PROGRAM. XSvenska Kardiovaskulära Vårmötet april 2013, Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM. XSvenska Kardiovaskulära Vårmötet. 17-19 april 2013, Göteborg"

Transkript

1 V XSvenska Kardiovaskulära Vårmötet april 2013, Göteborg PROGRAM Svenska Kardiovaskulära Vårmötet arrangeras årligen av Svenska Hjärtförbundet, där följande specialistföreningar ingår: Svenska Cardiologföreningen Svensk Förening för Thoraxradiologi Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Svensk Thoraxkirurgisk Förening Svensk Förening för Thoraxanestesi och intensivvård och medarrangerande föreningar: Svensk Barnkardiologisk Förening Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin Riksföreningen Klinisk Fysiologi Svensk Förening för Diabetologi VIC-Vårdprofessioner Inom Cardiologi

2 INNEHÅLL Organisationskommitté 4 Välkommen 5 RESESTIPENDIUM Svenska Hjärtförbundet utlyser härmed resestipendier för kardiovaskulär forskning. Stipendierna kan endast sökas av forskare som är medlemmar i någon av de föreningar* som arrangerar det Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. Stipendierna kan fördelas till en eller flera sökande. Ansökan för längre postdoc vistelse vid utländskt universitet prioriteras. Särskild ansökningsblankett finns ej. Ansökan skall innehålla: 1. CV (max en A4-sida) 2. Forsknings program (max fyra A4 sidor) 3. Budget, inklusive andra sökta och erhållna bidrag. 4. Inbjudningsbrev från institutionen som skall besökas. Ansökan skickas senast 1 februari 2014 via mail till Svenska Hjärtförbundets vice ordförande Marcus Carlsson, Beslut om stipendiater fattas av Svenska Hjärtförbundets styrelse och kan inte överklagas. Stipendiet överlämnas i samband med XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, 7-9 maj 2014 i Malmö. Svenska Hjärtförbundet 6-7 Lokalöversikt 8-9 Information 10 Sidomöten 11 Werköföreläsare App, information 14 Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 15 Översiktsprogram Vetenskapligt program: 17/4 onsdag /4 torsdag /4 fredag Socialt program , XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 31 Utställare och postervinnare Deltagarförteckning * Föreningarna finner ni på Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på (Lipus-nr ) 33

3 ORGANISATIONSKOMMITTÉ VÄLKOMMEN Organisationskommitté 2013 Ulf Lockowandt Ordförande Svenska Hjärtförbundet Stockholm Jonas Oldgren Ordförande Vårmötet 2013 Uppsala Martin Ugander 1:e vice ordförande Stockholm Sten Walther 2:e vice ordförande Linköping Helena Rexius Avgående ordförande Göteborg Per Johanson Svenska Cardiologföreningen Göteborg Frieder Braunschweig Svenska Cardiologföreningen Stockholm Maria Eriksson Svensk förening för klinisk fysiologi Stockholm Carl-Johan Carlhäll Svensk förening för klinisk fysiologi Linköping Jan van der Linden Sv. förening för Thoraxanestesi och Intensivvård Stockholm Andreas Nygren Sv. förening för Thoraxanestesi och Intensivvård Göteborg Håkan Wåhlander Svensk Barnkardiologisk förening Göteborg Ulf Ergander Svensk Barnkardiologisk förening Stockholm Michael Alvarsson Svensk förening för Diabetologi Stockholm Mona Landin Olsson Svensk förening för Diabetologi Lund Thomas Kahan Sv. förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin Stockholm Stefan Agewall Sv. förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin Oslo Jan Harnek Svensk förening för Thoraxradiologi Lund Olov Duvernoy Svensk förening för Thoraxradiologi Uppsala Anders Ahlsson Svensk Thoraxkirurgisk förening Örebro Lena Jidéus Svensk Thoraxkirurgisk förening Stockholm Maria Bäck Vårdpersonal inom Cardiologi Göteborg Monica Sterner Vårdpersonal inom Cardiologi Uppsala Gunilla Fritzon Riksföreningen Klinisk Fysiologi Halmstad 4 Kära vårmötesdeltagare! Det är med stolthet jag hälsar Dig välkommen till det XV:e kardiovaskulära vårmötet på Svenska mässan i Göteborg. Detta årliga möte är numera väletablerat som den största och självklara mötesplatsen för oss som arbetar med hjärtkärlsjukdomar. Här erbjuds ett bra tillfälle att träffa läkare, forskare, sjuksköterskor, BMA, sjukgymnaster, och representanter från medicinteknisk och farmaceutisk industri. Ta chansen att lära av varandra, utbyta idéer och erfarenheter, ställa frågor till föreläsare och posterpresentatörer, diskutera skillnader och möjligheter i sjukvård och forskning vid alltifrån den lilla kliniken till det stora universitetssjukhuset. Organisationskommitténs utmaning har varit att sätta ihop ett rikt och varierat program som är representativt för alla specialiteter och yrkeskategorier, med hänsyn tagen till både tidigare års program och inte minst den stora mängden inkomna symposieförslag där vi tvingades gallra hårt. Liksom tidigare år presenteras ett stort antal abstracts som fria föredrag eller posters, och priser delas ut till de bästa av dem. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla abstractsförfattare och inte minst till alla som lämnat förslag till symposier, även till Dig som skickat in ett förslag som inte blivit antaget, och samtidigt uppmuntra alla deltagare att redan under pågående möte fundera på vad Ni saknar och gärna skicka in förslag till nästa års kardiovaskulära vårmöte som går av stapeln 7-9 maj 2014 i Malmö. Utöver det vetenskapliga programmet hålls prövar- och användarmöten och flera specialitetsföreningar har arbetsgrupps-, styrelse- eller årsmöten, antingen under onsdag förmiddag eller fredag eftermiddag eller på den tid som särskilt avsatts torsdag kl läs gärna sidan 11 så att Du inte missar något som gäller Dig. Ladda gärna hem appen som hjälper Dig att hitta rätt. Och glöm inte att besöka utställningen, här finns också mycket matnyttigt. Lokal kommitté 2013 Margareta Fischer Rubenson Per Johanson Annica Ravn Fischer Bengt Redfors Helena Rexius 4 Sist men inte minst har vi tack vare vår eminenta lokala kommitté ett oväntat populärt och snabbt fullbokat spinningpass för morgonpigga, och en kongressmiddag i Eriksbergshallen med ett program som lovar gott. Å organisationskommitténs vägnar tillönskar jag både nytta och nöje under det XV:e kardiovaskulära vårmötet! Jonas Oldgren Ordförande i organisationskommittén 44 55

4 Svenska Hjärtförbundet (SHF) Svenska Hjärtförbundets övergripande uppgift är att främja samverkan och samarbete inom svensk hjärtsjukvård samt att finna nya samarbetsformer för svenska specialistföreningar engagerade i hjärtsjukvård. Gruppen arbetar genom att utöka samarbetet inom såväl praktisk sjukvård som utbildning och forskning. Gruppen ägnar sig särskilt åt att eliminera konflikter och att bredda kompetensen inom gränsområden mellan de olika specialiteterna. Följande specialistföreningar ingår i Hjärtförbundet: Svenska Cardiologföreningen Svensk förening för Klinisk Fysiologi Svensk förening för Thoraxanestesi och Intensivvård Svensk förening för Thoraxradiologi Svensk förening för Thoraxkirurgi Hjärtförbundets specifika uppgifter är: - att arrangera det årligen återkommande Svenska Kardiovaskulära Vårmötet med deltagande av alla berörda specialiteter - att skapa utbildning, ställa kompetenskrav samt kräva certifiering för områden inom hjärtsjukvården - att verka för samarbete inom forsknings- och sjukvårdsutveckling mellan specialiteterna - att verka för förbättrad kvalitet inom hjärtsjukvården Historik 1998 kallades representanter för de i föreningen ingående specialistföreningarna av Uppsalaprofessorn i kardiologi, Lars Wallentin till en sammankomst på Krägga konferensgård utanför Uppsala. Under mötet diskuterades utvecklingen inom och kraven på den framtida hjärtsjukvården och vad som kunde och borde göras för att behålla och om möjligt förbättra förutsättningarna för den i Sverige. En lösligt sammanhållen diskussionsklubb bildades och gavs namnet SHOCK en akronym för Svensk Hjärtsjukvårds Organ för Cooperation och Kommunikation. Den ideella föreningen Svenska Hjärtföreningen konstituerades under vårmötet 2001 i Göteborg av ordförande i de fem ingående specialistföreningarna: Den första styrelsen utgjordes av kardiologen Lars Wallentin, ordförande, thoraxkirurgen Per Johnsson, vice ordförande och thoraxradiologen Tage Nilsson, sekreterare/skattmästare. Efter ett större seminarium år 2004 beslutades att föreningens namn skulle ändras till Svenska Hjärtförbundet. Så småningom övertogs ordförandeklubban av Per Johnsson, med kardiologen Claes Held som vice ordförande och anestesiologen Anne Westerlind som sekreterare/skattmästare. Övriga ledamöter utgörs av ordförande i respektive specialitetsförening samt en ytterligare ledamot från respektive förening. År 2007 valdes kardiologen Eva Swahn till ny ordförande och thoraxkirurgen Anders Jeppson till vice ordförande. År 2009 övertog thoraxkirurgen Ulf Lockowandt posten som vice ordförande och kliniska fysiologen Marcus Carlsson sekreterare/skattmästare. Svenska Hjärtförbundets arbete sker till stor del i arbetsgrupper och genom ett arbete tillsammans med Equalis har körkort och ett omfattande kvalitetsarbete tagits fram inom ekokardiografi. Sedan 2004 Samarbetar Svenska Hjärtförbundet med Scandinavian Cardiovascular Journal. En del av detta samarbete är att det ingår ett års prenumeration till alla deltagare på Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. De godkända abstracten på Vårmötet publiceras som ett supplement till Scandinavian Cardiovascular Journal. Nutid Under de senaste fem åren har SHFs strategi varit att synliggöras mer i samhällsdebatten och fungera som såväl opinionsbildare som remissinstans. Som verktyg för att kunna genomföra denna strategi har en aktiv hemsida skapats (www.sweheart.se) och ett kansli tillskapats. Ett mål för SHF är att nationellt och internationellt göra sig känt som den samordnande organisationen för svensk hjärtsjukvård. Strategierna för detta har varit att dels verka för att bli en remissinstans genom att bli associerad medlem i SLS vilket blev verklighet 2009, dels har detta skett genom att SHF aktivt gjort sin röst hörd genom artiklar i Läkartidningen. Ett annat uttalat mål för SHF har varit och är att verka för god kvalitet inom svensk hjärtsjukvård och att vara en samlad resurs för de nationella kvalitetsregister som finns inom hjärtsjukvården. En av strategierna för detta är att vara en aktiv aktör inom det nationella hjärtregistret SWEDEHEART, där SHF ständigt är representerad, f.n. av Jan Harnek som ledamot i registrets styrelse. En annan strategi är att aktivt jobba med kvalitetssäkring inom de olika arbetsgrupperna genom körkort, kurser och seminarier. Ytterligare en är att hålla s.k. hearings om aktuella ämnen inom svensk hjärtsjukvård. En sådan hearing hölls i december 2009 om endovaskulär klaffkirurgi (TAVI) och under 2010 startade dels ett register och planerades en nationell multicenterstudie samt publikation av mötet i Läkartidningen. Sedan mars 2011 består styrelsen av ordförande Ulf Lockwandt, thoraxkirurg Stockholm, vice ordförande Marcus Carlsson, klinisk fysiolog Lund och sekreterare/skattmästare Peter Vasko, kardiolog Växjö. 6 7

