BESLUTSHANDBOKEN 50 MODELLER FÖR STRATEGISKT TÄNKANDE MIKAEL KROGERUS ROMAN TSCHÄPPELER MED ILLUSTRATIONER AV PHILIP EARNHART

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUTSHANDBOKEN 50 MODELLER FÖR STRATEGISKT TÄNKANDE MIKAEL KROGERUS ROMAN TSCHÄPPELER MED ILLUSTRATIONER AV PHILIP EARNHART"

Transkript

1 MIKAEL KROGERUS ROMAN TSCHÄPPELER BESLUTSHANDBOKEN 50 MODELLER FÖR STRATEGISKT TÄNKANDE MED ILLUSTRATIONER AV PHILIP EARNHART ÖVERSÄTTNING AV OLE ANDERSSON

2 INNEHÅLL 2 Bruksanvisning 5 HUR MAN FÖRBÄTTRAR SIG SJÄLV Eisenhowermatrisen 10 SWOT-analys 12 BCG-rutan 14 Projektmappsmatrisen 16 John Whitmore-modellen 20 Gummibandsmodellen 22 Feedbackmodellen 24 Släktträdsmodellen 26 Morfologiska rutor och SCAMPER 28 Esquires presentmodell 32 Konsekvensmodellen 34 Konfliktlösningsmodellen 36 Korsvägsmodellen 40 HUR MAN LÄR SIG ATT FÖRSTÅ SIG SJÄLV BÄTTRE Flowmodellen 46 Joharifönstret 48 Kognitiv dissonans-modellen 50 Musikmatrisen 52 Otänkbarhetsmodellen 54 Uffe Elbæk-modellen 56 Modemodellen 58 Energimodellen 60 SuperMemo-modellen 62 Den politiska kompassen 64 Personlig prestation-modellen 66 Bakgrundsmodellen 68

3 3 Personlig potential-fällan 72 Jobb-fritid-modellen 74 Subtila signaler-modellen 76 Nätverksmodellen 78 Ytliga kunskaper-modellen 80 HUR MAN BLIR BÄTTRE PÅ ATT FÖRSTÅ ANDRA MÄNNISKOR Schweizerostmodellen 84 Maslowpyramiderna 88 Kreativt tänkande 90 Sinus Milieu- och Bourdieumodeller 92 Dubbelloopslärande 96 AI-modellen 100 Världen är liten-modellen 102 Paretoprincipen 104 Långa svansen-modellen 106 Monte Carlo-simuleringen 108 Svarta svanen-teorin 110 Avgrunden diffusionsmodellen 112 Svarta lådan-modellen 116 Statusmodellen 118 Fångens dilemma 122 HUR MAN GÖR ANDRA MÄNNISKOR BÄTTRE Drexlers och Sibbets teamprestationsmodell 128 Teammodellen 132 Marknadsnischmodellen 134 Hersey-Blanchard-modellen (situationsstyrt ledarskap) 136

4 INNEHÅLL 4 Rollspelsmodellen 140 Resultatoptimeringsmodellen 144 Slutet för modellen 146 NU ÄR DET DIN TUR Ritlektion Ritlektion Mina modeller 160 APPENDIX Litteratur 166 Illustrationer 168 Några avslutande ord 170 Tack 171 Författarna 173

5 BRUKSANVISNING 5 VARFÖR DU SKA LÄSA DEN HÄR BOKEN Den här boken är skriven för alla som behöver förhålla sig till and ra människor på daglig basis. Oavsett om du är grundskollärare, universitetslärare, pilot eller hög chef ställs du inför samma frågor om och om igen: Hur fattar jag rätt beslut? Hur gör jag för att motivera mig själv eller mina medarbetare? Hur kan jag förändra saker och ting? Vad kan jag göra för att arbeta effektivare? Och på ett mer personligt plan: Vad säger mina vänner om mig som person? Lever jag i nuet? Vad vill jag? VAD DU HITTAR I DEN HÄR BOKEN I såväl ord som diagram beskrivs här de femtio bästa modellerna för beslutsfattande kända och mindre kända som hjälper dig att hantera frågor av ovan nämnda slag. Räkna inte med att få några raka svar, utan bered dig på prövningar. Var beredd på en och annan tankeställare. Du kommer att lära dig saker som du kan imponera på vänner och kollegor med: Vad är en svart svan? Vad är en lång svans? Vad är Paretoprincipen? Varför glömmer vi alltid bort allting? Hur ska man bete sig i konfliktsituationer? HUR DEN HÄR BOKEN SKA ANVÄNDAS Detta är en arbetsbok. Du kan kopiera modellerna, fylla i dem, utveckla och förbättra dem. Använd boken när du förbereder dig inför ett föredrag eller ett årligt medarbetarsamtal, när du står inför ett svårt beslut eller om du har varit inblandad i en långvarig dispyt som nu ligger bakom dig, när du känner att du skulle behöva ompröva din affärsidé eller om du vill lära känna dig själv lite bättre. I samtliga fall finner du vägledning i den här boken.

6 BRUKSANVISNING 6 VAD ÄR EN MODELL FÖR BESLUTSFATTANDE? Modellerna i den här boken uppfyller följande kriterier: De förenklar De inbegriper inte alla aspekter av verkligheten, utan bara de som känns relevanta. De är pragmatiska De är inriktade på det som kan vara till nytta. De sammanfattar De är koncentrat av invecklade inbördes förhållanden. De är visuella Med hjälp av bilder och diagram förmedlar de tankar som är svåra att förklara med ord. De organiserar De skapar struktur och upprättar ett arkiveringssystem. De är metoder De ger inga svar, utan ställer frågor. Svaren framträder först efter det att du har använt modellerna, det vill säga fyllt i och arbetat igenom dem. I bokens appendix hittar du källorna till modellerna samt hänvisningar till böcker och webbplatser. Modeller som saknar källhänvisning i appendixet har utvecklats av bokens författare.

7 7 VARFÖR BEHÖVER VI MODELLER FÖR BESLUTSFATTANDE? När vi ställs inför kaos försöker vi hitta sätt att strukturera det, se igenom det eller åtminstone överblicka det. Modeller hjälper oss att förenkla en situation genom att göra det möjligt för oss att medvetet tränga undan merparten av den och fokusera på det som är väsentligt. En vanlig invändning mot modeller är att de inte speglar verkligheten. Det stämmer, men det är fel att säga att de tvingar oss att tänka på ett visst sätt. Modeller definierar inte vad eller hur vi bör tänka. De är resultatet av en aktiv tankeprocess. Den här boken kan läsas på antingen amerikanskt eller europeiskt vis. Amerikaner har en förkärlek för trial-and-error: de gör någonting, misslyckas, lär av sina misstag, läser in sig på teorier och försöker igen. Om detta tillvägagångssätt passar dig, börja från början med Hur man förbättrar sig själv. Européer börjar i stället vanligtvis med att tillgodogöra sig teorier och först därefter skrida till verket. Om de misslyckas analyserar de sitt försök, förbättrar tillvägagångssättet och gör ett nytt försök. Om det är mer din stil, börja med Hur man lär sig att förstå sig själv bättre (s. 45). En modell är aldrig bättre än personen som använder den.

8

9 HUR MAN FÖRBÄTTRAR SIG SJÄLV

10 EISENHOWERMATRISEN 10 HUR MAN EFFEKTIVISERAR SITT ARBETE Den amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower lär ha sagt: De mest brådskande besluten är sällan de viktigaste. Många betraktade Eisenhower som en mästare på tidsplanering. Han hade förmågan att göra allting vid den tidpunkt då det behövde göras och på det sätt som krävdes. Med Eisenhowers metod lär man sig att skilja mellan vad som är viktigt och vad som är brådskande. Oavsett vilken uppgift som landar på ditt skrivbord, börja med att bryta ner den i enlighet med Eisenhowermatrisen (se modell) och bestäm dig sedan för hur du ska gå vidare. Ofta är vi alltför inriktade på det som är brådskande och viktigt, det vill säga uppgifter som kräver omedelbara åtgärder. Fråga dig själv: När ska jag ta itu med det som är viktigt, men som inte är brådskande? När ska jag avsätta tid för de viktiga uppgifterna innan det blir bråttom att åtgärda dem? Detta är strategiska, långsiktiga beslut. En annan metod för att organisera sin tid på ett bättre sätt tillskrivs mångmiljonären Warren Buffett. Gör en lista över allt du vill få gjort under dagen. Börja med det som står överst på listan och gör det färdigt. Stryk en arbetsuppgift från listan först när du har blivit klar med den. Bättre sent än aldrig. Men aldrig för sent är bättre.

11 11 viktigt, men inte brådskande BESTÄM DIG FÖR NÄR DU SKA GÖRA DET oviktigt, inte brådskande GÖR DET SENARE BRÅDSKANDE Fyll i arbetsuppgifterna som du har på ditt bord. brådskande och viktigt GÖR DET DIREKT brådskande, men oviktigt DELEGERA UPPGIFTEN VIKTIGT

12 SWOT-ANALYS 12 HUR MAN HITTAR RÄTT LÖSNING Med hjälp av SWOT-analys utvärderas ett projekts styrkor (strengths), svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot (threats). Tekniken är baserad på en studie gjord på 1960-talet vid Stanford University i USA. I studien analyserades information från tidskriften Fortunes årliga 500-i-topp-lista över amerikanska företags bruttointäkter. Man fann då en trettiofemprocentig avvikelse mellan företagens mål och det som verkligen genomfördes. Problemet var inte bristande kompetens hos företagens anställda, utan alltför diffusa mål. Många anställda visste inte ens varför de arbetade med det de gjorde. SWOT, som utvecklades med utgångspunkt i studiens resultat, syftar till att hjälpa personer som ingår i ett projekt att få en bättre förståelse för helheten. Det är värt att ta sig tid att fundera igenom varje steg i SWOTanalysen och inte bara snabbt fylla i rutorna. Vad kan vi göra för att framhäva våra styrkor och kompensera för (eller dölja) våra svagheter? Hur maximerar vi våra möjligheter? Vad kan vi göra för att skydda oss mot hot? Det intressanta med SWOT-analysen är dess mångsidighet. Den fungerar lika bra i affärsvärlden som för personliga beslut. Det vi fruktar mest av allt i organisationer turbulens, oro, obalans är de främsta källorna till kreativitet. Margaret J. Wheatley

13 13 STYRKOR MÖJLIGHETER SVAGHETER HOT Tänk tillbaka på ett stort projekt i ditt liv och på hur du hade fyllt i ett SWOT-diagram då. Jämför det med hur du fyller i det i dag.

14 BCG-RUTAN 14 HUR MAN BEDÖMER KOSTNADER OCH FÖRDELAR På 1970-talet utvecklade konsultföretaget Boston Consulting Group en metod för bedömning av värdet av investeringar i ett företags aktieportfölj. Matrisen, som utgörs av fyra fält, skiljer mellan fyra sorters investeringar: Kassakor har en hög marknadsandel, men låg tillväxttakt. Det innebär att de inte kostar mycket, men utlovar god avkastning. Konsultens utlåtande: mjölka dem. Stjärnor har en hög marknadsandel och hög tillväxttakt. Tillväxten slukar emellertid pengar. Förhoppningen är att stjärnorna ska förvandlas till kassakor. Konsultens utlåtande: investera. Frågetecken, eller problembarn, har hög tillväxtpotential, men bara en liten andel av marknaden. Med mycket (finansiellt) stöd och lirkande kan de förvandlas till stjärnor. Konsultens utlåtande: ett svårt beslut. Hundar är affärsenheter med en liten andel av en mättad marknad. Hundar ska man inte hålla fast vid annat än om de har något annat värde än ett rent ekonomiskt (exempelvis ett projekt som man känner starkt för eller en väntjänst). Konsultens utlåtande: sälj. De farligaste orden vid en investering är: Den här gången blir det annorlunda. Sir John Templeton

15 15 MARKNADSTILLVÄXT hög FRÅGETECKEN (Question Marks) STJÄRNOR (Stars) låg HUNDAR (Dogs) KASSAKOR (Cash Cows) låg hög RELATIV MARKNADS- ANDEL För in dina finansiella produkter, investeringar eller projekt i matrisen. Axlarna visar på tillväxtpotential och marknadsandel.

16 PROJEKTMAPPSMATRISEN 16 HUR MAN BEHÅLLER ÖVERBLICKEN Har du flera bollar i luften samtidigt? Då är du en snedstrecksmänniska (/). New York-författaren Marci Alboher myntade den engelska termen slasher för att beskriva det ökande antalet personer som inte kan ge ett entydigt svar på frågan: Och vad jobbar du med? Anta att du är lärare/musiker/webbdesigner. Visst, man brukar säga att ombyte förnöjer, men hur balanserar man så många olika projekt? Och hur gör man för att de ska ge en stabil inkomst? För att skaffa sig en överblick kan man klassificera sina projekt, jobbrelaterade såväl som privata, utifrån kostnad och tid enligt projektmappsmatrisen (se modell). Tänk på kostnader inte bara i form av pengar, utan även i form av resurser, exempelvis vänners inblandning, energi och psykisk stress. Kostnad och tid är bara två exempel. Man kan använda vilka parametrar som helst som stämmer in på ens situation. X-axeln kan till exempel vara I vilken utsträckning mitt projekt hjälper mig att uppnå mina övergripande mål och y-axeln Hur mycket jag lär mig av projektet. Placera sedan ditt projekt i matrisen utifrån de båda axlarna uppnå målet och vad jag lär mig.

17 17 Hur man tolkar resultatet Avstå från projekt som du inte lär dig någonting av och som inte passar in i din övergripande vision. Projekt som du kan lära dig saker av men som inte överensstämmer med din vision är visserligen intressanta, men de hjälper dig inte att uppnå ditt mål. Försök ändra på projektet så att det tjänar dina syften. Om ett projekt passar in i din vision men du inte lär dig någonting nytt av det, undersök då om du kan delegera det till någon annan. Om du lär dig något nytt av projektet samtidigt som det tjänar dina syften, då har du fått en jackpot! Den största faran för de flesta av oss är inte att vårt mål är för högt satt och att vi misslyckas med att uppfylla det, utan att det är för lågt satt och att vi lyckas. Michelangelo

18 PROJEKTMAPPSMATRISEN KOSTNAD ÖVER BUDGET ENLIGT BUDGET UNDER BUDGET min blogg SENT För in dina aktuella projekt i matrisen. Följer du budgeten och ligger du rätt i tid?

19 19 bröllop skilsmässa organisera skolåterförening julklappar kurs i franska PLANENLIGT TIDIGT TID

20 JOHN WHITMORE-MODELLEN 20 STRÄVAR JAG MOT RÄTT MÅL? Om du sätter upp mål ska du skilja mellan slutmål och prestationsmål. Ett slutmål kan vara: Jag vill springa ett maraton. Ett prestationsmål hjälper dig att uppnå slutmålet, till exempel: Jag ska jogga en halvtimme varje morgon. Skriv ner ditt mål på ett papper och kontrollera steg för steg om det uppfyller modellens fjorton krav. Några saker att tänka på: Om ett mål är ouppnåeligt känns det hopplöst och om det inte utgör en utmaning finns det inget som motiverar dig. Om de fjorton stegen är för komplicerade för dig, håll följande grundregel i bakhuvudet när du sätter upp dina mål: Gör det inte svårare än det är. Allt ska hållas så enkelt som möjligt. Men inte enklare än så. Albert Einstein Se även: Flowmodellen (s. 46)

21 21 S SPECIFIC (specifikt) RÄTT MÅL C CHALLENGING (utmanande) M MEASURABLE (mätbart) P POSITIVELY STATED (positivt framlagt) L LEGAL (lagligt) A ATTAINABLE (uppnåeligt) U UNDERSTOOD (begripligt) E ENVIRONMENTALLY SOUND (miljövänligt) R REALISTIC (realistiskt) R RELEVANT (relevant) A AGREED (överenskommet) T TIME PHASED (etappindelat) E ETHICAL (etiskt) R RECORDED (upptecknat) När du har satt upp ett mål, kontrollera om det uppfyller ovanstående fjorton krav.

22 GUMMIBANDSMODELLEN 22 HUR MAN HANTERAR ETT DILEMMA Känns den här situationen igen? En vän, en kollega eller en klient behöver fatta ett beslut som riskerar att oåterkalleligt förändra vederbörandes framtid, till exempel om ett karriärbyte, en flytt till en annan stad eller en förtidspensionering. Argumenten för och emot är likvärdiga. Hur gör man för att hjälpa honom eller henne med dilemmat? Kopiera gummibandsmodellen och be vederbörande fråga sig själv: Vad är det som håller mig kvar? Vad är det som lockar mig dit? Vid en första anblick framstår metoden som en förenklad variant av den vanliga frågan: Vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna? Skillnaden är att Vad är det som håller mig kvar? och Vad är det som lockar mig dit? är positiva frågor som speglar en situation med två tilltalande alternativ. Alla beslut, till och med felaktiga, följs av sinnesfrid. Rita Mae Brown Se även: SWOT-analys (s. 12)

23 23 VAD ÄR DET SOM HÅLLER DIG KVAR? VAD ÄR DET SOM LOCKAR DIG DIT? Om du måste välja mellan två bra alternativ, fråga dig själv vad det är som håller dig kvar och vad det är som lockar dig dit.

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Problemlösning. Problemlösningsprocessen

Problemlösning. Problemlösningsprocessen Problemlösning Vi ägnar oss åt problemlösning flera gånger per dag. Ibland är vi omedvetna om att vi gör det, andra gånger är vi starkt koncentrerade på att ta itu med ett problem. Att välja kaffesort,

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Att göra och inte göra i offentliga tal som volontär. Volontärers ABC för kommunikationen med externa organisationer

Att göra och inte göra i offentliga tal som volontär. Volontärers ABC för kommunikationen med externa organisationer Basnivå - Kommunikation: Kursintroduktion Modul 1 Modul 2 Att tala inför publik Att göra och inte göra i offentliga tal som volontär Kommunikation med externa organisationer Volontärers ABC för kommunikationen

Läs mer

Jag ska bara sluta skjuta upp saker

Jag ska bara sluta skjuta upp saker Jag ska bara sluta skjuta upp saker I sista minuten, ingen tid över, stress, stress, stress och ändå blir ingenting gjort. Du som känner igen dig är i uppskjutandets våld förföriskt för stunden men förödande

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Länkar är webbens syre

Länkar är webbens syre the better job you do at sending people away, the more they come back. Publish2 blog 1 7 Länkar är webbens syre Det som fundamentalt skiljer webben från alla andra ställen där du kan publicera är länkarna.

Läs mer

Hantera Livet Med ADHD/ADD

Hantera Livet Med ADHD/ADD Hantera Livet Med ADHD/ADD Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina Saker Och Ditt Liv Zemira Goja Copyright 2011 Coaching Center HANTERA Ditt ADHD/ADD Liv Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Tidrapportering i TimeLog

Tidrapportering i TimeLog Tidrapportering i TimeLog Vitbok om tidrapportering Här får du inblick i hur TimeLog själv som företag använder TimeLog Project för tidrapportering och strategiutveckling. Denna vitbok beskriver hur TimeLog

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Testa Person

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Testa Person U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P P O T E N T I A L Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP Rapport för: Testa Person ID: HC2750

Läs mer