SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS"

Transkript

1 KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET ÅF CLASSIC BALTIC RACE 26 JUNI - 2 JULI 2014 SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS Foto: Oskar Kihlborg

2

3

4

5 Etapp 1 Stockholm Sandhamn Startlinjen i närheten av Svängen fyr endast vid ev. omstart, väderberoende

6

7

8

9 INFORMATION ÅF CLASSIC BALTIC RACE 2014 INFORMATION TÄVLINGSLEDNING Tävlingsledare Fredrik Feldreich Vice tävlingsledare Sten Edholm Seglingsledare Mats Dalunde, Micke Hollinder Mätchef Håkan Lindqvist Säkerhetsbesiktning Thomas Lindstedt, Thomas Frimanson Regattaexpedition/Resultat Karin Holmsten Anmälan/mätbrev/priser mm Lotta Ridelberg Säkerhet Sten Edholm Tävlingsläkare Christer Svensén Sjuksyster Inger Ahlberg Målgång Nils Rune Nilsson Information/PR/ Media Mats Ohlsson Protestkommitté Håkan Nordlund ordf. Hamnkapten Stockholm Johannes Palm TELEFONNUMMER Regattaexp Sandhamn Regattaexp Stockholm Hamnkontor Hamnkapten Sandhamn Hamnkapten Stockholm Press/media Säkerhetsledning HAMNPLATSER Hamnen i Stockholm är belägen på Skeppsholmen för och akter om segelfartyget af Chapman. Deltagande båtar är befriade från hamnavgifter i Stockholm under tiden 26 till 29 juni och i KSSS hamnar i Sandhamn och på Lökholmen under tiden 30 juni till 3 juli. Båt får inte förtöjas vid Lotsbryggan eller vid de privata bryggorna i västra delen av hamnen i Sandhamn. Förtöjning skall ske enligt den Förtöjningsplan som senast den 20 juni 2014 finns upplagd på Andra båtar, som tillhör tävlingsdeltagare, inklusive s.k. tenderbåtar, kan i Sandhamn endast beredas plats på Lökholmen. De ska förtöjas på plats som KSSS hamnpersonal anvisar och betala hamnavgift reducerad med 50% på ordinarie priser för ovan nämnd tid. Tenderbåtar i Stockholm hänvisas till Wasahamnens gästhamn. STARTPROCEDUR För att underlätta startförfarandet kommer båtarna att delas in i stargrupper om båtar. Grupperna startar sedan med tio minuters mellanrum, med de minsta båtarna först. Indelningen i startgrupper kommer att finnas på senast den 24 juni 2014.

10 INFORMATION ÅF CLASSIC BALTIC RACE 2014 VÄDERRAPPORTER, MEDDELANDEN, VARNINGAR Vid skepparmötet lämnas väderprognos för de närmaste dygnen. Med början lördagen den 28 juni kl kommer väderrapporter att sändas var åttonde timme via VHF. I anslutning till dessa väderrapporter kan eventuella meddelanden från tävlingsledningen eller varningar av speciell vikt för tävlingsdeltagarna komma att läsas. Se "Användningen av VHF-radio". SÄKERHETSBESIKTNING Checklista finns på Listan skall efter ifyllnad undertecknas och uppvisas för besiktningsman. Båt som inte fyller kraven kan nekas delta. Se KSR 76.1 Det är viktigt att observera att det förhållandet att en båt besiktigats inte i något hänseende begränsar det ansvar som åvilar ägaren eller dennes representant. BESÄTTNINGSLISTA Besättningslista med namn och adresser, skall ifyllas på enligt särskild anvisning. PROVNING AV VHF-TELEFONEN OCH AIS Båtarna skall prova och få sin AIS-anläggning godkänd i samband med besiktningen. Observera att när väl AIS-anläggningen blivit godkänd ska den stängas av under hamnvistelsen, då det annars försvårar kontrollen av övriga ännu icke godkända anläggningar. Kontrollera din installation och antennanslutning i förväg! Ett vanligt fel är dålig antennanslutning! Du har också möjlighet att prova VHF-telefonen genom provanrop till Stockholmradio. Denna VHF-station kommer att vara öppen under de tider då besiktningen pågår. Stationen anropas på kanal 23. Anropssignalen är Stockholmradio. Ett provanrop kan gå till så här: Starta VHF-telefonen, ställ in kanal 23 och anropa: Stockholmradio, här kallar (båtnamn, rapporteringsnummer och båtens anropssignal), förbindelseprov. Om förbindelsen fungerar svarar Stockholmradio: (Båtnamn, rapporteringsnummer och båtens anropssignal) här svarar Stockholmradio, förbindelsen utan anmärkning, klart slut. SJÖKORT Följande svenska sjökort ska finnas ombord: 61, 62, 71, 611, 613, 615, 616, 617,621,622,623,624, 731, 6144, 6171, 6172, 6141, 6142, ANSVARIG SKEPPARE På varje båt ska finnas en skeppare och en ersättare, som gentemot arrangören och seglingsnämnden representerar såväl besättningen som ägaren och ansvarar på deras vägnar för att såväl båt som utrustning är lämplig för seglingen och för besättningens förmåga att genomföra seglingen, se KSR 46.

11 INFORMATION ÅF CLASSIC BALTIC RACE 2014 REGATTAMIDDAG Regattamiddagen äger rum i Seglarrestaurangen direkt efter prisutdelningen onsdagen den 2 juli på Seglarrestaurangen Bordsreservationer kan göras via E-post till PRISER SOM INTE MOTTAGITS Vandringspriser och KSSS-priser som inte mottagits kan avhämtas på KSSS kansli senast december Om så inte sker tillfaller priserna KSSS.

12 Användningen av VHF-radio 1 ALLMÄNT VHF-radio med giltigt tillstånd utfärdat av Post & Telestyrelsen samt abonnemang hos Stockholmradio är obligatoriska. Av Post & Telestyrelsen utfärdade föreskrifter och denna instruktion ska följas. Läs även vad som står i seglingsföreskrifterna om VHF-radio. Rapporteringsnumret ska användas vid rapportering, inte segelnumret. Se punkt 5. Ditt rapporteringsnummer finns angivet i bekräftelsebrevet och på den banderoll som du får vid registreringen i Sandhamn. Om behov finns kommer meddelanden från tävlingsledningen att sändas i anslutning till väderrapporterna. Se punkt 4. 2 START OCH ÅTERKALLELSE För att underlätta start och återkallelse läses startproceduren från startfartyget på kanal 71. Du får under inga omständigheter anropa startfartyget på kanal 71. För angelägna frågor passar startfartyget kanal VÄDERRAPPORTER Stockholmradio sänder de för tävlingen speciellt utarbetade prognoserna på VHF-radions trafikkanaler enligt följande: Nacka kanal 26 Hoburg kanal 24 Torö kanal 24 Kalmar kanal 26 Norrköping kanal 64 Västervik kanal 23 Gotska Sandön kanal 65 Visby kanal 25 Fårö kanal 28 Svenska Högarna kanal 84 efter förvarning på kanal 16. Väderrapporterna läses på engelska på följande tider (sommartid): 28 juni juni juni juli juli Om kuling- och stormvarningar utfärdats eller andra varningar finns som snabbt bör meddelas tävlingsdeltagarna kommer de att läsas före väderrapporterna på följande tider: 28 juni juni juni juli juli Prognoser lämnas för följande områden: Område 1 Farvattnen norr om Gotland Område 2 Farvattnen öster om Gotland Område 3 Farvattnen väster och söder om Gotland Prognoserna gäller för 8 timmar. Senast observerad vindriktning och vindhastighet ges för Almagrundet, Landsort, Gotska Sandön, Östergarnsholme, Hoburg och Ölands norra udde. 4 MEDDELANDEN FRÅN TÄVLINGSLEDNINGEN I omedelbar anslutning till utsändningen av väderrapporterna kan, om behov föreligger, meddelanden från tävlingsledningen för ÅF Offshore Race eller varningar som speciellt berör tävlingsdeltagarna komma att sändas. 5 RAPPORTERING VID PASSAGE Rapportera enligt Seglingsföreskrifterna punkt 21 på följande kanaler. Oxdjupet: Stockholmradio på kanal 23 N:a Kanholmen fyr: Stockholmradio kanal 23 Sandhamn Stångskär fyr: Stockholmradio kanal 23 Gotska Sandön fyr: Stockholmradio kanal 65 alt.24 Specialmärket utanför Visby: Stockholmradio kanal 25 Hoburgs Rev: Stockholmradio kanal 24 Östergarn fyr: Stockholmradio kanal 25 Gotska Sandön fyr: Stockholmradio kanal 65 alt. kanal 24 Almagrundet fyr: KSSS Race Control kanal 67 Meddela: båtnamn, rapporteringsnr och rundningstid Lämna rapporterna på samma kanal som du anropar på. Invänta bekräftelse på att de uppgifter som du lämnat är rätt uppfattade av den som tar emot dina uppgifter. Exempel - Stockholmradio här kallar (båtnamn) - kom - (Båtnamn), Stockholmradio - kom - (Båtnamn) med rapporteringsnr 987 rundade Hoburgen 18:47 - kom - (Båtnamn) 987 rundningstid vid Hoburgen 18:47, Stockholmradio - klart slut 6 SÄKERHETSTJÄNSTEN Om du råkar i allvarliga svårigheter (sjönöd) eller behöver akut läkarhjälp anropa Sweden Rescue på kanal RADIOSAMTAL MELLAN BÅTAR Kanal 72 rekommenderas som båt-båt-kanal för alla kappseglande båtar. Tävlingsledningen rekommenderar att tävlingsdeltagarna anropar varandra och samtalar på denna kanal. Utnyttja VHFradions tvåkanalspassning och passa kanalerna 16 och 72. Generellt gäller att radiosamtal mellan fritidsbåtar får utväxlas på kanalerna L1, L2, 77 och 72 efter anrop på kanal 16. Viktigt att observera: Kanalerna 71 och 67 får inte användas för samtal mellan tävlande båtar.

13 Starting area in Stockholm B Areas A = Allowed for spectator boats B = Allowed for competing boats under engine operation (no sails) from K- 45 min C = Competing boats setting sails from K-20 min to K-10 min D = Competing boats from K-10 min to start K E = Competing boats after start K hrs (south of yellow buoy line) F = Allowed only for routed commercial traffic and race official boats Allowed area for spectator boats A = Orange marks 2 x 2 m Gate not to be passed later than K-20 B Gate vessel Green Buoy F F No spectator-, VIP-, tender- or mediaboats are allowed west of Fjäderholmarna Yellow buoys line every 100 m C Starting vessel F Setting sails D Final start preparations Yellow Buoy 2x2 m Starting line E The Race is on Yellow Buoy 2x2 m

14 Parade of Sails A Setting sails B Instructions Parade of Sails will only to take place in case of lack of wind, if so pennant N over pennant 1 will be set on the signal mast NLT 0900 hrs. Parade order as announced in the Starting Programme. Parade will be headed by a KSSS motor yacht Battle/Sponsorflags on forestays as well as unified crew dresses are encouraged All yachts shall monitor VHF Ch 72 (+16) for additional instructions by Chief Marshal Commercial traffic will move outside the restricted D area Timeline; 1040 hrs first starting group leaves mooring area A, sets main + foresail, speed 2 knots, distance between boats 2-3 boat lengths 1050 First boat passes between orange marks B and C 1100 First boats passes starting line, gun fires, increase to 5 knots Proceed at 5 knots to Blockhusudden, from there free speed to Sandhamn Allowed area for spectator boats C Green Buoy No spectator-, VIP-, tender- or mediaboats are allowed west of Fjäderholmarna = Orange marks 2 x 2 m D Starting line D

15 ÅF OFFSHORE RACE 2014 GOTLAND RUNT/ROUND GOTLAND BILAGA APPENDIX Alternativt startområde Sandhamn Enligt beslut av Länsstyrelsen för Stockholms län är området på ömse sidor om startlinjen avlyst för all sjötrafik söndagen den 29 juni kl. 20:30-23:00 med undantag av i ÅF Offshore Race 2014 deltagande båtar, dvs. tävlingsdeltagare och ordningsbåtar. Startlinjen kan vara kortare än figuren visar. Den kan också, beroende på vindriktningen, komma att vridas 10 à 20 grader åt ena eller andra hållet och startfartyget komma att placeras vid bojen i NO eller SV. Alternative starting area Sandhamn According to a resolution passed by the county authorities of Stockholm all sea traffic is prohibited on both sides of the starting line on Sunday June 29 th 2014 from 20:30 to 23:00 hours, with the exception of in the ÅF Offshore Race 2014 participating boats, i.e. competing boats and official boats. The starting line may be shorter than shown in the figure. It may also, due to the wind direction, be turned 10 or 20 degrees in one or the other direction and the starting vessel may be located at the NE buoy or the SW one.

16 ÅF OFFSHORE RACE 2014 GATE I SANDHAMN VID EV. OMSTART Gate som skall passeras Gate som passeras före eventuell omstart Gate which has to be passed through Gate which has to be passed through in case of restart Ev. Omstart/Restart The plastic banner with the boat s reportingnumber must be visible from Skanskobb. pennant hoisted at Skanskobb and a buoy with

17

18

19 Starting line close to Svängen light house in case of a restart depending on weather

20

21

22

23 INFORMATION ÅF CLASSIC Page 1 (3) BALTIC RACE 2014 INFORMATION RACE COMMITTEE Chairman Fredrik Feldreich Vice Chairman Sten Edholm Race Officer Mats Dalunde, Micke Hollinder Measurement Håkan Lindqvist Safety Inspection Thomas Lindstedt, Thomas Frimanson Race Office Results Karin Holmsten Entries, certificates, trophies Lotta Ridelberg Race Control Sten Edholm Medical Team Dr Christer Svensén, Inger Ahlberg Finish Nils Rune Nilsson Information/Press/Media Mats Olsson Jury Chairman Håkan Nordlund Harbour Master Stockholm Johannes PHONE NUMBERS Race Office Sandhamn Race Office Stockholm Harbor Office Sandhamn Harbour master Sandhamn Harbour Master Stockholm Press centre Race Control ; sms MOORING AND HARBOUR Mooring in Stockholm will be in the area in front of and aft of sailing ship af Chapman. Participating boats do not need to pay mooring fees from June 26 th to June 29 th in the KSSS area in Stockholm, neither in Sandhamn from June 30 st to July 3 rd. Boats may not moor at Pilots' or private landing stages in the west part of the Sandhamn harbour. Mooring in Stockholm shall be done according to the Mooring Plan announced on at the latest June 20 th Mooring of tender boats in Sandhamn are only allowed at Lökholmen. Mooring fee for the period is 50% discount on normal fees. In Stockholm no tender boats are allowed in the racing harbour close to sailing ship af Chapman. We recommend the guest harbour Vasahamnen. STARTING PROCEDURE To facilitate the starting procedure boats will be divided into starting groups with about 15 to 20 boats in each. There will be ten minutes between the starts of different groups and the smallest boats will start first. Starting groups will be announced on at the latest June 24 th 2014.

24 INFORMATION ÅF CLASSIC Page 1 (3) BALTIC RACE 2014 WEATHER REPORTS, MESSAGES, WARNINGS A weather forecast for the next coming days will be given at the Skippers' Meeting. Weather reports will be transmitted every eight hours over the VHF radio starting on Saturday June 28th at hours. In connection with the weather reports, any messages from the Race Committee or warnings of special importance for the competitors may be read. See "The use of VHF Radio". SAFETY INSPECTION Safety check list is available on After completion of the safety inspection the safety check list signed by the person in charge, shall be handed in to the race office not later than hours the day before start. Boat not fulfilling the requirements can be excluded from the race. See RRS It is important to notice that the inspection of a boat, in no way reduces the responsibility of the owner or his representative. CREW LIST Skipper or person in charge shall fill in the crew list on TESTING THE VHF RADIO AND AIS Boats will have the possibility to test the VHF radio by a radio check to the maritime radio centre Stockholmradio. The service will be available on channel 23 during the same hours as the inspection stations are open. The call sign will be Stockholmradio. Boats shall check function of VHF and AIS in connection with safety inspection in Stockholm. In order to facilitate other boats checks, notice that AIS equipment should be turned off after function check and, when moored in Stockholm, be kept in turned off mode. Testing VHF: Switch on the VHF radio; tune in channel 23 and call: Stockholmradio, this is (boat's name, reporting number and call sign), radio check. If the connection is in order the Stockholmradio will answer: (Boat's name, reporting number and call sign) this is Stockholmradio, communication OK, over and out. CHARTS The following Swedish Maritime Administration charts shall be available on board: 61, 62, 71, 611, 613, 615, 616, 617,621,622,623,624, 731, 6144, 6171, 6172, 6141, 6142, 6143.

25 INFORMATION ÅF CLASSIC Page 1 (3) BALTIC RACE 2014 PERSON IN CHARGE Every boat shall have a skipper, Person in Charge. In relation to the organising authority and the Race Committee, the skipper represents the owner and the crew and on behalf of them he is responsible for the boat and her equipment being seaworthy and adequate for the race and that the crew has the capacity to accomplish the race. See RRS 46. There shall also be a deputy person in charge assigned (OSR ). REGATTA DINNER The Regatta Party at Seglarrestaurangen in Sandhamn will take place immediately after prize giving on July 2 nd. Tickets may be ordered from the headwaiter at the Seglarrestaurangen, telephone Requests for reservations can be sent by to TROPHIES Prize winners who have not called for their trophies at the Secretariat of KSSS at the latest in December 2014 will lose the trophies.

26 The use of VHF Radio 1 INTRODUCTION Marine VHF Radiois compulsory. Existing VHF Radio Regulations and this Instruction must be followed. See also the Sailing Instructions regarding VHF Radio. The Reporting Number shall always be used when reporting, not sail no, see point 5. Your reporting number is in the letter confirming your entry and on the banner you will get in Sandhamn at registration. If needed, messages from the Race Committee will be announced in connection with the weather reports. See point 4. 2 STARTING AND RECALL In order to facilitate the starting procedure and recall VHF Radio Telephone channel 71 will be used. You are under no conditions allowed to call the Race Committee boat on channel 71. For urgent questions you may call the starting vessel on channel WEATHER FORECASTS Stockholmradio will transmit weather reports, specially issued for the race, on the following VHF traffic channels: Nacka ch 26 Hoburg ch 24 Torö ch 24 Västervik ch 23 Norrköping ch 64 Kalmar ch 26 Fårö ch 28 Visby ch 25 Gotska Sandön ch 65 Svenska Högarna ch 84 after notice on channel 16. The weather reports will be read in English at following dates and times (local summer time): 28 June June June July July If gale or storm warnings or other warnings have been issued, which ought to be transmitted to participants as soon as possible, they will be read prior to the weather reports at the following times: 28 June June June July July Forecasts will be issued for the following areas: Area 1 Waters north of Gotland Area 2 Waters east of Gotland Area 3 Waters west and south of Gotland The forecasts will be valid 8 hours. Latest observed wind directions and speeds will be announced for Almagrundet, Landsort, Gotska Sandön, Östergarnsholme, Hoburg and Ölands N udde. 5 REPORTING ROUNDING/PASSAGE Report according to Sailing Instructions 21 using following VHFchannels Oxdjupet: Stockholmradio on channel 23 N.a Kanholmen light house: Stockholmradio channel 23 Sandhamn Stångskär light house: Stockholmradio channel 23 Gotska Sandön Light house: Stockholmradio channel 65 alt. 24 Special mark outside Visby: Stockholmradio channel 25 Hoburgs rev: Stockholmradio channel 24 Östergarn Light House: Stockholmradio channel 25 Gotska Sandön Light House: Stockholmradio channel 65 or channel 24 Almagrundet light house: KSSS Race Control channel 67 Report: Yachts name, reporting number and rounding time. Report on the same channel as you are calling on. Stand by for confirmation in order to make sure that your reported data have been correctly received. Example - Stockholmradio, this is (Boat name) - over - (Boat name), this is Stockholmradio - over - (Boat name) with Reporting Number 975 has rounded Hoburgen at 11:37 hours - over - (Boat name) 975 rounding time for Hoburgen11:37 Stockholmradio - over and out 6 SAFETY SERVICE If you are in distress or if you have an urgent need of medical service, call Sweden Rescue on channel RADIO COMMUNICATIONS BETWEEN YACHTS VHF channel 72 is recommended as the yacht-to-yacht channel for all offshore racing yachts. Therefore use channel 72 for calls and exchange of messages between racing yachts. In general, radio communication between yachts is allowed on channel 77 and 72 or the Scandinavian channels L1 and L2 after call on Channel 16. If possible, monitor on channel 16 and use dual watch for channel 72 during the race. Please note: The channels 71 and 67 may not be used for radio communications between racing yachts. 4 MESSAGES FROM THE RACE COMMITTEE In direct connection with the transmitting of the weather forecasts messages from the Race Committee of the ÅF Offshore Race can be read. Make it a habit to listen to the weather reports!

27 Regattafest onsdag den 2 juli Förrätt: Rökt sik på dinkelbröd med kumminfärskost och citronpicklad gurka Varmrätt: Grillad flankstek med sötpotatiscremé, sockerbakad citron och svartvinbärssås Kaffe och hård kaka Champagne 1 öl & 1 glas vin Kaffe Kuvertpris: 600:- per pers. Klädsel: Ledig Biljetter till regattafesten bokas på Regatta party wednesday july 2th Starter: Smoked whitefish on spelled bread with traditional accompaniments Main course: Grilled flank with jams, sugar baked lemon and blackcurrant sauce Coffee and cookies Champagne 1 beer & 1 glas of wine Coffee Price: sek 600 per person Dress code: Casual Reservation for tickets to the regatta party: Saltsjöbadens Tryckeri

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET ÅF INSHORE RACE STOCKHOLM - SANDHAMN 28 JUNI 2014 SEGLINGS- FÖRESKRIFTER Foto: Oskar Kihlborg INFORMATION ÅF INSHORE RACE Sid 1 (2) 2014 INFORMATION TÄVLINGSLEDNING Tävlingsledare

Läs mer

För sjöfartsyrkestrafik

För sjöfartsyrkestrafik För sjöfartsyrkestrafik Orientering om vissa restriktioner i Stockholms farvatten under ÅF Offshore Race 2013 1. Bakgrund ÅF Offshore Race arrangeras av KSSS och Stockholms Hamnar under torsdag 27 juni

Läs mer

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET ÅF CLASSIC BALTIC RACE 28 JUNI - 4 JULI 2012 SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS Foto: Malcolm Hanes ÅF Offshore Race 350Nm ÅF Classic 207 Nm ÅF CLASSIC BALTIC RACE

Läs mer

För sjöfartsyrkestrafik

För sjöfartsyrkestrafik För sjöfartsyrkestrafik Orientering om vissa restriktioner i Stockholms farvatten under ÅF Offshore Race 2014 1. Bakgrund ÅF Offshore Race arrangeras av KSSS och Stockholms Hamnar under torsdag 26 juni

Läs mer

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET ÅF OFFSHORE RACE STOCKHOLM-GOTLAND RUNT 28 JUNI - 4 JULI 2012 SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS Foto: Malcolm Hanes ÅF Offshore Race 350Nm ÅF Classic 207 Nm ÅF

Läs mer

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS Inbjudan Tävling: ÅF Inshore Race 2015 SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Datum: 27 juni 2015. Arrangör: Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Nautiska Sandhamn Open ORCI och SRS 2015

Nautiska Sandhamn Open ORCI och SRS 2015 Vers 2015-06-02 Kungl Svenska Segel Sällskapet Seglingsföreskrifter Nautiska Sandhamn Open ORCI och SRS 2015 5-7 juni Sandhamn N 59º17,3 O 18º55,3 Tävling: Klasser: Sandhamn Open ORC International med

Läs mer

För sjöfartsyrkestrafik

För sjöfartsyrkestrafik För sjöfartsyrkestrafik Orientering om vissa restriktioner i Stockholms farvatten under ÅF Offshore Race 2015 1. Bakgrund ÅF Offshore Race arrangeras av KSSS och Stockholms Hamnar under torsdag 25 juni

Läs mer

Preliminär Inbjudan (Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se)

Preliminär Inbjudan (Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se) Nautiska Sandhamn Open Hav 2015 1 (5) Preliminär Inbjudan (Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se) Tävling: Nautiska Sandhamn Open HAV Klasser: ORC International med GPH högst 675,0.

Läs mer

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL. 56:e INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL. 56:e INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL 56:e INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN I CASTING 2016 www.casting.se - officiell webbplats för Svenska

Läs mer

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015 Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup Idre Fjäll 4-6 December 2015 Agenda Introduction of the OC, the Jury and SSA Timetable Weather Forecast/Course Preparation and Grooming Entries and draw

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

ÅF Inshore Race 2015. 27 juni 2015

ÅF Inshore Race 2015. 27 juni 2015 ÅF Inshore Race 2015 27 juni 2015 Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS Seglingsföreskrifter ÅF Inshore Race Classic är öppen för SRS enligt gällande SRS tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. 1. Regler

Läs mer

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18 F18-förbundets årsmöte Lars Linder 1 Agenda 1.Val av justeringsman att justera årets protokoll 2.Val av två rösträknare 3.Fråga ang. mötets behöriga utlysande 4.Val av mötets ordförande och sekreterare

Läs mer

PRELIMINÄR INBJUDAN (Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på

PRELIMINÄR INBJUDAN (Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på PRELIMINÄR INBJUDAN (Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se) Tävling: Klasser: Datum: ÅF Offshore Classic Baltic Race 2014 arrangeras av Kungl Svenska Segel Sällskapet (KSSS). Classic

Läs mer

ÅF Offshore Race Classic 2015. 25 juni 2 juli 2015

ÅF Offshore Race Classic 2015. 25 juni 2 juli 2015 ÅF Offshore Race Classic 2015 25 juni 2 juli 2015 Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS Seglingsföreskrifter inkl. Ändring 2 ÅF Offshore Race Classic är öppen för Classic yachts i SRS enligt gällande

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

ÅF Inshore Race juli 2016

ÅF Inshore Race juli 2016 ÅF Inshore Race 2016 2 juli 2016 Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS Seglingsföreskrifter ÅF Inshore Race är öppen för SRS enligt gällande SRS tabell 2016 eller SRS mätbrev 2016. 1. Regler 1.1 (a) Tävlingen

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL 52:A INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL 52:A INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL 52:A INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN I CASTING 2012 www.casting.se - officiell webbplats för Svenska

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL. 55:e INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL. 55:e INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL 55:e INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN I CASTING 2015 www.casting.se - officiell webbplats för Svenska

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

SRS-tal lägst 1,040 och högst 1,600. Double handed enligt gällande SRS tabell 2015 eller SRS mätbrev

SRS-tal lägst 1,040 och högst 1,600. Double handed enligt gällande SRS tabell 2015 eller SRS mätbrev Inbjudan Tävling: ÅF Offshore Race 2015 ORC International med General Purpose Handicap (GPH) högst 675,0 Big Boat klass ORC International med GPH mindre än 500 SRS enligt gällande SRS tabell 2015 eller

Läs mer

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL 50:E INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL 50:E INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL 50:E INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN I CASTING 2010 www.casting.se - officiell webbplats för Svenska

Läs mer

1.3 Mätsystemen International Measurement System (IMS) och ORC Rating Systems gäller för ORC International. SRS-regeln gäller för SRS-klasser.

1.3 Mätsystemen International Measurement System (IMS) och ORC Rating Systems gäller för ORC International. SRS-regeln gäller för SRS-klasser. KSSS-SEGLINGSFÖRESKRIFTER Sid 1 (7) Eventuella ändringar publiceras på www.ksss.se ÅF Offshore Race är öppen för följande klasser: ORC International med General Purpose Handicap (GPH) högst 675,0. Big

Läs mer

Instruktioner för Service / Instructions for Service

Instruktioner för Service / Instructions for Service Allmän Serviceinformation Varje deltagare har fått tilldelat 6 x 10m serviceplats på Rocklunda. För de som beställt extra utrymme framgår ytan av skissen över serviceområdet. Endast servicefordon som har

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu Jukka Salo Slfu 1 Tillämpning för taxning av luftfartyg för innehavare av Del-66 certifikat. Blir en Tillämpning Ges ut som MFL 2 CAT.GEN.MPA.125, NCO.GEN.115 Taxiing of aeroplanes An aeroplane shall only

Läs mer

Welcome to Östersund and Scandic Cup, FIS race dec 2011th

Welcome to Östersund and Scandic Cup, FIS race dec 2011th Welcome to Östersund and Scandic Cup, FIS race 10-11 dec 2011th AGENDA Introduction of the OC and the Jury Event Program Venue Overview Timetable Weather Forecast Entries and draw Stadium Courses Ski testing

Läs mer

Instruktioner för Service / Instructions for Service

Instruktioner för Service / Instructions for Service Allmän Serviceinformation Service är endast tillåtet där det är angivet i Roadbooken. Service på andra ställen medför uteslutning. På etapp 1 är det endast tillåtet att ta med släp till Norberg, serviceplatsen

Läs mer

Instruktioner för Service / Instructions for Service

Instruktioner för Service / Instructions for Service Allmän Serviceinformation Varje deltagare har fått tilldelat 6 x 10m serviceplats i Vimmerby. För de som beställt extra utrymme framgår ytan av skissen över serviceområdet. Endast servicefordon som har

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

WindPRO version 2.7.448 feb 2010. SHADOW - Main Result. Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3. Assumptions for shadow calculations. Shadow receptor-input

WindPRO version 2.7.448 feb 2010. SHADOW - Main Result. Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3. Assumptions for shadow calculations. Shadow receptor-input SHADOW - Main Result Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look

Läs mer

Tävling: Apply Emtunga Marstrand Cup 2016 för Melges 24 och J-70

Tävling: Apply Emtunga Marstrand Cup 2016 för Melges 24 och J-70 Inbjudan (NoR) Tävling: Apply Emtunga Marstrand Cup 2016 för Melges 24 och J-70 Datum: 18 19 juni 2016 Arrangör: Marstrands Segelsällskap 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Sandhamn Open HAV 2013 med SM i ORC International

Sandhamn Open HAV 2013 med SM i ORC International Kungl Svenska Segel Sällskapet Seglingsföreskrift Sandhamn Open HAV 2013 med SM i ORC International 6-9 juni Sandhamn N 59º17,3 O 18º55,3 Tävling: Sandhamn Open Hav med SM i ORC International Klasser:

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11

PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11 PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11 TV-sändning: TV Tävlingsexp. Race Office Tävlingen kommer sändas direkt i TV4 och Eurosport. The race will be broadcasted in national

Läs mer

Swedish Championship 2010 and COPS CUP XVIII. Kallebäck Göteborg 2010-08-21--22 LEVEL III

Swedish Championship 2010 and COPS CUP XVIII. Kallebäck Göteborg 2010-08-21--22 LEVEL III Swedish Championship 2010 and COPS CUP XVIII Kallebäck Göteborg 2010-08-21--22 LEVEL III Cops Cup XVIII, Level III 21-22:e Augusti 2010 VÄLKOMMEN WELCOME TILL/TO SM 2010 LEVEL III TID: / Date: Start kl.

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Hovås Yacht Club. Notice of Race. 1.1 The event will be governed by the rules as defined in the Racing Rules of Sailing (RRS).

Hovås Yacht Club. Notice of Race. 1.1 The event will be governed by the rules as defined in the Racing Rules of Sailing (RRS). Notice of Race Event: Swedish Open Championship for Snipe Competitors from other countries are very welcome to participate Date: August 28th 30st 2015 Organizer: (HoYC) 1. Rules 1.1 The event will be governed

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter ANVISNING Gäller från och med 2008-06-27 Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter Gäller fr o m 2006-01-01 Ändrad fr o m 2008-06-27 Denna anvisning grundar sig på: Högskoleförordningen (1993:100) Rektors

Läs mer

EASA FTL (Flygarbetstid)

EASA FTL (Flygarbetstid) EASA FTL EASA FTL (Flygarbetstid) Ett urval av reglerna Christer Ullvetter Transportstyrelsen i Norrköping 1 Air taxi operation New definition Air taxi operation means, for the purpose of flight time and

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

ÅF CLASSIC BALTIC RACE 2013 Sid 1 (6) KSSS SEGLINGSFÖRESKRIFTER

ÅF CLASSIC BALTIC RACE 2013 Sid 1 (6) KSSS SEGLINGSFÖRESKRIFTER ÅF CLASSIC BALTIC RACE 2013 Sid 1 (6) SEGLINGSFÖRESKRIFTER ÅF Classic Baltic race är öppen för Classic Yachts enligt mätregel SRS. Classic Yachts definieras som båtar byggda före 1968 utan stora avvikelser

Läs mer

Muonioälven Översiktskarta

Muonioälven Översiktskarta Översiktskarta 0 2 500 5 000 10 000 Meter Översiktskarta 0 2 500 5 000 10 000 Meter Fiskeregler Innan du ger dig ut på fisketuren ber vi dig uppmärksamma följande villkor och regler. Allmänna villkor

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

55R Kia Carens 2013»

55R Kia Carens 2013» 55R-013714 60 Kia Carens 2013» 630-0810 rev. 2014-06-09 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V »

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V » 55R-01 3687 90 Volvo XC60 2008-2013» Volvo XC60 2013» Volvo S60 2010» Volvo V60 2010» Volvo XC70 2007» Volvo V70 2007» 668-0312 rev. 2014-05-07 RG Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

WhatsApp finns för dessa plattformar:

WhatsApp finns för dessa plattformar: WhatsApp finns för dessa plattformar: Hur funkar det? WhatsApp Messenger is a cross-platform mobile messaging app which allows you to exchange messages without having to pay for SMS. WhatsApp Messenger

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Vår anläggning Our venue

Vår anläggning Our venue Vår anläggning Our venue WELCOME

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for Parcel Search 2011-10-18 Version: 1 Doc. no.: I04306 Sida 2 av 5 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2011-10-18 1.0.0 PD First public version.

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

Karlstads och Christinehamns Segelsällskap inbjuder till havskappseglingen dynawind VenerRace 2008

Karlstads och Christinehamns Segelsällskap inbjuder till havskappseglingen dynawind VenerRace 2008 Karlstads och Christinehamns Segelsällskap inbjuder till havskappseglingen dynawind VenerRace 2008 Kappseglingen ingår i Vänerserien Tävling: Kölbåtar, flerskrovsbåtar och sportbåtar. Datum: 2008-06-13

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 ENGLISH ios... 8-10 Android... 11-13 electiaprotect SMART SECURITY SYSTEMS! 1.1. Vesta EZ Home för ios Vesta EZ Home för

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 229 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer