PROGRAM. XSvenska Kardiovaskulära Vårmötet april 2013, Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM. XSvenska Kardiovaskulära Vårmötet. 17-19 april 2013, Göteborg"

Transkript

1 V XSvenska Kardiovaskulära Vårmötet april 2013, Göteborg PROGRAM Svenska Kardiovaskulära Vårmötet arrangeras årligen av Svenska Hjärtförbundet, där följande specialistföreningar ingår: Svenska Cardiologföreningen Svensk Förening för Thoraxradiologi Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Svensk Thoraxkirurgisk Förening Svensk Förening för Thoraxanestesi och intensivvård och medarrangerande föreningar: Svensk Barnkardiologisk Förening Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin Riksföreningen Klinisk Fysiologi Svensk Förening för Diabetologi VIC-Vårdprofessioner Inom Cardiologi

2 INNEHÅLL Organisationskommitté 4 Välkommen 5 RESESTIPENDIUM Svenska Hjärtförbundet utlyser härmed resestipendier för kardiovaskulär forskning. Stipendierna kan endast sökas av forskare som är medlemmar i någon av de föreningar* som arrangerar det Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. Stipendierna kan fördelas till en eller flera sökande. Ansökan för längre postdoc vistelse vid utländskt universitet prioriteras. Särskild ansökningsblankett finns ej. Ansökan skall innehålla: 1. CV (max en A4-sida) 2. Forsknings program (max fyra A4 sidor) 3. Budget, inklusive andra sökta och erhållna bidrag. 4. Inbjudningsbrev från institutionen som skall besökas. Ansökan skickas senast 1 februari 2014 via mail till Svenska Hjärtförbundets vice ordförande Marcus Carlsson, Beslut om stipendiater fattas av Svenska Hjärtförbundets styrelse och kan inte överklagas. Stipendiet överlämnas i samband med XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, 7-9 maj 2014 i Malmö. Svenska Hjärtförbundet 6-7 Lokalöversikt 8-9 Information 10 Sidomöten 11 Werköföreläsare App, information 14 Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 15 Översiktsprogram Vetenskapligt program: 17/4 onsdag /4 torsdag /4 fredag Socialt program , XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 31 Utställare och postervinnare Deltagarförteckning * Föreningarna finner ni på Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på (Lipus-nr ) 33

3 ORGANISATIONSKOMMITTÉ VÄLKOMMEN Organisationskommitté 2013 Ulf Lockowandt Ordförande Svenska Hjärtförbundet Stockholm Jonas Oldgren Ordförande Vårmötet 2013 Uppsala Martin Ugander 1:e vice ordförande Stockholm Sten Walther 2:e vice ordförande Linköping Helena Rexius Avgående ordförande Göteborg Per Johanson Svenska Cardiologföreningen Göteborg Frieder Braunschweig Svenska Cardiologföreningen Stockholm Maria Eriksson Svensk förening för klinisk fysiologi Stockholm Carl-Johan Carlhäll Svensk förening för klinisk fysiologi Linköping Jan van der Linden Sv. förening för Thoraxanestesi och Intensivvård Stockholm Andreas Nygren Sv. förening för Thoraxanestesi och Intensivvård Göteborg Håkan Wåhlander Svensk Barnkardiologisk förening Göteborg Ulf Ergander Svensk Barnkardiologisk förening Stockholm Michael Alvarsson Svensk förening för Diabetologi Stockholm Mona Landin Olsson Svensk förening för Diabetologi Lund Thomas Kahan Sv. förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin Stockholm Stefan Agewall Sv. förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin Oslo Jan Harnek Svensk förening för Thoraxradiologi Lund Olov Duvernoy Svensk förening för Thoraxradiologi Uppsala Anders Ahlsson Svensk Thoraxkirurgisk förening Örebro Lena Jidéus Svensk Thoraxkirurgisk förening Stockholm Maria Bäck Vårdpersonal inom Cardiologi Göteborg Monica Sterner Vårdpersonal inom Cardiologi Uppsala Gunilla Fritzon Riksföreningen Klinisk Fysiologi Halmstad 4 Kära vårmötesdeltagare! Det är med stolthet jag hälsar Dig välkommen till det XV:e kardiovaskulära vårmötet på Svenska mässan i Göteborg. Detta årliga möte är numera väletablerat som den största och självklara mötesplatsen för oss som arbetar med hjärtkärlsjukdomar. Här erbjuds ett bra tillfälle att träffa läkare, forskare, sjuksköterskor, BMA, sjukgymnaster, och representanter från medicinteknisk och farmaceutisk industri. Ta chansen att lära av varandra, utbyta idéer och erfarenheter, ställa frågor till föreläsare och posterpresentatörer, diskutera skillnader och möjligheter i sjukvård och forskning vid alltifrån den lilla kliniken till det stora universitetssjukhuset. Organisationskommitténs utmaning har varit att sätta ihop ett rikt och varierat program som är representativt för alla specialiteter och yrkeskategorier, med hänsyn tagen till både tidigare års program och inte minst den stora mängden inkomna symposieförslag där vi tvingades gallra hårt. Liksom tidigare år presenteras ett stort antal abstracts som fria föredrag eller posters, och priser delas ut till de bästa av dem. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla abstractsförfattare och inte minst till alla som lämnat förslag till symposier, även till Dig som skickat in ett förslag som inte blivit antaget, och samtidigt uppmuntra alla deltagare att redan under pågående möte fundera på vad Ni saknar och gärna skicka in förslag till nästa års kardiovaskulära vårmöte som går av stapeln 7-9 maj 2014 i Malmö. Utöver det vetenskapliga programmet hålls prövar- och användarmöten och flera specialitetsföreningar har arbetsgrupps-, styrelse- eller årsmöten, antingen under onsdag förmiddag eller fredag eftermiddag eller på den tid som särskilt avsatts torsdag kl läs gärna sidan 11 så att Du inte missar något som gäller Dig. Ladda gärna hem appen som hjälper Dig att hitta rätt. Och glöm inte att besöka utställningen, här finns också mycket matnyttigt. Lokal kommitté 2013 Margareta Fischer Rubenson Per Johanson Annica Ravn Fischer Bengt Redfors Helena Rexius 4 Sist men inte minst har vi tack vare vår eminenta lokala kommitté ett oväntat populärt och snabbt fullbokat spinningpass för morgonpigga, och en kongressmiddag i Eriksbergshallen med ett program som lovar gott. Å organisationskommitténs vägnar tillönskar jag både nytta och nöje under det XV:e kardiovaskulära vårmötet! Jonas Oldgren Ordförande i organisationskommittén 44 55

4 Svenska Hjärtförbundet (SHF) Svenska Hjärtförbundets övergripande uppgift är att främja samverkan och samarbete inom svensk hjärtsjukvård samt att finna nya samarbetsformer för svenska specialistföreningar engagerade i hjärtsjukvård. Gruppen arbetar genom att utöka samarbetet inom såväl praktisk sjukvård som utbildning och forskning. Gruppen ägnar sig särskilt åt att eliminera konflikter och att bredda kompetensen inom gränsområden mellan de olika specialiteterna. Följande specialistföreningar ingår i Hjärtförbundet: Svenska Cardiologföreningen Svensk förening för Klinisk Fysiologi Svensk förening för Thoraxanestesi och Intensivvård Svensk förening för Thoraxradiologi Svensk förening för Thoraxkirurgi Hjärtförbundets specifika uppgifter är: - att arrangera det årligen återkommande Svenska Kardiovaskulära Vårmötet med deltagande av alla berörda specialiteter - att skapa utbildning, ställa kompetenskrav samt kräva certifiering för områden inom hjärtsjukvården - att verka för samarbete inom forsknings- och sjukvårdsutveckling mellan specialiteterna - att verka för förbättrad kvalitet inom hjärtsjukvården Historik 1998 kallades representanter för de i föreningen ingående specialistföreningarna av Uppsalaprofessorn i kardiologi, Lars Wallentin till en sammankomst på Krägga konferensgård utanför Uppsala. Under mötet diskuterades utvecklingen inom och kraven på den framtida hjärtsjukvården och vad som kunde och borde göras för att behålla och om möjligt förbättra förutsättningarna för den i Sverige. En lösligt sammanhållen diskussionsklubb bildades och gavs namnet SHOCK en akronym för Svensk Hjärtsjukvårds Organ för Cooperation och Kommunikation. Den ideella föreningen Svenska Hjärtföreningen konstituerades under vårmötet 2001 i Göteborg av ordförande i de fem ingående specialistföreningarna: Den första styrelsen utgjordes av kardiologen Lars Wallentin, ordförande, thoraxkirurgen Per Johnsson, vice ordförande och thoraxradiologen Tage Nilsson, sekreterare/skattmästare. Efter ett större seminarium år 2004 beslutades att föreningens namn skulle ändras till Svenska Hjärtförbundet. Så småningom övertogs ordförandeklubban av Per Johnsson, med kardiologen Claes Held som vice ordförande och anestesiologen Anne Westerlind som sekreterare/skattmästare. Övriga ledamöter utgörs av ordförande i respektive specialitetsförening samt en ytterligare ledamot från respektive förening. År 2007 valdes kardiologen Eva Swahn till ny ordförande och thoraxkirurgen Anders Jeppson till vice ordförande. År 2009 övertog thoraxkirurgen Ulf Lockowandt posten som vice ordförande och kliniska fysiologen Marcus Carlsson sekreterare/skattmästare. Svenska Hjärtförbundets arbete sker till stor del i arbetsgrupper och genom ett arbete tillsammans med Equalis har körkort och ett omfattande kvalitetsarbete tagits fram inom ekokardiografi. Sedan 2004 Samarbetar Svenska Hjärtförbundet med Scandinavian Cardiovascular Journal. En del av detta samarbete är att det ingår ett års prenumeration till alla deltagare på Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. De godkända abstracten på Vårmötet publiceras som ett supplement till Scandinavian Cardiovascular Journal. Nutid Under de senaste fem åren har SHFs strategi varit att synliggöras mer i samhällsdebatten och fungera som såväl opinionsbildare som remissinstans. Som verktyg för att kunna genomföra denna strategi har en aktiv hemsida skapats (www.sweheart.se) och ett kansli tillskapats. Ett mål för SHF är att nationellt och internationellt göra sig känt som den samordnande organisationen för svensk hjärtsjukvård. Strategierna för detta har varit att dels verka för att bli en remissinstans genom att bli associerad medlem i SLS vilket blev verklighet 2009, dels har detta skett genom att SHF aktivt gjort sin röst hörd genom artiklar i Läkartidningen. Ett annat uttalat mål för SHF har varit och är att verka för god kvalitet inom svensk hjärtsjukvård och att vara en samlad resurs för de nationella kvalitetsregister som finns inom hjärtsjukvården. En av strategierna för detta är att vara en aktiv aktör inom det nationella hjärtregistret SWEDEHEART, där SHF ständigt är representerad, f.n. av Jan Harnek som ledamot i registrets styrelse. En annan strategi är att aktivt jobba med kvalitetssäkring inom de olika arbetsgrupperna genom körkort, kurser och seminarier. Ytterligare en är att hålla s.k. hearings om aktuella ämnen inom svensk hjärtsjukvård. En sådan hearing hölls i december 2009 om endovaskulär klaffkirurgi (TAVI) och under 2010 startade dels ett register och planerades en nationell multicenterstudie samt publikation av mötet i Läkartidningen. Sedan mars 2011 består styrelsen av ordförande Ulf Lockwandt, thoraxkirurg Stockholm, vice ordförande Marcus Carlsson, klinisk fysiolog Lund och sekreterare/skattmästare Peter Vasko, kardiolog Växjö. 6 7

5 LOKALÖVERSIKT sal K sal K sal sal K P R OF E S S P R OF E S S RD VÅ P R OF E S S RD GI RD O GI VÅ GI RD O O O Kaffe Kaffe KK VÅ Entré Entré ntré 8 Entré sal sal salsalsal K KK sal salsalk sal K Skånegatan mot Skånegatan mot mot Skånegatan ot Skånegatan Scandic OpalenOpalen Scandic Scandic Opalen andic Opalen K K KK2K Pers.ingång Pers.ingång KaffeKaffe Pers.ingångPers.ingång Pers.ingång Pers.ingångPers.ingång Pers.ingång Kaffe Kaffe K2 K2 Väskmonter Väskmonter Väskmonter Väskmonter Reserverad yta 5x4.5 H2 k sk disk onstidoinsskdiionsdis s n o i t a i t t a arm a form h incfhorinmfoh inform n i h c oc -rinogc- roing- o ng- treirsitnrg i e r e r iseg Registre ist egr R Reg J JJ JJ J J JJ J H2 H2H2 H2 K2K2 K2 H07:31 bakväggbakvägg H01:02 H02:01 bakvägg bakvägg 3.5x1.5 Uthämtning 3.5x1.5 Uthämtning av väskor 3.5x x1.5 Uthämtning av väskor Uthämtning av väskor 5x4.5 av väskor H07:31H07:31 H07:31 H07:31 Kf01:46 sponsormonter med rollups Kf01:46 sponsormonter med rollups Kf01:46 sponsormonter med rollups Kf01:46sponsormonter med rollups Väskmonter Kaffe KaffeVäskmonter Väskmonter Väskmonter H07:32H07 H07:32 2x H05:22 H01:02 H02:01 KaffeReserverad yta KaffeKaffe Kaffe Kaffe H07 H07:28 H05:21 H01:02 H02:01 H07:28 2x 5x4.5 H07:31 H07:31 H07:31 H07:31 Pers.ingång 5x4.5 H05:22 H05:22 Kaffe H05:22 Kaffe H05:22 H07:32H07 H07:32 2x G02:1 H05:21 H05:21 H05:21 H05:21 H07 H07:28 H07:28 H01:02 H02:01 G02:1 H07 2x H07:26 2x H07:26 G01:12 H01:02 H02:01 Pers.ingång H05:22 H07 H05:22 H05:22 H07:22 H07:22 G02:1 H05:22 2x 2. 5x4.5 H07:31 G02:1 H07:31H07:31 H07:31 Kaffe KaffeH05:21 H05:21 Reserverad yta H05:21 H05:21 H07: H07:32 H07:32 G02:1 H07 H07:26 2x H07:26 G01:12 5x4.5 H07 H07: 5x4.5 5x4.5 5x4.5 H07:22 H07:28 H07:22 H07:28 G02:1 H01:02 H02:01 2x 2. Kaffe Kaffe Kaffe- Kaffe Kaffe KaffeKaffe Kaffe Pers.ingång Pers.ingång Pers.ingång Pers.ingång Reserverad yta H05:22 H05:22 H05:22 H05:22 G02:19 H01:02 H02:01 H01:02 H02:01 H05:21 H05:21 H02:01 H01:02 H02:01H01:02 H05:21 H05:21 5x4.5 5x4.5 5x4.5 5x4.5 G02:13 H07: H07:26 H07:26 G01:12 H07: H07:22 H07:22 G02:11 2. H01:02 H02:01 H01:02 H02:01 Hotel Gothia Towers Hotel Gothia To H01:02 H02:01 H01:02 H02:01 Förbeställd specialkost serveras vid denna 5x4.5 5x4.5 5x4.5 5x4.5 KaffeKaffeKaffeKaffeKaffe Kaffe KaffeKaffe H01:02 K3K3 K3 H05:22 H2 Föreläsarservice Föreläsarservice Föreläsarservice Föreläsarservice H05:22 H05:22 H07:31 Internet Speaker service centre Speaker service centre service centre Speaker service medspeaker fastmed fastcentre Internethörna med fast InternethörnaInternethörna med Internethörna fast 5x4.5 Hotel Gothia Towers K3 H05:21 H05:21 Kaffe H05:21 H05:21 K3 KK K K K3 sal salsalsal is Reg f o ngi r e r t M R DI OL R DI OL R DI OL R DI OL Kaffe IO VÅ I GI N ER I N O M N ER I N O Pers.ingång Väskmonter Internethörna med fastmed fast Internethörna med fast InternethörnaInternethörna med fast bakväggbakvägg bakvägg bakvägg 3.5x1.5 Uthämtning 3.5x1.5 Uthämtning av väskor 3.5x1.5 Uthämtning 3.5x1.5 Uthämtning av väskor av väskor av väskor Kf01:46 sponsormonter med rollups Kf01:46 med rollups Kf01:46 sponsormonter med rollups Kf01:46sponsormonter med rollupssponsormonter ch in Pers.ingång CA IO CA N ER I N O M ER I N O M ON CA IO CA P R OF E S S mot Skånegatan Scandic Opalen H02:01 H02:01 H01:02H01:02 H02:01H01:02 H02: Hotel Gothia To J JJ J Posterutställning - ämnesområden Arytmi 1-8 Kranskärlssjukdom Diagnostik 9-25 Omvårdnad GUCH/barnkardiologi Prevention/livsstil/riskfaktorer Hjärtsvikt Thoraxanestesi 78 Hypertoni/vaskulära medicin Övrigt Hotel Gothia TowersTowers Hotel Gothia TowersTo Hotel Gothia Hotel Gothia Hotel Gothia Towers Hotel Gothia Towers Hotel Gothia Towers Hotel Gothia Towers Hjärtklaffar J 88 JJ J

6 INFORMATION SIDOMÖTEN Registrering- & informationsdisk Onsdag 17 april Torsdag 18 april Personal från Malmö Kongressbyrå Fredag 19 april finns på plats mötets alla dagar. Internet & app Koppla upp din dator på Svenska Mässans trådlösa nätverk. Nätverksnamn: sweheart Lösenord: sweheart2013 I vårmötets app hittar du information om program, utställare, abstracts, föreläsare m.m. Appen är helt gratis och enkel att ladda ner! Läs mer på sid. 14. Föreläsarservice Onsdag Torsdag Fredag Föreläsarservice finner ni i kongressfoajén bortom registreringsdisken, se skiss sidan 9. Här lämnar ni er presentation på USB minne, tekniker finns på plats till er hjälp på ovanstående tider. Det finns möjlighet för er att gå igenom och redigera er presentation. Presentationen distribueras automatiskt till rätt föreläsningssal via nätverk. Om ni avser att använda er egen bärbara dator för er presentation skall detta meddelas tekniker i föreläsarservice. Teknikern kommer att fråga dig om du vill låta Vårmötets deltagare ta del av Dina bilder och en ljudupptagning från föreläsningen. Detta kommer att läggas ut Vårmötets webb, se, under en begränsad tid av tre månader. Alternativt kan bilderna utan ljud läggas ut som en pdf på hemsidan under samma tid. Plats Svenska Mässan Mässans gata Göteborg, Telefon: Taxi Taxi Göteborg Taxi Kurir Kongressbyrå Kontaktpersoner Malmö Kongressbyrå AB Projektledare: Norra Vallgatan 16 Charlotta Ekheim Malmö tel: Projektledarassistent: tel: Jenny Di Rolfo fax: tel: Möte Tid Rum Tisdag 16 april Styrelsemöte, Svensk förening för Klinisk Fysiologi R35 Onsdag 17 april Framtidens Kardiologer, Styrelsen R38 Årsmöte, Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin R22 Styrelsemöte, Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin R22 VIC styrelse R21 Användarmöte SWEDEHEART H2 ISCHEMIA Sweden prövarmöte K3 Svenska Cardiologföreningen (arbetsgrupper) R23 Torsdag 18 april Medlemsmöte, Svensk förening för Klinisk Fysiologi VIC årsmöte H2 Framtidens Kardiologer GUCH arbetsgrupp K2 Svenska Cardiologföreningen årsmöte K3 SFTAI -föreningsmöte R22 Svensk Thoraxkirurgisk Förening R26 Svensk Förening för Thoraxradiologi Nordkap Svenska ICD och Pacemakerregistret Venus Fredag 19 april Svenska Hjärtförbundet R

7 WERKÖFÖRELÄSARE WERKÖFÖRELÄSARE Salim Yusuf, Canada Will heart disease be a historical curiousity by 2050? Göran K. Hansson, Stockholm Ateroskleros från inflammation till infarkt Jane Sommerville, London, Storbritannien 50 years with cardiac surgeons Onsdag 17 april kl i sal K Lars Rydén, Stockholm Cardiovascular disease prevention in Europe - challenges and possible solutions John Murkin, Canada Neurological outcomes after cardiac surgery: what have we learned and where do we go from here? Lars Wallentin, Uppsala Akut kranskärlssjukdom ett tillstånd med oanade möjligheter Francis Wells, U.K The mathematical heart. Why we should take Leonardo da Vinci seriously in the 21 st century Charles B. Higgins, USA Serena Tonstad, Norge Integrating all the risk factors into our practice of preventive medicin Paul Sergeant, Belgien Rory Collins, U.K Cholesterol lowering trials in their epidemiological contex Stephen Westaby, U.K Artificial hearts: Science fiction or fact Jane Somerville was born in London into an intellectual family. Her father was a theatre critic. Her mother worked for Vogue. During World War II, Dr. Somerville was sent to a boy s school and she subsequently was accepted by Guy s Medical School when it was only the third year that female students were admitted. Perhaps this background has partly caused Dr. Somerville to become one of the very rare who sees what is between and what is beyond. Places to discover and connect. As a medical student she had the opportunity to encounter Dr. Blalock who inspired her to turn her attention to the heart. Following a short detour into cardiac surgery she found her true vocation, and later on her husband Dr. Walter Somerville, in cardiology. Fascinated by congenital heart disease she soon recognized that following pediatric cardiac surgery there was an increasing group of adolescents and adults with congenital heart disease. Dr. Somerville thus just about singlehanded created the new medical concept GUCH - grown-up congenital heart. Not only seeing the call for collected knowledge and skills around these conditions she understood the special needs of the patients and created the first ward in the world dedicated to children and adolescents with congenital heart disease. Young doctors came from all over the globe to London to study for Dr. Somerville and she still goes around the world to teach. Her ex-fellows, called Unicorns, scattered around the planet, care for patients every day in her spirit. The Swedish Heart Association is an association aiming at unifying the different specialties around the heart, building knowledge always in the interest of the patients. Dr. Somerville was there long before Eugene Braunwald Congestive heart failure: a half century perspective

8 BENGT FRIDLUNDS VETENSKAPLIGA PRIS Signild Norrman, Umeå Finns könsskillnader i stress och nedstämdhet? En treårs uppföljning efter en hjärthändelse Torsdag 18 april kl i sal Vårmötets app för telefon och läsplatta Ny teknik skapar nya möjligheter och vi hoppas den ska underlätta och öka tillgängligheten för dig som deltagare. I appen hittar du information om program, utställare, abstract, föreläsare m.m. Ladda ner appen och få tillgång till information om vad som händer under Vårmötets dagar. Appen är helt gratis och enkel att ladda ner! Skanna QR-koden genom att rikta telefonen mot den, på så sätt når du direkt den mobila versionen av appen. Du behöver en QR-läsare för att det ska fungera. Det går också bra att ladda ner appen via App Store och Android Market. Sök på Kardiovaskulära vårmötet. Signild Norrman, leg sjuksköterska, Kranskärlsmottagningen, Norrlands Universitetssjukhus Signild Norrman har arbetat med patienter med kranskärlssjukdom i 23 år och personifierar på ett utomordentligt sätt strävan till ett evidensbaserat arbetssätt inom hjärtrehabilitering. I det kliniska arbetet med patienter med kranskärlssjukdom har Signild uppmärksammat och särskilt intresserat sig för ett patientorienterat arbetssätt och därigenom de psykologiska problem som män och kvinnor i samband med insjuknande i kranskärlsjukdom ofta erfar. Med bakgrund av att både oro och nedstämdhet avsevärt kan försvåra rehabiliteringen och också påverka prognosen negativt har Signild i sin forskning särskilt kartlagt förekomsten av nedstämdhet i ett genusperspektiv. I forskningen framkom att kvinnor hade mer uttalad nedstämdhet än män och att detta kvarstod också ett år efter det akuta insjuknandet. Vidare påvisades att ett speciellt framtaget sekundärpreventionsprogram inte påverkade graden av nedstämdhet hos vare sig män eller kvinnor med kranskärlssjukdom. Vidare har redan publicerade data kompletterats med en treårs uppföljning avseende både nedstämdhet och stress hos dessa patienter. Dock är inte dessa data ännu publicerade. Signilds forskning har i ett genusperspektiv speciellt tydliggjort psykologiska dimensioner av kranskärlssjukdom vilket är av stort kliniskt värde för patienten eftersom individanpassad vård avsevärt kan förbättra utfallet av rehabiliteringen

9 ÖVERSIKTSPROGRAM Uppdaterad Besök i utställningen / Sal Sal K2 Sal K3 Sal Sal H2 ONSDAG 17 april Blodtryckskontroll och målblodtryck hos riskpatienter - Hur göra i praktiken? Hjärtrond Att överleva ett hjärtstopp Epigenetiska mekanismer vid kardiovaskulär sjukdom Aortadissektion typ B Besök i utställningen / kaffe Skall fler behandlas med hjärtpump (LVAD, vänsterkammarpump) vid svår hjärtsvikt? Servier Behandling av kronisk hjärtsvikt fokus på hjärtfrekvens Varför får man hjärtinfarkt? St. Jude Medical Alternativ metod att förebygga stroke hos flimmerpatienter med blödningsrisk Stresseko för annat än kranskärlssjukdom Scint och MR - det senaste och framtiden Tonåringen håller på att bli vuxen hur hanterar vi det? Personcentrerad vård för medfödda hjärtfel Kan vi påverka vaskulärt åldrande? Genetisk utredning i ärftliga hjärtsjukdomar: Vem? När? Hur? Vad gör man med små hål i hjärtat? Invigning & Werköföreläsning Välkomstmingel i utställningen Välkomstmingel i utställningen på kontinentalt vis Välkomstmingel i utställningen på kontinentalt vis TORSDAG 18 april EKG, fortfarande den viktigaste hjärtundersökningen Nya europeiska riktlinjer Icke-farmakologisk behandling av förmaksflimmer - var står vi och vart går vi? Behandling av patienter med medfödda hjärtfel ett tvärprofessionellt perspektiv Nya biomarkörer vid hjärtsjukdom Besök i utställningen / kaffe Bayer New oral agents for anticoagulation in cardiology trials, guidelines and implications Amgen PCSK9-hämning ett nytt sätt att sänka LDL-kolesterol? Grenblock och misstänkt hjärtinfarkt; dags att skriva om riktlinjerna? Framtidsvisioner för patienter med hjärtsvikt Prospektiva randomiserade studier i nationella kvalitetsregister Besök i utställningen / Kardiogen chock vid ST-höjningsinfarkt - aortaballongpump, ECMO eller inget? Pfizer/BMS Bör fler få behandling med antikoagulantia? SWEDEHEART-symposium Abbott Current and future treatment strategies for patients with heart failure and functional mitral regurgitation EKG-utredning efter ischemisk stroke - en kardiologisk, neurologisk och klinisk fysiologisk angelägenhet Nya rön om kranskärlsdatortomografi (CTA) Diagnos av pulmonell hypertension: Är PA katetern i fara? Dystrofia myotonika - hur påverkas hjärtat? Tandlös men inte hjärtlös - är hjärtat sjukt om tänderna lossnar? PCI eller CABG - beror beslutet på var du bor? Besök i utställningen / kaffe Postermingel i utställningen Nya koagulationshämmare vid förmaksflimmer Nya europeiska riktlinjer för hjärtsvikt Kärltonus och synkope: Ny mekanistisk förklaring Bengt Fridlund föreläsning Postermingel i utställningen på kontinentalt vis Postermingel i utställningen på kontinentalt vis Besök i utställningen / kaffe Kongressmiddag på Eriksbergshallen Kongressmiddag på Eriksbergshallen FREDAG 19 april Håll i hatten - nu blöder det! Blödningskomplikationer hos patient med akut koronart syndrom Myokardischemi i förklädnad Hur skall vi konvertera akuta förmaksflimmer? Varför drabbas idrottare av plötslig hjärtdöd? Östrogentillskott - bra eller dåligt för det kvinnliga hjärtat? Nya perorala antikoagulantia - bättre och säkrare med monitorering? Amyloid och hypertrof hjärtsjukdom, hur differentierar vi dessa sjukdomar i klinisk praxis? Indikation för kateterablation av Ventrikeltakykardi Vänsterkammarstöd the rise of the machines Bildframställning av diffus myokardiell fibros: State of heart Lunch att ta med Perkutan aortaklaff (TAVI): patientselektion och utredning Är benigna VES alltid så benigna? Nya riktlinjer för endokarditprofylax? Samtal om levnadsvanor - Varför? Var? Vem? Hur? Vi reserverar oss för ev. tryckfel

10 PROGRAM 17/4 ONSDAG PROGRAM 17/4 ONSDAG Lunch besök i utställningen K2 K3 H2 Lunch besök i utställningen Blodtryckskontroll och målblodtryck hos riskpatienter - hur göra i praktiken? Moderatorer: Annica Ravn-Fischer, Göteborg, Stig Attvall, Göteborg Koronara riskpatienter Jonas Spaak, Stockholm Diabetes Peter M Nilsson, Malmö Njursjukdom Hans Herlitz, Göteborg Hjärtrond Moderatorer: Helena Rexius, Göteborg, Martin Ugander, Stockholm ECMO med HLR - case reports Saemundur Oddsson, Göteborg Perkutan behandling av bivalvulär sjukdom Magnus Bäck, Stockholm PCI vid icke-st-höjningsinfarkt hos multisjuk äldre patien Stella Cizinsky, Örebro Att överleva ett hjärtstopp Moderatorer: Åsa Axelsson, Göteborg, Mona Schlyter, Malmö Räcker det med bara kompressioner? Katarina Bohm, Stockholm Vilken livskvalitet har patienter efter hjärtstopp? Anders Bremer, Borås Hur följs patienter upp på sjukhuset efter hjärtstopp? Johan Israelsson, Kalmar Epigenetiska mekanismer vid kardiovaskulär sjukdom Moderatorer: Lena Jonasson, Linköping, Lennart Nilsson, Linköping Vad är epigenetik och hur kan det påverka uppkomst av typ 2 diabetes? Charlotte Ling, Malmö Epigenetiska förändringar vid aterotrombotisk sjukdom Agneta Siegbahn, Uppsala Epigenetiska förändringar vid aortaklaffsjukdom Hanna Björck, Stockholm Aortadissektion typ B Moderatorer: Karin Zachrisson, Göteborg, Anders Gottsäter, Malmö Nya möjligheter inom diagnostik Maria Kjellin, Helsingborg Optimering av medicinsk behandling Anders Gottsäter, Malmö Utvidgade indikationer för endovaskulär behandling Mårten Falkenberg, Göteborg Skall fler behandlas med hjärtpump (LVAD, vänsterkammarpump) vid svår hjärtsvikt? Moderatorer: Laila Hubbert, Linköping, Göran Dellgren, Göteborg LVAD skall användas som permanent behandling vid svår hjärtsvikt! Lars Lund, Stockholm Försiktighet vid expansion av LVAD och genomgång av alternativen vid svår hjärtsvikt! Stella Cizinsky, Örebro Varför är kvalitetsregister viktigt vid införande av LVAD för behandling av svår hjärtsvikt? Johan Nilsson, Lund Varför får man hjärtinfarkt? Moderatorer: Per Tornvall, Stockholm, Ulf Lockowandt, Stockholm Hur farligt är fysisk ansträngning? Frieder Braunschweig, Stockholm Kan psykisk stress bidra till hjärtinfarkt? Lena Jonasson, Linköping Spelar infektion/inflammation någon roll? Mattias Ekström, Stockholm Stresseko för annat än kranskärlssjukdom Moderatorer: Reidar Winter, Stockholm, Frank Flachskampf, Uppsala Heart failure with reduced ejection fraction - RESPONSE, a multicentre study Michael Henein, Umeå Ekokardiografi under arbete hos patienter med hjärtsvikt men bevarad ejektionsfraktion för vänster kammare Per Lindqvist, Umeå Belastningsekokardiografi vid klaffsjukdom Eva Nylander, Linköping Tonåringen håller på att bli vuxen hur hanterar vi det? Personcentrerad vård för medfödda hjärtfel Moderator: Maria Mamhidir Eriksson, Umeå, Jan Mårtensson, Jönköping Vilka behov har tonåringen som lever med ett medfött hjärtfel? Åsa Burström, Stockholm Hur fungerar överföringsmottagningen mellan barn och vuxenvården? Ann Asp, Lund Kan vi öka kunskapen hos vuxna med medfött hjärtfel resultat från en interventionsstudie Helén Rönning, Jönköping Genetisk utredning av ärftliga hjärtsjukdomar: Vem? När? Hur? Moderatorer: Pyotr Platonov, Lund, Thomas Gilljam, Göteborg Grundläggande principer för kardiogenetisk utredning Cecilia Gunnarsson, Linköping När är det dags att göra genetisk analys? - Jonkanalsjukdomar Annika Rydberg, Umeå När är det dags att göra genetisk analys? - Ärftliga kardiomyopatier Henning Bundgaard, Köpenhamn, Danmark Kaffepaus besök i utställningen Kaffepaus besök i utställningen 18 19

11 PROGRAM 17/4 ONSDAG PROGRAM 17/4 ONSDAG K2 K3 H Servier Behandling av kronisk hjärtsvikt fokus på hjärtfrekvens Moderatorer: Hans Persson, Stockholm Karl Swedberg, Göteborg Behandling av kronisk hjärtsvikt -ESC riktlinjer 2012 Lars Lund, Stockholm Behandling bortom neurohormonell blockad - betydelsen av hjärtfrekvensen Karl Swedberg, Göteborg Vad betyder nedsatt livskvalité vid hjärtsvikt? Inger Ekman, Göteborg St. Jude Medical Alternativ metod att förebygga stroke hos flimmerpatienter med blödningsrisk Moderatorer: Cecilia Linde, Stockholm, Mårten Rosenqvist, Stockholm Förmaksflimmer och stroke - behövs alternativ till moderna antikoagulantia? Leif Friberg, Stockholm Device-slutning av vänster förmaksöra - vetenskapliga data Magnus Settergren, Stockholm Hur går det till? Vilka patienter? Våra erfarenheter i Skejby Jens Erik Kudsk Nielsen, Århus, Danmark Scintigrafi och MR - det senaste och framtiden Moderatorer: Isabel Gonçalves, Malmö, Helena Rexius, Göteborg Kvanthopp inom myokardscintigrafi - ny teknik, bättre diagnos Henrik Engblom, Lund Myokardit med MR - kvantifierbart och diagnostiskt Martin Ugander, Stockholm Pyruvat-MR - myokardmetabolismens framtid? Andreas Sigfridsson, Stockholm Kan vi påverka vaskulärt åldrande? Moderatorer: Margareta Scharin Täng, Göteborg, Anders Gottsäter, Malmö Hur ska vi mäta vaskulärt åldrande? Margareta Ring, Stockholm Påverkar blodtrycket vaskulärt åldrande? Felix Böhm, Stockholm Kan fysisk aktivitet och fysisk träning påverka vaskulärt åldrande? Åsa Cider, Göteborg Vad gör man med små hål i hjärtat? Moderatorer: Elisabeth Berglund, Sundsvall, Bengt Johansson, Umeå Liten VSD - ofarligt? Mikael Dellborg, Göteborg Liten ASD - kan den bli större med ökad ålder? Ulf Thilén, Lund PFO - endast betydelse vid stroke? Per Jacobsen, Stockholm Invigning Vårmötets ordförande Jonas Oldgren, Uppsala Werköföreläsning Moderator: Svenska Hjärtförbundets ordförande Ulf Lockowandt, Stockholm 50 years with cardiac surgeons Jane Sommerville, London, Storbritannien ca Välkomstmingel i utställningen på kontinentalt vis Välkomstmingel i utställningen på kontinentalt vis 20 21

12 PROGRAM 18/4 TORSDAG PROGRAM 18/4 TORSDAG K2 K3 H EKG, fortfarande den viktigaste hjärtundersökningen Moderatorer: Catharina Lysell-Bergström, Piteå, Magnus Simonsson, Kristianstad ST/HR-loopen vid arbets-ekg, en sväng i rätt riktning Magnus Simonsson, Kristianstad EKG från EKG-SM, del II Piotr Szamlewski, Linköping/Göteborg EKG vid förmaksflimmer: från förmaksaktivitet till kammarrespons Pyotr Platonov, Lund Nya europeiska riktlinjer Moderatorer: Karolina Szummer, Stockholm, Jonas Oldgren, Uppsala Prevention Lars Svennberg, Gävle ST-höjningsinfarkt Stefan James, Uppsala Atrial fibrillation John Camm, London, Storbritannien Icke-farmakologisk behandling av förmaksflimmer - var står vi och vart går vi? Moderatorer: Carina Blomström Lundqvist, Uppsala, Lennart Bergfeldt, Göteborg Cox Maze III - resultat Anders Albåge, Stockholm Minimalinvasiv kirurgisk behandling Lena Jidéus, Uppsala Flimmerablationer i Sverige och internationella långtidsresultat Milos Kesek, Umeå Flimmerablationer idag indikationer, strategier och tekniker Jonas Schwieler, Stockholm Behandling av patienter med medfödda hjärtfel ett tvärprofessionellt perspektiv Moderatorer: Catarina Svensson, Linköping, Bengt Johansson, Umeå Nyheter om behandling Mikael Dellborg, Göteborg Hur ska vi träna patienter med medfödda hjärtfel? Camilla Sandberg, Umeå Hur mår patienter med medfödda hjärtfel? Malin Berghammar, Göteborg Nya biomarkörer vid hjärtsjukdom Moderatorer: Marianne Hartford, Göteborg, Bertil Lindahl, Uppsala Inflammations- och koagulationsmarkörer vid hjärtkärlsjukdom Agneta Siegbahn, Uppsala LpPLA2 och PC-mab som risk indikatorer för ateroskleros Ulf De Faire, Stockholm GDF-15 en markör för både hjärtkärl och cancerrisk Lars Wallentin, Uppsala Moderatorer: Carl-Johan Carlhäll, Linköping, Per Johanson, Göteborg Moderatorer: Jonas Oldgren, Uppsala, Pyotr Platonov, Lund Moderatorer: Anders Ahlsson, Örebro, Jan van der Linden, Stockholm Moderatorer: Bengt Fridlund, Jönköping, Dan Malm, Jönköping Moderatorer: Mona Schlyter, Malmö, Peter Vasko, Växjö Spatial heterogeneity of left heart 4D relative pressures: implications for catheter-based pressure measurements? Jonatan Eriksson, Linköping Echo-based estimation of pulmonary vascular resistance and pulmonary capillary wedge pressure correlate closely with catheter-based measurements Per Lindqvist, Umeå The mechanical heart valves in Malmö and Sundsvall: Predictive accuracies of CHA2DS2- VASc and HAS-BLED, and anticoagulation quality in relation to thromboembolism and bleeding Ashkan Labaf, Malmö Incidence of thromboembolism, major bleeding and mortality in patients with mechanical heart valves Ashkan Labaf, Malmö Tooth loss is highly prevalent and associated with cardiovascular risk factors in patients with chronic coronary heart disease in the global stability trial Ola Vedin, Uppsala Population screening of 75-year-old men and women for silent atrial fibrillation preliminary results from the strokestop trial Johan Engdahl, Halmstad Atrial fibrilation and aldosterone in a young to middle aged population Georgios Mourtzinis, Göteborg Physical activity and risk of atrial fibrillation in men Nikola Drca, Stockholm Transcatheter closure of atrial septal defects (ASD): Post-operative antithrombotic prophylaxis Alexia Karagianni, Göteborg Leptin predicts independently a first-ever STEMI in men. Data from a large prospective nested casereferent study Stefan Söderberg, Umeå The analgesic effect of oxygen during percutaneous coronary intervention David Zughaft, Lund T2-STIR CMR Imaging can be used to assess myocardium at risk with gadolinium present in an experimental setting David Nordlund, Lund Selective endothelin ETA and dual ETA/ETB receptor blockade improves endothelial function in patients with type 2 diabetes and coronary artery disease Arnar Rafnsson, Stockholm The No-touch saphenous vein as the preferred second conduit for coronary artery bypass surgery Mats Dreifaldt, Örebro Contrast echocardiography reveals apparently normal coronary perfusion in a rat model of Stress-induced (Takotsubo) cardiomyopathy Björn Redfors, Göteborg Hemodynamic Outcomes of Transcatheter Aortic Valve Implantation with CoreValve System: An early assessment Kambiz Shahgaldi, Stockholm Close relative s perceptions of information and support when the patient recently was accepted for the waiting list for heart or lung transplantation Bodil Ivarsson, Lund Pain perception after pacemaker surgery Gunilla Lilja, Lund Speckle tracking of the right ventricle can be used to differentiate pressure vs volume overload of the right ventricle Anna Werther Evaldsson, Lund Self efficacy for exercise in Swedish adults with congenital heart disease Linda Ashman-Kröönström, Göteborg Effects of mediyoga compared to hydrotheraphy training in patients with heart failure - a randomised pilot study Ewa Hägglund, Stockholm Impact of pre-operative pulmonary hypertension on survival after heart transplantation: A single center retrospective study at Skåne University hospital in Lund Göran Rådegran, Lund Elderly patients with systolic compared to diastolic heart failure are more often hospitalized a ten year follow up study Mona Olofsson, Umeå Vectorcardiographic assessment of QRST-area predicts response to cardiac resynchronization therapy Liliane Wecke, Stockholm Arterial stiffness, inflammation, and endothelial function in hypertension induced left ventricular hypertrophy: Results from the SILVHIA study Andreas Jekell, Stockholm Kaffepaus besök i utställningen Kaffepaus besök i utställningen 22 23

13 PROGRAM 18/4 TORSDAG PROGRAM 18/4 TORSDAG K2 K3 H Bayer New oral agents for anticoagulation in cardiology trials, guidelines and implications Moderatorer: Sigrun Halvorsen, Oslo, Norge, Carina Blomström Lundqvist, Uppsala ESC 2012 stroke prevention in atrial fibrillation guideline interpretation and implications John Camm, London, United Kingdom To treat or not to treat in atrial fibrillation? Leif Friberg, Stockholm New treatment strategies for pulmonary embolism Henry Eriksson, Göteborg Amgen PCSK9-hämning ett nytt sätt att sänka LDL-kolesterol? Moderatorer: Margrét Leósdóttir, Malmö, Stefan Jovinge, Lund PCSK9 - Ett gåtfullt protein men en viktig drug target Mats Rudling, Stockholm Lågt kolesterol bara bra eller är det farligt? Mats Eriksson, Stockholm PCSK9-hämning - en ny möjlighet att effektivt sänka blodets kolesterolhalt Anders G Olsson, Stockholm Grenblock och misstänkt hjärtinfarkt; dags att skriva om riktlinjerna? Moderatorer: Sofia Sederholm Lawesson, Linköping, Mikael Aasa, Stockholm, Grenblock, är det farligt? Finns något samband mellan grenblock och ischemi? Peter Eriksson, Göteborg Är riktlinjerna evidensbaserade? Vad betyder grenblockets ålder? Thomas Kellerth, Örebro Kan ekokardiografi hjälpa oss i akutsituationen? Christian Eek, Norge, Oslo Framtidsvisioner för patienter med hjärtsvikt Moderatorer: Mona From Attebring, Växjö, Hans Persson, Stockholm Har telemonitorering en given plats inom egenvård vid hjärtsvikt? Tiny Jaarsma, Linköping Vet vi vilken form av fysisk träning som har bäst effekt vid hjärtsvikt? Maria Bäck, Göteborg Är följsamhet till läkemedelsbehandling hos patienter med hjärtsvikt verkligen önskvärd? Inger Ekman, Göteborg Prospektiva randomiserade prövningar inom nationella kvalitetsregister Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun, Jan-Erik Karlsson, Jönköping TASTE-studien vid ST-höjningsinfarkt inom SCAAR metoder och resultat Stefan James, Uppsala SWEDEPAD - en randomiserad registerbaserad prövning av drogavgivande stentar och ballonger vid perifer kärlsjukdom Mårten Falkenberg, Uppsala Frågeställningar för randomiserade prövningar vid förmaksflimmer inom AURICULA Peter Svensson, Malmö ca Kardiogen chock vid ST-höjningsinfarkt - aortaballongpump, ECMO eller inget? Moderatorer: Nondita Sarkar, Stockholm, Andreas Nygren, Göteborg Aortaballongpump vid ST-höjningsinfarkt - helt ute? Andreas Rück, Stockholm Avancerad support med perkutant lagd ECMO - hjälper det? Edgars Grins, Lund Akuta PCI-strategier - bara öppna kärlet eller komplett revaskularisering? Rickard Linder, Stockholm SWEDEHEART-symposium Moderatorer: Jan Harnek, Lund, Örjan Friberg, Örebro Den sekundärpreventiva katastrofen - hur tar vi oss härifrån? Kristina Hambraeus, Falun Perkutana klaffar - är framtiden här nu? Johan Nilsson, Umeå Utdelning av årets Stenestrandstipendium 2013 års Stenestrandstipendiat EKG-utredning efter ischemisk stroke - en kardiologisk, neurologisk och klinisk fysiologisk angelägenhet Moderatorer: Viveka Frykman-Kull, Stockholm, Arne Lindgren, Lund Förmaksflimmer-diagnostik efter ischemisk stroke Johan Engdahl, Halmstad Strokeläkarens perspektiv Ann-Charlotte Laska, Stockholm Utredning med implanterbar loop recorder Emma Svennberg, Stockholm Diagnos av pulmonell hypertension: Är PA katetern i fara? Moderatorer: Eva Maret, Stockholm, Michael Henein, Umeå Utvärdering av hemodynamik i höger hjärtat: hur säkert är eko egentligen? Gerhard Wikström, Uppsala Tillbakablick på standarder: hur väl fungerar eko formuläret för pulmonell vaskulär resistans? Sven-Olof Granstam, Uppsala. Nya perspektiv för ekokardiografisk utvärdering av pulmonellt tryck och vaskulär resistans Per Lindqvist, Umeå Tandlös men inte hjärtlös - är hjärtat sjukt om tänderna lossnar? Moderatorer: Anna Norhammar, Stockholm, Kåre Buhlin, Stockholm Tandlossningssjukdom och hjärtkärlsjukdom vad vet vi? Björn Klinge, Stockholm Inflammation - viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom Isabel Gonçalves, Malmö Färre tänder ger högre risk för hjärtinfarkt Anders Holmlund, Gävle Lunch besök i utställningen Lunch besök i utställningen Pfizer/BMS Bör fler få behandling med antikoagulantia? Moderatorer: Ann-Charlotte Laska, Stockholm, Cecilia Linde, Stockholm Apixaban som antikoagulantia vid förmaksflimmer, två randomiserade studier Lars Wallentin, Uppsala Är antikoagulantia säkert efter stroke? Arne Lindgren, Lund Nya antikoagulantia och elkonvertering Tord Juhlin, Malmö Abbott: Current and future treatment strategies for patients with heart failure and functional mitral regurgitation Moderatorer: Inger Hagerman, Stockholm, Reidar Winter, Stockholm Heart failure and functional mitral regurgitation Piotr Ponikowski, Wroclaw, Polen Surgical treatment for functional mitral regurgitation Helena Rexius, Göteborg Percutaneous edge-to-edge repair for functional mitral regurgitation Per Jacobsen, Stockholm Nya rön om kranskärlsdatortomografi (CTA) Moderatorer: Maria Truedsson, Umeå, Matthias Götberg, Lund Hur bra är stenosmätningar med CTA idag, och hur långt perifert kan man mäta? Olov Duvernoy, Uppsala Flödesskattning med CT Anders Persson, Linköping Har indikationerna för CTA ändrats senaste åren? Hur bra är vårt register? Bo Lagerqvist, Uppsala Dystrofia myotonika - hur påverkas hjärtat? Moderatorer: Ahmad Ebrahimi, Göteborg, Christina Fluur, Linköping Neurologens syn Christopher Lindberg, Göteborg Genetikerns syn Stellan Mörner, Umeå Kardiologens syn Lars Klintberg, Mölndal PCI eller CABG - beror beslutet på var du bor? Moderatorer: Nina Rehnqvist, Stockholm, Anders Ahlsson, Örebro Swedeheartdata och Syntax femårsresultat Örjan Friberg, Örebro De europeiska riktlinjerna Stefan James, Uppsala Vad kan de regionala skillnaderna bero på? Johan Lugnegård, Karlstad 24 25

14 PROGRAM 18/4 TORSDAG PROGRAM 18/4 TORSDAG K2 K3 H Kaffepaus besök i utställningen Kaffepaus besök i utställningen Nya orala koagulationshämmare vid förmaksflimmer Moderatorer: Christina Fluur, Linköping, Peter Svensson, Malmö Nya orala antikoagulantia fördelar och nackdelar Mårten Rosenqvist, Stockholm Nya orala antikoagulantia i speciella situationer blödning, elkonvertering, operationer och stroke Claes Held, Uppsala Hälsoekonomi för nya orala antikoagulantia Lars-Åke Levin, Linköping Nya europeiska riktlinjer för hjärtsvikt Moderatorer: Tiny Jaarsma, Linköping, Stefan Agewall, Oslo Läkemedelsbehandling vid kronisk hjärtsvikt - Nytt flödesschema Karl Swedberg, Göteborg Biventrikulär pacing (CRT)- Till vem? Cecilia Linde, Stockholm Hur definieras hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion? Frank Arnold Flachskampf, Uppsala Kärltonus och synkope: Ny mekanistisk förklaring Moderatorer: Steen Juul-Möller, Malmö, Johan Brandt, Lund Behöver vi verkligen genetiken och biomarkörer vid synkope? Olle Melander, Malmö Hjärtstopp eller tryckfall: tilttest och implanterbar EKG-monitor behöver varandra Artur Fedorowski, Malmö Synkope: ett syndrom med flera ansikten Anette Jemtren, Stockholm Bengt Fridlund föreläsning Moderator: Jan Mårtensson, Jönköping Signild Norrman årets Fridlundstipendiat Finns könsskillnader i stress och nedstämdhet? En treårs uppföljning efter en hjärthändelse Signild Norrman, Umeå Postermingel i utställningen på kontinentalt vis Postermingel i utställningen på kontinentalt vis Kongressmiddag på Eriksbergshallen Kongressmiddag på Eriksbergshallen Buss avgår kl från Svenska Mässan entré 8, mot Skånegatan. Tillbaka går buss i slinga från kl

15 PROGRAM 19/4 FREDAG PROGRAM 19/4 FREDAG Kaffepaus besök i utställningen Håll i hatten - nu blöder det! Blödningskomplikationer hos patient med akut koronart syndrom Moderatorer: Ann Samnegård, Stockholm, Christoph Varenhorst, Uppsala Antitrombotisk trippelbehandling efter akut koronart syndrom - svenska erfarenheter Jonas Persson, Stockholm Antitrombotisk trippelbehandling efter akut koronart syndrom nya antikoagulantia Jonas Oldgren, Uppsala Det blöder! - När ska vi transfundera? - När ge faktorkoncentrat? Christina Christersson, Uppsala K2 Hur skall vi konvertera akuta förmaksflimmer? Moderatorer: Viveka Frykman Kull, Stockholm, Filip Jacobsson, Göteborg Elektrisk konvertering - risker, resultat och kostnadseffektivitet Panagiotis Arvanitis, Uppsala Vilka läkemedel kan vi använda för farmakologisk konvertering? Tord Juhlin, Malmö När skall vi välja elektricitet respektive farmaka? Dritan Poci, Örebro Erfarenhet från farmakologisk konvertering av FF på medicinakuten i Malmö Tord Juhlin, Malmö K3 H2 Östrogentillskott - bra eller dåligt för det kvinnliga hjärtat? Moderatorer: Per Tornvall, Stockholm, Peter Henriksson, Stockholm Effekter av östrogen på kärlväggen. Fysiologiska/experimentella studier Åsa Tivesten, Göteborg Effekter av östrogentillskott in vivo. Kliniska/humanexperimentella studier Lena Jonasson, Linköping Östrogentillskott och kardiovaskulär risk. Epidemiologiska studier och nya svenska registerdata. Karin Leander, Stockholm Amyloid och hypertrof hjärtsjukdom, hur differentierar vi dessa sjukdomar i klinisk praxis? Moderatorer: Birgitta Janerot-Sjöberg, Stockholm, Per Lindqvist, Umeå Amyloid hjärtsjukdom, en missad diagnos? Ole Suhr, Umeå Hypertrof kardiomyopati, differentialdiagnoser Gerhard Wikström, Uppsala Differentiering med hjälp av ekokardiografi Sandra Gustavsson, Umeå Differentiering med hjälp av MR/PET/ scintigrafi Tanja Kero, Uppsala Kaffepaus besök i utställningen Vänsterkammarstöd the rise of the machines Moderatorer: Monica Sterner, Uppsala, Öyvind Reitan, Lund Vänsterkammarstöd för vem, när och varför? Karl-Henrik Grinnemo, Stockholm Att vårda patienter med vänsterkammarstöd en HIA-sköterskas perspektiv Eva Ryrlén, Göteborg Är det farligt att träna patienter med vänsterkammarstöd? Lotta Jansson, Linköping Myokardischemi i förklädnad Moderatorer: Annica Ravn-Fischer, Göteborg, Joakim Alfredsson, Linköping Tyst ischemi: väck inte den björn som sover!? Lennart Nilsson, Linköping Ischemi i samband med narkos och kirurgi: en mardröm? Christina Eintrei, Linköping Ischemi vid stroke: hjärna vs hjärta Sara Aspberg, Stockholm Charlotte Thålin, Stockholm Varför drabbas idrottare av plötslig hjärtdöd? Moderatorer: Kristina Åhlund, Vänersborg, Per Johanson, Göteborg Varför drabbas idrottare av plötslig hjärtdöd? Annika Winbo, Umeå Hur stödjer och utreder vi släkt med ärftlighet för plötslig hjärtdöd? Annelie Raschperger, Linköping Kjerstin Ferm-Widlund, Stockholm Råd för träning när det finns bevisad genetisk defekt Eva Nylander, Linköping Nya perorala antikoagulantia - bättre och säkrare med monitorering? Moderatorer: Christina Christersson, Uppsala, Paul Hjemdahl, Stockholm Svårt att navigera mellan Scylla och Charybdis med warfarin? Anders Själander, Sundsvall Värdet av läkemedelsanalyser respektive koagulationstester? Rickard Malmström, Stockholm Vilka kliniska önskemål och behov kan tillfredsställas av monitorering? Håkan Wallén, Stockholm Indikation för kateterablation av ventrikeltakykardi Moderatorer: Per Blomström, Uppsala, Erik Ljungström, Karlskrona Ablation av VT av ischemiskt ursprung Anders Jönsson, Linköping Ablation av VT av icke - ischemisk ursprung Frieder Braunschweig, Stockholm Kan ventrikelflimmer abladeras bort? Carina Blomström-Lundqvist, Uppsala När skall ablation av ventrikulära arytmier övervägas? Samtliga föregående föreläsare Bildframställning av diffus myokardiell fibros: State of the art Moderatorer: Henrik Engblom, Lund, Jan Engvall, Linköping - vid användning av biomarkörer Torbjörn Omland, Oslo, Norge - med magnetisk resonanstomografi (MR) Martin Ugander, Stockholm - with positron emission tomography (PET) Juhani Knuuti, Turku, Finland Perkutan aortaklaff (TAVI): patientselektion och utredning Moderatorer: Agneta Flinck, Göteborg, Johan Nilsson, Umeå TAVI - hjärtkonferens, ingreppet och uppföljningen Jan Harnek, Lund Ekokardiografins betydelse, före, under och efter Lars Wallby, Linköping Vilka krav ställs på en bra CT- undersökning inför TAVI? Olov Duvernoy, Uppsala Är benigna VES alltid så benigna? Moderatorer: Eva Hertervig, Lund, Stefan Lönnerholm, Uppsala Katekolaminerg polymorf VT Torbjörn Sundelin, Sundsvall Katekolaminkänslig VT från höger kammares utflödestrakt Per Blomström, Uppsala R-på-T VES efter infarkt Mats Jensen-Urstad, Stockholm Hur handlägga benigna VES? Milos Kesek, Umeå Nya riktlinjer för endokarditprofylax? Moderatorer: Edit Nagy, Stockholm, Peter Eriksson, Göteborg Endokarditprofylax börjar med god tandhygien - odontologiska synpunkter Bodil Lund, Stockholm Endokarditprofylax: vad ligger bakom de nya riktlinjerna? Ulrika Snygg-Martin, Göteborg Generalisera eller individualisera riskbedömningen? Ulf Thilén, Lund Samtal om levnadsvanor Varför? Var? Vem? Hur? Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun, Claes Held, Uppsala Nulägesrapport från SEPHIA Lennart Nilsson, Linköping Motiverande samtal i praktiken Gunilla Burell, Uppsala, samt en patient Aktuella riktlinjer för levnadsvanor - kort översikt Margret Leosdottir, Malmö Hur får man patienten att träna - vilka hinder finns? Åsa Cider, Göteborg Katrineholmsmodellen - framgångsfaktorer Gunvor Finnas, Katrineholm Lunchpåse att ta med vid utgång Lunchpåse att ta med vid utgång 28 29

16 SOCIALT PROGRAM Onsdag 17 april Välkomstmingel kl Det bjuds på tallrik med mingel runt om i utställningen på Svenska Mässan. Fri klädsel. Torsdag 18 april Morgonaktivitet kl En mångårig tradition är Vårmötets morgonaktivitet. I år har den lokala kommittén ordnat ett uppiggande spinningpass med Lasse Kronér. Spinning, stretch och därefter en lättare frukost. Slutsålt! Har du biljett men inte möjlighet att gå? Lämna in den i registreringsdisken så glädjer det någon annan. Lokal: Fysiken, Gibraltargatan bjuder in till Svenska Kardiovaskulära Vårmötet XVI 7-9 maj 2014, Malmö Buss avgår från Svenska Mässan entré 8 Skånegatan, kl Tillbaka på Svenska Mässan till vårmötets programstart. Kongressmiddag kl En trerättersmiddag avnjutes på Eriksbergshallen, dit vi tar oss med buss. Efter kaffepaus blir det underhållning med sångensemblen Amanda, dans till Soulsting, soul, blues & funk band som spelar svängig musik från 50, 60 och 70 talet. Fri klädsel. För mer information om Svenska Hjärtförbundet och Vårmötet besök hemsidan Buss avgår kl från Svenska Mässan entré 8, mot Skånegatan. Tillbaka går buss i slinga från kl Kongressmiddag och underhållning genomförs utan ekonomiskt stöd från industrin. 31

Sal K1 Sal K2 Sal K3 Sal H1 Sal H2. Att överleva ett hjärtstopp. Stresseko för annat än kranskärlssjukdom. Scint och MR - det senaste och framtiden

Sal K1 Sal K2 Sal K3 Sal H1 Sal H2. Att överleva ett hjärtstopp. Stresseko för annat än kranskärlssjukdom. Scint och MR - det senaste och framtiden ÖVERSIKTSprogram Uppdaterad 20130416 / lunch 13.00-14.00 Sal Sal Sal K3 Sal H1 Sal H2 ONSDAG 17 april Blodtryckskontroll och målblodtryck hos riskpatienter - Hur göra i praktiken? Hjärtrond Att överleva

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska. 25-27 april, 2012, Stockholm. Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3

Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska. 25-27 april, 2012, Stockholm. Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3 VETENSKAPLIGT program 120302 Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm ONSDAG 25 april 13.00-14.00 Hjärtrond (imaging) Är det bra för hjärtat och kärlen att dagligen dricka alkohol?

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen 3 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Jörgen Lindström, Magnus

Läs mer

Kongresshall Hjalmar Bergman Club700 Forum Handskmakaren

Kongresshall Hjalmar Bergman Club700 Forum Handskmakaren översiktsprogram / lunch ONSDAG 4 maj Kongresshall 13.00-14.00 Hjärtrond Antitrombotisk behandling vid akut koronart syndrom och behov av hjärtkirurgi Biventrikulär pacemaker och implanterbar defibrillator

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140331 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj 2011, Örebro. Sal 1 Sal 2 Sal 3 Sal 4 Sal 5

XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj 2011, Örebro. Sal 1 Sal 2 Sal 3 Sal 4 Sal 5 översiktsprogram 110128 Preliminärt program / lunch ONSDAG 4 maj 13.00-14.00 Sjukdomsförebyggande metoder i kardiovaskulär sjukvård, till vilken nytta? Depression post myocardial infarction Biventrikulär

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

XII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 21-23 april, 2010, Svenska Mässan Göteborg

XII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 21-23 april, 2010, Svenska Mässan Göteborg XII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 21-23 april, 2010, Svenska Mässan Preliminärt program 100309 ONSDAG Sal K2 Sal K1 Sal K3 Sal H1 Sal G2 12.00-13.00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 13.00-14.00 Idrott

Läs mer

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Vår huvudsponsor Program Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Yvonne Lundholm 2014-10-01 STORT TACK till våra sponsorer Huvudsponsor Fresenius Medical Amgen Hospira Nordic MSD Baxter/Gambro

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140305 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset

akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset Hemodynamik - begrepp & normalvärden i vila SVC = superio vena cava Sat 70 AO Sat 95% PA Sat 70

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

PROGRAM: 21/4 onsdag. Sal K3 Sal H1 Sal G2. SAL: Sal K2 Sal K1. Lunch besök i utställningen. Behandling av huvudstamstenos.

PROGRAM: 21/4 onsdag. Sal K3 Sal H1 Sal G2. SAL: Sal K2 Sal K1. Lunch besök i utställningen. Behandling av huvudstamstenos. PROGRAM: 21/4 onsdag PROGRAM: 21/4 onsdag 12.00-13.00 Lunch besök i utställningen Lunch besök i utställningen 13.00-14.00 Idrott och hjärtat-på gott och ont Moderatorer: Maria Schaufelberger, Göteborg,

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Utbildningsplan för ST Barn och ungdomskardiologi, Barnhjärtcentrum Stockholm Uppsala. Bakgrund Utbildningsmål för ST Barn och ungdomskardiologi

Utbildningsplan för ST Barn och ungdomskardiologi, Barnhjärtcentrum Stockholm Uppsala. Bakgrund Utbildningsmål för ST Barn och ungdomskardiologi Utbildningsplan för ST Barn och ungdomskardiologi, Barnhjärtcentrum Stockholm Uppsala Syfte Förbättra och konkretisera utbildningsplanen för nya ST läkare inom barn- och ungdomskardiologi, samt att förtydliga

Läs mer

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon Överläkare, Med Dr, Verksamhetschef Kardiologiska kliniken Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Program. X Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 23-25 april 2008 Malmö. Vårmötet 10 år 1998-2008

Program. X Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 23-25 april 2008 Malmö. Vårmötet 10 år 1998-2008 Vårmötet 10 år 1998-2008 Program Bild: Malmö Turism X Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 23-25 april 2008 Malmö Svenska Kardiovaskulära Vårmötet arrangeras av Svenska Hjärtförbundet: Svenska Cardiologföreningen

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140430 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar Mölndal Geriatrik Psykiatri Ortopedi Mölndal, och Medicin Neuropsykiatri Anestesi/Operation/ Intensivvårdsavd 233 234

Läs mer

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter 1 Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke Per Wester, Umeå Strokecenter STROKE - vilka läkemedel kan förhindra återinsjuknande och hur effektiva är de? Läkemedelskommittén Örebro Läns Landsting

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Behandling med ICD och CRT Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Systolisk hjärtsvikt Många är symtomatiska trots läkemedelsterapi Prognosen är allvarlig trots behandling Risk för försämring:

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Thomas Davidson CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet VGR 3 december 2013 Agenda Kostnaden för förmaksflimmer Kostnadseffektiviteten

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

GUCH och Idrott. Copyright

GUCH och Idrott. Copyright Mikael Dellborg Professor överläkare GUCH-centrum, Medicin SU/Östra Avd för Molekylär och klinisk medicin, Inst för Medicin Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet GUCH och Idrott GUCH och Idrott. Vad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/13

Verksamhetsberättelse 2012/13 Föreningens hemsida: web.blf.net Styrelsen för Svensk Barnkardiologisk Förening Verksamhetsberättelse 2012/13 gällande året 27 april 2012 24 april 2013 Styrelsen har under det gångna året haft följande

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

ESCel. Anna Freyschuss, Karolinska, SCF Utbildningsutskott. SCF fortbildningsdagar 2015

ESCel. Anna Freyschuss, Karolinska, SCF Utbildningsutskott. SCF fortbildningsdagar 2015 ESCel Anna Freyschuss, Karolinska, SCF Utbildningsutskott ESCel ESC e-learning ESCel Webbaserad plattform i syfte att underlätta harmonisering av specialistutbildning i cardiologi - över subspecialiteter

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 PROGRAM Minnen från Sundsgården 2013 Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat. Söndag den 26 juli

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Hot Topics in paediatric endocrinology. vårmötet för BLF s delförening för endokrinologi och diabetes

Hot Topics in paediatric endocrinology. vårmötet för BLF s delförening för endokrinologi och diabetes Mars 2015 Inbjudan till vetenskaplig sammankomst Hot Topics in paediatric endocrinology och vårmötet för BLF s delförening för endokrinologi och diabetes 7 maj: Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer Arbetsdokument Nationella riktlinjer Sammanfattning för raden Radnummer: C127a Godkänd för prioritering: 2011-03-10 Uppdaterad: 2011-03-16 Rad C127a Tillstånd/ Åtgärd Nyinsättning av antikoagulantia inför

Läs mer

Vårmötet kommer strax efter

Vårmötet kommer strax efter Fjolårets kardiovaskulära vårmöte i Malmö var ett tio års jubileum. Besökaren möttes av denna affischutställning. Årets möte, som är det eflte i ordningen, hålls i Uppsala. Foto: Håkan Hedin Kardiovaskulära

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

33:e Svenska perinatalmötet

33:e Svenska perinatalmötet Svensk Förening för Perinatalmedicin 33:e Svenska perinatalmötet 24-25 oktober, 2013 Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10 Stockholm Preliminärt program Onsdag 24 oktober, kl 17-19 Årsmöte

Läs mer

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Organpreservation Kroppstemperatur 37 C, 3-4 nm Fosfolipidernas sammansättning 45% mättade fettsyror i

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel 99-10-29 Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkardiologisk Förening Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel Vi barnkardiologer har på senare tid uppmärksammats på att tandhälsan hos barn med

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta?

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Johan Holm, Lund Marfans syndrom Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Science, Vol 332, April 2011 Akut aortadissektion

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke?

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Kim Ekblom Centrallasarettet Växjö Medicinsk biovetenskap, Klinisk kemi Umeå universitet 2011-10-13 Bilirubin Endogen antioxidant Variabiliteten en av de

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Hur det började Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Läkartidnigen 30-31 2001 Cecilia Björkelund, professor, distriktsläkare

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Om hjärtat stannar.. Vad gör man?

Om hjärtat stannar.. Vad gör man? Om hjärtat stannar.. Vad gör man? Johan Herlitz Professor i prehospital akut sjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg 1 Min forskning är möjlig tack vare stöd från Hjärt-

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Handledaremöte 2012-31-01

Handledaremöte 2012-31-01 Handledaremöte 2012-31-01 Närvaro: Annika, Grethe, Dominique, Giovanni, Gun, Lena närvarande en kortis i början, Else (vid datorn) ST-läkarna o ST-café, 2 st per år, nästa gång 2012-04-17 13-16. Tänk efter

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. 22-24 april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM

Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. 22-24 april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM IIVX Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 22-24 april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM Svenska Kardiovaskulära Vårmötet arrangeras årligen av Svenska Hjärtförbundet, där följande specialistföreningar ingår:

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik 42 år har gått sen vår förening startade - mycket har hänt och åren har gått fort. Själv började jag som nyutexaminerad lab ass köra

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014

Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014 Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2014 avgick Ralf Segersvärd som vetenskaplig sekreterare och Thomas Gasslander som kassör.

Läs mer

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt?

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt? NIKOLA Aktiviteter under senaste året vad har hänt? KlaraKrav Stöd vid upphandling Förståelse Samsyn Klassificering Egenskaper Innehåll Kvalitetsprogram Filmer Nyheter Instruktioner Blanketter Läs mer

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

11.20-12.00 Slutenvårdsdos och utvärdering från Borås (Gunilla Rosquist, Boel Setthagen)

11.20-12.00 Slutenvårdsdos och utvärdering från Borås (Gunilla Rosquist, Boel Setthagen) Läkemedelsförsörjning Lokal Stallet 10.30-11.15 Jönköping, ett halvt år i egen regi 11.20-12.00 Slutenvårdsdos och utvärdering från Borås (Gunilla Rosquist, Boel Setthagen) 12.05-12.30 Västerbotten: eget

Läs mer

PROGRAM: 22/4 onsdag, PROGRAM: 22/4 onsdag. Sal C (130 platser) Katalin (200 platser) K3 + K4 (110 platser)

PROGRAM: 22/4 onsdag, PROGRAM: 22/4 onsdag. Sal C (130 platser) Katalin (200 platser) K3 + K4 (110 platser) PROGRAM: 22/4 onsdag, PROGRAM: 22/4 onsdag 13.00-14.00 The art of choosing the appropriate cardiac investigation Moderatorer: Anders Waldenström, Umeå, Heart Function: Echo vs Catheter: Irreplaceable catheter

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer