SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS"

Transkript

1 KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET ÅF CLASSIC BALTIC RACE 26 JUNI - 2 JULI 2014 SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS Foto: Oskar Kihlborg

2

3

4

5 Etapp 1 Stockholm Sandhamn Startlinjen i närheten av Svängen fyr endast vid ev. omstart, väderberoende

6

7

8

9 INFORMATION ÅF CLASSIC BALTIC RACE 2014 INFORMATION TÄVLINGSLEDNING Tävlingsledare Fredrik Feldreich Vice tävlingsledare Sten Edholm Seglingsledare Mats Dalunde, Micke Hollinder Mätchef Håkan Lindqvist Säkerhetsbesiktning Thomas Lindstedt, Thomas Frimanson Regattaexpedition/Resultat Karin Holmsten Anmälan/mätbrev/priser mm Lotta Ridelberg Säkerhet Sten Edholm Tävlingsläkare Christer Svensén Sjuksyster Inger Ahlberg Målgång Nils Rune Nilsson Information/PR/ Media Mats Ohlsson Protestkommitté Håkan Nordlund ordf. Hamnkapten Stockholm Johannes Palm TELEFONNUMMER Regattaexp Sandhamn Regattaexp Stockholm Hamnkontor Hamnkapten Sandhamn Hamnkapten Stockholm Press/media Säkerhetsledning HAMNPLATSER Hamnen i Stockholm är belägen på Skeppsholmen för och akter om segelfartyget af Chapman. Deltagande båtar är befriade från hamnavgifter i Stockholm under tiden 26 till 29 juni och i KSSS hamnar i Sandhamn och på Lökholmen under tiden 30 juni till 3 juli. Båt får inte förtöjas vid Lotsbryggan eller vid de privata bryggorna i västra delen av hamnen i Sandhamn. Förtöjning skall ske enligt den Förtöjningsplan som senast den 20 juni 2014 finns upplagd på Andra båtar, som tillhör tävlingsdeltagare, inklusive s.k. tenderbåtar, kan i Sandhamn endast beredas plats på Lökholmen. De ska förtöjas på plats som KSSS hamnpersonal anvisar och betala hamnavgift reducerad med 50% på ordinarie priser för ovan nämnd tid. Tenderbåtar i Stockholm hänvisas till Wasahamnens gästhamn. STARTPROCEDUR För att underlätta startförfarandet kommer båtarna att delas in i stargrupper om båtar. Grupperna startar sedan med tio minuters mellanrum, med de minsta båtarna först. Indelningen i startgrupper kommer att finnas på senast den 24 juni 2014.

10 INFORMATION ÅF CLASSIC BALTIC RACE 2014 VÄDERRAPPORTER, MEDDELANDEN, VARNINGAR Vid skepparmötet lämnas väderprognos för de närmaste dygnen. Med början lördagen den 28 juni kl kommer väderrapporter att sändas var åttonde timme via VHF. I anslutning till dessa väderrapporter kan eventuella meddelanden från tävlingsledningen eller varningar av speciell vikt för tävlingsdeltagarna komma att läsas. Se "Användningen av VHF-radio". SÄKERHETSBESIKTNING Checklista finns på Listan skall efter ifyllnad undertecknas och uppvisas för besiktningsman. Båt som inte fyller kraven kan nekas delta. Se KSR 76.1 Det är viktigt att observera att det förhållandet att en båt besiktigats inte i något hänseende begränsar det ansvar som åvilar ägaren eller dennes representant. BESÄTTNINGSLISTA Besättningslista med namn och adresser, skall ifyllas på enligt särskild anvisning. PROVNING AV VHF-TELEFONEN OCH AIS Båtarna skall prova och få sin AIS-anläggning godkänd i samband med besiktningen. Observera att när väl AIS-anläggningen blivit godkänd ska den stängas av under hamnvistelsen, då det annars försvårar kontrollen av övriga ännu icke godkända anläggningar. Kontrollera din installation och antennanslutning i förväg! Ett vanligt fel är dålig antennanslutning! Du har också möjlighet att prova VHF-telefonen genom provanrop till Stockholmradio. Denna VHF-station kommer att vara öppen under de tider då besiktningen pågår. Stationen anropas på kanal 23. Anropssignalen är Stockholmradio. Ett provanrop kan gå till så här: Starta VHF-telefonen, ställ in kanal 23 och anropa: Stockholmradio, här kallar (båtnamn, rapporteringsnummer och båtens anropssignal), förbindelseprov. Om förbindelsen fungerar svarar Stockholmradio: (Båtnamn, rapporteringsnummer och båtens anropssignal) här svarar Stockholmradio, förbindelsen utan anmärkning, klart slut. SJÖKORT Följande svenska sjökort ska finnas ombord: 61, 62, 71, 611, 613, 615, 616, 617,621,622,623,624, 731, 6144, 6171, 6172, 6141, 6142, ANSVARIG SKEPPARE På varje båt ska finnas en skeppare och en ersättare, som gentemot arrangören och seglingsnämnden representerar såväl besättningen som ägaren och ansvarar på deras vägnar för att såväl båt som utrustning är lämplig för seglingen och för besättningens förmåga att genomföra seglingen, se KSR 46.

11 INFORMATION ÅF CLASSIC BALTIC RACE 2014 REGATTAMIDDAG Regattamiddagen äger rum i Seglarrestaurangen direkt efter prisutdelningen onsdagen den 2 juli på Seglarrestaurangen Bordsreservationer kan göras via E-post till PRISER SOM INTE MOTTAGITS Vandringspriser och KSSS-priser som inte mottagits kan avhämtas på KSSS kansli senast december Om så inte sker tillfaller priserna KSSS.

12 Användningen av VHF-radio 1 ALLMÄNT VHF-radio med giltigt tillstånd utfärdat av Post & Telestyrelsen samt abonnemang hos Stockholmradio är obligatoriska. Av Post & Telestyrelsen utfärdade föreskrifter och denna instruktion ska följas. Läs även vad som står i seglingsföreskrifterna om VHF-radio. Rapporteringsnumret ska användas vid rapportering, inte segelnumret. Se punkt 5. Ditt rapporteringsnummer finns angivet i bekräftelsebrevet och på den banderoll som du får vid registreringen i Sandhamn. Om behov finns kommer meddelanden från tävlingsledningen att sändas i anslutning till väderrapporterna. Se punkt 4. 2 START OCH ÅTERKALLELSE För att underlätta start och återkallelse läses startproceduren från startfartyget på kanal 71. Du får under inga omständigheter anropa startfartyget på kanal 71. För angelägna frågor passar startfartyget kanal VÄDERRAPPORTER Stockholmradio sänder de för tävlingen speciellt utarbetade prognoserna på VHF-radions trafikkanaler enligt följande: Nacka kanal 26 Hoburg kanal 24 Torö kanal 24 Kalmar kanal 26 Norrköping kanal 64 Västervik kanal 23 Gotska Sandön kanal 65 Visby kanal 25 Fårö kanal 28 Svenska Högarna kanal 84 efter förvarning på kanal 16. Väderrapporterna läses på engelska på följande tider (sommartid): 28 juni juni juni juli juli Om kuling- och stormvarningar utfärdats eller andra varningar finns som snabbt bör meddelas tävlingsdeltagarna kommer de att läsas före väderrapporterna på följande tider: 28 juni juni juni juli juli Prognoser lämnas för följande områden: Område 1 Farvattnen norr om Gotland Område 2 Farvattnen öster om Gotland Område 3 Farvattnen väster och söder om Gotland Prognoserna gäller för 8 timmar. Senast observerad vindriktning och vindhastighet ges för Almagrundet, Landsort, Gotska Sandön, Östergarnsholme, Hoburg och Ölands norra udde. 4 MEDDELANDEN FRÅN TÄVLINGSLEDNINGEN I omedelbar anslutning till utsändningen av väderrapporterna kan, om behov föreligger, meddelanden från tävlingsledningen för ÅF Offshore Race eller varningar som speciellt berör tävlingsdeltagarna komma att sändas. 5 RAPPORTERING VID PASSAGE Rapportera enligt Seglingsföreskrifterna punkt 21 på följande kanaler. Oxdjupet: Stockholmradio på kanal 23 N:a Kanholmen fyr: Stockholmradio kanal 23 Sandhamn Stångskär fyr: Stockholmradio kanal 23 Gotska Sandön fyr: Stockholmradio kanal 65 alt.24 Specialmärket utanför Visby: Stockholmradio kanal 25 Hoburgs Rev: Stockholmradio kanal 24 Östergarn fyr: Stockholmradio kanal 25 Gotska Sandön fyr: Stockholmradio kanal 65 alt. kanal 24 Almagrundet fyr: KSSS Race Control kanal 67 Meddela: båtnamn, rapporteringsnr och rundningstid Lämna rapporterna på samma kanal som du anropar på. Invänta bekräftelse på att de uppgifter som du lämnat är rätt uppfattade av den som tar emot dina uppgifter. Exempel - Stockholmradio här kallar (båtnamn) - kom - (Båtnamn), Stockholmradio - kom - (Båtnamn) med rapporteringsnr 987 rundade Hoburgen 18:47 - kom - (Båtnamn) 987 rundningstid vid Hoburgen 18:47, Stockholmradio - klart slut 6 SÄKERHETSTJÄNSTEN Om du råkar i allvarliga svårigheter (sjönöd) eller behöver akut läkarhjälp anropa Sweden Rescue på kanal RADIOSAMTAL MELLAN BÅTAR Kanal 72 rekommenderas som båt-båt-kanal för alla kappseglande båtar. Tävlingsledningen rekommenderar att tävlingsdeltagarna anropar varandra och samtalar på denna kanal. Utnyttja VHFradions tvåkanalspassning och passa kanalerna 16 och 72. Generellt gäller att radiosamtal mellan fritidsbåtar får utväxlas på kanalerna L1, L2, 77 och 72 efter anrop på kanal 16. Viktigt att observera: Kanalerna 71 och 67 får inte användas för samtal mellan tävlande båtar.

13 Starting area in Stockholm B Areas A = Allowed for spectator boats B = Allowed for competing boats under engine operation (no sails) from K- 45 min C = Competing boats setting sails from K-20 min to K-10 min D = Competing boats from K-10 min to start K E = Competing boats after start K hrs (south of yellow buoy line) F = Allowed only for routed commercial traffic and race official boats Allowed area for spectator boats A = Orange marks 2 x 2 m Gate not to be passed later than K-20 B Gate vessel Green Buoy F F No spectator-, VIP-, tender- or mediaboats are allowed west of Fjäderholmarna Yellow buoys line every 100 m C Starting vessel F Setting sails D Final start preparations Yellow Buoy 2x2 m Starting line E The Race is on Yellow Buoy 2x2 m

14 Parade of Sails A Setting sails B Instructions Parade of Sails will only to take place in case of lack of wind, if so pennant N over pennant 1 will be set on the signal mast NLT 0900 hrs. Parade order as announced in the Starting Programme. Parade will be headed by a KSSS motor yacht Battle/Sponsorflags on forestays as well as unified crew dresses are encouraged All yachts shall monitor VHF Ch 72 (+16) for additional instructions by Chief Marshal Commercial traffic will move outside the restricted D area Timeline; 1040 hrs first starting group leaves mooring area A, sets main + foresail, speed 2 knots, distance between boats 2-3 boat lengths 1050 First boat passes between orange marks B and C 1100 First boats passes starting line, gun fires, increase to 5 knots Proceed at 5 knots to Blockhusudden, from there free speed to Sandhamn Allowed area for spectator boats C Green Buoy No spectator-, VIP-, tender- or mediaboats are allowed west of Fjäderholmarna = Orange marks 2 x 2 m D Starting line D

15 ÅF OFFSHORE RACE 2014 GOTLAND RUNT/ROUND GOTLAND BILAGA APPENDIX Alternativt startområde Sandhamn Enligt beslut av Länsstyrelsen för Stockholms län är området på ömse sidor om startlinjen avlyst för all sjötrafik söndagen den 29 juni kl. 20:30-23:00 med undantag av i ÅF Offshore Race 2014 deltagande båtar, dvs. tävlingsdeltagare och ordningsbåtar. Startlinjen kan vara kortare än figuren visar. Den kan också, beroende på vindriktningen, komma att vridas 10 à 20 grader åt ena eller andra hållet och startfartyget komma att placeras vid bojen i NO eller SV. Alternative starting area Sandhamn According to a resolution passed by the county authorities of Stockholm all sea traffic is prohibited on both sides of the starting line on Sunday June 29 th 2014 from 20:30 to 23:00 hours, with the exception of in the ÅF Offshore Race 2014 participating boats, i.e. competing boats and official boats. The starting line may be shorter than shown in the figure. It may also, due to the wind direction, be turned 10 or 20 degrees in one or the other direction and the starting vessel may be located at the NE buoy or the SW one.

16 ÅF OFFSHORE RACE 2014 GATE I SANDHAMN VID EV. OMSTART Gate som skall passeras Gate som passeras före eventuell omstart Gate which has to be passed through Gate which has to be passed through in case of restart Ev. Omstart/Restart The plastic banner with the boat s reportingnumber must be visible from Skanskobb. pennant hoisted at Skanskobb and a buoy with

17

18

19 Starting line close to Svängen light house in case of a restart depending on weather

20

21

22

23 INFORMATION ÅF CLASSIC Page 1 (3) BALTIC RACE 2014 INFORMATION RACE COMMITTEE Chairman Fredrik Feldreich Vice Chairman Sten Edholm Race Officer Mats Dalunde, Micke Hollinder Measurement Håkan Lindqvist Safety Inspection Thomas Lindstedt, Thomas Frimanson Race Office Results Karin Holmsten Entries, certificates, trophies Lotta Ridelberg Race Control Sten Edholm Medical Team Dr Christer Svensén, Inger Ahlberg Finish Nils Rune Nilsson Information/Press/Media Mats Olsson Jury Chairman Håkan Nordlund Harbour Master Stockholm Johannes PHONE NUMBERS Race Office Sandhamn Race Office Stockholm Harbor Office Sandhamn Harbour master Sandhamn Harbour Master Stockholm Press centre Race Control ; sms MOORING AND HARBOUR Mooring in Stockholm will be in the area in front of and aft of sailing ship af Chapman. Participating boats do not need to pay mooring fees from June 26 th to June 29 th in the KSSS area in Stockholm, neither in Sandhamn from June 30 st to July 3 rd. Boats may not moor at Pilots' or private landing stages in the west part of the Sandhamn harbour. Mooring in Stockholm shall be done according to the Mooring Plan announced on at the latest June 20 th Mooring of tender boats in Sandhamn are only allowed at Lökholmen. Mooring fee for the period is 50% discount on normal fees. In Stockholm no tender boats are allowed in the racing harbour close to sailing ship af Chapman. We recommend the guest harbour Vasahamnen. STARTING PROCEDURE To facilitate the starting procedure boats will be divided into starting groups with about 15 to 20 boats in each. There will be ten minutes between the starts of different groups and the smallest boats will start first. Starting groups will be announced on at the latest June 24 th 2014.

24 INFORMATION ÅF CLASSIC Page 1 (3) BALTIC RACE 2014 WEATHER REPORTS, MESSAGES, WARNINGS A weather forecast for the next coming days will be given at the Skippers' Meeting. Weather reports will be transmitted every eight hours over the VHF radio starting on Saturday June 28th at hours. In connection with the weather reports, any messages from the Race Committee or warnings of special importance for the competitors may be read. See "The use of VHF Radio". SAFETY INSPECTION Safety check list is available on After completion of the safety inspection the safety check list signed by the person in charge, shall be handed in to the race office not later than hours the day before start. Boat not fulfilling the requirements can be excluded from the race. See RRS It is important to notice that the inspection of a boat, in no way reduces the responsibility of the owner or his representative. CREW LIST Skipper or person in charge shall fill in the crew list on TESTING THE VHF RADIO AND AIS Boats will have the possibility to test the VHF radio by a radio check to the maritime radio centre Stockholmradio. The service will be available on channel 23 during the same hours as the inspection stations are open. The call sign will be Stockholmradio. Boats shall check function of VHF and AIS in connection with safety inspection in Stockholm. In order to facilitate other boats checks, notice that AIS equipment should be turned off after function check and, when moored in Stockholm, be kept in turned off mode. Testing VHF: Switch on the VHF radio; tune in channel 23 and call: Stockholmradio, this is (boat's name, reporting number and call sign), radio check. If the connection is in order the Stockholmradio will answer: (Boat's name, reporting number and call sign) this is Stockholmradio, communication OK, over and out. CHARTS The following Swedish Maritime Administration charts shall be available on board: 61, 62, 71, 611, 613, 615, 616, 617,621,622,623,624, 731, 6144, 6171, 6172, 6141, 6142, 6143.

25 INFORMATION ÅF CLASSIC Page 1 (3) BALTIC RACE 2014 PERSON IN CHARGE Every boat shall have a skipper, Person in Charge. In relation to the organising authority and the Race Committee, the skipper represents the owner and the crew and on behalf of them he is responsible for the boat and her equipment being seaworthy and adequate for the race and that the crew has the capacity to accomplish the race. See RRS 46. There shall also be a deputy person in charge assigned (OSR ). REGATTA DINNER The Regatta Party at Seglarrestaurangen in Sandhamn will take place immediately after prize giving on July 2 nd. Tickets may be ordered from the headwaiter at the Seglarrestaurangen, telephone Requests for reservations can be sent by to TROPHIES Prize winners who have not called for their trophies at the Secretariat of KSSS at the latest in December 2014 will lose the trophies.

26 The use of VHF Radio 1 INTRODUCTION Marine VHF Radiois compulsory. Existing VHF Radio Regulations and this Instruction must be followed. See also the Sailing Instructions regarding VHF Radio. The Reporting Number shall always be used when reporting, not sail no, see point 5. Your reporting number is in the letter confirming your entry and on the banner you will get in Sandhamn at registration. If needed, messages from the Race Committee will be announced in connection with the weather reports. See point 4. 2 STARTING AND RECALL In order to facilitate the starting procedure and recall VHF Radio Telephone channel 71 will be used. You are under no conditions allowed to call the Race Committee boat on channel 71. For urgent questions you may call the starting vessel on channel WEATHER FORECASTS Stockholmradio will transmit weather reports, specially issued for the race, on the following VHF traffic channels: Nacka ch 26 Hoburg ch 24 Torö ch 24 Västervik ch 23 Norrköping ch 64 Kalmar ch 26 Fårö ch 28 Visby ch 25 Gotska Sandön ch 65 Svenska Högarna ch 84 after notice on channel 16. The weather reports will be read in English at following dates and times (local summer time): 28 June June June July July If gale or storm warnings or other warnings have been issued, which ought to be transmitted to participants as soon as possible, they will be read prior to the weather reports at the following times: 28 June June June July July Forecasts will be issued for the following areas: Area 1 Waters north of Gotland Area 2 Waters east of Gotland Area 3 Waters west and south of Gotland The forecasts will be valid 8 hours. Latest observed wind directions and speeds will be announced for Almagrundet, Landsort, Gotska Sandön, Östergarnsholme, Hoburg and Ölands N udde. 5 REPORTING ROUNDING/PASSAGE Report according to Sailing Instructions 21 using following VHFchannels Oxdjupet: Stockholmradio on channel 23 N.a Kanholmen light house: Stockholmradio channel 23 Sandhamn Stångskär light house: Stockholmradio channel 23 Gotska Sandön Light house: Stockholmradio channel 65 alt. 24 Special mark outside Visby: Stockholmradio channel 25 Hoburgs rev: Stockholmradio channel 24 Östergarn Light House: Stockholmradio channel 25 Gotska Sandön Light House: Stockholmradio channel 65 or channel 24 Almagrundet light house: KSSS Race Control channel 67 Report: Yachts name, reporting number and rounding time. Report on the same channel as you are calling on. Stand by for confirmation in order to make sure that your reported data have been correctly received. Example - Stockholmradio, this is (Boat name) - over - (Boat name), this is Stockholmradio - over - (Boat name) with Reporting Number 975 has rounded Hoburgen at 11:37 hours - over - (Boat name) 975 rounding time for Hoburgen11:37 Stockholmradio - over and out 6 SAFETY SERVICE If you are in distress or if you have an urgent need of medical service, call Sweden Rescue on channel RADIO COMMUNICATIONS BETWEEN YACHTS VHF channel 72 is recommended as the yacht-to-yacht channel for all offshore racing yachts. Therefore use channel 72 for calls and exchange of messages between racing yachts. In general, radio communication between yachts is allowed on channel 77 and 72 or the Scandinavian channels L1 and L2 after call on Channel 16. If possible, monitor on channel 16 and use dual watch for channel 72 during the race. Please note: The channels 71 and 67 may not be used for radio communications between racing yachts. 4 MESSAGES FROM THE RACE COMMITTEE In direct connection with the transmitting of the weather forecasts messages from the Race Committee of the ÅF Offshore Race can be read. Make it a habit to listen to the weather reports!

27 Regattafest onsdag den 2 juli Förrätt: Rökt sik på dinkelbröd med kumminfärskost och citronpicklad gurka Varmrätt: Grillad flankstek med sötpotatiscremé, sockerbakad citron och svartvinbärssås Kaffe och hård kaka Champagne 1 öl & 1 glas vin Kaffe Kuvertpris: 600:- per pers. Klädsel: Ledig Biljetter till regattafesten bokas på Regatta party wednesday july 2th Starter: Smoked whitefish on spelled bread with traditional accompaniments Main course: Grilled flank with jams, sugar baked lemon and blackcurrant sauce Coffee and cookies Champagne 1 beer & 1 glas of wine Coffee Price: sek 600 per person Dress code: Casual Reservation for tickets to the regatta party: Saltsjöbadens Tryckeri

www.eastswedenrally.se

www.eastswedenrally.se Inbjudan och tilläggsregler East Sweden Rally 4-5 Sept 2015 Linköping East Sweden Rally counts for: The Swedish Rally Championship (SM), the Swedish Junior Rally Championship (JSM), North European Zone

Läs mer

Rally Guide 2 South Swedish Rally 2009. English page 1 Svenska sidan 24 Appendices page 47 Bilagor sidan 47

Rally Guide 2 South Swedish Rally 2009. English page 1 Svenska sidan 24 Appendices page 47 Bilagor sidan 47 English page 1 Svenska sidan 24 Appendices page 47 Bilagor sidan 47 0 Index Rally Guide 2 1. Introduction and Welcome 2 2. Contact details 3 3. Program and critical deadlines 4 4. Entry details 6 5. Service

Läs mer

Q2: Om jag får problem med min(a) biljett(er) eller med att köpa biljetter; vem ska jag då kontakta?

Q2: Om jag får problem med min(a) biljett(er) eller med att köpa biljetter; vem ska jag då kontakta? FREQUENTLY ASKED QUESTIONS SWEDISH & ENGLISH UEFA WOMEN S EURO 2013 Q1: Var kommer UEFA Dam-EM 2013 att spelas? A1: UEFA Dam-EM 2013 kommer att spelas på följande sju (7) arenor; Gamla Ullevi Göteborg

Läs mer

Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24

Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24 Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24 Table of content Page 2 5 Swedish version Page 6 10 English version SignGuard Europe AB (556633-0220) Stockholm, Sweden Drottninggatan

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Innehåll - Contents Välkommen till VätterHem - Welcome to VätterHem Sidan/page no Studentreceptionen/ The Student Reception

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Folkbåtsnytt NYHETSBREV FRÅN SVENSKA FOLKBÅTSFÖRBUNDET, SFF NO 1/MARS 2012. Foto: Christian Falk

Folkbåtsnytt NYHETSBREV FRÅN SVENSKA FOLKBÅTSFÖRBUNDET, SFF NO 1/MARS 2012. Foto: Christian Falk Folkbåtsnytt NYHETSBREV FRÅN SVENSKA FOLKBÅTSFÖRBUNDET, SFF NO 1/MARS 2012 1 Foto: Christian Falk ORDFÖRANDESPALTEN När jag tittar ut genom förstret är det snö och minusgrader. Det är inte så lätt att

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

ESSA STOCKHOLM/ARLANDA

ESSA STOCKHOLM/ARLANDA AIP SVERIGE/SWEDEN 06 FEB 2014 AD 2 ESSA 1-1 AD 2 AERODROMES ESSA 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESSA STOCKHOLM/ARLANDA ESSA 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates

Läs mer

Digital TV Box STC-Zi3219C

Digital TV Box STC-Zi3219C Bruksanvisning User Guide Digital TV Box STC-Zi3219C Powered by Zenterio v10 STC-Zi3219C User Guide Swe-Eng.indd 1 7/20/2011 11:43:55 AM Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173 edge/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Välkommen! klicka här. Welcome! click here

Välkommen! klicka här. Welcome! click here Välkommen! Här hittar du all information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din Let s deal-kampanj. Vi går igenom nödvändiga förberedelser, kodrapportering, kampanjresultatet och hur du

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Överenskommelse (Memorandum of Understanding) om transport av förpackat farligt gods på ro-ro fartyg i Östersjön

Överenskommelse (Memorandum of Understanding) om transport av förpackat farligt gods på ro-ro fartyg i Östersjön Föreskrift 1 (1) TRAFI/28918/03.04.01.00/2014 Utfärdad: 12.12.2014 Träder i kraft: 1.1.2015 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om transport av farliga ämnen (719/1994), 24 2 mom. Genomförd EU-lagstiftning:

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER TERMS AND CONDITIONS FOR WARRANTS IN RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) REGARDING B-SHARES 1 DEFINITIONER / DEFINITIONS I föreliggande

Läs mer

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any)

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any) Form DT-Company United Kingdom income tax relief at source and repayment For use by a COMPANY or OTHER CONCERN resident in a country with which the United Kingdom has a Double Taxation Convention that

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Se översikt på sidan fyra hur larmets menyträd ser ut och tag även fram huvudmanualen samt manualen för resp. sensor/tillbehör. För att bläddra i menyn

Läs mer

Report and proposals of the nomination committee of Auriant Mining AB (publ)

Report and proposals of the nomination committee of Auriant Mining AB (publ) Appendix 2 Board of directors of Auriant Mining AB, reg. no. 556659-4833 (the Company ) proposal on allocation on allocation of profit/loss for 2014 (item 8b in the notice) The board of directors and the

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

BOENDE STUDENT HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE

BOENDE STUDENT HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE STUDENT BOENDE HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE 02 innehåll 03 VÄLKOMMEN 04 LÄGENHETSSTORLEKAR 05 HÄR FINNS VÅRA STUDENTBOSTÄDER 06 DITT BOENDE HOS OSS 08 GEMENSAMMA UTRYMMEN 10 TA HAND OM LÄGENHET OCH GRANNAR

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

STANDARD EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION

STANDARD EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Ferratum Bank Ltd. Organisationsnummer: C 56251 Adress: Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551

Läs mer