånger större än Danmark.

29 Del 1 Mat När du väljer KRAV-märkt mat innebär det att grödorna inte har besprutats, inget konstgödsel har använts och djuren har haft bättre levnadsförhållanden. Att välja närproducerat ger andra fördelar. Transporterna har minskats och du bidrar till en levande landsbygd viktiga fördelar för miljön i många avseenden.

30 Del 1 Mat Visste du att vi äter 60 % mer kött idag i Sverige (2012) än för bara 10 år sen? Det krävs enorma mängder mer energi för att producera kött i förhållande till spannmål. I många delar av Asien ökar köttkonsumtionen i takt med välståndet. I längden är inte detta hållbart. Det är viktigt att vi ändrar vårt konsumtionsmönster i det avseendet genom att helt enkelt äta mindre kött.

31 Del 1 Miljögifter Kemikalier finns överallt runtom oss. De finns i möbler, mat, kläder, målarfärg och rengöringsmedel. En del av dessa kemikalier är direkt skadliga för oss människor och för miljön. Det är därför viktigt att kemikalierna inte kommer ut i kretsloppet, t ex via toaletten eller vasken.

32 Del 1 Miljögifter Förpackningar med hälsofarliga kemikalier skall märkas med en farosymbol. Farosymbolen nedan innebär miljöfarlig produkt. En produkt märkt med denna symbol är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt.

33 Del 1 Miljögifter Starka rengöringsmedel är exempel på en produkt som innehåller miljöskadliga ämnen. Med rätt städredskap, metoder och rengöringsmedel sparar du såväl tid och pengar. Och så minskar du även miljöpåverkan. Städredskap i mikrofiber minskar t ex miljöbelastningen genom att släppa ut färre mängder kemiska ämnen i kretsloppet.

34 Del 1 Nedskräpning Skräp på fel plats är naturligtvis inte bra av flera skäl. Förutom att skräp förfular omgivningen, kan både människor och djur skadas av skräp som ligger på marken. I slutändan kommer skräpet ut i kretsloppet. För naturen okända ämnen rubbar ekosystemet och påverkar oss själva. Det finns miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av nedskräpning.

35 Del 1 Nedskräpning Miljömässiga konsekvenser Gifter som sprids, plastberg i haven, påverkar djur, lokala miljön. Sociala konsekvenser Hot mot trivsel och trygghet. Undersökningar från Brottsförebyggande rådet visar att nedskräpade platser kan leda till ökad kriminalitet. Ekonomiska konsekvenser Bara i Stockholms stad beräknas kostnaden till ca 200 miljoner kronor om året. Värdeminskningar av fastigheter i skräpiga områden, påverkar turismen osv.

36 Del 1 Nedskräpning Några fakta om nedskräpning: Över ton skräp dumpas varje år i Östersjön. 80 % av alla plastpartiklar i haven är mindre än 2 mm. 70 % av allt skräp i stadsmiljöer är cigarettfimpar. Utanför Canadas kust flyter en plastkontinent omkring i vattnet, till ytan lika stort som Kalifornien.

37 Del 1 Energi Så länge vi använder fossil energi för att få värme eller el leder detta till utsläpp som bidrar till växthuseffekten. Det är därför viktigt att vi ställer om till förnyelsebar energi, som framför allt innefattar: bioenergi (skog) vattenkraft vindkraft solceller biogas

38 Del 1 Energi All el- och värmeproduktion har en viss miljöpåverkan. Det är därför viktigt att i första hand minska energianvändningen, eller energieffektivisera. I takt med att oljepriserna stiger är även ett högre energipris ett högst tänkbart scenario i framtiden.

39 Del 1 Vattenanvändning Det är viktigt att spara vatten även i Sverige trots att vi inte har någon större vattenbrist. En viktig anledning är att avloppsreningsverket fungerar bättre när det kommer mindre vatten dit.

40 Del 1 Vattenanvändning Vi kan också spara energi om vi sparar på vatten. Det beror på att vattnet värms upp i huset och värmen följer med när vattnet spolas ut ur huset. Om vi använder mindre vatten kan dessutom vattenverket spara kemikalier som behövs för beredningen av dricksvatten.

41 Del 1 Vattenanvändning Ingenting av det som rinner ner i avlopp via toaletter och handfat försvinner. Det vi spolar ner rinner via reningsverk ut i våra sjöar och hav. Reningsverken är specialiserade på att fånga upp människans naturliga avfall och till viss del ämnen som har en övergödande effekt ute i naturen, dock inte kemikalier.

42 Det är nu dags för del 2: Miljöpåverkan kring event Här går vi närmare in på det som påverkar miljön kring ett event. Upplägget följer kriterierna för Miljömärkt Event.

43 Miljömärkt Event För att ett event ska bli ett Miljömärkt Event tar arrangören kontakt med Håll Sverige Rent, fyller i och skickar in ansökan. Håll Sverige Rent godkänner eventet som ett miljömärkt Event om kriterierna i ansökan uppfylls. Närmare inpå eventet kan man beställa material, och efter eventet görs en utvärdering.

44 Miljömärkt Event Detta kan också åskådliggöras schematiskt med en tidsaxel: Kontakt Ansök Material Utvärdera Event Godkänd Kontakt Håll Sverige Rent

45 Miljömärkt Event För att ett event ska bli ett Miljömärkt Event av Håll Sverige Rent måste arrangören uppfylla kriterierna i ansökan. Kriterierna är 59 stycken och är indelade i 8 olika områden. De flesta kriterier rör själva genomförandet men det finns också kriterier som rör det interna miljöarbetet.

46 Miljömärkt Event Här är de 8 områdena: Kriterieområden 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

47 Miljömärkt Event Varje kriterieområde är uppdelat i obligatoriska och poängbaserade kriterier.

48 Miljömärkt Event Obligatoriska kriterier ska uppnås för att eventet ska bli godkänt.

49 Miljömärkt Event Som arrangör behöver man samla ihop minst 7 poäng av de totalt 62 poängen från de poängbaserade kriterierna. För återkommande event måste arangören förbättra sig men minst 3 poäng varje år.

50 Miljömärkt Event Vi kommer nu att gå igenom de olika områdena och se över vilka insatser ni som arrangör kan göra. Vi börjar med planering & kommunikation. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

51 Planering och kommunikation Detta område i ansökan handlar om hur ni planerar och kommunicerar ert miljöarbete. En god planering ger ju oftast bra effekt och detta gäller särskilt miljöarbetet. Om ni har en uttalad miljöansvarig och har dokumenterat vad ni vill göra är det mycket lättare att åstadkomma ett gott miljöarbete. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

52 Planering och kommunikation Internt ska följande finnas i ert miljöarbete: 1) En miljöansvarig 2) En miljöpolicy 3) Ledningsgruppen ska ha gått en miljöutbildning 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

53 Planering och kommunikation Miljöansvarig Att utse en miljöansvarig markerar att organisationen arbetar seriöst och långsiktigt med frågan. Den person som är miljöansvarig bör även vara kontaktperson gentemot Håll Sverige Rent. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

54 Planering och kommunikation Miljöpolicy I en miljöpolicy beskriver ni som arrangör vad ni vill med miljöarbetet. Det handlar om att formulera relevanta ambitioner utan att gå in på detaljerade mål. Miljöpolicyn ska gälla organisationen som arrangerar eventet eller det enskilda eventet. Den ska också vara väl förankrad i organisationen. Exempel på miljöpolicy finns på Håll Sverige Rents hemsida: 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

55 Planering och kommunikation Miljöutbildning Utbildning är viktig för att förankra arbetet i organisationen. Enligt kriterierna för Miljömärkt Event ska ansvariga utbildas i miljöfrågor. Man kan alltså gå denna miljöutbildning som du gör nu. Håll Sverige Rent kan även komma ut och hålla skräddarsydda miljöutbildningar för funktionärer eller medarbetare på plats. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

56 Planering och kommunikation Funktionärer De som möter eventets besökare bör känna till ert miljöarbete och kunna svara på frågor om det. Berätta om Miljömärkt Event på era förberedande möten. Det är mer intressant att arbeta med något man känner sig delaktig i, därför är det särskilt viktigt att ni berättar för alla medarbetare om vad Miljömärkt Event innebär. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

57 Planering och kommunikation Det är viktigt att ert miljöengagemang sprids till besökare så att de i sin tur kan minska miljöbelastningarna kring ert event. Därför är det viktigt att visa upp ert miljöarbete. Håll Sverige Rent hjälper er med pressmeddelanden och publicerar information på vår webbplats. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

58 Planering och kommunikation Håll Sverige Rent tillhandahåller följande material för att hjälpa er att visa upp ert miljöarbete: Banderoller Flaggor Rollups Pins/Klistermärken Animering för bildskärmar 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

59 Planering och kommunikation Tänk på att skriva om ert miljöarbete på er hemsida. Vid godkänd ansökan får ni Miljömärkt Events logotyp i olika format. Andra digitala kanaler, som Facebook, Linkedin och Twitter kan också användas för att sprida information. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

60 Planering och kommunikation I samband med att ni skriver om ert miljöarbete och om att ni är miljömärkta av Håll Sverige Rent, kan det vara effektfullt att lyfta fram några åtgärder ni har vidtagit. Till exempel: Oktoberfestivalen är nu ett Miljömärkt Event av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Restaurangernas matrester går till biogas och vi källsorterar allt avfall. Tack för att du hjälper till! 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

61 Planering och kommunikation Om ert event är utomhus så ska området återställas i ursprungsskick. Återställandet är ett viktigt inslag eftersom vi också på lång sikt vill kunna lämna en oförstörd miljö vidare till kommande generationer. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

62 Varor och tjänster Vad gäller varor och tjänster är det viktigt att ni i första hand undersöker era behov. Använder ni era tjänster och varor på ett effektivt sätt? Behöver ni verkligen allt material? Ett tips är att i avtalen med era leverantörer få med att ni kan lämna tillbaka överblivet material. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

63 Varor och tjänster Vid inköp av varor och tjänster har ni som arrangör möjlighet att påverka mycket genom att ställa krav på era leverantörers miljöarbete. Ni ska i möjligaste mån ställa krav på underleverantörers miljöarbete enligt Miljömärkt Event. Är de miljöcertifierade? Har de en miljöpolicy? Köper de in miljömärkta varor? 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

64 Varor och tjänster Miljömärkta produkter Förbrukningsmaterial och städmaterial ska under ett Miljömärkt Event vara miljömärkt i så stor utsträckning som möjligt. För att eventet ska bli miljömärkt av Håll Sverige Rent ska det också erbjuda närproducerade eller ekologiska livsmedel. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

65 Varor och tjänster Här är några exempel på märkningar: KRAV: Bra miljöval: Svanen: 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning EU-Ecolabel: 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

66 Varor och tjänster Fairtrade: Forest Stewardship Council: Marine Stewardship Council: Svenskt Sigill: 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

67 Varor och tjänster Vid tvätt och städ Ett sätt för er att vara säker på att belasta miljön så lite som möjligt när ni tvättar eller städar, är att bara köpa in och använda miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel samt mjukpapper. Städredskap i mikrofiber minskar miljöbelastningen eftersom de kräver mindre mängder rengöringsmedel. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

68 Varor och tjänster Ni kan erbjuda besökare och funktionärer boende på miljömärkta anläggningar. Leta t ex efter The Green Key, Håll Sverige Rents miljömärkning för boende- och konferensanläggningar: 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

69 Varor och tjänster Sista området berör Hälsa & inomhusmiljö kring ert event. När det vistas mycket folk på en och samma plats är det av flera anledningar viktigt att det finns välskötta och rena hygienutrymmen vid ert event. Under ett Miljömärkt Event ska det finnas hygienutrymmen som motsvarar besökarnas behov. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

70 Varor och tjänster De hygienutrymmen ni har ska förses med miljömärkta hygienprodukter så långt det är möjligt under ett Miljömärkt Event. Rengöring i och omkring lokaler ska även det ske med miljömärkta produkter eller med mikrofiberprodukter. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

71 Varor och tjänster Ett miljöproblem som inte syns är ljudföroreningar. Medför ert event onaturligt högt buller bör åtgärder vidtas för att minska dessa. Under ett Miljömärkt Event ska bullerstörningar minimeras. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

72 Mat och dryck För att eventet ska bli miljömärkt av Håll Sverige Rent ska det också erbjuda närproducerade eller ekologiska livsmedel. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

73 Avfall och nedskräpning Det bästa receptet för att minska nedskräpning kring eventet är att minska konsumtionen. Det som ligger närmast till hands är att försöka minska på mängden engångsmaterial eftersom detta material ger den största mängden sopor. 1. Planering och kommunikation 2. Varor Planering och tjänster & genomförande 3. Mat Varor och & dryck tjänster 4. Avfall Avfall och & nedskräpning nedskräpning El & värme 5. Energi och klimat Transporter 6. Transporter Klimat 7. Vattenanvändning 8. Särskilda Hälsa & insatser inomhusmiljö

74 Avfall och nedskräpning Det finns pengar att tjäna på att ta hand om ert avfall på rätt sätt genom att källsortera så långt det är möjligt. Mycket av det som slängs både i och utanför soptunnan är sådant som kan och bör återvinnas. Ökad källsortering minskar mängden svårhanterlig aska efter förbränning. Återvinning av plast och metall är också två bra exempel på hur vi kan minska uttaget av ändliga naturresurser. 1. Planering och kommunikation 2. Varor Planering och tjänster & genomförande 3. Mat Varor och & dryck tjänster 4. Avfall Avfall och & nedskräpning nedskräpning El & värme 5. Energi och klimat Transporter 6. Transporter Klimat 7. Vattenanvändning 8. Särskilda Hälsa & insatser inomhusmiljö

75 Avfall och nedskräpning Minskade sopmängder innebär färre sophämtningar och det i sin tur minskar både transporternas miljöbelastning och kostnaderna för insamling. Ett Miljömärkt Event ska ha rutiner för att minska den totala avfallsmängden och nedskräpningen. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

76 Avfall och nedskräpning Avfallet är oftast det område som skapar mest påverkan på miljön, det är därför viktigt att antalet avfallsplatser anpassas efter antalet besökare. Under ett Miljömärkt Event ska det finnas tillräckligt med rena och regelbundet tömda avfallsplatser på området. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

77 Avfall och nedskräpning Studier visar att nedskräpning skapar en negativ spiral: Människor gör som andra gör, om det ligger skräp på marken upplever därför många att det är okej att slänga skräp där. En plats som är nedskräpad drar till sig både klotter och annan skadegörelse. Följden blir en plats som upplevs som otrevlig, otrygg och ofräsch att vistas på. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

78 Avfall och nedskräpning Under ett Miljömärkt Event ska det finnas källsortering av minst 4 fraktioner för både deltagare och arrangörer samt en auktoriserad mottagare av avfall. Det är viktigt att besökarna får tydliga instruktioner om hur de ska medverka och källsortera rätt. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

79 Avfall och nedskräpning Deltagare och besökare ska under ett Miljömärkt Event informeras om hur de kan medverka till att minska eventets miljöpåverkan. Ett effektivt sätt är att låta speakern annonsera ut att det är ett Miljömärkt Event och att alla medverkar genom att hantera sitt avfall på rätt sätt. Notera gärna hur mycket avfall som källsorteras under eventet, så att kan ni följa upp till nästa år. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

80 Energi och klimat Börja med att se över er energianvändning. Behöver ni verkligen all el och värme? Kan man minska energiåtgången? Som arrangör av ett Miljömärkt Event ska ni göra en genomgång för att effektivisera eventets användning av el och värme. Minskad förbrukning ger pengar över till annat. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

81 Energi och klimat Som arrangör kan ni miljöanpassa eventets energianvändning på olika sätt, t ex genom att: Köpa in el som är märkt med Bra Miljöval Köpa in vindkraftsandelar Installera solceller Värma upp med förnyelsebar energikälla 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

82 Energi och klimat Om ni arrangerar ett utomhusevent är det skönt att ha ett dieselaggregat. Det finns miljövänliga bränslen, välj dessa framför fossil energi. Exempelvis finns EcoPar eller Rapsmetylester (RME) som bränsle. 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 6. Transporter 7. Vatten 8. Särskilda insatser

83 Energi och klimat Klimatpåverkan är till stor del kopplad till energianvändningen. Det är dock viktigt att vara medveten om de dolda utsläpp av klimatpåverkande gaser som varor och tjänster ger upphov till från vagga till grav. 1. Planering och kommunikation 2. Varor Planering och tjänster & genomförande 3. Mat Varor och & dryck tjänster 4. Avfall Avfall och & nedskräpning nedskräpning El & värme 5. Energi och klimat Transporter 6. Transporter Klimat 7. Vattenanvändning 8. Särskilda Hälsa & insatser inomhusmiljö

84 Energi och klimat För att kompensera för den koldioxid som ert event har gett upphov till kan ni som arrangör klimatkompensera eventet. Det kan ni göra på 2 sätt: 1) köpa utsläppsrätter, dvs. köpa rätten att släppa ut klimatpåverkande gaser 2) investera i utvecklingsprojekt kring energieffektivisering eller förnyelsebar energi. Det finns flera företag som erbjuder klimatkompensation och Håll Sverige Rent uppmuntrar till detta. Det är dock inte ett krav för ett Miljömärkt Event. 1. Planering och kommunikation 2. Varor Planering och tjänster & genomförande 3. Mat Varor och & dryck tjänster 4. Avfall Avfall och & nedskräpning nedskräpning El & värme 5. Energi och klimat Transporter 6. Transporter Klimat 7. Vattenanvändning 8. Särskilda Hälsa & insatser inomhusmiljö

85 Transporter Kopplingen mellan transporter och miljöbelastning är stor, främst i och med att koldioxid släpps ut vid användning av drivmedel. Som arrangör av ett Miljömärkt Event ska ni se till att transporter till och från eventet genomförs på ett effektivt sätt. Ni ska även se till att era egna interna transporter kring eventet miljöanpassas. 1. Planering och kommunikation 2. Varor Planering och tjänster & genomförande 3. Mat Varor och & dryck tjänster 4. Avfall Avfall och & nedskräpning nedskräpning El & värme 5. Energi och klimat Transporter 6. Transporter Klimat 7. Vattenanvändning 8. Särskilda Hälsa & insatser inomhusmiljö

86 Transporter Ett sätt att minska mängden transporter är att uppmana besökare att resa kollektivt till och från eventet. Ni kan t ex uppmuntra det via: inbjudan er hemsida sociala medier skyltning på plats. 1. Planering och kommunikation 2. Varor Planering och tjänster & genomförande 3. Mat Varor och & dryck tjänster 4. Avfall Avfall och & nedskräpning nedskräpning El & värme 5. Energi och klimat Transporter 6. Transporter Klimat 7. Vattenanvändning 8. Särskilda Hälsa & insatser inomhusmiljö

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

Don t Panic it s Organic!

Don t Panic it s Organic! Don t Panic it s Organic! VERKTYGSLÅDAN Konkreta tips och verktyg för att integrera miljö i föreningar och organisationer Fokus Miljö OM FOKUS MILJÖ IKU Fokus Miljö är en oberoende lokalgrupp till föreningen

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

Klimatsmarta arbetsplatser Checkhäfte för utveckling av:

Klimatsmarta arbetsplatser Checkhäfte för utveckling av: Klimatsmarta arbetsplatser Checkhäfte för utveckling av: Resor och varutransporter Elanvändning Personalmatsal och fikarum Miljömärkta produkter och tjänster Personlig checklista STs checkhäfte om klimatsmarta

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår

Läs mer

Mat, klimat och biogas

Mat, klimat och biogas Mat, klimat och biogas Ett studiematerial inom BIOGASSYS-projektet, Trelleborgs kommun 2013. Text: Robert Winton. Bearbetning: Emma Bengtsson och Anitha Ljung. Foto: Robert Winton 2 (18) Mat, klimat och

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 INNEHÅLL Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7 1.2

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2 (30) 1. Med sikte på en hållbar framtid Enligt landstingets verksamhetsidé hjälper landstinget alla i länet att vara friska och må bra. En grundförutsättning

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark En av de största utmaningarna vi alla står inför är den globala uppvärmningen. Något som kan komma att ge allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur. Av denna anledning deltar Nordens

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer