BESLUTSHANDBOKEN 50 MODELLER FÖR STRATEGISKT TÄNKANDE MIKAEL KROGERUS ROMAN TSCHÄPPELER MED ILLUSTRATIONER AV PHILIP EARNHART

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUTSHANDBOKEN 50 MODELLER FÖR STRATEGISKT TÄNKANDE MIKAEL KROGERUS ROMAN TSCHÄPPELER MED ILLUSTRATIONER AV PHILIP EARNHART"

Transkript

1 MIKAEL KROGERUS ROMAN TSCHÄPPELER BESLUTSHANDBOKEN 50 MODELLER FÖR STRATEGISKT TÄNKANDE MED ILLUSTRATIONER AV PHILIP EARNHART ÖVERSÄTTNING AV OLE ANDERSSON

2 INNEHÅLL 2 Bruksanvisning 5 HUR MAN FÖRBÄTTRAR SIG SJÄLV Eisenhowermatrisen 10 SWOT-analys 12 BCG-rutan 14 Projektmappsmatrisen 16 John Whitmore-modellen 20 Gummibandsmodellen 22 Feedbackmodellen 24 Släktträdsmodellen 26 Morfologiska rutor och SCAMPER 28 Esquires presentmodell 32 Konsekvensmodellen 34 Konfliktlösningsmodellen 36 Korsvägsmodellen 40 HUR MAN LÄR SIG ATT FÖRSTÅ SIG SJÄLV BÄTTRE Flowmodellen 46 Joharifönstret 48 Kognitiv dissonans-modellen 50 Musikmatrisen 52 Otänkbarhetsmodellen 54 Uffe Elbæk-modellen 56 Modemodellen 58 Energimodellen 60 SuperMemo-modellen 62 Den politiska kompassen 64 Personlig prestation-modellen 66 Bakgrundsmodellen 68

3 3 Personlig potential-fällan 72 Jobb-fritid-modellen 74 Subtila signaler-modellen 76 Nätverksmodellen 78 Ytliga kunskaper-modellen 80 HUR MAN BLIR BÄTTRE PÅ ATT FÖRSTÅ ANDRA MÄNNISKOR Schweizerostmodellen 84 Maslowpyramiderna 88 Kreativt tänkande 90 Sinus Milieu- och Bourdieumodeller 92 Dubbelloopslärande 96 AI-modellen 100 Världen är liten-modellen 102 Paretoprincipen 104 Långa svansen-modellen 106 Monte Carlo-simuleringen 108 Svarta svanen-teorin 110 Avgrunden diffusionsmodellen 112 Svarta lådan-modellen 116 Statusmodellen 118 Fångens dilemma 122 HUR MAN GÖR ANDRA MÄNNISKOR BÄTTRE Drexlers och Sibbets teamprestationsmodell 128 Teammodellen 132 Marknadsnischmodellen 134 Hersey-Blanchard-modellen (situationsstyrt ledarskap) 136

4 INNEHÅLL 4 Rollspelsmodellen 140 Resultatoptimeringsmodellen 144 Slutet för modellen 146 NU ÄR DET DIN TUR Ritlektion Ritlektion Mina modeller 160 APPENDIX Litteratur 166 Illustrationer 168 Några avslutande ord 170 Tack 171 Författarna 173

5 BRUKSANVISNING 5 VARFÖR DU SKA LÄSA DEN HÄR BOKEN Den här boken är skriven för alla som behöver förhålla sig till and ra människor på daglig basis. Oavsett om du är grundskollärare, universitetslärare, pilot eller hög chef ställs du inför samma frågor om och om igen: Hur fattar jag rätt beslut? Hur gör jag för att motivera mig själv eller mina medarbetare? Hur kan jag förändra saker och ting? Vad kan jag göra för att arbeta effektivare? Och på ett mer personligt plan: Vad säger mina vänner om mig som person? Lever jag i nuet? Vad vill jag? VAD DU HITTAR I DEN HÄR BOKEN I såväl ord som diagram beskrivs här de femtio bästa modellerna för beslutsfattande kända och mindre kända som hjälper dig att hantera frågor av ovan nämnda slag. Räkna inte med att få några raka svar, utan bered dig på prövningar. Var beredd på en och annan tankeställare. Du kommer att lära dig saker som du kan imponera på vänner och kollegor med: Vad är en svart svan? Vad är en lång svans? Vad är Paretoprincipen? Varför glömmer vi alltid bort allting? Hur ska man bete sig i konfliktsituationer? HUR DEN HÄR BOKEN SKA ANVÄNDAS Detta är en arbetsbok. Du kan kopiera modellerna, fylla i dem, utveckla och förbättra dem. Använd boken när du förbereder dig inför ett föredrag eller ett årligt medarbetarsamtal, när du står inför ett svårt beslut eller om du har varit inblandad i en långvarig dispyt som nu ligger bakom dig, när du känner att du skulle behöva ompröva din affärsidé eller om du vill lära känna dig själv lite bättre. I samtliga fall finner du vägledning i den här boken.

6 BRUKSANVISNING 6 VAD ÄR EN MODELL FÖR BESLUTSFATTANDE? Modellerna i den här boken uppfyller följande kriterier: De förenklar De inbegriper inte alla aspekter av verkligheten, utan bara de som känns relevanta. De är pragmatiska De är inriktade på det som kan vara till nytta. De sammanfattar De är koncentrat av invecklade inbördes förhållanden. De är visuella Med hjälp av bilder och diagram förmedlar de tankar som är svåra att förklara med ord. De organiserar De skapar struktur och upprättar ett arkiveringssystem. De är metoder De ger inga svar, utan ställer frågor. Svaren framträder först efter det att du har använt modellerna, det vill säga fyllt i och arbetat igenom dem. I bokens appendix hittar du källorna till modellerna samt hänvisningar till böcker och webbplatser. Modeller som saknar källhänvisning i appendixet har utvecklats av bokens författare.

7 7 VARFÖR BEHÖVER VI MODELLER FÖR BESLUTSFATTANDE? När vi ställs inför kaos försöker vi hitta sätt att strukturera det, se igenom det eller åtminstone överblicka det. Modeller hjälper oss att förenkla en situation genom att göra det möjligt för oss att medvetet tränga undan merparten av den och fokusera på det som är väsentligt. En vanlig invändning mot modeller är att de inte speglar verkligheten. Det stämmer, men det är fel att säga att de tvingar oss att tänka på ett visst sätt. Modeller definierar inte vad eller hur vi bör tänka. De är resultatet av en aktiv tankeprocess. Den här boken kan läsas på antingen amerikanskt eller europeiskt vis. Amerikaner har en förkärlek för trial-and-error: de gör någonting, misslyckas, lär av sina misstag, läser in sig på teorier och försöker igen. Om detta tillvägagångssätt passar dig, börja från början med Hur man förbättrar sig själv. Européer börjar i stället vanligtvis med att tillgodogöra sig teorier och först därefter skrida till verket. Om de misslyckas analyserar de sitt försök, förbättrar tillvägagångssättet och gör ett nytt försök. Om det är mer din stil, börja med Hur man lär sig att förstå sig själv bättre (s. 45). En modell är aldrig bättre än personen som använder den.

8

9 HUR MAN FÖRBÄTTRAR SIG SJÄLV

10 EISENHOWERMATRISEN 10 HUR MAN EFFEKTIVISERAR SITT ARBETE Den amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower lär ha sagt: De mest brådskande besluten är sällan de viktigaste. Många betraktade Eisenhower som en mästare på tidsplanering. Han hade förmågan att göra allting vid den tidpunkt då det behövde göras och på det sätt som krävdes. Med Eisenhowers metod lär man sig att skilja mellan vad som är viktigt och vad som är brådskande. Oavsett vilken uppgift som landar på ditt skrivbord, börja med att bryta ner den i enlighet med Eisenhowermatrisen (se modell) och bestäm dig sedan för hur du ska gå vidare. Ofta är vi alltför inriktade på det som är brådskande och viktigt, det vill säga uppgifter som kräver omedelbara åtgärder. Fråga dig själv: När ska jag ta itu med det som är viktigt, men som inte är brådskande? När ska jag avsätta tid för de viktiga uppgifterna innan det blir bråttom att åtgärda dem? Detta är strategiska, långsiktiga beslut. En annan metod för att organisera sin tid på ett bättre sätt tillskrivs mångmiljonären Warren Buffett. Gör en lista över allt du vill få gjort under dagen. Börja med det som står överst på listan och gör det färdigt. Stryk en arbetsuppgift från listan först när du har blivit klar med den. Bättre sent än aldrig. Men aldrig för sent är bättre.

11 11 viktigt, men inte brådskande BESTÄM DIG FÖR NÄR DU SKA GÖRA DET oviktigt, inte brådskande GÖR DET SENARE BRÅDSKANDE Fyll i arbetsuppgifterna som du har på ditt bord. brådskande och viktigt GÖR DET DIREKT brådskande, men oviktigt DELEGERA UPPGIFTEN VIKTIGT

12 SWOT-ANALYS 12 HUR MAN HITTAR RÄTT LÖSNING Med hjälp av SWOT-analys utvärderas ett projekts styrkor (strengths), svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot (threats). Tekniken är baserad på en studie gjord på 1960-talet vid Stanford University i USA. I studien analyserades information från tidskriften Fortunes årliga 500-i-topp-lista över amerikanska företags bruttointäkter. Man fann då en trettiofemprocentig avvikelse mellan företagens mål och det som verkligen genomfördes. Problemet var inte bristande kompetens hos företagens anställda, utan alltför diffusa mål. Många anställda visste inte ens varför de arbetade med det de gjorde. SWOT, som utvecklades med utgångspunkt i studiens resultat, syftar till att hjälpa personer som ingår i ett projekt att få en bättre förståelse för helheten. Det är värt att ta sig tid att fundera igenom varje steg i SWOTanalysen och inte bara snabbt fylla i rutorna. Vad kan vi göra för att framhäva våra styrkor och kompensera för (eller dölja) våra svagheter? Hur maximerar vi våra möjligheter? Vad kan vi göra för att skydda oss mot hot? Det intressanta med SWOT-analysen är dess mångsidighet. Den fungerar lika bra i affärsvärlden som för personliga beslut. Det vi fruktar mest av allt i organisationer turbulens, oro, obalans är de främsta källorna till kreativitet. Margaret J. Wheatley

13 13 STYRKOR MÖJLIGHETER SVAGHETER HOT Tänk tillbaka på ett stort projekt i ditt liv och på hur du hade fyllt i ett SWOT-diagram då. Jämför det med hur du fyller i det i dag.

14 BCG-RUTAN 14 HUR MAN BEDÖMER KOSTNADER OCH FÖRDELAR På 1970-talet utvecklade konsultföretaget Boston Consulting Group en metod för bedömning av värdet av investeringar i ett företags aktieportfölj. Matrisen, som utgörs av fyra fält, skiljer mellan fyra sorters investeringar: Kassakor har en hög marknadsandel, men låg tillväxttakt. Det innebär att de inte kostar mycket, men utlovar god avkastning. Konsultens utlåtande: mjölka dem. Stjärnor har en hög marknadsandel och hög tillväxttakt. Tillväxten slukar emellertid pengar. Förhoppningen är att stjärnorna ska förvandlas till kassakor. Konsultens utlåtande: investera. Frågetecken, eller problembarn, har hög tillväxtpotential, men bara en liten andel av marknaden. Med mycket (finansiellt) stöd och lirkande kan de förvandlas till stjärnor. Konsultens utlåtande: ett svårt beslut. Hundar är affärsenheter med en liten andel av en mättad marknad. Hundar ska man inte hålla fast vid annat än om de har något annat värde än ett rent ekonomiskt (exempelvis ett projekt som man känner starkt för eller en väntjänst). Konsultens utlåtande: sälj. De farligaste orden vid en investering är: Den här gången blir det annorlunda. Sir John Templeton

15 15 MARKNADSTILLVÄXT hög FRÅGETECKEN (Question Marks) STJÄRNOR (Stars) låg HUNDAR (Dogs) KASSAKOR (Cash Cows) låg hög RELATIV MARKNADS- ANDEL För in dina finansiella produkter, investeringar eller projekt i matrisen. Axlarna visar på tillväxtpotential och marknadsandel.

16 PROJEKTMAPPSMATRISEN 16 HUR MAN BEHÅLLER ÖVERBLICKEN Har du flera bollar i luften samtidigt? Då är du en snedstrecksmänniska (/). New York-författaren Marci Alboher myntade den engelska termen slasher för att beskriva det ökande antalet personer som inte kan ge ett entydigt svar på frågan: Och vad jobbar du med? Anta att du är lärare/musiker/webbdesigner. Visst, man brukar säga att ombyte förnöjer, men hur balanserar man så många olika projekt? Och hur gör man för att de ska ge en stabil inkomst? För att skaffa sig en överblick kan man klassificera sina projekt, jobbrelaterade såväl som privata, utifrån kostnad och tid enligt projektmappsmatrisen (se modell). Tänk på kostnader inte bara i form av pengar, utan även i form av resurser, exempelvis vänners inblandning, energi och psykisk stress. Kostnad och tid är bara två exempel. Man kan använda vilka parametrar som helst som stämmer in på ens situation. X-axeln kan till exempel vara I vilken utsträckning mitt projekt hjälper mig att uppnå mina övergripande mål och y-axeln Hur mycket jag lär mig av projektet. Placera sedan ditt projekt i matrisen utifrån de båda axlarna uppnå målet och vad jag lär mig.

17 17 Hur man tolkar resultatet Avstå från projekt som du inte lär dig någonting av och som inte passar in i din övergripande vision. Projekt som du kan lära dig saker av men som inte överensstämmer med din vision är visserligen intressanta, men de hjälper dig inte att uppnå ditt mål. Försök ändra på projektet så att det tjänar dina syften. Om ett projekt passar in i din vision men du inte lär dig någonting nytt av det, undersök då om du kan delegera det till någon annan. Om du lär dig något nytt av projektet samtidigt som det tjänar dina syften, då har du fått en jackpot! Den största faran för de flesta av oss är inte att vårt mål är för högt satt och att vi misslyckas med att uppfylla det, utan att det är för lågt satt och att vi lyckas. Michelangelo

18 PROJEKTMAPPSMATRISEN KOSTNAD ÖVER BUDGET ENLIGT BUDGET UNDER BUDGET min blogg SENT För in dina aktuella projekt i matrisen. Följer du budgeten och ligger du rätt i tid?

19 19 bröllop skilsmässa organisera skolåterförening julklappar kurs i franska PLANENLIGT TIDIGT TID

20 JOHN WHITMORE-MODELLEN 20 STRÄVAR JAG MOT RÄTT MÅL? Om du sätter upp mål ska du skilja mellan slutmål och prestationsmål. Ett slutmål kan vara: Jag vill springa ett maraton. Ett prestationsmål hjälper dig att uppnå slutmålet, till exempel: Jag ska jogga en halvtimme varje morgon. Skriv ner ditt mål på ett papper och kontrollera steg för steg om det uppfyller modellens fjorton krav. Några saker att tänka på: Om ett mål är ouppnåeligt känns det hopplöst och om det inte utgör en utmaning finns det inget som motiverar dig. Om de fjorton stegen är för komplicerade för dig, håll följande grundregel i bakhuvudet när du sätter upp dina mål: Gör det inte svårare än det är. Allt ska hållas så enkelt som möjligt. Men inte enklare än så. Albert Einstein Se även: Flowmodellen (s. 46)

21 21 S SPECIFIC (specifikt) RÄTT MÅL C CHALLENGING (utmanande) M MEASURABLE (mätbart) P POSITIVELY STATED (positivt framlagt) L LEGAL (lagligt) A ATTAINABLE (uppnåeligt) U UNDERSTOOD (begripligt) E ENVIRONMENTALLY SOUND (miljövänligt) R REALISTIC (realistiskt) R RELEVANT (relevant) A AGREED (överenskommet) T TIME PHASED (etappindelat) E ETHICAL (etiskt) R RECORDED (upptecknat) När du har satt upp ett mål, kontrollera om det uppfyller ovanstående fjorton krav.

22 GUMMIBANDSMODELLEN 22 HUR MAN HANTERAR ETT DILEMMA Känns den här situationen igen? En vän, en kollega eller en klient behöver fatta ett beslut som riskerar att oåterkalleligt förändra vederbörandes framtid, till exempel om ett karriärbyte, en flytt till en annan stad eller en förtidspensionering. Argumenten för och emot är likvärdiga. Hur gör man för att hjälpa honom eller henne med dilemmat? Kopiera gummibandsmodellen och be vederbörande fråga sig själv: Vad är det som håller mig kvar? Vad är det som lockar mig dit? Vid en första anblick framstår metoden som en förenklad variant av den vanliga frågan: Vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna? Skillnaden är att Vad är det som håller mig kvar? och Vad är det som lockar mig dit? är positiva frågor som speglar en situation med två tilltalande alternativ. Alla beslut, till och med felaktiga, följs av sinnesfrid. Rita Mae Brown Se även: SWOT-analys (s. 12)

23 23 VAD ÄR DET SOM HÅLLER DIG KVAR? VAD ÄR DET SOM LOCKAR DIG DIT? Om du måste välja mellan två bra alternativ, fråga dig själv vad det är som håller dig kvar och vad det är som lockar dig dit.

SWOT-analys KAMP Företagsutveckling

SWOT-analys KAMP Företagsutveckling SWOT-analys KAMP Företagsutveckling SWOT-analys SWOT-analys har fått sitt namn efter de engelska orden Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). Att arbeta

Läs mer

Niccolo Machiavelli 1469

Niccolo Machiavelli 1469 Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så vådligt att leda, ingenting så osäkert i framgång som att söka införa de nya tingens ordning. Den som förändrar får nämligen som motståndare alla

Läs mer

Problemlösning. Problemlösningsprocessen

Problemlösning. Problemlösningsprocessen Problemlösning Vi ägnar oss åt problemlösning flera gånger per dag. Ibland är vi omedvetna om att vi gör det, andra gånger är vi starkt koncentrerade på att ta itu med ett problem. Att välja kaffesort,

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

GENERELL CASELÖSNING

GENERELL CASELÖSNING GENERELL CASELÖSNING När ett case skall lösas finns det en uppsjö av olika metoder som kan användas. Vissa metoder lämpar sig bättre till vissa typer av case än andra. Det finns dock metoder som är relativt

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa Högkänslighet Comfort Zone, november 2010 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Rekrytera, handleda och behålla familjehem. Inte så svårt som man kan tro.

Rekrytera, handleda och behålla familjehem. Inte så svårt som man kan tro. Rekrytera, handleda och behålla familjehem. Inte så svårt som man kan tro. Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring. För att riktigt kunna förstå hur man lyckas måste en ta filosofin till

Läs mer

ME2030 - Företagsvärdering

ME2030 - Företagsvärdering ME2030 - Företagsvärdering 31/3 Analys av historik II, Strategisk analys Jens Lusua Investerat kapital OA-OL Investerat kapital NOA Rörelsefrämmande tillgångar Total funds invested Total funds invested

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

VALTTI-KARRIÄR KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER, ARBETSBOK FÖR STUDERANDE. 1. Till användaren av arbetsboken... 2. 2. Målsättningar... 2

VALTTI-KARRIÄR KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER, ARBETSBOK FÖR STUDERANDE. 1. Till användaren av arbetsboken... 2. 2. Målsättningar... 2 VALTTI-KARRIÄR KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER, ARBETSBOK FÖR STUDERANDE Riitta Aikkola 2011 Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken... 2 2. Målsättningar... 2 3. Känn dig själv... 3 3.1 Dina färdigheter...

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 Zuzana Helinsky BTJ Förlag Innehåll Omslag: Moa Björnson www.moas.nu Författaren och BTJ Förlag/BTJ Sverige AB, Lund 2011 Tryck: Holmbergs 11,

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Att skriva uppsats. Olika varianter. Affärsplan, exempel 2014-02-05. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Att skriva uppsats. Olika varianter. Affärsplan, exempel 2014-02-05. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Att skriva uppsats Olika varianter Affärsplan eller Förvaltningsplan Litet olika vinklingar Affärsplan, exempel Dialog från Fastighetsskötare till Kund/Ägare och tillbaka. Fakta om fastigheten, foton (byggår,

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Marknadsföring som verktyg för ökad användning av våra produkter och tjänster. Marknadsföring. Behöver bibliotek marknadsföras?

Marknadsföring som verktyg för ökad användning av våra produkter och tjänster. Marknadsföring. Behöver bibliotek marknadsföras? Marknadsföring som verktyg för ökad användning av våra produkter och tjänster LM Informationstjänst seminar VÄLKOMNA Marknadsföring målsättning, målgrupp, strategi, kundkategorier, konkurrensanalys,kundsegment,

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Visionsarbete. FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013

Svenska Brukshundklubben. Visionsarbete. FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013 Visionsarbete FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013 Målsättning: Att starta en process med att väcka kreativa och utmanande tankar som hjälp för att skapa en framgångsrik vision för Svenska Brukshundklubben.

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Hur kan man göra omvärlden begriplig?

Hur kan man göra omvärlden begriplig? Hur kan man göra omvärlden begriplig? - om att använda visualiseringar i undervisningen 1:3 Lars Nohagen 1 Utbildningsvetenskapliga perspektiv, 20 p Moment 1: SAMHÄLLE Utbildning, pedagogik och samhälle

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP C H R I S T I N A J O H A N S S O N, S T U D E N T H Ä L S A N W W W. H I S. S E / S T U D E N T H A L S A N Bild 1 FÖRELÄSNINGENS

Läs mer

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter.

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. www.byggledarskap.se Konflikthantering 1(5) Konflikthantering Vad är en konflikt? Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. Andra

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS visar vad som motiverar dig Demo Analysdatum: 2010-12-01 Tid: 27 minuter Utskriftsdatum: 2013-03-25 Soleftegatan 15 16253 Vällingby Innehållsförteckning 2 Introduktion :

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Strategin och marknaden... 4 Porters generiska strategier... 5 Ansoffs matris... 9 Porters femkraftsmodell... 13 Marknadsmix 4P, 7P och 4C... 17 4P-modellen...

Läs mer

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet En genomgång av forskning Dr John Øvretveit (jovret@aol.com) Director of Research, MMC, Karolinska Institute, Stockholm Professor of Health Policy

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Carol Gray, autismkonsulent vid Jenison Public Schools, Jenison i Michigan, USA har på 1990 talet utarbetat Social Stories och Comic Strip Conversation som pedagogiska

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Vad innebär det att ha Aspergers syndrom? Föreläsningen i Stockholm 2012-12- 10 Susanne Jessen Utbildningscenter Autism.

Vad innebär det att ha Aspergers syndrom? Föreläsningen i Stockholm 2012-12- 10 Susanne Jessen Utbildningscenter Autism. Vad innebär det att ha Aspergers syndrom? Föreläsningen i Stockholm 2012-12- 10 Susanne Jessen Utbildningscenter Autism Målsättning Att öka förståelsen och kunskapen hos olika myndighetspersoner som möter

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Fem misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem

Fem misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem Fredrik Hillvesson Fem misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Prokrastinering... 4 Misstag #2: Fragmentering...

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Professor Assar Lindbeck om välfärdsstatens utveckling: "Sverige är inne i ond cirkel"

Professor Assar Lindbeck om välfärdsstatens utveckling: Sverige är inne i ond cirkel Professor Assar Lindbeck om välfärdsstatens utveckling: "Sverige är inne i ond cirkel" Sverige är inne i en ond cirkel. Men det är få deltagare i den politiska debatten som förstår eller vågar säga att

Läs mer

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag 5 tips för en mer harmonisk arbetsdag Innehållsförteckning Förord...4 Steg 1...6 Börja varje vecka med en tydlig plan...6 Steg 2...8 Skriv upp allt du ska göra på ett ställe...8 Steg 3...10 Lär dig att

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter Konflikthantering Enligt RAT (Relationship Awareness Theory) styrs vi av vissa inre behov som vi försöker tillfredställa Man tillfredställer sitt behov på olika sätt genom att ändra sitt beteende, vilket

Läs mer

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar SÖK hjälp i tid www.muistiliitto.fi/se Alzheimer Centarlförbundet är en organisation för personer med minnessjukdom och deras närstående.

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6 Kristen etisk front Ni tror att alla levande varelser är formgivna av Gud, och att de följaktligen ser ut så som Gud vill att de ska se ut. Gud är allvetande och ofelbar medan människan inte kan veta allt

Läs mer

Christina Sullivan 2013-11-21

Christina Sullivan 2013-11-21 Christina Sullivan 2013-11-21 Innehållsförteckning Översikt Välkommen Beskrivning Behov Styrkor Vill du fortsätta? 3 4 5 6 8 10 2 Översikt Kära Christina Sullivan Gratulerar, du har precis besvarat och

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Träningsprogram för entreprenörer AKADEMIEN. Steg 2. Självbildsteknik för entreprenörer

Träningsprogram för entreprenörer AKADEMIEN. Steg 2. Självbildsteknik för entreprenörer 1 Träningsprogram för entreprenörer AKADEMIEN Steg 2. Självbildsteknik för entreprenörer Självbilden För att lyckas med att utveckla och etablera något nytt krävs en positiv självbild. Man måste tro på

Läs mer

SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING

SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING Frihetsförmedlingens föreskrifter för systematisk kvalitetssäkring av frihetsverksamhet, samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 1 FRF 2015:1 Föreskrifter för

Läs mer

JAKTETIKEN FRIHET UNDER ANSVAR

JAKTETIKEN FRIHET UNDER ANSVAR JAKTETIKEN FRIHET UNDER ANSVAR JAKTETIK ACCEPTANSEN ÖVER TID 1971: 70% 1980: 72% 2001: 81% 2008: 82% 2009: 79% 2010: 84% 2012: 86% 2013: 87% 94 92 90 88 86 84 82 80 Högsta uppmätta acceptansen för jakt

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer