SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS"

Transkript

1 KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET ÅF CLASSIC BALTIC RACE 26 JUNI - 2 JULI 2014 SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS Foto: Oskar Kihlborg

2

3

4

5 Etapp 1 Stockholm Sandhamn Startlinjen i närheten av Svängen fyr endast vid ev. omstart, väderberoende

6

7

8

9 INFORMATION ÅF CLASSIC BALTIC RACE 2014 INFORMATION TÄVLINGSLEDNING Tävlingsledare Fredrik Feldreich Vice tävlingsledare Sten Edholm Seglingsledare Mats Dalunde, Micke Hollinder Mätchef Håkan Lindqvist Säkerhetsbesiktning Thomas Lindstedt, Thomas Frimanson Regattaexpedition/Resultat Karin Holmsten Anmälan/mätbrev/priser mm Lotta Ridelberg Säkerhet Sten Edholm Tävlingsläkare Christer Svensén Sjuksyster Inger Ahlberg Målgång Nils Rune Nilsson Information/PR/ Media Mats Ohlsson Protestkommitté Håkan Nordlund ordf. Hamnkapten Stockholm Johannes Palm TELEFONNUMMER Regattaexp Sandhamn Regattaexp Stockholm Hamnkontor Hamnkapten Sandhamn Hamnkapten Stockholm Press/media Säkerhetsledning HAMNPLATSER Hamnen i Stockholm är belägen på Skeppsholmen för och akter om segelfartyget af Chapman. Deltagande båtar är befriade från hamnavgifter i Stockholm under tiden 26 till 29 juni och i KSSS hamnar i Sandhamn och på Lökholmen under tiden 30 juni till 3 juli. Båt får inte förtöjas vid Lotsbryggan eller vid de privata bryggorna i västra delen av hamnen i Sandhamn. Förtöjning skall ske enligt den Förtöjningsplan som senast den 20 juni 2014 finns upplagd på Andra båtar, som tillhör tävlingsdeltagare, inklusive s.k. tenderbåtar, kan i Sandhamn endast beredas plats på Lökholmen. De ska förtöjas på plats som KSSS hamnpersonal anvisar och betala hamnavgift reducerad med 50% på ordinarie priser för ovan nämnd tid. Tenderbåtar i Stockholm hänvisas till Wasahamnens gästhamn. STARTPROCEDUR För att underlätta startförfarandet kommer båtarna att delas in i stargrupper om båtar. Grupperna startar sedan med tio minuters mellanrum, med de minsta båtarna först. Indelningen i startgrupper kommer att finnas på senast den 24 juni 2014.

10 INFORMATION ÅF CLASSIC BALTIC RACE 2014 VÄDERRAPPORTER, MEDDELANDEN, VARNINGAR Vid skepparmötet lämnas väderprognos för de närmaste dygnen. Med början lördagen den 28 juni kl kommer väderrapporter att sändas var åttonde timme via VHF. I anslutning till dessa väderrapporter kan eventuella meddelanden från tävlingsledningen eller varningar av speciell vikt för tävlingsdeltagarna komma att läsas. Se "Användningen av VHF-radio". SÄKERHETSBESIKTNING Checklista finns på Listan skall efter ifyllnad undertecknas och uppvisas för besiktningsman. Båt som inte fyller kraven kan nekas delta. Se KSR 76.1 Det är viktigt att observera att det förhållandet att en båt besiktigats inte i något hänseende begränsar det ansvar som åvilar ägaren eller dennes representant. BESÄTTNINGSLISTA Besättningslista med namn och adresser, skall ifyllas på enligt särskild anvisning. PROVNING AV VHF-TELEFONEN OCH AIS Båtarna skall prova och få sin AIS-anläggning godkänd i samband med besiktningen. Observera att när väl AIS-anläggningen blivit godkänd ska den stängas av under hamnvistelsen, då det annars försvårar kontrollen av övriga ännu icke godkända anläggningar. Kontrollera din installation och antennanslutning i förväg! Ett vanligt fel är dålig antennanslutning! Du har också möjlighet att prova VHF-telefonen genom provanrop till Stockholmradio. Denna VHF-station kommer att vara öppen under de tider då besiktningen pågår. Stationen anropas på kanal 23. Anropssignalen är Stockholmradio. Ett provanrop kan gå till så här: Starta VHF-telefonen, ställ in kanal 23 och anropa: Stockholmradio, här kallar (båtnamn, rapporteringsnummer och båtens anropssignal), förbindelseprov. Om förbindelsen fungerar svarar Stockholmradio: (Båtnamn, rapporteringsnummer och båtens anropssignal) här svarar Stockholmradio, förbindelsen utan anmärkning, klart slut. SJÖKORT Följande svenska sjökort ska finnas ombord: 61, 62, 71, 611, 613, 615, 616, 617,621,622,623,624, 731, 6144, 6171, 6172, 6141, 6142, ANSVARIG SKEPPARE På varje båt ska finnas en skeppare och en ersättare, som gentemot arrangören och seglingsnämnden representerar såväl besättningen som ägaren och ansvarar på deras vägnar för att såväl båt som utrustning är lämplig för seglingen och för besättningens förmåga att genomföra seglingen, se KSR 46.

11 INFORMATION ÅF CLASSIC BALTIC RACE 2014 REGATTAMIDDAG Regattamiddagen äger rum i Seglarrestaurangen direkt efter prisutdelningen onsdagen den 2 juli på Seglarrestaurangen Bordsreservationer kan göras via E-post till PRISER SOM INTE MOTTAGITS Vandringspriser och KSSS-priser som inte mottagits kan avhämtas på KSSS kansli senast december Om så inte sker tillfaller priserna KSSS.

12 Användningen av VHF-radio 1 ALLMÄNT VHF-radio med giltigt tillstånd utfärdat av Post & Telestyrelsen samt abonnemang hos Stockholmradio är obligatoriska. Av Post & Telestyrelsen utfärdade föreskrifter och denna instruktion ska följas. Läs även vad som står i seglingsföreskrifterna om VHF-radio. Rapporteringsnumret ska användas vid rapportering, inte segelnumret. Se punkt 5. Ditt rapporteringsnummer finns angivet i bekräftelsebrevet och på den banderoll som du får vid registreringen i Sandhamn. Om behov finns kommer meddelanden från tävlingsledningen att sändas i anslutning till väderrapporterna. Se punkt 4. 2 START OCH ÅTERKALLELSE För att underlätta start och återkallelse läses startproceduren från startfartyget på kanal 71. Du får under inga omständigheter anropa startfartyget på kanal 71. För angelägna frågor passar startfartyget kanal VÄDERRAPPORTER Stockholmradio sänder de för tävlingen speciellt utarbetade prognoserna på VHF-radions trafikkanaler enligt följande: Nacka kanal 26 Hoburg kanal 24 Torö kanal 24 Kalmar kanal 26 Norrköping kanal 64 Västervik kanal 23 Gotska Sandön kanal 65 Visby kanal 25 Fårö kanal 28 Svenska Högarna kanal 84 efter förvarning på kanal 16. Väderrapporterna läses på engelska på följande tider (sommartid): 28 juni juni juni juli juli Om kuling- och stormvarningar utfärdats eller andra varningar finns som snabbt bör meddelas tävlingsdeltagarna kommer de att läsas före väderrapporterna på följande tider: 28 juni juni juni juli juli Prognoser lämnas för följande områden: Område 1 Farvattnen norr om Gotland Område 2 Farvattnen öster om Gotland Område 3 Farvattnen väster och söder om Gotland Prognoserna gäller för 8 timmar. Senast observerad vindriktning och vindhastighet ges för Almagrundet, Landsort, Gotska Sandön, Östergarnsholme, Hoburg och Ölands norra udde. 4 MEDDELANDEN FRÅN TÄVLINGSLEDNINGEN I omedelbar anslutning till utsändningen av väderrapporterna kan, om behov föreligger, meddelanden från tävlingsledningen för ÅF Offshore Race eller varningar som speciellt berör tävlingsdeltagarna komma att sändas. 5 RAPPORTERING VID PASSAGE Rapportera enligt Seglingsföreskrifterna punkt 21 på följande kanaler. Oxdjupet: Stockholmradio på kanal 23 N:a Kanholmen fyr: Stockholmradio kanal 23 Sandhamn Stångskär fyr: Stockholmradio kanal 23 Gotska Sandön fyr: Stockholmradio kanal 65 alt.24 Specialmärket utanför Visby: Stockholmradio kanal 25 Hoburgs Rev: Stockholmradio kanal 24 Östergarn fyr: Stockholmradio kanal 25 Gotska Sandön fyr: Stockholmradio kanal 65 alt. kanal 24 Almagrundet fyr: KSSS Race Control kanal 67 Meddela: båtnamn, rapporteringsnr och rundningstid Lämna rapporterna på samma kanal som du anropar på. Invänta bekräftelse på att de uppgifter som du lämnat är rätt uppfattade av den som tar emot dina uppgifter. Exempel - Stockholmradio här kallar (båtnamn) - kom - (Båtnamn), Stockholmradio - kom - (Båtnamn) med rapporteringsnr 987 rundade Hoburgen 18:47 - kom - (Båtnamn) 987 rundningstid vid Hoburgen 18:47, Stockholmradio - klart slut 6 SÄKERHETSTJÄNSTEN Om du råkar i allvarliga svårigheter (sjönöd) eller behöver akut läkarhjälp anropa Sweden Rescue på kanal RADIOSAMTAL MELLAN BÅTAR Kanal 72 rekommenderas som båt-båt-kanal för alla kappseglande båtar. Tävlingsledningen rekommenderar att tävlingsdeltagarna anropar varandra och samtalar på denna kanal. Utnyttja VHFradions tvåkanalspassning och passa kanalerna 16 och 72. Generellt gäller att radiosamtal mellan fritidsbåtar får utväxlas på kanalerna L1, L2, 77 och 72 efter anrop på kanal 16. Viktigt att observera: Kanalerna 71 och 67 får inte användas för samtal mellan tävlande båtar.

13 Starting area in Stockholm B Areas A = Allowed for spectator boats B = Allowed for competing boats under engine operation (no sails) from K- 45 min C = Competing boats setting sails from K-20 min to K-10 min D = Competing boats from K-10 min to start K E = Competing boats after start K hrs (south of yellow buoy line) F = Allowed only for routed commercial traffic and race official boats Allowed area for spectator boats A = Orange marks 2 x 2 m Gate not to be passed later than K-20 B Gate vessel Green Buoy F F No spectator-, VIP-, tender- or mediaboats are allowed west of Fjäderholmarna Yellow buoys line every 100 m C Starting vessel F Setting sails D Final start preparations Yellow Buoy 2x2 m Starting line E The Race is on Yellow Buoy 2x2 m

14 Parade of Sails A Setting sails B Instructions Parade of Sails will only to take place in case of lack of wind, if so pennant N over pennant 1 will be set on the signal mast NLT 0900 hrs. Parade order as announced in the Starting Programme. Parade will be headed by a KSSS motor yacht Battle/Sponsorflags on forestays as well as unified crew dresses are encouraged All yachts shall monitor VHF Ch 72 (+16) for additional instructions by Chief Marshal Commercial traffic will move outside the restricted D area Timeline; 1040 hrs first starting group leaves mooring area A, sets main + foresail, speed 2 knots, distance between boats 2-3 boat lengths 1050 First boat passes between orange marks B and C 1100 First boats passes starting line, gun fires, increase to 5 knots Proceed at 5 knots to Blockhusudden, from there free speed to Sandhamn Allowed area for spectator boats C Green Buoy No spectator-, VIP-, tender- or mediaboats are allowed west of Fjäderholmarna = Orange marks 2 x 2 m D Starting line D

15 ÅF OFFSHORE RACE 2014 GOTLAND RUNT/ROUND GOTLAND BILAGA APPENDIX Alternativt startområde Sandhamn Enligt beslut av Länsstyrelsen för Stockholms län är området på ömse sidor om startlinjen avlyst för all sjötrafik söndagen den 29 juni kl. 20:30-23:00 med undantag av i ÅF Offshore Race 2014 deltagande båtar, dvs. tävlingsdeltagare och ordningsbåtar. Startlinjen kan vara kortare än figuren visar. Den kan också, beroende på vindriktningen, komma att vridas 10 à 20 grader åt ena eller andra hållet och startfartyget komma att placeras vid bojen i NO eller SV. Alternative starting area Sandhamn According to a resolution passed by the county authorities of Stockholm all sea traffic is prohibited on both sides of the starting line on Sunday June 29 th 2014 from 20:30 to 23:00 hours, with the exception of in the ÅF Offshore Race 2014 participating boats, i.e. competing boats and official boats. The starting line may be shorter than shown in the figure. It may also, due to the wind direction, be turned 10 or 20 degrees in one or the other direction and the starting vessel may be located at the NE buoy or the SW one.

16 ÅF OFFSHORE RACE 2014 GATE I SANDHAMN VID EV. OMSTART Gate som skall passeras Gate som passeras före eventuell omstart Gate which has to be passed through Gate which has to be passed through in case of restart Ev. Omstart/Restart The plastic banner with the boat s reportingnumber must be visible from Skanskobb. pennant hoisted at Skanskobb and a buoy with

17

18

19 Starting line close to Svängen light house in case of a restart depending on weather

20

21

22

23 INFORMATION ÅF CLASSIC Page 1 (3) BALTIC RACE 2014 INFORMATION RACE COMMITTEE Chairman Fredrik Feldreich Vice Chairman Sten Edholm Race Officer Mats Dalunde, Micke Hollinder Measurement Håkan Lindqvist Safety Inspection Thomas Lindstedt, Thomas Frimanson Race Office Results Karin Holmsten Entries, certificates, trophies Lotta Ridelberg Race Control Sten Edholm Medical Team Dr Christer Svensén, Inger Ahlberg Finish Nils Rune Nilsson Information/Press/Media Mats Olsson Jury Chairman Håkan Nordlund Harbour Master Stockholm Johannes PHONE NUMBERS Race Office Sandhamn Race Office Stockholm Harbor Office Sandhamn Harbour master Sandhamn Harbour Master Stockholm Press centre Race Control ; sms MOORING AND HARBOUR Mooring in Stockholm will be in the area in front of and aft of sailing ship af Chapman. Participating boats do not need to pay mooring fees from June 26 th to June 29 th in the KSSS area in Stockholm, neither in Sandhamn from June 30 st to July 3 rd. Boats may not moor at Pilots' or private landing stages in the west part of the Sandhamn harbour. Mooring in Stockholm shall be done according to the Mooring Plan announced on at the latest June 20 th Mooring of tender boats in Sandhamn are only allowed at Lökholmen. Mooring fee for the period is 50% discount on normal fees. In Stockholm no tender boats are allowed in the racing harbour close to sailing ship af Chapman. We recommend the guest harbour Vasahamnen. STARTING PROCEDURE To facilitate the starting procedure boats will be divided into starting groups with about 15 to 20 boats in each. There will be ten minutes between the starts of different groups and the smallest boats will start first. Starting groups will be announced on at the latest June 24 th 2014.

24 INFORMATION ÅF CLASSIC Page 1 (3) BALTIC RACE 2014 WEATHER REPORTS, MESSAGES, WARNINGS A weather forecast for the next coming days will be given at the Skippers' Meeting. Weather reports will be transmitted every eight hours over the VHF radio starting on Saturday June 28th at hours. In connection with the weather reports, any messages from the Race Committee or warnings of special importance for the competitors may be read. See "The use of VHF Radio". SAFETY INSPECTION Safety check list is available on After completion of the safety inspection the safety check list signed by the person in charge, shall be handed in to the race office not later than hours the day before start. Boat not fulfilling the requirements can be excluded from the race. See RRS It is important to notice that the inspection of a boat, in no way reduces the responsibility of the owner or his representative. CREW LIST Skipper or person in charge shall fill in the crew list on TESTING THE VHF RADIO AND AIS Boats will have the possibility to test the VHF radio by a radio check to the maritime radio centre Stockholmradio. The service will be available on channel 23 during the same hours as the inspection stations are open. The call sign will be Stockholmradio. Boats shall check function of VHF and AIS in connection with safety inspection in Stockholm. In order to facilitate other boats checks, notice that AIS equipment should be turned off after function check and, when moored in Stockholm, be kept in turned off mode. Testing VHF: Switch on the VHF radio; tune in channel 23 and call: Stockholmradio, this is (boat's name, reporting number and call sign), radio check. If the connection is in order the Stockholmradio will answer: (Boat's name, reporting number and call sign) this is Stockholmradio, communication OK, over and out. CHARTS The following Swedish Maritime Administration charts shall be available on board: 61, 62, 71, 611, 613, 615, 616, 617,621,622,623,624, 731, 6144, 6171, 6172, 6141, 6142, 6143.

25 INFORMATION ÅF CLASSIC Page 1 (3) BALTIC RACE 2014 PERSON IN CHARGE Every boat shall have a skipper, Person in Charge. In relation to the organising authority and the Race Committee, the skipper represents the owner and the crew and on behalf of them he is responsible for the boat and her equipment being seaworthy and adequate for the race and that the crew has the capacity to accomplish the race. See RRS 46. There shall also be a deputy person in charge assigned (OSR ). REGATTA DINNER The Regatta Party at Seglarrestaurangen in Sandhamn will take place immediately after prize giving on July 2 nd. Tickets may be ordered from the headwaiter at the Seglarrestaurangen, telephone Requests for reservations can be sent by to TROPHIES Prize winners who have not called for their trophies at the Secretariat of KSSS at the latest in December 2014 will lose the trophies.

26 The use of VHF Radio 1 INTRODUCTION Marine VHF Radiois compulsory. Existing VHF Radio Regulations and this Instruction must be followed. See also the Sailing Instructions regarding VHF Radio. The Reporting Number shall always be used when reporting, not sail no, see point 5. Your reporting number is in the letter confirming your entry and on the banner you will get in Sandhamn at registration. If needed, messages from the Race Committee will be announced in connection with the weather reports. See point 4. 2 STARTING AND RECALL In order to facilitate the starting procedure and recall VHF Radio Telephone channel 71 will be used. You are under no conditions allowed to call the Race Committee boat on channel 71. For urgent questions you may call the starting vessel on channel WEATHER FORECASTS Stockholmradio will transmit weather reports, specially issued for the race, on the following VHF traffic channels: Nacka ch 26 Hoburg ch 24 Torö ch 24 Västervik ch 23 Norrköping ch 64 Kalmar ch 26 Fårö ch 28 Visby ch 25 Gotska Sandön ch 65 Svenska Högarna ch 84 after notice on channel 16. The weather reports will be read in English at following dates and times (local summer time): 28 June June June July July If gale or storm warnings or other warnings have been issued, which ought to be transmitted to participants as soon as possible, they will be read prior to the weather reports at the following times: 28 June June June July July Forecasts will be issued for the following areas: Area 1 Waters north of Gotland Area 2 Waters east of Gotland Area 3 Waters west and south of Gotland The forecasts will be valid 8 hours. Latest observed wind directions and speeds will be announced for Almagrundet, Landsort, Gotska Sandön, Östergarnsholme, Hoburg and Ölands N udde. 5 REPORTING ROUNDING/PASSAGE Report according to Sailing Instructions 21 using following VHFchannels Oxdjupet: Stockholmradio on channel 23 N.a Kanholmen light house: Stockholmradio channel 23 Sandhamn Stångskär light house: Stockholmradio channel 23 Gotska Sandön Light house: Stockholmradio channel 65 alt. 24 Special mark outside Visby: Stockholmradio channel 25 Hoburgs rev: Stockholmradio channel 24 Östergarn Light House: Stockholmradio channel 25 Gotska Sandön Light House: Stockholmradio channel 65 or channel 24 Almagrundet light house: KSSS Race Control channel 67 Report: Yachts name, reporting number and rounding time. Report on the same channel as you are calling on. Stand by for confirmation in order to make sure that your reported data have been correctly received. Example - Stockholmradio, this is (Boat name) - over - (Boat name), this is Stockholmradio - over - (Boat name) with Reporting Number 975 has rounded Hoburgen at 11:37 hours - over - (Boat name) 975 rounding time for Hoburgen11:37 Stockholmradio - over and out 6 SAFETY SERVICE If you are in distress or if you have an urgent need of medical service, call Sweden Rescue on channel RADIO COMMUNICATIONS BETWEEN YACHTS VHF channel 72 is recommended as the yacht-to-yacht channel for all offshore racing yachts. Therefore use channel 72 for calls and exchange of messages between racing yachts. In general, radio communication between yachts is allowed on channel 77 and 72 or the Scandinavian channels L1 and L2 after call on Channel 16. If possible, monitor on channel 16 and use dual watch for channel 72 during the race. Please note: The channels 71 and 67 may not be used for radio communications between racing yachts. 4 MESSAGES FROM THE RACE COMMITTEE In direct connection with the transmitting of the weather forecasts messages from the Race Committee of the ÅF Offshore Race can be read. Make it a habit to listen to the weather reports!

27 Regattafest onsdag den 2 juli Förrätt: Rökt sik på dinkelbröd med kumminfärskost och citronpicklad gurka Varmrätt: Grillad flankstek med sötpotatiscremé, sockerbakad citron och svartvinbärssås Kaffe och hård kaka Champagne 1 öl & 1 glas vin Kaffe Kuvertpris: 600:- per pers. Klädsel: Ledig Biljetter till regattafesten bokas på Regatta party wednesday july 2th Starter: Smoked whitefish on spelled bread with traditional accompaniments Main course: Grilled flank with jams, sugar baked lemon and blackcurrant sauce Coffee and cookies Champagne 1 beer & 1 glas of wine Coffee Price: sek 600 per person Dress code: Casual Reservation for tickets to the regatta party: Saltsjöbadens Tryckeri

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET ÅF INSHORE RACE STOCKHOLM - SANDHAMN 28 JUNI 2014 SEGLINGS- FÖRESKRIFTER Foto: Oskar Kihlborg INFORMATION ÅF INSHORE RACE Sid 1 (2) 2014 INFORMATION TÄVLINGSLEDNING Tävlingsledare

Läs mer

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET ÅF CLASSIC BALTIC RACE 28 JUNI - 4 JULI 2012 SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS Foto: Malcolm Hanes ÅF Offshore Race 350Nm ÅF Classic 207 Nm ÅF CLASSIC BALTIC RACE

Läs mer

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS Inbjudan Tävling: ÅF Inshore Race 2015 SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Datum: 27 juni 2015. Arrangör: Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs

Läs mer

För sjöfartsyrkestrafik

För sjöfartsyrkestrafik För sjöfartsyrkestrafik Orientering om vissa restriktioner i Stockholms farvatten under ÅF Offshore Race 2015 1. Bakgrund ÅF Offshore Race arrangeras av KSSS och Stockholms Hamnar under torsdag 25 juni

Läs mer

Nautiska Sandhamn Open ORCI och SRS 2015

Nautiska Sandhamn Open ORCI och SRS 2015 Vers 2015-06-02 Kungl Svenska Segel Sällskapet Seglingsföreskrifter Nautiska Sandhamn Open ORCI och SRS 2015 5-7 juni Sandhamn N 59º17,3 O 18º55,3 Tävling: Klasser: Sandhamn Open ORC International med

Läs mer

ÅF Inshore Race 2015. 27 juni 2015

ÅF Inshore Race 2015. 27 juni 2015 ÅF Inshore Race 2015 27 juni 2015 Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS Seglingsföreskrifter ÅF Inshore Race Classic är öppen för SRS enligt gällande SRS tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. 1. Regler

Läs mer

ÅF Offshore Race Classic 2015. 25 juni 2 juli 2015

ÅF Offshore Race Classic 2015. 25 juni 2 juli 2015 ÅF Offshore Race Classic 2015 25 juni 2 juli 2015 Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS Seglingsföreskrifter inkl. Ändring 2 ÅF Offshore Race Classic är öppen för Classic yachts i SRS enligt gällande

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

1.3 Mätsystemen International Measurement System (IMS) och ORC Rating Systems gäller för ORC International. SRS-regeln gäller för SRS-klasser.

1.3 Mätsystemen International Measurement System (IMS) och ORC Rating Systems gäller för ORC International. SRS-regeln gäller för SRS-klasser. KSSS-SEGLINGSFÖRESKRIFTER Sid 1 (7) Eventuella ändringar publiceras på www.ksss.se ÅF Offshore Race är öppen för följande klasser: ORC International med General Purpose Handicap (GPH) högst 675,0. Big

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11

PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11 PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11 TV-sändning: TV Tävlingsexp. Race Office Tävlingen kommer sändas direkt i TV4 och Eurosport. The race will be broadcasted in national

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Q2: Om jag får problem med min(a) biljett(er) eller med att köpa biljetter; vem ska jag då kontakta?

Q2: Om jag får problem med min(a) biljett(er) eller med att köpa biljetter; vem ska jag då kontakta? FREQUENTLY ASKED QUESTIONS SWEDISH & ENGLISH UEFA WOMEN S EURO 2013 Q1: Var kommer UEFA Dam-EM 2013 att spelas? A1: UEFA Dam-EM 2013 kommer att spelas på följande sju (7) arenor; Gamla Ullevi Göteborg

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

KURSPROGRAM RANGE OF COURSES

KURSPROGRAM RANGE OF COURSES KURSPROGRAM RANGE OF COURSES Kursutbud BIOPAC. Fysiologiska forskningssystem. Endags- eller tvådagarskurs på engelska. Range of courses BIOPAC. Physiological Research Systems. One day or two day course

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Inbjudan till Malmö Segel Sällskaps Saltholm Runt Lördagen den 30 augusti 2014

Inbjudan till Malmö Segel Sällskaps Saltholm Runt Lördagen den 30 augusti 2014 Inbjudan till Malmö Segel Sällskaps Saltholm Runt Lördagen den 30 augusti 2014 Tävlingen Tävlingen är en distanskappsegling för kölbåtar och flerskrovsbåtar runt Saltholm i Öresund om ca 25 distansminuter.

Läs mer

SJÖFARTSSKYDD PORT SECURITY. Fredriksskans hamnanläggningar. Granuddens hamnanläggningar. Fredriksskans Port Facilities. Granudden Port Facilities.

SJÖFARTSSKYDD PORT SECURITY. Fredriksskans hamnanläggningar. Granuddens hamnanläggningar. Fredriksskans Port Facilities. Granudden Port Facilities. SJÖFARTSSKYDD hamnanläggningar. Granuddens hamnanläggningar. PORT SECURITY Port Facilities. Granudden Port Facilities. Information rörande skyddsrelaterad verksamhet inom & Granuddens hamnanläggningar.

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

SWEDEN CLIO CUP SWEDEN / FORMULA RENAULT 1.6 2013 SEASON

SWEDEN CLIO CUP SWEDEN / FORMULA RENAULT 1.6 2013 SEASON CLIO CUP / FORMULA RENAULT 1.6 2013 SEASON 01 02 03 04 05 06 Twentythirteen CalendAr & Testing The Championship Format, Cars, Cups, Tyres Registration Fees, Prize money, news Marketing Media & TV Template

Läs mer

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28)

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Stadsmissionens Folkhögskola Liljeholmen Stockholm Version 2.0 Allmän information Turneringen spelas i: Matsalen, Stadsmissionsens Folkhögskola Lövholmsvägen 18 Liljeholmen,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Malmö Fäktklubb av 1919. Malmö Fäktklubb av 1919 (MF19) har härmed nöjet att inbjuda till Malmö Open som äger rum den 11 12 april 2015

Malmö Fäktklubb av 1919. Malmö Fäktklubb av 1919 (MF19) har härmed nöjet att inbjuda till Malmö Open som äger rum den 11 12 april 2015 Malmö Fäktklubb av 1919 www.mf19.se TÄVLINGEN INGÅR I MASTERSSERIEN 2014 2015 OPEN Malmö Fäktklubb av 1919 (MF19) har härmed nöjet att inbjuda till Malmö Open som äger rum den 11 12 april 2015 Florett

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

StSS Klubbseglingar för Kölbåt

StSS Klubbseglingar för Kölbåt StSS Klubbseglingar för Kölbåt Poäng- och distansseglingar 2015 StSS KLUBBSEGLINGAR FÖR KÖLBÅT 2015 Kölbåtssektionen inbjuder till klubbseglingar för kölbåtar. Anmälan till hel säsong kostar 300 kr och

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015

Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015 Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015 Tävling: ORCi SM Svenskt Mästerskap för kölbåtar med utfärdat mätbrev för ORCi 2015. Arrangören avser att indela klasser beroende på antal anmälda

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Styrelsen fattade vid sitt senaste sammanträde den 13 november tre viktiga beslut nämligen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2013 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland - Page 1/6 Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop 1. The Big picture The buses between Otaniemi and Helsinki City go either

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Tävling: Stockholms 606-regatta Klubbmästerskap Stockholms 606-klubb Rikscuptävling fyra 2015 i 606 Distriktsmästerskap i 606 Datum: 5-6 september

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Bokningsvillkor (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Generellt Bokningsvillkor beskriver villkor för vistelse på Ett Smart Hotell i Sollentuna AB ( hotellet nedan) Gästen är införstådd

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES DMAN - Departure Management Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES Departure Management Effekten av att använda DMAN DMAN procedurer och informationsflöden

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer