informationsutskick från #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "informationsutskick från #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA"

Transkript

1 informationsutskick från SBUFMKUSMU #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA

2 innehåll tänkvärt 3 vision om enhet 3 årshögtid 4 material 5 nya möjligheter 6 läger & arrangemang 8 administration 9 ekonomi & insamling 10 ut i världen 10 med mera 11 detta händer september 21 Scouternas fredsdag 22 Scouternas fredsdag och jiingiåterträff på Liseberg oktober 14 Offerdag för SBUF och SMU Arbetsdagar på Skräddartorp november 1-4 Retreat för unga 1-30 MKUs bön och offermånad Extra årshögtid och Riksstämma 21 Luciasymposium Rätt Vis Helg i Linköping Framtidens Evangelister, Munkaskog december 8 Ekumenisk upptäckardag i Uppsala Läs mer om händelserna i utskicket eller på hemsidorna Omslagsbild: Karin Ahlgren Form och layout: Karin Ahlgren Tryckeri: Davidsons Tryckeri Nästa informationsutskick från Sbuf Mku Smu kommer ut i början av november. MKU Danska vägen , Göteborg SBUF Ekumeniska Centret, Starrbäcksg , Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box , Stockholm sid informationsutskick från SBUF MKU SMU nr

3 tänkvärt Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och hopp. Jer. 29:11 Morgondagen bryter fram Min uppgift på det stora scoutlägret Jiingijamborii var att vara funktionär för jourhavande lägerledning. Det var en uppgift som även innebar nattbemanning. Klockan 4 på morgonen är lägret alldeles tyst. Jag är trött efter att ha jobbat hela natten och går en runda för att få lite luft och piggna till. Arbetspasset börjar gå mot sitt slut, men snart skall lägerdeltagare vakna till liv och börja slamra med grötkastrullerna. En halvtimma senare är solen uppe på himlen och värmer bort daggen från tälten. MKU, SBUF och SMU vädrar morgonluft genom samarbetet som nu börjar ta form. Nu jobbar styrelserna för fullt med att tänka konkreta utvecklingsidéer för den gemensamma riksorganisationen. Nu ges möjlighet till förändringar. En ny ekumenisk morgon bryter fram. Samtidigt gör vi i de gamla riksorganisationerna allting för sista gången. Exempelvis då vi samlades i Örebro så var det för MKU, SBUF och MKU sista gången konvent/ årshögtid/riksmöte beslutade om de viktigaste frågorna för verksamheten. När vi samlas i Göteborg 5-8 juni kommer det att vara i den gemensamma riksstämman allt viktigt för verksamheten beslutas. En del känner sig vilsna på den nya vägen och det är inte så konstigt. Det är både tillåtet och förståeligt. Men låt oss titta framåt på den gemensamma vägen. Vi får be om Herrens ledning nu när en ekumenisk morgon gryr och förändringens vindar blåser över våra gamla ungdomsförbund. Göran Bondesson Förbundssekreterare SMU vision om enhet I maj i år firade MKU, SBUF och SMU årshögtider i Örebro. Då beslutades att anta det förslag till federationsavtal som styrelserna presenterade. Anledningen till att förslaget lades fram var att styrelserna fick i uppdrag från årshögtiden året innan att göra det. Detta avtal undertecknades i juni av MKU:s vice ordförande, SBUF:s ordförande och SMU:s förbundssekreterare. Vad innebär då detta? Jo, det betyder att vi ska bilda en ny gemensam riksorganisation och i federationsavtalet står saker som vi kommit överens om men som inte behöver beslutas så formellt som stadgar. Stadgar ska vi också besluta att anta och det gör vi på konstituerande årsstämman som äger rum i november. Även här fanns ett förslag framme i maj som det lämnades många bra synpunkter på. Dessa arbetar vi nu in i förslaget. Men de tre årshögtiderna beslutade att godkänna innehållet i stadgarna även om formuleringar behöver ändras och uppmanar även konstituerande stämman att anta förslaget till stadgar Så var det detta med namnet på den nya organisationen. Vision om enhet var det namn som styrelserna föreslog men det var det ingen organisation som tyckte var så där alldeles lysande. Vi har nu tagit fram kriterier för vad vi informationsutskick från SBUF MKU SMU nr vill att namnet ska signalera och ber ett proffs i form av en konsult om hjälp att ta fram ett bättre förslag. Under årshögtiden i maj fick vi löpande rapporter om Baptistsamfundets och Metodistkyrkans konferenser. Missionskyrkan hade sin konferens lite senare och de fattade beslut som ungefär innebär att de endast kommer stödja bildandet av ett nytt gemensamt ungdomsförbund om det finns planer på fördjupat samarbete mellan kyrkorna. Vi i ungdomsförbunden hoppas att de är redo att bilda en gemensam kyrka när vi år 2012 ska utvärdera federationsarbetet! Nu återstår en hel del praktiskt arbete, som tidigare nämnts stadgar och namn, men även en del nytänk. Förra årets årshögtider tillsatte en Visionsgrupp som skulle ge förslag på vad den nya organisationen ska syssla med för att möta ungas behov av en kristen organisation. Gruppen presenterade sitt arbete i maj och nu arbetar vi vidare med att konkretisera detta. Ta fram nya projektförslag och arbetsområden. Resultatet av detta arbete kommer ni att se i förslaget till budget som kommer att presenteras inför årshögtiden i juni. Håll ögonen öppna! sid 3

4 årshögtid SBUFs årskonferens Godis, skratt och ett bra debattklimat - så kan en årskonferens för SBUF beskrivas, även årets. 92 deltagare, varav 49 ombud samlades i Betelkyrkan i Örebro. För flera var det första årskonferensen, men förmodligen inte den sista. Förslaget Vision om enhet diskuterades, men även förändrade stadgar för SBUF och en rättvisepolicy, som återremitterades till styrelsen. En motion om medlemskap i medlemsbanken JAK röstades ner. Medlemskap i föreningen Rättvisemärkt röstades igenom. Nya i styrelsen är Maja Ehliar, Markus Målsäter, Sara Englund, och Lina Jansson. Den prestigefyllda utmärkelsen Årets SBUFledare gick till Erik Fläckman, Iggesund som i många år varit en uppskattad ledare i Iggesund. Vad hände på riksmötet? Protokollet från riksmötet är nu färdigt och går att ladda ner i pdf-format från Vill du ha ett exemplar hemskickat kan du ringa till SMU-sekretariatet eller skicka e-post till De viktigaste besluten: SMU antog en miljöpolicy Beslut om ny scoutdräkt SMU skall se över möjligheterna att fånga upp engagerade människor i SMU som inte är medlemmar i en lokalförening. Federationsavtalet för Vision om enhet antogs! Men namnet skall vara något annat än Vision om enhet. SMU-styrelsen och dess utskott uppmanades bli bättre på att besöka lokalföreningar. Samtidigt togs ett beslut att lokalföreningarna uppmanas ta aktivt ansvar för relationerna med riksplanet. Riksstämma november äger den första riksstämman för den nya gemensamma riksfederationen rum. Riksstämman kommer att vara i Norrmalmskyrkan i Stockholm och under lördagsförmiddagen kommer även MKU, SBUF och SMU ha kortare årsmöten, dvs rikskonvent, årskonferens och riksmöte. De stora frågorna för riksstämman är att välja en styrelse och ordförande till den nya riksfederationen samt anta stadgarna och välja ett namn för federationen. Det är alltså stora och mycket viktiga frågor för framtiden. Vi hoppas därför se så många ombud som möjligt sluta upp till denna hösthelg. Kallelse och villkor för ombudsantal har kommit till föreningarna under juni månad. För att vara ombud på riksstämman krävs att du är vald som ombud till din organisations årsmöte. Med detta utskick kommer därför en ombudsanmälan/fullmakt som ska fyllas i. Nomineringskommitté Nomineringskommittén är redan igång med sitt arbete. Önskar du kontakt med nomineringskommittén kan du kontakta Magnus Blom, mobil: eller på som är sammankallande. Självklart kommer helgen inte bara bestå av förhandlande. Under lördagskvällens festkväll kommer vi få njuta av god mat, svängig gospel och lovsångsmässa. Helgen avslutas med en gudstjänst på söndagsförmiddagen med ett förstärkt kyrkkaffe efteråt. Mer information se bifogad broschyr eller på www. riksstamma.se. VÄLKOMNA! Läs mer i riksmötesprotokollet. Gemensamma förhandlingar Protokollet från de gemensamma förhandlingarna under fwd i Örebro är nu färdigt och går att ladda ner från www. smu.se. Under de gemensamma förhandlingarna antogs uttalandet Sätt barnen i fokus. Uttalandet är skickat till berörda parter. Riks jobbar med uppföljning, men i beslutet låg även en utmaning att föreningar och distrikt skall utmana församlingar och lokala politiker. Kerstin Alm, Ordförande i MKU Malin Ivarsson Wärn, förbundssekreterare SBUF Göran Bondesson, förbundssekreterare SMU sid informationsutskick från SBUF MKU SMU nr

5 material Har ni brist på inspiration? Tycker ni ibland att det känns svårt att hitta på spännande scoutprogram? Blir det lätt så att ni tar fram ett gammalt terminsprogram? Kanske ägnar ni mycket tid till att ta fram ett program som ni istället kunde ha lagt på ledaromsorg? Nu finns det hjälp att tillgå! Svenska Scoutrådet har tillsammans med de fem scoutförbunden tagit fram terminsprogram för tre olika åldersgrupper, 7-9 år, år och år. Terminsprogrammen kan användas rakt av eller så plockar ni det som är mest intressant och roligast för er patrull. Programmen är gjorda så att de är lätta att använda även för ledare som är nya i sitt uppdrag som scoutledare. Nu fungerar också aktivitetsbanken! Ett forum där lekar, samarbetsövningar och mycket mera finns samlade. Aktiviteterna passar såväl på scout som på tonår eller liknande. Sammanlagt finns det över 500 förslag och än så länge är det under uppbyggnad! Kanske har ni gjort någon rolig aktivitet som ni vill dela med er av? På aktivitetsbanken finns den möjligheten! På tar ni del av terminsprogram och aktivitetsbanken. IDé-häfte 3/07 - Kina - I det nya IDé-häftet lär du känna Kina - Glöm inte ID när ni bestämmer insamlingsmål till tex nyårslägret - På finns det mer material och tips på hur du kan arbeta med tro identitet tro och rättvisa internationella frågor i din barn/ungdomsgrupp Uppdatering av Ska ut materialet Just nu pågår en uppdateringen av Ska ut materialet. En grupp bearbetar materialet fram till årsskiftet. Under våren görs layout och introduktion så att det ska kunna användas i kurserna som börjar sommaren Scoutbibel En scout söker sin tro och respekterar andras. Scoutbibeln innehåller Nya Testamentet och nya texter anpassade för scouter, den är skriven för dig mellan 13 och 18 år men går självklart bra att använda även för dig som är ledare som stöd vid t ex andakter eller avslutningar. Scoutbibeln finns nu på lager hos SMU. Du kan köpa den för 49 kr plus frakt via Ny scoutdräkt SMU:s riksmöte har beslutat om ny scoutdräkt för SMU-scout. Den nya scoutdräkten är den samma för hela den svenska scoutrörelsen. Scoutdräkten och förbundsgemensamma märken beställer ni framöver från Scoutvaror (www.scoutvaror.nu). SMU har även beslutat om ny märkesordning, den hittar ni på SMU:s hemsida (www.smu.se/scout). Halsduk och SMU-specifika märken beställer ni även fortsättningsvis från Gummessons (www. gummenssons.se). Vad händer internationellt? Läs Just Nu 3/07 så får du de senaste nyheterna om det internationella arbetet inom SMU. Några smakprov ur detta nummer är: vad kommer SMU i Kongo-Kinshasa att heta, ångrar Johanna sig och hur många lärjungaskolor är i gång i höst? Läs bilagan och sätt sedan upp den synligt. informationsutskick från SBUF MKU SMU nr sid

6 Gemensam årshögtid med nya möjligheter Onsdagen den 16 maj 2007 samlades återigen människor för att avgöra MKU:s, SBUF:s och SMU:s framtid. Ivrigt arbetade styrelsemedlemmar, funktionärer, personal, volontärer och ettåringar sida vid sida. Bord har fällts upp, soppa har ätits och ansvar fördelats. Nu är det bara deltagare kvar, sen kan vi starta. Efter en lång dag med förhandlingar och viktiga beslut var det dags för den första gudstjänsten. Trefaldighetskyrkan fylldes snabbt och gudstjänsten drog igång med en glad och käck lovsång. Aldrig har väl en gladare lovsångsledare skådats. Stämningen i lokalen var på topp. Representanter från de tre modersamfunden hälsade alla ungdomar och andra välkomna med vackra visioner om framtiden. Mötet fortsatte med en predikan om gullvivor, mockasiner och solglasögon. Det var en kanonkväll och vi hoppas på en favorit i repris. Glada och fyllda av Helig Ande fortsatte ungdomarna kvällen med café, film och Erik Tilling konsert. Golv dansas sönder Under fredagen hann vi med så väl förhandlingar, enskilda och gemensamma, seminarier och en och annan glass på stan. Klockan halv tio på kvällen körde den igång, festernas fest. Förväntningen inne i Trefaldighetskyrkan var söt och dröp från väggarna innan underhållningen på scenen körde igång. Ledd av Kim från SBUF och Calle från SMU presenterades ännu en gång på scen AfroX. Dessa följdes av Guds clown, en blek yngling iklädd blommig klänning. Under namnet Kristi Brud sjöngs hardcore lovsång från Domarboken 5:e kapitlet. Samt den ytterst svåra frågan togs upp; är fladdermusen en fågel (3:e Mosebok). Med en rejäl dos humor skrattade många halvt ihjäl sig, medan andra förkastade det som hädiskt. Precis som en clown ska vara. Det hela fick en fin avrundning. Ska bandet Scaramanga äntrade scenen och med en rafflande inledning tog de oss med storm. Bandet fick efter första låten säga till publiken att dans endast med överkroppen var tillåten. Golvet höll på att dansas sönder. Överkroppsdansen fortsatte långt in på småtimmarna. Vilken kväll! Sätt barnen i fokus! Lördagen var en lång dag. På förmiddagen var det enskilda förhandlingar och direkt efter det följde gemensamma förhandlingar. Det hela började med rapport från de enskilda förhandlingarna. SBUF meddelade att de beslutat att gå med i Rättvisemärkt och att de pratat om att ta fram en Rättvisemärktpolicy. Angående vision om enhet hade det kommit upp om att presentera förslag på nytt namn i november. SMU meddelade att de bland annat antagit en ny miljöpolicy och beslutat om ny scoutdräkt. Nästa punkt på dagordningen var diskussion om Vision om enhet. Det var många som gick fram för att framföra sin åsikt. sid informationsutskick från SBUF MKU SMU nr

7 Det som diskuterades mest var namnet men det kom även fram åsikter om förslag på stadgeändringar. För att vi inte skulle bli så stela eller riskera att somna i bänkarna fick vi alla visa våra franska kunskaper när vi leddes i en rörelsesång på franska tillsammans med SMU:s volontärer. Nu kunde vi sätta oss och fortsätta förhandla. Den sista punkten på årets gemensamma förhandlingar handlade om ett gemensamt uttalande om att sätta barn i fokus. Man kan tro att det var slut på förhandlingar men så var inte fallet, det fanns flera viktiga beslut kvar, tex Vision om enhet. Förhandlingarna gick definitivt snabbare än tänkt. En halvtimme tidigare slutade mötet och de flesta avnjöt solskenet sittandes på gräset med glittret från Svartån i ansiktet. Alla väntade på den stora kvällsgudstjänsten i Trefaldighetskyrkan. Ge bönen fötter Det är inte många som kan förstå den smärta Jesus gick igenom när han tog på sig all vår synd och smärta. Genom en utmärkt gestaltning grep Vasateatern tag i hjärtat. Utan ord förmedlades hur Jesus befriar oss. En varm stämning slöt in alla deltagare i gudstjänsten i en atmosfär av trygghet. I en predikan om påfyllnad berättade Jakob, pastor på Hönö, hur han köpte en kampfisk vid namn Monsieur le petit en colere. Precis som en fisk måste ha mat varje dag skulle han börja be och läsa Bibeln lika ofta. Kampfisken skulle påminna honom. Det gick, ett tag, sen dog fisken. Med alltför stora ambitioner får man dåligt samvete, det är viktigt att ta små steg och låta bönerna få fötter. Låt bönen för människor som har det svårt bli en handling. Lyssna, kanske Gud har något att säga dig, inte bara du saker att säga honom. Nattvarden skapade en rörelse i hela församlingen. Inte en rörelse enbart med våra fötter, utan även med våra böner. I tårar och i glädje håller man om varandra, ber för varandra, lovsjunger Gud. Hembyggd bilsimulator Vad sägs om detta: dansmatta, karaoke, bilspel och massa folk? Det är en verkligt bra kombination på lördagens café. Det genomläckra bilspelet, en egenkonstruerad bil i plywood med riktiga säten och rattar och pedaler, får många scoutpoäng. Folk stannade in på småtimmarna och njöt av de hembakade kakorna, den röda saften, rättvisemärkt te och kaffe. Alla åldrar välkomna Söndag, sista dagen för årshögtiden var kommen och det var gudstjänst, packning och hejdå som gällde. Klockan 10 var det avslutningsgudstjänst i Trefaldighetskyrkan. Ännu en gång fylldes kyrkan och vi fick fira gudstjänst tillsammans. Vi fick njuta av barnkonferensen, dans, lovsång och predikan av Göran Bondesson. Till denna gudstjänst var alla Örebroare inbjudna så i bänkarna satt det både äldre och yngre om vartannat. informationsutskick från SBUF MKU SMU nr Text & Foto: Linus Ekman, Johan Thörnow & Karin Ahlgren sid 7

8 läger & arrangemang Under nio dagar av möten och upplevelser på stora scoutlägret Jiingijamborii har Scouterna fått leva i en scoutstad med invånare där de har kunnat besöka glasskiosken, kyrkor, moské, disco, caféer och en uppsjö av programaktiviteter. Det har varit ett häftigt läger. Jag har fått göra roliga saker och har träffat massa människor. Det är roligt att vara scout man får umgås med kompisar och vi har en bra sammanhållning i patrullen, säger Catrin Uby, 14 år, från SMU i Hässelby. På lägret har det varit ett modernt program som får scouting i Sverige att ta ett steg mot framtiden med en mångfald av aktiviteter som berikar och skapar engagemang. Aktiviteterna på Jiingijamborii har haft ett tydligt syfte och vi har gjort dem där de bäst hör hemma. Ledare har lärt känna det nya programmet och inspirerats till att fortsätta med det under terminerna hemma i kåren. Alla aktiviteter finns i aktivitetsbanken (www.aktivitetsbanken.se) där man kan söka upp dem och fortsätta att inspireras. Scouterna har som mål att år 2015 vara scouter i Sverige. Efter lägret känns det mer inspirerande än någonsin att ge chansen till ännu fler barn och ungdomar att upptäcka scouterna. Därför genomfördes en gemensam kampanj under veckorna 35 och 36. Över hela landet har Scouter och scouting synts på skolor, torg och i tidningar. Retreat för unga (16-25 år) Leva i Guds närhet: bekräftad älskad upprättad befriad 1-4 november på lägergården Ensro utanför Rättvik. Anmälan senast den 23 september. Deltagaravgiften är 650 kr. Om du har frågor kan du vända dig till Jakob Sandin på eller via mejl till Retreaten arrangeras av Mellansvenska distriktet men alla är välkomna. Läs mer på Skapelsefeber! Rätt Vis Helg 2007 Guds skapelse är en helhet med både människor, djur och natur. Hur vi lever våra liv både påverkar o ch p åve r k a s av förändringar i klimatet. De som är mest utsatta drabbas hårdast. Att förvalta skapelsen är därför en av våra viktigaste uppgifter i arbetet för en rättvis värld. I gudstjänster, föreläsningar och workshops under Rätt Vis Helg diskuterar och lär du dig mer om hur din/ vår livsstil påverkar klimatet, ser på klimatfrågor ur ett teologiskt perspektiv och funderar över hur vi kan handla för att förbättra situationen. Du kommer också få verktyg för aktion! När och var händer detta? november i Linköping. Mer information finns i den bifogade foldern och på Välkommen till en helg av kunskap, inspiration, bön och aktivism! Vad gör er baptistscoutkår nästa sommar? Åker på Nordiskt Baptistscoutläger? Varför inte? Den 5-12 juli hålls Øksedal 08 Ren Energi i Danmark. Ta chansen att få träffa Baptistscouter från våra grannländer och tillsammans uppleva ett fantastiskt läger. Är din kår intresserad av att åka eller har frågor? Kontakta Jacob Carlbäcker, sid informationsutskick från SBUF MKU SMU nr

9 Dive deeper BWA ungdomskonferens Den 30 juli 3 augusti 2008 är det dags för nästa stora ungdomskonferens arrangerad av Baptisternas Världsallians. Konferensen kommer att vara i Leipzig, Tyskland och man räknar med mellan 6000 och deltagare från hela världen. Själva konferensen kan du läsa mer om på SBUF kommer att arrangera en resa dit och vill redan nu att ni som är intresserade av att följa med anmäler intresse. Maila till Mer information kommer senare. Ska Ut mera Sjö kajak Ska Ut mera sjö kajak är en ledarutbildning för dig som vill lära känna sjön och kajaken, som en möjlighet för dig och din patrull i scoutarbetet. Den vänder sig till dig som gått en grundläggande ledarutbildning och vill fördjupa sitt ledarskap. I kursen får Du lära dig grunderna i kajakpaddling, introduktion i att utöva scouting i skärgårdsmiljö, träna navigation och öva sjösäkerhet. Kursen är uppdelad i två delar, först lär man sig grunderna för paddling sedan gör man en tur över flera dagar. Anmälan ska göras senast den 11 februari. Kursen genomförs i Stockholms skärgård, 2-9 augusti Kostnad är 3400:-. Mer information finns på SMUs hemsida eller kontakta kursansvarig Fredrik Hjalmarson, adminstration Ettåringar I mitten av augusti började åtta personer sitt år som Ettåring. Under ett år ska de arbeta med barn och ungdomsarbete i församlingar. Årets Ettåringar finns i Mora Jonatan Axberg, Eskilstuna Petter Hedlund, Enköping Ida Hennerdal, Rimforsa Elin Jönsson, Dals Ed Madelene Larsson, Vännäs Arvid Nyström, Mariefred Julia Strömner och Askersund Sara Wrang. Personalförändringar SMU Scoutsekreterare Karin Sannerud har slutat på SMU och är numera webbredaktör på Svenska scoutrådet. Vi tackar Karin för de förändringar hon bidragit med i SMU-scout. Tack också till Patrik Cras som från april till augusti har vikarierat som scoutsekreterare. Ny scoutsekreterare är Lena Ericsson från Uppsala. Lena har tidigare jobbat som lärare. Expeditionssekreterare Sara Dynesius är fortsatt tjänstledig för studier. Annamaria Ahlgren har under senaste året varit vikarie. Nu vill hon gå vidare till andra uppgifter. Tack Annamaria för att dina gåvor av bl.a. ordningssinne och inspiration fick komma SMU till del. Ny vikarie är Jonna Garphult, Stockholm. Hon kommer från en liknande tjänst på Medborgarskolan. Lönar sig att hålla koll på medlemmarna! För att vara med och påverka en förening är det viktigt att förstå att man är medlem i föreningen och blir medlem genom ett aktivt val. En aktiv handling kan vara inbetalning av medlemsavgift eller namnunderskrift. Föreningarna ska ha medlemsregister innehållande: namn, adress, kön, födelseår och datum för medlemskap. Det är även bra att ha uppgifter på: telefon, e-post, anhörig och personnummer. Personen skall erhålla ett medlemsbevis. Ungdomsstyrelsens* regler för att vara en bidragsberättigad förening Egna stadgar Årsmöte där det väljs styrelse/ur Medlemsbegrepp som innebär att medlemmen aktivt varje år tagit ställning till medlemskap. Sista dagen i underlagsåret** ha minst fem medlemmar i åldern 7-25 år. Styrka sin verksamhet genom en verksamhetsberättelse. Frågor, kontakta SBUFs Emil Gunnarsson eller SMUs Karin Larsson. för mer information * Ungdomsstyrelsen fördelar statsmedel som utgör en central del av förbundens ekonomi ** Den sista dagen medlemskapet gäller, ex 31/8 eller 31/12 informationsutskick från SBUF MKU SMU nr sid

10 ekonomi & insamling Gudstjänst med smak av fest - offerdag för ungdomsförbunden hösten 2007! Gör livet till en fest! Det behövs mer fest i världen och MKU/SBUF/SMU är fest! Gör den 14:e oktober till en festgudstjänst! Ta chansen och passa på att visa upp det lokala arbetet i er församling under gudstjänsten. Ett givet tillfälle för scoutinvigningar, skapa en fest för barnen eller lyfta upp rättvisefrågor. Nytt för i år är att den 14 oktober är den nationella dagen för insamlingar till ungdomsorganisationernas arbete för SBUF och SMU. Glöm inte bort barnen, glöm inte bort offerdagen till ungdomsorganisationerna [SBUF o SMU den 14 oktober, MKU november månad.] Information inför offerdagen hittar du på se, Där hittar du information så som offerdagsbrev, power point-bilder, text till församlingsblad. Styrelser och personal besöker gärna gudstjänsten. TACK! Tusen tack till er som ger gåvor till MKU, SBUF och SMU. Så här efter sommaren vill vi ge ett särskilt tack för alla gåvor vi har fått från olika läger och vid bröllop och födelsedagar. Ung och aktiv i Europa Har Ni ett projekt på gång där Ni ska samverka med en ungdomsförening i ett annat Europeiskt land? Har Ni kontakter eller idéer om ett projekt där Ni vill samverka med en annan organisation i Europa. Genom projektet Ung och aktiv i Europa finns möjligheter till Ekonomiskt stöd. Ungdomsstyrelsen har ansvar att hålla i programmet i Sverige. Läs mer på Glöm pengarna! Kan man verkligen? Naturligtvis inte, men Glöm pengarna är en rollup-rubrik som vill visa på enkelheten och möjligheten med autogiro. Under hela hösten 2007 kommer det att vara samlingar i SMU:s distrikten om det automatiska givandet, för att vi i församling och SMU ska hitta bättre vägar för en god ekonomi. På hemsidan www. smu.se hittar du tider och platser för ditt distrikt. Besök SMU:s och SBUF:s personal besöker gärna lokala föreningar och distrikt i gudstjänster, förenings- eller ledardagar. Det är en mångfald av kunskap inom olika ämnesoråden och gåvor som rikspersonalen har. Se presentation i bifogad folder. ut i världen Unga som flyger och far! Volontärer ungdomar som kommer till Sverige och ungdomar som reser härifrån till andra länder är en viktig del i SBUF:s och SMU:s internationella arbete. SMU hade elva volontärer och SBUF fem volontärer ute under 2006/2007. Nu är de flesta av dessa hemma igen och kommer gärna ut och träffar er. Hör av er till SMU Riks eller SBUF om ni vill få kontakt med dem. I vintras tog SBUF emot två volontärer från El Salvador och en från Thailand. Samtidigt tog SMU emot två volontärer från Ecuador. De från Ecuador avslutade sin period i augusti och har åkt hem. SBUF:arna är kvar i Sverige höstterminen ut. Nu i september reser tre SBUF:are och tretton SMU: are ut som volontärer till sex olika länder. Kanske känner ni någon av dem? Gå in på våra hemsidor och lär känna dem och följ deras volontärsperiod. Ska du iväg utomlands? Som medlem i SMU kan du söka pengar för att knyta internationella kontakter med kristna i andra länder. För mer information om senast ansökningsdatum och hur ansökningsförfarandet går till se SMU:s hemsida. Läs mer på V o L o N T Ä R sid 10 informationsutskick från SBUF MKU SMU nr

11 med mera Nytt Scoutprogram SMU arbetar just nu tillsammans med övriga scoutförbund med att ta fram ett nytt gemensamt scoutprogram. Programmet är det vi gör i Scouterna, hur vi gör det och varför vi gör det. Eller summan av varför, hur och vad vi gör i Scouterna. Programmet är allt från målsättningar till åldersindelning, metoder, aktivitetstips och märken. Tanken med att göra ett nytt program är att scoutrörelsen ska bli ännu bättre på att möta unga människor och samtidigt göra livet lättare för alla våra scoutledare. Att utveckla ett nytt program är något som scoutförbunden gjort med jämna mellanrum ända sedan scouting startade i Sverige. SMU:s nuvarande program, Konten, introducerades Det nya programmet som alltså ersätter Konten planeras vara klart Läs mer och följ arbetet på Barnens År Jesus sätter barnen i centrum! Gör Vi? En fråga vi hoppas ni vill vara med och fundera kring. I detta utskick finns en flyer som vi vill att ni sätter upp på anslagstavlan och fyller på med vad ni gör hos er för att uppmärksamma Barnens År och hur ni arbetar med dessa frågor. Senare i höst kommer även ett affischmaterial med fler idéer, tips, frågeställningar och utmaningar. SMU ser fram emot att tillsammans med er kunna svara på frågan Gör Vi? med ett rungande JA. Och delge varandra våra goda exempel. Årets SBUF-ledare För sjunde året i rad delades utmärkelsen Årets SBUFledare ut under SBUFs årskonferens. Den här gången gick utmärkelsen till Erik Fläckman, Iggesund, för en imponerande lång och trogen tjänst. Erik har varit verksam som ledare inom SBUF i hela 65 år! Vem tycker du ska utses till nästa års SBUF-ledare? Skriv ett brev med en motivering och skicka till SBUF, Sundbyberg, märk kuvertet Årets SBUF-ledare, eller maila Bibelsajten en chans för svenska ungdomar att våga nosa på den kristna tron är en ekumenisk sajt där ungdomars tankar och frågor kring Bibeln och den kristna tron står i fokus. Här finns bland annat artiklar i aktuella ämnen och en frågelåda som får ta emot bortåt 20 frågor om dagen. Frågorna rör allt ifrån fakta om Bibeln till svåra existentiella frågor och rent själavårdsrelaterade problem. De besvaras av pastorer, präster och andra kristna ledare. De flesta av sajtens besökare är ovana vid att röra sig i en kyrklig miljö. För dessa är Bibelsajten ett bra forum att våga ställa sina frågor och diskutera sina åsikter om Bibeln och den kristna tron i. För många är det ett lättare steg att surfa in på Bibelsajten än att kliva innanför en kyrktröskel. Huvudmän för sajten är MKU, SBUF, SMU, Salt, Svenska Kyrkans Unga, Sveriges Unga Katoliker och Svenska Bibelsällskapet. För mer information: kontakta, Lena Frisell på telefon eller informationsutskick från SBUF MKU SMU nr sid 11

12 med mera En resurs för SMU-föreningen att arbeta med alkoholfrågor och alkoholpolicy SMU:s alkoholprojekt NoA startar i september i år och pågår i två år. NoA har tre delar: - Att arbeta med ledarnas värderingar kring alkohol. - Att arbeta fram en alkoholpolicy för lokalföreningen. - Att tydliggöra lokalerna som alkoholfri zon. Att bryta tystnaden MKU, SBUF och SMU är med i arbetet Att bryta tystanden Det handlar om att bryta tystnaden kring sexuella övergrepp och ge stöd åt den som blivit utsatt. I varje SMU-distrikt finns ideella kontaktpersoner som har till uppgift att lyssna på den som blivit utsatt. De är beredda att ge stöd för beslut du måste fatta. De kan också stödja dig i kontakter med myndigheter och andra organisationer som har erfarenhet och kunskap om övergrepp. Mer information på eller kontakta Ola Rikner. SMU-riks kommer att utbilda lokalt anställda och ledare i processledning. Är din förening intresserad av att arbeta med dessa frågor, eller är du intresserad av att få utbildning i processledarskap kring alkohol och policyfrågor, hör av dig till Ove Sommar på alternativt Bakgrunden till projektet är dels en förstudie som visar på väldigt olika åsikter bland ledarna om vad som ska gälla inom SMU i alkoholfrågor, dels att många kommuner börjar kräva att den lokala föreningen har en alkoholpolicy för att vara berättigad till bidrag. Nu smäller det! Måndagen den 27 augusti drog scouternas gemensamma rekryteringskampanj igång! Skolor, torg och gator fylldes av entusiastiska scouter som vill bli flera i sin kår. Det finns sju olika metodpaket, allt från hur man genomför skolrekrytering till hur man kan skriva ett pressmeddelande. Dessa går att använda året runt. Flertalet av Växkrafts referensföreningar rekryterade för fullt. På kan ni läsa om föreningarnas erfarenheter och ladda ner de sju metodpaketen. Visst vill vi bli fler! Uppdraget mot övergrepp Projektet Uppdraget mot övergrepp är inne på sitt sista år. Det betyder på inget sätt att arbetet är avslutat. Fortfarande finns möjligheten att delta i Webbkursen, använda materialet Trygga möten eller få hjälp att forma handlingsplaner. Dessutom arbetas det med hur arbetet ska fortsätta efter projekttiden. Bland annat är frågorna en viktig del i det gemensamma utbildningsprogrammet som de fem scoutförbunden just håller på att ta fram. För mer info kontakta Ola Rikner. sid 12 informationsutskick från SBUF MKU SMU nr

Innehåll. Johannes första brev 1:3. MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm

Innehåll. Johannes första brev 1:3. MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 2 06 Det vi har sett

Läs mer

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 4 04 Gå därför ut och

Läs mer

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009 llt ka bort RIKSSTÄMMOhandlingar konferens & RIKSSTÄMMA i jönköping 21-24 maj 2009 1 program 21/5 Torsdag Immanuelskyrkan 09.00 Incheckning 11.00 Riksstämmokurs 13.00 Inledningsgudstjänst. Johnny Johnsson

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma REDAKTÖREN HAR ORDET Vi lär ledarskap av varandra Jag fick en fråga om hur jag

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Offerdag för pastorsutbildning; Mellansvenska distriktet s 5 Helg med drag;

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Att bli en i gänget!

Att bli en i gänget! Nr. 4 dec 2013 Att bli en i gänget! värsta (scout) språket Att bli scout i vuxen ålder nsf redo för förändring FM 2013 En tidning från Nykterhetsrörelsens Scoutförbund R e D A K t Ö R e n H A R O R D e

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Nyplantering i Söderköping SIDAN 6 Man-till-man-metod på fängelset 8 Välljudande vänner i Vännäs 12 Från Scoutliv till Skrotbil 18 nr 5 sept-nov 2009 Det kan vara historiskt,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Scoutlagen NR 2 MARS 2004 ÅRGÅNG 7

Scoutlagen NR 2 MARS 2004 ÅRGÅNG 7 Scoutlagen NR 2 MARS 2004 ÅRGÅNG 7 TÄNKVÄRT! Foto: Torkel Edenborg 2 Scoutlagen Hur lätt är det att följa den? Emelie från Stora Levene visar upp sin kårs scoutlagsskinn. Var hygglo Scoutlagen är ju något

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Pingst.se NR NYHETER REPORTAGE UNDERVISNING RECENSIONER KRÖNIKOR FOLK 2 JUNI 2011 ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Gilead Upplagt för nya människor GÖSTA ÅKERLUND

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang KFUK-KFUMs scoutförbund 2012 Katalogen Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund kurser nyheter program arrangemang Ett nytt scoutår har börjat Kalender 2012 Mars Roverforum April Lohajken

Läs mer

Förbundsledningen och kansliet... 19

Förbundsledningen och kansliet... 19 Innehåll Inledning... 4 1 Medlemsutveckling... 5 Kansliet och förbundsledningen... 5 Konsulent Norra Småland-Östergötland... 5 Konsulenten Stockholm Gotland... 6 Regionssekreterare och scoutkonsulent Skåne-Blekinge...

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA

EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA # 2 2013 FÖRTROLIGT Religion + Identitet: Har sex med tro att göra? REMAKE Gammalt blir nytt. PORTRÄTT Caroline för Sverige mot Seger. TROLIGT Andakt:

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 2 JUNI 2014 NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV MANUEL

Läs mer

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n a p r i l m a j n r 2 / 2 0 1 1 AKLAN-projekten 25 år i Filippinerna Hälsningar från Hellstens i England Om församlingens mål och inriktning a

Läs mer