informationsutskick från #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "informationsutskick från #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA"

Transkript

1 informationsutskick från SBUFMKUSMU #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA

2 innehåll tänkvärt 3 vision om enhet 3 årshögtid 4 material 5 nya möjligheter 6 läger & arrangemang 8 administration 9 ekonomi & insamling 10 ut i världen 10 med mera 11 detta händer september 21 Scouternas fredsdag 22 Scouternas fredsdag och jiingiåterträff på Liseberg oktober 14 Offerdag för SBUF och SMU Arbetsdagar på Skräddartorp november 1-4 Retreat för unga 1-30 MKUs bön och offermånad Extra årshögtid och Riksstämma 21 Luciasymposium Rätt Vis Helg i Linköping Framtidens Evangelister, Munkaskog december 8 Ekumenisk upptäckardag i Uppsala Läs mer om händelserna i utskicket eller på hemsidorna Omslagsbild: Karin Ahlgren Form och layout: Karin Ahlgren Tryckeri: Davidsons Tryckeri Nästa informationsutskick från Sbuf Mku Smu kommer ut i början av november. MKU Danska vägen , Göteborg SBUF Ekumeniska Centret, Starrbäcksg , Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box , Stockholm sid informationsutskick från SBUF MKU SMU nr

3 tänkvärt Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och hopp. Jer. 29:11 Morgondagen bryter fram Min uppgift på det stora scoutlägret Jiingijamborii var att vara funktionär för jourhavande lägerledning. Det var en uppgift som även innebar nattbemanning. Klockan 4 på morgonen är lägret alldeles tyst. Jag är trött efter att ha jobbat hela natten och går en runda för att få lite luft och piggna till. Arbetspasset börjar gå mot sitt slut, men snart skall lägerdeltagare vakna till liv och börja slamra med grötkastrullerna. En halvtimma senare är solen uppe på himlen och värmer bort daggen från tälten. MKU, SBUF och SMU vädrar morgonluft genom samarbetet som nu börjar ta form. Nu jobbar styrelserna för fullt med att tänka konkreta utvecklingsidéer för den gemensamma riksorganisationen. Nu ges möjlighet till förändringar. En ny ekumenisk morgon bryter fram. Samtidigt gör vi i de gamla riksorganisationerna allting för sista gången. Exempelvis då vi samlades i Örebro så var det för MKU, SBUF och MKU sista gången konvent/ årshögtid/riksmöte beslutade om de viktigaste frågorna för verksamheten. När vi samlas i Göteborg 5-8 juni kommer det att vara i den gemensamma riksstämman allt viktigt för verksamheten beslutas. En del känner sig vilsna på den nya vägen och det är inte så konstigt. Det är både tillåtet och förståeligt. Men låt oss titta framåt på den gemensamma vägen. Vi får be om Herrens ledning nu när en ekumenisk morgon gryr och förändringens vindar blåser över våra gamla ungdomsförbund. Göran Bondesson Förbundssekreterare SMU vision om enhet I maj i år firade MKU, SBUF och SMU årshögtider i Örebro. Då beslutades att anta det förslag till federationsavtal som styrelserna presenterade. Anledningen till att förslaget lades fram var att styrelserna fick i uppdrag från årshögtiden året innan att göra det. Detta avtal undertecknades i juni av MKU:s vice ordförande, SBUF:s ordförande och SMU:s förbundssekreterare. Vad innebär då detta? Jo, det betyder att vi ska bilda en ny gemensam riksorganisation och i federationsavtalet står saker som vi kommit överens om men som inte behöver beslutas så formellt som stadgar. Stadgar ska vi också besluta att anta och det gör vi på konstituerande årsstämman som äger rum i november. Även här fanns ett förslag framme i maj som det lämnades många bra synpunkter på. Dessa arbetar vi nu in i förslaget. Men de tre årshögtiderna beslutade att godkänna innehållet i stadgarna även om formuleringar behöver ändras och uppmanar även konstituerande stämman att anta förslaget till stadgar Så var det detta med namnet på den nya organisationen. Vision om enhet var det namn som styrelserna föreslog men det var det ingen organisation som tyckte var så där alldeles lysande. Vi har nu tagit fram kriterier för vad vi informationsutskick från SBUF MKU SMU nr vill att namnet ska signalera och ber ett proffs i form av en konsult om hjälp att ta fram ett bättre förslag. Under årshögtiden i maj fick vi löpande rapporter om Baptistsamfundets och Metodistkyrkans konferenser. Missionskyrkan hade sin konferens lite senare och de fattade beslut som ungefär innebär att de endast kommer stödja bildandet av ett nytt gemensamt ungdomsförbund om det finns planer på fördjupat samarbete mellan kyrkorna. Vi i ungdomsförbunden hoppas att de är redo att bilda en gemensam kyrka när vi år 2012 ska utvärdera federationsarbetet! Nu återstår en hel del praktiskt arbete, som tidigare nämnts stadgar och namn, men även en del nytänk. Förra årets årshögtider tillsatte en Visionsgrupp som skulle ge förslag på vad den nya organisationen ska syssla med för att möta ungas behov av en kristen organisation. Gruppen presenterade sitt arbete i maj och nu arbetar vi vidare med att konkretisera detta. Ta fram nya projektförslag och arbetsområden. Resultatet av detta arbete kommer ni att se i förslaget till budget som kommer att presenteras inför årshögtiden i juni. Håll ögonen öppna! sid 3

4 årshögtid SBUFs årskonferens Godis, skratt och ett bra debattklimat - så kan en årskonferens för SBUF beskrivas, även årets. 92 deltagare, varav 49 ombud samlades i Betelkyrkan i Örebro. För flera var det första årskonferensen, men förmodligen inte den sista. Förslaget Vision om enhet diskuterades, men även förändrade stadgar för SBUF och en rättvisepolicy, som återremitterades till styrelsen. En motion om medlemskap i medlemsbanken JAK röstades ner. Medlemskap i föreningen Rättvisemärkt röstades igenom. Nya i styrelsen är Maja Ehliar, Markus Målsäter, Sara Englund, och Lina Jansson. Den prestigefyllda utmärkelsen Årets SBUFledare gick till Erik Fläckman, Iggesund som i många år varit en uppskattad ledare i Iggesund. Vad hände på riksmötet? Protokollet från riksmötet är nu färdigt och går att ladda ner i pdf-format från Vill du ha ett exemplar hemskickat kan du ringa till SMU-sekretariatet eller skicka e-post till De viktigaste besluten: SMU antog en miljöpolicy Beslut om ny scoutdräkt SMU skall se över möjligheterna att fånga upp engagerade människor i SMU som inte är medlemmar i en lokalförening. Federationsavtalet för Vision om enhet antogs! Men namnet skall vara något annat än Vision om enhet. SMU-styrelsen och dess utskott uppmanades bli bättre på att besöka lokalföreningar. Samtidigt togs ett beslut att lokalföreningarna uppmanas ta aktivt ansvar för relationerna med riksplanet. Riksstämma november äger den första riksstämman för den nya gemensamma riksfederationen rum. Riksstämman kommer att vara i Norrmalmskyrkan i Stockholm och under lördagsförmiddagen kommer även MKU, SBUF och SMU ha kortare årsmöten, dvs rikskonvent, årskonferens och riksmöte. De stora frågorna för riksstämman är att välja en styrelse och ordförande till den nya riksfederationen samt anta stadgarna och välja ett namn för federationen. Det är alltså stora och mycket viktiga frågor för framtiden. Vi hoppas därför se så många ombud som möjligt sluta upp till denna hösthelg. Kallelse och villkor för ombudsantal har kommit till föreningarna under juni månad. För att vara ombud på riksstämman krävs att du är vald som ombud till din organisations årsmöte. Med detta utskick kommer därför en ombudsanmälan/fullmakt som ska fyllas i. Nomineringskommitté Nomineringskommittén är redan igång med sitt arbete. Önskar du kontakt med nomineringskommittén kan du kontakta Magnus Blom, mobil: eller på som är sammankallande. Självklart kommer helgen inte bara bestå av förhandlande. Under lördagskvällens festkväll kommer vi få njuta av god mat, svängig gospel och lovsångsmässa. Helgen avslutas med en gudstjänst på söndagsförmiddagen med ett förstärkt kyrkkaffe efteråt. Mer information se bifogad broschyr eller på www. riksstamma.se. VÄLKOMNA! Läs mer i riksmötesprotokollet. Gemensamma förhandlingar Protokollet från de gemensamma förhandlingarna under fwd i Örebro är nu färdigt och går att ladda ner från www. smu.se. Under de gemensamma förhandlingarna antogs uttalandet Sätt barnen i fokus. Uttalandet är skickat till berörda parter. Riks jobbar med uppföljning, men i beslutet låg även en utmaning att föreningar och distrikt skall utmana församlingar och lokala politiker. Kerstin Alm, Ordförande i MKU Malin Ivarsson Wärn, förbundssekreterare SBUF Göran Bondesson, förbundssekreterare SMU sid informationsutskick från SBUF MKU SMU nr

5 material Har ni brist på inspiration? Tycker ni ibland att det känns svårt att hitta på spännande scoutprogram? Blir det lätt så att ni tar fram ett gammalt terminsprogram? Kanske ägnar ni mycket tid till att ta fram ett program som ni istället kunde ha lagt på ledaromsorg? Nu finns det hjälp att tillgå! Svenska Scoutrådet har tillsammans med de fem scoutförbunden tagit fram terminsprogram för tre olika åldersgrupper, 7-9 år, år och år. Terminsprogrammen kan användas rakt av eller så plockar ni det som är mest intressant och roligast för er patrull. Programmen är gjorda så att de är lätta att använda även för ledare som är nya i sitt uppdrag som scoutledare. Nu fungerar också aktivitetsbanken! Ett forum där lekar, samarbetsövningar och mycket mera finns samlade. Aktiviteterna passar såväl på scout som på tonår eller liknande. Sammanlagt finns det över 500 förslag och än så länge är det under uppbyggnad! Kanske har ni gjort någon rolig aktivitet som ni vill dela med er av? På aktivitetsbanken finns den möjligheten! På tar ni del av terminsprogram och aktivitetsbanken. IDé-häfte 3/07 - Kina - I det nya IDé-häftet lär du känna Kina - Glöm inte ID när ni bestämmer insamlingsmål till tex nyårslägret - På finns det mer material och tips på hur du kan arbeta med tro identitet tro och rättvisa internationella frågor i din barn/ungdomsgrupp Uppdatering av Ska ut materialet Just nu pågår en uppdateringen av Ska ut materialet. En grupp bearbetar materialet fram till årsskiftet. Under våren görs layout och introduktion så att det ska kunna användas i kurserna som börjar sommaren Scoutbibel En scout söker sin tro och respekterar andras. Scoutbibeln innehåller Nya Testamentet och nya texter anpassade för scouter, den är skriven för dig mellan 13 och 18 år men går självklart bra att använda även för dig som är ledare som stöd vid t ex andakter eller avslutningar. Scoutbibeln finns nu på lager hos SMU. Du kan köpa den för 49 kr plus frakt via Ny scoutdräkt SMU:s riksmöte har beslutat om ny scoutdräkt för SMU-scout. Den nya scoutdräkten är den samma för hela den svenska scoutrörelsen. Scoutdräkten och förbundsgemensamma märken beställer ni framöver från Scoutvaror (www.scoutvaror.nu). SMU har även beslutat om ny märkesordning, den hittar ni på SMU:s hemsida (www.smu.se/scout). Halsduk och SMU-specifika märken beställer ni även fortsättningsvis från Gummessons (www. gummenssons.se). Vad händer internationellt? Läs Just Nu 3/07 så får du de senaste nyheterna om det internationella arbetet inom SMU. Några smakprov ur detta nummer är: vad kommer SMU i Kongo-Kinshasa att heta, ångrar Johanna sig och hur många lärjungaskolor är i gång i höst? Läs bilagan och sätt sedan upp den synligt. informationsutskick från SBUF MKU SMU nr sid

6 Gemensam årshögtid med nya möjligheter Onsdagen den 16 maj 2007 samlades återigen människor för att avgöra MKU:s, SBUF:s och SMU:s framtid. Ivrigt arbetade styrelsemedlemmar, funktionärer, personal, volontärer och ettåringar sida vid sida. Bord har fällts upp, soppa har ätits och ansvar fördelats. Nu är det bara deltagare kvar, sen kan vi starta. Efter en lång dag med förhandlingar och viktiga beslut var det dags för den första gudstjänsten. Trefaldighetskyrkan fylldes snabbt och gudstjänsten drog igång med en glad och käck lovsång. Aldrig har väl en gladare lovsångsledare skådats. Stämningen i lokalen var på topp. Representanter från de tre modersamfunden hälsade alla ungdomar och andra välkomna med vackra visioner om framtiden. Mötet fortsatte med en predikan om gullvivor, mockasiner och solglasögon. Det var en kanonkväll och vi hoppas på en favorit i repris. Glada och fyllda av Helig Ande fortsatte ungdomarna kvällen med café, film och Erik Tilling konsert. Golv dansas sönder Under fredagen hann vi med så väl förhandlingar, enskilda och gemensamma, seminarier och en och annan glass på stan. Klockan halv tio på kvällen körde den igång, festernas fest. Förväntningen inne i Trefaldighetskyrkan var söt och dröp från väggarna innan underhållningen på scenen körde igång. Ledd av Kim från SBUF och Calle från SMU presenterades ännu en gång på scen AfroX. Dessa följdes av Guds clown, en blek yngling iklädd blommig klänning. Under namnet Kristi Brud sjöngs hardcore lovsång från Domarboken 5:e kapitlet. Samt den ytterst svåra frågan togs upp; är fladdermusen en fågel (3:e Mosebok). Med en rejäl dos humor skrattade många halvt ihjäl sig, medan andra förkastade det som hädiskt. Precis som en clown ska vara. Det hela fick en fin avrundning. Ska bandet Scaramanga äntrade scenen och med en rafflande inledning tog de oss med storm. Bandet fick efter första låten säga till publiken att dans endast med överkroppen var tillåten. Golvet höll på att dansas sönder. Överkroppsdansen fortsatte långt in på småtimmarna. Vilken kväll! Sätt barnen i fokus! Lördagen var en lång dag. På förmiddagen var det enskilda förhandlingar och direkt efter det följde gemensamma förhandlingar. Det hela började med rapport från de enskilda förhandlingarna. SBUF meddelade att de beslutat att gå med i Rättvisemärkt och att de pratat om att ta fram en Rättvisemärktpolicy. Angående vision om enhet hade det kommit upp om att presentera förslag på nytt namn i november. SMU meddelade att de bland annat antagit en ny miljöpolicy och beslutat om ny scoutdräkt. Nästa punkt på dagordningen var diskussion om Vision om enhet. Det var många som gick fram för att framföra sin åsikt. sid informationsutskick från SBUF MKU SMU nr

7 Det som diskuterades mest var namnet men det kom även fram åsikter om förslag på stadgeändringar. För att vi inte skulle bli så stela eller riskera att somna i bänkarna fick vi alla visa våra franska kunskaper när vi leddes i en rörelsesång på franska tillsammans med SMU:s volontärer. Nu kunde vi sätta oss och fortsätta förhandla. Den sista punkten på årets gemensamma förhandlingar handlade om ett gemensamt uttalande om att sätta barn i fokus. Man kan tro att det var slut på förhandlingar men så var inte fallet, det fanns flera viktiga beslut kvar, tex Vision om enhet. Förhandlingarna gick definitivt snabbare än tänkt. En halvtimme tidigare slutade mötet och de flesta avnjöt solskenet sittandes på gräset med glittret från Svartån i ansiktet. Alla väntade på den stora kvällsgudstjänsten i Trefaldighetskyrkan. Ge bönen fötter Det är inte många som kan förstå den smärta Jesus gick igenom när han tog på sig all vår synd och smärta. Genom en utmärkt gestaltning grep Vasateatern tag i hjärtat. Utan ord förmedlades hur Jesus befriar oss. En varm stämning slöt in alla deltagare i gudstjänsten i en atmosfär av trygghet. I en predikan om påfyllnad berättade Jakob, pastor på Hönö, hur han köpte en kampfisk vid namn Monsieur le petit en colere. Precis som en fisk måste ha mat varje dag skulle han börja be och läsa Bibeln lika ofta. Kampfisken skulle påminna honom. Det gick, ett tag, sen dog fisken. Med alltför stora ambitioner får man dåligt samvete, det är viktigt att ta små steg och låta bönerna få fötter. Låt bönen för människor som har det svårt bli en handling. Lyssna, kanske Gud har något att säga dig, inte bara du saker att säga honom. Nattvarden skapade en rörelse i hela församlingen. Inte en rörelse enbart med våra fötter, utan även med våra böner. I tårar och i glädje håller man om varandra, ber för varandra, lovsjunger Gud. Hembyggd bilsimulator Vad sägs om detta: dansmatta, karaoke, bilspel och massa folk? Det är en verkligt bra kombination på lördagens café. Det genomläckra bilspelet, en egenkonstruerad bil i plywood med riktiga säten och rattar och pedaler, får många scoutpoäng. Folk stannade in på småtimmarna och njöt av de hembakade kakorna, den röda saften, rättvisemärkt te och kaffe. Alla åldrar välkomna Söndag, sista dagen för årshögtiden var kommen och det var gudstjänst, packning och hejdå som gällde. Klockan 10 var det avslutningsgudstjänst i Trefaldighetskyrkan. Ännu en gång fylldes kyrkan och vi fick fira gudstjänst tillsammans. Vi fick njuta av barnkonferensen, dans, lovsång och predikan av Göran Bondesson. Till denna gudstjänst var alla Örebroare inbjudna så i bänkarna satt det både äldre och yngre om vartannat. informationsutskick från SBUF MKU SMU nr Text & Foto: Linus Ekman, Johan Thörnow & Karin Ahlgren sid 7

8 läger & arrangemang Under nio dagar av möten och upplevelser på stora scoutlägret Jiingijamborii har Scouterna fått leva i en scoutstad med invånare där de har kunnat besöka glasskiosken, kyrkor, moské, disco, caféer och en uppsjö av programaktiviteter. Det har varit ett häftigt läger. Jag har fått göra roliga saker och har träffat massa människor. Det är roligt att vara scout man får umgås med kompisar och vi har en bra sammanhållning i patrullen, säger Catrin Uby, 14 år, från SMU i Hässelby. På lägret har det varit ett modernt program som får scouting i Sverige att ta ett steg mot framtiden med en mångfald av aktiviteter som berikar och skapar engagemang. Aktiviteterna på Jiingijamborii har haft ett tydligt syfte och vi har gjort dem där de bäst hör hemma. Ledare har lärt känna det nya programmet och inspirerats till att fortsätta med det under terminerna hemma i kåren. Alla aktiviteter finns i aktivitetsbanken (www.aktivitetsbanken.se) där man kan söka upp dem och fortsätta att inspireras. Scouterna har som mål att år 2015 vara scouter i Sverige. Efter lägret känns det mer inspirerande än någonsin att ge chansen till ännu fler barn och ungdomar att upptäcka scouterna. Därför genomfördes en gemensam kampanj under veckorna 35 och 36. Över hela landet har Scouter och scouting synts på skolor, torg och i tidningar. Retreat för unga (16-25 år) Leva i Guds närhet: bekräftad älskad upprättad befriad 1-4 november på lägergården Ensro utanför Rättvik. Anmälan senast den 23 september. Deltagaravgiften är 650 kr. Om du har frågor kan du vända dig till Jakob Sandin på eller via mejl till Retreaten arrangeras av Mellansvenska distriktet men alla är välkomna. Läs mer på Skapelsefeber! Rätt Vis Helg 2007 Guds skapelse är en helhet med både människor, djur och natur. Hur vi lever våra liv både påverkar o ch p åve r k a s av förändringar i klimatet. De som är mest utsatta drabbas hårdast. Att förvalta skapelsen är därför en av våra viktigaste uppgifter i arbetet för en rättvis värld. I gudstjänster, föreläsningar och workshops under Rätt Vis Helg diskuterar och lär du dig mer om hur din/ vår livsstil påverkar klimatet, ser på klimatfrågor ur ett teologiskt perspektiv och funderar över hur vi kan handla för att förbättra situationen. Du kommer också få verktyg för aktion! När och var händer detta? november i Linköping. Mer information finns i den bifogade foldern och på Välkommen till en helg av kunskap, inspiration, bön och aktivism! Vad gör er baptistscoutkår nästa sommar? Åker på Nordiskt Baptistscoutläger? Varför inte? Den 5-12 juli hålls Øksedal 08 Ren Energi i Danmark. Ta chansen att få träffa Baptistscouter från våra grannländer och tillsammans uppleva ett fantastiskt läger. Är din kår intresserad av att åka eller har frågor? Kontakta Jacob Carlbäcker, sid informationsutskick från SBUF MKU SMU nr

9 Dive deeper BWA ungdomskonferens Den 30 juli 3 augusti 2008 är det dags för nästa stora ungdomskonferens arrangerad av Baptisternas Världsallians. Konferensen kommer att vara i Leipzig, Tyskland och man räknar med mellan 6000 och deltagare från hela världen. Själva konferensen kan du läsa mer om på SBUF kommer att arrangera en resa dit och vill redan nu att ni som är intresserade av att följa med anmäler intresse. Maila till Mer information kommer senare. Ska Ut mera Sjö kajak Ska Ut mera sjö kajak är en ledarutbildning för dig som vill lära känna sjön och kajaken, som en möjlighet för dig och din patrull i scoutarbetet. Den vänder sig till dig som gått en grundläggande ledarutbildning och vill fördjupa sitt ledarskap. I kursen får Du lära dig grunderna i kajakpaddling, introduktion i att utöva scouting i skärgårdsmiljö, träna navigation och öva sjösäkerhet. Kursen är uppdelad i två delar, först lär man sig grunderna för paddling sedan gör man en tur över flera dagar. Anmälan ska göras senast den 11 februari. Kursen genomförs i Stockholms skärgård, 2-9 augusti Kostnad är 3400:-. Mer information finns på SMUs hemsida eller kontakta kursansvarig Fredrik Hjalmarson, adminstration Ettåringar I mitten av augusti började åtta personer sitt år som Ettåring. Under ett år ska de arbeta med barn och ungdomsarbete i församlingar. Årets Ettåringar finns i Mora Jonatan Axberg, Eskilstuna Petter Hedlund, Enköping Ida Hennerdal, Rimforsa Elin Jönsson, Dals Ed Madelene Larsson, Vännäs Arvid Nyström, Mariefred Julia Strömner och Askersund Sara Wrang. Personalförändringar SMU Scoutsekreterare Karin Sannerud har slutat på SMU och är numera webbredaktör på Svenska scoutrådet. Vi tackar Karin för de förändringar hon bidragit med i SMU-scout. Tack också till Patrik Cras som från april till augusti har vikarierat som scoutsekreterare. Ny scoutsekreterare är Lena Ericsson från Uppsala. Lena har tidigare jobbat som lärare. Expeditionssekreterare Sara Dynesius är fortsatt tjänstledig för studier. Annamaria Ahlgren har under senaste året varit vikarie. Nu vill hon gå vidare till andra uppgifter. Tack Annamaria för att dina gåvor av bl.a. ordningssinne och inspiration fick komma SMU till del. Ny vikarie är Jonna Garphult, Stockholm. Hon kommer från en liknande tjänst på Medborgarskolan. Lönar sig att hålla koll på medlemmarna! För att vara med och påverka en förening är det viktigt att förstå att man är medlem i föreningen och blir medlem genom ett aktivt val. En aktiv handling kan vara inbetalning av medlemsavgift eller namnunderskrift. Föreningarna ska ha medlemsregister innehållande: namn, adress, kön, födelseår och datum för medlemskap. Det är även bra att ha uppgifter på: telefon, e-post, anhörig och personnummer. Personen skall erhålla ett medlemsbevis. Ungdomsstyrelsens* regler för att vara en bidragsberättigad förening Egna stadgar Årsmöte där det väljs styrelse/ur Medlemsbegrepp som innebär att medlemmen aktivt varje år tagit ställning till medlemskap. Sista dagen i underlagsåret** ha minst fem medlemmar i åldern 7-25 år. Styrka sin verksamhet genom en verksamhetsberättelse. Frågor, kontakta SBUFs Emil Gunnarsson eller SMUs Karin Larsson. för mer information * Ungdomsstyrelsen fördelar statsmedel som utgör en central del av förbundens ekonomi ** Den sista dagen medlemskapet gäller, ex 31/8 eller 31/12 informationsutskick från SBUF MKU SMU nr sid

10 ekonomi & insamling Gudstjänst med smak av fest - offerdag för ungdomsförbunden hösten 2007! Gör livet till en fest! Det behövs mer fest i världen och MKU/SBUF/SMU är fest! Gör den 14:e oktober till en festgudstjänst! Ta chansen och passa på att visa upp det lokala arbetet i er församling under gudstjänsten. Ett givet tillfälle för scoutinvigningar, skapa en fest för barnen eller lyfta upp rättvisefrågor. Nytt för i år är att den 14 oktober är den nationella dagen för insamlingar till ungdomsorganisationernas arbete för SBUF och SMU. Glöm inte bort barnen, glöm inte bort offerdagen till ungdomsorganisationerna [SBUF o SMU den 14 oktober, MKU november månad.] Information inför offerdagen hittar du på se, Där hittar du information så som offerdagsbrev, power point-bilder, text till församlingsblad. Styrelser och personal besöker gärna gudstjänsten. TACK! Tusen tack till er som ger gåvor till MKU, SBUF och SMU. Så här efter sommaren vill vi ge ett särskilt tack för alla gåvor vi har fått från olika läger och vid bröllop och födelsedagar. Ung och aktiv i Europa Har Ni ett projekt på gång där Ni ska samverka med en ungdomsförening i ett annat Europeiskt land? Har Ni kontakter eller idéer om ett projekt där Ni vill samverka med en annan organisation i Europa. Genom projektet Ung och aktiv i Europa finns möjligheter till Ekonomiskt stöd. Ungdomsstyrelsen har ansvar att hålla i programmet i Sverige. Läs mer på Glöm pengarna! Kan man verkligen? Naturligtvis inte, men Glöm pengarna är en rollup-rubrik som vill visa på enkelheten och möjligheten med autogiro. Under hela hösten 2007 kommer det att vara samlingar i SMU:s distrikten om det automatiska givandet, för att vi i församling och SMU ska hitta bättre vägar för en god ekonomi. På hemsidan www. smu.se hittar du tider och platser för ditt distrikt. Besök SMU:s och SBUF:s personal besöker gärna lokala föreningar och distrikt i gudstjänster, förenings- eller ledardagar. Det är en mångfald av kunskap inom olika ämnesoråden och gåvor som rikspersonalen har. Se presentation i bifogad folder. ut i världen Unga som flyger och far! Volontärer ungdomar som kommer till Sverige och ungdomar som reser härifrån till andra länder är en viktig del i SBUF:s och SMU:s internationella arbete. SMU hade elva volontärer och SBUF fem volontärer ute under 2006/2007. Nu är de flesta av dessa hemma igen och kommer gärna ut och träffar er. Hör av er till SMU Riks eller SBUF om ni vill få kontakt med dem. I vintras tog SBUF emot två volontärer från El Salvador och en från Thailand. Samtidigt tog SMU emot två volontärer från Ecuador. De från Ecuador avslutade sin period i augusti och har åkt hem. SBUF:arna är kvar i Sverige höstterminen ut. Nu i september reser tre SBUF:are och tretton SMU: are ut som volontärer till sex olika länder. Kanske känner ni någon av dem? Gå in på våra hemsidor och lär känna dem och följ deras volontärsperiod. Ska du iväg utomlands? Som medlem i SMU kan du söka pengar för att knyta internationella kontakter med kristna i andra länder. För mer information om senast ansökningsdatum och hur ansökningsförfarandet går till se SMU:s hemsida. Läs mer på V o L o N T Ä R sid 10 informationsutskick från SBUF MKU SMU nr

11 med mera Nytt Scoutprogram SMU arbetar just nu tillsammans med övriga scoutförbund med att ta fram ett nytt gemensamt scoutprogram. Programmet är det vi gör i Scouterna, hur vi gör det och varför vi gör det. Eller summan av varför, hur och vad vi gör i Scouterna. Programmet är allt från målsättningar till åldersindelning, metoder, aktivitetstips och märken. Tanken med att göra ett nytt program är att scoutrörelsen ska bli ännu bättre på att möta unga människor och samtidigt göra livet lättare för alla våra scoutledare. Att utveckla ett nytt program är något som scoutförbunden gjort med jämna mellanrum ända sedan scouting startade i Sverige. SMU:s nuvarande program, Konten, introducerades Det nya programmet som alltså ersätter Konten planeras vara klart Läs mer och följ arbetet på Barnens År Jesus sätter barnen i centrum! Gör Vi? En fråga vi hoppas ni vill vara med och fundera kring. I detta utskick finns en flyer som vi vill att ni sätter upp på anslagstavlan och fyller på med vad ni gör hos er för att uppmärksamma Barnens År och hur ni arbetar med dessa frågor. Senare i höst kommer även ett affischmaterial med fler idéer, tips, frågeställningar och utmaningar. SMU ser fram emot att tillsammans med er kunna svara på frågan Gör Vi? med ett rungande JA. Och delge varandra våra goda exempel. Årets SBUF-ledare För sjunde året i rad delades utmärkelsen Årets SBUFledare ut under SBUFs årskonferens. Den här gången gick utmärkelsen till Erik Fläckman, Iggesund, för en imponerande lång och trogen tjänst. Erik har varit verksam som ledare inom SBUF i hela 65 år! Vem tycker du ska utses till nästa års SBUF-ledare? Skriv ett brev med en motivering och skicka till SBUF, Sundbyberg, märk kuvertet Årets SBUF-ledare, eller maila Bibelsajten en chans för svenska ungdomar att våga nosa på den kristna tron är en ekumenisk sajt där ungdomars tankar och frågor kring Bibeln och den kristna tron står i fokus. Här finns bland annat artiklar i aktuella ämnen och en frågelåda som får ta emot bortåt 20 frågor om dagen. Frågorna rör allt ifrån fakta om Bibeln till svåra existentiella frågor och rent själavårdsrelaterade problem. De besvaras av pastorer, präster och andra kristna ledare. De flesta av sajtens besökare är ovana vid att röra sig i en kyrklig miljö. För dessa är Bibelsajten ett bra forum att våga ställa sina frågor och diskutera sina åsikter om Bibeln och den kristna tron i. För många är det ett lättare steg att surfa in på Bibelsajten än att kliva innanför en kyrktröskel. Huvudmän för sajten är MKU, SBUF, SMU, Salt, Svenska Kyrkans Unga, Sveriges Unga Katoliker och Svenska Bibelsällskapet. För mer information: kontakta, Lena Frisell på telefon eller informationsutskick från SBUF MKU SMU nr sid 11

12 med mera En resurs för SMU-föreningen att arbeta med alkoholfrågor och alkoholpolicy SMU:s alkoholprojekt NoA startar i september i år och pågår i två år. NoA har tre delar: - Att arbeta med ledarnas värderingar kring alkohol. - Att arbeta fram en alkoholpolicy för lokalföreningen. - Att tydliggöra lokalerna som alkoholfri zon. Att bryta tystnaden MKU, SBUF och SMU är med i arbetet Att bryta tystanden Det handlar om att bryta tystnaden kring sexuella övergrepp och ge stöd åt den som blivit utsatt. I varje SMU-distrikt finns ideella kontaktpersoner som har till uppgift att lyssna på den som blivit utsatt. De är beredda att ge stöd för beslut du måste fatta. De kan också stödja dig i kontakter med myndigheter och andra organisationer som har erfarenhet och kunskap om övergrepp. Mer information på eller kontakta Ola Rikner. SMU-riks kommer att utbilda lokalt anställda och ledare i processledning. Är din förening intresserad av att arbeta med dessa frågor, eller är du intresserad av att få utbildning i processledarskap kring alkohol och policyfrågor, hör av dig till Ove Sommar på alternativt Bakgrunden till projektet är dels en förstudie som visar på väldigt olika åsikter bland ledarna om vad som ska gälla inom SMU i alkoholfrågor, dels att många kommuner börjar kräva att den lokala föreningen har en alkoholpolicy för att vara berättigad till bidrag. Nu smäller det! Måndagen den 27 augusti drog scouternas gemensamma rekryteringskampanj igång! Skolor, torg och gator fylldes av entusiastiska scouter som vill bli flera i sin kår. Det finns sju olika metodpaket, allt från hur man genomför skolrekrytering till hur man kan skriva ett pressmeddelande. Dessa går att använda året runt. Flertalet av Växkrafts referensföreningar rekryterade för fullt. På kan ni läsa om föreningarnas erfarenheter och ladda ner de sju metodpaketen. Visst vill vi bli fler! Uppdraget mot övergrepp Projektet Uppdraget mot övergrepp är inne på sitt sista år. Det betyder på inget sätt att arbetet är avslutat. Fortfarande finns möjligheten att delta i Webbkursen, använda materialet Trygga möten eller få hjälp att forma handlingsplaner. Dessutom arbetas det med hur arbetet ska fortsätta efter projekttiden. Bland annat är frågorna en viktig del i det gemensamma utbildningsprogrammet som de fem scoutförbunden just håller på att ta fram. För mer info kontakta Ola Rikner. sid 12 informationsutskick från SBUF MKU SMU nr

Innehåll. Johannes första brev 1:3. MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm

Innehåll. Johannes första brev 1:3. MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 2 06 Det vi har sett

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Equmenias riksstämma 2014

Equmenias riksstämma 2014 Equmenias riksstämma 2014 Sammanställning av yrkanden från handlingarna och påverkanstorget Propositionsordning för söndagens plenumförhandlingar 18 Motion från Equmenia Karlstad angående medlemsregistret

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 4 04 Gå därför ut och

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Välkomna till Trampolin! Lägerkommittén, genom Torbjörn Jacobsson, lägerchef

Välkomna till Trampolin! Lägerkommittén, genom Torbjörn Jacobsson, lägerchef trampolin närmar sig med stormsteg! Om nio månader är det slutet av juli, uppbyggnaden av lägret är i full gång och inryckningen för scouterna ligger bara ett par dagar bort. Förhoppningsvis väntar lägerplatsen

Läs mer

Personal 3 Personalförändringar på SMU Personalförändringar på SBUF. Ekonomi Administration 8-9 Över 1,8 miljoner konor till SMU- och SBUFföreningar!

Personal 3 Personalförändringar på SMU Personalförändringar på SBUF. Ekonomi Administration 8-9 Över 1,8 miljoner konor till SMU- och SBUFföreningar! MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 3 05 Jesus sade: Se till

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Januari Hej! Det är med glädje som vi skriver detta första nyhetsbrev från oss i Scoutstaget i region Stockholm. I höstas startade vi upp som stag och kommer

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

Minnesanteckningar Volontärträff Farmacevter utan gränser

Minnesanteckningar Volontärträff Farmacevter utan gränser Minnesanteckningar Volontärträff Farmacevter utan gränser Datum 20 oktober 2015 Plats; UMC, Bredgränd 7, Uppsala Närvarande; Sten Olsson, Jenni Falgén, Malin Olsen, Johanna Degerman, Yasmine Biladama,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Närvarande Anna Green-Liljedahl (AGL), Carl Ahldén (CA), Charlotta Mossberg (CM), Jesper Denckert (JB), Karin Öst (KÖ), Linda Tarmet (LT), Pommeline Bleeker (PB), Stefan

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Protokoll fört vid Riksstämma för riksfederationen equmenia. Plats Svenska mässan, Göteborg Datum den 6-7 juni 2008

Protokoll fört vid Riksstämma för riksfederationen equmenia. Plats Svenska mässan, Göteborg Datum den 6-7 juni 2008 Protokoll fört vid Riksstämma för riksfederationen equmenia Plats Svenska mässan, Göteborg Datum den 6-7 juni 2008 Närvarande 301 ombud varav 179 tjejer och 122 killar Bilagor: Bilaga 1 förslag till beslut

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Ledarutbildning INTRO

Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO - 1 - Ledarutbildning INTRO Inledning Det här är instruktioner till dig som ska hålla Ledarutbildning INTRO. Målgrupp Nyfikna vuxna som vill lära sig grunderna

Läs mer

Kongress för Unga Hörselskadade

Kongress för Unga Hörselskadade Kongress för Unga Hörselskadade På årsmötet 2012 lade tre av Unga Hörselskadades medlemmar ett förslag om att införa kongress vartannat år. Förslaget innebär också att styrelsen skulle ha en mandatperiod

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Protokoll fört vid KS/ledarsamlingen den 13 augusti 2008 i Scoutstugan

Protokoll fört vid KS/ledarsamlingen den 13 augusti 2008 i Scoutstugan KS/ledarsamlings-protokoll original 080813 Sidan 1 av 5 Protokoll fört vid KS/ledarsamlingen den 13 augusti 2008 i Scoutstugan Närvarande: Jessica Andersson, Olle Andersson, Axel Gunnarson, Stefan Gustafsson,

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Programblad Juni - Augusti 2015. Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna

Programblad Juni - Augusti 2015. Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Programblad Juni - Augusti 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Gud vill göra det omöjliga! Läs om Gideon i Domarboken kapitel 6-8. Israels folk har bott i Kaanans land något hundratal år. De har

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet!

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Säters Scoutkår - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Innehåll Välkommen! 3 Redo för livet 4 Avdelningar 5 Scoutmötet 6 Scoutåret 7 Praktisk information 8 Scoutkåren och miljön 9 Trygga

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti

Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti Välkommen till Vi Ungas rixläger på ÅH! 28 juli - 1 augusti Hälsningar från arrangörsgruppen Att få ha privilegiet att arrangera ett sådant stort arrangemang som Rix13 på den allra bästa platsen i Sverige

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

LEDARHÄFTE VÄST (24-28 JUNI) & ÖST (1-5 JULI)

LEDARHÄFTE VÄST (24-28 JUNI) & ÖST (1-5 JULI) LEDARHÄFTE VÄST (24-28 JUNI) & ÖST (1-5 JULI) KSM:s barnläger på Hjälmargården... 3 Att vara ledare på KSM:s barnläger... 3 Hur ser vi på barnen?... 4 Lägerledningen... 5 Ledardygnet... 5 Ledarsamlingen...

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet GULA HÄFTET! Innehåller punkt 24-37 Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet Här finns också förslag till förbundsstyrelsen, barnrättspolitiska

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer