PROGRAM. XSvenska Kardiovaskulära Vårmötet april 2013, Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM. XSvenska Kardiovaskulära Vårmötet. 17-19 april 2013, Göteborg"

Transkript

1 V XSvenska Kardiovaskulära Vårmötet april 2013, Göteborg PROGRAM Svenska Kardiovaskulära Vårmötet arrangeras årligen av Svenska Hjärtförbundet, där följande specialistföreningar ingår: Svenska Cardiologföreningen Svensk Förening för Thoraxradiologi Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Svensk Thoraxkirurgisk Förening Svensk Förening för Thoraxanestesi och intensivvård och medarrangerande föreningar: Svensk Barnkardiologisk Förening Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin Riksföreningen Klinisk Fysiologi Svensk Förening för Diabetologi VIC-Vårdprofessioner Inom Cardiologi

2 INNEHÅLL Organisationskommitté 4 Välkommen 5 RESESTIPENDIUM Svenska Hjärtförbundet utlyser härmed resestipendier för kardiovaskulär forskning. Stipendierna kan endast sökas av forskare som är medlemmar i någon av de föreningar* som arrangerar det Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. Stipendierna kan fördelas till en eller flera sökande. Ansökan för längre postdoc vistelse vid utländskt universitet prioriteras. Särskild ansökningsblankett finns ej. Ansökan skall innehålla: 1. CV (max en A4-sida) 2. Forsknings program (max fyra A4 sidor) 3. Budget, inklusive andra sökta och erhållna bidrag. 4. Inbjudningsbrev från institutionen som skall besökas. Ansökan skickas senast 1 februari 2014 via mail till Svenska Hjärtförbundets vice ordförande Marcus Carlsson, Beslut om stipendiater fattas av Svenska Hjärtförbundets styrelse och kan inte överklagas. Stipendiet överlämnas i samband med XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, 7-9 maj 2014 i Malmö. Svenska Hjärtförbundet 6-7 Lokalöversikt 8-9 Information 10 Sidomöten 11 Werköföreläsare App, information 14 Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 15 Översiktsprogram Vetenskapligt program: 17/4 onsdag /4 torsdag /4 fredag Socialt program , XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 31 Utställare och postervinnare Deltagarförteckning * Föreningarna finner ni på Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på (Lipus-nr ) 33

3 ORGANISATIONSKOMMITTÉ VÄLKOMMEN Organisationskommitté 2013 Ulf Lockowandt Ordförande Svenska Hjärtförbundet Stockholm Jonas Oldgren Ordförande Vårmötet 2013 Uppsala Martin Ugander 1:e vice ordförande Stockholm Sten Walther 2:e vice ordförande Linköping Helena Rexius Avgående ordförande Göteborg Per Johanson Svenska Cardiologföreningen Göteborg Frieder Braunschweig Svenska Cardiologföreningen Stockholm Maria Eriksson Svensk förening för klinisk fysiologi Stockholm Carl-Johan Carlhäll Svensk förening för klinisk fysiologi Linköping Jan van der Linden Sv. förening för Thoraxanestesi och Intensivvård Stockholm Andreas Nygren Sv. förening för Thoraxanestesi och Intensivvård Göteborg Håkan Wåhlander Svensk Barnkardiologisk förening Göteborg Ulf Ergander Svensk Barnkardiologisk förening Stockholm Michael Alvarsson Svensk förening för Diabetologi Stockholm Mona Landin Olsson Svensk förening för Diabetologi Lund Thomas Kahan Sv. förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin Stockholm Stefan Agewall Sv. förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin Oslo Jan Harnek Svensk förening för Thoraxradiologi Lund Olov Duvernoy Svensk förening för Thoraxradiologi Uppsala Anders Ahlsson Svensk Thoraxkirurgisk förening Örebro Lena Jidéus Svensk Thoraxkirurgisk förening Stockholm Maria Bäck Vårdpersonal inom Cardiologi Göteborg Monica Sterner Vårdpersonal inom Cardiologi Uppsala Gunilla Fritzon Riksföreningen Klinisk Fysiologi Halmstad 4 Kära vårmötesdeltagare! Det är med stolthet jag hälsar Dig välkommen till det XV:e kardiovaskulära vårmötet på Svenska mässan i Göteborg. Detta årliga möte är numera väletablerat som den största och självklara mötesplatsen för oss som arbetar med hjärtkärlsjukdomar. Här erbjuds ett bra tillfälle att träffa läkare, forskare, sjuksköterskor, BMA, sjukgymnaster, och representanter från medicinteknisk och farmaceutisk industri. Ta chansen att lära av varandra, utbyta idéer och erfarenheter, ställa frågor till föreläsare och posterpresentatörer, diskutera skillnader och möjligheter i sjukvård och forskning vid alltifrån den lilla kliniken till det stora universitetssjukhuset. Organisationskommitténs utmaning har varit att sätta ihop ett rikt och varierat program som är representativt för alla specialiteter och yrkeskategorier, med hänsyn tagen till både tidigare års program och inte minst den stora mängden inkomna symposieförslag där vi tvingades gallra hårt. Liksom tidigare år presenteras ett stort antal abstracts som fria föredrag eller posters, och priser delas ut till de bästa av dem. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla abstractsförfattare och inte minst till alla som lämnat förslag till symposier, även till Dig som skickat in ett förslag som inte blivit antaget, och samtidigt uppmuntra alla deltagare att redan under pågående möte fundera på vad Ni saknar och gärna skicka in förslag till nästa års kardiovaskulära vårmöte som går av stapeln 7-9 maj 2014 i Malmö. Utöver det vetenskapliga programmet hålls prövar- och användarmöten och flera specialitetsföreningar har arbetsgrupps-, styrelse- eller årsmöten, antingen under onsdag förmiddag eller fredag eftermiddag eller på den tid som särskilt avsatts torsdag kl läs gärna sidan 11 så att Du inte missar något som gäller Dig. Ladda gärna hem appen som hjälper Dig att hitta rätt. Och glöm inte att besöka utställningen, här finns också mycket matnyttigt. Lokal kommitté 2013 Margareta Fischer Rubenson Per Johanson Annica Ravn Fischer Bengt Redfors Helena Rexius 4 Sist men inte minst har vi tack vare vår eminenta lokala kommitté ett oväntat populärt och snabbt fullbokat spinningpass för morgonpigga, och en kongressmiddag i Eriksbergshallen med ett program som lovar gott. Å organisationskommitténs vägnar tillönskar jag både nytta och nöje under det XV:e kardiovaskulära vårmötet! Jonas Oldgren Ordförande i organisationskommittén 44 55

4 Svenska Hjärtförbundet (SHF) Svenska Hjärtförbundets övergripande uppgift är att främja samverkan och samarbete inom svensk hjärtsjukvård samt att finna nya samarbetsformer för svenska specialistföreningar engagerade i hjärtsjukvård. Gruppen arbetar genom att utöka samarbetet inom såväl praktisk sjukvård som utbildning och forskning. Gruppen ägnar sig särskilt åt att eliminera konflikter och att bredda kompetensen inom gränsområden mellan de olika specialiteterna. Följande specialistföreningar ingår i Hjärtförbundet: Svenska Cardiologföreningen Svensk förening för Klinisk Fysiologi Svensk förening för Thoraxanestesi och Intensivvård Svensk förening för Thoraxradiologi Svensk förening för Thoraxkirurgi Hjärtförbundets specifika uppgifter är: - att arrangera det årligen återkommande Svenska Kardiovaskulära Vårmötet med deltagande av alla berörda specialiteter - att skapa utbildning, ställa kompetenskrav samt kräva certifiering för områden inom hjärtsjukvården - att verka för samarbete inom forsknings- och sjukvårdsutveckling mellan specialiteterna - att verka för förbättrad kvalitet inom hjärtsjukvården Historik 1998 kallades representanter för de i föreningen ingående specialistföreningarna av Uppsalaprofessorn i kardiologi, Lars Wallentin till en sammankomst på Krägga konferensgård utanför Uppsala. Under mötet diskuterades utvecklingen inom och kraven på den framtida hjärtsjukvården och vad som kunde och borde göras för att behålla och om möjligt förbättra förutsättningarna för den i Sverige. En lösligt sammanhållen diskussionsklubb bildades och gavs namnet SHOCK en akronym för Svensk Hjärtsjukvårds Organ för Cooperation och Kommunikation. Den ideella föreningen Svenska Hjärtföreningen konstituerades under vårmötet 2001 i Göteborg av ordförande i de fem ingående specialistföreningarna: Den första styrelsen utgjordes av kardiologen Lars Wallentin, ordförande, thoraxkirurgen Per Johnsson, vice ordförande och thoraxradiologen Tage Nilsson, sekreterare/skattmästare. Efter ett större seminarium år 2004 beslutades att föreningens namn skulle ändras till Svenska Hjärtförbundet. Så småningom övertogs ordförandeklubban av Per Johnsson, med kardiologen Claes Held som vice ordförande och anestesiologen Anne Westerlind som sekreterare/skattmästare. Övriga ledamöter utgörs av ordförande i respektive specialitetsförening samt en ytterligare ledamot från respektive förening. År 2007 valdes kardiologen Eva Swahn till ny ordförande och thoraxkirurgen Anders Jeppson till vice ordförande. År 2009 övertog thoraxkirurgen Ulf Lockowandt posten som vice ordförande och kliniska fysiologen Marcus Carlsson sekreterare/skattmästare. Svenska Hjärtförbundets arbete sker till stor del i arbetsgrupper och genom ett arbete tillsammans med Equalis har körkort och ett omfattande kvalitetsarbete tagits fram inom ekokardiografi. Sedan 2004 Samarbetar Svenska Hjärtförbundet med Scandinavian Cardiovascular Journal. En del av detta samarbete är att det ingår ett års prenumeration till alla deltagare på Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. De godkända abstracten på Vårmötet publiceras som ett supplement till Scandinavian Cardiovascular Journal. Nutid Under de senaste fem åren har SHFs strategi varit att synliggöras mer i samhällsdebatten och fungera som såväl opinionsbildare som remissinstans. Som verktyg för att kunna genomföra denna strategi har en aktiv hemsida skapats (www.sweheart.se) och ett kansli tillskapats. Ett mål för SHF är att nationellt och internationellt göra sig känt som den samordnande organisationen för svensk hjärtsjukvård. Strategierna för detta har varit att dels verka för att bli en remissinstans genom att bli associerad medlem i SLS vilket blev verklighet 2009, dels har detta skett genom att SHF aktivt gjort sin röst hörd genom artiklar i Läkartidningen. Ett annat uttalat mål för SHF har varit och är att verka för god kvalitet inom svensk hjärtsjukvård och att vara en samlad resurs för de nationella kvalitetsregister som finns inom hjärtsjukvården. En av strategierna för detta är att vara en aktiv aktör inom det nationella hjärtregistret SWEDEHEART, där SHF ständigt är representerad, f.n. av Jan Harnek som ledamot i registrets styrelse. En annan strategi är att aktivt jobba med kvalitetssäkring inom de olika arbetsgrupperna genom körkort, kurser och seminarier. Ytterligare en är att hålla s.k. hearings om aktuella ämnen inom svensk hjärtsjukvård. En sådan hearing hölls i december 2009 om endovaskulär klaffkirurgi (TAVI) och under 2010 startade dels ett register och planerades en nationell multicenterstudie samt publikation av mötet i Läkartidningen. Sedan mars 2011 består styrelsen av ordförande Ulf Lockwandt, thoraxkirurg Stockholm, vice ordförande Marcus Carlsson, klinisk fysiolog Lund och sekreterare/skattmästare Peter Vasko, kardiolog Växjö. 6 7

5 LOKALÖVERSIKT sal K sal K sal sal K P R OF E S S P R OF E S S RD VÅ P R OF E S S RD GI RD O GI VÅ GI RD O O O Kaffe Kaffe KK VÅ Entré Entré ntré 8 Entré sal sal salsalsal K KK sal salsalk sal K Skånegatan mot Skånegatan mot mot Skånegatan ot Skånegatan Scandic OpalenOpalen Scandic Scandic Opalen andic Opalen K K KK2K Pers.ingång Pers.ingång KaffeKaffe Pers.ingångPers.ingång Pers.ingång Pers.ingångPers.ingång Pers.ingång Kaffe Kaffe K2 K2 Väskmonter Väskmonter Väskmonter Väskmonter Reserverad yta 5x4.5 H2 k sk disk onstidoinsskdiionsdis s n o i t a i t t a arm a form h incfhorinmfoh inform n i h c oc -rinogc- roing- o ng- treirsitnrg i e r e r iseg Registre ist egr R Reg J JJ JJ J J JJ J H2 H2H2 H2 K2K2 K2 H07:31 bakväggbakvägg H01:02 H02:01 bakvägg bakvägg 3.5x1.5 Uthämtning 3.5x1.5 Uthämtning av väskor 3.5x x1.5 Uthämtning av väskor Uthämtning av väskor 5x4.5 av väskor H07:31H07:31 H07:31 H07:31 Kf01:46 sponsormonter med rollups Kf01:46 sponsormonter med rollups Kf01:46 sponsormonter med rollups Kf01:46sponsormonter med rollups Väskmonter Kaffe KaffeVäskmonter Väskmonter Väskmonter H07:32H07 H07:32 2x H05:22 H01:02 H02:01 KaffeReserverad yta KaffeKaffe Kaffe Kaffe H07 H07:28 H05:21 H01:02 H02:01 H07:28 2x 5x4.5 H07:31 H07:31 H07:31 H07:31 Pers.ingång 5x4.5 H05:22 H05:22 Kaffe H05:22 Kaffe H05:22 H07:32H07 H07:32 2x G02:1 H05:21 H05:21 H05:21 H05:21 H07 H07:28 H07:28 H01:02 H02:01 G02:1 H07 2x H07:26 2x H07:26 G01:12 H01:02 H02:01 Pers.ingång H05:22 H07 H05:22 H05:22 H07:22 H07:22 G02:1 H05:22 2x 2. 5x4.5 H07:31 G02:1 H07:31H07:31 H07:31 Kaffe KaffeH05:21 H05:21 Reserverad yta H05:21 H05:21 H07: H07:32 H07:32 G02:1 H07 H07:26 2x H07:26 G01:12 5x4.5 H07 H07: 5x4.5 5x4.5 5x4.5 H07:22 H07:28 H07:22 H07:28 G02:1 H01:02 H02:01 2x 2. Kaffe Kaffe Kaffe- Kaffe Kaffe KaffeKaffe Kaffe Pers.ingång Pers.ingång Pers.ingång Pers.ingång Reserverad yta H05:22 H05:22 H05:22 H05:22 G02:19 H01:02 H02:01 H01:02 H02:01 H05:21 H05:21 H02:01 H01:02 H02:01H01:02 H05:21 H05:21 5x4.5 5x4.5 5x4.5 5x4.5 G02:13 H07: H07:26 H07:26 G01:12 H07: H07:22 H07:22 G02:11 2. H01:02 H02:01 H01:02 H02:01 Hotel Gothia Towers Hotel Gothia To H01:02 H02:01 H01:02 H02:01 Förbeställd specialkost serveras vid denna 5x4.5 5x4.5 5x4.5 5x4.5 KaffeKaffeKaffeKaffeKaffe Kaffe KaffeKaffe H01:02 K3K3 K3 H05:22 H2 Föreläsarservice Föreläsarservice Föreläsarservice Föreläsarservice H05:22 H05:22 H07:31 Internet Speaker service centre Speaker service centre service centre Speaker service medspeaker fastmed fastcentre Internethörna med fast InternethörnaInternethörna med Internethörna fast 5x4.5 Hotel Gothia Towers K3 H05:21 H05:21 Kaffe H05:21 H05:21 K3 KK K K K3 sal salsalsal is Reg f o ngi r e r t M R DI OL R DI OL R DI OL R DI OL Kaffe IO VÅ I GI N ER I N O M N ER I N O Pers.ingång Väskmonter Internethörna med fastmed fast Internethörna med fast InternethörnaInternethörna med fast bakväggbakvägg bakvägg bakvägg 3.5x1.5 Uthämtning 3.5x1.5 Uthämtning av väskor 3.5x1.5 Uthämtning 3.5x1.5 Uthämtning av väskor av väskor av väskor Kf01:46 sponsormonter med rollups Kf01:46 med rollups Kf01:46 sponsormonter med rollups Kf01:46sponsormonter med rollupssponsormonter ch in Pers.ingång CA IO CA N ER I N O M ER I N O M ON CA IO CA P R OF E S S mot Skånegatan Scandic Opalen H02:01 H02:01 H01:02H01:02 H02:01H01:02 H02: Hotel Gothia To J JJ J Posterutställning - ämnesområden Arytmi 1-8 Kranskärlssjukdom Diagnostik 9-25 Omvårdnad GUCH/barnkardiologi Prevention/livsstil/riskfaktorer Hjärtsvikt Thoraxanestesi 78 Hypertoni/vaskulära medicin Övrigt Hotel Gothia TowersTowers Hotel Gothia TowersTo Hotel Gothia Hotel Gothia Hotel Gothia Towers Hotel Gothia Towers Hotel Gothia Towers Hotel Gothia Towers Hjärtklaffar J 88 JJ J

6 INFORMATION SIDOMÖTEN Registrering- & informationsdisk Onsdag 17 april Torsdag 18 april Personal från Malmö Kongressbyrå Fredag 19 april finns på plats mötets alla dagar. Internet & app Koppla upp din dator på Svenska Mässans trådlösa nätverk. Nätverksnamn: sweheart Lösenord: sweheart2013 I vårmötets app hittar du information om program, utställare, abstracts, föreläsare m.m. Appen är helt gratis och enkel att ladda ner! Läs mer på sid. 14. Föreläsarservice Onsdag Torsdag Fredag Föreläsarservice finner ni i kongressfoajén bortom registreringsdisken, se skiss sidan 9. Här lämnar ni er presentation på USB minne, tekniker finns på plats till er hjälp på ovanstående tider. Det finns möjlighet för er att gå igenom och redigera er presentation. Presentationen distribueras automatiskt till rätt föreläsningssal via nätverk. Om ni avser att använda er egen bärbara dator för er presentation skall detta meddelas tekniker i föreläsarservice. Teknikern kommer att fråga dig om du vill låta Vårmötets deltagare ta del av Dina bilder och en ljudupptagning från föreläsningen. Detta kommer att läggas ut Vårmötets webb, se, under en begränsad tid av tre månader. Alternativt kan bilderna utan ljud läggas ut som en pdf på hemsidan under samma tid. Plats Svenska Mässan Mässans gata Göteborg, Telefon: Taxi Taxi Göteborg Taxi Kurir Kongressbyrå Kontaktpersoner Malmö Kongressbyrå AB Projektledare: Norra Vallgatan 16 Charlotta Ekheim Malmö tel: Projektledarassistent: tel: Jenny Di Rolfo fax: tel: Möte Tid Rum Tisdag 16 april Styrelsemöte, Svensk förening för Klinisk Fysiologi R35 Onsdag 17 april Framtidens Kardiologer, Styrelsen R38 Årsmöte, Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin R22 Styrelsemöte, Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin R22 VIC styrelse R21 Användarmöte SWEDEHEART H2 ISCHEMIA Sweden prövarmöte K3 Svenska Cardiologföreningen (arbetsgrupper) R23 Torsdag 18 april Medlemsmöte, Svensk förening för Klinisk Fysiologi VIC årsmöte H2 Framtidens Kardiologer GUCH arbetsgrupp K2 Svenska Cardiologföreningen årsmöte K3 SFTAI -föreningsmöte R22 Svensk Thoraxkirurgisk Förening R26 Svensk Förening för Thoraxradiologi Nordkap Svenska ICD och Pacemakerregistret Venus Fredag 19 april Svenska Hjärtförbundet R

7 WERKÖFÖRELÄSARE WERKÖFÖRELÄSARE Salim Yusuf, Canada Will heart disease be a historical curiousity by 2050? Göran K. Hansson, Stockholm Ateroskleros från inflammation till infarkt Jane Sommerville, London, Storbritannien 50 years with cardiac surgeons Onsdag 17 april kl i sal K Lars Rydén, Stockholm Cardiovascular disease prevention in Europe - challenges and possible solutions John Murkin, Canada Neurological outcomes after cardiac surgery: what have we learned and where do we go from here? Lars Wallentin, Uppsala Akut kranskärlssjukdom ett tillstånd med oanade möjligheter Francis Wells, U.K The mathematical heart. Why we should take Leonardo da Vinci seriously in the 21 st century Charles B. Higgins, USA Serena Tonstad, Norge Integrating all the risk factors into our practice of preventive medicin Paul Sergeant, Belgien Rory Collins, U.K Cholesterol lowering trials in their epidemiological contex Stephen Westaby, U.K Artificial hearts: Science fiction or fact Jane Somerville was born in London into an intellectual family. Her father was a theatre critic. Her mother worked for Vogue. During World War II, Dr. Somerville was sent to a boy s school and she subsequently was accepted by Guy s Medical School when it was only the third year that female students were admitted. Perhaps this background has partly caused Dr. Somerville to become one of the very rare who sees what is between and what is beyond. Places to discover and connect. As a medical student she had the opportunity to encounter Dr. Blalock who inspired her to turn her attention to the heart. Following a short detour into cardiac surgery she found her true vocation, and later on her husband Dr. Walter Somerville, in cardiology. Fascinated by congenital heart disease she soon recognized that following pediatric cardiac surgery there was an increasing group of adolescents and adults with congenital heart disease. Dr. Somerville thus just about singlehanded created the new medical concept GUCH - grown-up congenital heart. Not only seeing the call for collected knowledge and skills around these conditions she understood the special needs of the patients and created the first ward in the world dedicated to children and adolescents with congenital heart disease. Young doctors came from all over the globe to London to study for Dr. Somerville and she still goes around the world to teach. Her ex-fellows, called Unicorns, scattered around the planet, care for patients every day in her spirit. The Swedish Heart Association is an association aiming at unifying the different specialties around the heart, building knowledge always in the interest of the patients. Dr. Somerville was there long before Eugene Braunwald Congestive heart failure: a half century perspective

8 BENGT FRIDLUNDS VETENSKAPLIGA PRIS Signild Norrman, Umeå Finns könsskillnader i stress och nedstämdhet? En treårs uppföljning efter en hjärthändelse Torsdag 18 april kl i sal Vårmötets app för telefon och läsplatta Ny teknik skapar nya möjligheter och vi hoppas den ska underlätta och öka tillgängligheten för dig som deltagare. I appen hittar du information om program, utställare, abstract, föreläsare m.m. Ladda ner appen och få tillgång till information om vad som händer under Vårmötets dagar. Appen är helt gratis och enkel att ladda ner! Skanna QR-koden genom att rikta telefonen mot den, på så sätt når du direkt den mobila versionen av appen. Du behöver en QR-läsare för att det ska fungera. Det går också bra att ladda ner appen via App Store och Android Market. Sök på Kardiovaskulära vårmötet. Signild Norrman, leg sjuksköterska, Kranskärlsmottagningen, Norrlands Universitetssjukhus Signild Norrman har arbetat med patienter med kranskärlssjukdom i 23 år och personifierar på ett utomordentligt sätt strävan till ett evidensbaserat arbetssätt inom hjärtrehabilitering. I det kliniska arbetet med patienter med kranskärlssjukdom har Signild uppmärksammat och särskilt intresserat sig för ett patientorienterat arbetssätt och därigenom de psykologiska problem som män och kvinnor i samband med insjuknande i kranskärlsjukdom ofta erfar. Med bakgrund av att både oro och nedstämdhet avsevärt kan försvåra rehabiliteringen och också påverka prognosen negativt har Signild i sin forskning särskilt kartlagt förekomsten av nedstämdhet i ett genusperspektiv. I forskningen framkom att kvinnor hade mer uttalad nedstämdhet än män och att detta kvarstod också ett år efter det akuta insjuknandet. Vidare påvisades att ett speciellt framtaget sekundärpreventionsprogram inte påverkade graden av nedstämdhet hos vare sig män eller kvinnor med kranskärlssjukdom. Vidare har redan publicerade data kompletterats med en treårs uppföljning avseende både nedstämdhet och stress hos dessa patienter. Dock är inte dessa data ännu publicerade. Signilds forskning har i ett genusperspektiv speciellt tydliggjort psykologiska dimensioner av kranskärlssjukdom vilket är av stort kliniskt värde för patienten eftersom individanpassad vård avsevärt kan förbättra utfallet av rehabiliteringen

9 ÖVERSIKTSPROGRAM Uppdaterad Besök i utställningen / Sal Sal K2 Sal K3 Sal Sal H2 ONSDAG 17 april Blodtryckskontroll och målblodtryck hos riskpatienter - Hur göra i praktiken? Hjärtrond Att överleva ett hjärtstopp Epigenetiska mekanismer vid kardiovaskulär sjukdom Aortadissektion typ B Besök i utställningen / kaffe Skall fler behandlas med hjärtpump (LVAD, vänsterkammarpump) vid svår hjärtsvikt? Servier Behandling av kronisk hjärtsvikt fokus på hjärtfrekvens Varför får man hjärtinfarkt? St. Jude Medical Alternativ metod att förebygga stroke hos flimmerpatienter med blödningsrisk Stresseko för annat än kranskärlssjukdom Scint och MR - det senaste och framtiden Tonåringen håller på att bli vuxen hur hanterar vi det? Personcentrerad vård för medfödda hjärtfel Kan vi påverka vaskulärt åldrande? Genetisk utredning i ärftliga hjärtsjukdomar: Vem? När? Hur? Vad gör man med små hål i hjärtat? Invigning & Werköföreläsning Välkomstmingel i utställningen Välkomstmingel i utställningen på kontinentalt vis Välkomstmingel i utställningen på kontinentalt vis TORSDAG 18 april EKG, fortfarande den viktigaste hjärtundersökningen Nya europeiska riktlinjer Icke-farmakologisk behandling av förmaksflimmer - var står vi och vart går vi? Behandling av patienter med medfödda hjärtfel ett tvärprofessionellt perspektiv Nya biomarkörer vid hjärtsjukdom Besök i utställningen / kaffe Bayer New oral agents for anticoagulation in cardiology trials, guidelines and implications Amgen PCSK9-hämning ett nytt sätt att sänka LDL-kolesterol? Grenblock och misstänkt hjärtinfarkt; dags att skriva om riktlinjerna? Framtidsvisioner för patienter med hjärtsvikt Prospektiva randomiserade studier i nationella kvalitetsregister Besök i utställningen / Kardiogen chock vid ST-höjningsinfarkt - aortaballongpump, ECMO eller inget? Pfizer/BMS Bör fler få behandling med antikoagulantia? SWEDEHEART-symposium Abbott Current and future treatment strategies for patients with heart failure and functional mitral regurgitation EKG-utredning efter ischemisk stroke - en kardiologisk, neurologisk och klinisk fysiologisk angelägenhet Nya rön om kranskärlsdatortomografi (CTA) Diagnos av pulmonell hypertension: Är PA katetern i fara? Dystrofia myotonika - hur påverkas hjärtat? Tandlös men inte hjärtlös - är hjärtat sjukt om tänderna lossnar? PCI eller CABG - beror beslutet på var du bor? Besök i utställningen / kaffe Postermingel i utställningen Nya koagulationshämmare vid förmaksflimmer Nya europeiska riktlinjer för hjärtsvikt Kärltonus och synkope: Ny mekanistisk förklaring Bengt Fridlund föreläsning Postermingel i utställningen på kontinentalt vis Postermingel i utställningen på kontinentalt vis Besök i utställningen / kaffe Kongressmiddag på Eriksbergshallen Kongressmiddag på Eriksbergshallen FREDAG 19 april Håll i hatten - nu blöder det! Blödningskomplikationer hos patient med akut koronart syndrom Myokardischemi i förklädnad Hur skall vi konvertera akuta förmaksflimmer? Varför drabbas idrottare av plötslig hjärtdöd? Östrogentillskott - bra eller dåligt för det kvinnliga hjärtat? Nya perorala antikoagulantia - bättre och säkrare med monitorering? Amyloid och hypertrof hjärtsjukdom, hur differentierar vi dessa sjukdomar i klinisk praxis? Indikation för kateterablation av Ventrikeltakykardi Vänsterkammarstöd the rise of the machines Bildframställning av diffus myokardiell fibros: State of heart Lunch att ta med Perkutan aortaklaff (TAVI): patientselektion och utredning Är benigna VES alltid så benigna? Nya riktlinjer för endokarditprofylax? Samtal om levnadsvanor - Varför? Var? Vem? Hur? Vi reserverar oss för ev. tryckfel

10 PROGRAM 17/4 ONSDAG PROGRAM 17/4 ONSDAG Lunch besök i utställningen K2 K3 H2 Lunch besök i utställningen Blodtryckskontroll och målblodtryck hos riskpatienter - hur göra i praktiken? Moderatorer: Annica Ravn-Fischer, Göteborg, Stig Attvall, Göteborg Koronara riskpatienter Jonas Spaak, Stockholm Diabetes Peter M Nilsson, Malmö Njursjukdom Hans Herlitz, Göteborg Hjärtrond Moderatorer: Helena Rexius, Göteborg, Martin Ugander, Stockholm ECMO med HLR - case reports Saemundur Oddsson, Göteborg Perkutan behandling av bivalvulär sjukdom Magnus Bäck, Stockholm PCI vid icke-st-höjningsinfarkt hos multisjuk äldre patien Stella Cizinsky, Örebro Att överleva ett hjärtstopp Moderatorer: Åsa Axelsson, Göteborg, Mona Schlyter, Malmö Räcker det med bara kompressioner? Katarina Bohm, Stockholm Vilken livskvalitet har patienter efter hjärtstopp? Anders Bremer, Borås Hur följs patienter upp på sjukhuset efter hjärtstopp? Johan Israelsson, Kalmar Epigenetiska mekanismer vid kardiovaskulär sjukdom Moderatorer: Lena Jonasson, Linköping, Lennart Nilsson, Linköping Vad är epigenetik och hur kan det påverka uppkomst av typ 2 diabetes? Charlotte Ling, Malmö Epigenetiska förändringar vid aterotrombotisk sjukdom Agneta Siegbahn, Uppsala Epigenetiska förändringar vid aortaklaffsjukdom Hanna Björck, Stockholm Aortadissektion typ B Moderatorer: Karin Zachrisson, Göteborg, Anders Gottsäter, Malmö Nya möjligheter inom diagnostik Maria Kjellin, Helsingborg Optimering av medicinsk behandling Anders Gottsäter, Malmö Utvidgade indikationer för endovaskulär behandling Mårten Falkenberg, Göteborg Skall fler behandlas med hjärtpump (LVAD, vänsterkammarpump) vid svår hjärtsvikt? Moderatorer: Laila Hubbert, Linköping, Göran Dellgren, Göteborg LVAD skall användas som permanent behandling vid svår hjärtsvikt! Lars Lund, Stockholm Försiktighet vid expansion av LVAD och genomgång av alternativen vid svår hjärtsvikt! Stella Cizinsky, Örebro Varför är kvalitetsregister viktigt vid införande av LVAD för behandling av svår hjärtsvikt? Johan Nilsson, Lund Varför får man hjärtinfarkt? Moderatorer: Per Tornvall, Stockholm, Ulf Lockowandt, Stockholm Hur farligt är fysisk ansträngning? Frieder Braunschweig, Stockholm Kan psykisk stress bidra till hjärtinfarkt? Lena Jonasson, Linköping Spelar infektion/inflammation någon roll? Mattias Ekström, Stockholm Stresseko för annat än kranskärlssjukdom Moderatorer: Reidar Winter, Stockholm, Frank Flachskampf, Uppsala Heart failure with reduced ejection fraction - RESPONSE, a multicentre study Michael Henein, Umeå Ekokardiografi under arbete hos patienter med hjärtsvikt men bevarad ejektionsfraktion för vänster kammare Per Lindqvist, Umeå Belastningsekokardiografi vid klaffsjukdom Eva Nylander, Linköping Tonåringen håller på att bli vuxen hur hanterar vi det? Personcentrerad vård för medfödda hjärtfel Moderator: Maria Mamhidir Eriksson, Umeå, Jan Mårtensson, Jönköping Vilka behov har tonåringen som lever med ett medfött hjärtfel? Åsa Burström, Stockholm Hur fungerar överföringsmottagningen mellan barn och vuxenvården? Ann Asp, Lund Kan vi öka kunskapen hos vuxna med medfött hjärtfel resultat från en interventionsstudie Helén Rönning, Jönköping Genetisk utredning av ärftliga hjärtsjukdomar: Vem? När? Hur? Moderatorer: Pyotr Platonov, Lund, Thomas Gilljam, Göteborg Grundläggande principer för kardiogenetisk utredning Cecilia Gunnarsson, Linköping När är det dags att göra genetisk analys? - Jonkanalsjukdomar Annika Rydberg, Umeå När är det dags att göra genetisk analys? - Ärftliga kardiomyopatier Henning Bundgaard, Köpenhamn, Danmark Kaffepaus besök i utställningen Kaffepaus besök i utställningen 18 19

11 PROGRAM 17/4 ONSDAG PROGRAM 17/4 ONSDAG K2 K3 H Servier Behandling av kronisk hjärtsvikt fokus på hjärtfrekvens Moderatorer: Hans Persson, Stockholm Karl Swedberg, Göteborg Behandling av kronisk hjärtsvikt -ESC riktlinjer 2012 Lars Lund, Stockholm Behandling bortom neurohormonell blockad - betydelsen av hjärtfrekvensen Karl Swedberg, Göteborg Vad betyder nedsatt livskvalité vid hjärtsvikt? Inger Ekman, Göteborg St. Jude Medical Alternativ metod att förebygga stroke hos flimmerpatienter med blödningsrisk Moderatorer: Cecilia Linde, Stockholm, Mårten Rosenqvist, Stockholm Förmaksflimmer och stroke - behövs alternativ till moderna antikoagulantia? Leif Friberg, Stockholm Device-slutning av vänster förmaksöra - vetenskapliga data Magnus Settergren, Stockholm Hur går det till? Vilka patienter? Våra erfarenheter i Skejby Jens Erik Kudsk Nielsen, Århus, Danmark Scintigrafi och MR - det senaste och framtiden Moderatorer: Isabel Gonçalves, Malmö, Helena Rexius, Göteborg Kvanthopp inom myokardscintigrafi - ny teknik, bättre diagnos Henrik Engblom, Lund Myokardit med MR - kvantifierbart och diagnostiskt Martin Ugander, Stockholm Pyruvat-MR - myokardmetabolismens framtid? Andreas Sigfridsson, Stockholm Kan vi påverka vaskulärt åldrande? Moderatorer: Margareta Scharin Täng, Göteborg, Anders Gottsäter, Malmö Hur ska vi mäta vaskulärt åldrande? Margareta Ring, Stockholm Påverkar blodtrycket vaskulärt åldrande? Felix Böhm, Stockholm Kan fysisk aktivitet och fysisk träning påverka vaskulärt åldrande? Åsa Cider, Göteborg Vad gör man med små hål i hjärtat? Moderatorer: Elisabeth Berglund, Sundsvall, Bengt Johansson, Umeå Liten VSD - ofarligt? Mikael Dellborg, Göteborg Liten ASD - kan den bli större med ökad ålder? Ulf Thilén, Lund PFO - endast betydelse vid stroke? Per Jacobsen, Stockholm Invigning Vårmötets ordförande Jonas Oldgren, Uppsala Werköföreläsning Moderator: Svenska Hjärtförbundets ordförande Ulf Lockowandt, Stockholm 50 years with cardiac surgeons Jane Sommerville, London, Storbritannien ca Välkomstmingel i utställningen på kontinentalt vis Välkomstmingel i utställningen på kontinentalt vis 20 21

12 PROGRAM 18/4 TORSDAG PROGRAM 18/4 TORSDAG K2 K3 H EKG, fortfarande den viktigaste hjärtundersökningen Moderatorer: Catharina Lysell-Bergström, Piteå, Magnus Simonsson, Kristianstad ST/HR-loopen vid arbets-ekg, en sväng i rätt riktning Magnus Simonsson, Kristianstad EKG från EKG-SM, del II Piotr Szamlewski, Linköping/Göteborg EKG vid förmaksflimmer: från förmaksaktivitet till kammarrespons Pyotr Platonov, Lund Nya europeiska riktlinjer Moderatorer: Karolina Szummer, Stockholm, Jonas Oldgren, Uppsala Prevention Lars Svennberg, Gävle ST-höjningsinfarkt Stefan James, Uppsala Atrial fibrillation John Camm, London, Storbritannien Icke-farmakologisk behandling av förmaksflimmer - var står vi och vart går vi? Moderatorer: Carina Blomström Lundqvist, Uppsala, Lennart Bergfeldt, Göteborg Cox Maze III - resultat Anders Albåge, Stockholm Minimalinvasiv kirurgisk behandling Lena Jidéus, Uppsala Flimmerablationer i Sverige och internationella långtidsresultat Milos Kesek, Umeå Flimmerablationer idag indikationer, strategier och tekniker Jonas Schwieler, Stockholm Behandling av patienter med medfödda hjärtfel ett tvärprofessionellt perspektiv Moderatorer: Catarina Svensson, Linköping, Bengt Johansson, Umeå Nyheter om behandling Mikael Dellborg, Göteborg Hur ska vi träna patienter med medfödda hjärtfel? Camilla Sandberg, Umeå Hur mår patienter med medfödda hjärtfel? Malin Berghammar, Göteborg Nya biomarkörer vid hjärtsjukdom Moderatorer: Marianne Hartford, Göteborg, Bertil Lindahl, Uppsala Inflammations- och koagulationsmarkörer vid hjärtkärlsjukdom Agneta Siegbahn, Uppsala LpPLA2 och PC-mab som risk indikatorer för ateroskleros Ulf De Faire, Stockholm GDF-15 en markör för både hjärtkärl och cancerrisk Lars Wallentin, Uppsala Moderatorer: Carl-Johan Carlhäll, Linköping, Per Johanson, Göteborg Moderatorer: Jonas Oldgren, Uppsala, Pyotr Platonov, Lund Moderatorer: Anders Ahlsson, Örebro, Jan van der Linden, Stockholm Moderatorer: Bengt Fridlund, Jönköping, Dan Malm, Jönköping Moderatorer: Mona Schlyter, Malmö, Peter Vasko, Växjö Spatial heterogeneity of left heart 4D relative pressures: implications for catheter-based pressure measurements? Jonatan Eriksson, Linköping Echo-based estimation of pulmonary vascular resistance and pulmonary capillary wedge pressure correlate closely with catheter-based measurements Per Lindqvist, Umeå The mechanical heart valves in Malmö and Sundsvall: Predictive accuracies of CHA2DS2- VASc and HAS-BLED, and anticoagulation quality in relation to thromboembolism and bleeding Ashkan Labaf, Malmö Incidence of thromboembolism, major bleeding and mortality in patients with mechanical heart valves Ashkan Labaf, Malmö Tooth loss is highly prevalent and associated with cardiovascular risk factors in patients with chronic coronary heart disease in the global stability trial Ola Vedin, Uppsala Population screening of 75-year-old men and women for silent atrial fibrillation preliminary results from the strokestop trial Johan Engdahl, Halmstad Atrial fibrilation and aldosterone in a young to middle aged population Georgios Mourtzinis, Göteborg Physical activity and risk of atrial fibrillation in men Nikola Drca, Stockholm Transcatheter closure of atrial septal defects (ASD): Post-operative antithrombotic prophylaxis Alexia Karagianni, Göteborg Leptin predicts independently a first-ever STEMI in men. Data from a large prospective nested casereferent study Stefan Söderberg, Umeå The analgesic effect of oxygen during percutaneous coronary intervention David Zughaft, Lund T2-STIR CMR Imaging can be used to assess myocardium at risk with gadolinium present in an experimental setting David Nordlund, Lund Selective endothelin ETA and dual ETA/ETB receptor blockade improves endothelial function in patients with type 2 diabetes and coronary artery disease Arnar Rafnsson, Stockholm The No-touch saphenous vein as the preferred second conduit for coronary artery bypass surgery Mats Dreifaldt, Örebro Contrast echocardiography reveals apparently normal coronary perfusion in a rat model of Stress-induced (Takotsubo) cardiomyopathy Björn Redfors, Göteborg Hemodynamic Outcomes of Transcatheter Aortic Valve Implantation with CoreValve System: An early assessment Kambiz Shahgaldi, Stockholm Close relative s perceptions of information and support when the patient recently was accepted for the waiting list for heart or lung transplantation Bodil Ivarsson, Lund Pain perception after pacemaker surgery Gunilla Lilja, Lund Speckle tracking of the right ventricle can be used to differentiate pressure vs volume overload of the right ventricle Anna Werther Evaldsson, Lund Self efficacy for exercise in Swedish adults with congenital heart disease Linda Ashman-Kröönström, Göteborg Effects of mediyoga compared to hydrotheraphy training in patients with heart failure - a randomised pilot study Ewa Hägglund, Stockholm Impact of pre-operative pulmonary hypertension on survival after heart transplantation: A single center retrospective study at Skåne University hospital in Lund Göran Rådegran, Lund Elderly patients with systolic compared to diastolic heart failure are more often hospitalized a ten year follow up study Mona Olofsson, Umeå Vectorcardiographic assessment of QRST-area predicts response to cardiac resynchronization therapy Liliane Wecke, Stockholm Arterial stiffness, inflammation, and endothelial function in hypertension induced left ventricular hypertrophy: Results from the SILVHIA study Andreas Jekell, Stockholm Kaffepaus besök i utställningen Kaffepaus besök i utställningen 22 23

13 PROGRAM 18/4 TORSDAG PROGRAM 18/4 TORSDAG K2 K3 H Bayer New oral agents for anticoagulation in cardiology trials, guidelines and implications Moderatorer: Sigrun Halvorsen, Oslo, Norge, Carina Blomström Lundqvist, Uppsala ESC 2012 stroke prevention in atrial fibrillation guideline interpretation and implications John Camm, London, United Kingdom To treat or not to treat in atrial fibrillation? Leif Friberg, Stockholm New treatment strategies for pulmonary embolism Henry Eriksson, Göteborg Amgen PCSK9-hämning ett nytt sätt att sänka LDL-kolesterol? Moderatorer: Margrét Leósdóttir, Malmö, Stefan Jovinge, Lund PCSK9 - Ett gåtfullt protein men en viktig drug target Mats Rudling, Stockholm Lågt kolesterol bara bra eller är det farligt? Mats Eriksson, Stockholm PCSK9-hämning - en ny möjlighet att effektivt sänka blodets kolesterolhalt Anders G Olsson, Stockholm Grenblock och misstänkt hjärtinfarkt; dags att skriva om riktlinjerna? Moderatorer: Sofia Sederholm Lawesson, Linköping, Mikael Aasa, Stockholm, Grenblock, är det farligt? Finns något samband mellan grenblock och ischemi? Peter Eriksson, Göteborg Är riktlinjerna evidensbaserade? Vad betyder grenblockets ålder? Thomas Kellerth, Örebro Kan ekokardiografi hjälpa oss i akutsituationen? Christian Eek, Norge, Oslo Framtidsvisioner för patienter med hjärtsvikt Moderatorer: Mona From Attebring, Växjö, Hans Persson, Stockholm Har telemonitorering en given plats inom egenvård vid hjärtsvikt? Tiny Jaarsma, Linköping Vet vi vilken form av fysisk träning som har bäst effekt vid hjärtsvikt? Maria Bäck, Göteborg Är följsamhet till läkemedelsbehandling hos patienter med hjärtsvikt verkligen önskvärd? Inger Ekman, Göteborg Prospektiva randomiserade prövningar inom nationella kvalitetsregister Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun, Jan-Erik Karlsson, Jönköping TASTE-studien vid ST-höjningsinfarkt inom SCAAR metoder och resultat Stefan James, Uppsala SWEDEPAD - en randomiserad registerbaserad prövning av drogavgivande stentar och ballonger vid perifer kärlsjukdom Mårten Falkenberg, Uppsala Frågeställningar för randomiserade prövningar vid förmaksflimmer inom AURICULA Peter Svensson, Malmö ca Kardiogen chock vid ST-höjningsinfarkt - aortaballongpump, ECMO eller inget? Moderatorer: Nondita Sarkar, Stockholm, Andreas Nygren, Göteborg Aortaballongpump vid ST-höjningsinfarkt - helt ute? Andreas Rück, Stockholm Avancerad support med perkutant lagd ECMO - hjälper det? Edgars Grins, Lund Akuta PCI-strategier - bara öppna kärlet eller komplett revaskularisering? Rickard Linder, Stockholm SWEDEHEART-symposium Moderatorer: Jan Harnek, Lund, Örjan Friberg, Örebro Den sekundärpreventiva katastrofen - hur tar vi oss härifrån? Kristina Hambraeus, Falun Perkutana klaffar - är framtiden här nu? Johan Nilsson, Umeå Utdelning av årets Stenestrandstipendium 2013 års Stenestrandstipendiat EKG-utredning efter ischemisk stroke - en kardiologisk, neurologisk och klinisk fysiologisk angelägenhet Moderatorer: Viveka Frykman-Kull, Stockholm, Arne Lindgren, Lund Förmaksflimmer-diagnostik efter ischemisk stroke Johan Engdahl, Halmstad Strokeläkarens perspektiv Ann-Charlotte Laska, Stockholm Utredning med implanterbar loop recorder Emma Svennberg, Stockholm Diagnos av pulmonell hypertension: Är PA katetern i fara? Moderatorer: Eva Maret, Stockholm, Michael Henein, Umeå Utvärdering av hemodynamik i höger hjärtat: hur säkert är eko egentligen? Gerhard Wikström, Uppsala Tillbakablick på standarder: hur väl fungerar eko formuläret för pulmonell vaskulär resistans? Sven-Olof Granstam, Uppsala. Nya perspektiv för ekokardiografisk utvärdering av pulmonellt tryck och vaskulär resistans Per Lindqvist, Umeå Tandlös men inte hjärtlös - är hjärtat sjukt om tänderna lossnar? Moderatorer: Anna Norhammar, Stockholm, Kåre Buhlin, Stockholm Tandlossningssjukdom och hjärtkärlsjukdom vad vet vi? Björn Klinge, Stockholm Inflammation - viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom Isabel Gonçalves, Malmö Färre tänder ger högre risk för hjärtinfarkt Anders Holmlund, Gävle Lunch besök i utställningen Lunch besök i utställningen Pfizer/BMS Bör fler få behandling med antikoagulantia? Moderatorer: Ann-Charlotte Laska, Stockholm, Cecilia Linde, Stockholm Apixaban som antikoagulantia vid förmaksflimmer, två randomiserade studier Lars Wallentin, Uppsala Är antikoagulantia säkert efter stroke? Arne Lindgren, Lund Nya antikoagulantia och elkonvertering Tord Juhlin, Malmö Abbott: Current and future treatment strategies for patients with heart failure and functional mitral regurgitation Moderatorer: Inger Hagerman, Stockholm, Reidar Winter, Stockholm Heart failure and functional mitral regurgitation Piotr Ponikowski, Wroclaw, Polen Surgical treatment for functional mitral regurgitation Helena Rexius, Göteborg Percutaneous edge-to-edge repair for functional mitral regurgitation Per Jacobsen, Stockholm Nya rön om kranskärlsdatortomografi (CTA) Moderatorer: Maria Truedsson, Umeå, Matthias Götberg, Lund Hur bra är stenosmätningar med CTA idag, och hur långt perifert kan man mäta? Olov Duvernoy, Uppsala Flödesskattning med CT Anders Persson, Linköping Har indikationerna för CTA ändrats senaste åren? Hur bra är vårt register? Bo Lagerqvist, Uppsala Dystrofia myotonika - hur påverkas hjärtat? Moderatorer: Ahmad Ebrahimi, Göteborg, Christina Fluur, Linköping Neurologens syn Christopher Lindberg, Göteborg Genetikerns syn Stellan Mörner, Umeå Kardiologens syn Lars Klintberg, Mölndal PCI eller CABG - beror beslutet på var du bor? Moderatorer: Nina Rehnqvist, Stockholm, Anders Ahlsson, Örebro Swedeheartdata och Syntax femårsresultat Örjan Friberg, Örebro De europeiska riktlinjerna Stefan James, Uppsala Vad kan de regionala skillnaderna bero på? Johan Lugnegård, Karlstad 24 25

14 PROGRAM 18/4 TORSDAG PROGRAM 18/4 TORSDAG K2 K3 H Kaffepaus besök i utställningen Kaffepaus besök i utställningen Nya orala koagulationshämmare vid förmaksflimmer Moderatorer: Christina Fluur, Linköping, Peter Svensson, Malmö Nya orala antikoagulantia fördelar och nackdelar Mårten Rosenqvist, Stockholm Nya orala antikoagulantia i speciella situationer blödning, elkonvertering, operationer och stroke Claes Held, Uppsala Hälsoekonomi för nya orala antikoagulantia Lars-Åke Levin, Linköping Nya europeiska riktlinjer för hjärtsvikt Moderatorer: Tiny Jaarsma, Linköping, Stefan Agewall, Oslo Läkemedelsbehandling vid kronisk hjärtsvikt - Nytt flödesschema Karl Swedberg, Göteborg Biventrikulär pacing (CRT)- Till vem? Cecilia Linde, Stockholm Hur definieras hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion? Frank Arnold Flachskampf, Uppsala Kärltonus och synkope: Ny mekanistisk förklaring Moderatorer: Steen Juul-Möller, Malmö, Johan Brandt, Lund Behöver vi verkligen genetiken och biomarkörer vid synkope? Olle Melander, Malmö Hjärtstopp eller tryckfall: tilttest och implanterbar EKG-monitor behöver varandra Artur Fedorowski, Malmö Synkope: ett syndrom med flera ansikten Anette Jemtren, Stockholm Bengt Fridlund föreläsning Moderator: Jan Mårtensson, Jönköping Signild Norrman årets Fridlundstipendiat Finns könsskillnader i stress och nedstämdhet? En treårs uppföljning efter en hjärthändelse Signild Norrman, Umeå Postermingel i utställningen på kontinentalt vis Postermingel i utställningen på kontinentalt vis Kongressmiddag på Eriksbergshallen Kongressmiddag på Eriksbergshallen Buss avgår kl från Svenska Mässan entré 8, mot Skånegatan. Tillbaka går buss i slinga från kl

15 PROGRAM 19/4 FREDAG PROGRAM 19/4 FREDAG Kaffepaus besök i utställningen Håll i hatten - nu blöder det! Blödningskomplikationer hos patient med akut koronart syndrom Moderatorer: Ann Samnegård, Stockholm, Christoph Varenhorst, Uppsala Antitrombotisk trippelbehandling efter akut koronart syndrom - svenska erfarenheter Jonas Persson, Stockholm Antitrombotisk trippelbehandling efter akut koronart syndrom nya antikoagulantia Jonas Oldgren, Uppsala Det blöder! - När ska vi transfundera? - När ge faktorkoncentrat? Christina Christersson, Uppsala K2 Hur skall vi konvertera akuta förmaksflimmer? Moderatorer: Viveka Frykman Kull, Stockholm, Filip Jacobsson, Göteborg Elektrisk konvertering - risker, resultat och kostnadseffektivitet Panagiotis Arvanitis, Uppsala Vilka läkemedel kan vi använda för farmakologisk konvertering? Tord Juhlin, Malmö När skall vi välja elektricitet respektive farmaka? Dritan Poci, Örebro Erfarenhet från farmakologisk konvertering av FF på medicinakuten i Malmö Tord Juhlin, Malmö K3 H2 Östrogentillskott - bra eller dåligt för det kvinnliga hjärtat? Moderatorer: Per Tornvall, Stockholm, Peter Henriksson, Stockholm Effekter av östrogen på kärlväggen. Fysiologiska/experimentella studier Åsa Tivesten, Göteborg Effekter av östrogentillskott in vivo. Kliniska/humanexperimentella studier Lena Jonasson, Linköping Östrogentillskott och kardiovaskulär risk. Epidemiologiska studier och nya svenska registerdata. Karin Leander, Stockholm Amyloid och hypertrof hjärtsjukdom, hur differentierar vi dessa sjukdomar i klinisk praxis? Moderatorer: Birgitta Janerot-Sjöberg, Stockholm, Per Lindqvist, Umeå Amyloid hjärtsjukdom, en missad diagnos? Ole Suhr, Umeå Hypertrof kardiomyopati, differentialdiagnoser Gerhard Wikström, Uppsala Differentiering med hjälp av ekokardiografi Sandra Gustavsson, Umeå Differentiering med hjälp av MR/PET/ scintigrafi Tanja Kero, Uppsala Kaffepaus besök i utställningen Vänsterkammarstöd the rise of the machines Moderatorer: Monica Sterner, Uppsala, Öyvind Reitan, Lund Vänsterkammarstöd för vem, när och varför? Karl-Henrik Grinnemo, Stockholm Att vårda patienter med vänsterkammarstöd en HIA-sköterskas perspektiv Eva Ryrlén, Göteborg Är det farligt att träna patienter med vänsterkammarstöd? Lotta Jansson, Linköping Myokardischemi i förklädnad Moderatorer: Annica Ravn-Fischer, Göteborg, Joakim Alfredsson, Linköping Tyst ischemi: väck inte den björn som sover!? Lennart Nilsson, Linköping Ischemi i samband med narkos och kirurgi: en mardröm? Christina Eintrei, Linköping Ischemi vid stroke: hjärna vs hjärta Sara Aspberg, Stockholm Charlotte Thålin, Stockholm Varför drabbas idrottare av plötslig hjärtdöd? Moderatorer: Kristina Åhlund, Vänersborg, Per Johanson, Göteborg Varför drabbas idrottare av plötslig hjärtdöd? Annika Winbo, Umeå Hur stödjer och utreder vi släkt med ärftlighet för plötslig hjärtdöd? Annelie Raschperger, Linköping Kjerstin Ferm-Widlund, Stockholm Råd för träning när det finns bevisad genetisk defekt Eva Nylander, Linköping Nya perorala antikoagulantia - bättre och säkrare med monitorering? Moderatorer: Christina Christersson, Uppsala, Paul Hjemdahl, Stockholm Svårt att navigera mellan Scylla och Charybdis med warfarin? Anders Själander, Sundsvall Värdet av läkemedelsanalyser respektive koagulationstester? Rickard Malmström, Stockholm Vilka kliniska önskemål och behov kan tillfredsställas av monitorering? Håkan Wallén, Stockholm Indikation för kateterablation av ventrikeltakykardi Moderatorer: Per Blomström, Uppsala, Erik Ljungström, Karlskrona Ablation av VT av ischemiskt ursprung Anders Jönsson, Linköping Ablation av VT av icke - ischemisk ursprung Frieder Braunschweig, Stockholm Kan ventrikelflimmer abladeras bort? Carina Blomström-Lundqvist, Uppsala När skall ablation av ventrikulära arytmier övervägas? Samtliga föregående föreläsare Bildframställning av diffus myokardiell fibros: State of the art Moderatorer: Henrik Engblom, Lund, Jan Engvall, Linköping - vid användning av biomarkörer Torbjörn Omland, Oslo, Norge - med magnetisk resonanstomografi (MR) Martin Ugander, Stockholm - with positron emission tomography (PET) Juhani Knuuti, Turku, Finland Perkutan aortaklaff (TAVI): patientselektion och utredning Moderatorer: Agneta Flinck, Göteborg, Johan Nilsson, Umeå TAVI - hjärtkonferens, ingreppet och uppföljningen Jan Harnek, Lund Ekokardiografins betydelse, före, under och efter Lars Wallby, Linköping Vilka krav ställs på en bra CT- undersökning inför TAVI? Olov Duvernoy, Uppsala Är benigna VES alltid så benigna? Moderatorer: Eva Hertervig, Lund, Stefan Lönnerholm, Uppsala Katekolaminerg polymorf VT Torbjörn Sundelin, Sundsvall Katekolaminkänslig VT från höger kammares utflödestrakt Per Blomström, Uppsala R-på-T VES efter infarkt Mats Jensen-Urstad, Stockholm Hur handlägga benigna VES? Milos Kesek, Umeå Nya riktlinjer för endokarditprofylax? Moderatorer: Edit Nagy, Stockholm, Peter Eriksson, Göteborg Endokarditprofylax börjar med god tandhygien - odontologiska synpunkter Bodil Lund, Stockholm Endokarditprofylax: vad ligger bakom de nya riktlinjerna? Ulrika Snygg-Martin, Göteborg Generalisera eller individualisera riskbedömningen? Ulf Thilén, Lund Samtal om levnadsvanor Varför? Var? Vem? Hur? Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun, Claes Held, Uppsala Nulägesrapport från SEPHIA Lennart Nilsson, Linköping Motiverande samtal i praktiken Gunilla Burell, Uppsala, samt en patient Aktuella riktlinjer för levnadsvanor - kort översikt Margret Leosdottir, Malmö Hur får man patienten att träna - vilka hinder finns? Åsa Cider, Göteborg Katrineholmsmodellen - framgångsfaktorer Gunvor Finnas, Katrineholm Lunchpåse att ta med vid utgång Lunchpåse att ta med vid utgång 28 29

16 SOCIALT PROGRAM Onsdag 17 april Välkomstmingel kl Det bjuds på tallrik med mingel runt om i utställningen på Svenska Mässan. Fri klädsel. Torsdag 18 april Morgonaktivitet kl En mångårig tradition är Vårmötets morgonaktivitet. I år har den lokala kommittén ordnat ett uppiggande spinningpass med Lasse Kronér. Spinning, stretch och därefter en lättare frukost. Slutsålt! Har du biljett men inte möjlighet att gå? Lämna in den i registreringsdisken så glädjer det någon annan. Lokal: Fysiken, Gibraltargatan bjuder in till Svenska Kardiovaskulära Vårmötet XVI 7-9 maj 2014, Malmö Buss avgår från Svenska Mässan entré 8 Skånegatan, kl Tillbaka på Svenska Mässan till vårmötets programstart. Kongressmiddag kl En trerättersmiddag avnjutes på Eriksbergshallen, dit vi tar oss med buss. Efter kaffepaus blir det underhållning med sångensemblen Amanda, dans till Soulsting, soul, blues & funk band som spelar svängig musik från 50, 60 och 70 talet. Fri klädsel. För mer information om Svenska Hjärtförbundet och Vårmötet besök hemsidan Buss avgår kl från Svenska Mässan entré 8, mot Skånegatan. Tillbaka går buss i slinga från kl Kongressmiddag och underhållning genomförs utan ekonomiskt stöd från industrin. 31

Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. 22-24 april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM

Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. 22-24 april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM IIVX Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 22-24 april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM Svenska Kardiovaskulära Vårmötet arrangeras årligen av Svenska Hjärtförbundet, där följande specialistföreningar ingår:

Läs mer

Hjärtligt välkommen till det XV:e kardiovaskulära vårmötet på Svenska mässan i Göteborg!

Hjärtligt välkommen till det XV:e kardiovaskulära vårmötet på Svenska mässan i Göteborg! Onsdag 1 aril 201 XV Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 201 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Göteborg 1-1 aril, 201 Nr 1, Onsdag 1 aril Hjärtligt välkommen till det XV:e kardiovaskulära vårmötet å Svenska mässan

Läs mer

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014!

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014! Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 7-9 maj, 2014 Nr 1, Onsdag 7 maj Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära

Läs mer

Program VÄLKOMMEN. VIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Konsert & Kongress Linköping 26-28 april 2006. Svenska Hjärtförbundet

Program VÄLKOMMEN. VIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Konsert & Kongress Linköping 26-28 april 2006. Svenska Hjärtförbundet Program VÄLKOMMEN VIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Konsert & Kongress Linköping 2628 april 2006 Svenska Hjärtförbundet För anmälan och information besök Svenska Cardiologföreningen Svenska Hypertonisällskapet

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140305 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140331 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska. 25-27 april, 2012, Stockholm. Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3

Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska. 25-27 april, 2012, Stockholm. Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3 VETENSKAPLIGT program 120302 Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm ONSDAG 25 april 13.00-14.00 Hjärtrond (imaging) Är det bra för hjärtat och kärlen att dagligen dricka alkohol?

Läs mer

Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte

Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte Program & Abstract Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte BRON MÖLLA LILLATORG LOGGA MALMÖ 24 26 APRIL, 2002 Svenska Cardiologföreningen, Svenska Hypertonisällskapet, Svensk Barnkardiologisk förening, Svensk

Läs mer

1 200 deltagare gör Vårmötet till det största svenska läkarmötet förutom Riksstämman!

1 200 deltagare gör Vårmötet till det största svenska läkarmötet förutom Riksstämman! 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Örebro 4-6 maj, 2011 Nr 2, Torsdag 5 maj 1 200 deltagare gör Vårmötet till det största svenska läkarmötet förutom Riksstämman! Dagens rubriker Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Program & Abstrakt. Svenskt Cardiovaskulärt Vårmöte

Program & Abstrakt. Svenskt Cardiovaskulärt Vårmöte Program & Abstrakt Svenskt Cardiovaskulärt Vårmöte GÖTEBORG 26 28 APRIL 2001 Svenska Cardiologföreningen, Svenska Hypertonisällskapet, Svensk Barnkardiologisk förening, Svensk förening för Klinisk fysiologi,

Läs mer

SWEDEHEART Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun och Maria Bäck, Göteborg 11 40-12 40 Sal Kongressen

SWEDEHEART Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun och Maria Bäck, Göteborg 11 40-12 40 Sal Kongressen 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Örebro 22-24 april, 2015 Nr 2, Torsdag 23 april SWEDEHEART Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun och Maria Bäck, Göteborg 11 40-12 40 Sal Kongressen Nationella riktlinjer och

Läs mer

Vårmötet kommer strax efter

Vårmötet kommer strax efter Fjolårets kardiovaskulära vårmöte i Malmö var ett tio års jubileum. Besökaren möttes av denna affischutställning. Årets möte, som är det eflte i ordningen, hålls i Uppsala. Foto: Håkan Hedin Kardiovaskulära

Läs mer

Välkommen till Kardiovaskulära Vårmötet 25-27 april 2012, Stockholm

Välkommen till Kardiovaskulära Vårmötet 25-27 april 2012, Stockholm Onsdag 25 aril 2012 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Stockholm 25-27 aril, 2012 Nr 1, Onsdag 25 aril Välkommen till Kardiovaskulära Vårmötet 25-27 aril 2012, Stockholm Helena Rexius Ordförande i Organisationskommittén

Läs mer

Thoraxmötet 2011. Umeå 19 21 oktober

Thoraxmötet 2011. Umeå 19 21 oktober Thoraxmötet 2011 Umeå 19 21 oktober Thoraxmötet 2011 Umeå 19 21 oktober Innehåll Förord.......................................... 3 Program torsdag................................... 8 Program fredag...................................

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2009 Volym 14 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2009 Volym 14 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 2 År 2009 Volym 4 LICENSNUMMER 34093 LICENSNUMMER 34093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 34093 Gastrokuriren

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

Brev från ordförande. Tomas Bremell. och sekreterare i rådet (utan rösträtt) är vetenskaplige sekreteraren.

Brev från ordförande. Tomas Bremell. och sekreterare i rådet (utan rösträtt) är vetenskaplige sekreteraren. Brev från ordförande Tomas Bremell Styrelsen 2004 På årsmötet 27/11-2003 omvaldes större delen av styrelsen. Jag, och övriga styrelseledamöter, tackar för ert förtroende. Styrelsen har förnyats på några

Läs mer

Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. tidningen. Volym 21 nr 1 Januari 2015

Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. tidningen. Volym 21 nr 1 Januari 2015 Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård SFAI tidningen Volym 21 nr 1 Januari 2015 Innehåll i nr 1-2015 SFAI-tidningen Officiellt organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård

Läs mer

Endurant ger nya möjligheter större andel patienter kan behandlas endovaskulärt

Endurant ger nya möjligheter större andel patienter kan behandlas endovaskulärt NR 4 2008 ETT NYHETSMAGASIN FRÅN MEDTRONIC AB I SVERIGE Endurant ger nya möjligheter större andel patienter kan behandlas endovaskulärt sid 14 15 hälsoekonomi får ökat genomslag sid 8 9 lång väntan på

Läs mer

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull.

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. PROGRAMGUIDE MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT 5 6 DECEMBER 2013 Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. Li Felländer-Tsai, Professor

Läs mer

Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars

Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars (endast via hemsidan) MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell All korrespondens ställs till föreningen: SFOG-Kansliet,

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 SLS aktuellt. NUMMER 4 2011 NOVEMBER ISSN 1650-8203 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 Ipuls har granskat och godkänt denna utbildning.

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2007 Volym 12 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2007 Volym 12 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2007 Volym 12 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 5 nummer per år. ansvarig

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 2 År 200 Volym 5 LICENSNUMMER 34093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 34093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 Utgiven av: Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Box 9090, 102 72 Srockholm info@hjart-lung.se Tryckeri. ExaktaPrinting Upplaga: 650 ex. 2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2005 Volym 10 Gastrokuriren ordföranden har ordet Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med

Läs mer

KÄRL&HJÄRTA. Pacemakern 50 år. Lisbet kände Arne Larsson på pulsen och assisterade vid världens första pacemakerimplantation s16

KÄRL&HJÄRTA. Pacemakern 50 år. Lisbet kände Arne Larsson på pulsen och assisterade vid världens första pacemakerimplantation s16 KÄRL&HJÄRTA EN TIDNING FRÅN ST. JUDE MEDICAL SWEDEN AB 1.2009 Pacemakern 50 år Lisbet kände Arne Larsson på pulsen och assisterade vid världens första pacemakerimplantation s16 St. Jude Medical köper Radi

Läs mer

BLODTRYCKET S V E N S K A H Y P E R T O N I S Ä L L S K A P E T S T I D S K R I F T 2 0 0 6 V O LY M 2 2 N R 1

BLODTRYCKET S V E N S K A H Y P E R T O N I S Ä L L S K A P E T S T I D S K R I F T 2 0 0 6 V O LY M 2 2 N R 1 BLODTRYCKET S V E N S K A H Y P E R T O N I S Ä L L S K A P E T S T I D S K R I F T 2 0 0 6 V O LY M 2 2 N R 1 BLODTRYCKET SVENSKA HYPERTONISÄLLSKAPETS TIDSKRIFT Redaktörer Anders Himmelmann Avd för klinisk

Läs mer

Visioner av Emma Spak, Göran Hägglund, Göran Stiernstedt med flera. Sveriges befolkning 2050

Visioner av Emma Spak, Göran Hägglund, Göran Stiernstedt med flera. Sveriges befolkning 2050 Framtidens läkare Visioner av Emma Spak, Göran Hägglund, Göran Stiernstedt med flera Peak Oil och svensk sjukvård Vad händer när oljan tar slut? Den nya patienten Medverkan, inverkan, påverkan Framtidens

Läs mer