5 LOKALÖVERSIKT sal K sal K sal sal K P R OF E S S P R OF E S S RD VÅ P R OF E S S RD GI RD O GI VÅ GI RD O O O Kaffe Kaffe KK VÅ Entré Entré ntré 8 Entré sal sal salsalsal K KK sal salsalk sal K Skånegatan mot Skånegatan mot mot Skånegatan ot Skånegatan Scandic OpalenOpalen Scandic Scandic Opalen andic Opalen K K KK2K Pers.ingång Pers.ingång KaffeKaffe Pers.ingångPers.ingång Pers.ingång Pers.ingångPers.ingång Pers.ingång Kaffe Kaffe K2 K2 Väskmonter Väskmonter Väskmonter Väskmonter Reserverad yta 5x4.5 H2 k sk disk onstidoinsskdiionsdis s n o i t a i t t a arm a form h incfhorinmfoh inform n i h c oc -rinogc- roing- o ng- treirsitnrg i e r e r iseg Registre ist egr R Reg J JJ JJ J J JJ J H2 H2H2 H2 K2K2 K2 H07:31 bakväggbakvägg H01:02 H02:01 bakvägg bakvägg 3.5x1.5 Uthämtning 3.5x1.5 Uthämtning av väskor 3.5x x1.5 Uthämtning av väskor Uthämtning av väskor 5x4.5 av väskor H07:31H07:31 H07:31 H07:31 Kf01:46 sponsormonter med rollups Kf01:46 sponsormonter med rollups Kf01:46 sponsormonter med rollups Kf01:46sponsormonter med rollups Väskmonter Kaffe KaffeVäskmonter Väskmonter Väskmonter H07:32H07 H07:32 2x H05:22 H01:02 H02:01 KaffeReserverad yta KaffeKaffe Kaffe Kaffe H07 H07:28 H05:21 H01:02 H02:01 H07:28 2x 5x4.5 H07:31 H07:31 H07:31 H07:31 Pers.ingång 5x4.5 H05:22 H05:22 Kaffe H05:22 Kaffe H05:22 H07:32H07 H07:32 2x G02:1 H05:21 H05:21 H05:21 H05:21 H07 H07:28 H07:28 H01:02 H02:01 G02:1 H07 2x H07:26 2x H07:26 G01:12 H01:02 H02:01 Pers.ingång H05:22 H07 H05:22 H05:22 H07:22 H07:22 G02:1 H05:22 2x 2. 5x4.5 H07:31 G02:1 H07:31H07:31 H07:31 Kaffe KaffeH05:21 H05:21 Reserverad yta H05:21 H05:21 H07: H07:32 H07:32 G02:1 H07 H07:26 2x H07:26 G01:12 5x4.5 H07 H07: 5x4.5 5x4.5 5x4.5 H07:22 H07:28 H07:22 H07:28 G02:1 H01:02 H02:01 2x 2. Kaffe Kaffe Kaffe- Kaffe Kaffe KaffeKaffe Kaffe Pers.ingång Pers.ingång Pers.ingång Pers.ingång Reserverad yta H05:22 H05:22 H05:22 H05:22 G02:19 H01:02 H02:01 H01:02 H02:01 H05:21 H05:21 H02:01 H01:02 H02:01H01:02 H05:21 H05:21 5x4.5 5x4.5 5x4.5 5x4.5 G02:13 H07: H07:26 H07:26 G01:12 H07: H07:22 H07:22 G02:11 2. H01:02 H02:01 H01:02 H02:01 Hotel Gothia Towers Hotel Gothia To H01:02 H02:01 H01:02 H02:01 Förbeställd specialkost serveras vid denna 5x4.5 5x4.5 5x4.5 5x4.5 KaffeKaffeKaffeKaffeKaffe Kaffe KaffeKaffe H01:02 K3K3 K3 H05:22 H2 Föreläsarservice Föreläsarservice Föreläsarservice Föreläsarservice H05:22 H05:22 H07:31 Internet Speaker service centre Speaker service centre service centre Speaker service medspeaker fastmed fastcentre Internethörna med fast InternethörnaInternethörna med Internethörna fast 5x4.5 Hotel Gothia Towers K3 H05:21 H05:21 Kaffe H05:21 H05:21 K3 KK K K K3 sal salsalsal is Reg f o ngi r e r t M R DI OL R DI OL R DI OL R DI OL Kaffe IO VÅ I GI N ER I N O M N ER I N O Pers.ingång Väskmonter Internethörna med fastmed fast Internethörna med fast InternethörnaInternethörna med fast bakväggbakvägg bakvägg bakvägg 3.5x1.5 Uthämtning 3.5x1.5 Uthämtning av väskor 3.5x1.5 Uthämtning 3.5x1.5 Uthämtning av väskor av väskor av väskor Kf01:46 sponsormonter med rollups Kf01:46 med rollups Kf01:46 sponsormonter med rollups Kf01:46sponsormonter med rollupssponsormonter ch in Pers.ingång CA IO CA N ER I N O M ER I N O M ON CA IO CA P R OF E S S mot Skånegatan Scandic Opalen H02:01 H02:01 H01:02H01:02 H02:01H01:02 H02: Hotel Gothia To J JJ J Posterutställning - ämnesområden Arytmi 1-8 Kranskärlssjukdom Diagnostik 9-25 Omvårdnad GUCH/barnkardiologi Prevention/livsstil/riskfaktorer Hjärtsvikt Thoraxanestesi 78 Hypertoni/vaskulära medicin Övrigt Hotel Gothia TowersTowers Hotel Gothia TowersTo Hotel Gothia Hotel Gothia Hotel Gothia Towers Hotel Gothia Towers Hotel Gothia Towers Hotel Gothia Towers Hjärtklaffar J 88 JJ J

6 INFORMATION SIDOMÖTEN Registrering- & informationsdisk Onsdag 17 april Torsdag 18 april Personal från Malmö Kongressbyrå Fredag 19 april finns på plats mötets alla dagar. Internet & app Koppla upp din dator på Svenska Mässans trådlösa nätverk. Nätverksnamn: sweheart Lösenord: sweheart2013 I vårmötets app hittar du information om program, utställare, abstracts, föreläsare m.m. Appen är helt gratis och enkel att ladda ner! Läs mer på sid. 14. Föreläsarservice Onsdag Torsdag Fredag Föreläsarservice finner ni i kongressfoajén bortom registreringsdisken, se skiss sidan 9. Här lämnar ni er presentation på USB minne, tekniker finns på plats till er hjälp på ovanstående tider. Det finns möjlighet för er att gå igenom och redigera er presentation. Presentationen distribueras automatiskt till rätt föreläsningssal via nätverk. Om ni avser att använda er egen bärbara dator för er presentation skall detta meddelas tekniker i föreläsarservice. Teknikern kommer att fråga dig om du vill låta Vårmötets deltagare ta del av Dina bilder och en ljudupptagning från föreläsningen. Detta kommer att läggas ut Vårmötets webb, se, under en begränsad tid av tre månader. Alternativt kan bilderna utan ljud läggas ut som en pdf på hemsidan under samma tid. Plats Svenska Mässan Mässans gata Göteborg, Telefon: Taxi Taxi Göteborg Taxi Kurir Kongressbyrå Kontaktpersoner Malmö Kongressbyrå AB Projektledare: Norra Vallgatan 16 Charlotta Ekheim Malmö tel: Projektledarassistent: tel: Jenny Di Rolfo fax: tel: Möte Tid Rum Tisdag 16 april Styrelsemöte, Svensk förening för Klinisk Fysiologi R35 Onsdag 17 april Framtidens Kardiologer, Styrelsen R38 Årsmöte, Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin R22 Styrelsemöte, Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin R22 VIC styrelse R21 Användarmöte SWEDEHEART H2 ISCHEMIA Sweden prövarmöte K3 Svenska Cardiologföreningen (arbetsgrupper) R23 Torsdag 18 april Medlemsmöte, Svensk förening för Klinisk Fysiologi VIC årsmöte H2 Framtidens Kardiologer GUCH arbetsgrupp K2 Svenska Cardiologföreningen årsmöte K3 SFTAI -föreningsmöte R22 Svensk Thoraxkirurgisk Förening R26 Svensk Förening för Thoraxradiologi Nordkap Svenska ICD och Pacemakerregistret Venus Fredag 19 april Svenska Hjärtförbundet R

7 WERKÖFÖRELÄSARE WERKÖFÖRELÄSARE Salim Yusuf, Canada Will heart disease be a historical curiousity by 2050? Göran K. Hansson, Stockholm Ateroskleros från inflammation till infarkt Jane Sommerville, London, Storbritannien 50 years with cardiac surgeons Onsdag 17 april kl i sal K Lars Rydén, Stockholm Cardiovascular disease prevention in Europe - challenges and possible solutions John Murkin, Canada Neurological outcomes after cardiac surgery: what have we learned and where do we go from here? Lars Wallentin, Uppsala Akut kranskärlssjukdom ett tillstånd med oanade möjligheter Francis Wells, U.K The mathematical heart. Why we should take Leonardo da Vinci seriously in the 21 st century Charles B. Higgins, USA Serena Tonstad, Norge Integrating all the risk factors into our practice of preventive medicin Paul Sergeant, Belgien Rory Collins, U.K Cholesterol lowering trials in their epidemiological contex Stephen Westaby, U.K Artificial hearts: Science fiction or fact Jane Somerville was born in London into an intellectual family. Her father was a theatre critic. Her mother worked for Vogue. During World War II, Dr. Somerville was sent to a boy s school and she subsequently was accepted by Guy s Medical School when it was only the third year that female students were admitted. Perhaps this background has partly caused Dr. Somerville to become one of the very rare who sees what is between and what is beyond. Places to discover and connect. As a medical student she had the opportunity to encounter Dr. Blalock who inspired her to turn her attention to the heart. Following a short detour into cardiac surgery she found her true vocation, and later on her husband Dr. Walter Somerville, in cardiology. Fascinated by congenital heart disease she soon recognized that following pediatric cardiac surgery there was an increasing group of adolescents and adults with congenital heart disease. Dr. Somerville thus just about singlehanded created the new medical concept GUCH - grown-up congenital heart. Not only seeing the call for collected knowledge and skills around these conditions she understood the special needs of the patients and created the first ward in the world dedicated to children and adolescents with congenital heart disease. Young doctors came from all over the globe to London to study for Dr. Somerville and she still goes around the world to teach. Her ex-fellows, called Unicorns, scattered around the planet, care for patients every day in her spirit. The Swedish Heart Association is an association aiming at unifying the different specialties around the heart, building knowledge always in the interest of the patients. Dr. Somerville was there long before Eugene Braunwald Congestive heart failure: a half century perspective

8 BENGT FRIDLUNDS VETENSKAPLIGA PRIS Signild Norrman, Umeå Finns könsskillnader i stress och nedstämdhet? En treårs uppföljning efter en hjärthändelse Torsdag 18 april kl i sal Vårmötets app för telefon och läsplatta Ny teknik skapar nya möjligheter och vi hoppas den ska underlätta och öka tillgängligheten för dig som deltagare. I appen hittar du information om program, utställare, abstract, föreläsare m.m. Ladda ner appen och få tillgång till information om vad som händer under Vårmötets dagar. Appen är helt gratis och enkel att ladda ner! Skanna QR-koden genom att rikta telefonen mot den, på så sätt når du direkt den mobila versionen av appen. Du behöver en QR-läsare för att det ska fungera. Det går också bra att ladda ner appen via App Store och Android Market. Sök på Kardiovaskulära vårmötet. Signild Norrman, leg sjuksköterska, Kranskärlsmottagningen, Norrlands Universitetssjukhus Signild Norrman har arbetat med patienter med kranskärlssjukdom i 23 år och personifierar på ett utomordentligt sätt strävan till ett evidensbaserat arbetssätt inom hjärtrehabilitering. I det kliniska arbetet med patienter med kranskärlssjukdom har Signild uppmärksammat och särskilt intresserat sig för ett patientorienterat arbetssätt och därigenom de psykologiska problem som män och kvinnor i samband med insjuknande i kranskärlsjukdom ofta erfar. Med bakgrund av att både oro och nedstämdhet avsevärt kan försvåra rehabiliteringen och också påverka prognosen negativt har Signild i sin forskning särskilt kartlagt förekomsten av nedstämdhet i ett genusperspektiv. I forskningen framkom att kvinnor hade mer uttalad nedstämdhet än män och att detta kvarstod också ett år efter det akuta insjuknandet. Vidare påvisades att ett speciellt framtaget sekundärpreventionsprogram inte påverkade graden av nedstämdhet hos vare sig män eller kvinnor med kranskärlssjukdom. Vidare har redan publicerade data kompletterats med en treårs uppföljning avseende både nedstämdhet och stress hos dessa patienter. Dock är inte dessa data ännu publicerade. Signilds forskning har i ett genusperspektiv speciellt tydliggjort psykologiska dimensioner av kranskärlssjukdom vilket är av stort kliniskt värde för patienten eftersom individanpassad vård avsevärt kan förbättra utfallet av rehabiliteringen

9 ÖVERSIKTSPROGRAM Uppdaterad Besök i utställningen / Sal Sal K2 Sal K3 Sal Sal H2 ONSDAG 17 april Blodtryckskontroll och målblodtryck hos riskpatienter - Hur göra i praktiken? Hjärtrond Att överleva ett hjärtstopp Epigenetiska mekanismer vid kardiovaskulär sjukdom Aortadissektion typ B Besök i utställningen / kaffe Skall fler behandlas med hjärtpump (LVAD, vänsterkammarpump) vid svår hjärtsvikt? Servier Behandling av kronisk hjärtsvikt fokus på hjärtfrekvens Varför får man hjärtinfarkt? St. Jude Medical Alternativ metod att förebygga stroke hos flimmerpatienter med blödningsrisk Stresseko för annat än kranskärlssjukdom Scint och MR - det senaste och framtiden Tonåringen håller på att bli vuxen hur hanterar vi det? Personcentrerad vård för medfödda hjärtfel Kan vi påverka vaskulärt åldrande? Genetisk utredning i ärftliga hjärtsjukdomar: Vem? När? Hur? Vad gör man med små hål i hjärtat? Invigning & Werköföreläsning Välkomstmingel i utställningen Välkomstmingel i utställningen på kontinentalt vis Välkomstmingel i utställningen på kontinentalt vis TORSDAG 18 april EKG, fortfarande den viktigaste hjärtundersökningen Nya europeiska riktlinjer Icke-farmakologisk behandling av förmaksflimmer - var står vi och vart går vi? Behandling av patienter med medfödda hjärtfel ett tvärprofessionellt perspektiv Nya biomarkörer vid hjärtsjukdom Besök i utställningen / kaffe Bayer New oral agents for anticoagulation in cardiology trials, guidelines and implications Amgen PCSK9-hämning ett nytt sätt att sänka LDL-kolesterol? Grenblock och misstänkt hjärtinfarkt; dags att skriva om riktlinjerna? Framtidsvisioner för patienter med hjärtsvikt Prospektiva randomiserade studier i nationella kvalitetsregister Besök i utställningen / Kardiogen chock vid ST-höjningsinfarkt - aortaballongpump, ECMO eller inget? Pfizer/BMS Bör fler få behandling med antikoagulantia? SWEDEHEART-symposium Abbott Current and future treatment strategies for patients with heart failure and functional mitral regurgitation EKG-utredning efter ischemisk stroke - en kardiologisk, neurologisk och klinisk fysiologisk angelägenhet Nya rön om kranskärlsdatortomografi (CTA) Diagnos av pulmonell hypertension: Är PA katetern i fara? Dystrofia myotonika - hur påverkas hjärtat? Tandlös men inte hjärtlös - är hjärtat sjukt om tänderna lossnar? PCI eller CABG - beror beslutet på var du bor? Besök i utställningen / kaffe Postermingel i utställningen Nya koagulationshämmare vid förmaksflimmer Nya europeiska riktlinjer för hjärtsvikt Kärltonus och synkope: Ny mekanistisk förklaring Bengt Fridlund föreläsning Postermingel i utställningen på kontinentalt vis Postermingel i utställningen på kontinentalt vis Besök i utställningen / kaffe Kongressmiddag på Eriksbergshallen Kongressmiddag på Eriksbergshallen FREDAG 19 april Håll i hatten - nu blöder det! Blödningskomplikationer hos patient med akut koronart syndrom Myokardischemi i förklädnad Hur skall vi konvertera akuta förmaksflimmer? Varför drabbas idrottare av plötslig hjärtdöd? Östrogentillskott - bra eller dåligt för det kvinnliga hjärtat? Nya perorala antikoagulantia - bättre och säkrare med monitorering? Amyloid och hypertrof hjärtsjukdom, hur differentierar vi dessa sjukdomar i klinisk praxis? Indikation för kateterablation av Ventrikeltakykardi Vänsterkammarstöd the rise of the machines Bildframställning av diffus myokardiell fibros: State of heart Lunch att ta med Perkutan aortaklaff (TAVI): patientselektion och utredning Är benigna VES alltid så benigna? Nya riktlinjer för endokarditprofylax? Samtal om levnadsvanor - Varför? Var? Vem? Hur? Vi reserverar oss för ev. tryckfel

10 PROGRAM 17/4 ONSDAG PROGRAM 17/4 ONSDAG Lunch besök i utställningen K2 K3 H2 Lunch besök i utställningen Blodtryckskontroll och målblodtryck hos riskpatienter - hur göra i praktiken? Moderatorer: Annica Ravn-Fischer, Göteborg, Stig Attvall, Göteborg Koronara riskpatienter Jonas Spaak, Stockholm Diabetes Peter M Nilsson, Malmö Njursjukdom Hans Herlitz, Göteborg Hjärtrond Moderatorer: Helena Rexius, Göteborg, Martin Ugander, Stockholm ECMO med HLR - case reports Saemundur Oddsson, Göteborg Perkutan behandling av bivalvulär sjukdom Magnus Bäck, Stockholm PCI vid icke-st-höjningsinfarkt hos multisjuk äldre patien Stella Cizinsky, Örebro Att överleva ett hjärtstopp Moderatorer: Åsa Axelsson, Göteborg, Mona Schlyter, Malmö Räcker det med bara kompressioner? Katarina Bohm, Stockholm Vilken livskvalitet har patienter efter hjärtstopp? Anders Bremer, Borås Hur följs patienter upp på sjukhuset efter hjärtstopp? Johan Israelsson, Kalmar Epigenetiska mekanismer vid kardiovaskulär sjukdom Moderatorer: Lena Jonasson, Linköping, Lennart Nilsson, Linköping Vad är epigenetik och hur kan det påverka uppkomst av typ 2 diabetes? Charlotte Ling, Malmö Epigenetiska förändringar vid aterotrombotisk sjukdom Agneta Siegbahn, Uppsala Epigenetiska förändringar vid aortaklaffsjukdom Hanna Björck, Stockholm Aortadissektion typ B Moderatorer: Karin Zachrisson, Göteborg, Anders Gottsäter, Malmö Nya möjligheter inom diagnostik Maria Kjellin, Helsingborg Optimering av medicinsk behandling Anders Gottsäter, Malmö Utvidgade indikationer för endovaskulär behandling Mårten Falkenberg, Göteborg Skall fler behandlas med hjärtpump (LVAD, vänsterkammarpump) vid svår hjärtsvikt? Moderatorer: Laila Hubbert, Linköping, Göran Dellgren, Göteborg LVAD skall användas som permanent behandling vid svår hjärtsvikt! Lars Lund, Stockholm Försiktighet vid expansion av LVAD och genomgång av alternativen vid svår hjärtsvikt! Stella Cizinsky, Örebro Varför är kvalitetsregister viktigt vid införande av LVAD för behandling av svår hjärtsvikt? Johan Nilsson, Lund Varför får man hjärtinfarkt? Moderatorer: Per Tornvall, Stockholm, Ulf Lockowandt, Stockholm Hur farligt är fysisk ansträngning? Frieder Braunschweig, Stockholm Kan psykisk stress bidra till hjärtinfarkt? Lena Jonasson, Linköping Spelar infektion/inflammation någon roll? Mattias Ekström, Stockholm Stresseko för annat än kranskärlssjukdom Moderatorer: Reidar Winter, Stockholm, Frank Flachskampf, Uppsala Heart failure with reduced ejection fraction - RESPONSE, a multicentre study Michael Henein, Umeå Ekokardiografi under arbete hos patienter med hjärtsvikt men bevarad ejektionsfraktion för vänster kammare Per Lindqvist, Umeå Belastningsekokardiografi vid klaffsjukdom Eva Nylander, Linköping Tonåringen håller på att bli vuxen hur hanterar vi det? Personcentrerad vård för medfödda hjärtfel Moderator: Maria Mamhidir Eriksson, Umeå, Jan Mårtensson, Jönköping Vilka behov har tonåringen som lever med ett medfött hjärtfel? Åsa Burström, Stockholm Hur fungerar överföringsmottagningen mellan barn och vuxenvården? Ann Asp, Lund Kan vi öka kunskapen hos vuxna med medfött hjärtfel resultat från en interventionsstudie Helén Rönning, Jönköping Genetisk utredning av ärftliga hjärtsjukdomar: Vem? När? Hur? Moderatorer: Pyotr Platonov, Lund, Thomas Gilljam, Göteborg Grundläggande principer för kardiogenetisk utredning Cecilia Gunnarsson, Linköping När är det dags att göra genetisk analys? - Jonkanalsjukdomar Annika Rydberg, Umeå När är det dags att göra genetisk analys? - Ärftliga kardiomyopatier Henning Bundgaard, Köpenhamn, Danmark Kaffepaus besök i utställningen Kaffepaus besök i utställningen 18 19

11 PROGRAM 17/4 ONSDAG PROGRAM 17/4 ONSDAG K2 K3 H Servier Behandling av kronisk hjärtsvikt fokus på hjärtfrekvens Moderatorer: Hans Persson, Stockholm Karl Swedberg, Göteborg Behandling av kronisk hjärtsvikt -ESC riktlinjer 2012 Lars Lund, Stockholm Behandling bortom neurohormonell blockad - betydelsen av hjärtfrekvensen Karl Swedberg, Göteborg Vad betyder nedsatt livskvalité vid hjärtsvikt? Inger Ekman, Göteborg St. Jude Medical Alternativ metod att förebygga stroke hos flimmerpatienter med blödningsrisk Moderatorer: Cecilia Linde, Stockholm, Mårten Rosenqvist, Stockholm Förmaksflimmer och stroke - behövs alternativ till moderna antikoagulantia? Leif Friberg, Stockholm Device-slutning av vänster förmaksöra - vetenskapliga data Magnus Settergren, Stockholm Hur går det till? Vilka patienter? Våra erfarenheter i Skejby Jens Erik Kudsk Nielsen, Århus, Danmark Scintigrafi och MR - det senaste och framtiden Moderatorer: Isabel Gonçalves, Malmö, Helena Rexius, Göteborg Kvanthopp inom myokardscintigrafi - ny teknik, bättre diagnos Henrik Engblom, Lund Myokardit med MR - kvantifierbart och diagnostiskt Martin Ugander, Stockholm Pyruvat-MR - myokardmetabolismens framtid? Andreas Sigfridsson, Stockholm Kan vi påverka vaskulärt åldrande? Moderatorer: Margareta Scharin Täng, Göteborg, Anders Gottsäter, Malmö Hur ska vi mäta vaskulärt åldrande? Margareta Ring, Stockholm Påverkar blodtrycket vaskulärt åldrande? Felix Böhm, Stockholm Kan fysisk aktivitet och fysisk träning påverka vaskulärt åldrande? Åsa Cider, Göteborg Vad gör man med små hål i hjärtat? Moderatorer: Elisabeth Berglund, Sundsvall, Bengt Johansson, Umeå Liten VSD - ofarligt? Mikael Dellborg, Göteborg Liten ASD - kan den bli större med ökad ålder? Ulf Thilén, Lund PFO - endast betydelse vid stroke? Per Jacobsen, Stockholm Invigning Vårmötets ordförande Jonas Oldgren, Uppsala Werköföreläsning Moderator: Svenska Hjärtförbundets ordförande Ulf Lockowandt, Stockholm 50 years with cardiac surgeons Jane Sommerville, London, Storbritannien ca Välkomstmingel i utställningen på kontinentalt vis Välkomstmingel i utställningen på kontinentalt vis 20 21

12 PROGRAM 18/4 TORSDAG PROGRAM 18/4 TORSDAG K2 K3 H EKG, fortfarande den viktigaste hjärtundersökningen Moderatorer: Catharina Lysell-Bergström, Piteå, Magnus Simonsson, Kristianstad ST/HR-loopen vid arbets-ekg, en sväng i rätt riktning Magnus Simonsson, Kristianstad EKG från EKG-SM, del II Piotr Szamlewski, Linköping/Göteborg EKG vid förmaksflimmer: från förmaksaktivitet till kammarrespons Pyotr Platonov, Lund Nya europeiska riktlinjer Moderatorer: Karolina Szummer, Stockholm, Jonas Oldgren, Uppsala Prevention Lars Svennberg, Gävle ST-höjningsinfarkt Stefan James, Uppsala Atrial fibrillation John Camm, London, Storbritannien Icke-farmakologisk behandling av förmaksflimmer - var står vi och vart går vi? Moderatorer: Carina Blomström Lundqvist, Uppsala, Lennart Bergfeldt, Göteborg Cox Maze III - resultat Anders Albåge, Stockholm Minimalinvasiv kirurgisk behandling Lena Jidéus, Uppsala Flimmerablationer i Sverige och internationella långtidsresultat Milos Kesek, Umeå Flimmerablationer idag indikationer, strategier och tekniker Jonas Schwieler, Stockholm Behandling av patienter med medfödda hjärtfel ett tvärprofessionellt perspektiv Moderatorer: Catarina Svensson, Linköping, Bengt Johansson, Umeå Nyheter om behandling Mikael Dellborg, Göteborg Hur ska vi träna patienter med medfödda hjärtfel? Camilla Sandberg, Umeå Hur mår patienter med medfödda hjärtfel? Malin Berghammar, Göteborg Nya biomarkörer vid hjärtsjukdom Moderatorer: Marianne Hartford, Göteborg, Bertil Lindahl, Uppsala Inflammations- och koagulationsmarkörer vid hjärtkärlsjukdom Agneta Siegbahn, Uppsala LpPLA2 och PC-mab som risk indikatorer för ateroskleros Ulf De Faire, Stockholm GDF-15 en markör för både hjärtkärl och cancerrisk Lars Wallentin, Uppsala Moderatorer: Carl-Johan Carlhäll, Linköping, Per Johanson, Göteborg Moderatorer: Jonas Oldgren, Uppsala, Pyotr Platonov, Lund Moderatorer: Anders Ahlsson, Örebro, Jan van der Linden, Stockholm Moderatorer: Bengt Fridlund, Jönköping, Dan Malm, Jönköping Moderatorer: Mona Schlyter, Malmö, Peter Vasko, Växjö Spatial heterogeneity of left heart 4D relative pressures: implications for catheter-based pressure measurements? Jonatan Eriksson, Linköping Echo-based estimation of pulmonary vascular resistance and pulmonary capillary wedge pressure correlate closely with catheter-based measurements Per Lindqvist, Umeå The mechanical heart valves in Malmö and Sundsvall: Predictive accuracies of CHA2DS2- VASc and HAS-BLED, and anticoagulation quality in relation to thromboembolism and bleeding Ashkan Labaf, Malmö Incidence of thromboembolism, major bleeding and mortality in patients with mechanical heart valves Ashkan Labaf, Malmö Tooth loss is highly prevalent and associated with cardiovascular risk factors in patients with chronic coronary heart disease in the global stability trial Ola Vedin, Uppsala Population screening of 75-year-old men and women for silent atrial fibrillation preliminary results from the strokestop trial Johan Engdahl, Halmstad Atrial fibrilation and aldosterone in a young to middle aged population Georgios Mourtzinis, Göteborg Physical activity and risk of atrial fibrillation in men Nikola Drca, Stockholm Transcatheter closure of atrial septal defects (ASD): Post-operative antithrombotic prophylaxis Alexia Karagianni, Göteborg Leptin predicts independently a first-ever STEMI in men. Data from a large prospective nested casereferent study Stefan Söderberg, Umeå The analgesic effect of oxygen during percutaneous coronary intervention David Zughaft, Lund T2-STIR CMR Imaging can be used to assess myocardium at risk with gadolinium present in an experimental setting David Nordlund, Lund Selective endothelin ETA and dual ETA/ETB receptor blockade improves endothelial function in patients with type 2 diabetes and coronary artery disease Arnar Rafnsson, Stockholm The No-touch saphenous vein as the preferred second conduit for coronary artery bypass surgery Mats Dreifaldt, Örebro Contrast echocardiography reveals apparently normal coronary perfusion in a rat model of Stress-induced (Takotsubo) cardiomyopathy Björn Redfors, Göteborg Hemodynamic Outcomes of Transcatheter Aortic Valve Implantation with CoreValve System: An early assessment Kambiz Shahgaldi, Stockholm Close relative s perceptions of information and support when the patient recently was accepted for the waiting list for heart or lung transplantation Bodil Ivarsson, Lund Pain perception after pacemaker surgery Gunilla Lilja, Lund Speckle tracking of the right ventricle can be used to differentiate pressure vs volume overload of the right ventricle Anna Werther Evaldsson, Lund Self efficacy for exercise in Swedish adults with congenital heart disease Linda Ashman-Kröönström, Göteborg Effects of mediyoga compared to hydrotheraphy training in patients with heart failure - a randomised pilot study Ewa Hägglund, Stockholm Impact of pre-operative pulmonary hypertension on survival after heart transplantation: A single center retrospective study at Skåne University hospital in Lund Göran Rådegran, Lund Elderly patients with systolic compared to diastolic heart failure are more often hospitalized a ten year follow up study Mona Olofsson, Umeå Vectorcardiographic assessment of QRST-area predicts response to cardiac resynchronization therapy Liliane Wecke, Stockholm Arterial stiffness, inflammation, and endothelial function in hypertension induced left ventricular hypertrophy: Results from the SILVHIA study Andreas Jekell, Stockholm Kaffepaus besök i utställningen Kaffepaus besök i utställningen 22 23

13 PROGRAM 18/4 TORSDAG PROGRAM 18/4 TORSDAG K2 K3 H Bayer New oral agents for anticoagulation in cardiology trials, guidelines and implications Moderatorer: Sigrun Halvorsen, Oslo, Norge, Carina Blomström Lundqvist, Uppsala ESC 2012 stroke prevention in atrial fibrillation guideline interpretation and implications John Camm, London, United Kingdom To treat or not to treat in atrial fibrillation? Leif Friberg, Stockholm New treatment strategies for pulmonary embolism Henry Eriksson, Göteborg Amgen PCSK9-hämning ett nytt sätt att sänka LDL-kolesterol? Moderatorer: Margrét Leósdóttir, Malmö, Stefan Jovinge, Lund PCSK9 - Ett gåtfullt protein men en viktig drug target Mats Rudling, Stockholm Lågt kolesterol bara bra eller är det farligt? Mats Eriksson, Stockholm PCSK9-hämning - en ny möjlighet att effektivt sänka blodets kolesterolhalt Anders G Olsson, Stockholm Grenblock och misstänkt hjärtinfarkt; dags att skriva om riktlinjerna? Moderatorer: Sofia Sederholm Lawesson, Linköping, Mikael Aasa, Stockholm, Grenblock, är det farligt? Finns något samband mellan grenblock och ischemi? Peter Eriksson, Göteborg Är riktlinjerna evidensbaserade? Vad betyder grenblockets ålder? Thomas Kellerth, Örebro Kan ekokardiografi hjälpa oss i akutsituationen? Christian Eek, Norge, Oslo Framtidsvisioner för patienter med hjärtsvikt Moderatorer: Mona From Attebring, Växjö, Hans Persson, Stockholm Har telemonitorering en given plats inom egenvård vid hjärtsvikt? Tiny Jaarsma, Linköping Vet vi vilken form av fysisk träning som har bäst effekt vid hjärtsvikt? Maria Bäck, Göteborg Är följsamhet till läkemedelsbehandling hos patienter med hjärtsvikt verkligen önskvärd? Inger Ekman, Göteborg Prospektiva randomiserade prövningar inom nationella kvalitetsregister Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun, Jan-Erik Karlsson, Jönköping TASTE-studien vid ST-höjningsinfarkt inom SCAAR metoder och resultat Stefan James, Uppsala SWEDEPAD - en randomiserad registerbaserad prövning av drogavgivande stentar och ballonger vid perifer kärlsjukdom Mårten Falkenberg, Uppsala Frågeställningar för randomiserade prövningar vid förmaksflimmer inom AURICULA Peter Svensson, Malmö ca Kardiogen chock vid ST-höjningsinfarkt - aortaballongpump, ECMO eller inget? Moderatorer: Nondita Sarkar, Stockholm, Andreas Nygren, Göteborg Aortaballongpump vid ST-höjningsinfarkt - helt ute? Andreas Rück, Stockholm Avancerad support med perkutant lagd ECMO - hjälper det? Edgars Grins, Lund Akuta PCI-strategier - bara öppna kärlet eller komplett revaskularisering? Rickard Linder, Stockholm SWEDEHEART-symposium Moderatorer: Jan Harnek, Lund, Örjan Friberg, Örebro Den sekundärpreventiva katastrofen - hur tar vi oss härifrån? Kristina Hambraeus, Falun Perkutana klaffar - är framtiden här nu? Johan Nilsson, Umeå Utdelning av årets Stenestrandstipendium 2013 års Stenestrandstipendiat EKG-utredning efter ischemisk stroke - en kardiologisk, neurologisk och klinisk fysiologisk angelägenhet Moderatorer: Viveka Frykman-Kull, Stockholm, Arne Lindgren, Lund Förmaksflimmer-diagnostik efter ischemisk stroke Johan Engdahl, Halmstad Strokeläkarens perspektiv Ann-Charlotte Laska, Stockholm Utredning med implanterbar loop recorder Emma Svennberg, Stockholm Diagnos av pulmonell hypertension: Är PA katetern i fara? Moderatorer: Eva Maret, Stockholm, Michael Henein, Umeå Utvärdering av hemodynamik i höger hjärtat: hur säkert är eko egentligen? Gerhard Wikström, Uppsala Tillbakablick på standarder: hur väl fungerar eko formuläret för pulmonell vaskulär resistans? Sven-Olof Granstam, Uppsala. Nya perspektiv för ekokardiografisk utvärdering av pulmonellt tryck och vaskulär resistans Per Lindqvist, Umeå Tandlös men inte hjärtlös - är hjärtat sjukt om tänderna lossnar? Moderatorer: Anna Norhammar, Stockholm, Kåre Buhlin, Stockholm Tandlossningssjukdom och hjärtkärlsjukdom vad vet vi? Björn Klinge, Stockholm Inflammation - viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom Isabel Gonçalves, Malmö Färre tänder ger högre risk för hjärtinfarkt Anders Holmlund, Gävle Lunch besök i utställningen Lunch besök i utställningen Pfizer/BMS Bör fler få behandling med antikoagulantia? Moderatorer: Ann-Charlotte Laska, Stockholm, Cecilia Linde, Stockholm Apixaban som antikoagulantia vid förmaksflimmer, två randomiserade studier Lars Wallentin, Uppsala Är antikoagulantia säkert efter stroke? Arne Lindgren, Lund Nya antikoagulantia och elkonvertering Tord Juhlin, Malmö Abbott: Current and future treatment strategies for patients with heart failure and functional mitral regurgitation Moderatorer: Inger Hagerman, Stockholm, Reidar Winter, Stockholm Heart failure and functional mitral regurgitation Piotr Ponikowski, Wroclaw, Polen Surgical treatment for functional mitral regurgitation Helena Rexius, Göteborg Percutaneous edge-to-edge repair for functional mitral regurgitation Per Jacobsen, Stockholm Nya rön om kranskärlsdatortomografi (CTA) Moderatorer: Maria Truedsson, Umeå, Matthias Götberg, Lund Hur bra är stenosmätningar med CTA idag, och hur långt perifert kan man mäta? Olov Duvernoy, Uppsala Flödesskattning med CT Anders Persson, Linköping Har indikationerna för CTA ändrats senaste åren? Hur bra är vårt register? Bo Lagerqvist, Uppsala Dystrofia myotonika - hur påverkas hjärtat? Moderatorer: Ahmad Ebrahimi, Göteborg, Christina Fluur, Linköping Neurologens syn Christopher Lindberg, Göteborg Genetikerns syn Stellan Mörner, Umeå Kardiologens syn Lars Klintberg, Mölndal PCI eller CABG - beror beslutet på var du bor? Moderatorer: Nina Rehnqvist, Stockholm, Anders Ahlsson, Örebro Swedeheartdata och Syntax femårsresultat Örjan Friberg, Örebro De europeiska riktlinjerna Stefan James, Uppsala Vad kan de regionala skillnaderna bero på? Johan Lugnegård, Karlstad 24 25

14 PROGRAM 18/4 TORSDAG PROGRAM 18/4 TORSDAG K2 K3 H Kaffepaus besök i utställningen Kaffepaus besök i utställningen Nya orala koagulationshämmare vid förmaksflimmer Moderatorer: Christina Fluur, Linköping, Peter Svensson, Malmö Nya orala antikoagulantia fördelar och nackdelar Mårten Rosenqvist, Stockholm Nya orala antikoagulantia i speciella situationer blödning, elkonvertering, operationer och stroke Claes Held, Uppsala Hälsoekonomi för nya orala antikoagulantia Lars-Åke Levin, Linköping Nya europeiska riktlinjer för hjärtsvikt Moderatorer: Tiny Jaarsma, Linköping, Stefan Agewall, Oslo Läkemedelsbehandling vid kronisk hjärtsvikt - Nytt flödesschema Karl Swedberg, Göteborg Biventrikulär pacing (CRT)- Till vem? Cecilia Linde, Stockholm Hur definieras hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion? Frank Arnold Flachskampf, Uppsala Kärltonus och synkope: Ny mekanistisk förklaring Moderatorer: Steen Juul-Möller, Malmö, Johan Brandt, Lund Behöver vi verkligen genetiken och biomarkörer vid synkope? Olle Melander, Malmö Hjärtstopp eller tryckfall: tilttest och implanterbar EKG-monitor behöver varandra Artur Fedorowski, Malmö Synkope: ett syndrom med flera ansikten Anette Jemtren, Stockholm Bengt Fridlund föreläsning Moderator: Jan Mårtensson, Jönköping Signild Norrman årets Fridlundstipendiat Finns könsskillnader i stress och nedstämdhet? En treårs uppföljning efter en hjärthändelse Signild Norrman, Umeå Postermingel i utställningen på kontinentalt vis Postermingel i utställningen på kontinentalt vis Kongressmiddag på Eriksbergshallen Kongressmiddag på Eriksbergshallen Buss avgår kl från Svenska Mässan entré 8, mot Skånegatan. Tillbaka går buss i slinga från kl

15 PROGRAM 19/4 FREDAG PROGRAM 19/4 FREDAG Kaffepaus besök i utställningen Håll i hatten - nu blöder det! Blödningskomplikationer hos patient med akut koronart syndrom Moderatorer: Ann Samnegård, Stockholm, Christoph Varenhorst, Uppsala Antitrombotisk trippelbehandling efter akut koronart syndrom - svenska erfarenheter Jonas Persson, Stockholm Antitrombotisk trippelbehandling efter akut koronart syndrom nya antikoagulantia Jonas Oldgren, Uppsala Det blöder! - När ska vi transfundera? - När ge faktorkoncentrat? Christina Christersson, Uppsala K2 Hur skall vi konvertera akuta förmaksflimmer? Moderatorer: Viveka Frykman Kull, Stockholm, Filip Jacobsson, Göteborg Elektrisk konvertering - risker, resultat och kostnadseffektivitet Panagiotis Arvanitis, Uppsala Vilka läkemedel kan vi använda för farmakologisk konvertering? Tord Juhlin, Malmö När skall vi välja elektricitet respektive farmaka? Dritan Poci, Örebro Erfarenhet från farmakologisk konvertering av FF på medicinakuten i Malmö Tord Juhlin, Malmö K3 H2 Östrogentillskott - bra eller dåligt för det kvinnliga hjärtat? Moderatorer: Per Tornvall, Stockholm, Peter Henriksson, Stockholm Effekter av östrogen på kärlväggen. Fysiologiska/experimentella studier Åsa Tivesten, Göteborg Effekter av östrogentillskott in vivo. Kliniska/humanexperimentella studier Lena Jonasson, Linköping Östrogentillskott och kardiovaskulär risk. Epidemiologiska studier och nya svenska registerdata. Karin Leander, Stockholm Amyloid och hypertrof hjärtsjukdom, hur differentierar vi dessa sjukdomar i klinisk praxis? Moderatorer: Birgitta Janerot-Sjöberg, Stockholm, Per Lindqvist, Umeå Amyloid hjärtsjukdom, en missad diagnos? Ole Suhr, Umeå Hypertrof kardiomyopati, differentialdiagnoser Gerhard Wikström, Uppsala Differentiering med hjälp av ekokardiografi Sandra Gustavsson, Umeå Differentiering med hjälp av MR/PET/ scintigrafi Tanja Kero, Uppsala Kaffepaus besök i utställningen Vänsterkammarstöd the rise of the machines Moderatorer: Monica Sterner, Uppsala, Öyvind Reitan, Lund Vänsterkammarstöd för vem, när och varför? Karl-Henrik Grinnemo, Stockholm Att vårda patienter med vänsterkammarstöd en HIA-sköterskas perspektiv Eva Ryrlén, Göteborg Är det farligt att träna patienter med vänsterkammarstöd? Lotta Jansson, Linköping Myokardischemi i förklädnad Moderatorer: Annica Ravn-Fischer, Göteborg, Joakim Alfredsson, Linköping Tyst ischemi: väck inte den björn som sover!? Lennart Nilsson, Linköping Ischemi i samband med narkos och kirurgi: en mardröm? Christina Eintrei, Linköping Ischemi vid stroke: hjärna vs hjärta Sara Aspberg, Stockholm Charlotte Thålin, Stockholm Varför drabbas idrottare av plötslig hjärtdöd? Moderatorer: Kristina Åhlund, Vänersborg, Per Johanson, Göteborg Varför drabbas idrottare av plötslig hjärtdöd? Annika Winbo, Umeå Hur stödjer och utreder vi släkt med ärftlighet för plötslig hjärtdöd? Annelie Raschperger, Linköping Kjerstin Ferm-Widlund, Stockholm Råd för träning när det finns bevisad genetisk defekt Eva Nylander, Linköping Nya perorala antikoagulantia - bättre och säkrare med monitorering? Moderatorer: Christina Christersson, Uppsala, Paul Hjemdahl, Stockholm Svårt att navigera mellan Scylla och Charybdis med warfarin? Anders Själander, Sundsvall Värdet av läkemedelsanalyser respektive koagulationstester? Rickard Malmström, Stockholm Vilka kliniska önskemål och behov kan tillfredsställas av monitorering? Håkan Wallén, Stockholm Indikation för kateterablation av ventrikeltakykardi Moderatorer: Per Blomström, Uppsala, Erik Ljungström, Karlskrona Ablation av VT av ischemiskt ursprung Anders Jönsson, Linköping Ablation av VT av icke - ischemisk ursprung Frieder Braunschweig, Stockholm Kan ventrikelflimmer abladeras bort? Carina Blomström-Lundqvist, Uppsala När skall ablation av ventrikulära arytmier övervägas? Samtliga föregående föreläsare Bildframställning av diffus myokardiell fibros: State of the art Moderatorer: Henrik Engblom, Lund, Jan Engvall, Linköping - vid användning av biomarkörer Torbjörn Omland, Oslo, Norge - med magnetisk resonanstomografi (MR) Martin Ugander, Stockholm - with positron emission tomography (PET) Juhani Knuuti, Turku, Finland Perkutan aortaklaff (TAVI): patientselektion och utredning Moderatorer: Agneta Flinck, Göteborg, Johan Nilsson, Umeå TAVI - hjärtkonferens, ingreppet och uppföljningen Jan Harnek, Lund Ekokardiografins betydelse, före, under och efter Lars Wallby, Linköping Vilka krav ställs på en bra CT- undersökning inför TAVI? Olov Duvernoy, Uppsala Är benigna VES alltid så benigna? Moderatorer: Eva Hertervig, Lund, Stefan Lönnerholm, Uppsala Katekolaminerg polymorf VT Torbjörn Sundelin, Sundsvall Katekolaminkänslig VT från höger kammares utflödestrakt Per Blomström, Uppsala R-på-T VES efter infarkt Mats Jensen-Urstad, Stockholm Hur handlägga benigna VES? Milos Kesek, Umeå Nya riktlinjer för endokarditprofylax? Moderatorer: Edit Nagy, Stockholm, Peter Eriksson, Göteborg Endokarditprofylax börjar med god tandhygien - odontologiska synpunkter Bodil Lund, Stockholm Endokarditprofylax: vad ligger bakom de nya riktlinjerna? Ulrika Snygg-Martin, Göteborg Generalisera eller individualisera riskbedömningen? Ulf Thilén, Lund Samtal om levnadsvanor Varför? Var? Vem? Hur? Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun, Claes Held, Uppsala Nulägesrapport från SEPHIA Lennart Nilsson, Linköping Motiverande samtal i praktiken Gunilla Burell, Uppsala, samt en patient Aktuella riktlinjer för levnadsvanor - kort översikt Margret Leosdottir, Malmö Hur får man patienten att träna - vilka hinder finns? Åsa Cider, Göteborg Katrineholmsmodellen - framgångsfaktorer Gunvor Finnas, Katrineholm Lunchpåse att ta med vid utgång Lunchpåse att ta med vid utgång 28 29

16 SOCIALT PROGRAM Onsdag 17 april Välkomstmingel kl Det bjuds på tallrik med mingel runt om i utställningen på Svenska Mässan. Fri klädsel. Torsdag 18 april Morgonaktivitet kl En mångårig tradition är Vårmötets morgonaktivitet. I år har den lokala kommittén ordnat ett uppiggande spinningpass med Lasse Kronér. Spinning, stretch och därefter en lättare frukost. Slutsålt! Har du biljett men inte möjlighet att gå? Lämna in den i registreringsdisken så glädjer det någon annan. Lokal: Fysiken, Gibraltargatan bjuder in till Svenska Kardiovaskulära Vårmötet XVI 7-9 maj 2014, Malmö Buss avgår från Svenska Mässan entré 8 Skånegatan, kl Tillbaka på Svenska Mässan till vårmötets programstart. Kongressmiddag kl En trerättersmiddag avnjutes på Eriksbergshallen, dit vi tar oss med buss. Efter kaffepaus blir det underhållning med sångensemblen Amanda, dans till Soulsting, soul, blues & funk band som spelar svängig musik från 50, 60 och 70 talet. Fri klädsel. För mer information om Svenska Hjärtförbundet och Vårmötet besök hemsidan Buss avgår kl från Svenska Mässan entré 8, mot Skånegatan. Tillbaka går buss i slinga från kl Kongressmiddag och underhållning genomförs utan ekonomiskt stöd från industrin. 31

Sal K1 Sal K2 Sal K3 Sal H1 Sal H2. Att överleva ett hjärtstopp. Stress echocardiography beyond coronary disease

Sal K1 Sal K2 Sal K3 Sal H1 Sal H2. Att överleva ett hjärtstopp. Stress echocardiography beyond coronary disease VETENSKAPLIGT program för Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 130311 Gör Din anmälan idag, lägre avgift till den 17 mars, www.sweheart.se 13.00-14.00 ONSDAG 17 april Blodtryckskontroll och målblodtryck hos

Läs mer

Sal K1 Sal K2 Sal K3 Sal H1 Sal H2. Att överleva ett hjärtstopp. Stresseko för annat än kranskärlssjukdom. Scint och MR - det senaste och framtiden

Sal K1 Sal K2 Sal K3 Sal H1 Sal H2. Att överleva ett hjärtstopp. Stresseko för annat än kranskärlssjukdom. Scint och MR - det senaste och framtiden ÖVERSIKTSprogram Uppdaterad 20130416 / lunch 13.00-14.00 Sal Sal Sal K3 Sal H1 Sal H2 ONSDAG 17 april Blodtryckskontroll och målblodtryck hos riskpatienter - Hur göra i praktiken? Hjärtrond Att överleva

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Välkomna till Jönköping och 2015 års regionmöte i kardiologi och klinisk fysiologi!

Välkomna till Jönköping och 2015 års regionmöte i kardiologi och klinisk fysiologi! Välkomna till Jönköping och 2015 års regionmöte i kardiologi och klinisk fysiologi! Jan-Erik Karlsson, ordf RMPG Dawid Kusiak, sektionschef kardiologi Patrik Skogvard, verksamhetschef klin.fys. Werner

Läs mer

Välkommen till Kardiologen!

Välkommen till Kardiologen! Välkommen till Kardiologen! Hoppas att du under dina två veckor på Kardiologen känner att du får tid för att såväl träffa patienter som att både teoretiskt och praktiskt förkovra dig. Det är omöjligt att

Läs mer

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar Hjärt- och kärlsjukdomar kunskap utveckling inspiration Ta del av senaste forskningen kring hjärtsvikt uppdatera dig inom behandling! Aktuellt om kardiovaskulär prevention med läkemedel! Fördjupa din kunskap

Läs mer

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

CTO-PCI. Evidens, indikation, teknik. Regionmöte Kalmar, Georgios Panayi, Kardiologiska Kliniken, US Linköping

CTO-PCI. Evidens, indikation, teknik. Regionmöte Kalmar, Georgios Panayi, Kardiologiska Kliniken, US Linköping CTO-PCI Evidens, indikation, teknik Regionmöte Kalmar, 2017-03-22 Georgios Panayi, Kardiologiska Kliniken, US Linköping CTO-PCI Evidens Indikationer Teknik 2 CTO-definition och prevalens ockluderat koronart

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Lund 2:e september 2013 Bästa Fysiologer! Höstvindar blåste in över Lund som på given signal för att annonsera höstens ankomst under septembers första dag. Det påminner

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

VI vill TACKA! 2012-11-06 VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2012

VI vill TACKA! 2012-11-06 VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2012 VI vill TACKA! GOTT och BLANDAT vid HJÄRTSVIKT Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt Stockholm 2012 Arbetsgruppen i hjärtsvikt Alicja Arasimowicz Anna Forssell Eva Ruberg Helena Sköldbäck Jonna Norman

Läs mer

Ischemisk Hjärtsjukdom Riskbedömning SYNTAX score Hur och när behandlar vi enligt SoS?

Ischemisk Hjärtsjukdom Riskbedömning SYNTAX score Hur och när behandlar vi enligt SoS? Ischemisk Hjärtsjukdom Riskbedömning SYNTAX score Hur och när behandlar vi enligt SoS? Regionmöte i Kardiologi och Klinisk fysiologi Jönköping 2015-03-19 Jörg Lauermann Hur behandlar vi? Hur behandlar

Läs mer

ÅRSMÖTE. LUND mars 2000

ÅRSMÖTE. LUND mars 2000 INBJUDAN OCH PRELIMINÄRT PROGRAM ÅRSMÖTE LUND 23 25 mars 2000 Svensk Thoraxkirurgisk förening Svensk förening för Thoraxanestesi och Thoraxintesivvård TOSS & TASS TORSDAG 23/3 Aulan, Universitetssjukhuset

Läs mer

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen?

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Inledning Det är sedan länge känt att sekundärpreventiv behandling efter genomgången hjärtinfarkt är effektivt, och i europeiska riktlinjer publicerade

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2003-09-28 OCH INTENSIVVÅRD. Årsmöte i Stockholm, 2003-09-19

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2003-09-28 OCH INTENSIVVÅRD. Årsmöte i Stockholm, 2003-09-19 SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2003-09-28 OCH INTENSIVVÅRD PROTOKOLL Årsmöte i Stockholm, 2003-09-19 Närvarande: Klaus Kirnö Göteborg Johan Sellgren Göteborg Anne Westerlind Göteborg Ulla Westfelt

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

Primärvårdspatienter med förmaksflimmer

Primärvårdspatienter med förmaksflimmer Primärvårdspatienter med förmaksflimmer Val av strokeprofylax i relation till stroke- och blödningsrisk på VC Forshaga Daniel Fröding, ST-läkare allmänmedicin, VC Forshaga Akademisk handledare: Riitta

Läs mer

Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska. 25-27 april, 2012, Stockholm Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3

Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska. 25-27 april, 2012, Stockholm Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3 VETENSKAPLIGT program 120418 / lunch Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm ONSDAG 25 april 13.00-14.00 Hjärtrond (imaging) Är det bra för hjärtat och kärlen att dagligen dricka

Läs mer

Kranskärlsröntgen efter hjärtstopp. Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden

Kranskärlsröntgen efter hjärtstopp. Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden Kranskärlsröntgen efter hjärtstopp Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden Andel levande inlagd på sjukhus Överlevnad 1 månad efter

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Helsingborg, Lund, Malmö (prel schema), Läkarprogrammet, termin 6, HT 2014

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Helsingborg, Lund, Malmö (prel schema), Läkarprogrammet, termin 6, HT 2014 Lunds universitet Läkarprogrammet, termin 6 2014-08-27 Temadagar: gemensamma föreläsningar: Helsingborg, Lund, Malmö (prel schema), Läkarprogrammet, termin 6, HT 2014 Vecka 37 Fredag 12 september Temadag:

Läs mer

Johan Holm, Lund. Vad är nytt i GUCH-guidelines? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion

Johan Holm, Lund. Vad är nytt i GUCH-guidelines? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Johan Holm, Lund Vad är nytt i GUCH-guidelines? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Baumgartner H et al. Eur Heart J. 2010 Dec;31(23):2915-57 MR hjärta utvidgad indikation Kvantifiering

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG Hjärtsjukvård inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG Hjärtsjukvård inom Sydöstra sjukvårdsregionen Årsrapport 2014 RMPG Hjärtsjukvård inom Sydöstra sjukvårdsregionen Ledamöter i gruppen under år 2014 Linköping: Mats Broqvist och Hans Granfeldt Norrköping: Rosemarie Pettersson Motala: Åsa Törnqvist Jönköping:

Läs mer

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping VOLTAIRE - the art of medicine To keep the patient occupied while the disease

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen 3 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Jörgen Lindström, Magnus

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledning av Professor Siv Söderberg i

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll vid ordinarie föreningsmöte(årsmöte) Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Årsmötets dagordning: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj 2011, Örebro. Kongresshall Hjalmar Bergman Club700 Sal Handskmakaren

XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj 2011, Örebro. Kongresshall Hjalmar Bergman Club700 Sal Handskmakaren översiktsprogram 110225 Preliminärt program / lunch ONSDAG 4 maj 13.00-14.00 Hjärtrond Antitrombotisk behandling vid ACS och behov av hjärtkirurgi Biventrikulär pacemaker och implanterbar defibrillator

Läs mer

HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen. Centrumråd hjärtsjukvård

HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen. Centrumråd hjärtsjukvård HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen Centrumråd hjärtsjukvård 2017-05-05 RMPG - Hjärtsjukvård TILLGÄNGLIGHET God tillgänglighet till nybesök kardiologi, thoraxoperation, ablationer Nationellt

Läs mer

Protokoll Regionalt Medicinskt Råd inom Hjärta- och Kärl Stadshotellet i Hässleholm 2007-09-06

Protokoll Regionalt Medicinskt Råd inom Hjärta- och Kärl Stadshotellet i Hässleholm 2007-09-06 Närvarande: 18 st Protokoll Regionalt Medicinskt Råd inom Hjärta- och Kärl Stadshotellet i Hässleholm 2007-09-06 Närvarande: Ej närvarande: Peter Hårdhammar Halmstad Steen Jensen Karlshamn Fredrik Scherstén

Läs mer

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Vår huvudsponsor Program Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Yvonne Lundholm 2014-10-01 STORT TACK till våra sponsorer Huvudsponsor Fresenius Medical Amgen Hospira Nordic MSD Baxter/Gambro

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D043528/02 Annex.

För delegationerna bifogas dokument D043528/02 Annex. Europeiska unionens råd Bryssel den 8 mars 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 FÖLJENOT från: inkom den: 7 mars 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat D043528/02

Läs mer

Klinisk lägesrapport NOAK

Klinisk lägesrapport NOAK Klinisk lägesrapport NOAK Fariba Baghaei Överläkare Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset EQUALIS användarmöte Koagulation 2015-03-13 Den vanligaste indikationen för NOAK Förmaksflimmer

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsvikt

Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsvikt Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsvikt RiksSvikt Månadswebbinarium 2016-01-28 Webbinarvärd: Catarina Koerfer, Regional koordinator RiksSvikt Föreläsare: Peter Vasko, Registerhållare Teknisk värd:

Läs mer

Kardiell embolikälla Den Ekokardiografiska utredningen

Kardiell embolikälla Den Ekokardiografiska utredningen Kardiell embolikälla Den Ekokardiografiska utredningen Kambiz Shahgaldi, leg BMA, Med. dr Docent i ekokardiografi KHT, skola för Teknik och Hälsa, Stockholm Enhetschef, avd klinisk fysiologi och hjärtmott.

Läs mer

Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska. 25-27 april, 2012, Stockholm. Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3

Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska. 25-27 april, 2012, Stockholm. Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3 VETENSKAPLIGT program 120302 Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm ONSDAG 25 april 13.00-14.00 Hjärtrond (imaging) Är det bra för hjärtat och kärlen att dagligen dricka alkohol?

Läs mer

XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj 2011, Örebro. Sal 1 Sal 2 Sal 3 Sal 4 Sal 5

XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj 2011, Örebro. Sal 1 Sal 2 Sal 3 Sal 4 Sal 5 översiktsprogram 110128 Preliminärt program / lunch ONSDAG 4 maj 13.00-14.00 Sjukdomsförebyggande metoder i kardiovaskulär sjukvård, till vilken nytta? Depression post myocardial infarction Biventrikulär

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Sal: Kongressal Sal: Hjalmar Bergman Sal: Arenan Sal: Grand, Salong Elvy Sal: Handskmakaren Sal: Bryggaren

Sal: Kongressal Sal: Hjalmar Bergman Sal: Arenan Sal: Grand, Salong Elvy Sal: Handskmakaren Sal: Bryggaren ONSDAG VETENSKAPLIGT PROGRAM 12.00-13.00 Lunch i utställningen 13.00-14.00 Obesitas en tung riskfaktor? Fallbeskrivningar Vilket är det kliniska värdet av kontinuerlig monitorering av hjärtrytmen? 14.10-15.10

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Graviditet och arytmier

Graviditet och arytmier Graviditet och arytmier David Mörtsell Inga intressekonflikter 1 Epidemiologi Ökad förekomst av SVES och VES 1 Mer frekventa och längre episoder av PSVT hos padenter med känd reentry 2 Klart ökad förekomst

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Preliminärt program - Kvalitetsregisterkonferensen 2009

Preliminärt program - Kvalitetsregisterkonferensen 2009 Preliminärt program - Kvalitetsregisterkonferensen 2009 Dag 1 - Tisdag 6 oktober 09.00-10.00 Registrering och kaffe 10.00-12.00 Plenum I Inledning Socialstyrelsen Patientrapporterat utfall en självklarhet

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer

Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer 1(7) Läkemedelsrådet Dokumentet fastställt av Läkemedelsrådet 2012 10 25 Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer i Region Skåne. Bakgrund Idag behandlas 50-60% av flimmerpopulationen

Läs mer

Välkommen till. Rom, 30 November 2012

Välkommen till. Rom, 30 November 2012 Välkommen till 2 nd A. Menarini Diagnostics International Conference on Challenges and opportunities of diabetic ketoacidosis management and 21 st century approaches to prevention Rom, 30 November 2012

Läs mer

18:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 27-29 april 2016, Svenska Mässan, Göteborg upplaga 2016-03-09

18:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 27-29 april 2016, Svenska Mässan, Göteborg upplaga 2016-03-09 Sal: R2 ONSDAG 27 april 12.00-13.00 Lunch i utställningen 13.00-14.00 14.10-15.10 15.10-15.55 Kaffe i utställningen 15.55-16.55 17.05-18.05 18.05-20.00 Välkomstmingel i utställningen med förtäring 08.00-09.00

Läs mer

Kongresshall Hjalmar Bergman Club700 Forum Handskmakaren

Kongresshall Hjalmar Bergman Club700 Forum Handskmakaren översiktsprogram / lunch ONSDAG 4 maj Kongresshall 13.00-14.00 Hjärtrond Antitrombotisk behandling vid akut koronart syndrom och behov av hjärtkirurgi Biventrikulär pacemaker och implanterbar defibrillator

Läs mer

Arytmogen högerkammarkardiomyopati

Arytmogen högerkammarkardiomyopati Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Arytmogen högerkammarkardiomyopati Den här informationen riktar sig till dig som har sjukdomen arytmogen

Läs mer

Kontaktpersoner i Greppa Näringen

Kontaktpersoner i Greppa Näringen er i Greppa Näringen Den senast uppdaterade listan över rådgivningsföretag och projektledning hittar du på hemsidan: www.greppa.nu Kalmar 2005 Namn Länsstyrelsen Kalmar län Ann-Charlotte Olsson 0480-820

Läs mer

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

XII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 21-23 april, 2010, Svenska Mässan Göteborg

XII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 21-23 april, 2010, Svenska Mässan Göteborg XII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 21-23 april, 2010, Svenska Mässan Preliminärt program 100309 ONSDAG Sal K2 Sal K1 Sal K3 Sal H1 Sal G2 12.00-13.00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 13.00-14.00 Idrott

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon Överläkare, Med Dr, Verksamhetschef Kardiologiska kliniken Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset

Läs mer

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id Bondemilen 2014 Startnr Klass Namn Ort Starttid Sluttid K Kristiansson, Frida Borås 00:39:09 K Dicker, Hanna Borås 00:40:15 K Davidsson, Anna Värnamo 00:42:09 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:13 K Johnsson,

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Arytmier - att diagnostisera, riskvärdera och handlägga

Arytmier - att diagnostisera, riskvärdera och handlägga UPPSALAKURSERNA Arytmier - att diagnostisera, riskvärdera och handlägga Praktiskt inriktad kurs i EKG-tolkning och behandling av arytmier. Falldiskussioner och problemlösningar av arytmifall Uppsala universitet

Läs mer

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University , National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University Hospital Clinical Pathology Cytology Nasrin.perskvist@karolinska.se, BBMRI.se

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Arytmier - att tolka och behandla

Arytmier - att tolka och behandla UPPSALAKURSERNA I MEDICIN Arytmier - att tolka och behandla Praktiskt inriktad grundläggande kurs i EKG tolkning av arytmier Falldiskussioner och problemlösningar av arytmifall. Uppsala universitet bjuder

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Bondemilen 2015 Resultat

Bondemilen 2015 Resultat Bondemilen 2015 Resultat Startnr Klass Namn Ort MSluttid 135 M Samuelsson, Johan Örgryte IS 00:39:15 56 M Landh, Henrik Burseryd 00:39:23 143 M Finnskog, Fredrik Tranemo 00:39:25 83 M Johansson, Gustav

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Hjärtkärlsjukdomar. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi

Hjärtkärlsjukdomar. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Hjärtkärlsjukdomar Fysioterapeutprogramet Termin 2 Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Vad ska vi lära oss? Förmaksflimmer Pacemaker Hjärtstopp Perifer kärlsjukdom Arytmier Hjärtats anatomi Hjärtats elektriska

Läs mer

Förmaksflimmer Nya behandlingsmöjligheter

Förmaksflimmer Nya behandlingsmöjligheter Förmaksflimmer Nya behandlingsmöjligheter (och svårigheter) Viveka Frykman Danderyds Sjukhus Vårdtillfällen av FF 44 % ökning under 12 år 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1998 2000 2002

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Arytmier. skillnad mellan kvinnor och män. Per Insulander 2015-01-14

Arytmier. skillnad mellan kvinnor och män. Per Insulander 2015-01-14 Arytmier skillnad mellan kvinnor och män Per Insulander 2015-01-14 Arytmi Män % Kvinnor % Sjuk sinusknuta** 45 55 Inadekvat sinus takykardi 10 90 Förmaksfladder 80 20 Förmakstakykardi* 40 60 Förmaksflimmer*

Läs mer

CENTRUM FÖR KARDIOVASKULÄR GENETIK

CENTRUM FÖR KARDIOVASKULÄR GENETIK I trygga händer. Familjemottagningen. Min släkts DNA! Agnes 47 år, patient på CKG. CENTRUM FÖR KARDIOVASKULÄR GENETIK VÅRT SJUKHUS. EN VÄRLD FÖR DIG. Varje steg räknas! Avancerad teknik PATIENTENS RESA

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

DETermination of the role of OXygen in Acute Myocardial Infarction RCRT. Randomized, controlled, registry trial

DETermination of the role of OXygen in Acute Myocardial Infarction RCRT. Randomized, controlled, registry trial DETermination of the role of OXygen in Acute Myocardial Infarction RCRT Randomized, controlled, registry trial Randomisering och registrering direkt i SWEDEHEART (liknande TASTE studien) Hypotes Superiority-analys:

Läs mer